ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/02/2010

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי - ייצורה ומכירתה), התשס"ט-2009, תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)(תיקון), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
51
ועדת הכלכלה

9.2.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 179

מישיבת ועדת הכלכלה

מיום שלישי, כ"ה בשבט, התש"ע (9 בפברואר, 2010) בשעה 12:00
סדר היום
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי- ייצורה ומכירתה),

התשס"ט-2009

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)(תיקון), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר
מוזמנים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר: פנינה אורן שנידור – מנהלת תחום סטנדרטים

עו"ד מיכל סגן כהן – סגן בכיר ליועמ"ש

ד"ר שמעון פוקומונסקי – רופא וטרינר ראשי

מרים פרוינד – מנהל השירותים להגנת הצומח
המשרד להגנת הסביבה
עו"ד טל רותם – לשכה משפטית

עו"ד יעל בן עמוס- לשכה משפטית

ד"ר שלמה קפואה

לירון אדלר – מינקה – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ד"ר רינה ורסנו – משרד הבריאות
ארגון לחקלאות אורגנית
ד"ר אורנית רז – מנכ"ל

חגי רבן

יעקב כהן – מזכיר ארגון מגדלי עופות

טלי ברנר

אליהו גורנו – התאחדות מגדלי בקר לחלב

שלמה שטרית – כלכלן, חב' גליקסמן

יצחק שניידר –מנכ"ל אגודת הנוקדים

אריה לוין – מנהל טכני, חב' ג'ונסון דיברסי ישראל

גלעד פארן – טכנולוג מזון ופיתוח, חב' הרדוף- תנובה

עו"ד יוסי וולפסון – רכז לעניין התקנות האורגניות, אנונימוס – עמותה

לזכויות בעלי חיים

ישי שפירא- מנכ"ל תנובה

עתר פרידמן

גיתית וייסבלום
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
ניר ימין
רשמה
לאה קיקיון

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי- ייצורה ומכירתה),

התשס"ט-2009

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)(תיקון), התשס"ט-2009
היו”ר כרמל שאמה
שלום, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הוועדה קיימה ישיבה ב – 20 באוקטובר ואושרו שינויים לגבי תקנות 1 (3) עד (9). תקנה 2 לא אושרה עדיין בשל מחלוקת שאני מקווה שנפתרה בינתיים ונוכל להמשיך לדון בה. כמו כן נמשיך בפרק ב' לגבי תנאי תשתית נוספים למיתקן לייצור תוצרת אורגנית מן החי. משרד החקלאות יציג את הנושא.
מיכל סגן כהן
ראשית אני רוצה לומר שאנחנו נתבקשנו לקיים הידברות בנוגע לנושא של רישוי עסקים, בצורך ברישוי עסקים, כי תקנה 2 היתה אי הסכמה לגבי הצורך ברישוי עסקים כתנאי של הכרה במשק כמשק אורגני. בעקבות הישיבה שלחנו טבלאות לבקשת מידע עם התקנות ועם התנאים לרישוי עסקים וככל שהבנו עד היום כנראה ש- 5 משקים לא עומדים בדרישות. אבל הנתונים עדיין לא מספיק נהירים לנו כדי שנוכל לקיים דיבור בעניין ולהבין איפה הנקודות הבעייתיות, כי אם כתוב מרחק של 300 מטר, אני, לפחות הייתי רוצה לדעת האם החסר הוא מטר או שהחסר הוא 290 מטר, ואת הנתונים האלה עד היום לא קיבלנו. ביקשנו נתונים מאד מפורטים עם טבלאת כמויות עיסוק ב- 3 השנים האחרונות, - - -
לאה ורון
ממי ביקשתם את הנתונים?
היו”ר כרמל שאמה
ומה יעזרו הנתונים?
מיכל סגן כהן
כדי שנדע למקד, לפחות, את הבעיות שעומדות בפנינו. אם יבואו ויגידו לי - -
לאה ורון
לא הבנתי עדיין - ממי ביקשתם את הנתונים?
פנינה אורן
מגופי האישור והבקרה.
מיכל סגן כהן
כמובן שביקשנו אותם אנונימית.
היו”ר כרמל שאמה
ומה ההבדל אם זה מטר או 290 מטר?
מיכל סגן כהן
אני חושבת שהקביעות של המרחקים לא נקבעו סתם. היתה להם מטרה. לפי מה שאני מבינה, היה טוב יותר אילו המרחק בין לול אחד למישנהו היה 1500 מטר. אבל יש את תנאי הארץ, והדרישות האלה של 300 מ' נקבעו כנראה בהסתמך על דרישה שהיתה הרף התחתון שניתן היה לעשות. והמטרות האלה, עיקרן, אני מקווה שאני לא מטעה - למניעת הפצת מחלות בעלי חיים. ייתכן שאם למישהו יש חריגה של חצי מטר זה משהו אחר ממי שיש לו חריגה של 250 מ'. ולכן, אני חושבת שלפני שנכנסים להידברות, דבר ראשון צריך לדעת על איזה עובדות אנחנו מדברים – מה העובדות שמשמשות בסיס להידברות. ואני חוזרת ואומרת שעל אף בקשתנו, עד היום לא קיבלנו פרטים מדויקים.
ניר ימין
הכוונה היא שאם יהיו מרחקים מזעריים של חריגה, יכול להיות שלא תעמדו על הדרישה שלכם של - -?
מיכל סגן כהן
לא הייתי רוצה לומר דברים לפני קבלת נתונים. צריך לדעת את העובדות לפני שמתייחסים אליהן.
היו”ר כרמל שאמה
אני מבין שכרגע אין איזשהו מסלול מוסכם שאפשר להתקדם אתו לגבי סעיף 2.
מיכל סגן כהן
לא, אין.
היו"ר כרמל שאמה
אז אולי נשאיר אותו ונחזור אליו בסופו של דיון?
מיכל סגן כהן
מקובל.
לאה ורון
ממשיכים בפרק ב'.
מיכל סגן כהן
"תנאי תשתית נוספים למיתקן לייצור תוצרת אורגנית מן החי.

תשתיות נוספות במיתקן

10. מיתקן יכלול גם –

(1) חלקת מרעה או חלקת אימון שבה שטחים מוצלים, מזון ומים נגישים לבעלי החיים; הייתה החלקה חלקת אימון יהיה המזון מזון מוגש;

(2) מיתקן שמוחזקים בו מטילות יכלול גם תאי קינון;

(3) בעת שנמצאים במיתקן בעלי חיים בהסבה – יהיה שטח נפרד ותחום להחזקתם בתקופת ההסבה".
יוסי וולפסון
אני מ "אנונימוס". את ההערה העברנו עוד בדיון הקודם -בעקבות הדיון ביקשנו להיפגש עם נציגי משרד החקלאות כדי לדון בדברים ואולי לנסות להסדיר אותם לפני הדיון. דיברנו עם דיקלה וחשבנו שהדברים יסתדרו, ואז קיבלתי טלפון ממיכל סגן כהן שלא תתקיים פגישה בגלל לחץ הזמן. זה היה בנובמבר. מאז לא מצאו זמן להיפגש אתנו. אז אנחנו נשארים באותו מצב מבחינת ההערות שלנו לדיון היום.


פה, אני חושב, באמת מדובר בטעות. הנושא של מדפי לינה או דפי לינה או מוטות עמידה – כל מיני תרגומים בעברית למונח הזה, perches, הוא משהו שהוא לדעתי חלק מהתקן האורגני הקיים, הוא ודאי מצוי בכל הלולים האורגנים הקיימים בארץ, הוא דבר שקיים בגידול תרנגולות לגידול בארץ בארץ משנות ה- 20 כשרק התחילו בזה, וזה קיים בתקן האירופי, לא רק בנושא האורגני אלא, למעשה – בכל גידול של עפות בלולים חדשים שעומדים בתקן האירופי, אמורים להיות perches, בין אם זה גידול ללא כלובים, כמו הגידול האורגני, ובין אם זה גידול במה שנקרא -כלובים מאובזרים, זה חלק מהאביזרים שצריך לשלב. לכן, לדעתי זו פשוט השמטה – צריך להוסיף "דפי לינה" ולהוסיף את הסטנדרט של האורך והמרחקים ביניהם בתוספת. והפירוט הטכני מופיע בנייר העמדה שמופיע על שולחן הוועדה.
מיכל סגן כהן
אם נוסיף בפסקת משנה (2) – "מיתקן שמוחזקים בו מטילות יכלול גם "מדפי לינה ותאי קינון" - -
יוסי וולפסון
בדיוק.
פנינה אורן
"מדפי לינה".
יוסי וולפסון
ולהוסיף בתוספת את הסטנדרט המטראז'י.
פנינה אורן
הסטנדרט שלכם הוא לא כפי שמופיע בתקינה – 18 ס"מ - -
יוסי וולפסון
אז אפשר לבדוק את זה. 18 ס"מ ולא 20 זה בסדר. זה מרווח אופקי של 30.
ניר ימין
אם כך, תקנה 10(2) תהיה: "מתיקן שמוחזקים בו מטילות יכלול גם מדפי לינה ותאי קינון".
מיכל סגן כהן
כן.
ניר ימין
ובתקנה 11 צריך להוסיף "בשטחים המזעריים"?
פנינה אורן
בחלק ב' בתוספת השניה.
ניר ימין
מה יתווסף בחלק ב' בתוספת השניה?
קריאות
הגודל של המדפים.
פנינה אורן
18 ס"מ למטילה.
יוסי וולפסון
צריך כותרת שם, לידי "דרישות קינון".
מיכל סגן כהן
אנחנו נכין את זה לקראת הישיבה הבאה.
היו”ר כרמל שאמה
עוד הערות לגבי סעיף 10? אין. הסעיף אושר.
מיכל סגן כהן
"שטחים מזעריים. 11. במיתקן יהיו שטחים מזעריים אלה:

(1) לכל ראש בקר או צאן שטח שלא יפחת מהמפורט בחלק א' בתוספת השניה;

(2) לתרנגולות שטח שלא יפחת מהמפורט בחלק ב' בתוספת השניה;"
ניר ימין
השטחים האלה – זה מוסיף על תקנות צער בעלי חיים? זה תנאים יותר מחמירים מבחינת השטחים המזעריים שצריך לעמוד בהם?
מיכל סגן כהן
מה שיש לנו כרגע – אחזקה שלא לצרכים חקלאיים לא חל כאן. זה צרכים חקלאיים. אנחנו עובדים כרגע על תקנות צער בעלי חיים – מטילות, והתקנות האלה יחולו על כל המטילות. זה עדיין בתהליך עבודה, זה הופקד להערות, וכו'. יכול שהתקנות האלה יקבעו תנאים מחמירים יותר לתוצרת האורגנית, סביר להניח שהן מחמירות, כי בתקנות של המטילות שאנחנו מציעים לא נאסרת אחזקת תרנגולות בכלובים. פה, למעשה, האחזקה היא ללא כלובים, שזה ייחודי לתקנות האלה של עופות אורגניים.
ניר ימין
יש איסור מפורט להחזיק בכלובים, באורגניים, נכון ?
קריאות
כן.
יעקב כהן
לתוספת בפרק ב' יש שינוי שהוא דווקא לרעת המגדלים. המטילות, למטר רבוע- צריך להיות 2 מטילות במקום 3. לאחר שעשינו תחשיבים, בעקבות הדרישות של המשרד להגנת הסביבה על כמות הלשלשת שנמצאת בחצרות המרעה, ואחרי כל הסיכומים שלנו עם המשרד להגנת הסביבה, גם בחופש וגם באורגני זה יורד ל – 2 מטילות למ"ר. יושב פה ד"ר קפואה והוא מאשר את הדברים.
מיכל סגן כהן
אני מבינה שבמטילות – במקום שיהיה כתוב "3 מטילות" יהיה כתוב – "2"?
היו”ר כרמל שאמה
כן.


סיימנו ואישרנו גם את סעיף 11.
ניר ימין
ואני מזכיר – אני מזכיר שבתקנה 11 היה את העניין של ה – 18 ס"מ, ההתאמה בתוספת השניה, זה יהיה כאן, לעניין של מדפי הלינה, שאושרבתקנה 10.
היו”ר כרמל שאמה
אושר, לרשות השינוי.
מיכל סגן כהן
"פתחי כניסה ויציאה 12. רוחב פתחי כניסה ויציאה מלול לשטחי מרעה או אימון (pop holes) לא יפחת משני מטרים במצטבר, לכל 100 מטרים רבועים של שטח הלול".
היו”ר כרמל שאמה
הערות?
יוסי וולפסון
כן. אנחנו חושבים שמדובר בצמצום יתר בגודל הפתחים ומבקשים להרחיב את זה ל- 4 מטרים לכל 100 מטרים רבועים של שטח הלול. אנחנו מתבססים על הדרישות האירופאיות.
היו”ר כרמל שאמה
זה נכון שהדרישות האירופאיות - - ?
אורנית רז
כל התקן האורגני, בכלל, לא עושה copy-paste. אנחנו מנסים להתאים את עצמנו כמה שאפשר. שטחי המרעה באירופה, ניו זילנד וארצות אחרות זה לא מה שיש לנו. ולכן יש את משרד החקלאות שבוחן ומגיע להסכמות עם האיחוד האירופי, ובודק מה מתאים לנו, בארץ. הלוואי שהיה לנו מקום ליותר. כרגע, לצערי, זה לא ישים.
היו”ר כרמל שאמה
פה מדובר רק על גודל הפתח. זה לא דורש מקום.
אורנית רז
אני מדברת בכלל על ממשק אורגני בארץ. אנחנו הגענו בנושא הזה להסכמה עם משרד החלקאות ואני מבקשת מיוסי וולפסון להבין ולקבל את זה.
יוסי וולפסון
אולי נעבור הלאה, בינתיים.
היו”ר כרמל שאמה
אני רק יכול להגיד לך שזה פתח יותר גדול מאשר לאדם.
יוסי וולפסון
הפתחים האלה הם, כמובן, פתחים נמוכים מאד.
קריאות
לא בהכרח.
יוסי וולפסון
אבל על מה שמדובר היום- מדובר בפתחים בגובה של 45 ס"מ, עד חצי מטר, שפרוסים לאורך ה –
היו”ר כרמל שאמה
אתה מדבר פה רק על הרוחב, לא על הגובה.
יוסי וולפסון
למעשה, אפשר היה שכל הדופן שפונה אל החצר, יהיה פתח, או שיהיה פתח עם עמודים. ברגע שיש לנו 2 מטרים מצטברים לכל 100 מטרים רבועים של שטח הלול, בעצם מדובר באיזה שהן יציאות מאד מצומצמות שיאפשרו לחלק מהתרנגולות לצאת, וחלק מהתרנגולות יצטרכו לעבור אזורים בלול שיש שם תרנגולות אחרות שהן לא רוצות להתערבב בהן, כדי להגיע לפתח היציאה. בסופו של דבר החצר לא תנוצל כמו שצריך. הנושא הזה של נגישות של החצר הוא מאד משמעותי.
יעקב כהן
אני מדבר מניסיון אישי, ואני גם מגדל אורגני. אל"ף- ה-2 מטר זה די והותר, אפילו, וזה מעל ומעבר. אין צורך להוסיף לזה, הדרישה מספיקה. העופות יוצאים בחופשיות לשטחי המרעה.
יוסי וולפסון
מצאתי את האסמכתה בתקנות האירופיות – סעיף 12 3 (d) לתקנות.
ניר ימין
אבל אמרה פה ד"ר רז שלא עשו copy-paste אלא ניסו להתאים לצרכים הישראלים.
יוסי וולפסון
אבל הצרכים הישראלים יכולים להביא לצמצום בשטח החצר לתרנגולות, ולא התנגדנו לעניין הזה. באירופה מדובר בכמה מטרים רבועים לתרנגולת בחצר ופה – 3, וזה התרחב ל – 2 תרנגולות למטר רבוע, שזה, מבחינתנו טוב. אבל הנושא של הנגישות לחצר לא קשורה בכלל לזמינות של שטחים פתוחים. זה עניין של מבנה הלול. אני לא רואה גם איך זה פוגע בממשק מבחינת החקלאי. מדובר, פשוט, בצורת הבניה.
היו”ר כרמל שאמה
לא, יש לזה השלכה מבחינת השטחים מחוץ ללול, שהשימוש בהם הוא כזה או אחר.
יוסי וולפסון
ההשלכה היא שכשיש מעט פתחים השימוש בשטחים הוא פחות, אבל החצר נמצאת שם כדי שישתמשו בה.
היו”ר כרמל שאמה
אני רוצה לשמוע את המגדלים, שוב.
יעקב כהן
לא צריך יותר. אני אתן דוגמה. לי יש לול באורך של 100 מטר ורוחב של 16 מטר, עם 4 פתחים של 5 מטר כל פתח מכל צד. זאת אומרת, זו כמות שלא צריך אותה, היא די והותר, היא מעל ומעבר. אני לא מבין על מה אתה מתעקש. זה מיותר.
היו”ר כרמל שאמה
סעיף 12 אושר כנוסח ההצעה.
מיכל סגן כהן
"צמחייה וגידור חלקת מרעה וחלקת אימון 13. חלקת אימון וחלקת מרעה יהיו מגודרות הגדר שמעוגנת בקרקע למניעת כניסה אליה ויציאה ממנה של בעלי חיים אחרים;" התוספת, הבא לאחר מכן - התבקשנו על ידי הארגון לחקלאות אורגנית למחוק אותה, ואנחנו לא רואים מניעה.
היו”ר כרמל שאמה
כלומר, הסיפה- מהמילה "חלקת מרעה" עד המילה "...בתוספת השלישית" תימחק.
יוסי וולפסון
זאת אומרת שזו יכולה להיות חצר בטון, חצר חצץ? איך זה בדיוק עונה על הצרכים של התרנגולות?
אורנית רז
אנחנו ביקשנו שכל צמח ירוק שצומח הוא מותר, לא צריך להיות כפוף דווקא לתלתן כזה או אחר.
יוסי וולפסון
אז: "חלקת המרעה לתרנגולות תהיה זרועה בצמחייה" או משהו כזה?
פנינה אורן
אבל יש הגדרות של "חלקת מרעה" בתחילת התקנות.
ניר ימין
יש גם בתקנה 28 התייחסות לאיך ייראה השטח שאליו יוכנסו בעלי החיים - שרצפת המבנה צריכה להיות מרופדת במצע יבש.
היו”ר כרמל שאמה
אז סעיף 13 מאושר בשינוי של מחיקת הסיפה.
מיכל סגן כהן
"פרק ג'- הוראות לעניין בעלי חיים.

בחירת גזעים לייצור תוצרת אורגנית 14. בחירת גזעים תהא לפי עקרונות אלה:

(1) התאמתם והסתגלותם לתנאים המקומיים;

(2) חיוניותם ועמידותם למחלות."
יוסי וולפסון
יש לנו הערה מאד עקרונית לעניין הזה. בדיון הקודם גם ארגון המגדלים האורגניים עמד על זה בתוקף שלא ייתכן שבגידול אורגני יוחזקו עופות או בעלי חיים בכלל שעוותו באמצעות הנדסה גנטית, שהמטען הגנטי שלהם הוא לא המטען הטבעי, אלא שונה באמצעות הנדסה גנטית. אנחנו, כמובן, הסכמנו לזה, למרות שגזעים כאלה של עופות בכלל לא קיימים בשוק המסחרי. מה שכן קיים בשוק המסחרי הוא עופות שהמטען הגנטי שלהם הוא לא המטען הטבעי של עופות. הוא עוות על ידי בני אדם, הוא לא מטען טבעי. הם לא עופות אורגניים, למעשה, כאשר מבחינתנו הבעיה היא, כמובן, מהירות הגדילה שלהם. העיוות הגנטי שנעשה, בעיקרון מאז שנות ה- 50, תחילתו בשנות ה- 40 של המאה הקודמת ניסה להשיג עופות- ואני מדבר על עופות לבשר שגדלים במהירות עצומה. אם לפני כמה עשרות שנים היו שוחטים עופות בגיל 4 חודשים ובמשקל שהוא פחות מ – 2 ק"ג, היום שוחטים את העופות במשקל של למעלה מ- 2 ק"ג ובגיל של 6-7 שבועות. אחד התנאים שנראה לנו חשוב, גם עבור הצרכן האורגני הוא לחזור לגזעים שהם קצת יותר קרובים לגזעים הוותיקים, שהגידול שלהם איטי יותר, ויש לזה ביטוי גם בסטנדרט האירופי. עד כמה שאני יודע היה לזה ביטוי עד היום גם בסטנדרט הישראלי, אבל אולי אני טועה. בסטנדרט האירופי קבעו גיל שחיטה מינימאלי גם לעופות. את עיקרון העתקנו כאן, בנייר העמדה – זה 81 ימים לתרנגולות, וכו'. יש גם לברווזים ולכל סוג של עוף, בתקנות האירופיות. זה גיל השחיטה הטבעית, זו לא באמת חזרה לאותם זנים שהיו מגדלים לפני 100 שנה. זו איזושהי פשרה. אם היום שוחטים בגיל 42 יום, ולפני כמה שנים היו שוחטים בגיל 120 יום, אז באיחוד האירופאי קבעו 81 יום, שזה קצת יותר קרוב לזנים של היום מאשר הממוצע בין הדברים. אנחנו חושבים שזה דבר משמעותי, אנחנו חושבים שזה ניזון מאותו עיקרון – ששולל הנדסה גנטית. הצרכן האורגני רוצה עופות שהם קרובים יותר לזנים המקוריים, הטבעיים. מבחינת רווחת העוף ברור שיש לזה משמעות אדירה, כי עופות שגדלים בקצב מטורף ובגיל אפרוחות של 42 יום הם כבר במשקל של 2.2 ק"ג, זה בדרך כלל גם לא בפרופורציות גופניות – רגליים חלשות, שלד חלש, לב חלש, ריאות חלשות וחזה ענק – הם סובלים מכשילת רגליים, ממיימת, ובגלל כשילת הרגליים – מכיבים ופצעי לחץ בחזה, וכל מיני תופעות כאלה, וכמובן שהם לא יכולים לצאת לחצר כי הם בקושי זזים. אז אני חושב שמדובר פה באיזשהו תיקון שהוא מינימאלי. הוא הולך בעקבות אירופה ואני חושב שהוא תואם את הציפיות של הצרכנים.
היו”ר כרמל שאמה
התייחסות?
יעקב כהן
אל"ף –הוא לא מדבר על תרנגולות ובצי מאכל. הוא מדבר על תרנגולות לפיטום ובשר. אם אנחנו רוצים לספק מזון אורגני לאותו פלח שוק שרוצה לצרוך אוכל אורגני, אז אף אחד לא יביא לכאן זנים מיוחדים שלא קיימים בארץ. יש את הזנים הקיימים שפותחו והם קיימים בארץ, ואותם יגדלו בשיטה אורגנית. לגדל פטם בשיטה אורגנית זה לוקח יותר זמן, לא 81 יום – אולי 65 יום, וגם את ההודים לוקח יותר זמן לגדל, בהשוואה לגידול הקונבנציונאלי.
יוסי וולפסון
כן, זרזי גדילה.
יעקב כהן
גם בקונבנציונאלי אין היום זרזי גדילה. אנחנו לא משתמשים בזה כבר יותר.


מה שאתה דורש זה דבר לא ישים. אם אתה לא רוצה שיגדלו בשר פטם – גם כך קשה לגדל, ויש 2-3 מגדלים שמנסים לענות לפלח שוק מאד קטן ומצומצם. אז אם המטרה שלך להרוג את זה, תהרוג את זה. אם אתה רוצה לאפשר לאותו רבע אחוז מהאוכלוסייה שאוכל בשר פטם אורגני, תאפשר את הזה בכללים שהגענו עליהם להבנה, ואפשר, אולי לעשות את זה.
יוסי וולפסון
קודם כל, התקנות האלה חלות גם על בשר מיובא, וצריך שהם יתאימו לסטנדרט. דבר שני - יבוא של חומרי רבייה לעופות קיים בישראל.
אורנית רז
רק כדי לסבר את האוזן –אנחנו מדברים על 25 לולים לביצים, בערך, ושני לולי פטם, מאושרים ומפוקחים. זה כדי שנדע על מה אנחנו מדברים, ובשר, לצערנו היום, מיובא מארגנטינה, בין השאר. על זה אנחנו מדברים.
שמעון פוקומונסקי
אני רופא ראשי למחלות עופות בשירותים הוטרינריים. מה שעורך הדין וולפסון מציין סותר ונוגד את כל הקריטריונים של מניעת החדרת גורמי מחלות לתוך מדינת ישראל. יש תקנות ליבוא ויצוא שמחמירות בצורה מאד גדולה כדי להגן על מדינת ישראל מחדירת גורמי מחלה. לזה מתחבר, עובדתית, חומר טיפוחי. אכן יש יבוא. מדינת ישראל לא מטפחת חומר בבעלי כנף. יש יבוא של חומר מסחרי שעונה על דרישות – זה קיים בחצי תריסר מקומות בעולם, והחומר הזה הוא חומר מטופח, הוא חומר גנטי משובח. השירותים הוטרינריים לא יסכימו לייבא חומר שלא עונה על הדרישות שלא כאן המקום לפרט או להרחיב בהן, בכל מה שקשור להחדרת גורמי מחלה, הן להגנת בריאות בעלי הכנף והן להגנת בריאות הציבור.
היו”ר כרמל שאמה
למשרד אין התייחסות נוספת – הסעיף מאושר.
מיכל סגן כהן
"שיטות רבייה. 15. לא יתיר אדם רביית בעל חיים במשק חי אורגני אלא בשיטות שלהן-

(1) רביה טבעית;

(2) הזרעה מלאכותית;"
ניר ימין
את יכולה לפרט איזה עוד שיטות רבייה קיימות?
שמעון פוקומונסקי
לא קיימות.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 15 אושר. הלאה.
מיכל סגן כהן
"הכנהס והחזקה של בעל חיים במשק חי אורגני 16. לא יכניס אדם בעל חיים למשק אורגני מן החי ולא יחזיק בו בעל חיים אלא אם כן בעל החיים....." ופה אני מתקנת לעומת מה שהיה: "...בהסבה לפי פרק ד' או שבקע או נולד במשק חי אורגני ושהה במשק כאמור במשך כל תקופת חייו". התיקון הזה, של "בהסבה" נעשה כדי לאפשר כניסה של בעלי חיים - -
היו”ר כרמל שאמה
פה היא רוצה לאפשר שברגע שהוא מתחיל את תקופת ההסבה. בעצם, זה יכול להיות כל אחד.
מיכל סגן כהן
כל אחד שהוא בתהליך הסבה.
היו”ר כרמל שאמה
הוא יכול להיות אחרי כן כבר לא בהסבה. הסבה זה תהליך.
מיכל סגן כהן
אבל זה תהליך מפוקח.
היו"ר כרמל שאמה
כשאומרים "סיים תקופה" זה ברור לי. כשאומרים "בהסבה" – כל אחד יכול להיות בהסבה, לא?
פנינה אורן
לא. הוא נכנס לתהליך. גם התהליך של ההסבה מפוקח.
יעקב כהן
למשל – אני מגדל שמקבל תרנגולות להטלה ומתחיל את תהליך ההסבה. אז אם הסעיף לא יתוקן כמו שהוצע פה, אז אני למעשה בבעיה. אנחנו בעד התיקון.
ניר ימין
יש הגדרה בתקנות מה הוא "בעל חיים בהסבה" – והוא מוגדר כבעל חיים לפי תקנה 19 עד 21, שזה בהתאם לגיל שלו, משך תקופת ההסבה, איך מחזיקים את היונקים באותה תקופה, וכו'.
היו”ר כרמל שאמה
סעיף 16 אושר. לרבות התיקון.
מיכל סגן כהן
"חידוש עדר או הגדלתו. 17. (א) על אף האמור בתקנה 16 רשאי אדם, באישור גוף אישור ובקרה, להכניס בעל חיים למשק חי אורגני כאשר הדבר דרוש לחידוש עדר או להגדלתו אם התקיימו בבעל החיים תנאים אלה:

(1) גילו אינו עולה על הגיל המרבי לתחילת תקופת הסבה;

(2) שיעור בעלי החיים מהכמות הכוללת של בעלי החיים במשק החי שיוכנסו, לא יעלה על 10 אחוזים בבקר ועל 20 אחוזים בצאן.
(ב) בתקנה זו, "חידוש עדר" – כל אחד מאלה:

(1) החלפה או הוספה של מין;

(2) השלמת עדר בשל תמותה חריגה ממחלה או אסון טבע;

(3) הוספת זכרים להרבעה.

(ג) נדרש חידוש עדר בשל תמותה חריגה ממחלה או בשל אסון טבע, לא יאשר גוף אישור ובקרה הכנסה כאמור אל אם כן אישר זאת המנהל מראש ובכתב".
היו”ר כרמל שאמה
הערות?
יעקב כהן
דופקים את מגדלי התרנגולות כי השירותים הוטרינריים לא מאפשרים להכניס להקות חדשות לתוך הלהקות הקיימות. אבל זה בסדר.
ניר ימין
אני חושב שתקנה 17(א)(1)- אולי צריך לכתוב בסיפה שלה שזה הגיל המרבי לתחילת תקופת ההסבה לפי תקנה 19, שיהיה ברור שזו התקנה שמדברת על הגיל המרבי.
מיכל סגן כהן
או. קיי. לפי תקנה 19?
ישי שפירא
מדוע הפער בין הצאן לבין הבקר? מה הסיבה לזה?
פנינה אורן
זה הכללים של חידוש, של האיחוד האירופי.
ניר ימין
בתקנת משנה (ב), כאשר כתוב "חידוש עדר" – הכוונה היא באמת רק לחידוש? כל הפסקאות (1) עד (3) לא מדברות על הגדלה של עדר, כי הרישה ב- 17(א) מדברת על חידוש או הגדלה, וכאן ההתייחסות היא רק לחידוש –החלפה או הוספה של מין, נניח. זו הגדלה של עדר, או חידוש שלו?
מיכל סגן כהן
אז צריך לכתוב: "חידוש עדר או הגדלתו".
ניר ימין
ובתקנת משנה (ג) גם צריך לתקן את זה?
מיכל סגן כהן
כן.
היו”ר כרמל שאמה
סעיף 17 אושר, לרבות התיקונים.


סעיף 18.
מיכל סגן כהן
"חלקת מרעה אורגנית 18. חלקת מרעה שאיננה אורגנית תוסב לחלקת מרעה אורגנית לפי פףרק ד' לתקנות ייצור תוצרת מן הצומח".


תקנות ייצור תוצרת מן הצומח הוגדרו בהתחלה והן – תקנות להסדרת תוצרת אורגנית, תוצרת אורגנית מן הצומח, ייצורה ומכירתה, התשס"ח-2008, שהן בתוקף.
היו”ר כרמל שאמה
הערות? אין. הסעיף אושר.


סעיף 19, בבקשה.
מיכל סגן כהן
"גיל מרבי להסבת בעלי חיים 19. הגיל המרבי לתחילת תקופת ההסבה הוא כמפורט להלן:

(1) פטמים והודים – 72 שעות;

(2) מטילות – 18 שבועות;
(3) בקר – 18 חודשים;....." – פה הצענו תיקון. התיקון נעשה מאחר ורק אחרי 6 חודשים מתחילה העגלה להמליט ולהניב חלב.
פנינה אורן
פרה ממליטה אחרי 24 חודש ולכן 18 חודש היא תהיה לא אורגנית, ומ- 6 חודשים עד שהיא תמליט, היא כבר תהפוך לאורגנית. לכן זה 18.
יוסי וולפסון
ומה עם בקר לשחיטה – אפשר להסב אותו אחרי שהוא נשחט?
קריאה
לא, אותו הדבר. אם תלך לתקנה אחרי זה תראה שהגיל המרבי לכניסת בעל חיים למשק אורגני – 6 חודשים, תוסיף לזה עוד 18, אז הגעת לאותו הדבר.
אורנית רז
אם יורשה לי – זה בעקבות הבקשה שלנו, ומקבלים את זה.
היו”ר כרמל שאמה
או.קיי.
מיכל סגן כהן
אני ממשיכה: "צאן – 6 חודשים". קיבלנו את הבקשה.
היו"ר כרמל שאמה
הערות לסעיף? סעיף 19 אושר.
מיכל סגן כהן
" משך תקופת ההסבה 20. משך תקופת ההסבה הוא כמפורט להלן:

(1) פטמים – 6 שבועות;

(2) הודים – 10 שבועות;
(3) מטילות – 6 שבועות;
(4) בקר לבשר – 12 חודשים;
(5) צאן לבשר- 6 חודשים;
(6) צאן ובקר לחלב – 6 חודשים;"
היו”ר כרמל שאמה
סעיף 20 אושר.


סעיף 21.
מיכל סגן כהן
"החזקת יונקים בתקופת הסבה 21. לפני תחילת תקופת ההסבה של יונק הוא יוחזק במשך שלושה שבועות בבידוד מבעל חיים אחר, למעט בעל חיים מאותו סוג המיועדים להסבה, במקום נפרד מחוץ למשק החי האורגני; בחלוף שלושה שבועות הוא יוחזק במשך חי אורגני במקום מתוחם ומסומן בנפרד מבעלי חיים אורגניים וזאת עד תום תקופת ההסבה כאמור בתקנה 20".
היו”ר כרמל שאמה
הערות?
חגי רבן
אני מהחקלאות האורגנית, וניהלתי בעבר את אחד מגופי הבקרה. יש לי הערה לגבי החלק הראשון של התקנה הזו, פשוט לגבי הישימות שלו – נוצר פה מצב שמצריך פיקוח במצב של טרום ההסבה, וזה מצב שהוא קצת בעייתי כי בעצם המגדל מתקשר עם גוף הבקרה כשהוא מתחיל את ההסבה, ואז, בעצם – איך ניתן לבקר על הביצוע - -
היו"ר כרמל שאמה
תהליך הבקרה יתחיל ברגע הזה.
פנינה אורן
שלושה שבועות קודם.
היו"ר כרמל שאמה
מהרגע שהוא התקשר, מאותו רגע – שלושה שבועות, ואז – תהליך ההסבה.
חגי רבן
צריך להבין שלפעמים הגדרה של עדר או חידוש של עדר מתבצע תוך כדי שהמשק כבר מאושר, משק אורגני, רוצה להחליף עדר או להקה, או להכניס את אותם 10% שמותרים לו, יש פה מצב שיצריך את גוף הבקרה להתקשר למשך שלושה שבועות עם גורם אחר, וזה מצב מורכב מאד ודי בעייתי, מה גם שהצורך האמיתי בדבר הזה, לי הוא לא ברור. לא ברור לי הצורך וגם לא ברור לי הסימוך של זה, מניין הוא בא.
פנינה אורן
הצורך הזה בא מהתקנות של האיחוד האירופי שהם גם קובעים שפרה, לפני שהיא תיכנס למשק חי אורגני ותזהם את משק החי האורגני, צריכה להיות שלושה שבועות בבידוד, שכל ההפרשות וכל החומרים - -
היו”ר כרמל שאמה
זו התשובה לגבי הצורך. ולגבי ישימות? אני לא רואה בעיה עם זה. זה מוגדר וברור מראש.
חגי רבן
זה יכול להיעשות בתוך המשק האורגני. במקום נפרד, בתוך המשק האורגני.
היו”ר כרמל שאמה
אם הוא נפרד- אז הוא מחוץ למשק האורגני.
חגי רבן
אבל שהוא יהיה במקום נפרד בתוך המשק האורגני, מקום שמאפשר בקרה. מקום שמיועד ל - -
היו”ר כרמל שאמה
זו כבר סמנטיקה. כשיש משק אורגני, הבידוד לא יכול להיות בתוך המשק האורגני, הוא צריך להיות במקום נפרד. יכול להיות שבסמוך, אבל בנפרד. יש הגדרה ל "נפרד"? מספיק שיש חציצה?
מיכל סגן כהן
זה ברור שזה לא במשק החי האורגני. המדובר באפשרות העברת גורמי מחלה, ואת זה באים למנוע. אנחנו קיבלנו את תקופת ההסבה, שצריך לאפשר את תקופת ההסבה - -
היו”ר כרמל שאמה
אז מה המינימום של הפרדה?
מיכל סגן כהן
הוא לא בתוך משק החי האורגני. משק החי האורגני הוגדר פה.
היו"ר כרמל שאמה
אז זה אומר – 10 מטרים משם. יש איזה טווח?
קריאות
- -
היו”ר כרמל שאמה
פשוט הפרדה. אז אין בעיה.
אורנית רז
למה שלא נכתוב "במקום נפרד, מסומן"? העניין של מחוץ למשק האורגני, אם אנחנו מדברים על קיבוץ, למשל קיבוץ הרדוף, כשאנחנו מדברים, לצערנו, על רפת אחת – איפה הם אמורים לשים אותו? מה זה אומר "מחוץ למשק האורגני"? הרדוף זה משק אורגני.
מיכל סגן כהן
הם אמורים לקבל אותו. הרי אם רוכשים בעל חיים להסבה, רוכשים אותו ממקום אחר. באותו מקום הוא יוחזק בבידוד עד שיחלפו אותם 3 שבועות ויהיה ברור שהוא לא מביא איזה - - זה גם אינטרס של המגדלים, אני לא מבינה את ההתעקשות בעניין הזה.
ישי שפירא
· - נכנס לבידוד, בעצם, אצל המוכר.
פנינה אורן
לכם אין את הבעיה הזו – הם נולדים, הוולדות אצלכם.
ישי שפירא
אבל בעתיד? איך מתבצעת העברה של יחידה, לצורך העניין – פרה? יש קונה ויש מוכר. הקונה הוא עוסק אורגני, חדש, או ותיק, והוא פונה לעוסק קיים, ואומר לו: אני מעוניין לקנות מבכירה על מנת שבעוד 6 חודשים היא תיכנס לעדר שלי. באותו רגע, אין מצב שהמוכר יבודד למען הקונה את אותה פרה בתוך הרפת. זה לא ישים.
מיכל סגן כהן
אני רוצה להבין – מה ההצעה הישימה שלכם? אתם רוצים שהוא בעצם יבנה לו רפת אחרת, ליד המשק האורגני, מחוץ למשק האורגני, שאתם תחזיקו אותו בפיקוח שלכם?
ישי שפירא
אני מקבל את הנחת הבסיס שלכם לחלוטין, אבל אני חושב שמאותו רגע שהקונה מביע עניין, הבעיה היא שלו, ולכן הוא צריך לתת את הפתרון, זה צריך להיות אצלו, באתר, מבודד, מפוקח, כפי שחגי רבן הציע - זאת אומרת – 7 חודשי הסבה ולא 6, לצורך העניין, כשהחודש הראשון הוא חודש בבידוד. זו צריכה להיות ההגדרה.
קריאות
· - -
אורנית רז
אם אנחנו מדברים על מקום נפרד ומסומן – נראה לי שזה עונה על העניין.
יעקב כהן
אף אחד לא יילך לשחוט דבר כזה בגיל צעיר. הולכים לגדל אותו.
ניר ימין
השאלה אם זה לא חותר תחת הרציונל של העברת מחלות.
מיכל סגן כהן
אני עדיין לא הבנתי איך אתם דואגים למניעת הפצת מחלות- הרי האינטרס הוא אינטרס שלכם.- אם אנחנו אומרים שיש משק חי אורגני, והמשק הזה צריך להיות סטרילי כדי שהוא לא יצטרך להשתמש בחומרים שהם לא אורגנים, ואז הבעיה תהיה יותר חמורה מבחינת בעל המשק. איך אתם מתכוונים ליישם? קניתם פרה במקום אחר. איך אתם מתכוונים ליישם את מניעת החדרת המחלה לתוך משק החי האורגני.
ישי שפירא
אל"ף, אני לא רפתן ומעולם לא הייתי רפתן.
מיכל סגן כהן
אז אולי יש כאן מישהו שיכול להסביר, ונוכל להבין? הרי בסופו של דבר, אם בעלי חיים חס וחלילה נגוע. נניח שהבאת ממקום אחר, ובתוך התקופה הזו של 3 שבועות התגלתה מחלה. המשמעות, היא שכל משק החי שהיה שם באותו מקום, נגוע. אז תסבירו לי מה האינטרס שלכם בעצמכם להטיל על עצמכם צרה?
ישי שפירא
אל"ף, אין לי אינטרס, אבל אני חושב שההצעה, כפי שאתם שמתם אותה, היא לא ישימה.
מיכל סגן כהן
אז כיוון שמדובר בדברים מקצועיים, וחלק מהגורמים המקצועיים אינם פה –
יעקב כהן
קודם כל, אין העברה של בעלי חיים ממשק למשק בלי אישור של השירותים הווטרינריים שבעל החיים הוא בריא וטוב, ויש תעודת העברה, וכן הלאה.


כל מה שאומרים כאן, וכל התהליך של הבידוד – יש הסכמה גם, רק שזה ייעשה במשק האורגני, והתהליך שהציע ישי הוא נכון, וגם מה שחגי אמר. רק לנסח את זה.
מיכל סגן כהן
אני בכל זאת רוצה לחזור ולומר: כשאני השתמשתי במילה "נגוע" המילה היא איננה נכונה. כשנותנים היתר העברה, בעצם –האישור הוא אחרי שמישהו בדק ולא ראה גורמי מחלה, אבל זה אל אומר שבעל החיים הוא בריא. הוא רק אומר: אני הסתכלתי, ראיתי את הבדיקות, את הסביבה, ואין לי הוכחה לזה שהוא לא בריא.
יעקב כהן
אבל נראה לך שאני אלך להביא בעל חיים שיהרוס לי את כל המשק שלי?
מיכל סגן כהן
אני בטוחה שלא.
לאה ורון
יש ניסיון עז מצדנו לסיים את התקנות היום. על שולחנה של הוועדה יש תקנות רבות של משרדים נוספים ואי אפשר להשקיע בסט אחד של תקנות 4 ישיבות.
מיכל סגן כהן
אני מתנצלת. התקנות האלה הופקדו לעיון הציבור, לא פעם ולא פעמיים, במהלך התקנתם. ההערה הזו, כרגע אני רואה אותה. לא יכולתי לבדוק אותה עם הגורמים המקצועיים, קודם. כיוון שזה הובא כאן וכיוון שאני חושבת שזה לא דבר נכון, מקצועית, לעשות אותו, אבל בעלי המקצוע הרלבנטיים אינם פה, כרגע - -
לאה ורון
אז הציפיה של הוועדה מכאן ולהבא, ממשרד החקלאות כמו מהמשרדים האחרים, לבוא לישיבה עם הגורמים המקצועיים על מנת שתקנות יוכלו להידון בישיבה אחת ולהסתיים בישיבה אחת, כאשר כל הגורמים מציגים לוועדה את העמדה שלהם.
מיכל סגן כהן
או.קיי. אני רק הייתי מבקשת שאם יש למישהו הערות, תנו לנו אותם מראש. יש דברים שאנחנו לא יכולים לתת להם התייחסות לאלתר.
אורנית רז
ההערה לסעיף הזה ניתנה – בספטמבר, יום או יומיים לפני הישיבה, ולא פעם אחת.
מיכל סגן כהן
בסדר, אבל כנראה שעד היום העמדה המקצועית היא שלא צריך לשנות אותה. אבל כיוון שזה עלה כאן עוד פעם, נבדוק את זה שוב עם הגורמים המקצועיים.
היו”ר כרמל שאמה
אז את סעיף 21 אנחנו משאירים ב "צריך עיון".
מיכל סגן כהן
"בקשה להסבת בעל חיים 2. (א) עוסק המבקש להסב בעל חיים שאינו אורגני לאורגני יגיש לגוף אישור ובקרה בקשה לפי חלק א' בטופס שבתוספת השלישית.

(ב) קיבל גוף אישור ובקרה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), יגדוק, תוך שלושים ימים מקבלתה, את מיתקן הגידול ובעלי החיים המוחזקים בו.

(ג) ראה גוף אישור ובקרה כי במיתקן מתקיימים התנאים הנדרשים לפי תקנה 2, ופרק ב', ובבעל החיים מתקיימים התנאים שבתקנה 19, יאשר את תחילת תקופת ההסבה בחלק ב' בטופס שבתוספת השלישית".
ניר ימין
כתוב אצלנו "תוספת רביעית" אבל את קוראת "תוספת שלישית" בגלל שהסיפה נמחק וכל הסימון שלה תוספות השתנה.
היו”ר כרמל שאמה
הערות? אין. הסעיף אושר.


סעיף 23.
מיכל סגן כהן
"ביקורת בתקופת ההסבה 23. גוף אישור ובקרה יערוך בתקופת ההסבה ביקורת שוטפת של המיתקן ובעלי החיים שבו, כדי לוודא שמתקיימות הוראות תקנות אלה".
היו”ר כרמל שאמה
אושר.
מיכל סגן כהן
"הודעה על סיום תקופת ההסבה 24. ראה גוף אישור ובקרה כי תקופת ההסבה הסתיימה בהצלחה, יאשר זאת בכתב למבקש".
היו”ר כרמל שאמה
הערות? אושר. פרק ה' בבקשה.
מיכל סגן כהן
"פרק ה- הפעלת משק חי.

גידול לייצור תוצרת אורגנית מן החי 25. לא יגדל אדם בעל חיים לייצור תוצרת אורגנית מן החי אלא בהתאם להיתר שקיבל לפי תקנה 4".
היו”ר כרמל שאמה
אושר.
מיכל סגן כהן
"איסור שימוש בחומרים מסוימים או בקרינה 26. (א) בייצור תוצרת אורגנית מן החי, לא ישתמש אדם בחומרים שהונדסו באופן גנטי או ברכיבים שטופלו בקרינה מייננת ולא יטפל בתוצרת בקרינה מייננת; בעל חיים שטופל כאמור ישלל מעמדו כאורגני ולא תאושר הסבתו מחדש.

(ב) לא ישתמש אדם בזרזי גידול, הורמונים ורכיבים המשמשים לשליטה בקצב גידול בעלי חיים והפקת תוצרתם. "
היו”ר כרמל שאמה
הערות? אין. אושר.
מיכל סגן כהן
"איסור החזקה בכלובים 27. לא יחזיק אדם בעל חיים במשק חי אורגני בבידוד. הוראה זו לא תחול על החזקת יונקים עד לגיל גמילה, יונקות בשליש האחרון להריונן, או אם נדרש הדבר בשל בריאותו הלקויה של בעל החיים".
היו”ר כרמל שאמה
אושר.
מיכל סגן כהן
"רפד במבנה 28. לא יכניס אדם בעל חיים למבנה אלא אם כן רצפת המבנה מרופדת במצע יבש".
היו”ר כרמל שאמה
הערות? – אין. סעיף 18 אושר.
מיכל סגן כהן
"טיפולים כירורגיים 29. (א) לא יבצע אדם בבעל חיים טיפול כירורגי, למעט טיפול בידי רופא וטרינר שנדרש לבריאותו של בעל החיים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)-

(1) רשאי אדם לסמן בעל חיים בתווית אוזן;

(2) רשאי אדם לקצץ זנב טלה, להסיר קרניים ולהתקין נזם באף פר, באישור רופא וטרינר משיקולים ממשקיים שרשם;...." - -
היו”ר כרמל שאמה
אצלנו רשום – "משיקולים משקיים".
מיכל סגן כהן
אנחנו מבקשים לתקן ל – "שיקולים ממשקיים".
לאה ורון
מה זה "שיקולים ממשקיים"?
מיכל סגן כהן
ממשק- תורת החזקת בעל חיים.
שמעון פוקומונסקי
Management, באנגלית. כל צורת הגידול, כל צורת ההחזקה, וכו'.
היו”ר כרמל שאמה
כל אחד יבין את זה?
מיכל סגן כהן
כן. מי שעוסק בחקלאות ובגידול בעלי חיים – יבין.
יעקב כהן
זה המונח המקצועי.
היו"ר כרמל שאמה
אם זה ברור למי שקשור לתקנות – אין בעיה.
מיכל סגן כהן
אני ממשיכה בקריאה:


"(3) רשאי רופא וטרינר לסרס או לעקר בעל חיים.

(ג) פעולות כמפורט בתקנת משנה (ב) ייעשו בכפוף להנחיות שפרסם מנהל השירותים הוטרינריים לעניין פעולות השחתה בבעלי חיים.
אורנית רז
אני מבקשת, אולי זה ייראה סמנטי, אבל זה חשוב לנו – במקום לכתוב "מטעמים ממשקיים" לכתוב "משיקולי רווחת בעלי החיים ובריאותם". יש לזה את אותה משמעות אבל יש פה איזושהי אמירה.
מיכל סגן כהן
אני חושבת שהשינוי הוא לא נכון כי שינויים ממשקיים אינם רק רווחת בעלי חיים. "ממשקיים" זה הנכון.
היו”ר כרמל שאמה
את טוענת שזה כולל גם את רווחת בעלי החיים?
מיכל סגן כהן
הוא כולל כל מיני שיקולים אחרים. למשל- אם צריך לבדוק פר לפה וטלפיים, אין דרך אחרת אלא לתפוס אותו בנזם ולפתוח לו את הפה כדי לראות. מי שראה פעם בדיקה של פר לפה וטלפיים יודע שאי אפשר לעשות את זה, וזה שיקול ממשקי – לשים נזם באף פר. זו הדוגמה שאני יכולה לתת כרגע.
אורנית רז
- - רווחת בעלי חיים ובריאותם.
מיכל סגן כהן
יש עוד שיקולים. השיקולים הם שיקולים ממשקיים, אנחנו עוסקים בגידול בעלי חיים, זה ייצור תוצרת אורגנית. אני לא רוצה לשנות דבר שאחר כך יסתבר שיש איזשהו שיקול שלא נלקח בחשבון.
ניר ימין
מה החשש שלכם, שמה ייכנס לתוך ההגדרה הזו שאתם לא רוצים שייכנס?
יוסי וולפסון
שיקולים כלכליים. למשל- אם אנחנו מדברים פה על גדיעת קרניים יש כל מיני שיקולים שיכולים להיות. אחד השיקולים שנהוגים, לפעמים, זה שאני, למשל, רוצה שהפרה תאכל דרך אבוס צר והקרניים מפריעות לכך. זה שיקול כלכלי, זה לא שיקול של בריאות הפרה, זה לא שיקול של בריאות הציבור, זה לא שיקול של רווחת הפרה. יכולים להיות עוד שיקולים. אני לא יודע למה חותכים זנבות של טלאים, ולא הצלחתי לברר את זה, אבל אם המדובר בשיקול כלכלי- זה פסול. ושוב – פה יש לנו את ההערות שלנו, ואנחנו מביאים את האיחוד האירופי והאיחוד האירופי מדבר בדיוק על מה שמבקשים. מותר לעשות את זה משיקול של בריאות בעלי החיים. הם מדברים שם על הגיינה, בטיחות ורווחת בעלי החיים עצמם. הרווחה וההיגיינה של בעלי החיים. הם מוסיפים שם עוד דבר – שזה ייעשה רק על בסיס פרטני ולא כשיטה קבועה. אנחנו היינו מעדיפים גם שיהיה כתוב: "רשאי אדם....באישור וטרינר, על בסיס פרטני, ומשיקולים של רווחת בעלי החיים ובריאותם". אני חושב שזה גם מתאים לציפיות, לדעתו של הארגון, זה מכסה את כל הצרכים הבריאותיים. אם הארגון של המגדלים מוותר על שיקולים כלכליים אני חושב שאין שום צורך שמשרד החקלאות פה יתערב.
אורנית רז
הארגון לחקלאות אורגנית זה ארגון אידיאולוגי אבל בהחלט, האספקט הכלכלי – אנחנו כמובן רוצים מגדלים רווחיים, ואנחנו כן מסתכלים על זה. אנחנו במקרה הזה חושבים שנכון יותר לכתוב: "רווחת בעלי החיים ובריאותם".
מיכל סגן כהן
מה שאת אומרת, בעצם, שאין לך שום בעיה שלא ייכנס שום שיקול אחר שאיננו רווחה או בריאות. זאת אומרת, אם, בסופו של דבר יהיה שיקול שיש לו טעמים כלכליים – ופה אני מצפה שאנשים יגידו את אמירתם -השיקול הכלכלי בכלל לא ייכנס.
אורנית רז
התקן האורגני בנושאים של הטלת מומים - -
מיכל סגן כהן
אנחנו לא מדברים רק על הטלת מומים.
אורנית רז
ואז כתוב גם – לקצץ זנב טלה, להסיר קרניים ולהתקין נזם באף פר. אני לא יודעת – אני לא מכירה מקרים שזה מתאפשר בגלל סיבות כלכליות - -
יוסי וולפסון
הסרת קרניים זה כלכלי.
מיכל סגן כהן
אין לי הצעה לפתרון. אני חושבת שנכון להגיד "שיקולים ממשקיים". שיבדקו פרטנית? אני לא יודעת איך נותנים אישור פרטני.
אני ממש לא יודעת איך עושים את זה. אני חושבת שתקנות צריכות להיות ישימות ולא להיות בסיס להגשת כתבי אישום. זו הדרך שאנחנו חשבנו שהיא נכונה לעשות את זה. בסופו של דבר, אחרי הכל אנחנו מדברים בהסדרת תוצרת אורגנית ולא בתקנות לפי חוק צער בעלי חיים.
מרים פרוינד
יש את סעיף (ג) שנותן עוד שלייקס לכל הנושא הזה.
היו"ר כרמל שאמה
השאלה איך אפשר להכניס את העיקרון של רווחת בעלי החיים.
אורנית רז
מבחינתי – אם אפשר, "מטעמים ממשקיים, משיקולי רווחת בעלי חיים ובריאותם", ולהוסיף- יש פה אמירה שזה הרציונל, וזה - -
מיכל סגן כהן
האמירה הזו היא לא אמירה שהיא רציונל. זה כל שיקול ממשקי אחר. אני אחזור לדוגמת הפר.
היו”ר כרמל שאמה
אני רוצה להבין – רווחת בעלי החיים זה חלק מהשיקולים הממשקיים או לא?
שמעון פוקומונסקי
כן.
היו”ר כרמל שאמה
אז מה הבעיה להגיד – לרבות הנושא הזה? אם קבוצה מכילה קבוצה קטנה יותר? אלא אם כן תגיד שזה לא כלול בזה. אם זה כלול, אז אין מה להגיד, זו אותה אמירה.
מיכל סגן כהן
לכתוב: "שיקולים ממשקיים לרבות שיקולים של רווחת בעלי חיים"?
לאה ורון
"ובכלל זה..."
ניר ימין
אני אפנה אתכם – גם בתקנה 9 כתוב שעוסק חייב למלא אחרי כל הוראה לפי פקודת מחלות בעלי חיים. רק לשם ההדגמה. וכתוב: ובכלל זה תקנות למניעת הפצה. כמובן שכל התקנות, גם למניעת הפצה, זה נמצא בתקנות לפי פקודת בעלי חיים ועדיין אנחנו מוצאים לנכון לציין את זה כדי להתוות קצת את שיקול הדעת.
מיכל סגן כהן
אני חושבת שזה "לרבות" זה לא "ובכלל זה".
היו"ר כרמל שאמה
תשאירי את זה "לרבות".
יוסי וולפסון
גם הארגון שאחראי על הנושא, אדם שעמד בראש גוף מפקח אומר שלא יכול להיות שבהטלת מומים במשק בקר אורגני ייקחו שיקולים כלכליים כשיקול להטלת מומים. כולנו מסכימים שמותר להטיל את המומים האלה כשמדובר בבריאות ציבור, בבטיחות, ברווחה. אבל כשמדובר בשיקולים כלכליים – לא המגדלים רוצים את זה, לא הארגונים רוצים את זה, למה שמשרד החקלאות יכפה אפשרות - -
היו”ר כרמל שאמה
הוא לא כופה. אנחנו הגענו כאן לאיזשהו איזון, אני חושב, בסופו של דבר.
ישי שפירא
כיצד ינהגו גופי הפיקוח עם הנושא הזה?
פנינה אורן
אבל כתוב לך בתקנה מה מותר לעשות ומה לא. אין לך - -
חגי רבן
יכול להיות כאן שיקול כלכלי.
קריאות
· - -
חגי רבן
אבל הצורך הוא להדגיש, בראש ובראשונה, את החשיבות, שהשיקול הראשון והיחיד הוא שיקול רווחת בעל החיים.
היו”ר כרמל שאמה
במקרה אנחנו בוועדת הכלכלה, שהיא גם שוקלת שיקולים כלכליים.
חגי רבן
זה בסדר. אם הנגזרת של זה זה שיקול כלכלי – אז זה על הכיפק, אבל קודם כל מדברים על רווחת בעל החיים.
מיכל סגן כהן
לא. זה ממש לא נכון.
היו"ר כרמל שאמה
אין פה קודם ואין פה "כל", הדברים נאמרים באופן ברור.
אורנית רז
התקן האירופאי מדבר על רווחת בעלי החיים. התקנות האורגניות – אנחנו רוצים להסדיר את זה במערכת חוקית אבל המהות של התפיסה האורגנית זה לגדל, ליצור חיים שלמים מתוך רווחת בעלי החיים, מתוך מינימום פגיעה בטבע, מתוך איזון, מתוך הרמוניה. ברור שאנחנו רוצים שאנשים יתפרנסו, אבל לכתוב דבר כזה זה להוציא את המרצע מהשק בתקנות האלה.
קריאות
· - -
ישי שפירא
פרה, אחרי שהיא יוצאת לעולם, מצמיחה קרניים. במשק שאינו אורגני במדינת ישראל יש עשרות אלפי אם לא מאות אלפי פרות ואף אחת מהן לא עם קרניים. אף וטרינר יגיד שהשארת הקרניים תפגע בבריאות הפרה. עם זאת, יש רפת אחת אורגנית בישראל, ושם יש קרניים לפרות. למעט אותן פרות, שוטרינר, יחד עם הסיכון שהפרה יוצרת החליטו להסיר מהם קרניים. 5%, אם אינני טועה. אז באים פה ואומרים – התקן האירופי הוא אחד. עד היום שמעתי כל הזמן ממשרד החקלאות על התקן האירופי. מה קורה פה עם התקן האירופי?
יוסי וולפסון
התקן האירופי אומר: "ניתוחים מהסוג הזה..." ויש רשימה – should not be carried our routinely in organic farming. However, some of these operations may be authorized - -
היו"ר כרמל שאמה
השפות הרשמיות כאן הן עברית וערבית.
יוסי וולפסון
אז: הניתוחים האלה לא יתבצעו בצורה שגרתית במשק אורגני, עם זאת, ניתוחים מסוימים יכולים להיות מאושרים על ידי הרשות המוסמכת מסיבות של בטיחות, או אם הם נחוצים כדי לשפר את הבריאות, הרווחה או ההגיינה של בעלי החיים על בסיס של case by case, על בסיס פרטני.
מיכל סגן כהן
אל"ף, אני אחזור לדוגמת הנזם. הנזם הוא לא הכרח. אפשר גם לחבק את הפר, או לשים לו רצועה, כמו לכלב. בטח שיש שיטה אחרת. אולי חמישה אנשים יכולים לסובב אותו ולקחת אותו. נזם אינו שיקול בריאותי ואינו שיקול של רווחה. אני באמת לא מבינה את כל הוויכוח, כי בסופו של דבר, מה בא הארגון ואומר? הארגון אומר: זה נגד תפיסת העולם שלנו. התקנה הזו לא אומרת – אתם חייבים לכרות קרניים. היא אומרת באיזה נסיבות מותר. אז אתם לא רוצים לעשות את זה? לא כתבנו פה להוריד להם קרניים בגיל חודש. הם רוצים איסור.
יוסי וולפסון
מגדלים בצורה כזו, באופן אורגני, ומשווקים את התוצרת שלהם כתוצרת אורגנית, מבקשים על זה יותר כסף מהצרכן, לא יבוא מגדל אחר שיתחרה בהם וכן יוריד קרניים ועדיין יכתוב – אורגני.
ישי שפירא
אם אחד יכול להסיר את הקרניים והשני – לא.
מיכל סגן כהן
לא, אני מבינה שאין תחרות. התורה האורגנית זו תורה והמגדלים האורגניים יש להם כללים משלהם, ולא צריך את השוטר הזה, בכלל.
ישי שפירא
שלא יהיו פה ספקות – זה הולך להיות האורים והתומים של כל המגדלים.
היו”ר כרמל שאמה
השאלה – אם אפשר להגביל את הכמות של המקרים האלה.
מיכל סגן כהן
איך אני יכולה?
היו"ר כרמל שאמה
נניח- בתוך עדר, לקבוע 10%, 5%.
מיכל סגן כהן
אני לא יודעת לעשות את זה.
קריאה
העניין של הנזם, בעיניי, זה בדיוק כמו לקחת אדם לפני ניתוח ולתת לו הרדמה.
מיכל סגן כהן
אז אם זה ברור, מה הבעיה?
אורנית רז
אנחנו לא אמרנו לגבי הנזם.
מיכל סגן כהן
אבל הנזם אינו בריאות והנזם איננו הגנה. הוא איננו רווחת בעלי החיים.
קריאות
- - -
היו”ר כרמל שאמה
חברים. הבנתי שעל הנזם אין מחלוקת. לגבי הקרניים -מה הצורך בלהוריד קרניים?
פנינה אורן
יש עניינים בטיחותיים ובריאותיים. לפעמים, אם יש פצע, יש זיהום – מורידים.
ניר ימין
אז אם נכניס את ההגדרה שזה יהיה "רווחת בעלי החיים - - או בריאות - - -
היו”ר כרמל שאמה
אז אפשר להוסיף בקרניים – משיקולים בטיחותיים או בריאותיים. בקטע של הקרניים.
ישי שפירא
כך נוהגים היום.
היו"ר כרמל שאמה
אז תוסיף, בין פסיק לפסיק- להסיר קרניים משיקולים בריאותיים או בטיחותיים.
מיכל סגן כהן
אני לא מבינה את התקנה- רשאי אדם לקצץ זנב טלה, בכל מקרה.
היו”ר כרמל שאמה
כאן אין לך בעיה. לא שינינו כלום. לגבי קרניים- זה יהיה רק משיקולים בטיחותיים או בריאותיים.
אורנית רז
אין סיבה היום, שאנחנו יודעים עליה, לקצץ זנב של טלה משיקול בריאותי או רווחת בעלי חיים. אני לא מכירה את זה, גם חגי רבן לא. אני לא יודעת אם מישהו אחר מכיר.
מיכל סגן כהן
אני מרגישה קצת אחריות לגבי אותם אנשים שקראו את התקנות האלה והם עוסקים בזה. אני מבינה שאין פה מישהו שיש לו דיר או מי שיש לו רפת חלב, והוא ביום יום מנהל אותה. אני לא הייתי רוצה לקחת לעצמי אחריות - -
אורנית רז
סליחה, אנחנו ארגון המגדלים. זו הערה שנתנו, היא מקובלת על הרפת היחידה של "הרדוף", שנמצאת היום בארץ, שמעתם את ישי שפירא.
לאה ורון
ארגון מגדלי בקר לבשר, ארגון מגדלי בקר ואגודת הנוקדים הוזמנו לדיון. אני מניחה שכל עם ישראל יודע שכאשר מונחת חקיקה וחקיקת משנה על שולחן הוועדה אין הכרח שכמו שהיא הונחה כך היא תצא. הם לקחו את הסיכון או הסיכוי שאת תייצגי אותם ושהגורמים האחרים ייצגו אותם. לכן, אין מה להיאחז בזה.
היו”ר כרמל שאמה
לגבי הקרניים הבנו את הנקודה. לגבי קיצוץ הזנב, יש כאן שיקולים אחרים חוץ מבריאותיים ובטיחותיים? לא. אז אין בעיה להכניס, ואז פתרנו את כל המחלוקות. "רשאי אדם לקצץ זנב טלה, או להסיר קרניים משיקולים בטיחותיים או בריאותיים ולהתקין נזם באף פר באישור רופא וטרינר משיקולים משקיים שרשם".
ניר ימין
ה "בריאותיים" מתייחס רק לבריאות בעל החיים. "בטיחותיים" זה משהו יותר כללי. יכולה להיות הבטיחות של מי שאמור להתקין - -
ישי שפירא
הייתי מבקש להכניס כאן גם "באישור גוף הפיקוח".
מיכל סגן כהן
לא, לא.


"רשאי אדם לקצץ זנב טלה או להסיר קרניים משיקולים בריאותיים או בטיחותיים ולהתקין נזם באף פר באישור רופא וטרינר מטעמים ממשקיים שרשם".
קריאות
- - -
מיכל סגן כהן
"והכל באישור רופא וטרינר".
יוסי וולפסון
והרישום של השיקולים.
היו”ר כרמל שאמה
כן, ברור.
ניר ימין
לתקנת משנה (ב)(2)- אני חושב שצריך להגדיר גם מה הוא רופא וטרינר.
מיכל סגן כהן
אני חושבת שאין מחלוקת בכלל – רופא וטרינר הוא רופא שיש לו רישיון לפי חוק הרופאים הוטרינריים. אני אבדוק אם לא הגדרנו. נוסיף הגדרה "רופא וטרינר".
ניר ימין
וגם בתקנת משנה (ג), ההנחיות שפורסמו – אני חושב שכדאי שהם יפורסמו גם באתר האינטרנט של המשרד, כדי שתהיה נגישות יותר גדולה למי שעוסק בתחום הזה. אני לא יודע איפה מפורסם היום.
מיכל סגן כהן
בסדר.
היו”ר כרמל שאמה
סעיף 29 אושר.
מיכל סגן כהן
"תקופת המתנה 30. לא יכניס אדם עופות למשק חי אורגני אלא אם כן חלפו שבעה ימים מיום שהמיתקן נוקה וחוטא כאמור בתקנה 41".
היו”ר כרמל שאמה
הערות? אושר.
מיכל סגן כהן
"החזקת עופות במרעה. 31. לא יחזיק אדם עופות במשק חי אורגני אלא אם כן איפשר לעופות גישה חופשית לחלקת מרעה; הוראות אלה לא יחולו עם תנאי מזג אוויר מונעים קיומן או שנאסרו על ידי רופא וטרינר ממשלתי".
היו”ר כרמל שאמה
הערות? אין. אושר .
מיכל סגן כהן
"מנוחת לילה 32. משך מנוחת לילה של עופות ללא תארוה מלאכותית, לא יפחת משמונה שעות רצופות".
היו”ר כרמל שאמה
הערות? אושר.
יוסי וולפסון
יש לנו הערות לתוך הפרק הזה, לתקנה שפשוט לא מצויה בו. זה נוגע לנושא של הפרדה של צאצאים מאימותיהם- הפרדה של טלה, שה, מהאם המניקה. לטעמנו מדובר במשהו שנוגד את הציפיות של צרכן אורגני והוא מקובל היום, לצערנו, במשקים אורגניים. מדובר באחד הדברים היותר קשים שקיימים בתעשיית החלב ובתעשיית הבשר כתעשיית המשנה של תעשיית החלב. בדרך כלל ההפרדה נעשית בגיל של יום, סמוך מאד לאחר ההמלטה. לא תמיד – אני מכיר, דווקא בתחום הצאן, רועים שלא מפרידים את העגלים. לדעתי - -
היו”ר כרמל שאמה
הנקודה ברורה. מה קורה עם זה בעולם?
יוסי וולפסון
בעולם אין הוראה כזו. אני חושב שזו לא סיבה לא להכניס את זה כאן.
היו"ר כרמל שאמה
זו לא סיבה, רק שאלתי.
יוסי וולפסון
אם היתה הוראה כזו היינו נתלים בזה, כמובן. אבל במקרה הזה אני חושב שאנחנו צריכים להפעיל את שיקול הדעת שלנו ולהסתכל בדברים האלה. לא מזמן, בדיוק סיפרתי על זה שהתקנות האלה - -
היו”ר כרמל שאמה
הנקודה הובנה.
יוסי וולפסון
סיפור ממשק אורגני של בקר על פרות שתקופה של חודשים או שבועות אחרי ההנקה שלהם עברו בסמוך ליונקיה, היכן שהוחזקו העגלים – וראו את המצוקה, ראו את הניסיון שלהם לגשת. הם סירבו להמשיך לנוע. הנושא הזה או נושא שהוא כל כך מוכר לאנשים שעוסקים בתחום, שאפשר למצוא כבר במקורות, ברמב"ם, איזכורים של היחס המיוחד של פרה, או עז או כבשה לוולד שלה, וההשוואה שלהם ליחס של אישה ושל אדם.
מיכל סגן כהן
אני לא כל כך מבינה את הדיון, הרי ישנה תקנה 27 שאושרה כבר.
יוסי וולפסון
אולי טעיתי במקום שאני מעלה את זה, אבל אני חושב שאחזקת יונקים עד גיל גמילה יכול להיות מצב שבו היונק הוא נטול אם, וזה קורה הרבה פעמים שבהמלטות האם מתה. אני חושב שעדיין צריך לדון בשאלה הזו.
פנינה אורן
הגורמים המקצועיים אמרו לנו שהפרדה של עגלות מהאמהות שלהם נעשית משיקולים בטיחותיים ובריאותיים לטובת הוולד, כדי להימנע מהדבקות של שלשולים ודלקות ריאות, ולכן הבידוד הזה. לראיה- גם התקנה האירופית האורגנית קובעת את זה.
יוסי וולפסון
אנחנו יודעים שיש משקים שבהם אין הפרדה של העגל מאימו. אנחנו יודעים שכך נעשה בכל - - ואנחנו יודעים בדירי צאן יותר מסורתיים זה ממשיך להיעשות כך גם היום. לא מפרידים את הטלה מאמא שלו. הטענה שיש כאן שיקול בריאותי היא פשוט לא נכונה. הרי טבעו של עגל לינוק מאמו. להגיד שזה מה שיגרום לו לחלות – אני חושב שזה קצת מופרך.


אם יש סירוב כזה, אולי לפחות ניידע את הצרכנים. אני זוכר שבדיון הקודם היה ויכוח גדול, אולי זה כן לטובת הוולד שמפרידים אותו בגיל צעיר, לפני שהוא נקשר לאימו. אז אולי אפשר אפילו לאפשר, אבל עם חיוב של סימון. שיגידו באיזה גיל הפרידו את העגל, באיזה גיל הפרידו את הטלה מאימו. כשאדם קונה חלק ויש לו דימוי בראש של איזה משק אידילי שבו פרה והעגל שלה מסתובבים באחו, או כבשים, שמוציאים אותם למרעה ומחזירים את השה מהגלעד לחיק אימו.
אורנית רז
אני מאד מתרגשת מהמילים, גם כאם, אבל זו לא הנקודה פה. איש המקצוע שלנו , יורם, שהוא מנהל רפת ב "הרדוף" טוען את מה שפנינה אורן אמרה – ויש מחלוקת בכלל עם אנשי המקצוע, וכך נהוג בעולם, אולי, לצערי ולצערך – אבל מבחינת התקנות האורגניות בעולם, כך זה צריך להיות.
יוסי וולפסון
אין חיוב להפריד. אז בואו ניידע - -
לאה ורון
אתה לא משיב בלי אישור של יושב ראש הוועדה.
ניר ימין
אין חיוב גם בתקנות האלה, להפריד.
יוסי וולפסון
אז בואו ניידע את הצרכן.
היו”ר כרמל שאמה
אתה רוצה לחוקק, אני מבין. אבל לא שוכנעתי שאנחנו נתערב עד כדי לבשר לצרכן מתי הופרד ואיך הופרד. גם לא הבאת לי שום אחיזה משום מקום בעולם. אני יודע שאנחנו מדינה חדשנית ואנחנו מובילים ביצירתיות וחדשנות, אבל מעבר לזה שאתה אומר את זה וזה נשמע רגשי – איך זה קשור לאורגניות?


עוד מישהו רוצה להגיד משהו לגבי ההפרדה? או.קיי. אנחנו מיצינו את הנקודה הזו, לא מעלים אותה בשלב זה. אולי יהיו לנו עוד דיונים. אם תמצא חומרים נוספים שתומכים יותר מאשר הסיפורים היפים, אני אשמח.
יוסי וולפסון
יש לנו חומרים מדעיים. גם ציטטתי.
היו"ר כרמל שאמה
אז תעביר אלי, בבקשה.
מיכל סגן כהן
"פרק ו' –הזנה

קיום הוראות 33. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות צו הפיקוח על צרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), התשל"א—1991".
היו”ר כרמל שאמה
הערות?
ניר ימין
את רוצה להסביר את זה, קצת?
מרים פרוינד
ההוראות האלה בעצם אומרות איך מייצרים מספוא. אלה הוראות מי יכול לייצר מספוא, וכו'. מי שאורגני – נופל במסגרת הצו. לכן אנחנו לא רוצים לקבוע אחרת.
היו”ר כרמל שאמה
אושר.
מיכל סגן כהן
"הזנה אסורה 34. לא יזין אדם בעל חיים אורגני באופן ובחומרים כמפורט להלן:

(1) בהזנה מאולצת;

(2) במזון אסור כמשמעותו בתקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), התשס"א-2001".
את תקנה (2) מחקנו, ותקנה (3) תאמר: "במי שתיה, מזון או במוצרי מזון המכילים חומרים אלה:

(1) תכשיר, תרכיב וכל מצרך או חומר אחר לשימוש ברפואה;

(2) מוצר כימי, לרבות חנקן סינתטי או תרכובות לא חלבוניות של חנקן, צבעי מאכל, חומרים משמרים, ויטמינים ותוספים כימיים סינטתיים.
(3) זרז גדילה או חומר אחר המיועד לזירוז הגדילה או להגברת הייצור".
את פסקה (3) – "אם הם עופות – במוצרים שהופקו מעופות" – נמחקת.
חגי רבן
אני חושב שאנחנו נשמח לקבל איזושהי הבהרה מדוע נמחק מה שמוצע פה להימחק. הזנה של בעלי חיים בתוצרי בעלי חיים אורגניים או תוצרי לוואי של בעלי חיים – קמחי עופות, קמחי נוצות, קמחי דם, קמחי קרניים – כל הדברים הללו – זבל עופות, שלפעמים משמש להאבסה של בני בקר בגידול – כל הדברים הללו, בגידול האורגני אסורים, בתכלית האיסור. היה פה איסור כזה, אמנם, רק לעופות, והוא ירד. הייתי מעוניין להבין קצת יותר מה המשמעות, פה.
פנינה אורן
יש אמירה כללית שבעל חיים לא יכול להיות מוזן מתוצרתו. לכן גם הורדנו את האמירה הפרטנית רק לעופות, כי זה נכון לכולם. וגם בתוספות הקיימות – גם שם יש בתנאי השימוש, במקורות ההזנה, את ההחרגות הספציפיות. לכן הורדנו את זה, לא בכוונה להוריד את זה שזה יהיה מותר.
חגי רבן
אז בהקשר הזה יש לי הערה אחת למשהו שיכול ליפול פה בין הכיסאות – זה נושא של האבסה בזבל עופות לבני בקר. זה נוהג שהוא מקובל בחקלאות הלא אורגנית, וצריך לאסור אותו במפורש.
מיכל סגן כהן
אני חושבת שזה אסור ממילא, בתקנות אחרות. תיכף נבדוק.
קריאות
· - -
היו”ר כרמל שאמה
אם כן, נאשר את זה כך: אם זה מופיע ממילא בתקנות, אין צורך לשנות. אם זה לא מופיע - -
קריאה
השאלה אם אי אפשר להוסיף "כל הקמחים שהופקו מן החי".
מיכל סגן כהן
"לא יאביס אדם בזבל עופות". יש בתקנות.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 34 אושר, לרבות השינויים.


אני מכריז על הפסקה בדיון. הדיון יחודש בשעה 14:30.


(הישיבה הופסקה והתחדשה לאחר 20 דקות)
היו”ר כרמל שאמה
אני מחדש את הדיון.


אנחנו עוברים לסעיף 35.
מיכל סגן כהן
"עדיפות בהזנה 35. עוסק ייתן עדיפות להזנת בעל חיים בחלקת מרעה".
היו”ר כרמל שאמה
יש הערות? אין. הסעיף אושר.
מיכל סגן כהן
"רעייה נפרדת 36. לא ירעה אדם בעל חיים אורגני בחלקת מרעה עם בעל חיים שאיננו אורגני".
היו"ר כרמל שאמה
הערות? – אין. אושר.
מיכל סגן כהן
"תכולת מזון מוגש 37. מזון מוגש לא יכלול אלא את המפורט להלן:

(1) תשעים אחוזים לפחות מתכולת המזון המוגש ליונקים ושמונים וחמישה אחוזים מהמזון המוגש לעופות תכלול תוצרת מן הצומח שיוצר והופקה לפי תקנות ייצור תוצרת מן הצומח, ובכלל זה מזון בהסבה בשנה השנייה להסבה.

(2) ניתן להוסיף למזון יונקים עד עשרה אחוזים של חומרים שאינם אורגנים ולמזון עופות על חמישה עשר אחוזים של חומרים כאמור, ובלבד שהם מפורטים בחלק א' או ב' לתוספת החמישית;
(3) מינרלים ותוספי מזון שרשומים בחלק ג' לתוספת הרביעית או בתוספת החמישית לא יובאו במניין האחוזים בפסקאות (1) ו – (2) אם הם הכרחיים לתהליך ייצור המזון. "
ניר ימין
את יכולה לתאר באופן כללי את החומרים שנמצאים בתוספות האלה?
פנינה אורן
אלה חומרי גלם מדגנים, מוצרי לוואי, שמנים וזרעי פירות - חומרים שמשמשים לתעשיית המזון לבעלי חיים.
חגי רבן
אני מציע תוספת קטנה לסעיף הזה: "אם הם הכרחיים לתהליך ייצור המזון והזנת בעל החיים".

בדרך כלל מדובר פה בתוספים מינראליים – תוספים כמו סידנית, כמו DCP, דברים כאלה שהם חיוניים להזנת בעל חיים.
היו”ר כרמל שאמה
לא "ו" אלא – "או".
ניר ימין
זה מקובל על המשרד?
פנינה אורן
כן.
היו”ר כרמל שאמה
הערות? אין. אושר.
מיכל סגן כהן
"הזנה בנסיבות קיצוניות והשפעת ההזנה על מעמד בעל החיים. 38. הרכב מזון מוגש יהיה כמפורט להלן:

(1) 35 אחוזים ממשקלו של החומר היבש במנה היומית יורכב ממזון גס;
(2) על אף האמור בפסקה (1) ניתן להגיש לפרה חולבת, במשך תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים מתחילת חליבתה מזון מוגש ש – 30 אחוזים ממשקלו הוא מזון גס;
(3) כלל המזון מזון בהסבה כאמור בתקנה 37(1), שיעורו במזון לא יעלה על 30 אחוזים.".
היו"ר כרמל שאמה
יש הערות? אין. אושר.
מיכל סגן כהן
"הזנה בנסיבות קיצוניות והשפעת ההזנה על מעמד בעל החיים 39(א) על אף האמור בתקנות 36 עד 38 בנסיבות קיצוניות, בשל שריפה או בצורת, רשאי גוף אישור ובקרה, אם הוכח להנחת דעתו שאין בנמצא מזון אורגני או מזון אורגני בהסבה ואם הסכים לכך המנהל מראש ובכתב, לאשר לעוסק להזמין בעל חיים אורגני במזון ממקורות אחרים וזאת לפי סדר עדיפות יורד כלהלן:

(1) מזון בהסבה – החל בתחילת תקופת ההסבה לפי פרק ד' לתקנות ייצור מן הצומח – בכל כמות; (2) במזון המפורט בתוספות החמישית והשישית – ובלבד ששיעורו לא יעלה על 25 אחוזים מן החומר היבש במזון היומי, וכמותו השנתית הכוללת לא תעלה על 10 אחוזים מכלל המזון.

(ב) הוזמן בעל חיים לפי תקנת משנה (א), לא יתיר גוף אישור ובקרה את סימולה של תוצרת מאותו בעל חיים בסמל בקרה, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) בעל החיים הוזמן שוב לפי תקנה 38 במשך יתרת חייו או במשך ששה חודשים רצופים –
(2) התוצרת נבדקה במעבדה שאישר המנהל בתום התקופה הקצרה מבין המפורטות בפסקה (1), ולא נמצאו בה שאריות חומרים שאינם מפורטים בתוספת השנייה לתקנות התכשירים".
היו”ר כרמל שאמה
הערות? אין. אושר.
מיכל סגן כהן
"פרק ז' – מניעת מחלות והטיפול בהן והדברת טפילים

אמצעים לשמירת בריאות בעלי חיים 40. בעל משק חי אורגני ינקוט אמצעים כמפורט להלן לשם שמירה על בריאות בעלי החיים ומניעת הדבקותם במחלה:

(1) שימוש בגזעים וקווי טיפוח מתאימים;

(2) יישום שיטות גידול מתאימות למין בעל החיים, המעודדות עמידות למחלות ולמניעת זיהומים;
(3) מתן מזון בכמות מספקת ובאיכות טובה;
(4) שימוש בשיטת רעייה מחזורית;
(5) החזקת בעלי חיים בצפיפות שאינה עולה על הקבועה בתקנה 11".
היו”ר כרמל שאמה
אין הערות, אושר.
מיכל סגן כהן
"ניקוי וחיטוי מתקן וציודו 41. התרוקן משק החי האורגני מבעלי החיים שהוחזקו בו, יחולו הוראות אלה:

(1) העוסק ידאג לניקוי המיתקן והציוד שבו;

(2) העוסק ידאג לחיטוי המיתקן והציוד שבו בתכשירים כימיים, ובלבד שהחומר הפעיל שבתכשיר הכימי רשום בתוספת השישית;
(3) לא יכניס אדם בעל חיים למשק חי אורגני אלא אם כן בדק ומצא שהמשק נוקה וחוטא כאמור בפסקאות (1) ו – (2)".
ניר ימין
יש לי שאלה –בתוספת מפורטים כל מיני חומרי חיטוי. יש לקראת הסוף – חומצה נטרית וחומצה זרחתית, וכתוב בסוגריים : "לציוד רפת, מחלבה" עם סימן שאלה. האם זה בכוונה או שה משהו שלא החלטתם לגביו ?
אריה לוין
הערה נוספת – אנחנו מספקים את החומרים, במקרה לא לאפליקציה הזו כל כך, אבל כאיש מקצוע - במקור, בטבלה האנגלית, זה נקרא "ניקוי וחיטוי". אצלנו זה הופרד, בסעיף אחד – "חיטוי" ובשני – "ניקוי". אז אם כבר ההפרדה הזו קיימת אז שהרשימה תהיה רק של חומרי חיטוי.


השאלה הנוספת - משום מה נעדרים מהרשימה הרבה חומרי חיטוי שהיום נעשה בהם שימוש. האם זה אומר שמי שמשתמש היום בכל מיני חומרים – לדוגמה, כל התחליפים לפורמלדיד, שהוא מסרטן, וכך הלאה- משתמשים בדברים יותר בטוחים – השימוש בהם יופסק ויחזרו להשתמש בפורמלדיד?
פנינה אורן
לגבי הדבר הראשון, של הניקוי והחיטוי, נעשתה אצלנו הפרדה כי בשירותים והטרינריים אצלנו מזה שנים זה "תכשירים לחיטוי", לכן יש הפרדה בין סעיף (1) שעוסק בחומרים ובין חומרים לחיטוי.
היו”ר כרמל שאמה
מה לגבי חומרים שחסרים ברשימה?
פנינה אורן
הרשימות שלנו מותאמות לרשימות שמותרות באיחוד האירופי ועל זה אנחנו מסתמכים.
היו"ר כרמל שאמה
החומרים שאתה מדבר עליהם- איך הם באיחוד האירופי?
פנינה אורן
לא מופיעים. אסור להשתמש בהם.
יעקב כהן
אבל אסור לנו להשתמש בחומר שהוא אמר.
אריה לוין
לא, זה דווקא מאושר.
יעקב כהן
איפה, באורגני?
אריה לוין
כן.
קריאות
רק לחיטוי - -
קריאה
לא מחטאים ביצי מאכל, בכלל.
לאה ורון
לא התייחסת לשאלה של עורך הדין ימין.
ניר ימין
לגבי שני החומרים – החומצה הניטרית וחומצה זרחתית.
שמעון פוקומונסקי
הם חומרי ניקוי, לא חומרי חיטוי.
פנינה אורן
אצלנו אין סימן שאלה. זו כנראה טעות.
ניר ימין
הם מופיעים בתוספת השביעית.
פנינה אורן
זו כנראה טעות, כי אצלנו אין סימן שאלה.
ניר ימין
החומרים הרביעי והחמישי לפני הסוף, בתוספת השביעית, שהיא כרגע השישית.
לאה ורון
אנחנו מחזיקים את הנוסח ששלח אלינו משרד החקלאות.


תבדקו את התוספות לאחר הדיון.
אריה לוין
- - תכשירים אנטי ויראליים וכן הלאה- לא ישתמשו בהם בתוספת אורגנית?
היו”ר כרמל שאמה
עוד הערות? סעיף 41 אושר.
מיכל סגן כהן
"הדברת טפילים 42. לא ידביר אדם טפילים בבעל חיים אורגני או במיתקן אלא בתכשיר כימי ואלא אם כן החומר הפעיל שבו ותנאי השימוש בו רשומים בתוספת השביעית".
היו”ר כרמל שאמה
יש הערות? אושר.
מיכל סגן כהן
"הגבלות בטיפול למניעת מחלות 43. לא ישתמש אדם בתכשיר או בתרכיב למניעת מחלה בבעל חיים אורגני אלא אם כן רופא וטרינר קבע שטיפול אחר למניעת המחלה אינו יעיל, והטיפול נעשה לפי מרשם והוראות שהורה רופא וטרינר ובפיקוחו".
היו”ר כרמל שאמה
הערות? אין. אושר.
מיכל סגן כהן
"טיפול בבעל חיים פצוע או חולה 44. (א) נפצע בעל חיים או חלה ינקוט העוסק בפעולות לפי סדר עדיפויות יורד כמפורט להלן:

(1) ישתמש בחומר ממקור צמחי כמו תמציות צמחים, שמנים או בחומרים הומאופטיים שהחומר הפעיל שלהם הוא מינרל מן המפורטים בחלק ג' לתוספת החמישית או רכיב תזונתי כאמור בפרק 1.1 בתוספת החמישית.

(2) קבע רופא וטרינר כי הטיפול לפי פסקה (1) אינו יעיל, יקבע, בכתב, לעוסקת את אופן הטיפול בבעלי החיים, לרבות באמצעות תכשיר או תרכיב לפי כל דין.

(ב) בעל חיים המטופל לפי תקנת משנה (א)(2) יסומן ויוחזק בבידוד מיתר בעלי החיים שבמשק החי האורגני לתקופה שארוכה פי שניים ממשך תקופת ההמתנה המפורטת בתווית התכשיר שנעשה בו שימוש או למשך שלושה שבועות- הארוכה מביניהן – ולא יימכר קודם לכן כאורגני.

(ג) טופל בעל חיים לפי תקנה משנה (א)02), יהיה מעמד תוצרת שיוצרה ממנו כמפורט להלן:

(1) בשרו לא יהיה אורגני;

(2) תוצרת בעל החיים או צאצאו לא תהיה אורגנית עד חלוף תקופת ההמתנה הנקודה בתוספת התשיעית.

(ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) רשאי מנהל השירותים הוטרינריים לקבוע לבעל החיים שטופל לפי תקנה 9 הסבה מחשה ורשאי הוא לקבוע תנאים להסבה, בשים לב לרמת ההתפרקות של החומרים שטופל בהם".
היו”ר כרמל שאמה
אין הערות? אושר.
מיכל סגן כהן
"פרק ח'- הכנת מוצרים אורגנים ממן החי.

חובת רישיון או היתר 45. לא יעבד אדם תוצרת אורגנית במקום שנדרש לגביו אישור, היתר או רישיון לפי חוק הרישוי, צו הפיקוח על צרכים ושירותים (החסר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960, תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך – 1960, או תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964, אלא אם כן בידיו רישיון תקף או היתר תקף, לפי העניין".
היו”ר כרמל שאמה
אין הערות – אושר.
מיכל סגן כהן
"עיבוד תוצרת חקלאית 46. (א) לא ישתמש אדם להכנת מוצר אורגני אלא ברכיבים שהם תוצרת אורגנית; אלא אם כן שיעורם הכולל במוצר אינו על חמישה אחוזים – מים ומלח לא יובאו במניין האחוזים – ומתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

(1) גוף אישור ובקרה אישר כי אין בנמצא רכיבים זהים שהם תוצרת אורגנית;

(2) הרכיבים הם מן המפורטים בתוספת התשיעית;
(3) המוצר לא יכלול רכיב שהוא תוצרת אורגנית ותוצרת אחרת כאחד;
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם להשתמש בהכנת מוצר –...." פה יש לנו תיקון שאנחנו מבקשים לעשות:

(1) בתוספי מזון וברכיבים אחרים שאינם תוצרת חקלאית אם הם הכרחיים לתהליך עיבוד המוצר, הם רשומים בתוספת העשירית, ואם הם תוספי מזון – כהגדרתם בתקנות בריאות הציבור (מזון)(תוספי מזון), התשס"א-2001 מתקיימים בהם הוראות התקנות האמורות.
(2) בחומרים מסייעי ייצור המפורטים בתוספת האחת עשרה.
היו”ר כרמל שאמה
הערות?
אורנית רז
רק שאלה – אנחנו לא עוברים עכשיו על התוספות נכון? כי יש לנו הערות לגבי התוספות.
היו”ר כרמל שאמה
נגיע לתוספות.
ישי שפירא
ל- (א)(1) – הפירוש פה וההגדרה פה לא ברורה, וצריך להגדיר אותה בצורה אחרת. אין לי כרגע הצעה, אבל השאלה של זמין או לא זמין ובאיזה מחיר – לדעתי זה פוגע במטרה שלשמה נתכנסנו פה ולשמה אנחנו מנסים לתקן תקנות לייצור וגידול של מזון אורגני.
היו”ר כרמל שאמה
למה הכוונה "זמין"? איפה יש את המילה "זמין"?
פנינה אורן
אין בנמצא.
ישי שפירא
גם פרקטיקה - - נקרא זמין או לא זמין. האם נמצא ואינו כשר זה זמין או לא זמין? האם כשר ואינו למהדרין – האם זה זמין או לא זמין?
פנינה אורן
גם "בנמצא" – זה רק מפנה לתוספות. זה לא שגוף אישור ובקרה יכול לאשר לך מה שאתה לא יכול להשתמש בתוספות. זה הכל מופנה לתוספות.
ישי שפירא
אבל קרה, ולכן אני רוצה שניתן את הדעת לעניין הזה – הדבר הזה פוגע בהתפתחות של השוק, כי לעתים באים ואומרים יש – בזמינות, אבל לא ברור איפה, לא ברור היכן, אם זה פורסם באיזו רשימה ציבורית שזה קיים וזמין? צריך להבין ש - - תוספים לתעשייה האורגנית הוא issue, ולא סתם אנחנו מדברים על התוספות, ואומרים שנדבר עליהם אחר כך. אנחנו יוצאים פה מעולם החקלאות לעולם התעשייה. עולם התעשייה רווי היום בתוספים, במשפרים למיניהם, והתעשייה האורגנית, על מנת להצליח להתחרות עם התעשייה שאינה אורגנית צריכה להשתמש בתוספים שמביאים לתוצאות דומות. לא שאני רוצה להקל, זה לא מה שאני מבקש, אבל אנחנו יוצאי דופן פה, במדינת ישראל. התוספים הם רכיב שמוסף לעתים בפרומילים בתוך תרכובת המוצר. הענף הזה הוא בלאו הכי קטן, וכשאנחנו באים לבקש תוסף – סיפרתי פה בהפסקה, לדוגמה, צבע מאכל, שיהיה גם אורגני, גם כשר – למצוא אותו בעולם, בעיניי זה לא זמין. יכול גוף הפיקוח לומר שזה זמין, כי זה קיים בארצות הברית, נניח. אבל בעיניי זה לא זמין. הוא לא כשר, הוא בטח לא תמיד יתאים את עצמו בדרגת הכשרות והמצאי של התוספים והמשפרים למיניהם מאד מינימאלי. לכן, הסעיף הזה הוא קשור והוא מחובר לנושא הזה של התוספים, והוא לא יכול להיות בנפרד ממנו.
ניר ימין
אם הסעיף הזה יאמר: "כי לא ניתן במעמד סביר להשיג רכיבים זהים מתוצרת אורגנית" זה היה מעניין את הוועדה, בצדק, כי זה לא רכיבים שהם תוצרת אורגנית, אלא שהם עשויים מתוצרת אורגנית. כלומר, לא יוכלו לשלוח אותך לארצות אחרות כי זה לא - - סביר - -
ישי שפירא
אני חושב שצריך לחייב את גופי הפיקוח שאם הם אומרים שזה זמין, הם גם יפנו לכתובת, כי אם לא – אנחנו יוצרים פה מצב שהוא לא סביר.
אורנית רז
אנחנו מנסים לעודד ייצור מקומי של תעשייה שיתחרה ביבוא שמגיע אלינו, וזה מעלה פה סוגיה מאד כבדה כי זה מאד קשה, ואני מחזקת את ידיו של ישי שפירא בנושא הזה.
מרים פרוינד
ישנן היום תקנות לתוצרת אורגנית מן הצומח ושם יש נושא של זרעים. הנושא הזה מנוסח כמעט באותו אופן – זמינות של זרעים אורגנים. אנחנו מתנסים בזה כמעט כל יום, ואני לא חושבת שגופי הבקרה שולחים מישהו לאנטרטיקה לקנות זרעים. כמעט כל יום מגיעה לשולחן בקשה כזו וזה נדון באופן שוטף. אם אנחנו רואים שזה לא סביר למצוא זרעים אורגניים אנחנו מתירים כמעט באופן גורף את השימוש בזרעים שהם לא אורגנים, לפי מה שמותר לנו.
ישי שפירא
יש הבדל גדול, כי החקלאות בארץ תפסה נפח, יש לה משמעות. התעשייה האורגנית היא בחיתוליה, כמעט שאין תעשיה מורכבת. יש תעשיית עיבוד – לוקחים תפוזים ומוכרים אותם לחו"ל, אבל תעשייה מורכבת שמשלבת תוספים – כמעט ואין. החומרים האלה – השקענו מאמצים אדירים כדי לאתר אותם בעולם ואז בא נושא הכשרות וזה הרבה יותר סבוך מנושא של זרעים. אני חושב שזה לא יהיה נכון להשוות בין הדברים.
לאה ורון
מה אתה מבקש שייאמר בסעיף?
ישי שפירא
האמת היא שרשימת התוספים לא מוכנה. אני חושב ש (א)(1) צריך להימחק, ואז אני מקבל את ההערה שנשמעה כאן שבתוספים צריך לטפל. אנחנו, בעיקרון, חושבים שהיצמדות לתקן האמריקאי בתחום התוספים יהיה נכון למדינת ישראל, למרות שמרבית התקן הזה מדבר על האירופאי, כדי לאפשר התפתחות של השוק האורגני במדינת ישראל, האפשרות להיצמד לשוק האמריקאי מאד תקל מאד על התעשייה. זו הבקשה שלנו.
מרים פרוינד
וזה בתנאי שכל התוספים האלה, שהם בתקן האמריקאי לא כלולים ברשימת התוספים שמשרד הבריאות - -
ישי שפירא
מקבל, בוודאי.
מיכל סגן כהן
בעצם מעבירים את שיקול הדעת. יש גוף אישור ובקרה שהוא נותן, בעצם, את השימוש בסמליו. הוא צריך להיות אחראי שהתוצרת היא תוצרת אורגנית. בעצם, פה אתה באו ואומר – אני אכניס איזה חומרים שאני רוצה, ובסופו של דבר אשים את הסמלים של גוף האישור והבקרה.
ישי שפירא
לא, אני לא אומר את זה.
מיכל סגן כהן
זה מה שאתה אומר אם אתה מוריד את האישור של גוף אישור ובקרה לשימוש בחומרים, אז בעצם, גוף אישור ובקרה ייתן לכל חומר שאתה תבחר, מתוך התוספות- - הוא משאיר את שיקול הדעת לך, הוא בכלל לא מתערב.
ישי שפירא
מתוך התוספות המותרות. אנחנו נגדיר את רשימת התוספים המותרים.
מיכל סגן כהן
רשימת התוספים ישנם. אבל אם עדיין יש בנמצא, פה מעבר לכביש - -
מרים פרוינד
בוא ניקח לציטין, לדוגמה, שזה מוצר שמשתמשים בו הרבה. יש לציטין שהוא אורגני, ויש לציטין שהוא לא אורגני. מי יקבע שאין לציטין אורגני, לצורך הזה?
קריאות
· - -
אורנית רז
אני רוצה לציין שהיו לנו הרבה ישיבות אבל גם ישיבה בשבוע שעבר עם השירותים להגנת הצומח, ואנחנו מבינים את כל הבעיה הזו. אנחנו לא בדעה שצריך לקחת את ארצות הברית ושוב לעשות copy-paste, אנחנו בעד לבדוק תוסף- תוסף, מה אנחנו מכניסים לתקן הישראלי. לצערנו, רשימת התוספים הזו לא מוכנה אבל בהחלט צריך להקשיב למה שישי ישי שפירא אומר ולמצוא את הפתרון.
מרים פרוינד
זה נכון שכל התוספים האלה מגיעים לשברי אחוזים של משהו מתוך התוצרת האורגנית? זאת השאלה, אם אנחנו צריכים לייחס חשיבות לתוצרים האלה גם מבחינת הכשרות האורגנית או לא. אני חושבת שהשאלה שנשאלה פה היא שאלה מהותית יותר מאשר הפתרון שלה, כי ברגע שאנחנו נחליט שהשאלה היא שאלה מהותית, גם אם מתוך רשימה דומה, או שלהגביל את הכמויות --
לאה ורון
מה את מציעה?
מרים פרוינד
אם אני יודעת להגדיר בכמויות את הבחירה החופשית בלי - - אם זה יהיה עד 10 פי.פי.די בתוך המוצר, נניח, אז אולי לא חייבים לאשר את האי זמינות של המוצר האורגני. זה באמת הולך לאיבוד בתוך המוצר הכולל.
מיכל סגן כהן
אני לא רואה פה קושי כזה גדול, כי בסופו של דבר, גוף אישור ובקרה הוא גוף שהוא מיומן בתפקידים שלו, ובנוסף לזה, במקרה הכי גרוע, כשיש החלטה של גוף אישור ובקרה כשיצרן אומר- אין בזמינות, ואומר גוף אישור ובקרה שיש זמינות, אז בסופו של דבר יש הליך של ערר על החלטות, יש מנהל, זה לא דבר שהוא שרירותי, אפשר להסתדר עם זה. אני לא חושבת שבשביל זה צריך לפרוץ את כל היריעה פה.
אורנית רז
אני חושבת שהייתי מקבלת את ההצעה הראשונית של היועץ המשפטי של הוועדה, וגוף הבקרה יפעיל שיקול מה סביר ומה לא סביר, בתיאום עם היצרנים, כמובן, אבל אני שוב אומרת שאנחנו צריכים לשבת על הרשימה - -
ישי שפירא
אני מבקש בכל זאת לבדוק את האפשרות שיהיו רשומות ציבוריות מה זמין ומה לא זמין, שזה לא יהיה מידע פנימי של אדם בודד, כי בצורה כזו ההתנהלות היא בלתי סבירה. כשאת באת לגוף הפיקוח, ועד היום בכלל לא ידעת שזה קיים. לדוגמה – אני עובד עם עמילן שאינו אורגני. יש היום רצון לשנות את זה.
מרים פרוינד
אנחנו ננסה ללמוד מהאירופאים מה הם עושים, ואם יש רשימות כאלה, אנחנו ניקח על עצמנו להכין אותם, כי בזרעים לא הצלחנו.
גלעד פארן
אני טכנולוג מזון בחברת "הרדוף". כל הנושא של התוספות מאד קריטי לנו בפיתוח מוצרים. אם אנחנו הולכים היום לפי הרשימה, הרשימה היא מאד קריטית בנושא של איכות המוצר, בסופו של דבר. אנחנו מעוניינים שהצרכן האורגני לא יקבל מוצר שהוא באיכות נחותה מהמוצר הרגיל, ואם אנחנו הולכים לפי הרשימה האירופאית, שהיא לפי דעתי לא נכונה, עוד פעם, אנחנו חוזרים לרשימה האמריקאית, שהיא הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר נכונה לתעשייה. מה שמופיע פה בתור התוספות האורגניות שמותרות לפי התקן האירופאי הוא מאד מאד מוגבל, הוא לא נכון. מופיע, לדוגמה – צבעים טבעיים, רק קונפיטורות. למה קונפיטורות? כי כנראה באותו זמן היה לובי של יצרני הקונפיטורות. לא יכול להיות שאנחנו מאשרים משהו שהוא כללי. אנחנו מדברים על תעשיית החלב, ששם יש לנו כל מיני תוספות שלא מופיעות פה, ואם אנחנו הולכים ומאשרים אותן, בסיכומו של דבר לא נוכל לייצר מעדנים או פודינגים, לא נוכל לייצר משקאות בצבע טבעי, ואנחנו נהיה בבעיה מאד קשה, מבחינת המוצר שהצרכן יקבל.
היו”ר כרמל שאמה
לא הבנתי מה הבעיה אם אתה רוצה לייצר מוצר, או כל אדם אחר- יש לו את רשימת הרכיבים שלו. הוא מגיש את הרכיב לאישור, מה הבעיה?
מרים פרוינד
יש פה רשימה סגורה שהם רוצים להרחיב אותה, ואנחנו קיבלנו את הפניה הזו מהארגון לחקלאות אורגנית בשבוע שעבר, ואנחנו מוכנים להרחיב את הרשימה. התוספת הספציפית הזו שהם מדברים עליה, היא לא סגורה, מבחינתנו. אנחנו בהחלט מוכנים להרחיב את הרשימה.
לאה ורון
הם מתלוננים לא רק על הרחבת הרשימה אלא שהרשימה היא לא מפורסמת ולא ידועה.
מיכל כהן סגן
לא. יש שתי רשימות. הם מדברים על רשימה של בלתי ידוע, פלוס תוספות. הרשימה של בלתי ידוע, של בלתי קיים –אני לא יודעת איך עושים רשימה כזו.
מרים פרוינד
לא, לא.אתם מדברים על שתי רשימות. כיום יש רשימה סגורה, לא מספיק טובה, לא מספיק רחבה - -


הרשימה השניה שמדברים עליה, כיוון שפה מדברים על זמינות או "אין בנמצא" אז הם רוצים לדעת מה יש בנמצא. זו הרשימה שאתה מדבר עליה, לא? זה לא יהיה גוף הבקרה שיקבע מה שאין בנמצא, אלא שתהיה רשימה - -
חגי רבן
זו לא רשימה, זה מנגנון.
קריאה
לפני 20 שנה כלום מהתוספים לא היה בנמצא, לא היו בעולם תוספים.
היו”ר כרמל שאמה
לא היה עדיף ההפך – שתפרסמו איזה רכיבים אסורים בשימוש?
מרים פרוינד
לא, לא. הרכיבים מותרים בשימוש,השאלה היא מאיזה מקור.
היו”ר כרמל שאמה
יש, למשל- עמילן אורגני ועמילן לא אורגני. ברגע שאתם יודעים שיש עמילן אורגני אתם קובעים שעמילן לא אורגני אסור בשימוש. זה הרבה יותר קל.
מרים פרוינד
אבל הרשימה הזו לא קיימת כרגע.
היו”ר כרמל שאמה
אבל יותר קל ליצור אותה כי היא רשימה סגורה.
מיכל סגן כהן
אבל מה שיקרה – אם מחר צריך חומר נוסף ואנחנו נקב רשימה של חומרים שהם אינם בנמצא, בעצם – אם יהיה חומר חדש שהוא איננו בנמצא, הוא לא יוכל להשתמש בו. הוא לא יוכל לשכנע את גוף האישור והבקרה. הוא יצטרך לשכנע את ועדת הכלכלה של הכנסת שתאשר אותו. אני חושבת שהוא יורה לעצמו ברגל.
מרים פרוינד
הרשימות האלה – אני מדברת על זרעים, כי בזרעים זה נבחן וזה קיים, יש רשימות של זרעים אורגניים קיימים, זאת אומרת, מה יש בנמצא, אורגני. ואז, גוף הבקרה לא יכול לאשר זרעים לא אורגניים אם הם קיימים ברשימה. הרשימות האלה קיימות בעולם. ניסינו לעשות אותם בארץ, לא בהצלחה גדולה. אבל מה שאני אומרת- ננסה לבדוק את הנושא הזה. הרשימות האלה לא נמצאות בתקנות. אם אפשר יהיה ליצור אותן, אנחנו ניצור אותן.
מיכל סגן כהן
הרשימות האלה יכולות להיות רשימות עזר אצל מישהו.
ניר ימין
אז התקנה כמו שהיא – היא בסדר, מבחינתכם? מה שאני הצעתי- שגוף אישור ובקרה אישר שלא ניתן להשיג במאמץ סביר רכיבים זהים מתוצרת אורגנית.
ישי שפירא
יכול להיות מצב שאדם, לא בידיעתו, עובר על החוק, אם אנחנו מאשרים את התקנות האלה. .
קריאות
לא, אתה הולך לגוף אישור ובקרה.
ישי שפירא
מצאי התוספים האורגניים ילך ויגדל, כי אנחנו באים מאפס, לפני עשרים שנה, הולכים ומרחיבים את זה. היום, חלק גדול מהתעשייה משתמשת בתוספים לא אורגניים, נכון לרגע זה. מחר, יבואו ויגידו להם, לצורך העניין – מצאנו צבע מאכל, לא יכולים להגיד לכם איפה, אבל לכו לחפש.
מיכל סגן כהן
לא. יש דברים לא סבירים. באמת.
ישי שפירא
אני מדבר מתוך החיים, לא סתם. אלה תשובות שהיום, גופי הפיקוח נותנים. השאלה לכמה תערוכות אתה תצטרך לצאת עד שתמצא ומה ייקרא סביר שלא מצאת. האם זה שגורם אחד בשוק מצא, זה אומר שכלל הגורמים צריכים למצוא את אותו מקור? הנושא הוא לא ברור והוא יגרום לעבירה על החוק, אין לי ספק בזה.
ניר ימין
אבל זה משהו שנראה לי שצריך להיקבע באופן פרטני. אני לא חושב שנכון שהתקנות יקבעו איזה חומרים קיימים ואיזה לא, וכל פעם שנרצה להוסיף חומר או אם הרשימה תהיה של חומרים שלא בנמצא – יצטרכו לבוא ולתקן את התקנות.
ישי שפירא
בתעשיית המזון שאינו אורגנית, אם הרכיב עבר את משרד הבריאות, אז אפשר להשתמש בו. אין איסור על שימוש. בעולם הזה שאנחנו מדברים עליו, אדם ייצא עבריין בלא ידיעתו.
היו”ר כרמל שאמה
איך?
ישי שפירא
אם יאושר, יבוא גוף הפיקוח ויגיד - -
ניר ימין
אבל לפני שהוא משתמש הוא ניגש לגוף הפיקוח ואומר – אני רוצה - -
ישי שפירא
ואם הוא מייצר את המוצר כבר 10 שנים –איך הוא יידע בכלל שהותר שימוש במוצר?
היו”ר כרמל שאמה
יש לך רשימה של מוצרים מותרים כעת?
ישי שפירא
אבל אם יגיעו לשוק ספקים של תוספים - -
היו"ר כרמל שאמה
כל אחד, אתה או מישהו אחר – אם אתה אומר שיש בעיה עם מוצרים שכבר קיימים, ניקח את רשימת המוצרים שלו, ניתן תקופה הכשרה של שנה, יגיש אותם לגוף אישור או בקרה, ותוך שנה יידע איפה הוא עומד. קיבל אישור? ימשיך לייצר.
ישי שפירא
לא לזה התכוונתי.
אורנית רז
אני אסביר. אלה בעיות שאנחנו מתמודדים אתם ביום יום. יש היום תוצרת מיובאת, אורגנית, עם הסכם הדדיות שיש עם משרד החקלאות של האמריקאים. יש אישור של גוף הפיקוח, אנחנו סומכים על ה – USDA שהם עשו את העבודה שלהם כמו שצריך. וכתוב, למשל, שיש עמילן אורגני. אנחנו לא יודעים מאיפה הם לוקחים את העמילן, כי זה סוד מסחרי שלהם. אנחנו לא יכולים לקבל את המפרט. גם חברות הפיקוח לא מקבלות את המפרט השלם של המוצר, כי זה סוד מסחרי של היצרנית. אבל יש פה, למשל, עמילן, או סוג מסוים של תוסף שהוא קיים בשוק. מה היצרניות הישראליות אמורות לעשות?
מרים פרוינד
ברגע שהמוצר אושר על ידי גוף בקרה בארצות הברית, אז יש לי את מלוא - -
אורנית רז
אני רק אומרת שזה מצביע על זה שקיים התוסף הזה
קריאות
· - -
היו”ר כרמל שאמה
אני חושב שמי שמתעסק עם השוק הזה, שזה שוק ספציפי עם מומחיות, בין היתר צריך לדעת לאתר את הרכיבים האלה, אם הם נמצאים. בשבילי זה אולי יהיה מאמץ מיוחד, אבל אדם שזה תחום המומחיות שלו וקיבל על עצמו אחריות לספק לצרכן, לעשות כל מאמץ סביר, אני לא חושב שזו דרישה מוגזמת. ואם ניתן לכם, לגבי מוצרים קיימים, תקופת הכשרה, ככל שתגידו לנו שצריך וסביר, אז אני לא רואה איפה אתם נופלים בין הכיסאות, אלא אם כן מישהו פה חושב שגוף אישור ובקרה יש לו איזה ניגוד עניינים אתכם.
ישי שפירא
· - ודאי שלא. יש יותר מעוסק אחד, בכל תחום.
היו"ר כרמל שאמה
אבל כל אחד בפני עצמו הוא אחד.
ישי שפירא
כל אחד בפני עצמו הוא אחד, וכולם מייצרים עם רכיב שאינו אורגני. אתן דוגמה- גלוטן. נכון להיום, במדינת ישראל, אופים לחמים אורגניים – 5 או 6 מאפיות אורגניות עוסקות בזה, עם גלוטן שאינו אורגני.
היו”ר כרמל שאמה
ויש גלוטן אורגני?
ישי שפירא
נכון להיום – לא.
קריאות
יש.
ישי שפירא
זה בדרך. יגיע לארץ. ברגע שיגיע אצל אחד, כל החמישה יפסיקו לייצר? או – כל החמישה יהיו עבריינים? יש להם איזה פסק זמן למצוא?
היו"ר כרמל שאמה
אפשר לתת להם פסק זמן למשהו חדש.
קריאה
הגלוטן הזה הוא לא כשר. אז מה יקרה אם אחד מהם - -
ישי שפירא
לדוגמה. מאפיה אחת מייצרת עם הכשר למהדרין, והגלוטן שנמצא בעולם אינו למהדרין. אני מדבר על עובדות.
פנינה אורן
אבל למה אתה רוצה לסגור את זה פה, בתוך התקנות ?
ישי שפירא
אני רוצה לסגור את העניין הזה שפונים לגוף הפיקוח, או הפוך – שגוף הפיקוח אומר: מהיום, הרכיב הזה צריך להיות אורגני, כיוון שקיים אורגני. את הכוח הזה, אני חושב - -
מיכל סגן כהן
אני רוצה לומר-החוק הזה, להסדרת תוצרת אורגנית, הוא חוק חריג בנוף הישראלי. הוא, בעצם, לוקח את הפיקוח של המדינה והוא מעביר מעין פיקוח של מדינה באמצעות גופי בקרה. אנחנו פה, באים ואומרים לגוף הבקרה, ואדם שרוצה לייצר ולשווק תוצרת אורגנית לפי החוק, מתקשר עם גוף בקרה, מקבל אישור לשני סמלים והוא משווק אותה. מה, בעצם, מבקשים מאתנו פה? – שיוכלו לשווק מה שרוצים, עם הסמלים של גוף הבקרה. הוא גם יהיה אחראי והיצרנים, בחסות החוק, יעשו מה שהם רוצים.
היו”ר כרמל שאמה
מה עושים בסיטואציה הזו, שלמאפיות יש פתאום רכיב שהוא כן אורגני, אחד מצא אותו.
מיכל סגן כהן
זו בדיוק התפקיד של גוף האישור והבקרה, לבדוק, לשקול, זו המומחיות שלהם. זה מה שהם עושים.
היו”ר כרמל שאמה
אבל בפועל, מה יקרה? הגוף זיהה שיש רכיב אורגני שהוא פעם ראשונה בשוק. הוא פונה אליהם, נותן להם זמן לרכוש?
מרים פרוינד
הוא יחייב את המאפיות לעבוד עם ה - -
היו"ר כרמל שאמה
איך הוא יחייב – מהרגע להרגע?
פנינה אורן
תמיד תהיה תקופת התארגנות.
ישי שפירא
השאלה שלי היא לא החיוב. בואו נצא מנקודת הנחה ש- 15 שנה הם חיפשו את אותו רכיב ולא מצאו. אם גוף הפיקוח יאמר להם שיש את הרכיב, אך לא יגיד להם איפה והיכן ניתן להשיג אותו, לא השגנו כלום. קטענו את זרוע הפרנסה של חמשת המאפיות האלה.
פנינה אורן
אם כבר הזכרת את המקרה של הגלוטן – זה גם נדון על השולחן - - ברגע שזיהינו שיש בעיה ומצאנו גלוטן ממקור, גם אם הוא לא אורגני, שהוא נקי ומתאים לדרישה, אז גוף בקרה אחד יידע את השני וכך כל המאפיות רכשו גלוטן נקי. אז יש את המנגנון הזה של העברת מידע.
מיכל סגן כהן
ובנוסף, אני רוצה לחזור ולהבהיר - -
קריאות
· - -
מיכל סגן כהן
אם אתה נפגעת מהחלטת גוף פיקוח ובקרה אתה מערער למנהל. אם עדיין החלטת המנהל איננה מספקת, יש אפשרות לערר על החלטת המנהל. אז יש הליך מאד מסודר.
היו”ר כרמל שאמה
אני פה דואג בעיקר לצרכנים, מעבר לכלכלה ולתעשייה הזו. אני לא רוצה שצרכן שרוצה, ומשלם, ובדרך כלל משלם קצת יותר – על מוצר אורגני, מקבל מוצר שהוא פחות אורגני, כשאפשר לייצר מוצר שהוא יותר אורגני. מצב כזה מבחינתי אסור שיתקיים. אז יש פה גוף שאני מזהה שהוא לא נגדכם – כי לפעמים יש גופים שיש להם איזושהי סתירה בפעילות שלהם, וזה גוף שבסך הכל רוצה להסדיר ולפקח את הפעילות שלכם, ואני לא חושב שתקום איזושהי צעקה, כי אם יש מוצר, ואנחנו לא שולחים אתכם לחפש בערים במקומות נידחים – וחלק מהחובה עליכם, וחלק מהחובה של אדם שאומר שהוא חלק מהתעשייה הזו, תעשייה שאדם צריך לקבל על עצמו דרישות של מומחיות ואני לא רוצה בעיה להשיג רכיבים. בטח בעולם שלנו, שכל דבר מוצאים ב- google.
גלעד פארן
יש בעיה קשה של כשרות. זה בעצם חלק מהעניין.
ישי שפירא
אותה בעיה שעלתה פה, של הגלוטן, אם הותר הראשון, אז הוא בדרגת כשרות אחת – רבנות או בד"ץ, אבל לא בהכרח היא תתאים לכולם. האם זה זמין או לא זמין?
ניר ימין
זה ברור שהוא כן זמין.
גלעד פארן
יש שאלה של רמת כשרות שזה דבר מאד עקרוני. נניח שיש מאפיה שהיא ברמת כשרות הכי גבוהה – מהדרין, ויש מאפיה שניה, שהיא ברמת כשרות רגילה. רמת הכשרות הרגילה מצאה חומר גלם שמתאים לרמה שלה והיא יכולה להתחיל לייצר את המוצר הזה - -
היו”ר כרמל שאמה
אני מבין את האבחנה. אז מה עושים, באמת?
מרים פרוינד
- - גם היתרונות הם פרטניים, לדברים האלה. אני מניחה שאם לא יימצא גלוטן אורגני ברמת כשרות אא, אז - -
ישי שפירא
בגלוטן, למשל – הפער במחיר הוא 400 אחוז בין האורגני ללא אורגני. ברגע שהכשרות הגבוהה תהיה מנועה מלהשתמש באורגני, או יהיה לה היתר להשתמש בלא אורגני, פגעת בחופש התחרות על אותו אחד שמחויב להשתמש באורגני. העסק פה הוא סבוך, העסק של התוספים.
היו”ר כרמל שאמה
כל אחד בוחר מה למכור משיקולים כלכליים. זו כבר בחירה כלכלית, זה לא אילוץ. אם זה הופך לך את המאפיה מכשרות שהיא מהדרין לכשרות שהיא פחות ממהדרין, זה שיקול שכבר הייתי לוקח, כי זה כבר המהות של הקיום. שיקולים של תמחור – אני לא נכנס לזה.
ניר ימין
אני חושב שיכול להיות שהתשובה של המשרד תהיה שונה, אבל אם מאפיה בדרגת כשרות רגילה ומאפיה בדרגת כשרות מהדרין, ונמצא גלוטן שעונה רק על הכשרות הרגילה, ולא על זו של המהדרין, הוא לא יראה כאילו התחליף הוא זהה.
ישי שפירא
הלחם שלה יהיה זול ב- 15% באותו רגע.
היו”ר כרמל שאמה
זה משהו אחר. אז הצרכנים של המהדרין יידעו שהם משלמים פחות, או משלמים יותר.
ישי שפירא
אני חושב שהתשובה שאתה נותן היא פשוטה מדי. זה בעייתי וזה ייאלץ אנשים לעבור על החוק. אני חושב שזה לא סביר, הדרישה הזו – לחייב חלק מהמאפיות לגלוטן אורגני ובגלל שאין גלוטן מהדרין, ויש מאפיית מהדרין – היא לא תהיה מחויבת בכלל הזה. אני חושב שזו תהיה דרישה לא סבירה כלפי אותם אלה שמחויבים לשלם 400% יותר.
לאה ורון
מה אתה רוצה, שלא יהיה כתוב בתקנות שלהכנת מוצר אורגני ישתמשו בתוצרת אורגנית? אני לא יורדת לסוף דעתך מה אתה מבקש מהוועדה לקבוע בתקנות.
ישי שפירא
אני חושב שהנושא של התוספים לא בשל.
לאה ורון
המילה "תוספים" לא מוזכרת בתקנות.
ישי שפירא
פרק ח', יחד עם תוספות 8, 9, 10 – לא בשלים. פנינו, אמרו לנו שזה לא מגיע היום.
לאה ורון
מון עיני הוועדה מונח כרגע סעיף 46. אמר יושב ראש הוועדה שיגיעו לדיון בנושא התוספות.
היו”ר כרמל שאמה
איך אנחנו מכניסים את העניין של הכשרות, שאם יש שני דברים שהם כשרויות שונות – שזה לא ייחשב זהה?
מרים פרוינד
אבל זה ממילא לא נחשב זהה.
היו”ר כרמל שאמה
אתם מדברים על זהה או לא זהה מבחינת הרכיב האורגני בלבד. השאלה היא האם מבחינת רמת כשרות – אם זו מאפיית מהדרין ומוצאים גלוטן שהוא אמנם אורגני אבל לא מהדרין – אז אין כאן רכיב זהה. זה ברור מפה, שזה שיקול?
מרים פרוינד
כן.
אורנית רז
אם מכניסים את המילה "סביר" –ובאמת, אני חושבת שגופי הפיקוח והבקרה עד היום מתנהגים בצורה מאד סבירה, אם מכניסים את המילה "סביר" והנספחים הם תוספות מעודכנות - -
מיכל סגן כהן
להכניס את המילה "סביר" לפי דעתי זה להרוג - -
היו"ר כרמל שאמה
אז במקום "סביר" – "לרבות שיקולים כשרות".
ניר ימין
אבל יכול להיות שיהיו שיקולים נוספים.
קריאות
· - -
ניר ימין
זה יכול להיות גם אלמנט של כשרות, גם אלמנט של סוד מסחרי, שאי אפשר להגיע למוצר הזה בגלל סודיות מסחרית, ויכולים להיות עוד מגוון שיקולים שלא עולים כרגע על דעתי.
מיכל סגן כהן
אני חושבת – אני הייתי מבקשת לאשר את התקנה הזו כמו שהיא. תקנות הן לא חקיקה ראשית. יתברר צורך? אנחנו הולכים למקרי קיצון כשעוד אין לנו מקרי קיצון.
ישי שפירא
אין שבוע שאנחנו עוברים בלי המקרים האלה.
מיכל סגן כהן
שגוף אישור ובקרה לא אישר לכם שאין בנמצא? תן לי דוגמאות כאלה שגוף אישור לא אישר.
ישי שפירא
עמילן. אני מפתח כבר חצי שנה יוגורט עם עמילן ממקור לא אורגני.
מיכל סגן כהן
גוף אישור ובקרה לא אישר לך? הוא אומר לך שיש בנמצא?
ישי שפירא
עד היום – זה היה מאושר. לפי מה שמוצע כרגע, על השולחן - - -
מיכל סגן כהן
אני שואלת עובדתית – אתה עד היום משתמש בעמילן שהוא לא אורגני. יש לך גוף אישור ובקרה מחוץ לתקנות. אתה באת לגוף והוא לא מוכן לאשר לך, כי הוא מצא באנטרטיקה עמילן אורגני? זה המקרה?
ישי שפירא
אני גיליתי את המקרה הזה רק דרך הניירות.
מיכל סגן כהן
אני שואלת אם זה מקרה שקיים, שגוף אישור ובקרה לא אישר לך - -
קריאות
- - -
היו”ר כרמל שאמה
חברים, אנחנו מסיימים את הישיבה, כרגע. עד הישיבה הבאה - תתעמקו ותבססו את הטענות שלכם, תבררו אותן היטב ותהיה אפשרות לפתוח את הסעיף.


אנחנו נסיים את סעיף 46.
ניר ימין
עם השינויים שעורכת הדין מיכל סגן כהן ציינה. ומה עם עניין ה "סביר"?
מיכל סגן כהן
כשכותבים את המילה "סביר" זה הרבה פחות סביר בעיניי כי השאלה אז היא מה זה סביר. מטבע הדברים, גוף אישור ובקרה צריך להתנהג באופן סביר. ברגע שאני נותנת לו הוראה לנהוג באופן סביר, אז השאלה היא – סביר בעיניי מי.
ניר ימין
את מדברת על הסבירות של גוף אישור ובקרה, שבוודאי שצריך להפעיל את שיקול דעתו באופן סביר. אנחנו מדברים על זה שהוא יגיד שאין בנמצא רכיבים שלא ניתן להשיג במאמץ סביר. לא שהוא צריך להפעיל את שיקול דעתו ב - - סביר, שזה אינהרנטי לביצוע התפקיד שלו - -
מיכל סגן כהן
אני לא יודעת מה זה "מאמץ סביר".
היו”ר כרמל שאמה
אנחנו אישרנו את זה, ונחדש את הדיון כאשר הוועדה תודיע. עם התוספת.
מרים פרוינד
יש עוד תקנה אחת – 47. ואז נגמור את הפרק.
היו”ר כרמל שאמה
"תהליכי עיבוד 47. לא יעבד אדם תוצרת אורגנית אלא בתהליכי עיבוד מכניים, פיסקליים, או ביולוגים".


אין הערות? תודה, אושר.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:10

קוד המקור של הנתונים