ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/01/2010

בקשה לדחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעות אם שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2008

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הפנים והגנת הסביבה

18.1.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 136

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

שהתקיימה ביום שני ג' בשבט התש"ע (18 בינואר 2010) בשעה 13:30
סדר היום
בקשה לדחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעות

אם שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2008.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
שמואל גולן – מנכ"ל בפועל של משרד מבקר המדינה

אילת פישמן – אגף בחירות ברשויות המקומיות, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר; ורד קירו
מזכירת הוועדה
שוש אזולאי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

בקשה לדחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעות

אם שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2008
היו"ר דוד אזולאי
צהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום: בקשה לדחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעת אם שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2008. מבקר המדינה מבקש לדחות את הדוח לפברואר 2008. אתם הייתם אמורים להגיש את הדוחות בתחילת ינואר 2010, נכון? ב-3 בינואר הייתם אמורים להגיש את הדוח, וב-4 בינואר שלחתם לנו מכתב שהתקבל כמה ימים אחר כך. אני רואה אותו בפעם הראשונה, אבל נניח שזה הגיע. איך אתם עושים דבר כזה, שאתם מבקשים הארכה? הרי ידעתם מראש שמועד ההארכה יצטרך להידחות. מן הראוי היה שתיערכו בהתאם ותודיעו לנו מראש ולא להעמיד אותנו בפני עובדה שזה כבר נדחה שבועיים מאונס, ועכשיו אנחנו הולכים לדחות בעוד שבועיים.
שמואל גולן
אדוני היושב ראש, קודם כול לגבי המכתב, הייתה תקלה אצלנו. לי יש עותק של המכתב מסוף דצמבר, שהמבקר חתום עליו ושלחו אותו לוועדה. התקלה אצלנו, לא אמרתי שהתקלה פה. מסתבר שהמכתב לא הגיע אליכם, ואחרי שבדקתי והתברר לי שלא הוציאו את המכתב בזמן, באתי אל המבקר וביקשתי ממנו להוציא מכתב נוסף, וזה באמת המכתב שהוא חתום עליו ב-4 בחודש.
היו"ר דוד אזולאי
אתה יודע אדוני, זאת לא הפעם הראשונה.
שמואל גולן
שזה מגיע אחרי כן?
היו"ר דוד אזולאי
שאתם מבקשים רטרואקטיבית.
שמואל גולן
אני רוצה להבהיר משהו: שבוע לפני המועד הזה באנו לוועדת כספים. להזכירך, אדוני, אנחנו מגישים הפעם דוח מאוחד שכולל גם את הכנסת, גם את השוטף של הכנסת ה-17 וגם את השלטון המקומי, ובסמכותה של ועדת הכספים לאשר לנו את הדחייה של דוח הכנסת ה-17 וה-18, וועדת הפנים, בסמכותה לאשר לנו את הדוח של השלטון המקומי. ציפינו שוועדת הכספים יזמנו אותנו, ואכן, כפי שכתוב לך במכתב, ב-22 בחודש היה דיון, וועדת הכספים אישרה לנו דחייה ל-3 בפברואר. רק אחרי שוועדת הכספים אישרה באנו, ואחרי יומיים-שלושה פניתי למבקר וביקשתי ממנו שיוציא לך מכתב. הבהרתי לך שהייתה תקלה אצלנו, והמכתב לא הגיע, ולכן נאלצתי לשלוח לך מכתב נוסף שהיה ב-4 בחודש, אבל הכוונה הייתה להוציא את זה לפני 3 בחודש, כמובן, ולא אחרי כן. בכל מקרה, זה היה חייב להיות אחרי שוועדת כספים אישרה את זה, כי אנחנו חייבים להגיש את זה.
היו"ר דוד אזולאי
גם ועדת הכספים אישרה את זה ב-22 בדצמבר. אני מניח שלמחרת הייתם צריכים להגיש את הבקשה שלכם לוועדת הפנים. אתה אומר שהייתה אצלכם תקלה.
שמואל גולן
כן.
היו"ר דוד אזולאי
בכל אופן, אני רוצה להניח שהתקלה הייתה כבר אצלנו, כי את המכתב הזה ראיתי רק היום. אתמול זה נודע לי, והיום ראיתי את המכתב.
שמואל גולן
וגם כן אחרי ששלחנו ב-4 בינואר וראינו שלא מזמנים אותנו ביקשתי מאנשי המשרד לברר בוועדת הפנים למה לא מזמנים אותנו.
היו"ר דוד אזולאי
כשאנחנו מדברים על תאריכים כל כך חשובים, ומדובר גם על עיכוב כספים של מפלגות שודאי מחכות לזה, אז גם אם יש תקלה, מן הראוי היה להרים טלפון ולשאול, מה קורה, למה לא מקיימים דיון. אתה יודע שכשאתם מבקשים אנחנו משתדלים להיענות בהקדם. עובדה שהנושא הזה עלה אתמול, והיום אנחנו מקיימים דיון.
שמואל גולן
נכון, אדוני. אחרי שראיתי שלא מזמנים אכן זה מה שעשיתי.
היו"ר דוד אזולאי
אני גם מבין שזה גם בגלל איחוד הדוחות גם של הרשויות וגם של הכנסת. מה אתם מבקשים כרגע?
שמואל גולן
אנחנו מגישים את הדוח ב-3 בפברואר. אנחנו סיימנו את הדוח. אתה מכיר את החלק של הערעור של ראשי המפלגות. השבוע, למשל, באות למבקר לפחות 7-6 מפלגות, וכל אחת מערערת על הדברים שלה. רק לאחר שהמבקר יסכם את זה אנחנו חותמים את הדוח. ייקח עוד שבוע להכין אותו, כך שב-3 בחודש אנחנו מגישים אותו כאן.
היו"ר דוד אזולאי
זה התאריך הכי מוקדם, 3 בפברואר?
שמואל גולן
זה התאריך הכי מוקדם שאנחנו יכולים לעשות. אחת הבעיות הרציניות היא לא הבחירות לכנסת ולא השוטף, אלא הבחירות לשלטון המקומי – סיעות האם וסיעות הבת. יש תסבוכת מאוד גדולה עם מה שנקרא "סיעות משותפות". יש כאלה שעד לרגע זה עדיין מתווכחות אם הן סיעה משותפת או לא. סיעה משותפת יכולה להיות בין סיעת בת לבין סיעה עצמאית, בין שתי סיעות בת. יש כאלה שהכריזו על עצמן משותפות, ומשרד הפנים לא מכיר בהן,
אילת פישמן
או להפך.
שמואל גולן
או להפך. וגם אחרי שנה מאז הבחירות מתווכחים.
אילת פישמן
שנה אחרי בחירות יש עדיין סיעות אם שלא סגורות מי הבנות שלהן ומה משותף ומה לא משותף. אנחנו מאוד מתקשים בעניין הזה.
היו"ר דוד אזולאי
איך תגמרו את הסיפור הזה בתוך שבועיים?
שמואל גולן
מי שקובע לנו זה משרד הפנים. אם משרד הפנים הכריז לפני שנה שזאת סיעה משותפת אנחנו מתייחסים אליה כאל סיעה משותפת, ואם היא לא נתנה לנו דוח, אנחנו באים. במקרה דנן יש לי לפחות שתיים או שלוש מפלגות שאמורות להגיע ביום רביעי למבקר כדי להסביר לו מדוע לא קיבלנו דוחות או הדוחות היו חלקיים.
היו"ר דוד אזולאי
אילת, את רוצה להוסיף משהו?
אילת פישמן
כן, רק לומר שאנחנו, כמובן, לא מתנגדים. אנחנו מבקשים מאוד שזאת תהיה הדחייה האחרונה כי אנחנו כל הזמן בלחץ של השטח בעניין הזה.
היו"ר דוד אזולאי
יש לך ספק בעניין?
אילת פישמן
אני בחורה מאמינה ואופטימית.
היו"ר דוד אזולאי
זאת הבקשה, ואנחנו נכבד אותה. בזה תם ונשלם סיפור הדוחות של הרשויות המקומיות וגם של הכנסת.
שמואל גולן
לשנה הזאת. בינתיים היו בעוד 10 מקומות חדשים. עכשיו אנחנו עובדים על דוחות חדשים.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מדברים על ה-בחירות שהיו.
שמואל גולן
בנושא הכסף אנחנו לא מדברים על הסיעות העצמאיות – איתן גמרנו, ומשרד הפנים סגר את החשבונות איתן. אנחנו מדברים על סיעות אם ועל סיעות בת. סיעות הבת הן לא צד בעניין, הן לא מקבלות כסף, הן קיבלו מסיעות האם. סיעות האם ברובן קיבלו מקדמות יותר מדי גדולות. הבעיה שלהן תהיה עכשיו איך להחזיר את הכסף. אמרתי בדיוק לפני שבוע וחצי בוועדת הכספים שאחת המפלגות קיבלה מקדמה להתמודד ב-75 רשויות, והתמודדה ב-5. אתה מבין כמה כסף הם הולכים להחזיר, אדוני?
היו"ר דוד אזולאי
מי זאת?
שמואל גולן
אני לא אגיד.


הם רצו להתמודד ב-75 רשויות, והתמודדו בסוף ב-5 רשויות. תאר לך כמה כסף הם צריכים להחזיר. גם שר הפנים, למיטב ידיעתי- -
אילת פישמן
- - -
שמואל גולן
שר הפנים, יחד עם חשבות הכנסת, כבר פנו לפני כחודש למפלגות כדי שיחזירו את הכסף כי אלה סכומים גדולים מאוד. אנחנו נציג גם את כל הסכומים ואת הגירעונות של העניין.
היו"ר דוד אזולאי
למי מוגש הדוח הזה, ליושב ראש הכנסת?
שמואל גולן
ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת כספים, ליושב ראש ועדת פנים. אנחנו גם מעבירים ליושב ראש הוועדה לביקורת המדינה.
אילת פישמן
ולשר הפנים.
שמואל גולן
נכון, סליחה, ברח לי מהראש.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, אם כן, אנחנו נאשר את בקשתו של מבקר המדינה להגשת הדוחות ב-3 בפברואר 2010. אני מצטרף לכוונה שזה יהיה המועד האחרון ולא צריך להאריך עוד. אני מבין שאין מתנגדים ואין נמנעים, ולכן זה עובר בהחלטה של פה אחד. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-13:45

קוד המקור של הנתונים