ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/01/2010

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

04.01.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 180

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ח בטבת תש"ע (4 בינואר 2010), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשס"ח-2008
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

שלי יחימוביץ
מוזמנים
עו"ד דבורה אליעזר – לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אניטה יצחק – הכשרה מקצועית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

קרן חחיאשוילי – ראש ענף, מינהל הרכש, החשב הכללי, משרד האוצר

אברהם ברק – ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, התאחדות התעשיינים

חזקיה ישראל – מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי, התאחדות התעשיינים

עו"ד מיכל חילי – יועצת משפטית, התאחדות התעשיינים

עו"ד שלומי לויה – איגוד לשכות המסחר

עו"ד דבי גילד-חיו – האגודה לזכויות האזרח בישראל

עו"ד מאירה בסוק – יועצת משפטית, נעמ"ת

עו"ד איתי סבירסקי – הקליניקה לזכויות עובדים, אוניברסיטת תל-אביב
ייעוץ משפטי
עו"ד נועה בן-שבת

אור רוזנמן – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשס"ח-2008
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, י"ח בטבת תש"ע, 4 בינואר 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והנושא הוא הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשס"ח-2008.


במהלך הדיונים בוועדה הקראנו ואישרנו את כל הדברים שאין עליהם מחלוקות.
נועה בן-שבת
לפחות בפרקים א' ו-ב', זאת אומרת הגענו עד לפרק ג'.
היו"ר חיים כץ
אישרנו את הדברים שאין עליהם מחלוקות ואמרנו שיישבו עורכי-הדין של הוועדה מול היועצים המשפטיים של המשרדים הנוגעים בדבר ומול הסתדרות התעשיינים והמעסיקים ולשכות המסחר, וכל הנוגעים בעניין, ויסכמו את הדיונים. כל זאת על מנת לחסוך בזמן הוועדה – לא לבוא עם הכול לוועדה אלא לצמצם פערים.


אבל, כנראה שעורכי-הדין במשרדים הממשלתיים, נדמה להם שחברי הכנסת – זמנם הפקר. הם לא רוצים להתקדם והם רוצים שכל הדיונים ייעשו בוועדה.


אז הדיונים לא ייעשו בוועדה. גם חברי הכנסת – זמנם לא הפקר, והם צריכים לקדם דברים. בשביל זה יש את היועצים המשפטיים – שיעשו את עבודת ההכנה ויביאו לוועדה לסכם דברים, לסיים דברים. לא יכול להיות שאתם לא מגיעים להסכמות בכלל, בכלום.


אי לכך, אנחנו נותנים לכם הזדמנות נוספת להגיע להסכמות ולנסות לקדם את החקיקה, ובזה אני נועל את הישיבה, משום שהזמן שלנו הוא לא הפקר.


תודה רבה, הישיבה נעולה.


(הישיבה ננעלה בשעה 11:10).

קוד המקור של הנתונים