ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/12/2009

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים (הכרה במוסדות חינוך בשנת הלימודים התשס"ע), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת החינוך, התרבות והספורט

30/12/2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 129

מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט

יום רביעי, י"ג טבת, התש"ע (30 בדצמבר 2009) בשעה 09:00
סדר היום
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים (הכרה במוסדות חינוך בשנת הלימודים התשס"ע), התש"ע-2009.
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

מנחם אליעזר מוזס
מוזמנים
חה"כ מאיר פרוש – סגן שר החינוך

חה"כ משה גפני – יו"ר ועדת הכספים

עו"ד מיכל סגל – משרד החינוך

עו"ד יעקב פרידברג – משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים

(הכרה במוסדות חינוך בשנת הלימודים התשס"ע), התש"ע-2009
היו”ר זבולון אורלב
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. על סדר-היוםף תקנות מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים (הכרה במוסדות חינוך בשנת הלימודים התשס"ע), התש"ע-2009.


הפניה של השר אומרת שתקנות אלו נועדו לאפשר תקצוב מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים אשר פעלו במהלך שנת הלימודים תשס"ט, תוך ציפייה לפרסומן של התקנות בעבור שנת הלימודים תשס"ט.

בעצם כאן אנחנו מתקנים את העבר.

רשות הדיבור לסגן השר מאיר פרוש. נעניתי לפנייתו להביא בדחיפות את התקנות לדיון ולאישור לפני תום שנת הכספים.
מאיר פרוש
בוקר טוב חבריי, בראשותך אדוני היושב ראש.

אני באמת מודה לך על כך שלאחר שכבר פרסמו את סדר היום של השבוע, הסכמת לדון בנושא ולאשר אותו, אם וכאשר הוועדה תסכים לאשר אותו. אני אסביר מדוע מעבר לעניין הזה שזה כבר סוף שנה, יש נחיצות ויש באמת צורך ויש גם אמת בבקשה הזאת.

חוק חינוך מוסדות תרבותיים ייחודיים בא להסדיר את התקצוב של מוסדות על-יסודיים בנים במגזר החרדי, אם כי לא כך כתוב בחוק ולחוק יש שם משלו.

לאחר דחיות על גבי דחיות בסופו של דבר בג"צ קבע שאי-אפשר לתקצב. במקביל להתדיינות בבג"צ היה גם הליך של חקיקה בכנסת. הכנסת סיכמה את החוק בכך שאלה שקיבלו בעבר – הרי יש צורך לעשות תקנות לחוק. אלה שקיבלו בעבר יוכלו בהוראת מעבר לקבל על אתר תקצוב. זה היה בסוף שנת הלימודים של תשס"ח. ידענו שתבוא שנה חדשה ובלי עין רעה יש ריבוי טבעי וייפתחו מוסדות נוספים. מאחר ולא עשו תקנות מכיוון שנכנסנו לשנת בחירות, בינתיים נפתחו מוסדות ולגבי החדשים לא היתה הוראה איך הם יקבלו תקציב.

שר החינוך גדעון סער, נדרש, בין השאר, לשאלה איך אנחנו לתקצב את אותם שאותם מוסדות שפעלו הפעילו מוסד חינוך, היו להם תלמידים, ולא יכלו לקבל כסף מהמדינה מכיוון שהם לא קיבלו בעבר ואין לגביהם שום הוראה. הוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה, שיאפשרו לאותם תלמידים, לאותם מוסדות שפעלו בשנת הלימודים תשס"ט, שיקבלו תקצוב. היועץ המשפטי לממשלה הסכים לכך ולצורך זה יש צורך בתקנות המיוחדות של שר החינוך שהעביר את זה לבקשתנו כאן לוועדה על מנת לאשר את זה. אם זה יאושר נוכל לתקצב את אותם מוסדות שפעלו בתשס"ט למרות שהם לא היו מאושרים או שלא הכירו בהם אז כי לא היה כל כלי לקבל אותם.

היתה שאלה של תקצוב. גם הנושא הזה לקח זמן. אני יכול לבשר לך, מה שבוודאי אתה לא יודע, שוועדת הכספים בראשותו של יו"ר ועדת הכספים אישרה לפני מספר ימים 10,700,000 שקל כדי שנוכל לתקצב, אם וכאשר יאשרו היום את התקנות.
היו”ר זבולון אורלב
כלומר זה תלוי בי עכשיו אם המוסדות יקבלו 10,700,000.


גפני לא נמצא פה.
מאיר פרוש
אבל העוזר הנאמן נמצא פה ועוד חברים וידידים, נמסר לו את הכול.
היו”ר זבולון אורלב
שיפמן רב איתי על 3 מיליון שקלים לתנועות הנוער העולמיות.

משה גפני, אמרתי שתלוי בי אם תקבלו 10 מיליון.
משה גפני
עכשיו זה תלוי בך, אנחנו כל הזמן תלויים.
מאיר פרוש
אמרתי שהתליה האחרונה היתה אצלך.
היו”ר זבולון אורלב
סגן השר ציין שלאחר מאמצים רבים עלה בידו לשכנע אותך להעביר בוועדת הכספים את ההעברה התקציבית של 10,700,000. הואיל והפרוטוקול לא רואה את הקריצה, כמובן שאמרתי זאת בהומור. אחרי זה עוד מישהו יצטט, חס וחלילה, ביתד נאמן, את הקטע הזה נגדך.

ובכן, אנחנו עושים כאן מעשה לא שגרתי בכך שאנחנו מאשרים תקציב עבור תקופה רטרואקטיבית. הואיל והמוסדות לא אשמים אלא כאן הליכי החקירה השתבשו, כפי שאמר סגן השר, אז בוודאי שהתלמידים לא צריכים לסבול.


גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.
מירב ישראלי
אני מזכירה שכשאישרנו את תקנות ההכרה הכלליות, עלתה השאלה הזאת והפננו את העניין חזרה למשרדי הממשלה וביקשנו שיתייעצו עם היועץ המשפטי לממשלה מה הדרך לפתור את הבעיה. התקנות האלה אמורות לפתור את הבעיה הזאת.

כדי לדייק, מדובר לא על מוסדות חדשים אלא גם על מוסדות ותיקים, שבפער שבין התקנת התקנות גם הם לא - - -
מיכל סגל
נכון.
היו”ר זבולון אורלב
בין 55% לבין 50%.
מירב ישראלי
נכון מאוד, גם הם לא יכלו לקבל - - -
היו”ר זבולון אורלב
יכול להיות שסגן השר לא רוצה שהם יקבלו.

סגן השר, עלתה כאן שאלה. ציינת בדבריך שזה בא לפתור רק את הבעיה של המוסדות החדשים. לפי מה שכתוב בתקנות, זה פותר לא רק את הבעיות של המוסדות החדשים אלא גם מגדיל את התקציב למוסדות הקיימים. התכוונת שגם את זה נאשר?
מאיר פרוש
חוק תלמודים ייחודיים אומר שיקבלו 60%.
משה גפני
תגיד לפרוטוקול שסגן השר לא חשב לאשר את התקנה אבל אתה שכנעת אותו.
היו”ר זבולון אורלב
תנו לי קצת להתעלל בכם.

אני קורא את התקנה:

יש בעיות מיוחדות?
מירב ישראלי
לא. כבר העברתי את ההערות שלי והן הופנמו לתוך התקנות. בעיקרון, יש הערה ניסחות אחת של משרד המשפטים.
יעקב פרידברג
בסעיף 2(1). "הוא הגיש בקשה לרישיון מכוח חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט 1969 לקראת שנת הלימודים התשס"ח או התשס"ט;" על פי הסיכום שהיה אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לא די בזה שהוגשה בקשה אלא שצריך גם שתהיה ראייה שהוגשה הבקשה הזאת. לכן אנחנו חושבים שצריך להוסיף "והוכיח כי יכול היה לעמוד בתנאים לקבלת רישיון לפי החוק האמור".
מירב ישראלי
"יכול היה לעמוד" כמו בסעיף 3.
היו”ר זבולון אורלב
אנחנו רואים את ההסכמה הזאת כאילו זה בתקנות, אף שלא אקרא זאת, נראה זה כאילו הופיע בתקנות.
היו”ר זבולון אורלב
"בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 ו-38 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, התשס"ח-2008, (להלן – החוק), ובאישור ועדת החינוך, התרבות והסורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. "מוסד חינוך" – מוסד חינוך שלומדים בו תלמידי בכיתות ט' עד יב', כולן או חלקן, של קבוצות האוכלוסיה החרדית, שתלמידיו לומדי בישיבה לימודי קודש לפי ההלכה היהודית;

"בעל מוסד", "תזכיר הסבר", "תצהיר" – כהגדרתם בתקנות מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות ההכרה).
מירב ישראלי
זה התקנות הכלליות שחלות מעלה והלאה.
היו”ר זבולון אורלב
"2. על אף האמור בתקנות ההכרה, יראו מוסד חינוך כמוסד שהוכר לפי החוק לעניין שנת הלימודים התשס"ט, אם עמד בעל המוסד בכל אלה:

1. הוא הגיש בקשה לרישיון מכוח חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט – 1969 לקראת שנת הלימודים התשס"ח או התשס"ט והוכיח כי עמד או יכול היה לעמוד בתנאים למתן רישיון לפי החוק האמור;
2. הוא הגיש הצהרה לפי סעיף 39 לחוק;
3. הוא הוכיח כי עמד או יכול היה לעמוד בתנאים למתן רישיון לפי הוראות סעיף 12 לחוק, בשנת הלימודים התשס"ט;
היו”ר זבולון אורלב
פה אין תשס"ח?
מירב ישראלי
כן, כי הרישיון לפי 12, בעצם החוק עבר הוראת - - -
היו”ר זבולון אורלב
הבנתי.
מירב ישראלי
אולי רק נגיד: 39 זה ההצהרה לעניין תקופת המעבר. סעיף 12 זאת עבירה פלילית.
היו”ר זבולון אורלב
"4.
הוא הוכיח כי היה ברשותו אישור מאת לשכת הבריאות לפיו היא לא התנגדה למתן הרישיון מבחינת התברואה לשנת הלימודים התשס"ח או התשס"ט;"
האישור הוא שאין התנגדות או שיש אישור פוזיטיבי?
מיכל סגל
זה גם וגם. או שאין התנגדות או שזה אישור פוזיטיבי.
היו”ר זבולון אורלב
מספיק שאין התנגדות?
מיכל סגל
כן.
היו”ר זבולון אורלב
"5.
הוא הגיש אישור של יועץ בטיחות מוסמך ולפיו תנאי הציוד והבטיחות במוסד בשנת הלימודים התשס"חי או התשס"ט היו בהתאם לקבוע בחוזר המנהל הכללי בעניין זה;

6. הוא הגיש רשימת תלמידים שלמדו במוסד וכן פירוט מספר שעות הלימוד בשבוע ומספר ימי הלימוד בשבוע במוסד בשנת הלימודים התשס"ט, המעידה על קיום התנאים האמורים בתקנה 3(1) – (4), ו- (6) לתקנות ההכרה;
7. הוא הגיש תזכיר הסבר;
8. הוא הגיש תצהיר כי תוכנית הלימודים בו ואורח הפעילות במסגרתו עומדים בתנאי ההכרה הקבועים בחוק ובתקנות ההכרה.
3. בקשה להכרה לפי תקנות אלה תוגש על ידי בעל המוסד תוך 60 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה; הבקשה תוגש לשר או למי שהוא הסמיך לכך בכתב בארבעה עותקים ובחתימת בעל המוסד, ואם היה תאגיד, בידי מורשי החתימה של בעל המוסד ותכלול את שם המוסד ומענו, שם מנהלו ואת המסמכים המעידים על עמידת המוסד בתנאי תקנה 2.

4. השר יחליט בבקשה ויודיע על כך לבעל המוסד ולמנהלו בתוך חודשיים מיום הגשתה".
היו”ר זבולון אורלב
יש לי שאלה. מנהל אגף החינוך המוכר הוא זה שיטפל בזה?
מאיר פרוש
כל נושא הרישוי.
היו”ר זבולון אורלב
כל הטפסים תואמו איתו? הוא יודע מזה?
מיכל סגל
כן. בגלל לוחות הזמנים הוא לא יכול היה להיות פה.
היו”ר זבולון אורלב
שהכול יהיה מתואם איתו שלא יהיה פער.
מאיר פרוש
במכתב של השר אליך יש לו העתק. השבוע נציגיו היו בוועדה שבה ישבנו לסכם איך אנחנו מארגנים את הדבר.
היו”ר זבולון אורלב
ליועצת המשפטית אין הערות, למשרד המשפטים אין הערות, למשרד החינוך אין הערות.


אני מעלה את התקנות לאישור הוועדה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים אין
היו”ר זבולון אורלב
התקנות אושרו פה אחד.


הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:20)

קוד המקור של הנתונים