ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/12/2009

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 174 - הוראת שעה לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים

29.12.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ב בטבת התש"ע (29 בדצמבר 2009), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 166) (אי תחולת תקני דיווח כספי בין לאומיים – הוראת שעה לגבי שנות המס 2007 ו-2008), התשס"ח-2008
נכחו
חברי הוועדה: ציון פיניאן – מ"מ היו"ר

חיים אורון

שי חרמש

שלי יחימוביץ
מוזמנים
עו"ד מיכל דויטש הנר, מנהלת מחלקת חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד שלומית ארליך, ייעוץ וחקיקה, כלכלי ופיסקלי, משרד המשפטים

ענת פייער, מנהלת מחלקת שוק ההון, אגף שוק ההון, משרד האוצר

עו"ד טלי ארפי, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 166) (אי תחולת תקני דיווח כספי בין לאומיים – הוראת שעה לגבי שנות המס 2007 ו-2008), התשס"ח-2008
היו"ר ציון פיניאן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 166) (אי תחולת תקני דיווח כספי בין לאומיים – הוראת שעה לגבי שנות המס 2007 ו-2008), התשס"ח-2008.
מיכל דויטש הנר
מונחת לפניכם הצעת חוק שהכנסת החילה עליה דין רציפות בנובמבר 2009. תקן 29 קובע שחברות שכפופות לחוק ניירות ערך יערכו את דוחותיהן הכספיים החל משנת המס 2008 לפי כללי ה-FRS. הוא נתן גם אופציה להחיל את זה לפי זכות בחירה של החברה, גם לגבי שנת המס 2007.


לאור הפסיקה שאומרת שכללי החשבונאות חלים בכל מקום שדין המס שותק ובלבד שזה לא חותר תחת מדיניות המס הכללית, אנחנו מבקשים שההשפעות של תקן 29, של התקנים הבינלאומיים, לא יחולו בקביעת ההכנסה החייבת מהטעם שההשלכות של היישום של התקנים הבינלאומיים עדיין לא תם, הם מגישים את הדוחות הללו לפי תקן 29, לפי הכללים הבינלאומיים, לרשות לניירות ערך, עדיין לא ברור מה ההשלכות לענייני מס. ברשות המסים יושבות ועדות מקצועיות לגבי כל תקן ותקן בינלאומי כדי להבין איך זה משליך לגבי קביעת ההכנסה החייבת ברמת דיני המס.

לאור העובדה שזה הוגש ב-2008 ולא נדון בכלל הבחירות, אנחנו מבקשים גם להאריך ולומר שזה לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת ל-2007, 2008 ו-2009. ההשלכות הן שיישום התקן הזה לא יחול ואנחנו מתכוונים לסיים את העבודה במהלך 2010 כך שהחל מאותו מועד או שהתקן יחול, ואם אנחנו לא נרצה שהוא יחול, אנחנו נבוא ונעשה תיקון ספציפי לפקודה או לתקנות מס הכנסה, כך שאנחנו נסטה מכללי החשבונאות הללו בדיני המס.


הדבר הזה נעשה בתיאום גם עם ה-CFO וגם עם לשכת רואי חשבון כי גם הם הבינו שהיישום של התקנים הבינלאומיים הוא מסובך ולא ברור והם ידעו שעמדת רשות המסים היא כזו שאנחנו מבקשים שבדוח התאמה לצורכי מס הם ינטרלו את ההשפעות של התקן הבינלאומי.


עד כאן.
שי חרמש
שאלה. מה ההשפעה על חברות מעורבות שגם הן חברות בינלאומיות וגם צריכות לדווח במקומות אחרים? אלה שנסחרות גם בנסדאק וגם בתל אביב?
מיכל דויטש הנר
את הדוח הכספי הם מגישים לפי הכללים החשבונאים שחלים עליהם. זה רק לגבי דוח ההתאמה לצורכי מס. כמו הדוגמה של פחת חשבונאי אל מול פחת מיסויי.
שי חרמש
ברור. האופוזיציה תומכת.
חיים אורון
אמרת 2007 ו-2008. מה קורה ב-2009?
מיכל דויטש הנר
לאור העובדה שהצעת החוק, הדיון בה התארך, הרי היא עברה קריאה ראשונה ביוני 2008 ולא נדונה בגלל הבחירות, אנחנו עשינו את זה אז 2007 ו-2008 כי 2007 הייתה שנת הבחירה, לבחור ליישם או לא ליישם, ושנת 2008 הייתה שנת החובה לגבי החברות הציבוריות. לאור העובדה שהגענו לתום 2009 ואנחנו כבר נתכנס לתקופה בה יצטרכו להגיש גם את דוחות 2009, אנחנו מבקשים לשנות כך שההשלכות שנובעות מיישום התקנים הבינלאומיים בשנת 2007, 2008 ו-2009 לא יחולו בקביעת ההכנסה החייבת.
שי חרמש
גם 2009? לא רק 2009.
מיכל דויטש הנר
נכון.
מירב תורג'מן
הם מבקשים להכניס את זה.
מיכל דויטש הנר
אנחנו מבקשים להכניס גם את 2009 לאור המועד בו הגענו.
חיים אורון
ונשארת 2010 כאופציה?
מיכל דויטש הנר
לא. 2010 אנחנו מתחייבים, לאור העובדה שיש ועדות מקצועיות של רשות המסים עם לשכת רואי חשבון וה-CFO, ליישם את העבודה, לראות מה צריך לקחת מהתקנים, כך שלא צריך לקבוע הוראת מס ספציפית ומה לא צריך לקחת מהתקנים, מה מעוות את חישוב ההכנסה החייבת ולהביא דין מס ספציפי לגבי עניינים אלה.
מירב תורג'מן
מצד אחד כן היינו רוצים לספק ודאות לחברות. מדובר בחברות ציבוריות וחברות פרטיות שבוחרות באופן וולנטרי ליישם את התקן הזה. מצד שני כן מדובר באי החלה בגלל כשלים מהותיים. זאת אומרת, לא ברור איך התקן הזה משפיע על קביעת ההכנסה. אני מרגישה לא בנוח עם הקביעה הזאת, גם לגבי 2009. אני מבינה את הצורך אבל בהנחה שאתם מתחייבים של-2010 אתם כבר תתחילו ליישם את זה וגם תדעו איפה זה עומד.
מיכל דויטש הנר
אנחנו נדע.
שי חרמש
זה גם אינטרס שלהם.
מיכל דויטש הנר
האינטרס הגדול ביותר.
מירב תורג'מן
זה לא בהכרח. זה בדיוק העניין.
היו"ר ציון פיניאן
יותר מאשר הפרה רוצה להיניק, העגל רוצה לינוק.
מיכל דויטש הנר
האם נוכחות של לשכת רואי חשבון וה-CFO בדיון הזה תורמת?


גם בשיחות שקיימנו הבוקר עם ארבעת המשרדים הגדולים, כל מה שהם אמרו, הם אמרו בשורה התחתונה שייתנו להם ודאות, כי גם להם קשה היישום של התקנים הבינלאומיים. השנים שחלפו קצת מסירות את הערפל מעל ההשפעות של היישום של התקנים הללו, אבל גם הם צריכים כבר להתחיל לעבוד על הדוחות של 2009, גם הם רוצים ודאות ואין ספק שגם רשות המסים רוצה ודאות.
מירב תורג'מן
עוד נושא, לגבי התיקון בנוסח.
מיכל דויטש הנר
לגבי התיקון בנוסח, כך שיהיה ברור שמה שאנחנו מעקרים, מה שלא יחול, אלה ההשלכות של יישום התקן והדוחות הכספיים.
מירב תורג'מן
מלבד קביעת ההכנסה, גם ההשלכות.
מיכל דויטש הנר
השלכות יישום התקן בשנים 2007, 2008 ו-2009.
מירב תורג'מן
יש לי שני נוסחים שאני מתלבטת לגביהם והייתי רוצה להתייעץ גם עם הנסחית. מבחינת המהות, שיהיה ברור לוועדה שזה לא רק קביעת ההכנסה אלא גם ההשלכות של קביעת ההכנסה לגבי השנים 2007, 2008 ו-2009. מבחינה ניסוחית זה יהיה מכל הנובע מאותה קביעה.
מיכל דויטש הנר
מהיישום בדוחות הכספיים.
מירב תורג'מן
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, ככל הנראה זה יהיה מספר 174 (אי תחולת תקני דיווח כספי בין-לאומיים – הוראת שעה לגבי שנות המס 2007,2008 ו-2009), התש"ע-2009.

הוספת פרק שביעי.

1.
בפקודת מס הכנסה, אחרי סעיף 87 יבוא:

"פרק שביעי, תקני דיווח כספי בין-לאומיים – אי תחולה בקביעת ההכנסה החייבת לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009, אי תחולת תקן חשבונות מספר 29 (הוראת שעה).

בקביעת ההכנסה החייבת לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009 – וככל הנראה יוכנס מכל הנובע ממנה לעניין הפקודה או בחישובי המס הנובעים ממנה –
מיכל דויטש הנר
לעניין חישוב המס.
מירב תורג'מן
לא יחול תקן חשבונאות מספר 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

אושר
מירב תורג'מן
ההצעה אושרה לקריאה שנייה ושלישית.
חיים אורון
תרשמי הסתייגות דיבור.
היו"ר ציון פיניאן
תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10

קוד המקור של הנתונים