ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/01/2010

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 13), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
6
18/1/2010

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 193

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
‏יום שני, ג' בשבט התש"ע (‏18 בינואר, 2010), שעה 11:30
סדר היום
1.
הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – הגברת אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית), התש"ע-2009 (פ/1741), של חברת הכנסת שלי יחימוביץ
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

שלי יחימוביץ
מוזמנים
עו"ד דן אורן
-
ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חזי אופיר
-
מנהל אגף אכיפת חוקי עבודה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד דבי אליעזר
-
הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אסף רוזנברג
-
ממונה בכיר, אגף המשמעת, נציבות שירות המדינה

יפית כנעני
-
תובעת, אגף המשמעת, נציבות שירות המדינה

טל בורנשטיין
-
רכזת הדרכה וטיפול, מרכז גאות, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

עו"ד צבי שפר
-
ההסתדרות הכללית החדשה

חזקיה ישראל
-
מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי, התאחדות התעשיינים

עו"ד מיכל חילי
-
התאחדות התעשיינים

מיכל רוזין
-
מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

עו"ד ענבר יחזקאלי-בליליוס
-
יועמ"ש, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
ייעוץ משפטי
זיו מגור
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – הגברת אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית), התש"ע-2009 (פ/1741)
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – הגברת אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית), התש"ע-2009, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ. גברתי המציעה, בבקשה.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב-ראש, הצעת החוק באה לתקן לקונה מיותרת בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – הגברת אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית). פקחי משרד העבודה שבאים לבדוק את אכיפת החוק, בודקים בין היתר במידה רבה מאוד האם המעסיקים מקיימים את לשון החוק ותולים במקום העבודה על לוח המודעות הסברים לעובדים ולעובדות מה עליהם לעשות במקרה של הטרדה מינית, מי הממונה על הטרדה מינית, למי פונים, מה היא הטרדה מינית. ההנחיות על לוח המודעות הן חלק בלתי נפרד מן החוק והן קריטיות מאוד ליישום החוק ולאכיפתו.


התברר שפקחי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מתבקשים להודיע מראש על בואם ולכן כל שנותר למעסיק לעשות הוא לתלות 5 דקות לפני הביקור את הנוהל, דבר שהוא באמת מופרך והגיע הזמן לתקן אותו, זה מובן מאליו.


במהלך העבודה על הצעת החוק הביעו אנשי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה רצון להרחיב אותה ולהחיל אותה לא רק על אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית אלא בכלל על חוקי שוויון הזדמנויות בעבודה לכל סוגיהם, דבר שנראה לי הגיוני. יש על כך הסכמה ביני ובינם, כולם מעוניינים בזה. ביקורות פתע הן באמת נשמת אפה של הביקורת. לכן אני מציעה להעביר את הצעת החוק בנוסח המורחב כפי שהוצע והוסכם כאן.
היו"ר חיים כץ
נציגי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, בבקשה.
חזי אופיר
אני מנהל אגף אכיפת חוקי עבודה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. אכן ביקשנו להרחיב את הצעת החוק. אני חייב לציין בהמשך לדבריה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, החוק הזה הוא באמת ייחודי בכך שיש בו את חובת ההודעה. אנו אוכפים 18 חוקי עבודה ובאף חוק אחר אין צורך בהודעה מוקדמת. ההודעה המוקדמת מגבילה אותנו מאוד בעבודתנו מכיוון שלא פעם אנו בודקים שורה של חוקים במקומות העבודה, לא רק חוק מסוים. חוקים אחרים אני יכול לבדוק כי אני לא צריך להודיע ודווקא את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (הגברת אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית), שהחלק שלנו בו צנוע מאוד, נמנע מאתנו לבדוק ואני חייב להודיע למעביד פעם נוספת בדואר רשום על שאגיע לביקורת ולבוא לשם רק לאחר זמן. בקיצור, זה מאוד-מאוד טפשי ומיותר, ומגביל אותנו מאוד.


נכון שביקשנו להרחיב את הצעת החוק ולהחיל אותה על חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בכללותו מכיוון שאנחנו עוסקים באכיפה פלילית ואנחנו צריכים לתפוס ראיות. למשל בעניין שוויון הזדמנויות מה אני תופס? שאלון שיש בו מרכיבים שאסור לשאול עובד: גיל, פרופיל וכולי. כאשר אני מודיע שאני בא לבדוק את המעסיק על יישום חוק שוויון הזדמנויות הוא מכין לי טפסים שנטולים את כל הראיות הללו ואני יוצא משם בלי ראיות ובלי כלום. לכן אני סבור שיש מקום לבקש את מחיקת הצורך להודיע, כך נוכל לעשות עבודתנו טוב יותר. תודה.
דן אורן
אני נציג משרד המשפטים. קודם כול אני מבקש להגיד שגם מבחינת משרד המשפטים ומבחינת הממשלה בכללותה יש כעיקרון הסכמה למהלכים שקורים כאן, בוודאי להצעת החוק המקורית של חברת הכנסת שלי יחימוביץ לעניין האכיפה של הוראה מסוימת בחוק למניעת הטרדה מינית, לגבי התלייה של התקנון וביטול הדרישה להודעה מוקדמת. להצעת החוק המקורית הסכימה ועדת השרים לענייני חקיקה, כמובן בכפוף לתיאום עם הממשלה.


בשבוע שעבר פנו אלינו מן הוועדה באשר להרחבה, שבכלל לא תהיה דרישה להודעה מוקדמת. גם עם זה אין לנו בעיה. אלא דבר אחד שאנו אומרים, הסעיף שמבקשים לתקן, שבו מופיעה הדרישה להודעה מוקדמת, הוא סעיף שטעון ניסוח מחדש.
היו"ר חיים כץ
יהיה זמן להכניס תיקונים בהכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. היום אנו מאשרים את הצעת החוק לקריאה הראשונה.
דן אורן
אנו סבורים שגם הנוסח הכחול לא סובל - - -
היו"ר חיים כץ
הנייר סובל הכול.
דן אורן
זאת דעתנו.
שלי יחימוביץ
בסך הכול אנחנו מסכימים כאן בהיבט העקרוני. בהיבט העקרוני דעתכם כדעתנו.
דן אורן
נכון.
שלי יחימוביץ
אז בואו נצביע על זה עכשיו, ואת השינויים נכניס בתיאום בהכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
דן אורן
היינו מבקשים להצביע על הנוסח המקורי ואז לעבוד על הנוסח בהכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. זאת הבקשה שלנו.
מיכל חילי
אני נציגת התאחדות התעשיינים. כאשר נשלח אלינו נוסח הצעת החוק המקורית של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, הסכמנו, למעט כמה סייגים כעניין של יעילות. חברות כימיה וחברות ביטחוניות, אם לא יודיעו להן מראש תיווצר בעיה כנראה. מר חזי אופיר מהנהן בראשו. יש בעיה בכניסה למפעלים ולחברות הללו ולכן אפילו רק כעניין של יעילות עדיף שתינתן הודעה.
היו"ר חיים כץ
לקמ"ג הם יודיעו מראש.
מיכל חילי
זה סייג שהעלו מפעלים שלנו כאשר שלחנו אליהם את הצעת החוק כדי לראות מה ניתן לעשות. זה לגבי הצעת החוק המקורית.


עכשיו נשלח אלינו נוסח הצעת החוק המורחבת שנדונה כאן, שרוצה להרחיב את זה על כל הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. אחת הסיבות שהצעת החוק המקורית של חברת הכנסת יחימוביץ נראית לנו הגיונית היא שבאמת מדובר כאן בעניין שהוא שחור ולבן והכי פשוט זה לתלות את התקנון ולא לקבל כתב אישום, אבל כשמדובר בהוראות אחרות של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מדובר בדרך כלל בסטנדרטים ודברים שהם לא חד-משמעיים.
שלי יחימוביץ
כמו מה למשל? תציגי דוגמה.
מיכל חילי
אם לדוגמה בטופס יש שאלות על נושאים שונים ולגבי אוכלוסיות שבעצם לא כלולות בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. באף מקום לא אוסרים לשאול את זה.
שלי יחימוביץ
איך זה קשור להודעה המוקדמת? אם המעסיק יודע שמשהו לא בסדר בשאלון, אני לא מבינה את הבעיה.
מיכל חילי
כי כאשר מגיעים ובודקים שאלות כאלה זה לוקח המון זמן. זה לא כמו לבדוק אם ניתנה הודעה לעובד עם כניסתו לעבודה או לא ניתנה, זה לא כמו שבודקים אם נתלה תקנון באשר להטרדה מינית.
שלי יחימוביץ
זה יגזול זמן בכל מקרה, עם הודעה או בלעדיה, אותו זמן.
מיכל חילי
יוצאים כאן מנקודת הנחה כאילו כל המעסיקים רמאים, או לפחות רמאים בפוטנציה. אין זה כך.
שלי יחימוביץ
לא, חס וחלילה. בשום פנים ואופן לא.
דן אורן
אבל זאת דרישה שלא קיימת באף חוק עבודה אחר.
מיכל חילי
תשאל את עצמך למה היא לא קיימת. היא לא קיימת בשל סיבה פשוטה מאוד, משום שכאן לא מדובר בכללים אלא בסטנדרטים.
שלי יחימוביץ
שמענו ממך כבר נימוקים משכנעים יותר בעבר.
מיכל חילי
אני עדיין סבורה שתהיה לנו בעיה עם זה. לא סתם גם במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה פעמים רבות כן מודיעים מראש, למרות שלפי הוראות החוק האחרות אין צורך להודיע משום שיש כאן גם צורך לייעל את ההליכים. מגיעים למפעל, מדברים עם החשב או עם מנהל החשבונות ומשביתים אותו במשך יום שלם.
שלי יחימוביץ
כאשר מס הכנסה בא לעשות ביקורת, הוא מודיע מראש?
מיכל חילי
לא.
שלי יחימוביץ
יפה. הוא בא, משבית את הכול, מוציא את הניירות, בודק הכול, עושה בלגן נוראי, הרבה יותר מאשר כאן.
מיכל חילי
גם זה לא בסדר.
חזי אופיר
אנחנו לא עושים בלגנים.
שלי יחימוביץ
בקיצור, את מציעה שנתקן את החוק ושמס הכנסה יודיע מראש למעסיקים על ביקורת?
מיכל חילי
לא כך אני מציעה. אני מציעה שלפחות לא נחמיר בעניין הזה כאשר אולי אין מקום להחמיר.
צבי שפר
אני נציג ההסתדרות הכללית החדשה. אנחנו בעד הנוסח הרחב יותר, בשל סיבה פשוטה. אינני יודע מדוע משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לא מודע לזה, אבל גם היום יש את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, וסעיף 3 בו קובע שבנוסף לכל סמכות הנתונה למפקח העבודה בכל חיקוק, הוא רשאי להיכנס לכל מקום בכל עת. כלומר, בנוסף. למרות החוק הזה הוא יכול גם היום להגיע ולא חייב להודיע מראש.
חזי אופיר
הבעיה לא להיכנס, אלא לבדוק.
צבי שפר
עדיף לנו למחוק את הטעות הזאת ולתקן אותה באופן כללי. לא ספציפית להודעה בעניין החוק למניעת הטרדה מינית אלא לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה בכללותו.
דבי אליעזר
אני מן הלשכה המשפטית במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. למען הסדר הטוב ולפרוטוקול, נשאלנו האם אנחנו מוכנים להרחבת ההוראה והסכמנו, מן הטעמים שמר חזי אופיר ציין.


בנוסף לכך, שישה מחוקי העבודה קובעים סמכויות פיקוח: חוק ארגון הפיקוח על העבודה, שכר מינימום, העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם, עבודת נשים, שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק שירות התעסוקה. החוק היחיד שבו נדרש התנאי של הודעה מוקדמת כדי להיכנס למקום העבודה הוא חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. אין בזה כל טעם. אפילו בחוק ההגנה על עובדים (חשיפת שחיתויות), שגם בו ניתן לומר שאין עניין של שחור-לבן אלא זה עניין של בחינה, יש סמכות למפקחים להיכנס מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה בכל עת שנראה להם לנכון. לכן אנו סבורים שהתיקון כשלעצמו ראוי.
היו"ר חיים כץ
נעבור לקריאת הצעת החוק בנוסח המורחב.
זיו מגור
הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – הגברת אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית), התש"ע-2010


סעיף 1 – תיקון סעיף 18

"בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, בסעיף 18(ב)(2), המילים "לאחר מתן הודעה מוקדמת" – יימחקו.


סעיף 2 – תחילה


תחילתו של חוק זה ....."


אני מציע לקבוע את תחילת החוק בהכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – הגברת אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית), התש"ע-2010 – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
מאחר וכל חברי הכנסת שנמצאים כאן הצביעו בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק נתקבלה ותועבר למליאה לקריאה ראשונה.


תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55
PAGE
6

קוד המקור של הנתונים