ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/01/2010

שונות., בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית., הצעה לסדר-היום בנושא: אבטחת בתי הספר הערביים במדינה

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת

25.1.10


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 66

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, י' שבט התש"ע (25 בינואר 2010), שעה 12:15
סדר היום
1. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "אבטחת בתי הספר הערביים במדינה", הצעת חה"כ מסעוד גנאים

2. בקשה להקדמת הדיון בהצ"ח הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32)(הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית
3. שונות
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

מסעוד גנאים

אברהם מיכאלי
מוזמנים
דיאנה מגנאג'י, משרד התקשורת
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

1. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "אבטחת בתי הספר הערביים במדינה", הצעת חה"כ מסעוד גנאים
היו"ר יריב לוין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "אבטחת בתי הספר הערביים במדינה", הצעת חה"כ מסעוד גנאים.

נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט או לוועדת הפנים והגנת הסביבה. היתה המלצה של שני ראשי הוועדות להעביר את הדיון בהצעה הזו לוועדה המשותפת שהוקמה כבר לצורך דיון בהצעה לסדר היום בנושא הפיקוח על מערך ההסעות לילדים. זה מקובל עליך?
מסעוד גנאים
כן.
היו"ר יריב לוין
יופי, אז אם כך, אני מציע שנעביר את ההצעה לוועדה משותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט, שנקבעה כבר כדי לדון בהצעה לסדר היום בנושא הפיקוח על מערך ההסעות לילדים. הוועדה תהיה בראשות ועדת הפנים והגנת הסביבה בהרכב הבא: יושב ראש מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה: דוד אזולאי. חברים נוספים מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה: יעקב אדרי וציון פיניאן. מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט יהיו חברים בוועדה: זבולון אורלב, אלכס מילר ורונית תירוש. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אושר, תודה רבה.
2. בקשה להקדמת הדיון בהצ"ח הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32)(הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר יריב לוין
אנו עוברים לבקשה להקדמת הדיון בהצ"ח הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32)(הארכה

בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית. מי מציג?
אתי בנדלר
אני מוכנה להציג. הצעת החוק הזו נדונה בוועדת הכלכלה של הכנסת. נערכו מספר ישיבות. היא אושרה לקריאה שנייה ושלישית, אך הכנתה לוקחת את הזמן הנדרש, מכיוון שמדובר בהצעת חוק מורכבת והוכנסו בה לא מעט שינויים לעומת נוסחה, כפי שהונחה על שולחן הכנסת – מדובר בהצעת חוק ממשלתית.


עניינה של הצעת החוק הוא הארכת הזיכיון בערוץ 10, שאילולא הצעת החוק אמור לפקוע ב-27 בינואר, קרי בעוד יומיים. עד לקבלתה של הצעת החוק, ככל שתתקבל, על השר להכין גם תקנות שגם הן יצטרכו להיכנס לתוקפן ב-27 בינואר. בשל כך קיימת חשיבות רבה לכך שהיא תתקבל כבר היום בקריאה השנייה והשלישית. אני מניחה שתוך כשעה וחצי אני אסיים את הכנת הצעת החוק, ואניח אותה על שולחן הכנסת.
היו"ר יריב לוין
תודה. דיאנה?
דיאנה מגנאג'י
אכן, התקנת התקנות הן חיוניות.
היו"ר יריב לוין
אני מבין שהדחיפות נובעת מכך שהזיכיון מסתיים השבוע.


הערות? מי בעד הבקשה לפטור מחובת הנחה?

הצבעה

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים