ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/01/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 39) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008, הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 6) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה

4.1.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 125

מישיבת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ח בטבת התש"ע (4 בינואר 2010), שעה 11:30
סדר היום
1. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 39) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008

2. הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 6) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
נצ"מ איילת אלישר עוזרת בכירה ליועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק רחל בציה ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

נצ"מ עופרה בר-טוב ר' היחידה לתכנון שכר, המשרד לביטחון פנים

רויטל גור ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

נצ"מ כרמלה כץ רמ"ח תכנון אמ"ש, המשרד לביטחון פנים

אילנה לייבוביץ רמ"ח בקרה, המשרד לביטחון פנים

יאיר סער מרכז בכיר שכר וגמלאות, המשרד לביטחון פנים

פקד רחל קיר-מאיר קמ"ד ארגון, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ יעל עמר ר' מדור אוכלוסיות מיוחדות, המשרד לביטחון פנים

מאיר בינג רכז ביטחון פנים באגף התקציבים, משרד האוצר

ליאורה סידי עורכת דין באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מיטל עמר מרכזת בכירה בטחון באגף השכר והסכמי עבודה

משרד האוצר

ענבל רונן עו"ד באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

יאיר אלגאוי ההסתדרות החדשה
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה
יפעת שפרכר

1. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 39) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008

2. הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)

(תיקון מס' 6) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 39) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008, והצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 6) (עובדים אזרחיים), התשס"ט-2008. הסיכום של הדיון הקודם היה שנקיים דיון רק כשנקבל את ההסכם הקיבוצי שיונח בפנינו. הייתי מבקש לדעת איפה העניין הזה עומד.
ליאורה שגיא
טיוטת ההסכם הקיבוצי הועברה הבוקר להסתדרות. אני רוצה לתת מסגרת כללית לאיך אנחנו רואים את הדברים מבחינת ההתנהלות מכאן והלאה. באופן כללי קיימים כללי חסינות לגבי טיוטות שהוחלפו במסגרת מו"מ. אנחנו רוצים להתנהל מול ההסתדרות ולהתקדם בהסכם הקיבוצי. הוועדה תקבל עותק של ההסכם הקיבוצי החתום. בגלל כללי החיסיון אנחנו נעביר אך ורק את ההסכם החתום. מה שאנחנו מבקשים מהוועדה זה להסמיך אותנו לקיים מו"מ עם ההסתדרות על-מנת להגיע להסכם קיבוצי. השכר ותנאי העבודה של העובדים יהיו לפי המדינה או לפי ההסכם הקיבוצי החתום, אם וכאשר נגיע אליו.
יאיר אלגואי
אנחנו מחכים לטיוטה המון זמן. הבוקר הודיעו לי שהם שלחו את זה במייל. אני עדיין לא ראיתי. הוצאנו בקשות בכתב ובעל-פה להזדרז על-מנת שנקבל. מודיעים לי שהבוקר זה הגיע. עדיין לא ראינו את זה. אני מתאר לעצמי שהיום בצהריים נראה ונתחיל לעבוד על זה.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, הדיון האחרון שקיימנו כאן בוועדה היה ב-14 באוקטובר. לפני 3 חודשים קיימנו דיון וביקשנו. זה הנושא היחיד שביקשתי שיביאו את הטיוטה לוועדה, ליושב-ראש הוועדה או ליועצת המשפטית לוועדה על- מנת שנוכל להתקדם. עכשיו אני שומע שרק היום הוגשה טיוטה. אנחנו בזה נסיים את הדיון הזה. כשהצדדים יגבשו את הטיוטה נשוב לקיים את הדיון. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים