ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/02/2010

צו הגז (בטיחות ורישוי) (גז טבעי דחוס), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
19
ועדת הכלכלה

10.2.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 181

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"ו בשבט תש"ע (10 בפברואר 2010), שעה 10:45
סדר היום
צו הגז (בטיחות ורישוי) (גז טבעי דחוס), התש"ע-2009.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס
- היו"ר
מוזמנים
שוקי שטרן
- מנהל רשות הגז הטבעי, משרד התשתיות הלאומיות

יוסף יורבורסקי
- מהנדס ראשי, משרד התשתיות הלאומיות

עו"ד נועם בריימן – סגן בכיר ליועמ"ש, משרד התשתיות הלאומיות

איגור דוסקלוביץ – משרד התשתיות הלאומיות

אבנר פלור
- מנהל אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רפ"ק ירון קדם
- קצין מדור תחבורה ציבורית, המשרד לביטחון פנים

סנדרה מוסקוביץ - ממונה חומרים מסוכנים, משרד הפנים

שמשון רוט
- המשרד להגנת הסביבה

אלי משגב
- מנכ"ל דורגז

משה שפיצר
- מנכ"ל חב' נגב גז טבעי

ברוך פוקס
- חברת אנרגטק
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
רשמה
תמר פוליבוי

צו הגז (בטיחות ורישוי) (גז טבעי דחוס), התש"ע-2009
היו"ר אופיר אקוניס
אני פותח את הישיבה השנייה היום בנושא צו הגז (בטיחות ורישוי) (גז טבעי דחוס) - התש"ע-2009?
נועם בריימן
כן, כשזה הועבר זה היה התש"ע-2009, עכשיו זה יהיה 2010 אנחנו מקווים.
היו"ר אופיר אקוניס
לא נכון, הועבר המכתב משר התשתיות הלאומיות ב-12 בינואר 2010.
שוקי שטרן
צודק אדוני היושב ראש.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מצטער, אנחנו מאוד מדויקים.
שוקי שטרן
יציג את זה יוסף יורבורסקי, הוא ממונה בטיחות של משק הגז הטבעי.
יוסף יורבורסקי
בוקר טוב לכולם. אני אציג את הנושא של הצורך בצו הבטיחות של גז טבעי דחוס, מה זה גז טבעי דחוס, השימושים שלו, היתרונות והחסרונות שלו, ולמה צריך צו מיוחד בשביל זה.

גז טבעי דחוס זה גז טבעי שדוחסים אותו בלחצים מאוד גבוהים, והוא אינו מיועד להעברת תשתיות אחרות של גז. איפה משתמשים בו? משתמשים בגז טבעי דחוס להנעת כלי רכב ושינוע לצרכנים ולאחסון גז טבעי.

לגז הזה ולשימושים שלו יש מספר יתרונות. קודם כל ניתן לאחסן אותו בנפח יחסית קטן, הוא מאפשר אספקה לצרכנים, שלא מגיעה אליהם בשלב זה תשתית של גז טבעי. הוא יכול לגשר - -

אין שום ספק שזה דלק נוסף שמגוון את הדלקים. הוא מקטין זיהום אוויר, ויש לו השפעה גדולה מאוד על איכות הסביבה.

כמו כל דבר, לצד היתרונות יש גם חסרונות. קודם כל, זה גורם סיכון נוסף, כי זאת מערכת בלחץ מאוד גבוה.
היו"ר אופיר אקוניס
הובלת הגט"ד בכבישים.
יוסף יורבורסקי
הובלת גט"ד בכבישים מכפילה את כמות המשאיות.
היו"ר אופיר אקוניס
בעיקר כאשר הן, חלילה, מתהפכות ואז סוגרות מדינה שלמה. הסיכון הוא גם על הכביש וגם מהחומר.
יוסף יורבורסקי
נכון מאוד. המתקן הזה הוא גם צרכן של שטחים, כי מרחקי הבטיחות הם גדולים.
היו"ר אופיר אקוניס
יש חובה להטמין אותו?
יוסף יורבורסקי
לא, אין צורך להטמין אותו.
היו"ר אופיר אקוניס
למה?
יוסף יורבורסקי
נלמד מה הוא כולל. יש ניסיון מועט מאוד בשימוש בתעשייה. כעיקרון, משתמשים ברכיבים כתחליף לבנזין ולדלקים אחרים - -

למה צריך צו בטיחות מיוחד לגז טבעי דחוס? אמרנו שקודם כל הוא מסוכן ובלחץ גבוה. יש כאן שורה של טכנולוגיות, שצריך לטפל בהן בזהירות הראויה, גם בנושאים של יצור, גם בנושא של אחסון, גם בנושא של מילוי והורדת לחץ. לשם כך צריכים תקנים ספציפיים כדי לטפל בזה.


כאן אני אציג מה זה כולל. לוקחים את הגז מרשת הגז הטבעי או מהולכה או מחלוקה. מייבשים אותו, מנקים אותו, דוחסים אותו עד הלחצים המתאימים, מאחסנים אותו, כי הלחצים יכולים להיות נמוכים. מאחסנים אותו, מכניסים אותו למילוי ומשם או למכונית או למשאית לפי הצורך. כאן אני אציג כמה תמונות של מתקנים בעולם, מתוך סיור שנערך בארצות הברית בכמה חברות שעושות זאת להנעת כלי רכב ולאוטובוסים. כך נראה מתקן הייבוש. כך נראה מתקן הדחיסה. זאת שיטת אחסון. זה הdispenser, די דומה לתדלוק במכונה שאנחנו מכירים.


מה כוללים התקנים? קודם כל, ה-CNG – compressed natural gas – הגז הטבעי הדחוס, כשמכניסים אותו למנוע של הרכב, הוא צריך להיות עם ניקיון מסוים. הניקיון מגדיר אותו בתקן מסוים, שנקרא ISO/15403. כל המערך של CNG וייצור CNG, כפי שהצגתי בתמונות, מכוסה בתקן prEN 13638 מ-2005. שימו לב שזה prEN עוד בדיונים, אבל העולם משתמש בזה. הדיון היה די ארוך, עד שהסכמנו כולנו מה התקנים המתאימים לאחסון. למה קבענו? כי בהכנת הצו הזה יש גם שותפים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה וגם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וגם משטרת ישראל. בנושא האחסון קבענו שזה או לפי התקינה האמריקנית ל-Pressure Vessels, או לפי דירקטיבה אירופית, זאת אומרת אפשרנו גם לזה וגם לזה, על מנת להרחיב זאת, וזה חשוב. למתקני הורדת לחץ הכנו את התקינה האירופית. יש בנוסף בצו דרישות מיוחדות של מיגון ואבטחה שהנחנו.
היו"ר אופיר אקוניס
מכיוון שזמננו דחוק, אולי כדאי שנתחיל בהקראה, כי החשיבות של הצו די ברורה, אני לא רואה פה התנגדויות מסביב לשולחן הזה. הערות בוודאי שאפשר לשמוע, אבל חשיבותו גדולה בעיניי. אתה רוצה להתחיל בהקראה, אדוני היועץ המשפטי של משרד התשתיות הלאומיות? האם אתה רוצה להוסיף עוד משהו מיוחד, כי אני פשוט רוצה לחסוך את זמננו?
יוסף יורבורסקי
תודה על הקשבתכם.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה.
נועם בריימן
אנחנו מגיעים לצו, לאחר שקיבלנו את ההסכמות של השרים הרלוונטיים. זאת היתה עבודת תיאום בנושא הזה. בגלל החששות שהובעו פה על ידי הממונה על הבטיחות - - -
לאה ורון
זה גם נאמר במכתב של השר. אני מציעה שתתחיל.
היו"ר אופיר אקוניס
כן, וגם כתוב בהסכמת כל השרים.
נועם בריימן
"צו הגז (בטיחות ורישוי) (גז טבעי דחוס), התש"ע-2010


