ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/01/2010

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הפנים והגנת הסביבה
48
5/1/2010

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 128

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
‏יום שלישי, י"ט בטבת התש"ע (‏5 בינואר, 2010), שעה 12:45
סדר היום
1.
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28) (מספר הסגנים בעיריית ירושלים), התש"ע-2009 (פ/1440), של חברי הכנסת אורי מקלב, דוד רותם, אברהם מיכאלי, זאב אלקין ומשה גפני
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

יעקב אדרי

אריה ביבי

ניצן הורוביץ

איתן כבל

אורי מקלב

חמד עמאר

ציון פיניאן

פאינה (פניה) קירשנבאום
מוזמנים
חה"כ זאב בילסקי

חה"כ דני דנון

חה"כ יואל חסון

חה"כ יריב לוין

חה"כ שלמה (נגוסה) מולה

חה"כ יוחנן פלסנר

ישראל שפיצר
-
מנהל אגף כוח-אדם ברשויות המקומיות, משרד הפנים

עו"ד מרגלית בוטרמן
-
הלשכה המשפטית, משרד הפנים

איילת גלבוע
-
מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

עו"ד הראל גולדברג
-
ייעוץ וחקיקה (אזרחי), משרד המשפטים

קרן טרנר
-
רכזת פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אלעזר למברגר
-
הלשכה המשפטית, משרד האוצר

רון מוסקוביץ
-
מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

פיני קבלו
-
סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

עו"ד נועה בן אריה
-
היועצת המשפטית, מרכז השלטון המקומי

עו"ד כפיר כהן
-
המחלקה המשפטית, מרכז השלטון המקומי

עו"ד אברהם פורז
-
חבר הכנסת לשעבר, המועצה האזורית חוף השרון

יניב רונן
-
מרכז המידע והמחקר של הכנסת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר


גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28) (מספר הסגנים בעיריית ירושלים), התש"ע-2009 (פ/1440)
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28) (מספר הסגנים בעיריית ירושלים), התש"ע-2009, של חברי הכנסת אורי מקלב, דוד רותם, אברהם מיכאלי, זאב אלקין ומשה גפני.


קיימנו כאן כמה דיונים בנושא הזה. חברי כנסת העלו כאן טענה לנושא חדש. הטענה נידונה בוועדת הכנסת והיא קבעה שאין נושא חדש. אשר על כן, הוחלט להחזיר את הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולהמשיך לקיים דיון על כל הנושאים שעמדו על שולחן הוועדה. בינתיים קיימנו דיונים עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי וניסינו לגבש נוסחה שתשקף את הדיונים הקודמים שנערכו כאן, עם מקצה שיפורים.


אבקש לקרוא לחברים את הסיכומים. אבקש מכולם לשים לב לדברים, ומי שיש לו מה להעיר יוכל לעשות זאת ברשות. אני לא קורא כעת מסעיפים אלא מציין את העקרונות שגיבשנו. אחר-כך ניכנס לסעיפי הצעת החוק ותוכלו לקרוא את הדברים, להעיר ולהגיש הצעות שונות.


דבר ראשון, ברשות מקומית שבה למעלה מ-200,000 תושבים אפשר יהיה למנות סגן נוסף בתנאי שיש לה תקציב מאוזן במשך שנתיים רצופות לפחות, על-פי הגדרת משרד הפנים, וכן היא נטולת מענק.
ניצן הורוביץ
מה ניתן יהיה לעשות במקרה כזה?
היו"ר דוד אזולאי
יוכלו לצרף סגן ראש עירייה נוסף בשכר.
אריה ביבי
מתוך כמה סגנים שיש באותה רשות מקומית?
היו"ר דוד אזולאי
בנוסף לסגנים שיש באותה רשות מקומית על-פי החוק.


גם כאן צריכה להיות דרישה של ראש הרשות המקומית ואישור של מועצת העיר, וכן אישור של משרד הפנים, כי משרד הפנים הוא הגורם היחיד שיכול לבדוק אם הרשות המקומית מאוזנת.


דבר שני, באשר לזכאות לסגן ברשות מקומית שהתרחבה או גדלה, במקרה הזה פרט להתחלת הקדנציה הוספנו תחנה נוספת, לאחר 18 חודשים מיום הבחירות, כולל זכות ערעור בתוך 60 ימים.
יעקב אדרי
מה ההסבר לזה? אם מספר התושבים עודכן?
מרגלית בוטרמן
זה רק לרשויות המקומיות שעומדות בתנאים שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
אחזור ואבהיר את הדברים. היום קובעים את מספר הסגנים לפי האוכלוסין ביישוב. את זה עושים בתחילת הקדנציה, ביום הבחירות. זה התאריך הקובע.
אברהם פורז
חצי שנה לפני הבחירות, מיום סגירת פנקס הבוחרים.
היו"ר דוד אזולאי
אמרנו שאם הרשות המקומית גדלה במהלך תקופה של 18 חודשים היא זכאית לסגן נוסף.
יעקב אדרי
ומה במקרה ההפוך, כאשר האוכלוסייה בישוב קטנה? אז יקטן מספר הסגנים? אולי אם תהיה התייחסות לשני הכיוונים ניראה ציבורית טוב יותר.
היו"ר דוד אזולאי
אמרתי בישיבה הקודמת שאם היתה הגירה מאותה רשות מקומית יגרעו ממספר הסגנים.
יעקב אדרי
צריך ללכת לשני הכיוונים. זה נשמע טוב יותר.
היו"ר דוד אזולאי
אין בעיה, קיבלתי. הערתי על כך כבר בישיבות הקודמות. אמרתי שאין שום בעיה בעניין הזה.
קריאה
אבל איך אתה יכול לגרוע? לבן אדם שמכהן תגיד עכשיו ללכת?
היו"ר דוד אזולאי
כן.
קריאה
ראש העירייה יעשה אן-דן-דינו בין ארבעת הסגנים שלו?
יעקב אדרי
הסגן שנבחר אחרון.
אברהם פורז
זה עוד לא קרה בארץ.
היו"ר דוד אזולאי
דבר שלישי, שר הפנים יהיה רשאי לאשר סגן נוסף בתואר, וזאת רק לאחר אישור המועצה ובאישור ראש הרשות המקומית. כלומר, אם ברשות מקומית, בשל נסיבות מיוחדות בישוב, צריך להוסיף סגן בתואר ללא שכר, אפשרנו גם את זה.
יעקב אדרי
זה חל על כל הרשויות המקומיות?
היו"ר דוד אזולאי
כל רשות מקומית שתרצה בכך.
יואל חסון
בלי קשר למענק איזון?
היו"ר דוד אזולאי
אין כאן הרי הוצאה לסגן בתואר. לגבי הסגנים האחרים יוכנסו כל ההגבלות שדיברנו עליהן קודם.
זאב בילסקי
ההוצאה פשוט נדחית. הוא מתחיל בתואר ואחר-כך הופך לסגן בשכר.
היו"ר דוד אזולאי
אין לו מאין. ברגע שהתקן הוא 3 סגנים, מאין ייקח עוד סגן?
זאב בילסקי
לא תאמין עד כמה ראשי העיריות יצירתיים.
יואל חסון
ומה עם לשכה ומזכירות והוצאות?
היו"ר דוד אזולאי
זה נתון כבר לשיקול הדעת של ראש הרשות המקומית. אתה רוצה לקבוע בחקיקה איזה טלפון ישימו לו? אני מכיר חברי מועצה שמקבלים לשכה ומזכירה וכל התנאים האחרים כמו סגנים, אך הם לא סגנים. זה תלוי ברצונו של ראש העירייה. אני מציע לכם לא להיכנס לקטע הזה.


דבר רביעי, ירושלים תקבל שני סגנים נוספים. שלא יגידו: עכשיו הוספתם סגן לכל רשות מקומית שמספר תושביה עולה על 200,000 אז מגיע לנו עוד סגן באותה קטגוריה. נבהיר כאן שאין כפל מבצעים.
זאב בילסקי
כמה סגנים יהיו בסך הכול בירושלים?
היו"ר דוד אזולאי
עכשיו יש 6 סגנים ויתווספו עליהם עוד שניים.
זאב בילסקי
אז אני מציע גם שנקבע בחוק שכאשר ראש העירייה קורא את שמות הסגנים, שיקרא לפי סדר האל"ף-בי"ת, כי יתחיל שם בלגן מי ראשון ומי שני.
היו"ר דוד אזולאי
אתה לא סומך על מר ניר ברקת?
אריה ביבי
אדוני היושב-ראש, זה גרוע יותר משאול המלך. הוא חיפש אתונות ומצא מלוכה.
היו"ר דוד אזולאי
שמעתם את הדברים. מי שרוצה להתייחס, אשמח לשמוע.
יואל חסון
מתי נגיש את ההסתייגויות?
היו"ר דוד אזולאי
עכשיו. אתן לכם הזדמנות, אל תדאג.
אריה ביבי
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא יודע איך להתייחס לזה – לצחוק, לבכות, להיות עצוב?
היו"ר דוד אזולאי
קודם כול, כדאי לך תמיד להיות שמח. מצווה גדולה להיות תמיד בשמחה.
יעקב אדרי
איך אתה יושב על-יד היועץ המשפטי ואומר לו: אולי נעשה כך, אולי נעלה בעוד 100, אולי ואולי. האמן לי, זה פשוט יותר מאשר להביא את הרכב למוסך. תיק תק ממנה סגנים, בצ'יק צ'ק. ההצעה הזאת, אני לא אומר את זה כלפיך חלילה, היא כמו טובל ושרץ בידו. אתה אומר: הם ביקשו סגן אחד, ניתן להם שניים. איזה כיף. כמה סגנים ביקשתם בירושלים? חבר הכנסת אורי מקלב ביקש להוסיף סגן אחד בירושלים ועכשיו נותנים שניים.
היו"ר דוד אזולאי
הם ביקשו שני סגנים.
אריה ביבי
חבל שלא ביקשתם ארבעה סגנים. ממש "דפקו" אותם ונתנו להם רק שניים.
יואל חסון
אגב, אם יבקשו ארבעה סגנים, אולי יקבלו.
אריה ביבי
אני לא רוצה לחזור על כל מה שאמרתי בישיבות הקודמות. עלינו לשים לב לא רק למספר הסגנים אלא למצב הסוציו-אקונומי הנמוך במדינת ישראל. יש מיליון אנשים שחיים בעוני, ובמה אנחנו מתעסקים? בעוד סגן, בעוד סגן, בעוד סגן. ולא יועיל. זה לא לעשות כלום ולקבל מזכירה.


קודם כול, יש לנו כאן הסתייגויות. אם תרצה, אעביר לך אותן על מנת לא לקרוא הכול ולעייף את כל החבר'ה כאן.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. מייד אאפשר לך גם לקרוא אותן.
אריה ביבי
אלה הסתייגויות של הסיעה.
יואל חסון
נציג אותן ביחד.
היו"ר דוד אזולאי
אחרי שנקרא את נוסח הצעת החוק תוכלו להגיש הסתייגויות ולנמק אותן. תודה רבה.
אריה ביבי
עזוב סיעות, עזוב מפלגות. אני סבור שאנו נמצאים במדינה שאין לה כסף לסגנים. אין לה כסף לאנשים מסכנים. אז בואו נסתכל עליהם קצת. לדעתי אין זה הזמן הנכון להוסיף עוד סגנים. אולי אפשר לדחות את זה בעוד 4-5 שנים.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אתה מחכה? אתה רוצה להיות בקואליציה בעוד 4 שנים?
אריה ביבי
כן, אז יהיה לי נוח יותר.
היו"ר דוד אזולאי
נציגי משרד האוצר, אתם מבקשים להתייחס להצעה?
קרן טרנר
כאשר נעבור לשלב הניסוח יהיו לנו הערות.
היו"ר דוד אזולאי
עזבי לרגע את הניסוח. אני מדבר כרגע במישור העקרוני על ההצעה שהצגתי בפני הוועדה.
קרן טרנר
לעניין תוספת סגן בשכר ברשות שמספר תושביה עולה על 200,000, אנו מבקשים לחדד שמדובר בתקציב מאוזן שנתיים אחורה בפועל בהתאם לדוחות שנתיים מבוקרים.
היו"ר דוד אזולאי
אמרתי את זה.
קרן טרנר
אמרת: בהתאם לנתונים של משרד הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
אמרתי: תקציב מאוזן שנתיים אחורה על-פי הגדרת משרד הפנים.
קרן טרנר
ואני מחדדת: בפועל בהתאם לדוחות שנתיים מבוקרים.
היו"ר דוד אזולאי
מקובל עליי.
קרן טרנר
כרגע זה ברמת כותרות ולנו חשוב הניסוח עצמו, אז אם אפשר אשמח להתייחס לנוסח עצמו בהמשך.
היו"ר דוד אזולאי
יקראו את הנוסח ותוכלו להתייחס לדברים. תודה.
ניצן הורוביץ
מה העלות התקציבית של הצעת החוק?
קרן טרנר
תלוי מה יאושר. תלוי כמה סגנים יאושרו.
ניצן הורוביץ
מה העלות למדינה?
קרן טרנר
זה יבוא נטו על חשבון האזרח תושב הרשות המקומית, לא על חשבון המדינה.
יעקב אדרי
סגן עלותו 600,000 שקל בשנה.
אריה ביבי
יותר, כי תוסיף לזה גם הוצאות רכב.
קרן טרנר
האזרח עצמו יצטרך לבחור באיזה ראש רשות מקומית לבחור. הוצאות השכר של הרשות המקומית לא מתגלגלות אוטומטית על אוצר המדינה אלא על האזרח באותה רשות מוניציפלית.
ניצן הורוביץ
כמה כסף זה עומד לעלות לתושב?
מרגלית בוטרמן
היום יש כ-5 רשויות מקומיות מאוזנות ונטולות מענק עם למעלה מ-200,000 תושבים, ביניהן גם העיר ירושלים. זה החלטה פוליטית של חברי המועצה, אם המועצה מחליטה למנות סגן. העלות של סגן ראש עירייה עם לשכה ועלויות נלוות היא כמיליון שקל בשנה.
קרן טרנר
אבל זה לא מקופת המדינה אלא מהקופה המוניציפלית.
זאב בילסקי
מה זה "לא מקופת המדינה"? משלם המסים הישראלי ישלם מיליון שקל בשנה מיותרים לגמרי.
קרן טרנר
אני מסכימה לדעתך.
זאב בילסקי
כשהן יהיו זקוקות למענק הן לא יבואו אליך? הרי אנחנו מוליכים אותן לכך.
היו"ר דוד אזולאי
נציגי משרד הפנים מבקשים להתייחס?
מרגלית בוטרמן
קיבלנו את הנוסח הזה קצת לפני הישיבה ולא הספקנו לבדוק אותו. עלינו לבדוק את נושא בדיקת הזכאות עם המפקח הארצי על הבחירות, איך קובעים בדיוק במרשם האוכלוסין את המנגנון הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אותו מנגנון שקובע את גודל האוכלוסייה ברשות המקומית יקבע גם את זה.
מרגלית בוטרמן
בסדר. זה לא התחום המקצועי שלי אז עליי להתייעץ עם מרשם האוכלוסין או עם המפקח הארצי על הבחירות.


לגבי הסגן הנוסף בתואר, זה חל רק על רשויות מקומיות עם למעלה מ-200,000 תושבים, או עם למעלה מ-100,000 תושבים, או על כל הרשויות המקומיות?
היו"ר דוד אזולאי
זה חל על כל הרשויות המקומיות.
קרן טרנר
אנחנו מחדדים שירושלים לא נהנית מכפל מבצעים.
היו"ר דוד אזולאי
בפירוש לא.
זאב בילסקי
צריך להוסיף שהם לא נהנים מכפל מבצעים בדיון הזה. כשנבוא בעוד כמה חודשים ונבקש תוספת סגנים לירושלים אולי יגידו: נו, ירושלים, איך אחשה כאשר ירושלים מבקשת עוד סגנים.
קרן טרנר
גם הסעיף שנוגע ל-200,000 תושבים לא רלוונטי לירושלים, על אף שיש בה יותר מ-200,000 תושבים.
היו"ר דוד אזולאי
היא לא תקבל עוד סגן נוסף. הבהרתי את זה.
מרגלית בוטרמן
במילא ירושלים היא בעלת מענק.
קרן טרנר
היא לא בעלת מענק איזון, אלא מענק בירה שהוא שונה.
אלעזר למברגר
לגבי הסגנים בתואר, יש בעיה של נוסח ומהות. הסעיף מגדיר היכן אפשר למנות סגנים בשכר, והוא מדבר על מענק איזון. בירושלים המענק שהעיר מקבלת הוא לא מענק איזון אלא מענק בירה, מענק ייחודי. לכן צריך לחדד את מה שכולנו מבינים ומסכימים עליו, שלירושלים לא תהיה האפשרות הזאת.
תומר רוזנר
נחריג את ירושלים באופן מיוחד.
היו"ר דוד אזולאי
לגבי ירושלים יש כאן החרגה מיוחדת. כל הדברים שאמרנו על ישובים אחרים לא יחולו על ירושלים.
אלעזר למברגר
העיקרון מוסכם, אבל צריך לוודא שזה כתוב.
היו"ר דוד אזולאי
עכשיו זה יהיה כתוב בנוסח. תקבל הצעת חוק מתוקנת ותתייחסו לזה.
אלעזר למברגר
דבר נוסף, יש כאן סעיפים שמגדירים באילו תנאים אפשר יהיה למנות את הסגנים בשכר. אבל עירייה היא גוף שמתנהל והתנאים יכולים להשתנות. חשוב להבהיר שסגן ראש העירייה שמקבל שכר וחבילת תנאים צריך להפסיק לקבל את השכר והתנאים כאשר התנאים חדלו מלהתקיים.
יעקב אדרי
אילו תנאים, למשל?
אלעזר למברגר
אם העירייה חדלה להיות מאוזנת או חדלה להיות נטולת מענק. אלו נתונים שיכולים להשתנות.
יעקב אדרי
אתה תדע אם הם בגירעון רק אחרי שיהיו מאזנים.
אלעזר למברגר
לא בהכרח. אם עירייה נטולת מענק מקבלת פתאום מענק – זה דבר שניתן לראות.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה היום לרשות מקומית שיש לה בתקן 3 סגנים ומספר תושביה קטֵן? מה עושים במקרה כזה?
אלעזר למברגר
צריך לזכור שאין בעיה שסגן ראש עירייה בשכר ימשיך לכהן כסגן ראש העירייה, אלא שהתנאים שניתנו לו מכוח החוק בתנאים מאוד-מאוד מסוימים יילקחו ממנו. אנחנו לא רואים בזה שום בעיה. יש כאן חבילה של תנאים שצריכים להתקיים.
יעקב אדרי
על זה אמר שר הפנים לשעבר שלא היה מקרה כזה.
רון מוסקוביץ
אנחנו תומכים בנוסח הזה של הצעת החוק. ראינו שיש כאן החרגה של הרשויות המקומיות החלשות. אם יהיו הערות נוספות בשלב ההקראה היועצת המשפטית שלנו תעיר.
יואל חסון
אדוני היושב-ראש, חשוב שיוצג לנו על השולחן הנוסח שקראת.
היו"ר דוד אזולאי
תקבל נוסח עם מה שקראתי מילה במילה. חבר הכנסת יואל חסון, ביקשת רשות דיבור, בבקשה.
יואל חסון
אני מודיע שקדימה תגיש סדרה של הסתייגויות, שגם הגשנו חתימות עליהן, ואני או מישהו אחר יקרא אותן ואלה יהיו מבחינתנו הסתייגויות סיעתיות.


מבחינתנו כל התהליך הזה היה תהליך חקיקה לא ראוי שנעשה במחשכים. זה תהליך חקיקה שהכנסת תזכור אותו לרעה. אדוני היושב-ראש, אני מעריך אותך מאוד וסבור שאתה פרלמנטר חרוץ, אבל כאן הלכת רחוק מדי. כאן ניצלת פרצה שקשורה לירושלים ודרכה ניסית לשנות סדרי עולם בשלטון המקומי ולהסדיר ג'ובים בחוק. צריך לומר כאן את האמת. אני מקווה שלא תצליח. אני מקווה מאוד שההסתייגויות שלנו יתקבלו.
היו"ר דוד אזולאי
על זה נאמר: אשרי המאמין.
יואל חסון
אני איש מאמין, כמוך, ואני מאמין שבעזרת-השם הכנסת הזאת תדע לעצור דקה לפני, להסיר את החוק הזה ולא לאשר אותו במליאה. אני מקווה מאוד.
איתן כבל
אני מניח שהקדוש-ברוך-הוא יהיה פסיבי בעניין הזה ...
זאב בילסקי
אדוני היושב-ראש, בישיבה הקודמת דיברתי באמת מדם לבי.
היו"ר דוד אזולאי
לתומי חשבתי שכאשר דיברתי אתך הצלחתי לשכנע אותך, אבל כנראה שכוח השכנוע שלי חלש.
זאב בילסקי
אני זוכר תקופה שהיו לי שלושה סגנים בשכר. בא משרד הפנים במשך השנים והוריד את מספרם ואז הלחצים הפוליטיים שהופעלו עליי כראש עירייה, פחתו. הרמתי עיניים כלפי מעלה ואמרתי: אחי, האמן לי שאני רוצה, אילו יכולתי האמן לי שהייתי נותן לך את התפקיד, אז יוצאו עוד מיליון שקל, מה יש, עליי, נביא עוד מפעל היי-טק לרעננה וישלמו גם לך כסגן בשכר כדי שתהיה מבסוט. אבל בתוך תוכי הלכתי לחדר ואמרתי: ברוך-השם שיש את מר שפיצר, שיש את משרד הפנים, אנשים טובים שישבו וחשבו, ואמרו: בואו נעזור לשלטון המקומי, ובאמת סייעתא דשמיא הגיעה ואני יכולתי לגלגל עיניים למעלה.
היו"ר דוד אזולאי
זה מה שנקרא "צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים".
אברהם פורז
הוא מאשים את מר שפיצר לשווא. אני אשם בזה.
זאב בילסקי
אתה עשית גם דברים אחרים עם מענקי האיזון. יצאת "מאוזן" ...


מה קורה בשלטון המקומי? אני מתחיל להבין עכשיו. בזמן שהותי בשלטון המקומי כמעט לא הייתי בבית הזה, פרט אולי לפעם-פעמיים ברוך-השם לא הייתי צריך להגיע לכאן. עכשיו כאשר אני נמצא כאן מידי יום אני מתחיל להבין מאין זה מגיע. זה מגיע מכך שהכנסת כריבון מרשה לעצמה לחוקק, וכדי לחוקק "מסתדרים", קצת עם זה, קצת עם פה, קצת עם השלטון המקומי. בסך הכול מה עושה השלטון המקומי? יש לו מאזנים. הוא מבקש כל-כך הרבה מן הוועדה הזאת ותלוי כל-כך ברצון הטוב שלך ושל השר, אז הוא אומר: מה ייגרע מעולמו של הקדוש-ברוך-הוא? אני אתן פה כמה סגנים לישובים שיש בהם למעלה מ-200,000 תושבים ואחר-כך אקבל את השאר.
פאינה (פניה) קירשנבאום
תיזהר, תהיה כאן הוצאת דיבה.
זאב בילסקי
יש לי חסינות. בינתיים זה הדבר הטוב היחידי שמצאתי כאן ...


אדוני היושב-ראש, האמן לי, במו ידינו אנו גורמים להשחתת השירות הציבורי. זה מה שאנו עושים כאן. אף אחד אחר לא היה מעלה בדעתו להפוך מינויים פוליטיים לחוק. מילא מיליון שקל בשנה, בטח יסבירו לי שזה מחיר הדמוקרטיה, אבל החוק קובע שכדי שמיליון השקלים לשנה ישולמו צריך להטיל מטלות על הסגן כדי שיצדיק את מיליון השקלים. כלומר, מיליון השקלים הללו הופכים כבר ל-10 מיליון שקלים כי צריך לתת לסגן לעבוד ולעשות.


אם הייתי יודע שסגנים נבחרים במכרז ובקפדנות, מילא, אבל לא, זה נבחר ציבור, זה דבר אחר לגמרי. אז מה אנחנו עושים היום? אנחנו לוקחים רשות מקומית שכולנו מזיעים כדי שתתנהל היטב ובמו ידינו מכניסים אל תוכה עוד ועוד ועוד סגנים.


אגיד לך מה יקרה בעיריית ירושלים. בעיריית ירושלים יש 31 חברי מועצה. אני אומר לך, יום יבוא וכל ה-31 יהיו סגנים. למה רק 6? למה רק 8? בואו נמנה את כולם כסגנים.
אריה ביבי
צריך לתת להם מספרי ברזל ...
זאב בילסקי
אני פונה אליך, אדוני היושב-ראש, הישיבה הזאת קשה לי בגללך. אני מכיר אותך כל-כך הרבה שנים והייתי תומך בך אילו דיברת על הגידול הטבעי בישוב, אבל האמן לי, במו ידינו אנחנו פוגעים בשלטון המקומי.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת בילסקי, אני מעריך מאוד את הידע שלך בכל הקשור לשלטון המקומי. אני יודע איך ניהלת את הרשות המקומית שבראשה עמדת, באמת יש מה ללמוד ממך. מקצת שבחו של אדם בפניו מותר לי להגיד.
זאב בילסקי
תודה.
היו"ר דוד אזולאי
אבל כשאתה אומר את הדברים הללו, אני מתפלא קצת. על כמה אנחנו מדברים כאן? מדובר על ישובים של למעלה מ-200,000 תושבים. אתה יודע כמה רשויות מקומיות ייהנו מזה?
פאינה (פניה) קירשנבאום
חמש.
איתן כבל
זה מספיק. אלה בדיוק שצריכות.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת כבל, הבנתי אותך, אני מבין את המישור העקרוני. אבל תראה מה עשינו: אמרנו שזאת רשות מקומית נטולת מענק, אמרנו שהיא מאוזנת במשך שנתיים לפחות, אמרנו שנדרש אישור של ראש הרשות המקומית, של מועצת הרשות המקומית ושל משרד הפנים. תראה כמה מחסומים. לעשות מזה איזה מין דבר כאילו הולכים עכשיו לחלק מתנות ביד רחבה? בואו נעמיד את הדברים בפרופורציות הנכונות.
זאב בילסקי
אני מודה לך שהעמדת אותי על מקומי. כל מה שאמרת עכשיו, מכיוון שאתה אדם הגון, מראה לי עד כמה אני צודק. אדוני לא שלם עם הכיוון הזה שבו אנו הולכים ולכן אתה מנסה לעשות הכול כדי להקטין קצת את הנזק בעקבות מה שאנו עושים כאן. בעיקרון אנחנו עושים דבר לא נכון ולא צודק, לא לשלטון המקומי, לא למשלם המסים, ולא משנה אם הכסף בא מהשלטון המקומי או מן המדינה, בניגוד למה שאמרה גברת קרן טרנר.
קרן טרנר
אבל לא הפחתתי מהחומרה של זה. הובנתי לא נכון. בכל מקרה זה על חשבון מישהו.
זאב בילסקי
כשאנחנו מחוקקים כאן בוועדה חוק מטעמים פוליטיים אנחנו לוקחים כספי ציבור, מיליון שקל לסגן ראש רשות מקומית, גם אם זה 5, גם אם זה 4, גם אם זה אחד, אנחנו מחייבים את ראשי הרשויות המקומיות לקחת את האנשים האלה.
היו"ר דוד אזולאי
לא חייבנו שום ראש רשות מקומית למנות סגן נוסף.
יעקב אדרי
זה הפֶתח ללחוץ אותו.
זאב בילסקי
אדוני היושב-ראש, נער הייתי וגם זקנתי, לא ראיתי אף סגן נעזב כשהוא בא לראש הרשות המקומית שלו. תיארתי לך את המצב. אני מודיע לך שאין אף צדיק מל"ו הצדיקים בין ראשי הרשויות המקומיות שיבוא אליו הסגן ויגיד לו: אחי, מותר לך לפי החוק, סידרה לך ועדת הפנים והגנת הסביבה, למה אתה לא ממנה אותי? ויאמר ראש הרשות המקומית: אין לי צורך, אין לי פה, אין לי שם. ראש הרשות המקומית ייקח אותו כסגן. אנו פותחים כאן פֶּתח. זה לא הסגן האחרון שאנחנו מאשרים, אדוני היושב-ראש. אני אומר לך, אנחנו משחיתים את השלטון במדינת ישראל בכך שאנו ממנים סגנים בשכר במקומות שכולנו יודעים שהדבר היחיד שמנחה אותנו זה פוליטיקה. גם בפוליטיקה, אדוני היושב-ראש, אני אומר לך, תעזור לשלטון המקומי אם לא תאשר את זה, אם תביא את השלטון המקומי למקום שאי אפשר, שלא נפרצו כל הגבולות, שלא יבוא לוועדה הזאת כל אחד כדי לסדר, לדבר עם ההוא, לדבר עם זה ולהביא 5 סגנים. אין שום צורך ב-5 הסגנים האלה, ומי שיגיד לי שאני נגד הסגנים – אני הייתי אדם שעבד לא פחות מאשר ראשי עיריות אחרים באמונה ביחד עם הסגנים כאשר אני מנסה להתאים לכל אחד את תפקידו. אבל לכפות על ראש העירייה סגנים נוספים שאין בהם צורך, כביכול כדי לעזור לו מבחינה פוליטית? אתם עושים בדיוק ההיפך, וזה לא ייגמר בכך.
איתן כבל
תודה, אדוני היושב-ראש. הייתי מציע לחברי הוועדה לעצור לרגע ולהצטרף לדיון בוועדת הכספים באשר למועצות הדתיות, שם משתמשים בטיעונים ההפוכים בדיוק לאלה שבהם משתמשים כאן, למה צריך לכפות על הרשויות המקומיות העצמאיות והחזקות להגדיל עד כדי 75% את השתתפותן בתקציב המועצה הדתית. ממה נפשך. כאן אומרים: מה אתם מתערבים? מה זה עניינכם? הרי מדובר במועצה חזקה שאין לה מענקי איזון. אם המועצה המקומית מחליטה ושר הפנים מסכים – כמעט הייתי אומר שבסיעת ש"ס אפשר לגמור את כל העניינים.
היו"ר דוד אזולאי
אמרתי בישיבה הקודמת, אל תטיל דופי מפני שסיעת ש"ס לא תיהנה מזה.
איתן כבל
הרי אין בעניינים האלה יותר ישרי-דרך מכם ...
היו"ר דוד אזולאי
אתה יודע מאין למדנו את זה, מאותה מפלגה שהיו לה עסקאות ועסקים מאז קום המדינה.
איתן כבל
אבל כבר 30 שנים, אלוהים ישמור, אנחנו לא בשלטון. הלוואי והיינו ...
קריאה
וגם לא תהיו ...
היו"ר דוד אזולאי
זה המזל של המדינה ...
איתן כבל
היום במקרה הוא יום השנה השמונים להיווסדות מפא"י. כמה אפשר ללמוד מאתנו? רובכם הייתם דרדקים בת"תים באותה עת.
יואל חסון
מפא"י נשמע כמו מילת גנאי ...
איתן כבל
אם זה היה חלק ממערך השיעור שלכם בת"תים, זה דבר אחר ...


לגופו של עניין, לא סתם הצגתי את הדוגמה שכל אחד משתמש בעניין כפי שהוא רוצה. אני אומר לך מכל הלב, הרי אנו יודעים במה דברים אמורים. רבי יהודה נתן בהם סימנים: דצ"כ עד"ש באח"ב.
היו"ר דוד אזולאי
אבל שם דובר על עשר המכות ...
איתן כבל
אני יודע להגיד לך בדיוק באילו רשויות מקומיות מדובר. אנחנו למעלה פועלים כאן על-פי הכאבים אצל אלה שלמטה. זה כל-כך בוטה.
היו"ר דוד אזולאי
את זה לא הבנתי.
איתן כבל
העניין ברור. אני לא רוצה להרחיב בעניין הזה. עוברים בכנסת הרבה חוקים בוטים, אבל כאן אתה מגביה את המקפצה. הגבהתם אותה עד שצריך משקפת 20*120 כדי להסתכל למטה. אין לכם בושה. זה מאותם חוקים שפורצים את כל הסכרים. אין לזה שום משמעות, אין בזה שום צורך. אתה יודע מה יקרה – ואשתמש הפעם בביטוי בעזרת-השם ואני מקווה שבעניין הזה הוא לא יהיה אדיש, בלי נדר – בסוף אלה שמחוקקים את החוקים הללו, זה חוזר אליהם כבומרנג. אני יודע שיש כאן רוב מוחץ, ובאיזה שלב הוא גם נגמר, ולא בגללי. יחד עם זאת אני אומר לכם, החקיקה הזאת תחזור אליכם, ותרשמו את זה לפניכם הזקנים והצעירים, שלא ירחק היום ואתם תבקשו לבטל את החוק הזה כי באיזה ישוב שלכם זה לא יתאים לראש הרשות המקומית. תודה.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת איתן כבל, אחר-כך יש את חוק ההסדרים ושם עושים את זה בשורה אחת ופותרים את כל הבעיות ...
ניצן הורוביץ
אני רוצה להגיד כמה מילים על ירושלים. נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. ירושלים היא העניין כאן ובגלל הצרכים הפוליטיים בירושלים נולדה הצעת החוק הזאת. ירושלים היא היום העיר הענייה בישראל. אני חולק על הנתון שמסרה נציגת משרד האוצר. לפי הנתון שבידי, עלות החזקת סגן בעירייה היא לא מיליון שקלים בשנה אלא מיליון שקלים וחצי בשנה.
קרן טרנר
לא אמרתי את הנתון הזה.
קריאה
נציגת משרד הפנים אמרה את זה.
יעקב אדרי
אי אפשר לנפח את המספרים. העלות היא בערך מיליון שקלים בשנה.
ניצן הורוביץ
זה יותר, כי כאשר אתה מוסיפים לעלויות השכר את הלשכה, המזכיר והרכב הסכום מגיע למיליון שקלים וחצי בשנה.
יעקב אדרי
זה כולל.
ניצן הורוביץ
זה 125,000 שקלים בחודש. במקרה למפלגה שלי יש סגן בעיריית ירושלים ואנחנו יודעים כמה הוא עולה. זה 1.5 מיליון שקל בשנה, לא מיליון.
זאב בילסקי
יש לכם סגן גם ברעננה. ברעננה זה הרבה יותר זול.
ניצן הורוביץ
יתכבד ראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת, הוא יכול למצוא שימושים הרבה יותר מוצלחים ל-1.5 מיליון שקל עבור סגן, ואם זה שני סגנים זה 3 מיליון שקל בשנה, מאשר לבזבז את זה על סגנים מיותרים. בירושלים במיוחד ניתן למצוא שימושים הרבה יותר מוצלחים לכסף. כדאי שתושבי ירושלים יידעו את זה.


אני אומר את זה כמי שמפלגתו חברה דווקא בקואליציה העירונית. יתכבד ראש העירייה ברקת לעשות פריש-מיש בקואליציה העירונית שלו, מצדי שיוותר על כמה סגנים מסיעות אחרות ויוסיף סגנים במקומם. נכון, לסיעה שלכם, חבר הכנסת הרב מקלב, אין סגן. נכון שיהדות התורה היא סיעה גדולה בירושלים ואין לה סגן ראש עירייה.
יואל חסון
שיעשו רוטציה.
אורי מקלב
אני מבטיח לך שאם הנציג מטעם מרצ יתפטר, אין שום בעיה, אנחנו נוותר על הסגן. בסך הכול לסיעת יהדות התורה יש 9 חברים ויש לה סגן אחד. לסיעת מרצ בעיריית ירושלים יש 3 נציגים ויש לה סגן אחד.
ניצן הורוביץ
יש כאן עניין עקרוני והציבור חייב להיות מודע לו. המכסה שעומדת לרשות ראש עיריית ירושלים היא 6 סגנים. יתכבד ראש העירייה ויארגן לעצמו את הקואליציה העירונית עם 6 הסגנים שיש לו, וזה הכול. כדאי שתושבי ירושלים יידעו על מה הולך הכסף שלהם.


אדוני היושב-ראש, גם לנו יש כאן שורת הסתייגויות בשם הסיעה שלי.
היו"ר דוד אזולאי
אמרתי מה יהיה הנוהל בהגשת הסתייגויות: נקרא את הצעת החוק, כל אחד יקרא את ההסתייגויות שלו ואז נצביע עליהן.
ניצן הורוביץ
אני רוצה לצטט כאן מכותרת ההסתייגות כדי שיובהר על מה ולמה אנחנו מסתייגים כאן. אנחנו אומרים כדלקמן: "בתקופה זו, כאשר הרשויות המקומיות מצויות בגירעונות כבדים, יש לנקוט משנה זהירות בכל החלטה שיש בה כדי להעמיס נטל כלכלי נוסף על קופת הרשויות. שר הפנים יפעל למנוע פגיעה בסדרי המינהל התקין ואת בזבוזם של מיליוני שקלים מהקופה הציבורית". תודה רבה.
היו"ר דוד אזולאי
כאשר נסיים את הדיון בסגני ראש המועצה נצטרך למצוא עוד נושא שיביא את כולכם לוועדת הפנים. לראות את כולכם כאן, זה פשוט מרנין את הלב. אני שמח שאתם באים.
שלמה (נגוסה) מולה
נקיים דיון למה לא מעלים את יהודי אתיופיה. האמן לי שגם אז חדר הוועדה יהיה מלא מפה אל פה.
היו"ר דוד אזולאי
זרקת כפפה ואנחנו נרים אותה.
יואל חסון
שיקצה מיליון שקלים וחצי לפתרון בעיית הפלשמורה.
שלמה (נגוסה) מולה
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מניח שבסוף הישיבה תעבירו את ההחלטה, כי יש לכם רוב דורסני שלא מתחשב בזכויות המיעוט. זה ברור לי לגמרי. אבל מה שמטריד אותי בצד החוקתי של העניין, למרות שהדברים מוסתרים לכאורה, מה שאתם רוצים לעשות בהצעת החוק הזאת, אתם רוצים להביא את ההסכמים הקואליציוניים הפוליטיים של מפלגות ברשויות המקומיות אל שולחן הכנסת. אתם רוצים לפתוח דלת ראשית, אוטוסטרדה, בעצם להביא לנו את כל ההסדרים הקואליציוניים, דרקוניים ולא דרקוניים, חוקתיים ולא חוקתיים, מה שמתבשל ברשויות המקומיות אתם מביאים לנו לכאן.


חבר הכנסת הרב מקלב לא מתבייש להגיד: אני דורש את זה בשביל המפלגה שלי. האם חברי הכנסת צריכים להגיד: נעשה טובה לרב מקלב, שיש לו בטח אילוצים פוליטיים אצלו בבית, ולכן נביא את זה לכנסת ישראל? יש לנו יושב-ראש ועדה, יש לנו קואליציה, נתפוס את ראש הממשלה ואת הקואליציה, "נחנוק" אותם, נאיים שאם לא תעבור הצעת החוק נפיל את הממשלה ובסוף הממשלה תיכנע ולחברי הכנסת אין חוט שדרה.


תשמע מה אומר חבר הכנסת זאב בילסקי, ראש עיריית רעננה לשעבר שהיה ראש עירייה מוצלח ביותר, ואני אומר את זה לא כי הוא חבר שלי. הוא יושב-ראש השדולה למען הרשויות המקומיות. מה אתם עושים כאן? לא משנה אם זה מיליון שקלים וחצי או שני מיליון שקלים, מבחינתי גם אם זה 20 שקלים. אנחנו אומרים שאין תקציב לרשויות המקומיות, שיש קיצוץ בתקציבי הרווחה. כאשר מחר אנשים שאין להם כסף לממן ארנונה יגישו בקשה לקבלת הנחה, מה תגיד אותה ועדה? אין כסף לעיר? אז נו, מה עשיתם? נתתם 2 מיליון שקל למשכורות?


אדוני היושב-ראש, יש לי הצעה יצירתית מאוד. אתם רוצים לדאוג לסיעה שלכם בעיריית ירושלים? אני מציע שתביא את האנשים הללו לכנסת, תהפכו אותם לעוזרים פרלמנטריים, יישבו כאן ויקבלו משכורות וישרתו גם בירושלים. זה מושחת, אבל לפחות יעיל.
יואל חסון
רק תקציב ההוצאות של הסגן זה משכורת של עוזר פרלמנטרי.
שלמה (נגוסה) מולה
או תשלמו להם משכורת מן הסעיף "קשר עם הבוחר" של כמה חברי סיעה. הרי אתם לא מתמודדים בפריימריז, אין לכם הוצאות לקשר עם הבוחר, אז פתרתם את הבעיה. זה מושחת לגמרי, אבל לפחות חוסך כסף מן הקופה הציבורית.


אדוני היושב-ראש, אני אומר לך ולכולם, אנא תירגעו, אל תרמסו את החוקים ואל תכניסו באוטוסטרדה בדלת הראשית את ההסכמים הפוליטיים הדרקוניים שלכם. הציבור שופט אותנו. הוא אומר: אילו חברי כנסת יש לנו שבכלל לא מתחשבים, שמכניסים הסכמים קואליציוניים בחקיקה? למה? כי חבר הכנסת הרב מקלב דורש? למה? כי ש"ס דורשת?
יואל חסון
הציבור גם נוטה לעשות הכללות. יאשימו את כולנו.
שלמה (נגוסה) מולה
אני זוכר את המאבק של שרי הפנים להקטין את מספר הסגנים, כולל של ראש הממשלה. ראש הממשלה בשנת 2003 אמר: קיצצתי, הורדתי, לא יהיה. עכשיו הוא ראש הממשלה, אין לו חוט שדרה והוא נותן לקואליציה שלו אוטוסטרדה. לא רק זה, שמעתי כיצד שר האוצר מתפתל במליאת הכנסת: אנחנו כן מסכימים, לא מסכימים, מנהל דיון מעל הבמה עם שר הפנים ושר החינוך.
יואל חסון
הנה, אפילו נציגת משרד האוצר ברחה.
שלמה (נגוסה) מולה
הוא אמר: אני מזהיר אותך, אתה מתקפל.


אין לי טענות לש"ס או לאגודת ישראל, הרי אתם כל הזמן סוחטים את הקופה הציבורית. הבעיה שלי היא החבר'ה מישראל ביתנו. הם מוכרים את המצע שלהם. מפלגת העבודה – אין מה לדבר כי היא לא קיימת, אבל ישראל ביתנו – אתם פשוט נותנים יד לדבר בלתי ייאמן. למען האמת, צריך לשאול את קהל הבוחרים שלכם מה הוא חושב עליכם בעקבות זה.
פאינה (פניה) קירשנבאום
שאלנו, ויצא שהם מרוצים.
ניצן הורוביץ
אגב, יש לאנשים האלה שמות. מדובר ביוסי דייטש מיהדות התורה ובאלי שמחיוף מש"ס. כדאי שנדע. אלה שני האנשים הספציפיים שבהם מדובר.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת ניצן הורוביץ, יש לי חדשות עבורך: בש"ס עדיין לא נפלה החלטה.
ניצן הורוביץ
אז מי האיש? מי המאושר? מי זכה?
היו"ר דוד אזולאי
נקיים התייעצות סיעתית בעניין הזה ונחליט ...
יואל חסון
יש לי הצעה לסדר, הצעה טכנית. הכנו הסתייגויות לנוסח הקודם וכרגע הצגתם נוסח אחר. אני מבקש, אדוני, לא לקיים את הדיון עכשיו, לדחות אותו כדי שנוכל לבוא עם הסתייגויות מוכנות.
פאינה (פניה) קירשנבאום
בעוד שנה? שנתיים? 4 שנים? 5 שנים?
יואל חסון
זה הוגן. את יכולה להיקלע למצב דומה בדיוק כמונו. את יודעת מה זה להכין הסתייגויות במשך לילה שלם ובסוף לראות נוסח אחר לגמרי? אני מציע שהמשך הדיון יהיה מחר.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת יואל חסון, שמעתי אותך והבנתי אותך, ואשתדל גם לעזור לכם.
יואל חסון
תן לי סעד, אדוני.
היו"ר דוד אזולאי
הנה, אני רוצה לתת לך, רק תן לי לעזור לך. אתה לא נותן לי. סדר הדיון יהיה כדלהלן: נקרא את הצעת החוק שהונחה בפניכם. לאחר מכן נעשה הפסקה מתודית של חצי שעה כדי לאפשר לחברי הכנסת, על-פי בקשת חבר הכנסת יואל חסון, להכין הסתייגויות ראויות.
ניצן הורוביץ
יש לנו שלושה עמודים של הסתייגויות.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אני מכיר אותך כאדם חרוץ שמסוגל בתוך חצי שעה להכין הסתייגויות.
יואל חסון
חצי שעה? אתה מגזים. מה קרה, הסורים על הגדרות? אני לא מבין מה קרה.
איתן כבל
בשעה 14:00 יש ישיבה של ועדת משנה שאני עומד בראשה. לא אספיק להכין את ההסתייגויות וגם לא אספיק להגיע לכאן.
היו"ר דוד אזולאי
ניתן חצי שעה כדי להכין את כל ההסתייגויות למי שרוצה. לא חייבים להגיש, אבל מי שרוצה יש לו חצי שעה להכין. עם כל הכבוד, אין שינויים מהותיים בין נוסח הצעת החוק הקודם ובין הנוסח הנוכחי.
איתן כבל
אתה פוגע בזכות בסיסית שלנו. זה לא הוגן.
היו"ר דוד אזולאי
אני נותן לכם את כל האפשרויות.
יואל חסון
לא הוגן. זה נראה סתם מחטף. אין לנו את הזכות המינימלית להגיש הסתייגויות.
איתן כבל
אדוני היושב-ראש, אתה מציע שאבטל את ישיבת הוועדה שאני עומד בראשה? אני רוצה להגיש את ההסתייגויות שלי.
ניצן הורוביץ
אדוני, אם תראה את רשימת ההסתייגויות שהגשנו, הן לא רק שתיים או שלוש.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש לגשת לקריאת הצעת החוק, בבקשה.
יואל חסון
זה ממש לא בסדר.
גלעד קרן
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28), התש"ע–2010

תיקון סעיף 15
1.
"בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975‏
(להלן – החוק העיקרי), בסעיף 15 –(1)
בסעיף קטן (א) –
(א)
בפסקה (2), אחרי "250,000" יבוא "אך אינו עולה על 500,000";
(ב)
אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3)
ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 500,000 – ארבעה סגנים;

(4)
בעיריית ירושלים – שישה סגנים."(2)
אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1)
שר הפנים רשאי לאשר, על פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, למנות ברשות מקומית סגן נוסף, בהתקיים נסיבות מיוחדות.";(3)
בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 14, ולעניין סעיף זה" יבוא "סעיפים 14, 15 ו-15א1";(4)
אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), חל שינוי במספר תושבי רשות מקומית שאינה רשות בהבראה, במועד הבחינה, יהיה מספר התושבים החדש המספר הקובע לעניין סעיפים אלה; בסעיף זה, "מועד הבחינה" – 18 חודשים מיום הבחירות למועצה, "רשות בהבראה" – כהגדרתה בפקודת העיריות"."
אברהם פורז
ברור שמועד הבחינה הוא גם לאחר מכן?
גלעד קרן
ממש לא.
תומר רוזנר
הכוונה שיש מועד אחד בלבד.
אברהם פורז
אבל אז קורה מעין אבסורד.
היו"ר דוד אזולאי
מר פורז, אני מציע שקודם נסיים את ההקראה ואחר-כך תוכל להעיר.
גלעד קרן
הוספת סעיף 15א1
2.
"לפני סעיף 15ב לחוק העיקרי יבוא:"משכורת ראש הרשות וסגניו
15א1.
(א)
ראש רשות וסגן ראש רשות רשאים לקבל שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית, בכפוף לאישור השר ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע, ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית כל אחד מאלה:
(1)
סגן ראש רשות – ברשות שמספר תושביה אינו עולה על 10,000;
(2)
יותר מסגן ראש רשות אחד – ברשות שמספר תושביה אינו עולה על 20,000;
(3)
יותר משני סגני ראש רשות – ברשות שמספר תושביה אינו עולה על 100,000;
(4)
יותר משלושה סגני ראש רשות – ברשות שמספר תושביה אינו עולה על 200,000;
(5)
יותר מארבעה סגני ראש רשות – ברשות שמספר תושביה אינו עולה על 400,000;
(6)
יותר מחמישה סגני ראש רשות – ברשות שמספר תושביה אינו עולה על 500,000;
(7)
יותר משישה סגני ראש רשות – ברשות שמספר תושביה עולה על 500,000;
(8)
יותר משמונה סגני ראש רשות – בעיריית ירושלים.(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), ברשות שמספר תושביה עולה על 200,000, למעט ירושלים, ואשר בשנתיים שקדמו לבקשה לא היה לה גירעון שוטף כהגדרתו בסעיף 140ג לפקודת העיריות, רשאי שר הפנים לאשר, על פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, כי סגן ראש רשות נוסף על הכמות המנויה בסעיף קטן (א), יהיה רשאי לקבל שכר ותנאי שירות כאמור בסעיף זה.(ג)
תנאים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיכללו הוראות בדבר מספר הסגנים הרשאים לקבל שכר ותנאי שירות, וכן בדבר אי-תשלום שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית לראש הרשות או לסגן ראש הרשות שנבחר במהלך תקופת כהונתה של המועצה במקום מי שחדל לכהן.(ד)
על אף הוראות סעיף קטן (ג), לא יקבע השר תנאים לאי-תשלום שכר ותנאי שירות לראש רשות או לסגן ראש רשות שנבחר במהלך כהונתה של המועצה במקום מי שחדל לכהן, בהתקיים כל אלה:
(1)
הסכם בדבר חילופי ראש הרשות או הסגן הונח על שולחן המועצה, תוך 45 ימים מהיום שראש הרשות הראשון בכל תקופת כהונת מועצה התחיל לכהן;
(2)
ראש הרשות, ובחילופי סגן, כל אחד מהסגנים, הן מי שחדל מכהונתו והן מי שנבחר במקומו, כיהן בתפקידו לפחות 28 חודשים;
(3)
מספר הסגנים המתחלפים במהלך תקופת כהונתה של המועצה אינו עולה על –

(א)
ברשות שמספר תושביה אינו עולה על 250,000 – שני סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום ראש הרשות, לפי סעיף 14 (בסעיף זה – סגן ממלא מקום);

(ב)
ברשות שמספר תושביה עולה על 250,000 – שלושה סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום.(ה)
(1)
התחלף ראש רשות או סגן ראש רשות והתקיימו התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ד), יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות עבור תקופת כהונתו רק מי שכיהן ראשון במהלך תקופת כהונתה של המועצה כראש רשות או כסגן ראש רשות, אלא אם כן בהסכם האמור בסעיף קטן (ד)(1) נקבע כי ראש רשות או סגן ראש רשות שנבחר במקום מי שחדל מכהונתו יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות עבור תקופת כהונתו במקום מי שכיהן ראשון כאמור;
(2)
ראש רשות או סגן ראש רשות שאינו זכאי לתנאי פרישה וגמלאות לפי פסקה (1), יהיה זכאי למענק עבור תקופת כהונתו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז–1977‏
, והחלטות שהתקבלו לפיו.(ו)
בסעיף זה –"רשות מקומית" – לרבות מועצה אזורית;"שכר ותנאי שירות" – שכר, תנאי פרישה וגמלאות, וכן כל הטבות כספיות אחרות הקשורות למילוי תפקידו של ראש רשות או סגנו."

תיקון סעיף 15ב
3.
בסעיף 15ב(א) לחוק העיקרי, במקום "129 לפקודת העיריות, או סעיף 35ב לפקודת המועצות המקומיות" יבוא "15א1".

תיקון פקודת העיריות
4.
בפקודת העיריות‏
, סעיף 129 – בטל.

תיקון פקודת המועצות המקומיות
5.
בפקודת המועצות המקומיות‏
, סעיף 35ב – בטל.

תיקון חוק שירותי הדת היהודיים
6.
בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971‏
, בסעיף 14(ב), במקום "שבסעיפים 129(א) לפקודת העיריות ו-35ב(א) לפקודת המועצות המקומיות לפי הענין" יבוא "שבסעיף 15א1 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975‏
"."
קרן טרנר
יש כמה תיקוני נוסח.
אלעזר למברגר
זה לא תיקונים אלא דיוקים. בסעיף קטן 15א1(ב), שעניינו בחריג, באיזו סיטואציה אפשר לאשר מינוי סגן נוסף, נשמטו המילים "נטולת מענק". הרי ברור לחלוטין שרק ברשות מקומית נטולת מענק אפשר יהיה למנות. זה על-פי הסיכום שנתקבל.
תומר רוזנר
תציע הגדרה משפטית.
היו"ר דוד אזולאי
מבקשים כאן שתציג את ההגדרה. מבחינתנו אין שום בעיה, הרעיון מקובל.
יואל חסון
תגדיר מה זה "נטולת מענק". הוא רוצה הגדרה משפטית.
אלעזר למברגר
צריך להסביר שרשות מקומית שנהנית ממענק איזון, או במקרה של ירושלים מענק בירה – אם כי ירושלים הוחרגה באופן מפורש אז אולי זה לא נדרש – לא נהנית מן ההחרגה הזאת.
תומר רוזנר
כלומר, רשות מקומית שאינה מקבלת מענק איזון.
ניצן הורוביץ
אז מה הנוסח?
אלעזר למברגר
יוספו המילים: "רשות מקומית שאינה מקבלת מענק איזון".
יואל חסון
אבל יש מענקים נוספים.
אלעזר למברגר
יש את מענק הבירה לעניין ירושלים.
היו"ר דוד אזולאי
ירושלים הוחרגה לצורך העניין הזה באופן מפורש.
אלעזר למברגר
נקודה נוספת שדיברנו עליה קודם, שאם מונה סגן ראש עירייה נוסף בשכר בהתאם לתנאים בשעה שהתקיימו, כאשר פסקו התנאים מלהתקיים יחדל מלקבל תנאים ושכר כפי שהיה כאשר התקיימו התנאים. זה דבר שצריך לציין במפורש.
קרן טרנר
דבר נוסף, אמרנו גם שזה לא רק גירעון שוטף כהגדרתו, אלא בפועל בהתאם לדוחות כספיים שנתיים מבוקרים.
תומר רוזנר
זאת ההגדרה.
קרן טרנר
זאת ההגדרה ל"גירעון שוטף" אבל אני לא רוצה שתהיה התייחסות רק להצעת התקציב שמראה גירעון שוטף אלא לגירעון בפועל.
תומר רוזנר
אבל הגירעון השוטף מוגדר לפי הדוחות הכספיים. אם בדוחות הכספיים אין גירעון שוטף אז אין ברשות המקומית גירעון.
קרן טרנר
זה הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים?
תומר רוזנר
כן. זאת ההגדרה.
היו"ר דוד אזולאי
רק הדוחות המבוקרים.
אלעזר למברגר
בסעיף 15א1(ב), בסיפה של סעיף קטן (ב) צריך להוסיף: "מונה סגן ראש עירייה לפי סעיף זה ופסקו התנאים מלהתקיים, לא יהיה רשאי להמשיך ולקבל שכר ותנאי שירות כאמור בסעיף זה". זאת ההצעה שלנו לנוסח.
הראל גולדברג
יש לי כמה הערות קטנות. בסעיף 1 – תיקון סעיף 15 בחוק העיקרי – צריך לציין שזה לא חל על ירושלים גם לעניין סמכותו של שר הפנים לאשר סגן נוסף בתואר, אלא אם כן אנחנו מתכוונים לזה. אם הבנתי נכון, בירושלים ביקשו שיהיו 8 סגנים גם בשכר וגם שלא בשכר.
היו"ר דוד אזולאי
אם זה סגן בתואר שמקבל את האישור, למה לא? זה אפשרי גם בירושלים.
הראל גולדברג
הערה נוספת, בסעיף 1(ב)(4) אני מציע לעשות הבהרת נוסח, שיהיה ברור שרק ממועד הבחינה ואילך תהיה הזכאות לשכר. כלומר אם שוּנה מספר התושבים במהלך כהונה ובמועד הבחינה מתברר שהיה שינוי, הזכאות לשכר תהיה ממועד הבחינה ואילך.
תומר רוזנר
אני לא מבין. איך אפשר למנות רטרואקטיבית?
אלעזר למברגר
לכאורה זה גם אדם שהיה אולי כבר בתפקיד סגן ראש העירייה אלא שלא קיבל שכר.
הראל גולדברג
זה לא רק המינוי. זאת ההבהרה.


הערה נוספת, בעמוד השלישי, בסעיף 15א1(ב), נציג משרד האוצר אמר מה קורה עם התנאים שלו כשמופסק תשלום שכרו של אחד הסגנים, אבל לא ברור מי הסגן שמופסק לו השכר. האם אנחנו רוצים לקבוע כאן? יש שתי אפשרות: לקבוע שזה יהיה נתון להחלטת מועצת הרשות המקומית, או לקבוע שזה נציג הסיעה הקטנה.
תומר רוזנר
מדובר על מי שהתמנה.
הראל גולדברג
ואם כולם מונו ביחד?
היו"ר דוד אזולאי
לא כולם התמנו ביחד כי הסגנים האחרים כבר מונו. אם עכשיו מינו אז מדובר על האחרון שהתמנה.
הראל גולדברג
אבל אם נמצאים בתחילת קדנציה וראש הרשות המקומית מבקש מראש אישור למנות יותר סגנים מאשר הוא רשאי. יש לו עכשיו 5 סגנים שאושרו כולם ביחד. שכרו של מי מופסק כתוצאה משינוי התנאים?
אריה ביבי
זה צריך להיות מוכרע במועצת העיר.
היו"ר דוד אזולאי
אני מסכים אתך. רק מועצת העיר רשאית להחליט על כך. ההערה שלך מקובלת עליי. במקרה הזה מועצת העיר תקבע. אין צורך לערב גורמים חיצוניים.
יוחנן פלסנר
אדוני היושב-ראש, כיצד יתנהל הליך הגשת ההסתייגויות? צריך להגיש הסתייגויות חדשות?
ניצן הורוביץ
כן כי יש נוסח חדש.
היו"ר דוד אזולאי
נאפשר להגיש הסתייגויות.
יוחנן פלסנר
אני רוצה ללכת. אני רוצה לברר איך זה יעבוד.
היו"ר דוד אזולאי
אתה יכול ללכת. נכריז על הפסקה ובמהלכה תוכלו להגיש הסתייגויות בצורה מסודרת.
הראל גולדברג
הערה אחרונה, בסעיף 6 – תיקון חוק שירותי הדת היהודיים – היום יש סתירה בין התקנות ובין החוק. על-פי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), שר הדתות הוא שקובע כמה סגנים יהיו, והיום על-פי התקנות סגן ראש מועצה דתית מכהן שלא בשכר. התקנות הללו עומדות לכאורה בסתירה לסעיף 6 לחוק שירותי הדת היהודיים מכיוון שכאן יש מצב אחר. כאן זה מוקבל לסעיף 129 לפקודת העיריות, מבחינת מספר התושבים, מבחינת מספר הסגנים ומבחינת מספר הסגנים שיהיו זכאים לשכר. אני מציע במסגרת התיקון הזה לתקן את סעיף 6 ולמחוק אותו לגמרי.
תומר רוזנר
ממש לא. אם התקנתם תקנות בניגוד לחוק אז תתקנו את התקנות.
הראל גולדברג
אני לא תיקנתי שום תקנה.
תומר רוזנר
אם משרד המשפטים אישר התקנת תקנות בניגוד לחוק - - -
הראל גולדברג
אלה תקנות משנות השבעים.
תומר רוזנר
אז אין בעיה כי החוק גובר עליהן. החוק תוקן בשנת 2003 והחיל הוראות שסותרות את התקנות. החוק גובר על התקנות.
היו"ר דוד אזולאי
יש כאן אנשים שמבקשים לדעת אם יהיו הצבעות ומתי הן יהיו. אני רוצה להודיע לכולם שהגשת ההסתייגויות וההצבעות יהיו בשעה 14:30.
איתן כבל
אדוני, אתה מעמיד אותי בבעיה. אני מדבר לא על מנת ליצור כאן איזה תרגיל פוליטי. בשעה 14:00 מגיעים אנשים מכל רחבי הארץ, בעוד 20 דקות אני אמור לנהל ישיבה. השתדלתי והקפדתי להגיע לכאן. אתה מונע ממני להגיש את ההסתייגויות שלי. אני מבקש.
היו"ר דוד אזולאי
אבל בשעה 15:30 נפתחת המליאה.
איתן כבל
הרי מדובר בתהליך טכני. אתה מעמיד אותי במצב קשה מאוד. זה לא הוגן. זה לא מסוג הדברים שצריך שעה לכניסתו של החוק לתוקף. אם הצעת החוק תובא מחר לא יקרה דבר וחצי דבר. הרי יש רוב. אני לא יכול לבטל את הישיבה שלי. זה לא הוגן. אתה מנצל את הרוב שיש לך.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת כבל, אני לא מנצל שום דבר. אל תנצל גם אתה את המצב.
איתן כבל
אני לא מנצל.
היו"ר דוד אזולאי
נער הייתי וגם זקנתי, אני מכיר מקרים שלא נתנו לי 10 דקות להיערך להגשת הסתייגויות על הצעות חוק הרבה יותר רציניות מזה. אני נותן די והותר זמן למי שבאמת מעוניין להגיש הסתייגויות.
איתן כבל
סליחה, אני עמלתי, הצעתי הסתייגויות ואפילו תיקנתי את חלקן תוך כדי הישיבה. זאת לא השאלה. אתה מעמיד אותי במצב בלתי אפשרי מבחינה טכנית.
היו"ר דוד אזולאי
מה הבעיה שלך להגיש הסתייגויות? חבר מן הסיעה שלך יכול להגיש את ההסתייגויות. אני צריך ללמד אותך? אתה מספיק ותיק בבית הזה.
איתן כבל
יש היום מספר חברים מצומצם בסיעה.
היו"ר דוד אזולאי
תוכל להגיש את ההסתייגויות ואנחנו נקיים דיון על כל הסתייגות שלך. אני מבטיח לך שאייצג אותך נאמנה בעניין הזה. אדון על כל הסתייגות שלך ואעמיד אותה להצבעה גם בהיעדרך. בסדר?
איתן כבל
התקדמת.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. אתה רואה, למדתי ממך ... דוד המלך אמר: "מכל מלמדיי השכלתי". על אחת כמה וכמה אנוכי.
איתן כבל
עד להיתלות בדוד המלך ...
היו"ר דוד אזולאי
דוד המלך אמר, ואם הוא אמר אז גם לנו מותר ללמוד מאחרים. אני מודה, למדתי ממך ואני מוכן. אין לי בעיה. בעזרת-השם בשעה 14:30 נקיים כאן הצבעות, גם על ההסתייגויות וגם על הצעת החוק. עכשיו מי שרוצה ללכת יכול ללכת והמשפטנים יכולים להמשיך כאן את הדיון.
הראל גולדברג
באשר לתיקון בחוק שירותי הדת היהודיים, היום אין סגן ראש מועצה דתית בשכר. למיטב ידיעתי, ולא ביררתי את זה, העמדה הזאת מקובלת גם על השר לשירותי דת.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא יודע מה הקשר כאן לנושא שירותי הדת היהודיים.
קרן טרנר
גם אנחנו לא יודעים. מאין זה הגיע?
היו"ר דוד אזולאי
נשמע עכשיו תשובה. הנושא הזה לא היה על סדר יומנו.
תומר רוזנר
זה היה בנוסח שעבר בקריאה הראשונה ולא היו הערות. אסביר. זה תיקון טכני לחלוטין שלא משנה שום דבר מהותי בכהוא זה מהמצב המשפטי הקיים לפני הצעת החוק הזאת. כפי שזכור לכם, אמרנו שאנחנו "מעבירים דירה" את הסגנים מפקודת העיריות.
היו"ר דוד אזולאי
זה התיקון הטכני שאדוני דיבר עליו.
תומר רוזנר
באותה מסגרת של תיקון טכני יש הפניה בחוק שירותי הדת היהודיים להוראות שאנחנו מבטלים ומפנים לחוק החדש. כל שאנו עושים זה להחליף את ההפניה מן ההפניה הקודמת להפניה החדשה. אין כאן שינוי מהותי.
קרן טרנר
האם החוק המוצע גורם לשינוי כלשהו במועצות הדתיות?
תומר רוזנר
אין שום שינוי.
הראל גולדברג
אנחנו במצב הרבה יותר חמור מכיוון שלפי סעיף 6 היום אנחנו יכולים למנות סגני ראש מועצה דתית בשכר. למזלנו עד היום הנושא הזה לא צף ולא עלה בפסיקת בית-המשפט, אבל אם כבר לקחנו את הסעיף בפקודת העיריות ורוצים עכשיו להצמיד אותו לכאן עם כל-כך הרבה שינויים, אני מציע לכנסת הנכבדה לשקול גם את התיקון של סעיף 6 שימנע מראש מועצה דתית למנות סגן ראש מועצה דתית בשכר, שזה המצב המשפטי היום.
תומר רוזנר
זה לא המצב המשפטי היום.
הראל גולדברג
זה המצב המשפטי על-פי התקנות ששר הדתות חתום עליהן.
תומר רוזנר
בניגוד לחוק.
הראל גולדברג
אם התיקון שאני מציע לא יתקבל אז תעלה השאלה של התקנות מול החוק.
תומר רוזנר
השאלה הזאת קיימת גם בלי התיקון.
אורי מקלב
זה דבר חדש שלא מופיע בהצעת החוק שלפנינו.
הראל גולדברג
כל החוק הזה הוא דבר חדש.
היו"ר דוד אזולאי
סלח לי, זה לא דבר חדש מפני שוועדת הכנסת קבעה שזה לא חדש. זה הופיע בנוסח שעבר בקריאה הראשונה. אין כאן דבר מהותי. יש כאן ויכוח טכני.
הראל גולדברג
ייתכן שהסברתי את עצמי לא טוב. יש כאן דבר מהותי מאוד. הסיבה שעד היום זה לא צף ועלה – זה למזלה של המדינה. אם היום ראש מועצה דתית ירצה למנות סגן בשכר ושר הדתות יגיד לו שהוא לא יכול, ראש המועצה הדתית יגיד: קרא את סעיף 6.
קרן טרנר
אתה כן משנה משהו אם אתה מוסיף חקיקה אחרי תקנות.
הראל גולדברג
אם לא היינו נוגעים בסעיף, מילא. מכיוון שאנחנו כבר נוגעים בו, מעבירים אותו דירה, אז בואו כבר נעשה את העבודה עד הסוף.
תומר רוזנר
לא נשנה מהות בעקבות העברת הסעיף.
קרן טרנר
ההעברה הטכנית הזאת גורמת לשינוי של מהות?
תומר רוזנר
לא. אין שום שינוי.
היו"ר דוד אזולאי
שאלתי בפירוש ואמרו לי שלא.
קרן טרנר
לא כך טוען נציג משרד המשפטים.
תומר רוזנר
שיסביר נציג הממשלה מה השינוי המהותי שהחוק הזה יוצר.
הראל גולדברג
המצב יהיה אותו דבר.
תומר רוזנר
אתם אומרים שיש בעיה בחוק הקיים. אז תתכבד הממשלה ותיזום שינוי.
הראל גולדברג
זה מה שמתכוונת הממשלה לעשות עכשיו. הוכנסו כל-כך הרבה שינויים ופתאום על זה טוענים שהוא דבר חדש?
תומר רוזנר
למיטב ידיעתי, נוהל עבודת הממשלה קובע שאם הממשלה רוצה להכין הצעת חוק יש דרך לעשות את זה. אז שתתכבד ותעשה את זה.
אורי מקלב
גם אם רוצים, אנחנו לא יכולים. בשלב הזה בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית אנחנו לא יכולים לעשות את זה כי לא דובר על כך.
תומר רוזנר
הסעיף הופיע בנוסח לקריאה הראשונה והכנסת הצביעה עליו.
מרגלית בוטרמן
לא דיברו על חוק שירותי הדת היהודיים בכלל.
הראל גולדברג
אם זה לא מתקבל אז לא מתקבל. אני רק אומר שעצם העברת הדירה הזאת בכנסת בשנת 2010 במצב המשפטי הקיים חושפת את המדינה לסיכון גדול יותר מאשר אילו הסעיף הקיים היה נשמר כפי שהוא בפקודת העיריות.
היו"ר דוד אזולאי
נשמע הבהרה של היועץ המשפטי להערה הזאת.
תומר רוזנר
אין שום שינוי במצב המשפטי. החשיפה, במרכאות, של המדינה לתקיפה קיימת גם היום.
הראל גולדברג
למה במרכאות? אם היום הסעיף מאפשר לשלם שכר לסגן ראש מועצה דתית - - -
תומר רוזנר
נניח שהצעת החוק הזאת לא היתה קיימת וראש המועצה הדתית היה פונה אליך בטענה הזאת, מה היית אומר לו?
הראל גולדברג
הוא לא יפנה אליי. הוא יכול לפנות לבית-המשפט, ובבית-המשפט נגיד לו שחוק גובר על תקנה.
תומר רוזנר
בדיוק. האם בהצעת החוק שלפנינו השתנתה החשיפה? לא.
הראל גולדברג
בשל עצם העתקת הדירה, אנחנו יודעים שהמדיניות של בתי-המשפט - - -
היו"ר דוד אזולאי
הדברים נאמרו בצורה ברורה וכתובים בפרוטוקול. גם מי שינסה לשנות את המהות, יוכלו לקרוא מן הפרוטוקול והטענה לא תתפוס. אני מקבל את ההערה שלך ואת ההערה של היועץ המשפטי לוועדה והדברים רשומים בפרוטוקול. אני מקווה שלא נגיע לבג"ץ בעניין הזה.
הראל גולדברג
גם אני.
היו"ר דוד אזולאי
בבקשה חבר הכנסת לשעבר מר אברהם פורז. אני מבקש שתציין את מי אתה מייצג.
אברהם פורז
אני מייצג את המועצה האזורית חוף השרון.
אורי מקלב
בתור חבר הכנסת לשעבר הוא לא צריך להיות לוביסט, אבל ייתכן שהוא היה צריך להיות לוביסט.
תומר רוזנר
הוא צריך לקבל אישור לוביסט.
היו"ר דוד אזולאי
יש כאן מי שיש לו אישור ומייצג.
אברהם פורז
אני לא הלובי. אני היועץ המשפטי.
תומר רוזנר
בתור חבר הכנסת לשעבר הוא לא יכול. על-פי חוק הכנסת "שדלן" מוגדר כ"מי שמייצג עניינו של אחר בתמורה". המקום של עורך-דין לובן בצורה ברורה מאוד בוועדת הכנסת, שמבחינת חוק הכנסת עורך-דין הוא שדלן לכל דבר ועניין. לכן הוא לא יכול לפעול בכנסת ללא אישור שדלן.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת לשעבר פורז, אתה הרי משפטן. למה לנו להיכנס לספקות?
אורי מקלב
כחבר הכנסת לשעבר הוא לא יכול להתבטא?
תומר רוזנר
הוא יכול בהחלט, אבל אסור לו לייצג אינטרס של אחרים.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת לשעבר פורז, למה לך? אני מציע שתוותר על רשות הדיבור. לא ניכנס לתסבוכת חוקית. לוביסט לא יכול לדבר בוועדה.
אברהם פורז
אני יכול לתת ללוביסטית להגיד את הדברים, אם אתם רוצים.
היו"ר דוד אזולאי
אין צורך.
ישראל שפיצר
לגבי הסגן הנוסף אמרנו שהמועצה תקבע. היה והמועצה לא תקבע, מה יקרה?
מרגלית בוטרמן
אם יקטן מספר התושבים בישוב וצריך להפחית סגן, והמועצה לא רוצה לקבל החלטה?
היו"ר דוד אזולאי
במקרה הזה אפשר לנקוט בסנקציה.
תומר רוזנר
התשובה היא שמשרד הפנים יפעיל את סעיף 141 לפקודת העיריות. די, באמת.
מרגלית בוטרמן
אני לא רוצה להשתמש בסעיף 141 לפקודת העיריות. הסעיף הזה קובע שעליי להודיע לראש הרשות המקומית שהמועצה צריכה לקבל החלטה. תחלוף לפחות חצי שנה עד שיקבלו החלטה.
היו"ר דוד אזולאי
אז מה את רוצה לעשות?
מרגלית בוטרמן
אני רוצה שייקבע מנגנון אוטומטי.
תומר רוזנר
מנגנון אוטומטי של מה?
מרגלית בוטרמן
אולי שייגרע הסגן הצעיר ביותר. אינני יודעת מה. הציע כאן אחד מחברי הכנסת: הסגן מן הסיעה הקטנה ביותר. המועצה תקבע, ואם לא קבעה אז הסגן מן הסיעה הקטנה ביותר.
תומר רוזנר
זה לא רציני.
קרן טרנר
ומה אם המועצה לא קובעת?
מרגלית בוטרמן
סעיף 141 לפקודת העיריות הוא לא פתרון לסוגייה הזאת.
תומר רוזנר
התשובה לגברת טרנר, שעל המועצה המקומית חלות הרבה חובות שעליה למלא, ואם היא לא ממלאת אותן יש בידי משרד הפנים כלים רבים לגרום לה למלא אותן.
מרגלית בוטרמן
זה לא נכון. החובה של המועצה והיא צריכה להישאר חובה של המועצה. תשלום השכר לסגן הנוסף צריך להיפסק החל מסוף אותו חודש ולא רק אחרי ששר הפנים יורה וצריך לתת על-פי החוק זמן למלא את ההוראה ואחר-כך צריך למנות אדם שיבצע את זה במקום המועצה. שר הפנים לא צריך להתערב בכלל בשיקולים האלה.
היו"ר דוד אזולאי
השר יכול לקזז ממענק האיזון.
מרגלית בוטרמן
זה רשות מקומית שלא מקבלת מענק. אני סבורה שצריך להיות מנגנון אוטומטי, שבתוך 15 ימים – הרי בדרך כלל זה יהיה אמצע חודש, אז עד סוף אותו החודש – או שהמועצה תקבע מי יפסיק לקבל שכר או שנציג הסיעה הקטנה יפסיק לקבל שכר.
הראל גולדברג
יש לזה כבר תקדים. לעניין מילוי ממלא מקום, שאמנם זה לא באישור מועצה אלא בהחלטת ראש הרשות המקומית, קובע החוק כדלקמן: "לא נקבע ממלא מקום, יכהן כממלא מקומו של ראש הרשות נציג הסיעה הגדולה מבין הסגנים; היו הסגנים נציגי אותה סיעה ... יכהן הקשיש שבין הסגנים כממלא מקומו".
מרגלית בוטרמן
כאן אפשר לעשות בדיוק ההיפך. לכן הצעתי את הצעיר מבין הסגנים במקום הקשיש מבין הסגנים.
אלעזר למברגר
הכי סביר שיהיה כאן מנגנון ברירת מחדל, שקובע שבאופן נורמלי האחרון שנתמנה הוא הראשון לעזוב.
מרגלית בוטרמן
אבל אולי הם נבחרו באותו יום.
היו"ר דוד אזולאי
אמרנו קודם שהאחרון שנכנס הוא אשר יפסיק לכהן.
נועה בן אריה
מה יקרה כאשר היה מינוי של כמה סגנים בעת ובעונה אחת?
אלעזר למברגר
אני מבין שיש בעיה כאשר הסגנים מונו בעת ובעונה אחת ואין סגן שמונה אחרון. אז אפשר לקבוע כלל אחר: הסיעה הגדולה, או הסיעה הקטנה. אין בעיה לקבוע כלל. אנחנו אומרים רק שצריך להיות ברור שהשכר והתנאים מופסקים ושזה יהיה תהליך שלא מחייב להמתין לאישור.
היו"ר דוד אזולאי
מקובל עליי שהתנאים ייפסקו. יחד עם זה, הסמכנו את הרשות המקומית. עו"ד מרגלית בוטרמן שואלת מה יקרה כאשר הרשות המקומית לא תמלא את חובתה.
מרגלית בוטרמן
כאשר הרשות המקומית לא מקבלת החלטה אנחנו יכולים לחייב אותה לקבל החלטה?
אלעזר למברגר
אתה אומר שהתנאים ייפסקו מייד, אבל ייפסקו למי? זה עניין פרסונלי. באותו רגע צריך להפסיק לשלם למישהו, וצריך להגדיר למי. אחרת, הפסקת התשלום תידחה. הגיוני לקבוע כלל. זה גם פשוט.
תומר רוזנר
נו, באמת, יש גבול.
מרגלית בוטרמן
אתה רוצה ששר הפנים יתערב בהליך פוליטי בתוך הרשות המקומית? הוא לא מעוניין בכך.
אורי מקלב
אם ההחלטה לא תתקבל על-ידי המועצה אז תתקבל על-ידי ראש הרשות המקומית.
היו"ר דוד אזולאי
עו"ד מרגלית בוטרמן, אני מקבל את הטענה שלך. אבל איך נתקן את זה? יש לך רעיון?
מרגלית בוטרמן
לקבוע מנגנון שאם בתוך 15 ימים ממועד הבחינה לא קבעה המועצה, ייפסק התשלום או לסגן האחרון שמונה, ואם הם מונו באותו יום אז לסגן נציג הסיעה הקטנה.
אורי מקלב
למה שזה לא ייקבע על-ידי ראש הרשות המקומית?
תומר רוזנר
אם המועצה לא תחליט אז יחליט ראש הרשות המקומית.
מרגלית בוטרמן
אין לי סנקציות.
נועה בן אריה
ואם הוא לא מחליט?
תומר רוזנר
אז יחייבו אותו חיוב אישי.
נועה בן אריה
זה "בוודאי" הפתרון הכי טוב ... גם נאכל את הדגים הסרוחים וגם יגרשו אותנו מן העיירה.
היו"ר דוד אזולאי
אם ראש הרשות המקומית נוהג לא נכון אז צריך לעשות דבר מה. הוא רק יחליט מי מהסגנים לא יקבל שכר. מה הבעיה שלו להחליט?
נועה בן אריה
הלחץ הפוליטי שקיים כאשר הוא ממנה קיים גם בעת שעליו לבטל מינוי של סגן.
היו"ר דוד אזולאי
לכן אמרנו שזה יוחלט במועצה.
נועה בן אריה
אבל ייתכן שהמועצה לא תסכים. אומר עו"ד תומר רוזנר שאם לא המועצה אז ראש הרשות המקומית יחליט.
מרגלית בוטרמן
שר הפנים לא רוצה לקבוע את זה ולהתערב בזה. אנחנו רוצים שזה יהיה קבוע בחוק.
תומר רוזנר
הוצאנו את שר הפנים. ראש הרשות המקומית יקבע.
מרגלית בוטרמן
גם לא ראש הרשות המקומית.
תומר רוזנר
למה לא? למה זה מפריע לך?
מרגלית בוטרמן
כי ראש רשות מקומית יכול שלא להחליט.
תומר רוזנר
אז יחייבו אותו בחיוב אישי.
מרגלית בוטרמן
חיוב אישי הוא תהליך ארוך.
נועה בן אריה
ובינתיים אותו סגן יקבל שכר? נו, באמת.
מרגלית בוטרמן
צריך לקבוע חקיקה שיכולה להיאכף. לא חקיקה שמבוססת על חיוב אישי.
היו"ר דוד אזולאי
אני מעריך מאוד את הדינמיקה כאן של הצוות המשפטי של משרדי הממשלה. אני מכיר אתכם מישיבות אחרות שבהן אתם לא כל-כך דינמיים.
הראל גולדברג
אני מציע לקבוע מנגנון לפיו יעזוב הסגן שמונה אחרון. כאשר כולם מונו ביחד אז יהיה זה הסגן שהוא נציג הסיעה הקטנה.
תומר רוזנר
במה זה קשור לסיעות?
נועה בן אריה
מכיוון שאז תהיה נְטוּל פניות פוליטיות. זה הפתרון, וגם אם הוא נראה לך לא כל-כך אסתטי הוא הרע במיעוטו בהינתן המצב הפוליטי העדין.
מרגלית בוטרמן
אבל המועצה יכולה תמיד לקבל החלטה אחרת.
אורי מקלב
אני מציע לאמץ את הצעת הפשרה ולקבוע את הסגן שנכנס לתפקיד אחרון. אם הם מונו כולם ביחד, אז ראש הרשות המקומית צריך להחליט.
היו"ר דוד אזולאי
ואם ראש הרשות המקומית לא החליט?
אורי מקלב
אז תוטל על ראש הרשות המקומית חבות אישית.
הראל גולדברג
זה הליך מייגע וקשה. עדיף לא להיכנס לעניין חבות אישית. גם סעיף 141 לפקודת העיריות בעייתי מאוד.
אורי מקלב
אבל אי אפשר לקבוע את הסגן הצעיר ביותר. זה לא הוגן.
מרגלית בוטרמן
שהמועצה תקבל החלטה אחרת.
אורי מקלב
אולי צריך לקבוע את ראש הסיעה הגדולה ביותר.
מרגלית בוטרמן
זאת הקביעה במקום שהמועצה לא מסוגלת לקבל החלטה אחרת.
אורי מקלב
אז אולי שכולם יתפטרו. זאת הצעה הוגנת יותר.
היו"ר דוד אזולאי
עו"ד נועה בן אריה, אני מבין את הרגישות שלך לגבי החיוב האישי, ואני מאמין שלא נגיע לזה. אבל אנחנו חייבים לחפש איזו סנקציה כדי שהדבר הזה יבוצע. גם הרעיון שיהיה זה הסגן מן הסיעה הקטנה ביותר – תמיד אנחנו הולכים לחלש ואומרים לו שיילך הביתה. ברגע שיש כאן חיוב אישי, ראש הרשות המקומית יפעל בדרכים שעומדות לרשותו כדי לקדם את ההכרעה.
נועה בן אריה
לא הגיוני לחשוף את ראש הרשות המקומית לאִיום כזה.
הראל גולדברג
אדוני היושב-ראש, לא מוצדק להטיל עליו חיוב אישי.
תומר רוזנר
למה לא מוצדק?
הראל גולדברג
לא הכול הוא יכול לעשות. מה יעשה ראש רשות מקומית שיש לו מועצה לעומתית?
תומר רוזנר
הוא יתפזר ביחד איתה.
הראל גולדברג
הוא לא מתפזר. עובדה שביום-יום הוא יכול לתפקד.
נועה בן אריה
באמת? אתה מכיר הרבה מועצות לעומתיות שבעטיין ראש הרשות המקומית התפזר ביחד עם המועצה?
מרגלית בוטרמן
זה תפיסה לא נכונה, לא של תפקיד משרד הפנים ולא של הדמוקרטיה.
אלעזר למברגר
אדוני היושב-ראש, הרי המועצה תתכנס ואנחנו רוצים רק להבטיח שהמועצה תקבל החלטה כלשהי. נכון שהפתרון האחר, שאם היא לא קיבלה החלטה הולכים לסיעה הקטנה ביותר, לא כל-כך הגיוני, אבל העובדה שהוא קיים ושיש איזו תוצאה בשל אי קבלת החלטה תוביל לכך שיישבו חברי המועצה ויקבלו החלטה.
תומר רוזנר
אם כבר, דווקא הסיעה הגדולה שהיא זאת שיכולה להחליט.
אלעזר למברגר
הם יקבלו החלטה לפי שיקול הדעת ולפי יחסי הכוחות הפוליטיים באותה מועצה. לא נגיע כנראה לתוצאה השרירותית של הסיעה הקטנה ביותר או מי שנתמנה אחרון. אני מניח שהפתרון יהיה במועצה.
היו"ר דוד אזולאי
אנו חוששים שתמיד העול ייפול על הסיעה הקטנה, כי זה תמיד הכי נוח.
מרגלית בוטרמן
לסיעה הקטנה יש כוח קטן יותר בקואליציה.
היו"ר דוד אזולאי
אז נקבע דווקא את הסיעה הגדולה, ואז הסיעה הגדולה עלולה לחשוש שייגרם זעזוע בתוך הקואליציה וזה יאיץ את קבלת ההחלטה במועצה. בכל מקרה ההחלטה תתקבל במועצה.
אלעזר למברגר
אם הסיעה הגדולה לא תרצה שזה יתגלגל לפתחה היא תדאג לכך שתתקבל החלטה במועצה.
קרן טרנר
אני מציעה לקבוע שההחלטה תתקבל במועצה, ואם לא על-ידה אז על-ידי ראש הרשות המקומית, ואם גם הוא לא החליט אז ייגרע הסגן מן הסיעה הגדולה.
היו"ר דוד אזולאי
הסיעה הגדולה מסיעות הקואליציה. זה יאיץ את התהליך. מי שמכיר כיצד עובדת המערכת יודע שזה יאיץ את קבלת ההחלטה במועצת העיר. זה יעבוד מאליו, האמינו לי.
אלעזר למברגר
ההחלטה תתקבל במועצת העיר, ואם לא – אז על-ידי ראש הרשות המקומית.
קרן טרנר
כדי לא לשחק בידי מועצה לעומתית.
אלעזר למברגר
ואם לא המועצה ולא ראש הרשות המקומית הצליחו לקבל החלטה – הסגן ייגרע מתוך הסיעה הגדולה מבין סיעות הקואליציה. זה לא יקרה כנראה.
מרגלית בוטרמן
אבל צריך שייקבע מועד. המנגנון הזה צריך להסתיים עד סוף אותו החודש.
היו"ר דוד אזולאי
אני מזמין אתכם לכאן לדיון בעניין תכנון ובנייה ואני רוצה לראות איך הדינמיקה שלכם עובדת בדיוק באותו אופן כמו במקרה הזה.


סיכמנו שהמועצה תקבע מי לא יהיה סגן יותר. העניין יעלה למועצת העיר, ואם המועצה לא תקבל החלטה הסגן שייגרע יהיה מן הסיעה הגדולה ביותר בקואליציה.
אורי מקלב
אם המועצה לא תקבל החלטה וראש הרשות המקומית גם הוא לא יקבל החלטה, אז הסגן ייגרע מן הסיעה הגדולה בקואליציה.
נועה בן אריה
אם המועצה לא החליטה וראש הרשות לא החליט, הסגן ייגרע מהסיעה הגדולה.
היו"ר דוד אזולאי
רק הסיעה הגדולה יכולה להניע את המערכת. הסיעה הקטנה לא תניע את העסק הזה, אין לה את הכוחות. רק הסיעה הגדולה מסיעות הקואליציה יכולה לעשות את זה.
אורי מקלב
כיושב-ראש הוועדה דיברת על כך שיהיו שתי תחנות שבהן אפשר למנות עוד סגן.
היו"ר דוד אזולאי
יש תחנה אחת.
אורי מקלב
למה הורדת את זה משתי תחנות לתחנה אחת?
היו"ר דוד אזולאי
אני מוכן להגיש הסתייגות ונדון על זה. משרד האוצר "כופף" אותי בעניין הזה.
אורי מקלב
לאחר 18 חודשים זה עדיין די בהתחלת הקדנציה, כלומר במשך רוב הקדנציה לא תינתן אפשרות להוסיף סגנים.
תומר רוזנר
אפשר לדון על זה עכשיו בהסתייגויות.
אורי מקלב
הייתי מציע לקבוע את התחנה באמצע הקדנציה.
היו"ר דוד אזולאי
דיברנו על 3 שנים ולכן קבענו את האמצע, לאחר 18 חודשים. אם אתה מציע שהתחנה לא תהיה לאחר 18 חודשים אלא לאחר 24 חודשים אפשר לקבל את זה.
אורי מקלב
אני מציע תחנה אחת לאחר 18 חודשים ותחנה נוספת לאחר 24 חודשים.
היו"ר דוד אזולאי
אפשר לוותר על התחנה לאחר 18 חודשים ובמקום זה לקבוע תחנה לאחר 24 חודשים.
אורי מקלב
נשאיר את זה לאחר 18 חודשים.


אני מבקש לשאול שאלה עקרונית על הניסוח, אולי לכם יש תשובה. בסעיף 15א1(א), בעמוד 2, הכול מנוסח כאן בלשון שלילה: "ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות". יש בזה מעין בלבול. נסתכל על פסקאות (6) ו-(7). בפסקה (6) היה צריך להיות "יותר מחמישה סגני ראש רשות ברשות שמספר תושביה אינו עולה על 500,000" ובפסקה (7) היה צריך להיות "יותר משישה סגני ראש רשות ברשות שמספר תושביה אינו עולה על 600,000". כאן פתאום שינו בין פסקה (6) ופסקה (7) ואין סדר בדברים. אם כבר מחוקקים חוק צריך לסדר את זה באופן מקצועי.
מרגלית בוטרמן
אני מסכימה אתך. אבל היתה כאן התחייבות שהעברת הסעיף לא תשנה ולו מילה בנוסח.
אורי מקלב
לא צריך לשנות את המשמעות, אבל יש כאן עכשיו אי-סדר.
מרגלית בוטרמן
אנו סבורים משפטית ומקצועית שלא נכון לקחת סעיף מפקודת העיריות ומפקודת המועצות המקומיות שחל גם על מועצות אזוריות ולהכניס אותו לחוק שלא חל על מועצות אזוריות ולעשות תיקון מיוחד בסעיף. אתה רוצה להחיל גם את סעיף 15ב על מועצות אזוריות, שתהיה להם הגבלה על מינוי סגנים?
אורי מקלב
אם כך, אין לי בעיה. אבל בפסקה (7) צריך לקבוע "אינה עולה על 600,000", למען הסדר הטוב. גם אם אנחנו לא משנים, לכל הפחות צריך לתקן את הניסוח של פסקה (7), שהוא יופיע באותו סדר. משהו בניסוח כאן לא נכון.
מרגלית בוטרמן
פסקה (7) קובעת שבכל רשות מקומית שמספר תושביה עולה על 500,000 ועד מיליון יהיו עד 6 סגנים.
גלעד קרן
פרט לירושלים.
אורי מקלב
אם יהיה כתוב "שאינו עולה על 600,000"?
גלעד קרן
זה כבר שינוי מהותי.
מרגלית בוטרמן
ואם יש בה 700,000 תושבים והיא לא ירושלים?
גלעד קרן
כל רשות מקומית שמספר תושבי עולה על 500,000, גם אם יש בה 700,000 תושבים, יכולה למנות עד 6 סגני ראש רשות, פרט לירושלים, ספציפית, שיכולה למנות עד 8 סגנים.
אורי מקלב
אבל אפשר להוסיף בנפרד מה עם רשות שמספר תושביה 600,000 ויותר כדי לעשות סדר.
גלעד קרן
זה רשות שמספר תושביה 500,000 ויותר.
אורי מקלב
אבל אם תכתוב בפסקה (7) "רשות שמספר תושביה אינו עולה ...", על-פי הניסוח של פסקה (6) תכתוב "שאינה עולה על 600,000", וכן הלאה.
גלעד קרן
זה הניסוח שקיים היום בחוק.
מרגלית בוטרמן
אני מסכימה אתך שהניסוח לא בהיר, אבל עדיין אנו מבקשים לא לשנות את הסעיף.
תומר רוזנר
חבר הכנסת מקלב, אני מבקש להסביר. הנוסח הזה מועתק מסעיף קיים בחוק. כפי שאמרה עו"ד בוטרמן, הוועדה התחייבה לא לשנות כאן את הנוסח בכל דבר שקיים בחוק. המהות ברורה, כי יש לנו מדרגות. בכל ישוב עם למעלה מ-500,000 תושבים, למעט ירושלים, ניתן למנות 6 סגנים, גם אם יש 600,000 תושבים, מיליון או 2 מיליון תושבים. אז אין בעיה במהות. מבחינת הניסוח, אני מסכים אתך שאפשר היה לקבוע נוסח אלגנטי יותר, אבל מכיוון שהתחייבנו לא לשנות את הנוסח אני מציע להשאיר את הסעיף כפי שהוא.
אורי מקלב
אדוני היושב-ראש, אני מבקש לרשום לי הסתייגות לצורך דיבור על שֵם הצעת החוק.
תומר רוזנר
על הסתייגות לצורך דיבור לא צריך להצביע. תגיד לנו ונרשום לך.
אברהם פורז
יש לי רק הערה אחת, שלגבי בני אדם אומרים מספר ולא כמות. לכן אני מציע בעמוד השלישי למעלה, בסיפה של סעיף 15א1(ב) כתוב: "כי סגן ראש רשות נוסף על הכמות המנויה" וזה צריך להיות "נוסף על המספר המנוי".
היו"ר דוד אזולאי
תודה על ההערה. אתה צודק.


הישיבה תופסק כעת ותתחדש בשעה 14:30 להצבעות.


(הישיבה נפסקה ב-14:10 ונתחדשה ב-14:40)
היו"ר דוד אזולאי
אני מתכבד לחדש את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. נעבור להצבעות על הסתייגויות. אם לחברי הכנסת יש הסתייגויות, אנא מכם תציגו אותן ואז תעבירו אותן לצוות המשפטי של הוועדה. חבר הכנסת הורוביץ, בבקשה.
ניצן הורוביץ
יש לנו הסתייגויות רבות. אנמק אותן באופן כללי.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שתציג את כל ההסתייגויות שלך ונעמיד אותן להצבעה ביחד.
ניצן הורוביץ
יש כאן הסתייגויות רבות. ההסתייגויות שלנו נובעות מכך שאין צורך, לא בעיריית ירושלים ולא ברשויות מקומיות אחרות, להוסיף סגנים. זה יקר מאוד, העלות של סגן לשנה היא 1.5 מיליון שקל ואין לכך נימוק ענייני. תוספת הסגנים הזאת היא אך ורק בגלל צרכים פוליטיים, שלפעמים זה לגיטימי, אבל במקרה הזה של הרשויות המקומיות, ובמיוחד בירושלים שהיא עיר ענייה, זה לא לגיטימי.


עוד אנו רוצים לציין שבשנים האחרונות דווקא ממשלות הימין הובילו מהלכים של קיצוץ במספר הסגנים ברשויות המקומיות, מה שלפעמים הקל על הרשויות המקומיות. כאן יש מהלך הפוך שאני לא רואה את ההצדקה לו.


אנחנו מציעים לבטל את הגדלת מספר הסגנים בעיריית ירושלים, ולבטל גם את הוספת הסגן ברשויות מקומיות שיש בהן למעלה מ-200,000 תושבים. אין לזה הצדקה. הציבור לא מקבל את זה. הציבור לא יסכים לזה. אני מניח שאילו זה עמד למשפט הציבור התשובה היתה ברורה מאוד, אבל כאן זה נעשה על-פי קריטריונים אחרים.


אנו רוצים בהסתייגויות הללו להגדיל גם את הפיקוח.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שתקרא את כל ההסתייגויות.
ניצן הורוביץ
לסעיף 1 – אנו מציעים שפסקה (1) תימחק ובמקומה יבוא: "בתקופה זו, כאשר הרשויות המקומיות מצויות בגירעונות כבדים, יש לנקוט משנה זהירות בכל החלטה שיש בה כדי להעמיס נטל כלכלי נוסף על קופת הרשויות. שר הפנים יפעל למנוע פגיעה בסדרי המינהל התקין ואת בזבוזם של מיליוני שקלים מהקופה הציבורית".


אנו מציעים שבסעיף 1(1)(א) המילים "אך אינו עולה על 500,000" יימחקו. הכוונה כאן למספר התושבים.


אנו מציעים שסעיף 1(1)(ב) יימחק.


אנו מציעים שפסקה 1(2) תימחק.


לחילופין, אנו מציעים שפסקה 1(2) תימחק, ובמקומה יבוא: "שר הפנים רשאי לאשר, על-פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, למנות ברשות מקומית סגן נוסף, תוך מניעת העמסת נטל כלכלי על קופת הרשויות והתחשבות בצורכי הנבחרים והבוחרים ברמה המוניציפלית ובהתקיים נסיבות מיוחדות בלבד שיובאו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת". כלומר זה לא יהיה אוטומטי.


אנו מציעים שפסקה 1(3) תימחק.


אנו מציעים שפסקה 1(4) תימחק.


בסעיף 2 – אנו מציעים שסעיף קטן 15א1(א) יימחק.


לחילופין, אנו מציעים שבסעיף 15א1(א), אחרי המילים "בכפוף לאישור השר" יבוא "ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".


לחילופין, אנו מציעים שבסעיף 15א1(א), אחרי המילים "בכפוף לאישור השר" יבוא "ובאישור ועדת הכספים של הכנסת".


בפסקה 2(א)(2), אנו מציעים שבמקום המילים "יותר מסגן ראש רשות אחד" יבוא "עד שני סגני ראש רשות".


בפסקה 2(א)(3), אנו מציעים שבמקום המילים "יותר משני סגני ראש רשות" יבוא "עד שני סגני ראש רשות".


בפסקה 2(א)(4), אנו מציעים שבמקום המילים "יותר משלושה סגני ראש רשות" יבוא "עד שלושה סגני ראש רשות". אנחנו מתייחסים לכל הפסקאות בסעיף הזה.


בפסקה 2(א)(5), אנו מציעים שבמקום המילים "יותר מארבעה סגני ראש רשות" יבוא "עד ארבעה סגני ראש רשות".


בפסקה 2(א)(6), אנו מציעים שבמקום המילים "יותר מחמישה סגני ראש רשות" יבוא "עד חמישה סגני ראש רשות".


בפסקה 2(א)(7), אנו מציעים שבמקום המילים "יותר משישה סגני ראש רשות" יבוא "עד שישה סגני ראש רשות".


פסקה 2(א)(8) תימחק – זה התוספת של שני הסגנים המיותרים לעיריית ירושלים – ובמקומה יבוא "עד שישה סגני ראש רשות – בעיריית ירושלים". עיריית ירושלים לא צריכה יותר מ-6 סגנים בשכר.


אנו מציעים שסעיף קטן 2(ב) יימחק.


לחילופין, אנו מציעים שבסעיף קטן 2(ב), המילים "למעט ירושלים" – יימחקו.


לחילופין, אנו מציעים שבסעיף קטן 2(ב), אחרי המילים "רשאי שר הפנים לאשר, על-פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה" יבוא "ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".


אנו מציעים שסעיף קטן 2(ג) יימחק.


אנו מציעים שסעיף קטן 2(ד) יימחק.


אנו מציעים שסעיף קטן 2(ה) יימחק.


אנו מציעים שסעיף קטן 2(ו) יימחק.


אנו מציעים שסעיף 3 יימחק.


אנו מציעים שסעיף 4 יימחק.


אנו מציעים שסעיף 5 יימחק.


אנו מציעים שסעיף 6 יימחק.


אדוני היושב-ראש, אני מבקש לציין שנמנעתי, גם בהתחשב בך, מנימוק של כל סעיף וסעיף וקראתי את כל ההסתייגויות ביחד. אגיש אותן ליועץ המשפטי לוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. אני מעמיד להצבעה את כל ההצעות של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת מרצ. מי בעד ההצעות של קבוצת מרצ? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעות של קבוצת מרצ להצעת החוק – 3

נגד – 6

נמנעים – אין

ההצעות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אזולאי
ההצעות של קבוצת מרצ לא נתקבלו והן יהפכו להסתייגויות ויועברו למליאה.
אריה ביבי
לסעיף 1 – אנו מציעים שבסעיף קטן 1(א), במקום "500,000" יבוא "650,000".


בפסקה 1(ב)(3), אנו מציעים שבמקום "500,000" יבוא "650,000".


אנו מציעים שפסקה 1(ב)(4) תימחק.


לחילופין, אנו מציעים שבפסקה 1(ב)(4), במקום "שישה סגנים" יבוא "חמישה סגנים".


אנו מציעים שפסקה 1(2) תימחק.


לחילופין, אנו מציעים שבפסקה 1(2), לאחר "רשאי לאשר" יבוא "לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".


אנו מציעים שפסקה 1(4) תימחק.


לחילופין, אנו מציעים שבפסקה 1(4), במקום "חל שינוי במספר" יבוא "פחת מספר". בסיפה יבוא "חלה תוספת במספר תושבי הרשות המקומית שאינה רשות בהבראה במועד הבחינה בתוך שלוש שנים מיום הבחירות למועצה, רשאי שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת משותפת של ועדת הכספים וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע כי מספר התושבים החדש יהיה המספר הקובע לעניין סעיפים אלה".


לסעיף 2 – בפסקה 2(א)(1), אנו מציעים שבמקום "10,000" יבוא "10,001".


בפסקה 2(א)(2), אנו מציעים שבמקום "20,000" יבוא "20,001".


בפסקה 2(א)(3), אנו מציעים שבמקום "100,000" יבוא "100,001".


בפסקה 2(א)(4), אנו מציעים שבמקום "200,000" יבוא "200,001".


בפסקה 2(א)(5), אנו מציעים שבמקום "400,000" יבוא "400,001".


בפסקה 2(א)(6), אנו מציעים שבמקום "500,000" יבוא "500,001".


בפסקה 2(א)(7), אנו מציעים שבמקום "500,000" יבוא "500,001".
יואל חסון
מה, על אחד להתווכח?
אריה ביבי
אם יש בעיה, נוכל לשנות את זה ל-"2".
היו"ר דוד אזולאי
תצטרך לשכנע את חבריך בסיעה ...
יואל חסון
קודם אמרתי שהסורים על הגדֵרות ונאמר לי במזנון שכמה אנשים נלחצו מזה. בדקתי את העניין והבנתי שהסורים אמנם לא על הגדֵרות, אבל הסגנים בהחלט על הגדֵרות ...
היו"ר דוד אזולאי
על הגדר החשמלית? ...
אריה ביבי
אנו מציעים שפסקה 2(א)(8) תימחק.


לחילופין, בפסקה 2(א)(8), אנו מציעים שבמקום "יותר משמונה סגני ראש רשות" יבוא "יותר משבעה סגני ראש רשות".


אנו מציעים שסעיף קטן 2(ב) יימחק.


לחילופין, אנו מציעים שבסעיף קטן 2(ב), במקום "200,000" יבוא "300,000".


בסעיף קטן 2(ב), אנו מציעים שבמקום "בשנתיים" יבוא "בשלוש השנים".


בסעיף קטן 2(ב), לאחר "רשאי שר הפנים לאשר" יבוא "לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".
היו"ר דוד אזולאי
אני מעמיד להצבעה את ההצעות של חבר הכנסת אריה ביבי בשם סיעת קדימה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעות של סיעת קדימה להצעת החוק – 3

נגד – 6

נמנעים – אין

ההצעות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אזולאי
ההצעות של סיעת קדימה לא נתקבלו והן יהפכו להסתייגויות ויעלו למליאת הכנסת.


יש הסתייגויות נוספות של חברי הכנסת איתן כבל ואופיר פינס-פז.
גלעד קרן
אני קורא את ההצעות בשם חברי הכנסת איתן כבל ואופיר פינס-פז שביקשו שנדון בהצעות בהיעדרם.


בסעיף 1 – הם מציעים שסעיף קטן 1(1)(א) יימחק.


בפסקה 1(ב)(3), הם מציעים שבמקום "ארבעה סגנים" יבוא "שני סגנים".


בפסקה 1(2), בסעיף קטן (א1) המוצע, הם מציעים שאחרי המילים "שר הפנים" יבוא: "באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".


הם מציעים שפסקה 1(3) תימחק.


בסעיף 2 שמתקן את סעיף 15א1, בפסקה 2(א)(1)(1) הם מציעים שבמקום "10,000" יבוא "25,000".


בפסקה 2(א)(2) הם מציעים שבמקום "20,000" יבוא "45,000".


בפסקה 2(א)(3) הם מציעים שבמקום "100,000" יבוא "150,000".


בפסקה 2(א)(4) הם מציעים שבמקום "200,000" יבוא "400,000".


הם מציעים שפסקה 2(א)(5) תימחק.


הם מציעים שפסקה 2(א)(6) תימחק.


הם מציעים שפסקה 2(א)(7) תימחק.


הם מציעים שפסקה 2(א)(8) תימחק.


הם מציעים שסעיף קטן 2(ב) יימחק.


בפסקת משנה 2(ד)(3)(א), מציעים שבמקום "250,000" יבוא "400,000".


בפסקת משנה 2(ד)(3)(ב), מציעים שבמקום "250,000" יבוא "400,000".
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. אני מבקש להעמיד את ההצעות של חברי הכנסת איתן כבל ואופיר פינס-פז להצבעה. מי בעד ההצעות של שני החברים ממפלגת העבודה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעות של חברי הכנסת איתן כבל ואופיר פינס-פז להצעת החוק – 3

נגד – 6

נמנעים – אין

ההצעות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אזולאי
3 בעד, 6 נגד. לפיכך ההצעות של חברי הכנסת איתן כבל ואופיר פינס-פז לא נתקבלו והן יהפכו להסתייגויות ויועברו למליאה.
יואל חסון
יש לי הסתייגויות נוספות בשם סיעת קדימה.


לסעיף 1 – אנו מציעים שבסעיף קטן 1(א), במקום "500,000" יבוא "700,000".


בפסקה 1(ב)(3), אנו מציעים שבמקום "500,000" יבוא "800,000".


אנו מציעים שפסקה 1(ב)(4) תימחק.


לחילופין, אנו מציעים שבפסקה 1(ב)(4), במקום "שישה סגנים" יבוא "ארבעה סגנים".


אנו מציעים שפסקה 1(2) תימחק.


לחילופין, אנו מציעים שבפסקה 1(2), לאחר "רשאי לאשר" יבוא "לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה של הכנסת".


לסעיף 2 – בפסקה 2(א)(1), אנו מציעים שבמקום "10,000" יבוא "11,000".


בפסקה 2(א)(2), אנו מציעים שבמקום "20,000" יבוא "21,000".


בפסקה 2(א)(3), אנו מציעים שבמקום "100,000" יבוא "102,000".


בפסקה 2(א)(4), אנו מציעים שבמקום "200,000" יבוא "204,000".


בפסקה 2(א)(5), אנו מציעים שבמקום "400,000" יבוא "405,000".


בפסקה 2(א)(6), אנו מציעים שבמקום "500,000" יבוא "505,000".


בפסקה 2(א)(7), אנו מציעים שבמקום "500,000" יבוא "508,000".
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. אני מעמיד להצבעה את ההצעות של חבר הכנסת יואל חסון בשם סיעת קדימה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעות של סיעת קדימה להצעת החוק – 3

נגד – 5

נמנעים – אין

ההצעות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אזולאי
ההצעות של סיעת קדימה לא נתקבלו והן יהפכו להסתייגויות ויעלו למליאת הכנסת.
תומר רוזנר
מכיוון שחלק מן ההצעות שהוגשו על-ידי סיעת קדימה לא מתיישבות זו עם זו, אז הן יהיו הסתייגויות חלופיות. אתה לא יכול להגיד "10,001" ואחר-כך "11,000". או שתקבל החלטה, או שיהיו הצעות חלופיות.
יואל חסון
שיהיו הצעות חלופיות.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28) (מספר הסגנים בעיריית ירושלים), התש"ע-2009, כפי שהוקראה בוועדה, בתוספת ההערות שנתקבלו על-ידי הוועדה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28) (מספר הסגנים בעיריית ירושלים), התש"ע-2009 – 5

נגד – 3

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
הצעת החוק נתקבלה ותועבר למליאה לקריאה שנייה ושלישית.
דני דנון
אני מבקש להגיש רביזיה להצעת החוק.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר. את ההצבעה על הרביזיה נערוך במועד אחר.
יואל חסון
הישיבה כבר נסגרה ואי אפשר לבקש רביזיה.
דני דנון
ביקשתי רביזיה והצבעה במועד אחר. תודה אדוני היושב-ראש.
היו"ר דוד אזולאי
יפה, תודה, זה מה שרציתי לשמוע ממך כי עכשיו לא אקיים הצבעה על הרביזיה.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:00
� ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ח, עמ' 800.

� ס"ח התשל"ז, עמ' 77.

� דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשס"ט, עמ' 219.

� דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ט, עמ' 219.

� ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ט, עמ' 116.

� ס"ח התשל"ה, עמ' 211.PAGE
48

קוד המקור של הנתונים