ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/01/2010

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון) (תיקון), התשס"ט-2009, תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום) (תיקון), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
24
ועדת הכלכלה

25.01.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 164

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י' בשבט תש"ע (25 בינואר 2010), שעה 10:35
סדר היום
1. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון) (תיקון), התשס"ט-2009.

2. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום) (תיקון), התשס"ט-2009.
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

עמיר פרץ

כרמל שאמה
מוזמנים
רוני סיגל – רשם הקבלנים ומנהל אגף בכיר, משרד הבינוי והשיכון

עו"ד סמדר לוי זיזי – לשכה משפטית, משרד הבינוי והשיכון

עו"ד אילן אליהו – משרד הבינוי והשיכון

עו"ד אלון לוינץ – משרד הבינוי והשיכון

דוד שחף – מנהל אגף תשתיות ובניה חוזית, סמנכ"ל התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

אביטל זלמנוביץ' – יועצת, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

אילן אוסטפלד – יועץ, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל
ייעוץ משפטי
עו"ד איתי עצמון

יעל פיין - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
1. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון) (תיקון), התשס"ט-2009
היו"ר יצחק וקנין
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון) (תיקון), התשס"ט-2009, ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום) (תיקון), התשס"ט-2009.


הכוונה פה להתקין תקנות – בהעלאת אגרות אומנם – אבל מדובר על כך שזה יהיה דו-שנתי, זה יחסוך חיסכון גדול בביורוקרטיה.


הייתי מבקש שנציג המשרד יציג את התקנות ואנחנו ניגש מייד להקראה.
רוני סיגל
רוני סיגל, רשם הקבלנים. הנושא של האגרה הדו-שנתית, כפי שציינת, באמת יחסוך הרבה ביורוקרטיה פנימית וגם יחסוך חיכוך עם הקבלנים. נכון להיום, אנחנו מוציאים אגרה פעם בשנה, בתחילת השנה, האגרה בתוקף מתחילת השנה עד ה- 31 בדצמבר. הקבלנים משלמים סכום קבוע.


זה דורש ממני, כרשם הקבלנים, להפיק כ- 10,000 רישיונות בשנה. ההיערכות במשרד היא רבה. יש שינויים, ובמהלך שלושת החודשים הראשונים של השנה אנחנו מתעסקים בזה הרבה – פונים, מחפשים את הקבלן.


גם הקבלנים עצמם, מבחינתם, כשהם צריכים לגשת למכרזים הם צריכים להציג רישיון, הם פונים אלינו. יהיה חיסכון רציני אם זה יהיה לשנתיים ברציפות.


החיסרון, לכאורה, בנושא המעקב, הפיקוח והבקרה על הקבלנים. בכל מקרה, התוקף של הרישיון– כמו ברישיונות נהיגה – אנחנו מבצעים את הרישום אצלנו. אם קבלן מבוטל, הוא מתחייב להחזיר את הרישיון, אנחנו מפרסמים את זה באתר האינטרנט, ומזמין העבודה ידע לקבל את המידע הזה מאתר האינטרנט.


אנחנו נציין – גם היום אנחנו מציינים את זה על גב הרישיון – שצריך לבדוק את התוקף שלו באתר האינטרנט ואצל רשם הקבלנים.
היו"ר יצחק וקנין
בדיון הקודם בנושא הזה אתם התחייבתם לסיים עד ה- 31 בדצמבר 2009.
רוני סיגל
אנחנו אכן הגשנו את הבקשה במהלך שנת 2009. הנושא של אגרה דו-שנתית מחייב גם היערכות מבחינת המחשב לתשלומים הדו-שנתיים.


אנחנו מבקשים שהתוקף של התיקון הזה ייכנס לקראת סוף שנה זו.
איתי עצמון
לגבי הרישיונות.
רוני סיגל
לגבי הרישיונות הדו-שנתיים, כך שנוכל להפיק לכל הקבלנים רישיונות לשנתיים הבאות. זה אומר 2012-2011.
היו"ר יצחק וקנין
זאת אומרת, אתם מדברים פה על דחייה נוספת.
רוני סיגל
זה לא דחייה. כבר שלחתי את הרישיונות לכל הקבלנים – 2010. הם כבר יצאו.
לאה ורון
בהקשר של ההערה הקודמת שלכם – על הרישיון אין תאריך של התוקף שלו? למה אתם נדרשים להפנות אנשים לאתר האינטרנט כדי לבדוק אם הרישיון בתוקף, אם ממילא מצוין על הרישיון בוודאי התוקף שלו?
רוני סיגל
יש מקרים שבהם הקבלן שקיבל את הרישיון, לא עומד באחד מהמעקבים. למשל, עזב אותו מהנדס, והוא לא ממציא מהנדס אחר במקומו – אצלנו אנחנו מבטלים אותו, ואז המחזיק ברישיון צריך להסתכל. מזמין העבודה יודע להסתכל – הוא מברר אצל רשם הקבלנים אם הרישיון בתוקף.
היו"ר יצחק וקנין
אם אינני טועה, אתה מדבר על סוף שנת 2010.
רוני סיגל
כן.
עמיר פרץ
כן, כי הוא כבר הנפיק את כל הרישיונות.
איתי עצמון
מנפיקים ב- 1 בינואר.
רוני סיגל
גם הנושא של הסכום, חשוב לדעת, שהתעדכן בינתיים.
היו"ר יצחק וקנין
אם אני רוצה להירשם באמצע השנה, האם האגרה היא אותה אגרה או שהיא מופחתת?
רוני סיגל
היא מופחתת. אם הוא בא במהלך חצי השנה האחרונה, יש תקנה שמאפשרת שהאגרה לא תהיה מלאה, יש התחשבות. אחרי ה- 30 ביוני הוא משלם מחצית מהאגרה.


