ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/01/2010

פרוטוקול

 
הכנסת 18
מושב 2
פרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ג' שבט, תש"ע, 18/01/2010, שעה 11:30
נכחו
חברי הוועדה:
סדר היום

קוד המקור של הנתונים