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – החוק) בהסכמת שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, שר התחבורה והבטיחות בדרכים והשר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. הגדרות
בצו זה –

"גז טבעי" – כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

"גז טבעי דחוס", "גט"ד" – גז טבעי הנדחס למתקן גז המיועד לכך בנפח של לפחות 50 ליטר,

למעט למתקנים המהווים חלק ממערכת ההולכה או מרשת החלוקה כמשמעותם של אלה בחוק

משק הגז הטבעי ולמעט מתקנים שהוקמו על ידי ספק גז טבעי לפי סעיף 10 לחוק משק הגז

הטבעי, ולעניין הנעת כלי רכב – גז טבעי העומד בתקן ISO/TR 15403 - -
היו"ר אופיר אקוניס
אתה יכול להמשיך.
איתי עצמון
"לעניין הנעת כלי רכב", זה חלק מה"למעט" או שזה חלק מהבא בגדר הגדרת גז טבעי דחוס.
נועם בריימן
זה עומד בהגדרה, זה חלק מההגדרה.


"המנהל" – עשינו פה שינוי קטן לעומת מה שכתוב, בעקבות ההגדרה:


"המנהל לעניין גז טבעי כהגדרתו בסעיף 3(ב) לחוק".


"מיתקן גט"ד" – מתקן גז המשמש לטיפול, דחיסה, אחסון, מילוי, מדידת והורדת לחץ של גט"ד,

חימום או קירור של גט"ד, לרבות מבנים, צינורות, מכונות, מכשירים ואביזרים קבועים או

מטלטלים, הקשורים במתקן כאמור, למעט מתקנים קבועים או מטלטלים המיועדים לשינוע ולאחסון המותקנים על גבי כלי תחבורה, ולמעט מכל דלק ואבזרים המותקנים ברכב והמיועדים להנעת כלי רכב בגט"ד".
איתי עצמון
בהגדרת מתקן גז בחוק משק הגז הטבעי מדובר גם על שינוי לחץ של גז. כאן כתוב רק להורדה. האם אתם מודעים להבדלים בהגדרות, זה בכוונה?
נועם בריימן
דחיסה זה העלאה.
יוסף יורבורסקי
דחיסה מעלה את הלחץ.
איתי עצמון
אני פשוט משווה בין ההגדרות, השאלה אם כתוב כאן הורדת לחץ ואם זה נכון.
שוקי שטרן
כן, גם הורדת לחץ.
יוסף יורבורסקי
קודם כל דוחסים, אחר כך מורידים את הלחץ.
נועם בריימן
דבר נוסף שדילגנו עליו – ניפוק זה גם יהיה חלק מההצעה שלנו פה בעקבות הערה שנתקבלה בנושא הזה. ב"מתקן גט"ד" יהיה גם לניפוק שיבוא אחרי "הורדת הלחץ של גט"ד".

"עבודת גט"ד" – תכנון, ייצור, בדיקה, הקמה, פיקוח, הפעלה" – במקום תפעול.
איתי עצמון
כדי שזה יהיה תואם להגדרה של עבודת גז?
נועם בריימן
כן.


- - "תחזוקה, שינוי, פירוק או ביצוע פעולות חירום, והכול בנוגע למתקני גט"ד".

בנקודה הזאת הייתה לנו שיחה עם היועץ המשפטי של הוועדה, שהציע במקום "פעולות חירום", שהוא לא מוגדר, להגיד "פעולות בעת אירוע גט"ד". חשבנו על זה. אנחנו מציעים להוסיף הגדרה נוספת, שלא היתה בצו, הגדרה לאירוע גט"ד, שיסדיר את היבטי החירום. ברשותכם, אני אקרא גם את ההגדרה הזאת.
איתי עצמון
רק לתקן, אני לא הצעתי את ההגדרה, שאלתי למה הכוונה.
היו"ר אופיר אקוניס
נקרא את ההגדרה, כי אנחנו רוצים להתקדם.
נועם בריימן
"אירוע גט"ד – אירוע בקשר למתקן גט"ד אשר כתוצאה ממנו יש לבצע פליטת גז טבעי מהמתקן,

או יש בו כדי לסכן גוף או רכוש, או המצריך פינוי של אנשים מהמתקן או מסביבתו או המצריך

פנייה לגורמי הצלה".


