ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/12/2009

אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (6967909) וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (6968009)

פרוטוקול

 
PAGE
6

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ב בטבת התש"ע (29 בדצמבר 2009), שעה 12:30
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (6967909) וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (6968009)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

שי חרמש

שלי יחימוביץ
מוזמנים
יהודה מונסוניגו, מנהל מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד בנימין למקין, מנהל מחלקת פיקוח ובקרה, רשם העמותות
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (6967909) וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (6968009)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים באישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (6967909) וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (6968009). לא נצטרך לחזור שוב על המספרים.


יהודה מונסוניגו, אני מודה לך על הרשימה הזאת.
יהודה מונסוניגו
בקרוב תקבל עוד אחת.
היו"ר משה גפני
שנית, אני רוצה לדעת האם יש רשימה נוספת.
יהודה מונסוניגו
כן.
היו"ר משה גפני
איפה היא?
יהודה מונסוניגו
בדרך.
היו"ר משה גפני
אנחנו עכשיו בדרך. אני מודה לך על זירוז הדברים. אני אפילו לא יודע איזה גופים נמצאים כאן, אבל גם העוזרים שלי עזרו בעניין. זאת אומרת, כדי למנוע את הדואר, אתה הלכת ומסרת ידנית למר נסרדישי ואנחנו תפסנו את שר האוצר כאן במזנון. הכל בסדר. זה דבר שהוא לטעמי מאוד רע. אני דיברתי עם מנהל רשות המסים. אני ביקשתי להוסיף כוח אדם. הוא אמר שהוא לא בטוח שצריך, אבל אם צריך, הוא כמובן מוסיף והוא ידבר אתך. אני לא יודע אם הוא דיבר אתך כבר ויכול להיות שהוא עסוק בדברים אחרים.
שי חרמש
אולי יש כבר מספיק עמותות במדינה.
היו"ר משה גפני
אולי יש.
שי חרמש
למה צריך לתת?
היו"ר משה גפני
אז תשנה את החוק. עוד הפעם אתה הולך לשנות את החוק.
שי חרמש
כמה עמותות יש במדינה?
היו"ר משה גפני
מאה אלף, מאתיים אלף.
יהודה מונסוניגו
לא צריך לתקן את החוק. זה בסמכותכם.
היו"ר משה גפני
לא. יהודה, אל תתערב בזה. זה ויכוח בין שני חברי כנסת.
יהודה מונסוניגו
זה בסמכותך האישית. אתה יכול לקבוע קריטריונים.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא קובע קריטריונים.
יהודה מונסוניגו
אז יהיו פחות עמותות.
היו"ר משה גפני
חס וחלילה.
יהודה מונסוניגו
אני לא רואה בזה תהליך רע.
היו"ר משה גפני
אני רוצה שתדע. יש שיח בין חבר הכנסת חרמש לביני והוא לא נוגע לנושא המקצועי. כרגע המצב הוא שיש גופים שזכאים על פי החוק הקיים לקבל הטבות לפי סעיף 46 או לפי סעיף 61. כל הדיון שלי בעניין הזה, מה שהיה בימים האחרונים ומה שאני מדבר אתך כבר זמן רב, זה על כך שתבצעו את העבודה הזאת.
חיים אורון
כמה זמן מחכים היום בתור?
היו"ר משה גפני
זאת השאלה.
חיים אורון
אז למה אתה הולך ככה? כמה זמן מחכים בתור?
יהודה מונסוניגו
הממוצע הוא מספר חודשים ולפעמים גם פחות מזה.
חיים אורון
ואתה רוצה לקצר את הזמן.
יהודה מונסוניגו
כן.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה אפילו לקצר. אני רוצה שהתהליך, אחרי שמאשרים, יהיה מהיר. לא צריך לחפש את מנהל רשות המסים, לשלוח לו בדואר, אחרי כן לא צריך לחפש את שר האוצר ולשלוח לו בדואר.
יהודה מונסוניגו
צריך לתקן את החוק.
היו"ר משה גפני
לא. שההליך יהיה מהיר. אני לא הולך לתקן את החוק. יכול להיות שצריך לתקן את החוק, אבל אני לא הולך לתקן אותו.
יהודה מונסוניגו
החוק דורש אישור של שר האוצר וועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
בעוד כמה זמן תגיע הרשימה הבאה?
יהודה מונסוניגו
אני לא יודע. אין לי שליטה על זה. אני יכול לומר לך שאני מוציא את זה ביום-יומיים הקרובים. מרגע זה ואילך, זה לא תלוי בי.
חיים אורון
תעשה תרגיל הפעם. במקום לריב אתו, תעשה תרגיל. תבקש לדעת מתי זה בדיוק הונח אצל מר נסרדישי ותראה. אם זה לוקח יותר משבוע, אתה צודק, כי אין שום סיבה לכך. הם הרי לא בודקים את הרשימה אלא זאת חתימה טכנית לחלוטין. או שהוא רוצה לתקוע משהו כי הוא רוצה להשיג ממך משהו.
יהודה מונסוניגו
זה לא קורה. יש תקופות שזה לוקח יותר לאט וזה גם תלוי בעומס האישי של כל פונקציונר. אם אנחנו בסוף שנת כספים או יש הליכי חקיקה לחוק ההסדרים, בתקופות האלה זה הלך יותר לאט.
חיים אורון
תעשה לי טובה, תגיש לו את זה ביום ראשון, זה אחרי שנת הכספים החדשה, ותבדוק כמה זמן זה לוקח.
היו"ר משה גפני
בסדר. יהודה, אתה אומר שאתם גמרתם ישיבה. איכפת לך שאני אהיה העוזר שלך ליומיים-שלושה?


מה ברשימות שלנו היום?
יהודה מונסוניגו
יש כאן 37 עמותות שמבחינתנו הן יכולות לקבל מעמד לעניין סעיף 46 ועוד שתי עמותות לעניין סעיף 61. העמותות נבדקו על ידינו והן נמצאו ראויות. לכולן יש אישור ניהול תקין רלוונטי.
בנימין למקין
לכולן יש אישור ניהול תקין.
היו"ר משה גפני
שאלות? אין. אנחנו מצביעים. מי בעד אישור מוסדות הציבור לפי שני הסעיפים שהקראתי את מספרם בתחילת הישיבה?

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

יהודה, מישהו מהעוזרים שלי יהיה אתך בקשר. אנחנו נעזור.
יהודה מונסוניגו
בסדר.
היו"ר משה גפני
אין כוח אדם מספיק, אנחנו נעזור.
יהודה מונסוניגו
אני לא רוצה להתייחס לנושא הזה.
שי חרמש
ועדת הכספים תעזור לכם והיא תשמח לאשר.
היו"ר משה גפני
תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40
1. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 6967909)
שם העמותה
מספר
1.
מוזיאון ללוחם היהודי
580464600

2.
בית כנסת הגדול
580150316

3.
מכלל – מרכז לילד ולמשפחה
580484566

4.
באוהלי חנה בארץ הקודש
580336535

5.
עמותת בית יוסף
580447498

6.
בית הבריאות לאישה בשבילך
580421592

7.
אלק"א-אגודה למען הקשיש אשקלון
580008365

8.
מוסדות רפאל
580503415

9.
עמותת הספורט לקידום עולי אתיופיה
580249936

10.
תיאטרון פולקלורי תפוח בדבש
580436368

11.
בית כנסת אור-תורה
580040145

12.
פרי חיים
580476166

13.
עניין של חיים
580366243

14.
"פאר יוסף" נוה יעקב ע"ש מר"ן רבי יוסף קארו זצוק"ל
580206134

15.
בית כנסת מכבים
580183663

16.
תפארת הרן-אישור לשנה
580502417

17.
אל ראזי אלטולאביה – אישור לשנה
580310027

18.
מכון תורני איילת השחר
580317279

19.
ישיבת מאור התורה והחסד ע"ש ר' מאיר אבו חצירה זצוק"ל
580322972

20.
בית כנסת "נצח ישראל" גדרה
580016707

21.
הקהילה המסורתית הקריות
580070613

22.
קופת עזרת ישראל מודיעין
580455905

23.
אור החסד – דרכי מנחם
580392355

24.
האיגוד לפרשנות התלמוד
580216422

25.
מורשת יהדות צפון תימן, קרית עקרון – אישור לשנה
580260453

26.
הספריה הלאומית בע"מ
514152420

27.
אישי ישראל
580292720

28.
הצלה בית שמש
580424570

29.
אור נגוהות
580474567

30.
תור במדבר
580464436

31.
אגודת צער בעלי חיים רמת גן והסביבה
580053296

32.
יד יצחק דוד – מאושר לשנה
580486983

33.
יוסף השם עליכם
580266229

34.
רחמנא ליבא בעי
580422244

35.
עמותה לתמיכה בילד הנכה הדרוזי
580396471

36.
עמותת שיפעת רביבים בנגב
580400976

37.
מאיר ישא ברכה – מאושר לשנתיים
5804455731


2. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה: 6968009)


שם העמותה
מספר

1.
בית כנסת קדם-הקהילה ליהדות מתקדמת בתל-אביב יפו – בקשה לאישור החל מיום 15.4.06
580069789

2.
המרכז האזרחי לתרבות חברה וכלכלה בע"מ – בקשה לאישור החל מיום 1.1.09
510127186

קוד המקור של הנתונים