ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/01/2010

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 16), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
17
ועדה משותפת של ועדת החינוך התרבות

והספורט וועדת הכספים

11.01.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדה משותפת של ועדת החינוך התרבות והספורט וועדת הכספים

יום שני, כ"ה בטבת תש"ע (11 בינואר 2010), שעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין)(בתי ספר להכשרה מקצועית), התשס"ט-2009, של חה"כ שלי יחימוביץ (פ/1204)
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – זבולון אורלב

מסעוד גנאים

ציון פיניאן
מוזמנים
חיים אורון – חבר כנסת

שלי יחימוביץ – חברת כנסת

אורי מקלב – חבר כנסת

יעקב פרידברג, משרד המשפטים

קרן טרנר – משרד האוצר

רן אייזנברג – משרד הפנים

גליה כהן – משרד הפנים

שרה פריזרובוש – משרד התמ"ת

נורית בייקר – משרד התמ"ת

ניר ויינר – משרד התמ"ת

עו"ד איילת זלדון – משרד התמ"ת

צבי פלג – מנכ"ל, רשת אורט

עו"ד יעקב פינק – רשת אורט

עו"ד אסף ביגר – יועץ משפטי אורט ישראל

עו"ד דנה שגיב – יועצת משפטית אורט ישראל

שלמה ברילנט – מנכ"ל איגוד מנהלי הישיבות

קשאני דוד – ועד השכונות

שלומית הרץ – האגודה לקידום החינוך, מנהלת כספים

דניאל אלון – יועמ"ש, האגודה לקידום החינוך

איתן מורן – מנכ"ל, האגודה לקידום החינוך

יואב בוקעי – מנכ"ל עמותת דרור בתי חינוך

שני אורן – מרכז טיפול בהצ"ח – דרור בתי חינוך
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה
אתי בן שמחון
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין)
(בתי ספר להכשרה מקצועית), התשס"ט-2009
היו"ר זבולון אורלב
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת החינוך התרבות והספורט וועדת הכספים להצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה. אנחנו נבקש מיוזמת החוק, חברת הכנסת שלי יחימוביץ להציג את החוק, את הרציונל, את הרעיון בקצרה. אני מצהיר שאנחנו רוצים לסיים היום את הדיון לקריאה ראשונה.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, מדובר בהצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (בתי ספר להכשרה מקצועית). החוק הזה נועד לתקן עיוות בלתי סביר שבו בתי ספר שנמצאים בפיקוח משרד החינוך מקבלים פטור מארנונה, שעה שבתי ספר מקצועיים - הכשרה מקצועית שבפיקוח התמ"ת אינם מקבלים פטור דומה מארנונה. מדובר באבסורד כפול ומכופל כיוון שדווקא בתי הספר המקצועיים האלה מטפלים באוכלוסיות חלשות יותר בדרך כלל. אם אני אלך למיקרו-קוסמוס שהוא לא ממש מיקרו של העיר שאני מתגוררת בה – תל אביב, לדוגמה, בית הספר עירוני א' שבו לומדת בתי הקטנה ושהוא בית ספר שבו רוב ההורים הם ממעמד סוציו-אקונומי בינוני ומעלה פטור מתשלום ארנונה, שעה שבית הספר דב הוז שמטפל - נכון שזה בית ספר להכשרה מקצועית, אבל אפשר לדבר עליו ממש כאל מסגרת טיפולית למי שנפלטו מכל מערכת אחרת, לרבות כיתות מיוחדות, לרבות בתי ספר מיוחדים. הוא נותן תקווה אחרונה לתלמידים החלשים ביותר בשילוב עם מסגרת של עבודה. בית הספר הזה לא פטור מתשלומי ארנונה, מדובר באמת בעיוות שצריך לתקן אותו.


אני רוצה לומר עוד דבר וזה בעניין הפרוצדוראלי, כיוון שאני בטוחה שבמימד הערכי כולנו מסכימים שאין הגיון ואין טעם. יש לי הסכמות עם הממשלה בעניין הזה. אני מנסה להעביר את החוק הזה זו השנה הרביעית. ניסיתי להעביר אותו גם בכנסת הקודמת ולא הצלחתי. לשמחתי הרבה, מי שהיה שר התמ"ת בכנסת הקודמת, השר אלי ישי, הפך להיות שר הפנים בקדנציה הזאת ולשמחתי הוא גם לא אומר את המשפט – דברים שרואים מכאן לא רואים משם. הוא נשאר דבק בעמדתו שבתי הספר האלה אכן זכאים באופן טבעי לפטור, ולכן באופן יוצא דופן, ואני מברכת על כך, יש לנו את תמיכת משרד הפנים בעניין.

ועדת שרים לחקיקה, כלומר, הממשלה תמכה בחוק הזה, ואני התחייבתי בתמורה שהחוק יקודם אך ורק בתאום מול התמ"ת, משרד הפנים והאוצר. תאומים כאלה נעשו במהלך השבוע החולף, הגענו להסכמות. אני מודעת לחלוטין לכך שיש עוד מסגרות רבות שהיו רוצות להיכלל בפטור הזה. כמות הטלפונים שקיבלתי בימים האחרונים היא רבה לאין שיעור, ואני מתארת לעצמי שיושב ראש הוועדה קיבל אפילו טלפונים רבים יותר, ופניות, וכולן מוצדקות, וצריך להילחם למען כל דבר כזה בפני עצמו, בין אם זו עמותה לקידום החינוך עם הפנימיות, ובין אם זה החברה להגנת הטבע וגופים כאלה ואחרים, וי"ג וי"ד וכן הלאה.

אני רוצה לומר לכם בצורה הכי ברורה, יש כאן שני אלמנטים, אחד – התחייבות שלי מפורשת לפרוטוקול שאני מתואמת עם הממשלה ואני לא אחרוג מהמחוייבות הזאת, כי זאת תהיה הפעם האחרונה שאני אוכל להעביר חוק אם אני אחרוג מהמחוייבות הזאת. דבר נוסף, כל מבנה נוסף שאנחנו נלביש על החוק הזה, יגרום לזה שהחוק הזה לא יעבור ושתהיה התנגדות של הקואליציה.

לכן אני מבקשת מכל האנשים הטובים והצודקים שנמצאים כאן ורוצים להלביש מוסדות נוספים על החוק הזה - להתאפק, כי כמו שאמר קודם יושב ראש הוועדה – "האוייב של הטוב הוא הטוב ביותר". בואו נעביר את החוק הטוב הזה שהוא ממש חיוני, כאוויר לנשימה, ואחר כך נפעל ביחד להרחבה שלו. כרגע זה הנוסח המוסכם כמו שהוא מונח לפניכם - עד גיל 18 - אלה ההסכמות שהושגו, כלומר עד י"ב. אני מבקשת שאחרי שהדברים ייאמרו כמובן - נצביע עליו עוד בישיבה הזאת לטובת כל הנוגעים בדבר.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.

כאמור יסוד הבעיה היא מחוק ההסדרים משנת 2003 שבו בוטל באופן כללי הפטור מתשלומי ארנונה לבתי ספר להכשרה מקצועית.

בעקבות כך קיבלנו פנייה לפני מספר חודשים מרשת "אורט" שמנכ"לה יושב כאן, צבי פלג, ואכן ועדת החינוך קיימה דיון מאוד מקיף בסוגייה הזאת לפני כשלושה חודשים אם אינני טועה, אפילו פחות, ובו למעשה צפו ועלו כל הכשלים והבעיות – הפטור הגורף שבוטל שנת 2003 בחוק ההסדרים יצר, והוצגו כאן דוגמאות רבות מאוד, שלפי עניות הוועדה היו צריכים לתת לזה מענה. אז סיכמנו שנגיש הצעת חוק אבל עד שהצלחנו להגיש את הצעת החוק התברר שקיימת הצעת חוק של חברת הכנסת שלי יחימוביץ שאיננה חברה בוועדת החינוך, ואנחנו לא היינו מודעים להצעת החוק שלה, משכך חשבתי שמן הנכון זה שקודם כל נמצה מה שקיים בהצעת החוק של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, ואם התברר במהלך הדיונים, לא היום, אגיד מה הטכניקה שאנחנו ננהל. אם התברר שלא ניתן להשיג הסכמת ממשלה להרחבה, ורק בהסכמת ממשלה אני מדגיש, ניתן יהיה להרחיב אני אשמור במלוא משקלי על המחוייבות של חברת הכנסת שלי יחימוביץ למשרדי הממשלה, כי אני סבור שאם חבר כנסת מתחייב זה תפקידה גם של הוועדה לשמור על ההתחייבות, אלא אם כן יש הסכמת ממשלה, שהרי כך אנחנו נהיה משותקים, כמו שהיא אמרה לא נוכל להעביר הצעות חוק. אם תהיינה הסכמות – בבקשה, לא תהיינה הסכמות – לא נוכל להרחיב ואז אנחנו נגיש הצעת חוק נוספת שתתן ביטוי לכל יתר הדברים. זה הסירבול, אבל אני לא רואה כרגע מוצא אחר. הישיבה הקודמת באמת היתה לפני חודשיים. היום אנחנו ב-11 בינואר, והישיבה היתה ב-10 בנובמבר. על כל פנים אנחנו נעסוק היום בחוק הזה. אנא בתמציתיות רבה.
ציון פיניאן
גם לי היו פניות. כאיש קואליציה אני מחוייב רק לקואליציה ולממשלה ולהסכמות שהשיגה שלי

ולציבור. מאז שנבחרתי פגשתי בהרבה עוולות, אבל זו אחת העוולות הקשות שנתקלתי בו בנושא של להפריד בין בתי ספר לבתי ספר. אני חושב שהגיע הזמן לתקן את העוול הזה, כי נתקלתי גם במסגרת עבודתי בעיריית טבריה, וגם במשרד החינוך, בנושאים האלה שמוסדות חינוך, אז בזמנו משרד העבודה והרווחה וגם התמ"ת שילמו ארנונה, ואילו בתי ספר של משרד החינוך היו פטורים.

כפי שאמר היושב ראש, אני מכבד את ההסכמות עם הממשלה. ברגע שנכבד את ההסכמות של הממשלה ונאשר את החוק הזה ככתבו וכלשונו כפי שהוא מובא לפנינו, יהיה לנו גם התעוזה ללכת לבקש להרחיב אותו, כי אם לא נהיה פיירים עכשיו אז גם זה לא יעבור.
היו"ר זבולון אורלב
חבר הכנסת גנאים, בבקשה.
מסעוד גנאים
באתי לתמוך בהצעת החוק. גם לומר שאני לימדתי בבית ספר טכנולוגי בסכנין. אני יודע את התפקיד החשוב שממלאים בתי ספר כאלה, במיוחד שכבת התלמידים שהם מוצאים להם מסגרת חשובה.
היו"ר זבולון אורלב
בסיכום הדיון הקודם, בין היתר פנינו למשרד הפנים ולרשויות המקומיות בינתיים להשהות את כל דרישות הארנונה שלהם מבתי הספר, אולי בסוף הדיון הזה גם נחדש את הבקשה שלנו ממשרד הפנים או מהרשויות המקומיות, הואיל ויש הצעת חוק מסודרת, עד להשלמת החוק, אנא מכם אל תמצו את הסמכות החוקית שניתנה לכם ולתבוע ארנונות ולתבוע משפטים.
ציון פיניאן
הבקשה צריכה להיות למשרד הפנים לרשויות.
אבי גור
ושלטון מקומי.
היו"ר זבולון אורלב
לשלטון המקומי.

יושב כאן הנציג של השלטון המקומי. אנחנו ביקשנו את זה בפעם הקודמת, אגב, גם בפעם הקודמת השלטון המקומי ומשרד הפנים טענו שאין צורך בהצעת חוק כיוון שקיימת ועדה שנקראת ועדת ברזילי, אגב, זו ועדה שאף פעם לא נגמרת. להערכתי היא קיימת ארבע שנים, היא אמורה לעשות סדר, חברת הכנסת יחימוביץ, בכל סוגיית הארנונה. אז אמרו אנחנו מכירים בעוולה, אנחנו במסגרת ועדת ברזילי נסדר את העניין, אמרתם בסדר, עד לסיום ברזילי תקפיאו את כל הדרישות שלכם לארנונה, לא קיבלנו תשובה, אבל בוודאי מן הראוי להסדיר את הדבר הזה בחוק.
שלי יחימוביץ
אגב, בפועל חלק גדול מבתי הספר שאנחנו מדברים עליהם לא משלמים ארנונה.
צבי פלג
אני מבין את ההתחייבות של חברת הכנסת שלי יחימוביץ לממשלה, ודאי שצריך לעמוד בהתחייבויות. בכל זאת, משלושת הקבוצות שהצגתי אז, בתי ספר תעשייתיים שבזה דן החוק וזה בסדר, נדמה לי, שהנושא של עד גיל 20 י"ג, י"ד, הנדסאים, טכנאים והנדסאים, אני אומר שוב, אם ייעשה מאמץ של יושב ראש הוועדה מול ממשלת ישראל – בתכנית העבודה של משרד החינוך לתש"ע, תשע"א, זה לפתוח 100 כיתות טכנאים והנדסאים במסגרת תכנית שאנחנו קוראים לה "טכנאי בגרות", עכשיו זה קצת תרתי דסטרא, שבאותו בית ספר הרי תלמיד ממשיך י"ג, י"ד באותו בית ספר תחת הנהגתה של משרד החינוך, על הדלתא הזו נידרש לשלם, ושכבר נדרשים היום על ידי עיריית ירושלים ורחובות לשלם ארנונה.


הייתי מבקש מיושב ראש הוועדה אם אפשר לפחות לבוא ולומר עד גיל 20 לטכנאים והנדסאים שלומדים במסגרת משרד החינוך. אני חושב שאת האוכלוסייה הזאת אנחנו בהחלט הצלנו, כי יושב כאן נציג השלטון המקומי, ואמרתי גם בוועדה הקודמת - זה תרתי דסטרא. בכל בית ספר שאני היום מבצע פעילות, ויש כאלה 190 בתי ספר בארץ, כל ראש רשות בעיקר בערי הפריפריה באים ומבקשים שנכניס טכנאים הנדסיים כי הצבא דורש אותם. יושבים היום נציגי צה"ל איתנו כדי לראות איך יהיה מערך כח האדם העתידי שלהם. אם אני עכשיו אצטרך לשלם לשכר לימוד שנותן לי משרד החינוך גם ארנונה מהרשויות לא יהיה י"ג, י"ד. לפחות את הקטע הזה עד גיל 20 הייתי מאוד מבקש לנסות ולשכנע את הממשלה שזה האינטרס שלה, כי היא גם מתקצבת אותנו בתחום הזה.
היו"ר זבולון אורלב
אתה זוכר את הנתון כמה כיתות י"ג, י"ד יש, בכמה מדובר.
צבי פלג
אנחנו מדברים על י"ג, י"ד בסביבות 4,000 תלמידים בשנה בכלל המסגרות במדינת ישראל.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, סדר גודל של 120 כיתות, משהו כזה. מדובר על קבוצה נוספת של 3,000-5,000 תלמידים, מהווים בין 10 ל-15 בתי ספר של י"ג, י"ד.
שלמה ברילנט
אנחנו מכבדים את ההסכמות של הממשלה, ולכן פנינו לשר הפנים גם ביום חמישי וגם למנכ"ל משרדו בעניין שלנו. למיטב ידיעתי יש הסכמה של משרד הפנים, כך שזה לא יפריע להצעת החוק החשובה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, וכן דיברנו עם סגן השר הרב יצחק כהן, הוא הבטיח שהנושא יטופל מבחינתו. הנושא הוא – מוסדות תרבותיים ייחודיים שלמעשה היינו - - - כי בתי הספר פועלים מטעם חוק הפיקוח. כיוון שועדת החינוך איחדה את חוק הפיקוח בתוך מוסדות תרבותיים ייחודיים, בתוך החוק עצמו ולא בחוק נפרד בנושא הזה הוא בעייתי בחוק והוא לא מוגדר בצורה מסודרת. לכן ביקשנו משר הפנים ומהמנכ"ל שלו - - -
היו"ר זבולון אורלב
תדבר עברית, הם לא יודעים מה זה מוסדות תרבותיים ייחודיים.
שלמה ברילנט
מוסדות תרבותיים ייחודיים זה חוק שנחקק בתשס"ח-2008, חוק שמסדיר את בתי הספר מכיתות ט' עד י"ב במגזר החרדי, מכיוון שהחוק הזה הוא חדש, בחקיקת החוק לא התייחסו לנושא הזה של נושא הארנונה מכיוון שפה רוצים לתקן את הנושא הזה, הבקשה שלנו - - -
היו"ר זבולון אורלב
לכאורה אבל הוא בית ספר מוכר של משרד החינוך.
שלמה ברילנט
הוא מוכר, אבל בחוק כתוב שבית ספר הפועל מכורח חוק הפיקוח. חוק הפיקוח לא חל עליו כי חוק הפיקוח הוא מוכנס בתוכו, הוא לא בחוץ. חוק הפיקוח הרגיל לא כולל, הוא מוכנס בתוכו. תעיד על זה היועצת המשפטית של הוועדה.
מירב ישראלי
חוק הפיקוח לא חל על הישיבות הקטנות. אלא בחוק - - -
שלמה ברילנט
בחוק עצמו הכנסנו את הסעיפים הרלבנטיים.
היו"ר זבולון אורלב
אתה רוצה שהוא יהיה ייחודי על כל הזכויות, לא הבנתי.
שלמה ברילנט
הזכויות קיימות גם היום, רק אנחנו רוצים לסדר את זה - - -
מירב ישראלי
הוא מוסד פטור ייחודי סטטוטורית בחוק.
היו"ר זבולון אורלב
ואז מה יגידו מוסדות הפטור האחרים?
שלמה ברילנט
מוסדות הפטור האחרים אין להם קשר לנושא. זה לא מוסדות פטור, פה מדובר בבית ספר שמדינת ישראל הכירה בו בחוק, לא אני הכרתי בו, אני לא חבר כנסת.
מירב ישראלי
צריך לברר, יש בסעיף היום בחוק בפקודת העיריות כתוב: "מוסד חינוך כמשמעותו בסעיף 5 לחוק האמור". זאת אומרת, למעשה סעיף 5 - - -
שלמה ברילנט
אמרתי שזה פרווה, לא ברור שזה כן, וזה לא ברור שזה לא, ולכן העדפנו, ביקשנו להכניס את זה פה כדי שזה יהיה בצורה מסודרת. זה לא אומר שכרגע אנחנו לא מקבלים את הפטור, יכולים לקבל אותו, והאמת היא שגם בית משפט יאשר את זה. רק אנחנו פשוט ביקשנו שיהיה מוסדר בצורה מסודרת בלי לפגוע בהסכמה - - -
היו"ר זבולון אורלב
אני עכשיו רוצה לבקש ממשרד פנים להתייחס ואחר כך משרד האוצר לשתי בקשות שעלו כאן. בקשה אחת – לכלול גם את י"ג, י"ד, ומי שאיננו יודע י"ג, י"ד שאנחנו מבקשים עבורו הנדסאים וטכנאים, הוא המשך רצף הלימודים ללא הפסקה לאחר כיתה י"ב ועוד שנה אחת י"ג לטכנאים, ועוד שנתיים להנדסאים, וכאמור מדובר בסדר גודל שבין 3,000 ל-5,000 תלמידים שזה סדר גודל של 15 בתי ספר, תעשו את העלות הכספית ותראו שזה דבר זניח לחלוטין. הארנונה של 15 בתי ספר פרוסים בכל הארץ, אני מניח שבעיר אחת אין יותר מאשר בית ספר אחד, אולי בערים הגדולות שתיים יכולים להיות, בירושלים אולי 2, בתל אביב אולי 2.
צבי פלג
בערים הגדולות - בטבריה, יש גם בישיבה התיכונית הכנסנו הפעם את ההנדסאים והטכנאים.
היו"ר זבולון אורלב
כן, יש כיתה אחת. הבקשה השנייה למוסדות תרבות ייחודיים, במלים אחרות, אלה הישיבות הקטנות.
רן אייזנברג
מבחינתנו, יש תיאום בין הצעת החוק לבין הממשלה לבין משרד הפנים. אנחנו רואים את ההבחנה עד גיל 18 ומעל גיל 18. לכן לצורך העניין, אם הישיבות הקטנות הן עד גיל 18, ייכללו בהצעת החוק, אנחנו לא רואים פה הבדל ביניהם לבין זאת של התמ"ת. עד גיל 18 אנחנו לא רואים מקום כרגע להרחבה של הצעת החוק.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.


משרד האוצר.
קרן טרנר
משרד האוצר התנגד להצעת החוק, אולם ועדת השרים אישרה את החוק ואנחנו חלק מהממשלה. עמדת הממשלה תומכת בהצעת החוק של חברת הכנסת יחימוביץ. אנחנו ככלל חושבים שתמיכה במוסדות על אף שהמטרות יכולות להיות ראויות ככל שיהיו, התמיכה לא אמורה להיות על חשבון העיריות בצורה של הנחה בארנונה. לכן אנחנו מבקשים לא להרחיב שום דבר מעבר להצעת החוק של חברת הכנסת יחימוביץ.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, אתם מתנגדים לבקשה להוסיף מוסדות תרבות ייחודיים.
קרן טרנר
גם את זה וגם כל מה שנמצא פה מה שהחליטה ועדת השרים. אנחנו לא חושבים שזו הדרך, זה יבוא על חשבון העיריות. יש בעיה של תיקצוב מסויים צריך לדון מול הגורם המתקצב הישיר ולא מול - - -
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. משרד האוצר מתנגד.

חברים, לגבי הטכניקות, כפי שאמרתי אנחנו נביא את החוק להצבעה לקריאה ראשונה על מה שיהיה מוסכם כאן דעת כל הממשלה. מה שלא מוסכם, אנחנו בדברי ההסבר נכניס שהוועדה דנה ותחזור לדון בקריאה שנייה ושלישית על מנת שלא תישמע טענה לנושא חדש. ושוב אני אומר, גם בקריאה השנייה והשלישית הוועדה תחליט רק מה שמוסכם על הממשלה, שלא תהיינה אי הבנות. אם מישהו רוצה להשיג הסכמת ממשלה, יחזור לועדת השרים וישיג שם את ההסכמה, ואז לא תהיה עם הדבר הזה בעיה. כל עוד פה אין הסכמה של כל משרדי הממשלה, לי אין רשות מבחינתה של שלי יחימוביץ להוסיף את הדבר הזה, אלא אם כן הקואליציה תסכים.
חיים אורון
מועדוני בני עקיבא יש להם פטור?
היו"ר זבולון אורלב
מקבלים בדיוק את אותו פטור כמו מועדוני השומר הצעיר.
חיים אורון
לא, הם לא מקבלים. תגיד לכל החברים פה שרוצים להיות טרמפיסטים, שיש לנו עגלה ארוכה מאוד.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא בטוח שמועדוני נוער לא מקבלים. אני כמעט בטוח שמועדוני נוער פטורים.


גם השומר הצעיר וגם בני עקיבא לא משלמים. אגב, השומר הצעיר הוקם בשנים ספורות לפני בני עקיבא, זו תנועת נוער החלוצית הראשונה בעולם היהודי.
איילת זלדון
אני רוצה בשם משרד התמ"ת להודות גם לחברת הכנסת שלי יחימוביץ וגם לשר אלי ישי על הצעת החוק הזאת שאנחנו מנסים כבר שנים להביא לסיום העוול הזה כלפי בתי הספר המקצועיים לנוער, כשיש באותה עיר – רשת אורט, רשת עמל, אותה רשת באותה עיר משלמת ארנונה על בתי ספר מסויימים ועל בתי ספר מסויימים לא. אנחנו מברכים ומקווים שהחוק התקדם כמה שיותר מהר.
איתן מורן
לאחרונה משרד הפנים החליט לחייב בארנונה למרות הסכמים של עשרות בשנים את הפנימיות החינוכית. אני מחזיק מכתב של מנכ"ל משרד החינוך – "חיובי ארנונה במוסדות חינוכיים פנימייתיים. אני מציע כי בנושא יטפל מייד היועץ המשפטי, למרות שאני משפטן, ברור לכל בר דעת כי פנימיה חינוכית היא מוסד חינוכי לכל דבר. ניתן לטעון כי ליד הפנימיה יש בית ספר ולא להיפך. אנחנו מטפלים באלפי ילדים מהפריפריה. בפנימיות שלנו ניתנים שיעורי עזר חוגים וכדומה, ובאמת אם יושתו אותם תשלומי ארנונה, אז הפנימיה תהפוך למעון. אני מדבר על פנימיה בסדר גודל של 300 אלף בשנה. אני לא יודע אם זה במסגרת הסכמה שיכולה להתגבש כאן סביב משרד הפנים ונציגי האוצר.
היו"ר זבולון אורלב
לפחות מה ששמענו ממשרד הפנים עד גיל 18 עקרונית הוא מסכים, אני מבין, אבל גם זה יצטרכו - - -
איתן מורן
זאת פנימייה חינוכית של הזרם המרכזי שמפוקח על ידי משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי. יש קריאה גם של ד"ר יחיאל שילה, רק שמשרד החינוך הוא לא משרד הפנים.
היו"ר זבולון אורלב
בכל כפרי הנוער אתה רוצה להגיד לי עכשיו, על מבנה בית הספר משלמים ארנונה ועל מבנה הפנימיה של כפר הנוער יצטרכו לשלם ארנונה?
איתן מורן
לדוגמה בפנימיית שטיינברג, בית הספר הוא לא בתוך המתחם, אז לשם - - -


החלו לקחת מידות, מה שנקרא. אני יודע שגם בקמפוס של "אורט" התחילו לקחת מידות, אולי צבי לא יודע, אבל התחילו לקחת מידות במדרשיית עמליה.
צבי פלג
אצלי כל היום מודדים או י"ג, י"ד, או טכנאים.
איתן מורן
התחילו לקחת מידות במדרשיית עמליה, התחילו לקחת מידות בבית ספר בויאר. אני מעריך שאם התשלומים האלה התרחבו, אנחנו נגיע למליון שקל. יש כאן מכתב מפורש של ד"ר יחיאל שילה מהמינהל לחינוך התיישבותי, שמשרד החינוך לא מתקצב תשלומי ארנונה. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לקחת את הכסף הזה משיעורי העזר, מהפסיכולוגים, מהטיפולים השוטפים.
היו"ר זבולון אורלב
או מההורים שאין להם.
איתן מורן
או מההורים שאין להם, ברור.
היו"ר זבולון אורלב
הילדים ששוהים בפנימיות האלה, הם מגיעים לפנימיות בגלל קשיים סוציו-אקונומיים בבתיהם.
אורי מקלב
אני רק רוצה להוסיף בעניין הזה, אדוני היושב ראש, אני גם חושב שאם מחייבים אותם לפנימיות, הרי החוק אומר שהפטור רק למוסד חינוכי למקום הלימודים בלבד, לכן יש כאלה רשויות שבאים ואומרים – על המקום שמשמש לחינוך, ויש כאלה פנימיות או הרשויות באות ואומרות, הפנימייה זה לא המקום של החינוך. אבל האבסורד הוא יותר גדול, מכיוון שהם גם לא יכולים לקבל את השני שליש מה שמגיע לעמותה, בחלק הרשויות, גם באים ואומרים תשמע, העמותה למען שימור הפרח אז זאת עמותה. אם הם עומדים בכמה סעיפים שהחוק מאפשר לעמותה לבקש הנחה של שני שליש, הם מקבלים על זה. למוסד חינוכי אין מצב ביניים, או שאתה מקבל את זה בתור מוסד חינוכי ואתה מקבל את הפטור המלא, ואם לא אתה צריך לשלם את כל המאה, הפנימייה צריכה לשלם כאילו זה מגורי סטודנטים. יש בעיה אמיתית שיש להבדיל בין מעונות סטודנטים שמתנהלים כמו דירה פרטית עם שעון ועד - - -
היו"ר זבולון אורלב
זה מעל גיל 18 גם כן.
אורי מקלב
בסדר, אבל זה אותו דבר. אבל גם בחלק הזה לא ברור, יש רשויות שגם החלק שפחות מגיל 18, מסבירים את זה כמו דבר בנפרד וזה כמו מעון וצריך לשלם את זה כמו מוסד ציבורי לפי תעריף שהרשות לוקחת, הם - - - של השני שליש.
איתן מורן
אדוני היושב ראש, אני באמת מבקש ומפנה קריאה גם לנציגי משרד הפנים וגם לנציגי האוצר, לנצל את שעת הכושר הזו, ואולי כן להרחיב בהסכמה כמובן, כדי שלא נצטרך ללכת להליכים ארוכים ומייגעים.
היו"ר זבולון אורלב
הייעוץ המשפטי של משרד הפנים פה. אני מבקש שלישיבות הבאות הוא יגיע, כי יש כאן שאלה גם של פרשנות, כי בחוק כתוב מוסד חינוך מוכר כמשמעו בחוק לימוד חובה, השאלה מה זה מוסד חינוך? מוסד חינוך זה רק הכיתות. קח את בויאר - הוא מוסד חינוך. הפנימייה היא חלק ממנו, עזוב את שטיינברג, נעזוב את הפנימיה הצבאית ליד הריאלי, שזה לא בדיוק באותו קמפוס. כפר הנוער בן שמן, בויאר, זה מוסדות חינוך. אני לא יודע מה אומר היועץ המשפטי של מרכז שלטון מקומי.
אורי מקלב
אדוני היושב ראש, הרשויות מגיעות למקומות כאלה, מתחילים לנדוד, ואומרים - זה חלק על מקום הלימודים, וזה לא חלק על מקום הלימודים. יש את החוק, אני לא מכיר אותו על בורייה עד איפה אני יכול להפנות אותך, אבל בחוק כתוב – אולי בתיקון לחוק שהיה עד גיל 18, שם בפירוש כתוב: "ובלבד שהמקום ישמש לחינוך בלבד.
מירב ישראלי
לגבי חינוך זה לא רק לימוד.
היו"ר זבולון אורלב
לחינוך או ללימוד? בשביל מה נולדה הפנימייה?
אורי מקלב
גם פנימייה זה חינוך, אבל הם לא מקבלים את זה.
היו"ר זבולון אורלב
אין כאן שאלה.

המרכז לשלטון מקומי, בבקשה.
אריה מצליח
החוק – הגם שהוא חשוב ובעיקרון אנחנו תומכים בו, לפחות חלק מראשי הערים, התחושה פה היא אמביוולנטית מבחינתנו, כי יש לנו כאן חוק שהוא בסך הכל מוסיף עלויות לרשויות המקומיות. כל ירידה בהכנסות הרשויות משמעותה פגיעה ברשויות - - -
היו"ר זבולון אורלב
אין אף מוסד שכרגע משלם ולא שילמו. פה מדובר על כך שהסטטוס קוו שהיה 60 שנה יימשך. פה מנסים לתקן קלקול משנת 2003, למיטב ידיעתנו אין מוסדות שמשלמים, כך התברר גם בדיון הקודם. לכן אין כאן טענה של הפחתה בהכנסות.
אריה מצליח
למיטב ידיעתי יש כאלה שמשלמים, אבל אנחנו נוודה את זה לאחר מכן אם תרצו.
שלי יחימוביץ
אגב, יש דבר נוסף. בתי הספר המקצועיים הם בוודאי לא נטל על הרשויות המקומיות. התמורה שהם מעניקים והערך העודף שלהם לרשות המקומית הוא לא יסולא בפז. זה גם מסגרת שהיא חצי טיפולית, והיא מטפלת בנוער לעתים קרובות, שאם הוא לא היה בבית הספר המקצועי, הוא היה מסתובב ברחוב, שזו הקלה על מערך הרווחה של הרשות המקומית. גם מכשירה חבר'ה לעבודה מקצועית שיש איתה כבוד ופרנסה, והאנשים האלה יוכלו לשלם ארנונה לרשויות בבוא הזמן, אז להסתכל על זה דרך החור של הגרוש המיידי, אני חושבת שזאת הסתכלות קצת שטחית.
אריה מצליח
אני רוצה להשלים את מה שהתחלתי לומר, סך הכל הבית הזה דן לא מעט בצורך בהרחבת פטורים כאלה ואחרים של הרשויות המקומיות, ובמקביל די מתעלם מהקופות החבוטות של הרשויות המקומיות, אני רוצה לומר לכם שגם היום בצהריים יש דיון נוסף – איזשהו פטור נוסף מארנונה לנכים שגם הוא חשוב, אין לי שום דבר נגדו וחשיבותו. אבל, באותה עת, וגם משרד הפנים שפה תומך, אני רוצה לספר לפורום הנכבד הזה - - -
שלי יחימוביץ
אבל זה לא אותו דבר, כאן אנחנו מדברים על גוף שתורם לרשות ומוריד ממנה עומס.
אריה מצליח
אני יודע שהזמן של הדיון חשוב, אבל אני עדיין חושב שכדאי שהבית הזה בעיקר ועדת החינוך החשובה תבין שבתחום החינוך אי אפשר להסתכל רק על נושא אחד, ראוי להסתכל על הרבה מאוד נושאים. אני רוצה לספר לכם, שרק לפני כמה ימים, אותו משרד פנים פרסם פרשנות לחוק נהרי שמרחיב בצורה קיצונית את העלויות שמושתות על הרשויות המקומיות באופן שאנחנו עוד מתקשים לעכל. מבחינת ההיקפים של העניין, אנחנו למדנו את הנתונים, מדובר בסביבות 10 אלפים תלמידים.
היו"ר זבולון אורלב
אגב, אם יש בעיות עם חוק נהרי בין השלטון המקומי לבין זה, אפשר לבוא לועדת החינוך שחוקקה את חוק נהרי - - -
אריה מצליח
בסופו של דבר מדובר בהיקף הנחות שאנחנו אומדים במשהו כמו – היקף הפטור הנדרש הוא בהיקף של מליון שקלים בסך הכל, זה מסגרת העלות.
יעקב פינק
נאמר על ידי משרד הפנים, משרד האוצר, עמדתנו שהפטור הוא עד גיל 18 בלבד. יש לנו בחוק שני סעיפים העוסקים בפטור. יש לנו סעיף 5, התיקון שחברת הכנסת יחימוביץ שבא לתקן, שהוא עוסק למעשה במוסדות שהם פטורים לחלוטין בארנונה, ושם יש את הסייג של גיל 18 בנושא של בית הספר. יש את סעיף 4 שדן בגופים המשלמים שליש ארנונה בגלל התיקון של שנת 2003. שם מדובר על גן ילדים בית ספר מקצועי וסמינר. לי בכל אופן ברור שסמינר למורים גם אחרי גיל 18. הייתי מבקש מהוועדה לבוא בדברים עם משרד הפנים ועם משרד האוצר, ואולי עם ועדת השרים שיבהירו בסעיף 4 לחוק, כשם שברור שסמינר גם אחרי גיל 18 ונהנים מפטור חלקי לא מקבלים פטור מלא - משלמים שליש, שגם בית ספר מקצועי שם הובהר שהוא גם אחרי גיל 18, וזה לא צריך לסתור את העמדה שבסעיף 5 היכן שיש פטור מוחלט זה יהיה עד גיל 18.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. אני מציע שנקרא את החוק, יתר הדברים אין הסכמות, נכניס לדברי ההסבר באופן שלא תישמע הטענה של נושא חדש, יהיה לנו שהות של שבועיים שלושה כדי לבוא בדברים עם הממשלה, או באמצעות החלטה מחודשת של ועדת שרים לחקיקה, או באמצעות - - -


אמרתי, אנחנו היום לא משנים ממה שכתוב בחוק. את הדברים שהועלו כאן ושאין הסכמה של הממשלה נכניס לדברי ההסבר ונאמר שבדיון לקראת קריאה שנייה ושלישית נחדש את הדיון באותם דברים, לוודא האם יש הסכמת ממשלה להרחבת החוק. כלומר, אנחנו מתכוונים לשלושה דברים – שלוש הבקשות שהועלו. 1. מוסדות תרבות ייחודיים. 2. לגבי כיתות י"ג, י"ד עד גיל 20 הלומדים ברצף. 3. הפנימיות החינוכיות. תודה.
חיים אורון
אם אתה הולך בדרך הזאת שאין איתה בעיה, הייתי מבקש מהיועץ המשפטי של הוועדה לבחון האם יש במעגל הזה עוד קבוצות שלא באו לפה הבוקר.
מירב ישראלי
יש.
היו"ר זבולון אורלב
אני מקבל.
חיים אורון
יש 2 אפשרויות או שאנחנו צמודים לעמדת הממשלה ואז זה יהיה כפוי עלינו. אם מתחילים להרחיב - - -
היו"ר זבולון אורלב
הרחבה תהיה אני מדגיש - אם תהיה הרחבה, היא תהיה הרחבה רק בהסכמת ממשלה.
חיים אורון
בפני הוועדה צריכות להיות מונחות כל אותם שוליים, אני מכיר עוד קבוצות גיל - - -
שלי יחימוביץ
גם אני. אמרתי להם לא להגיע היום כי אין טעם.
חיים אורון
שהיועץ המשפטי של הוועדה יבחן האם יש במעגל הזה עוד קבוצות 18, 19, 3-4, אני לא יודע מאיפה הם באים בדיוק, שאם אנחנו תובעים מהמדינה - אולי לעשות סוף סוף סדר בנקודה הזאת, שלא יישאר מישהו בחוץ כי במקרה הוא לא בא לפה הבוקר.
שלי יחימוביץ
אני רוצה לדעת בוודאות שהתוספת הזאת בדברי ההסבר לא תביא לשינוי עמדת הממשלה בהצבעה במליאה.
מירב ישראלי
לא מחייב, רק מאפשר לנו לדון בזה.
היו"ר זבולון אורלב
רק מאפשר לדון. אני מדגיש, בדברי ההסבר יהיה כתוב - לדון בהרחבה לגבי קבוצות נוספות עד גיל 18 למעט י"ג, י"ד שזה עד גיל 20, במידה וזה יורחב רק במידה ותהיה הסכמת ממשלה.
שלי יחימוביץ
לא הייתי נכנסת לפרוט הקבוצות, כיוון שבאמת יש הרבה.
מירב ישראלי
פנימיות זה קצת שונה.
שלי יחימוביץ
אבל יש המון גופים. למשל בתי ספר שדה פנו אלינו.
מירב ישראלי
זה לא מערכת החינוך. זה בדיוק מה שאמרתי.
שלי יחימוביץ
כל החוק הוא לא על מערכת החינוך.
קריאה
זה בפיקוח התמ"ת זה בדיוק ההבדל.
מירב ישראלי
זו מערכת חינוכית לפי חוק לימוד חובה.
חיים אורון
לחברה להגנת הטבע יש, אתה מכיר את זה גם הרי עסקנו בזה שנים. לבתי ספר שדה ולפנימיות אין, יש פה אין סוף, בכל מקום זה, אגב, כמה בירוחם, במקרה אני מכיר את ירוחם מקרוב.
מירב ישראלי
אני רוצה שתבהירו לי, כדי שאני אדע מה לכתוב בדברי ההסבר. כי זה לא כולל בתי ספר שדה המעגל שדיברנו עליו.
היו"ר זבולון אורלב
העיקרון הוא, אנחנו רוצים לתקן את העוול של הפטור.
חיים אורון
אני לא בא לשלול את מה שיש בחוק. אני בא להציג בפני הוועדה, שאם אמנם יתחיל משא ומתן, אני רואה מה קורה כאן. השר ההוא אמר שזה בסדר, השר שצריך להגיד לי בסדר לא קיים.
היו"ר זבולון אורלב
ג'ומס, אתה רואה שאני מקפיד הקפדה יתרה.
חיים אורון
אני אומר דבר מאוד פשוט. אם מקבלים את הצעת החוק של שלי כלשונה, אני מצביע בעדו, ואין עם זה בעיה. אם מתחיל להיות פה תהליך אירוזיה שאני בעדו, אבל אני רוצה גם להיות שותף עד כמה הוא מתרחב, כי אני מכיר גם גופים, לכן אני אומר לא אני אחליט, אלא הייעוץ המשפטי של הועדה יבוא ויגידו תשמעו, במעגל הזה שאתם מדברים עליו יש א', ב', ג', ד', ה', זה הכל.
מירב ישראלי
אז צריך להגדיר את המעגל.


כרגע המעגל שדיברנו עליו הוא נכנס לפיסקה 5 של סעיף 5ג הוא מדבר על מערכת החינוך, כשמערכת החינוך מורכבת מהרבה סוגים של מוסדות חינוך, כשהנושא של הפנימיות הוא בעצם קצת חריג, אבל מכיוון שמדובר בילדים שלומדים במערכת החינוך וגרים בפנימייה, יש לזה איזשהו קשר. אם מרחיב מעבר לתנועות נוער, לחינוך בלתי פורמלי, בתי ספר שדה, דברים כאלה, זה מעגל נוסף.
חיים אורון
שלחלקם יש פטור מארנונה ולאחרים אין.
מירב ישראלי
זה משהו שונה, זה מעגל אחר.
שלי יחימוביץ
באמת, בתזמון נדיר מאוד, אחרי ניסיונות חוזרים ונשנים במשך ארבע שנים שבהם לא הצלחתי להעביר את החוק הזה שמתברר שיש עליו עוד המון ערמות של אנשים שרוצים להצטרף אליו. ברגע של חסד, הצלחנו לקבל פה הסכמה של שלושה משרדי ממשלה זה רגע נדיר, אני פצירה בך, שלא ניכנס חס וחלילה לתהליך שבו ניכנס למשא ומתן מתמשך והחוק התעכב - בוא נעביר את החוק הזה.
היו"ר זבולון אורלב
שלי, שבועיים שלושה אחרי שהחוק יעבור בקריאה ראשונה, אני מבטיח לך שאני אסיים את הדיונים.
שלי יחימוביץ
אני מבקשת להיות שותפה לחקיקה אחרת שתכניס את כל הגופים האלה, כי באמת הפנימיות של העמותה לקידום החינוך, ברור שהן גם ראויות לפטור, אבל בואו נגיש חוק נפרד על הדבר הזה ונילחם עליו כמו שאנחנו יודעים.
קרן טרנר
ההסכמות איתנו הן לגבי נוסח ועדת שרים לחקיקה. סגן השר ביקש שנבחן את נושא המוסדות התרבותיים-ייחודיים, זה נושא שנבחן. כלומר, בדברי הסבר מה שיכול להיכנס מבחינתנו שמתואם איתנו זה רק האפשרות - - -
היו"ר זבולון אורלב
גברתי, עם כל הכבוד לך, אני קצת מבקש - - -
קרן טרנר
אני אומרת את עמדת משרד האוצר.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבקש קצת הבנה מצידך עם כל הכבוד.


אנחנו לנוסח החוק מחוייבים לחלוטין להסכמה של חברת הכנסת יחימוביץ עם הממשלה. דברי ההסבר עם כל הכבוד הם באחריותנו. את לא יכולה להגביל אותנו בדברי ההסבר. דברי ההסבר הם לא חוק, אני מסביר לך למה. אני רוצה לחסוך איזה פרוצדורה.
קרן טרנר
אני מבינה.
היו"ר זבולון אורלב
אם אני אכניס מוסדות ייחודיים לדברי ההסבר, ואתם תסכימו לזה בסוף, אז אני לא צריך ללכת לועדת הכנסת ולהגיד נושא חדש, לעשות שם עוד הצבעה, אני יכול לדון ישר. ממילא אני גם כותב בדברי ההסבר שכל תוספת אם תהיה היא תובא לדיון רק בהסכמת הממשלה.
מירב ישראלי
לא, אני לא כותבת בדברי ההסבר.
חיים אורון
אם מישהו יילך על נושא חדש - - -


למה אתה צריך את כל הסיפור הזה פה עכשיו?
מירב ישראלי
אומר עוד פעם, זה פרוצדורה של זהירות, מכיוון שהיה פה דיון על כל הנושאים האלה, ויש פרוטוקול והוא מתפרסם באינטרנט גם אם לא אכתוב זה בדברי ההסבר, אני אומר שזה לא נושא חדש. ההתנגדות שלכם היא פשוט - לא חייבים. אם מישהו יטען נצטרך להעביר את זה לועדת הכנסת.
קרן טרנר
אני לא טוענת נושא חדש, אני מבקשת לסיים את דבריי. כיוון שבדיוק את העניין הזה עם דברי הסבר אני עברתי את הסטאג' שלי בועדת הפנים עם חוק סגני עיר, אני יודעת בדיוק מה זה אומר – להכניס את דברי ההסבר ולדון בזה אחר כך. אני מבקשת להגיד מה מתואם איתנו ומה לא. לא נושא חדש, לא נושא חדש.
היו"ר זבולון אורלב
לא ייכנס שום דבר לדברי ההסבר, כל הדברים הם בפרוטוקול, והיה על כל דבר שיהיו לו הסכמה לקריאה שנייה ושלישית, יובא, לא יובא – לא יובא - ולא תישמע טענה של נושא חדש. אם זה לא בהסכמת ממשלה, אני לא אעלה את זה לדיון, זכותי לא להעלות להצבעה. אני לא אעלה את זה בכלל להצבעה.
מירב ישראלי
אז שהדברים לא התפרסמו לציבור כמו שצריך להיות.
היו"ר זבולון אורלב
אני אעלה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית.
חיים אורון
- - - נושא חדש זו הממשלה, אם הממשלה לא רוצה לתת את החוק היא לא תתן את החוק ודי.
היו"ר זבולון אורלב
יכול גם חבר כנסת – אם הוא יבקש להעלות להצבעה, אני אומר אני לא אעלה את זה להצבעה בכלל. אני אומר את זה בצורה ברורה, אני הבטחתי הגנה, ואני אתן את ההגנה הזאת עד הסוף, ולא אעשה שום דבר שיכול לסכן את העברת החוק. אני לא אתן תרוץ לאף אחד.
יעקב פינק
אני מבקש זהירות, אם מתקנים את דברי ההסבר.
שלי יחימוביץ
לא מתקנים. אמרו לך כרגע שלא מתקנים.
יעקב פינק
יש מחלוקת פרשנית אם בית ספר מקצועי הוא מעבר לגיל 18 או לא, צריך להקפיד לא לכתוב משהו מדברי ההסבר שהשתמע מזה שעמדת הכנסת - - -
שלי יחימוביץ
אתה כנראה לא מקשיב לדיון פה.
חיים אורון
אבל אין מחלוקת פרשנית של דברי ההסבר. דברי ההסבר הם לא חלק מהחוק.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.
איתן מורן
אני כן מתייחס לדברים של היועצת המשפטית של הוועדה. הפנימיות הן חלק ממערכת החינוך, אני לא חושב שזה פריצת החוק של חברת הכנסת שלי יחימוביץ. הפנימיות החינוכיות לא יכולות לנהל מאבק של ארבע וחמש שנים, אין לנו מליון שקלים בשנה ואין לנו לוביסטים. אנחנו באים לכאן בעשר אצבעות - - -
שלי יחימוביץ
אתה לא תקבל את זה ממילא, רק אחרים גם לא יקבלו – "תמות נפשי עם פלשתים"? אני לא מבינה.
איתן מורן
חס וחלילה, אף אחד לא רוצה למות פה.
היו"ר זבולון אורלב
שלי יחימוביץ, בבקשה.
איתן מורן
אני בסך הכל ביקשתי להצטרף לדברים של היועצת המשפטית של הוועדה ולראות את הפנימיות כחלק ממערכת החינוך שהן ממילא כאלה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. שוב אני אומר, אם זה לא ייכנס בקריאה שנייה ושלישית בהסכמת הממשלה, תוגש הצעת חוק חדשה ונשתדל לזרז אותה ככל האפשר. אגב, אני אציע לשר החינוך אולי שהוא יהיה היוזם של החוק, אני לא מבינה למה חברי הכנסת צריכים להיות היוזמים של החוק הזה.
מירב ישראלי
אני מזכירה את הפתח של הפרשנות, שאתם יכולים לנסות ללכת גם בפתח של הפרשנות.
שלי יחימוביץ
נכון. זה מה שאמרתי ליושב ראש שלכם הבוקר. אני אעזור לו להעביר את זה דרך שר החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
זה כמו שאני לא מבין למה החוק הזה הוא גם הצעת חוק של שלי יחימוביץ ולא הצעת חוק של התמ"ת, אלה הצעות שצריכות להיות הצעות חוק ממשלתיות. אחרי זה דנים שחברי הכנסת פופוליסטים, אלה הצעות חוק ממשלתיות שצריכות להיות. משרד התמ"ת מברך אותה, אני גם מצטרף לברכות. אני מייד עשיתי מאבק כדי שהחוק יהיה פה. אני חושב שזה חוק חשוב.
שלי יחימוביץ
אני מעידה.
מירב ישראלי
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי עירייה ומסי הממשלה (פטורין) (בתי ספר להכשרה מקצועית). תיקון סעיף 5. 1. בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, בסעיף 5ג(ה), בפסקה (ד) אחרי "גיל 18 שנים" יבוא "וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג-1953. למעשה זה מכניס את החלופה הזאת של בתי ספר מקצועיים אחרי כל סוגי מוסדות החינוך שמעניקים חינוך יסודי וחינוך על יסודי לתלמידים עד גיל 18. מבחינת ניסוח אנחנו ננסח.


יש לי שאלה נוספת בעקבות העניין שהוועדה ביקשה ממשרד הפנים ומהרשויות המקומיות להשהות את הגבייה. יש את הפער בין 2003 להיום. אם אנחנו לא אומרים שום דבר בחקיקה, למעשה נוצר פער של כמה שנים שלכאורה אפשר להמשיך, החוב קיים. לכן אני מפנה את השאלה לממשלה האם ההוראה צריכה להיות רטרו-אקטיבית מ-2003 בנושא הזה, אחרת, לכאורה מה שמשרד הפנים אמר לנו בישיבה הקודמת שחייבים לגבות. לא רק יכולים, חייבים לגבות.
חיים אורון
אבל השר יכול להתקין תקנה ולא בחקיקה ראשית רטרו-אקטיבית שצריך מאוד להיזהר בה. השר יתקין תקנה שהחוב בגין השנים הללו - - -
היו"ר זבולון אורלב
הואיל ואין הייעוץ המשפטי של משרד הפנים מבקשים לקראת שנייה ושלישית לבוא ולומר לנו איך יהיה ההסדר הרטרו-אקטיבי. כלומר, אנחנו מבינים שמה שאישרה ועדת השרים זה שלא ניתן לגבות ארנונה מ-2003. בפועל לא גבו. אבל איך ניתן להסדיר את הדבר הזה את שאלת הרטרו-אקטיביות, תבוא אלינו - זה ייכנס לקריאה שנייה ושלישית. מירב, את תכניסי את זה לדברי ההסבר. יש הערות לגבי החוק – אין. לפני שאני מעלה להצבעה.


החלטה שלנו היא קודם כל בראש ובראשונה פנייה למשרד הפנים ולמרכז שלטון מקומי בהמשך לישיבה שהתקיימה ב-10 בנובמבר להשעות את התביעות והדרישות והמשפטים כלפי מוסדות אלה לקבלת ארנונה.


כל אותם נושאים שנראה היה שלכאורה הם איכשהו קשורים בחוק, שזה י"ג, י"ד ברצף עד גיל. הפנימיות החינוכיות, מוסדות חינוך תרבותיים, ואם יש עוד כאלה – נא להפנות אותם לממשלה כדי להשיג הסכמות ואני מציע להם לבוא בדברים גם עם חברת הכנסת שלי יחימוביץ, אני מדגיש, גם בקריאה השנייה והשלישית כמו בקריאה הזאת אנחנו נעמיד להצבעה רק הצעות שהן בהסכמות עם הממשלה, יתר ההצעות בכלל לא יעלו להצבעה.


נעבור להצבעה.

מי בעד החוק כפי שהוקראה על ידי היועצת המשפטית, מי נגד.

ה צ ב ע ה
בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מסי עירייה ומסי הממשלה (פטורין) (בתי ספר להכשרה מקצועית) לקריאה ראשונה נתקבלה.
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שהחוק אושר פה אחד. תודה רבה.
שלי יחימוביץ
תודה רבה אדוני היושב ראש.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:00)

קוד המקור של הנתונים