ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/01/2010

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 13), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת הכספים

12.1.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ו בטבת התש"ע (12 בינואר 2010), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 11), התשס"ח-2008
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

אלכס מילר

פניה קירשנבאום

מירי רגב
מוזמנים
עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי, רשות ניירות ערך

עו"ד דניאל רימון, ממונה על החקיקה, רשות ניירות ערך

דוד לביא, מנהל המחלקה לפיקוח על קרנות נאמנות, רשות ניירות ערך

אלחנן הרמור, סגן מנהלת המחלקה לרישוי ופיקוח על מנה, רשות לניירות ערך

עו"ד שרה קנדלר, יועצת משפטית למחלקת רישוי ופיקוח, רשות ניירות ערך

אורי קציר, רשות ניירות ערך

אלי רוזנפלד, משרד האוצר

עו"ד טלי אגוזי, הבנק הבינלאומי הראשון, איגוד הבנקים

עו"ד רוני אלוני, בנק לאומי, איגוד הבנקים

עו"ד רן ונגרקו, איגוד הבנקים

אייל ביטון, מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

(תיקון מס' 11), התשס"ח-2008
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים היום את הדיון בהצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 11), התשס"ח-2008. אני מבין שנציג משרד האוצר לא כאן.
דניאל רימון
אני מנסה לאתר אותו.
היו"ר משה גפני
אני לא מקבל את הזלזול הזה בוועדה.
שמשון אלבק
בדרך כלל הם לא מופיעים כאן.
היו"ר משה גפני
אם לא היה טוב עד היום, נמשיך לא טוב?
אמנון כהן
לפעמים הם באים בתלונות למה אישרנו משהו בניגוד לעמדתם.
שמשון אלבק
בשגרה, כאשר מדובר בהצעות חוק ובתקנות של רשות ניירות ערך, אנחנו בדרך כלל מציגים את הנושא.
היו"ר משה גפני
הם באים בטענות. צודק חבר הכנסת אמנון כהן.
שמשון אלבק
אני לא שמעתי אי פעם שהם באו בטענות לגבי ההצעות הללו.
היו"ר משה גפני
לא אליכם. אתכם הם בסדר, אבל אתי הם לא בסדר.
אמנון כהן
אם אנחנו משנים סעיף או משהו, הם אומרים שזה בניגוד לעמדתם.
שמשון אלבק
אנחנו מוכנים שבפעמים הבאות, כאשר יתקיימו דיונים, נודיע להם על כך. בגלל שהם לא נוכחים, כי הם לא רגילים להגיע, חבל לא לקיים את הדיון.
אמנון כהן
אם כבודו ירצה לדחות את הדיון, אנחנו מוכנים.
היו"ר משה גפני
אני עושה הפסקה עד שיבוא נציג משרד האוצר. נדון אחרי שהוא יגיע.

הישיבה הופסקה וחודשה
היו"ר משה גפני
אנחנו מחדשים את הישיבה.
אלי רוזנפלד
אני עורך דין אלי רוזנפלד מהלשכה המשפטית באוצר.
היו"ר משה גפני
למה היו צריכים להזעיק אותך? אם הוועדה מזמינה את נציג האוצר, נציג האוצר צריך לבוא.
אלי רוזנפלד
כפי שאתה יודע היטב, בנוהל הקיים, בשיתוף הפעולה שלנו עם רשות ניירות ערך, כפי שהתקיים עד היום, כאשר היה דיון בנושאים של רשות ניירות ערך, אנחנו ראינו את רשות ניירות ערך כנציגתנו שכן הכל נעשה בתיאום.
היו"ר משה גפני
לא, לא מקובל עלי. זה נגמר.
אלי רוזנפלד
אין בעיה. אם אדוני ינחה אותנו, אין בעיה.
היו"ר משה גפני
שמשרד האוצר יתייחס בנימוס ובדרך ארץ לוועדת הכספים. אם לא, ועדת הכספים גם יודעת לפעול.
אלי רוזנפלד
אדוני, אין בעיה.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך. זה לא אתה. אני אומר את זה לשר.
אלי רוזנפלד
אדוני, אנחנו נפעל לפי הנוהל החדש, כפי שתחליט.
היו"ר משה גפני
מאה אחוזים. אני מחליט שמשרד האוצר יתייחס בנימוס לוועדה.
אלי רוזנפלד
אין בעיה.
היו"ר משה גפני
כאמור, על סדר היום הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 11), התשס"ח-2008. אני מבין שאנחנו צריכים להפוך את זה להתש"ע-2009.
שמשון אלבק
אכן.
היו"ר משה גפני
מי מציג את החוק?
שמשון אלבק
אנחנו נפתח ונאמר כמה מלים.
אלכס מילר
זה חוק ממשלתי?
היו"ר משה גפני
זה חוק ממשלתי. הרשות לניירות ערך. דרך אגב, זה שהתרגזתי על משרד האוצר שלא מתנהג יפה לוועדה, זה לא קשור לרשות לניירות ערך.
שמשון אלבק
לא חשבנו שזה קשור.


אדוני, בתיקון הזה יש כאן למעשה שלושה נושאים שמעלים על סדר היום ודניאל תפרט אותם. אני אומר רק את ראשי הפרקים שלהם.

הנושא הראשון הוא פתיחת השוק לתחרות בתחום של יועצי השקעות ומנהלי תיקים זרים. אנחנו עושים את זה בצורה מבוקרת ומרוסנת על מנת שגם תהיה תחרות יותר וגם תהיה לנו בקרה על הפעילות שלהם כאן.

הדבר השני שאנחנו עושים כאן הוא הרחבה של חוג הלקוחות הכשירים על מנת שיהיו עוד גורמים שלא נזקקים להגנה של החוק. גם שם אנחנו פותחים את זה בצורה מבוקרת על מנת שאפשר יהיה להכניס עוד אנשים לקבוצה הזאת.

הנושא השלישי הוא נושא של התאמה של החוק לכללים של ה-OECD בכל הקשור למניעת אפליה לגבי גורמים שיכולים לקבל רשיון ייעוץ.

דניאל תציג את כל הנושאים האלה אחד אחרי השני בצורה כללית ואז נעבור להצעת החוק עצמה.
דניאל רימון
אני רוצה להפנות את תשומת לבכם. הופץ לחברי הוועדה, פרט לנוסח שאושר בכחול, הצעת החוק הממשלתית אשר נכתבה לפני זמן.
היו"ר משה גפני
משרד האוצר מסכים לחוק הזה?
אלי רוזנפלד
כן.
היו"ר משה גפני
גם לשינויים שמציעה רשות ניירות ערך?
אלי רוזנפלד
כן. השינויים תואמו.
אמנון כהן
למעט מה שאנחנו נשנה עכשיו.
היו"ר משה גפני
אני שואל מכיוון שנעשו כאן שינויים.
אלי רוזנפלד
אנחנו מכירים את השינויים שנעשו והם בתיאום מלא אתנו.
היו"ר משה גפני
בסדר. רק תעקוב אחרי מה שאומרת היועצת המשפטית.
דניאל רימון
ההצעה פורסמה בכחול לפני כשנתיים ולפיכך היא נדרשה להחלת דין רציפות, דבר שגם נעשה. במסגרת הדיונים להחלת דין רציפות הבאנו לידיעת ועדת השרים לענייני חקיקה שינויים מסוימים שאנחנו רוצים להכניס ביחס לכחול והם אושרו על ידי הוועדה. גם לאחר הוועדה, כיוון שגם מאז חלפה שנה ועד היום, הוכנסו תיקונים נוספים.


הנוסח שהופץ לחברי הוועדה, כל השינויים ביחס לכחול, סומנו ב"עקוב אחר שינויים" והשינויים שמאז החלת דין הרציפות, גם הוצבו לנוחיות המשתמש. צירפנו גם מכתב קצר בן עמוד וחצי שמסביר מה הוכנס בכל שלב.


לגופו של עניין. העניין המרכזי המוסדר בהצעה הוא מתן אפשרות לזרים להציע שירותים בישראל גם על בסיס רשיון הזר שיש להם, רשיון של ניהול תיקים, ייעוץ השקעות או שיווק ניירות ערך מבלי להידרש לרשיון ישראלי, וזה כדי לאפשר נגישות של הציבור הישראלי למתן שירותים על ידי אנשים שמומחים לכך.


בוורסיה הראשונית הצענו שתי חלופות כאשר החלופה הראשונה הייתה פעילות באמצעות גורם מורשה ישראל. קרי, מי שהוא בעל רשיון בישראל לייעוץ, שיווק או לניהול תיקים, כאשר כל הפעילות נעשית באמצעות אותה חוליה. משמע, אכן אתה מקבל את השירות מגורם זר שמורשה בחוץ לארץ, אבל הגורם הישראלי שמתקשרים דרכו הוא זה שחב באחריות פלילית משמעתית או אזרחית ביחס לכל רכיבי הפעילות, לרבות אלה שניתנים על ידי הזר ולרבות גם ביטוח אותם רכיבי פעילות.
אמנון כהן
עכשיו זה משתנה?
היו"ר משה גפני
מה המצב היום?
דניאל רימון
המצב היום הוא כזה שאם זרים רוצים לפנות במתן שירותים ללקוח ישראלי, הם רוצים להתקשר באופן יזום לגורם ישראלי, למשל לתת ייעוץ ביחס לניירות ערך זרים כדוגמה שלהם יש יתרון יחסי ביחס לגורמים הקיימים בישראל, הם צריכים לקבל רשיון בישראל. אנחנו רוצים לגרום לכך שגם בלי רשיון, ועל בסיס רשיון אחר קיים בעולם, ניתן יהיה לעשות את זה אם מישהו אחר שאנחנו אישרנו אותו כאן ושניהם נרשמו במרשם שייעשה לכבוד זה, לוקח את מלוא האחריות, מפקח באופן מתמיד על השירות שנותן הזר, כאשר כל פעם שיש בעיה, אפשר יהיה להגיע אל שניהם וכאשר יש בעיה, חזקה שחובת הפיקוח שלו קיימת.
אמנון כהן
לא הבנתי מה היה קודם ומה עושים עכשיו.
דניאל רימון
אני אסביר.
פניה קירשנבאום
הגורם הישראלי שהוא מתקשר אתו, יש לו רשיון?
דניאל רימון
כן. הגורם הישראלי הוא מורשה לחלוטין.
היו"ר משה גפני
אבל לא הבנו את ההבדלים. מה היה עד היום ומה אומרת ההצעה.
דניאל רימון
אני אסביר את כל המצבים האפשריים. נניח שחבר הכנסת גפני גילה עניין בהשקעה בניירות ערך. נניח שלצורך ההדגמה אלה ניירות ערך זרים. אם היית רוצה לרכוש אותם בפעילות ישירה, פשוט על ידי מתן הוראה, אתה בכלל לא נכנס לחוק הזה. אתה פשוט יכול לתת הוראה היום וגם מחר. אבל נניח שאתה רוצה לקבל ייעוץ או שאתה רוצה להפקיד את המלאכה בידיו של מנהל תיקים ולייפות את כוחו שהוא יעשה את הפעולה.
היו"ר משה גפני
הולנדי.
דניאל רימון
הולנדי. אם היום אתה פונה להולנדי באופן יזום על ידך, אז אתה יכול לפנות להולנדי כי אם התקשרת להולנד, משמע שאתה יודע שסביר להניח שההולנדי לא מפוקח בישראל ואין איזה משהו שנחזה להיראות גורם מפוקח, אבל הגורם ההולנדי לא יכול להרים טלפון טרנס אטלנטי או לשווק לך באינטרנט ולומר לך לבוא ולהשתמש בשירותי הייעוץ שלי. כך גם נהוג בעולם. כאשר יש פעילות שמשדלת גורם ישראלי שאמור להיות מוגן בחקיקה הישראלית לעשות פעולה באמצעות של גורם זר, זה חייב להיות מעוגן בגוף החוק. לכן, היום אם הגורם ההולנדי היה רוצה לעשות פעילות כזאת, הוא היה צריך לקבל רשיון ישראלי ולעמוד בכל דרישות הרשיון הישראלי.


אנחנו אמרנו שסביר לתת נגישות ללקוח הישראלי שמעונין גם לשירותים האלה מבלי להעמיד דרישה של אותו בעל רשיון הולנדי לעבור את כל מסכת הייסורים של קבלת רשיון בישראל.
אמנון כהן
מהיום הוא לא יצטרך את האישורים של מדינת ישראל.
דניאל רימון
יוכל לפעול בשתי חלופות. הוא יוכל או לקבל רשיון ישראלי כמו שהוא יכול היה גם קודם והוא יוכל לא לקבל רשיון ישראלי אלא לפעול באמצעות חוליה מקשרת ישראלית בעלת רשיון ישראלי שהיא תבטח גם את הפעילות הזאת. למשל, אתה רגיל ליועץ השקעות שלך או למנהל התיקים שלך בארץ ואתה מבקש ממנו גם ייעוץ לגבי משהו שהוא לא בקיא בו והוא יודע שחברו פול מארצות הברית כן בעל הידע – הוא יוכל ליצור תיווך בין שניכם אבל הוא יצטרך לבטח גם את הפעילות שההוא נותן, הוא יצטרך לבדוק שהוא מחתים אותך.
אמנון כהן
מבחינתי הוא אחראי.
דניאל רימון
הוא אחראי על הכל. הוא כתובת לכל דבר ועניין.
היו"ר משה גפני
ברור. לגבי הסכום. עד איזה סכום יהיה פיקוח ומאיזה סכום לא יהיה פיקוח?
דניאל רימון
זה עניין אחר.
שלי יחימוביץ
התיקון הזה הוא תוצאה של אמנות בין לאומיות?
דניאל רימון
התיקון הזה הוא תוצאה של פנייה של גורמים שמעונינים לפעול בישראל.
שלי יחימוביץ
גורמים עסקיים?
דניאל רימון
גורמים עסקיים שחלקם גם נמצאים כאן ויוכלו לדבר בעד עצמם, גורמים שיש להם עניין לבוא ולפעול בישראל.
שלי יחימוביץ
זה לא במסגרת איזה שהם כללים של ה-OECD.
דניאל רימון
לא, לא שידוע לי.
שמשון אלבק
התיקון נועד לפתוח את השוק לתחרות.
דניאל רימון
יש כאן תיקון אחר שהוא תוצאה של פנייה של ה-OECD. אם כבר העלית את זה, אני אזכיר אותו. נכון להיום, אם אתה רוצה לקבל רשיון ישראלי, אתה צריך להיות תושב או אזרח ישראל. ה-OECD דורש גם בתחום הזה, גם למשל לעניין חתמים – נושא שבקרוב יגיע לוועדה – שזאת לא תהיה דרישה אלא שחלף הדרישה הזאת ניתן יהיה לקבוע שאפשר להראות שהגורם ההוא יכול למלא את כל הוראות החוק, גם אם הוא יושב בחוץ לארץ ושאפשר יהיה לפקח ולאכוף לפי הוראות החוק, מבלי לדרוש אזרחות או תושבות. זה דבר אחר שמופיע כאן וכתבנו שזה לדרישת ה-OECD.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אמנון כהן הבין ומה שלא הבנתי, הוא יסביר לי אחר כך.


אנחנו מדברים על הולנד. אם אני יועץ השקעות ישראלי, אני יכול את אותו דבר לעשות בהולנד?
דניאל רימון
לגבי הולנד, לא ידוע לי.
היו"ר משה גפני
לגבי איזו מדינה כן ידוע לך?
דניאל רימון
לא ידוע לנו.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אנחנו הולכים להיות המדינה הראשונה. אני לא יודע אם ישראל ביתנו תסכים לזה משום ששר החוץ מעונין שיהיה כבוד לאומי כמו שהוא עשה עם תורכיה. אני סומך על הרשות לניירות ערך.
שי חרמש
אם זה טוב לך, מה איכפת לך מה הגויים עושים?
היו"ר משה גפני
לא איכפת לי אבל אני רוצה קודם לדעת את העובדות, לפני אני אחליט מה איכפת לי.
דניאל רימון
אנחנו לא יודעים שיש מדינה שמאפשרת הסדר דומה.
אמנון כהן
אנחנו נהיה אור לגויים.
יצחק וקנין
מה שקורה זה שאנחנו לא יכולים לפעול במדינה כלשהי.
פניה קירשנבאום
אנחנו לא נשווק את המוצרים שלנו במדינה כלשהי כי אין לנו את היחס ההפוך והם ישווקו את המוצרים שלהם אצלנו.
יצחק וקנין
אני מציע לדחות את ההצעה.
היו"ר משה גפני
לא, לא דוחים.
יצחק וקנין
תביאו לי דוגמאות מהעולם שיש דברים כאלה ואם אין, אני לא מוכן להיות הנחשול בדבר הזה.
שי חרמש
ואם זה טוב לך?
יצחק וקנין
למה זה טוב לי? במה? אם זה היה טוב, זה היה צריך להיות בכל העולם. אין מדינה אחת בעולם שזה קיים.
היו"ר משה גפני
קודם כל, מבחינת העובדות. כאשר מאושרת הצעת החוק הזאת, אנחנו הופכים להיות הראשונים שאנחנו מאפשרים ליועצי השקעות ממדינות זרות לפעול במדינת ישראל.
דניאל רימון
אני לא יודעת את זה בוודאות. אני לא יודעת אחרת.
היו"ר משה גפני
לפי הצעת החוק הזאת, יועצי השקעות זרים יוכלו לפעול במדינת ישראל אם באמצעות זה שאני מתקשר אליהם או אם זה באמצעות זה שהוא מתחבר לחברה ישראלית.
דניאל רימון
זה שאתה מתקשר אליו, זה המצב הנוכחי. זה לא חידוש.
היו"ר משה גפני
באמצעות זה שהוא מתחבר לחברה ישראלית.
דניאל רימון
כן.
היו"ר משה גפני
זה לא הולך להיות הדדי. זאת אומרת, כתוצאה מאישור הצעת החוק הזאת, יועץ השקעות ישראלי שירצה לפעול במדינה אחרת בעולם וירצה להתקשר עם חברה מקומית שפועלת במדינה בה הוא רוצה לפעול, הוא לא יוכל לעשות את זה.
דניאל רימון
אנחנו לא יודעים בוודאות שכן ואנחנו לא יודעים בוודאות שלא.
יצחק וקנין
אתם כל כך רציניים, מביאים כזאת הצעת חוק ולא בדקתם?
אלכס מילר
אפשר להוסיף תנאי האומר שזה יהיה רק עם המדינות להן יש את אותו חוק.
יצחק וקנין
אתה רוצה שנצביע מבלי שאנחנו מבינים? אני מעלה כאן בעיה רצינית. מביאים הצעת חוק כזאת ולא בודקים.
היו"ר משה גפני
אני עוד לא רץ קדימה. אני אפילו לא התחלתי את הישיבה מבלי שיהיה נציג של משרד האוצר. חבר הכנסת וקנין, אני לוקח את הדברים שלך ממש ברצינות. אני לוקח את הדיון ברצינות ואני לא עושה צחוק. השאלות הן שאלות נכונות. יכול להיות שהתשובות הן תשובות שכן מחייבות את הצעת החוק הזאת. בואו נתקדם. אנחנו עדיין בתהליך למידה.
שמשון אלבק
יש שאלה שאני מבקש להשיב עליה. ישראלים משקיעים ביום בחוץ לארץ בניירות ערך זרים באופן מאוד שיגרתי. הם עושים את זה דרך ברוקרים זרים או דרך ברוקרים ישראלים שמתקשרים עם ברוקרים זרים. הם לא מקבלים ייעוץ לעניין הזה כי הם לא יכולים לקבל ייעוץ לעניין הזה אלא אם כן היועצים מייעצים להם בניירות ערך זרים. מה אנחנו עושים? אנחנו מאפשרים להם לעבוד דרך אנשי מקצוע במקום שיעבדו דרך אנשים או ביוזמתם, ואז הם לא עובדים דרך אנשי מקצוע שלוקחים אחריות ישראלים, אלא הם מתקשרים עם זרים והזרים האלה אין לגביהם אחריות או שהם שצריכים לתבוע אותם, אם יש בעיה, במדינות בהן הם חיים. אנחנו מביאים את הזרים לכאן ומטילים עליהם אחריות. אנחנו משפרים את המצב של אותם ישראלים שרוצים להשקיע בחוץ לארץ. לכן ההצעה הזאת, יש לה יתרון.


דבר שני שאני רוצה לומר. אני מודה, הדברים לא נבדקו לעומק אבל ברור לי לחלוטין שבאיחוד האירופי, כאשר יש שם הסדרים שמתייחסים לכל מדינות האיחוד, אז הנפקות זרות יכולות להתבצע במדינות שונות.
יצחק וקנין
אתה לא אומר את זה בוודאות אלא אתה משער.
שמשון אלבק
לא, אני לא אומר את זה בוודאות אבל דבר אחד אני כן אומר בוודאות: ישראלים משקיעים בחוץ לארץ בניירות ערך זרים והם לא בהכרח מקבלים ייעוץ מקצועי ובוודאי שאין אחריות כמו שתהיה אחריות אחרי שהחוק הזה יצא לפועל. לכן, יש לו יתרון כשלעצמו לאותם אנשים.
היו"ר משה גפני
אנחנו עוד נמשיך בעניין הזה.
שי חרמש
יש כאן שאלה האם אנחנו עוסקים בגאווה לאומית, אפרופו הדיונים אתמול עם התורכים, או שאנחנו עוסקים היום בשיפור הביטחון של משקיעים ישראלים שנמצאים בחוץ לארץ. זה כל הסיפור.
אלכס מילר
אל תשווה את הכבוד הלאומי לניהול איזושהי עסקה כספית.
אמנון כהן
חבר הכנסת חרמש, אתה צריך לדבר מקצועית ולא פוליטית.
שי חרמש
אותי לא מעניין
מה ההולנדים חושבים עלינו. השוק הישראלי משוקע בניירות זרים בחוץ לארץ ואזרחים ישראלים משקיעים בשווקים בחוץ לארץ. מה שמעניין אותי זה האם אני בא היום לעזור להם, ואני אכן בא לעזור להם. זה רק טוב. אתה גאווה הלאומית נשאיר.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להתייחס לנושא השנוי במחלוקת. קוראים לזה לקוח כשיר?
דניאל רימון
כן. לאותה סוגיה, אני חייבת לומר שצריך לשים לב שהחלופה האחרת שנכללה בהצעת החוק שפורסמה בכחול, שהיא פעולה ישירה של בעלי רשיון זר אל מול ישראלי ללא תיווך ישראלי, רשות ניירות ערך חזרה בה באישורו של האוצר והורדנו את זה.
אלי רוזנפלד
האוצר מסכים לתיקון הנוכחי.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, האוצר הסכים לתיקון.
דניאל רימון
האוצר שותף לכל.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לעקוב אחרי האוצר לראות שאין לנו תקלות אתו.
יצחק וקנין
יש מישהו כאן שמתנגד להצעה הזאת?
היו"ר משה גפני
רגע. לגבי לקוח כשיר.
שלי יחימוביץ
זאת שאלה מצוינת.
יצחק וקנין
אני שואל האם בין הנוכחים יש מתנגדים להצעה?
היו"ר משה גפני
להערכתי לגבי לקוח כשיר יש התנגדויות.
דניאל רימון
החלופה שזה עתה ציינתי שירדה מעל סדר היום, שהיא אומרת שבעל רשיון ניהול תיקים גדול ובעל ניסיון שפונה לגופים ישראלים מתוחכמים יהיה פטור מרשיון, ירדה מסדר היום, אבל החלפנו אותה בחלופה אחרת רחבה יותר אשר אומרת שלא משנה אם מי שנותן את השירות הוא מנהל תיקים זר או ישראלי, כל אימת שמישהו מקבל את השירות הוא לקוח מתוחכם, לקוח שקראנו לו כשיר, עם כשירות, תרגום של קווליפיי המקובל בעולם. כאשר הצד שמקבל את השירות הוא צד מתוחכם, כלומר, שהוא לקוח מוסדי, כמו קופות גמל או מבטחים או תאגיד גדול שיש לו הון עצמו מעל 50 מיליון שקלים, או שהוא יחיד מתוחכם – ותכף אני אכנס ליחיד המתוחכם שזה מה שמעסיק אותך – אם הוא אלה, כמו שהיום ייעוץ השקעות אל אחד כזה, פטור מרשיון, כך לפי ההצעה גם ניהול תיקים ומיישרים קו גם עם שיווק השקעות. כל אלה יהיו פטורים מקבלת רשיון.
היו"ר משה גפני
מ-15 מיליון ומעלה.
דניאל רימון
אמרנו שיש בעצם שלושה פרמטרים. האחד מייצג את החוסן הכלכלי שלו, שהוא עשיר, השני מדבר על זה שהוא בעל ניסיון כי הוא עושה הרבה עסקאות בשוק, והשלישי מדבר על כך שהוא מומחה, שהוא מומחה הוא בגלל תחום עיסוקו או בגלל דרך אחרת שהוא הוכיח איזושהי מומחיות. כאשר הגורם נותן השירות ברגע ההתקשרות מזהה ששניים מהפרמטרים האלה מתקיימים בלקוח הניצב בפניו, הוא אומר שהאיש הזה למעשה הוא מתוחכם והוא לא דרוש לפטרונותו של החוק. הוא לא צריך את ההגנה של החוק מפני שהוא יכול או להבין את המטריה בעצמו או לקנות את ההבנה של מישהו אחר בהבנת המטריה.

איזה פרמטרים קבענו לעניין החוסן הכלכלי. דיברנו על אדם שהתיק הפיננסי שלו – בפיננסי דיברנו על שווי תיק ניירות ערך, פיקדונות, מזומנים, כלומר, נזיל, להבדיל למשל מדירה ששווה כסף אבל הוא לא יכול להנזיל אותה במיידי – התיק שאתו הוא יכול לשחק הוא בשווקי של 15 מיליון שקלים לפחות. הפרמטר השני של המומחיות מדבר על מומחיות או כישורים בשוק ההון או תחום עיסוק של לפחות שנה שמעיד על כאלה. הפרמטר של הניסיון, קבענו שמי שמבצע בממוצע עשר עסקאות ברבעון במשך ארבעת הרבעונים האחרונים לפני ביצוע ההתקשרות. עשר עסקאות ברבעון, כלומר, ארבעים עסקאות בשנה האחרונה. אף אחד מהם בעצמו לא מספיק, אבל אם לוקחים שניים מהם, זה יוכל לתת את ההבנה שגורם כזה יכול להגן על עצמו בצורה מספקת.
היו"ר משה גפני
תודה. יש מישהו שמתנגד להצעה הזאת?
רן ונגרקו
איגוד הבנקים. הרשות מאמצת למעשה בהגדרה של לקוח כשיר את הדירקטיבה האירופאית, ממש אחת לאחת. בסכום הכספי שם מוגדר חצי מיליון יורו ובארצות הברית זה מיליון דולר.
שי חרמש
כאן זה 4 מיליון דולר.
היו"ר משה גפני
מה המצב היום?
שמשון אלבק
המצב יום הוא שאין פטור בכלל ואנחנו רוצים להכניס את זה בצורה מדויקת.
היו"ר משה גפני
לימדו אותנו שאם נותנים לך אצבע, אל תיקח את כל היד. מתחילים.
רן ונגרקו
הבעיה היא שהאצבע ממוקמת כל כך גבוה, שאתה לא יכול להגיע אליה.
היו"ר משה גפני
אין הצעת חוק ממשלתית ואין כלום. כרגע המצב הוא שאתה צריך פיקוח מהשקל הראשון. באה הרשות לניירות ערך ואומרת שנתחיל במדרג. אנחנו מתחילים ב-15 מיליון שקלים עם כל הפרמטרים שנאמרו כאן, ואז מתחילים עם העניין הזה ואחרי כן אפשר לתקן ולהמשיך. מה אתה אומר על זה?
רן ונגרקו
אנחנו לא אומרים חס וחלילה לרדת למאה אלף שקלים. אנחנו אומרים שהרף של 15 מיליון שקלים הוא פשוט רף בלתי ישים. לכן אנחנו הצענו סכום של שווה ערך למיליון דולר. לא מדובר כאן על נדל"ן, לא על מוצרים פנסיוניים אלא מדובר כאן על תיק נזיל של ניירות ערך של 15 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
תודה. אני מסיים את הישיבה בעניין הזה. אני אומר כלהלן. אני אתמוך במה שתאמר הרשות לניירות ערך, אבל אני חושב שיש קצת הגיון בדברים שנאמרים, במיוחד על ידי שי חרמש אומר שהוא איש המקצוע בוועדה. אני מסכים לקונספט הזה שאתם אומרים שמתחילים גבוה אבל יש הגיון במה שאומר נציג איגוד הבנקים.


תחשבו על העניין הזה. בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נתחיל לקרוא את סעיפי החוק. זה חוק גדול ואנחנו חייבים לקרוא אותו. בשם משרד האוצר אני מתנצל בפני הרשות לניירות ערך. משרד האוצר היה צריך להיות כאן בזמן אבל הוא לא היה.


אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים