ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/01/2010

הצעת חוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק, התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הפנים והגנת הסביבה

06.01.10


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 129

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ' בטבת, התש"ע (6 בינואר 2010) בשעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק, התשס"ח – 2008

חה"כ דב חנין וקבוצת ח"כים (פ/2906), החלת דין רציפות
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

דב חנין

גדעון עזרא
מוזמנים
המשרד להגנת הסביבה: אילן נסים – אגף תשתיות

ג'וש פדרסן

יואב גואל
משרד האוצר
מיכל שינוול – רפרנטית איכות סביבה באג"ת

טלי רביב – רפרנטית תקשורת והגנת הסביבה באגף החשכ"ל

עו"ד יובל אביעד – לשכה משפטית, משרד התמ"ת

חזקיה ישראל – התאחדות התעשיינים

נמרוד הגלילי – איגוד לשכות המסחר
איגוד תעשיות הפלסטיק
צביקה עברי – יו"ר

ישראל לאון
מרכז השלטון המקומי
גמליאל ברזילי – מתאם פעולות

ניצן לוי
מכון התקנים
אתי גולן

הלן עטרות – מהנדסת ראשית, אגף תקינה

מאיה קרבטרי – חיים וסביבה

עו"ד דין סלעית קולר – המועצה הישראלית לצרכנות

מרב ניר – מועצה לארץ ישראל יפה
אדם, טבע ודין
עו"ד ציפי איסר איציק – מנכ"לית

עו"ד מתן גורפינקל

גלעד אוטרובסקי

אבישי זהבי

עו"ד ירון ברנהולץ

ישראל לאון

אילן דיבון – כימיה וסביבה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר, ורד קירו
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה
לאה קיקיון

הצעת חוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק, התשס"ח – 2008

חה"כ דב חנין וקבוצת ח"כים (פ/2906)

החלת דין רציפות
היו”ר דוד אזולאי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את מישיבת הוועדה על סדר היום - הצעת חוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק, התשס"ח – 2008 של חה"כ דב חנין וקבוצת ח"כים (פ/2906)- החלת דין רציפות. יש פה מישהו מהמשרד להגנת הסביבה שמבקש להתייחס, לפני שיגיע מציע ההצעה?
יואב גואל
אני אציג את החלטת ועדת השרים שהחליטה לתמוך בהחלת דין רציפות תוך תיאום מלא עם משרדי הממשלה השונים. יש כאן גם בהחלטה של - - בינמשרדי – הגנת הסביבה, התמ"ת, משרד המשפטים. אנחנו רוצים לציין בהזדמנות הזו שהמשרד מקדם ובקרוב תוגש הצעת חוק ממשלתית בנושא אריזות, שתכלול בין השאר הסדר גם לשקיות הפלסטיק כאריזת שירות, מה שנקרא, ולכן ייתכן שבעתיד יתייתר הצורך בחוק הזה.


בנוסף, אנחנו מקיימים היום עם משרד התמ"ת עבודה במכון התקנים, עבודה שהתחילה כבר, ליצור תקינה לשקית אריזה, שקית נשיאה רב פעמית וגם שקית חד פעמית, אבל טובה יותר – יותר חזקה, יותר עמידה ממה שיש היום. סיימנו כבר במכון התקנים עבודה על תקן לפלסטיק מתכלה ומוצריו שיכלול גם - -
היו”ר דוד אזולאי
גם שקית מתכלה?
יואב גואל
לשקית מתכלה סיימנו כבר את התקן, הוא פורסם על ידי מכון התקנים להערות הציבור עד 25 בינואר. אחרי 25 לינואר, אם יתקבלו הערות, במידה והן מהותיות – תתכנס הוועדה שוב. במידה ולא – התקן יאושר.
דב חנין
אני רוצה לומר כך – קודם כל אני מכיר את העבודה שהתחילה להיעשות בעקבות התחלת התהליך של החקיקה בכנסת, ואני מברך על העבודה הזו. זו עבודה מורכבת ואני חושב שאנחנו פה נמצאים בחקיקה הזו באיזשהו מרוץ נגד הזמן בכדי להספיק לחוקק חוק מהר. אני חושב שאנחנו צריכים להגיע להסדר נכון וטוב – והסדר כזה מחייב גם, בהחלט, דיאלוג והידברות ובחינת אלטרנטיבות. גם אנחנו, בהצעת החוק, כפי שהיא עברה בקריאה ראשונה בכנסת, אנחנו פותחים את האופציות של אלטרנטיבות שונות לדמותו של ההסדר הסופי שיתגבש.

אני מכיר גם את התהליך שמתבצע היום לתקנים חדשים, גם לשקיות מתכלות וגם לשקיות רב פעמיות. אני מכיר גם את העבודה שנעשית על חוק אריזות כולל במשרד להגנת הסביבה. ההצעה שלי, אדוני היושב ראש- אנחנו נמצאים בשלב מאד מוקדם של העבודה על החוק. זה לא חוק שנעבוד עליו ונגמור אותו במהירות. אני חושב שחשוב לקבל את ההחלטה על דין רציפות בחוק הזה, וכאשר האמירה שלי, ואני אומר אותה כאן לצורך הפרוטוקול - שאין לנו מגמה לבצע פה הליך בהול של חקיקה. המטרה היא לבצע חקיקה נכונה, בתיאום עם משרדי הממשלה השונים, ויכול להיות שהחקיקה הזו, בסופו של דבר, תסתייע במערך יותר רחב של חקיקה- אם זה חוק אריזות יותר רחב. יחד עם זאת, נראה לי חשוב מבחינת הכנסת לומר שאנחנו מתכוונים להמשיך בתהליך. לא במהירות, לא בבהילות, ביישוב דעת, בחשיבה, בהידברות, אבל אנחנו מתכוונים להמשיך בתהליך, כי אם כרגע הכנסת לא תקבל החלטה שהיא ממשיכה את המהלך כל המהלכים האחרים ייכנסו לקצב איטי ובעייתי.
היו”ר דוד אזולאי
אדוני, נציג המשרד להגנת הסביבה – דיברת כאן על החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה שאומרת שצריך לעשות תיאום עם משרדי הממשלה השונים. אני שואל – כשאתה אומר "תיאום" למה אתה מתכוון? האם אתה מתכוון שלא נתקדם בחקיקה פרט להחלת רציפות? או – שאפשר להתקדם?
יואב גואל
אני יכול להקריא את מה שוועדת השרים החליטה: "מחליטים:...מסכימה הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק...בתנאי שהצעת החוק תתואם באופן מלא עם המשרד להגנת הסביבה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ומשרד המשפטים".
היו”ר דוד אזולאי
כלומר, אנחנו יכולים להתקדם בצורה זהירה, וכשתגיע הצעת החוק הממשלתית אז נמצא את הדרך לתאם.


לכן, רבותיי, אני מעמיד להצבעה- מי בעד החלת דין הרציפות על הצעת החוק? 2 בעד. מי נגד? – אין נגד.


אין מתנגדים, לפיכך אני מודיע שאנחנו מעבירים את זה למליאה, להחלת הרציפות. זה ימתין שבועיים ורק לאחר מכן זה יבוא למליאה.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים