ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/01/2010

תקנות הנמלים (אגרות שירותי עגינה בנמל יפו)(ביטול), התש"ע - 2009

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים

6.1.2010


הכנסת השמונה עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ' בטבת התש"ע (6 בינואר 2010), שעה 09:15
סדר היום
תקנות הנמלים (אגרות שירותי עגינה בנמל יפו) (ביטול), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: ציון פיניאן – מ"מ היו"ר

חיים אורון

מגלי והבה

יצחק וקנין

אמנון כהן
מוזמנים
עו"ד בילי בירון, יועצת משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אהרן זיסו, ממונה על המעגנות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ראובן אברמוביץ, מנהל המעגנות, נמל יפו
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות הנמלים (אגרות שירותי עגינה בנמל יפו) (ביטול), התש"ע-2009
היו"ר ציון פיניאן
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות הנמלים (אגרות שירותי עגינה בנמל יפו) (ביטול), התש"ע-2009.
אהרן זיסו
המרינות בארץ למעשה מתחלקות לשני סוגים. יש מרינות בניהול, נקרא לזה פרטי לצורך העניין למרות שזה עירוני-ציבורי, ויש מרינות בניהול של המדינה. בנמלי המדינה יש פיקוח. יש אגרות, יש תעריפים. בנמלים האחרים הפרטיים, זה חופשי. יש תחרות בין המרינות. התחרות היא לפי רמת השירות שאתה נותן והאם יש ביקוש או אין ביקוש.


נמל יפו היה במשך הרבה מאוד שנים נמל בפיקוח מדינה והיו בו תעריפים מוגדרים, כמו במעגנות של המדינה. בפברואר 2007, אחרי תהליך שלקח כמעט עשר שנים, המעגן עבר לניהול, נקרא לזה, פרטי. זו החברה לפיתוח תל אביב-יפו. זה לא של המדינה.

מכיוון שכך, אין מקום לגבות בו את האגרות וצריך לבטל את הפיקוח ולהוציא אותו לתחרות בשוק חופשי.
היו"ר ציון פיניאן
זאת מעין הפרטה?
בילי בירון
לא.
היו"ר ציון פיניאן
שוק חופשי.
אהרן זיסו
אנחנו לא רוצים לנהל נמלים למעט נמלים מסחריים שזה חיפה ואשדוד, שגם אותם רוצים להפריט בהמשך. לא כל שכן, אנחנו לא רוצים לנהל את המרינות. זאת לא פעילות שיש לנו עניין בה. אנחנו צריכים לפקח על הבטיחות, על בטיחות השיט, בטח לא על הפעילות העסקית. מרינה מהווה פעילות עסקית.
מגלי והבה
מי יפקח?
אהרן זיסו
אנחנו מפקחים.
מגלי והבה
מי ינהל?
בילי בירון
הניהול בפועל לא מתבצע על ידינו.
אהרן זיסו
בוודאי שלא. אנחנו לא ניהלנו.
היו"ר ציון פיניאן
השאלה היא נכונה. מי ינהל את המרינה?
אהרן זיסו
חברה שקיבלה את המרינה מהמדינה. לצורך העניין זאת עיריית תל אביב. אנחנו מפקחים גם על הניהול. למשל, מינוי של מנהל מרינה, כל המרינות בארץ, אנחנו מאשרים אותו ומוציאים את כתבי המינוי. מנהל נמל יפו שיושב כאן, יש לו כתב מינוי חתום שנבדק ומתחדש אחת לשנה על ידינו.
מגלי והבה
מי שומר על האינטרסים של המדינה, של האזרחים? נגיד חברה שתושב טבריה לא יכול לעגון או לא יכול להיכנס לשם.
בילי בירון
זו החלטה שהיא לא סבירה.
מגלי והבה
נתתי דוגמה קיצונית. מנהל נמל יפו החליט שהיא רוצה לעשות פעילות שהיא מיוחדת לו, רק לו ולא מעניין אותו מה רוצה תושב תל אביב.
היו"ר ציון פיניאן
אני מבין שזה לא ניתוק טוטלי. יש ביניכם קשר.
בילי בירון
ודאי. כל מה שקשור לבטיחות, זאת הסמכות והאחריות והתפקיד של משרד התחבורה.
היו"ר ציון פיניאן
ומינוי מנהל?
בילי בירון
עדיין אנחנו. זה לא בדיוק מינוי מנהל.
אהרן זיסו
החברה שקיבלה, נקרא לזה בעלות לצורך העניין, על המרינה, מציעה מועמדים לתפקיד מנהל אבל אני לא חייב לקבל אותם. אפשר לקחת כדוגמה את המרינה באשדוד למשל, שלצורך העניין היא פרטית.
היו"ר ציון פיניאן
יש לכם זכות וטו על מינוי המנהל.
אהרן זיסו
זאת לא זכות וטו אלא זה מעבר לזה. כתב המינוי מגיע מאתנו.
היו"ר ציון פיניאן
העירייה מביאה עשרה מועמדים, אתם בוחרים אחד מעשרת המועמדים? או שאתם יכולים לומר שאתם לא רוצים את כל העשרה האלה.
אהרן זיסו
אני יכול לומר שאף אחד מהם לא מקובל עלי.
בילי בירון
מי שממנה מנהל נמל, זה שר התחבורה בהמלצה שלנו. חלק גדול מהמרינות זה בכלל לא מינוי פורמלי של מנהל נמל אלא זה אישור של הממונה על הנמלים שזה בעצם מנהל רשות הספנות והנמלים אצלנו במשרד והוא נותן אישור אישי לבן אדם מסוים.
היו"ר ציון פיניאן
בסדר. תקראי בבקשה את ההצעה.
מגלי והבה
אתה מכיר את זה יותר מכולנו בחופי טבריה, אלה שקיבלו אחריות או פרטיות על חוף מסוים, אחר כך כל האזרחים האחרים לא יכולים לקבל את השירות שהיו יכולים לקבל אם זה היה באחריות המדינה ובפיקוח של המדינה.
היו"ר ציון פיניאן
לא, שם זה שונה.
מגלי והבה
לכן אני שואל מי יבטיח לנו את זה.
אהרן זיסו
נתת את הדוגמה הכי פחות טובה לצורך העניין כי טבריה בחוק היא נמל. כל הכינרת היא נמל שנקרא נמל טבריה. מנהל נמל טבריה הוא עובד שלי. את טבריה מנהלת המדינה. אתה מבין למה אנחנו לא צריכים לנהל נמלים? מדינה לא יודעת ולא צריכה לנהל נמלים ברמה הזאת. זה לא נמל מסחרי.
בילי בירון
בפועל זה גם לא נעשה.
אהרן זיסו
זה לא נעשה.
מירב תורג'מן
מילה לגבי המחירים. התעריפים יעלו או ירדו.
אהרן זיסו
לגבי התעריפים, לתהליך של שינוי אגרות ותעריפים בנמלים. לפני שהתחיל הדיון נתתי דוגמה. לפני חודש עלה התעריף במעגן שביט בקישון. זה היה תהליך של ארבע וחצי שנים, תעריף שלא שונה משנת 1987. היום כלי שיט במעגן בקישון משלם 10 אחוזים מעלות מקום העגינה. מקום עגינה במרינה עולה כסף כי צריך לתחזק אותו. אנחנו מצפים ממרינה, כדי שתוכל לתפקד כמו שצריך, שתגבה עלות ריאלית. אני לא רוצה שהיא תהיה מיליונרית, אבל שתגבה עלות ריאלית.
היו"ר ציון פיניאן
אתם מפקחים על המחירים?
אהרן זיסו
לא. זה שוק חופשי, אבל השוק מנצח בקטע הזה ואנחנו רואים את זה. יש מרינה בה עולה יותר ויש מרינה בה עולה פחות. בסוף המחירים הם סבירים. נמל יפו, אם מחר אני מבטל את האגרות האלה, המחיר יעלה ודרך אגב, זה טוב לי שהוא יעלה כי המחיר היום הוא כזה שהמדינה מממנת את זה שאתה מחזיק את כלי השיט הפרטי שלך במרינה. אני לא חושב שהמסים שלי נועדו לזה אלא יותר טוב שישימו מזגן בכיתה של הבת שלי. המסים לא מיועדים לזה שמחזיק כלי שיט פרטי במרינה.
מירב תורג'מן
מדוע למרות שהבעלות עברה מ-2007 לא באתם לבטל את התקנות?
אהרן זיסו
זה הזמן שזה לוקח במדינה. הייתה ועדת תעריפים במשרד התחבורה, הייתה ועדה בין משרדית וכולי.
בילי בירון
יש תהליכים שאנחנו צריכים לעבור לפני שאנחנו מגיעים לכאן.
אהרן זיסו
אלה התהליכים. זה לא שאני קובע ומחר אני כאן. תקנות המעגנות שנמצאות בכנסת בוועדה ליד, התחיל התהליך בהן לני 14 שנים ושלוש שנים הן על שולחן הוועדה. אני לא צריך להסביר יותר – והן עוד לא התקבלו.
טמיר כהן
תסביר את עניין הדייגים.
אהרן זיסו
הדייגים הם החריג היחידי. יש הסדר בין משרד החקלאות לבין משרד התחבורה בגלל המצוקה של הדייגים. תעריף הדייגים לא נכלל בתקנה הזאת אלא הוא בהסדר נפרד וכאן אין שום שינוי בתעריף.
מירב תורג'מן
מכוח מה מוסדר נושא הדייגים?
בילי בירון
מתוקף הסכם בין משרד התחבורה למשרד החקלאות.
אהרן זיסו
הם לא נפגעים למרות שהתעריף שלהם לא הגיוני. הוא נמוך בצורה בוטה. הם לא משלמים אפילו 10 אחוזים מעלות המקום.
בילי בירון
עלות ריאלית.
היו"ר ציון פיניאן
בגלל דאגה לפרנסה?
אהרן זיסו
חלק הוא הקטע של הפרנסה וחלק הוא מאחר שאנחנו לא עושים את העבודה שלנו כמו שצריך. אנחנו צריכים לטפל גם בזה. אני לא מצפה מהדייגים לחלוטין שישלמו מחיר ריאלי כי אצלם המצוקה שונה לחלוטין אבל כן, הוא צריך להיות משהו יותר הגיוני. בכל מקרה, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. לא הכנסנו את זה בכוונה כי הדייגים זאת בעיה קשה והיא בפני עצמה. דרך אגב, הדייגים משלמים את אותו תעריף בכל המקומות בארץ, בכל מעגני הדיג. כיוון שכאן אנחנו מדברים רק על העוגנים ביפו, זה לא כולל את הדייגים. מדובר על הכלים הפרטיים.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים על הצעת תקנות הנמלים (אגרות שירותי עגינה בנמל יפו) (ביטול), התש"ע-2010.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:25

קוד המקור של הנתונים