ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/01/2010

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת החינוך, התרבות והספורט

18.01.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 141

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיום רביעי, ג' שבט התש"ע ( 18 בינואר 2010), שעה: 12:00
סדר היום
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27)(היעדרות קרוב

משפחה מעבודה), התש"ע-2009, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום (פ/1136)
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

פניה קירשנבאום
מוזמנים
איה דביר – משרד המשפטים

דן אורן – משרד המשפטים

עו"ד דבורה אליעזר – הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אסנת כהן – מנהלת אגף איבה, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27)(היעדרות קרוב

משפחה מעבודה), התש"ע-2009, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום (פ/1136)
היו"ר זבולון אורלב
רבותי, אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27)(היעדרות קרוב משפחה מעבודה) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת היוזמת היא חברת הכנסת פניה קירשנבאום מישראל ביתנו.


באופן כללי, כוונת החוק היא שלא רק קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל יהיו רשאים להיעדר מעבודתם ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אלא גם קרובי משפחה של מי שנפטרו או נרצחו כתוצאה מפעולות איבה, כך שגם הם יוכלו להיעדר ביום האמור. כאמור הצעת החוק עברה קריאה ראשונה, ואנחנו עוסקים בקריאה שנייה ושלישית.


חברת הכנסת קירשנבאום, האם את רוצה להוסיף משהו?
פניה קירשנבאום
לא, אני חושבת שהכול נאמר, ואני מקווה שהוועדה תאשר את זה, ותגיש לקריאה שנייה ושלישית. לדעתי, זהו באמת חוק חשוב שקצת מאשר את הזכויות של נפגעי פעולות איבה.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבטיחך נאמנה שלא יאוחר מהשעה חמישה לאחת, זה יכול להיות גם עוד חמש דקות, אבל לא יאוחר מחמישה לאחת, בקשתך תתמלא.


האם יש מישהו ממשרדי הממשלה שרוצה להעיר לגבי הנוסח שעבר בקריאה הראשונה?
אסנת קמחי
אני רוצה לשאול, של מי המחויבות לקיים את זה? של המעסיק?
היו"ר זבולון אורלב
המעסיק.


גברתי, אנא קראי את החוק, ואני חושב שבתוך חמש דקות או עשר דקות אנחנו מסיימים.
מירב ישראלי
"הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27)(היעדרות קרוב משפחה מעבודה)


הוספת סעיף 7ה 1. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, אחרי סעיף 7ד יבוא:7ה (א) קרוב משפחה של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה, רשאי להיעדר מעבודתו
ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. לעניין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו
כאילו עבד.(ב) לעניין סעיף זה, "קרוב משפחה" – הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים
ואחיות."


אני מזכירה שבמקור זה היה תיקון לחוק יום הזיכרון. למעשה, יש פה העתקה של הזכות, וגם של הגדרת קרוב משפחה מהחוק ההוא. למעשה, זה מקביל. יש הקבלה.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, יש כאן העתקה מלאה. לא גרענו, ולא הוספנו דבר. אסנת, בבקשה.
אסנת כהן
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל נקרא גם יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה.
מירב ישראלי
לא בחוק. אנחנו דיברנו על זה בהכנה לקריאה ראשונה. זה פשוט לא בחוק אלא בהחלטת ממשלה. לכן, גם התיקון הוא בחוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה ולא בחוק יום הזיכרון.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, מי שאחראי לחוק זה את. כלומר, השר שלך. אם זה היה בחוק יום הזיכרון אז מי שהיה אחראי על זה היה שר הביטחון.
אסנת כהן
אז השאלה היא, איפה זה ייכנס?
היו"ר זבולון אורלב
כתוב: בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה שמוכר לך, לצערנו. זה עבר בגלל שהחוק הגדיר את יום הזיכרון רק לחללי מערכות ישראל ולא לנפגעי פעולות איבה. אגב, גם לי זה היה חידוש. אני סברתי גם כן כמוך. יכול להיות שיום אחד צריך לתקן גם את הדבר הזה. אבל, אני לא אהיה מאלה.
פניה קירשנבאום
זה עניין של משרד הביטחון שלא רוצים השוואת זכויות.
היו"ר זבולון אורלב
אני יודע. עברתי את כל בית-הספר הזה כשהייתי שר הרווחה לגבי כל הרגישויות כאן. תעיד בפנייך אסנת כהן שהיא מנהלת האגף לטיפול בנפגעי איבה בביטוח לאומי, שהיום הזכויות של נפגעי פעולות איבה בכמה מובנים הן אפילו עולות על הזכויות של נפגעי מערכות ישראל. אחד החוקים שמבדילים הוא חוק שלי.


בנפגעי צה"ל אין מצב שאבא ואימא הסתערו יחד על הגבעה, ונהרגו תוך כדי קרב, והשאירו יתומים שהם יתומים משני הוריהם. אין כזאת מציאות. לעומת זאת, בנפגעי איבה אבא ואימא נרצחו כשהם נסעו יחד באוטו, והם השאירו יתומים. היה צריך לעשות חוק מיוחד למצב שבו יש יתומים משני ההורים, כי אין כזאת סיטואציה בצה"ל. כל נפגעי האיבה זה העתקה מצה"ל. לכן, היו צריכים לעשות תוספות. רק היום נודע לי שישנה משפחה אחת שכן שני ההורים נהרגו בפעולות איבה.
אסנת כהן
היה פיגוע ברחוב קינג ג'ורג בירושלים. מדובר היה בזוג. היא היתה בהריון, והוא היה שוטר. הם הלכו לעשות סריקת מערכות. בגלל שהוא שוטר אז הכול עבר לשם. ואז לכאורה, זה לא חל עליהם.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, חייל שנהרג בפעולת איבה מקבל את התגמולים לא לפי חוק נפגעי איבה, אלא לפי חוק חללי ישראל. שם נהרגו שני בני הזוג שאחד מהם היה שוטר ואז חל עליו. לכן, החוק שלי של הזכויות לא חל עליו, ועכשיו צריכים לעשות תיקון שזה גם יחול עליו.


אגב, אני מוכרח לומר שמדינת ישראל משמשת דוגמה בעולם בחוק נפגעי איבה. אנחנו היחידים בעולם. זה לא רק הזכויות הכספיות, אלא זו מערכת שלמה שמטפלת במשפחות עם הרבה עובדים סוציאליים. הביטוח הלאומי הוא מוסד רק לתשלום קצבאות או גמלאות. הוא לא מטפל, בשביל זה יש את לשכות הרווחה. חוץ מנפגעי איבה. איבה זה האגף היחידי שגם מטפל.


רבותי, אם אין הערות לנוסח החוק אני מעלה את החוק להצבעה. את יכולה להצביע, את במקום אלכס מילר.


מי מאשר את החוק לקריאה שנייה ושלישית? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

מתנגדים – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27)(היעדרות קרוב

משפחה מעבודה), התש"ע-2009, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום (פ/1136), אושרה פה אחד להעלאה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שהחוק אושר פה אחד לקריאה שנייה ושלישית. הישיבה הסתיימה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15.

קוד המקור של הנתונים