ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/12/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 : פרק כ, סעיפים 109-112: שילוב מקבלי קצבאות בעבודה (ויסקונסין)

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

29.12.09


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 176
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, י"ב בטבת התש"ע (29 בדצמבר 2009), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009; פרק כ', סעיפים 109-112; שילוב מקבלי קצבאות בעבודה (ויסקונסין).
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"רעאפו אגבאריהאילן גילאוןשלי יחימוביץאורלי לוימרינה סולודקיןציון פיניאן
מוזמנים
קדמי שרון

- מנכ"ל משרד התמ"תרון בר יוסף

- ראש מנהלת "אורות לתעסוקה", משרד התמ"תאיילת זלדין

- עו"ד, משרד התמ"תדקלה חורש

- עו"ד, משרד התמ"תגלית יעקובוב

- עו"ד, משרד התמ"תעמיחי כץ

- מנהל התקשרויות, משרד התמ"תחיה פרי


- דוברת משרד התמ"תרביב סובל

- סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצרטלי ארפי

- לשכה משפטית, משרד האוצריובל רז


- משרד האוצרענת בהט

- עוזרת משפטית בהנהלת האגף לסיוע משפטי, משרד

המשפטיםערן נריה

- עו"ד באגף לסיוע משפטי, משרד המשפטיםדקלה שלום

- עו"ד באגף לסיוע משפטי, משרד המשפטיםאריה סיון

- מפעיל את תכנית ויסקונסיןמיכאל מנור

- מנכ"ל פתרונות תעסוקה – ישראלאסף שלוי

- יועץ פתרונות תעסוקה – ישראלתרצה בר-חיים

- מנכ"לנרמיאן סולימאן

- מנהל סניפיםנורי ג'מאל

- משתתף בתכנית "אורות לתעסוקה"ברי בר ציון

- מנכ"ל אמין בע"מבהגאת מוסא

- משתתף בתכניתעיסאם נסראללה
- משתתף בתכניתדבי גיל-חיו

- מקדמת מדיניות וחקיקה, האגודה לזכויות האזרח בישראלאשרת מימון

- עו"ד, האגודה לזכויות האזרח בישראל

עופר לוי


- יו"ר ועד ההסתדרות הכללית החדשהאריאל יעקובי

- יו"ראהרון חוטובלי

- ועד, ההסתדרות הכללית החדשהברברה אפשטיין

- מנכ"לית עמותת סינגור קהילתילנא ג'יריס

- סטודנטית לעבודה סוציאלית, עמותת סינגור קהילתיתמי גרוס

- עו"ס, עמותת סינגור קהילתינורית חפצדה

- משתתפת בתכנית "אורות לתעסוקה", עמותת סינגור קהילתיורד יוליוס בורגר

- מנהלת לשכת רווחה, פסגת זאב, עמותת סינגור קהילתיאבראהים אווידא
- פעיל, עמותת סינגור קהילתייעל בן יפת

- מנכ"ליתמחמד מסרי

- פעיל, עמותת סינגור קהילתיאסף בן שהם

- חוקר בכיר במרכז לחקר תעסקות אוכלוסיות מיוחדות, מכון

ברוקדיילרן מלמד

- סמנכ"ל עמותת ידידלילי דגן


- מרכזת בכירה, המוסד לביטוח לאומידפנה דקל

- הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומיאורנה ורקוביצקי
- הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומיבתיה כהן

- הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומיגבריאלה היילבורן
- מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומימרים שמלצר

- מינהל והמחקר, המוסד לביטוח לאומילאה לידרמן בנדר
- שירות התעסוקהיעקב זיגדון

- סמנכ"ל השמה, שירות התעסוקהיוסי פרחי

- מנכ"ל שירות התעסוקהאנה רבי


- משתתפת תכנית ויסקונסיןנגה איתן

- דוברת שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדםאריק אשרמן

- מנכ"ל שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדםניצן תנעמי

- מקדמת מדיניות, שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדםנידית לב

- מנהלת תחום צדק חברתי וכלכלי, שומרי משפט – רבנים למען

זכויות אדםנופי נג'יב

- מנהל מכללת הכשרותגלעד ברנע

- מומחה למשפט חוקתיוהבה בדארנה

- מנכ"ל איגוד סאוט אלעאמללובנה טנוס

- עו"ד, איגוד סאוט אלעאמלסימא כנאנה

- עו"ד, איגוד סאוט אלעאמלשפיק מוסלם

- עו"ד, איגוד סאוט אלעאמלמחמוד מרעי

- עו"ד איגוד סאוט אלעאמלאמנה חסן

- משתתפת בתכנית ויסקונסין, איגוד סאוט אלעאמלנסים חסן

- משתתף בתכנית ויסקונסין, איגוד סאוט אלעאמליפעת סולל

- חוקרת, איגוד סאוט אלעאמל
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
אייל
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

(תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010),

התשס"ט-2009; פרק כ, סעיפים 109-112; שילוב מקבלי קצבאות בעבודה (ויסקונסין).
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שלישי בשבוע, י"ב בטבת התש"ע, ה-29 בדצמבר 2009. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010). לפני שבועיים ערכנו פה דיון שהיה קצת סוער - -
קריאה
אפילו לא שבוע, אדוני היושב ראש, זה היה לפני 6 ימים.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אתה רואה את קצב העבודה שלנו. אם היינו עובדים כמו בנצרת עלית... הוא צודק. לפני שבוע ערכנו פה דיון ונאמר בו שכל חברי הוועדה, בלי יוצא מן הכלל, רוצים שכל אזרח במדינת ישראל ימצא מקום עבודה מכובד. יקום בבוקר, ילך לעבודה, יתפרנס בכבוד ויחזור הביתה לבית מלא אור ובריאות. שהוועדה הזאת בנושא בריאות תהיה מובטלת ובנושא מציאת פרנסה שתהיה מובטלת גם. אמרנו שלא ניתן שיעשו פה מחטפים ונדון לעומקו של ענין. לצערי הרב, אי אפשר תוך שבוע להיכנס לעומקו של ענין ואנחנו, למרות כל מה שקראנו בעיתונים, שבוע, שבועיים, חודש, יומיים, לפי סעיף 121 לתקנון אנחנו מבקשים לפצל את סעיף 12 בנוסח החדש או סעיף 65 בהצעת חוק המדיניות הכלכלית של 2004. בשלב ראשון, אני רוצה להעלות בקשה לפיצול סעיף 12, שזה אורך חייה של התכנית הניסיונית שהיה עד ה-31 לדצמבר.

מי בעד הצעת הפיצול ירים את ידו? כולם. אני מבין שכל הח"כים שנמצאים פה תומכים. אין מתנגדים ואין נמנעים. זה יעלה היום לאישור המליאה.

בכפוף לאישור המליאה, שצריכה לאשר את הפיצול, ברצוני להעלות להצבעה את התיקון לסעיף 65 לחוק התכנית הכלכלית כך שבמקום שהתכנית הניסיונית תסתיים ב-31 בדצמבר 2009, היא תסתיים ב-29 לאפריל 2010.

מי בעד הארכת הפיילוט? כולם. כל חברי הכנסת שנמצאים פה הצביעו בעד, אז אף אחד לא התנגד ואף אחד לא נמנע. תודה רבה.

אני רוצה לעשות רביזיה על ההצעה הזאת. מי נגד הרביזיה ירים את ידו?
שלי יחימוביץ
תגיד איזו רביזיה. מה אתה מצביע?
היו"ר חיים כץ
אני מצביע נגד הרביזיה.
קריאות
מה זה הרביזיה? על מה?
היו"ר חיים כץ
אני מבקש לעשות רביזיה כדי שלא נפתח את זה עוד פעם. שוב, אני מבקש לעשות רביזיה כדי שההחלטה שלנו מתקבלת, אי אפשר לפתוח אותה ואי אפשר ללחוץ וכולי.

מי נגד הרביזיה, ירים את ידו? כולם.

מאחר וכולם הצביעו בעד, אני מודה לכולם. אני מקווה שבתכנית הזאת ניכנס לעומקם של דברים ונדאג שכל מי שמסתייע בתכנית הזאת יוכל לקבל מקום עבודה מסודר ואמיתי, יתפרנס בכבוד לשביעות רצונם של כולם. תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:15)

קוד המקור של הנתונים