ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/01/2010

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 117), התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים