ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/01/2010

צו הבלו על דלק (פטור והישבון)(תיקון), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
22
ועדת הכספים

13.1.10


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ז בטבת התש"ע (13 בינואר 2010), שעה 09:15
סדר היום
צו הבלו על דלק (פטור והישבון)(תיקון), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
חיים אורון

יצחק וקנין

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
עו"ד איריס וינברגר
- סגנית בכירה ליועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

רוית נעים

- מנהלת מחלקה בכירה, רשות המסים, משרד האוצר

אשר דולב

- רפרנט תחבורה באגף התקציבים, משרד האוצר

דינה יושיע

- מנהלת תחום דלק, רשות המסים, משרד האוצר

ערן יעקב

- היחידה הכלכלית, רשות המסים, משרד האוצר

קובי בוזו

- רשות המסים, משרד האוצר

עידן מועלם

- מתמחה, משרד האוצר

אבי גולן


- יו"ר מורי נהיגה ארצי

אבי קרמר

- דובר ארגון מורי הנהיגה, ארגון מורי הנהיגה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
ייעוץ משפטי
הילה כהןענת מימון
רשמה וערכה
סמדר לביא - חבר המתרגמים בע"מ

צו הבלו על דלק (פטור והישבון)(תיקון), התש"ע-2009
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חיים אורון, יש לך הצעה לסדר?
חיים אורון
הצעה לסדר ופנייה. אתה קיבלת, ואנחנו קיבלנו העתק, פנייה של המנהל הכללי של מקורות בעקבות הדיון שהיה פה.
אמנון כהן
היום מינו יושב ראש חדש.
חיים אורון
אני דיברתי עם המנהל הכללי של מקורות ואני מוסמך לומר שעד היום כל הניסיונות אפילו לפתוח בדיון ולהתחיל להבין את טיב המחיר שהם קבעו, כתנאי לכניסה למכרז, לא נענו. אנחנו ביקשנו פה, ואתה השתמשת בביטוי 'תשבו עד שייצא עשן לבן' וכולי וכולי וכולי... עכשיו מה שקורה הוא שמתחיל סכסוך עבודה ואני מכיר טוב את הסיפור במקורות, הוא ייגמר בסוף בהשבתות במים. אני לא רוצה אפילו לקבוע כרגע מי צודק ומי לא, אבל הוועדה ביקשה, ולפעמים אנחנו סתם פה מבזבזים זמן, והיא ביקשה מהאוצר... זה לא עניין פשוט, כי אם מקורות לא בסיפור, יהיה מונופול על המים המותפלים. זו שאלה מהותית. צריך לקיים עליה דיון, זה לא איזה ריב בין שני אנשים על מחיר.
היו"ר משה גפני
אני מסכים איתך.
חיים אורון
וזה לא יכול להיגמר שלפקידים, כל אחד נכנס עם הרגליים האחוריות, יש הרגשה של כח. אני כרגע לא קובע מי התנהג בסדר. המשמעות של הדבר הזה, אם, מבחינת משק המים הישראלי, נמצא את עצמנו בעוד עשר שנים במצב שמישהו מחזיק ממש את היד על הברז ואחר כך תריב איתו, הוא יידע לשחק את זה בלי שביתות עובדים.

יש גם ויכוח גדול גם מה תפקידה של מקורות כמובילה ארצית וכל הדברים הללו ואף פעם, אגב, לא התקיים הדיון הזה. יש רק מלחמה שנמשכת כבר עשר שנים בין פקידי האוצר ובין מקורות, אני יכול לתת לך כמה דוגמאות שאני מכיר אותם באופן אישי, ומי שניזוק ממנה זה פרויקטים בהשבה ופרויקטים בזה ועכשיו סיפור ההתפלה.
היו"ר משה גפני
בסדר. ההצעה לסדר שלך גם בעניין הזה?
אמנון כהן
חלק קטן. אני קודם כל מצטרף לחבר הכנסת אורון שאנחנו רוצים דיון כאן ולא מקיימים כלום, ויש סכסוך עבודה היום. זה נושא אחד.

הנושא השני; אתמול פניתי ליושב ראש ועדת הכספים, לכבודו; אני רואה פרסומים בעיתון בנוגע למינוי יושב ראש בבנק לאומי ואני חושב שיש פה איזה שהם מאבקים בין בעלי המניות לבין בנק ישראל לבין ראש הממשלה. אני חושב שהנושא הזה הוא מאוד רציני ואנחנו צריכים לקיים עליו דיון, אדוני היושב ראש. תמצא את זמנך, כי אנחנו חייבים לתת את הדעת כוועדה על הנושא הזה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, לגבי הנושא של מקורות. חבר הכנסת חיים אורון וחבר הכנסת אמנון כהן, ודיברה איתי גם חברת הכנסת פניה קירשנבאום קודם. אני מודע לעניין הזה. אתמול גם דיברו איתי. אני קיוויתי שאכן הם יישבו יחד. אני אחליט אחרי הישיבה, אבל מה שאני נוטה לעשות זה להזמין את האוצר, את סגן החשב, מר גיל שבתאי, עם המנהל הכללי של מקורות, לפגישה אצלי. חברי הכנסת שירצו להשתתף בפגישה הזאת, אם אני עושה אותה, אני אעשה אותה מיד, אז בבקשה. אני חושב שזאת הדרך. אני לא רואה דרך אחרת. גם במקורות אומרים שאם תהיה פגישה כזאת, זה יסתיים בפגישה כזאת.
אמנון כהן
כן, בחדר.
היו"ר משה גפני
אז יכול להיות שאני אעשה את זה. בהתחלה לא נטיתי לעשות את זה, בגלל שזה לא המקרה של מפעלי ים המלח וחיפה כימיקלים, זה משהו שונה, אבל כנראה שלא יהיה מנוס מהעניין הזה ואם כן, אז מי שירצה להשתתף בפגישה, בסדר. אני חושב שזאת תהיה הדרך.

לגבי הנושא של בנק לאומי. אני חושב שחברי הוועדה בעד הדיון הזה, אז אני אקיים אותו.
חיים אורון
אני גם קראתי את זה. מינוי דירקטור, יושב ראש, לבנק גדול הוא בעיה עדינה ואני מציע לך להחליף על זה כמה מלים עם בנק ישראל. זה לא פשוט, כי לבנק לכאורה אין גרעין שליטה חיצוני, המדינה היא השולטת בו. כשוועדת הכספים עושה דיון על יושב ראש, זה...

אני קראתי אתמול ידיעה, הדירקטורים שם עוברים מטעם המדינה ועדה ציבורית, ועדה בראשות שופט. זאת אומרת, צריך לבדוק אם אנחנו לא נכנסים פה למקום שאסור לנו להיכנס. תנסה לבדוק את זה יותר, חבר הכנסת כהן.
היו"ר משה גפני
טוב, נדבר אחרי הישיבה.
חיים אורון
אבל אם כבר חבר הכנסת כהן העלה את זה, אני חוזר על מה שאמרתי בישיבה החסויה. אני חושב שצריך לקיים דיון על הפרטת בנק לאומי עכשיו. השר שטייניץ לא הולך בבוקר לחברותא ללמוד איתך, אצלו זה בתנ"ך שצריך להפריט את הבנק, כי זה בכלל כתוב לפני עשרת הדברות, זה הדברה הקודמת לעשרת הדברות. אני לא יודע אם אני בדעת יחיד בעניין הזה---
היו"ר משה גפני
אתה לא בדעת יחיד, אבל יש צדדים לכאן ולכאן וצריך לדון על זה. הפרטת בנק לאומי, בניגוד להפרטת בנק דיסקונט, היא סוגיה הרבה יותר מורכבת והרבה יותר רצינית. התקשר אליי החשב הכללי אתמול בבוקר, והוא הודה לי על הישיבה החסויה, הם מכרו---
יצחק וקנין
למה אתה אומר חסויה? היא לא היתה חסויה בכלל.
היו"ר משה גפני
היא היתה חסויה לגמרי. אני רוצה שתדע, הם דיברו איתי שבוע קודם, הצוות של הוועדה ידע מזה, הייעוץ המשפטי ידע, כאן, לא יצאה מלה החוצה. אם היה יוצא לפני שבוע, המניות היו צוללות. בהתחלה הם ביקשו מאיתנו לעשות את זה בוועדה של בין שלושה לחמישה חברים, כמו שהיה פעם בוועדת הכספים, בלי שאף אחד יודע מזה, מאשרים ושלום על ישראל, ובסופו של דבר לא הסכמנו ועשינו ישיבה. רק מה? אני לקחתי על עצמי את העובדה שלהזמין את החברים זמן קצר קודם---
אמנון כהן
אבל החברים שהגיעו הם לא רק מוועדת כספים, הגיעו גם חברים אחרים. אז אם אתה בא עם רשימה---
היו"ר משה גפני
בסדר, אתה יודע מה? לא אהבתי את זה.
אמנון כהן
יש כאלה שנכנסו לדקה, קראו את החומר ויצאו חזרה. אם זה חסוי, זה חסוי.
היו"ר משה גפני
כן, אני לא אהבתי את העניין הזה. ביקשתי בתחילת הישיבה, לא מדובר על נושא סודי, לא מדובר על הפצצת הכור באירן ולא על יתרות מטבע החוץ ולא על שער הדולר, מדובר על זה שזה כסף שלנו, זה כסף של המדינה, אם אתה מוציא את זה החוצה, כמו בחיים הפרטיים שלך, אתה פשוט גורם נזק.
חיים אורון
כמה הם מכרו?
היו"ר משה גפני
הם מכרו ב-500 ומשהו מיליון רק 5%. מר שוקי אורן אמר לי שהיה רווח עצום. זאת אומרת, אם זה היה מתפרסם, היה חצי מזה. אני לא יודע אם חצי, אבל הרבה פחות. הוא עשה לי את החשבון מה היה עלול לקרות. הוא התקשר להודות ואני מודה גם לכם על האחריות.
חיים אורון
מותר לתת לך עצה? תקים ועדה של חמישה איש.
היו"ר משה גפני
יכול להיות.
שגית אפיק
זה לא להקים, זה לכל עניין ספציפי, אם מתקיימים הטעמים---
היו"ר משה גפני
זה מה שהוא אומר.
חיים אורון
אני אומר הפוך. אני יודע מה שאת אומרת ועכשיו אני אומר מה שהיה.
שגית אפיק
זה נכון, אבל החוק---
חיים אורון
בסדר, אבל ברגע שההרכב הוא הרכב קבוע, והוא לא עושה אותו לצורך עניין מסוים, כי ברגע שהוא עושה את זה לעניין מסוים, אז יגידו לו 'אם היית מביא הרכב אחר, אז היה גם קול אחר', ברגע שההרכב קבוע והוא מתכנס... כי הסיפור על החסוי והרעשים מסביב, ואם זה היה נמשך יותר זמן, על מטבע החוץ, זה היה עושה... מותר לוועדה שיהיו לה נושאים חסויים אמיתיים.
היו"ר משה גפני
צריך לעשות את זה. דיברנו על זה.
חיים אורון
אבל שתהיה קבועה.
ציון פיניאן
מה שחבר הכנסת אורון אומר זה לא ועדה אד-הוק, אלא ועדה קבועה.
חיים אורון
הרכב קבוע והוא מפעיל אותה על פי שיקול דעתו.
היו"ר משה גפני
בסדר, מאה אחוז. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון), התש"ע-2009. בבקשה, מי מציג את זה?
איריס וינברגר
צו הבלו על דלק - בהחלטת הממשלה נקבע שאנחנו ניתן הישבון על בלו על דלק לרכבת ישראל, לצורך הסעת נוסעים ותעבורה. מאחר והכללת הרכבת בצו הפטור וההישבון דרש תיקון של הצו, הוספנו כאן עוד כמה דברים נוספים של עשיית סדר בצו. המטרה העיקרית שלו היא באמת ההישבון לרכבת.

מעבר לזה, מה שסידרנו כאן; אחד, יש פטור שקיים כבר היום לארגוני סיוע מכח הסכמים ואגרות של מדינת ישראל בקשר ליחסי החוץ שלה, וכל השנים הם מקבלים פטור מבלו, וראינו שהפטור הזה לא היה מצוי בצו הבלו על דלק פטור, למרות שהוא מצוי בחקיקה הראשית, בחוק המכס והבלו (ביטול פטור מיוחד), שם זה מאפשר את הפטור הזה, אז הכנסנו לצו הזה גם את הפטור לארגוני הסיוע.
אמנון כהן
האוצר מאשר את הפטור הזה?
איריס וינברגר
כן, זה פטור קיים.
אמנון כהן
אבל אדוני היושב ראש, אני חושב שאנחנו צריכים לשמוע את נציגי האוצר בתחום הזה.
איריס וינברגר
אנחנו לא נציגי האוצר?
אמנון כהן
מבחינת תקציבים, כסף.
היו"ר משה גפני
לפני זה, מה עושים ברכבת?
איריס וינברגר
ברכבת אנחנו נותנים הישבון על סולר, החזר על סולר. זה יוצא 60 מיליון שקל.
רוית נעים
זה במסגרת החלטת ממשלה.
יצחק וקנין
מה שהם אומרים פה, גם על המקוואות היה אותו סעיף. ב-2009 רוקן העסק הזה.
היו"ר משה גפני
תיכף נדבר על המקוואות. יש פה מכתב של חבר הכנסת אורי אריאל.

נדבר לגופו של עניין, למה לרכבת צריך הישבון?
חיים אורון
זו דרך לסבסד את התחבורה הציבורית.
איריס וינברגר
במסגרת התחבורה הציבורית, הממשלה החליטה גם לרכבת לתת את ה---
היו"ר משה גפני
אני לא מכיר שום דבר, אני צריך ללמוד את העניין.
איריס וינברגר
אז אולי נסביר את ההיסטוריה. בזמנו היה פער גדול במיסוי בבלו על דלק, בין בנזין לבין סולר. לפני כבר חמש שנים יצרנו רפורמה לטווח של חמש שנים, פחות או יותר, של העלאת הסולר וההשוואה של המס שלו לבנזין. במסגרת ההשוואה הזאת בין הסולר לבנזין, התנאי להשוות היה שלמגזרים מסוימים ניתן החזר של הבלו, עד לרמה מסוימת. בהתאם ניתן החזר למורי נהיגה, למוניות, למובילים, טרקטורים, כלים חקלאיים, כל אלה נמצאים בהסדר. היו הרבה דיונים בוועדת הכספים אז. פנתה הרכבת למשרד האוצר וביקשה להיכנס להסדר והממשלה החליטה להיענות.
היו"ר משה גפני
למה היא לא היתה בהסדר קודם?
איריס וינברגר
יש כל הזמן התלבטות בין גופים שמקבלים תקציב מסוים, האם אנחנו מכניסים אותם או לא. היא פשוט לא היתה והיא פנתה.
רוית נעים
במסגרת החלטת הממשלה ביחס לרכבת, הוחלט להפחית סכום של 75 מיליון שקל מהתקציב של משרד התחבורה בגלל שמכניסים אותם להסדר הסולר.
היו"ר משה גפני
אז הממשלה בדרך לוקחת 15 מיליון?
רוית נעים
זה סביב ה-75 מיליון.
היו"ר משה גפני
מה זה סביב? עם 15 מיליון, היה לי מה לעשות, האוצר יודע את זה.
ערן יעקב
קשה לאמוד את זה בדיוק, כי הצפי של הגידול, השינוי בצריכה של הסולר ברכבת גדל על פני זמן. קודם כל הסיבה שבעצם בזמנו לא ניתן היה שלא מצאנו צורך באותו זמן היות שהם תוקצבו. בזמן שהחליטו לעשות מגבלת על ההוצאה לרכבת, אז באותו סכום, לכאורה, נתנו את החזר הסולר. לקחנו מצד אחד ומצד שני נתנו.
היו"ר משה גפני
אז ההישבון כבר היה לפני הצו?
חיים אורון
הרכבת היתה מחלקה ממשלתית. זה היה סיבוב, ברגע שהרכבת יצאה החוצה ויש לה חשבון נפרד, הרכבת באה ואמרה 'אם אגד ודן והמובילים הציבוריים מקבלים את ההישבון', הם רוצים להתחרות באותם תנאים וזה הגיוני.
היו"ר משה גפני
את זה הבנתי, אבל מה היה עד ה-1 בספטמבר, כשהרכבת עמדה בכוחות עצמה, מה היה עם הכסף הזה?
ערן יעקב
לא היה, היא שילמה בלו. היא קנתה סולר, כולל הבלו.
איריס וינברגר
אני אציין שגם מה-1 לספטמבר היא לא קיבלה עדיין הישבון, מחכים שהצו הזה יעבור כדי לתת את ההישבון.
ערן יעקב
המטרה פה בעצם שהיות ומדובר בהובלת אדם, בהסעת נוסעים---
יצחק וקנין
דרך אגב לא רק הם פטורים, גם בתי החולים, אם אני לא טועה, מקבלים השבה.
היו"ר משה גפני
אוקי, זה הרכבת. הבנו. מי עוד אתם רוצים?
איריס וינברגר
אנחנו לא רוצים שום דבר חדש מעבר לזה. מה שיש עוד בצו הזה זה הסדרה של הפטור לארגוני הסיוע הבין לאומיים, שמקבלים כבר הרבה מאוד שנים---
היו"ר משה גפני
פטור ממה?
איריס וינברגר
פטור מבלו על דלק.
היו"ר משה גפני
למה הם מקבלים? יש אמנות שאנחנו חתומים עליהן?
איריס וינברגר
כן, יש הסכמים שחתומים עליהם, שהם פטורים ממסים, לרבות הם פטורים ממסי יבוא, זה נמצא בצו תעריף המכס---
היו"ר משה גפני
ועד היום הם שילמו?
איריס וינברגר
לא.
היו"ר משה גפני
אז מה אתם צריכים צו?
איריס וינברגר
לעשות הסדרה. זה קיים בחקיקה הראשית ואנחנו חשבנו שנכון שתהיה שקיפות, שבצו הבלו על הדלק (פטור והישבון) ירוכזו כל הפטורים ולא שיהיו פטורים שלא נמצאים עלי ספר, אז הכנסנו את זה.

מה שעוד יש כאן, לגבי כלי טיס. כלי טיס - עד התקופה האחרונה השתמשו בקירוסין ובבנזין 100 ולכלי טיס ניתן פטור מבלו. בתקופה האחרונה היו פניות לרשות המסים לקבל פטור גם על בנזין 95 ו-98, שיש כרגע מטוסים שיכולים לטוס גם על הבנזין הזה. מאחר ומדובר פה על פטור מוחלט, ויש כאן היבט מאוד משמעותי של אכיפה, אנחנו לא רוצים להרחיב את הפטור מעבר לדלקים שניתנים היום, הקירוסין ובנזין 100, ולכן עד היום היה כתוב דלק באופן כללי בצו שעל זה היה הפטור ואנחנו רוצים לצמצם את זה---
היו"ר משה גפני
למה היה על זה פטור?
איריס וינברגר
דלק לכלי טיס אזרחיים ניתן פטור בין השאר בגלל שבטיסות בין לאומיות אין מיסוי. יש מטוסים שעושים גם טיסות בין לאומיות וגם טיסות פנימיות, ושוב מדובר על פטור---
היו"ר משה גפני
לא גובים את המס על דלק של מטוסים אזרחיים?
איריס וינברגר
לא.
ערן יעקב
גם מתוקף אמנות.
איריס וינברגר
בבין לאומי זה מתוקף אמנות.
ערן יעקב
אם תגבה בלו על דלק על טיסות בקווים בין לאומיים, בעצם אתה תעודד תדלוק בחוץ לארץ. זה מה שאתה תעשה, כי אין מיסוי על דלק סילוני, גם בגלל שהוא ייחודי וגם בגלל העלות שלו. לכל זה יש השלכות---
היו"ר משה גפני
בסדר, ולמה לטיסות בארץ?
איריס וינברגר
הטיסות בארץ, כי חלק מהטיסות זה טיסות המשך, שהן גם טיסות בין לאומיות וגם טיסות פנים ארציות. מעבר לזה, מדובר על פטור שקיים הרבה שנים, יכול להיות שהשיקול היה שבאמת מטוסים גם יכולים לטוס ולתדלק מחוץ לישראל. הם יכולים לטוס לקפריסין, יכולים לטוס ולתדלק וברגע שאתה מתדלק בחוץ לארץ---
היו"ר משה גפני
אין מס על הדלק בשום מקום בעולם?
איריס וינברגר
למטוסים זה פטור.
רוית נעים
הוא פטור מנמל בחוץ לארץ לנמל בארץ. אם זה טיסות בין לאומיות, זה פטור.
איריס וינברגר
זה הפטור באמנה.
היו"ר משה גפני
הטיסות הפנימיות בקפריסין, בצרפת, בארצות הברית, הן גם פטורות?
ערן יעקב
לפי מיטב ידיעתנו, כן. לא יודע להגיד לך בכל מדינה מה קורה בעולם.
היו"ר משה גפני
חשוב שתבדקו את העניין הזה, מעניין אותי לדעת.
איריס וינברגרר
למרות ששוב אני אומרת, זה פטור שקיים הרבה שנים. צריך לזכור שכל נושא מטוסי הריסוס, מדובר על פטור שהוא לצרכי חקלאות ולצרכי עבודה, אז על זה יש סבירות שיהיה פטור. כמו שלמפעלי תעשייה מסוימים, כשמדובר על מוצר שמייצר---
היו"ר משה גפני
אני לא מבין אתכם. אתם מלמדים אותי פה כבר הרבה---
איריס וינברגר
הרב גפני, מדובר כאן על פטור היסטורי, לא על פטור---
היו"ר משה גפני
מאיפה את יודעת מה אני הולך לשאול?
איריס וינברגר
אולי לא הסברתי את עצמי מספיק טוב, אז אני רוצה להסביר.
היו"ר משה גפני
הסברת מצוין, אפילו אני הבנתי. אבל אתם כל הזמן מלמדים אותי, רשות המסים ומשרד האוצר, שמדיניות המס צריכה להיות אחידה. זאת אומרת, אם רוצים לעזור למפעלי תעשייה, אז יש את הדרכים. כך אומרים לי כל הזמן, אני לא כל כך הבנתי את זה עד היום, אבל בסדר, קיבלתי, הרי משרד האוצר הוא באמת זה שמנהל את המדינה. אתם הסברתם לי שהמדיניות צריכה להיות אחידה והסיוע צריך להינתן בדרך אחרת. עכשיו את אומרת דבר חדש, שאני לא ידעתי אותו עד היום. את אומרת שלמפעלי תעשייה יהיה הישבון, יהיה להם פטור, בגלל שזה היסטורי, לא היסטורי, אבל אתם באים עם צו. אם לא הייתם באים עם צו, זה לא היה מתעורר.
איריס וינברגר
הצו מצמצם את הפטור.
היו"ר משה גפני
תאפשרי לי להשלים את השאלה. את נמצאת בתוך העניין, מכירה, אני לא - אז כל המדיניות של משרד האוצר, של רשות המסים בצו הזה משתנית לחלוטין. את אומרת, צריך לעזור לחקלאות. אני בעד לעזור לחקלאות. צריך לעזור לתעשייה, אני בעד לעזור לתעשייה, אני גם לא מבין מה המטוסים... בסדר, אבל מדיניות המס צריכה להיות אחידה. הרי אני ביקשתי שינויים במדיניות המס, חברים בוועדה ביקשו שינוי במדיניות המס, התנגדתם לזה.
ערן יעקב
אולי אני אתן קצת רקע.
היו"ר משה גפני
לא, רק תשובה לשאלה, אני לא צריך רקע. הרקע לא מעניין אותי. היום אנחנו ב-2010.
חיים אורון
ההיסטוריה שייכת לפה.
היו"ר משה גפני
אני לא מכיר בהיסטוריה. אני מכיר בהיסטוריה רגילה, לא בהיסטוריה של משרד האוצר.
ערן יעקב
אתה מדבר רק על כלי הטיס או בכלל?
היו"ר משה גפני
אני מדבר על הכל, כל הצו הזה לא לרוחי.
ערן יעקב
הצו הזה דינו, עניינו, רק כלי טיס. אבל אתה שאלת לגבי מפעלים ו---
היו"ר משה גפני
דיברת על רכבת, דיברת על כלי טיס, היא הזכירה את הנושא של סיוע למפעלי תעשייה---
ערן יעקב
לא, סיוע למפעלי תעשייה לא מופיע פה.
היו"ר משה גפני
אבל הוא קיים.
איריס וינברגר
הוא נמצא בצו הבלו.
היו"ר משה גפני
נו, אז מה אם קיים?
חיים אורון
חבר הכנסת גפני, תן לי רגע אחד. זה שאתה לא יודע את ההיסטוריה, זה בסדר. אבל בשביל זה אתה מחזיק אותי פה. היה בעבר שעל הסולר לא היה כמעט בלו, היה פער ענק, ונוצרו הטיות רבות במשק בין צריכת סולר וצריכת בנזין, לא על פי ההיגיון הכלכלי, אלא על פי ההיגיון המיסויי. אמרו 'את זה רוצים לבטל'. יש מנגנון אחד שעוסק במסים על אמצעי ייצור, על חומרי גלם וכולי וכולי שיוצרים הכנסה, שבהם יש מנגנון של הישבון. גם כשאתה מביא מחוץ לארץ כל מיני דברים, אתה מקבל הישבון על מס ערך מוסף וכל הדברים האלה, ולתחום שאליו אתה חותר, אם זה שם, למה לא במקומות נוספים, שיהיה הישבון?
יצחק וקנין
היה, ביטלו אותו. מה שהעליתי, אני רוצה להגיד לך, היה ברור לחלוטין---
היו"ר משה גפני
לא, יש פה את הנושא של המקוואות, אני לא הייתי מודע לזה בכלל. פנה אליי חבר הכנסת אורי אריאל ועכשיו אמר חבר הכנסת וקנין---
חיים אורון
יש פה זעקות ענקיות.
היו"ר משה גפני
אני לא חותר לזה, לא זה הנושא, אני רוצה לדעת מקצועית על מה מדובר.
יצחק וקנין
הם ביטלו את התקנה.
חיים אורון
חבר הכנסת גפני, יש פה מכתבים עד כאן, עוד מזקני צפת, שחיממו את הבתים בסולר ועם מזות וביקשו לא להטיל עליהם מס וליצור מס דיפרנציאלי לחימום וכולי וכולי וכולי, ועל פי עמדתם העקרונית לא ליצור הבדלי מס, כי הם לא יודעים לאן אחר כך כל הדברים האלה הולכים, אז הם אומרים 'כאשר זה הולך למפעל תעשייתי, כאשר זה הולך לרכבת או כאשר זה הולך לדן ואגד, אנחנו יודעים איך לשלוט'. אפילו היו הצעות לצבוע את הסולר.
היו"ר משה גפני
אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני לא מבין.
חיים אורון
אתה לא מקבל?
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מבין. גם לי יש הצעות על כל מיני דברים של מס. כשהעלינו כאן בוועדה, הם אמרו 'אנחנו לא יודעים לעשות שינויים'.

הבנתי, הבנתי את מה שלא הבנתי. תגידו לי בבקשה מה עוד יש שלא מופיע בצו, שיש עליו הישבון? יש פה מכתב מחבר הכנסת אריאל, מה יש עוד?
איריס וינברגר
מה שיש עוד בצו הזה---
היו"ר משה גפני
לא בצו הזה, בצו הזה הבנתי; יש רכבת, כלי טיס, צמצום הפטור, ארגוני סיוע, מה עוד?
איריס וינברגר
והסדרה של כל נושא התקרה השנתית שקבועה להישבון. מה שקורה זה שההישבון על בלו על סולר ניתן, כמו שאמרתי, למובילים, למפעלי התעשייה וכולי, הישבון חלקי ויש תקרה מסוימת. אדם לא יכול לקבל הישבון מעבר לסכום מסוים. אז הסדרנו כאן, התקרה כבר קיימת, הכל בפנים, ורק מה שקרה זה שבהגדרה של התקרה היא היתה צמודה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואנחנו מבקשים להוריד את ההצמדה הזו דווקא ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגלל שראינו שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא תמיד משקפת את התקרה שאנחנו מעוניינים לתת. בדרך כלל אנחנו רוצים לתת מעבר, כדי באמת לכסות לאוכלוסיות שזה מתאים להם.
היו"ר משה גפני
להרחיב את זה, לתת יותר כסף.
איריס וינברגר
כן, זה מה שקרה למובילים למשל, ואנחנו מסדירים את הנושא שאם אדם משלם ובעקבות התקרה השנתית, אחת לכל חודשיים כשהוא משלם, הוא חסום, הוא יכול בסוף השנה, אם בכל זאת הוא קיבל הישבון פחות מהתקרה השנתית, והוא זכאי ליותר, הוא יקבל את הפרש עד התקרה השנתית וההפרש הזה יתקבל בתוך 30 יום מהגשת הדוח האחרון לחודש דצמבר.
היו"ר משה גפני
בכמה התקרה גדלה?
איריס וינברגר
אנחנו לא מגדילים את התקרה פה, אנחנו רק מסדירים. התקרה מתפרסמת ברשומות בסמכות מנהל רשות המסים. הוא זה שמפרסם את התקרות.
היו"ר משה גפני
אז אני צריך לסמוך עליו שהוא יעשה את זה בסדר?
איריס וינברגר
אני אגיד שאחת הסיבות לשינויים בתקרות היה בג"צ שהוגש בזמנו.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת אני צריך לסמוך על שיקול הדעת של מנהל רשות המסים.
איריס וינברגר
לעניין קביעת התקרה?
היו"ר משה גפני
כן.
איריס וינברגר
זה נקבע כך שהסמכות היא למנהל רשות המסים.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת אני, ועדת הכספים, צריך לסמוך ששיקול הדעת בקביעת התקרה של מנהל רשות המסים הוא שיקול דעת טוב.
איריס וינברגר
נכון.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז אני צריך להחליט אם אני סומך על שיקול הדעת של משרד האוצר.
יצחק וקנין
שאלה טכנית. האם ב-2008 בתקנה היו מקוואות? היו או לא היו?
איריס וינברגר
לא היו.
יצחק וקנין
אתם אומרים שלא ואני אומר לכם שכן. ב-2009 אתם הורדתם.
איריס וינברגר
לא, לא.
ערן יעקב
בתקנות לא היה סעיף ש---
היו"ר משה גפני
מה כן היה?
ערן יעקב
לפי מה שאני יודע, ניתן למקוואות לא על פי הצו. כלומר זה משהו שניתן לא על פי הצו וכשגילו---
היו"ר משה גפני
למה מקוואות לא היה? אני לא הייתי מודע לזה, אני רק הבוקר שמעתי.
ערן יעקב
הם לא היו בהסדר, כי כל סולר שהוא להסקה, הוא מחוץ לצו.
היו"ר משה גפני
זה ניתן למשה בסיני מה שעכשיו אמרת?
איריס וינברגר
לא, אלה היו ההחלטות אז. אולי אני אומר, הרב גפני, הנושא של המקוואות לא עלה לדיון בדיונים של ועדת הכספים על הפטור וההישבון על סולר, וגם לא עלה לדיון בעוונותינו---
היו"ר משה גפני
כשאני הייתי בוועדת הכספים?
איריס וינברגר
אני לא זוכרת, אני חושבת שהיית חבר בוועדה.
יצחק וקנין
לא, תגידי שלא היה.
איריס וינברגר
אתה לא היית. אני לא יודעת, הוא לא עלה על השולחן, היו פה המובילים ונהגי המוניות ומורי הנהיגה.
יצחק וקנין
מי היה יושב ראש הוועדה?
איריס וינברגר
חבר הכנסת הירשזון היה יושב ראש הוועדה.
חיים אורון
האשמה הזאת איננה נופלת על יהדות התורה.
היו"ר משה גפני
היה איזה הסדר אז עם הנושא של המקוואות?
איריס וינברגר
ככל הנראה היה שיקול דעת מוטעה---
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אריאל כותב שהיה הסדר, שהעבירו כסף למשרד הדתות על העניין הזה.
איריס וינברגר
לא יכול להיות.
חיים אורון
מה לא יכול להיות? מאוד יכול להיות.
יצחק וקנין
במועצות הדתיות האזוריות, ששם יש הרבה מקוואות, בכל ישוב קטן יש מקווה, הטענה היתה שיש להם מספיק כסף והם כן יכולים לשלם את הבלו. אני בא מהמועצות האזוריות. בכל ישוב, אפילו של 100 משפחות, 70 משפחות, יש מקווה, אז להם אמרו 'אתם בעצם מועצות מבוססות ולכן נוריד את ההסדר הזה'.
איריס וינברגר
אבל ההסדר הוא מכח רשות המסים, או תקציבי?
יצחק וקנין
כמו שנעשה הסדר בין הרכבת לבין משרד התחבורה---
חיים אורון
זה לא הם, זה לא בעסק שלהם. זה לא הקופה שלהם.
היו"ר משה גפני
הבנתי. הכל הבנתי, אני רק שאלתי אם זה ניתן למשה בסיני, זו השאלה היחידה.
יצחק וקנין
מה שבטוח שזה לא תקרה של 75 מיליון.
היו"ר משה גפני
לא, רשות המסים משנה עמדות כל הזמן.
חיים אורון
נו, בחייך.
היו"ר משה גפני
היא משנה עמדות כל הזמן. כל הזמן, מה שנח. זה בסדר, אני בעד. אנחנו אנשים נורמלים והחיים משנים את המצבים וצריך ל---
חיים אורון
כמה כסף זה?
היו"ר משה גפני
אני לא אקבל יותר מרשות המסים אמירה ש'יש לנו מדיניות מס אחידה'. אין מדיניות מס אחידה. יש סיבות, הגיוניות, שצריך לשנות מדיניות. זה בסדר, אני בעד. יותר אל תבואו עם אמירה כזאת.

אני רוצה לדעת מי עוד נמצא בהסדר, מעבר לצו.
איריס וינברגר
אפשר לעבור על הרשימה. מי שנמצא; מפעלים תעשייתיים, שמשתמשים בזה כחומר בעירה לצורך הייצור.
היו"ר משה גפני
כן, זה סיוע למפעלים.
חיים אורון
חבר הכנסת גפני, היו הגדרות מפה עד הודעה חדשה, מי לבעירה ומי לחימום, ומי לא---
היו"ר משה גפני
זה בסדר, אני בעד. אני רק רוצה לדעת את המדיניות.
איריס וינברגר
אין להסקה, אבל בואו נעבור על זה.
היו"ר משה גפני
אני לא שאלתי על הסקה בכלל. חבר הכנסת וקנין העלה את העניין הזה.
יצחק וקנין
זה לא הסקה. זה הסקה? באמת.
היו"ר משה גפני
אני לא העליתי את העניין של המקווה. שיהיה רשום בפרוטוקול, לא העליתי את העניין הזה.
יצחק וקנין

אני העליתי אותו, אני סוחב אותו, אין לי בעיה עם זה.
היו"ר משה גפני
אני עוד לא הגעתי למקווה, אני עוד בבית הכנסת.

ציון פיניאן

אני העליתי את ההסקה. כל תושבי הצפון העניים---
היו"ר משה גפני
הקשישים, בטח.
חיים אורון
גם תושבי הנגב.
היו"ר משה גפני
נכון. איפה בנגב? באיזה הגדרה, באיזה קו רוחב?
חיים אורון
מעל 1,000 מטר.
היו"ר משה גפני
מה יש עוד?
איריס וינברגר
ספינות דיג, ציוד הנדסי.
היו"ר משה גפני
ציוד הנדסי, למה?
חיים אורון
טרקטורים, בולדוזרים.
רוית נעים
גם ציוד חקלאי.
היו"ר משה גפני
על הרווח שלהם גובים מס הכנסה?
רוית נעים
בוודאי.
איריס וינברגר
המובילים, טרקטורים, אוטובוס, רכבי עבודה, מכונות ניידות. זה שוב החקלאים, מחפר ימי.
רוית נעים
מחפר ימי זה מתקן, זה ציוד מכני הנדסי שיושב על ארובה.
היו"ר משה גפני
מה הוא עושה בים?
חיים אורון
חופר.
היו"ר משה גפני
בשביל מה הוא חופר?
רוית נעים
אני חושבת שמפעלי ים המלח מקבלים את זה.
היו"ר משה גפני
מפעלי ים המלח? האחים עופר לא יכולים לשלם. אין להם. לקשישים בצפון יש, לאחים עופר אין.
ערן יעקב
אם יורשה לי, אני אוכל להסביר את כל הרציונל שעומד---
יצחק וקנין
אני אגיד לך את הרציונל, השתתפתי בכל הדיונים. דע לך, המובילים היו סוגרים את המדינה אם לא היו נותנים את הפטור.
היו"ר משה גפני
הקשישים בצפון לא יודעים לסגור את המדינה, צריך ללמד אותם.
יצחק וקנין
אני זוכר את הדיונים פה, כשהעלו את הסולר לרמות כאלה, משקל וחצי לשבעה שקלים, עשרה שקלים, המובילים היו סוגרים את המדינה. אחד הפתרונות היה---
רוית נעים
אנחנו לא רצינו את ההסדר הזה.
היו"ר משה גפני
מי לא רצה?
חיים אורון
היתה הצדקה לדברים האלה. העלו את הסולר ב-300%, 400%, 500%, בכמה וכמה שנים.
איריס וינברגר
מ-60 אגורות ל-2.5 שקלים.
חיים אורון
היה ברור שאף אחד לא יכול לעמוד בזה.
היו"ר משה גפני
אני בעד, אני לא נגד, אני רק רוצה לדעת את המדיניות.
איריס וינברגר
אני אזכיר אולי עוד משהו, ההעלאה הזאת של הסולר, בין השאר, היתה בזמנו גם העלאה תקציבית---
היו"ר משה גפני
השאלה ששואל חבר הכנסת וקנין היא שאלה שאני לא שואל אותה. חבר הכנסת וקנין שואל, וחבר הכנסת אורי אריאל שלח לי מכתב, לא ראיתי אותו קודם, שעד 2009 העבירו למשרד הדתות תקציב כדי שיוכלו לכסות... הרי הסולר במקוואות איננו סולר לבעירה---
רוית נעים
לחימום מים.
היו"ר משה גפני
כן, זה חלק מהעניין של מה שהמדינה נותנת, אז הוא כותב 'לצערי הרב, בשנת 2009 רוקנה התקנה מתקציבה. מבדיקה שערכתי בנושא עלה כי צעד זה נבע מלחץ של משרד האוצר, אשר בדק ומצא כי עיקר הנהנים משיפוי זה הן המועצות הדתיות האזוריות, אשר לטענתם, יש להם מספיק כסף ואין הצדקה לשפותם'. אז אי אפשר להכניס את המקוואות, זו התשובה.
חיים אורון
רק שתדע, את המס הזה במועצות האזוריות אני משלם, במקומות שאין להם מקוואות לאלה שיש להם מקוואות. זה מס שמטילים על החילוניים. מה זה מועצות אזוריות? רובם הגדול חילונים ודתיים ביחד, והחילוניים משלמים את המס הזה. זה בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
וכשיש בית תרבות במועצה האזורית ויש שם דברים שהדתיים לא הולכים?
יצחק וקנין
אתה יודע כמה דברים אני מממן במושב?
חיים אורון
חבר'ה, זה לא פה. אתם רוצים להשיג שני מיליון שקל?
היו"ר משה גפני
לא, לא, ממש לא. באמת, אני לא ידעתי מהמקווה לפני הדיון הזה בכלל. באמת. זה שרוקנו את התקנה התקציבית, בסדר, האוצר מרוקן הרבה תקנות תקציביות, אז מה? רק מקוואות הוא מרוקן? לאוצר יש כח, הוא יכול לרוקן מחר עוד דברים.
יצחק וקנין
על כמה מדובר פה? אני בוודאות אומר, זה אולי מיליון וחצי שקל, אפילו לא.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד לך, אני גרתי באופקים, לצערי הרב, אבל זה המצב. ליד הבית שלי היה מקווה, בליל שבת היו מגיעות נשים למקווה עם רכבים, בליל שבת, עם חילול שבת היו באות למקווה. מקווה לא מיועד ל---
חיים אורון
הם קיבלו פטור על הבלו באוטו.
ערן יעקב
ברשותך אני כן קצת אגע בהיסטוריה. בקצרה, אבל חשוב גם להבין את הבסיס העובדתי לסיבה שבגינה הסדר סולר נעשה. הסדר הסולר עלה בשל כך שהיה עיוות, היה הבדל עצום בין הבלו על הסולר לבלו על הבנזין, כששניהם שימשו לאותה מטרה.
היו"ר משה גפני
את זה הבנתי, חבל לחזור על זה.
ערן יעקב
הסדר הסולר בעצם העלה את המס לכולם וגם כשניתן החזר לגורמי הייצור, שמבחינתנו ההחזר ניתן רק לכאלה שנחשבים בגין גורמי הייצור, שהם ממילא כבר משלמים את המס פעם אחת, אז רק לגביהם הוחזר, וגם הם קיבלו חלק מההחזר. זה אומר שגם לגביהם המס עלה בצורה מאוד משמעותית, והם קיבלו החזר מסוים.
היו"ר משה גפני
הבנתי, כלי טיס למשל.
ערן יעקב
כלי טייס לא.
היו"ר משה גפני
לא, אבל זה בצו.
ערן יעקב
לא, כלי טיס לא קשור לתהליך הספציפי הזה.
איריס וינברגר
אלה שני הסכמים שונים.
היו"ר משה גפני
הבנתי. רק שנדע, שזה לא על כולם, מה שאתה אומר.
ערן יעקב
לעניין הסקה, מראש הצו לא בא לתת החזר לעניין הסקה.
היו"ר משה גפני
אה, הקשישים בצפון, ואלה בנגב, מעל גובה של 1,000 מטר.
ערן יעקב
אם תרצו, נושא המקוואות, יש מקום לבחון את העניין הזה.
היו"ר משה גפני
הבנתי, בסדר, אנחנו נבחן את זה. תודה רבה.
חיים אורון
אתה לא מצביע?
היו"ר משה גפני
לא, צריך לבחון את המדיניות, אני צריך לדעת, המדיניות של רשות המסים מאוד חשובה.

תודה רבה, אפילו אני הבנתי, אבל צריך לבחון את המדיניות.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים