ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/12/2009

תקציב מוניציפלי לרשויות הקולטות, תשלומי שכר דירה, חינוך - תקציבי שפ"י, מנהל חברה ונוער

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת משנה של ועדת הכספים לעניין מפוני גוש קטיף
23
29/12/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול
מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים לעניין מפוני גוש קטיף

‏יום שלישי, י"ב בטבת התש"ע (‏29 בדצמבר, 2009), שעה 14:10
סדר היום
1.
שונות

2.
תשלומי שכר דירה

3.
תקציב מוניציפלי לרשויות הקולטות

4.
חינוך – תקציבי שפ"י, מינהל חברה ונוער

5.
שונות
מועד לסיום דרישת תביעות על-פי הסכם הבנות חברי הכנסת

6.
שונות
דרישה להחתמת ילדים

7.
שונות
טיפול בתביעות של אגודות
נכחו
חברי הוועדה: אורי יהודה אריאל – היו"ר

אורי אורבך
מוזמנים
עו"ד בנצי ליברמן
-
יושב-ראש מינהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

איציק עוזר
-
סגן יושב-ראש מינהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

ליאורה טושינסקי
-
סמנכ"לית מינהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

עמיחי פילבר
-
עוזר לראש מינהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

יעקב שנרב
-
מינהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

מוטי אלימלך
-
מינהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

אמציה יחיאלי
-
ראש ענף נוער וחיילים, מינהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

יאיר פינס
-
אגף התקציבים, משרד האוצר

מעוז שהרבני
-
אגף החשב הכללי, משרד האוצר

יובל בנימין
-
סגן מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

יוכי סימן טוב
-
מפקחת על מצבי לחץ ומשבר, שפ"י, משרד החינוך

שאולי פאר
-
דובר משרד החינוך

לילי פיינטוך
-
מנהלת אגף התקציבים, משרד הפנים

אביאל אליעז
-
קהילת ניסנית בניצן, ועד מתיישבי גוש קטיף

סילבן בזיז
-
ניצן, ועד מתיישבי גוש קטיף

חמוטל כהן
-
ועד מתיישבי גוש קטיף

זבולון כלפה
-
עצמונה-שומריה, ועד מתיישבי גוש קטיף

משה ראובן
-
מנהל אתר ניצן, ועד מתיישבי גוש קטיף

יניב דהן
-
חלוציות, ועד מתיישבי גוש קטיף

אליעזר יעקב
-
ניצן, ועד מתיישבי גוש קטיף

יוסי דיין
-
אשקלון, ועד מתיישבי גוש קטיף

פיני קבלו
-
סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

אשר אברג'יל
-
ראש המועצה האזורית שפיר, מרכז המועצות האזוריות

ערן רון
-
גזבר, המועצה האזורית לכיש, מרכז המועצות האזוריות

יאיר פרג'ון
-
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון

יוסי דהרי
-
מנהל יחידת הילדים והנוער, המועצה האזורית חוף אשקלון

ברק שלו
-
גזבר המועצה האזורית חוף אשקלון

אילנית ואהל
-
עוזרת ראש המועצה, המועצה האזורית חוף אשקלון

אהרון פרג'ון
-
עוזר מתכללת מפוני גוש קטיף, המועצה האזורית חוף אשקלון
מזכירת הוועדה
ליאת קרפטי
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
שונות
היו"ר אורי יהודה אריאל
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. ראשית, כמי שמודע באופן חלקי לעשייה של משרדי הממשלה למיניהם אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה, ממנכ"ל משרד ראש הממשלה ועד מינהלת "תנופה" (סל"ע לשעבר), משרד האוצר, משרד החינוך וכל משרדי הממשלה. מכובדי ידידי יושב-ראש מינהלת "תנופה", אני מקווה שעד שנתרגל להגיד את השם הזה – זה ייגמר. אני מניח שאנו שותפים לאותה תקווה.


אזכיר את סדר היום שלנו כפי שהתפרסם, אבל יעלו אולי גם סעיפים נוספים.


נושא אחד הוא התקציב המוניציפלי לרשויות הקולטות. הסעיף הזה מוצה בדיוני ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות ידידי חבר הכנסת זבולון אורלב ולכן לא נדון בו. אתה כבר מספיק ותיק לדעת שתקבל את רשות הדיבור, ואתה גם מספיק ותיק לדעת שלא צריך להפריע. ננהל את הדיון באופן מסודר והוא יתקדם מהר. אלא אם נציגי רשויות מקומיות שהזמנו לכאן ירצו להוסיף דבר מה. נפגשנו עם מר יאיר פרג'ון, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, אבל אולי יגיעו נציגי רשויות מקומיות אחרות. ניתן להם הזדמנות להתייחס, נעדכן אותם במה שהיה ואם מישהו ירצה להוסיף משהו, יוסיף.


יש שני נושאים נוספים על סדר היום: תשלומי שכר דירה וחינוך.


לפני שאנחנו עוברים לסעיפים, אני מבקש לומר כדלקמן. כידוע, ועדת החקירה הממלכתית שמונתה על-ידי הוועדה לענייני ביקורת המדינה, עם כל התהליך הנלווה לזה, האריכה את המועד להגשת דוח מטעם הממשלה עד 7 בינואר 2010. למעשה מדובר על עוד 10 ימים, וטוב שכך, כי אולי צריך לעשות השלמות במינהלת "תנופה" ובממשלה. יחד עם זה, הזמן קצר ועומד לפתחנו ההמשך.


אני מעדכן את החברים שנשלחו שני מכתבים מטעם חברי הכנסת. אתן לכם צילום שלהם.


מכתב אחד נשלח על-ידי כמה חברי כנסת למנכ"ל משרד ראש הממשלה. הם כתבו שאם בימים הקרובים לא יסוכם עניין החקלאים הם מתכוונים להעלות את הצעת חוק החקלאים, שעברה בקריאה הטרומית בכנסת הקודמת.


המכתב השני נכתב על-ידי חבר הכנסת זאב אלקין, יושב-ראש הקואליציה, ועל-ידי חבר הכנסת אורלב, יושב-ראש ועדת המשנה לביקורת המדינה ועל-ידי. שלושתנו חתמנו על מכתב שמסכם איך אנו רואים את הנושאים השונים ואיך אנו סבורים שצריך להתייחס אליהם. המכתב נשלח אתמול או אולי היום. אני מעביר את המכתב כעת ליושב-ראש מינהלת "תנופה", לנציגי משרד האוצר ולאחרים. זה יחסוך את הזמן עד שהוא יעבור להתייחסותכם באופן רגיל. תקבלו אותו ישר ביד ותוכלו לראות.


אני לא פותח על כך דיון עכשיו, זה לא הנושא. אלה נושאים שנדונים אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר אייל גבאי. הודעתי בישיבה הראשונה, ואני חוזר על הודעתי, ועניתי כך גם למר יוסי דיין שביקש לקיים דיון על ארז, כל מה שנידון אצל מר אייל גבאי או אצל רשות מוסמכת אחרת, שנמצא בדיונים מעשיים ולא רק שאומרים שדנים אבל לא עושים כלום, אני לא מתכוון לדון בו עכשיו, אלא אם יסתבר שהדיון שם הסתיים ונראה שלא באופן רציני, או שראוי לביקורת. בכל דבר בוודאי שמורה לוועדה הזאת, כמו לכל ועדה אחרת בכנסת, הזכות לבקר, לבדוק, להציע, לשאול וכדומה. כרגע, היות ונושא החקלאים ונושא התעשייה בארז ומספר רחב של נושאים נדונים אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לא נדון בהם כאן.

תשלומי שכר דירה
היו"ר אורי יהודה אריאל
אני עובר לדיון בסעיף השני שעל סדר יומנו, שהוא תשלומי שכר דירה. מישהו מן המתיישבים רוצה להציג את זה, או מישהו ממינהלת "תנופה" רוצה להציג דוח סטטוס? הנושא עלה על-ידי ועד המתיישבים. הודיע לי דורון שמסיבות אישיות הוא לא יכול להגיע, או אולי יגיע באיחור. מר יוסי דיין, אתה רוצה להציג את זה? בבקשה.
יוסי דיין
באשר לשכר הדירה, מינהלת "תנופה" מתקצבת כ-2000 שקל בחודש למשפחה. לפחות אנשי אשקלון, חלקם הגדול משלם כמעט 3,000 שקל, אם לא יותר, כבר כמה שנים ומקבל רק 2,000 שקל. מעבר לזה, החוק נותן 18 חודשים מיום הפיתוח, לכן שכר הדירה של המתיישבים באשקלון נקטע באמצע, ומגיע להם לפחות עוד חצי שנה. אנחנו מדברים על תוספת של שכר דירה, של 1,000 ומשהו שקל, שזה הסכום בין מה שנקבע בחוק ובין מה שאנשים משלמים בפועל כבר כמה שנים. ואנחנו מדברים על המשך תשלום שכר דירה מכיוון שהפיתוח בשטח טרם הסתיים.
היו"ר אורי יהודה אריאל
הוא באחריות העירייה?
יוסי דיין
באחריות החברה הכלכלית, קרי: מינהלת "תנופה" בעצם. יש לי מכתב מן החברה הכלכלית, שהיא מסרה את הפיתוח חצי שנה מאוחר מאשר נכתב במינהלת "תנופה". זה נוגע לשכר הדירה.


עוד מילה אחת על הנושא המוניציפלי, שבעצם הדיון בו הסתיים, אבל דיברו רק על חוף אשקלון ולא דיברו על שאר העיריות.
היו"ר אורי יהודה אריאל
סליחה, לא הבנת. אמרתי שנמתין לראות אם ב-14:30 יגיעו עוד ראשי רשויות מקומיות. יש אפשרות לחזור ולדון בנושא. אל תעשה מהכול סלט כי אף אחד לא ייצא מזה. נתמקד בנושא, נסיים ואז נעבור לנושא הבא.
בנצי ליברמן
אני מבקש להתייחס לפיתוח של חוף אשקלון. יש הסכם פיתוח בין מינהל מקרקעי ישראל, שלקח על עצמו את הפיתוח ואחראי על שיווק המגרשים בגולף, ובין החברה הכלכלית לפיתוח אשקלון. אכן גם לטעמנו ההתנהלות שם מבחינת לוחות הזמנים בלתי סבירה. מינהלת "תנופה" בעניין הזה יכולה להיות רק סוג של שתדלן, להאיץ בצדדים לפתור את הבעיה מהר ככל האפשר, ואנחנו אכן מתכוונים ועושים את זה. לא מינהל מקרקעי ישראל נמצא תחת ידינו וגם לא החברה הכלכלית חוף אשקלון, ששמעתי שבימים האחרונים כל עובדיה פוטרו פרט למנכ"ל שהתחלף רק לפני כמה חודשים. יש כאן בעיה אמיתית. מינהלת "תנופה" יכולה להאיץ קצת בצדדים, ואני רואה מחויבות שלנו לנסות לקדם את הדברים הללו ולהביא אותם מהר ככל האפשר לסיומם, אך לא כל הדברים הללו בסופו של דבר נמצאים תחת ידי.


באשר לשכר הדירה, נאמר לי על-ידי סגן יושב-ראש מינהלת "תנופה", ואני מציע שהוא יגיד את הדברים כי הוא היה חלק מהסכם חברי הכנסת, שבהסכם הדברים נלקחו בחשבון, אבל נראה לי שנכון שמר איציק עוזר ירחיב על כך את הדיבור.
איציק עוזר
עניין גובה שכר הדירה, וזה רלוונטי בעיקר לאשקלון, עלה במסגרת הסכם חברי הכנסת. הוא נדון והוחלט לשקף אותו במסגרת המענק. דיברו על הרבה מאוד סעיפים, לרבות הובלה, שכר דירה וכל הדברים האלה, וכולם שוקפו במסגרת המענק הכולל.
מוטי אלימלך
לאור הטענות שמר יוסי דיין וחבריו העלו כאן, ראש מינהלת "תנופה" הקודמת ביקשה מן השמאי הממשלתי לערוך סקר מחירים באשקלון כדי לראות איך נוכל לסייע בתחום הזה, אם יש התייקרויות גבוהות בהשוואה לתהליך הפתיחה בשנת 2005. ההערכות שקיבלנו מן השמאי הממשלתי העידו שלא היתה התייקרות משמעותית. לכן הוחלט ללכת דווקא בכיוון של הסעיף השני שמר יוסי דיין דיבר עליו, להתחשב בעובדה שהחברה הכלכלית לא עומדת בלוח הזמנים שנקבע ולאפשר לאנשים זמן נוסף במסגרת השכירות הפרטית, בכסף, ולא להקשות עליהם ולחייב אותם להוציא את הכסף הזה במלואו מכיסם. זאת היתה הדרך היחידה שבה יכולנו לתגמל אותם כדי לענות על חלק מן הבעיה. לכן התשובה היא לסעיף השני. נקבע תאריך שעד אליו אנשים יקבלו את התוספת. אתה מכיר את החלטה 2904-2907 שנתקבלה בממשלה, שקובעת שהמפונים הזכאים מתגוררים בדיור הזמני ללא תשלום עד המעבר לבית הקבע, במשך 18 חודשים.
היו"ר אורי יהודה אריאל
חודש מיום קבלת המגרש המפותח.
מוטי אלימלך
חודש מיום קבלת המגרש המפותח או 24 חודשים מיום החתימה במינהל. היכן שמתעוררת בעיה, היכן שידוע לנו שהתשתיות לא מאפשרות מגורים ומצריכות זמן נוסף, מר בנצי ליברמן מוביל עכשיו להחלטת ממשלה נוספת מתקנת, על-פיה נוכל לתת תוספת בדין לאנשים שגרים בדיור הזמני, וכסף לאנשים שגרים בשכירות פרטית, עד שאפשר יהיה לגור מבחינה רשמית על-פי הגורם המפתח באתר הזמני. זה מהלך שיתבצע בימים הקרובים במסגרת התשובה שלנו לוועדת החקירה על נושא מוכנוּת האתרים לקלוט את המשפחות, כי אנו יודעים שלא בכל האתרים הסתיימה עבודת הפיתוח. למשל בניצן גרות עכשיו כ-30 משפחות ולא סיימנו שם את כל התשתיות ונידרש להוסיף שם כמה חודשים של שכר דירה.


באשר לשאלה שלשמה זומן הדיון, תשלום שכר הדירה ללא זכאים, נדרשנו על-ידי ועדת החקירה לסוגייה הזאת בעקבות הפנייה של השוכרים הפרטיים והלא זכאים לוועדת החקירה. עלו שם טענות רבות, על גובה שכר הדירה והבדלים במחירים בין אתר לאתר. אני רוצה לציין שההבדלים בין אתר לאתר נובעים מכך שבחלק מן האתרים בפריפריה – יתד, יבול ולכיש – העברנו, בתמיכתך, החלטת ממשלה שקובעת שבאותם אתרים ישלמו שכר דירה מופחת מכיוון שהם רחוקים ממרכז הארץ ויש מקום להתחשב בכך. אנחנו עדיין ממשיכים לנהוג על-פי אותה ההחלטה. ביתד, יבול ובאזור אמציה משלמים תעריפים נמוכים באופן משמעותי, הפחתה של 40% במחיר, לעומת מרכז הארץ.
היו"ר אורי יהודה אריאל
הלא זכאים מקבלים היום השתתפות?
מוטי אלימלך
הלא זכאים קיבלו בתוקף החוק השתתפות של שנת שכר דירה בשנה הראשונה, אלה שהתגוררו ביום הקובע, והחל מהשנה השנייה הם נדרשים לשלם שכר דירה, כל אחד בהתאם לתעריף הנהוג באזור שבו הוא מתגורר.


לפחות לגבי השוכרים הפרטיים, מר בנצי ליברמן סבור שההבדל שיצר החוק בין השוכרים הציבוריים לשוכרים הפרטיים מחייב התחשבות. במסגרת הבדיקה שנערכת כעת והניסיון לראות איך ניתן לעזור לשוכרים הפרטיים, ניכנס כנראה גם לסוגייה הזאת של שכר הדירה.
היו"ר אורי יהודה אריאל
זה עיקר הדיון. כל מה שדיברנו קודם היה מסביב.
אורי אורבך
זה הסכם לשנה? לכמה זמן יינתן תשלום השכירות?
מוטי אלימלך
משלמים מידי חודש בחודשו.
אורי אורבך
התשלום מוגבל בזמן?
מוטי אלימלך
לגבי הלא זכאים יש שתי אפשרויות: יש אתרים שבהם אושר בדין שלא זכאים יוכלו לגור, במיוחד בישובי הפריפריה. העברנו החלטת ממשלה גם לגבי אמציה וגם לגבי יתד ויבול. כל האתרים האחרים, מי שנכנס לגור בהם ומוגדר כלא זכאי או שוכר פרטי, אם הוא נכנס בדין הוא נכנס באמצעות ועדת חריגים במינהלת סל"ע שאישרה לו לגור שם בשנה הראשונה באמצעות המענק של השנה הראשונה, והחל מן השנה השנייה היה עליו לשלם בכוחות עצמו.


באתר המרכזי בניצן יש לנו תופעה של סרבנות תשלום כבר מן השנה השנייה על-ידי רוב המשפחות. הם צברו חוב גדול. ניסינו לבדוק אפשרות להוזיל את המחיר. התשובה באשר להוזלת המחיר נתקבלה על-ידי ועדת המחירים במשרד הבינוי והשיכון, ועדה שדנה בפברואר 2009 במחירים והחליטה לא לשנות את המחירים ולהשאיר אותם על כנם. זה יהיה המענה לתעריפים.
היו"ר אורי יהודה אריאל
מר בנצי ליברמן, איך ימשיך הבירור שמר מוטי אלימלך מציין כאן, לראות התחשבות בשוכרים הפרטיים?
בנצי ליברמן
הסוגייה מורכבת ואני לא בטוח שכרגע יש לי פתרון עבורה. עמדתי נאמרה על-ידי מר מוטי אלימלך. היא הרבה יותר רחבה במובנים רבים. אני חייב לומר שאני לא יודע כרגע מה לעשות עם השוכרים הפרטיים בעניין הזה. אני יודע שעליי להתעמק בסוגייה. כפי שידוע לך, אני עסוק גם בתשובות לוועדת החקירה, וכאן מדובר בסוגייה נכבדה מאוד, שיש לה משמעות לא רק לעניין השכירות אלא יש לה משמעויות רחבות אחרות, כפי שמשרד האוצר אוהב להגיד: בעיות רוחב.
היו"ר אורי יהודה אריאל
גם אני אוהב להגיד את זה. אני בעד שיהיו השלכות רוחב. השאלה מאיזה סוג ומאיזה מין, ואחרי כן כיצד מתרגמים את זה לכסף.
בנצי ליברמן
לעניין השכירות באשקלון, גברת צביה שמעון, ראש מינהלת סל"ע לשעבר, סברה שהמחיר באשקלון לא עונה על הצרכים. כפי שאמר מר מוטי אלימלך, נשלח השמאי הממשלתי ואמר מה שאמר.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אני רוצה לסכם את הנושא הזה.


1) אנחנו מבקשים לקבל את הערכת השמאות שנתקבלה מן השמאי הממשלתי לפי בקשתכם. אנא העבירו אותה ישירות אליי בהקדם.


2) אנחנו מבקשים מיושב-ראש מינהלת "תנופה" להכין לנו דוח סטטוס על שוכרים פרטיים ולהגיש אותו לוועדה בעוד חודש, בהנחה שבשבוע הקרוב אתם עסוקים בדברים אחרים. תדווחו לנו מה המצב כדי שנדע איך להתייחס, האם להמשיך לדון בנושא או לא ולאן פנינו מועדות. תגידו האם התקיים דיון נוסף אצל מר בנצי ליברמן, או לא התקיים דיון בכלל, האם החלטתם להוריד את זה מסדר היום. תודיעו לנו בכתב, לא צריך להתייצב כאן, לא אריץ אתכם לחינם. אני רוצה שכל אחד יילך לעבוד ויפתור את הבעיות שיש לו. תודיעו לנו בבקשה בתוך חודש, עד סוף חודש ינואר, היכן הדברים עומדים ונראה איך להמשיך לטפל בזה.

תקציב מוניציפלי לרשויות הקולטות
היו"ר אורי יהודה אריאל
היות ועכשיו 14:30, השעה שנקבעה מלכתחילה לפתיחת הישיבה, מי שהוזמן לכאן אמור היה כבר להגיע. ועוד פעם, סליחה על הקדמת הישיבה, שאף אחד לא ייפגע. שמרנו לכם את הזכות להתייחס. אם יש כאן נציגי מועצות מקומיות שרוצים להתייחס לתקציב המוניציפלי, אתן לכם עכשיו אפשרות.


אעדכן אתכם בדיון שהתקיים בישיבת ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות חבר הכנסת זבולון אורלב, דיון שהסתיים בשעה 14:00. בסיכום הדיון נאמר שמינהלת "תנופה" ומשרד האוצר יסכמו בשבוע הבא את הסכומים המגיעים לרשויות המקומיות הקולטות.


אני מבקש לשאול שאלה, בסוגריים. נדמה לי שגם בבקעת הירדן, במשכיות קולטים את מפוני שירת הים. האם יש סיבה מדוע הם לא מקבלים?
בנצי ליברמן
הם הלכו לשם באופן עצמאי.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אני מבקש שתבדקו את זה. גם כשמדובר בקבוצה קטנה, מישהו הרי נושא את זה על גבו ולא מגיע לו עונש. ייתכן שאלה מעט מאוד אנשים, אבל יש שם אנשים. תראו אם אפשר לפצות אותם מיום שעברו לשם. גם על כך אני מבקש לקבל בתוך 3 שבועות דוח סטטוס, היכן זה עומד. אודה לכם.


אני חוזר לעניין. סוכם שמשרד האוצר יסכם עם מינהלת ה"תנופה" את הסכומים המגיעים לרשויות המקומיות הקולטות, אני מקווה שכולל בקעת הירדן, והסכומים הללו יועברו לידיעת ראשי המועצות כדי שיוכלו להתחשב בזה בהכנת התקציב ובלקיחת אחריות ובפעילות שלהם בכל מה שנוגע בדבר.


הסיכום הזה בוועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה, הניח את דעתנו. אם יש על כך תוספות שמישהו חייב להעלות כאן, בבקשה. אני מזמין אתכם לדבר כעת, כי לאחר מכן אעבור לנושא אחר ולא אחזור לאחור. אני מדבר כעת רק על הפן המוניציפלי, לא החברתי.
ערן רון
אני גזבר המועצה האזורית לכיש. בישיבה הקודמת דיברנו על כך ש-25% מן התקציבים המוניציפליים לא קיבלו הרשאות. בבואי לכאן חשבתי לרגע שהדברים נותרו בעינם כפי שהיו בישיבה הקודמת, אבל כרגע עדכנו אותי אנשי מינהלת "תנופה" שאתמול אחר-הצהרים יצאו כל ההרשאות אלינו במאה אחוז. אמנם עדיין לא ראיתי אותן, אבל אני מודה על כך. אם כל מאה אחוז ההרשאות, גם משנת 2008 וגם משנת 2009, יגיעו אלינו אז מבחינתי תודה רבה.
היו"ר אורי יהודה אריאל
היה שווה לבוא.
ערן רון
מצד אחד אומרים שזה לא קשור לוועדה, אבל עדיין תודה לכל הנוגעים בדבר.
היו"ר אורי יהודה אריאל
זה לא קשור לוועדה ולכל הוועדות. זה קשור לעבודה. כפי שנאמר, עכשיו זה מינהלת "תנופה", אז יש תנופה, ואני סבור שרואים את זה.
ערן רון
נאחל הצלחה ל"תנופה".
היו"ר אורי יהודה אריאל
אני אומר את זה בשיא הרצינות, וברוך-השם.
אליעזר יעקב
אני מניצן. אני רוצה להעיר שכאשר יש תקציבים שמיועדים לישובי הקבע, ולכאורה זה לא קשור, אבל תקציבים שכולם מסכימים עליהם ויודעים שצריך להעביר אותם כדי לקדם את ישובי הקבע, דברים שאושרו באופן עקרוני, הם נתקעים בבירוקרטיה הישראלית. לכולם יש רצון טוב, אבל הדברים לא זורמים מול משרד הבינוי והשיכון ומול גופים אחרים.
היו"ר אורי יהודה אריאל
מה למשל?
אליעזר יעקב
לדוגמה הרשאות למודדים. בדברים הכי בסיסיים שיש – לא משלמים למודד, המודד לא עושה עבודה ואז ישוב הקבע מתעכב. יש עשרות דברים כאלה.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אבל זה לא שייך לעניין המוניציפלי.
אליעזר יעקב
עיכוב ישוב הקבע ישליך על כך שבסופו של דבר יהיו הוצאות נוספות.
היו"ר אורי יהודה אריאל
ידידי, בהזדמנות הזאת אפשר לדבר על 78 בעיות קטנות וגדולות, כשכל בעיה קטנה היא גם גדולה כי היא מעכבת את כל התהליך. אני מבקש להישאר בתחום הנושאים שעל סדר היום. בסוף יהיה סעיף שונות. לי יש עוד שני סעיפים קצרים שאני מבקש להוסיף אם נעמוד בזמנים. נתאמץ לסיים בשעה 15:00, זה יכול לגלוש כמה דקות, אבל נשתדל לעמוד בזמנים.
ערן רון
יש נושא נוסף שאני מבקש להעלות. חשוב לי להדגיש, וזה לא בהכרח קשור למינהלת "תנופה" כי אנו בדעה אחת איתם, למועצה האזורית לכיש יש הוצאות מוניציפליות נוספות בסכומים גבוהים מאוד-מאוד שלדעתי לא מקבלות תשובה במסגרת התקציבים של מינהלת "תנופה". פנינו גם לראש מינהלת "תנופה" ולדעתי הם מסכימים אתנו. יש הוצאות נוספות שבהן נצטרך את עזרת הממשלה, המדינה, אינני יודע בדיוק מי, אבל בהיקפים גדולים מאוד, הוצאות מוניציפליות שלא מקבלות תשובה במסגרת מינהלת "תנופה".
היו"ר אורי יהודה אריאל
שמענו בישיבה הקודמת טענות כאלה מן המועצה האזורית חוף אשקלון. יושב-ראש מינהלת "תנופה" קבע שגברת ליאורה טושינסקי, סגניתו, תיפגש עם אנשי המועצה, תיכנס לפרטים ותלמד. תעלו את זה מול מינהלת "תנופה". לא יתקיים על כך דיון כעת. אם יש טענות צודקות, אני מעריך שמינהלת "תנופה" תשתדל לעזור לכם ביחד עם משרד האוצר ולענות תשובות. אם אחרי כל אלה הבעיה לא תיפתר, אני מוכן להיות מעורב בזה ולנסות לעזור. אבל כרגע זה לא מיועד לשולחן הגדול הזה.
ערן רון
חשוב לי רק להגיד שהוצאות רבות הן עבור ישובי הקבע, הוצאות של מיליוני שקלים שלא מתוקצבים.
ליאורה טושינסקי
זה שונה מהנושא המוניציפלי הקלאסי.
היו"ר אורי יהודה אריאל
הבנתי. לא הכול יתברר כאן עכשיו. לא ננצל את ההזדמנות הזאת כדי להעלות את כל הנושאים. לא נערכנו לזה. תעלו את זה בפני מינהלת "תנופה". יש כתובת, וכפי שאמרת היא עובדת טוב יותר. תעלו את זה שם ותראו. ועדת המשנה הזאת קיימת, כמו ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה. כל הפורומים קיימים ולא נעלמים. אני מבקש כעת לסיים את הדיון הזה. אם יהיה צורך נעקוב אחריו ונבדוק את הדברים בהמשך ונחשוב איך לטפל בדברים.

חינוך – תקציבי שפ"י, מינהל חברה ונוער
היו"ר אורי יהודה אריאל
אנחנו עוברים לסעיף 3 על משרד החינוך – תקציבי שפ"י, מינהל חברה ונוער. נמצאים אתנו אנשי משרד החינוך. מי יציג את המצב כרגע? אנחנו מבקשים לשמוע מה אתם עושים כעת והאם אתם נתקלים בבעיות. אחרי כן נשמע את נציגי המתיישבים.
יוכי סימן טוב
לא אפרט כאן מה עשינו עד עכשיו כי אני מניחה שזה מוכר כאן ואין צורך לחזור על הדברים. השנה חלק מן הדברים נעשים בתיאום עם כלל בתי-הספר שבהם לומדים ילדי גוש קטיף וצפון השומרון. ראשית, חיזוק הצד הטיפולי על-ידי היועץ והפסיכולוג המקומיים. שנית, תרפיות בהבעה ויצירה, שרובן קבוצתיות וחלקן אישיות, לפי מיפוי של אנשי המקצוע בבית-הספר. דבר שלישי, פרויקט "מעצימים", שהוא פרויקט חונכות של "גדולים למען קטנים". ודבר רביעי, הדרכה של חדרי מורים. רוב הפרויקטים מתקדמים יפה.


הדבר המרכזי שבו יש קושי, ואני מניחה שבשלו התכנס הדיון הזה, הוא התרפיות בהבעה ויצירה. עד לשנה שעברה היינו רשאים להעסיק פחות או יותר כל אדם שנחשב תרפיסט אך בינתיים שפ"י נדרש לצאת למכרז להעסקת תרפיסטים מוסמכים. נרשמו מעט תרפיסטים יחסית, למרות שפנינו כמה פעמים לתרפיסטים בבקשה שיירשמו. במכרז יש לנו מיעוט של מומחים, ולפיכך בתי-הספר פונים בטענה שהם לא מצליחים לממש את התקציב שהקצינו להם, אחרי שמיפו את הצרכים ואחרי שאישרנו להם.
היו"ר אורי יהודה אריאל
של מי ההנחיה הזאת? זאת הנחיה פנימית אצלכם?
יוכי סימן טוב
אני מבינה שזה על-פי חוק חובת המכרזים, שאני לא מבינה בו יותר מדי, אבל זאת חובה והונחינו כנראה על-ידי חשבות המשרד. נאמר לנו שזה על-פי חוק.


בעקבות הפנייה כאן היתה פגישה עם מנכ"ל משרד החינוך והוא אמר שהוא יאפשר עבודה גמישה יותר כדי לפתור את הבעיה הזאת.


דבר נוסף, בעבר היה לנו תקציב דרך ה"ג'וינט" שאתו יכולנו להפעיל תוכנית חינוכית-טיפולית, עבודה לסגירת פערים לימודיים תוך התייחסות לעולם הרגש של הילדים. חשבנו שלא נכון ללמד את הילדים לעשות עוד מאותו דבר, כי אם ילד לא לומד – יש לכך סיבה, ואם יושיבו אותו בשיעור נוסף זה לא יעזור. כיום אין לנו אפשרות להפעיל את התוכנית הזאת כי במכרז של המומחים שלנו יש פסיכולוגים, יועצים ותרפיסטים בלבד ואין לנו אפשרות להעסיק מורים. לכן מן הבחינה הזאת אין לנו אפשרות לסייע בסגירת פערים לימודיים תוך כדי התייחסות לעולם הרגש של הילדים.


אם יש טענות נוספות, אשמע אותן.
היו"ר אורי יהודה אריאל
את יודעת להגיד לנו את מצב הנושרים? האם יש שינוי בהתנהגות של התלמידים לטובה, או חס וחלילה לרעה? היכן אנחנו עומדים? מה הכיוון, חיובי או שלילי?
יוכי סימן טוב
כפי ששמענו בכנסת בכמה ועדות, יש שוֹנוּת בין ילדים. יש ילדים שחל אצלם שיפור גדול מאוד, בני נוער שאומרים: אל תטפלו בנו כל הזמן, אנחנו בסדר, אנחנו מתאוששים, תתייחסו אלינו כאל ילדים נורמליים. זה סוג אחד. ויש ילדים שאומרים: זה לא עבר לנו, קשה לנו נורא, אתם לא מבינים עם מה אנחנו מתמודדים. ברור שיש שוֹנוּת גבוהה מאוד בעניין הזה. אני סבורה שהעובדה שהם עדיין לא במבני קבע – ואמרנו את זה לא פעם בפורומים שונים – ושהחיים עדיין לא יציבים, משפיעה מאוד. חלק מהילדים לגמרי לא התאוששו. דבר נוסף, זה תלוי גם במצב של ההורים. אם ההורים לא מועסקים, או יש משבר משפחתי, או חלילה יש מחלה או קשיים בפרנסה – זה בוודאי ובוודאי משפיע על הילדים, והילדים האלה מתקשים יותר, חד-משמעית.


אין לי כאן את מספרי הילדים, לא הבאתי את זה איתי, אבל יש לנו 3 מדריכות יועצות שנוסעות לכל בית-ספר, פוגשות שם את צוותי ההנהלה ובוחנות את המצב.
היו"ר אורי יהודה אריאל
לא הבנתי מה המגמה. המגמה חיובית?
יוכי סימן טוב
יש שיפור, אבל יש עדיין ילדים שמתקשים. הייתי אומרת – ואנחנו בודקים את זה היטב עכשיו לאור הישיבות הפדגוגיות שמתקיימות ממש בימים אלה – שעדיין כ-30% מן הילדים צריכים לסגור פערים לימודיים ולהשתפר בלימודים. זאת אומרת, יש עדיין בעיה.
ליאורה טושינסקי
זה אחוז גבוה יותר מן הממוצע הארצי?
יוכי סימן טוב
לא הייתי אומרת. אינני יודעת. אבל זה ביחס לעצמם, ביחס למה שהיה לפני. הטענה מן המורים שמכירים אותם שעדיין יש אחוז גבוה יותר של ילדים מתקשים מאשר היה בעבר. לא ביחס לכלל המדינה.
אמציה יחיאלי
אני ראש ענף נוער וחיילים במינהלת "תנופה", לשעבר תושב קטיף. גרתי 20 שנים בגוש קטיף, הייתי מנהל יחידת הנוער בגוש קטיף, וכבר 4 שנים אני עובד במינהלת "תנופה".


רציתי להדגיש של-30% מהתלמידים מכיתות ג' ועד יב' יש בעיה של סגירת פערי למידה והקניית הרגלי למידה, דבר שמצריך ליווי פרטני. לפני שנתיים ניתן מענה על-ידי משרד החינוך כאשר פעלה התוכנית בסיוע ה"ג'וינט", וזה אכן קידם במקצת. התוכנית הופסקה וכיום המענה הזה חסר וזה מורגש מאוד.


עוד עניין שכדאי לציין, שתלמידים בכיתות י'-יב', 15% מהם מחליפים כל הזמן מוסדות חינוך.
היו"ר אורי יהודה אריאל
מה השיעור הארצי? תן לנו מושג.
אמציה יחיאלי
אין לי מושג מה השיעור הארצי. יש לי את הנתונים על מה שהיה עם אותו נוער בעת שלמד בגוש קטיף, שאז היה מדובר ב-3%-4% והיום זה 15%.
היו"ר אורי יהודה אריאל
פי חמש.
אמציה יחיאלי
זה תופעה משמעותית מאוד. בדרך כלל התלמידים שעוברים מוסדות חינוך מגיעים לרמה נמוכה יותר. כל הזמן יש הידרדרות. יש משיכה כלפי מטה ולא כלפי מעלה. אני מעריך שאם נצליח לתת מענה לסגירת פערי לימוד והקניית הרגלי למידה נצליח באיזה אופן ליישר את הקו הזה.
היו"ר אורי יהודה אריאל
עוד מישהו מן המתיישבים מבקש להתייחס?
יוסי דהרי
אני מנהל מחלקת הנוער במועצה האזורית חוף אשקלון. אני פועל בשלושה ישובי המפונים. מדובר על כ-1,000 ילדים ובני נוער שנמצאים בשלושת הישובים הללו – כרמיה, מבקיעים והאתר הגדול ניצן.


אני רוצה להתייחס לנקודה שהיא אולי הכי אקוטית אם אנחנו מתייחסים לאיזו רציפות, לתהליך שאנו מנסים להעביר את בני הנוער בחינוך הבלתי פורמלי. היום הוא 29 בדצמבר 2009. לצערי מ-1 בינואר 2010 אין שום אישור תקציב, לפחות לי לא ידוע על שום אישור תקציבי. זאת אומרת שב-1 בינואר 2010 איאלץ לפטר מדריכי נוער.
יאיר פינס
החלטת הממשלה נתקבלה. מכיוון שנתקבלה אחרי שתקציב המדינה לשנת 2010 נכתב כבר, התקצוב יהיה במהלך שנת 2010, בדיוק כפי שהיה בשנת 2009.
היו"ר אורי יהודה אריאל
האם במהלך חודש ינואר מינהלת "תנופה" תוכל להודיע לרשויות על תקציבן?
יאיר פינס
הן יודעות.
יוסי דהרי
אנחנו ממש לא יודעים. דרך אגב, גם משרד החינוך לא יודע להגיד.
היו"ר אורי יהודה אריאל
לא צריך להתווכח. זה לא ויכוח ביניכם. מר יאיר פינס, נניח שהם לא יודעים. האם אפשר להודיע להם בימים הקרובים, כל אחד על תקציבו?
יאיר פינס
יש החלטת ממשלה שמדברת על תקציב לשנת הלימודים תש"ע.
היו"ר אורי יהודה אריאל
זה תקציב כולל, או שהוא מחולק לפי רשויות מקומיות?
יאיר פינס
מכיוון ששנת הלימודים תש"ע התחילה בשנת התקציב 2009, החלק היחסי ניתן כבר, וההשלמה תינתן בהקדם.
איציק עוזר
בתחילת שנת 2010. מי שיודע את החלוקה בין הרשויות המקומיות זה משרד החינוך. זה נעשה באמצעותו. אנחנו מהווים צינור להעברת הכסף. חלק גדול מן הכסף מגיע בכלל מתקציב משרד החינוך.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אני שמח שפוגשים כאן את כולם, אז אפשר לוודא שמישהו יודיע.
יובל בנימין
אני אחראי במשרד החינוך על התקציבים לחינוך הבלתי פורמלי. כפי שאמר כאן מר יאיר פינס, התקציב לשנת הלימודים תש"ע הוקצה. אפשר להראות את זה גם בכתובים. זה לכל שנת הלימודים. יש מחויבות אוצרית, גם של חשב המשרד וגם של מינהל כלכלה ותקציבים במשרד האוצר ובמשרד החינוך להמשיך לתקצב. הפעילות ב-1 בינואר תימשך כסדרה עם כל המאפיינים של החינוך הבלתי פורמלי.
יוסי דהרי
האם ראש המועצה יכול לקבל איזו אסמכתה?
יובל בנימין
כן, בוודאי.
היו"ר אורי יהודה אריאל
מר יובל בנימין יעביר, בבקשה, לכל הרשויות המקומיות פעם נוספת, מתוך הנחה שכבר העברתם פעם, אך לא יזיק להעביר פעם נוספת לכל הרשויות המקומיות הקולטות את האסמכתאות שלכם כדי שכולם יהיו רגועים. מר יוסי דהרי, בסדר?
יוסי דהרי
אני מקווה מאוד.
היו"ר אורי יהודה אריאל
לא מקווה. תקוות נשארות בחוץ.
יוסי דהרי
לצערי אנחנו יושבים בוועדות כאלה, ואחר-כך בשטח רואים דברים אחרים.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אם בתוך 10 ימים, אם עד 10 בינואר לא תקבלו הודעה מסודרת כתובה ממר יובל בנימין או מגורם מוסמך אחר, אני מבקש לפנות אליי ישירות לכאן במייל, לעדכן אותי ואנחנו נטפל בזה.
יוסי דהרי
תודה. אני רוצה להתייחס לנושא נוסף. המצב של בני הנוער, לפחות אלה שבהם אני מטפל, ובאמת צר לי על כך, על אף הפעילות של רכזי הנוער והתקציב שמסייע חלקית לטובת העניין, לא משתפר אלא הולך ומחמיר. אנחנו עדים לתופעות שליליות שלא פגשנו בשנים עברו. אם אני מאפיין את זה בתופעות מְסַכְנוֹת – אמנם מנהל אגף הרווחה שהיה אמור להגיע לדיון הזה לא הצליח להגיע - - -
היו"ר אורי יהודה אריאל
יש דוח מחקרי, או שזה התרשמות?
יוסי דהרי
יש דוח שנכתב בתוך הרשות המקומית, נתונים מספריים על בני נוער עם בעיות, ובחודשים האחרונים מספרם גדל פי כמה וכמה.
היו"ר אורי יהודה אריאל
נוכל לקבל את הדוח הזה?
יוסי דהרי
אשמח להעביר אותו לוועדה. גם מקרים שאגף הרווחה מטפל בהם, מקרים שלצערי הגיעו אפילו להתערבות של המשטרה ונערים שהיו במעצר בית בתקופה האחרונה. המצב לא משתפר אלא הולך ומחמיר. גם הפערים הלימודיים שמר אמציה יחיאלי הזכיר, אני מסכים אתו בכל מילה, אלה הנתונים שנמצאים גם אצלנו.


הנשירה הסמויה היא נגע שאנו חייבים לטפל בו. יש נשירה סמויה בשיעורים גבוהים מאוד, וזה מחלה מדבקת. אם היו ניתנים כל התקציבים, ואפילו גדלים, אולי ניתן היה לתת מענה הולם. המאפיינים מאוד לא פשוטים, הסמכות ההורית מעורערת מאוד. אלה דברים שיוכלו לסייע.
אילנית ואהל
אני עוזרת ראש המועצה. במועצה האזורית חוף אשקלון יש קב"ס (קצין ביקור סדיר) עוד טרם קליטת המפונים שאחראי על כל המועצה האזורית חוף אשקלון, על 19 ישובים. עם הגעת המפונים קיבלנו תקן לקב"ס נוסף. דרך אגב, אני חייבת להודות למשרד החינוך. זה אחד המשרדים שירד לשטח על מפקחיו ומחלקותיו וכל הזמן עוזר וכל הזמן נמצא בקשר. לצערנו השנה התקן של הקב"ס יפסיק להינתן. קיבלנו אמנם תמיכה ממשרד החינוך, אבל ה"מאצ'ינג" שאנחנו נדרשים לתת מסתכם ב-80,000 שקלים בשנה.
יעקב שנרב
ה"מאצ'ינג" הוא בדיוק שליש.
אילנית ואהל
אנחנו נדרשים לתת 80,000 שקל בשנה לקב"ס באתר כי הוא בא לשם, עם הפנסיה שלו.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אני רוצה לצרף את זה לדיון שהיה קודם, שגם זה יעלה בעבודה שלך עם גברת ליאורה טושינסקי. זה ייבדק. הרי זה תקציב מוניציפלי. אם צריך לערב את משרד החינוך, נערב את משרד החינוך.
אילנית ואהל
אנחנו מבקשים שמשרד החינוך ייתן את התקן המלא, מאחר ורק בניצן יש לנו 11 נערים ונערות בנשירה גלויה, כאשר בשאר המועצה יש לנו בסביבות 20 נערים ונערות במצב דומה. זה יכול לעזור לנו מאוד, בלי להפנות אותנו לסעיפים אחרים שמנוצלים במילא ביום-יום.
היו"ר אורי יהודה אריאל
מר יובל בנימין, תבדוק בבקשה את הבקשה. אני מציע שתעבירו אותה בכתב כדי שתהיה מסודרת, בהירה וברורה ולא סתם כאמירה, אבל אני מבקש גם להעלות את זה בפני גברת ליאורה טושינסקי ולראות אם חלק מן התקציב לפחות יכול להיות כלול בצד המוניציפלי.
זבולון כלפה
אני מעצמונה-שומריה. אנחנו מתעסקים רבות בצדדים הפיזיים, שהם חשובים מאוד, אבל להבנתי, מתוך ההכרות שלי, לצערי המציאות בצדדים הרכים יותר של החיים – כנראה שהצרכים בתחום הזה רק יגברו כי העניין הופך למורכב יותר.


אציג דוגמה קונקרטית שהיתה לנו בקיץ האחרון. בשומריה חנכנו בתי-ספר חדשים. המעבר לבתי-הספר החדשים היה מלווה בקשיים גדולים, הן מצד הצוות והן מצד הילדים, כי מבחינתם היתה בכך מעין אמירה של סגירת דלת לחלוטין. ליווינו את התהליך הזה באופן צמוד מאוד, ואנחנו עדיין עוסקים בתהליך הזה, עם הרבה סדנאות, חלקן בסיוע של שפ"י ושל משרד החינוך וחלקן דרך תקציבי הרווחה השונים.


דוגמה שנייה, אני מבקש להראות לכם משחק שהנוער ייצר מאל"ף ואת ת"ו, משחק זיכרון. לוח המשחק הוא תצ"א של הישוב בעצם. הנוער בנה אותו ועשה את כל העיצוב. עבודה רבה מאוד הושקעה בזה לפני שנה-שנה וחצי, עשרות שעות עבודה של בני נוער רבים. ניסינו בצורה כזאת לתעל את התחושות לאפיקים יצירתיים.


ככל שנשכיל לפתח יותר אפיקים בתחומים של תרפיה, יצירה, מוזיקה וכן הלאה - - -
היו"ר אורי יהודה אריאל
מה התקציב של מינהלת "תנופה" בחלק החברתי שלא דיברנו עליו?
יאיר פינס
בשנת 2009 הוא היה 7 מיליון שקלים לכל הרשויות המקומיות.
איציק עוזר
6,250 שקלים למשפחה לשנה.
היו"ר אורי יהודה אריאל
זה עלייה? זה ירידה? זה נשאר במקום?
איציק עוזר
עלייה. התקציב היה 5,750 שקלים למשפחה. זה עלה ב-500 שקלים למשפחה.
היו"ר אורי יהודה אריאל
זה ימשיך בשנת 2010?
יאיר פינס
זה אחד הנושאים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו עם מינהלת "תנופה".
היו"ר אורי יהודה אריאל
האם נוכל לקבל בתוך חודש את תמונת המצב, לאן הגענו עם זה?
יאיר פינס
זה קשור לנושא המוניציפלי. להערכתי תוכלו לקבל עדכון אפילו מוקדם יותר.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אנחנו מבקשים לקבל עדכון עד לסוף חודש ינואר, היכן אנחנו עומדים בזה. אם אפשר קודם, נשמח לקבל קודם. אנחנו מבקשים לקבל את העדכון לא יאוחר מסוף חודש ינואר. אם תזדקקו לזמן רב יותר, תגידו לי.
בנצי ליברמן
אני מבקש לומר משהו עקרוני בעניין הזה. אני שומע שכל מיני תקציבים שנמצאים במשרדים אחרים, לפעמים בשל בירוקרטיה ונהלים פנימיים, מתעכבים. מינהלת "תנופה" בסופו של דבר תפסיק להתקיים, והחוכמה היא לאט-לאט להעתיק את המטלות. המטרות שהציג מר זבולון כלפה הן נהדרות. אין לי ספק שבאופן פרדוקסלי, ככל שהטיפול בתחומים הפיזיים יסתיים ייתכן שדווקא הצרכים בתחומים החברתיים-קהילתיים יגברו. אולי פשוט יותר להגיד: למינהלת "תנופה" יש תקציב מוניציפלי, תקציב קהילתי-חברתי וכן הלאה, בואו נכלול שם את כל השירותים, אבל אין זה נכון. חבר הכנסת אורי אריאל, אני כבר אומר שאני לא מתכוון להעסיק קב"ס על גבי, לא מתכוון לקחת על עצמי את התחומים. יש את משרד החינוך ומשרד הרווחה, ואם הם צריכים להוציא עוד 2 שקלים – שיוציאו, כי יש כאן בעיה. אנחנו את הכסף כולו נותנים לטובת המפונים. לא יהיה נכון את הסרח העודף הזה, כשפתאום מתעוררת בעיה כלשהי, נישא על גבנו. נדמה לי שהעניין ברור.
יאיר פרג'ון
לא הבנתי למה התכוונת.
בנצי ליברמן
הדברים שלי לא כוונו אליך. את הבעיות ננסה לפתור.
ליאורה טושינסקי
קב"ס לקהילה.
היו"ר אורי יהודה אריאל
מי שכמו ראש המועצה האזורית חוף אשקלון לא הבין, מר בנצי ליברמן יסביר לו. יש כאן מגמה צודקת, שהכול צריך לעבור למשרדי הממשלה. יש בארץ בעיות שונות. מינהלת "תנופה" צריך היה כבר לסגור אותה. לא סגרו אותה, ובצדק, כי עדיין יש בה צורך, אבל המטרה של מר בנצי ליברמן לעשות התכנסות עצמית, כמו של כולנו. אנחנו לא רוצים את מינהלת "תנופה" אם אין בה צורך. אנחנו מקווים שלא יהיה בה צורך. משרדי הממשלה, כל אחד מהם צריך להתארגן בתוכו ולקבל עליו את המטלות הללו.


הסתיים הדיון בשאלה האם יהיה קב"ס או לא יהיה קב"ס. ביקשנו מה שביקשנו. נראה איך לטפל בזה. זה לא אומר שאנחנו לא מטפלים. אבל המגמה שמציג יושב-ראש מינהלת "תנופה", נכונה.
יניב דהן
אני מייצג את מוסדות החינוך "חלוציות". בראשית דבריי, אני רוצה לשבח את משרד החינוך ואת גברת יוכי סימן טוב על כל מה שהיא עושה עם הצוות שלה.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אני מאשר לך להרחיב על כך את הדיבור עוד דקה.
יניב דהן
הצוות שלה ירד לשטח, בחן את הדברים וראה אותם מקרוב.


כמה דברים אופרטיביים – כפי שמר זבולון כלפה אמר, עבודת התרפיסטים עוזרת לנו מאוד. זה בא לידי ביטוי גם בדוגמה אחת שמימשנו בשטח, בתוכנית לתרפיה בחקלאות. עשינו פעילות כזאת והיא עזרה מאוד לתלמידים. אך יש כמה בעיות בדברים האלה. התרפיסטים שהמשרד מעמיד לרשות התוכנית - - -
היו"ר אורי יהודה אריאל
רק רגע. הזמן שלנו פשוט קצר. גברת יוכי סימן טוב העלתה את זה כפי שראוי, למרות שלא בטוח שזה היה לה פשוט, ובכל אופן היא הציגה את הבעיות בתוך המשרד שלה. אני רוצה להגיד את הסיכום בעניין הזה, כפי שגם מר בנצי ליברמן העיר לגבי המשרדים, שכל אחד יעשה את המאמץ אצלו.


אנחנו נפנה – אני מציע שתהיה פנייה שלי, אבל שתהיה גם פנייה כתובה של מר בנצי ליברמן – לד"ר שושני, מנכ"ל משרד החינוך. אני יודע שהוא רוצה לעזור בעניינים האלה. אנחנו לא נמצאים כאן מול מישהו שלא מבין. כדי לספק שירות מיטבי לאוכלוסיות הללו אנחנו קוראים למשרד החינוך להתאים את צורות התקצוב ואפיקי התקצוב בהעסקת התרפיסטים, החונכים וכל הטיפול הכרוך בזה במתכונת שהיתה אחרי הפינוי, ולא להקשות אלא להקל מכיוון שנצטרך את זה לצערי לא רק ב-2010 אלא במשך זמן רב יותר. נפנה את הפנייה הזאת במכתב לד"ר שושני. אנחנו מבקשים להרחיב את התקציב להצטיידות כדי לאפשר את התפעול הכי נכון והכי טוב לאנשים, שלא נראה מגמת דרדור אלא מגמת שיפור. נשלח את המכתב הזה, פנייה לד"ר שושנה כדי לזרז את הטיפול.
יניב דהן
וגם כל נושא המעבר לדיור הקבע.
שונות
מועד לסיום דרישת תביעות על-פי הסכם הבנות חברי הכנסת
היו"ר אורי יהודה אריאל
ברשותכם, אני רוצה לעבור לשני נושאים נוספים שהעלה בפניי ועד המתיישבים. את סעיף 8 תציג גברת חמוטל כהן וננסה להתייחס לזה. למרות שזה לא על סדר יומכם אני מתאר לעצמי שאנשים יוכלו להשתלב בדיון במהירות.
חמוטל כהן
סעיף 8 הוא סעיף ויתור תביעות שעליו אמורים לחתום מי שרוצים לקבל את הזכויות שמגיעות להם בהסכם ההבנות של חברי הכנסת. מינהלת "תנופה" קבעה באופן חד-צדדי את התאריך 30 ביוני 2009, למרות שבהחלטת הממשלה לא היתה איזו הגדרה לתאריך. מנכ"ל משרד ראש הממשלה האריך את המועד לתקופה נוספת, עד 15 בספטמבר 2009. בכל אופן, התאריך שרירותי, בלי שום קשר למצב של המשפחות. יש משפחות שעדיין לא חתמו על הסכם עם התק"מ, ויש משפחות שעדיין מחכות להסכם של החקלאים. בכל אופן יש משפחות שהמצב שלהן תלוי ועומד. אנו סבורים שלא נכון לבקש מהן לחתום על היעדר תביעות עד שלא יסתיימו העניינים השונים.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אני רוצה להגיד מידע אישי, כמי שהיה שותף להסכם וליווה את הדיונים אצל מנכ"ל ראש הממשלה לשעבר מר רענן דינור ואחרים. התיאור מדויק. אני זוכר את זה כאילו זה היה היום. היה צריך לקבוע מועד כלשהו, ונאמר שאם יראו שיש בעיה יאריכו את המועד, ואכן הוא הוארך בדין, בצדק, ללא ויכוח. נדמה לי שאז היתה פנייה של חבר הכנסת אלקין ושלי, בחנו, הסתכלו ואמרו שזה נכון. אני סבור שגם היום הבקשה הזאת נכונה. אני רוצה לבקש לבדוק את זה. אני לא מבקש לקבל תשובה עכשיו והדיון בנושא הזה לא יסתיים עכשיו.
בנצי ליברמן
יש לי תשובה. העניין נבדק בהיבט המשפטי, לפחות בכל הקשור למינהלת "תנופה". אין קשר בין ויתור התביעות בעניינים של הפיצוי האישי, הבתים וכולי ובין הסכם העסקים או הסכם החקלאים. כלומר, החתימה על ויתור תביעות מאפשרת לאדם להמשיך הלאה לטעון את טענותיו בקשר לענייני החקלאים והעסקים. הדברים הללו נאמרו גם בצורה מפורשת. שלחתי מכתב בעניין הזה ליושב-ראש ועד החקלאים, מר אהרון חזות, אחרי שקיבלתי את חוות הדעת המשפטית בתוך הבית פנימה.
היו"ר אורי יהודה אריאל
זה קרה בימים האחרונים?
בנצי ליברמן
לא. זה היה לפני כחודש ימים.


באשר לטענה השנייה, סוג של פורמליסטיקה שקובעת גבולות גזרה היא דבר נכון וראוי, משום שמישהו צריך לדעת את סוֹפיוּת העניין. אולם אין ספק שלוחות הזמנים, בשל סיבות רבות, צריך לקבוע בהם ארכה. היתה לנו פגישה עם משרד האוצר בעניין הזה. משרד האוצר טען בפנינו שהיתה כבר הארכה אחת והארכה שנייה וזאת בקשה להארכה בפעם השלישית, וביקש מאתנו, על מנת שהדבר הזה יבוא גם לידי הסכמתם, שאנו כמינהלת "תנופה" נשגר הפעם מכתב לאנשים בלוחות זמנים שנחשוב שהם סבירים, כדי שלא נבוא ונבקש הארכה נוספת, לקרוא לאנשים לבוא לחתום. אלה שיש להם טענות בעניינים האחרים יהיו רשאים לטעון אותן. כלומר, משרד האוצר מבקש, בצדק – בסך הכול ייענו לבקשה שלנו בחיוב אחרי שאנחנו נסכים, וכנראה נסכים. זה ייפתר בימים הקרובים ממש. אנו סבורים שהבקשה הזאת נכונה וצודקת.
היו"ר אורי יהודה אריאל
תודה על העדכון. אני מאוד בעד קביעת תאריכים, ככל שזה ניתן, כדי להכניס את כולנו, כולל המגורשים, לאיזה לוח זמנים מחייב. נפשית קשה להחליט וקשה לפעול. אני ואחרים כאן מכירים את הבעייתיות הרגשית-הנפשית, אולי לא מכירים היטב כמו האנשים עצמם אבל משתדלים להכיר ולהתחשב. הפעולה הזאת, של ניסיון לקבוע תאריכים ולהכניס את הכול למסגרות, תעזור גם למגורשים.


כל זה בתנאי שאכן אין שינויים בשטח שמונעים התקדמות. אנשים רוצים לעבור לבתי הקבע אבל כאן עוד אין החלטה ושם לא היה סיכום, שלא באשמת המתיישבים. אני לא אומר את זה כנגד הדברים שאמרת אלא בהמשך להם.


גברת חמוטל כהן, ראשית, אני מבין שיש מכתב בעניין זה. אני מציע שתראו אותו ואולי הוא עונה על שאלותיכם. שנית, תבחנו את הדברים. אם יהיה צורך להמשיך לטפל בזה ולראות ולהתאים, אני מבין שיש כאן פתיחות, אפשר לדבר ביניכם ישירות, לא צריך לבוא לכאן כדי להידבר עם יושב-ראש מינהלת "תנופה".
שונות
דרישה להחתמת ילדים

אמרו לי שיש עוד עניין אחד, של החתמת הילדים.
איציק עוזר
מדובר על ילדים מעל גיל 18 שקיבלו את הפיצוי ביחד עם ההורים שלהם. זה אכן קורה.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אפשר לוותר על זה?
איציק עוזר
בזה מטפל עו"ד איתי אהרונסון היועץ המשפטי. אני ממש לא יודע לענות.
היו"ר אורי יהודה אריאל
מעל גיל 18 מחתימים כי יש להם איזו זכאות או אופציה מסוימת לזכאות. זה מכביד מאוד. אלה אנשים צעירים עדיין, שכל אחד סוחב אתו את מה שסוחב. אני מבקש שתבחנו את זה פעם נוספת עם עו"ד איתי אהרונסון, עם מי שצריך, ותענו להם תשובה בתוך 4-5 שבועות. אני לא רוצה לעמוד עם סטופר, אבל שניכנס גם אנו לאיזה לוח זמנים, כפי שאנחנו יודעים לחייב את האחרים נחייב גם את עצמנו, ונעקוב אחרי זה. נראה אם אנחנו צריכים להמשיך לטפל בזה או שזה יכול להסתדר ללא הסיוע שלנו.
שונות
טיפול בתביעות של אגודות
היו"ר אורי יהודה אריאל
הגיעו לידיי תביעות של אגודות – אני מוכרח להגיד שאני לא די בקי בזה – שהוגשו לפני למעלה משנה ו-4 חודשים. "אגודות הגישו תביעות ועד היום לא הסתיים ולו תיק אחד של תביעה של אגודה, ובחלק מן המקרים אף לא ניתנה תשובה ראשונה על-ידי ועדת הזכאות". מר שנרב, אני חושב שאני פונה אליך, או אולי לא, אולי למישהו אחר.
איציק עוזר
הסיפור שם מורכב קצת יותר. הפיצוי למבני ציבור ניתן דרך מה שנקרא "תקן רענן דינור".
היו"ר אורי יהודה אריאל
אני מבקש להדגיש, מדובר על תקן רענן דינור המשופר על-ידי מר ליברמן או מר גבאי. לא אכפת לי כיצד תחלקו את הקרדיטים, אבל מדובר על התקן המשופר, כי מישהו יכול להיזכר בתקן שנקבע בימים ההם, ומאז חל איזה שינוי.
איציק עוזר
תקן רענן דינור משופר.


באותה החלטת ממשלה כתוב במפורש שלא יהיה פיצוי כפול, זאת אומרת גם לאגודה שהמבנה היה שייך לה וגם במסגרת הסכם ההעתקה. עלתה שם שאלה גדולה מאוד איך לפצות את האגודות עבור אותם מבנים, אם בכלל, ואם כן כיצד.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אולי לאגודה היה גם איזה נכס מעבר למבנה. הלא כך?
איציק עוזר
ככל שאני זוכר, אם היה זה רק בשוליים של השוליים. אני יודע שזה נמצא כעת בדיונים במינהלת "תנופה" כדי לקבוע כללים ברורים יותר. כעת עסוקים שם מאוד בשל ועדת החקירה אז זה נדחה לינואר-פברואר 2010.
בנצי ליברמן
יש סוגיות נכבדות, כמו למשל באשר לאגודות שיתופיות ולמוסדות ציבור. הנושא צריך לקבל התייחסות אינטנסיבית בתקופה שלאחר הגשת התשובות לוועדת החקירה.
היו"ר אורי יהודה אריאל
נכון שלא הודענו על הנושא הזה מראש.


ראשית, צריך לענות תשובה. את זה אני לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים. אפילו תשובה כמו "קיבלנו את מכתבכם, בודקים, תינתן תשובה בעוד זמן". בואו ניתן לאנשים יחס כפי שאתם יודעים לתת.


שנית, אני מבקש שעד אמצע חודש פברואר תתקבל תשובה, כי זה נושא עקרוני שמצריך אולי דיון נוסף, אלא אם כן תגידו לי שצריך זמן רב יותר.
בנצי ליברמן
בנושא האגודות יידרש זמן נוסף. אני מתכוון לאחר שנסיים את מתן התשובות לוועדת החקירה להיכנס בצורה אינטנסיבית לעיסוק בנושא מוסדות החינוך, משום שמדובר כאן בתלמידים חיים וקיימים והנושא לא מתקדם עדיין, ולא טוב שלא מתקדם. האגודות יקבלו תשובה רק בעוד חודש. זה לא נורא משום שהן גוף משפטי-כספי כזה או אחר שיכול, מבחינת סדר העדיפויות, להמתין עוד קצת.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אני מבקש עד סוף חודש פברואר, חודשיים ימים מהיום, לקבל עדכון ממר בנצי ליברמן היכן עומדות כל תביעות האגודות, בפירוט: האגודה הזאת הגישה תביעה, זאת התשובה.
יעקב שנרב
כולם הגישו. עבר הזמן להגיש.
היו"ר אורי יהודה אריאל
אם כולם הגישו תענו על כולם. אני לא מתווכח מי הגיש ומי לא. כל מי שהגיש, תתייחסו עד סוף חודש פברואר ותגידו היכן תביעתו עומדת. אם תצליחו לתת לנו עדכון קודם לכן, נודה לכם. בכל זאת עברה כבר שנה וחצי ואנחנו לא מתחילים לספור מהיום. תעשו מאמץ. אני מבין את הקשיים ואת העדיפויות, זה בסדר, לא הכול חשוב באותה מידה, אבל זה עדיין נשאר חשוב. נראה מה לעשות על-פי התשובה שלכם, אם צריך לקבוע ישיבה או לא צריך.


יש עוד נושא שמישהו סבור שדחוף להעלות עכשיו? אין.


אני מבקש להודות לכולם. סליחה שהתארכה לנו השעה קצת. הלוואי ולא נצטרך לכנס את הוועדה. תודה רבה לכולם, לכל העוסקים במלאכה, לכל מי שעוזר, ובעיקר למתיישבים. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:10
PAGE
23

קוד המקור של הנתונים