ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/01/2010

חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקון מס' 3), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הפנים והגנת הסביבה

20.1.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 138
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

שהתקיימה ביום רביעי ה' בשבט התש"ע (20 בינואר 2010) בשעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקון מס' 4),

התש"ע-2009.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה ביבי
מוזמנים
נצ"מ יעל אידלמן – רמ"ח משמעת, המשרד לביטחון פנים

עו"ד יואל הדר – יועץ משפטי, המשרד לביטחון פנים

רב כלאי נפתלי שמולביץ – ע' יועץ משפטי, המשרד לביטחון פנים

עו"ד גבי פיסמן – מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
רכזת הוועדה
שוש אזולאי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר

(תיקון מס' 4), התש"ע-2009
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקון מס' 4), התש"ע-2009, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. זאת הצעת חוק ממשלתית. מי רוצה להציג את זה?
יעל אידלמן
אני ראש מחלקת משמעת במשטרת ישראל.

בשנים 2004-2003 נערכו שני טקסי עיטורים במשטרת ישראל. לטקסים הומלצו הרבה מאוד שוטרים ואזרחים בעקבות האינתיפאדה בשנות ה-2000, ואז הגענו למסקנה שהחוק לא מתאים לכל הסיטואציות שנוצרו. היו מקרים שבהם יחידות פעלו כיחידה כדי למנוע פעילות חבלנית או פעילויות אחרות; היו אזרחים שהיו מעורבים באירועים חבלניים ומנעו בגופם פיגועים, והחוק בנוסחו לא נתן ממש מענה לסיטואציות האלה. אנחנו עשינו עבודת מטה ועשינו השוואה למה שקורה בצה"ל, ובעקבות עבודת המטה המלצנו להוסיף הענקת עיטור ליחידה, כמו שקיים היום בצה"ל. המלצנו לתקן את העניין של העיטור האזרחי כך שיהיה ברור ויתאים למניעת פיגוע על-ידי אזרחים ולא רק בעניין אסון ציבורי, שלפעמים פיגוע יכול להיכנס לזה; והמלצנו לבטל את עיטור השירות וההתנדבות במשטרת ישראל. הגענו למסקנה שבמשטרת ישראל יש דרכים אחרות לתגמל מתנדבים ושוטרים בטקסים רשמיים כמו ספ"קים מחוזיים ומרחביים ומצטייני בית הנשיא. על שירות איכותי של שוטרים יש דרך לתגמל שם.

בפקודות משטרת ישראל ולא בחוק אנחנו מוסיפים גם צל"ש כמו שקיים בצה"ל, וזה יתוקן בפקודות של משטרת ישראל.
היו"ר דוד אזולאי
למעשה, הורדתם את כל מתנדבי המשמר האזרחי?
יעל אידלמן
לא הורדנו. מתנדבי משמר אזרחי שיהיו מעורבים באירועים כמו שוטרים במניעת פיגוע או במעצר וכדומה, יקבלו את עיטור האומץ, את עיטור הגבורה או המופת בהתאם לתרחיש.
אריה ביבי
ירחיבו.
היו"ר דוד אזולאי
לא, לא ירחיבו.
יעל אידלמן
לא. עשינו שני מסלולים: מתנדבי המשטרה יקבלו את העיטור, אבל הם לא יקבלו עיטור התנדבות, אלא את עיטור המופת, אומץ או גבורה בהתאם לאירוע שבו היו מעורבים. כמתנדבים לפעילות- -
היו"ר דוד אזולאי
במציאות זה אף פעם לא יקרה.
יעל אידלמן
אנחנו נתנו, מה זאת אומרת? אני יכולה לתת לך הוכחות.
היו"ר דוד אזולאי
מה שמטריד אותי בעניין הזה הוא שדווקא בתקופה שאנחנו צריכים לעודד את המתנדבים במשמר האזרחי, אנחנו הופכים אותם שייכים למסלול של עיטורים בדיוק כמו השוטרים, ובעצם הם לא שוטרים. החשש שלי הוא שגם כשתיווצר סיטואציה שמתנדב כזה צריך לקבל, יגידו, זה רק לשוטרים, לא למתנדבים. זה החשש שלי.
יעל אידלמן
ממש לא. בשלושת הטקסים האחרונים מתנדבים קיבלו עיטורים לכל דבר ועניין. אם הם היו בשעת תפקיד בזמן פעילות התנדבותית ממש הם קיבלו את עיטור המופת והאומץ, וזה יותר גבוה מעיטור ההתנדבות. אם תסתכל בנוסח של עיטור ההתנדבות זה יותר מדבר על התנדבות או על פעולה חד פעמית שמשיגה יעד מיעדי המשמר האזרחי. באירועים הם מקבלים עיטורים כמו השוטרים. בהתנדבות אם יש לנו מתנדב שמתנדב שעות שבועיות רבות ומתאמץ, בטקס מצטייני הנשיא הם קיבלו הקצאה נפרדת למתנדבים, ומקבלים בו סיכה.
אריה ביבי
איפה אות השירות למתנדבים?
יעל אידלמן
את עיטור השירות ביטלנו.
אריה ביבי
זה דווקא אות, לדעתי, שצריך לאמץ אותו משום שאות השירות ניתן לשוטרים ולמתנדבים; מדובר על שוטרים שנתנו 30 או 20 שנה בשירות, והיו בסדר, ויזמו ועשו דברים שאתה לא יכול לתת עליהם לא את אות הגבורה ולא את העוז, אז תן לו את אות השירות. זה צריך לחול גם על מתנדב שבמשך 40-30 שנה שעשו עבודה מצוינת, וזה המקום להוסיף אות שירות למתנדב. בעבר היינו נותנים לאנשים האלה מגנים וסמלים, אבל זה לא היה בתקנון. אבל אם עכשיו אנחנו מרחיבים, אז נכניס פנימה גם את אות השירות.
היו"ר דוד אזולאי
מה לגבי אות השירות היום?
אריה ביבי
זה קיים לשוטרים ולשב"ס, אבל זה לא קיים בנוסח המבוקש.
היו"ר דוד אזולאי
מי מקבל את זה היום?
אריה ביבי
מקבלים את זה אנשים שעשו את עבודתם תוך כדי יוזמות בעבודה, תוך כדי משך עבודה רציף בלי בעיות – אנשים מיוחדים. אבל לא רק מיוחד בזמן הקצוב, אלא גם במשך הזמן. צריך שיהיה לו גם משך זמן שירות ארוך, והוא צריך להיות גם מיוחד בתקופת השירות הזאת.
נפתלי שמולביץ'
זה קיים בסעיף 7א בעיטור ההתנדבות שהמשטרה יכולה לתת.
יעל אידלמן
זה עיטור אזרחי, זה משהו אחר.

אני רוצה להוסיף: עד היום בטקס מצטייני הנשיא נתנו רק תעודה וקיימו את האירוע. היום בטקס מצטייני הנשיא מקבלים סיכה שמחליפה את עיטור השירות. למסלול הזה אנחנו מפנים את אותם שוטרים ששירתו שירות איכותי לאורך שנים, ואת אותם מתנדבים שמתנדבים הרבה מהמקובל ולאורך שנים. הם מקבלים סיכה שהם יכולים לשים על המדים. זה מחליף את עטור השירות, לא ביטלנו את זה. פשוט עשינו שני מסלולים במשטרת ישראל. במסגרת עבודת המטה גם בצה"ל יש אנשי קבע שמשרתים המון שנים. אין עיטור שירות בצה"ל- -
אריה ביבי
מסכים איתך. אנחנו הוספנו את זה במשטרה, כי המשטרה שונה מצה"ל.
יעל אידלמן
רצינו לייחד את העיטורים לאירועים מיוחדים שמצדיקים עיטור האומץ ועיטור הגבורה ועיטור המופת על פעילות מיוחדת במסגרת אירועי פח"ע ואירועים פליליים שמצדיקים, לפי ההגדרה, את העיטור.

את עיטור השירות לא ביטלנו. אנחנו מבטלים אותו בחוק, אבל לקחנו את ההגדרה של עיטור השירות והכנסנו לעניין של מצטייני נשיא. היום כשאנחנו מבקשים מומלצים בטקס מצטייני נשיא, זאת ההגדרה. ההגדרה של עיטור השירות היא לאתר את אותם אנשים איכותיים שמתנדבים לאורך שנים ועשו משהו מיוחד או שהיו מעורבים באירוע בודד שלא עונה להגדרה של אומץ לב המצדיק לתת עיטור, אבל בהחלט מצדיק שהמשטרה תעריך ותכבד ותגיד שזה היה השגת יעד מיעדי המשטרה. היום זה לא רק תעודה, זה גם סיכה בדיוק כמו העיטור. אנחנו לא ביטלנו, עשינו מסלול אחר. עשינו הפרדה בין העיטורים לבין מצטייני הנשיא.
אריה ביבי
אדוני, היא בסדר. אבל יש דבר אחד אחר: כששמים עיטור על החולצה ליד הכנפיים לאותו גמלאי, זה שונה. כשאתה שם לו עיטור בולט אתה יודע כמה הם מתגאים החבר'ה האלה? אבל בסדר, אם את אומרת שאתם עושים את זה אצל הנשיא, אז בסדר.
יעל אידלמן
אנחנו עושים את זה אצל הנשיא בטקס מכובד.
היו"ר דוד אזולאי
אם לא הורידו עיטורים ורק עשו שני מסלולים, וזה בא לתת מענה לכל התרחישים- -
אריה ביבי
הם מרחיבים, וזה בסדר. אני לא נגד זה, אני בעד.
היו"ר דוד אזולאי
החשש שלי היה, עם כל הכבוד לשוטר או לאיש מג"ב שעושה מעשה מיוחד, וזה מגיע לו, שישכחו את אותם אזרחים מתנדבים, שעושים מלאכת קודש.
יעל אידלמן
אנחנו לא שוכחים אותם לרגע, ויש הקצאה נפרדת לטקס מצטייני הנשיא. באופן ספציפי יש למתנדבים הקצאה כמו שנותנים לאגפים ולמחוזות.
היו"ר דוד אזולאי
או-קיי. תעבור להקראה.
עידו בן יצחק
תיקון סעיף 1

1. בחוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, התשל"ב-1972

(להלן החוק העיקרי), בסעיף 1, ההגדרה "מתנדב" – תימחק.
עידו בן יצחק
בסעיף 2 יש לגביו הבהרה טכנית: תיקון סעיף 2

2. בסעיף 2 לחוק העיקרי –

(1) האמור בו יסומן "(א)";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיף 7 יחולו על סוהרים בלבד."
עידו בן יצחק
סעיף 2 שאותו מתקנים אומר שבכל מקום שנאמר "המפכ"ל", ייאמר "הנציב"; בכל מקום שנאמר "המשטרה" ייקרא "שירות בתי הסוהר", וכן הלאה.


תכף נגיע לסעיף 7 שאותו מתקנים- -
נפתלי שמולביץ'
בסעיף 22 זה מופיע. אתה צודק.
עידו בן יצחק
בסעיף 7 לא מופיעים הביטויים האלה, ולכן התיקון המוצע פה שההוראות הללו יחולו על סוהרים בלבד נראה לי מיותר.
נפתלי שמולביץ'
לגבי תחולה שאמרת בצדק, בסעיף 22 כתוב שניתן להעניק את זה גם לסוהרים. אנחנו פירשנו את זה בצורה מרחיבה, ולכן אתה צודק, כי לא ייתכן שבסעיף 7 יהיה כתוב "מפכ"ל" כאשר הכוונה גם לנציב שב"ס.
עידו בן יצחק
התיקון שאתם מציעים פה הוא שסעיף 7 יחול על סוהרים בלבד. אבל אנחנו ממילא מתקנים את סעיף 7 ואומרים שהוא יחול על סוהרים בלבד, ולכן התיקון הזה של סעיף 2 נראה לי מיותר.
היו"ר דוד אזולאי
מג"ב נכללים בקטגוריה הזאת?
יעל אידלמן
כן.מג"ב זה המפכ"ל.
אריה ביבי
מג"ב זה אוטומטית המשטרה.
יעל אידלמן
מג"ב זה המפכ"ל, ויש מקרים מסוימים שמג"ב מקבלים גם מצד שהם פועלים ת"פ צה"ל בפעילות צבאית. אנחנו הגענו להסדר עם הצבא ועיגנו את זה בפקודות מטכ"ל וגם בפקודות של משטרת ישראל, שיהיה תיאום בין משטרת ישראל לצה"ל מי יעניק – הצבא או המשטרה על אירוע שהוא ת"פ צה"ל שבו מעורבים שוטרי מג"ב בעיקר באיו"ש ובעזה.
אריה ביבי
לפעמים יש ציון לשבח של אלוף, של מושל.
עידו בן יצחק
דיברתי לפני הישיבה עם יעל. מעבר למג"ב ההגדרה חלה גם לגבי חיילים בשח"מ. אותו דבר בשב"ס – האם אתם מחילים על שב"ס?
נפתלי שמולביץ'
אין שום סיבה שלא. צריך לציין את זה או שזה ברור?
יעל אידלמן
לנו זה ברור כי ברגע שהם בשירות חובה במשטרה הם שוטרים לכל דבר ועניין, ולכן חלים עליהם הכללים.
עידו בן יצחק
המשך הקראה: תיקון סעיף 3

3. בסעיף 3 לחוק העיקרי, ברישה, אחרי "של שוטרים" יבוא "או של יחידות

משטרתיות".

תיקון סעיף 7

4. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום "המפכ"ל" יבוא "הנציב" ובמקום

"המשטרה" יבוא "שירות בתי הסוהר".
נפתלי שמולביץ'
אני חייב לומר לגבי ההערה הקודמת שלך: תשימו לב שבהגדרה של הפרשנות כתוב: "סוהר – נמנה על שירות בתי הסוהר, לרבות סמ"ז". יכול להיות שלאור ההערה שלך יש מקום לציין "וחייל חובה". שלא יהיה מישהו אחר כך שאין לו סמכות, ורק הצבא יכול לתת את הדרגה הזאת.
עידו בן יצחק
אז אם אנחנו מוסיפים דבר כזה אז אנחנו מוסיפים גם למשטרה.
יעל אידלמן
אין בעיה. אנחנו נותנים.
היו"ר דוד אזולאי
מבחינת הענקת העיטורים מעמדו של נציב השב"ס כמעמדו של נציב המפכ"ל?
נפתלי שמולביץ'
אכן, אדוני.
אריה ביבי
לכן במקומות שיש "מפכ"ל", תעשה קו נטוי – "נציב".
היו"ר דוד אזולאי
זאת לא כפילות?
עידו בן יצחק
לא, הנציב מחלק לסוהרים.
אריה ביבי
נציב – לסוהרים, מפכ"ל – לשוטרים.
יואל הדר
מעמדו של המפכ"ל הוא כמו של הנציב, ולא להפך.
נפתלי שמולביץ'
כן, צריך לדייק.
עידו בן יצחק
ביטול סעיף 7א

5. סעיף 7א לחוק העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 8

6. בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "או לנוכח" יבוא "לנוכח", ואחרי "או אסון

ציבורי" יבוא "או במטרה לסכל פעילות חבלנית עוינת שיש בה כדי לסכן

את שלום הציבור".
היו"ר דוד אזולאי
יש עוד הערות?
נפתלי שמולביץ'
הנושא של אות השירות סגור?
יעל אידלמן
כן.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, אנחנו מעמידים את זה להצבעה לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת החוק עברה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית, והיא עולה למליאה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-9:20

קוד המקור של הנתונים