אתן לכם העתק מהנוסח שאני מציע.


"שינוע" – הובלת גט"ד באמצעות רכב מסחרי כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 (להלן


– חוק שירותי הובלה)".
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו צריכים לאשר את סעיף 1. יש לך הערות נוספות, אדוני היועץ המשפטי? אין לך הערות נוספות. הסעיף אושר. אנחנו עוברים לסעיף 2.
נועם בריימן
"2. הקמה והפעלה של מתקן גט"ד


(א) לא יקים אדם מתקן גט"ד, לא יפעילו ולא יבצע עבודת גט"ד, בלחץ העולה על 260

אטמוספרות.


(ב) לא יקים אדם מתקן גט"ד, לא יפעילו ולא יבצע עבודת גט"ד, אלא בהתאם לתקנים אלה:


(1) לעניין תחנה למילוי גט"ד".
איתי עצמון
אז אנחנו נוסיף את זה בכל אחת מהפסקאות?
נועם בריימן
כן, אני מציע בכל אחת מפסקאות (1), (2) ו-(3) להוסיף את המילה "לעניין".
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז.
נועם בריימן
"(1) לעניין תחנה למילוי גט"דprEN 13638:2005 NGV Filling stations;

(2( לעניין מתקני גט"ד למדידת גז והורדת לחץ

EN 12186:2000 Gas supply systems – Gas pressure regulating stations for transmission and "distribution – Functional requirements.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה לא חייב לקרוא את זה.
נועם בריימן
"(3) לעניין מתקני אחסון נייחים לגט"ד", יש התקנים שמופיעים שם.


"(4) תקן אחר שאושר על ידי המנהל, אם נוכח כי התקן מסדיר רמת בטיחות מתאימה לפעילות

המבוקשת".


הבנתי שיש לוועדה בעיה בנושא הזה, זאת אומרת: באופן כללי אם יש סעיפי סל שמאפשרים אחר כך - -
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא מכיר את הבעיה, מה הבעיה?
איתי עצמון
הוועדה נדרשת לאשר כאן הוראה שמפנה לתקנים מסוימים, ואנחנו לא יודעים כאן מה התקן שיאושר וכולי. אם הם רוצים לתקן - -
נועם בריימן
בעקבות ההערה, אם הוועדה מחליטה - -
היו"ר אופיר אקוניס
נקבל את עמדתו של היועץ המשפטי.
יהושע שטרן
אבל אפשר להגיד באישור הוועדה?
נועם בריימן
באישור הוועדה - -


"(ג) במתקן גט"ד המשמש כתחנת תדלוק תהיה התאמה בין אקדח התדלוק לפיית התדלוק

ברכב".
איתי עצמון
יש לי שאלה לעניין הסעיף הקטן הזה שעכשיו קראת, למה הוא נדרש? אם מתקן גט"ד משמש כתחנת תדלוק, בכל מקרה צריכה להיות התאמה בין אקדח התדלוק לפיית התדלוק, או שאני טועה? אני לא מבין למה זה תורם.
נועם בריימן
יענה על זה נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
אבנר פלור
היה לנו ניסיון עם הנושא של הגפ"מ כשעבדנו על התקן של הגפ"מ וכשהתקינו תקן ישראלי לתחנת התדלוק. כשבאו ליישם את זה, התברר שיש שני סוגים של פיות תדלוק ברכב, אחד בשיטה הולנדית, והשני בשיטה אחרת. לכן הכנסנו את הפסקה הזאת, כדי שכאשר מכינים את התקן הישראלי תחנת תדלוק, שזה יהיה מותאם לרכב.
איתי עצמון
השאלה אם זה המקום לקבוע כאן את ההוראה הזאת, מכיוון שמדובר בצו שעוסק בבטיחות לשימוש בגט"ד, וכאן אתה מכניס פתאום מטריה אחרת. אני לא יודע אם יש עוד הוראות שצריכות להיות מוחלות לגבי תחנות תדלוק.
נועם בריימן
אנחנו מעלים את זה להחלטת הוועדה.
אבנר פלור
אני לא הבנתי את הבעייתיות ולמה זה לא יכול להיות.
היו"ר אופיר אקוניס
גם אני לא הבנתי את הבעייתיות.
האם יש לדבר הזה השלכה ישירה על הבטיחות?
איתי עצמון
יש הרבה אלמנטים שיש להם השלכה על הבטיחות.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל הם לא נמצאים פה.
איתי עצמון
נכון.
היו"ר אופיר אקוניס
זה בעצם מה שאומר היועץ המשפטי, למה זה נכנס ואחרים לא.
לאה ורון
מה שאומר עורך דין עצמון זה שאם אתה כותב את ההתייחסות לפגיעה, מדוע אין התייחסויות לנושאים רלוונטיים אחרים? ולפיכך, הוא מציע למחוק גם את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
מה ההיבט הבטיחותי של זה?
אבנר פלור
במידה שזה יכול להוות בעיה, ממילא צריכים להכין גם תקן ישראלי לנושא תחנת תדלוק של גז טבעי, אז זה יכול להיכנס שם.
היו"ר אופיר אקוניס
תקנה נפרדת.
אבנר פלור
כן, בוודאי.
איתי עצמון
ואפשר לקבוע הוראה שאומרת שהוראות הצו הזה אינן גורעות מהוראות כל דין. זאת גם אפשרות.
נועם בריימן
אז אנחנו נוריד את (ג) ונוסיף הוראות - -
שמשון רוט
רציתי להעיר על הסעיף הזה שני דברים. דבר ראשון, תקנים מטבעם מתעדכנים מעת לעת, כך שכשאנחנו מצמידים תקן לשנה, לשנה מסוימת, אנחנו מונעים את כל הלקח שנלמד בגרסאות היותר עדכניות. לכן אני חושב שעדיף לא להצמיד אותו לשנה, בוודאי התקן הראשון שמופיע כ-preview, pr שזה preview, תקן שנמצא בהכנה משנת 2005, בוודאי שאין מקום לזה. צריך לכתוב את התקן ולא לציין את השנה, ואז העדכון נהפך לתוספת בטיחות אוטומטית כל רגע שמתקינים אותו.

שנית, הדירקטיבה לא שייכת פה לעניין, כי היא לא תקן. הדירקטיבה שמוצגת פה כאמצעי לאחסון גז היא לא תקן, ודירקטיבה מדברת בשפה אחרת מתקנים ומכסה נושאים אחרים, שאינם קשורים לתקן, ולעומת זאת היא לא קובעת את המפרט הטכני באותה רמה שתקן עושה זאת, ולכן אני חושב שהיא גורעת מהאמינות שסעיף כזה יכול לתת על ידי הצמדה של המתקנים לתקנים.
יוסף יורבורסקי
כשאנחנו היום מדברים על מכלי לחץ, באירופה כבר אין תקן, יש שוק אירופי משותף שקבע שכל הנושא של מכלי לחץ זה הדירקטיבה הזאת. דרך אגב, על הסעיף הזה אנחנו עבדנו עם כל משרדי הממשלה וגם עם היזמים, שיש להם לא מעט ידע בתחום הזה, קרוב לשנה וחצי, עד שהגענו להסכמות האלה. אני כן מציע להשאיר את זה as is, כי אין תקן אחר היום למכלי לחץ באירופה מאשר הדירקטיבה. לכן צריך צו בטיחות.
איתי עצמון
אבל נצטרך לתקן, כי כתוב "אלא בהתאם לתקנים אלה", ואם זה לא תקן - -
יוסף יורבורסקי
תקרא לזה דירקטיבה.
ברוך פוקס
יש לנו פעילות בתחום של CNG גט"ד באירופה. אני יכול להגיד לך, שמרבית המתקנים באירופה כן מאושרים לפי PED, Pressure Equipment Directive. אנחנו עובדים על זה בצורה יומיומית. בתוך Pressure Equipment Directive, למעשה, יש לך אוסף הפניות לתקנים אירופיים או לתקני ISO אחרים הרלוונטיים לצורך העניין. מרבית המתקנים באירופה אכן מאושרים לפי PED.
איגור דוסקלוביץ
ההערה נכונה. למעשה, הדירקטיבה היא תקנה אירופית, וכל התקנים למעשה מחייבים - - -


אם מדברים על תקנים, ASME VIII. שצוין פה זה גם לא תקן, זאת תקנה אמריקנית. זה גם לא תקן.
היו"ר אופיר אקוניס
איך אתה רוצה לנסח? "בהתאם להוראות"?
נועם בריימן
בהתאם לתקנים והוראות אלה, יהיה ברישא של (ב).
לאה ורון
"בהתאם להוראות".
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר, זה לא משנה.
נועם בריימן
"בהתאם להוראות ותקנים".
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, סעיף 2 אושר. אנחנו עוברים לסעיף 3.
נועם בריימן
יש סעיף (ג)?
היו"ר אופיר אקוניס
לא, הורדנו אותו.
נועם בריימן
לא, "הוראות צו זה - -
איתי עצמון
זה לא כאן, אולי זה צריך לבוא בסוף.
משה שפיצר
ראשית, אני לא רואה פה מי מוסמך לבצע עבודות כאלה בכלל. אני לא יודע, אולי כל אחד.

שנית, מדוע יש הבדלים מבחינת הטמנת הגז?
היו"ר אופיר אקוניס
זה מה ששאלתי אותו.
משה שפיצר
אני מחכה לתשובה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני שאלתי על ההטמנה, אמרת שלא צריך. שאלתי את זה בהתחלה.
משה שפיצר
מיכלים בלחץ גבוה, האם יש פה בכלל תהליך של רישוי? כלומר, כתוב "לא יקים אדם", אז כל אדם בסופו של דבר, אם הוא עומד בזה, יכול להקים לעצמו מתקן כזה בכל מקום? באיזה תנאים? אני פשוט לא מבין את הדברים עד הסוף. יכול להיות שאני פשוט לא מבין.
נועם בריימן
זה צו הבטיחות, הוא מסדיר את התקנים שלפיהם מוקמים מתקנים. מלבד הנושא הזה, יש עוד תהליכים שמתקיימים במקביל, חלק התקיימו כבר וחלק בטיוטות, כאשר אחד מהם זה הנושא של חובת הרישוי להקמת מתקנים מסוג זה. אנחנו בתהליכי שימוע ציבורי, ממתינים לקבלת התייחסויות הציבור שאמורות להיות מוגשות בשבועיים הקרובים. זה נושא אחד שאמור להסדיר רישיונות, מי רשאי להקים מתקני גט"ד.


הצד הנוסף הוא לגבי עבודות. עבודות חייבות, לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי) רישוי באופן כללי. גם בנושא הזה של הסמכות ועבודות, נעשית עבודה מול משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בנושא של ההסמכות ורישוי עבודות. זאת עבודה שמתקדמת בתהליך נפרד.


אני ממשיך לקרוא:


"3. שינוע גט"ד


"לא ישנע אדם אלא בהתאם לאמור בחוק שירותי הובלה, ובתקנות שירותי הובלה, התשס"א-


2001".
איתי עצמון
אנחנו רוצים להחיל את הוראות חוק שירותי הובלה והתקנות לפיו על הובלת גט"ד. השאלה היא האם גט"ד לא כבר כלול בתוספת לתקנות או בחוק. למה בעצם נדרשת התוספת כאן?
קריאה
זאת הדגשה.
נועם בריימן
מכיוון שיש לנו פה ממשק, שהוא לא טריוויאלי בין שני דברי חקיקה – חוק הגז (בטיחות ורישוי) מציף את שני הצדדים, אבל התחבורה בדרך. מצאנו לנכון כן להוסיף פה, ואני לא חושב שיש פה - -
היו"ר אופיר אקוניס
אני מסכים אתך. תודה, סעיף 3 אושר.
איתי עצמון
אתם רוצים אולי לכתוב: הוראות חוק שירותי הובלה ותקנות כך וכך יחולו על הובלת גט"ד או על שינוע גט"ד?
נועם בריימן
את הגמישות הזאת אנחנו מכירים.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר, אישרתי את הסעיף. נעבור לסעיף 4.
נועם בריימן
"מיגון אבטחה וגילוי אש


לא יקים אדם מתקן גט"ד אלא אם –


(1) במתקן הגט"ד מתקיימות דרישות המיגון והאבטחה שתגדיר משטרת ישראל בהתאם לסוג

המתקן ומיקומו;

(2) למתקן מונה קצין ביטחון שאישרה משטרת ישראל;

(3) הממונה על הביטחון במשרד התשתיות הלאומיות אישר את תוכנית האבטחה שהכין קצין

הביטחון של המיתקן, בהתאם להנחיות משטרת ישראל".

אנחנו מציעים ב-(4) שינוי, כדי להבהיר לגבי גופים מונחים.
היו"ר אופיר אקוניס
עד (3) הכול בסדר מבחינת המשטרה והכול מתואם. יפה, אז אני אישרתי עד (3) – אישרתי את (1), את (2) ואת (3).
נועם בריימן
אני אציף את הבעיה ואציע את הפתרון. עלתה השאלה על גוף שחל עליו החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, האם הוא צריך מלבד הממונים שחלים מכוח החוק גם קצין ביטחון שאישר לפי סעיף (2).
ירון קדם
קצין הביטחון הוא דבר מובנה בגופים מונחים.
נועם בריימן
בדיוק בגלל היתירות הזאת, הניסוח של סעיף (4) – חשבנו לשנותו מעט. אני אקרא את הנוסח המוצע על ידינו:


"(4) חל החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על מי שביקש להקים מתקן

גט"ד, לא יחולו הוראות פיסקה (2) והוראות פסקאות (1) ו-(3) יבוצעו בתיאום עם ממונה הביטחון

לפי החוק".

במקרה הזה לא פונים לקב"ט שלפי סעיף (2), אלא לממונה לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים. הנושא הזה תלוי במשטרה.
ירון קדם
בגופים מונחים על פי חוק, יש היום ממונה ביטחון שעובד ואחראי על כל פעולות הביטחון, וזה גם מה שאנחנו רוצים בשאר הגופים. מהבחינה הזאת אין לי בעיה, שלא יגדירו את המנב"ט בגופים המונחים, כי הוא דבר מוגדר, כי מעבר לגז הטבעי, כלל פעולות הביטחון שנעשות במתקן - -
אלי משגב
בסעיף 2 הפונקציה היא בסדר, רק שלא תהיה פרשנות שכאילו מדובר באיזה full time job - -
היו"ר אופיר אקוניס
לא יודע, זה באישור המשטרה.
אלי משגב
שלא ילכו לפרשנות, שאם יצטרכו מחר אדם ל-full time job, זה לא הגיוני - -
היו"ר אופיר אקוניס
אין קצין ביטחון במשרה מלאה במתקנים? המתקנים מאוימים, כידוע לך.
אלי משגב
כן, צריך את הפונקציה. אני אומר שצריך את הפונקציה, כי הקב"ט למשל של כל ארגון יכול גם לעשות את זה. שלא יתפרש שצריך ללכת לאבסורדים, כי מי שראה את המתקנים האלה, זה לפעמים יכול להיות איזה lift קטן.
ירון קדם
בנושא הזה, כמובן מקובל שאם יש לגוף ממונה ביטחון אחראי על הביטחון, כי זאת בעצם הדרישה, שהוא יהיה אחראי על כל פעולות הביטחון של הגוף שלו באותם מתקנים.
היו"ר אופיר אקוניס
אם זה נותן לכם את המענה, זה בסדר.
איתי עצמון
אנחנו מאשרים התוספת שהקריא עורך דין נועם בריימן?
היו"ר אופיר אקוניס
כן, אני מאשר את סעיף (4), עם התוספת.
נועם בריימן
"(5) במתקן הגט"ד הותקנו אמצעי גילוי ואזעקה, ציוד, מכשירים, אבזרים וחומרים מתאימים


לכיבוי ומניעת דליקות בהתאם לסידורי הכבאות שתקבע רשות הכבאות" - במקום "הוראות בכתב".

