ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/01/2010

תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים)(תיקון), התשס"ט 2009

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

11.1.2010

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 183

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שהתקיימה ביום שני כ"ה בטבת התש"ע (11 בינואר 2010) בשעה 9:00
סדר היום
תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים) (תיקון), התש"ע-2010.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה אלדד
מוזמנים
עו"ד טליה אגמון – לשכה משפטית, משרד הבריאות

ד"ר שלמה זוסמן – ראש שירותי בריאות השן, משרד הבריאות

ד"ר דוד ילון – רופא שיניים מתמחה ברפואת שיניים ציבורית

ד"ר ברנט רוטנברג – נציג ההסתדרות לרפואת שיניים

ד"ר ליאת סלוק – מִנהלת רפואת שיניים, קופ"ח מאוחדת

טובה ברגר – מִנהלת רפואת שיניים, קופ"ח מאוחדת

ד"ר מוטי סייפן – מנכ"ל מכבי שירותי בריאות

ד"ר חגי סלוצקי – סגן רופא שיניים ראשי, שירותי בריאות כללית
ייעוץ משפטי
אור רוזנמן; זיו מגור
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רכזת בכירה בוועדה
אתי שבתאי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים) (תיקון), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים) (תיקון), התשס"ט-2009.

אני רוצה לפתוח בהתנצלות על האיחור. חשבתי שהדיונים מתחילים היום ב-9:30.

נשמע ראשית את משרד הבריאות.
טליה אגמון
אנחנו מביאים היום הצעה לתיקון תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים) בנושא של רופא אחראי במרפאה. במרפאת שיניים שהיא בבעלות של תאגיד חייב להיות, לפי התקנות, רופא אחראי, ולפי הנוסח הנוכחי של התקנות יכול להיות לו ממלא מקום אחד או יותר, והרופא האחראי או אחד ממלאי מקומו חייבים להיות נוכחים במרפאה בכל שעה שהיא פתוחה.

זה גרם לכך שבמרפאות הגדולות שיש בהם למעלה מארבעה כיסאות נוצר מצב שיש מקרים שיש רופא אחראי, ויש לו הרבה ממלאי מקום, וכל אחד מהם נמצא במרפאה זמן מאוד קצר, וכך אין למעשה, אחריות אמיתית למישהו; אין אפשרות, לדעתנו, לקיים אחריות אמיתית של ניהול המרפאה כאשר יש מספר גדול של אחראים וממלאי מקומם שלא יכולים לנהל באפקטיביות את המרפאה. לכן ההצעה שלנו שבאה לאחר דיונים גם עם נציגים של התאגידים שיש להם מרפאות שיניים גדולות וגם עם הסתדרות רופאי השיניים היא לאפשר שמעכשיו יוכל להיות ממלא מקום אחד לרופא האחראי, ומצד שני אחד מהם יצטרך להיות נוכח במרפאה רק במהלך 6 שעות בכל יום ולא בכל שעה שהמרפאה פתוחה. זאת אומרת, לשני אנשים – היקף של כחצי משרת רופא. כך יהיו רק שניים שאחראים לניהול המרפאה, ואפשר יהיה לרכז את האחריות ולדעת שיש באמת כתובת אחת אחראית, והיא אפקטיבית, והיא יכולה לבצע את התפקידים שאנחנו מצפים מרופא אחראי לבצע ולא בשבבי שעות של נוכחות פה ושם.
היו"ר חיים כץ
יש מישהו שמתנגד לעניינים האלה?
אריה אלדד
יש לי שאלת הבהרה: בכל עת יש רופא שיניים במרפאה? המרפאה לא פתוחה אם אין רופא שיניים?
שלמה זוסמן
אם אין רופא שיניים, אין מי שמטפל.
אריה אלדד
יכול להיות ששינניות מטפלות, מלביני שיניים שאינם שינניות ועברו הכשרה בטיפול באופנועים, ועשו הסבה חלקית.
שלמה זוסמן
על-פי התקנות של השינניות, שיננית נמצאת בפיקוח מקצועי של רופא שיניים, והוא שמחליט אם הוא רוצה להיות נוכח או שהוא סומך עליה שמה שהיא עושה, היא עושה בצורה טובה.
אריה אלדד
כלומר יכול להיות שהמרפאה תהיה פתוחה, ולא יהיה בה רופא שיניים בכלל.
שלמה זוסמן
אחרי שהתיקון יעבור?
אריה אלדד
ולא יהיה בה רופא שיניים בכלל.
שלמה זוסמן
יכול להיות מצב שהשיננית עובדת, ורופא השיניים שמפקח עליה לא נמצא.
היו"ר חיים כץ
תודה. מי מהמתנגדים?
חגי סלוצקי
ד"ר חגי סלוצקי. אני נציג של כללית סמייל, חברת בת של שירותי בריאות כללית. אנחנו לא בדיוק מתנגדים, אנחנו שמחים על ההצעה של משרד הבריאות, אלא שאנחנו מבקשים תיקון קל או הקלה קלה בהצעה הזאת. דברי ההסבר להצעה מסבירים מצוין מה הבעיה שנוצרה כשאין מספיק רופאים מומחים או כאלה שעשו תואר במנהל ציבורי כדי להיות רופא אחראי בכל המרפאות. לנו יש 47 מרפאות שיש בהן מעל ארבעה כיסאות, וקשה לנו לגייס רופאים. רפואת שיניים היא לא כמו רפואה כללית; רופאים אצלנו עובדים בחלקיות משרה בלבד, ויש לכולם גם קליניקה פרטית- -
היו"ר חיים כץ
מה אתם מבקשים?
חגי סלוצקי
אנחנו מבקשים ש-36 שעות- -
היו"ר חיים כץ
6 שעות לפחות ביום. זה לא 36 שעות.
חגי סלוצקי
זאת הנקודה.
היו"ר חיים כץ
אז קודם כול תפרטו את זה לפרוטות.
חגי סלוצקי
אנחנו מבקשים שתהיה יותר גמישות ב-6 השעות ביום. למשל, ביום שישי אנחנו מטיסים רופאים לאילת. זאת בעיה להטיס רופא לאילת ביום שישי- -
היו"ר חיים כץ
מה אתם מבקשים?
חגי סלוצקי
או שתהיה אפשרות למנות רופא אחראי נוסף או תהיה גמישות בשעות.
היו"ר חיים כץ
ביום שישי.
חגי סלוצקי
במיוחד ביום שישי, אבל גם בימים אחרים.
היו"ר חיים כץ
בימים אחרים אין לכם בעיה, אני מבין. יום שישי הוא יום קצר.

מה משרד הבריאות אומר על יום שישי בהתחשב בנסיבות של אורך היום?
שלמה זוסמן
36 שעות- -
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין ב-36 שעות. קיבלת 30 מתוך 36 – יש לך ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. עכשיו אנחנו מדברים על יום שישי שהוא יום קצר.
שלמה זוסמן
אם המרפאה פתוחה פחות מ-6 שעות, ברור שהוא צריך להיות שם פחות מ-6 שעות.
חגי סלוצקי
אז הוא צריך להיות 5 שעות.
היו"ר חיים כץ
הוא רוצה שיפתחו את זה לפני זה ויכינו, והוא רוצה להיות פחות מ-6 שעות. הוא אומר שהם אפילו מטיסים לאילת. מה אתה אומר? אתה תחיה עם פחות. בכמה תחיה?
שלמה זוסמן
להגיד לך את האמת, אני לא מתלהב מזה שהרופא האחראי טס לצפון, והמרפאה נמצאת באילת. אנחנו לא חשבנו דווקא על האופציה הזאת. זה שהוא לא נמצא פיזית במרפאה זה לא משנה; חשבנו שהוא זמין לקריאה- -
היו"ר חיים כץ
השאלה לא מה חשבתם, השאלה היא עם מה אתם חיים. עם כמה שעות פחות אתם חיים ביום שישי?
טליה אגמון
ואם המרפאה פתוחה בשבת?
היו"ר חיים כץ
תביני, אין לכם תקנות ביד. זה כאילו יש לכם הכול, ואתם עושים טובה. קובעים תקנות כדי שהעסק יחיה, לא שבאה פקידות וקובעת, והעסק לא חי. מעבר לתקנות יש אלה שמפעילים בשטח, באוניברסיטה של החיים. בן אדם אומר שאין לו באילת, הוא צריך להטיס בן אדם, ואתם באים עם השש שעות, אחרי כך תגידו שזה לא חוקי.
חגי סלוצקי
יורשה לי להעיר שתמיד יש רופא במרפאה, גם אם הוא לא רופא אחראי. אצלנו יש תמיד רופא במרפאה.
היו"ר חיים כץ
אתם מסודרים, אתם מצוינים.


משרד הבריאות?
טליה אגמון
מה הנוסח המוצע, שביום שישי הוא יהיה שעה פחות? אנחנו נחיה עם זה.
חגי סלוצקי
שעה פחות זה זמן ההפעלה של המרפאה – 5 שעות. אנחנו מבקשים שביום שישי לא יהיה.
היו"ר חיים כץ
לא, ביום שישי יהיה. למה שלא יהיה ביום שישי?
חגי סלוצקי
גם במחלקה בבית חולים שגם מנהל המחלקה וגם סגנו לא נמצאים במחלקה ביום שישי. זה לא אומר שהם לא אחראים, והאחריות לא נופלת עליהם. נמצא רופא תורן באותו יום שישי, אז מה? הרופא האחראי הוא עדיין אחראי.
היו"ר חיים כץ
מה אומר פרופ' אלדד על הטענה היפה הזאת?
אריה אלדד
ובלבד שיש רופא. זה נכון שלא תמיד מנהל המחלקה או סגנו נמצאים בבית חולים, ויש רופא תורן, ויש כונן. זה מקובל, וזה בסדר.
מוטי סייפן
אני ממכבי שירותי בריאות. לעניות דעתי, הבעיה לא מתמצית רק ביום שישי. יש פה גזרה שכמו שאדוני היושב ראש אמר, שלא נוכל לחיות איתה גם ביתר ימי השבוע- -
היו"ר חיים כץ
ואז תסגרו את המרפאות.
מוטי סייפן
לא, אנחנו להתאים את הנוסח לנייר שיצא ממשרד הבריאות באוגוסט 2008 שלפיו רופא אחראי יהיה נוכח פיזית במרפאה עד שש שעות ליום. לא לפחות 6 שעות ליום- -
היו"ר חיים כץ
לא אמרת כלום. הוא יכול לבוא ל-3 דקות.
מוטי סייפן
זה נייר שיצא- -
היו"ר חיים כץ
אז הם טעו. זה לא רציני מה שאתה אומר. או שצריך רופא אחראי או שלא צריך רופא אחראי. אם זה יהיה "עד", הוא יכול לעשות סיבוב, להגיד תודה וללכת.
מוטי סייפן
אדוני, אחריות לא מתחילה ונגמרת בנוכחותו במרפאה, אלא היא מלווה אותו 24 שעות ביממה.
אריה אלדד
אבל הנוסח של "עד 6 שעות", הוא בלי ספק, טעות. הרי משרד הבריאות לא חושב שנוכחות מעל 6 שעות מצטברת בכבד ועלולה לגרום לנזק לרופא האחראי. זה לא משהו שיש סיבה לאסור עליו – "עד 6 שעות, ולא יותר מזה". ברור שיש פה טעות בניסוח.
היו"ר חיים כץ
משרד הבריאות יחיה עם זה שביום שישי יהיה רופא במרפאה ולא רופא אחראי?
שלמה זוסמן
ודאי שבמחלקה בבית חולים מנהל המחלקה לא נמצא כל הזמן, אבל הוא מועסק בבית החולים במשרה מלאה. גם פה אם הרופא האחראי מועסק- -
היו"ר חיים כץ
גם אם הוא מועסק בקליניקה הפרטית שלו הוא מועסק בבית חולים במשרה מלאה.
שלמה זוסמן
הוא מנהל מחלקה- -
היו"ר חיים כץ
גם אם הוא בקליניקה הפרטית שלו.
שלמה זוסמן
בסדר. גם אם הוא בקליניקה הפרטית שלו הוא מועסק במשרה מלאה. הבעיה היא שאם הרופא האחראי מועסק במשרה מלאה בתאגיד גם אנחנו לא נעמוד עם הסטופר ביד.
היו"ר חיים כץ
מה שעות הפתיחה שלכם בימי שישי?
חגי סלוצקי
מ-8:00 עד 13:00 – 5 שעות.
היו"ר חיים כץ
מה משרד הבריאות אומר על זה שביום שישי לא יהיה אף אחד?
קריאה
בתנאי שיהיה רופא.
היו"ר חיים כץ
בתנאי שיהיה רופא במרפאה, ודאי שיש רופא. יש 30 שעות שבועיות, 6 שעות ביום – ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, ויום שישי לא יהיה. מה אומר משרד הבריאות?
חגי סלוצקי
או לחילופין יתירו לנו עוד סגן לרופא אחראי.
היו"ר חיים כץ
הוא רוצה שבוע לחשוב? הוא רוצה להעביר את התקנות כמו שהן?
שלמה זוסמן
אני רוצה להעביר את התקנות. אנחנו יכולים לקבל שביום שישי לא יהיה, אבל שיהיה רופא, כמו שאמר חבר הכנסת.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. תתחיל להקריא את התקנות.
אור רוזנמן
תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים) (תיקון), התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ב) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 13


1. בתקנה 13 לתקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ"ג-

1993 –

(1) בתקנת משנה (ג) – המילים "או יותר" – יימחקו.

(2) במקום תקנת משנה (ד) יבוא:
(3) רופא אחראי או ממלא מקומו יימצא בפועל במרפאה בימים א'-ה', שש שעות לפחות, ובימי ו'- -
היו"ר חיים כץ
לא. חייב להיות רופא, אבל לא רופא אחראי.
טליה אגמון
נראה לי שהניסוח צריך להיות "כל יום", ובסוף נמעט את יום שישי כי יש מרפאות שלא פתוחות כל יום. כן צריך להשאיר "בכל יום שהמרפאה פתוחה". כלומר: "בכל יום שהמרפאה פתוחה לקהל, למעט ביום שישי".
אריה אלדד
המרפאות פתוחות גם בשבת? רפואה דחופה, שירותי עזרה ראשונה?
מוטי סייפן
יש מרפאות לעזרה ראשונה שפתוחות בשבת.
אריה אלדד
אז תשאיר את שישי ושבת.
מוטי סייפן
שיהיה "בשבת".
אור רוזנמן
אני מקריא שוב:

"רופא אחראי או ממלא מקומות יימצא בפועל במרפאה בכל יום שהמרפאה פתוחה לקהל, שש שעות לפחות, ולמעט בימי שישי ושבת שבהם יימצא רופא שיניים במקום". אנחנו נמצא אחר כך את הנוסח המדויק יותר.
אריה אלדד
וחגים?
אור רוזנמן
"בימי שישי ובימי שבתון".
היו"ר חיים כץ
מי בעד אישור התקנות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד התקנות – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות נתקבלו.
היו"ר חיים כץ
בעד – רוב; נגד – אין; נמנעים – אין. התקנות אושרו. אתם תגמרו את הניסוח.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-9:45

קוד המקור של הנתונים