ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/02/2010

פרוטוקול

 
PAGE
55
ועדת הכלכלה

8.2.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 177

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שני כ"ד בשבט התש"ע (8 בפברואר 2010) בשעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק שידורי טלוויזיה (תיקוני חקיקה), התש"ע-2009.


המשך דיון, בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מאת ח"כ כרמל שאמה בסעיף 42


פסקה (41) (2) בעניין מתן הקלות לבעל רישיון חדש ובקשה לדיון מחדש ודיון


מחדש מאת ח"כ נחמן שי בסעיף 70א בעניין מספר החברות שיוקמו לשידורי

חדשות.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

נחמן שי – מ"מ היו"ר

אלי אפללו

חנין זועבי

רוברט טיבייב

חמד עמאר

כרמל שאמה

יוליה שמאלוב-ברקוביץ'

ליה שמטוב
מוזמנים
עו"ד נגה רובינשטיין – יועצת משפטית, משרד התקשורת

קובי שמש – יועץ שר התקשורת

עו"ד דנה נויפלד – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד דודי קופל – לשכה משפטית, משרד התקשורת

יהודה סבן – רכז תקשורת, משרד האוצר

מיטל בשרי – מנהלת תחום טלקומוניקציה, המועצה לצרכנות

עו"ד דורון אבני – יועץ משפטי, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

מנשה סמירה – מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

דוד בן בסט – יו"ר התאחדות תחנות הרדיו

ניצן חן – יו"ר מועצת הכבלים והלוויין

דורלי אלמגור – מנהלת מִנהלת הסדרת השידורים לציבור

מיכל רפאלי-כדורי – סמנכ"לית רגולציה, YES
רון אילון – מנכ"ל YES
עו"ד נועה גבע – יועצת משפטית, YES
עו"ד אילאיל לבנת – יועצת משפטית, רשת

שאול מגנזי – משנה למנכ"ל רשת

טלי גורן – סמנכ"ל רגולציה, קשת

אבי ניר – מנכ"ל קשת

עו"ד ורד אשכנזי – יועצת משפטית, קשת

עו"ד דבורה קמחי – יועצת משפטית, ערוץ 10

עו"ד אביגדור דנן – יועץ משפטי, הטלוויזיה החינוכית

שמרית בראון – יועצת תקשורת, הטלוויזיה החינוכית

עו"ד רות פרמינגר - טלעד

עו"ד תומר קרני – לשכה משפטית, רשות השידור

לאוניד בלחמן – מנכ"ל ערוץ 9

עו"ד דב אברמוביץ' – יועץ משפטי, ערוץ 9

עמי איטח – סמנכ"ל ערוץ הקניות

עו"ד תמר פז-תאני – יועצת משפטית, RGE ערוץ הספורט + נגה תקשורת

עו"ד דרור שטרום – יועץ משפטי, RGE ערוץ הספורט + נגה תקשורת

עו"ד גיא קדם – יועץ משפטי, טלעד

עידן אור – מנכ"ל אק"ט, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל

עו"ד אמיר רוזנברג – יועץ משפטי, איגוד היוצרים

אסף אמיר – חבר הנהלת איגוד מפיקי קולנוע וטלויזיה

מוש דנון – יו"ר איגוד היוצרים

רונית סלנקיו – יועצת תוכן, מכאן ערוץ 98

דרור כהן – מנכ"ל מכאן ערוץ 98

עפרה אייבר – אחראית קידום יצירה עברית, איגוד המפיקים

ירמי קדוש – מפיק, תסריטאי ושחקן, הפקות המזרח, איגוד המפיקים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר; ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק שידורי טלוויזיה (תיקוני חקיקה), התש"ע-2009.

המשך דיון, בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מאת ח"כ כרמל שאמה בסעיף 42

פסקה (41) (2) בעניין מתן הקלות לבעל רישיון חדש ובקשה לדיון מחדש ודיון

מחדש מאת ח"כ נחמן שי בסעיף 70א בעניין מספר החברות

שיוקמו לשידורי חדשות
היו"ר אופיר אקוניס
בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בהצעת החוק שידורי טלוויזיה (תיקוני חקיקה), התש"ע-2009.

הונחו לפנינו שתי בקשות לדיון מחדש בשני סעיפים: הראשון על-ידי חבר כנסת נחמן שי והשני על-ידי חבר הכנסת כרמל שאמה. אנחנו נחכה עם זה למחצית השנייה של הישיבה כי אני מבין שיש עיכוב טכני בהגעתו של חבר הכנסת שאמה. אנחנו נחכה עם זה עד שהוא יגיע או עד שנמצה את הדיון בסעיף 52 – הוראות מעבר מזיכיונות לרישיונות שהתסיס פה את האווירה בשבוע שעבר בדיון רווי יצרים. אני מבקש שלמי שיש הערות נוספות בסעיף 52 בדברים שלא שמענו אנחנו מבקשים לשמוע הערות חדשות. נרשמו להשמיע את הערותיהם: גיא קדם מטלעד, רונית סלנקיו מערוץ 98. אם יש לנוכחים הנוספים הערות נוספות או הבהרות להערות מהפעם הקודמת – זה הזמן להירשם.

לאחר מכן נקריא את סעיף 53 שברובו יש בו תיקונים טכניים. אנחנו נקיים הקראה, ואני עדיין לא יודע על הצבעה. לאחר מכן נפתח את הבקשות לדיון מחדש. כדי שנוכל להתקדם בחוק הזה נא להעלות טיעונים חדשים.

גיא קדם, יועץ משפטי, טלעד. בבקשה.
גיא קדם
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת. כמה דברים בעקבות מילים שנאמרו בישיבה הקודמת וגם לאחר שהעלינו את הדברים על הכתב והפנינו אותם לאדוני ולמזכירות הוועדה. חשוב לזכור שהשידורים בערוץ 2 לא החלו בשנת 2005. קשת ורשת לא קיבלו את זיכיונן הנוכחי אז, אלא למעלה מעשור לפני כן, וטלעד לקחה חלק מהותי ומרכזי וחשוב מאוד במיתוגו ובמיצובו של ערוץ 2 ושל אפיק 22. קל וחומר שבראשית השידורים בערוץ 2 הזכייניות, לרבות טלעד, השקיעו הרבה מאוד כסף במיתוג ובפרסום.

לפיכך אנחנו סבורים, אדוני, שכל הטבה שתינתן לקשת ורשת בגין זכויות או מוניטין באפיק 22 או בערוץ 22, צריכה להינתן הטבה שוות ערך גם לטלעד. הדברים נכונים במיוחד בהתחשב שקשת ורשת הן זכייניות משדרות, והן יכולות לקבל הטבות בדרך של הקלות שונות, כפי שכבר ראינו בעבר. מאחר שטלעד אינה נמצאת בסטטוס הזה הרי מן הראוי שהטבות שיינתנו לה יהיו כאלה שמותאמות למצבה הנוכחי. לדברים האלה יש משנה חשיבות גם בשל עקרון השוויון שהוועדה דיברה עליהם בעניין הארכת זיכיונו של ערוץ 10. על בסיס אותו עקרון השוויון יש להתייחס גם לטלעד, כפי שמתייחסים גם לזכייניות המשדרות היום, קל וחומר כשגם טלעד שומרת על זכותה להתמודד על רישיון ולחזור להיות גוף משדר.
היו"ר אופיר אקוניס
רונית, בבקשה.
רונית סלנקיו
אני רציתי לדבר על השידור הדיגיטלי.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו עוסקים בהערות רק על פסקה 52.


אמיר רוזנברג, בבקשה.
אמיר רוזנברג
פסקה 52 שימשה בדיון הקודם יסוד לדיון בשאלת המכרז, ובתוך הפסקה הזאת יש שאלה שמתייחסת לדברים שהשיעור הכספי שלהם הוא מאות מיליוני שקלים.


כשהרפורמה הזאת יצאה לדרך היו לה שלושה חלקים: רשות השידור, רישיונות וכל הנושא של הרפורמה בכבלים ובלוויין. רשות השידור יצאה החוצה, הכבלים והלוויין נדחו ונשארנו רק עם נושא הרישיונות מול זיכיונות- -
אתי בנדלר
עדיין לא נדחה, עוד לא הגענו לזה.
דנה נויפלד
זה לא נדחה.
אמיר רוזנברג
זה נדחה לפחות בשלוש שנים, לפי מה שנאמר פה.
לאה ורון
הנוסח של החוק.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מציע שכשנגיע לזה נתחיל לדון בזה, כי היצרים שיהיו פה בוודאי לא יהיו פחותים מאלה שעלו על שולחן הזה עד הסעיפים האלה, ובראשם סעיף 52. אז נגיע לעניין הבא. לגבי רשות השידור – זאת אופרה אחרת לגמרי, במקום אחר לגמרי עם בעיות שונות לגמרי. תן לנו לטפל ברשות השידור בנפרד.
אמיר רוזנברג
זאת הייתה מילת רקע, אני אתקן את המבוא.
היו"ר אופיר אקוניס
תתייחס רק לסעיף 52.
אמיר רוזנברג
בדיוק, רק לסעיף52.

המבוא שלי נועד להתייחס לעובדה שההקדמה של המעבר מרישיונות מ-2015 ל-2012 – קיצור המכרז ב-4 שנים – יש לו משמעות מסוימת לגבי מחויבויות התוכן של בעלי הזיכיון. כלומר פרקטית יקרה ש-4 שנים של מכרז שהתחייבו לגביהם לתת מחויבויות תוכן בשווי של כ-600 מיליון שקלים, כי הפערים הם בין 70 ל-200 מיליון - -
קריאה
אתה יכול לפרט?
אמיר רוזנברג
מחויבויות התוכן, על-פי המינימום שבחוק, הוא 50. 17% של ערוץ 2 זה בערך 70. זה המינימום שהם חייבים להשקיע. לפי המחויבויות שהם לקחו במכרז, מחויבויות התוכן שלהם לסוגה עלית הם 200 בשנה. במכרז הם התחייבו ל-10 שנים. לפי חוק הרשות השנייה הקיים לפני שינויו, החוק הורה להוציא מכרז ל-10 שנים. הם זכו במכרז אחרי שהם נתנו תוכנית ל-10 שנים, לא ל-6 שנים. המשמעות של החוק הזה לא כתובה בו, אבל כפי שעולה מהדיון בוועדת הכלכלה, הוא שמקצרים את המכרז – משנים את החוק הקודם רטרואקטיבית וחותכים 4 שנות מכרז- -
אתי בנדלר
אגב, עולה במפורש מהוראות סעיף קטן (ד) לסעיף 71 (ג) בעמוד 473: "ניתן לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה שתחילת תוקפו במועד המעבר, יפקע זיכיונו במועד המעבר, קרי בשנת 2012". הזיכיון פוקע אם הם מקבלים רישיון.


מנסה לומר עורך הדין רוזנברג, בא כוח איגודי היוצרים, הוא שמשמעות המעבר הוא ביטול מחויבויות של זכייני ערוץ 2 בהיקף של כ-600 מיליון ₪ ל-4 שנות הקיצור האלה – המעבר מזיכיון לרישיון.
אמיר רוזנברג
אני אצא מהרישא של עורכת הדין בנדלר: הסעיף הזה לא אומר במפורש, ואולי אפילו לא בעקיפין, שמבטלים את המחויבות שלהם ל-10 שנים. כשמסתכלים בדברי ההסבר זה לא מה שנאמר. בדברי ההסבר נאמר שסעיף (ד) שלפיו:"ניתן לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 רישיון לשידורי טלוויזיה שתחילת תוקפו במועד המעבר" – כלומר 1 בינואר 2010 – "יפקע זיכיונו במועד המעבר". בדברי ההסבר מנסחי החוק מסבירים שהסיבה שיפקע הזיכיון היא סיבה טכנית בלבד. בדברי ההסבר נאמר שמכיוון שאדם לא יכול להחזיק היתר שנקרא גם רישיון וגם זיכיון – יפקע הזיכיון ויהיה לו רישיון. אין פה מילה וחצי מילה על השאלה מה קורה עם החוזה שלו.
היו"ר אופיר אקוניס
מה אתם מציעים? הבנו את העניין הטכני.
אמיר רוזנברג
אם אדוני יקצר אותי בזה, זה יהיה ממש חסר טעם. יש פה דבר מאוד משמעותי שמשליך על כל השוק. צריך להבין את הבעיה החוקתית כאן. אנחנו בוועדת הכנסת, לא בבג"ץ. הלוואי שהייתי יכול לכתוב, שמרשי ביקשו שתשנו את זה צ'יק-צ'ק תוך 7 ימים. אבל אי אפשר לעשות את זה.


יש פה בעיה אמיתית. לא רק שמונחת בפניכם הצעת חוק שיש בה מאות מיליוני שקלים של הטבה ולא נערך על זה כל דיון, וזה לא נמצא בדברי ההסבר, ולא נעשתה שקלא וטריא על זה, אלא גם אומרים בעצם שמבטלים, נותנים לבעלי רישיונות חדשים להיכנס; אם ייכנסו 5-4 מן הסתם 50 מיליון לכל אחד כפול 4 בעלי רישיונות – יהיו 200 מיליון שקלים שצריך. אלא מה, לא נעשה בחוק שום מנגנון מאזן. נניח שקשת ורשת יתאחדו, ויישארו שניים – אין בחוק פתרון לכך שהשוק הולך לקבל מכה פרקטית בלתי רגילה של מאות מיליוני שקלים. לא הביאו את זה גם בפני חברי הכנסת. צריך ליצור מנגנון מאזן בחוק הזה, ואין שום סיבה בעולם לא ליצור כזה.
אתי בנדלר
מה אתה מציע?
אמיר רוזנברג
אני מציע ליצור מנגנון מאזן.
אתי בנדלר
זאת אמירה – מה אתה מציע בפועל?
אמיר רוזנברג
בפועל אנחנו מציעים שני דברים: ראשית שהירידה בתוכן תהיה כפופה למספר בעלי הרישיון- -
היו"ר אופיר אקוניס
רגע, חבר הכנסת שי, מכיוון שאחרי שנגיע להצבעות בעניין הזה אתה תבקש שוב בהערה לסעיף הזה, אז אולי כדאי שנשמע.
נחמן שי
ראיתי שרביזיה זה משהו מאוד- - -
היו"ר אופיר אקוניס
אתה ממש רביזיוניסט.
נחמן שי
במידה מסוימת, כן.
היו"ר אופיר אקוניס
אני שמח לשמוע. אני מברך אותך על המחנה.
נחמן שי
מחנה גדול מאוד- -
היו"ר אופיר אקוניס
אני מסכים.
נחמן שי
אבל לא צודק.
היו"ר אופיר אקוניס
כדאי שתקשיב לעורך הדין רוזנברג בעניין 4 השנים הללו שבהן הוא מוצא בעיה, ואחר כך תבצע את השיחה הפנימית וההתייעצות הסיעתית.
אלי אפללו
זאת לא הייתה התייעצות סיעתית. תהיה רגוע.
היו"ר אופיר אקוניס
אני רגוע.
אתי בנדלר
עורך הדין רוזנברג מנסה לעלות הצעות לפתרון כיצד לגרום לשוק להמשיך לקבל השקעות בסך של כ-200 מיליון ₪ לשנה בהתאם להתחייבויות שלקחו על עצמן במכרז זכייניות ערוץ 2. ההתחייבויות האלה אומרות שמדי שנה יוזרם לשוק התוכן כ-200 מיליון ₪. אם הם יעברו לרישיונות זה אומר לכאורה, אף על פי שהדברים לא נאמרו מפורשות, שיורדים למחויבויות בסך של 50 מיליון ₪ בשנה. כלומר כמות הכספים שיצאו ליצירה מדי שנה בשנים 2015-2012, שנים שיש לגביהם התחייבות, תהיה הרבה יותר נמוכה, והוא מנסה למצוא פתרונות. אחד הפתרונות הוא שבהתאם למספר בעלי הרישיונות שיהיו, כך יהיה גובה ההתחייבות. כלומר כך תופחת ההתחייבות של הזכיינים.
נחמן שי
הוא רוצה לפתוח את זה מחדש. זה לשחק מחדש עם הכלים. הרעיון הבסיסי היה שעושים כלים חדשים. כלומר מתחילים מחדש עם רמת דרישות אחרת ועם יתרונות וחסרונות שלא ניכנס אליהם.
מוש דנון
אבל בסופו של דבר המסך נפגע בירידה הזאת – הצופים והלקוחות של כולם.
אלי אפללו
אבל איך אפשר לעשות מנגנון שיישאר בו סכום המינימום לגבי חלוקה בכל מקרה?
נחמן שי
אתה רוצה להחזיק את החבל משני קצותיו – גם לעבור מזיכיונות לרישיונות - -
מוש דנון
אולי גם נקרא לרישיונות – זיכיונות. זה יהיה פשוט.
אמיר רוזנברג
חשוב להדגיש שהפגיעה היא לא רק פגיעה כספית. מחויבויות התוכן של בעלי הזיכיון הן מחויבויות גם לפריפריה ולשמירה על איזונים חברתיים. כשהם באו לקבל את הזיכיון הם לא רק

נתנו הצעות כספיות, אלא גם הבהירו איך הם יסייעו בפריפריה ולשכבות מצוקה. כשאנחנו מוותרים על זה חשוב להבין שגם בזה אנחנו מוותרים, זה לא רק כסף. לכן ההצעה שלנו ומה שיכול להתאים לרציונל של החוק הזה הוא שתעשו את זה מדורג, אל תלכו על משחק סכום אפס. אם ההנחה היא שיהיו 5-4 בעלי רישיונות אנחנו מבטלים את מחויבותו ל-50 מיליון כדי להשאיר את זה אותו דבר. צריך ליצור מנגנון מאזן שבו ככל שיש יותר בעלי רישיון מחויבויות התוכן שלהם פוחתות.
עוד שני דברים
בתוך החוק הזה יש מנגנונים מאזנים. זאת אומרת, הם לכאורה היו אמורים להיות מאזנים. באו ואמרו שכספי המכרז, הקנסות שיוטלו – כל אלה כספים שישמשו ליצירה כביכול כדי ליצור את האיזונים האלה בין העמקה של מקבל התוכן לבין הכסף החסר, כי הרי הבינו שיש כסף חסר. אף אחד לא מבטיח, אף אחד לא עשה חשבון ואף אחד לא יודע שיש קשר כלשהו בין הסכומים של המכרזים, ככל שיהיו, לבין הפגיעה הממשית בתוכן, שכמו שאמרנו היא לא רק פגיעה כספית, אלא הרבה יותר מהותית מזה. לכן החלוקה של הכספים האלה מתוך כספי הקנסות לא יכולה לסייע.
חנין זועבי
אני בטוחה שאף חבר כנסת לא הבין את שני המשפטים האחרונים שלך.
נחמן שי
אני איתך תמיד.
אמיר רוזנברג
אני אסביר. כולם מסכימים שהמעבר לרישיונות נותן הקלה של כמעט חצי מיליארד שקל לבעיה- -
היו"ר אופיר אקוניס
שאול וטלי, אני רוצה את ההתייחסות שלכם. אתה חושב שאתה תהיה בחדר הזה בלי שאני אבקש את ההתייחסות שלך למשהו? הם דנים גם בעתיד שלכם.
שאול מגנזי
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז. לא בכדי ביקשתי למצות את הדיון בפסקה 52. זאת ממש פסקה שעוברת כאן בשניות, כמו שאתה רואה; אין עליה ויכוח, היא נכתבה בצורה כזאת שכולם מסכימים עליה.
דנה נויפלד
אפשר גם לומר כמה דברים?
היו"ר אופיר אקוניס
בוודאי, איזו שאלה? הממשלה המציעה, גם לה יש הערות על סעיף 52. נהדר.
דנה נויפלד
לא הערות, תשובה להערות.
היו"ר אופיר אקוניס
בוודאי. אחרי רשת וקשת.
אמיר רוזנברג
הערה נוספת היא הערה יותר קונספטואלית שהיא אמנם משפטית, אבל היא מאוד חשובה: החוק הזה הוא רטרואקטיבי במהותו. יש היום חוק הרשות השנייה שקבע 10 שנות מכרז. אתם קבעתם את זה בחקיקה לפני שנים ספורות- -
היו"ר אופיר אקוניס
נכון.
אמיר רוזנברג
לפני שנים ספורות עשו מכרז ל-10 שנים, לפי החוק. כמו שאמרתי, הם זכו במכרז הזה ל-10 שנים. החוק הזה הוא רטרואקטיבי במובן זה שהוא אומר שהוא מבטל את החוק הקודם שלפיו היו 10 שנים, כלומר מבטל 4 שנות מכרז. כדי שלחוק רטרואקטיבי יהיה תוקף הוא חייב להיות מפורש. המחוקק חייב להסביר שהתלבט, לא רוצים לעשות שום משחקים משפטיים – רוצים להעלות את זה פה לפני החקיקה, לא מעניינים אותנו הליכים משפטיים. אבל חשוב להבין שזה לא עניין של מה בכך. כדי שיבואו מציעי חוק לכנסת ויגידו שהם מבקשים לבטל את החוק הקודם ולהוריד מיליוני שקלים ולשנות את החוק שדיבר על מכרז לערוץ 10 שכבר הושלם ובוצע – בשביל זה הם צריכים לכתוב פה שהם עושים חוק רטרואקטיבי, מורידים 4 שנים מהמכרז ועושים הקלות של מיליוני שקלים – זה הרציונל שלנו. זה אין פה. אפשר להגיד הכול, לענות בעל-פה, אבל זה לא מספיק. זה היה צריך לבוא בחקיקה עצמה. לכן החוק הזה של קיצור המכרז תלוי על בלימה מבחינה משפטית, לפי מה שאנחנו מדברים. זאת שאלה מאוד נכבדה, והיו חייבים להביא אותה לכאן ולא שאנחנו נעלה את זה באיזשהו דיון של 10 דקות או רבע שעה או שעתיים – כמה שנותנים פה, ונותנים מספיק זמן, שלא אובן שלא כהלכה.
לגבי הרעיון שדיברת עליו
מכיוון שבזיכיון יש תחרות ומציעים הרבה מאוד כסף ופריפריה, כשעוברים לרישיון יש המינימום שבחוק. המינימום הזה מתורגם לכסף בסכומים שבין 150-130 מיליון שקל. לכן אם התחייבו לסוגה עלית על סך 200 מיליון, היום יצטרכו לעשות 50 או 70, לפי המינימום שלהם. מכפילים את זה ב-4 שנים, וזה מבחינת הכסף מה שקורה לשוק. השוק מקבל מכה.

היום יש שני בעלי זיכיון, והם חייבים לעשות סוגה עלית על סך 200 מיליון שקל. לערוץ 10 ביטלו את המחויבויות המכרזיות שלו אז הוא חייב לעשות 50. נניח שיישארו רק שני בעלי רישיונות, כי אף אחד לא מבטיח שיהיו ארבעה או שישה – אנחנו לא יודעים. מה יקרה אז? יקרה מצב שבו יישארו שניים, אבל הדבר היחיד שקרה הוא שהמחויבויות ירדו, ואז השוק מקבל מכה. יהיה אסון לתעשייה, זה ברור לגמרי. כולם מבינים שיהיה אסון, אנחנו מבינים, זה לא שאני מציג את עמדת היוצרים בלבד – יהיה אסון לתעשייה כי זאת לא הכוונה.

לכן אנחנו מציעים שבחוק הזה יכתבו ויעשו את זה בצורה מדורגת: אם יש שני בעלי רישיונות יישארו המחויבויות הקיימות – כל אחד יהיה חייב לשים 100 מיליון שקל – כלומר לתת מנגנון שהשוק יהיה מוגן בו, לא לגרום לשוק לקרוס.
מוש דנון
צריך לזכור דבר מאוד פשוט: בסופו של דבר הרישיונות מספקים אופק כמעט לנצח לכל בעלי העסקים ולכל הזכייניות. לא יכול להיות שהאופק הזה מצד אחד יינתן, ומצד שני אנחנו הצופים ייפגעו בצורה כל כך משמעותית.
אמיר רוזנברג
התחלתי להגיד קודם, ונאמר לי שהמשפט לא ברור, אז אני רוצה להסביר אותו: מכיוון שיש סעיף בחוק הזה שלפיו כספי המכרז יועברו ליצירה – בהנחה שעל המכרז ישלמו 50 מיליון שקל – עדיין ברמה הכספית זה לא יכול לעמוד זה מול זה. גם לא כך אפשר לעשות פה את החשבון, זה לא מין מתמטיקה. שנית, הכספים האלה לא מופנים ישירות, זה לא בעל הזיכיון עצמו. היום המחויבות של בעל הזיכיון היא ישירה, ואותם כספים שיהיו כספי המכרז – אם יהיה מכרז – אנחנו כבר לא בטוחים שיהיה מכרז, כי יש פה דרישה, כמו שחבר הכנסת שי הגן עליה בחורמה ואולי אפילו בצדק מבחינתו – נגד המכרז. בפעם הקודמת שישבנו פה חבר הכנסת שי אמר שלא צריך לעשות מכרז, אלא לתת לאנשים האלה שיש להם מוניטין להמשיך עם ערוץ 2 בלי שיצטרכו לקנות מחדש את מה ששיפרו. לשיטתו של חבר הכנסת שי, ברגע שאמרנו את זה וירדו כספי המכרז, אין לך אפילו אותו קמצוץ של כספי המכרז שהיו אמורים לתרום את זה ליצירה. שנית, כספי המכרז אינם מגיעים לבעל הזיכיון, אלא לגופי ציבור שאמורים להשקיע. זה מאוד רחוק, זה לא אותו דבר, זה בכלל לא יכול להיות דבר מאזן. לכן אנחנו מבקשים שהחוק הזה יתחשב בפגיעה שעומדת לקרות. בהנחה שאתם ממשיכים לקדם את החוק כפי שהוא – שלדעתנו זה פרובלמטי – יש ליצור מנגנונים מאזנים לשוק. זה ראוי וחשוב.


בדיון הקודם שמענו מהנציגים של ערוץ 2 משפט מאוד חשוב: הם אמרו שכדי לא לשלם על המכרז הם מסכימים שמחויבויות התוכן המינימליות שלהם – מוכנים שהמינימום לא יעמוד על 50 או על 70 מיליון שקל. זה אני אומר לחבר הכנסת שי, כי זאת כפפה שאפשר להרים אותה. טלי גורן העלתה את זה ואמרה שהם מבקשים להגדיל את המינימום ולא להוציא אותם למכרז. לפי הרציונל של זה, זה מתחיל להיות קצה חוט. גם מבחינת המדינה הם כבר מוכנים לא להשקיע מינימום. ישקיעו 100, זה לא מוגבל בזמן כמו ה-Bid הזה שהוא מכרז חד פעמי ולא עוזר לאף אחד. גם אם הוא 60-50 מיליון זה חד פעמי; המחויבויות שלהם הן לאורך הרבה שנים. אז בואו ניקח את המנגנון הזה וניצור פונקציה של מספר בעלי הזיכיון, גם ניקח את בעלי הערוץ השני ונגדיל את מחויבויות התוכן שלהם לתקופה מסוימת, ונעשה את כל המעבר לרישיונות עם shock observer, אחרת אנחנו יכולים להיכנס לאסון, זה לא מילים באוויר. תודה.
אתי בנדלר
במסמך שקיבלנו מקשת עם הצעותיהם החדשות או עיגון ההצעות שלהם בכתב- -
קריאה
מרשת.
אתי בנדלר
הגיע רק מרשת?
לאה ורון
מעורכת הדין אילאיל לבנת.
אתי בנדלר
אתם לא מציעים להעלות את מינימום מחויבויות התוכן שלכם.
שאול מגנזי
תלוי באלו נסיבות. אנחנו כרגע לא מעלים כלום.
אתי בנדלר
כל ההצעות שלנו זה מה "לא", לא קיבלנו מה "כן".
שאול מגנזי
אני שומע שיש כאן גם הצעות נוספות של מה כן וכל מיני ניתוחים חדשים, אז כדאי ללמוד אותם.
אתי בנדלר
עורך דין רוזנברג, אם אתה מוכן לעלות את הצעותיך לתיקונים בכתב כדי שנוכל לעיין בהם לאחר מכן, נעריך את זה.
אמיר רוזנברג
בסדר גמור.
היו"ר אופיר אקוניס
לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לברך אותך, מוש. אני מניח שבעניין הזה לא יהיה שום ויכוח סביב השולחן הזה. אני רוצה לברך אותך באיחולי הצלחה על המועמדות בסרט "עג'מי" שאתה הפקת שמגיע בתחילת מרס. מתי הטקס?
מוש דנון
ב-7 במרס.
נחמן שי
כבר עשית אירוע מיוחד ביפו שמעצים את יחסי הציבור.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, מעצים את יחסי הציבור.
קריאה
שלא יחשבו שזה היה מתוכנן.
היו"ר אופיר אקוניס
זה מה שחבר הכנסת שי רמז, אבל כמובן שלא.

אנחנו מאחלים לך ולכל השחקנים ולכל מי שהיה בתוך העשייה של הסרט "עג'מי" הצלחה רבה ושתייצגו את ישראל בכבוד, ושתביאו את הגביע. תביאו אותו לפה. בהצלחה לך ולכל השחקנים ולכל מי שעסק בסרט.
מוש דנון
תודה רבה.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל בזה הסתיים הקונצנזוס, ואנחנו חוזרים לחילוקי דעות סביב השולחן הזה בנושאים אחרים.


שאול מגנזי, בבקשה.
שאול מגנזי
צריך להיזכר איך המהלך הזה נולד, ומה המשמעויות שלו. המהלך הזה נולד כדי לאפשר לפתוח את השוק ולהוסיף שחקנים, ועל הדרך לתת חבילה צרה ולהוסיף פרסום לכבלים וללוויין בשוק פרסום יחסית מוגבל; שוק פרסום שכנראה כל מה שאנחנו רוצים לעשות וחולמים לעשות לא מסוגלים לעשות נוכח גודל השוק. הראיה מוצבת לפנינו כרגע: שנת 2009 בטלוויזיה המסחרית מסתיימת בהפסד של 150 מיליון שקלים בסך הכול המצרפי של ערוץ 10 ושל ערוץ 2. כולם מפסידים במשחק הזה.


אני קראתי את העבודה הכלכלית שהכין ד"ר אסף כהן ממשרד התקשורת- -
היו"ר אופיר אקוניס
אני ביקשתי גם מכם להביא מצגות כלכליות וגם ממשרד האוצר.
לאה ורון
בישיבה הקודמת.
היו"ר אופיר אקוניס
הישיבה הקודמת הייתה ביום שלישי שעבר, ועד לרגע זה אני לא ראיתי שום דבר.
שאול מגנזי
המצגת הזאת תועבר.
היו"ר אופיר אקוניס
"תועבר" זה מונח כמעט פרוזאי. אני מבקש שהיא תועבר בהקדם כדי שנוכל לקיים את הדיון על בסיסה. האם הממשלה העבירה את המצגת?
לאה ורון
לא, אדוני היושב ראש.
היו"ר אופיר אקוניס
גם לא הממשלה. אז בסדר, אתם מקוזזים. אני מבקש שזה יהיה בישיבה הבאה, כי גם לא הממשלה וגם לא אתם הגשתם אותה, וקבענו את זה כהחלטה למען המשך הדיון הזה כדי להסיק מסקנות, לא כדי להעביר זמן. היינו יכולים להעביר זמן במקומות אחרים. אני מבקש להעלות אותה על שולחננו בישיבה הבאה. תודה.
שאול מגנזי
בשוק שעומד לעבוד טלטלה כה עזה, ואנחנו לא יודעים מה התוצאות הסופיות שלה עם פרסום בכבלים ובלוויין ושחקנים נוספים שייכנסו – אם ייכנסו לשוק כמו שהוא כרגע – אין מקום להיקף העשייה בסוגה כמו שאנחנו עושים אותה היום. אם במצב שאנחנו עומדים היום בכל המחויבויות שלנו אנחנו מפסידים 150 מיליון שקלים, אז ברור שכשיש עוד שחקנים שנוטלים חלק מהעוגה לא ניתן לעבוד באותה מחויבות התוכן. צריך לחשוב פעמיים איזו טלוויזיה תהיה כאן נוכח כל הרפורמה הזאת שנמצאת פה על השולחן. אנחנו הצענו הצעה יותר פשוטה: לשים את כל זה רגע בצד, להתרכז בשני נושאים: תמלוגים – מילה שהרבה אנשים לא אוהבים לשמוע, אבל יש בה משום פתרון לחלק מהמצוקות שלנו; ודמי זיכיון – שגם הם בסכומים של מעל 100 מיליון שקל לקשת, לרשת ולערוץ 10 – להוריד אותם, לוותר על החלק הזה, לתת לנו להמשיך לעשות טלוויזיה טובה ולחשוב על רפורמה מסוג אחר שתאפשר לכולם לעשות טלוויזיה מסחרית טובה וגם מרוויחה. אין בזה שום פסול. תודה.
אבי ניר
אפשר לפתור את ההצעה של מר רוזנברג ולקרוא לרישיון – "זיכיון". זה בכלל יפתור את הבעיה. למה להסתבך גם עם המחויבויות? נשאיר את זה כזיכיון, וגמרנו. יש החלטה בניגוד למצב שהמדינה וערוץ 10 הגיעו אליו לפתור את בעיית כשל השוק מבעוד מועד. זה הניסיון של החקיקה הזאת – לא בדיעבד.


במקרה הזה הרפורמה כוללת מהלך עקרוני – מעבר עקרוני משיטה לשיטה. אתה לא יכול לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, ומה שהצעת כאן זה להמשיך את הזיכיון ורק לקרוא "רישיון". זאת לא ההצעה שעומדת. יש משהו במהלך הזה שהוא מהלך עקרוני של רפורמה כהווייתה; לא רפורמה במובן הסמנטי, אלא רפורמה אמיתית בשוק התקשורת. אם רוצים ללכת למהלך הזה צריך ללכת עליו.
אתי בנדלר
אני מצטערת שאני נכנסת לוויכוחים ביניכם, אבל כמי שיושבת בכל הדיונים בנושא הזה והקשבתי רוב קשב להצגת הרפורמה המוצעת בהצעת החוק בידי נציגי הממשלה, בשום מקום לא הוזכר, ולו ברמז, שאחת ממטרות הצעת החוק היא להפחית במחויבויות. זה נאמר כנגזרת, כתוצאה מכך שרוצים להכניס שחקנים חדשים, שרוצים לאפשר פלורליזם, לאפשר כניסת מתחרים חדשים לשוק וכיוצא בזה. כתוצאה מכך שלא יהיה מכרז אז חייבים לקבוע מינימום, ומקווים שכולם ישקיעו קצת יותר. אבל במטרות הצעת החוק לא נאמר בשום מקום שהמטרה היא להפחית את המחויבויות.
היו"ר אופיר אקוניס
זאת השאלה שמעניינת אותנו, חבר הכנסת שי- -
חנין זועבי
זאת התוצאה ההכרחית, וזה לא עושה אותה פחות מסוכנת.
היו"ר אופיר אקוניס
את יודעת, חברת הכנסת זועבי, בהצעה שכתבה הממשלה הקודמת במסגרת אותן הגנות ינוקא שיקבלו אולי המפעילות החדשות שיקבלו רישיון, הן יכלו לא רק לקבל את אפיק 10 ואת אפיק 2, אלא יוכלו להפחית בצורה דרמטית באותם אפיקים שכבר מותגו על-ידי קודמיהם, בדרמה, בסוגה העלית ובהפקות המקור. מי מפסיד מזה? הציבור. אנחנו צריכים למנוע את הדבר הזה- -
חנין זועבי
בדיוק.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה. אנחנו בקונצנזוס מדהים בנקודה הזאת.
אמיר רוזנברג
תשובת סוגריים במשפט אחד למר ניר: הוא השתמש במושג "כשל שוק". סעיף קטן במכתב שהם חתמו עליו הוא חשוב כי מה שעומד בבסיס הטענה של כשל שוק זה סוג מסוים של הפתעה. כלומר למדינה מתברר משהו, ואז היא משנה. זה הדבר הנכון. האמת שהמעבר מזיכיונות לרישיונות נעשה בעקבות האפשרות לעבור לדיגיטלי, ואז זה מפחית את הצורך. אנחנו קיבלנו הסברים גם מעורכת הדין נויפלד שמאשרת את זה וגם מעורכת הדין רובינשטיין. כבר במכרז, כיוון שהרשות השנייה הבינה את העניין הזה שהיה לא מזמן ב-2005 הסכימו אנשי הערוץ השני כך: "לאורך החלטת הממשלה מערך ההפצה של שידורי הטלוויזיה של הרשות במתכונתו כיום צפוי להשתנות". זה במכרז של 2005, ועל רקע זה הציעו 10 שנים. "ובכלל זה עשויה אחת או יותר משיטות ההפצה הנהוגות כיום – שידור אנאלוגי – להשתנות או להתבטל כליל ולהיות מוחלפת בשיטת הפצה שונה, לרבות בדרך של הפצה דיגטלית קרקעית. למשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לכך". זאת אומרת שהם הבינו את זה כבר בזמן המכרז שהיה לפני שנים אחדות. אז כשמביאים את זה אליכם, חברי הכנסת, בוודאי שהנושא הזה של מאות מיליוני שקלים היה חייב לבוא מלכתחילה וההערות היו צריכות להיות מלכתחילה. זה לא נמצא פה, ועם כל הכבוד זה גם לא מה שכתוב במכרז.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. עכשיו המדינה תשמיע את דברה ותסביר לנו את הרציונל. דנה ביקשה לעשות את זה וגם נגה רובינשטיין.
דנה נויפלד
אני אתחיל קודם מההערות של אבי ניר: המעבר משיטה לשיטה, המשמעות שלה לעניין ההקצאה היא לעניין מספר השחקנים ולעניין משך התקופה שבה אותם שחקנים משחקים על המגרש. ההפחתה של המחויבויות היא תוצאה, היא לא מטרה בפני עצמה, היא לא רציונל, והיא לא הנחתה אותנו כשהבאנו את ההצעה.
אבי ניר
את עונה למשהו שלא אמרתי.
דנה נויפלד
אני עונה כפי שהבנתי ומוצאת לנכון להשיב.
אבי ניר
לא אמרתי את זה.
דנה נויפלד
לכן גובה המחויבויות נגזר כרגע מהתוספת השנייה.
נחמן שי
מה המשמעות בערכים כספיים?
דנה נויפלד
על ערכים כספיים מנשה אולי ישיב. אבל ההפחתה של המחויבויות היא אכן תוצאה של המעבר משיטה לשיטה. תיאורטית יכולנו להציב רף גבוה יותר – הרף של התוספת השנייה הוא הרף המינימלי שקיים היום בחוק, ותיאורטית אפשר היה להעלות אותו. כלומר הכנסת יכלה לקבוע רף גבוה יותר ולא את הרף הזה. לכן עצם המעבר משיטה לשיטה עדיין לא מבטיח את גובה המחויבויות.


במענה לעורך הדין רוזנברג, מהדיון הראשון הממשלה והרשות השנייה הציגו שוב ושוב בוועדה – ואפילו קיבלתי הערות בעניין הזה – מה המשמעות של המעבר משיטה לשיטה. עצם הפירוט של זה בדברי ההסבר הוא טענה שיכולה להיטען כלפי אופן ניסוחנו, אבל עדיין מהרגע הראשון הובהר כאן היטב מה המשמעות ומה ההטבה שתצמח לבעלי הזיכיון במעבר משיטה לשיטה, לרבות הפחתת המחויבויות המכרזיות במעבר למחויבויות לפי הרישיון. מאוד חשוב לי להדגיש את זה, מעולם זה לא הוסתר, זה תמיד נאמר- -
אמיר רוזנברג
חס וחלילה, לא אמרתי שזה הוסתר.
דנה נויפלד
התוצאה מבחינתנו הייתה שאנחנו מאזנים את האינטרס הציבורי בקיום אותן מחויבויות, ולכן אנחנו בחרנו לאזן את האינטרס הציבורי במקומות אחרים. ראשית, בחיוב לדוגמה בחברת החדשות – וזה במענה לחבר הכנסת שי. אנחנו אמרנו שעל אותם ערכים אנחנו לא מוותרים, ואנחנו שומרים על האינטרס הציבורי במובנים אחרים. קודם כול, קיומה של חברת החדשות לכל בעל רישיון, ושנית – אנחנו מעודדים שחקנים חדשים להיכנס לשוק בכך שאנחנו נותנים להם הגנת ינוקא כדי שיהיו יותר שחקנים כדי שבאופן מצרפי כמות המחויבויות תעלה ככל שיהיו יותר בעלי רישיון; דבר שלישי – ה-Bid ואותו מכרז שאמור להתקיים על הנכסים של הרשות השנייה ועל האפיק, שאמורים להשלים את התוספת ביחס לירידה שאמורה לחול.
חנין זועבי
אפשר לחזור?
לאה ורון
וגם להתייחס לכך שבהגנת הינוקא זה מחצית מהיקף השידורים- -
דנה נויפלד
לשנתיים.
לאה ורון
- - זאת אומרת, פגיעה נוספת בציבור.
דנה נויפלד
פגיעה מוגבלת בזמן כדי ששחקן ייכנס. בטווח הארוך אם יהיו עוד שחקנים בשוק ועוד בעלי רישיון הרף יעלה בסך-הכול- -
חנין זועבי
ואם לא יהיו עוד שחקנים?
אתי בנדלר
אז כולנו נצקצק בלשוננו.
חנין זועבי
אז זאת הכוונה כשאומרים שצריך לאזן.
דנה נויפלד
- - לכן קשה בעיניי הטענה של עורך הדין רוזנברג שאומר שהוא סבור שעדיף להטיל מחויבויות נוספות מוגבלות בזמן על הזכייניות הקיימות בהגנת הינוקא כיוון שבטווח הארוך אם לא נעודד שחקנים חדשים, הם לא יבואו לשחק על המגרש. לכן הגם שיכול להיות שבמשך שנתיים-שלוש תהיה ירידה, אם אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך, האינטרס הוא להכניס שחקנים נוספים כי אחרת הם לא ייכנסו ולא יבואו. גם אם נפצה את השוק במובן מוגבל בזמן לשנתיים אם לא יבואו שחקנים חדשים, בטווח הארוך השוק הזה אכן יכול להיפגע. האינטרס הציבורי יישמר אם נעודד הכנסה של שחקנים חדשים וניתן אותן הגנות ינוקא שבהן מדובר.
חנין זועבי
אבל אם לא תצליחי בסופו של דבר לעודד שחקנים חדשים, אז מה התשובה?
נגה רובינשטיין
אם לא ניתן להם הקלות מסוימות לא נצליח.

אי אפשר לומר מצד אחד שרוצים לעבור לרישיונות בשביל להגדיל את מספר השחקנים ומצד שני השוק יכול להכיל רק שניים-שלושה שחקנים, ומצד שלישי, אם יש פוטנציאל לשחקן נוסף נכביד עליו, לא ניתן לו שום הקלה- -
היו"ר אופיר אקוניס
אם את נותנת לו את - - - את מכבידה עליו? את נותנת לו את המתנה הכי - - - כדי לשמור על האיזון. נתת לו מספיק מתנה, ולא רק זה, את מוסיפה לו מתנה על מתנה – את פוטרת אותו מ-60% - -
קריאות
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
הגנת ינוקא מרחיבה מדי.
יהודה סבן
חבר הכנסת אקוניס, לא נותנים את זה במתנה - - -
נגה רובינשטיין
נותנים את זה בהרבה כסף.
יהודה סבן
זה תמורת כסף.
נגה רובינשטיין
הכסף הזה אמור ללכת ליצירה הישראלית.
קריאה
לא, את נותנת לו הגנת ינוקא, זה לא הולך- - -
נגה רובינשטיין
אנחנו נסביר שוב את הפרטים- -
לאה ורון
אתם לא התייחסתם לטענות של עורך דין רוזנברג בכלל.
נגה רובינשטיין
אני רוצה להתייחס לטענות של עורך דין רוזנברג: אכן, לטווח הקצר סביר להניח שהיצירה הישראלית תחטוף מכה. העלות של הטווח הקצר תבוא לידי ביטוי שלדעת הממשלה לטווח הארוך, כאשר יהיו כאן עוד שחקנים גם היצירה הישראלית תרוויח. זאת אומרת, נכון בעינינו מבחינת מדיניות הממשלה, שבטווח הקצר רמת המחויבויות תרד באופן דרמטי. ונכון, היא תרד באופן דרמטי כדי שתהיה אופציה לשחקנים חדשים להיכנס לשוק, כך שסך-כול היצירה הישראלית מסך כול בעלי הרישיונות תהיה מוצר טוב יותר לציבור וליצירה הישראלית בסך-הכול. אם בסופו של מהלך לא ייכנסו עוד בעלי רישיונות, אז אתה צודק – המהלך הזה הוא מהלך שכשל. ככל שנקל בטווח הקצר על בעלי רישיונות להיכנס, ככל שניתן להם הקלות בשנה או בשנתיים הראשונות – יש לבעלי רישיונות חדשים- -
היו"ר אופיר אקוניס
עכשיו הבנתי הכול. בתחילת הרפורמה הצופה ייפגע – למה? כי ערוץ 10 יעבור לערוץ 84, ערוץ 2 ייעשה ערוץ 14 והערוצים החדשים שייכנסו- - - לא יקבלו - - -
נגה רובינשטיין
אם ערוץ 10 יעבור לערוץ 84- -
היו"ר אופיר אקוניס
זאת לדעתי לא רפורמה. זאת רפורמה שמערבלת את השוק הזה. היא לא מייצבת אותו, חבר הכנסת שי, היא מערבלת אותו.
נחמן שי
היושב ראש מפריע לעורכת הדין נגה רובינשטיין.
היו"ר אופיר אקוניס
מדברת נציגת הממשלה- -
נגה רובינשטיין
זאת דוגמה מצוינת כי אם ישראל 10 יעבור ל-84, וקשת ורשת יעברו ל-94 ול-104, זה אומר שיהיו לנו עוד שני שחקנים. אם יהיו לנו עוד שני שחקנים שיהיו מספיק מלאי תעוזה בשביל להתמודד במכרז על המותג ועל האפיק, אז גם אם בשנה הראשונה או בשנתיים הראשונות תפחתנה במידה מסוימת הפקות המקור שלהם, אבל אחר כך יהיו לנו 5 שחקנים אמיתיים בשוק הזה – עשינו את שלנו. זאת המטרה של הרפורמה הזאת. אם לא ניתן כלים לשחקנים חדשים יש כאן מכת גרזן לתחרות עתידית, ונתנו מתנה של בלעדיות לנצח בתנאים מופחתים לבעלי הזיכיונות- -
היו"ר אופיר אקוניס
הממשלה יוצאת מנקודת הנחה שבתחילת הרפורמה תהיה פגיעה בצופה. הצופה ייפגע.
דנה נויפלד
יכולה להיות פגיעה - - -
היו"ר אופיר אקוניס
אתם אומרים את זה שוב ושוב.
דנה נויפלד
אם ממילא קשת או רשת או ישראל 10 יזכו במכרז שלהם על האפיקים הם ימשיכו לשדר במתכונת הזאת- -
קריאות
לא במתכונת הזאת.
דנה נויפלד
במתכונת של הרישיון, כלומר במחויבויות הפחותות ביחס לקיים היום.
היו"ר אופיר אקוניס
בוודאי.
דנה נויפלד
אבל כיוון שהם יתחרו – אנחנו מקווים- -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
"מקווים".
קריאות
"מקווים", ראינו כמה באו ל-10.
דנה נויפלד
במכרז על האפיק ועל המותג אנחנו מקווים שהסכום שייכנס יכסה על הפער. לכן יש חשיבות להשאיר את הוראות המעבר כמו שהן.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו בסוג של הימור. בטווח הקצר ברור שיש הפסד, ובטווח הארוך – אולי יהיה טוב.
אמיר רוזנברג
יותר גרוע.
קריאות
- - -
נגה רובינשטיין
אבל כל מעבר לרישיונות - - -
אמיר רוזנברג
רגע, אחד, יותר גרוע- -
היו"ר אופיר אקוניס
רגע, אמיר. אתה מעיר פה הכי הרבה, וחבר הכנסת שי מבקש כל פעם להעיר, ואז אתה לוקח לו את הזמן.

נגה, סיימת?
נגה רובינשטיין
לא.
היו"ר אופיר אקוניס
אז בבקשה. אחריה חבר הכנסת שי.
נגה רובינשטיין
בעלי הזיכיונות שמעוניינים לעבור לשיטה של רישיונות, כל מה שמפריע להם בעניין הזה, זאת האפשרות של בעל הרישיון שלא קיים כאן, שאין אף אחד שמדבר בשמו מכיוון שהוא לא קיים כאן, ואנחנו לא רואים אותם, והם לא מדברים – לקבל אולי בשנה או בשנתיים הראשונות סוג של הקלות בחובות של הפקות מקור. זה מה שמפריע בכל הדיון הנוכחי לבעלי הזיכיונות הנוכחיים? זה מה שיהרוס את השוק?
אתי בנדלר
לא.
נגה רובינשטיין
אז מה מפריע?
אתי בנדלר
לא, הם לא מתנגדים למתן הקלה - - -. הם מתנגדים לאפשרות שבעל רישיון חדש ישדר על ערוץ 2.
היו"ר אופיר אקוניס
זה בדיוק.
נגה רובינשטיין
אז נשים את הדברים על השולחן- -
היו"ר אופיר אקוניס
או 10.
נגה רובינשטיין
- - ונפריד בין שאלות של הגנת ינוקא לבין האפשרות להתמודד במכרז על המותג. אלה שתי שאלות נפרדות, ואין צורך לשים חסמים מלאכותיים על בעלי רישיונות פוטנציאליים אחרים כדי שלא יגעו במותג שאתם מעוניינים בו.
היו"ר אופיר אקוניס
לגבי הערתך בעניין בעלי רישיונות פוטנציאליים עתידיים – כל מי שרוצה לבוא לפה ורואה עצמו בעל רישיון עתידי, יכול לבוא לכאן. יש לי רק להודיע לך הודעה: אף אחד לא בא ולא נרשם – אולי אנחנו צריכים לחשוב על זה.
קריאה
טלעד.
היו"ר אופיר אקוניס
טלעד, כן.
נגה רובינשטיין
סיפור של שנתיים או שלוש שאנחנו לא יודעים מה התנאים?
היו"ר אופיר אקוניס
סליחה, הם צריכים להיות בישיבות האלה כדי לדעת למה הם אמורים- -
קריאות
על מה? הם לא קיימים פה.
היו"ר אופיר אקוניס
אולי היה מישהו שחושב שהוא רוצה להיכנס.
נגה רובינשטיין
אין חוק שמאפשר לו.
יהודה סבן
טלעד. אין עדיין חוק שמאפשר להם.
היו"ר אופיר אקוניס
אף אחד לא תמיד שמחכה שיחוקקו לו. כל מי שנערך, נערך כאן מהיום. מה אתה חושב, שהם באוויר, הם נפוצים להם? תאמין לי, מתארגנים, מדברים – התעשייה חיה, היא לא מתה ולא פסיבית, אלא אקטיבית- -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
מה יקרה, באמת?
היו"ר אופיר אקוניס
- - לכן אם הם לא רוצים לבוא לפה זאת בעיה שלהם. למען מכבסת המילים הטובה יותר שלי: מי שרואה את עצמו רוצה לקבל רישיון. הם טענו את טיעוניהם. הם מאוד ייהנו, אגב- -
מנשה סמירה
הוא סומך על חברי הכנסת שמייצגים אותו פה.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו לא מייצגים בעלי רישיונות, אנחנו מייצגים את הציבור.
חנין זועבי
- - - דווקא את הצופה, את האזרח.
היו"ר אופיר אקוניס
בדיוק כך.
אתי בנדלר
משפט קצר לגבי הפחתנ במחויבויות בעתיד. אדוני היושב ראש, אם לא ייכנסו בעלי רישיונות חדשים, זה לא חשש שווא, זה אכן יהיה. גם בטווח הארוך תהיה הפחתה ניכרת במחויבויות בנראות של המסך.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
זה מה שרציתי לשאול. אפשר לשאול שאלה?
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. חבר הכנסת שי. הוא מבקש בנימוס בריטי לדבר כל כך הרבה זמן.
נחמן שי
ברור לכול שהרפורמה הזאת מגיעה הנה לא בשלה. היא נעשתה במהירות, בלוח זמנים קצר, מתוך כוונה להגיע לתאריך מיועד שהיה במקרה סוף דרכה של הממשלה הקודמת- -
היו"ר אופיר אקוניס
זה היה אמור להיות בחוק ההסדרים. אנחנו, חברי הכנסת, דרשנו מהיושב ראש לפצל אותו, ואז דיברנו על 30 בנובמבר. כשאני התעמקתי עוד יותר בחוק הזה ראיתי שאולי ב-30 בנובמבר 2010, לא 2009.
נחמן שי
אני מודה לך שאתה מזכיר שהוציאו את זה מחוק ההסדרים כי זה היה עושה את זה עוד יותר גרוע. עכשיו יש תהליך של תיקון. שלא ייעלבו אנשים שעסקו בכך, אני בטוח שכוונותיהם טובות ורצונם לקדם את תחום התקשורת הוא חי וקיים, אבל אמרתי את זה בישיבה הקודמת בהתרגשות יתר שאני חושש שמה שאנחנו יכולים לראות זה הרס לפני שתהיה הבנייה.
עכשיו בא אמיר ואמר את מה שאני אמרתי במרכיב האחר: ששוק ההפקות שגדל והתפתח כל כך בשנים האחרונות עלול ללכת אחורה עד שהוא אולי ילך קדימה. אז ברור שיש חורים בחוק הזה כמו שאנחנו רואים אותו. לכן או שניסוג מכל העניין – אבל אתה לא תסכים ותגיד, בואו נעצור אותו; אבל אם ההחלטה היא שהולכים קדימה צריך לתקן את כל המחדלים או למלא את החללים שנוצרו פה. אין סיבה בעולם ששוק ההפקות ייפגע.
מוש דנון
זה לא שוק ההפקות, זה הציבור שנפגע.
נחמן שי
בסדר, דרך זה – הציבור. אבל אני קודם כול אומר שזה תחום שהתפתח וגדל ותרם תרומה חשובה מאוד, ופתאום אנחנו נעצור. יש פה אי ודאות גדולה שמלווה אותנו מהרגע שההכנות האלה החלו, מה יהיה השוק העתידי. אם זה יעבוד לפי הציפיות של החברים שיושבים שלפיהן ייכנסו בעלי רישיונות חדשים, אז הם יחד עם בעלי הרישיונות שאנחנו מניחים שיהיו בעלי רישיונות, יבנו שוק חדש שיהיה בהיקף של השוק הקיים, ואולי גדול. אם זה הולך אחורה, ולא יהיו בעלי רישיונות חדשים, אנחנו מפסידים חלק ניכר מהשוק הקיים, וזה דבר שאף אחד מהאנשים שיושבים בחדר הזה לא התכוון לו.

לכן חשוב מאוד שהמסדרון מעכשיו – מ-2012 עד 2015 – יהיה מסדרון יותר ברור. לא תהיה עצירה דרסטית ומעבר מזיכיון לרישיון, אלא מעבר שיחייב את בעלי הזיכיונות-רישיונות לשדר יותר עד לרגע שהצטרפו בעלי רישיונות חדשים, וזה לא יהיה חד וחלק, כלומר קודם כול יורדים ואחר-כך עולים- -
היו"ר אופיר אקוניס
כולם יורדים, לפי המתווה הנוכחי, זאת הבעיה העיקרית כרגע.
יוסי ורשבסקי
חוץ מערוץ 10. אנחנו לפי החוק.
קריאות
- - -
לאה ורון
בוועדה הזאת אתה לא יכול להגיד את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
בדיוק.
נחמן שי
אני יודע שיש היום רביזיה של הגנת ינוקא וכדומה. אם המותג "2" יישאר בידי המפעילים הנוכחיים שלו לפחות עד 2015, שיעמדו במחויבויות שלהם עד 2015.
קריאה
זה כבר קיים היום בחוק.
קריאות
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
אתה מדבר על הזיכיון? על המשך הזיכיון אין ויכוח. זה ברור כשמש.
נגה רובינשטיין
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
- - -
אתי בנדלר
- - -
נגה רובינשטיין
שיישארו עם זיכיון.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, אתה התכוונת לכך שאם הם יעדיפו להישאר בזיכיון הם - - -?
נחמן שי
לא, אני אומר שיהיו בעלי רישיון בערוץ 2, ויכול להיות שיהיה כדאי להם לעמוד במחויבויות הקודמות.
היו"ר אופיר אקוניס
הבנתי.
נחמן שי
יכול להיות שזה כדאי להם. אם לצורך העניין הזה נציל מאות מיליוני שקלים של הפקות זה שווה לי. זה יותר טוב מהמכרז. אתה יודע מה, אף מכרז לא ייתן לך את הסכום הזה של ההפקות בשלוש השנים הקרובות.
היו"ר אופיר אקוניס
ברור, נכון.
נחמן שי
אני לא יודע אם זה אפשרי. יש פה אנשים שחושבים משפטית, ואני רק מציע רעיון שהכוונה היא איך לא לאבד את מה שאנחנו רוצים, ויחד עם זה לאפשר למערכת הזאת לנוע קדימה.
תנוח דעתך
גם אם תקבע להם סף מאוד נמוך של הפקות, הם יפיקו יותר. אני אומר לך בלי לשאול אותם. הם רוצים להגיע לקהל, הם צריכים צופים, הם יודעים מה המשמעות של זה, והם יפיקו יותר ממה שכתוב. אבל הם יעשו את זה פשוט מרצונם. אין מצב שהם ירדו בהיקף כל כך גדול של הפקה - -
היו"ר אופיר אקוניס
60%.
נחמן שי
הם לא טיפשים- -
מוש דנון
אתה לא יכול להיבנות על זה. היו גם ימים שעצרו הכול.
נחמן שי
הם ישקיעו.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל אם אתה מאפשר להם לרדת ב-60% והם יעשו מעל זה, אז הם ירדו רק ב-40%, זה כמעט מחצית. זה הרבה מאוד.
נחמן שי
התחרות בשוק הזה היא מספיק כבדה ואינטנסיבית.
אתי בנדלר
אל תשכח שתאפשר לכבלים לפרסם גם בהתאם- - -
היו"ר אופיר אקוניס
אני מבקש מהיועצת המשפטית לא להתסיס את האווירה בחדר הזה. אני ביקשתי ממנו לא לערבב שמחה בשמחה.
קריאות
- - -
נחמן שי
נכון, עוד נגיע לאסון הזה.
נגה רובינשטיין
זה נכון שהם יצטרכו להוציא רמה מסוימת של הכנסות כדי לקיים ערוץ, אבל הכללים שחלים היום במסגרת הזיכיונות והמחויבויות שלהם למגוון של הפקות, כמו פריפריה, תרבות ודברים נוספים, היכולת שלהם לעשות הפקות גם בתוך הבית ולא רק מחוץ לבית והיכולת לצמצם בעלויות של ההפקות שלהם, הם כללים שכבר לא יחולו עליהם בתקופה של רישיונות. לכן גם המינימום שקיים היום במציאות בשביל להוציא את הכספים – קיים, אבל הוא לא יהיה קיים כמו שהוא קיים היום, אלא באופן שונה לחלוטין.
נחמן שי
ברור, אני יודע. לכן אני משתדל לחפש רעיון יצירתי שלא נאבד את הנתח הגדול הזה. אם בסוף יתברר לנו שנכנסים 4-3 בעלי רישיונות חדשים, והשוק גדל והתפתח, ויש מספיק פרסומות לפרנס את כולם – אז השוק הזה ישלים את עצמו ויגדיל את היד הכרותה הזאת. אבל אם לא, מוטב שאנחנו באמצעים מלאכותיים נשמור אותו בהיקף הנוכחי שלו.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. חברת הכנסת זועבי ואחר כך אביגדור דנן מהטלוויזיה החינוכית. תודה.
חנין זועבי
לא נכחתי בדיון הקודם, ואני רוצה לשאול שאלה קטנה: אם ההפחתה במחויבות היא של 60%, כמה בתמלוגים ובדמי הזיכיון? למה שלא תהיה הפחתה של מחויבות במישור של התמלוגים ודמי זיכיון ופחות בתחום התוכניות והחדשות? כלומר מי קבע את המשקל הזה? למה שההפחתה עצמה, כולה או רובה לא תיפול על תמלוגים ועל דמי זיכיון?
קריאה
כל הכבוד.
היו"ר אופיר אקוניס
יהודה, מנשה, אתם רוצים להשיב לחברת הכנסת זועבי?
דורון אבני
הפחתה מלאה של התמלוגים לאפס.
חנין זועבי
אפס? זה ההיגיון של הרישיון, שאין תמלוגים ואין דמי רישיון.
היו"ר אופיר אקוניס
בדמי זיכיון?
מנשה סמירה
מותנה בברית המועצות.
חנין זועבי
תנו לי תשובה אחת, לא כמה.
דורון אבני
לפי הצעת החוק הנוכחית, דמי רישיון יש, דמי התמלוגים זה לא בהצעת החוק- -
היו"ר אופיר אקוניס
רשות התקשורת המיועדת שקראתי עליה באחד העיתונים מייתרת את ברית המועצות.
אתי בנדלר
ברור.
מנשה סמירה
אדוני היושב ראש, עוד לא הקמנו את ברית המועצות, כבר ייתרנו אותה, ועכשיו נישאר במצב הקיים עוד עשור בערך.
נגה רובינשטיין
גם רשת תקשורת כבר הקמנו 10 פעמים.


דמי זיכיון אפשר לבטל עם ברית המועצות או בלי ברית המועצות. דמי זיכיון זאת החלטה פיסקאלית, זאת לא החלטה שקשורה למבנה התאגיד. אין שום קשר בין דמי זיכיון לבין המבנה שבו פועל המפקח. אפשר לבטל את דמי הזיכיון מחר בבוקר, זאת החלטה פיסקאלית של האוצר.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה.


אביגדור דנן, בבקשה.
אביגדור דנן
אני רוצה להעיר הערה בנושא המותג של ערוץ 2. ככל שהוועדה תחליט שבעלי הזיכיון בערוץ 2 זכאים להטבות כלשהן מכוח זה שהם הפעילו את הערוץ במשך שנים, הטלוויזיה החינוכית מבקשת להזכיר שהיא בעלת זיכיון בהיקף של שביעית משידורי ערוץ 2 במשך שנים רבות, ויש לשקול גם להחיל על הטלוויזיה החינוכית כל הטבה שתישקל להינתן בערוצים אחרים ככל שהיא רלוונטית. זה לא משנה כרגע, כי ברור לנו שבראש ובראשונה סברנו שהעמדה של הרשות השנייה ושל משרד המשפטים היא העמדה המשפטית הנכונה. אבל מאחר שמתעוררת כאן תזה משפטית אחרת אנחנו מבקשים להזכיר שגם הטלוויזיה החינוכית היא בעלת זיכיון מכוח חוק בהיקף של שביעית בערוץ 2.
יהודה סבן
לא הבנתי את ההצעה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
הוא רוצה גם.
אתי בנדלר
זאת הצהרה. מה אתה מבקש באופן מעשי?
אביגדור דנן
ככל שיתקיים דיון בנוגע למתן הטבות למי שהפעיל את ערוץ 2 בתקופה הקודמת, גם הטלוויזיה החינוכית תשתתף בדיונים כאלה לראות מה חלקה.
יהודה סבן
אפשר להציע לממשלה לקצץ 50% מתקציב- - -
היו"ר אופיר אקוניס
אתה יכול להציע מה שאתה רוצה.
אתי בנדלר
יהודה, אל תאיים.
היו"ר אופיר אקוניס
מה התקציב שלה?
קריאה
כ-80 מיליון.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ' ואחר כך מנשה.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
האמת היא שזאת פעם ראשונה שאין לי מה להגיד.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
רגע, אני אגיד לך למה אין לי מה להגיד. נעשתה איזושהי עבודה לפני כן?
קריאה
נעשתה – ועדת מרדכי.
יהודה סבן
יש ועדה ממשלתית בראשות מנכ"ל משרד- - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
נו, אתם מבינים אותי, הלוואי שככה הייתם מבינים את הזכיינים.
יהודה סבן
הוועדה הגישה את המלצותיה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
יש לי שאלה, בבקשה.
יהודה סבן
בדיון הראשון בוועדה- -
יוליה שמטוב ברקוביץ'
לא שאלתי שאלה, ואתה עונה לי. אבל זה בסדר. סימן שחיכיתם שתבוא השאלה. מה התשובה? לפי זה אני אכין את השאלה.
יהודה סבן
הוועדה הזאת מסתמכת על עבודה בין-משרדית, על מודל הרישיונות.
לאה ורון
לא שומעים אותך.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
הוא עונה על שאלה שלא שאלתי, אבל זה טוב שהוא עונה כי עוד מעט אני אשאל.
יהודה סבן
הצגנו בדיון הראשון את המלצותיה של ועדת מרדכי בראשות מנכ"ל משרד התקשורת בשותפות כל גורמי הממשלה הרלוונטיים והרשות השנייה. על סמך המלצותיה גובשה הצעת החוק.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
עשיתי בדיקות וישבתי עם רוב האנשים בתקשורת, וכל מי שנמצא פה בחדר טוען שהדעה שלו כמעט אינה נשמעת בשום מקום בהמלצות ועדת גרונאו- -
קריאות
ועדת מרדכי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
סליחה.
היו"ר אופיר אקוניס
את יודעת שגרונאו יכול לדון בכל דבר. הוא יכול להגיד שתוכנית הרכבות היא לא טובה, הוא יכול להגיד שכרטיסי הטיסה של חברי הכנסת- - - הוא דן בכול, אבל בזה הוא לא היה.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
זאת הייתה פליטת פה.

דנה, אני רואה את הדוח, יש לי בדיוק אותו דבר.
היו"ר אופיר אקוניס
מתי זה נכתב?
דנה נויפלד
ב-2009.
קריאה
היה שימוע?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
איזה שימוע? אתה רוצה שאני אגיד לך מה אמרו על השימוע?
היו"ר אופיר אקוניס
אבל אנחנו פה. מה אנחנו עושים פה כלל כך הרבה שעות?
יוליה שמטוב ברקוביץ'
זה בדיוק מה שקורה. אני לא כל כך מבינה. הייתה ועדה שהגישה את המסקנות. אחרי המסקנות האלה נכתבה הרפורמה, וכל מי שנמצא בחדר וכביכול היה בשימוע, כאילו שומע בפעם הראשונה את מה שהוא השמיע. לא סתם אמרתי שזאת הפעם הראשונה שאין לי מה להגיד, כי בעצם הכנתם איזושהי הצעת חוק שהתחושה היא שאף בן אדם בתקשורת במדינת ישראל לא מוכן לה, לא מסכים איתה. אני יושבת פה פעורת פה ולא יודעת מה להגיד לכם. מה שיקרה בסופו של דבר הוא שאנחנו כולנו נשב שוב – יש פה אנשים שמנהלים עסקים פרטיים – יושבים כאן כל המנכ"לים בענף התקשורת, והם יושבים פה שעות על גבי שעות ומדברים על משהו שאני יודעת שזה סתם. אנחנו סתם יושבים פה. השאלה היא אם לא כדאי לעשות מהתחלה את כל הוועדה שהצעתי קודם. אני שוב עומדת על כך שלא יכול להיות שרשות השידור לא תהיה כלולה ברפורמה הזאת. כי רשות השידור חייבת להיות בכל הסיפור שאתם מזכירים בעניין כל הבעיות שיש בהפקות העצמיות.
אסף אמיר
עוד 20 שנה.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
עוד 20 שנה? לפחות נהיה כולם ביחד, ולא עוד 20 שנה ועוד 20 שנה אחרי זה.

אני בעיקר רציתי להתייחס למה שאמרה נגה, שצריך לשים בצד את ההטבות של ינוקא ובצד את נושא של אפיק. אי אפשר לשים את זה בצד. אלה שני דברים שקשורים זה בזה- -
נגה רובינשטיין
למה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
לא ייתכן שמישהו זוכה, והוא איננו קיים בכלל- -
נגה רובינשטיין
הוא זוכה כי הוא עשה את מרב המאמצים.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
זה ייצור אמורפי שלא קיים ולא הגיע לכאן לאף דיון. אני לא מסכימה עם מי שאמר פה שחברי כנסת מייצגים אותם כי אני לא מייצגת פה אף אחד וגם אופיר אמר את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, אנחנו מייצגי ציבור.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
איך יכול להיות שאנחנו רוצים לקחת את אפיק 22 ולתת אותו למישהו? נניח שאני מסכימה עם הגישה שזה שזכיתם זה לא אומר שזה שלכם וצריך לעשות שוב מכרז. איך יכול להיות שמישהו זוכה בחתיכת מותג ומקבל הטבות ינוקא?
נגה רובינשטיין
אבל הוא לא זוכה בפור. הוא זוכה כי הוא עשה את המאמץ הכי גדול מכולם- -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
הוא לא שילם כל כך הרבה כסף כדי לקנות, אז שלא יקבל הטבות ינוקא.
נגה רובינשטיין
את אומרת שאם הוא עשה כל כך הרבה מאמץ כדי לזכות נטיל עליו קנס כדי שלא ישתלם לו לגשת למכרז.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
איזה מאמץ?
היו"ר אופיר אקוניס
מה זה קנס? אני אומר לך- - - של 2. 10 זה פרס גדול.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
- - - לדעתי, אני אגיד משהו שאת לא תאהבי לשמוע – מי שצריך לקבל פה ינוקא זה אותו ערוץ 2 שיזכה בפעם השנייה ויאבד את ערוץ 2. הוא צריך לקבל ינוקא.
אילאיל לבנת
את יודעת - - -
נגה רובינשטיין
בהיסטוריה כשהיו רק שני שחקנים, כלומר היה רק ערוץ 2 ונכנס ישראל 10, הם קיבלו ינוקא. הם קיבלו הגנת ינוקא אף על פי שהיה להם מספר 10 ואפיק 10.
יוסי ורשבסקי
זה כמו שעכשיו יהיה לנו 900, מה זה משנה?
נגה רובינשטיין
אפשר לתת לכם 900.
קריאות
- - -
דבורה קמחי
ישראל 10 - - - את הגנת ינוקא רק בדיעבד.
היו"ר אופיר אקוניס
חברת הכנסת שמאלוב בזכות דיבור.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
אני רוצה לחזור לאותה ועדת מרדכי. אני ישבתי עם הרבה מאוד אנשים שיושבים פה בחדר, וכולם אמרו לי דבר אחד: הגענו לוועדה, הציעו לנו כוס קפה. מישהו אמר כוס קפה, ומישהו הציע קולה. זה לא מה שחשוב, תאמינו לי. אמרו, מה אתה אומר? הבן אדם אמר מה שהוא אומר, ושום דבר ממה שהוא חושב לא כתוב ולא בא לידי ביטוי.
היו"ר אופיר אקוניס
מכיוון שלא הייתי שם אני לא יודע, אבל את זה אפשר לשאול את כל מי שהיה בשימוע.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
שיגידו, הם כולם פה.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל- -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
מה "אבל"?
היו"ר אופיר אקוניס
אז הפועל היוצא הוא שאנחנו מסתבכים פה.
שאול מגנזי
לי הציעו בורקס, לא קולה.
לאה ורון
מעניין שחברי הוועדה לא יודעים לא על השתייה ולא על הבורקס.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
עוד יותר חמור. הם בכלל ישבו בחדר אחר, ולאלה הציעו בורקס, קולה- -
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, הבנתי. מנשה, בבקשה.
מנשה סמירה
בסוף אני אולי אגיד מילה על ההתנהלות של ועדת מרדכי כי הייתי חבר בה, ורק בשביל הצדק ובשביל ההגינות, לא מעבר לזה. אני לא מרגיש שאני דובר בוועדה, אבל הייתי חבר בה, וחשוב שייאמר מה שהיה.

הדיונים על הרפורמה התחילו לפני כמה שבועות טובים. עשינו הפסקה מכיוון שהיושב ראש התרכז בצדק בדיוני ערוץ 10 ועכשיו חזרנו לרפורמה. יש לי הרגשה שכל אחד לוקח עץ מתוך היער, שם אותו בפוקוס, ומאבדים את התמונה הכוללת. עכשיו צריכים להחליט: האם אנחנו עוסקים עכשיו רק בסוגיה הספציפית של המותג או לחלופין רק בסוגיה הספציפית של האובדן – ויש אובדן מסוים של השקעה בתוכן. אבל צריך להבין שכל הדבר הזה נעשה מתוך ראייה כוללת ומאוזנת, ויש לי הרגשה שהאיזונים והבלמים היטשטשו בלהט הזמן. אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן בדיונים האלה. בינתיים גם התחלפו חברי כנסת, לא כולם היו בכל הדיונים האלה – זה בסדר, זה הגיוני, זה סביר, זה קורה. לכן לדעתי מומלץ לעצור רגע ולהציג את התמונה הכוללת מראשיתה עד סופה בלא יותר מ-20 דקות, את השיקולים ואת האיזונים. אני יכול לתת עכשיו הרצאה ותשובה לחבריי היוצרים - -
אמיר רוזנברג
אז תיתן. אין שם תשובות. תן אותן עכשיו.
מנשה סמירה
תרשה לי רגע.

- - מה האיזונים שנשקלו מול הירידה בתוכן, שגם אני הצרתי עליה וכואב אותה, אבל לעומת השיקולים- -
אמיר רוזנברג
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
אמיר, תן לי לדבר בבקשה.
מנשה סמירה
- - לעומת האיזונים שיימסרו ושיגבירו את התוכן, להערכתי, חייתי עם זה בשלום בראייה ארוכת טווח.

אני יכול להגיד לחבריי הזכיינים שאל מול הירידה במחויבויות תיאלצו – כי זה לא שלכם – לעבד את המותג לאפיק, זה היה הדיל. אם כל המעבר הזה היה מתקיים ב-2015 80% מהנושאים היו מתייתרים. הדיון כאן הוא על תקופת המעבר. לכן אנחנו שופכים את התינוק עם המים. אנחנו קודם כול צריכים להסתכל על התמונה העתידית הנדרשת איך צריכה להיראות הרפורמה, כי אנחנו ממהרים להסיק מסקנות רק מתקופת המעבר על מי שנפגע יותר ומי שנפגע פחות. אבל בכל מקרה תהיה תקופת מעבר.

לכן אני ממליץ לך להציג פעם נוספת את התמונה כולה מראשיתה עד סופה, גם אם זה יגזול 20 דקות מהחברים, שתהיה מצגת מסודרת ועניינית. אנחנו גם יודעים מהם הדגשים להוספת הנתונים: עוגת הפרסום – איך תתפתח ומה היא יכולה להכיל; היקף הסוגה העלית והיקף ההשקעה בתוכן – איך יתפתח ומה התוכנית לגביו סביב הרפורמה שהוצעה. אני יכול לתת את כל הדברים האלה. אני לא נותן אותם עכשיו כי אני לא ברשות דיבור.
היו"ר אופיר אקוניס
כבר עשינו את זה בישיבה הראשונה.
מנשה סמירה
אתה צודק, עשינו את זה.
לאה ורון
חברי הכנסת גם קיבלו את מסקנות ועדת מרדכי.
מנשה סמירה
עשינו את זה, אבל חלק מהבעיות שעולות כאן נשכחו.

שימו לב, יש בין הדברים האלה איזונים. למשל, הקרן נולדה לחפות על החסר שאמור להתפתח בתוכן. הקרן אמורה לגשר, זה אחד ממנגנוני האיזון, והיא הולכת לכל התעשייה. כולם אמורים ליהנות מהקרן הזאת, וככל שהיא תגדל הקרן הזאת אמורה להשלים את החלקים החסרים. זאת דוגמה קטנה. הקרן בנויה ממכרז על המותג ועל האפיק שאמור להביא את ההכנסות וכן מדמי הרישיון או כל מיני דברים בשוטף שאני לא רוצה לפרט אותם כרגע.
מיכל רפאלי כדורי
אפשר לקבל הסבר למונח "כל התעשייה"?
אתי בנדלר
נכון, נכון. אנחנו אמרנו בשקט שזה לא מדויק מה שהוא אמר.
מיכל רפאלי כדורי
אנחנו רוצים להבין את זה.
מנשה סמירה
אני לא רוצה לגעת עכשיו בניואנס כזה או אחר- -
מיכל רפאלי כדורי
זה לא ניואנס. מפקיעים לנו את העסקים.
מנשה סמירה
מיכל, אני לא - - - תגידי את זה בזמנך. אני אמרתי את זה בהערה אלייך כי אני כן חושב שיכול להיות שיש - - - שצריך לעשות אותו, אבל לא עכשיו.

עוד הערה חשובה. אני ממליץ – ואני יודע שהיינו צריכים לעשות את זה. היושב ראש התחלף, אז - - -
מ"מ היו"ר נחמן שי
כן, אני שומע אותך קשב רב.
מנשה סמירה
אני יודע.

אני סבור שכדאי גם לעשות את הדבר הזה, ואני גם ממליץ לממשלה לשבת גם איתנו. כן צריך לתת את הדעת פעם נוספת. יש רעיונות שאני לא אזרוק אותם עכשיו; צריך לבסס אותם ולבדוק איך זה מסתדר עם העקרונות ועם המגמות הכלליות – איך לעבור את תקופת המעבר בדרך הטובה ביותר, כך שהציבור לא ייפגע. העניין המרכזי הוא איך הציבור לא ייפגע בתקופת המעבר. יש רעיונות שניתן להציג אותם. אני לא רוצה לזרוק אותם כאן; שמענו פה דברים מאוד מעניינים וכדאי לדבר עליהם- -
אסף אמיר
מה הסיבה לתקופת המעבר? נגמר דבר אחד, מתחיל פרק שני.
מנשה סמירה
הסיבה- -
אסף אמיר
תן סיבה, אני עוד לא שמעתי סיבה.
מנשה סמירה
המועד שנבחר להחיל בו את הרישיונות הוא 2012. הסיבה לבחירת המועד הזה היא שהייתה טענה שהמצב כיום של התעשייה והתפתחות שלה, כפי שנבדק ואושש כלכלית, לפחות מהנתונים שקיבלנו בוועדת מרדכי ממשרד האוצר, שיש קושי להמשיך להתנהל במדיניות של זיכיונות שאין לה אופק עם השקעה כל כך גדולה שעלולה להוביל לפערים. אתה ראית את הפערים, ואתה רואה את הבעיות ואת ההפסדים.
אבי ניר
מכרז של ערוץ 10 גם מסתיים.
מנשה סמירה
לערוץ 10 יש אופציה של שנתיים נוספות. יש לו אופציה ל-2014.
קריאה
זאת לא אופציה אמיתית.
מנשה סמירה
זאת אופציה אמיתית, וראינו- - -


בגלל ניתוח כלכלי ובגלל בעיות ובגלל רצון לתת אופק ולא להתעסק כל שנה מחדש ביסודות, הייתה כוונה להציע מסגרת שמטפלת בכל התחום. האופציות החדשות שנוצרו, כמו שאין יותר מגבלת המשאבים בתחום התדרים – כל הדברים הללו, נותנים אופציות ואופק שכדאי היה להציע אותו לציבור. תסתכל על זה מנקודת הראות של הציבור. אנחנו לא רוצים להיות תלויים בגורם אחד. הרפורמה שמוצעת כאן זאת לא ועדת מרדכי במלואה. אני מזכיר לכולם, לי היה עוד תנאי שמזמן נשחק ומחייב שינוי ארגוני ברשויות הרגולטוריות. זה לא נמצא כרגע בחוק. תציעו אותו. אבל אני עדיין פה כי אני עדיין חושב שיש מקום לשקול את הדברים ולראות אותם, ולכן צריך לראות העניין בכללותו. אני לא רוצה לרדת לפרטים יותר מכך, אלא אם יאפשר לי היושב ראש- -
מ"מ היו"ר נחמן שי
יש לנו עוד דוברים.
מנשה סמירה
- - יש הצעות ספציפיות ונכונות שגם מאפשרות התקדמות לרפורמה, שגם מאפשרות לציבור לתת את מה שמגיע לו במבחר הנכון, גם מבטיחות את היצירה העצמאית והמקורית, גם מבטיחות אופק כלכלי לזכיינים וגם מבטיחות לרגולטור שיהיה מסוגל לאכוף ולעמוד על הדברים הללו. לדעתי, לשם צריך ללכת.
מ"מ היו"ר נחמן שי
תודה. רון, בבקשה.
מיכל רפאלי כדורי
אני אדבר. גם אנחנו העלינו את זה בדיון בשבוע שעבר וגם שלחנו לוועדה עוד מכתב. אנחנו מוחים ומתנגדים להלאמה של האפיקים שלנו. יש הבדל מאוד גדול בין הזכות של הרשות על הסמל המסחרי שלא התנגדנו לו אף פעם, לבין ההפקעה של האפיקים. ערוץ 2, כאמור, יכול להיות ערוץ 2, 22 ו-222 וכך גם כל מספר אחר.

אני רוצה לחדד את הדברים שאמר מנשה ולהבהיר: אם לא תתקבל עמדתנו ויהיה כאן מכרז, לא יכול להיות מצב שלא נוכל – אני מייצגת גם את הכבלים, אבל אני אדבר רק בשם הלוויין – ליהנות מהפקות שיגיעו מכספי הקרן הזאת. מנשה אמר עכשיו "כל התעשייה", ואני מבקשת להבהיר את זה, ושהדברים יתוקנו. ראיתי שגם היועצות המשפטיות נעו באי נוחות על הכיסא כשזה נאמר, אז אנחנו מבקשים לקבל הבהרה- -
נגה רובינשטיין
לא, אנחנו מרגישות נוח לגמרי.
מיכל רפאלי כדורי
הערתם.

אנחנו מבקשים שגם הכבלים והלוויין יוכלו לקחת חלק בהפקות מאותם כספים.
מ"מ היו"ר נחמן שי
יהודה, נציג האוצר, בבקשה.
יהודה סבן
אני אומר בקצרה כי הדברים נאמרו כבר מפי נציגי ממשלה אחרים: אחת התכליות המרכזיות של החוק הזה היא כניסה של מפעילים נוספים לשוק השידורים. ללא הסגמנט המרכזי הזה מפעילת הרישיונות- -
אתי בנדלר
בעלי רישיונות חדשים.
מ"מ יו"ר נחמן שי
זה מעולם הסלולר.
נגה רובינשטיין
זה גם מפעיל.
יהודה סבן
הוא מפעיל ערוץ.

אני לפחות לא משוכנע שללא כניסה של מתחרים נוספים לתחום הזה שהמעבר למודל הרישיונות הוא דבר נכון. לכן אנחנו צריכים לבחון עכשיו שתי חלופות: מצד אחד יש חלופה שייכנס זכיין נוסף עם מחויבויות נמוכות יותר, ומצד שני יש אפשרות לקבוע מחויבויות הרבה יותר גבוהות, אבל לקחת סיכון שלא ייכנס זכיין נוסף – והסיכון הזה הוא כנראה מאוד משמעותי. אז חברי הכנסת שיושבים כאן ותכף יצביעו על הצעת החוק הזו, צריכים לקחת בחשבון ואת האחריות לכך שלא יהיה שיפור ביצירה, אל תהיה השקעה נוספת במסך, ואולי, כפי שאמרו פה אחרים – אולי הפלורליזם ייפגע, הדמוקרטיה תיפגע וכן הלאה וכן הלאה.
מוש דנון
- - -
יוליה שמטוב ברקוביץ'
אני עוד מעט מתחילה לבכות.
יהודה סבן
לכן הנושא הזה הוא קריטי. מעבר לשיטת הרישיונות משמעותו ניסיון להכניס מפעילים נוספים. לכן נכון לשמור גם על הגנות ינוקא לפחות בשנים הראשונות. אם רוצים לעשות דיון לגבי מידת המחויבויות של הזכיינים הנוספים, אפשר לקיים אותו; אבל זה לא רלוונטי לגבי מפעילים נוספים שנדרשים להגנות הינוקא האלה לא משום שהם לא נמצאים היום רק באפיק 22, אלא גם משום שאין להם ניסיון בתחום, הם לא מכירים אותו, אין להם אותם אנשי ניהול ועוד כל מיני סיבות.
מ"מ היו"ר נחמן שי
הרצון שלכם להגביר את התחרות ולהוסיף שחקנים חדשים הוא נכון. הוא מטרת כל החוק הגדול הזה. אבל מה אתה משיב לוודאות המידית שבירידת היקף ההפקות לטווח הקצר. איך אתה משיב על זה? אנחנו מנסים לחפש דרך שגם זה לא ייצא נפגע וגם זה לא ייצא נפגע.
אתי בנדלר
ודאות בטווח הקצר וחשש אמיתי לטווח הארוך.
יהודה סבן
לכן לדעתי, אנחנו מבלבלים פה בין שני דברים: החלק הראשון הוא הפגיעה שיכולה להיות במסך בגלל ההורדה המחויבויות בחוק לזכיינים הקיימים – זה דיון אחד, אפשר לקיים אותו- -
מ"מ היו"ר נחמן שי
אבל זה ודאי.
קריאות
זה הדיון.
מ"מ היו"ר נחמן שי
אל תפריעו.
יהודה סבן
תודה. זה דיון אחד שאפשר לעשות אותו. הדיון עד עכשיו לא התייחס לנקודה הזאת, הוא התייחס רק למפעילים הנוספים. צריך לבחון האם המחויבויות של מפעילים נוספים או אי כניסתם תפגע במסך יותר מאשר הסיכוי שהם בכלל לא ייכנסו.
אסף אמיר
כמו כיסא לאליהו.
מ"מ היו"ר נחמן שי
אם השוק לא אטרקטיבי מספיק לא יבואו מפעילים חדשים. אין לנו ידיעה היום מי יבוא וכמה. בינתיים אנחנו לא רוצים להפסיד מה שיש היום – ערוצים שהתרומה שלהם ליצירה, להפקה ולציבור היא מאוד גדולה. היא הרבה יותר גדולה מערוץ 1 שכל יומיים שלושה בא הנה, ואנחנו רואים איך החלק של ההפקות הולך ומצטמצם שם לטובת דברים אחרים. אז אנחנו לא רוצים להפסיד את זה. "עג'מי" של מוש מגיע לא מכיוון שהוא גאון, אלא- -
קריאה
סליחה.
קריאות
- - -
מ"מ היו"ר נחמן שי
מכיוון שהוא גאון, ומכיוון ש-10 קומות מתחת לקומה של "עג'מי" נבנתה תשתית של הפקות במדינת ישראל עד שהגענו ל"עג'מי".
קריאה
נכון מאוד.
מ"מ היו"ר נחמן שי
והוא גאון, נוסף לכול. אבל זאת כבר שנה שלישית שסרט ישראלי מגיע לחמישייה הזאת, אז זה אומר משהו.
יהודה סבן
אנחנו חושבים שטוב יהיה אילו ייכנסו מפעילים נוספים וישקיעו עוד במסך.
לאה ורון
אבל אתה לא עונה לשאלה.
מוש דנון
אבל אתה לא יודע מתי יגיעו וכמה יגיעו. אתה לא יודע, תראה מה אתה עושה בשביל זה.
אסף אמיר
- - - שאתה לא יודע איך יגיע, אתה מוכן לתת הכול.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
להרוס את כל מה שיש.
מוש דנון
אני לא מבין, מפרקים מנגנון שלם בשביל משהו וירטואלי? ראינו בערוץ 10 כמה התנדבו להגיע.
יהודה סבן
זה מאוד חשוב, אבל אני לא בטוח ש- - - רוצים לפתוח אותו כאן.
קריאה
תן לו רישיון ינוקא ותשאיר אותם בשלהם.
לאה ורון
בדיוק על זה הדיון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
בין ינוקא לחדשים – תשאיר אותם במקום.
יהודה סבן
בזה אני מסכים עם מנשה.
אסף אמיר
למה לא לתת רישיון לחדש פלוס ינוקא, להשאיר אותם במקומם- - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
מאה אחוז. מה הבעיה?
מ"מ היו"ר נחמן שי
יהודה, אתה יכול לחשוב על זה?
יהודה סבן
ההצעה הזאת הרבה יותר דרמטית מההצעה הקודמת. אם רוצים לדון עליה אני מאמץ את הצעתו של מנשה – צריך לעשות על זה דיון מעמיק, נכין מצגות- -
אתי בנדלר
הדיון הוא לא בעצם המעבר מזיכיונות לרישיונות, הדיון הוא כיצד לצמצם את ההשקעה בהפקות במעבר מזיכיונות לרישיונות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
להגדיל.
מ"מ היו"ר נחמן שי
תחשוב על זה. אני מבקש ממך להשקיע בזה חשיבה. תחשוב גם על הצד התוכני, איך לא פוגעים במסך, לא רק על הצד הכלכלי.
יהודה סבן
אני רוצה לענות לחברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ' שטענה קודם שבוועדת מרדכי לא נעשה שימוע. אני אקרא מתוך עבודת הוועדה את נספח ג': "לוועדה הוגשו התייחסויות ל-16 גורמים" – אני מדלג על הרשימה, ומתחיל בערוץ 10- -
יוליה שמטוב ברקוביץ'
לא אמרתי שלא, אמרתי שהם אכלו בורקסים.
יהודה סבן
- - - ערוץ 9- - - קשת, רשת- -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אמרתי שהם לא היו שם? אמרתי שכולם היו, השאלה אם התייחסו לזה.


אני רוצה לענות לך: אתה אומר שיש פה רפורמה, שצריך להסתכל על המצב הכללי ולא כל אחד לוקח את האצבע וכולי. ה"כללי" שאתה מדבר עליו מעניין כרגע בעיקר את הבית הזה – אנחנו ככנסת, אתה כמועצה. פה יושבים אנשים שהקימו ערוצים מסחריים לשם רווחים כלכליים. אני מקווה מאוד ורוצה להאמין שיש גם ראייה חברתית ואכפתיות. אבל נכון לעכשיו זה נשמע לי מאוד הגיוני מה שהם עושים כי כל אחד מנסה לשמור על המקום שלו, על הרווחים שלו – אני לא מבינה למה זה לא ברור לכם. זה נשמע לי לחלוטין נורמלי. לך אני רוצה להגיד שכתוב לך פה בדיוק מה שאמרתי: כולם היו, כולם נתנו, כולם שתו וכולם הלכו. בינתיים הגיעה רפורמה שאף אחד מהם לא מרגיש שדעתו הושמעה במקום הזה כמו שצריך.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת שי, אני מציע שלא תצא, אני אגיד לך למה- -
נחמן שי
אני עושה סיבוב.
היו"ר אופיר אקוניס
כמו במטוס.
קריאה
כמו בביזנס.
היו"ר אופיר אקוניס
לא משנה, בכל מקום עושים סיבוב מצד לצד. מכיוון שיצאתי אפס פעמים לחו"ל מאז שנבחרתי - -
קריאה
מגיע לך ביזנס.
היו"ר אופיר אקוניס
בדיוק. זה לא מעניין אותי. אני נמצא פה, כפי שאתם יודעים.
קריאה
תקנו מטוס.
היו"ר אופיר אקוניס
דעו לכם שבוועדת כספים דנו בקניית מטוס לראש הממשלה ולנשיא מכיוון שזה עדיף כלכלית פי כמה וכמה מאשר לחכור כל פעם מטוס. זאת הצעה טובה.


ניצן חן, בבקשה.

עורך הדין רוזנברג, שוב? אתה מדבר פה הכי הרבה.
ניצן חן
אני מוותר.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר. בבקשה, אמיר, בקצרה.
אמיר רוזנברג
אני רוצה להתייחס למה שאמר מר סמירה שצריך להסתכל על התמונה הכוללת וכל אחד לוקח את העץ שלו. זה בדיוק התפקיד של הוועדה. זה מה שמדאיג אותנו, כי אנחנו באים לפה ורואים מצגות. אני לא חושב שמישהו בחדר הזה חושב שהחוק הזה נעשה מתוך כוונות לא טובות, הוא נעשה מתוך כוונות מצוינות.
היו"ר אופיר אקוניס
זה ברור כשמש.
אמיר רוזנברג
זה ברור לחלוטין, אף אחד לא בא בטענה הזאת. אבל זה בדיוק מה שקורה פה בוועדה שלוקחים את הסעיפים, מפרקים אותם, מסתכלים עליהם ועולים על הבעיה. חברי הכנסת עלו על בעיה אמיתית ואקוטית, והרשות השנייה נדרשת להיכנס לבעיה ולהכיר בה; לא להתבצר במסלול ההתחלתי שהלכנו בו. גם עבר זמן מאז שהוצעה ההצעה הזאת. אם פעם חשבנו שיהיו 5-4 מפעילים – ונדמה לי שגם אתה, מר סמירה, אמרת שיהיו מקסימום שלושה מפעילים – זאת אומרת, עבר זמן, כולנו מבינים, ועכשיו נשאלת שאלת הסיכון.

אני רוצה גם לענות לעורכת הדין רובינשטיין: זה באמת שני דיונים שונים. שאלה אחת היא מה יקבל הינוקא, ואם יקבל ינוקא; השאלה המרכזית שעל הפרק, שעליה צריך לתת תשובה, ואליה לא התייחסת קודם היא מה קורה עם המחויבויות הקיימות. אסף הציע רעיון טוב שלא פוגע בשום דבר וגם משרת את האינטרס של הוועדה: שיתחילו ב-2015 עם הרישיונות; ב-2013 או קודם לכן ייתנו לבעלי רישיונות חדשים את האפשרות להיכנס, את אותם שנתיים. זה בסך הכול עוד שנה או עוד שלוש שנים, ואז חסכת את כל הצורך לעסוק במשפטיות של החוק, בפרקטיות ובפגיעה בשוק. נתת להם לקיים את המכרז שלהם ואת ההתחייבויות שלהם, נתת לאנשים חדשים להיכנס שנתיים קודם עם הגנת ינוקא ולא פגעת בשום דבר. כל הדיון נוצר כי רוצים להקדים להם את זה מ-2015 - - -
קריאה
זה פגע רק בתחרות, לא פגע בכלום.
אמיר רוזנברג
- - ואז אין עם זה שום בעיה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. הבנו את הרעיון שלכם.


אסף אמיר, בבקשה.
אסף אמיר
בזמן שלא היית דובר על כך שתקופת המעבר יוצרת את כל הבעיות- -
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מבינים שהיא יוצרת את כל הבעיות. זה מה שקורה כאן.
קריאות
נכון.
אסף אמיר
לכן אני מציע תשובה. אני לא בטוח שזה הפתרון, אבל אולי זה יעזור לנו להבין איפה הבעיה, למה אי אפשר להשאיר את המצב כפי שהוא היום ולראות אם יש מפעיל וירטואלי נוסף שיקבל מחר רישיון, והחבר'ה יישארו במקום שיישארו, וכולם יהיו מרוצים- -
היו"ר אופיר אקוניס
גם המפעיל הוירטואלי בגזרת הסלולר הופך להיות וירטואלי.
אסף אמיר
אני מציע לבדוק אם בכלל מישהו רוצה את הרישיון. אם מישהו רוצה את הרישיון שיקבל אותו מחר. אני מבקש תשובה. אני בטוח שאנשים חשבו על זה בוועדה. למה לא בעצם? למה להרוס את מה שקיים בגלל משהו שאנחנו לא בטוחים שיקרה?
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו צריכים להתחיל להתכנס להחלטות בסעיף 52 אם מיצינו את הדיון.
נחמן שי
אני מציע שננסה לחשוב על הסוגיה הזאת.
היו"ר אופיר אקוניס
בבקשה.
נחמן שי
אופיר, אתה ואני ננסה יחד לחפש פתרון.
חנין זועבי
אבל מנשה סמירה אמר שיש לו רעיונות, אבל הוא לא מציע אותן פה, הוא מציע אותם מול הממשלה.
היו"ר אופיר אקוניס
מה אתה מציע?
מנשה סמירה
אני רוצה שנקיים ישיבה בממשלה על העניין הזה, ולאחר מכן, אם אתם רוצים, גם איתכם. לדעתי, לא ראוי שנעלה את זה כאן.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מודיע שמיצינו את הדיון בסעיף 52. אנחנו לא פותחים אותו יותר. אנחנו מיצינו אותו מכל הכיוונים.


מה אתה מציע, מנשה, לקיים הידברות על שינויים עם הממשלה? אני מציע שכל הנוגעים בדבר פשוט ידברו זה עם זה ויקיימו - -
נגה רובינשטיין
אנחנו מדברים המון.
היו"ר אופיר אקוניס
כן, עם מי?
נגה רובינשטיין
בינינו לבין עצמנו.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, עם הזכייניות, עם היוצרים.
חנין זועבי
איך אתה מיצית את הדיון, ואנחנו עוד לא הצענו - - -
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו כבר בדיון השלישי בעניין הזה.
חנין זועבי
אבל אין פתרונות, אנחנו רק דנים בבעיה.
היו"ר אופיר אקוניס
חלק מהמשתתפים הציעו פתרונות – אמיר, אסף, אולי ניצן חן רוצה עכשיו להציע. חברת הכנסת חנין זועבי, הממשלה דבקה בנוסח. זה ברור כשמש. אבל הממשלה שמיוצגת על-ידי הפקידות הבכירה של המשרדים לא מצביעה. אנחנו מצביעים, אז אל תדאגי, זה בסדר.
נגה רובינשטיין
השאלה אם נכון לדון עכשיו ברביזיה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מנהל את הישיבה- -
נגה רובינשטיין
אני מעלה את השאלה.
היו"ר אופיר אקוניס
אל תעלי כי את לא בזכות דיבור. ניצן חן מקבל עכשיו זכות דיבור. את מבקשת זכות דיבור – תכף ניתן לך.
ניצן חן
רק הערה קצרה, אדוני היושב ראש, גם אני בחטאיי הרבים ישבתי בוועדת מרדכי.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה.
ניצן חן
לא "יפה". אמרת "יפה" ללאה, אבל אני לקחתי את זה לעצמי.

אפשר לבודד כל סעיף; כל ניסיון לבודד את סיפור הרישיונות- -
לאה ורון
רבותיי הלוביסטים, מי שיעשה עבודת לובינג בחדר ועדת הכלכלה לא ייכנס יותר לדיונים.
ניצן חן
אפשר להתווכח עם מסקנות ועדת מרדכי שהממשלה לקחה ויישמה, אבל אי אפשר לשנות את המהות של מסקנות הוועדה. המהות של מסקנות הוועדה זה ניסיון לתת פתרון כולל שהרישיונות זה נדבך אחד ממנו. ברור שכשבודקים כל נדבך אפשר להגיד שאין פה האיזונים הנכונים. ועדת מרדכי בדקה את כל ההשלכות לכל דבר בהקשר הרחב. מנשה הזכיר את הקרן ליצירה שהוא פרמטר חשוב מאוד להפקות המקור וליצירה. אני רוצה להזכיר את הגברת כלי האכיפה. ועדת מרדכי הסתכלה על השוק כמכלול והתייחסה למארג כולל, כולל הגברת כלי אכיפה שהם חלק מהעניין, וגם ניסיון לוותר על הישראבלוף שהיה עד המכרז, שהיו באים הזכיינים לרגולטור, מבטיחים הרים וגבעות ובפועל לא קיימו אותם- -
אסף אמיר
למה אתה אומר את זה? הם יעמדו בכל ההתחייבויות שלהם.
ניצן חן
עדיף להתעסק בתנאי סף של מחויבויות, ועליהם לשים את הדגש- -
קריאה
בכבלים ובלוויין.
ניצן חן
בכבלים ובלוויין יש רישיונות כבר מקדמת דנא.
אסף אמיר
זה משהו אחר, ניצן.
ניצן חן
אתה רוצה לדבר במקומי? היוצרים, עם כל הכבוד לכם, אין לכם אמת - -
אסף אמיר
חס וחלילה.
ניצן חן
מותר להביע דעה בלי שתשתלטו על הדיון.
אסף אמיר
כל פעם שמישהו פותח את הפה צריך להגיד שמשתלטים על הדיון?
היו"ר אופיר אקוניס
הדיון הוא לא על הוויכוח. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום יום שני, ואנחנו גם אנשים פוליטיים. יש לנו ישיבות סיעה עוד מעט, ואנחנו מתכוונים ללכת אליהן. אתם רוצים להצטרף, אתם יכולים; אתם לא רוצים, אל תצטרפו, אבל אנחנו לא נהיה פה פשוט. אתם יכולים להישאר.
ניצן חן
אני לא בטוח ששמת לב לזה, אבל מתחילת הדיון כל מאן דהוא שרצה להגיד מילה טובה על הצעת הממשלה, מיד היוצרים מתנפלים עליו. לא צריך להרוג את ועדת מרדכי ואת המסקנות שלו, ולא להגיד אם היה בורקס או כוס קפה. הדיון של ועדת מרדכי היה דיון ראוי ומשמעותי שאפשר להתווכח עם המסקנות שלו. יש פה קונצנזוס שכל מי שכואב לו משהו מהמסקנות נלחם במסקנות. אפשר להתווכח עם המהות, אבל לא עם השליח. השליח ניסה לתת מענה לתעשייה שמדממת- -
יוליה שמטוב ברקוביץ'
מי זה השליח?
ניצן חן
השליח זה הוועדה הבין-משרדית שניסתה לתת פתרון לתעשייה שמדממת; לתת לה אופק כלכלי בלי להתבייש ולנסות לפתור את הבעיה בכללותה. להגיד שהוועדה אשמה מכיוון שהמסקנות לא מוצאות חן, זה לא נכון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
הוא התייחס אליי, אני לא מוכנה.
היו"ר אופיר אקוניס
הוא לא אמר את שמך, ולכן את לא- -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
הוא הסתכל עליי.
היו"ר אופיר אקוניס
זה לא מעניין אותי על מי הוא הסתכל. הוא לא הזכיר את השם שלך וגם לא השמיץ אותך, ולפי תקנון הכנסת אני לא חייב לתת לך זכות דיבור. רק אם הוא אמר את שמך והשמיץ אותך.
ניצן חן
לא השמצתי.
היו"ר אופיר אקוניס
מספיק, חברת הכנסת ברקוביץ'.

אתה מציע לדבוק בהצעת הממשלה ככתבה וכלשונה או לשמוע חלק מההצעות שהציעו פה חלק מחברי הכנסת, היוצרים והזכייניות ואחרים?
ניצן חן
לשמוע, בוודאי, אבל לא לנתק את הרכיב הזה משאר רכיבי הרפורמה. זה מארג כולל שהא בהא תליא. יש שם בלמים ואיזונים. אתה יודע מה, אפשר לדחות על הסף את כל הרפורמה.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, הכול אפשרי.
ניצן חן
אבל אי אפשר לקחת רכיב אחד ולעשות בלמים ואיזונים ולהגיד שהציבור נדפק. הציבור לא נדפק.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, אני מאוד מודה לך.


נגה רובינשטיין, את רוצה להעיר ולסכם את תפיסת הממשלה בעניין סעיף 52, ואיך הממשלה תיקח בחשבון את ההערות הנבונות שנשמעו פה?
נגה רובינשטיין
כפי שאמר מנכ"ל הרשות השנייה, בכוונתנו לשמוע את ההערות, לקיים בינינו דיון, ואנחנו נחזור אל הוועדה בעניין הזה. בנסיבות האלה נראה לי לא הגיוני להעלות עכשיו את ההסתייגות בעניין ההקלות לינוקא. מכל מה שעולה כאן הנקודה המטרידה והמציקה ביותר היא מתן הקלות לשנתיים ראשונות מ-50 מיליון ל-25 מיליון לינוקא שלא קיים עוד, ואולי יפריע- -
לאה ורון
אנחנו עוד לא בדיון.
נגה רובינשטיין
אנחנו כן בדיון- -
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו לא בדיון. זה נכון מבחינה טכנית..
נגה רובינשטיין
סעיף 52 כולל בדיוק את הסעיף הזה, והוא חלק מהמתווה שמציגה המדינה בשביל לקדם אופציה של בעלי רישיונות נוספים. אז אם האמירה בסופו של דבר תהיה כאן שאנחנו לא מעוניינים לקדם בעלי רישיונות חדשים תהיה לזה השלכה לכל הרפורמה שאנחנו מציגים בפני הכנסת.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מודה לך מאוד. אנחנו סיימנו את הדיון בסעיף 52.

אני מעלה להצבעה שתי בקשות לדיון מחדש: את העובדה שאנחנו בכלל פותחים את הסעיף שהוצבע, ואני לא מקבל את הצעת הממשלה. לכן אני מבקש מחברי הכנסת להצביע. אנחנו צריכים להצביע בכלל על פתיחת הדיון, אני לא מדבר על תוצאותיו. הם רוצים קודם להצביע על הפתיחה?
אתי בנדלר
קודם כול הם צריכים להציג את הבקשה שלהם לדיון מחדש, ואז מתקיימת הצבעה.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר גמור. אז בנפרד ובקצרה. הודענו בסדר היום של הוועדה על המשך דיון, בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מאת חבר הכנסת כרמל שאמה בסעיף 42 פסקה (41) (2).
נגה רובינשטיין
נכון, ולכן- - -
היו"ר אופיר אקוניס
עמדתך לא התקבלה. אלא אם כן הצלחת לגייס חברי כנסת שיצביעו נגד.
נגה רובינשטיין
אני לא עוסקת בגיוס חברי כנסת, אבל חברי הכנסת שנמצאים כאן צריכים לדעת את האמת. המשמעות של ההצבעה שלכם בעד ההסתייגות שתעלה כאן- -
היו"ר אופיר אקוניס
הוא עוד לא הציג את ההסתייגות.
נגה רובינשטיין
בסדר- -
היו"ר אופיר אקוניס
את עונה לו על משהו שהוא לא אמר.
לאה ורון
בעד הבקשה.
נגה רובינשטיין
ההצבעה בעד הבקשה היא הטלת חסמים על בעלי רישיונות חדשים.
היו"ר אופיר אקוניס
הבנו, תודה רבה. חבר הכנסת שאמה יציג את בקשתו לדיון מחודש. מה, את עונה לו לפני שהוא הציג? אני לא יודע בכלל מה הוא אומר.
אתי בנדלר
אחרי שזה יוצג יש לך זכות לבקש- -
היו"ר אופיר אקוניס
בבקשה, חבר הכנסת שאמה מציג את בקשתו לרביזיה. לא להטיף לחברי כנסת על הצעתם לדיון מחדש, אם היא נבונה או לא נבונה.
נגה רובינשטיין
אני מתייחסת.
היו"ר אופיר אקוניס
את מתייחסת לפני שהוא בכלל הציג.
כרמל שאמה
תודה רבה, אדוני היושב ראש. נושא של הגנת ינוקא, כוונתו נכונה, אבל יש מקרים ספציפיים שהמחוקק אומר שלהגנה הזאת יש משמעות גם מבחינה תכנית וגם מבחינה כלכלית. לכן לתת את זה לכל אחד בכל מקרה זה גורף מדי ולא סביר. במקרה שהתמודדו על ערוץ 22 יחד עם מפעיל שקיים כיום ומפעיל את ערוץ 22 אנחנו מפרים את השוויון בצד השני; כי אם מפעיל חדש זוכה בערוץ 22 יש לו יתרון. הוא מקבל משהו, בניגוד למישהו שהתחרה על ערוץ אחר שאין לו מוניטין ואין לו רקע. לכן המצב בהצעת חוק ממשלתית הוא לא מאוזן. לכן אדוני היושב ראש, ביקשתי להגיש את הבקשה לדיון מחדש, לפתוח את הנושא לדיון מחדש. אני מניח שיהיו פה הצעות אחרות, הממשלה יכולה להביא הצעה אחרת, אדוני היושב ראש יכול להביא הצעה אחרת, חברים בוועדה יכולים להביא הצעה אחרת. בכל אופן על ההצעה הזאת אין כרגע רוב בוועדה גם משיחות שלנו בינינו, החברים בוועדה. אני מבקש לאשר את הבקשה ולקיים בה דיון מחדש.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. מי בעד הבקשה לריביזיה?

הצבעה

בעד הבקשה לרביזיה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה התקבלה.
היו"ר אופיר אקוניס
הסעיף נפתח מחדש. עכשיו אנחנו לא פותחים את הדיון.
לאה ורון
חברת הכנסת שמטוב הצביעה במקום אילטוב, חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ' הצביעה במקום חבר הכנסת ישראל חסון.
היו"ר אופיר אקוניס
אם כך, הסעיף נפתח ונקיים עליו דיון. אנחנו לא נצביע עליו היום כי אין סיכוי שנמצה כעת את הדיון בסוגיה הדרמטית הזאת. אף על פי שקיימנו דיון כאן שכמעט נגע בזה בשלוש השעות האחרונות.
נחמן שי
נכון.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל עדיין אי אפשר לקיים, אנחנו לא נגיע למסקנות.

עכשיו אני מבקש מהממשלה להבין מה קרה פה: פתחנו מחדש את הסעיף הזה; ההצעה שלכם פתוחה לשינויים דרמטיים, אז אני מבקש להידבר עם המציע או עם חברי הכנסת או עם הוועדה או עם הזכייניות או עם כולם יחד כדי שנצביע על ההצעה מחדש, כי כרגע רק פתחנו את הסעיף לדיון.

אני רוצה עכשיו להצביע על עוד רביזיה אחת שהגיש חבר הכנסת נחמן שי לדיון מחדש על סעיף 70א.

חבר הכנסת שי, בבקשה.
נחמן שי
אני ביקשתי לדון מחדש כי לא הספקתי להביע את דעתי לעניין הדרישה שכל בעל רישיון חדש עד חמישה בעלי רישיון – כי מעבר לחמישה תהיה, כנראה, בדיקה מחודשת – יהיה חייב בהקמת חברת חדשות. אני חושש מאינפלציה בתחום הזה, אני חושש מזילות. אני מאוד מכבד את הגישה הפלורליסטית, ואני חושב שכבר היום יש לנו פלורליזם בתחום החדשות במדינת ישראל עם שלוש חברות, אני מוכן ללכת עוד מדרגה. אבל לדרוש מכל בעל רישיון חברת חדשות – נמצא את עצמנו במצב שגם ההשקעה לא תהיה מלאה וגם התוצאה תהיה גרועה. אנחנו מאבדים הרבה דברים מבחינה חברתית. זה מורכב. אני מציע שנשקיע בזה עוד שעה מחשבה ודיונים משותפים, ולכן אני מבקש לפתוח את זה מחדש.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פתיחת סעיף 70א לדיון מחדש – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פתיחת סעיף 70א לדיון מחדש נתקבלה.
היו"ר אופיר אקוניס
אין מתנגדים, אין נמנעים. פתחנו גם את הסעיף הזה. ובכן, שתי בקשות לרביזיה שהונחו על שולחננו אושרו, ואנחנו נפתח את זה.