צריך לשים לב שהנוסח של האגרה שמובא כבר הספיק להתעדכן בהתאם למדדים. למעשה, עבור אגרה דו-שנתית אדם ישלם 954 שקלים.
איתי עצמון
אני מציע שאת הסכומים המעודכנים תנקוב בעת ההקראה, ותעבירו גם אלינו לאחר הדיון.
דוד שחף
דוד שחף, סמנכ"ל התאחדות הקבלנים בישראל. ראשית, אנחנו מברכים על ההחלטה שתוקף הרישיון יהיה לשנתיים. אנחנו היינו שותפים להחלטה הזאת במועצת הקבלנים, וזוהי החלטה נכונה, אבל אליה וקוץ בה.


ההחלטה התקבלה לפני למעלה מחצי שנה במועצת הקבלנים. אני רואה בחומר שהועבר, שבאוגוסט השר העביר את זה לאישור הוועדה; שר האוצר יובל שטייניץ ביולי אישר את זה. כל המערכת אושרה. לבוא היום ולהגיד שלא מוכנים זה דבר לא נכון, אין שום סיבה בעולם.
היו"ר יצחק וקנין
אני לא הייתי מאשים אותם. הוועדה הזאת, באופייה, היא לדעתי אחת הוועדות העמוסות ביותר.
דוד שחף
אני לא מאשים את הוועדה.
היו"ר יצחק וקנין
מאחר שאני במקרה מכיר את הוועדה הזאת, הוועדה הזאת היא העמוסה ביותר בכנסת בנושאים שבהם היא מטפלת, בנושאים שנכנסים לפה כל יום. אני לא רוצה להגיד כמה דברים נדחים. נכון שהבקשה מונחת פה כבר מה- 20 באוגוסט.
דוד שחף
חבר הכנסת וקנין, לא זאת הבעיה. צריכים להתכונן, צריך להכין. הם היו יכולים להיות מוכנים.
היו"ר יצחק וקנין
מה מפריע הקטע הזה, אתה יכול להסביר?
דוד שחף
זה עוד שנה – סתם, לחינם. מדובר על עוד תהליך ביורוקרטי של שנה. הרי מדברים על חיסכון ועל הקלות ועל ביטול של ביורוקרטיה, אז אנחנו למעשה דוחפים את כל הרפורמה הזאת – שאנחנו מברכים עליה – בעוד שנה.
סמדר לוי זיזי
אנחנו לא יודעים אם זה יאושר.
רוני סיגל
גמרנו את הפרוצדורה של ההפקה. כל הפעילות שהוא מדבר עליה – כבר עשיתי אותה במהלך אוקטובר, נובמבר, דצמבר, וכבר הפקנו עבור 10,000 קבלנים. אם תתקבל הצעתו, אני אצטרך לעצור את כל העבודה ולהתחיל עוד פעם להיערך, מה גם שמבחינה מיכונית הם עדיין לא סיימו את העבודה.


אנחנו מבקשים שזה יאושר לקראת השנה הבאה, זאת אומרת אם בסוף השנה הזאת זה יאושר, אני איערך לזה בהתאם.
איתי עצמון
ייכנס לתוקף, אתה מתכוון. יאושר היום וייכנס לתוקף – אתה רוצה ב- 31 בדצמבר 2010?
סמדר לוי זיזי
אוקטובר.
היו"ר יצחק וקנין
מתי אתם מעריכים שאתם יכולים לסיים?
רוני סיגל
שזה ייכנס לתוקף עד אוקטובר.
היו"ר יצחק וקנין
עוד עשרה חודשים. העניין הזה דורש כל כך הרבה זמן?
דוד שחף
אם ביולי זה אושר, מה הבעיה?
היו"ר יצחק וקנין
האם זוהי בעיה של כוח-אדם? תן לי להבין מה הבעיה.
רוני סיגל
יש גם בעיה משפטית. הרישיונות שיצאו עכשיו, הם יצאו מה- 1 בינואר עד ה- 31 בדצמבר. עכשיו תהיה כפילות, יהיה מערך שלם. אנחנו נצטרך גם לתקן את האגרה. התיקון היום לא כולל תיקון של התאריכים.
איתי עצמון
רק אעיר – אני לא אומר שזאת עמדתי – שישנה אפשרות לקבוע הוראת מעבר, שיראו את האגרה ששולמה כאגרה דו-שנתית. אינני יודע מבחינת המיכון כי אני לא מבין בענייני מיכון, אבל יש אפשרות לעשות זאת.
רוני סיגל
נראה לי שזה הולך לסבך את העניינים, וגם לחזור חזרה ולאשר את תיקון התאריכים לגבי השנים זה לחזור חזרה למועצה כי השר לא יוכל לחתום על התקנות בלי המועצה.
איתי עצמון
לא הבנתי את עניין התאריכים. נניח שזה ייכנס עכשיו לתוקף – אגרות ששולמו, חידוש הרישיון של האגרה ששולמה עבור רישיון עכשיו, יהיה רק בעוד שנתיים מהיום.
רוני סיגל
מבחינה מנהלית, אני לא יכול להפיק אגרה באמצע השנה. אם זה יתוקן עכשיו, זה יהיה שנתיים וחצי. נניח שמדובר על יולי – יהיו לי שנתיים וחצי. התקנה מאפשרת להפיק רישיון כשהוא מתאריך מסוים עד תאריך מסוים.
איתי עצמון
רק לגבי רישיון ראשוני.
לאה ורון
לוּ הוועדה היתה שמה את זה על סדר-יומה בנובמבר 2009, מה היה קורה אז? בינואר הייתם מפיקים רישיונות לשנתיים?
רוני סיגל
היה לנו קודם, בדרך, את ועדת האגרות, ונערכנו לשם.
דוד שחף
גם באוגוסט היא אישרה את זה.
רוני סיגל
לא ידענו אם זה יעבור שם, כך שהיום זה לבכות על חלב שנשפך.
היו"ר יצחק וקנין
השאלה אם אי-אפשר למצוא איזשהו לינקג' שכן יקשור את הדברים וכן תהיה אפשרות לאלה שמשלמים היום את האגרה, לקבל את האישור הזה.
איתי עצמון
מי שמחדש את הרישיון כל שנה, לא אנשים שקיבלו לראשונה רישיון. מי שכבר חידש את רישיונו עכשיו, יחדש רק בעוד שנתיים ולא בעוד שנה. מה הבעיה?
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו לא מדברים על קבלן חדש. אנחנו מדברים על קבלנים שהם כבר בצנרת ואתם מכירים אותם, הם בעצם מקבלים המשך של חידוש הרישיון.
רוני סיגל
אבל אז אני מתחייב להוציא רישיון חדש, עם תאריכים חדשים. מדובר בענף של מזמיני עבודה שצריכים להבין את מה שקורה, והם כבר 30 שנה נמצאים עם רישיון מה-1 בינואר עד ה- 31 בדצמבר, מעבר לסכומים.
דוד שחף
קודם כול, ועדת אגרות התכנסה ואישרה ב- 29 ביולי 2009, כך שהסוגיה של ועדת אגרות – זה אושר כבר לפני מספיק זמן והיו צריכים להיות מוכנים ולהתארגן לכך.


ממה נפשך, הרי זאת בעיה טכנית. שישלח לכל אחד מהקבלנים אישור אוטומטי לשנת 2010, ואז הקבלן – כשהוא מגיש או שואלים אותו, הוא מציג את הרישיון שניתן לו, ובשנה הבאה כבר יהיה בידיו הרישיון החדש. למה לדחות את הצו?
רוני סיגל
כבוד היושב-ראש, אנחנו מנסים לחסוך בכוח-אדם ובפרוצדורה.
היו"ר יצחק וקנין
זו עבודה כפולה, ברור לי.
רוני סיגל
זו גם עבודה שאני לא יודע אם אצליח להיערך לה היום.
היו"ר יצחק וקנין
שאלה אם אתם לא יכולים לקצר את הזמן. עשרה חודשים זה זמן ארוך מאוד.
אלון לוינץ
בכל מקרה, הרישיונות יצאו עכשיו.
רוני סיגל
היערכות של שלושה חודשים לפחות – כשאני יודע שבאוקטובר הייתי צריך להתחיל בהיערכות להוציא רישיונות ל- 2010, אז נכון שחיכינו לדיון בוועדת הכלכלה, אבל לא ידעתי אם זה מאושר או לא מאושר, אנחנו היינו צריכים לצאת עם הרישיונות, ומדובר במסה.
לאה ורון
לפחות לעתיד נעשה דברים טובים.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו נתחיל בהקראת התקנות.
סמדר לוי זיזי
"תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון) (תיקון), התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ג) ו-17(3) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 (להלן – החוק), בהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

החלפת תקנה 1

1. במקום תקנה 1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון), התשמ"א-1980 (להלן –
התקנות העיקריות), יבוא
"1. אגרת רשיון

בעד מתן רישיון לפי סעיף 3(ג) לחוק, תשולם אגרה דו-שנתית כדלהלן:

(א) ענף ראשי – 954 שקלים חדשים;

(ב) ענף משנה – 524 שקלים חדשים:"
היו"ר יצחק וקנין
אני חושב שבענף הראשי טעית. מופיע פה 862 שקלים.
סמדר לוי זיזי
זה כבר התעדכן.
היו"ר יצחק וקנין
אם כך, צריך לשנות את הסכומים.
איתי עצמון
למה ענף משנה לא משתנה?
סמדר לוי זיזי
"(ב) ענף משנה – 578 שקלים חדשים;"
היו"ר יצחק וקנין
על-פי מה זה מתעדכן? מדוע הסכומים פה שונים?
קריאה
הצמדה למדד.
היו"ר יצחק וקנין
הפרש של כמעט 50 שקלים?
סמדר לוי זיזי
זה דו-שנתי.
איתי עצמון
גם היום יש הוראת הצמדה של ספטמבר.
סמדר לוי זיזי
יש בתקנות אגרות רישיון את סעיף 2(ב).

"(ג) ענף ראשי נוסף – מחצית הסכום הנקוב בפסקה (א);

(ד) ענף משנה נוסף – מחצית הסכום הנקוב בפסקה (ב)."

"החלפת תקנה 1א

2. במקום תקנה 1א לתקנות העיקריות יבוא:

"1א נרשם קבלן לראשונה לאחר 1 בינואר של השנה השנייה, תהיה אגרת הרישיון לתשלום באותה שנה בשיעור מחצית מאגרת הרישיון הדו שנתית."
איתי עצמון
אני מבקש להעיר לגבי התקנה שכרגע קראת. אם משלמים בכל מועד, אך לאחר ה-1 בינואר של השנה הראשונה, משלמים על שנה שלמה. השאלה למה לא על החלק היחסי.
סמדר לוי זיזי
למה? אתה משלם חצי.
איתי עצמון
יש עכשיו שנתיים. אני שילמתי ב-1 בנובמבר 2011, אני משלם על כל 2011 בעצם. האם זה נראה לכם סביר?
רוני סיגל
בעבר זה היה על כל השנה. אחרי דיונים, הקטינו את זה והחליטו שזה יהיה למחצית. זה התיקון: "נרשם קבלן לראשונה לאחר 1 בינואר ..."
איתי עצמון
ראיתי את התיקון והבנתי את התיקון. אני רק שואל ומעלה בפני הוועדה את השאלה האם סביר שנרשם רוצה לקבל רישיון לשנתיים, הוא הגיש בקשה ב- 1 בנובמבר 2011, מדוע הוא צריך לשלם על כל 2011 ולא על החלק היחסי, זה קצת לא סביר.
רוני סיגל
הפחיתו את האגרה, אבל לא עשו את זה באופן יחסי.
איתי עצמון
הפחתתם או הכפלתם את הסכום?
רוני סיגל
הפחתנו לגבי אדם שנרשם – גם נכון להיום, אם מדובר על אגרה חד-שנתית ונניח הוא נרשם באוגוסט, הוא אכן משלם רק מחצית, הוא למעשה משלם כאילו הוא נרשם ב- 1 ביולי. האם זאת הטענה שלך?
איתי עצמון
לא. אני חוזר על השאלה שלי. לפי התיקון שלכם – אנחנו מדברים על שנים 2012-2011 - נרשמתי בנובמבר או בספטמבר של השנה השנייה, של 2012.
רוני סיגל
אתה לא משלם את השנה הראשונה.
אילן אליהו
הוא שואל למה לשלם את כל השנה השנייה.
איתי עצמון
אני משלם על כל השנה, מחצית מאגרת הרישיון הדו-שנתית. מחצית מאגרת רישיון דו-שנתית זה אגרה שנתית, כך שאני משלם על שנה שלמה אפילו שהתקופה יכולה להיות גם חודש.
רוני סיגל
במקרה שלך.
איתי עצמון
כן, אז למה לא לקבוע לפי החלק היחסי? יש לנו הוראות בחקיקת משנה ויש לי כמה וכמה דוגמאות.
רוני סיגל
אנחנו נביא את ההצעה הזאת למועצה.
איתי עצמון
לא, כרגע הוועדה מאשרת או לא מאשרת תקנות, היא יכולה להציע שינויים. אני כרגע מעלה בפני חברי הוועדה הצעה שזה יהיה לפי החלק היחסי, 1 חלקי 12. אני חושב שזה הרבה יותר סביר.
עמיר פרץ
זה סיפור מורכב. בכל מקרה הם ישלמו רק מחצית מהאגרה הדו-שנתית?
איתי עצמון
לא, זה כאילו שנה שלמה. נרשמת חודש, ואתה משלם על שנה שלמה. מחצית מאגרה דו-שנתית זה של שנה שלמה. צריך להיות החלק היחסי.
עמיר פרץ
לא. מחצית מאגרה שנתית אם מדובר על השנה השנייה.
דוד שחף
אין יותר אגרה שנתית.
עמיר פרץ
זה לא סביר, יתחילו להתעסק עם החלק היחסי?
איתי עצמון
עושים את זה.
היו"ר יצחק וקנין
שאלה אם ייכנסו בסכומים כאלה.
לאה ורון
מדובר בסכומים מאוד נמוכים.
היו"ר יצחק וקנין
הייתי אומר שכן אפשרי - - -
איתי עצמון
מחצית מהשנה.
עמיר פרץ
מחצית מהאגרה השנתית.
דוד שחף
אין אגרה שנתית.
איתי עצמון
אז רבע מהאגרה הדו-שנתית.
עמיר פרץ
אם הוא נרשם בנובמבר 2011 והוא מקבל לשנתיים עד נובמבר 2013, אז מה הבעיה? הוא משלם לשנתיים תמורת שנתיים. איפה הבעיה, אם כך?
היו"ר יצחק וקנין
זה הולך לפי שנה, לא לפי חצאי שנה. אני שואל: אם היום נרשמתי כקבלן בחודש פברואר 2010, האם האגרה תופסת את 2011-2010, אני מבין שזה לשנתיים. זה עד סוף השנה, עד ה- 31 בדצמבר. אין בעצם רישיון שהוא לחצי שנה, לחלק מהשנה אלא לכל השנה.
עמיר פרץ
הרישיון פג בסוף שנה. לכן תנסח.
איתי עצמון
אז אני הצעתי נוסח שזה יהיה לפי החלק היחסי.
רוני סיגל
זה עלה לדיון ב- 2004, אחרי 20 או 30 שנה שזה נהג כפי שזה נהג, ששילמו אגרה שנתית, ומישהו חשב שיש מקום להקטין את ה"עוול" ולשלם את החלק היחסי.


כפי שחבר הכנסת עמיר פרץ אומר, אלה כנראה סכומים שהטרחה במערכת כדי לתקן לא מצדיקה. זה עבר דיון שלם גם במשרד.
איתי עצמון
אתם מסכימים אתי שצריך לפחות להקטין, שזה לא יהיה בשיעור מחצית מאגרת הרישיון הדו-שנתית?
עמיר פרץ
תכתוב כך: היה והקבלן שילם על רישיון ותוקפו יהיה למעלה משנה – ישלם על החלק של שנה אחת, מחצית. אם נניח יש לו עוד שנה וחצי לאגרה – הרי משלמים על רישיון לשנתיים, אבל החלק היחסי נגמר בחצי שנה.


שילמתי עכשיו בנובמבר 2011, למעשה על שנה אחת קיבלתי זכויות לחודש, ועל השנה השנייה קיבלתי זכויות לשנה שלמה. אני בכל מקרה מקבל רישיון לשנה פלוס?
רוני סיגל
אתה מקבל רישיון לשנה וחודש.
עמיר פרץ
אין שום בעיה. החלק היחסי של השנה שאיננה במלואה יהיה מחצית.
איתי עצמון
אז במקום מחצית צריך לכתוב רבע.
עמיר פרץ
זה לא רבע.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, הלוואי וזאת תהיה הבעיה.
איתי עצמון
אתם רוצים להשאיר את זה ככה?
היו"ר יצחק וקנין
כן, אגיד לכם למה. מדובר פה על סכומים זעומים, מדובר פה על קבלנים.
עמיר פרץ
אם 500 שקלים זה קריטי עבור קבלן - שישלם את הרישיון חודש אחרי.
איתי עצמון
אני רק מפנה את תשומת לב הוועדה למשמעות ההוראה. הוועדה תחליט כפי שהיא תמצא לנכון.
עמיר פרץ
יש פתרון. הקבלן בא בדצמבר ואומר: אני לא אשלם היום, אני אשלם בינואר, ואז הוא לא משלם את החלק היחסי.
איתי עצמון
כרגע, לפי הנוסח הזה, אם הגשת בקשה ב-1 בדצמבר, אתה תשלם עבור שנה.
עמיר פרץ
הוא לא חייב לשלם.
רוני סיגל
זה נרשם, זה לא הגשת הבקשה. מה שחבר הכנסת פרץ אומר זה נכון. אם זה קריטי בשבילו, הוא יחכה.
עמיר פרץ
יחכה חודש וישלם בינואר, יקבל על שנה מלאה.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, בואו נאשר את זה ככה.
דוד שחף
אבל באותו זמן הוא לא יכול לגשת למכרזים. זאת לא שיטה.
היו"ר יצחק וקנין
על המכרז הוא משלם 5,000 שקלים, 7,000 שקלים, כך שהסכום הזה זניח, אני חושב.
עמיר פרץ
בואו נתקדם. אם זה נוח להם מבחינת הרישומים, אין שום טעם לבלבל עכשיו את כל המערכות.
סמדר לוי זיזי
"תיקון תקנה 3

במקום תקנה 3(א) לתקנות העיקריות יבוא "(א) תוקפו של הרישיון הוא עד ל- 31 בדצמבר של השנה העוקבת, לשנה שבה ניתן".

תחילה

4. תחילתן של תקנות אלה ביום..." – צריך לתקן את זה.
איתי עצמון
31 באוקטובר אתם רוצים?
סמדר לוי זיזי
כן, 31 באוקטובר 2010.
היו"ר יצחק וקנין
אני שואל שאלה, ברצינות כרגע. אתם הבאתם את זה וביקשתם ל- 31 בדצמבר. אתם מבקשים עוד שנה מעכשיו. אני חושב שזה לא סביר.
אלון לוינץ
זה נוסח שנשלח באוגוסט.
היו"ר יצחק וקנין
בסדר.
איתי עצמון
יש לי עוד שתי שאלות. אני חושב שצריך להתאים גם את הנוסח של תקנה 4 מכיוון שמדובר שם על אגרה שנתית. יש פה התאמות נוסח שלא עשיתם, לפי דעתי. תקנה 4 כרגע אומרת: האגרה השנתית תשולם לא יאוחר מיום 1 בינואר, וכתוב על השיעור הנקוב בעד כל שנה אשר בה... יש כאן התאמות נוסח שצריך לעשות.
סמדר לוי זיזי
4(ב), אתה מתכוון.
איתי עצמון
גם ב- 4(א) וגם ב- 4(ב).
לאה ורון
הוא מדבר על התקנות העיקריות.
דוד שחף
סליחה, אני עדיין רוצה לחזור לסוגיה של התאריך. אני חושב שפה מציגים מצב של ביורוקרטיה ושל עבודה שהיא לא נראית לי הגיונית. הרי הם לא הוציאו עדיין לכולם. כל אלה שלא הוציאו- שיוציאו לשנתיים.
רוני סיגל
למה לא הוצאנו לכולם? הוציאו לכולם כבר.
דוד שחף
אין שום בעיה. אלה שלא, הרי מה קורה?
לאה ורון
אבל אומר לך מר סיגל שהם הוציאו כבר לכולם.
רוני סיגל
למה אתה אומר שלא הוצאנו לכולם?
דוד שחף
לפי מה שאני יודע, לא כולם קיבלו. יכול להיות שהוצאתם, אבל לא כולם קיבלו.
רוני סיגל
הפקנו את הכול.
דוד שחף
הפקתם. יש הבדל בין הפקתם לבין לשלוח. המחשב הפיק.
רוני סיגל
שלחנו.
היו"ר יצחק וקנין
אני שואל שאלה טכנית כרגע. לו התקנות האלה היו מאושרות לכם באוגוסט, הייתם יכולים היום להיערך לזה?
דוד שחף
איזו שאלה.
היו"ר יצחק וקנין
אמת. או שהייתם מבקשים היום הארכה שוב.
רוני סיגל
יכול להיות, אני באמת לא יכול לענות על השאלה הזאת.
דוד שחף
זה מחשב שבמקום 2010, מגדיר 2011.
רוני סיגל
לא, יש פה גם עניין של תשלומים משתנים. הוא צריך לבדוק את הנושא במחשב עם התשלומים.
דוד שחף
זו אפילו לא סוגיה טכנית.
היו"ר יצחק וקנין
אתם קיבלתם את התיקון שזה דו-שנתי.
סמדר לוי זיזי
כן.
איתי עצמון
זו התאמת נוסח. יש לי שאלה נוספת. מדוע הסכומים לא מפורסמים גם באינטרנט לגבי העדכון? כתוב כאן ברשומות. האם אפשר להוסיף באתר אינטרנט של משרד השיכון או רשם הקבלנים?
היו"ר יצחק וקנין
רשם הקבלנים.
רוני סיגל
בסדר גמור.
איתי עצמון
שאלה נוספת. לפי תקנה 2, הצמדה למדד – לא ברור מתי הסכום משתנה. נאמר בתקנה 1 שהסכום ישתנה ביום פרסום ההודעה, כלומר לרשם יש סמכות רחבה מאוד לקבוע מתי משתנה הסכום, לעומת למשל לגבי רישום כתוב 1 באפריל. השאלה מתי אתם רוצים.
עמיר פרץ
גם זה יהיה 1 באפריל.
איתי עצמון
אני חושב שהגיוני 1 בינואר.
היו"ר יצחק וקנין
אני חושב שאיתי צודק מכיוון שלא ראוי שהדבר הזה יתבצע באמצע השנה. אם כבר אתם שולחים אישור וחידוש רישיון, אזי גם העדכון.
רוני סיגל
כתוב באוקטובר, על מנת שבינואר כבר ייצא המעודכן.
איתי עצמון
מה המועד שאתם רוצים?
אילן אליהו
אנחנו רוצים בנובמבר של כל שנה.
איתי עצמון
כלומר, מתי הסכום האמור ישתנה?
אילן אליהו
לפי מדד אוקטובר.
איתי עצמון
מתי?
קריאה
של השנה שלפני.
איתי עצמון
כרגע כתוב: לפי שיעור העלייה בין מדד חודש ספטמבר.
רוני סיגל
ספטמבר, על מנת שנוכל להיערך באוקטובר ונובמבר, להיות כבר מעודכנים עם הסכומים של ספטמבר.
איתי עצמון
אני חושב שהגיוני יהיה שהסכום האמור ישתנה ביום 1 בינואר, פה במדד.
קריאה
לא, אבל אז הרישיונות מודפסים כבר.
עמיר פרץ
מדפיסים את הרישיון עם הסכום, והם מפסידים.
רוני סיגל
תשאיר את זה אפריל.
איתי עצמון
1 באפריל אתם רוצים?
רוני סיגל
כן.
עמיר פרץ
אני חושב שלא כדאי לך 1 באפריל. 1 באפריל לא הגיוני כי הם מפסידים חצי שנה עדכון.
היו"ר יצחק וקנין
בשורה התחתונה, הם לא מפסידים כלום. העדכון יהיה נמוך אם הם יעדכנו אותו באפריל. אם הם יעדכנו בספטמבר, העדכון יהיה יותר גבוה מבחינת התשלום של האגרה.


לכן, השאלה אם הם יהיו ערוכים. אנחנו רואים שהם לא ערוכים.
איתי עצמון
אני שוב מחדד את השאלה. בתקנה 2(ב) כתוב: הסכום האמור בתקנה 1 ישתנה ביום פרסום ההודעה ב- (ג), וב- (ג) כתוב - - -
יש כאן איזו הוראה מעגלית.
עמיר פרץ
אז תשנה את שניהם, בהקבלה ל-1 בספטמבר.
איתי עצמון
מדד חודש ספטמבר מתפרסם מתי?
אלון לוינץ
ב- 15 באוקטובר.
עמיר פרץ
אז מה הבעיה?
איתי עצמון
אי-אפשר. או שזה יהיה 1 בינואר, או 1 באפריל.
עמיר פרץ
אתה טועה. סלח לי, עם כל הכבוד, אני לא מסכים אתך, איתי - ואני מבין קצת יותר ממך במדדים. זה שצריכה להיות מקבילה, אתה צודק.
היו"ר יצחק וקנין
יש פה את התקנות הקודמות.
עמיר פרץ
התקנות הקודמות היו לפי אפריל כי פעם שנת תקציב במדינת ישראל היתה אפריל.
היו"ר יצחק וקנין
גם אפריל אין פה. "הסכום האמור בתקנה 1 ישתנה ביום פרסום ההודעה, כאמור בתקנת משנה (ג), לפי שיעור העלייה בין מדד חודש ספטמבר שקדם למועד האמור.
איתי עצמון
אבל מדד חודש ספטמבר מתפרסם ב-15 באוקטובר.
עמיר פרץ
בסדר גמור. לכן זה משליך על הסכום החדש שיהיה ב-1 בינואר. למעשה, הקבלן מרוויח חוסר עדכון מדד של שלושה חודשים, הם אומרים בשביל להעריך במחשב. נניח שיש מדד שלושה אחוזים – הסכום הוא 100 שקלים – יהיה 103 שקלים.
היו"ר יצחק וקנין
בכל מקרה, אני הייתי משאיר את זה כך ולא הייתי מתקן.
איתי עצמון
אתם רוצים להשאיר את זה כך?
רוני סיגל
כן.
עמיר פרץ
זה לא טוב לא לתקן. אדוני היושב-ראש, אם הוא לא מתקן והוא מנפיק רישיונות בין ינואר לינואר, הוא מפסיד שישה חודשים עדכון.
קריאה
כרגע לא כתוב כלום.
היו"ר יצחק וקנין
פה זה הולך לפי מדד ספטמבר.
עמיר פרץ
לא. מדד אפריל, הוא אומר.
קריאות
לא. ספטמבר.
עמיר פרץ
ספטמבר זה טוב.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, אני הייתי משאיר את זה ככה, לא הייתי מתקן את זה. שיישאר כפי שזה.
איתי עצמון
אז כרגע אתם רוצים להשאיר את זה ככה ולא לתקן את זה?
קריאות
כן.
עמיר פרץ
זה בסדר גמור. מדד חודש ספטמבר שקדם למועד האמור.
איתי עצמון
אבל לא כתוב מתי. כתוב ביום פרסום ההודעה בעצם. יש סמכות רחבה – למשל, לעומת תקנות הרישום, שבהן כתוב: ב-1 באפריל ישתנה לגבי מדד פברואר, וכולי. זה כתוב היום בתקנות הרישום, שאנחנו תיכף נדון בתיקון שלהן.
עמיר פרץ
מה הוא יכול לעשות, הוא לא יעדכן פעמיים.
איתי עצמון
אוקיי. אתם רוצים להשאיר את הסמכות רחבה – אין בעיה.
עמיר פרץ
כן. יש דברים הגיוניים.
היו"ר יצחק וקנין
סיימנו את ההקראה. אנחנו, אם כן, נאשר את התקנות, בתיקונים.
דוד שחף
עוד לפני, אני חוזר למועד. אנחנו מתעסקים עם השקלים הבודדים האלה שקשורים לעדכון הזה, ואנחנו לא מתייחסים למהות, והמהות היא מה שהם אמרו – הביורוקרטיה. הרי מה יקרה? הם דוחים את הביורוקרטיה לסוף השנה. הרי הם יצטרכו להנפיק את ההיתרים.
עמיר פרץ
מה זה משנה לך? כבר קיבלת רישיונות לשנה הזאת.
דוד שחף
יהיה לי עוד רישיון היום, זה "ויה דולורוזה" כל החידושים האלה וכל הבעיות שיש. אנחנו חוסכים את ה"ויה דולורוזה" הזאת.
אילן אליהו
הם עברו אותה בסוף שנה שעברה.
דוד שחף
ואתם מבקשים שהם יעברו אותה בסוף השנה עוד פעם.
היו"ר יצחק וקנין
הוא רוצה שתוקף התקנות לא יהיה ב- 31 בדצמבר 2010 אלא מיידי.
איתי עצמון
מה המשמעות? רישיון ניתן ב- 1 בינואר, בכל מקרה.
עמיר פרץ
אדם שילם רישיון. אני קיבלתי רישיון ל- 2010, שילמתי כבר.
היו"ר יצחק וקנין
יש צדק במה שהוא אומר, לחלוטין. הרי הם שלחו את התקנות ב- 31 בדצמבר 2009, שתוקפן תחילת התקנות האלה. אנחנו דוחים את תחילת התקנות לעוד שנה בעצם.
דוד שחף
זה עוד פרוצדורה.
עמיר פרץ
אבל יש קבלנים שכבר שילמו.
היו"ר יצחק וקנין
אדוני רשם הקבלנים, אין שום סיכוי, אתה לא ערוך?
רוני סיגל
לא.
היו"ר יצחק וקנין
אז למה שלחתם את התקנות ככה אם אתה לא ערוך?
סמדר לוי זיזי
טעות.
דוד שחף
אין לנו ויכוח על התשלום. הוויכוח הוא לא על התשלום. ראית שלא התערבתי אם מדובר על עוד שני אחוזים או עוד שלושה אחוזים, לא זאת הסוגיה.


הסוגיה היא הביורוקרטיה. היום, זה "ויה דולורוזה" לחדש את הרישיון.
היו"ר יצחק וקנין
אני רוצה לעזור לכם אבל אני מצטער. אני מבין שהוא לא ערוך, הוא לא מסוגל. אני לא רוצה לשים עליו איזשהו סד של זמן שהוא לא מסוגל לעמוד בו.
לאה ורון
מה גם שהוא הוציא את כל הרישיונות.
דוד שחף
אז הוא יוציא רישיון לשנה הבאה כבר עכשיו, ולא נצטרך לעבור את הבקשות מחדש.
אלון לוינץ
אבל השנה הזאת יהיה כפל, יהיה בלגאן.
עמיר פרץ
בן אדם יקבל פעמיים, קבלנים סתם יתבלבלו.
דוד שחף
התקנה אמורה היתה להקל בביורוקרטיה – שהחידוש יהיה לשנתיים. המשמעות עכשיו, שהחידוש הוא לשנה, ובעוד שנה עוד פעם.
קריאות
לא. לשנתיים.
היו"ר יצחק וקנין
סליחה. אני שואל שאלה טכנית, אולי אני אציע פה עצה. האם אתם כבר שלחתם את הרישיונות?
רוני סיגל
כן.
היו"ר יצחק וקנין
אז אין כבר מה לעשות. למה לא יכולתם להוציא את הרישיון כבר לשנתיים?
רוני סיגל
כי לא ידענו אם זה יאושר.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, אני לא יכול להאשים את רשם הקבלנים, מצד אחד, כיוון שהם הניחו את זה פה כבר בחודש אוגוסט, ולצערנו לא היה דיון פה. לו היה דיון, יכול להיות שהיו נערכים להנפיק את הרישיונות כבר לשנתיים, יכול להיות שזה היה חוסך את כל כאב הראש, אפילו את הטענה שאתה טוען כרגע, מר שחף.


אני מצדיק את הטענה שלך, אבל אין לי כלי שאני יכול לפתור את זה. אנחנו נמצאים בתפר כזה שהוא בלתי אפשרי. אני מקווה שלפעם הבאה כבר הכול יסתדר.


אנחנו, אם כן, נאשר את התקנות, על-פי התיקונים שהצענו.


תחילתן של התקנות ב- 31 באוקטובר 2010, זה השינוי הנוסף.

אם כן, מי בעד התקנות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון) (תיקון), התש"ע-2010, בכפוף לתיקונים, נתקבלו.
היו"ר יצחק וקנין
אם כן, התקנות אושרו.
2. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום) (תיקון), התשס"ט-2009
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו עוברים לסט הבא של התקנות: תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום) (תיקון), התשס"ט-2009. בבקשה.
סמדר לוי זיזי
"תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום) (תיקון), התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו- 17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, בהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הוספת תקנה 1א

אחרי תקנה 1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשמ"א-1980 (להלן – התקנות העיקריות), יבוא:

אגרה בעד הגשת בקשת רישום
"1א האגרה בעד הגשת בקשת רישום בפנקס הקבלנים תהיה
א. בעד רישום ראשון בענף ראשי – 477 שקלים חדשים;"
איתי עצמון
למה בעצם 477 שקלים? הסכום אמור להתעדכן ב-1 באפריל. אתם הגשתם באוגוסט. למה אתם עכשיו מעדכנים? כתוב כאן: הסכום ישתנה ב-1 באפריל לפי שיעור עלייה במדד בין מדד חודש פברואר שקדם, לעומת מדד חודש פברואר הקודם.


אתם הגשתם באוגוסט. למה עכשיו אתם משנים את הסכום כאן, אני לא מבין.


העדכון יהיה עכשיו. ברגע שהתקנות יאושרו, הוא יהיה ב-1 באפריל.
עמיר פרץ
לא. ב-1 בספטמבר קבענו.
איתי עצמון
לא, זה משהו אחר.
סמדר לוי זיזי
סליחה, זוהי טעות.
היו"ר יצחק וקנין
זה יישאר כפי שזה – 463 שקלים חדשים.
סמדר לוי זיזי
"ב. בעד רישום נוסף של כל ענף ראשי – 463 שקלים חדשים;

ג. בעד רישום ראשון בענף משנה – 463 שקלים חדשים;

ד. בעד רישום נוסף של כל ענף משנה – 463 שקלים חדשים.

תיקון תקנה 2

בתקנה 2(ב) לתקנות העיקריות, במקום "הסכום האמור בתקנה 1" יבוא "הסכומים האמורים בתקנות 1 ו- 1א". "
איתי עצמון
האם יש צורך לתקן גם את תקנה (ג)? את הסכומים. "רשם הקבלנים יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המתקיימים לפי האמור בתקנת משנה (ב)", אז אולי גם כאן נוסיף פרסום באינטרנט?
רוני סיגל
אין בעיה.
איתי עצמון
באיזה אתר? באתר של משרד השיכון?
רוני סיגל
באתר של רשם הקבלנים.
סמדר לוי זיזי
"תיקון תקנה 3

האמור בתקנה 3 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) קבלן שהתקבלה בקשתו לרישום בפנקס הקבלנים, תקוזז אגרת הבקשה לרישום ששילם מהאגרה

שיש לשלם בעד רישום בפנקס הקבלנים, לפי העניין."

תחילה

תחילתן של תקנות אלה" – כאן נתקן את התאריך.
איתי עצמון
מה התאריך שאתם מבקשים?
רוני סיגל
30 יום מיום פרסומן.
היו"ר יצחק וקנין
זאת אומרת, אתם מדברים על ה- 31 - - -
איתי עצמון
אנחנו לא יודעים מתי יהיה מועד הפרסום ברשומות. 30 יום מיום שמשרד המשפטים יפרסם ברשומות את התקנות.


מה ייעשה לגבי בקשות לרישום שכבר הוגשו, שעכשיו בטיפול?
לאה ורון
לא תקוזז האגרה?
אלון לוינץ
לא תיגבה אגרה.
סמדר לוי זיזי
רק מי שגובים ממנו – זה יקוזז.
היו"ר יצחק וקנין
אני מציע לקרוא שוב את הסעיף לגבי המועד.
איתי עצמון
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן ברשומות.
היו"ר יצחק וקנין
אם כן, אנחנו מאשרים את התקנות, עם השינויים כפי שהוצעו פה, כפי שהוקראו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום) (תיקון), התש"ע-2010, בכפוף לשינויים שהוקראו, נתקבלו.
היו"ר יצחק וקנין
אם כן, התקנות אושרו.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:30).

קוד המקור של הנתונים