ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/12/2009

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
ועדת הכלכלה

3
28.12.2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 138

מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"א בטבת התש"ע (28 בדצמבר 2009), שעה 12:15
סדר היום
צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס - היו"ר
מוזמנים
עו"ד הילה דוידוביץ, משרד המשפטים

אביבה בן-ארי, משרד האוצר, אגף שוק ההון
יועצת משפטית
עו"ד אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אסתר מימון
צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התש"ע-2009
היו"ר אופיר אקוניס
רבותי, אנחנו נאשר עוד כמה דקות את צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק). קיבלתי בעניין את מכתבו של שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן, וגם את הצו המצורף. עורכת-הדין דוידוביץ, בבקשה.
הילה דוידוביץ
במשרד המשפטים, לפני חודשיים התקנות היו מוכנות. בגלל לוח-הזמנים העמוס של הוועדות, קיבלנו את המלצתכם לבקש הארכת מועד, כיוון שיידרשו מספר דיונים, והדיון הראשון התקיים רק לפני כשבוע. מכאן נובעת הבקשה. נודה על אישורכם.
אתי בנדלר
איך קבעתם את המועד 30 ביוני, שאתם מבקשים לדחות את תחילת החוק אליו?
הילה דוידוביץ
נעתרנו להמלצתכם.
אתי בנדלר
מה שיושב-ראש הוועדה המליץ?
הילה דוידוביץ
בשביל הפרוטוקול נבקש, כמובן, לקדם את הנושא הזה כמה שיותר מהר, אם אפשר, פחות מחצי שנה. אנחנו מבחינתנו ערוכים ומוכנים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מודה לך. מה שנקרא "בתוך חצי שנה", או לפחות ננסה.
אתי בנדלר
אני רוצה לברר אם הבקשה רק בשביל הפרוטוקול?
הילה דוידוביץ
אנחנו נשמח, בכפוף ללוח-הזמנים שלכם.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. הערות נוספות. אם לא, אני אאשר את הצו.
אתי בנדלר
רק תקראי את הצו.
הילה דוידוביץ
"בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירות נתוני אשראי (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק

1. תחילתו של החוק תידחה ליום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010)."
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. אני מודה לך. להערתך לפרוטוקול, וגם לא לפרוטוקול, בהחלט נעשה מאמץ גדול כדי לקיים בחצי השנה הקרובה את סיום החוק- - -
אתי בנדלר
את הדיון בתקנות.
היו"ר אופיר אקוניס
את הדיון בתקנות ותחילתו של תיקון מס' 3.

אני מאשר את הצו.

הצבעה

בעד פה אחד

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התש"ע-2009
אושר.
היו"ר אופיר אקוניס
נקבע מועדים ונודיעכם בעניין. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20

PAGE
3

קוד המקור של הנתונים