בדקנו בחוק שירותי כבאות, "סידורי הכבאות" זה מונח שקיים שם.
היו"ר אופיר אקוניס
שכולל את ההוראות בכתב? נגיד "סידורי הכבאות וההוראות בכתב של רשות הכבאות".
נועם בריימן
אם כבר אז "או", אני לא רוצה להחמיר.
היו"ר אופיר אקוניס
למה? יש פה מישהו משירותי הכבאות? מה הבעיה להוציא בכתב?
סנדרה מוסקוביץ
- - במתקן כלשהו מוציא בסוף הוראות בכתב, מתייחסות לכיבוי ומניעה - -
נועם בריימן
אם כך, "או הוראות בכתב שתקבע רשות הכבאות". "ו" זה מצטבר.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז. תודה, זה אושר.
איתי עצמון
איפה יפורסמו ההוראות אלה? איך יקבלו אותן?
היו"ר אופיר אקוניס
היא הסבירה, אחרי זה הוא מוציא את הדוח. אנחנו עוברים לסעיף 5.
נועם בריימן
"5. הפקדה

התקנים האמורים בסעיפים 1 ו-2 המופקדים לעיון הציבור - -
איתי עצמון
זה למעשה לא רק התקנים, יש כאן גם דירקטיבה.
נועם בריימן
"התקנים וההוראות", לאור ההערה מקודם.
לאה ורון
"ההוראות והתקנים".
נועם בריימן
"ההוראות והתקנים האמורים בסעיפים 1 ו-2, מופקדים לעיון הציבור במשרדי רשות הגז


הטבעי".
איתי עצמון
אני הצעתי להוסיף הוראה, שאפשר יהיה לעיין בהם ללא תשלום.
יוסף יורבורסקי
יש גם במכון התקנים. עד היום כשעבדנו עם הצווים, יש במכון התקנים עניין מאוד מאוד מוסדר. יש להם התקנים.
היו"ר אופיר אקוניס
שואל היועץ המשפטי על התשלום. אגב, מה זה הסיפור של התשלום כדי לעיין במסמכים של הממשלה?
לאה ורון
בגלל זכויות יוצרים.
היו"ר אופיר אקוניס
לעיין באיזה מכתב ביורוקראטי?
קריאה
לנו אין בעיה להוסיף. אני מציע להוסיף: וכל אדם זכאי לעיין בהם בלא תשלום במקום האמור.
היו"ר אופיר אקוניס
מצוין. כמה יצבאו על דלתותיכם?
שוקי שטרן
כל העניין שלמכון התקנים לא יבואו, כולם יבואו אלינו.
היו"ר אופיר אקוניס
מבחינתי אתה יכול גם להכניס את מכון התקנים. זה מה שאתה מציע, להוסיף "וכן במכון התקנים"?
שוקי שטרן
אבל אנחנו לא יכולים להגיד שבמכון התקנים זה בלי תשלום.
איתי עצמון
כאן אנחנו מפנים בתקנים האלה להוראות בחקיקה, חקיקת משנה.
שוקי שטרן
בסדר גמור.
נועם בריימן
בסוף הסעיף יבוא: "וכל אדם זכאי לעיין בהם בלא תשלום במקום האמור".
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, הסעיף אושר. נעבור לסעיף 6.
נועם בריימן
"(6) תחילה

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו".
היו"ר אופיר אקוניס
אושר. תודה רבה לכם, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:20.

קוד המקור של הנתונים