ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/01/2010

חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
ועדה משותפת כנסת-חוקה
29
לדיון בהצ"ח סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט

והמינהל) (תיקון) (עריכת משאל עם), התשס"ח-2008
18/1/2010

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 3

מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט

לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון) (עריכת משאל עם), התשס"ח-2008 (כ/238)
‏יום שני, ג' בשבט התש"ע (‏18 בינואר, 2010), שעה 13:00
סדר היום
1.
הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון) (עריכת משאל עם), התשס"ח-2008 (כ/238) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שהוחל דין רציפות

'
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

אורי אורבך

שלמה (נגוסה) מולה

דוד רותם

כרמל שאמה
מוזמנים
חה"כ אריה אלדד

עו"ד עמי ברקוביץ
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד איל זנדברג
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד הדס אגמון
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אסתר אפרת-סמילג
-
סגנית היועמ"ש ומנהלת מחלקת אמנות, משרד החוץ

נעמה חסון
-
מחלקת אמנות, משרד החוץ

איילת פישמן
-
סגן המפקח על הבחירות, משרד הפנים

עו"ד אורלי עדס
-
מנכ"לית בפועל, ועדת הבחירות המרכזית

אפרים גרינברג
-
משנה למנכ"ל, ועדת הבחירות המרכזית

עו"ד אהוד שילת
-
היועץ המשפטי, ועדת הבחירות המרכזית

יהודה הראל
-
חבר הכנסת לשעבר

סמי בר-לב
-
ראש מועצת קצרין, מרכז השלטון המקומי

שילה הטיס-רולף
-
מרכז המידע והמחקר של הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן


יעל סלנט (מתמחה)
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון) (עריכת משאל עם), התשס"ח-2008 (כ/238)

הכנה לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שהוחל דין רציפות
היו"ר יריב לוין
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנחנו ממשיכים בדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון) (עריכת משאל עם), התשס"ח-2008 (כ/238), בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.


בישיבה הקודמת סיימנו לעבור על סעיפים 4-7, עד סוף סעיף 7(ד). נמשיך היום מסעיף 8, שהיה 9 בתחילה אבל הפך עכשיו לסעיף 8 בעקבות תיקון שעו"ד ארבל אסטרחן תפרט. בבקשה.
ארבל אסטרחן
מה שבישיבה הקודמת סומן כסעיף 8 והוועדה טרם הגיעה אליו, החלטנו מבחינת הנוסח להכניס אותו אל תוך סעיף 9 שיש בו תיקונים עקיפים לחוק הבחירות. נגיע אליו בהמשך.


הסעיף הבא שבו נדון הוא מה שסומן בנוסח שבפניכם כסעיף 8, שכותרתו: יום עריכת משאל עם – יום בחירה.


כידוע, יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון, לפי סעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת, שקובע: "יום הבחירות יהיה יום שבתון אך שירותי התחבורה ושאר השירותים הציבוריים יפעלו כסדרם". בנוסח הכחול דובר על כך שיהיה יום שבתון. בנוסח שמוצע כאן, ושהתחיל להתגבש כבר בכנסת הקודמת, מוצע לקבוע כדלהלן: "יום עריכת משאל עם לפי חוק זה הוא יום בחירה", כלומר לא יום שבתון, אך שכל העובדים יוכלו לבחור לצאת לחופשה ביום הזה.


מהסעיף הזה נגזרים תיקונים שנראה אותם בהמשך, על שעות ההצבעה, כי יש ניסיון לעשות התאמות שבכל זאת אפשר יהיה להצביע במוסדות חינוך, שזה המקום העיקרי שבו מוצבות קלפיות, למרות שלא מדובר ביום שבתון, אבל לפרטים נגיע בהמשך. אזכיר רק שכעת מוצע שהבחירות ייחלו בשעה 14:00 ויימשכו עד שעה 23:00, אבל את זה נראה בהמשך.
רחל אדטו
אני נגד להפוך את זה ליום שבתון.
ארבל אסטרחן
מוצע שלא יהיה יום שבתון.
היו"ר יריב לוין
מוצע שזה יהיה יום בחירה למי שרוצה לבחור, אבל לא מעבר לכך.
אורלי עדס
בבחירות לרשויות המקומיות יש אפשרות שהיום הזה לא יהיה יום בחירה אלא יוכר כיום יציאה בתפקיד, בשל החשש שיהיו קשיים בגיוס אנשים שיעשו את השיקולים שלהם לכאן או לכאן. מדובר בהעסקה של עשרות אלפי אנשים ביום. אולי אפשר לשקול אפשרות שזה יהיה כמו ברשויות המקומיות. אמנם שם זה לא קבוע בחוק, אבל רצוי שזה יעוגן כאן.
ארבל אסטרחן
לקבוע מה?
אורלי עדס
שתהיה הודעה של נציבות שירות המדינה שזה יהיה יום בתפקיד. עו"ד איילת פישמן תסביר איך זה עובד ברשויות המקומיות.
ארבל אסטרחן
אבל רוב העובדים הם לא עובדי מדינה.
איילת פישמן
אין לנו בעיה עם הבוחרים. הבעיה עשויה להתעורר עם אנשים שצריך לגייס אותם לתפקיד מזכירי ועדות קלפי וחברי ועדה. כאשר אדם צריך לשלם ביום חופשה עבור הזכות להיות מועסק כמזכיר, במקרים רבים זה לא כדאי לו. לכן בבחירות לרשויות המקומיות, שבהן כידוע אין שבתון, מידי בחירות ניתנת הודעה של נציבות שירות המדינה, שעובדי מדינה יכולים לרשום את זה כיום תפקיד על מנת להיות מועסקים כמזכירים. זה היתר מיוחד לעבודה נוספת.
ארבל אסטרחן
הם מקבלים משכורת על היום הזה ומקבלים גם משכורת מוועדת הבחירות? הם מקבלים שתי משכורות על היום הזה?
איילת פישמן
נכון.
ארבל אסטרחן
ומי שאינם עובדי מדינה?
איילת פישמן
מי שאינם עובדי מדינה, בבחירות לרשויות המקומיות צריכים לשלם ביום חופשה. במקביל יש הודעה גם של מרכז השלטון המקומי.
היו"ר יריב לוין
בדרך כלל מזכירי הקלפיות הם עובדי מדינה.
רחל אדטו
מאחר ומדובר בסכום של כ-1,500 שקלים שמשולמים למזכיר קלפי, מעטים עובדי המדינה שזה מחיר יום עבודה שלהם, ולכן אם יצטרכו לשקול יום חופש מול יום כזה תמיד התשלום עבור עבודה כמזכיר קלפי עולה על תשלום עבור יום עבודה רגיל של מרבית עובדי המדינה.
איילת פישמן
יש כאן טעות אופטית מכיוון שמדובר על שכר שמשתלם עבור יום הבחירות ובנוסף עבור יום הדרכה שהוא על חשבון זמנם הפרטי, וביום שלפני הבחירות עליהם לבוא לקחת את החומר, ואני מזכירה שמזכיר קלפי צריך להיות בקלפי מ-7 בבוקר ועד 10 בלילה.
רחל אדטו
כדי לפתור את הבעיה של כמה מאות מזכירי קלפי - -
אורלי עדס
הם למעלה מ-12,000.
רחל אדטו
- - אנו לוקחים את כל המשק ונותנים יום שבתון לכל מדינת ישראל.
אורלי עדס
לא יום שבתון.
רחל אדטו
לא יום שבתון, אבל אפשרות לבחור. זה לא ראוי.
היו"ר יריב לוין
מה אתם מציעים לכתוב כאן?
אורלי עדס
שזה יהיה יום עבודה בתפקיד.
ארבל אסטרחן
לעובדי המדינה בלבד.
היו"ר יריב לוין
מה קיים היום ביחס לרשויות מקומיות?
איילת פישמן
קיימת הוראה של נציבות שירות המדינה שלא מעוגנת בחקיקה.
היו"ר יריב לוין
מה קובעת החקיקה?
איילת פישמן
החקיקה ברשויות המקומיות לא קובעת דבר, כלומר אין יום שבתון וכל אחד צריך לעשות את החשבון לעצמו.
אריה אלדד
מה יפריע לנציבות שירות המדינה להוציא הוראה כזאת גם במקרה של משאל עם?
איילת פישמן
שום דבר לא יפריע, אבל היא לא חייבת.
אריה אלדד
היא לא חייבת גם בבחירות לרשויות המקומיות.
אורלי עדס
הכול תלוי ברצונו הטוב של נציב שירות המדינה.
עמי ברקוביץ
אני מבקש להעיר שאנחנו מביאים בשלב הזה עמדה מקצועית. אין לנו עדיין עמדה של ועדת השרים לענייני חקיקה כפי שנתבקשנו להביא. החשש שאנו רואים, שהשילוב של יום הבחירה בצד צמצום שעות הבחירה לשעות 14:00-23:00 יכול להביא, מעבר לשאלת תפקוד המזכירים, גם להכבדה על מימוש הזכות להצביע, במיוחד לאוכלוסיות חלשות, לעובדים במשמרות וכדומה. אני סבור שהוועדה צריכה לשקול גם את ההיבט הזה ולנסות לראות איך אפשר למצות את האפשרויות כך ששעות ההצבעה יורחבו. אני יודע שברשויות המקומיות כאשר אין יום שבתון הקלפיות נפתחות בשעה 7:00 בבוקר. לכן אנחנו מציעים לבחון גם אפשרות כזאת כדי לא לצמצם מאוד את שעות הבחירה.
רחל אדטו
מה שאתה אומר נכון לגבי מי שעובד במשמרות. רוב המשמרות מתחילות מ-15:00 ומסתיימות ב-23:00 או מ-16:00 עד 24:00. אם אדם צריך להגיע למשמרת בשעה 15:00 הוא לא יכול להצביע ב-23:00. אני מסכימה אתך שצריך להרחיב את שעות ההצבעה, רק לעובדי משמרות אחר-הצהרים, להוסיף עוד שעה או שעתיים כדי שיספיקו להגיע מן המשמרת.
עמי ברקוביץ
בעייתי להתחיל לקבוע מנגנון מיוחד לעובדי משמרות. לוועדת הבחירות אין כלים כאלה.
רחל אדטו
לכן אני מציעה להוסיף עוד שעתיים כדי לפתור את הבעיה, כי אי אפשר לקבוע הסדר מיוחד רק למי שעובד במשמרת אחר-הצהרים.
עמי ברקוביץ
אני יודע שברשויות המקומיות ההצבעה היא משעות הבוקר.
אורלי עדס
באשר לאחוזי ההצבעה, יש לנו נתונים מסקר מהלך ההצבעה של מערכות הבחירות האחרונות. הסקר מצביע על כך שעד השעה 14:00 מצביעים למעלה ממחצית האזרחים שמממשים את זכות ההצבעה ביום הבחירות. בבחירות האחרונות הצביעו בסך הכול 65% מצביעים עד שעה 22:00, כאשר עד שעה 14:00 הצביעו 34%. אם יקצרו את שעות ההצבעה וההצבעה תתחיל רק בשעה 14:00, סביר להניח שרבים לא יוכלו לממש את זכותם להצביע. זה שיקול שצריך בהחלט לקחת בחשבון. זה כך לאורך הקו בכל מערכות הבחירות.
רחל אדטו
חשוב שאנשים יידעו ויעשו את החשבון. כאשר אדם יודע שיש לו יום חופשי הוא יכול "לשחק" עם השעות, להגיד: מתאים לי בבוקר, או מתאים לי אחר-הצהרים.
אורלי עדס
או שאלה דווקא אנשים שלא חל עליהם השבתון, שמועסקים בכל מיני שירותים ציבוריים ומממשים את זכות ההצבעה בבוקר לפני שהם הולכים לעבודה.
היו"ר יריב לוין
אין ספק בדבר אחד, שככל ששעות ההצבעה רבות יותר הסיכוי גדֵל שיבואו יותר אנשים. זה הכרחי, זה הרי ברור. השאלה האם ניתן לנתח האם העובדה שאנשים הצביעו בבוקר היא כי היה יום שבתון והם יצאו לטייל, כי זה היה נוח להם, או כי זאת היתה הדרך היחידה שלהם לממש את זכותם. אינני יודע האם אנחנו מסוגלים לעשות ניתוח כזה.
רחל אדטו
מה עושים בעולם הגדול? בארצות-הברית יום הבחירות הוא לא יום שבתון.
איילת פישמן
אבל שם הבחירות נערכות ביום ראשון.
אורלי עדס
ברוב המדינות זה ביום ראשון.
דוד רותם
בארצות-הברית ממשלה לא מחליטה לוותר על הבית שלה. זה יכול לקרות רק בישראל.
רחל אדטו
אנחנו דנים כאן בנושא של דת ומדינה.
דוד רותם
אין בעיה. אגיד לכם את האמת, מכיוון שארץ ישראל היא חלק מן הדת אז אין בעיה, תעשו את ההצבעה בין 14:00-23:00 ותאמינו לי שכל מי שירצו להתנגד יגיעו לקלפי.
איילת פישמן
השאלה, בחשבון הכי פשוט, האם 9 השעות הללו נותנות מענה סביר למצביעים. נחשב כמה זמן יש למצביע להצביע.
היו"ר יריב לוין
זאת שאלה אחרת לגמרי. זאת שאלה טכנית שיש לה גם פתרונות, ועוד נגיע אליהם. אני לא רוצה להיכנס לצד הזה. אני רוצה לדבר קודם כול על השאלה העקרונית, האם זה ייקבע כיום בחירה או כיום שבתון, ועל השאלה שאפשר להתייחס אליה גם בקונטקסט הזה האם נאריך את שעות ההצבעה מעבר למה שהוצע כאן, מ-14:00 והלאה, בהתעלם מן הצד הטכני. את הצד הטכני אפשר לפתור, אפשר לשים שני פרגודים. יש כל מיני דרכים לייעל את ההצבעה. אני סבור שלא זאת הבעיה. השאלה היחידה היא האם יש מקום להקדים את שעת ההצבעה, ומה המשמעות של הקדמה. כלומר, אם נקדים את זה לשעה 13:00 האם כתוצאה מכך יהיה צורך להשבית את כל בתי-הספר, או אולי זה רק שינוי מינורי. זאת שאלה טכנית במהותה.
אורלי עדס
גם בבחירות לרשויות המקומיות, למיטב ידיעתי, לפחות בשתי מערכות הבחירות האחרונות היתה החלטת ממשלה וכל מוסדות החינוך הושבתו ביום הבחירות, מוסדות החינוך שבהם מוצבות קלפיות, כאשר למעלה מ-85% מהקלפיות מוצבות במוסדות החינוך.
היו"ר יריב לוין
אנחנו לא רוצים להגיע לזה.
עמי ברקוביץ
גם אם ההצבעה תתחיל בשעה 14:00 צריך יהיה לפנות את מוסדות החינוך כמה שעות קודם לכן.
היו"ר יריב לוין
אפשר לסיים את הלימודים בשעה 12:00. רבותי, הרי ההיערכות בתוך בתי-הספר לא דורשת זמן רב. אפשר לרכז את כל הציוד בחדר המורים ואז פינוי הכיתות אם ייעשה שעה לפני ההצבעה יותיר די והותר זמן.
איילת פישמן
השאלה איך אנחנו עושים גם וגם, גם מאריכים את שעות ההצבעה וגם לא משביתים את בתי-הספר. לפני כמה דקות דובר על הוספת שעה נוספת להצבעה.
היו"ר יריב לוין
אני לא רואה שום מקום להשבית את מוסדות החינוך. הדרך היחידה, אולי אפשר להקדים את ההצבעה לשעה 13:00, מתוך הנחה שאז עד שעה 12:00 בצהרים באותו יום יסתיימו הלימודים ותהיה שעה להתארגנות.
דוד רותם
תוסיף שעה בערב.
היו"ר יריב לוין
יש דרך חלופית, להאריך בערב עד שעה 12 בלילה.
עמי ברקוביץ
אדם שעובד במשמרות לא יוכל להצביע.
דוד רותם
מתי המשמרת שלו מתחילה? גם אם נקבע שהבחירות יתקיימו בין 13:00-23:00 אמצא לך מישהו שהמשמרת שלו נופלת בדיוק בשעות הללו.
רחל אדטו
המשמרת מתחילה ב-15:00 או ב-16:00. מי שמתחיל בשעה 15:00 מסיים ב-23:00 ויכול להצביע אחרי המשמרת, ומי שמתחיל ב-16:00 יכול להצביע לפני המשמרת. כלומר תוספת של שעה – ואמנם לא כל-כך מקובל לעשות את זה עד 24:00 – מאפשרת את הגמישות הזאת בלי לפגוע בבתי-ספר, בלי להשבית וכדומה. יש בכך היגיון.
דוד רותם
אין שום סיבה לפגוע בבתי-ספר.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שנתקן את השעה, נקבע את 24:00 כשעת סיום ההצבעה ושעת ההתחלה תישאר 14:00. נשאיר את זה כיום בחירה. אם יהיה צורך בהוראה כזאת או אחרת, כפי שעושים היום יעשו גם אז. זה הרי לא קבוע בחוק גם היום. אם תמצאו לנכון להכניס תיקון רוחבי בכל החקיקה המתאימה בסוגייה של הוראות נציבות שירות המדינה, נחבר אותו גם לכאן.
איילת פישמן
אני מתקשה להבין מה זה תיקון רוחבי.
היו"ר יריב לוין
אם תביאו תיקון בחוק הרשויות המקומיות, שיגדיר ויעגן בחוק את ההסדרים שננקטים היום בהיעדר חוק באשר להוראות נציבות שירות המדינה, אז אין בעיה, נעשה את זה גם כאן.
איילת פישמן
בואו נדבר לרגע על מוסדות החינוך.
היו"ר יריב לוין
מוסדות החינוך יהיו פתוחים וייסגרו בשעה 13:00.
אורלי עדס
לפחות ב-12:00. צריך שעתיים כדי להכין את בתי-הספר.
היו"ר יריב לוין
אז הלימודים יסתיימו ב-12:00 ויהיו שעתיים להכין את בתי-הספר. לדעתי זה מספיק לגמרי.
ארבל אסטרחן
את שעת סיום הלימודים אנחנו לא כותבים בחוק. את שעות פתיחת הקלפי נתקן גם בעמוד 9, בפסקה 9(ב)(15), היכן שכתוב "14:00-23:00" יהיה "14:00-24:00".
אהוד שילת
שעת סיום הלימודים לא תיקבע בחוק? מי יכריז על זה? הרי כל אחד יעשה כרצונו.
איילת פישמן
חשוב שזה ייכתב בחוק כדי למנוע התכתשות שלנו עם משרד החינוך, זה הכול.
דוד רותם
צריך לכתוב את זה.
עמי ברקוביץ
את זה צריך לתאם עם משרד החינוך.
היו"ר יריב לוין
מה נעשה היום בסיבוב השני בבחירות לראשות עירייה?
איילת פישמן
היום ההצבעה בסיבוב השני בבחירות לראשות עירייה היא מהצהרים, בהינתן העובדה שאחוזי ההצבעה נמוכים מאוד.
היו"ר יריב לוין
לא זאת השאלה. מה נעשה מול משרד החינוך בעניין הזה? יש הוראת חוק? יש משהו?
איילת פישמן
קיימת רק אותה החלטת ממשלה.
היו"ר יריב לוין
אז כאן יהיה אותו דבר. אני לא רואה צורך להמציא את הגלגל.
דוד רותם
ואם הממשלה תחליט שהיא לא רוצה את זה היא לא תקבל החלטה כזאת.
היו"ר יריב לוין
הממשלה מחויבת לאותו הסדר. הממשלה לא תמנע את הצבת הקלפיות.
אריה אלדד
אם אנחנו קובעים בחוק שבתי-הספר צריכים להתפנות בשעה 12:00, ראוי לציין שרק בתי-ספר שבהם יש קלפיות ייסגרו.
היו"ר יריב לוין
זה ברור לגמרי. זה תמיד חל רק על מוסד חינוך שבו מוצבות קלפיות.
אורלי עדס
אנחנו משתמשים בכל בתי-הספר כמעט ברחבי הארץ, כולל בתי-ספר פרטיים.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שלא נחדש עכשיו חידושים בדיני הבחירות הכלליים כי אז נצטרך להתחיל דיון ארוך עם משרד החינוך ועם עשרים גורמים אחרים.
אורלי עדס
אבל החידוש כאן הוא שמקצרים את שעות ההצבעה.
היו"ר יריב לוין
זה קיים היום באותה מידה בבחירות בסיבוב השני לרשויות המקומיות.
אהוד שילת
ההבדל הוא שברשויות המקומיות אין לממשלה אינטרס פוליטי ישיר, כי ברשויות המקומיות זה 160-170 רשויות מקומיות שונות. כאן יש שאלה פוליטית מן המדרגה הראשונה והממשלה יכולה בהחלט להחליט כך או אחרת בניסיון להכשיל את המערכת. יש כאן אלמנט נוסף, של הקטנת מספר הבוחרים בקלפי. לפיכך אנחנו צריכים להוסיף עוד 6,000 קלפיות.
היו"ר יריב לוין
אני סבור שאנחנו לא צריכים להוסיף 6,000 קלפיות. עוד לא התחלנו לדון בזה, אבל כשנגיע לדיון הזה נבחן את השאלה ונדון בה.
אהוד שילת
זה נובע מאותו עניין, שמקצצים כאן בערך 7 שעות הצבעה ויש לכך משמעות, כמה בוחרים יכולים להצביע בדקה או בשתי דקות.
היו"ר יריב לוין
אני לא מומחה כמוכם לבחירות, אבל ישבתי בוועדת קלפי פעמים רבות, לפחות כחבר ועדת בחירות במפלגה שלי, ולפעמים בבחירות מסובכות יותר ברמת המצביע הבודד שצריך לסמן שמות וכן הלאה. התמודדנו גם עם מחשבים וגם בלי מחשבים. אגב, זה עבד בכלל לא רע בסופו של עניין. השיטה שבה השתמשנו פעמים רבות היא לפתוח באותה קלפי כמה פרגודים. באופן הזה לא צריך להוסיף 6,000 קלפיות. אפשר לנהל את הכול באותו כוח-אדם כמעט ובאותם אמצעים. צריך לזכור גם שאנחנו מוסיפים שעתיים בלילה, כלומר פער השעות הכולל יקטן, ואלה דווקא שעות שייתכן שיהיו נוחות יותר להצבעה. המצב לא כל-כך קטסטרופלי. זה לא מצדיק סטייה מדיני הבחירות הכלליים. עלינו להיצמד לדיני הבחירות הכלליים ולסטות רק היכן שאין ברירה.
אורלי עדס
אבל יש כאן סוגייה עקרונית, בגלל השבתון, והתיקון נגזר מזה. יש כאן סטייה מדיני הבחירות הרגילים.
איילת פישמן
כאשר קיצצנו את השעות, זה כבר סטייה.
היו"ר יריב לוין
אני לא מוכן לצאת מנקודת הנחה שהממשלה תכשיל את משאל העם על-ידי שלא תסגור את מוסדות החינוך ואי אפשר יהיה לפתוח קלפיות. אי אפשר לצאת מנקודת הנחה כזאת כאשר באים לחוקק חוק. עם כל הכבוד, אני לא מוכן לקבל את ההנחה הזאת.
אורלי עדס
אנחנו מבקשים להימנע מן הצורך להידרש להחלטת הממשלה בעניין הזה ברגע האחרון.
דוד רותם
אדוני היושב-ראש, אני חולק עליך. כאשר מחוקקים חוק ורוצים להבטיח שיהיה משאל עם צריך לקבוע הוראות לגבי כל הסעיפים. לא שהממשלה תרצה להכשיל, חס ושלום. הממשלה תרצה משאל עם.
אהוד שילת
אולי לא הבהרתי את עצמי היטב. לא יצאתי מתוך נקודת מוצא שהממשלה תרצה להכשיל את ההצבעה. נקודת המוצא היא הלחץ הציבורי. כאשר הורים שומעים שסוגרים את בית-הספר שעה אחת מוקדם יותר, מתחיל לחץ ציבורי שהעיתונות מלבה אותו, למה וכמה וכן הלאה. ואז באופן טבעי הממשלה נוטה להימנע מהחלטות כאלה. יותר מזה, ברשויות המקומיות קרה כבר פעמיים שאני זוכר, ואולי יותר, שהממשלה החליטה לסגור את מוסדות החינוך ושר הפנים – היו שניים כאלה שונים – ושר החינוך – ושוב היו שניים כאלה שונים – יום לפני הבחירות הודיעו שפותחים את כל בתי-הספר. זה גרם כמעט לקריסה של הבחירות לרשויות המקומיות. הציבו קלפיות בחדר שבו מחזיקים את ציוד הניקוי, את האקונומיקה ואת המטאטאים, חדר סגור בלי חלונות כי בבתי-הספר הלימודים נמשכו. היה מזל שאיזה פדופיל לא התחיל להתעסק עם ילד, כי באותו יום הסתובבו אלפי אנשים בבתי-הספר ביחד עם הילדים. מי שנתן את ההוראה פעמיים יום לפני הבחירות הם שרי חינוך משני צידי הקשת הפוליטית, כאשר לא היתה לנו אפשרות להתארגן או לכנס את הממשלה ולצעוק "חי וקיים". מכך אנו חוששים כאן. לכן אנו מבקשים שזה ייקבע בחוק.
איילת פישמן
אנחנו מבקשים שסגירת בתי-הספר תיקבע בחוק.
היו"ר יריב לוין
אבל זה המצב שקיים גם היום. זה לא תוקן היום ביחס לרשויות מקומיות, אז רוצים להכניס את התיקון הזה כאן כאשר הוא לא קיים שם?
איילת פישמן
כן, כי השבתון בוטל. אם השבתון בוטל בחוק אז בואו נעשה הסדר חלופי.
היו"ר יריב לוין
אבל השבתון לא קיים גם בבחירות בסיבוב השני ברשויות המקומיות.
אורלי עדס
אבל בבחירות לכנסת הוא כן קיים.
איל זנדברג
בבחירות הכלליות הוא כן קיים. זה המודל.
רחל אדטו
אמרת שהממשלה מהפחד שלא יכעסו עליה ושלא יגידו וכדומה מעדיפה להימנע מסגירת בתי-הספר בשעה 13:00, אבל הכעס גדול הרבה יותר על שהופכים את זה ליום שבתון.
אהוד שילת
אני לא מציע שזה יהיה שבתון. אני מציע לקבוע בחוק שמוסדות חינוך שמוצבת בהם קלפי ייסגרו בשעה 12:00.
רחל אדטו
אמרתם שברוב מוסדות החינוך מוצבת קלפי, כלומר רוב מוסדות החינוך ייסגרו.
איילת פישמן
בשעה 12:00.
אורלי עדס
אנחנו מבקשים לקבוע את זה בחוק.
היו"ר יריב לוין
אני לא מצליח להבין למה לקבוע כאן הסדר שעד היום אתם מנהלים אותו במערכות בחירות אחרות מבלי שהוא קבוע בחוק.
איל זנדברג
יש שתי מערכות. יש מערכת בחירות כלליות שבה יש יום שבתון. אולי זה צריך להיות המדד להשוואה. נכון שיש מערכת אחרת שמתנהלת בצורה אחרת, אבל השאלה מה הקו שממנו אתה לא רוצה לסטות. מבחינת ההתארגנות הקו הרלוונטי יותר, להבנתי, הוא הקו של הבחירות הכלליות. אם העיקרון הוא לא לסטות מן הקו הזה, זה לא סטייה גדולה כי אנחנו צריכים ליצור תחליף ליום השבתון. הרי המחלוקת כאן לא אידיאולוגית, אלא מחלוקת על כמה לסטות מן הקו.
אורלי עדס
צריך לעשות איזו התאמה בשל ביטול השבתון.
היו"ר יריב לוין
אם זה הכיוון, אני מציע שנקבע הוראה לפיה חדר שבו תוצב קלפי יועמד לרשות ועדת הבחירות שעתיים טרם פתיחת הקלפיות, מבלי שאנחנו נחליט אם סוגרים את כל בית-הספר או מקצים קטע כיתות שהוא נפרד ממתחם בית-הספר. הדבר הזה יהיה נתון להחלטה של האנשים בבוא היום.
איל זנדברג
מי יקבע אם החדר יועמד לרשות ועדת הבחירות? הרי זאת הבעיה, שאלת הסמכות, איך מורים למנהלי המוסדות ולבעלי המוסדות להקצות את החדר. הם יגידו: אנחנו לא מקצים את החדר ולכן אנחנו לא צריכים לפנות אותו במועד.
היו"ר יריב לוין
אבל מה עושים היום?
דוד רותם
תוסיף סעיף בחוק. מה אכפת לך?
היו"ר יריב לוין
למשרד החינוך תהיה בעיה קשה עם סעיף כזה.
אורלי עדס
אז לנו תהיה בעיה קשה יותר ביום הבחירות.
היו"ר יריב לוין
איך מקצים היום את החדרים בבחירות כלליות? מי מחליט איזה חדר מקצים?
דוד רותם
כל בית-הספר עומד לרשות ועדת הבחירות כי יש יום שבתון.
היו"ר יריב לוין
מי מחליט בבחירות לרשויות מקומיות?
אפרים גרינברג
בבחירות לרשויות המקומיות יש השבתה של בתי-הספר.
אהוד שילת
ההחלטה מתקבלת על-ידי משרד הפנים ביחד עם ועדת הבחירות המרכזיות. יש צוות שסוקר את כל מוסדות החינוך כל הזמן, במשך כל השנים, לא רק ערב בחירות, וקובע את מקומות הקלפי. במקומות רבים לצורך קלפיות שמותאמות למוגבלי ניידות קובעים במדויק את המסדרון ואת הכיתה. אחר-כך יש שבתון ליום הבחירות לכנסת, אין ילדים בבית-הספר. ועדת הבחירות האזורית מודיעה למנהל בית-הספר, או לשרת בית-הספר שאתו מתקשרים כדי שיכין את הכיתות, ומורים לו בדיוק באיזו כיתה לעשות את זה.
היו"ר יריב לוין
ומה קורה בבחירות לרשויות המקומיות?
אהוד שילת
כפי שאמרתי, ברגע שמשכו את השטיח מתחת לרגלי משרד הפנים יום לפני הבחירות – ואני הייתי אז המפקח על הבחירות במשרד הפנים – אז כל פקיד בחירות בכל ישוב הסתדר איך שיכל. אז הציבו קלפיות באולמות התעמלות, במקום שתי קלפיות שתוכננו באולם ההתעמלות הכניסו שם 5 קלפיות ואנשים התבלבלו, ניגשו לוועדת קלפי אחת ושלשלו את המעטפה בקופסה של ועדת קלפי אחרת כי כל הקלפיות היו סמוכות זו לזו. קלפיות מסוימות הציבו בחדר שבו מחזיקים את ציוד הניקוי.
היו"ר יריב לוין
אבל מה אתם עושים היום?
אהוד שילת
יהיה כישלון בבחירות כאלה. פעם אחת, ועוד פעם אחת, ובסוף ייכשלו הבחירות לרשויות המקומיות, אין כאן חוכמות. בסופו של עניין יהיה "בְּרוֹך".
היו"ר יריב לוין
למה לא ניסו לקדם תיקון כזה עד היום?
אהוד שילת
מנסים. יש תמיד בעיה שאנשים לא רוצים לריב. אבל כשאנו מדברים על בחירות לכנסת, על משאל עם, אסור להשאיר את זה ליכולת העמידה של שר החינוך או שר אחר מול ההורים ומול כותרות בעיתונים וכן הלאה. לשר החינוך יהיה נוח מאוד אם בחוק ייכתב מה שאנו אומרים, והוא יגיד: "סליחה, זה כתוב בחוק, אין לי ברירה, לא אני הרשע".
היו"ר יריב לוין
נקבע שחדר שאמורה להימצא בו קלפי יועמד לרשות ועדת הבחירות שעתיים לפני פתיחת הקלפיות, נקודה.
עמי ברקוביץ
באירוע כל-כך נדיר של משאל עם, האם לא נכון להתחשב בזה ובכל זאת להשבית את הלימודים כדי למנוע את כל הדברים האלה ולאפשר את זכות ההצבעה?
היו"ר יריב לוין
התשובה היא לא. היה כאן רוב דעות של חברי כנסת שלא מעוניינים בזה. שמעתי את הדעות כאן ואני מתרשם שהרוב מתנגד לזה. מי שירצה להציע הצעה כזאת, אפשר יהיה להצביע עליה. הרעיון לעשות השבתה של הלימודים ביום הזה - - -
אפרים גרינברג
רק משעה 12:00. עד שעה 12:00 ילמדו כרגיל.
דוד רותם
אני מציע להוסיף סעיף שיקבע: "מוסדות החינוך ייסגרו בשעה 12:00".
היו"ר יריב לוין
לא אכתוב דבר כזה.
דוד רותם
אני מציע.
איל זנדברג
אני מבקש להציע הצעה שאולי תגשר בין העמדות על-ידי קביעת לשון סביל בחקיקה. אני מציע לומר: "חדר שיועמד לרשות", ואז לא ברור מי מעמיד ומי קובע. גם לשיטתך, למה שהחוק לא יקבע מי מוסמך להורות על החדרים? נסמיך מישהו, כל גורם שיימצא לנכון, שיורה למוסדות החינוך להקצות חדרים מסוימים, ואותם חדרים יועמדו לרשות ועדת הבחירות שעתיים לפני פתיחת הקלפיות.
היו"ר יריב לוין
זה רעיון מצוין. כאשר תקבעו אותו בדיני הבחירות הכלליות ובדיני הבחירות לרשויות המקומיות, לא תהיה בעיה. לא אייצר כאן עכשיו הסדר חדש שלא קיים שם.
אורלי עדס
אבל הבעיה הזאת לא מתעוררת בבחירות הרגילות.
דוד רותם
אבל בסעיף 8 שינית את ההסדר. שם יש יום שבתון, נקודה.
אפרים גרינברג
ברשויות המקומיות יש השבתה של הלימודים. כאן לא מבקשים השבתה של הלימודים, אלא רק מ-12:00.
איל זנדברג
מישהו יכול להורות על כך. נכון? מי יכול להורות?
היו"ר יריב לוין
מי יכול להורות? מנהל בית-הספר. אתם רוצים שכך יהיה כתוב? הרי אתם לא רוצים בכך.
איל זנדברג
אז בואו נברר את השאלה.
דוד רותם
אם הסמכות תהיה בידי שר החינוך, אני מודיע לך שלא יהיה אף בית-ספר פנוי שבו אפשר להציב קלפיות.
היו"ר יריב לוין
לא נכון. למה להיכנס לסוגייה שעובדת כשורה לאורך כל השנים?
אורלי עדס
היא לא עובדת כשורה.
דוד רותם
לממשלה יש אינטרס שיהיה משאל עם. היא הביאה הסכם. אם שר החינוך הוא איש של סיעה אחרת בכנסת הוא יכול לגרום צרות. בבחירות המוניציפליות אין לו בעיה כי לכל המפלגות יש מועמדים.
שלמה (נגוסה) מולה
אני בעד ההסתייגות הראשונה.
אפרים גרינברג
אבל בפועל בבחירות לרשויות המקומיות בתי-הספר מושבתים מן הבוקר. אנחנו לא מדברים על הסיבוב השני של הבחירות. עכשיו אנחנו מבקשים שמשעה 12:00 הלימודים יושבתו.
היו"ר יריב לוין
אין לי בעיה לקבוע שמ-12:00 החדרים שבהם יוצבו קלפיות יהיו פנויים.
אפרים גרינברג
לא רק באותם חדרים. יהיו שם אלפי ילדים ולא תוכל לעבוד.
דוד רותם
אני מציע לכתוב בחוק: "בחדרים המיועדים להצבת קלפי יסתיימו הלימודים בשעה 12:00".
אפרים גרינברג
אבל יסתובבו שם אלפי ילדים.
היו"ר יריב לוין
אז יחליט שר החינוך אם הוא מורה לסגור בשעה 12:00 את כל בתי-הספר הללו, או שהוא ייקח את הסיכון וייתן למנהלים הוראות להקצות מתחם מסוים ולסגור אותו. אנחנו לא צריכים לנהל אותו.
אורלי עדס
ואז המנהל יחליט באילו חדרים יוצבו קלפיות? לנו יש העדפה וקביעות מסוימות של נגישות לאנשים עם מוגבלות.
דוד רותם
אני אגיש הסתייגות.
שלמה (נגוסה) מולה
גם אני אגיש הסתייגות.
היו"ר יריב לוין
אני לא מדבר על מוגבלים. ברור שהוא כפוף בשיקול הדעת שלו, שהיכן שצריכה להיות קלפי למוגבלים בניידות עליו להעמיד לה מקום מתאים.
אורלי עדס
אבל אתה מותיר את שיקול הדעת בידי מנהלי בתי-ספר. הם יכולים להעביר את המתחמים למקום אחר.
ארבל אסטרחן
לא כתוב אילו מתחמים מנהל בית-הספר צריך לתת ולחייב אותו לתת מתחמים מסוימים.
היו"ר יריב לוין
אבל זה לא כתוב באף חוק עד היום.
עמי ברקוביץ
הבנתי שעד כה בבחירות לרשויות המקומיות עשו השבתה של הלימודים.
היו"ר יריב לוין
מי שירצה יוכל להגיש הסתייגות. אין בעיה, אפשר להציע כאן כמה הצעות שונות. אני מציע שאנו נתקן לפחות את מה שמוצע כטיוטה הבסיסית, באופן שייקבע שכל החדרים שצריכים לעמוד לרשות ועדת הבחירות יועמדו לרשותה עד שעתיים לפני פתיחת הקלפיות. אפשר לקבוע במפורש שבכל מקום שבו נדרשת קלפי שמיועדת למוגבלים בניידות יועמד חדר שיהיה להנחת הדעת של יושב-ראש ועדת הבחירות האזורית שמטפל בסוגייה הזאת. גם את העניין הזה אפשר לפתור.
אורלי עדס
אנחנו מבקשים לפחות שכל הקלפיות שמוצבות יהיו על-פי דרישת ועדת הבחירות ולא שמנהל בית-הספר יחליט מה לעשות. קורים גם דברים כאלה.
דוד רותם
מנהל בית-הספר ייתן לך את כל הקומה הרביעית.
אורלי עדס
בדיוק. זאת הבעיה שלי.
שלמה (נגוסה) מולה
אני לא אוהב את הצעת החוק הזאת, זה ידוע ומוכר ואני לא צריך להצטדק. אבל שואלים אותך האם אתה דבק בדרישה שהתהליך הזה יהיה דומה לבחירות. מתארים לך שבבחירות יש קשיים, שהתהליך בבחירות לרשויות המקומיות לא מוכיח את עצמו ושבבתי-הספר יש בלגן גדול. אני מציע, וזה באמת לא התנצחות – ראשית, אני אגיש הסתייגות ואציע שזה יהיה יום שבתון כללי. אם זה יעלה כסף, שמשרד האוצר ימצא את הכסף. שנית, הם אומרים לך שלא צריך לתת את שיקול הדעת למנהל בית-הספר או לשר החינוך. תן את זה לוועדת הבחירות המרכזית. אם היא אמורה לנהל את הבחירות, תן לה את כל הסמכויות כדי שתוכל לעשות הכי טוב שהיא יכולה, כדי שיהיה קל יותר לאזרח להצביע. מה העניין? אני לא מבין את ההתעקשות.
היו"ר יריב לוין
תגישו הסתייגויות. כאשר ניגש להצבעות נצביע גם על ההצעה ליום שבתון מול ההצעה ליום בחירה וגם על ההצעה שאתה מציע. אני מוכן לבדוק את עמדתו של שר החינוך, אבל אני מניח שתהיה התנגדות לתת למישהו אוטונומיה להחליט איפה בדיוק יוצבו הקלפיות בתוך בתי-הספר, דבר שלא קיים באף חוק אחר. הרי גם היום כשנותנים לכם את כל בית-הספר עדיין אתם לא יכולים להחליט להציב את הקלפי היכן שאתם רוצים.
אורלי עדס
היום יש לנו אפשרות לבחור היכן להציב את הקלפי. על-פי הצעתך לא תהיה לנו אפשרות לבחור.
היו"ר יריב לוין
ואם מנהל בית-הספר אומר לכם: אני רוצה שהקלפי תהיה פה ופה ופה?
אורלי עדס
על-פי מה שאתה אומר הוא יוכל לומר שהוא מקצה לנו רק את הקומה השלישית. אני סבורה שזה לא לטובת האזרחים.
היו"ר יריב לוין
היום הוא יכול לומר את זה? זה בדיוק העניין, שאתם רוצים לייצר כאן הסדר שלא קיים עד היום, ואני מבין אתכם.
אפרים גרינברג
בבחירות היום למנהל בית-הספר אין שום עניין לקבוע באילו חדרים יוצבו הקלפיות כי בית-הספר כולו מושבת והבחירה היא שלנו. זה לא רלוונטי.
אורלי עדס
כל התמונה שונה לחלוטין במצב החדש שנוצר מכיוון שבית-הספר עובד ביום ההצבעה למשאל העם. זה שונה לחלוטין מיום הבחירות לכנסת שהוא שבתון ובתי-הספר סגורים, כל בית-הספר עומד לרשותנו. אנחנו בוחרים את המקומות הטובים ביותר והנוחים ביותר לאזרחים מתוך ראייה שהכול יעבוד באמת טוב ככל האפשר. על-פי הצעת החוק הזאת אנו עלולים להיתקל במקרה שמנהל בית-ספר יאמר שכל הכיתות בקומה א' ימשיכו ללמוד וכל הכיתות בקומות ב' ו-ג' יועמדו לרשות ועדת הבחירות, למרות שאין מעלית, כאשר חלק מן המקומות מיועדים גם למוגבלים בניידות. אני לא רוצה לחשוב מה תהיה התגובה של האזרחים ביום כזה.
היו"ר יריב לוין
כפי שאמרתי, מוגבלים בניידות החרגנו. בעניין הזה אין כל שאלה.
אורלי עדס
אנחנו משתדלים שבכל הקלפיות תהיה גישה נוחה ככל האפשר. כאן אתה מותיר את העניין בידי בתי-הספר. זה בעייתי. כל הנוסחה של הבחירות משתנה כאשר אין שבתון.
שלמה (נגוסה) מולה
אדוני היושב-ראש, אני לא מבין את ההתעקשות שלך.
איל זנדברג
הלחץ של ההורים על מנהל בית-הספר הפרטי יקבע את עמדתו.
היו"ר יריב לוין
העמדה שאתם מציגים כאן היא עמדה של הממשלה? אני רוצה להבין. ברור לכם שכאשר תבואו עם הצעה כזאת למשרד החינוך – זה לא כל-כך פשוט.
איל זנדברג
אדוני יודע שזאת לא עמדת הממשלה.
היו"ר יריב לוין
אני מבין את היתרונות אבל השאלה איך ניישב את זה עם משרד החינוך. אם אתם מוכנים קחו על עצמכם לבדוק עם משרד החינוך. אם הם מוכנים, אין בעיה. אם הם לא מוכנים, אני לא רוצה לקבוע כאן תקדימים של דיני בחירות.
אורלי עדס
אבל אתה קובע תקדים כאשר אין שבתון.
אפרים גרינברג
ההצעה הזאת הרבה יותר פשוטה לעומת הבחירות לרשויות המקומיות, שם יש יום השבתה מלא של בתי-הספר.
היו"ר יריב לוין
אבל לא בסיבוב השני של הבחירות.
אפרים גרינברג
הסיבוב השני של הבחירות הוא קטן.
היו"ר יריב לוין
אבל אלה אותן קלפיות בדיוק.
אפרים גרינברג
אבל ההיקפים קטנים בהרבה.
היו"ר יריב לוין
לא הבנתי מדוע ההיקפים קטנים בהרבה. אלה אותן ועדות קלפי, אותן קלפיות, אותם ספרי בוחרים, אותן כיתות. הכול אותו דבר.
אפרים גרינברג
אבל לא כולם מגיעים לסיבוב השני של הבחירות. מגיעים, אך לא באותו היקף.
אורלי עדס
אי אפשר להשוות את הבחירות לרשויות המקומיות והבחירות לכנסת.
שלמה (נגוסה) מולה
השאלה אם אתה רוצה להקשות על האזרחים או לאפשר להם בחירות קלות ונוחות.
היו"ר יריב לוין
אף אחד לא רוצה להקשות על האזרחים.
שלמה (נגוסה) מולה
אנשים יגיעו, יראו תור ארוך ויעזבו מבלי להצביע.
אפרים גרינברג
יום הלימודים מתבצע ברובו.
דוד רותם
אני מבקש שתירשם ההסתייגות שלי.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה. אני מבקש לקבל לישיבה הבאה את עמדת משרד החינוך בעניין הזה. ראשית, האם הם מוכנים שאנו נקבע סגירה של מוסדות החינוך כאן. שנית, האם הם מוכנים לחילופין שאנו נקבע סמכות של ועדת הבחירות לבחור לעצמה את הכיתות שבהן ימוקמו הקלפיות, ואם לא – האם יש להם איזו הצעה אלטרנטיבית שלישית לעניין הזה.
איל זנדברג
אנחנו מוכנים כמובן להיות גם הדוורים והשליחים, אך אני סבור שיהיה יעיל יותר אם הוועדה תפנה באופן ישיר, כמקובל.
היו"ר יריב לוין
אנחנו נפנה באופן ישיר. בסדר גמור.


אני עובר לסעיף 9 – החלת הוראות חוק הבחירות. זה סעיף ארוך מאוד שכולל שורה ארוכה של הוראות טכניות להתאמה של משאל העם להוראות של חוק הבחירות. השתדלנו ללכת צעד-צעד עם חוק הבחירות ועשינו שם את ההתאמות והשינויים המתחייבים. אני מציע שעו"ד ארבל אסטרחן תעבור על הסעיף והיכן שיהיו שאלות, הערות או הצעות אתם מתבקשים להעיר.
ארבל אסטרחן
הכלל מופיע בסעיף קטן 9(א), שקובע כי "משאל העם ייערך בדרך שבה נערכות הבחירות לכנסת, וועדת הבחירות המרכזית תהא אחראית על עריכתו". זה הכלל הבסיסי.


בהמשך באה רשימה גדולה של התאמות. סעיף קטן (ב) קובע: "על משאל העם יחולו הוראות לפי חוק הבחירות" – כלומר החוק והתקנות – "כאילו היה בחירות לכנסת, בשינויים המחויבים". המשמעות של שינויים מחויבים, שלא צריך בכל סעיף שכתוב בו "בחירות" לתקן עכשיו ולכתוב "משאל עם", זה שינוי מחויב. "ובשינויים אלה בהוראות חוק הבחירות המפורטות להלן, ככל שלא נקבעו בחוק זה הוראות אחרות באותו עניין". בהמשך יש רשימה של הפניות לחוק הבחירות עם תיקונים.


התיקון בפסקה (1) הוא תיקון טכני, שבא לתקן את ההגדרה "יום שליפת הפנקס". היום כתוב "יום ה' שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים". היות ואין רשימות מועמדים ואין יום אחרון להגשתן, מוצע לכתוב "היום ה-54 שלפני יום עריכת משאל העם ...". בעצם זה הולך לפי מה שקיים היום, כי היום האחרון להגשת הרשימות הוא 47 ימים לפני הבחירות.
שלמה (נגוסה) מולה
למה דווקא 54? למה לא 30? למה לא 40 או 45?
ארבל אסטרחן
הכוונה להתאים בדיוק למה שקיים היום. היום האחרון להגשת רשימות המועמדים הוא 47 ימים לפני יום הבחירות, ויום ה' האחרון לפני מוסיף עוד כמה ימים. ספרנו וחישבנו שזה יוצא היום ה-54.
שלמה (נגוסה) מולה
אם אני מבין נכון, מי שמועמדים להיבחר לכנסת, בודקים את הרקע שלהם ועורכים כל מיני בדיקות. כאן אין מה לבדוק.
היו"ר יריב לוין
מדובר על סגירת ספר הבוחרים. זה לא מועמדים.
איל זנדברג
השאלה מי רשאי להצביע ומתי בודקים את זה.
אריה אלדד
מסלול אישור שמות מועמדים הוא מסלול אחר לגמרי.
שלמה (נגוסה) מולה
אם כך, אלא אם כן יש בעיה טכנית, מדוע לא לקבוע שבועיים לפני מועד הבחירות?
איל זנדברג
כדי שאנשים יוכלו לערער לוועדת הבחירות המרכזית.
ארבל אסטרחן
וכדי שיהיה פנאי להודיע לאנשים.
אהוד שילת
השאלה שאתה שואל היא למעשה מי יהיה כלול בפנקס. בפנקס יהיה כלול כל מי שימלאו לו 18 שנים ביום משאל העם.
שלמה (נגוסה) מולה
כלומר, צופים קדימה. הבנתי. בסדר.
איל זנדברג
על מנת שאנשים יוכלו לערער ולשאול למה הם לא כלולים.
אפרים גרינברג
זה טכני לגמרי, כדי שיוכלו להדפיס פנקסים ולחלק אותם.
אהוד שילת
54 ימים זה בשביל להדפיס פנקסים ובשביל כל הטכנולוגיה.
שלמה (נגוסה) מולה
אני יורד מזה, בסדר גמור. היה חשוב לי שלא תימנע בשל כך הזכות להצביע מאנשים רבים.
ארבל אסטרחן
פסקה (2) קובעת כי "סעיפים 4 ו-5 לא ייקראו". אלה התאמות מחויבות. סעיף 4, שקובע שמפלגה רשאית להגיש רשימת מועמדים, וסעיף 5, שקובע שהצבעה תהיה בעד רשימות מועמדים, לא רלוונטיים.


בפסקה (3) יש תיקון משמעותי, ולכן גם כתבתי בצד את הנוסח המשולב. סעיף 21 לחוק הבחירות עוסק בהרכב ועדות הקלפי. הוא קובע כי "הוועדה המרכזית תקבע לא יאוחר מהיום הארבעים לפני הבחירות את מספר חבריה של כל אחת מוועדות הקלפי ואת הרכבה הסיעתי מבין הסיעות המיוצגות בוועדה המרכזית, וכן תקבע את הסיעות שמהן יהיו היושב-ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב-ראש, ובלבד שבכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות".


כאן הציע יושב-ראש הוועדה הסדר חדש. זה עניין שלא חשבו עליו בכנסת הקודמת, שיכולה להיות בעיה כאשר בוועדת קלפי יושבים נציגים של שלוש סיעות אבל שכולן תומכות או מתנגדות במשאל העם.
שלמה (נגוסה) מולה
באותה סיעה יכולים להיות גם מתנגדים וגם תומכים.
היו"ר יריב לוין
לא רק יכולים להיות. בטוח שיהיו.
ארבל אסטרחן
נכון. לכן יש כאן רעיון חדש. הנוסח המוצע כאן יש בו כמה אלמנטים. דבר ראשון, נקבע שבכל ועדת קלפי, במקום הקביעה שקיימת היום, שיהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות מבין הסיעות המיוצגות בוועדה המרכזית, מוצע שיהיה ייצוג לפחות לסיעה אחת שתמכה באישור ההסכם ואחת שהתנגדה. כלומר, מסתכלים על ההצבעה שהיתה בכנסת. בהצבעה בכנסת אנחנו יכולים לראות שיש סיעות שתמכו במלואן וסיעות שהתנגדו במלואן, לא מתייחסים כאן למי שלא השתתף בהצבעה או לנמנעים, ואז יודעים לגבי כל סיעה אם היא תמכה או התנגדה. אנחנו אומרים שבוועדת הקלפי יהיה נציג לפחות לסיעה כזאת ולסיעה כזאת.


באשר לסיעות שהקולות בהן יהיו לא אחידים, מוצע כאן בפסקה (2) ש"אם נחלקו קולות חברי הסיעה בהצבעה ... יראו לעניין סעיף זה" – ותיכף נראה שגם לעוד כמה עניינים בהמשך – את אלה שתמכו ואת אלה שהתנגדו כסיעות נפרדות.
שלמה (נגוסה) מולה
בשום אופן לא.
היו"ר יריב לוין
אל תיבהל. לא פיצלנו אף מפלגה. זה הגיוני מאוד. תקשיב עד הסוף.
ארבל אסטרחן
אם למשל בסיעת הליכוד יהיו מי שיתמכו ויהיו מי שיתנגדו, יווצרו לעניין הזה הליכוד א' והליכוד ב'. כל אחת מהן תיחשב כסיעה ואז לעניין ההרכב של ועדת הקלפי זאת תיחשב סיעה בעד וזאת תיחשב סיעה נגד והן יבחרו נציגים.
שלמה (נגוסה) מולה
אני לא יודע מה ההסדר לגבי המימון של תעמולת הבחירות. אינני יודע אם הגענו לשאלה הזאת.
היו"ר יריב לוין
זה לא רלוונטי. לא מחלקים כסף.
אריה אלדד
לא עושים את זה בשביל כסף.
שלמה (נגוסה) מולה
זה ברור לי. אני מדבר על מימון התעמולה.
אריה אלדד
אתה מדבר על מימון לראשי ועדות קלפי?
ארבל אסטרחן
מימון למפלגות.
שלמה (נגוסה) מולה
אתה יוצר כאן תקדים שבו אם יש מפלגה, לצורך העניין הליכוד, שמתחלקת לכאן ולכאן, כאשר אתה גוזר את תהליך הבחירות, אם ייקבע שהסיעות המיוצגות בכנסת יהיה להן תקציב למימון, המדינה תממן ואז את הסיעות הללו תראה כתתי-סיעות ותהיה להן גם חלוקה תקציבית. זה אומר שאנחנו הולכים ליצור מלחמה בתוך הסיעה.
היו"ר יריב לוין
אתה צודק, אבל הסעיף הזה מתייחס אך ורק לסוגיית ועדות הקלפי. בסוגיית ועדות הקלפי יש לנו בעיה. איך תבטיח שיהיה ייצוג לשני הצדדים? הייצוג לשני הצדדים הוא לא פונקציה של מפלגות.
שלמה (נגוסה) מולה
הייתי מעדיף ללכת לא על-פי הסיעות, אלא להגיד שיהיה - - -
היו"ר יריב לוין
אבל איך תדע? חייבת להיות נקודת התייחסות.
שלמה (נגוסה) מולה
בחוק-יסוד: משאל עם כל זה יכול היה להיפתר.
היו"ר יריב לוין
אגיד לך היכן נעוצה הבעיה. אתה מוכרח להגדיר נקודת התייחסות מסוימת, שתוכל לדעת מי שייך לנגד ומי שייך לבעד. לא על-פי זה שמישהו אומר שהוא כזה, אלא על-פי איזה פרמטר ברור. הפרמטר היחיד שיש הוא לא הסיעות, כי סיעות יכולות להצביע באופן מפולג. הדרך היחידה היא לקחת כנקודת ייחוס את ההצבעה שהיתה במליאת הכנסת. זה צעד שבא לפני משאל העם שבו האנשים מצביעים וידוע היכן כל אחד עמד בדיוק.
שלמה (נגוסה) מולה
מה תגיד אם יש בסיעה שלוש חלוקות: נמנע, בעד ונגד?
היו"ר יריב לוין
לא אכפת לי כרגע אם זה סיעה של שלושה או סיעה של עשרים. ברמת העיקרון, אני מתייחס לאלה שהיו בעד כקבוצה אחת, לאלה שהיו נגד כקבוצה שנייה, והם, כמו בכל ועדת קלפי של כל מפלגה, לפי היחסיות שלהם יכולים למנות. זאת אומרת, אם יש חבר אחד שהצביע בעד הוא ממנה 1/20 לעומת סיעה של 20 שהצביעה נגד.
אריה אלדד
זה לגמרי הגיוני ואני תומך בזה בוודאי. השאלה היא מה הנגזרת מתוך זה למימון לראשי ועדות קלפי ולסגנים.
היו"ר יריב לוין
אין מימון לראשי ועדות קלפי.
ארבל אסטרחן
חברי ועדת קלפי מקבלים משכורת מוועדת הבחירות.
עמי ברקוביץ
בכל מקרה היה צריך לתפעל את אותן קלפיות.
אריה אלדד
נכון, אבל מקובל שמחלקים את העוגה הזאת בין המפלגות ויש 100 ראשי ועדות קלפי לליכוד ו-100 לזה. כאן יכולה להיות מחלוקת בתוך הסיעות על המימון. זה מה שחבר הכנסת שלמה מולה אמר.
איל זנדברג
מימון מפלגות או משכורות?
אריה אלדד
גם וגם.
שלמה (נגוסה) מולה
היום בוועדת הבחירות, יש חלק שהמדינה מממנת ויש חלק שהמפלגות מממנות – המשקיפים.
ארבל אסטרחן
הכול המדינה מממנת. את כל השכר של חברי ועדות הקלפי המדינה מממנת.
אורלי עדס
המשקיפים לא מקבלים שכר.
איל זנדברג
אם המפלגה מחזירה הוצאות למשקיפים זה עניין שלה.
אורלי עדס
השכר לחברי ועדות הקלפי הוא מתקציב ועדת הבחירות.
אריה אלדד
אז נשארנו רק עם הסוגייה של המימון.
שלמה (נגוסה) מולה
זה בעייתי מאוד.
היו"ר יריב לוין
באופן עקרוני, אין מימון תעמולה, ואם יהיה – זה לא רלוונטי.
שלמה (נגוסה) מולה
אני מעדיף שהמדינה תממן את התעמולה במקום שיגייסו כסף ממיליארדרים.
היו"ר יריב לוין
אין לי בעיה, אבל בואו נסכים שזה לא יהיה בשיטה הזאת. חבר הכנסת מולה, ההצעה שלך לגיטימית, אבל היא לא מתייחסת לעניין שלפנינו עכשיו. עוד נדון בזה בהמשך, לא בסעיף הזה.
שלמה (נגוסה) מולה
אתה לא יכול לברוח מכך שאם יחקק חוק משאל עם שקובע אם יהיה שבתון וקובע את הכול, והמדינה תממן, כל כסף צריך להיות מוּצא באמצעות ועדת הבחירות המרכזית, הכלל הזה מקובל עליי. שאלת הייצוג, באיזה אופן וכן הלאה, היא שאלה אחרת.
היו"ר יריב לוין
כעת אנחנו לא עוסקים במימון אלא דנים בסוגייה איך נאייש קלפיות ונוודא שיש בקלפי ייצוג לשני הצדדים, לתומכים ולמתנגדים. אין מחלוקת על כך שלא יתכן שבקלפי יישבו נציגים רק של צד אחד. באשר לתשלום לחברי ועדות הקלפי, הרי כל קבוצה כזאת תמנה את חברי ועדות הקלפי וישלמו להם את התשלום שמגיע להם. תמיד זה פרופורציונלי. הרי כל חבר כנסת "שווה" את הקול שלו.
אריה אלדד
התשלום הוא דרך המפלגה או ישירות לאדם?
אורלי עדס
היום יש תקציב לוועדת הבחירות, סעיף תקציבי שמיועד לכך. המפלגה משלמת ישירות לפעילים. היא מגייסת אותם ומשלמת להם. היא נדרשת להעביר אלינו את כל הרשימות עם פירוט התשלום ששולם ורק אז מקבלת את מלוא התקציב. לפני כן היא מקבלת מקדמות.
אריה אלדד
אני לא רואה בזה קושי.
היו"ר יריב לוין
אין בזה קושי. זה ההסדר ההגיוני היחיד.
אריה אלדד
אם המפלגה מתחלקת 6-4, אז יחלקו את זה באותו אופן. אני לא רואה בזה בעיה.
שלמה (נגוסה) מולה
ומה עם המשקיפים?
אורלי עדס
משקיפים לא מקבלים שכר. רק חברי ועדות קלפי מקבלים שכר.
שלמה (נגוסה) מולה
אבל המפלגות כן מממנות שכר למשקיפים.
אורלי עדס
אינני יודעת מה המפלגות מממנות מתקציבן.
אפרים גרינברג
תרצה מפלגה לממן משקיף – תממן משקיף.
שלמה (נגוסה) מולה
עו"ד ארבל אסטרחן, מה באשר למשקיפים?
ארבל אסטרחן
יש הוראה שסיעות הכנסת, לרבות הסיעות הנפרדות כפי שאנו קוראים להן כאן, יוכלו לשלוח משקיפים לוועדות הקלפי, אבל רק הסיעות שאין להן ייצוג בוועדת הקלפי. כלומר, אם בוועדת קלפי יש ייצוג לשתיים-שלוש סיעות, סיעות נוספות יוכלו לשלוח משקיפים. כפי שהיום לא מקבלים על כך מימון, גם כאן לא יקבלו מימון.
שלמה (נגוסה) מולה
אם השאלה במשאל העם מצריכה תשובה של בעד או נגד, אם יש 4 סיעות שהן נגד את רוצה להגיד שארבע הסיעות ישלחו נציג?
היו"ר יריב לוין
אם ירצו, יכולים גם היום לשלוח 4 משקיפים.
אורלי עדס
אם יש 20 סיעות ורק 3 בוועדת הקלפי, יוכלו לשלוח 17 משקיפים.
אריה אלדד
הם לא סומכים זה על זה. הם חושבים: הוא רק אמר שהוא בעד והוא בעצם נגד. אף אחד לא מפריע לשלוח משקיפים.
היו"ר יריב לוין
אנחנו מאפשרים לשלוח משקיפים. ירצו – ישלחו. הסיכוי שיעשו כן קלוש, אני מסכים אתך, אבל מאפשרים להם. למה לנו למנוע מהם?
אורלי עדס
יש לנו הערה לפסקה הזאת. אם כבר רוצים להיצמד לנוסח הנוכחי של החוק, בנוסח הקיים מדובר על ייצוג של לא פחות משלוש סיעות. אנחנו מבקשים להיצמד לזה ולהותיר את האפשרות הזאת גם כאן. המניין החוקי לפתיחת קלפי הוא שני חברים ויש סבירות גדולה מאוד שמבין שניים לא יגיע אחד ולא ייפתחו קלפיות בזמן. לכן אנחנו מבקשים להשאיר: "לא פחות משלושה חברים".
היו"ר יריב לוין
אני לא רואה בזה בעיה.
אריה אלדד
ובלבד שאחד מהם לפחות הוא בעד ואחד לפחות נגד.
אורלי עדס
האיזון יישמר במסגרת האזור.
ארבל אסטרחן
"בכל ועדת קלפי יהיו לפחות שלושה, וביניהם לפחות אחד בעד ואחד נגד".
אורלי עדס
זה תיקון גם בסעיף 21(א) וגם בסעיף 21(ב)(2).
ארבל אסטרחן
שימו לב שלא מוצע כאן לשנות את הרכבה של ועדת הבחירות המרכזית, רק את ועדות הקלפי. הרעיון הוא שבוועדת הבחירות המרכזית בכל עת יהיה ייצוג גם לסיעות שהן בעד וגם לסיעות שהן נגד, גם אם האיזון לא יהיה בדיוק לפי מה שהיה בכנסת. אבל יכולות להיות סיעות נפרדות שלא יהיה להן כשלעצמן ייצוג. בסיטואציה שתיארתי, שהליכוד נחלק, הנציגים בוועדת הבחירות יהיו רק של הליכוד, לא של מה שקראנו לו הליכוד א' והליכוד ב'.


דבר נוסף שכדאי להבהיר כאן, שתמונת המצב של הסיעות תהיה כפי שהיתה ביום ההצבעה בכנסת ושינויים שיהיו אחר-כך בהרכב הסיעתי לא יובאו בחשבון.


אם כך, יש לנו תיקון בסעיף 21(א)(1), כפי שאמרתי. בסעיף 21(א) תתווסף פסקה (2) לגבי הסיעות הנפרדות, ובכל ועדת קלפי יהיה לפחות נציג אחד מסיעה שתמכה ולפחות נציג אחד מסיעה שהתנגדה. אלה התיקונים בסעיף 21.


פסקה (4) – בסעיף 24, סעיף קטן (ד) מדבר על המשקיפים. היום קבוע שכל רשימות המועמדים יכולות לשלוח משקיפים גם לישיבות ועדת הבחירות המרכזית, גם לוועדות האזוריות וגם לוועדות הקלפי. מוצע כאן שבישיבות של ועדות קלפי בלבד יוכל להיות נוכח כמשקיף נציג של כל סיעה, לרבות סיעה נפרדת שדיברנו עליה שאינה מיוצגת באותה ועדת קלפי.


עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן 24(ט), היום כתוב: "ישיבה של ועדת קלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים נוכחים, ובלבד שנכח בה גם מזכיר, אולם בעת ספירת הקולות תהיה הישיבה חוקית אם נכחו נציגים של שתי סיעות לפחות". כעת מוצע לקבוע שהישיבה תהיה חוקית "אם נכחו לפחות נציג של סיעה אחת שתמכה באישור ההסכם ושל סיעה אחת שהתנגדה לאישור ההסכם", שוב: סיעות כמשמעותן כפי שדיברנו.


פסקה (5) – התיקון הבא הוא בסעיף 25. מוצע להוסיף את סעיף קטן (ב8). סעיף 25 קובע שלכל סיעה יהיה בא כוח וממלא מקום ושהודעות על כך יימסרו ליושב-ראש הכנסת. מוצע להוסיף שאם היו סיעות נפרדות, כפי שדיברנו עליהן, הן יקבעו את בא כוחן וממלא מקומו ויודיעו בכתב ליושב-ראש הכנסת על זהותם.
אורלי עדס
יש לי בקשה בסעיף הזה. מאחר וההרכב הסיעתי ייקבע כפי שנאמר בסעיפים הקודמים, שצריך שיהיה ייצוג לסיעה אחת שהיא בעד ולסיעה אחת שהיא נגד, אולי אפשר יהיה לכתוב גם שההודעה אל יושב-ראש הכנסת תכלול את עמדת כל אחת מן הסיעות, בעד או נגד.
ארבל אסטרחן
בסדר. זה יהיה בסעיף קטן (ה).
אורלי עדס
ובנוסף לכך, תישלח הודעה גם לשר הפנים.
ארבל אסטרחן
תיכף אגיע לסעיף קטן (ה).


זה הוספה של סעיף קטן (ב8).


בסעיף קטן (ג) יש הוראה לגבי שינויים בהרכב הסיעתי וכיצד הם משפיעים על הרכב הוועדות. היום כתוב שאם היה שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת, של צירוף סיעות, והוא נעשה לאחר היום ה-49 שלפני יום הבחירות, ישתנה ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי שבהן יש נציגים לפחות משלוש סיעות. מוצע לתקן את הסעיף הזה ולקבוע שאם השתנה ההרכב הסיעתי, ישתנה ההרכב הסיעתי של ועדות הבחירות, אבל אם השינוי היה צירוף של סיעות שנעשה לאחר שנקבע כבר ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי זה לא יביא לשינוי בהרכב ועדות הקלפי. אלה כל מיני דברים טכניים.
רחל אדטו
זה מתקשר למה שאמרת על שינוי התקנון, מה הזכויות בעקבות התפצלות של סיעה, ונאמר לנו שכעת עובדים על זה. זה מתקשר לאותו עניין, כי אז נשאל כחלק משינוי התקנון אילו זכויות או חובות יש לסיעות שמתפצלות. מכיוון שנאמר שחלק מהדברים אתה חותך מהם ולא מאפשר להם, זה מתקשר לאותו עניין.
היו"ר יריב לוין
למרות שכאן זה בעיקר חיתוך של מוֹעֵד ולא חיתוך מהותי. אם הם עשו את זה לפני המועד אז הם מוּכרים.
רחל אדטו
במסגרת שינוי התקנון אתה יכול להוסיף גם, בין היתר, את מה שעו"ד ארבל אסטרחן אומרת כרגע, שלא תהיה להם זכות - - -
היו"ר יריב לוין
בעיקרון נותנים לסיעה את כל הזכויות כאשר מכירים בהתפלגות שלה. זה לא בדיוק אותה סוגייה. כאן הקו הוא קו של תאריך על-פי נקודת החיתוך.
רחל אדטו
נכון, אבל מכיוון ששנינו חברים בשתי הוועדות הללו אז צריך לזכור את מה שעו"ד ארבל אסטרחן אמרה כרגע לעניין החובות והזכויות שמעניקים גם לפילוג וגם לפרישה של סיעות.
היו"ר יריב לוין
את אומרת דבר נכון, אבל אלה לא תיקוני תקנון אלא תיקוני חוק. אם את נותנת לסיעה שפרשה ייצוג בוועדות בחירות זה פונקציה של חוקי הבחירות ולא של תיקון התקנון.
רחל אדטו
צריך לזכור את זה, כי תמיד יכולה לבוא סיעה שהתפלגה לפני משאל עם, לפני בחירות וכדומה ולהגיד: יש לנו זכות לשבת בוועדות הקלפי. הקשר גם ישיר וגם עקיף.
היו"ר יריב לוין
את צודקת, אבל המסלול הוא בחוק ולא בתקנון.
ארבל אסטרחן
סעיף קטן 25(ה) קובע היום שיושב-ראש הכנסת יודיע ליושב-ראש הוועדה המרכזית על הפרטים האמורים באותו סעיף ושינויים בהם. מוצע להוסיף, בהתאם להערת אנשי ועדת הבחירות ומשרד הפנים, שיושב-ראש הכנסת יעביר לשר הפנים וליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, לא יאוחר מהיום החמישים שלפני יום עריכת משאל עם, את רשימת סיעות הכנסת, לרבות סיעות נפרדות.
אורלי עדס
וגם כאן בציון עמדתן.
ארבל אסטרחן
וגם את באי-כוחן וממלאי מקומם.
ארבל אסטרחן
פסקה (6) – סעיף 39 הוא סעיף חשוב שעוסק במסירת המידע מפנקס הבוחרים לסיעות. מוצעים בו כמה תיקונים.


בסעיף יש הגדרה של "היום הקובע", שקובעת: או היום החמישים לפני יום הבחירות, או אם יש בחירות במועד קצר בגלל חוק הפיזור וכולי אז יום היווצרות העילה. היות וכאן זה תמיד יהיה תשעים ימים, מוצע להגדיר את "היום הקובע": "היום שלאחר היום שבו נוצרה העילה לעריכת משאל העם". העילה זה ההצבעה בכנסת.


אחר-כך יש הגדרה של "מפלגה" שקובעת: "מפלגה שיש לה ייצוג בכנסת, או מפלגה שנרשמה לפי חוק הבחירות ובא כוחה הודיע שבכוונתה להגיש רשימת מועמדים". בהמשך יש הוראות לגבי מסירת מידע בבחירות גם למפלגות שמיוצגות בכנסת וגם למפלגות שאינן מיוצגות ורק רשומות והודיעו שבכוונתן להתמודד. כאן מוצע בהמשך שמפלגות שאינן מיוצגות בכנסת לא יקבלו מידע מפנקס הבוחרים אלא רק מפלגות שמיוצגות בכנסת.


בסעיף קטן 39(ב) נקבע ששר הפנים ימסור למפלגה או לסיעה מידע. כאן מוצע להוסיף: "לרבות לסיעה נפרדת". כלומר אם יש סיעה שנחלקה לשתי סיעות, כפי שדיברנו, שתיהן יקבלו את המידע.


בהמשך כתוב שלא יעשו שימוש במידע אלא לצורכי התמודדות בבחירות. יובהר שזה רק לצורכי משאל העם כמובן כי זה מידע רגיש.


אלה התיקונים בסעיף 39.
היו"ר יריב לוין
יש הערות נוספות לעניין הזה? אין.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:05
PAGE
29

קוד המקור של הנתונים