ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/01/2010

תקנות התעבורה (תיקון מס'), התש"ע - 2009 - עדכון קבוצות המחיר לינואר 2010

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת כספים

4.1.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ח בטבת התש"ע (4 בינואר 2010), שעה 12:00
סדר היום
תקנות התעבורה (תיקון מס'), התש"ע-2009 – עדכון קבוצות המחיר לינואר 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני-היו"ר

חיים אורון

שלי יחימוביץ

ציון פיניאן

מירי רגב

אמנון כהן

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
דפנה עין-דור, מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה
יפעת שפרכר

תקנות התעבורה (תיקון מס'), התש"ע-2009 – עדכון קבוצות המחיר לינואר 2010
היו"ר משה גפני
צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום תקנות התעבורה (תיקון מס'), התש"ע-2009 – עדכון קבוצות המחיר לינואר 2010.
דפנה עין-דור
אנחנו מבקשים לעדכן את גבולות קבוצות המחיר. קבוצות המחיר מתעדכנות מידי פעם לפעם. אין מועד קבוע. בפעם הקודמת הן עודכנו בינואר 2008. הקבוצות שימשו בעבר לצורך תשלום אגרת הרישוי השנתית ולצורך חישוב זקיפת ההטבה לצורך שווי שימוש. החל מינואר 2010 שווי השימוש יחושב בצורה דינאמית בשיטה אחרת. כרגע הקבוצות ישמשו רק לצורך חישוב אגרת הרישוי. הצורך בעדכון הקבוצות נובע מכך שמחירי הרכב אמורים לעלות. במידה ולא נעדכן את קבוצות המחיר, רכבים שהמחיר שלהם רק עודכן באופן מינורי ייפלו בקבוצות מחיר גבוהות יותר. המטרה היא שהרכבים ישלמו את האגרות בהתאם למה שהיה בשנה שעברה, פלוס מינוס העדכון בעקבות עליית המדד. העדכון של קבוצות המחיר זה מדד המחירים לצרכן של השנה האחרונה. אנחנו מבקשים שתאריך התחילה יהיה 5 בינואר במקום 1 בינואר. בפועל לא נמכרו רכבים שרלוונטי להם הקבוצות החדשות.
היו"ר משה גפני
אנשים ישלמו יותר או פחות? מה יקרה מ-5 בינואר?
דפנה עין-דור
אם לא נאשר אנשים ישלמו יותר. אם המחירים של הרכבים לא יעלו מעבר לעדכון המדד הם ישלמו כמו שהם שילמו בשנה שעברה. אם הם יעלו ביותר, הם ייפלו לקבוצות גבוהות יותר.
יועצת משפטית
זה יהיה מ-1 בינואר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור תקנות התעבורה כפי שהוצגו על ידי הגברת דפנה עין דור?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים