ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/01/2010

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
53
ועדת הכלכלה

5.1.10

הכנסת השמונה -עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 150

מישיבת ועדת הכלכלה

מיום שלישי, י"ט בטבת, התש"ע (5 בינואר, 2009) בשעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס 32) (הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות, התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

זבולון אורלב

אלכס מילר

יוחנן פלסנר

כרמל שאמה

נחמן שי
מוזמנים
משרד התקשורת: עדן ברטל – מנכ"ל

עו"ד נגה רובינשטיין – יועמ"ש

שמעון בן דוד

עו"ד ליאת גלזר

דיאנה מגנאג'י

יחיאל שבי

קובי שמש
משרד האוצר
יהודה סבן

אורן משה

אסי מסינג

דנה נויפלד- משרד המשפטים

רועי רוזנברג – רשות ההגבלים העסקיים
מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
נורית דאבוש – יו"ר

מנשה סמירה – מנכ"ל הרשות השניה

אילת מצגר

עו"ד דורון אבני

עידית צרנוביץ

לי גת

ניר שויקי

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

ניצן חן – יו"ר המועצה

דורלי אלמגור
ישראל 10
יוסי ורשבסקי – מנכ"ל

עו"ד יורם בונן

עו"ד דבורה קמחי

עו"ד דרור שטרום – יועץ משפטי חיצוני

יואב הלדמן
חברת רשת
אבי צבי- מנכ"ל

שאול מגנזי- משנה למנכ"ל

עו"ד אילאיל לבנת
חברת קשת
אבי ניר- מנכ"ל

ורד אשכנזי

טלי גורן
ארגוני יוצרים ומבצעים
עידן אור

עדו ברלד

אבירם לוי

עפרה אייבר

אסף אמיר

רני בליי

משה דנון

אסף כרמל

אמיר רוזנברג

מסיקה בינימין

ירמי קדושי

רוזנברג גבריאל – מנכ"ל אולפני הבירה
האגודה לזכות הציבור לדעת
נילי בן גיגי – מנכ"ל

מיכל מייסט
טלעד
דן תדמור – מנכ"ל

עו"ד גדעון קורן

עו"ד גיא קדם

מיטל בשרי – ארגון צרכנים

אופיר בר זוהר – כתבת, דה מרקר

אריה בורנשטיין

אלכסנדר כץ
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32) (הארכה בתנאים של זיכיון
לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע-2009
היו”ר אופיר אקוניס
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום - הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32) (הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע-2009.


אנחנו סיימנו את הישיבה הקודמת ב- 7 בדצמבר, לאחר דבריו של מר ורשבסקי, כך זה הסתיים – מנכ"ל חברת ישראל 10, שהזכיין לא יעמוד במחויבויות שמתווה החוק, ואמרנו שבמצב שנותר לא היה טעם להמשיך בחקיקת החוק. אנחנו מכנסים היום את הוועדה שוב – על מנת לדון בהצעת חוק הרשות השניה – הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי, בקיצור – הארכה בזיכיון של חברת ישראל 10, לאחר שהצדדים, אני מבין, בזמן האחרון או בחודש האחרון או כמה שזה לקח – נענו לקריאה מהישיבה הקודמת והעבירו לוועדה נוסח מתוקן של הסכמות, וזה דבר טוב.


אני מבין שמשרד התקשורת כתב מחדש את סעיף הקולנוע. תציגי בבקשה את ההסכמות.
נגה רובינשטיין
מייד עורכת הדין ליאת גלזר תציג את הסעיפים. אני מבקשת רק להדגיש שמשרד התקשורת הביא הסדר שמוצע על ידנו. לא במסגרת הסכמות, יש מסמך שהועבר לרשות השניה, יש המלצה של הרשות השניה שהועברה למשרד התקשורת. יש כמובן זיקה משמעותית בין הדברים. אבל אני לא בטוחה שהייתי שמה את זה תחת הכותרת של "מסמך הסכמות".


אנחנו נציג תיכף את האלמנטים של תיקון החקיקה, ואני מניחה שתדונו בהם.
היו”ר אופיר אקוניס
זה היה נושא שבמחלוקת. היה נושא נוסף במחלוקת, אבל יש לנו איזה סוג של פתרון, והנושא הוא נושא ירושלים, זה הסעיף הראשון, בלאו הכי – אז בהקראה.
ליאת גלזר
להציג את העניין?
היו"ר אופיר אקוניס
אומרת נגה רובינשטיין שזה לא בהסכמה, אז - -
נגה רובינשטיין
אני לא יודעת אם כל הנוכחים בחדר – אין כאן מסמך חתום שהנוכחים בחדר חתמו על סכמה. זה מבוסס על הסכמות שהובאו בפני הרשות השניה, עבדנו גם מול הרשות השניה בעניין הזה. זה לא שקיבלנו מכתב אישור.
אתי בנדלר
אז - - ניסוח?
נגה רובינשטיין
לא - -
אתי בנדלר
זו ההצעה הממשלתית, כרגע?
קריאה
עמדת הממשלה. .
היו”ר אופיר אקוניס
והממשלה תומכת בעמדה שלה? לא תמיד זה קורה.
נגה רובינשטיין
כן, אבל במקרה הזה יש התאמה. משרדי ממשלה מתואמים ביניהם.
ליאת גלזר
התיקונים שנעשו בהצעת החוק נוגעים בעניין חובות קולנוע- שזו היתה נקודת המחלוקת שבה הסתיים הדיון האחרון. התיקון הראשון – הוא גם ראשון כרונולוגית, ואולי אחר כך, בשביל ההסבר, אני אסטה קצת מהסדר של הסעיפים כדי שיהיה יותר ברור – בעצם אומר שניתן יהיה לדחות את השלמת המחויבויות בתחום הקולנוע עד סוף שנת 2014, בניגוד לנוסח הקודם שדיבר על סוף שנת 2011.
אתי בנדלר
את מדברת על חובות שמתייחסות –לאיזה שנים?
ליאת גלזר
חובות העבר עד לשנת 2008 - -
אתי בנדלר
שמתייחסות לשנים - -
ליאת גלזר
עד לשנת 2008.
אתי בנדלר
ממתי ועד מתי?
קריאה
2004- 2008.
אתי בנדלר
אז מדברים על חובות קולנוע מ- 2004 ועד 2008 שיידחו וייפרסו לתקופה ש- ?
ליאת גלזר
כאמור, בעל הזיכיון יידרש להגיש תכנית להשלמת המחויבויות. מתאפשר כרגע, לפי הנוסח שאנחנו מציעים, שההשלמה תסתיים בסוף שנת 2014.
היו”ר אופיר אקוניס
תוך השנתיים הראשונות של הרישיון.
נגה רובינשטיין
אין קשר.
היו"ר אופיר אקוניס
מה אין קשר? הרי הם כבר לא בזיכיון, הם ברישיון.
נגה רובינשטיין
המחויבות שאנחנו מדברים עליה היא מחויבות חוץ מסכית.הקולנוע לא חייב להיות משודר על מסך טלוויזיה במסגרת זיכיון או רישיון. ולכן אין קשר בין החובות שצריכים להשתלם ל - - הקולנוע, לבין השאלה אם ערוץ 10 או ערוץ 2 יהיו במסגרת משטר של זיכיונות או רישיונות – או לא ימשיכו לשדר. החובה קיימת.
ליאת גלזר
כלומר, החובה תהיה גם במידה וערוץ 10 לא יהיה בעל זיכיון או רישיון.
אתי בנדלר
אז איך תבטיחו שהוא אכן יקיים את החובה הזו?
ליאת גלזר
זה בדיוק מביא אותי לסעיף הבא. אני מעדיפה לדלג, כמו שאמרתי, בסדר הכרונולוגי, על סעיף קטן (6) ולעבור לסעיף שהוסף – סעיף (א2).
נחמן שי
- - -
היו”ר אופיר אקוניס
לא, היא ממש לא. אני אמרתי בהתחלה, אנחנו מדברים – המילה "הסכמות" לא היתה מקובלת על היועצת המשפטית של משרד התקשורת – אז על: ההבנות, או על- הנוסח החדש. זו ההגדרה הכי טובה. זה על סעיף שהיה במחלוקת, וזה – מחויבויות הקולנוע, והיא מסבירה את זה לחברי הוועדה ולנוכחים.
ליאת גלזר
בעצם, המנגנון שאנו מציעים הוא מנגנון של ערבות נוספת, ככל שאכן יהיו מחויבויות קולנוע שהשלמתן תיעשה מעבר לסוף 2011 תחילת 2012 – אז בעל הזיכיון יידרש להפקיד ערבות נוספת להבטחת אותן מחויבויות, והוא יידרש לעשות את זה במועד לקראת תום אותה תקופה, כמו שכתוב בסעיף- ב- 30 בנובמבר. והערבויות אמורות להיות ביחס של 1:1.כלומר, ההוצאה העתידית שהוא צריך להוציא, באותו גובה יהיה גובה הערבות.
אתי בנדלר
את התכנית להשלמת המחויבויות , בהתאם להצעת החוק, צריכים להגיש טרם העלאת החוק לקריאה שניה ושלישית, נכון? במהלך הדיונים, כפי שהורה היושב ראש, וכפי שהחליטה הוועדה, נמלא את התאריך – עד לאיזה תאריך. אינני יודעת אם גם אישור המועצה לאותן תכניות אמורות להינתן עוד לפני כניסת החוק לתוקפו – אני הבנתי שכן? כל נציגי הממשלה והרשות השניה מהנהנים בראשם, אני אומרת את זה לצורך הפרוטוקול. אם כך, כשהחוק יעלה לקריאה שניה ושלישית במליאה, בעצם, הפריסה של מחויבויות העבר לקולנוע תהיה ידועה מראש לאיזו תקופה היא מתבקשת. בהנחה שמדובר בפריסה מ- 2010 עד 2014- הרי כבר במועד הזה תדעו שמבקשים לפרוס א המחויבויות האלה מעבר לתקופת הארכת הזיכיון שאליה מתייחסת הצעת החוק, שמתייחסת להארכה 2010 עד ינואר 2012. כיצד תבטיחו במועד הזה את קיום המחויבויות?
ליאת גלזר
זה כבר נמצא. גם בנוסח הקודם יש 20 מיליון ש"ח ערבויות שנועדו להבטיח את מילוי התכנית להשלמת סוגה עלית והקולנוע. הערבויות האלה הן רלבנטיות לתקופה הזו שמסתיימת בסוף שנת 2011.
אתי בנדלר
סך כל המחויבויות לסוגה עלית ולקולנוע הן 20 מיליון ש"ח?
ליאת גלזר
זה סך הערבויות שנמצא בהצעת החוק הקודם - -
אתי בנדלר
ערבויות בסך 20 מיליון ש"ח מיועדות להבטיח מחויבויות באיזה סך ?
קריאות
- - -
נגה רובינשטיין
מלכתחילה- גובה הערבות אינו תואם את גובה המחויבות. זאת אומרת, כמו במקרים אחרים שאנחנו מכירים, היקף הערבות הוא לא שקל מול שקל לעומת גובה המחיר. לעניין הקולנוע - ככל שחוק הקולנוע לא יתמלא עד תום תקופת הזיכיון, עושים הערכה ראשונה- אז, יידרש ערוץ 10 לשים את מלוא המחויבות של הערבות באופן שיהיה שקל מול שקל. שקל של החוב מול שקל של ערבות.
דבורה קמחי
רק לשם הפרופורציה: בידי הרשות השניה תהינה ערבויות בסכום של 60 מיליון שקלים. 40 מיליון שקלים ערבויות קיימות שיוארכו, ועוד 20 מיליון שקלים.
היו”ר אופיר אקוניס
אתה רוצה להעיר משהו? – לא. זאת אומרת, זה מקובל עליכם, המתווה. וכמובן – ישראל 10. המתווה הזה מקובל עליכם, זה היה בהידברות אתכם, במשך השלושה שבועות, וכו'.
קריאות
· - -
ליאת גלזר
התיקונים הנוספים בהמשך תיקון החקיקה נוגעים, בעצם, למתן הקלות דומות בתחום מחויבויות קולנוע גם לזכייני ערוץ 2, מטעמים של שוויון. כלומר, גם להם מתאפשר מנגנון של הגשת תכנית לפריסת מחויבויות קולנוע עד לסוף שנת 2014. זה הסעיף (א1)(1) בעמוד 13.


זה עיקרו של ההסדר בעניין הקולנוע.
דורון אבני
רק לחדד –בהקשר הזה: ככל שלא תועמד הערבות, בסוף התקופה, בסוף 2011, אזי – לפי מה שמוצע, יראו בכך הפרה של תנאי מהותי בזיכיון, מה שאומר, במילים אחרות, שאותו גורם מפר לא יוכל לקבל הארכת זיכיון או רישיון, וזו נקודה חשובה. זה נכון, כרגע.
היו"ר אופיר אקוניס
טוב. אם הסעי מקובל על כולם, כולל על הזכיין, על היוצרים, על הממשלה - -
נחמן שי
איזה סעיף? אני לא מבין. אני רואה פה את המכתב שכתב אדון סמירה. על איזה סעיף מדובר? אני מודה שאני לא מבין.
היו”ר אופיר אקוניס
עוד מעט תהיה הקראה.
נחמן שי
אני לא יודע. יש לי הרגשה שיש פה משהו שלא ידענו עליו - -
קריאות
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
שלא ידענו? אני עצרתי את הישיבה - -
נחמן שי
אני מחפש לראות איפה הטריק. אני רוצה לדעת, כמו שאמר לי אלכס --
היו"ר אופיר אקוניס
אלכס יכול לשאול אותי - -
אלכס מילר
לא, אתם הייתם בשיחה ביניכם - -
היו"ר אופיר אקוניס
לא היינו בשיחה בינינו, אנחנו במליאת הוועדה. אנחנו לא בשיחה בינינו, הדברים נאמרו, - - מקובל, אין הערות על הסעיף. זו היתה הסיבה לעצירת הישיבה בפעם הקודמת, כדי שילכו וידונו מזה מחוץ לחדר, ולכן אנחנו ממשיכים. רבותיי.
קריאה
סליחה, אדוני היושב ראש – על החלק הנוגע לעניין 10- כי ניתנה סקירה קצרה בנגיעה לערוץ 2- כשיגיע הסעיף אנחנו כן נתייחס לזה.
גדעון קורן
- - מה ששמענו בדיון קודם היה שה – יהיה מותנה בזה שיהיה הסדר להסדרת חובות ישראל 10 לתקופת הזיכיון המוארכת. אני חושב שהדברים הוצגו פה בצורה לא שלמה, משום שהלכה למעשה, במקום להסדיר את כל החובות האלה במהלך השנתיים הקרובות, מתקבלת פה פריסה ל- 5 שנים, בניגוד למה שנאמר על ידי חברי כנסת מסוימים שגם אם תהיה פריסה כזו אז הפריסה תהיה מותנית בהבטחת הקיום של ההתחייבות הזו – אין הבטחה של הקיום של ההתחייבות הזו, בניגוד למה ש – משרד התקשורת משום שהביטחון לקיום ההתחייבות יינתן, אם בכלל, רק בסוף שנת 2011. כלומר, התוצאה של הפריסה הזו ל- 5 שנים היא קודם כל שאין השלמה של המחויבות בתקופה של השנתיים, ובי"ת – הביטחון שתהיה השלמה כזו זה מה שהוועדה עמדה עליו בתשובה להערה קודמת שלנו – גם הוא איננו מתקיים כי הביטחון עכשיו יינתן, אם בכלל, בתום תקופת השנתיים. אני מתפלא על דברי היועץ המשפטי של הרשות השניה משום שלפחות לעת הזו היה צריך להיות קצת יותר מרוסן באמירות על כך שכאשר יש התחייבות אז תהיה הפרת מחויבות ואז יאכפו את ההתחייבות – וכל מיני דברים כאלה. כנראה שלא כולם לומדים מהניסיון. כל מה שיכול לקרות אחרי שההתחייבות הזו לא תקוים הוא שלקראת סוף שנת 2011 יהיה פה דיון נוסף שבו תתבקש פריסה נוספת, - - נוספת, - - נוסף, או כל בקשה נוספת אחרת. - - מתנגדת למגמה הזו. היא חושבת כפי שעומדים על קיום מחויבויות של אחרים צריכים לעמוד גם על מחויבויות אלה. מהצד השני, אם ניתנות ההקלות בניגוד לעמדתנו, ההקלות האלה צריכות לחול לא רק על הזכייניות הקיימות אלא גם על הזכייניות לשעבר.


משרד התקשורת לא הוציא עד היום – לא בסעיף הזה ולא בסעיפים אחרים שום פתרון לזכיינית, שהיה חלק מאותה הסדרה ואותה - - ולשאלה איך ייווצר השוויון כלפי אותה זכיינית, לא במסגרת הסעיפים האחרים - - -
מנשה סמירה
:


הערה קצרה לסיפה בלבד- אתה בעצם רוצה השלמת כסף - - -
קריאות
- - -
מנשה סמירה
לגבי הסיפה של דבריו של עורך הדין קורן - אם החוק יאושר וההתאמות יאושרו, תיעשה גם התאמה לגבי החוב של 1,4 מיליון לגבי "טלעד" בפריסה זהה. זה מופיע בהצעה המנהלית שלנו. לא היה צריך להכניס את זה לחוק, עד כמה שאני מבין. יש לנו את האישור לבצע את זה מבלי שזה ייכנס לחוק.
נגה רובינשטיין
הדברים הם לחלוטין נכונים. אפשרות לפריסה קיימת, מבחינת הרשות השניה, זה בסמכויותיה. העובדה שזה לא נכנס לחוק אין משמעה שאין כוונה לפרוס את הדברים האלה. זה לא נדרש שזה יהיה בתוך החוק כיוון שהחוק מסדיר את פעילותם של בעלי הזיכיון - -
לאה ורון
· - שואלת למה זה לא נעשה לגבי "טלעד" עד היום .
מנשה סמירה
הוסבר לעורך הדין קורן שישראל 10 יחזיקו כרגע 40, ועם סיום הליך החקיקה – כ- 60מיליון ש"ח ערבויות שנועדו לכסות גם את הפעילות הזו. יתרה מזו, בסוף 2011 הם ישאירו את ה-20 מיליון לטובת הקולנוע. כלומר, אנחנו נמשיך להישאר בטוחים רק אם הם יעמדו במלוא הדברים.
גדעון קורן
בינתיים, שלוש שנים - -
מנשה סמירה
הערה שניה - המקרה של "טלעד" מלמד אותנו שההסדרה הזן שנעשית כלפי ישראל 10 – פריסת הקולנוע, יושמה דה פקטו, הלכה למעשה, לגבי "טלעד", שלאחר סיום הזיכיון אפשרנו לה להמשיך ולהחזיר מחויבויות על אף שהיא לא משדרת. כך שהמקרה הזה שהעלית הוא לא תקדימי.
היו”ר אופיר אקוניס
אם אין הערות, אני מציע שנתחיל בהקראה.
ליאת גלזר
הקראנו בישיבה הקודמת
היו”ר אופיר אקוניס
את צודקת, הקראנו את סעיף 2 ונתקענו בו. טוב, צריך להתחיל לקרוא מסעיף 1.
לאה ורון
סעיף 1 – הוועדה החליטה לדלג עליו –
היו”ר אופיר אקוניס
אז אנחנו חוזרים אליו. הגענו להסכמה עם שר התקשורת, עם חבר הכנסת אורלב ואתי שהסעיף הזה יימחק מהחוק, יימחק.
נגה רובינשטיין
הסעיף של ירושלים?
היו”ר אופיר אקוניס
כן.
נגה רובינשטיין
אבל משמעות הדבר היא - -
היו"ר אופיר אקוניס
משמעות הדבר היא שאני וחבר הכנסת אורלב והשר כחלון, שהוא חלק מממשלה שרואה עצמה מחויבת לנושא ירושלים בהרבה דברים לא יכולה להיות חלק מסעיף כזה. זה הכל.
נגה רובינשטיין
זו לא שאלה משפטית. רק בהיבט המשפטי אני מבקשת להבהיר שמשמעות הדבר היא שערוץ 10 היה בהפרה עד היום של הדבר הזה, וזה מה שצריך לבוא בכלל חשבון כאשר המועצה מאשרת את תכניותיו לקראת הארכת הזיכיון, והיא צריכה להביא את זה בחשבון.


הנקודה הנוספת היא שיום אחר תיקון החקיקה – אם ערוץ 10 לא עובר לירושלים, בהגדרתה כפי שהיא ניתנה בפסיקה בהקשר זה, הוא בהפרה, וזיכיונו צריך להישלל. אז השאלה היא אם בכלל יהיה ניתן להאריך את הזיכיון בסיטואציה הזו. אני כן רוצה לשים את הדברים על השולחן כדי שלא נתפתל, וכדי ושלא תהיה כאן החלטה אחת ואחר כך יגידו שהפקידות מבצעת אותה באופן שונה.
נחמן שי
חלק משערותיי הלבנות קשורות לנושא הזה של אולפן חדשות בירושלים. הרשות החליטה בשעתו להרחיב את שטח השיפוט של עירית ירושלים עד נווה אילן, כשהיא בולעת בדרך גם את מבשרת ציון, מקום מגוריי, שלמיטב ידיעתי עדיין יש לו רשות מקומית. בוא נחליט שירושלים מגיעה עד תל אביב. הרי זה ברור שאם החוק יישאר כמו שהוא, אומרת נגה רובינשטיין שהם לא יעבירו את חברת החדשות לירושלים. אז או שתקבע 8 שנים, 10 שנים כתקופת grace, אבל אם תמחוק את זה ותכפה עליהם מייד תנאי שהם לא עומדים בו, מהיום הראשון -= ואגב, באופן דומה צריך להחליט גם על ערוץ 2. מאיפה נבעה התפיסה שגם נווה אילן כלול במרחב הטריטוריאלי של ירושלים? אני חסיד גדול של ירושלים, אני מאד רוצה שזה יבוא לירושלים. זה לא יקרה. אז צריך להיות ריאליסטי בעניין הזה., ולחשוב – או על תקופת מעבר שהיא ארוכה, או להחיל את אותו כלל גם על הרשות השניה.
דורון אבני
אני רוצה לחזק את הדברים שנאמרו פה על ידי היועץ המשפטי של משרד התקשורת. הנושא של מקום מושבה של חברת החדשות, של חדשות 10, למעשה- נבחן על ידי. ניתנה על ידי חוות דעת משפטית למועצה לפיה חדשות 10 מפרה את הוראות הזיכיון ולמעשה אנחנו צריכים לקיים הליך של שלילת זיכיון. הפרה זו של חדשות 10 מתגלגלת גם והופכת להיות הפרה של ישראל 10, בגלל שישראל 10 היא בעלת המניות בחדשות 10. לפיכך, אנחנו ממש לא רוצים להתגלגל לסיטואציה שבה לא נוכל להאריך את הזיכיון למרות כל המאמצים שנעשים פה, או שיום אחרי שנאריך את הזיכיון המועצה תחויב לקיים הליך של שלילת זיכיון, ואני כבר מדגיש שלפי חוות דעתי, שכבר נכתבה, מדובר בהפרה מהותית של הזיכיון. זו לא הפרה של מה בכך שאפשר להתעלם ממנה. כך שאנחנו לא מתערבים בהיבטים הפוליטיים, לא זה המקום לדון זה. אני רק נוגע בסוגיה המשפטית שהיא לא קלת ערך. אנחנו לא רוצים שכל העבודה שנעשתה פה תהיה לשווא.
נילי בן גיגי
לעניין ירושלים – עם כל הכבוד, נדמה לי שמיקום חברת החדשות אינה סוגיה פוליטית. הדבר הזה היה ידוע להם מראש תוך כדי, בזמן, ועד היום. כלומר, נותנים פה על מתן תקופת grace - -
קריאות
· - -
נילי בן גיגי
אני מבקשת להצטרף לדרישה של החובה של ערוץ 10 וחברת החדשות לשדר מירושלים ושהנושא הזה לא יפחת, לא ייסוג, לא יימחק, לא יוסג ולא יידחה - -
היו"ר אופיר אקוניס
לא. אם אני לא מוחק – הסעיף מאפשר להם.
דורון אבני
אבל אם הוא לא נמחק, הם מחר צריכים לעבור לירושלים, וזה לא יקרה.
נילי בן גיגי
ועל זה אני מדברת.
מנשה סמירה
אני מבקש להבהיר, כי לא ברור קצת מה מוחקים ומה לא מוחקים. נכון להיום, על פי החוק, הם חייבים להיות בירושלים. הם נמצאים בהפרה, כפי שנאמר כאן, וכעת, בסוגיית הארכת הזיכיון, אם הם לא עוברים - -
נחמן שי
מה עם חדשות ערוץ 2? הנחתם להם , בנווה אילן? זה בסדר?
קריאה
לא, לא. על פי פסיקת בית המשפט – נווה אילן זה ירושלים.
קריאות
· - -
קריאה
אגב, כדאי לציין שמנכ"ל חדשות 2 פנה לרשות השניה והודיע שגם הוא מתכוון לעבור לתל אביב.
מנשה סמירה
אני מבקש להבהיר את הנקודה, כי היא חשובה מאד, וכדאי שנשמע את ישראל 10. על פי החוק הקיים חברת החדשות צריכה להיות בירושלים. הם לא עמדו בזה, וזו הפרה, וכאמור – הנושא הזה עלה ונמצא על סדר היום. ללא הסדרת העניין הזה לא ניתן יהיה להאריך את הזיכיון. יש חוות דעת משפטית חד משמעית שמדברת על הפרה מהותית. לא ניתן יהיה למשוך את זה. בהסדרה, בתיקון החקיקה, הועלו הצעות כיצד להסדיר את תקופת המעבר. ברגע שאתה מוחק – אתה מוחק את הסעיף שנועד להסדיר את תקופת המעבר לירושלים. היה והוא יימחק, אנחנו חוזרים לחוק המקורי, ואז, כפי שנאמר כאן, כדאי לשמוע מישראל 10 – אם תוך שבועיים ימים עד ישיבת המועצה ב- 17 לינואר הם יהיו מסוגלים להעמיד חברת חדשות בירושלים.
דורון אבני
כשהכוונה היא, אליבא דחוות הדעת, להעמיד את האולפן המרכזי של חדשות 10 בירושלים.
נחמן שי
זה לא יקרה.
היו”ר אופיר אקוניס
נשאל את ערוץ ישראל 10 כדי לשמוע. זה מעניין. אני חושב שלא היה מקום בכלל לכתוב את הסעיף הזה. לממשלה כזו? באמת. דיברנו על זה כבר בישיבה הקודמת. זה לעשות פלסתר מהחוק המקורי.
דורון אבני
מה עדיף, שהמצב הקיים יעשה פלסתר את החוק?
היו”ר אופיר אקוניס
זה לעשות פלסתר מעצמנו – שמדברים על ירושלים ונותנים הקלות מהסוג הזה. יש פה בעיה. כשכותבים סעיף כזה אז צריך לחשוב גם מה המחיר.
נחמן שי
אני מרגיש כמו בריקוד תימני- צעד קדימה ושני צעדים לאחור. מצד אחד הולכים פה לקראת פתרון, אני מקווה, סוף סוף, בנושא הקולנוע הישראלי. עכשיו אתה לוקח את זה אחורה. לא נזוז. שאל את יוסי ורשבסקי כמה זה עולה לו להעביר - -
יוסי ורשבסקי
אני במבוכה מהדיון לגבי ירושלים– כל אחד מנסה להראות כמה ירושלים חשובה לו. אני אנסה להתנסח בזהירות. יש לי השגה לגבי מה שדורון אבני אמר לגבי נווה אילן שהיא ירושלים – אני יודע בדיוק איך בית המשפט אמר, ואני יודע איך פתאום נווה אילן הפכה לירושלים – לא פה המקום לפרט. בואו נהיה גם מעשיים וגם פרקטיים – חברת ישראל 10 שמפעילה גם את חברת החדשות בשותפות עם הרשות השניה, הפסידה עד היום- אני לא אחזור על כל המספרים. אני מתקשה להגיד את הדברים בזהירות: אנחנו מקיימים פעילות מאד משמעותית בירושלים עצמה. פעילות מאד משמעותית. יש לנו אולפן גדול,. 15% מעובדנו הם ירושלים, שעובדים פה, בירושלים, לא במבואות. כרגע אין באפשרותנו, אחרי כל המחויבויות שאנחנו לוקחים על עצמנו, לעבור לירושלים. וגם נראה לי לא ישים בשנה הקרובה, לא רק כרגע. אני חושב שצריך לשים את הדברים על השולחן, ואני חושב שדווקא מי שירושלים חשובה לו, כמו כל חברי הכנסת שנוכחים פה, צריך לא לעשות צחוק מחוקים, ולבוא ולהגיד מה אפשר ומה אי אפשר. אפשר להעביר- למה רק את חברות החדשות? למה שכל החברות לא יעברו לירושלים? אני מרגיש שבאמת צריכים לשים את הדברים על השולחן ולטפל בהם כמו שצריך, כמו שמר סמירה אמר. בואו לא נטאטא את הדברים, ולא נגיד אחרי זה – הפרות, בואו נפתור את הבעיה כמו שצריך.
נחמן שי
מה הפשרה?
היו”ר אופיר אקוניס
אני ביקשתי מחבר הכנסת אורלב לבוא לפה. הוא הוסמך על ידי שר התקשורת להתוות מתווה של פשרה כלשהי, ותיכף נשמע מה הוא אומר. אני, בכל מקרה, לא יכול להצביע בעד. יכול להיות שאני אצביע נגד ואני אפול.
נגה רובינשטיין
אפשר להציג את ההצעה שלנו? אני חושבת שמה שאנחנו מציעים כאן הוא סוג של פשרה, כי זה יוצר גשר לקראת מעבר של ערוץ 10 לירושלים, בשידורי החדשות שלו. אם נוכל להציג את זה, יכול להיות שחברי הכנסת ישתכנעו שזה הפתרון הנכון, כי הפתרון כאן לא אומר – לא ירושלים. הוא אומר: יוקם אולפן משני לתקופה מוגבלת בירושלים, ולאחר מכן - -
היו”ר אופיר אקוניס
לא, הוא אומר שיש לו. 15% מהעובדים שלו - -
לאה ורון
וזו ההגדרה של "אולפן משנ"?
אתי בנדלר
בדיונים שהיו לנו אני דרשתי להגדיר מה זה "אולפן משני". אני גם אמרתי שאני לא מוכנה לכלול נוסח שאני לא יודעת מה הוא.
נגה רובינשטיין
או.קיי. היועצת המשפטית של הוועדה ביקשה הגדרה מה זה "אולפן משני", וככל שזה משה שיידרש מאתנו ניתן הגדרה של "אולפן משני", כמובן – על פי עמדת הרשות השניה ובהתייעצות אתה, כי היא הגורם המקצועי הרלבנטי לעניין הזה.
נורית דאבוש
בואו נגיד משהו היסטורי . ההסדר עם ההעברה של חברת החדשות לירושלים היה הסדר שנכתב על ידי מנכ"ל הרשות השניה, דאז, מוטי שקלאר, והיה פעיל במשך 3 שנים ראשונות, לדעתי, לפעילותו של ישראל 10, ולכן לא צריך הגדרה מחודשת – יש כבר נוסח כזה, תקדים כזה, הם עבדו ככה, בגלל זה הם היו יכולים לשדר מגבעתיים. אפשר לקחת את הנוסח הזה. הנוסח הזה קיים, הוא הוגדר מקצועית והוא אושר על ידי מועצת הרשות השניה, דאז. הנה הנוסח, הנוסח הוא מאד ברור.
אתי בנדלר
רק אנחנו לא מכירים אותו. הוועדה מתבקשת כרגע בנוסח שהוצע בהצעת החוק הממשלתית לאשר נוסח חסר- תיבת מילים שהמשמעות שלה לא ברורה. אני לא תומכת ולא מתנגדת לשום הגדרה של "אולפן משני". כל מה שביקשתי- שתובא בפני הוועדה הצעת נוסח, כדי שהוועדה תאשר אותה כחלק מהחוק. אם היא תחליט לאשר את הסעיף זה, כמובן.
מנשה סמירה
חייכנו לגבי האולפן המשני כי כפי ששמת לב, את מלוא היצירתיות הפעלנו לא רק בנושא הזה, בהרבה נושאים. גם בנושא הזה כבר ישבנו על המדוכה, וזה לא פשוט להגדיר את זה כך שזה יעבור את העניים של היועצת המשפטית של הוועדה. אז כך שאני, בעניין הזה, אומר מראש שזה לא פשוט. אני רוצה לומר כך: נשים את הדברים על השולחן. ירושלים – בוודאי שהיא חיונית. בוודאי שהחברה צריכה להיות בירושלים. בעת הזו, לקבוע באופן קטגורי מעבר חד, הם לא מסוגלים- אני אומר את זה מבחינה מקצועית. זה יפיל את ישראל 10.
היו”ר אופיר אקוניס
לא קבענו מעבר חד. אתה אומר - -
נגה רובינשטיין
כי זה המצב המשפטי הקיים . המצב המשפטי הקיים מחייב אותם לשדר מירושלים.
קריאות
- - -
היו”ר אופיר אקוניס
זה כמו שיהיה חוק יסוד: הממשלה שייקבע שמקום מושבה של הממשלה הוא בירושלים והיא תעבוד 6 ימים בשבוע מתל אביב. זה על אותו עיקרון, פחות או יותר. ואז יבואו ויגידו- זה לא הגיוני עכשיו להעביר את כל משרדי הממשלה. אז זה על אותו עיקרון, פחות או יותר.
מנשה סמירה
הסיבה שהצטרפנו לזה – כי צריך לראות את זה כשלב מעבר , את השנתיים האלה, לקראת הסדרה סופית של ערוצי הטלוויזיה, בין אם זה ברישיון, בין אם זה בזיכיון.
קריאות
· - -
מנשה סמירה
אני מבקש להשלים – זו בדיוק הנקודה: שצריך לדרוש, יכול להיות כתוספת לחקיקה, שהם יציגו תכנית מעבר לירושלים בתוך שנתיים.
היו”ר אופיר אקוניס
או.קיי. אז בכל מקרה משנים את הסעיף, אי אפשר להצביע עליו as is.
נגה רובינשטיין
· -
אתי בנדלר
יש לכם הצעת הדרה ל "אולפן משני"? הבו לי הגדרה - -
קריאות
· - -
אתי בנדלר
אני גם מבקשת לדעת מה יקרה אם זכייניות ערוץ 2 תממשנה את איומיהן לעזוב את ירושלים עקב אי אכיפת הסעיף הזה.
קריאות
· - -
אתי בנדלר
נווה אילן.
היו”ר אופיר אקוניס
אני מכיר היטב את גבולות ירושלים המורחבת ואלה ששורינו בחוק יסוד: ירושלים, בתיקון מצא ב-2000, יהושע מצא, ונווה אילן לא בגבולות הללו. לא בגבולות המוניציפאליים של ירושלים.
נחמן שי
לא בישיבה – אני אתן לך את כל סיפור המעשה.
קריאות
---
היו”ר אופיר אקוניס
את מנסחת איזה נוסח ברוח הרעיון של מנשה סמירה, שהוא רעיון טוב?
נגה רובינשטיין
של ההסדר השלילי?
היו”ר אופיר אקוניס
אני שואל את יוסי ורשבסקי: רוצים להכין כאן סעיף שיכין אותך למעבר לירושלים.
יוסי ורשבסקי
תראו, רבותיי - -
היו"ר אופיר אקוניס
רגע, אתה צריך לבוא ולומר לנו שתתחיל בהכנות לדבר הזה.
קריאה
מה הפשרה, תגיד לנו?
היו"ר אופיר אקוניס
שהאולפן המרכזי יהיה בירושלים. מנשה העביר נוסח.
קריאות
· - -
היו"ר אופיר אקוניס
אני שואל את יוסי ורשבסקי על התכניות. האם כמנהל כללי של חברת ישראל 10 הוא מכין תכנית לדבר הזה.
יוסי ורשבסקי
כמנהל הכללי של ישראל 10 שקיבל הסכם לפני חצי שנה, הסכם שהוא חשב שהוא מתחיל לעבוד לפני חצי שנה על החזרים ועל החזר חובות ומהחצי השנה הזו נוספו לנו, לדעתי, החזרים של משהו כמו 35 מיליון שקלים והחברה מתכוונת לעמוד בכל מה שהיא התחייבה עד עתה ככתבו וכלשונו. המקורות נגמרו. לבוא ולהגיד שאני אעשה תכנית-תכנית אני יכול לעשות. לא נראה לי שאפשר ליישם את התכנית במסגרת המקורות שיש לחברה.
נגה רובינשטיין
אנחנו מדברים על היישום של הדבר הזה בעוד שנתיים. אם אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה בעוד שנתיים אז חבל גם ללכת על הסעיף בנוסחו המקורי.
יוסי ורשבסקי
יכול להיות. תראי, מדובר פה - -
היו”ר אופיר אקוניס
עושים חוק מיוחד להארכת הזיכיון של החברה שלך. אתה צריך להראות שאתה רוצה אותו.
יוסי ורשבסקי
אנחנו מאד רוצים וגם רוצים לעמוד בכל מה שאנחנו מתחייבים. להגיד שפה, בלי שאני מדבר עם בעלי המניות שלי, שיש פה פתאום מקור נסתר של 40 מיליון שקל, שזו עלות מעבר כזאת – לא נראה לי שאני יכול.
היו”ר אופיר אקוניס
אני מציע לא להצביע על הסעיף. זה סעיף במחלוקת.
נגה רובינשטיין
הסעיף הזה נמצא בפניכם כבר מספר חודשים. אם אין בכוונתכם לקיים את הוראות הסעיף בתום השנתיים ולעבור באופן מלא לירושלים, אז אל"ף- נכון היה שנדע את זה מלכתחילה. אבל - -
יוסי ורשבסקי
היו לנו השגות לגבי הרבה דברים שבסוף, באמת- נכנענו וקיבלנו את דעתכם. חשבנו שיש ביכולתנו לעבור. אני מדבר אתך על כל מיני מחויבויות שלקחנו על עצמנו בחצי השנה האחרונה שחשבנו שלא ניקח.
היו”ר אופיר אקוניס
בוא נעשה סיכום ביניים – הצעתי למחוק את סעיף מספר 1, שגם אמרתי בפעם הקודמת שאני לא יכול לקבל אותו, יחד אתך ועם חבר הכנסת ציון פיניאן. אם אינני טועה, זה היה בישיבה קודמת באולם אחר, ואז אמרו לנו שהמשמעות של זה זו הפרה מיידית, ובעצם – שלילת הזיכיון או פרסום מכרז חדש. לא היינו רוצים באמת בדבר הזה, וגם לא נדמה כרגע שזה קשה לביצוע. אז אנחנו הצענו, על פי הצעתו של מר סמירה, ובתמיכת הגב' דאבוש נוסח נוסף שבא ואומר שבשנתיים הללו, או אפילו לפני, בתוך השנתיים – יש לך נוסח?
נגה רובינשטיין
העיקרון הוא להישאר עם הסעיף הנמצא היום אבל לחייב את ישראל 10 להגיש תכנית לפיה בתום שנתיים, בחודש ינואר, 2011 הם עוברים לירושלים, תכנית שתאושר ותהיה חלק מהתנאים - -
קריאות
· - -
נגה רובינשטיין
תושלם עד 2011 ומאז ערוץ 10 יצטרך לשדר מירושלים במסגרת שידורי החדשות.
קריאות
- - -
נגה רובינשטיין
ההצעה שאנחנו מדברים עליה כעת היא לאפשר לישראל 10 במהלך התקופה - -
זבולון אורלב
קודם כל תגידי – מה יהיה הסטאטוס החוקי לפי הצעתך. איזה חוק נשאר?
נגה רובינשטיין
החוק היום מחייב את חדשות ישראל 10 לשדר מירושלים - -
זבולון אורלב
החוק המקורי. החוק המקורי לא משתנה.
נגה רובינשטיין
החוק המקורי לפי הצעתנו משתנה. הצעת החוק שבאנו אתה לוועדת הכלכלה אומרת שבמהלך השנתיים הקרובות ערוץ ישראל 10 יוכל להמשיך לשדר במקום שידוריו כפי שהוא היום – אני מדברת על חברת החדשות של ישראל 10, כאשר הוא יעמוד בהוראות החוק ככל שיוקם אולפן שידורים משני. בסוף 2011 על חדשות 10 יהיה לעבור - -
זבולון אורלב
כלומר, את משנה את נוסח המחוק המקורי.
קריאות
· - -
נגה רובינשטיין
הסעיף המקורי נשאר במתכונתו.
היו”ר אופיר אקוניס
הכחול משנה את הלבן.
נגה רובינשטיין
אבל הסעיף הלבן אינו נמחק.
היו"ר אופיר אקוניס
כתוב כאן: 3א' – זה החוק הראשי, הלבן. החוק הזה בא לתקן - - וכתוב: תיקון סעיף 3א - - -
נגה רובינשטיין
הסעיף הלבן אינו נמחק. יש תוספת, מעין הוראת שעה. ולכן, הסעיף בחוק נותר.
מנשה סמירה
כתוב: "...ואחריו יבוא"- -
אתי בנדלר
תן לנגה להסביר.
זבולון אורלב
אם אני מבין את הצעתך נכון, את בעצם מציעה שמה שכתוב בכחול – שיישאר.
נגה רובינשטיין
רק נבהיר שהכחול לא מוחק את הסעיף הקיים היום בחוק הלבן, אלא משנה את ההסדר לתקופה של שנתיים.
אתי בנדלר
לגבי הערוץ השלישי בלבד, שיהיה ברור.
נגה רובינשטיין
נכון. לגבי הערוץ השלישי, המסחרי, בלבד. אנחנו מציעים להוסיף, בהמשך לדיון שהיה כאן קודם, עוד חלק - - -
זבולון אורלב
איפה הייתם מאז שחוקק החוק הזה והיתה הפרה? איפה הייתם? לא כאב לכם שמאז שחוקק החוק – שש שנים - - אני אגיד לך מה אני מציע: אני מאד מפחד, שוב, מניסיוני – שחקיקה שהיא לשנתיים היא לא לשנתיים. אני אראה לך הרבה הוראות שעה שהן הוראת שעה ועוד הוראת שעה ועוד הוראת שעה. החל מחוק ההסדרים, שככה התחיל. לכן, אני מאד חושש מהמצב הזה. אני לא חולק על התוצאה שרוצים להגיע אליה. הסברתי. אני לא טמבל מוחלט ואני מבין שבתוך שנתיים, תוך שנה, אי אפשר להביא לקיום החוק במלואו. אני מבין את הדבר הזה. במקרה גם אני ניהלתי פעם משרד קטן. במקרה גם הייתי פעם שר. אני מבין מה אפשר ומה אי אפשר. זה ברור לי לחלוטין.


השאלה – מה הנורמה. אני דבק בזה שלא תוסיפו תג ולא פסיק לחוק המקורי, אבל ערוץ 10 יודיע למועצת – במשך 6 שנים חטאנו, פשענו, עווינו. בעיקבות הדיון החלטנו לתקן את דרכנו ואנו מודיעים: אנחנו מתחייבים בשנת 2010 להתחיל לזוז לכיוון ירושלים. נזיז X אחוזים מההפקות, X אחוזים מהעובדים, ובשנת 2011 עוד. עכשיו נתווכח על כמה נזיז. ברור לי לגמרי שב- 2011 נעמוד על אחוז לא גבוה, כי אני יודע מה אפשר להעביר ומה אי אפשר להעביר. כל הוויכוח בינינו – מה הנורמה. ואני אומר לכם: תורידו את הידיים מירושלים. אל תגעו בעניין הזה. זה לא יעבור, רבותיי, זה לא יעבור.
היו”ר אופיר אקוניס
אני לא אצביע, זה מה שיקרה. זה לא עובר במליאה, זה מה שיקרה.
זבולון אורלב
תרחמו על היושב ראש. הוא לא יכול לעמוד במליאה ולהציע להוריד משהו מירושלים. הוא לא יכול, תבינו את הדבר הזה.
קריאות
· - -
זבולון אורלב
- - הלבן ימשיך, אבל בשונה מהעבר, שהיתה הפרה בוטה, לא ראויה, וכולם נרדמו, הפעם התעוררנו, ומתחיל תהליך. יש מועצה. המועצה יודעת יותר טוב מאתנו מה אפשר. והם יגידו. הציעו X אחוזים, Y אחוזים – יודיעו לנו: רבותיי, תדעו. אנחנו הולכים לקיים עכשיו את החוק, ולא כמו שהיה בעבר, ונקבל את זה.
היו”ר אופיר אקוניס
ואת זה אנחנו רוצים לכתוב.
זבולון אורלב
אני לא רוצה לכתוב בחוק. כי אז אתה מסייג את החוק.
קריאות
· - -
נורית דאבוש
חבר הכנסת אורלב , אם אני מבינה אותך נכון, למעשה- בצד המהותי של שאלת ירושלים כולנו מסכימים. ולאור העובדה שב- 28 בינואר מן הסתם ישראל 10, גם אם תאריך את זיכיונה, לא תתחיל לשדר מירושלים, אז היה תהיה בהפרה. ולכן, ההמלצה שלי אומרת שנשאיר את הסעיף בחוק כמו שאתה מבקש. אבל אפשר להוסיף משפט אחד - -
זבולון אורלב
לא בחוק. למה את רוצה בחוק?
נורית דאבוש
תשאיר את זה כמו שאתה רוצה. יש לי רק בקשה אחת: כדי שאנחנו לא נהיה בהפרה, תסמיך את מועצת הרשות השניה להודיע לך על תכנית מדורגת שבה ישראל 10 מעבירים עד ינואר 2012 - -מעבר לרישיונות, את כל האולפנים שלהם לירושלים.
זבולון אורלב
יש לכם הסמכה כזו בחוק.
נורית דאבוש
לא. אין לנו הסמכה.
אתי בנדלר
הצעת החוק מחייבת את הרשות השניה לשלול את זיכיונה של ישראל 10 אם היא לא ממלאת אחר החוק, הכללים, הזיכיון וכך הלאה. למעט באותם נושאים שבהם ניתן עכשיו שיקול דעת מפורש לרשות השניה. אם החוק לא יתוקן בסעיף זה – אין לרשות השניה שיקול דעת והיא לא תוכל להאריך את זיכיונה של ישראל 10. אני מאד מאד לא ממליצה לסכם עם הרשות השניה בקריצת עין - -
זבולון אורלב
לא, לא. באמירה לוועדה, לא בקריצת עין.
אתי בנדלר
אבל אין לה סמכויות, אין לה - -
זבולון אורלב
תקחי בחזרה את קריצת העין.
אתי בנדלר
הוועדה אינה רשאית להסמיך את הרשות השניה לפעול בניגוד לחוק. אמירת החוק היא מאד ברורה. אני, אם יש לי טענו כלפי הרשות השניה עד כה זה שהיא לא מיצתה את סמכויותיה על פי החוק, ואני הייתי מצפה שייפתח כאן דף חדש - -
זבולון אורלב
אל תביאו אותי לקצה שבגלל ירושלים ערוץ 10 ייסגר אבל אני אומר לך באופן גלוי שבשבילי שאלת ירושלים היא יותר חשובה מסגירת ערוץ 10. אני לא אעמוד על הבמה ולא אצביע בעד כזה דבר ואמריד את כל הקואליציה. זה לא יהיה, כזה דבר. לא יהיה כדבר, שבתקופתנו, בממשלתנו, תעשה דבר שהוא פוגע בירושלים. כל החכמים יתכנסו, ימצאו דרך, בלי לשנות תג אחד בחוק המקורי, איך פותרים את הבעיה, ואין לי בעיה עם המהות.
היו”ר אופיר אקוניס
זה בדיוק מה - -אני מהמר שגם ב "קדימה" יצטרפו - -חבר הכנסת אורלב, תקשיב – ההסתייגות שהוא יגיש, אם זה יישאר ככה, מתקבלת במליאה, מביכה את כל הקואליציה, זה - - אבל בפועל – סוגרת את ערוץ 10.
זבולון אורלב
- -למה שש שנים לא מבצעים את זה, ולא הביאו את זה לקצה. פתאום, עכשיו מביאים את זה לקצה.
מנשה סמירה
חבר הכנסת אורלב- אני מבקש לנסות לשכנע אותך כדי לאפשר, גם שאתה תוכל לשמור - -שיעמוד בעקרונות החשובים שהדגשת, אבל גם יאפשר לפרקטיקה לתפקד. אני, כרגולטור, לא הייתי רוצה שוועדת הכלכלה תעביר לי מסר שיש חוקים אפילו שחשיבותם היא עליונה, כי בהתמודדות היום יומית שלי עם הזכיינים לא הייתי רוצה שיש חוקים שעליהם הייתי יכול לבוא ולומר – גם אם קרה – ותיכף אתייחס לסוגיה של השש שנים. גם אם היה משהו סביב שש שנים שלא עמדנו בזה כהלכה.


ראשית – למהות. ירושלים, החוק יישאר כמו בלבן. יתרה מזאת, גם ברפורמה, ברישיונות זה מופיע וזה מקודש. חברת החדשות, גם במעבר לרישיונות, תישאר בירושלים. אז אתה הבטחת את עצמך בעקרונות המהותיים בשני הצדדים: גם בתקופת הזיכיונות וגם בחתירה לעתיד בתקופת הרישיונות.
זבולון אורלב
תודה רבה, אני הולך. את כל היתר תעשה לבד. עד כאן אני מסכים אתך.
היו”ר אופיר אקוניס
רגע, אבל מנכ"ל ישראל 10 אמר שיש לו חובת התייעצות עם בעלי המניות.
מנשה סמירה
אז ישראל 10 לא יקבל רישיון אם הוא לא רוצה להקים את חברת החדשות בירושלים, נקודה. אני לא שואל אותו. ממתי אני שואל את הלקוח איפה הוא רוצה להקים? יש הצעת חוק עקרונית, יש רפורמה, ומי שמקים ומסוגל לעמוד - -
קריאות
- - -
נורית דאבוש
ערוץ 2 לא יירד לתל אביב משום שמהותית, אם הוא רוצה לעבור לרישיון ב- 2012 לא נכון לו, מקצועית, לעבור לתל אביב.
זבולון אורלב
זה הכל המלצות. הרי מה קרה? – שש שנים לא עשו - -
קריאות
· - -
מנשה סמירה
חבר הכנסת אורלב- בתקופת השש שנים האלה – אל"ף, ישראל 10 היו פעמיים או שלוש לקראת סגירה, כך שכל פעם כשהסוגיה הזו עמדה על הפרק, האם לממש אותה – לא היה טעם משום - -


שתיים – כיוון שזה היה, מבחינת החוק, בתוך תקופת זיכיון, לא היה שם איזשהו צד דרסטי של הארכה, של שינוי. ניתן היה, יחסית, אני לא אוהב את זה, זה לא נשמע טוב, אבל רגולטור אחראי בתקופה הזו שקל את השיקולים לכל הצדדים. אני לא מתפאר בזה, אבל יחד עם זאת אני אומר לך שלא היתה אפשרות אחרת אלא אם היינו סוגרים אותם כבר לפני שלוש שנים, ואף אחד לא רצה לעשות את זה.


כל מה שאנחנו מבקשים, כדי לשמור על החוק החשוב הזה, של ירושלים, ושלא ברגל גסה לא נקיים אותו ברשות, גם, הרשות הציבורית הרגולטורית, אלא – שאנחנו מבקשים בהסמכה, באישור ועדת הכלכלה, עם הצגת התנאים.
זבולון אורלב
אתה מבין ברגולציה יותר טוב ממני, ואתה עושה את זה טוב מאד. אני מבין בחקיקה, ואני אומר לך שכל דבר שאתה עכשיו תשנה, לא תצליח להוציא את זה גם בעתיד. תזכור מה שאני אומר לך. נער הייתי וגם בגרתי. בחוקים האלה, שיש כוחות כלכליים, ויש בעלי הון – בצדק, אלה הכוחות הדמוקרטיים, אני לא מגנה את זה – אני כבר רואה: אם שש שנים הם כל פעם ויתרו, עכשיו, כשיש כבר מוצא, מה איכפת לכם? תאריכו את זה. מה הבעיה? זה מה שיקרה. אני לא יכול לתת יד לזה.
נורית דאבוש
אבל חבר הכנסת אורלב, אנחנו יושבים פה על מנת להאריך את זיכיונו של ערוץ 10 - -
זבולון אורלב
ואני בעד.
נורית דאבוש
- - מנקודת מבט שבה אנחנו מבינים שהרפורמה בדרך. אנחנו מדברים על חקיקה של חוק שאף אחד מאתנו לא שבע רצון ממנו. לא היינו רוצים להגיע לכאן אם לא היתה רפורמה ב – 2012. אנחנו מדברים על תקופה שהיא תקופת מעבר.
זבולון אורלב
מי שהסמיך אותך שש שנים , הסמיך אותך גם ל - -
נורית דאבוש
אני אענה לך גם לגבי השש שנים. אני הייתי שם בחלק גדול מהשש שנים. אני הייתי בחלק גדול מהשש שנים ואני יכולה לתת לך תשובות לגבי השש שנים. אבל לגבי התקופה בה אנחנו יושבים פה, כדי לחוקק את החוק שאתה בעצמך מודה כרגע שאם אנחנו חושבים שמחר בבוקר חברת החדשות של ערוץ 10 עוברת לירושלים – זה בלתי ישים בעליל. אם אנחנו חושבים שאי אפשר לדלג על העניין הזה ואם אנחנו לא רוצים להיות פה -- נניח שהיינו בעבר כאלה, אנחנו ודאי עכשיו לא רוצים להיות כאלה, אז אחת משתיים: או שאנחנו פרגמטיים ואומרים: אנחנו שומרים על המהות, ומאפשרים בכלים הגיוניים-מקצועיים את המעבר לירושלים, או שאנחנו עכשיו מקדשים את הנוסח כך שבצורה כזו אתה בעצם סוגר את ערוץ 10, חד משמעית. אני, ב-17 לחודש, אם החוק הזה לא משתנה, אולי טעיתי בעבר – הפקתי - -גם אני נערה הייתי וגם בגרתי - -
קריאות
· - -
נורית דאבוש
אם ב- 17 לחודש החוק יתקבל ואנחנו נצטרך לפני הקריאה השניה והשלישית לדון בשאלת הארכת זיכיונות של ערוץ 10 ויש פתרון עם הקולנוע ויש פתרון בכל מה שקשור בתוכן, בסוגה העלית, ויש פתרון לכל השאלות, ותעמוד שאלת ירושלים, אני אומרת לך כאן: אני אודיע למועצת הרשות השניה לשלול מהם את הזיכיון וב -
זבולון אורלב
אני, במקומך, לא הייתי. אני, כמנכ"ל, הייתי אומר: רבותיי, יש מציאות. אם הגעת אתם להסדר, הם מתחילים עכשיו תהליך, הם מעבירים X - -
קריאות
· - -
זבולון אורלב
גם המחוקק הוא לא עיוור.
דנה נויפלד
לא, לא. אבל זה בניגוד לחוק.
היו”ר אופיר אקוניס
אני רוצה לשאול שאלה- על ה- 17 בינואר.
נורית דאבוש
חבר הכנסת אורלב, אפרופו - -שאלת אותי עכשיו שאלה מאד קשה, מה עשינו שש שנים. שש שנים חיינו במציאות תקשורתית. ידענו מה קורה עם ערוץ 10. ניסינו לקבל החלטות שהן אחראיות. אולי טעינו. אבל אם אתה היום, בנקודת הזמן הזו, שבה גם אנחנו, כרשות, הפקנו את הלקחים שלנו בשאלת ערוץ 10. היום, בנקודת הזמן הזאת אתה אומר לי: זה החוק וזו המציאות - -
זבולון אורלב
ואני אומר לך: תקבלי החלטה אחראית.
היו”ר אופיר אקוניס
יש לי שאלה: חבר הכנסת אורלב, אתה אמרת: אם ירושלים לא תהיה, לא יהיה ערוץ 10. אני רוצה לשאול שאלה שהציבור רוצה עליה תשובה מהרשות השניה: אם ב- 17 בינואר, או ב- 27 בינואר – החוק נניח לא יעבור, כי ירושלים תהיה יותר חשובה לכנסת מחברת ישראל 10, מה קורה ב- 28 בינואר, יש החשכת מסך? או – האם הרשות השניה מקבלת לידיה את הפעלת האפיק ששמו – 10? האם יש לכם אפשרות? האם אתם משדרים שם קליפים 20 שעות? חדשות? מקימים אולפן? האם זו החשכת מסך או שהרשות השניה מקבלת לידיה את הפעלת האפיק ששמו 10.
יוסי ורשבסקי
אני מוחא על הזלזול ועל קלות הדע שפה אתה מוחק אלף עובדים. אלף עובדים מחקת בשניה זו.
היו”ר אופיר אקוניס
לא מחקתי אף אחד.
קריאות
· - -
היו"ר אופיר אקוניס
לא מחקתי אף אחד. אני שואל את הרשות השניה – אולי הם ייקלטו בערוץ שתפעיל הרשות השניה.
יוסי ורשבסקי
אז אני כבר אומר לך שמחקת אלף עובדים.
היו"ר אופיר אקוניס
לא מחקתי אף אחד. שאלתי שאלה שהציבור רוצה לדעת עליה תשובה. הרי בזה אנחנו עוסקים פה – האם האפיק הזה, ששמו 10, יהיה עליו שידור כלשהו על ידי חברת ישראל 10? על ידי חברה אחרת? על ידי הרשות השניה? אני לא יודע.
קריאה
כבר סגרת?
היו"ר אופיר אקוניס
לא סגרתי. שאלתי שאלה.
נורית דאבוש
אם ב- 28 לחודש לא תהיה הארכת זיכיון של ישראל 10 המשמעות היא קודם כל שערוץ 10 יפסיק לשדר. חד משמעית.


דבר שני – אנחנו נבחן את האפשרויות שיש לנו. אבל גם האפשרות הטובה ביותר שיש לנו, להפעיל את 10 על השלט היא אופציה גרועה ביותר.
היו”ר אופיר אקוניס
אבל היא ישנה?
נורית דאבוש
נניח שהיא ישנה. נניח שאנחנו נצליח להתארגן. זה יהיה קשה מאד. בוא - -צריך להגיד את זה בקול רם.
דבורה קמחי
- - לא עולה בקנה אחד - , כי על פי החוק הרשות השניה משדרת באמצעות בעלי זיכיון ולא באמצעות עצמה. ולרשות השניה מותר - -
קריאות
· - -
דורון אבני
אם ייקבע בחוק שהרשות השניה רשאית בתקופה של שנתיים לקבוע הסדרים, ובלבד שהסדרים אלו יבטיחו את מעמדה של ירושלים – מבחינתך, בעיקרון של - - ירושלים - -
זבולון אורלב
כל מה שאמרת – לא יהיה זמני.
נחמן שי
הרי ברור לכל בר בי רב, שאי אפשר להעביר את חברת החדשות של ערוץ 10 לירושלים. אז אם יחליט מי שיחליט- הוא גוזר עליהם גזר דין מוות בעיוורון. אז אף אחד לא רוצה לראות את זה, משום סיבה, ולא רק בגלל אלף העובדים. גם בגלל אלף עובדים וגם בגלל האינטרס הציבורי.
זבולון אורלב
אין ויכוח על זה.
היו”ר אופיר אקוניס
נכון.
נחמן שי
אז אני אומר- ניתן להם את המסדרון הזה של השנתיים, שהוא, לדעתי, חיוני. בתוך השנתיים האלה הם יצטרכו לעבור לירושלים, ובכל מקרה - -
היו”ר אופיר אקוניס
אומר לך המנכ"ל שהוא רוצה להתייעץ עם בעלי המניות, ולכן אפסח על הסעיף הזה.
יוסי ורשבסקי
על זה אני לא צריך להתייעץ.
קריאות
· -
זבולון אורלב
אני יותר ליברלי אפילו ממך. הם לא מסוגלים להעביר - -.
נחמן שי
אז מה אתה מציע?
זבולון אורלב
מסוגלים להעביר 20%, 30% - -
היו”ר אופיר אקוניס
אני מקבל את הצעתו של המנכ"ל. הוא יתייעץ ויחזור אלינו.
נחמן שי
זבולון אורלב ואני גם חברי השדולה למען ירושלים. אנחנו לא יכולים למעול בתפקידנו הציבורי. הרעיון הבסיסי הוא שחברת החדשות צריכה לעבור לירושלים. אני לא חושב שיוסי ורשבסקי מתנגד לזה באופן עקרוני, כי אם הוא מתנגד באופן עקרוני – אין לנו על מה לדבר.
קריאות
- - -
נחמן שי
אז זה צריך להיות מעוגן בחוק. כל מה שנשאר זה לחשוב איך חברת החדשות של ערוץ 10 עוברת בהדרגה לירושלים, בקצב שיוסכם עליו – וחבר הכנסת אורלב עוד יותר ליברלי ממני ואומר: אפילו לא בשנתיים, אני רוצה לראות עליית נפח פעילות משנה לשנה עד שתושלם בסוף התהליך העברת חברת החדשות.
קריאות
· - -
זבולון אורלב
החוק המקורי לא ישתנה. המעבר בהדרגה יהיה לפי החלטת המועצה.
אתי בנדלר
חבר הכנסת אורלב, כדי למנוע ספק: אין למועצה סמכות לקבל החלטה מנהלית בניגוד לחוק.
קריאות
· - -
אתי בנדלר
אי אפשר להסמיך את המועצה לקבל החלטה מנהלית אלא אם כן - -
היו”ר אופיר אקוניס
אני מציע רגע שנלך במישור הפרקטי – נגיד שנאשר את זה, וחבר הכנסת אורלב מודיע שהוא יגיש הסתייגות. בהנחה שזה עובר ככה, ואני אומר לכם לפי הערכותיי הפוליטיות שזה יעבור, גם. לכן אני - -
קריאות
- - -
דנה נויפלד
חבר הכנסת אורלב זה תקדים מאד מסוכן שהמחוקק בעצמו אומר שהוא מאפשר לרשות מנהלית שהוא קבע את החוק לגביה לפעול בניגוד לחוק. זה תקדים מאד מסוכן – שאתה בעצמך, שהמחוקק קובע את הדין ואומר – ביד אחת אני קובע אותו וביד שניה אני מאפשר להפר אותו. תקדים מאד מסוכן.
זבולון אורלב
אני חולק עליך. אני אראה לך 20 חוקים שהמחוקק חוקק, והוגש בג"ץ, ובאה הרשות המבצעת ואמרה: אני לא יכולה הכל ביום אחד, לכן אני עושה את זה בהדרגה. אפנה אותך לחוק השילוב. חוקק חוק השילוב, באו ההורים וטענו – יש לנו זכויות. אמרה הממשלה – רבותיי, החוק הזה עולה 300 מיליון שקל, נבצע אותו בחמש שנים, כל שנה- 50 מיליון שקל, והבג"ץ קיבל את הדבר הזה וכל שנה הוסיפו. רבותיי, גם הבג"ץ וכולם – כולם עובדים עם שכל, לא עם ראש בקיר. אז אני אומר: אם יש תכנית מסודרת שמוצגת בפני הוועדה על ידי מי שמוסמך, על ידי המועצה, כי הם מכירים את המצב, תראי – אם הם יציגו שבשנת 2010 הם מתקדמים ב- 5% ובשנת 2012 – עוד 5% ברור שיצחקו מזה. לא לזה התכוון המשורר. הכוונה היא שביד נקייה, במידת האפשרויות, בלי למוטט את הערוץ, יראו מה אפשר, יודיעו לוועדה. אני חולק עליך. אני אראה לך 30 דוגמאות של חוקים מאד חשובים שלמרות שיש תחולה- לא הולכים עם הראש בקיר.
נגה רובינשטיין
לא, אתה מדבר על מצב הפוך.
זבולון אורלב
מה אתם הולכים עם ראש בקיר. אני חושד שהוויכוח שלנו הוא כאן לא על השנתיים. אנחנו כבר מתווכחים על מה יקרה אחרי השנתיים. ואני, לכן, מפחד מאד מהדברים האלה. כל מה שייכנס כאן, אני מודיע לכם – יהיה ב- 2013 עד - -
מנשה סמירה
אבל לשיטתך אתה נותן לנו 10 שנים.
זבולון אורלב
לא. אני כל רגע יכול להגיש בג"ץ נגדך מדוע זה לא עובד. כל רגע. אני עוקב אחריך. זה ההבדל - בגרסה שלי – הנשק בידי.
מנשה סמירה
ברגע זה מתנהל בג"ץ. אם לא תהיה הסדרה בחוק - -
זבולון אורלב
הבג"ץ יהיה צודק אם 6 שנים לא הזיזו עובד אחד לתכנית הפקה. אבל אני אראה לך 30 דוגמאות, אפילו חובה בחוק – התחילו לבצע - -
קריאות
· - -
זבולון אורלב
חלקו לי קודם מחמאות. המחמאות שחילקתם לי הן קטנות ליד היועצת המשפטית, אתי בנדלר. היא ביקשה שבוע ימים, תנו לה שבוע ימים. היא קצת יותר ותיקה מאתנו ומבינה את העניין, יודעת על מה אני מתעקש ועל מה לא.
היו”ר אופיר אקוניס
אנחנו לא מגיעים פה לפתרון, לא נצביע על זה היום.


מנכ"ל חברת ישראל 10 - האם ב- 2010 תעבור לירושלים?
יוסי ורשבסקי
אני רוצה להפנות אתכם לישיבה שלפני הקודמת, כשדיברנו על רישיון. עמדתם על כך שזכיין שאינו עומד בתנאי הזיכיון לא יקבל רישיון. אם בתנאי הרישיון כתוב שצריך להיות בירושלים, אני מניח שנהיה חייבים להיות בירושלים. אם לא – לא נקבל רישיון.
אסף אמיר
למה אי אפשר להגיד שעל מנת לקיים את סעיף 1 בחוק להגיע בשנה הקרובה להסדר עם ערוץ 2?
קריאות
· - -
זבולון אורלב
אני מסכים אתך במהות, אני מסכים עם המנכ"ל במהות.
אסף עמיר
אבל אתה אומר – לחזק את הסעיף של ירושלים, הרי הם הפרו את כל הסעיפים - - ופרסו להם - -תאפשר להם לפרוס גם את זה.
היו”ר אופיר אקוניס
סעיף 2 כבר הקראנו. יש תיקונים בסעיף קטן (6). תקראי מאיפה שיש תיקונים.
ליאת גלזר
[
אני אקרא: "2 (2) בעל הזיכיון הגיש למועצה, לאישורה תכנית מפורטת הכוללת שלבי פעולה, להשלמה עד יום ט' בטבת, התשע"ה (31 בדצמבר, 2014) של ההתחייבויות והתנאים לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הזיכיון, שבהם לא עמד בעל הזיכיון במהלך תקופת הזיכיון, ושעניינים ההוצאה לשם הפקה של סרטים ישראלים כמשמעותם בכללים שקבעה המועצה, בסכום של 20 מיליון שקלים חדשים (בסעיף זה – התכנית להשלמת הוצאה לקולנוע); הסכום האמור יעודכן בהתאם להוראות סעיף 8(ד) לתוספת השניה;"
אתי בנדלר
הוועדה קבעה שאת התאריך בפסקאות (5) ועוד פסקה אחת – נקבע לפני - -
היו”ר אופיר אקוניס
הגברת דאבוש נקבה בתאריך חדש – 17 בינואר. אז נשנה את זה. זאת אומרת שעד לאותו מועד ימסרו לכם את התכנית - -
נורית דאבוש
עד לאותו מועד ישראל 10 ימסרו לנו את התכנית, היא תיבדק על ידי הדרג המקצועי, תופץ על פי הנהלים לחברי המועצה, ואז נוכל לקבל החלטה.
היו"ר אופיר אקוניס
ואז אנחנו יכולים להעלות את זה.
נורית דאבוש
ודאי. אנחנו נודיע לכם אם אישרנו או לא.
היו"ר אופיר אקוניס
זה מה שקבענו בישיבה לפני הקודמת.
דורון אבני
רק צריך לזכור שעד אז צריך להינתן פתרון לנושא של חברת החדשות.
היו"ר אופיר אקוניס
הכל יהיה, עד אז. אל תדאג.
אתי בנדלר
שימו לב שאם כך צריך לשנות גם את המועד הנקוב בפסקה (6). במקום "...בתוך 14 ימים מיום תחילתו של החוק".
ליאת גלזר
כרגע, בפסקה (6): "בעל הזיכיון מסר לרשות בתוך 14 ימים מיום תחילתו של חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32)(הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע-2009 (בסעיף זה- תיקון מס' 32), פיקדון כספי או ערבות בנקאית, בסכום של 20 מיליון שקלים חדשים, להבטחת ביצוען של התכנית להשלמת סוגה עלית והתכנית להשלמת הוצאה לקולנוע, בנוסף על הערבויות שהמציא לרשות לפי סעיף סעיף 33(ב)(3)".


אני עושה פה הפסקה. כאמור- כתוב שהערבויות או הפידון יימסרו לרשות בתוך 14 ימים מיום התיקון הזה. כשהתחלנו את הדיונים זה אכן היה מועד רלבנטי. עם זאת, ככל שהזמן זז, ואנחנו מתקרבים ל – 27 בינואר, שזה תום תקופת הזיכיון הנוכחית של ערוץ 10 אז יכול להיות מצב ש-14 ימים יחרגו מאותו מועד וזה לא משהו שהוא הגיוני. כלומר, יהיה צריך בעצם להגיד שאו באופן מיידי, או – 14 ימים לא יאוחר מ – 27 בינואר, או 14 ימים מ- 27 בינואר, המוקדם מביניהם.
אתי בנדלר
בעצם- עד ליום 27 בינואר, זה הרעיון.
יוסי ורשבסקי
אני רוצה להפנות את תשומת לב כל אחד מכם מה זה ללכת ולהביא ערבות בנקאית. זה לא דבר שעושים אותו מעכשיו לעכשיו. אין שום סיכוי שנצליח לעמוד ב- 27 בינואר - -
קריאה
אז זו בעיה.
יוסי ורשבסקי
אני יודע שזו בעיה, ולכן אני מעלה את זה פה. כדי להביא ערבות בנקאית צריך 60 יום. זה היה אמור להיות 14 ימים ואמרתי לכל הנוגעים בדבר שב- 14 ימים אף אחד לא מסוגל להביא ערבות בנקאית. אבל, היות וחשבנו שנעביר את החוק ביולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר - -
היו”ר אופיר אקוניס
ביולי ובאוגוסט לא היה בכלל חוק. אולי בערב ראש השנה היה סיכום על הקולנוע שהופר בינתיים.
יוסי ורשבסקי
60 יום אחורה- לא היתה בעיה. כעת, בגלל שיש לנו שני בעלי מניות שאין להם עסקים בישראל, כרגע הם בכלל בחופשה. אין סיכוי להביא ערבות בנקאית עד 27 לחודש. אני רוצה להציע את ההצעה הבאה על מנת להיות פרקטי. היות ואנו מתכוונים לעמוד בכל תג וסייג של ההסכם אני מבקש להכניס לחוק: "הזכיין יביא את הערבות הבנקאית 60 יום מיום כתיבת החוק" ואם הוא לא יביא- הזיכיון נשלל.
לאה ורון
יום אישור החוק.
יוסי ורשבסקי
ואם הוא לא יביא- הזיכיון נשלל.
היו”ר אופיר אקוניס
במילים הללו? בלי שיקול דעת שלכם, זה מה שהוא אמר.
נורית דאבוש
אני בעד שבחלק הזה – תיטול מאתנו את שיקול הדעת.
היו"ר אופיר אקוניס
לא אני אטול, החוק ייטול.
קריאות
· - -
נחמן שי
אולי אתה יכול להביא חלק בינתיים?
יוסי ורשבסקי
אני לא מבין מה הבעיה. אנחנו נביא את הערבות הבנקאית. חבר הכנסת שי, זה לא פשוט. אנחנו התחלנו תהליך. אנחנו מתכוונים להביא את הערבות הבנקאית, אנחנו רוצים הארכת זיכיון.
קריאות
- - -
נגה רובינשטיין
קודם כל, מעבר לעובדה שבעלי המניות בחופשה- אני לא חושבת שזה רלבנטי. לגופם של דברים - עמדת הממשלה היתה ועודנה, למיטב הבנתי – שאנחנו הסכמנו לראות בעובדה שהתוכן והכספים של ישראל 10 שהיו אמורים להיות מוזרמים עד תום תקופת הזיכיון הראשונה על פי הוראות החוק לא חייבים להיעשות כך, אבל בתמורה לכך חייבת להיות מועמדת ערבות בנקודת הזמן שבה ישראל 10 מסיימת את תקופת הזיכיון הראשונה ולפני ההארכה הראשונה, כתנאי להמשך השידורים של ישראל 10. זה חלק, מבחינתנו, מחובות העמידה של ישראל 10 בתנאי הזיכיון.


עכשיו, מה שמציע מנכ"ל ישראל 10 זה שאנחנו נאפשר להם לא למלא את המחויבויות עד תום תקופת הזיכיון הראשונה. זאת אומרת, שהוא יוכל למלא את המחויבויות גם באופן המרוכך יותר - -
יוסי ורשבסקי
לא זה מה שהצעתי- -
נגה רובינשטיין
אז אני לא מבינה. מבחינתנו, הסכמנו לראות סוג של קיום בעצם העמדת ערבות, אבל חשוב שהקיום הזה יהיה לפני הארכת הזיכיון, ומה שאתה מבקש כאן זה לדחות את הקיום, גם בפרשנות הרחבה שהממשלה הולכת עליה, אחרי תום תקופת הזיכיון.
יוסי ורשבסקי
בואו ואני אגיד לכולכם למה לכולם זה כדאי - -
אתי בנדלר
מה הוא פרק הזמן המצומצם ביותר בצורה רצינית שאתה יכול לעמוד בו.
יוסי ורשבסקי
תוך 60 יום – זה מה שאמרתי. אני אשתדל להקדים.
היו”ר אופיר אקוניס
ואתה עדיין בעד הנוסח: אם לא- יפקע הזיכיון לאלתר.
יוסי ורשבסקי
כן. ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו כעת יוצאים להפקות –
היו"ר אופיר אקוניס
עמדתך התקבלה.
נגה רובינשטיין
אני חייבת לומר שבפני הוועדה לא הונחה כאן תשתית עובדתית שאומרת שהדבר אינו אפשרי. נאמר כאן על ידי מנכ"ל ישראל 10 שהדבר אינו אפשרי. לא ראינו ניירות של הבנקים שהדבר לא אפשרי - -
היו”ר אופיר אקוניס
אתם דיברתם על הדברים האלה --, כל הצדדים פה?
נגה רובינשטיין
האמת – שכן. עם כל מי שרצה לדבר אתנו – דיברנו.


אבל בנפרד, גם אם הוועדה מקבלת את ההצעה הזו בניגוד לעמדת הממשלה, כפי שמסתמן כאן כרגע.
היו"ר אופיר אקוניס
לא בניגוד. זה - -שניה ושלישית. יש את עמדת הוועדה בנושא ירושלים, היא גם בניגוד לעמדת הממשלה. נמצא פתרון.
נגה רובינשטיין
גם אם תגיע הוועדה לעמדה כזו, אנחנו מבקשים שלכל הפחות תהיה הוראה ברורה שאם הערבות לא משולמת בתוך 30 יום - -
קריאה
60 יום - -
נגה רובינשטיין
הזיכיון יופקע לאלתר ללא שיקול דעת.
קריאות
- - -
נגה רובינשטיין
זאת אומרת שב- 17 בינואר לא יהיה קיום שיהיה עד תום תקופת הזיכיון הראשונה. זו המשמעות. העיקרון של הצעת החוק אמר שעד תום תקופת הזיכיון הראשונה הם חייבים לעמוד בקיום. מה שאתם כרגע מחליטים עליו הוא סטייה מהעיקרון הזה, שאומר שהקיום יכול להיות גם אחרי תום תקופת הזיכיון הראשונה. המשמעות של הדבר הזה מבחינתנו היא רבה מאד, מכיוון שעכשיו אנחנו גם מסכימים לזה שערוץ 10 יכול לא לעמוד בחובות הקיום שלו ב – הכי רחבה, עד תום תקופת הזיכיון ואף על פי כן יקבל את המתנה המאד גדולה הזאת של הארכת - -
קריאות
---
דנה נויפלד
- - -
היו”ר אופיר אקוניס
· - -
נגה רובינשטיין
אבל הזיכיון כבר אחרי ההארכה יפקע. זה לא הזיכיון הנוכחי יפקע.
יוסי ורשבסקי
בואי נהיה פרקטיים. מה המדינה תפסיד? אם אנחנו עכשיו פושעים, אין הארכת זיכיון, תצאו עכשיו למכרז. עוד 60 יום, אם אנחנו פושעים, גנבים, לא נביא את הערבות הבנקאית – אז מה יקרה? בחודשיים האלה נוציא עוד הפקות, נוציא עוד כסף - -
קריאות
· - -
היו"ר אופיר אקוניס
נגה, זה יהיה כתוב – זיכיונו יפקע לאלתר.
קריאות
· - -
נגה רובינשטיין
איך אנחנו יודעים שבעל המניות לא יכול להביא את הערבות הזאת? על יסוד מה?
דורון אבני
חשוב להבין- האם קשיי המימון שמדברת עליהם ישראל 10 רלבנטיים גם לפסקה (7) שהיא לא פחות חשובה שמדברת על כספים שבאותו מועד אמורים להגיע לרשות השניה, של דמי זיכיון. כי גם כאן יש את אותם 14 יום. אז אני חושב שהוועדה צריכה להסתכל על התמונה המלאה, כי לרשות השניה יש בעיה חמורה. דיברתם רק על הערבות.
היו”ר אופיר אקוניס
אומרת יושבת הראש, נורית דאבוש שזה רק על הערבות. קיבלתי את הדבר. נשמע גם מהמנכ"ל – שמעת שאנחנו מדברים רק על הערבות? זאת אומרת רק על סעיף (6) אני משנה את הזמן – 60 יום. לא על סעיף (7).
מנשה סמירה
אני כבר מודיע – זה בלתי אפשרי. מי שבכלל מעלה על דעתו – אתה נותן להם אפשרות, הם שוקלים. יש פה איזה סוג של דיון - -
היו”ר אופיר אקוניס
לא. אין דיון.
נגה רובינשטיין
אני יכולה עוד פעם לשאול: על יסוד מה אנחנו יודעים שאין אפשרות - - יש מכתבים מהבנקים? יש כאן בעלי מניות שכן נמצאים שאומרים שהדבר לא אפשרי? אולי בעלי המניות כן יכולים להביא ערבויות?
יוסי ורשבסקי
על יסוד בדיקה מעמיקה, על יסוד זה שאני כבר לפני חצי שנה הלכתי לבנקים על יסוד ההסכם הקודם, להביא ערבות בנקאית. בנק לא נותן מכתב. אם אתם רוצים פה משנה סדורה איך עובדים עם בנקים, אני מוכן לתת אותה. בנק לא נותן מכתב, הוא לא ייתן לך שום מכתב. אני אפנה אותך ללכת לקבל משכנתא, ותכפילי את זה פי עשר כדי להבין את הבעיה של ערבות בנקאית.
נגה רובינשטיין
אנחנו הכנו את הצעת החוק הזו על בסיס איזושהי תשתית עובדתית שהונחה בפנינו. אגב, הצעת החוק היתה ידועה לישראל 10 מזה חודשים. לראשונה הדבר הזה עולה עכשיו. אני רואה בזה קושי מאד גדול שבזמן אמת הדברים לא עלו - -
יוסי ורשבסקי
העליתי את זה בפני השר, ובפני עוד אנשים.
נגה רובינשטיין
אבל עמדת השר היתה ללכת עם הצעת החוק הזו.
יוסי ורשבסקי
אני העליתי את זה. אני חושב שזו התעקשות, באמת- על דבר לא מהותי. אני לא רואה שום הבדל בין ללכת למכרז היום או ללכת למכרז עוד חודשיים. אנחנו נביא את הערבות הזו תוך חודשיים ימים מיום קבלת החוק.
נגה רובינשטיין
אני לא חושבת שאני יכולה להבהיר יותר את התנגדותנו, אבל אנחנו מתנגדים.
היו"ר אופיר אקוניס
את מציעה לא להצביע.
נגה רובינשטיין
לא, אני מציעה להותיר את הסעיף המוצע על כנו.
ליאת גלזר
ממשיכה בקריאה: " המנהל יורה לבעל הזיכיון על תנאי הפיקדון הכספי או נוסח הערבות הבנקאית, לפי העניין, וכן יהא רשאי להורות על השבה של הפיקדון הכספי או הערבות הבנקאית אם הושלמו כל ההתחייבויות והתנאים שהיה על בעל הזיכיון להשלים עד ליום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר, 2011) לפי התכנית להשלמת סוגה עילית והתכנית להשלמת הוצאה לקולנוע, ובלבד שהופקדו הפיקדון הכספי או הערבות הבנקאית לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף קטן (א2);"
היו”ר אופיר אקוניס
מתי חוזר השר משליחותו בדרום אמריקה?
נגה רובינשטיין
ביום ראשון בערב. אבל הוא בקשר.
היו"ר אופיר אקוניס
אז תקיימו התייעצויות לפני כן לגבי סעיף (6). אני גם יכול לדבר אתו, מעניין אותי לשמוע מה העמדה שלו. הוא בעד הסעיף הזה, כפי שהוא?
נגה רובינשטיין
כל עדכון של הצעת החוק - - הובאה בפני השר, וכמובן שהדברים משקפים את עמדתו.
היו”ר אופיר אקוניס
הלאה. לא נצביע. יש מחלוקת אז לא נצביע. אני הודעתי שבעניין הזה אני בעד. נשמע לי פתרון סביר ביותר, גם הנוסח. כל מילה תנוסח, אבל העיקרון הוא נכון.
אסי מסינג
אני מעיר לעניין ה-60 ימים – זה, כמובן, צריך להיבדק, אבל צריך להבהיר שלעצם הדחייה מעבר למוצע כאן בחוק יש ודאי גם משמעות כלכלית מבחינת ערוץ 10 כי הוא צריך להעמיד ערבות לתקופה קצרה יותר. בעצם, אי העמדת ערבות מול בנק- יש לזה משמעות --
גדעון קורן
לשאלת יושב הראש לעניין החשכת המסך – אני חושב שהתשובה שניתנה על ידי הרשות השניה היא לא תשובה מלאה כי הרשות השניה יודעת היטב – יש לה סמכויות מפליגות להמשך קיום שידורים כאשר זכיין מפסיק את שידוריו, בין אם ההפסקה הזו יזומה על ידו ובין אם היא הפסקה שהיא תולדה של החלטת הרשות, בין בעצמה, בין תוך היעזרות בבעלי הזיכיון הקיימים ולעניין זה – גם "טלעד", - - בהזדמנויות קודמות, ככל שאפשר היא תשמח מאד לסייע, לגשר על התקופה הנדרשת עד שיוכן, ייערך, יושלם ויוכרז מכרז חדש, כך שאין כל סיבה. הסיסמה הזו של החשכת מסך? אין החשכת מסך, יש רק החשכה של ישראל 10, אולי, ואנחנו אומרים את זה מהישיבה הראשונה.


הדבר השני – לגבי הסעיף הזה, יש לנו שתי הערות. 1. אני מבקש עוד פעם, קצת כמו תקליט שחוק, אבל – להפנות עוד פעם את תשומת הלב לסחף שישנו כאן. דובר מלכתחילה על השלמת מחויבות במהלך השנתיים האלה. נפרסו המחויבויות האלה, כביכול, על חמש שנים. כמו שאמרנו קודם – סעיף 2 בנוסחו הקיים מאפשר את כל המחויבויות האלה לקיים בכלל רק בשנה החמישית. אין פה שום פריסה הדרגתית. זאת אומרת, ברגע שאומרים שזה יהיה על פני חמש השנים, בלי שום קביעה, שכרגע איננה בסעיף 2 איך זה יחולק על פני השנים האלה, אז הכל בכלל יכול לקרות בשנה החמישית. יכולים להביא למועצה או לרשות השניה תוכנית לעשות את הכל בשנה החמישית. מועצת הרשות השניה תעשה את זה, ואז, עד תום תקופת הזיכיון לא תהיה שום מחויבות. על זה נאמרה התשובה- טוב, נראה את זה שהם יתנו את הביטחונות הכלכליים כאילו שהם מקיימים את המחויבות שלהם, מדוע? – משום שאם הם לא יקיימו את המחויבויות על פני התקופה הזו, הביטחונות הכלכליים ישמשו איזו בטוחה, ונראה בהם – מה שאנחנו חולקים עליו, משפטית – נראה במתן הביטחונות הכלכליים חלף קיום. כאילו שקיימו.


עכשיו, אנחנו לא חושבים שלקיים ולתת ביטחונות לקיום זה אותו הדבר, משום שהרשות השניה, למרבה הצער, הוכיחה ב-6 השנים האחרונות שיש הבדל בין לקיים לבין לתת ביטחונות לקיום, כי כשמקיימים – מקיימים, וכשנותנים ביטחונות לקיום, כולנו ראינו שעדיין לא מקיימים. אבל לתת עכשיו מצב שבו הזיכיון הזה יוארך בלי אפילו שאותו חלף שהיה חלופה האחרונה שבאחרונות – מקויים, זה דבר שהוא מבחינתנו בלתי אפשרי.


הערה אחרונה- אנחנו הערנו כבר קודם בנושא דמי הזיכיון. אמנם דמי הזיכיון מטופלים כאן באופן נפרד, אבל יש זכות להחזר ל "טלעד" של דמי זיכיון, שהרשות השניה אינה חולקת עליה, ובפועל – אינה מבוצעת מזה 4 שנים, כפועל יוצא של העובדה שדמי הזיכיון אינם משולמים לרשות השניה, כך, לפחות, נמסר לנו מהרשות השניה – שאין להם את הכסף להחזיר לנו כי ישנו פיגור בדמי הזיכיון. אנחנו מבקשים שהשלמת דמי הזיכיון שמגיעים ל "טלעד" תהיה תנאי במסגרת הסעיף הזה, בדיוק כמו יתר התנאים שבהם ערוץ 10 אמור לעמוד על מנת שיוארך זיכיונו. אנחנו סיימנו את העניינים לפני שלוש שנים, שיחזירו לנו. הוא אומר שהוא לא מחזיר לנו כי עוד לא שילמו לו.
אסי מסינג
סוגיית דמי הזיכיון – זה לא הסעיף הרלבנטי.
גדעון קורן
אנחנו מבקשים שזה יהיה תנאי להארכה.
היו"ר אופיר אקוניס
אתם לא חייבים להם כסף?
קריאה
זה החזרת עודפים, אבל אין עודפים.
גדעון קורן
אין עודפים כי לא שילמו.
קריאה
ישולם החוב אז יהיו עודפים.
גדעון קורן
אם ישולם – יהיה מאיפה להחזיר. לא מחזירים כי לא שילמו. אז את הדבר הזה סוחבים כבר כ- 4 שנים. אנחנו כבר חדלנו להיות בעלי זיכיון לפני 3 שנים, וכפי שמקיימים כל מיני חובות מהשנה האחרונה ומהחצי שנה האחרונה, או מהשנתיים האחרונות, אנחנו מבקשים שגם חוב היסטורי מלפני 4 שנים יוסדר באותה מידה. ההסדרה שלו והביטחונות לגביו- אם הוועדה סבורה שגם את זה צריך באיזשהו אופן להגדיר, לפרוס – אני לא יודע מה – בבקשה, אבל שתהיה בטוחה לעניין הזה. שגם לנושא הזה יהיה סוף.
אסי מסינג
הנושא הזה יידון בהרחבה בהמשך, אבל כמובן – התיזה של הממשלה היא שונה לגמרי. לא מדובר פה בחוב של הרשות השניה לבעל הזיכיון אלא אפשרות לחלק, לפי שיקול דעת שמוצע כאן, לחלק עודפים ככל שהם ישנם. אין שום זכות מוקנית לקבלת דמי זיכיון חזרה.
גדעון קורן
נכון, אבל אם הם היו משלמים את דמי הזיכיון היו עודפים, והיו מחלקים אותם.
אסי מסינג
אבל עדיין אין זכות מוקנית.
דבורה קמחי
אני רוצה להעיר שכספים ש "טלעד" קיבלו בגין חברת החדשות מבוססים על הסדר פשרה שנידון מדמי הזיכיון של ה - - שלהם. אז בואו לא נפתח כאן את הוויכוחים האלה.
ירמי קדושי
אני רוצה להגיד על תיקון לסעיף 37ג'. רשום שם : "...שעניינם הוצאה לשם הפקה של סרטים ישראלים כמשמעותם...." אני חושב שצריך להוסיף שם: "...הפקה ורכישה של סרטים ישראלים", מאחר ומדובר על מחויבות כלפי שנים עברו – 2004, 2005, 2006 עד 2008- בתקופה הזו הופקו הרבה סרטים ישראלים מגוונים ביותר - -
היו"ר אופיר אקוניס
שירכשו סרטים שהופקו אז?
ירמי קדושי
אני לא חושב שיש כאן איזה מישהו מהמפיקים שרוצה שגוף משדר יהיה עכשיו מתחרה שלהם בקולנוע. המצב הזה יהפוך להיות מצב של חוסר שוויון מבחינת התחרות החופשית. זה יהפוך להיות מצב של חוסר גיוון תרבותי, מה שקורה היום. אני מציע פשוט להוסיף את הדבר הזה: "רכישה של סרטים ישראלים". אין סיבה בעולם שרכישה של סרטים ישראלים לא יוכר על ידי הרשות השניה כהפקת מקור לכל דבר.
אסף אמיר
למה? זו לא הפקת מקור.
ירמי קדושי
למה זו לא הפקת מקור? זו הפקה לכל דבר. אני חולק על העניין הזה. זה מראה לנו שהחוק מתיר להפקת מקור להעסיק קבוצה קטנה של אנשים, וזהו.
אסף אמיר
· -
ירמי קדושי
אז הכסף יגיע רק אליכם ולא יגיע לאנשים אחרים ולרבדים אחרים באוכלוסייה. זה מה שקורה היום. יש סרטים ישראלים יפים מאד עם רייטינג מאד גבוה, שאני חושב שערוץ 10 ישמח מאד לשדר אותם. וזו הפקת מקור לכל דבר. למה זה לא הפקת מקור? הסרטים האלה הצליחו בקולנוע, הם נמצאים בסלולאר, ב VOD, במקומות אחרים. הם מהווים מענה לכל דבר. הרי המצב הזה גרם לכך שאין לנו גיוון תרבותי. עובדה – סרטי בורקס נעלמו, סרטים משנות ה- 70 נעלמו - -
היו"ר אופיר אקוניס
ממש לא. אתה טועה. אלה הסרטים הכי נצפים בכל השנים.
ירמי קדושי
אבל הם נעלמו מההפקה. יש לו ביקוש היום, לז'אנר הזה, ויש היום משקיעים פרטיים שרוצים להשקיע בז'אנר הזה. אבל זה לא נעשה. למה? – כי נותנים לקבוצה קטנה איזה סוג של סרטים יהיו כאן, וזה לא הגיוני. הכסף הזה צריך להיות מחולק. מאחר ומדובר על מחויבות מהעבר אני מציע - -אני חושב שזה מענה שגם יעזור - -
אסף אמיר
זה יעזור לנו אבל זה לא יעזור להפקה.
קריאות
- - -
רני בלייר
נוכל לעשות לכם מצגת של הסרטים ואתם תראו שהסרטים – גם אם ההקרנות יושבות בתל אביב חלק גדול מהסרטים נעשים בידי אנשים שלא היגיעו לתל אביב עד אחרי גיל 30 או - - -

· -
קריאות
- - -
ירמי קדושי
אני מדבר על סרטים שהפיקו אותם והם לא שודרו בטלוויזיה. יש אותם והם קיימים בשוק. אין סיבה בעולם שסרטים לא ייחשבו להפקת מקור.
עדן ברטל
מדובר על עידוד של הפקות חדשות. זאת המטרה.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, לא דברים ישנים.
עדן ברטל
לכן, יכול להיות שההערה נכונה בהקשר אחר, אבל לא בהקשר - -
ירמי קדושי
אבל לא מדובר על דברים ישנים. מדובר על דברים שהופקו ולא שודרו בטלוויזיה.
היו”ר אופיר אקוניס
ערוץ 10 וערוץ 1 קונים בערך את אותם דברים, לא? הוא מעיר משהו לא בלתי נכון – תמיד רואים את "תיבת נח" ואת "מגדלים באוויר" – שזה טוב, אבל לא כל הציבור תל אביבי.
רני בלייר
אבל יש. ברמת הקולנוע, בערוצי ה- broadcast יש סרטים שהוא מדבר עליהם - -
היו"ר אופיר אקוניס
ממש לא.
מנשה סמירה
זה אמנם לא יהיה חכם מצדי לתקן את היושב ראש, אבל אתה דיברת על דרמות בטלוויזיה ולא על סרטי קולנוע.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, אתה צודק, קיבלתי את התיקון.
מנשה סמירה
ההערה השניה – אל"ף, יש גם "מעורב ירושלמי" עכשיו, ו" עבודה ערבית" - - אבל לגבי הקולנוע. ראשית, ההערה של ירמי – אנחנו מדברים פה על החזר של 20 מיליון על פי הכללים של העבר, ובעבר נרשם – הפקה, ולכן זה נרשם כהפקה.


2.לגבי הקולנוע העתידי – אם זכור לכם תראו שנקבע בהתאם לכללים שייקבעו על ידי המועצה לאחר שיעבור התיקון בסוגיית הקולנוע. יהיה שימוע ותהיה אפשרות להציע שחלק מסוים יהיה ברכישה – נכון, כן. בואו נסכם את זה עכשיו. תהיה אפשרות להגדיל ספריה של סרטי עבר ורכישת זכויות - -
רני בלייר
שכבר היתה בהם השקעה קודמת.
מנשה סמירה
נכון. נכון.
רני בלייר
חוץ מזה, ירמי, אתה יכול, כמונו – לגשת לתחרות מלאה, לתחנות שידור. יבחרו את הסרטים שלך – תשדר אותם ותפיק. אנחנו נלחמים יום יום על אותו הדבר.
יוסי ורשבסקי
אני רוצה להציע הצעה –
היו”ר אופיר אקוניס
ירמי, אתה קיבלת פה תמיכה מורלית ומוסרית גדולה מאד, גם ממנכ"ל משרד התקשורת, גם ממני.
יוסי ורשבסקי
אני מציע שנתקדם. בואו נעבור לסעיף (7).
נורית דאבוש
יש לנו הצעה לסדר. לאור העובדה שהחוק הזה – המעבר של החוק הזה לקריאה שניה ושלישית הוא בעצם תלוי אישור מועצה, אז אם אפשר פשוט להקדים ולדון בסעיפים שקשורים למחויבויות התוכן, קולנוע והוראת השעה, ואז הם יוכלו להגיש לנו את התכנית, נוכל לבדוק אותה ואכן ב-17 לחודש נקבל החלטה.
היו"ר אופיר אקוניס
לדלג על המחלוקות הכספיות. טוב, תקראי את (7).
ליאת גלזר
(קוראת את סעיף 7): "(7) בעל הזיכיון שילם את החוב שאינו ניתן לפריסה כהגדרתו בסעיף 102א1(א)בתוך 14 ימים מיום תחילתו של תיקון מס' 32...." – כאן אנחנו נבקש להוסיף את העניין של ה- 27 לינואר –
קריאות
· - --
היו"ר אופיר אקוניס
תן לה לקרוא את הסעיף עד הסוף ואז נשמע את ההערות.
ליאת גלזר
"... וכן שילם, בתוך התקופה האמורה, את יתרת החוב הכולל כמשמעותה בסעיף 102א1(ג) או שמועד תשלום יתרת החוב הכולל נדחה בהתאם להוראות הסעיף כאמור".
אתי בנדלר
תסבירי במה מדובר, בשתי מילים.
ליאת גלזר
בסעיפים המוזכרים מדובר על החובות הכספיים ולגביהם יש סכום מסוים שחייבים לשלם אותו – מה שאנחנו התכוונו באופן מיידי, וכאן זה נכתב – בתוך 14 ימים, ויתרת סכום שניתן לדחות אותה ולפרוס את התשלום עד לסוף שנת 2012. בהתאם לסעיף הזה נדרש בעל הזיכיון את אותו חלק שלא ניתן בפריסה לשלם באופן מיידי, תוך 14 ימים, וכן להסדיר את הפריסה או לשלם את כל החוב הנפרס, גם – באופן מיידי. כמו שאמרתי בסעיף הקודם שעורר מחלוקת, לעניין הערבויות, הרעיון הוא שההיבטים האלו יוסדרו לפני הארכת הזיכיון ולכן, מכיוון שהליכי החקיקה התארכו, אנחנו רוצים בעצם להגיד שהמועד האחרון שבו הוא יכול לשלם את אותו חלק שלא ניתן, בפריסה, הוא יום לפני פקיעת הזיכיון, ולא אחר כך.
אתי בנדלר
מדובר - - בדמי זיכיון ותמלוגים?
ליאת גלזר
כן.
יוסי ורשבסקי
אני מבקש להיצמד למה שכתבתם. 14 יום, רבותיי. אני רוצה להסביר - סכומים כאלה לא נמצאים בכיס של אף אחד.
מנשה סמירה
אני אתנגד לכל ניסיון לשנות כאן את מועדי התשלום.
יוסי ורשבסקי
לא רוצה לשנות. לא רוצה לשנות אפילו דקה. 14 יום היה כתוב.
מנשה סמירה
אנחנו מגלים סבלנות רבה מאד בגלל הימשכות התהליך. הסיטואציה היא כזו שהתשלומים חייבים להימסר לתפעול השוטף. זה גם של הרשות השניה, זה גם משפיע על הזכיינים האחרים. אני, בעניין הזה, אומר כך: אני אמליץ, חד משמעית, אני אוציא מסמך קטגורי שאומר שכל דחייה מעבר לתקופת הזיכיון היא בעינינו - -
יוסי ורשבסקי
אז בוא תקדם את החוק שיהיה 14 יום - -
מנשה סמירה
אם לא נערכת לעניין הזה- אין שום משמעות לשום התחייבות שאתה אומר פה, על השולחן הזה.
יוסי ורשבסקי
אתה לא מתבייש? תתבייש, תתבייש לך.

(הישיבה נפסקה והתחדשה לאחר 10 דקות)
היו”ר אופיר אקוניס
אני מחדש את הישיבה. יוסי, אתה רוצה שנצביע על סעיף (7).
יוסי ורשבסקי
אני ביקשתי שמנשה סמירה ייכנס. אני מבין שפגעתי, אז אני מתנצל על ההתנפלות. אנחנו נעמוד בסעיף (7) כמו שאתם מבקשים.
לאה ורון
המועד יהיה לא יאוחר מ- 27 בינואר, 2010.
היו”ר אופיר אקוניס
אני מאשר את סעיף (7).
ליאת גלזר
את 37 צריך לסיים.
אתי בנדלר
אז זו הפיסקה היחידה שאושרה, אם כך.


אם כן – במקום "בתוך 14 ימים" זה יהיה -
היו”ר אופיר אקוניס
"לא יאוחר מ- 27 בינואר".
אתי בנדלר
אני חושבת שאפשר לכתוב "ולא יאוחר מ- 27 בינואר" כי בכל מקרה התחילה תהיה אחרי ה- 27 בינואר.
היו”ר אופיר אקוניס
הלאה. או.קיי. אישרנו את זה.
אתי בנדלר
מה שאני מנסה לומר שמה שאושר הוא לא ריאלי ואני מבקשת לשנות את ההחלטה. זה יהיה רק: "לא יאוחר מ- 27 בינואר". אין טעם באופציה של "בתוך 14 ימים".
ליאת גלזר
(ממשיכה בקריאה): "(א2) כללה התכנית להשלמת הוצאה לקולנוע שלבי השלמת הוצאה לתקופה שמיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר, 2012) עד יום ט' בטבת, התשע"ה (31 בדצמבר, 2014) (בסעיף קטן זה – יתרת ההוצאה) יממסור בעל זיכיון שזיכיונו הוארך לפי סעיף קטן (א1) פיקדון כספי או ערבות בנקאית עד ליום ד' בכסלו, התשע"ב (30 בנובמבר, 2011) בסכום יתרת ההוצאה, להבטחת ביצועה של יתרת ההוצאה, בנוסף על הפיקדון הכספי או הערבות הבנקאית לפי סעיף קטן (א1)(6) ובנוסף על הערבויות שהמציא לרשות לפי סעיף 33(ב)(3)'; המנהל יורה לבעל הזיכיון על תנאי הפיקדון הכספי או נוסח הערבות הבנקאית, לפי סעיף קטן זה, לפי העניין;".
היו”ר אופיר אקוניס
יש הערות? אין. הסעיף אושר.
ליאת גלזר
ממשיכה בקריאה: "(א3) לא עמד בעל הזיכיון בהוראות התכנית להשלמת סוגה עלית, בהוראות התכנית להשלמת הוצאה לקולנוע או בהוראות סעיף (א2) יראו בכך הפרה של תנאי מהותי בזיכיון, לעניין סעיף 37(א)(4).
היו”ר אופיר אקוניס
הערות? אין. הסעיף אושר.
ליאת גלזר
ממשיכה בקריאה: "(א4) אין בהתחייבויות ובתנאים החלים על בעל הזיכיון בתקופת ההארכה הראשונה, לפי תיקון מס' 32, כדי לגרוע מההתחייבויות והתנאים שחלו עליו ערב תחילתו של תיקון מס' 32, לפי חוק זה, כללי המועצה או תנאי הזיכיון, אלא אם כן נקבע אחרת לפי התיקון האמור;"
היו”ר אופיר אקוניס
אין הערות. הסעיף אושר.
ליאת גלזר
ממשיכה בקריאה: "(2) בסעיף קטן (ג) – (א) ברישה, במקום "כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין" יבוא "כאמור בסעיף קטן (ב)"; (ב) בפסקה (1) במקום "במהלך תקופת הזיכיון או במהלך תקופת ההארכה הראשונה, לפי העניין" יבוא "במהלך תקופת ההארכה הראשונה", והסיפה החל במלים "לרבות תנאים" – תימחק;".
אתי בנדלר
את רוצה להסביר?
ליאת גלזר
סעיף קטן (ג) בעצם מתווה את שיקול הדעת של המועצה בבואה להאריך את הזיכיון של בעל הזיכיון, כיוון שלעניין תקופת ההארכה הראשונה אנחנו עשינו הסדר מיוחד בחוק, שעניינו התנאים להארכת הזיכיון, אז מתבצעת בסעיף (ג) התאמה, שהנוסח הקודם שלו יהיה רלבנטי לשיקולי המועצה בהארכה לתקופת הזיכיון הבאה.
היו”ר אופיר אקוניס
הערות? אין. הסעיף אושר.
ליאת גלזר
"(3) בסעיף קטן (ד)- (א) ברישה, במקום "לכל אחת מתקופות ההארכה האמורות בסעיפים קטנים (א) ו- (ב)" יבוא "לתקופת ההארכה השניה";

(ב) בפסקה (1), במקום "בשנת הזיכיון השמינית או בשנת הזיכיון העשירית, לפי העניין, יחולו עליו גם בתקופת ההארכה הראשונה או בתקופת ההארכה השניה, בהתאמה" יבוא "בשנת הזיכיון העשירית יחולו עליו גם בתקופת ההארכה השניה". זה שוב, התאמה שנדרשת לאור מה שעשינו - -
היו”ר אופיר אקוניס
אישרתי את סעיף (3).


אנחנו מדלגים ועוברים לעמוד 20.
גדעון קורן
לא נדונה בקשתנו לכאן או לכאן – העניין של הטיפול בדמי הזיכיון כתנאי מוקדם.
היו”ר אופיר אקוניס
הם ענו על זה. קיבלנו את עמדו של אסי מסינג שנדון בזה בהמשך.
אתי בנדלר
אני מציעה, יש עדיין עוד סעיף שמדבר על דמי הזיכיון, ומתייחס בפירוש למי שהיה בעל זיכיון בשנים 2003 עד 2006 - -אני חושבת ששם - -
גדעון קורן
אנחנו ביקשנו שזה יהיה תנאי מוקדם. אם ההחלטה היא נגדנו – בסדר. רשמנו. אנחנו ביקשנו שזה יהיה אחד מהתנאים.
היו”ר אופיר אקוניס
הלאה, לסעיפי התוכן, מסעיף 8- תיקון התוספת השניה.
נגה רובינשטיין
הדיון על דמי זיכיון עוד לא הסתיים. יש פרק שלם, אפרופו הערתך.
גדעון קורן
אנחנו ביקשנו שזה יהיה תנאי מוקדם להארכת הזיכיון. שאחד התנאים המוקדמים בסעיף 2 יהיה גם זה.
היו”ר אופיר אקוניס
אנחנו עוברים לסעיף 8.
ליאת גלזר
"תיקון התוספת השניה 8. בתוספת השניה לחוק העיקרי – 1 בסעיף 5, בסופו יבוא: "(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב), בשנות הזיכיון השמינית והתשיעית של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי יחולו לגביו הוראות אלה: (1) הסכום שבעל הזיכיון יוציא לשם הפקת תכניות סוגה עילית שישודרו בשנות הזיכיון השמינית והתשיעית, לא יפחת מ – 39.4 מיליון שקלים חדשים לשנת הזיכיון השמינית ו- 43.3 מיליון שקלים חדשים לשנת הזיכיון התשיעית;"

(2) בנוסף על הסכומים האמורים בפסקה (1), יוציא בעל הזיכיון לשם הפקת תכניות סוגה עלית לפי התכנית להשלמת סוגה עלית שהוגשה ואושרה לפי סעיף 37ג(א1)(1) ו – (5) לחוק, סכום של 41 מיליון שקלים חדשים בשנת הזיכיון השמינית ו- 21.5 מיליון שקלים חדשים בשנת הזיכיון התשיעית;

(3) ההוצאות שיוציא בעל הזיכיון, בשנות הזיכיון השמינית והתשיעית, עבור מחקר ופיתוח לצרכי הפקת תכניות מסוגה עלית שהן הפקות מקומיות קנויות העומדות בכללי המועצה שנקבעו לפי סעיף 60 לחוק, עד לסכום של 2 מיליון שקלים חדשים לשנה, יוכרו כחלק מן ההוצאה להשלמת סוגה עלית כאמור בפסקה (2); לעניין זה, "מחקר ופיתוח" – פיתוח תכניות, כתיבת תסריטים ופיתוח תבניות (פורמטים) לשידור, לרבות לתכניות שלא הגיעו לשלב הפקה ושידור;

(4) (היקף השעות האמור בסעיף 5(ב) יגדל בהתאם ליחס שבין סכום ההוצאה השנתי לפי סעיף קטן (א) לבין סכום ההוצאה השנתי לפי פסקאות (1) עד (3), כפי שתקבע המועצה"


אנחנו רוצים להציע פה איזשהו עדכון לנוסח.
דורון אבני
מה שאנחנו מבקשים בפסקה (4), כדי שזה יהיה באותו נוסח כמו שהיום 5ב' מנוסח – שייכתב קטן: "היקף השעות שכתוב בסעיף 5ב יגדל...." – ומכאן אני מתקן: "...באופן יחסי לגידול בהיקף ההוצאה לפי פסקאות (1) עד (3) כפי שתקבע המועצה".
אסף אמיר
לעניין סעיף (3) אם אפשר להעיר הערה – אנחנו בסך הכל בעד פיתוח, 2 מיליון לצורך סוגה עלית אבל בסוף כתוב: " פיתוח תכניות, כתיבת תסריטים" ואז כתוב: "ופיתוח תבניות פורמטים לשידור,. תבניות פורמטים לידור מבחינה מקצועית – לא יכול להיות סוגה עלית. זה בעצם פורמטים, שעשועונים או ריאליטי. אני לא חושב שמישהו התכוון –
היו"ר אופיר אקוניס
הוא מתכוון שיכולים לפתח תכניות כמו "הכספת", שזו לא סוגה עלית.
אסף אמיר
נכון. גם תכניות כמו "בטיפול", תכנית שנמכרה לחו"ל – היא לא פורמט באמת, אבל היא הפכה לפורמט אחרי שהיא נעשתה, היא נכתבה כסוגה עלית, כדרמה לכל דבר. אז הדבר הזה פותח פתח שכל הכסף הזה יילך בעצם לפתח דברים שהם נוגדים לחלוטין סוגה עלית. אני מציע למחוק "פיתוח תבניות פורמטים". זו לא סוגה עלית.
דבורה קמחי
אין בינינו ויכוח שהכסף אמור להיות מושקע בפיתוח תכניות של סוגה עלית. אבל יכולים אולי להיות מקרים - -שהם פורמטים - -
היו"ר אופיר אקוניס
אז זה, אולי – בכללים של הרשות השניה.
אסף אמיר
תבנית, פורמט – איננה סוגה עלית. זו טעות מקצועית.
היו”ר אופיר אקוניס
אני לא רואה בעיה למחוק את המילים מהמילה "ופיתוח, עד המילה "לשידור",, כולל המילה "פורמטים".
מנשה סמירה
אבל היום זה מופיע כך, בכללים.
היו”ר אופיר אקוניס
אז תעשה את זה אצלך.
אסף אמיר
מי שרוצה לפתח שעשועונים ש - -
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר, זה בכללים. זה לא כזה מז'ורי, זה לא מה שיעצור, כרגע.
אסף אמיר
אין פורמט של סוגה עלית, לא קיים.
מנשה סמירה
זה מילה שיוצר לא יכול להגיד, כי ביצירה הכל אפשרי.
קריאות
· - -
שאול מגנזי
אני רוצה להתייחס לסעיף שמדבר על היקף ההוצאה לסוגה שלטעמנו הוא בסדר, אלא מאי? שפה, ב 3-4 דיונים קודמים שנערכו בעניין דובר על שוויון. אנחנו תמכנו בהסדר של ערוץ 10 ותומכים בו בכל לב, ורוצים שיעזרו לו, וזה בסדר גמור. אבל אנחנו עדיין עומדים על כך שיישמר השוויון, ובסעיף הזה אין שוויון. בפעם הקודמת אמרתי את זה בסוף הדיון. קפצו עלי כאן. עובדתית – בשנת 2010 יש כאן הפחתה בהיקף המחויבות, וזה בסדר, וזה נכון, כי הסך הכל המצרפי שלו הוא גבוה. אבל יחד עם זאת, הבעיות הכלכליות שלנו לא פחתו ולא הצטמצמו, ואנחנו עדיין במשבר גדול וקשה. אני מקווה שלא נהיה באותה סיטואציה בעוד מספר שבועות, כאן, בשולחן או בחדר הזה. אני אומר את זה. היוצרים היו אצלנו בפגישה, גם ראו את זה פיזית – את המספרים. הראנו להם את המספרים. כך, שהפחתה כאן, שהיא בהיקף של 30% מהמחויבות בשנת 2010 היא הפחתה ראויה, רק צריך להשית אותה גם על ערוץ 2.
מנשה סמירה
עם כל האמפתיה שיש לנו לקושי ולמשבר הכלכלי, ויש – ערוץ 2 יודע, והזכייניות של ערוץ 2 יודעות שבמהלך השנה נעשו ההתאמות הנדרשות כמתחייב. ההתאמות הללו כבר ניתנו לערוץ 2, בין אם אנחנו מדברים על "עופרת יצוקה" ובין אם על המשבר הכלכלי. לישראל 10 לא היה ניתן לבצע את ההתאמות ללא אישורה של ועדת הכלכלה וללא שינוי בחוק. לכן אנחנו מבצעים את זה עכשיו, במסגרת החוק. כלומר, עד היום לא יכולנו לתת להם את הדבר הזה ללא אישור ועדת הכלכלה. אתם – כבר קיבלתם. לכן לא יהיה נכון – וזה מזכיר לי את המשל שכל פעם אוכלים את הגבינה מכאן ומכאן כדי לאזן. אם אנחנו ניתן, נצטרך לאזן פעם נוספת גם לצד השני. זה יוצר את האיזון. הסברנו את זה וזה מופיע בכל המסמכים שהגשנו.
שאול מגנזי
אנחנו לא מקבלים את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
אז מה אתה מציע?
שאול מגנזי
לבצע הפחתה דומה גם לערוץ 2.
אתי בנדלר
אבל ניתן שההפחתה הזו בוצעה בפועל.
שאול מגנזי
לא בוצע. בוצע - - רגולציה, ולזה הוא קורא - -אני לא מדבר על 2009. 2009 היא בסדר, לא אמרתי עליה כלום. דיברתי רק על 2010, לא על 2009.
מנשה סמירה
אנחנו הצגנו שקף לפי בקשת ועדת הכלכלה, לפני 3-4 ישיבות. נכון שחלף זמן וכולנו שכחנו.
היו"ר אופיר אקוניס
ממש לא. אלה לא ישיבות שאפשר לשכוח. אלה ישיבות שייחרטו בזיכרוננו עוד שנים רבות.
מנשה סמירה
בכל אופן, אנחנו מדברים על התאמות שנעשות סביב הנושאים הבאים: מלחמת לבנון השניה – הנושא הזה כבר טופל. בשנתיים האחרונות לא נעשו התאמות לישראל 10ונאמר שהדברים הללו יטופלו במסגרת הדיון לגבי הארכת הזיכיון, אם יטופלו. לעומת זאת, לגבי ערוץ 2 – בגלל שהיה צורך לתקן זאת בוועדת הכלכלה, על ידי תיקון החוק, תיקון התוספת. מלחמת לבנון השניה טופלה בערוץ 2. מבצע "עופרת יצוקה" – כבר ניתנה ההפחתה לערוץ 2, כ- 12 מיליון, כ- 13 מיליון – מלחמת לבנון השניה. המשבר הכלכלי – העדכון ניתן, 15%, כך שאלה הדברים שנעשו בהתאמה, ולכן המספרים הם קטנים יותר, כי שם אנחנו מדברים על 50 מיליון שקל לסוגה עלית – ואצלכם דובר על 150 מיליון שקל, ולכן האחוז היה גבוה יותר. המספרים הנומינליים היו גבוהים יותר. על זה הלין ישראל 10 והסברנו לו שזה עניין אחוזי, ולכן – אלה המספרים וזו תמונת המצב שאותה הסברנו. אם תרצו – נקרין את השקף עוד פעם, נסביר כל סעיף וסעיף.דרך אגב- מיקוד הרגולציה הוא לא הפחתה ולא הקלה. מיקוד הרגולציה זה התאמת הכללים למציאות מקצועית שהשתנתה לאחר שימוע. מי שיגיע לדרגה השניה והשלישית, יוכל לקבל את אותו חופש תמרון שמאפשר לו לעשות את ההתאמות. אז אני מתפלא שמישהו עוד פעם חוזר ומציג את זה - -
אתי בנדלר
יש חילוקי דעות על מה כולל מיקוד הרגולציה,אבל כיוון שזה לא נושא הדיון אני לא אתייחס. אני רק רוצה לשים את זה על השולחן כדי שלא ייראה כאילו יש הסכמה לדבריך.
מנשה סמירה
מה זה חילוקי דעות? זה עניין של אינטרסנטים. כדאי לשאול את בעל הסמכות המקצועית שעשה את זה. התוצאה של זה, שמישהו יכול להרוויח מזה – זה לא נורא, כי אנחנו עושים את זה בשביל העיקרון, לא בשביל שמישהו ירוויח.
נגה רובינשטיין
אני רוצה להגיד מה הכלל שהנחה אותנו בהצעת החוק- הכלל שהנחה אותנו בהצעת החוק כולה, והוא רלבנטי גםלדיון שיתפתח כאן עוד מעט לעניין הסעיפים הספציפיים שלכל הפחתה יש סיבה, מסיבה רלבנטית, שנבדקה על ידנו, כאשר במקומות שלגביהם אין הצדקה אין מקום לבצע הפחתות מהחובות הקיימים. גם העניין הזה- הרשות השניה קיבלה החלטות שרלבנטיות להפחתות בעלויות שמושתות על ערוץ 2, ובהתאם נעשו הפחתות אצל ערוץ 10, רק שאצל ערוץ 10 זה באמת, כמו שנאמר כאן, תמיד חייב להיעשות בחוק מכוח העובדה שכל ההסדר שלו נמצא בתוספת.
דבורה קמחי
בסעיף קטן (1) – אנחנו מבקשים להעמיד את סכום המינימום של השנה השמינית על 30 מיליון שקלים במקום 39 מיליון שקלים. זה הסכום שהתגבש בהסדר המינהלי בינינו לבין הרשות השניה, שהתבסס על ניתוחים כלכליים, התבסס על נתונים שערוץ 10 סיפק. זה גם הסכום שביצענו אותו ביחד עם הסכום שמופיע בסעיף 2. אנחנו, בשנת 2009, שהסתיימה כבר, השקענו 72 מיליון שקלים בתכניות סוגה עלית, בהתבסס על הסכום שנקבע בהסדר.


אני זימנתי לכאן את עורך הדין דרור שטרום שהיה שותף אתנו לקביעת הסכומים האלה, כדי שייתן לכם - --
היו"ר אופיר אקוניס
איך הממשלה קבעה את הסכומים האלה?
נגה רובינשטיין
בדיוק אמרתי את מה שאמרתי על כך שלכל הפחתה צריך לטעם והצדקה לקראת האמירה הזו, של ערוץ 10.
היו"ר אופיר אקוניס
לקראת ההפחתה הבאה שאולי תהיה.
נגה רובינשטיין
שאולי תהיה ואולי לא תהיה, אבל אני רוצה להשמיע כאן את עמדת הממשלה. אני מבינה שערוץ 10 הגיע להסדר עם הרשות השניה בדבר הפחתה של 8 מיליון - -
דורון אבני
לא. שם לא היתה הפחתה. היתה הקפאה.
נגה רובינשטיין
או.קיי. הקפאה של 8 מיליון. אנחנו נשמע את ההסבר - -אני מניחה שטרם קבלת החלטה - -בדבר הפחתה, הקפאה או מה שלא יהיה, הוועדה תשמע הסברים למה יש מקום להפחית 8 מיליון, או 16 מיליון, כאשר ייתכן שכאשר הרשות השניה קיבלה את ההחלטה על הקפאה או דחייה, היה לזה טעם רלבנטי באותה נקודת זמן. כשאנחנו נמצאים בנקודת הזמן הזו לא הובא בפנינו שום טעם שנראה לנו רלבנטי ומוצדק, לנקודת הזמן הזו, שמצדיק הקפאה של 8 מיליון. בדיון הראשון אנחנו נשאלנו, גם על ידי אדוני, האם סתם קבענו מספרים להפחתה. מה שהשבנו – שכל מספר שנמצא כאן, בפני הוועדה, אנחנו יכולים לעמוד ולהצדיק אותו. תקבלו אותו או לא תקבלו אותו – אבל יש לנו טעם.


לעניין ה- 8 מיליון, אנחנו לא מצאנו שום טעם שאנחנו יכולים לעמוד מאחוריו ולהגיד שאנחנו חושבים שהעמדה הזו היא עמדה סבירה.
קריאות
- - -
דבורה קמחי
אני רק רוצה להזכיר לכולם שהמספר החדש של ה – 39 מיליון הסתבר לנו רק בחודש נובמבר, 2009. תכניות סוגה עלית הן תכניות שיש להיערך להפקתן מבעוד מועד. אנחנו, ב- 2009, קיימנו את כל התכניות שהתחייבנו לקיים, על פי ההסדר המנהלי שהיה בינינו לבין הרשות השניה. עכשיו אנחנו מדברים כאן על הפחתה ועל קביעת סכום מינימום ולא על הקפאה או דחייה. אני מבקשת שתשמעו את הטיעונים - -
היו”ר אופיר אקוניס
אז - - ומה לגבי השנה - - זה נשאר?
דבורה קמחי
כן.
דרור שטרום
אם אפשר במשפט אחד, כי כמו שאמרתי בדיונים קודמים – אני לא חושב שזה מקומה של הוועדה להיכנס לפרטים הקטנים, אבל לעצם העיקרון. אם מותר לי רק לדייק את דבריה של היועצת המשפטית של משרד התקשורת, אני לא חושב שאני טענתי בפניה פעם אחת, אז אני לא יודע על שום מה נדחיתי עוד בטרם טענתי. טענתי בפני הרשות השניה, ועד כמה שאני זוכר הם קיבלו את הטענה הזו, ואני תכף אסביר אותה, כי בסך הכל מדובר בטענה בדיוק של שני משפטים וחצי. כאשר בודקים כמה צריך להוריד עקב משבר כלכלי, אכן צריך לנהוג מידה של שוויון, כפי שנאמר כאן, בין הזכיינים השונים. אבל השוויון – הן לפי משפטנים והן לפי כלכלנים, חייב להיות שוויון מהותי ולא שוויון פורמאלי. ובמלים פשוטות: כאשר אנחנו בוחנים מה היא הירידה עקב המשבר, אצל כל אחד מהזכיינים, חייבים לתת משקל סגולי לעומק הפגיעה הספציפית שנבעה כלפיו. וכאשר אנחנו בודקים את נתוני ה - share המסחרי, וזה אומר – נתח הצפייה של כל אחד מהזכיינים, אנחנו מגלים תופעה שהיא לא מפתיעה אף אחד, משום שכל מי שהיה פה ב-5-7 השנים הקודמות וזוכר את הרגל שמשך ערוץ 10 בכניסה, מבין שכאשר יש זמן של משבר, השחקן החלש יותר נפגע בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר השחקנים החזקים. אין תלונות על כך, זה מצב השוק, כך קורה, אלה נתונים בדוקים של הרשות השניה עצמה. אף אחד לא המציא אותם. אני הבאתי אותם, כללתי אותם בחוות הדעת הראשונה, בחוות הדעת השניה, ואם העיקרון מקובל אני חושב שצריך פשוט למדוד את עומק הפגיעה של הזכיין, וללכת לפי עיקרון – לשם שינוי, אריתמטי, ולא בתור כלל אצבע ששמים אותו, וזהו.


אז בעצם, המשקל הסגולי של הפגיעה הוא זה שמכתיב את ההורדה הזו. אגב, לא מדובר בבקשה חדשה להורדת סכום חדש. כמו שנאמר כאן קודם, בהסדר מול הרשות השניה זה היה הסכום שעליו דובר.
דורון אבני
אני רק רוצה לחדד את הנקודה הזו, כפי שנגה רובינשטיין ציינה, הרשות השניה תיקפה א המספרים שמופיעים פה בהצעת החוק, ואלה הנתונים שהעברנו. רציתי רק לחדד, להתייחס לדבריו של עורך הדין שטרום, שההבחנה הזו בין ערוץ חלש לבין ערוץ חזק כבר באה לידי ביטוי בתוך המספרים שהביאו את הנתונים שבפני הוועדה. כלומר, ההפחתה שבוצעה לערוץ 10 בשנת 2009 עומדת על 25% בעוד שההפחתה שבוצעה לערוץ 2 עומדת על 15%, וזאת בדיוק מהטעמים שציין עורך הדין שטרום.
דרור שטרום
אם ככה , אולי אפשר רק להסביר לוועדה איך, כאשר נתוני הפגיעה מדברים על למעלה מ – 33% בוצעה הפחתה של 25%.
דורון אבני
זה לא הנתונים.
דבורה קמחי
סליחה, לא ברור לי – האם הרשות השניה תומכת בבקשה שלנו?
מנשה סמירה
אני אסביר: את כל ההפחתות הנדרשות כבר קיימנו, לרבות הדברים שעורך הדין שטרום התייחס אליהם, וכן החלטנו להעמיד את זה על 15, ולכן הפחתנו 14 מיליון ב- 2009. הסוגיה שעומדת כאן, על הפרק, זו המלצה שלנו שגם היתה בהסדר המנהלי, להחיל את הסדר הוראת השעה סביב המשבר הכלכלי גם על ישראל 10. ההצעה הזו אמרה – והיא בוצעה, דרך אגב, בערוץ 2 –ההצעה הזו היא מעבר למספרים שמופיעים כאן, והיקפה כ- 8 מיליון ₪, כשניתנה, בעצם הזדמנות לישראל 10. זה מעבר למספרים המופיעים כאן. כל המספרים שמופיעים כבר הוכנסו ושולבו בהצעת החוק. ה- 8 מיליון, מבחינתנו, ואנחנו עומדים מאחורי ההצעה הזו, אם ישראל 10- זו החלטת מועצה שהיתה, להוראת השעה שאפשרה לזכיינים להתמודד עם המשבר הכלכלי –מה עניינה? – הקדמת תשלומים, הפקות לשנים העתידיות. מדובר על שנת 2010. אנחנו מדברים על אזור החודשים אפריל עד יולי. לישראל 10 אופשר עד 8 מיליון, להקדים, ובתמורה – יוקפאו להם ביצוע של 8 מיליון בגלל ההקדמה. ההחלטה האם ההקפאה תהפוך להיות הצננה, כדבריו של עורך הדין קורן, או שהם יחויבו להחזיר אותה, או לדחות, או לבצע – תתקבל במרוצת 2010, כדי שנראה את תוצאותיו של המשבר הכלכלי איפה שהם נמצאים. ביוני 2010. יש החלטת מועצה כזו. לכן, לדידנו זה כן אפשרי, אני אומר את זה לעורכת הדין רובינשטיין – אם הם ימציאו שמעבר ל – 72 מיליון ביצוע שהם מחויבים - -
נגה רובינשטיין
אבל זה מעבר ל – 82, אם כבר.
מנשה סמירה
כן. מה זה 82? מבחינתנו, אם נוכל לראות הוצאות בחודשים אפריל-יולי בהיקף של 8.5 מיליון השקעה עבור תכניות של שנת 2010 ניתן יהיה להעמיד את המחויבות בשנת 2009 כפי שהם מבקשים, על 72. ב-2010 הם יצטרכו, בהתאם להחלטה שתהיה על הפשרת ההקפאה או מה שזה לא יהיה – לפעול בהתאם. הבקשה של ישראל 10 למחיקה מעולם לא היתה. היא בלתי אפשרית.
אתי בנדלר
מדובר על הקדמת השקעות, לא על מחילה של 8 מיליון. נכון? אז זאת אומרת שצריכים מעבר למחויבויות השוטפות להוסיף את ה- 8 מיליון שקל - - -
מנשה סמירה
בהבדל אחד – את השוטף הם חייבים לשדר. הם צריכים לבצע כרגע 82 משודר. אם הם יעשו 8 השקעה על חשבון 2010 זה ירד ל – 72, ואז היא תוכל לקבל את מה שהיא רוצה. את ההחלטה על ה- 8 נצטרך לקבל ביוני, 2010.
נגה רובינשטיין
אני אסביר לך את הקושי, מבחינתנו, בטיעון. כאשר המועצה קיבלה את החלטתה בחודש פברואר או חודש מרץ, אני מבינה את הרציונאל שאומר: בוא נעודד בשנת 2009 הוצאה כי יש משבר כלכלי, כדי שיוציאו כספים. קשה לי בחודש ינואר, 2010 לקבל א הטיעון שכיום אנחנו מכירים בכספים לגבי החלטה שעדיין לא יצאה לפועל, ובהחלטת המועצה נאמר במפורש, שהיא כפופה לתיקון התוספת.
מנשה סמירה
אבל אם הם ימציאו הוכחות שהם הוציאו את הכסף - -
נגה רובינשטיין
אבל ההחלטה שלכם היתה כפופה, ואתם ציינתם את זה במפורש, בתיקון התוספת. זאת אומרת, שההחלטה שלכם לא נכנסה לתוקף. תראה, מנכ"ל ערוץ 10 -העובדה שאתם פעלתם על סמך החלטה שלא נכנסה לתוקף, אני מבינה את הקושי בדבר. לעומת זאת היום, לבוא בינואר 2010 ולומר שאנחנו עכשיו מפחיתים לכם 8 מיליון על סמך זה שב- 2009 רצינו לעודד אתכם בהוצאת כספים, למה זה מאד קשה ברמה ההגיונית להסביר את זה ולתמוך בזה? אני חושבת שזה מובן.


הרי במצב המשפטי הנכון - קודם באה הנורמה ואחר כך באה ההתנהגות. אתם קודם התנהגתם ועכשיו אתם רוצים, בנורמה, לאשר את ההתנהגות.
דרור שטרום
אבל מה זה קשור? יש בסיס שוויוני למשבר הזה בין כל הזכיינים, והבסיס הטוטלי בסוף - -
נגה רובינשטיין
המשבר נמצא במקום אחר.
דרור שטרום
מה זה חשוב- הטכנוקרטיה הזאת. יש משבר כלכלי.
נגה רובינשטיין
נו, באמת, להגיד "טכנוקרטיה" כאשר בינואר 2010 הכנסת נותנת תמריץ היום, לערוץ 10 להוציא את הכספים של 2009 - - -
דרור שטרום
ומה רע בזה? זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים.
קריאות
· - -
נורית דאבוש
אני חוזרת לאמירה של חבר הכנסת זבולון אורלב שאמר שיש מציאות בשטח. אנחנו, בהוראת השעה גילינו מציאות שבה חלק גדול מעולם היצירה, ודאי אלפי אנשים שעובדים בעולם הזה, נקלעו לסיטואציה כלכלית בלתי אפשרית, והזכיינים כולם – גם 2 וגם 10 – הקפיאו את ההפקות, ודאי הפקות של סוגה עלית. עולם היצירה נקלע למשבר, ועל אף העובדה שהיתה על זה גם מחלוקת עם היוצרים, קיבלנו החלטה שאנחנו רוצים לעודד יצירה, כאן ועכשיו, ולצורך העניין הזה נוסחה הוראת השעה.


הוראת השעה, משמעותה היתה מאד ברורה- אנחנו לא מוחקים, אנחנו מקפיאים, כאשר אנחנו רוצים לבחון את הדברים ביוני 2010. גם אם טעינו לגבי ערוץ 10 – זאת היתה האמירה שלנו כמועצה ציבורית. אנחנו שלחנו אותם לבצע את ההפקות האלה, אנחנו שלחנו אותם - -
דורון אבני
הכפפנו את זה לתיקון התוספת, כמובן, כי תכף עורכת הדין בנדלר תאמר – זה כך נכתב בהחלטה, הכל כפוך לתיקון התוספת בידי הוועדה.
נורית דאבוש
ודאי זו האמירה של היועץ המשפטי, ואני אומרת לכם שאנחנו, כמועצה ציבורית, ביקשנו מאנשי ערוץ 10 לבצע את הוראת השעה, עודדנו אותם לבצע את הוראת השעה, ביקשנו מהם להשקיע כאן ועכשיו את הכספים האלה. אף אחד לא מבקש כרגע למחוק את העניין הזה, אלא מבקש להקפיא את זה ולהשוות את זה לבחינה שנעשה ביוני 2010 ובעיניי זו החלטה מדתית מאד, היא משמעותית מאד, ודאי כשמועצה ציבורית, גם אם היא טעתה, היא קיבלה את ההחלטה הזו. אנחנו שלחנו אותה. מבחינת היושרה- זה מה שאמרנו להם.
דורון אבני
בכפוף לתיקון.
קריאות
· - -
נגה רובינשטיין
אמרו לכם – בכפוף לתיקון התוספת.
דרור שטרום
אז אמרו לנו. אז זרקנו מיליונים לפח, בגלל שאמרו לנו. זו בדיוק האמירה שנאמרת כאן. אומרת המועצה הציבורית – שלחו אותנו לבצע השקעות. אין מחלוקת שבוצעו ההשקעות האלה, ואנחנו מוכנים להראות כל חשבונית. עכשיו באים אלינו עם העניין - - אין נימוק אחד למה ה- - הזה לא יינתן.
נגה רובינשטיין
חלפה שנה מאז החלטת המועצה.
דרור שטרום
ומה השתנה? מה השתנה בשנה הזו?
נגה רובינשטיין
המועצה לא פנתה לתיקון התוספת במהלך השנה הזאת.
דרור שטרום
מה השתנה בשטח? בכלכלה? במשבר? בשוק?
נגה רובינשטיין
אנחנו, היום, בינואר, 2009 נותנים לכם תמריץ להוציא כספים ב- 2010. לי זה נשמע מופרך.
נורית דאבוש
זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. אם הם מגישים את החשבוניות על החודשים של הוראת השעה אז אנחנו לא באים ואומרים שזה משהו - -
נגה רובינשטיין
נעמיד דברים על דיוקם – זו לא הקפאה. יש - - למועצה לבטל את החוב הזה.
נורית דאבוש
הוראת השעה קצובה בזמן.
אמיר רוזנברג
שתי הערות – אחת לעניין של ה- 8 מיליון ואחת לעניין השוויון. בנושא של ה- 8 מיליון אנחנו קודם כל נאמנים להסכמה שיש לנו עם ערוץ 10 שאם הם יצליחו להגיע להבנה עם הרשות השניה, אנחנו לא נתנגד לזה. אנחנו סומכים על שיקול הדעת של הרשות השניה ועל ההסדר ביניהם.


לגופו של עניין אפשר להוסיף, אדוני היושב ראש, שבפעם הקודמת שדפקת על הפטיש וסגרת את הישיבה ושלחת את כולם לעשות שיעורי בית, לא היו 20מיליון שקל לקולנוע, והיה לערוץ 10 בעקבות הפטיש הזה –הוא הביא בסופו של יום את ה – 20 מיליון שקל, תוך זה שהוא לוקח בחשבון את הנושא הזה של ההסכמה הזו, וההיסטוריה שלו עם הרשות השניה. נדמה לי שבסיטואציה הזו, כשיצאנו מפה ועשינו את כל הדברים האלה, ובסופו של דבר גם הביאו את הכסף, אנחנו גם נאמנים להסכמה וגם, לגופו של עניין, חושבים שזה נכון. הגיעו להסכמה עם הרשות השניה, היא הגוף הממונה, היא תחליט מה לעשות עם ההקפאה הזו בשנה הבאה, ואני חושב שזה הגיוני.


לגבי עקרון השוויון – הערה חשובה מאד, גם לעורכת הדין בנדלר, שתהיה - - לנו יש הערה עקרונית לנושא. לא רק העובדה שאם מסתכלים על השוויון – לא רק ששויוןן אמור להתייחס לסיטואציה, היינו, כמו שכתוב בהצעת החוק שערוץ שנמצא במשבר, ערוץ שמבקש הארכה של זיכיון - ערוץ 2 עוד לא נמצא בסיטואציה הזו, וממילא לא ניתן להחיל עליו מראש. אני רוצה להפנות למשהו שהוא מאד חשוב דווקא להתחייבות של "רשת" ו "קשת" בזיכיון שלהם. אני חושב שזה חשוב, וזה בא בעקבות ישיבה שהיתה פה פעם קודמת. אני חושב שזה חשוב מאד שזה יהיה לנגד עיניכם. אני - - מ "רשת" ל "קשת" יש את אותו הדבר בהתחייבות במכרז שלהם: "הרשות תעמוד...." – זה העיקרון הבסיסי של השוויון – "...על עיקרון השמירה של תחרות הוגנת בין בעלי הזיכיונות, ובין ערוץ 2 וערוץ 10 תוך שמירה, במידת האפשר, על עיקרון השוויון, בהתחשב בנסיבות השונות שעניינן שני ערוצים בעלי ...."
שאול מגנזי
אולי נסיים את זה, באמת? תעביר את חברת החדשות לירושלים. איפה השוויון?
אמיר רוזנברג
שאול מגנזי יודע בדיוק למה הוא הפסיק אותי עכשיו, כי הוא חתום על הסעיף הבא: "עם זאת, ההקלות שיינתנו לבעל זיכיון או לערוץ כלשהו, לא יחולו בהכרח על בעל זיכיון אחר או על הערוץ האחר והמועצה תדון בכל בעל זיכיון וכל ערוץ לגופו". יש לסעיף הזה חשיבות רבה. מעבר להיבט החוזי שהם מחויבים והם לא זכאים מהותית לבוא ולדרוש שוויון, אנחנו צריכים לחשוב גם שנים קדימה. אם יהיה בעל רייון – חמישה רייונות נניח שיהיו כאן, מה יקרה אם - - נניח שנגיע למשטר של רישיונות, תיראו איזה תקדים הם מנסים ליצור. יהיו חמישה ואחד יהיה בקשיים. ואז, אם נחיל את העיקרון אוטומטית שכאשר נותנים לאחד הקלה מייד זה חל על כולם, אז ברור שכל דבר מכפילים בחמש. את זה התכוונו למנוע, כבר במכרז. לכן צריך לצאת מהטענה הזו שכל מה שנותנים לאחד נותנים לשני באופן אוטומטי. אין להם זכות חוזית כזו ואין להם זכות מהותית כזו, גם במחשבה לטווח ארוך. תודה.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו חייבים לסיים. לא נצביע על זה. נחשוב על הדברים. אנחנו סוגרים את הישיבה ונחשוב על ישיבת המשך שגם תסיים את הדברים, אני מקווה, בשבוע הבא.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:00

קוד המקור של הנתונים