עכשיו אין לנו עוד הרבה זמן להתחיל את הדיון הזה. עכשיו עורכת הדין רובינשטיין, את יכולה להשיב לחבר הכנסת שאמה ולחבר הכנסת שי על הצעתם לסעיף הזה.
מיכל רפאלי כדורי
אני מבקשת לשאול שאלה: נדמה לי שבישיבה הקודמת כשהעלינו את נושא התרת החדשות בכבלים ובלוויין אתה ביקשת את עמדת הממשלה.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, מאה אחוז. האם היא גובשה או לא גובשה?
נגה רובינשטיין
בהמשך השבוע אמורים להיפגש בינינו.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מציע שבישיבה הבאה כולם יבואו יותר מוכנים – גם הזכייניות צריכות להביא את המצגת שלהן, גם המדינה צריכה להביא את המצגת שלה. אני גם הודעתי שנשאף לקיים ישיבה אחת ארוכה כדי להתחיל להתכנס להחלטות כדי לסיים את החלק הזה ולהגיע לפרק ב'.

אני מקבל את עצתך. אין טעם כרגע להשיב. אל תשיבי כרגע. אבל אני רוצה להמשיך בהקראה של סעיף 53 שהוא סעיף של תיקונים טכניים. זה יהיה החלק האחרון של הישיבה.

מר מסינג, אתה מקריא את סעיף 53 עד סופו. על הרביזיות לא תהיינה הצבעות היום, ובכלל לא התחיל דיון. על 53 אפשר להצביע כי יש בו תיקון טכני לחלוטין – החלפת המילה "בעל זיכיון" ב"בעל רישיון".
אסי מסינג
הקראת סעיף 53: (1) בסעיף 72ג(ב) -
(1) בפסקה (1), אחרי "שבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או שבעל רישיון לשידורי טלוויזיה";
(2) בפסקאות (2) ו- (3) אחרי "בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או בבעל רישיון לשידורי טלוויזיה";

(3) בפסקה (4), אחרי "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה";

(4) בפסקה (5), אחרי "בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או בבעל רישיון לשידורי טלוויזיה";
אסי מסינג
סעיף 72ג רבה עניינו תנאים והגבלות לעניין מתן רישיון לשידורי רדיו, ומוצע כאן לעשות את ההחלפה: בכל מקום שבו מופיע "בעל זיכיון" יוחלף ב"בעל רישיון".
היו"ר אופיר אקוניס
וזה הכול, כולל תת הסעיפים עד הסוף? אז תקריא ברצף.


מי בעד סעיף 53? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 53 – רוב

מתנגדים – אין

נמנעים – אין

סעיף 53 נתקבל.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. הסעיף נתקבל. תמשיך להקריא.
אסי מסינג
הקראת סעיף 54: (2) בסעיף 81, בכל מקום, במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";
אסי מסינג
סעיף 81, עניינו תשדירי פרסומת. אני אקרא את כל הסעיפים שמתייחסים לתשדירי פרסומת.
היו"ר אופיר אקוניס
אין שינויים, נכון?
אסי מסינג
זה הכול תיקון של פרק ו' שעניינו פרסומת.
היו"ר אופיר אקוניס
אז תקריא ברצף כי אלה תיקונים טכניים.
אסי מסינג
הקראת סעיף 55: (3) בסעיף 83, בכל מקום, במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";

(4) בסעיף 84, במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים", ובמקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים";

(5) בסעיף 85 -

(1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים" ובמקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";

(6) בסעיף 85א -

(1) בסעיף קטן (א), במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים" ובמקום "ביחידת השידור שלו" יבוא "בזמן השידורים שלו, כהגדרתו בסעיף 48(א)";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים", ובמקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים";

(7) בסעיף 86, ברישה, במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";

(8) בסעיף 86א -

(1) ברישה, במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";
(2) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים";

(9) בסעיף 89, במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים";

(10) בסעיף 91(1), במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים" ;

(11) בסעיף 92, בכל מקום, במקום "לבעל זיכיון" יבוא "למורשה לשידורים";

(12) בסעיף 95, בכל מקום, במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";

(13) בסעיף 96 -
(1) בסעיף קטן (א), במקום "בעל זיכיון או" יבוא "מורשה לשידורים או" ובמקום "לשידורי רדיו" יבוא "לשידורים";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "על בעל זיכיון" יבוא "על מורשה לשידורים או על בעל זיכיון להפעלת תחנת שידור", אחרי "שהיא חבה" יבוא "למורשה לשידורים או", ואחרי "לגבותו" יבוא "מהמורשה לשידורים או";
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. תסביר ואחר כך חברת הכנסת ברקוביץ' רוצה לשאול.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
כשאתה אומר "מורשה לשידורים" איך זה הולך עם כבלים ולוויין?
אסי מסינג
מורשה לשידורים זאת הגדרה שהוספנו בתחילת הדיונים. זה "בעל רישיון לשידורים" או "בעל זיכיון לשידורים", רק לפי חוק זה. כלומר זה לא חל על חוק התקשורת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
אל תדאגי, הדבר הזה יגיע. לא תאמיני שאנחנו מתקרבים לזה במהירות.
אסי מסינג
סעיפים 89-81 נמצאים בפרק ו' לחוק הרשות השנייה שעניינם הוראות לעניין פרסומת. מוצע כאן שבכל מקום שבו "בעל זיכיון" יוחלף או ב"מורשה לשידורים" או ב"בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, לפי העניין", כשבעיקרון ברוב המקומות ההתייחסות בפרסומת היא גם לרדיו וגם לטלוויזיה, ולכן יש צורך להתייחס לשני הגופים. כיום המונח "בעל זיכיון" כולל בחוק גם רדיו וגם טלוויזיה.


בסעיף 91, 92, 95, 96, עניינם סעיפים של עבירות שגם שם מוצע לעשות את ההתאמות הנדרשות בהתאם למעבר מרישיונות לזיכיונות.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. יש לנוכחים האחרים הערות? אין. תודה.


מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיפים 65-54 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיפים 65-54 נתקבלו.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. סעיפים 65-54 אושרו.
אסי מסינג
הקראת סעיף 66: (14) בסעיף 99 -
(1) בסעיף קטן (א), במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים", אחרי "רישיון שנתיים" יבוא "לפי העניין", ובמקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים";
(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "במכרז" יבוא "למעט במכרז לפי סעיף 37ד, 71ג(ו) ו-71ד(ה)", ובמקום "בעל הזיכיון" יבוא "המורשה לשידורים";
אסי מסינג
סעיף 99 עניינו דמי זיכיון או דמי רישיון. כפי שהוסבר במהלך הדיון הנוכחי, במתכונת של המעבר מרישיונות לזיכיונות המימון של הרשות השנייה ייעשה באמצעות תשלומים שמשלמים בעלי הרישיונות. מוצע כאן להתאים את הסעיף להתייחסות לאופן התשלומים האמור והחרגה של הכספים שהתקבלו במכרז שעליו אנחנו מדברים לא מעט בעניין סימן המסחר והאפיק, שהכספים הללו לא יעברו לאוצר המדינה, אלא נעשה בהם שימוש באמצעות הקרן שהמנגנון שלה הוסבר בהרחבה בדיונים הקודמים.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
מי מנהל את הקרן?
אסי מסינג
הרשות השנייה תקבע מבחנים, ולפי זה יוקצו הסכומים לגופים.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
זאת אומרת, הרשות השנייה היא זאת שמטפלת בקרן?
דנה נויפלד
רק בבקשות.
אסי מסינג
בבקשות עצמן.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
אז לא רק הטיפול בבקשות, מי מנהל את הקרן?


אדוני היושב ראש, האם אתה יודע מי מנהל את הקרן?
אסי מסינג
אני מדבר על מי שמנהל את הכסף. הכסף יגיע למוסדות ציבור שמטרתם להתעסק עם הכספים לצורך היצירה, אבל קביעת מבחני התמיכות- -
יוליה שמטוב ברקוביץ'
מי אלה מוסדות הציבור?
אסי מסינג
בדומה למנגנונים שיש היום לגבי קרן קולנוע בחוק הקולנוע.
אתי בנדלר
זה סעיף מפורש בהצעת החוק שעדיין לא הגענו אליו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אנחנו לא מצביעים עליו.
אתי בנדלר
כבר קראנו את הסעיפים של חלוקת התמיכות.
דנה נויפלד
כבר קראנו את הסעיף הזה.
אתי בנדלר
אני מתנצלת, זה סעיף שנדון והוצבע – פסקה 42 בעמוד 469. נושא השימוש בסכומים שהתקבלו ברשות כבר נדון והוצבע.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
אני לא שאלתי על סכומים, אני שאלתי מי מנהל.
אתי בנדלר
כל המנגנון שדובר עליו- -
יוליה שמטוב ברקוביץ'
אולי לא הייתי, אבל איך קשורה לזה ברית המועצות?
היו"ר אופיר אקוניס
אין קשר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
כי כשאני שואלת איך, אומרים לי, הרשות השנייה.
אתי בנדלר
הרשות השנייה, כן.
היו"ר אופיר אקוניס
עד ששר התקשורת - - -

עורך הדין קופל, מה אתם מחליטים? אולי כדאי שנדע.
דודי קופל
אולי נזרוק מטבע.
היו"ר אופיר אקוניס
ממשלת שרון ביטלה את משרד התקשורת כבר ב-2003, והוא חי ובועט.
מיכל רפאלי כדורי
מנכ"ל הרשות אמר שההתמודדות על האפיק ילך לכל הגופים. אפשר לקבל הבהרה על האמירה הזאת או שזה היה אמור להרדים אותנו?
מנשה סמירה
- - - שאת לא חוזרת עליהם.
מיכל רפאלי כדורי
אני בוחרת, יש לי הזכות.
אסי מסינג
אנחנו דנים כרגע בסעיף 99 לחוק הרשות השנייה והמוצע.
היו"ר אופיר אקוניס
רבותיי, תודה. נצביע על סעיף 66. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 66 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 66 נתקבל.
היו"ר אופיר אקוניס
סעיף 66 אושר.


תקריא גם את סעיפים 68-67, נצביע עליהם ונסיים.
אסי מסינג
הקראת סעיפים 68-67: (67) בסעיף 100(א), במקום "בעל זיכיון" יבוא "מורשה לשידורים";

(68) בסעיף 100א, אחרי "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה" ואחרי "בסעיף 51ב(א)" יבוא "או (א1), לפי הענין";
אסי מסינג
סעיף 100, עניינו תשלום תמלוגים של בעלי זיכיונות. התחליף של "בעלי זיכיונות" זאת ההגדרה של "מורשה לשידורים". לצד הסעיף עצמו שמוצע לתקן. אני מזכיר שלצד הסעיף שיש לתקן יש החלטת ממשלה להנחות את השרים לעשות שימוש בסמכותם, אם הרפורמה תעבור, ביחס למועד המעבר וכל התנאים שנקבעו בהחלטה עצמה. השרים הונחו להפחית את התמלוגים לשיעור של 0 לגבי בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה.
ורד אשכנזי
למה זה לא נמצא ברפורמה? אנחנו צריכים לשלם 4% האלה.
אסי מסינג
יש שם תנאים מסוימים שקשורים למועד המעבר שאינם מספיקים רק לעניין הרפורמה עצמה, אלא גם לעניין שאלת שוק הפרסומת, כפי שמוצע בהחלטת הממשלה עצמה.


שנית, התיקון של סעיף 100א הוא ההתייחסות לדמי ההפצה שמשולמים בעד הפצת שידורי טלוויזיה בשיטה הספרתית. מוצע כאן לעדכן, לפי הסעיפים שעדיין לא הצביעו עליהם זה עצם הרחבת המערך לגופים נוספים – כשהוא יורחב דמי ההפצה צריכים לכלול גם את אותה הפצה. לכן מוצע כאן לתקן את הסעיף בהתאם ולהחליף את המינוחים מ"בעלי זיכיונות" ל"בעלי רישיונות".
היו"ר אופיר אקוניס
טלי, בבקשה.
טלי גורן
אנחנו מרגישים שנעשתה כאן חצי עבודה בהקשר הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
למה?
ורד אשכנזי
כל הגורמים בעולם התקשורת משלמים תמלוגים של 1% בעוד הזכיינים ממשיכים לשלם 4%. יש החלטה שמר מסינג מצביע עליה, וראוי שהיא תבוא לידי ביטוי בהצעת החוק – הפחתת התמלוגים, והדבר השני זה דמי הזיכיון. שוב ושוב דנים בנושא של איחוד רשויות, ויש לזה ורסיות- -
דנה נויפלד
אין שום קשר.
ורד אשכנזי
יש לזה קשר, כי אנחנו ממשיכים לשלם דמי זיכיון מאוד גבוהים כדי לממן את הרשות השנייה.
היו"ר אופיר אקוניס
אז את רוצה שזה יבוא לידי ביטוי בחקיקה.


דנה, את רצית להעיר בעניין הזה.
דנה נויפלד
לגבי דמי זיכיון אני מוותרת.
ורד אשכנזי
למה אתם לא מתייחסים לתמלוגים?
אסי מסינג
כפי שהסברתי קודם לכן, בהחלטת הממשלה לעניין התמלוגים הוסמכו שר התקשורת ושר האוצר להפחית את התמלוגים ל-0 במועד המעבר וכפוף לכך ששוק הפרסום אכן ייפתח לתחרות. משתנאי זה - -
טלי גורן
איפה זה כתוב?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
לא הבנתי, מה זאת אומרת?
קריאה
כל הצעת החוק דנה ברישיונות, זה לא תחרות. על מה דנים פה?
דנה נויפלד
בואו נעשה סדר: ההחלטה לעניין התמלוגים תיושם בתקנות כיוון שהתקנות דנות בזה, והן לא עניינם לחוק. החוק מסמיך, והתקנות קובעות את גובה התמלוגים.

שנית, לעניין דמי הזיכיון, אף על פי ש- - -
קריאה
הבנו.
דנה נויפלד
- - אני רוצה להבהיר שאין קשר הכרחי בין מבנה הרגולטור לבין דמי הזיכיון.
היו"ר אופיר אקוניס
אין קשר לכלום, זה כבר הבנו.
קריאות
- - -
שאול מגנזי
פשוט לא ייאמן.
ורד אשכנזי
אולי זה היה משפיע על הסכומים.
היו"ר אופיר אקוניס
גם היועצת המשפטית של הוועדה - - -


מנשה, בבקשה.
מנשה סמירה
במסגרת הדיון בפעם הבאה על תקופת המעבר, אנחנו נמליץ לשקול את נושא התמלוגים בתקופת המעבר, וזה יהיה חלק מהצעת הפתרון.
היו"ר אופיר אקוניס
לא הבנתי.
לאה ורון
רב הנסתר על הגלוי.
ורד אשכנזי
מה אתה מגדיר כתקופת מעבר, עד 2012?
מנשה סמירה
עד מועד המעבר לרישיונות.
היו"ר אופיר אקוניס
מר סמירה, משרד התקשורת ומשרד האוצר יחד עם הזכייניות וחברת ישראל 10, תמצו את הוויכוח על סעיפים 68-67.
קריאות
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
תמצו את הוויכוח. אנחנו לא מצביעים. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה ב-13:30

קוד המקור של הנתונים