ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/01/2010

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים

27.1.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 289

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ב בשבט התש"ע (27 בינואר 2010), שעה 09:45
סדר היום
הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 12), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מוזמנים
עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי, רשות ניירות ערך

עו"ד דניאל רימון, ממונה על החקיקה, רשות ניירות ערך

דוד לביא, מנהל מחלקת השקעות, רשות ניירות ערך

אלחנן הרמור, סגן מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח מנהלי תיקים, רשות ניירות ערך

עו"ד שרה קנדלר, יועצת משפטית, מחלקת רישוי ופיקוח מנהלי תיקים, רשות ניירות ערך

מירית פוגאטש, מתמחה, מחלקת רישוי ופיקוח, רשות ניירות ערך

עו"ד מרים אלוני, משרד המשפטים

לילך שמע זלטיקוב, כלכלנית, בנק ישראל

עו"ד עידית גילאור, בנק הפועלים, איגוד הבנקים בישראל

עו"ד רן ונגרקו, איגוד הבנקים בישראל

עו"ד מאיה סידיס וגר, בנק ירושלים, איגוד הבנקים בישראל

גדי נוימן, בנק דיסקונט, איגוד הבנקים בישראל

בועז רדי, רגולציה, בנק הפועלים, איגוד הבנקים בישראל

שחר אורבך, מנהל סיטי בנק

עו"ד עירית רוט, יועצת משפטית, סיטי בנק
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 12), התש"ע-2010
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 12), התש"ע-2010.
שרה קנדלר
תיקון מספר 12 לחוק הייעוץ. יש פה שני עניינים מרכזיים. נושא אחד מדבר על הסדרה של תעודות סל כנכס מיועץ בחוק הייעוץ. בחוק הייעוץ, אחרי ועדת בכר, יש יועץ השקעות ויש משווק השקעות, כאשר ההבדל בין יועץ השקעות זה שהוא אובייקטיבי לבין משווק השקעות שיש לו זיקה לנכס.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. תצטרכי להסביר לי כמה מונחים.
שרה קנדלר
לפני ועדת בכר היה רק יועץ השקעות בחוק הייעוץ. אחרי ועדת בכר עשו הבחנה בין יועץ לבין משווק. יועץ השקעות בדרך כלל בבנקים, הם נקיים מזיקה לנכסים פיננסיים כי הבנקים הרי מכרו את כל קרנות הנאמנות וקופות הגמל. הם נקיים והיועץ שם הוא אובייקטיבי. לעומת זאת, בבתי השקעות יושבים משווקי השקעות כי בתי השקעות בדרך כלל גם מנפיקים מוצרים פיננסיים, קרנות נאמנות וכן הלאה, אז יש להם זיקה והם קשורים או בקשרי בעלות או שהם מקבלים עמלות או תמריצים עבור הייעוץ שהם נותנים. לכן הם מסווגים כמשווקים.
היו"ר משה גפני
מה החוק הזה אומר?
שרה קנדלר
החוק הזה בעצם עושה תיקון לגבי תעודות סל.
היו"ר משה גפני
תעודות סל, זה המקביל של קרנות נאמנות?
שרה קנדלר
נכון.
היו"ר משה גפני
למה קוראים לזה תעודות סל?
שרה קנדלר
כי הם עוקבים אחרי סל של מדדים וניירות ערך.
היו"ר משה גפני
לא על קרנות נאמנות?
שרה קנדלר
יש סוג של קרן.
שמשון אלבק
תעודות סל מתחייבות לתת לאדם את השינויים במדד בנייר ערך מסוים אותו הם בחרו. אם זה מדד תל אביב 25, עלה באחוז, מחר בבוקר תרצה לפדות את הכסף, תבוא לתעודת הסל ותגיד שישלמו לך בדיוק את המדד והן אמורות לשלם. קרן נאמנות עובדת טיפה שונה. הוא בא ואומר שהוא עושה את מירב המאמצים על מנת להשקיע בניירות הערך של מדד 25, לפעמים אני יותר טוב מהמדד, לפעמים אני פחות טוב.
היו"ר משה גפני
הבנתי.
שרה קנדלר
התיקון הזה בא להכניס את תעודות הסל לאותה מסגרת של קרנות הנאמנות. לומר שגם תעודת סל, כמו קרן נאמנות, מי שיש לו זיקה אליה, הופך להיות משווק השקעות או מי שיש לו אינטרס ולכן יש לו חובות גילוי ללקוח מוגברות על זה שהוא נגוע.
היו"ר משה גפני
איזה בנק ייפגע מזה?
שרה קנדלר
הבנק היחיד שייפגע זה בנק דיסקונט. הוא היחיד שמחזיק היום. לכן גם קבענו הוראת מעבר עד 2013. זאת אומרת, הם לא יאלצו למכור את החברה עד 2013, שזה התאריך האחרון.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אתמול עזרנו לבנק לאומי והיום נפגע בבנק דיסקונט.
שמשון אלבק
לא פוגעים בבנק. מיישרים קו עם המלצות ועדת בכר. הבנק מודע לעניין הזה.
היו"ר משה גפני
מה יהיה מעמד בנק הפועלים?
בועז רדי
לנו אין עמדה בעניין הזה. אין לנו חברה.
היו"ר משה גפני
את החוק הזה אתם מביאים ואת החוק אתמול הביא בנק ישראל, כך שזה בכלל לא קשור אחד לשני.
שרה קנדלר
אם כן, זה התיקון האחד שאנחנו מביאים בתיקון 12.


התיקון השני הוא עניין אחר לגמרי. היום אחד התנאים למתן רשיון ליחיד הוא עצם היותו מחזיק בביטוח. אנחנו רוצים להפוך את זה מתנאי לרשיון לחובה. זאת אומרת, אדם יוכל להוציא את הרשיון גם בלי ביטוח אחרי שהוא עבר את כל הבחינות וההתמחות. הוא יוכל אחרי כן לקבל את התעודה אבל הוא לא יצטרך עדיין להציג ביטוח. למשל, אם הוא לא רוצה להתחיל לעבוד, הוא יוכל באמת לדחות את זה עד שהוא מתחיל לעבוד.
היו"ר משה גפני
הבנתי. דרך אגב, אני רוצה לומר לפרוטוקול, עם כל הסימפטיה שיש לי לבנקים, ואני באמת חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שהאינטרס שלי במקרה הזה הוא האינטרס שלכם מאחר שאני צריך לייצג לא את הבנקים, והבנקים הם גופים חזקים, אלא את הלקוחות והם לא צריכים להיפגע מניגוד עניינים. צריך לדון לגופו של עניין האם אתם מביאים את זה באופן מידתי ומסודר. אני חושב שהאינטרס שלנו הוא כזה.


בועז, יש בעיה עם זה? לפי דעתכם זה לא מידתי?
בועז רדי
מאחר שזה נוגע לבנק שהוא לא בנק הפועלים, אני מעדיף לא להתייחס לתיקון הזה.
מירב תורג'מן
1.
תיקון סעיף 1

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1)
אחרי ההגדרה "מוצר מובנה" יבוא
"מוצרי מדדים" – תעודות סל, תעודות סחורה, תעודות בחסר או אופציות כיסוי, כמשמעותם בתקנון הבורסה, וכן מוצר מדד אחר כמשמעותו בתקנון הבורסה שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת".


(2)
בהגדרה "ניירות ערך" אחרי "למסחר בבורסה" יבוא "ומוצרי מדדים".(3)
בהגדרה "נכסים פיננסיים" אחרי "מוצרים מובנים" יבוא "מוצרי מדדים".


(4)
ההגדרה "תעודות סל" – תימחק.

2.
תיקון סעיף 4


בסעיף 4(ג) לחוק העיקרי, בפסקה (7), במקום "תעודות סל" יבוא "מוצרי מדדים".

3.
בסעיף 7 לחוק העיקרי -


(1)
בסעיף קטן (א), פסקה (6) – תימחק.


(2)
בסעיף קטן (ה), במקום "עד (6)" יבוא "ו-(5).

4.
תיקון סעיף 8


בסעיף 8 לחוק העיקרי -


(1)
בסעיף קטן (א), פסקה (6) – תימחק.


(2)
בסעיף קטן (ד), במקום "עד (6)" יבוא "ו-(5)".

5.
תיקון סעיף 10


בסעיף 10 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1)
יחיד בעל רשיון שדאינו מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג, תתלה הרשות את רשיונו עד לעריכת ביטוח כאמור".

6.
ביטול סעיף 17ג


סעיף 17ג לחוק העיקרי – בטל.

7.
הוספת סעיף 20ג


אחרי סעיף 20ב לחוק העיקרי יבוא:


"20ג.
חובת ביטוח

יחיד בעל רשיון יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל מעשה או מחדל רשלניים כלפי לקוח, בסכומים, בשיעורים ובתנאים שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת".

8.
תיקון סעיף 27

בסעיף 27 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ג), אחרי "למתן הרשיון" יבוא "ואם הוא יחיד – גם אם אינו מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג".

9.
תיקון סעיף 30

בסעיף 30(א) לחוק העיקרי –
(1)
בפסקה (1) במקום "7(א)(6) או (ג)(5), (8)(א)(6) או (ב)(1)" יבוא "7(ג)(5) או 8(ב)(1)".


(2)
אחרי פסקה (1א) יבוא:

"(1ב)
עסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, בלי שהוא מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג".

10.
תיקון סעיף 38א


בסעיף 38א(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(3א)
עסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, בלי שהוא מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג".

11.
תיקון סעיף 39


בסעיף 39(ב), פסקה (9) – תימחק.

12.
תחילה והוראות מעבר


(א)
תחילתו של חוק זה, 90 ימים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה).

(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), סעיפים 1(2) עד (4), 17ג ו-39(ב)(9) לחוק העיקרי, כנוסחם ערב יום התחילה, ימשיכו לחול עד יום ד' באלול התשע"ג (10 באוגוסט 2013), על יועץ השקעות שהחזיק כדין בחברה המנפיקה תעודות סל, ערב פרסומו של חוק זה.לעניין זה –

"החזקה" – כהגדרתה בחוק העיקרי.


"תעודות סל" – כהגדרתן בחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה.
היו"ר משה גפני
יש הערות?
מירב תורג'מן
אני אניח את תיקון מספר 11 במליאה ואם אפשר, אחר כך אני אוכל להניח את תיקון מספר 12. בעיקרו זה טכני.
היו"ר משה גפני
יש למישהו הערות לחוק הזה? אין.

אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 12), התש"ע-2010 – אושר פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים