ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/01/2010

הצעת חוק איזור התעשייה קיסריה (שיפוט וניהול), התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הפנים והגנת הסביבה

13/01/2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 134

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ז טבת, התש"ע (13/01/2009) בשעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק אזור התעשייה קיסריה (שיפוט וניהול), התשס"ח-2008 של חה"כ אורי אריאל, חה"כ נסים זאב, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ זבולון אורלב, חה"כ אברהם מיכאלי, חה"כ דוד אזולאי, חה"כ שלי יחימוביץ', חה"כ זאב אלקין, חה"כ חיים כץ, חה"כ אלכס מילר, חה"כ רונית תירוש (פ/2182).
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

יעקב אדרי
מוזמנים
עו"ד יוסי רטנובסקי – יועץ משפטי, החברה לפיתוח קיסריה

עו"ד טל שגיא – מזכירת קרן קיסריה

אליהו גבאי – ח"כ לשעבר
ייעוץ משפטי
עו"ד תומר רוזנר; גלעד קרן
מנהלת הוועדה
מ"מ שושנה אזולאי
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

הצעת חוק אזור התעשייה קיסריה (שיפוט וניהול), התשס"ח-2008
היו”ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היוםף הצעת חוק אזור תעשיה קיסריה (שיפוט וניהול), התשס"ח-2008.

התקיימו כאן דיונים בנושא ומספר האנשים המשתתפים בדיון הזה מעיד על ההסכמה הרחבה שעברה בעניין הזה, לשמחתנו הרבה. באופן אישי אני מברך על ההסכמה שהגיעו אליה.

בהזדמנות הזאת אני רוצה לברך את חבר הכנסת יעקב אדרי שהוביל לאורך כל הדרך את ההבנות וההסכמות על מנת להגיע למסמך מנוסח ומוסכם על דעת כולם. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות, כשנמצא איתנו חבר הכנסת לשעבר אליהו גבאי, שהיה בין יוזמי החוק הזה. איך כתוב? "צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים".

מר גבאי אני לא יודע אם לכך כיוונת כשהרצת את החוק הזה אבל בסופו של יום התוצאה, לדעתי, היא תוצאה טובה שבאה להועיל לכלל. אני שמח שהיתה לי הזכות להוביל את זה גם כן כי אני חושב שזה היה מעשה ראוי. נכון שבחקיקה המקורית התכוונו למשהו אחר, ובסוף יצא משהו אחר. על כך אנחנו מברכים.

כרגע אנחנו צריכים לעשות שני דברים. האחד, היתה כבר הצבעה?
יעקב אדרי
עכשיו צריכה להיות הצבעה על ביטול החוק.
תומר רוזנר
אתם יכולים להצביע על ההסכם כהחלטה של הוועדה שמאמצת – אה, על זה כבר היתה הצבעה.
היו”ר דוד אזולאי
אני מבקש עוד דבר אחד ובזה אנחנו נחתום את הדיון הזה. אנחנו מבקשים שבעוד כחצי שנה הוועדה תקבל דיווח איך ההסכם הזה מיושם ומבוצע.
יעקב אדרי
מהמתאם.
היו”ר דוד אזולאי
כן. מי זה התאם?
יעקב אדרי
יצא מכרז.
היו”ר דוד אזולאי
המתאם בין הרשויות לבין הקרן. נציגי הקרן, אני מבין שכרגע אין לכם מתאם.
יוסי רטנובסקי
עדיין אין.
היו”ר דוד אזולאי
מתי זה אמור לקרות?
יוסי רטנובסקי
ברגע שיושלמו הדברים, עוד כחודש.
היו”ר דוד אזולאי
ברגע שיהיה מתאם תודיעו לנו. חצי שנה מיום ביטול החוק אנחנו נבקש דיווח.
תומר רוזנר
אם הוועדה מבקשת להסיר את ההצעה מסדר היום בהתאם לסעיף 123 לתקנון הכנסת, צריך להצביע על הצעת החלטה מהסוג הזה והיא תעבור לדיון במליאה. החלטה להסיר את ההצעה מסדר היום.
היו”ר דוד אזולאי
ואז להביא את ההסכם לאישור המליאה?
יעקב אדרי
לא, רק את הביטול.
תומר רוזנר
התקנון מחייב הצבעה של הוועדה אם מבקשים להסיר את ההצעה מסדר היום ואז זה יעבור לדיון במליאה.
היו”ר דוד אזולאי
מה אדוני מציע?
תומר רוזנר
מישהו מחברי הכנסת צריך להציע.
היו”ר דוד אזולאי
אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום.

אני רוצה לפעול לפי התקנון, כדי שלא תצא תקלה. אז ההצעה היא להסיר מסדר היום.
יעקב אדרי
אני רוצה להודות ליושב ראש שהוביל את זה בהרבה מאוד טוב טעם ושכל. הוא היה מהמצטרפים למאבק בהתחלה. אני מאוד מודה לו על הסבלנות ועל כל הדרך שבה הוא הוביל את העסק.

כפי שהיושב ראש אמר, הגענו להסכמות, זה לא היה קל. בכוחות משותפים ובהבנות משותפים עם הקרן, עם מר דוד אפרתי בעיקר והצוות של היועצים המשפטיים וראשי הרשויות שהגיעו להבנה שאי-אפשר לקבל הכול. אני חושב שהגענו להסכמות על דעת כולם, דבר שהוא די נדיר. כולם חתומים ומאושרים מהעניין.

אני מקווה שנצא לדרך. התקציב הוא מאוד גדול, מאוד חשוב, בעיקר למטרות חינוך. כאן אני רוצה להודות לידידי חבר הכנסת לשעבר גבאי, שהוביל והיה עקשן, כמעט שיבש לנו הכול. מותר לי להגיד שרבתי איתו אבל כוונתו היתה טהורה ונקייה למען תושבי אור עקיבא והאזור. אני באמת מעריך את העקשנות וההתמדה שלו. והנה יצא שבזכותך היה הסכם וראשי הערים מרוצים. זה סיוע בתקופה לא קלה. אני חושב שזה הזמן להודות לך מקרב לב. אני מודה לך בשם כולם, ליושב ראש וליועצים המשפטיים שנתנו את התובנות המשפטיות וכמובן אני מודה לכל אנשי הקרן שהיו שותפים מלאים לעניין ובכך יצאנו לדרך חדשה. תודה.
היו”ר דוד אזולאי
מר גבאי, בבקשה.
אליהו גבאי
אני רוצה להגיד שכל הברכות שקיבלתי מיעקב אדרי יקירי, הוא היה יד ביד איתי, כשר לשעבר, שביחד הנחה אותי. שיתפנו פעולה כדי להוביל את זה. אין ספק שמטרת החוק, בראשונה, היתה לו מטרה ערכית, לאומית וציבורית, דהיינו, לאחד אזורים מגוונים שונים כדי ליצור ערבות הדדית וגם ייעול של ניהול ערים.

אבל בזכות החוק שהובלנו אילצו את המנהלת של אור עקיבא לבוא לקראת ההצעה שהוצעה כדי להשתתף במימון בענייני חינוך ורווחה באור עקיבא. ללא החוק לא היו מצטרפים להסכם, לא היו מקדמים את ההסכם ולא היינו יכולים להגיע להסכם שהגיע יעקב אדרי וכולנו ביחד, כדי לעזור ולסייע לתושבי אור עקיבא ולקדם אותם בנושא חינוך ורווחה.

אני מקווה שזה יביא לקשרים טובים, מעבר לצד הכספי, גם בצד החברתי. יבורכו כל העמלים יחד עם יושב ראש הוועדה, שללא העקביות והתנופה לא היינו מגיעים להישג היפה הזה. תודה.
היו”ר דוד אזולאי
רציתי לשאול. השיק הראשון יגיע לפני בואו של המתאם או אחרי בואו של המתאם?
יעקב אדרי
תן לי לענות במקומם. קרן קיסריה מאוד מסודרת. ההליכים מסודרים, הם גם בקשר ארוך שנים עם הרשויות. הם יוציאו מכרז וזה ירוץ מהר, הם מכירים את העבודה.
היו”ר דוד אזולאי
בשביל הבדיחה הטובה ומעבר לכך אין לי שום כוונה, אני מאמין שאת ההסכם יכבדו ואנחנו נהיה פה אנשי הבשורה הראשונים שנדע על-כך בעוד חצי שנה ונבוא לקבל טפיחות לא לנו על השכם, אלא לאלה העוסקים במלאכה, בעיקר אנשי קרן קיסריה. הם הם המסייעים והנותנים. ראשי הרשויות בוודאי ידעו לנצל נכונה את התקציבים האלה לרווחת ציבור התושבים אותו הם מייצגים.

רבותיי, אני רוצה לנצל את ההזדמנות זאת ואני בטוח שעוד נגיד את הדברים המליאה. אני חייב לציין את כבוד יושב ראש הוועדה הקודם, חבר הכנסת אופיר פינס שהתחיל במהלך. ראיתי איך שהוא הוביל את זה והחלטתי שאני ממשיך באותה דרך. אני רוצה להודות לצוות הוועדה, למנהלת הוועדה שאינה פה, למזכירת הוועדה ולצוות היועצים תומר וגלעד. באמת, זאת הזדמנות. לא תמיד יש הזדמנות להגיד דברים בפרוטרוט אבל ועדת הפנים זכתה בצוות משפטי יוצא מן הכלל עם התמדה, עקביות ומקצועיות מעל לכל.
גלעד קרן
תשאיר משהו למליאה.
היו”ר דוד אזולאי
אל תדאג. שם אין הרבה זמן. שם הדברים מנוסחים מהר אבל פה אני יושב ראש ואני יכול להגיד מה שאני רוצה כמה שאני רוצה. לכן אני מנצל את הבימה הזאת להודות לכם. אני חושב שבעניין הזה עשיתם מעשה חכם. עובדה שהתוצאה מדברת בעד עצמה.

חבר הכנסת יעקב אדרי, לאורך כל הדרך רואים שאתה לוקח פרויקט ואתה מלווה אותו בלב ובנשמה ובסוף מגיעים לתוצאה טובה.
עקב אדרי
תודה על הדברים.
היו”ר דוד אזולאי
על פי חוות דעת של היועץ המשפטי לוועדה אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים אין
היו”ר דוד אזולאי
היות ואין מתנגדים ואין נמנעים, הנושא הזה ירד מסדר-היום ויועבר לאישור המליאה.

רבותיי, תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים