ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/12/2009

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
50
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

28.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 171

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"א בטבת תש"ע (28 בדצמבר 2009), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (ערר, ערעור ועתירה על החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

שלי יחימוביץ
מוזמנים
חה"כ מירי רגב

אל"מ משה ינון – מפצ"ר רמ"ח יעח"ק, משרד הביטחון

סא"ל רונן הירש – פצ"ר רע"ן ייעוץ כוח-אדם ופרט, משרד הביטחון

רס"ן אלון כרמלי – פצ"ר יועמ"ש חבר, משרד הביטחון

גלי בן-אור – ממונה ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שחר ציטלין – מתמחה, משרד המשפטים

עו"ד ענבל רונן – אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מיטל עמר – מרכזת בכירה, ביטחון, אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

אסף שירמן – סטודנט, אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

עו"ד ורד וייץ – האגף לאיגוד מקצועי, ההסתדרות הכללית החדשה

אלי יריב – ההסתדרות הכללית החדשה

עו"ד שלמה רכבי – לשכת עורכי-הדין

עו"ד יורם מזוז – עותר, עובדי צה"ל בשירות קבע

זמר בלונדהיים – עותר, עובדי צה"ל בשירות קבע
ייעוץ משפטי
עו"ד נועה בן-שבת

עו"ד זיו מגור

אור רוזנמן – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל
(ערר, ערעור ועתירה על החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2009
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, י"א בטבת התש"ע, 28 בדצמבר 2009. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ואנחנו ממשיכים לדון בהצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (ערר, ערעור ועתירה על החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2009.


בפעם שעברה עצרנו במחלוקות, אני מבין שהתקדמתם קצת.
אל"מ משה ינון
הרבה דווקא.
היו"ר חיים כץ
אז בואו נמשיך לקדם. איפה עצרנו?
נועה בן-שבת
הגענו לסעיף 3.
מירי רגב
עברנו הרבה יותר סעיפים.
נועה בן-שבת
עברנו סעיפים, חזרנו חזרה לסעיפים שבמחלוקת. כיוון שסעיף 1 אושר בסוף הישיבה הקודמת, הגענו לסעיף 3.


סעיף 3 מדבר על הקמת ועדת הערר בידי שר הביטחון, על מינוי חבריה בידי שר המשפטים, ועל ההרכב שלה – שופט בדימוס בראשה, יהיה שם נציג ציבור שאינו עובד המדינה והוא צריך להיות בעל ידע ומומחיות בתחומי עיסוק הוועדה, ויש נציג ציבור שהוא ממונה על-ידי שר הביטחון והרמטכ"ל, לפי המלצת הרמטכ"ל. הוא ממונה בידי שר המשפטים אבל לפי הצעת שר הביטחון ולפי המלצת הרמטכ"ל.


עלתה בדיון הקודם סוגיה האם חבר בוועדה יכול להיות חייל. עכשיו מוצע פה להוסיף את סעיף קטן (ב), שאומר: "(ב)(1) לא ימונה חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי לחבר ועדת הערר;" – זה מצד אחד, שהוא לא יהיה חייל – הכוונה לא חייל בשירות סדיר ולא חייל בשירות מילואים.
היו"ר חיים כץ
מה זה לא חייל בשירות מילואים?
אל"מ משה ינון
שירות מילואים פעיל.
נועה בן-שבת
בשירות מילואים פעיל, כן. ובדיוק (2) מדבר על מצב של חייל בשירות מילואים, ואומר: כיוון שיש הוראה כללית בחוק בתי-הדין המינהליים שקובעת שיש תקופת צינון של שנה מאז שאדם היה חבר באותה רשות מינהלית – כיוון שיש הוראה שמי שהיה חבר ברשות מינהלית מסוימת לא יוכל להיות חבר בבית-דין מינהלי שדן בהחלטותיה, אלא אם כן חלפה שנה מיום שהוא פרש – כדי להבהיר את המצב הזה ביחס למצב של שירות מילואים, אזי יש הוראה בפסקה (2), ש"לעניין סעיף זה, לא יראו בשירות מילואים לפי חוק שירות מילואים, התשס"ח-2008"- אני מציעה פה להגיד: "כקשר תדיר לעניין הסייג הקבוע בסעיף 9(ב) לחוק בתי דין מינהליים, כשחבר הוועדה אינו בשירות", שחבר הוועדה אינו בשירות מילואים. יכול להיות שזה ינוסח יותר טוב אחר כך, אבל הרעיון הוא שאם אדם נמצא בשירות מילואים זה עדיין לא מפריע לתקופת הצינון, המתחייבת לפי חוק בתי דין מינהליים.
היו"ר חיים כץ
לאיזה הסכמות הגעתם?
מירי רגב
פה אנחנו די מתואמים. יש לנו פה שתי הערות שאני רוצה לבדוק אם אפשר להכניס אותן. ראשית, להכניס תקופת צינון של שנה. אני חושבת שזה נכון.
אל"מ משה ינון
זה קבוע כבר.
מירי רגב
הדבר השני, להכניס סעיף קטן – יכול להיות לסעיף 2 - שלא שלושת חברי הוועדה יהיו אנשי מילואים בדימוס, שלפחות אחד מהם לא יהיה. העניין שהוא לא חייל זה בסדר, אבל לא יכול להיות שגם נציג שר המשפטים יהיה איש מילואים בדימוס, גם נציג משרד הביטחון יהיה איש מילואים בדימוס, וגם נציג הציבור יהיה איש מילואים בדימוס.
היו"ר חיים כץ
גם אני חושב שצריך להכניס ערבי אחד, שלא שירת בצבא...
מירי רגב
לא שלא שירת בצבא, אבל יש בעיה ששלושתם יהיו אנשי מילואים בדימוס. ברור שהם תמיד יראו את צורכי המערכת כצורך העיקרי, ולא את הצורך של הפרט.
היו"ר חיים כץ
מה זה בדימוס? אם הוא בן 70?
גלי בן-אור
אני חושבת שאת דוגמה מצוינת לאיש מילואים בדימוס, שהיה במערכת ושירת אותה מצוין.
היו"ר חיים כץ
יש פה כאלה שחלוקים עלייך...
גלי בן-אור
לא נראה שהיא משרתת את עמדת המערכת עכשיו בדיוק כפי שהמערכת היתה רוצה.
מירי רגב
איש קבע, באופן עקרוני – ואני אומרת את זה גם על עצמי – הוא רואה את טובת המערכת, הוא מבין את המערכת. תגיעי לוועדת חוץ וביטחון, תראי כמה בדימוסים יש שם וכמה ביקורת יש על הצבא.
גלי בן-אור
אבל גם אני איש מילואים בדימוס. הרי כמעט כולנו אנשי מילואים בדימוס, כל אחד מאתנו שירת בצבא. הייתי שנתיים בקבע, שירתתי במילואים, גם אני איש מילואים לצורך העניין.
מירי רגב
אני חושבת שיש פה טעם לפגם.
היו"ר חיים כץ
מה זה לא איש מילואים? מי לא איש מילואים?
מירי רגב
אני לא יודעת. הרבה אנשים הם לא אנשי מילואים.
היו"ר חיים כץ
מה הם עשו, למה הם לא היו בצבא? למה הם לא הלכו למילואים? – בגלל שהם היו חולים? בגלל שהם השתחררו על סעיף נפש?
זמר בלונדהיים
בגלל שלא נדרשו להם. יש לא מעט יחידות - - -
היו"ר חיים כץ
עזוב. יש מעט מאוד אנשים, ודווקא מהם צריך לברור? מאלה שלא עשו צבא?
מירי רגב
אוקיי, על זה לא נריב. אמרתי לך: אנחנו נריב על העדים.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת שלי יחימוביץ רוצה להעיר משהו – לא בנושא ויסקונסין.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב-ראש, קודם כל אני מתנצלת שלא הייתי ערנית לדיונים על החוק הזה, ולכן אני מראש מתנצלת אם הדברים שאני אומר כבר נאמרו. היינו עסוקים בויסקונסין.
היו"ר חיים כץ
לא הגענו להסכמה על שום מחלוקת, בשום קונסטלציה. אנחנו הסכמנו רק על דברים שלאף אחד לא הפריע כלום.
מירי רגב
בואו נמשיך לפי החוק, לא?
שלי יחימוביץ
סליחה, אני ביקשתי רשות דיבור. מי שנותן לי רשות דיבור הוא היושב-ראש, ותאמר לי אתה איפה לשלב את הדבר הזה.


קודם כל, נדהמתי, ואני אומרת שוב: לא הייתי מודעת לחקיקה הזאת שמתנהלת כאן, נדהמתי לראות שבכלל האינסטנציה העליונה היא בית-משפט לעניינים מינהליים ולא בית-דין לעבודה.
היו"ר חיים כץ
על זה כבר דיברנו ארוכות.
שלי יחימוביץ
אני יודעת, אבל אני מבינה שזה לא תוקן. בכל זאת, אם אפשר, אדוני היושב-ראש. יכול להיות שזה עלה ויכול להיות שניתנו התשובות. יש בית-משפט אחד בישראל - - -
היו"ר חיים כץ
יכול להיות גם שהצביעו על זה כבר.
שלי יחימוביץ
הצבעת על סעיפים מסוימים?
היו"ר חיים כץ
יכול להיות. יש סעיפים שהצביעו עליהם – בנושאים שבהם לא היתה מחלוקת.
שלי יחימוביץ
אם זה הוצבע, אני אפסיק לדבר. אם זה לא הוצבע – אני אמשיך.
נועה בן-שבת
הסעיף שקובע את הסמכויות, מי הרשות - - -
היו"ר חיים כץ
לא הסמכויות. היא מדברת על השאלה אם זה בית-דין לעבודה או בית-משפט מינהלי.
גלי בן-אור
בסעיף המטרה קבענו את ההוראה, הצבענו על הסעיף הזה, על החלוקה בין ועדת ערר - - -
מירי רגב
הצבענו על הסעיף, אבל צריך להגיד באיזו מגבלה.
אל"מ משה ינון
יש סעיפים שהקימו את ערכאת הערר.
מירי רגב
הצבענו על ועדת ערר ולא על בית-דין, בתנאי אחד – שוועדת הערר תשמע עדים. אם היא לא שומעת עדים, אנחנו חוזרים.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אנחנו לא שם.
שלי יחימוביץ
אדוני, אני אגיד מה שיש לי לומר ואתה תגיד לי לאן להכניס את זה. קודם כול, אנשי קבע, לתפיסתי, הם עובדים לכל דבר. יש חוזה בינם לבין המעסיק, הם זכאים להטבות ולזכויות סוציאליות, אי-אפשר שיעברו לגביהם חוקי עבודה וחוקי המגן.


נכון שהם מופלים. הם מופלים כי אין להם ועד, אין להם ארגון יציג, אבל כל העניינים שמטופלים- אגב, אני טיפלתי באופן אישי בכמה עובדי מוסד ועובדי שב"כ, שהעניינים שלהם נדונו בבתי-דין לעבודה.
נועה בן-שבת
עובדי שב"כ ומוסד, יש להם מעמד אחר.
שלי יחימוביץ
עובדי מוסד ועובדי שב"כ, שהעניינים שלהם נדונו בבית-דין לעבודה, עם כל המגבלות שחלות גם על אנשי צבא.


יש אינסטנציה אחת במדינת ישראל שיש לה מיומנות-על בענייני עבודה, לאינסטנציה הזאת קוראים בתי-הדין לעבודה, על כל זרועותיהם.


אני לא מבינה – ואני אשמח אם מישהו יסביר לי – למה מפקיעים את הסמכות הזאת מבית-דין לעבודה, ואיזו סיבה יש לכך שהעניינים האלה יידונו בבית-דין לעניינים מינהליים. הרי אנחנו לא מדברים כאן על עניינים שקשורים לירי בשוגג על אזרח או על דברים שקשורים לפעילות הצבאית, אלא אך ורק על הנגזרת של איש צבא כהיותו עובד, על יחסי עבודה בין המעסיק לבין - - -
היו"ר חיים כץ
מפטרים אותו בגיל 38 פחות יום כדי שלא יקבל פנסיה – שיאבד את כל הזכויות, הוא עבד עד גיל 38.
שלי יחימוביץ
לא רק זה, אלא שהיום אנשי קבע סובלים פעמיים. פעם אחת, התנאים שלהם מאוד גרועים ביחס למיתוסים שאנחנו מכירים – אני מדברת על עובדים שהיום נכנסים לשירות קבע, הם נכנסים בתנאים מאוד גרועים. פעם שנייה, הופכים אותם, כבר עשו מהם עובדי חברת חשמל מבחינת העוינות כלפיהם.


אני חושבת שהמינימום שמגיע להם הוא שהעניינים שלהם יידונו בבית-דין לעבודה, באינסטנציה שקשורה לעניינים שלהם ועם שופטים שמכירים את הבעיות שיגיעו אליהם.


אנחנו יוצרים כאן סוג של תקדים שהוא מסוכן כי אנחנו נותנים לבית-דין לעניינים מינהליים את היכולת לרכוש את הפרקטיקה לכאורה בכל מה שקשור ליחסי עבודה. בפעם הבאה תגיע אלינו קבוצה אחרת ויגידו: אתם יודעים מה, אולי לא צריך בית-דין לעבודה.


אני לא מדברת על עניין דמיוני. הרי בשעתו היתה יוזמה מאוד מאוד אינטנסיבית של שר המשפטים דאז, זכרו לברכה, טומי לפיד, לסגור את בתי-הדין לעבודה. אף אחד לא ערב לי שלא תקום יוזמה חדשה כזאת לסגור את בתי-הדין לעבודה, ואז יגידו: יש לנו בית-משפט לעניינים מינהליים שכבר יודע לעשות את זה, ניתן את זה לו.


אני חושבת שההחלטה כאן היא הרבה יותר דרמטית ממה שנראה לעין, בלהעביר לבית-דין לעניינים מינהליים סמכות של דיון בענייני בית-דין לעבודה.


החוק הזה – שעברתי עליו ברפרוף – הוא נראה לי, למעט פה ושם שינויים קטנים, אבל פשוט במקום בית-דין לעניינים מינהליים צריך להיות כתוב בית-דין לענייני עבודה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו ניהלנו כבר כשלושה דיונים בעניין - -
שלי יחימוביץ
כן, התנצלתי מראש.
היו"ר חיים כץ
- - וגם בעבר, בפניות שהיו לבג"ץ – של אנשים שפוטרו יום-יומיים-שלושה לפני מעין מחויבות שהם מגיעים עד הפנסיה – הם איבדו זכויות שהם לא יכולים לצבור אותן משום שהם לא יכולים להחזיר את הגיל. אדם שפיטרו אותו בגיל 37, הוא איבד את האפשרות לצבור תנאים פנסיוניים בגילאים 22-21 כשהוא נכנס למעגל העבודה, עד גיל 37.

15 שנה הוא איבד את הזכויות, והוא פנה לבג"ץ, ובג"ץ אמר: אין יחסי עובד-מעביד בין הצבא לחיילים. גם בית-הדין לעבודה אמר שאין יחסי עובד-מעביד.

אנחנו באים היום לנסות ולמזער נזקים. בית-הדין המינהלי זה השלב הראשון בדרך, זה הסדק בקיר. עד היום הצבא עשה מה שהוא רצה – פיטר ואמר לבן אדם לך תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו אנחנו באים – ויושב פה עותר שעתר לבג"ץ.
מירי רגב
בעקבות העתירה הזאת בעצם אנחנו - - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו אומרים: אתה לא יכול לפטר כפי שאתה רוצה - ואנחנו רבים על הצוותים, רבים על התקופות. בית-דין לעבודה – אם זה היה השופט נחתומי, והוא חבר – זה יכול לקחת שמונה שנים, עד שיתפשרו, עד שלא יתפשרו.
שלי יחימוביץ
אני בעד ועדת הערר כאינסטנציה מוקדמת, ברור שכן. ועדת הערר, והאינסטנציה שמעליה שתהיה בית-הדין לעבודה, לא בית-משפט מינהלי, זה הכול.
אל"מ משה ינון
זה לא קיים במערכת המשפט שלנו. ועדות ערר כפופות לבית-משפט לעניינים מינהליים, זה המסלול המינהלי.
ורד וייץ
לא. ועדות ערר למשל של המוסד לביטוח לאומי, ערעור על כך זה בבית-הדין לעבודה.
שלי יחימוביץ
נכון. למשל, נשים שנדחתה הפנייה שלהן בענייני חופשת לידה.
היו"ר חיים כץ
זה בדיוק מה שאני לא רוצה שיהיה.
ורד וייץ
הממונה על יחסי עבודה.
היו"ר חיים כץ
בדיוק מה שאני לא רוצה שיהיה. את יודעת מה זה ערר של ביטוח לאומי? כמה זמן לוקח לקבל ערעור? שש שנים, שבע שנים?
ורד וייץ
לא בהכרח.
מירי רגב
היינו בדיון הזה כבר.
שלי יחימוביץ
ועדות ערר, בדברים שקשורים לפיטורים בחופשת לידה, למשל.
היו"ר חיים כץ
בנכות?
שלי יחימוביץ
איך הם יעבדו זאת כבר סוגיה אחרת, אבל כאן נאמר דבר שכנראה זה נכון - שאין בכלל יכולת להקים ועדת ערר שמעליה בין-דין לעבודה. אז תחליטו אם זה נכון משפטית או לא נכון, מה שנאמר כאן.
גלי בן-אור
ראשית, ישנן ועדות ערר מסוימות שבאמת הערעור עליהן הוא לבית-דין לעבודה. המקרה שלנו כאן הוא מורכב יותר. אנחנו מדברים על חלוקה של הנושאים לשני חלקים. יש את הנושאים שקשורים לענייני שכר וזכויות שנלוות לשכר – שהם הולכים לוועדות הערר, ויש את הנושאים הפיקודיים.
שלי יחימוביץ
מה זה נושא פיקודי?
גלי בן-אור
הדחה מתפקיד, אי-קידום בדרגה.
אל"מ משה ינון
השעיה, התרת התחייבות על רקע משמעתי, מינוי לתפקידים.
גלי בן-אור
כל הנושאים הללו, לפי הצעת החוק, אינם הולכים לוועדת הערר. זה סוג של ביקורת על ההחלטה של המפקדים מבחינת סבירות שיקול-הדעת ומתחם הסבירות בו הם פעלו, וזה הולך לבית-משפט לעניינים מינהליים כי זאת הביקורת שמתאימה לנושא הזה. זו ביקורת מינהלית.
שלי יחימוביץ
ומה עם החלטה של ועדת ערר בעניינים שנוגעים ספציפית לתנאי העבודה וההעסקה, שעולים בכל זאת למעלה לבית-הדין לעניינים מינהליים?
אל"מ משה ינון
אמרנו את זה בדיונים הקודמים – שאנחנו חושבים שהמסלול המתאים ליחסים שקיימים בין הצבא לבין משרתי הקבע הוא המסלול המינהלי.
שלי יחימוביץ
זו תשובה מאוד כללית, מה שאתה אומר.
אל"מ משה ינון
היו כאן הרבה דיונים ארוכים.
שלי יחימוביץ
אני לא אתנצל בפעם הרביעית על זה שלא הייתי בדיונים קודמים. אני חברה בכמה ועדות, אני עובדת כל הזמן, ויש לפעמים שאני מפספסת. אני מבקשת להפסיק להעיר לי את זה.
גלי בן-אור
חברת הכנסת יחימוביץ, מה שאל"מ ינון התכוון לומר זה כך. אנחנו ניסינו להציג בפני הוועדה מודל קוהרנטי ושלם. אנחנו חילקנו את הנושאים שאנשי הקבע עשויים לעתור בגינם לשני חלקים, כפי שאמרתי.
שלי יחימוביץ
אני שואלת ספציפית על מה שכרוך ביחסי עבודה – על תנאי שכר, על חוקי עבודה, על הפרת התקשרות – על דברים מהסוג הזה. על פיצויים בגין הפרת התקשרות, על פנסיה.
גלי בן-אור
פנסיה זה חוק שירות הקבע (גמלאות), זה כבר מצוי בוועדת ערר - -
אל"מ משה ינון
יש ועדת ערר אחרת.
גלי בן-אור
- - אחרת, לפי חוק אחר, ולא בבית-דין לעבודה.
יורם מזוז
לא, זה לא מדויק.
גלי בן-אור
כל הנושא של אנשי הקבע הוא נושא אחר, הוא נושא מיוחד. כל האלמנטים של ההיררכיה, של הציות למפקדים, כל הדברים האלה מובילים אותנו למקום אחר מאשר דיני העבודה הרגילים, ולכן אנחנו רצינו לשמר את זה גם כאן.
שלי יחימוביץ
אבל איך הם יידעו להתעסק בדיני עבודה, סליחה?
היו"ר חיים כץ
למה אמרת שזה לא מדויק?
יורם מזוז
כי יש חוק הפנסיה במדינת ישראל מ-1 בינואר 2008. הם מפטרים אנשים ולא צוברים להם פנסיה.
היו"ר חיים כץ
עכשיו צוברים.
יורם מזוז
לא.
קריאה
אתה טועה.
יורם מזוז
אני לא טועה, אני רוצה להסביר. בן-עזרא, שפוטר עכשיו, ובג"ץ בסוף דחה את העתירה ונתן לו הוצאות משפט – שזה היה חריג – הוציא אותו למרות שטענתי שם שהוא יוצא הביתה, כשב- 2008 היו חייבים להקצות לו כל חודש לפנסיה, והוא יצא הביתה - - -
היו"ר חיים כץ
הוא צודק, ואגיד איפה הוא צודק. אם מגיע חייל חדש – הוא מתחיל לצבור בפנסיה צוברת. חייל ותיק, למעשה עד שאתם מפטרים אותו, הוא בפנסיה תקציבית. אם הוא בפנסיה תקציבית, אתה לא עושה לו הגנה ומפריש לו בצוברת.
אל"מ משה ינון
מעל עשר שנים הוא יכול להקפיא זכויות – כמו בשירות המדינה.
היו"ר חיים כץ
לא. שמונה שנים.
יורם מזוז
תשע.
היו"ר חיים כץ
תראה עד לאן הוא הולך, כי הוא צודק. אתה יוצר מצב שעל פניו, אותו חייל – אם הוא מגיע לעשר שנים, אין בעיה. אם הוא הגיע לתשע שנים ופיטרת אותו, ולא הפרשת לו לפנסיית חובה, זאת אומרת אתה עברת על החוק והוא לא קיבל פנסיית חובה. אתה אומר: אם הוא היה מגיע לעשר שנים, הוא היה מקפיא זכויות.
אל"מ משה ינון
זה לא רק בצבא, זה גם בשירות המדינה.
היו"ר חיים כץ
לא, אין כזה דבר.
גלי בן-אור
גם בשירות המדינה זה אותו דבר. מי שלא צובר עשר שנים, לא שומר את זכותו לפנסיה.
היו"ר חיים כץ
אבל בשירות המדינה את לא יכולה לפטר אותו כמו שהוא יכול לפטר אותו.
גלי בן-אור
למה? אנשים עכשיו, אין להם קביעות. אנשים שנכנסו, לא לכולם יש קביעות.
היו"ר חיים כץ
אבל יחד עם זה, את לא יכולה לפטר אותו כך שמודיעים לו אתה הולך הביתה. והכמות של האנשים שהולכים הביתה כשהם פחות מגיל 38, היא לא במקרה מנופחת.


אני אומר ואמרתי זאת בדיונים הקודמים. ביקרתי בבסיס בחצרים, ראיתי שם את החשש של אנשי הקבע אם הם יפוטרו מבית-הספר לטיסה. החשש של אנשי הקבע אם הם יפוטרו לפני גיל 38, מפני שהם מאבדים את הזכויות שלהם.
אל"מ משה ינון
אני לא יודע מאיפה החשש שלהם.
היו"ר חיים כץ
מאיפה החשש שלהם?
אל"מ משה ינון
כי הוא לא מבוסס.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה שנעשה טיול? תבוא עם חולצת טריקו, אני עם חולצת טריקו, נעשה שם טיול, תראה את החשש.
סא"ל רונן הירש
מגיל 31 יש להם הקפאת זכויות, הם מגיעים לעשר שנים, נכון? מגיל 31, זה לא גיל 38.
היו"ר חיים כץ
או 29.
סא"ל רונן הירש
הם נכנסים לקבע בגיל 21. בגיל 31 יש להם הקפאת זכויות. מעבר לכך צריך לזכור שהפנסיה הצוברת הוחלה בשנת 2004 – אנחנו מדברים על קבוצה סגורה. למעלה משליש מהצבא נמצא בפנסיה צוברת.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע, אני לא נכנס אם זה שליש או שני-שלישים. אתה יודע את המספרים.
סא"ל רונן הירש
לא אגיד מה המספר באלפים, אבל למעלה משליש מצבא הקבע נמצא בצוברת.
היו"ר חיים כץ
אבל יכול להיווצר מצב – לא של אחד, של הרבה – שאנחנו עוברים על החוק. שאדם התחיל ב-2002, ואתה מפטר אותו בשנה הבאה, ולא צברת לו פנסיית חובה.
מירי רגב
הוא לא יכול לפנות לוועדת הערר בנושא הפנסיה והגמלאות?
היו"ר חיים כץ
לא יודע, אבל by definition הוא עבר על החוק.
נועה בן-שבת
הוא מקבל את מענק השחרור שלו - - -
היו"ר חיים כץ
אבל הוא לא מקבל שום זכויות.
נועה בן-שבת
אין שום תחליף לצבירה?
סא"ל רונן הירש
בצוברת לא. מה שהוא מקבל זה מענק שחרור – פיצויי פיטורין, ניתן חודש שלם - - -
היו"ר חיים כץ
זה לא משנה.
סא"ל רונן הירש
זה מה שהוא מקבל.
היו"ר חיים כץ
זה לא מחליף את פנסיית החובה.
שלי יחימוביץ
אז הפנסיה זו ועדת ערר נפרדת?
אל"מ משה ינון
נפרדת, לפי חוק משנת 54'.
מירי רגב
בנושא הפנסיה ייגש לוועדת הפנסיה – זה בסדר. עצם הפיטורים, הוא יכול לפנות לוועדת הערר שאנחנו מקימים? זאת השאלה.
אל"מ משה ינון
כן, למעט סוג מסוים של פיטורים.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לחזור לפנסיה. זה נכון כפי שאתה אומר, זה נכון שהוא צובר בגיל 67, אבל זה מוריד מכם נטל עלות מטורף, שאתה מפטר אותו בגיל 38. מטורף, משום שאתה נותן לו פנסיה – במקום בגיל 67, אתה נותן לו בגיל 45.
אל"מ משה ינון
כמה אנשים מפוטרים בגיל 38 בצבא?
היו"ר חיים כץ
ואז המחויבות שלך היא בומבסטית, בכסף. זה פרופר שיקול כלכלי, ואתה אומר: אני שולח אותו הביתה, ואני לא נוגע בזכויות שלו. מצד אחד אתה אומר: אני לא נוגע בזכויות שלו, הוא יקבל אותן בגיל 67; מצד שני, אתה בא למערכת הביטחון או למשרד האוצר ואומר: תראה כמה חסכתי. הוא אומר לך להתייעל? אתה אומר: הנה התייעלתי, הורדתי כך וכך אנשים.


קצין שמרוויח 15,000 שקלים ברוטו, אם אתה מפטר אותו בגיל 38 – במקום לתת לו שבע שנים אתה נותן לו 20 שנה. 20 שנה זה עלות של בערך שבעה-שמונה מיליון שקלים לאחד, לפחות, תשלומים. לפחות שבעה-שמונה שקלים פר חייל אתה חוסך, וזה במספרים עצומים.
סא"ל רונן הירש
אבל מה האלטרנטיבה? לתת לכולם להגיע לגיל פרישה?
היו"ר חיים כץ
לפטר "על אמת", לא בגלל הגיל לפטר.
סא"ל רונן הירש
לא, לא מפטרים בגלל הגיל. האגדה הזאת של גיל 37 ועשרה חודשים היא אגדה יפה, אבל המיון של האנשים מתבצע לכל אורך שירותם הצבאי. נגדים, לדוגמה, הגיל המשמעותי מבחינתם הוא דווקא גיל 28, זה הגיל שבו הם עוברים לקבע מובהק. לגבי הרוב המכריע של הקצינים, גיל האל-חזור הוא 35-34, שם עושים את המיונים.


יש מקרים חריגים, שאגב קשורים בדרך כלל לתפקוד – שלא מגיע לתפקוד כראוי – שמגיעים באמת לגילאי 37, אבל בסופו של דבר אין מה לעשות, כדבר שבהגדרה לא כולם יקבלו תקן רב-סרן, לא כולם יגיעו לפרישה.
מירי רגב
זה בסדר, זה ברור.
סא"ל רונן הירש
אנחנו מכירים את הגרפים של העלות האקטוארית, הם חשובים אגב.
היו"ר חיים כץ
תקן רב-סרן, אמרתי לך כבר מה זה. הבעיה היא לא תקן רב-סרן; הבעיה היא תקן סגן-אלוף.
מירי רגב
הבעיה היא לא התקנים. הבעיה היא שאותו איש הקבע ידע, אל"ף, מה המסלול שלו; בי"ת, אם הבטיחו לו משהו – לא יפרו את זה, ואם מחליטים לפטר אותו – לא יפטרו אותו כי התחלף מפקד והוא לא אוהב אותו.


ואז יהיו לאותו איש הקבע שתי אופציות לבוא ולהתדיין עם הצבא לא דרך בג"ץ: ראשית, דרך ועדת הפנסיה, ושנית, דרך ועדת הערר. אם יש לו את האופציה בשני הדברים האלה לבוא ולהתדיין, ובאחד הוא יכול להביא עדים – זה בעיני בסדר וזה הליך ראשוני והיסטורי.
היו"ר חיים כץ
אנחנו כבר באפשרות להביא עדים?
מירי רגב
אם לא – אז אין דיון.
היו"ר חיים כץ
מה זאת אומרת אין דיון? קודם כול, יש דיון. אולי אין חוק.
מירי רגב
אם לא, אני מבקשת ממך לאמץ את הצעת החוק שלי של בית-דין לעבודה לאנשי הצבא, ועל זה נלך.
אל"מ משה ינון
הגענו להסכמות בעניין הזה.
מירי רגב
עוד לא הגענו להסכמות. בואו נראה.
שלי יחימוביץ
עד שחוק לא מוצבע – הדברים לא סגורים.
מירי רגב
לא, לא. הוא התכוון שבדיונים הקודמים היו הסכמות שאנחנו כבר אומרים שיהיו כן עדים. על זה הוא מדבר.
זמר בלונדהיים
אני מבקש להעמיד דברים על דיוקם. שמי זמר בלונדהיים, אני עתרתי בנושא הזה תוך כדי שירותי הצבאי עם כל חבריי למחזור חמ"ן תלפיות, ומתוקף זה אני כאן.


רק להעיר שבית-הדין לעבודה, בדיון האחרון המשמעותי שהיה בנושא – להיפך - היה רוב מובהק שתמך בכך שצריך להכיר באנשי הקבע כעובדים לעניין סמכותו של בית-הדין לעבודה, ובסופו של דבר השופטת נילי ארד לא הצטרפה לרוב הזה מפאת כבודו של בג"ץ – אני חושב שבצדק, כלומר שבג"ץ צריך לשנות את ההלכה, להגיד שבית-הדין לעבודה לא מסכים עניינית עם ההגדרה הזאת, כלומר בית-הדין לעבודה כן מסכים, הוא פשוט חושב שבג"ץ הוא זה שצריך לשנות.
ורד וייץ
עורכת-דין ורד וייץ, האגף לאיגוד מקצועי של ההסתדרות החדשה. אני כמובן רוצה לתמוך בעמדה שאומרת שההתדיינות של אנשי הקבע בנושאים שקשורים לזכויותיהם, כהיותם עובדים בצבא, עובדים של הצבא, צריכה להיות בבתי-הדין לעבודה.


ונכון אמר החבר כאן בעניין עמדת בית-הדין לעבודה באשר לסמכותו. בג"ץ הביע עמדה שצריך ליצור ערכאה שיפוטית – כלומר לא צריך ליצור, צריך לאפשר לאנשי הקבע לגשת לערכאה שיפוטית דיונית בלתי תלויה, וכאן נעשה ניסיון לייצר וליצור ערכאה כזו – שאני יכולה להבין, למרות שהדברים לא נאמרים בצורה גלויה, אני יכולה להבין מה העמדה של משרד הביטחון וגורמי הצבא, שזה לא יהיה בבתי-הדין לעבודה. אני סבורה שזו עמדה מוטעית. בתי-הדין לעבודה הם הערכאה הנכונה.
היו"ר חיים כץ
סטיב אדלר לא חושב כמוך.
שלי יחימוביץ
אז מה. אנחנו המחוקקים, לא סטיב אדלר. סטיב אדלר יתחלף – הוא פונקציה, הוא לא בן אדם.
ורד וייץ
אני אתן לאדוני דוגמה. לאחרונה ניתן פסק-דין בנושא עבודת נשים, שבית-הדין הארצי לעבודה הפך פסק-דין של עצמו. אגב, יכול להיות שפסק הדין הזה ייצור צורך להצעת חוק אחרת, אבל הוא הפך פסק-דין, רוב של עצמו.


הובעה העמדה שצריך להכיר בהם לעניין סמכותו של בית-הדין לעבודה כעובדים, והעמדה הזאת יכולה להפוך מחר לדעת רוב.


מעבר לכך, לפי עמדת בג"ץ, וגם לפי אמנות בין-לאומית שישראל אשררה – הערכאה הנכונה כערכאה שיפוטית בלתי תלויה, שהנגישות אליה היא זכות יסוד של כל אדם באשר הוא, לגשת לבית-הדין לעבודה, שזו הערכאה הנכונה.
אל"מ משה ינון
לא, יש החרגות.
ורד וייץ
אמרת אדוני קודם: הנה נפרץ הסדק. אני מאוד חוששת מהסדק הזה. אני חושבת שהסדק הזה הוא בבחינת מידת סדום או איזשהו סדק מאוד צר שילחצו בתוכו את האנשים, ולא יהיה ממנו מוצא כבר.
היו"ר חיים כץ
אני לא חושש מכלום.
מירי רגב
פה זה יהיה או הכול או לא כלום.
ורד וייץ
המקום הנכון והאכסניה הנכונה צריכים להיות בבית-הדין לעבודה. זו העמדה שהצגנו גם בבג"ץ – לפחות באחד הבג"צים. אני חושבת שרק מצב כזה יענה בעצם על העמדה שהביע בג"ץ ועל דרישה לפי אמנות בין-לאומיות – שאגב, מצדדות גם במתן זכות התארגנות. יש מדינות לא מעטות שנתנו זכות התארגנות ואפילו בלתי מוגבלת לאנשי צבא. לא רק זאת, אלא אפילו במדינות שצבאן הוא צבא לאומי. תודה רבה.
ענבל רונן
ענבל רונן, משרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
עד עכשיו לא שמענו אתכם. ברוכים הבאים.
ענבל רונן
ברוכים הנמצאים. שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית-משפט מחוזי שיהיה אב בית-הדין לעניין זה יכול שיהיה גם שופט בדימוס של בית-הדין לעבודה ואין שום מניעה שתהיה לו התמקצעות בדיני עבודה. לפי חוק בתי-הדין לעבודה, שופט שכשיר להתמנות גם לבית-הדין האזורי וגם לבית-הדין הארצי הוא שופט שהכשירות שלו היא להתמנות לבית-משפט מחוזי.


זאת אומרת, זה לא בהכרח שופט של בית-משפט מחוזי בדימוס, זה גם יכול להיות שופט של בית-הדין לעבודה בדימוס.
היו"ר חיים כץ
זאת יכולה להיום גם אלישבע ברק?
ענבל רונן
זו יכולה להיות אלישבע ברק, מדוע לא? היא כשירה להתמנות.
היו"ר חיים כץ
נראה לך שמהצבא יכולה אלישבע ברק לעמוד בראש ועדת הערעורים?
סא"ל רונן הירש
שר המשפטים ממנה, לא הצבא מחליט.
מירי רגב
שר המשפטים, אגב, הוא לא מושפע בכלל משר הביטחון...
ענבל רונן
החוק כשלעצמו, אין בו שום מניעה שיתמנה שופט בדימוס של בית-הדין לעבודה – הן בבתי-הדין האזוריים, הן בערכאת הערעור בבית-הדין הארצי לעבודה.


לשאלתכם – היא לא בלב העניין – אבל לשאלתכם לגבי העדר ביטחון תעסוקתי.
שלי יחימוביץ
מה זאת אומרת לא בלב העניין? מבחינתי זה לב העניין.
ענבל רונן
לשאלה ששאלתם לגבי העדר ביטחון תעסוקתי בצה"ל והנושא הפנסיוני, רציתי לומר כך. זה נכון ומקובל עלינו במשרד האוצר – צה"ל מאופיין בהיעדר ביטחון תעסוקתי יחסית לגופים אחרים במדינה. התפיסה הניהולית שלו היא התחייבות חד-צדדית של המשרת, יש להם מסלולי שירות, וכולי.


לפיכך, אנחנו קיבלנו בשנים האחרונות ביחד עם משרד הביטחון כמה החלטות שבאות איכשהו לפצות על העניין הזה – הן באמצעות תוספת היעדר ביטחון תעסוקתי, שהיא עומדת על כ- 7% והיא תוספת פנסיונית גם לפנסיה צוברת וגם לפנסיה תקציבית; הן באמצעות מודלים שעשינו לפרישה בשל היעדר אופק שירות ואי-התאמה במובן הקל שלה, לא אי-התאמה לפי פקודות הצבא אלא מכל האנשים שיש אתה קצת פחות טוב בשבילנו.

היא מתחשבת הן בזכויות שלך, בשאלה אם יש לך פנסיה תקציבית – הן אם לאו, היא מתחשבת בגיל, היא נותנת אפשרות להשלים את הגילאים על מנת לצאת עם פנסיה תקציבית אם יש לך איזושהי דלתא מאוד קטנה. כלומר, אנחנו מכירים את הבעיה – אנחנו משתדלים להביא לפתרונות כלכליים. אני לא אומרת שפתרון כלכלי הוא זה שיכול לגרום לחלוטין לזה שלא תודר שינה מעיניו של אדם שלא יודע מה יהיה אתו מחר בבוקר, אבל משרד האוצר ער לכך וכל ההסדרים לא באים על מנת למצוא את הנישה שבה נפטר אנשים בגיל 38 ועשרה חודשים, שאם לא כן לא היינו עושים תוכניות עם דֶלְתות גישור וכולי, ועל מנת שהאנשים האלה לא יצאו קירחים מכאן ומכאן.
שלי יחימוביץ
איך קוראים לך ומה התפקיד שלך באוצר?
ענבל רונן
ענבל, בלשכה המשפטית של הממונה על השכר.
אל"מ משה ינון
משה ינון, רמ"ח ייעוץ וחקיקה. יש הרבה דמיון בין יחסי עובד-מעביד ליחסי משרת קבע- צבא. יש הרבה מאוד חוקי מגן שאנחנו מאמצים לתוך הצבא, בשינויים המחויבים.

מצד שני, יש גם שוני, יש שוני גדול. יש דברים שקיימים בצבא, שאין אותם בשום מערכת של יחסי עובד-מעביד, למשל כפייה על משרת קבע להישאר בצבא. משרת קבע לא יכול לעזוב מחר את השירות שלו, אלא יצטרך להישאר לפחות עוד שנה בכפייה, ודיברנו על זה כבר.

בתוך מערכת היחסים הזאת יש כמובן את השיקולים של העובד, את הזכויות שלו. תאמינו לי, למשרתי קבע – גם בתור משרת קבע וגם בתור מי שנלחם על הזכויות, כאיש פרקליטות - יש מצד אחד את הזכויות שלהם, בצד האחר יש גם את שיקולי הביטחון, ויש כאן שיקולים שהם לא קיימים אצל מעסיקים אחרים.

זאת מערכת היררכית – נותנים הוראות, נותנים פקודות – וזה נכון לא רק על המח"ט או המג"ד, זה אפילו נכון על איש המחשבים שיושב בקריה.

לכן, צריך להבין – ואני חושב שכולם כאן מבינים את זה – שהדבר הזה הוא מהפכה. הוא שינוי דרמטי בזכויות הדיוניות של משרתי הקבע. הולך להיות בירור ראייתי עובדתי, כניסה לקרביים של ההחלטות שמתקבלות לגביהם.
היו"ר חיים כץ
ראייתי? עם עדויות?
אל"מ משה ינון
כן, ודאי, תיכף נגיע לזה.
מירי רגב
אם לא, אנחנו לא הולכים לזה. אם לא יהיו פה עדים, מה עשינו בזה?
אל"מ משה ינון
זו כל המטרה של החוק. אמרתי זאת בדיון הקודם. אין טעם בחוק הזה אם זה לא מה שיהיה. זה מה שאמור להיות.

אמרתי את זה גם בכנות מלאה – אנחנו חוששים, בתוך מערך השיקולים הזה, חוששים מבית-הדין לעבודה.
שלי יחימוביץ
למה? מה, אתם חוששים שהם לא ישמרו על סודיות?
אל"מ משה ינון
מכיוון שבית-הדין לעבודה – יש בו אווירת משפט העבודה, יש בו גישה מאוד מסוימת.
שלי יחימוביץ
מה בגישה הזאת מטריד אתכם?
היו"ר חיים כץ
אם היה גולדברג, לא הייתם פוחדים. הוא איננו כבר.
שלי יחימוביץ
אני רוצה להבין מה בגישה של בית-דין לעבודה מרתיע אתכם.
היו"ר חיים כץ
הליברליות לעובדים.
אל"מ משה ינון
יש שני דברים, חברת הכנסת יחימוביץ'. קודם כול, עוד לפני הגישה.
שלי יחימוביץ
לא, לא. אמרת גישה, אני רוצה להבין את הגישה.
אל"מ משה ינון
גישה שהיא אווירת משפט העבודה - היא מוטית לעובד בצורה שפחות תיתן משקל גם לשיקולי הביטחון, שהם קיימים כאן.
שלי יחימוביץ
יפה. חיים, אתה שומע מה הוא אומר? יצא המרצע מהשק.
היו"ר חיים כץ
ברור, הוא אמר את זה מהתחלה.
שלי יחימוביץ
הוא חושב שבתי-דין מינהליים יהיו יותר מחמירים.
מירי רגב
הוא אמר את זה מהדיון הראשון.
היו"ר חיים כץ
הוא אמר את זה מהדיון הראשון. זה לא המרצע מהשק.
שלי יחימוביץ
סליחה. מבחינתי יצא המרצע מהשק כי לא הייתי בדיון הראשון. חטאתי, פשעתי, עוויתי. אוקיי.
סא"ל רונן הירש
המרצע שלא היה בשק הוצג שוב על השולחן הזה.
שלי יחימוביץ
המרצע הוצא שוב מהשק.
סא"ל רונן הירש
לא, הוא לא הוצא. הוא לא היה בשק. הוא היה פה על השולחן.
גלי בן-אור
הוא היה בהצעת חוק, שדרך אגב, חברת הכנסת יחימוביץ', את תמכת בה גם בקריאה שהיתה במליאה, וזה כתוב היה במפורש גם בסעיף המטרה ולכל אורך החוק, ששיקולי הביטחון של הצבא הם נתון שצריך לקחת אותו בחשבון. אנחנו לא אוהבים שהם גוברים והם שולטים על הכול, אבל אין ספק שכאשר בודקים - - -
שלי יחימוביץ
סליחה, אני מבקשת לא להתקטנן אתי על הדברים האלה. אני הצבעתי בעד החוק בלי שקראתי אותו, תמכתי ברוחו. עברתי עליו במהירות, הצבעתי בעדו כי הייתי בעדו ואני בעד המהלך הזה. אבל, כשנכנסתי לעומקם של דברים, ובאיחור – אני מודה, בפעם השישית, באיחור – גיליתי שיש כאן דבר שהוא בלתי סביר.
אל"מ משה ינון
שיקול נוסף שאני רוצה להציג – שהצגנו אותו גם כאן – זה נושא של מהירות הדיון. אנחנו צריכים דיונים יעילים ומהירים. אני לא יכול לחכות שש שנים לפסק-דין, ואני מכיר טוב את בית-הדין לעבודה – אנחנו מייצגים שם בתיקים של אזרחים עובדי צה"ל. שש שנים אצלנו זה שתי קדנציות.
שלי יחימוביץ
אני חושבת שזה לא יכול להיות שיקול.
אל"מ משה ינון
ודאי שכן.
שלי יחימוביץ
זה לא יכול להיות שיקול. השיקול צריך להיות עקרוני.
מירי רגב
גם לטובת החייל אנחנו רוצים דיון מהיר.
שלי יחימוביץ
אנחנו לא מחוקקים לפי המהירות שמערכות עובדות. אנחנו מחוקקים לפי איזשהו צדק או לפי איזשהם עקרונות.
יורם מזוז
העתירות בבג"ץ, כמו שהם רצו להשאיר אותן בהתחלה, אפשר לישון שם. זאת לא טענה נכונה.
שלי יחימוביץ
נכון. הוא צודק בהערה שלו.
היו"ר חיים כץ
ובבג"ץ אתה לא מביא עדים.
יורם מזוז
והם רוצים שזה יהיה בבג"ץ, הם לא רצו להביא את זה, אז הטענה הזאת היא לא שקולה לטענה הזאת.
שלי יחימוביץ
נכון. הבחור מחמ"ן תלפיות, באופן ספציפי – שדיבר כאן – הוא והחברים שלו חתמו קבע בגיל 17 וחצי. גם הבן שלי, אגב, חתם קבע לפני שנה, בגיל 17 וחצי. הם חותמים בידיעה מסוימת של תנאים מסוימים, של שירות צבאי מסוים.


ואז, חודש לפני שהם נכנסו לקבע, שינו להם את התנאים. על זה הם עתרו. מה לבית-דין מינהלי ולדבר הזה? רק בית-דין לעבודה יכול לפסוק בדבר כזה. הרי בסוף, זה טיב העתירות שאנחנו מדברים עליהן. למה לתת אותן לבית-דין שלא מבין דבר וחצי דבר ביחסי עבודה ובזכויות עובדים? יש כאן משהו שהוא בלתי סביר.


כל החוק הזה הוא נפלא ואני בעדו, והוא פריצת דרך, אבל הוא נכנס לאיזשהו בור שהוא פשוט לא לעניין.
סא"ל רונן הירש
חברת הכנסת יחימוביץ', זה תביעת נזיקין על מיליון ו-600 אלף שקלים. זה לא קשור בכלל.
אל"מ משה ינון
זה בכלל לא בבית-דין לעבודה.
מירי רגב
זה גם ככה לא מגיע לבית-דין לעבודה.
היו"ר חיים כץ
נגיע לסוגיות האלה. בואו נתחיל לצמצם.
שלי יחימוביץ
אבל זו סוגיה מרכזית.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עכשיו בקטע של השופטים.
שלי יחימוביץ
זה לא סוגיות. זאת סוגיה אחת.
היו"ר חיים כץ
אני יודע. מהותית. למה רק שנה צינון?
גלי בן-אור
חוק בתי-דין מינהליים קובע בהוראות שלו – אנחנו הפנינו לזה בפעם הקודמת.
היו"ר חיים כץ
את לא חושבת שזה פחות מדי?
גלי בן-אור
אל"ף, אנחנו מנסים להיות הרמוניים - - -
היו"ר חיים כץ
את אומרת איש מילואים, זאת אומרת אחרי שנה את לוקחת בן אדם שהשתחרר אתמול.
מירי רגב
והחשש הוא ששלושתם יהיו אנשים שהשתחררו אתמול, ששלושת השופטים יהיו בסטטוס הזה, נכון?
היו"ר חיים כץ
אל תלכו ליותר מדי. שנה זה פחות מדי.
גלי בן-אור
אני רוצה להבהיר את המודל.
היו"ר חיים כץ
השופט בדימוס – ודאי אין לו בעיה, הוא כבר מילואימניק יותר משנה.
נועה בן-שבת
יכולים להגיד: גם מי שכשיר להיות שופט. זה לא חייב להיות שופט.
היו"ר חיים כץ
אני חושב ששנה זה פחות מדי.
גלי בן-אור
אני אסביר את המודל שעליו הסתמכנו. אנחנו הסתמכנו על המודל של בתי-הדין המינהליים, שקובע סעיף של ניגוד עניינים. אנחנו הסתמכנו על סעיף 9 לחוק בתי-דין מינהליים, שקובע שלאחר שנה לא יראו את האדם כקשור בקשר תדיר עם הגוף שבו שירת.


אם תהיה כאן תחושה יותר נוחה, אפשר להרחיב את התקופה הזאת לשנתיים על מנת להבהיר את הדברים. אנחנו הסתמכנו על חוק אחר שקובע הוראות לגבי ועדות ערר.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. שנתיים.
מירי רגב
שנתיים.
גלי בן-אור
אנחנו נבהיר את ההוראה הזאת.
שלי יחימוביץ
שר המשפטים ממנה את שלושתם?
גלי בן-אור
שר המשפטים ממנה את כל החברים. שוב, זה מודל של חוק בתי-דין מינהליים וזה כדי להבהיר את הניתוק מבין המערכת שעליה עושים את הביקורת השיפוטית. שר המשפטים ממנה, יש יחידת מינויים עכשיו במשרד המשפטים, יש לה מאגר של אנשים.
שלי יחימוביץ
לא שר המשפטים פרסונלית כשר משפטים.
גלי בן-אור
לא. הוא חותם על כתב המינוי אבל זה ברור שהוא לא מפרסם את המודעה ועובר על - - -
היו"ר חיים כץ
הוא לא יושב בוועדת המינויים.
גלי בן-אור
יש יחידה שלמה שעושה את הדברים האלה. בין הדברים שהם בודקים, הם בודקים כשירות, הם בודקים ניגוד עניינים. דרך אגב, הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן – אם המועמדים שהיו מוצגים בפניו הם מועמדים כאלה שאתמול השתחררו מהצבא, הוא לא היה ממנה אותם כי זה ברור שהניתוק שלהם מהמערכת הוא זה שלא מאפשר את הביקורת.
היו"ר חיים כץ
אני לא לוקח צ'אנסים.
שלי יחימוביץ
מה זה ברור?
היו"ר חיים כץ
מאחר שאני מכיר את המערכת, אני לא לוקח צ'אנסים.
גלי בן-אור
מעבר להוראות החוק שאנחנו כותבים ומעבר להוראות חוק בתי-דין מינהליים, שקובעים את ההוראות של ניגוד עניינים, יש את הפסיקה שקבעה בשורה ארוכה של פסקי דין מה נחשב ניגוד עניינים.


לצורך העניין, אם באמת ממנים מישהו, שואלים גם בשאלונים האלה אם יש לך קשר עם הגופים שאותם אתה ממנה. למשל מי שהוא חבר קרוב של הרמטכ"ל ומבלה אתו, או שיש לו איזשהו קשר אתו, לא יכול לשבת בוועדה הזאת כי זה ברור שהאפשרות שלו לעשות ביקורת שיפוטית על ההחלטות שלו היא קשה יותר, ולכן יבחרו אנשים שאין להם קשר.


אבל, אין לי שום בעיה לקבוע תנאי של שנתיים כדי להבהיר עוד יותר את הניתוק ואת המרחק. זה נראה לי בסדר וזה לא מפריע. נועה, אנחנו נצטרך לחשוב איך לנסח את זה בדיוק.
נועה בן-שבת
נכון. אדוני, נשאיר את זה עכשיו כעיקרון ולא נכניס את זה כרגע לנוסח, אם זה בסדר. נשאיר את זה כשנתיים, ואנחנו נתאים את זה לנוסח של הסעיף.
שלי יחימוביץ
מה בקשר לדיון אם נציג ציבור יהיה קבוע או שיתחלף לפי הנושא שבו עוסקים?
נועה בן-שבת
זו שאלה כי בעצם אנחנו מדברים על כך שנציג הציבור שהוא לא ממונה לפי הצעת שר הביטחון או בהמלצת הרמטכ"ל, הנציג האחר צריך להיות בעל ידע ומומחיות בתחומי עיסוקה של הוועדה, ואז השאלה אם נושאים שונים שבאים לפתחה של הוועדה מחייבים נציג ציבור שונה.
שלי יחימוביץ
כמו למשל, ענייני עבודה.
נועה בן-שבת
יכול להיות נגיד שלפיטורים יש מומחיות אחת - - -
היו"ר חיים כץ
הכול זה ענייני עבודה. אין משהו אחר שלא ענייני עבודה.
שלי יחימוביץ
זה חייב להיות בית-דין לעבודה.
היו"ר חיים כץ
אני לא מדבר על קטע פלילי.
נועה בן-שבת
נזכיר רק שהוועדה הזאת, הנושאים שהיא אמורה לדון בהם הם נושאים של שכר וזכויות נלוות לשכר, ונושאים של פיטורים מהסיבות שלא נדונות בבית-משפט לעניינים מינהליים, מהסיבות הלא פיקודיות. השאלה אם נגיד עולה שאלה כלכלית של חישוב שכר, אז בא כלכלן, ואם דנים בשאלה של - - -
היו"ר חיים כץ
מי שנכנס לערעור כאחד, הוא לא מתחלף באמצע הדרך.
נועה בן-שבת
אז הוא נשאר. זאת אומרת, יהיה חבר קבוע מומחה לנושאים השונים.
שלי יחימוביץ
מומחה לדיני עבודה. אפשר להוסיף את הדבר הזה, מומחה לדיני עבודה?
היו"ר חיים כץ
ומה אומר הצבא?
אל"מ משה ינון
אני לא יודע מה זה מומחה לדיני עבודה.
שלי יחימוביץ
אני יודעת מה זה מומחה לדיני עבודה. זה עורך-דין שההתמחות שלו היא דיני עבודה. לא שמעת על דבר כזה? כמו שיש מומחים לפלילים או שיש מומחים לעניינים מינהליים, כמו שיש מומחים לפירוק חברות, יש מומחה לענייני עבודה.
ורד וייץ
ולמה לא שופט בדימוס של בית-הדין לעבודה?
היו"ר חיים כץ
כאיש ציבור?
ורד וייץ
לא. שופט בדימוס כיושב-ראש. למה לא שופט בדימוס?
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא קובעים את היושב-ראש.
שלי יחימוביץ
לא. נציג הציבור.
היו"ר חיים כץ
אבל אנחנו מדברים על נציג ציבור, הוא לא יסכים. שופט בדימוס בבית-דין לעבודה לא יסכים להיות נציג ציבור.
מירי רגב
אבל השופט בדימוס צריך להיות בסעיף 1. בסעיף 1 – שופט בדימוס משופטי בית-הדין.
שלי יחימוביץ
אני לא מדברת על יושב-ראש הוועדה. אני דיברתי על נציג הציבור.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצמצמים לגמרי.
נועה בן-שבת
צריך גם לזכור ששופט בדימוס זאת רק חלופה.
היו"ר חיים כץ
אגיד לך את האמת, לא הייתי רוצה שכל שופט מבית-הדין לעבודה יעמוד שם, כי לא כולם תותחים שם...
מירי רגב
אם השופט לא יהיה בדימוס מבית-דין לעבודה, אז לפחות ב- (2) שיהיה מישהו שההתמחות שלו היא בית-דין לעבודה.
היו"ר חיים כץ
אני הייתי לוקח דווקא מרשות השיפוט. הם מבינים מה שאומרים להם....
שלי יחימוביץ
שאלה מי אומר להם...
גלי בן-אור
דיברנו בפעם הקודמת על כך שבית-הדין אמור להיות בלתי תלוי.
אל"מ משה ינון
אני חושב שלא צריך להגביל את זה, כמו שאמר היושב-ראש. גם לגבי החבר הנוסף אני לא חושב שצריך לצמצם את זה לתחומי העבודה.
שלי יחימוביץ
אתה מבין שיכולה להיות סיטואציה שכל הוועדה כולה לא מבינה דבר וחצי דבר בענייני עבודה?
אל"מ משה ינון
אני מאוד מקווה שזה לא יהיה.
שלי יחימוביץ
איך זה לא יהיה, אני רוצה להבין.
אל"מ משה ינון
אבל למה את חושבת שמומחה בדיני עבודה יבין בדבר הזה?
סא"ל רונן הירש
לא נעים להגיד, אבל מי שעוסק היום בענייני משרתי קבע – ניקח את עורך-דין רכבי לדוגמה - - -
שלי יחימוביץ
אנחנו רוצים לשפר את המצב.
סא"ל רונן הירש
אבל הוא מכיר מצוין את הנושאים השלישותיים, הוא מומחה במשפט מינהלי. עדיין, גם בוועדה בסופו של דבר הצבא הוא רשות מינהלית וההחלטה מתקבלת לא לפי דיני העבודה.
שלי יחימוביץ
אתה מביא ועדה שלמה שאף אחד לא מבין דבר וחצי דבר בחוקי עבודה.
היו"ר חיים כץ
כשאנחנו מדברים שם על פיטורים ולא על פלילים - אני לא מדבר על קטע פלילי.
גלי בן-אור
חבר הכנסת כץ, חוקי עבודה הרי לא חלים על אנשי קבע. מה שחל על אנשי קבע הן הוראות הפיקוד העליון והוראות המטכ"ל.
שלי יחימוביץ
אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לדבר הספציפי.
היו"ר חיים כץ
למה ממשלת ישראל הגישה את הצעת החוק הזאת?
שלי יחימוביץ
הרי כל המהלך הזה הוא לענייני עבודה.
היו"ר חיים כץ
למה באה מדינת ישראל ואמרה אנחנו רוצים הצעת חוק?
סא"ל רונן הירש
פסק-דין של בית-משפט עליון, שהצביע על שני אפיקים: אפיק מינהלי ואפיק של בית-הדין לעבודה. לכאורה, אם האפיק של בית-הדין לעבודה היה כל כך ברור - - -
היו"ר חיים כץ
הוא לא ברור.
סא"ל רונן הירש
לא, לכאורה. אז בג"ץ אמור להצביע עליו. אז למה השאירו את שני האפיקים?
שלי יחימוביץ
כדי שהמחוקק יכריע.
סא"ל רונן הירש
כדי שהמחוקק יכריע. עשינו עבודה. אנחנו בדעה – ויכולה להיות פה מחלוקת ערכית ואולי גם שגולשת לתחומים משפטים – שהאפיק המינהלי הוא האפיק הנכון, כי בסופו של דבר כשאתה בודק אנשים ומדרג אותם, כשרשות מינהלית עושה את זה, היא מפעילה סמכויות מינהליות. אנחנו טוענים פה טענות של שרירות ואפליה ושיקולים ענייניים.
שלי יחימוביץ
עבודה, עבודה, עבודה.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שתבין. הגורם הכלכלי הוא גורם מהותי פה. מהותי. מישהו בן 25-24 הרי לא יבוא לעניין הזה. בשורה התחתונה, אנחנו נוגעים בדברים כלכליים. כשאתה מפטר בן אדם, אתה נוגע בדברים כלכליים.


יכול מאוד להיות שיש שלושה שופטים – ואף אחד לא מבין שהוא עשה לו נזק של שמונה מיליון שקלים. אם אותו שופט היה יודע שהוא לקח את החייל הזה – שהוא מתנדנד – ואומר: אני עשיתי לו נזק של שמונה מיליון שקלים, יכול להיות שזה היה מטה את שיקוליי. יכול להיות, לא בטוח, אבל זה היה ארגומנט שמונח על השולחן – והוא מתייחס אליו או לא מתייחס אליו.


פה הוא בכלל לא יודע. אם הוא לא יודע שהוא עשה לחייל נזק של שמונה מיליון שקלים, איך את רוצה שהוא יתייחס? הוא אומר: מה קרה? לא קרה כלום, שיהיה ככה.


זה לא עובד ככה. יש הרי שלושה שופטים. שניים בררתם – שופט בדימוס או יושב-ראש הוועדה, וכולי. אחד מהם צריך להביא מישהו שמבין בעניין, אתם בוררים אותם.
גלי בן-אור
חבר הכנסת כץ, אני חושבת שאתה צודק. הנוסח של הצעת החוק כפי שהוא כתוב, כשנאמר בו שהוא "בעל ידע ומומחיות בתחומי עיסוקה של הוועדה", כיוון שהוועדה בדיוק בדברים האלה עוסקת – בענייני זכויות שכר ובעניינים כלכליים שנובעים מכך – זאת היתה המטרה, שימנו איש שמבין בדברים האלה. שמבין באמת במספרים, בחישובים, ויודע לעשות את זה.
היו"ר חיים כץ
תרחיבי את זה.
אל"מ משה ינון
בהצעה הראשונית אנחנו כתבנו: בעל ידע בתחומי משפט, כלכלה – אם אתה רוצה אפשר יחסי עבודה.
שלי יחימוביץ
מתוך כלכלה נובע יחסי עבודה?
נועה בן-שבת
לא. אחד מהתחומים האלה.
שלי יחימוביץ
זה או, או, או?
אל"מ משה ינון
לא. הוא יהיה מומחה באחד מהתחומים האלה, או שהוא מומחה בכל התחומים.
נועה בן-שבת
באחד לפחות מהתחומים האלה.
היו"ר חיים כץ
אם יש לכם שלושה שהם מומחים במשפט?
שלי יחימוביץ
מה עשית בזה? רציתי מישהו שמומחה בדיני עבודה.
נועה בן-שבת
דווקא הנציג צריך להיות בעל מומחיות. לגבי השאר אין כשירות נדרשת.
גלי בן-אור
אם אנחנו מדברים על כלכלה, מינהל עסקים ומינהל ציבורי?
שלי יחימוביץ
לא מעניין אותי כלכלה, מינהל עסקים ומינהל ציבורי – זאת לא מומחיות ביחסי עבודה. אתם יודעים איזו מומחיות זאת ביחסי עבודה, איזה תחום זה, כמה ידע צריך בו? זה תחום שלם בפני עצמו, ויש מומחים לתחום הזה. אתם לא מבינים שהתחומים שאתם מונים הם לא דיני עבודה? אתם מיתממים או שאתם באמת חושבים שאתם צודקים, אני רוצה להבין.
גלי בן-אור
חברת הכנסת יחימוביץ', אנחנו לא מיתממים. מה שאנחנו רוצים להבהיר הוא שאנחנו לא רוצים להקים את בית-הדין לעבודה כפי שהוא – המומחיות אינה חוקי העבודה כפי שהם חלים על העובדים האחרים. על משרתי הקבע חלה מערכת דינים אחרת לגמרי, ואותה צריך יהיה להפעיל.
שלי יחימוביץ
את זה הבנו, אבל עדיין, חלק הארי – גם בתוך הקונטקסט של השוני, ואנחנו מודעים לשוני – חלק הארי, ובשביל זה באמת קם כל המהלך המבורך הזה, הוא לדון בענייני עבודה, בין עובד ומעביד, עם כל השוני של המערכת הצבאית. אם לא היה השוני, היה להם ועד והם היו הולכים באופן רגיל לבית-דין לעבודה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו הלוא ויתרנו ולא הולכים לקטע של בית-דין לעבודה.
שלי יחימוביץ
למה ויתרנו?
היו"ר חיים כץ
ואנחנו הולכים לקטע מינהלי.
שלי יחימוביץ
חיים, אני לא מבינה למה ויתרת. ויתרת, אז אני יכולה ללכת.
היו"ר חיים כץ
את יכולה לשבת, אני נהנה שאת יושבת פה – בייחוד שיש לנו היום עוד הרבה מה לדבר, איפה שאנחנו לא מוותרים.
גלי בן-אור
אנחנו מתכנסים לפתרון אחד.
היו"ר חיים כץ
אנחנו רוצים שבין השלושה, בהגדרה ברורה, יהיה מישהו שמתעסק במשחק הזה של דיני עבודה.
שלי יחימוביץ
משפטן מומחה לדיני עבודה. תראה איך הם לא מוכנים אפילו לזה.
גלי בן-אור
יושב-ראש הוועדה ציין קודם, אנחנו גם לא רוצים לצמצם את הקבוצה יותר מדי.
שלי יחימוביץ
למה?
גלי בן-אור
משום שאם המבחר שלנו יהיה רק מתוך ארבעה אנשים, ולאחד מהם יהיה גילוי נאות - - -
היו"ר חיים כץ
זה מה שיש בארץ?
גלי בן-אור
אין כל כך הרבה, המדינה שלנו בסך הכול – אמנם עמוסה בפקקים כמו שראינו הבוקר - - -
שלי יחימוביץ
באמת, זה טיעון שעדיף שיימחק.
גלי בן-אור
לא. הטיעון הזה, לא עדיף שיימחק.
שלי יחימוביץ
אני אביא לך עכשיו רשימה של 50 מומחים לדיני עבודה, מעולים.
גלי בן-אור
קשה לי להאמין שתוכלי להעמיד רשימה של 50 מומחים לדיני עבודה מהשורה הראשונה.
שלי יחימוביץ
מהשורה הראשונה לא. מהשורה הראשונה – חמישה-עשר.
גלי בן-אור
גם אני מניחה שלא.
סא"ל רונן הירש
לא כל מומחה לדיני עבודה מכיר את ההליכים.
אל"מ משה ינון
אני דווקא מעדיף מישהו מהאקדמיה.
שלי יחימוביץ
לא יכול להיות שלא תהיה דריסת רגל לדיני עבודה.
שלמה רכבי
עורך-דין שלמה רכבי, דיברתי גם בדיונים הקודמים, שותפו של עורך-דין ציפורי.
היו"ר חיים כץ
איפה נמצא המשרד?
שלמה רכבי
אני אעצור כאן. אני עוצר איפה שצריך לטעמי לעצור. אנחנו בינינו באמת מייצגים עשרות, אם לא מאות, משרתי קבע שנמצאים בדיוק בסיטואציה הזאת. אולי בצורה מאוד נדירה, אני מוצא את עצמי כאן תומך דווקא בעמדה של צה"ל, מהסיבה הפשוטה שיש כאן איזשהו היפוך של ביצה ותרנגולת.


אנחנו לא צריכים מומחה בדיני עבודה כי המאטריה שתידון בפני הערכאה הזאת היא לא מאטריה של דיני עבודה.
היו"ר חיים כץ
גם יהיה לכם יותר קשה בתור עורכי-דין, דרך אגב, להתמודד. אתם תצטרכו להיות מומחים, אחרת יבואו ויגידו לך: על מה אתה מדבר. אתה רואה איך אתה מייצג את המשרד שלך?
שלמה רכבי
המאטריה היא לא מאטריה של דיני עבודה. יש כאן – וזה גם נאמר כבר בהצעת החוק – יש כאן כוונה בעצם לפתח ענף משפטי שאינו דיני שירות הקבע בצה"ל.
שלי יחימוביץ
אז למה המציעה בהצעת החוק הפרטית של חברת הכנסת מירי רגב דיברה על בית-דין לעבודה? עבדתם יחד הרי.
מירי רגב
אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת לבית-דין לעבודה.
שלמה רכבי
אנחנו כבר עוסקים בעניין הזה ארבע שנים וחצי.
היו"ר חיים כץ
מתפרנסים טוב?
שלמה רכבי
מתפרנסים מזה? לא מתפרנסים מזה. מזה לחלוטין לא מתפרנסים. מזה חיים ונושמים.
שלי יחימוביץ
למה? זה "פרו בונו"?
זמר בלונדהיים
אני יכול להעיד שהשכר ששילמנו לו היה מאוד קרוב ל"פרו בונו".
שלמה רכבי
שום דבר כאן הוא לא בתשלום.
מירי רגב
למה תוקפים את המשרד, אני לא מבינה.
שלי יחימוביץ
מי תוקף? אף אחד לא תוקף. להיפך, מפרגנים להם על "פרו בונו".
שלמה רכבי
לחלוטין, כל הפעילות שלנו בעניין תיקון החוק, הצעת החוק והסיוע כאן בוועדה – אני מקווה שאנחנו מסייעים – זה הכול באמת לשם תיקון עוול שאנחנו חושבים שקיים המון שנים.


בתחילת הדרך חשבנו שהפתרון הנכון זה בית-דין לעבודה. זו עמדה גם שהצגנו בוועדות של לשכת עורכי-הדין, ולשכת עורכי-הדין לא קיבלה את עמדתנו. במספר פגישות עם נציגי צה"ל, גם שם הובהרו לנו הקשיים בבית-דין לעבודה, ובסופו של יום, היום, אנחנו תומכים בפתרון שמוצע, של ועדת ערר.
מירי רגב
ועדת ערר עם עדים. זה העניין.
שלי יחימוביץ
אתם תומכים בו כפתרון של פשרה?
שלמה רכבי
כן, יש בו משום פשרה.
שלי יחימוביץ
תראה מה הוא אומר. הם חשבו בהתחלה בית-דין לעבודה. הם הגיעו לפשרה, והם מברכים על הפשרה. אנחנו לא חייבים.
מירי רגב
שלי, לא יהיה כלום. נמשוך את זה ולא יהיה כלום. בואו נתחיל עם ועדת ערר ואחר כך נמשיך הלאה כדי לתת פתרון לכל אנשי הקבע בינתיים.
אל"מ משה ינון
אני חושב שההצעה שהצעתי, יש בה חידוש גדול. הצעתי: נציג ציבור שאינו עובד המדינה, שהוא בעל ידע ומומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפט, כלכלה ויחסי עבודה.
שלי יחימוביץ
זה לא טוב.
אל"מ משה ינון
אל תצמצמי את זה רק ליחסי עבודה. יכולים להיות גם נציגים נהדרים שהם מומחים לכלכלה- - -
שלי יחימוביץ
נהדרים, אבל לא מבינים ביחסי עבודה.
אל"מ משה ינון
נהדרים בכלכלה, ויבינו היטב בתחומים האלה, וגם צריך להכיר את התחומים.
שלי יחימוביץ
אין דבר כזה. מומחים לכלכלה לא מבינים בדיני עבודה.
אל"מ משה ינון
לא צריך לשלול על הסף. זה שאנחנו מציינים בתוך החוק הזה מומחה ליחסי עובד-מעביד, זה לדעתי חידוש משמעותי מאוד.
שלי יחימוביץ
זה ממש ממש לא לעניין.
אל"מ משה ינון
זה חידוש משמעותי כי יש כאן אמירה שיש בחוק הזה קשר גם ליחסי עבודה.
שלי יחימוביץ
אה, קשר גם ליחסי עבודה...
מירי רגב
דווקא הניסוח הקודם הוא יותר טוב: בעל ידע ומומחיות בתחומי עיסוקה של הוועדה.
היו"ר חיים כץ
מהם תחומי עיסוקה של הוועדה? פיטורים? מה ההגדרה? פיטורים. אז יש לו ידע בפיטורים, מה יש לו?
מירי רגב
ואם יכניסו פה מישהו מכלכלה שלא מבין כלום?
שלי יחימוביץ
אז לא.
מירי רגב
אבל אני מעדיפה להגיד: בתחומי עיסוקה של הוועדה, ובגלל שתחומי עיסוקה של הוועדה זה בפיטורים, יכניסו מישהו ביחסי עבודה. למה לצמצם את זה? בתחומי עיסוקה של הוועדה, וברור לנו מה תחומי עיסוקה של הוועדה.
שלמה רכבי
או לפחות בשניים מהתחומים שהציעה - - -
שלי יחימוביץ
כיוון שכבר אני רואה, לצערי הרב, שהולך להיות כאן ויתור בעניין וזה לא יהיה בית-דין לעבודה, המינימום שבמינימום שבמינימום – שאחד מחברי הוועדה יהיה מומחה לדיני עבודה, אחרת אנחנו מעיפים את זה החוצה מהדבר שלשמו הוא נוצר.


לכן, לא צריך להתפלפל ולא צריך להתגמש פה, זה באמת המינימום. מבחינתי זה קו נסיגה בכלל – שאחד יהיה מומחה לדיני עבודה. וזה יכול להיכתב, לא יקרה כלום. כמו שאתה מוכן שיהיה כתוב משפט כלכלה ודיני עבודה, כך יכול להיות כתוב דיני עבודה, נקודה. יש כלכלנים דגולים - יכול למשל יוג'ין קנדל לשבת שם – ואנחנו יודעים מה הוא מבין בענייני עבודה וכמה זה חשוב לו.
אל"מ משה ינון
אני למשל יכול לחשוב על אנשים מעולים מהאקדמיה.
שלי יחימוביץ
גם אני יכולה לחשוב, אז מה?
היו"ר חיים כץ
הבנת כמה היא הלכה לקראתך?
אל"מ משה ינון
אם הבנתי...
היו"ר חיים כץ
הבנת, בטוח. אמרה: אוקיי, הסכמתי שזה לא יהיה בית-דין לעבודה.
שלי יחימוביץ
לא הסכמתי, סליחה.
היו"ר חיים כץ
היא אומרת: הבנתי, זאת אומרת היא אמרה אני לא מסתייגת, אני רוצה למזער נזקים.
שלי יחימוביץ
מסתייגת.
היו"ר חיים כץ
אתה מבין מה נאמר פה בין השיטין.
אל"מ משה ינון
אני הבנתי, אני בכל זאת רוצה לנסות לשכנע.
שלי יחימוביץ
תגיד, אתה רוצה שנלך נגדכם, שנארגן רוב, שנפעיל פה את כל הכוחות האפשריים ונפיל את הדבר הזה, או נכפה עליכם?
אל"מ משה ינון
אני יכול לעניין הסעיף הזה להציג את העמדה שלנו?
היו"ר חיים כץ
ודאי, אין ספק בכלל.
אל"מ משה ינון
בלי חשש שאולי החוק הזה ייפול?
היו"ר חיים כץ
דבֵּר.
אל"מ משה ינון
אני חושב שלא צריכים לסגור את הדלת בפני מומחים שהם מתאימים וטובים.
היו"ר חיים כץ
אני אתן לך להמשיך. בוועדת הערר תהיה אווירה כמו שקיימת פה בישיבה הזאת?
אל"מ משה ינון
אני מקווה שזה יתנהל בצורה עניינית כמו שאתה מנהל את הדיונים.
היו"ר חיים כץ
אבל יהיה חופש כזה, ישמעו את כולם?
אל"מ משה ינון
אני מקווה שאנשים יוכלו להתבטא בצורה חופשית כמו כאן.


יש מומחים בתחומים האלה. אני אתן דוגמה, שם אחד – אני מקווה שזה בסדר מבחינתה שאני מזכיר את שמה - פרופסור דפנה ברק. אני למשל לנגד עיני ראיתי דווקא אותה.
שלי יחימוביץ
ממש תשב בוועדת הערר הזאת...
אל"מ משה ינון
פרופסור דפנה ברק היא לא מומחית בדיני עבודה.
שלי יחימוביץ
היא רצה לשבת בוועדה הזאת. למה אתה נותן סתם שם? נתת שם, אז בוא נדבר על השם. זה שם מופרך. זה שם מופרך. היא משפטנית בכירה ביותר, היא מועמדת לעליון, היא היתה מועמדת ליועץ משפטי לממשלה, היא לא תשב בוועדת הערר הזאת.
קריאה
איך את יודעת?
שלי יחימוביץ
ככה, אני יודעת. הוא נתן שם, אז אני נכנסת לשם. למה סתם לתת שמות?
סא"ל רונן הירש
סליחה, היא שייכת למערך המילואים שלנו ואנחנו נמצאים בקשר רציף איתה, אגב. זה מסביר את הסיפור של מערך המילואים. למה להגיד סתם?
קריאה
היא כתבה מאמרים.
היו"ר חיים כץ
מה היא כתבה במאמר על הנושא הזה?
זמר בלונדהיים
היא כתבה שלא צריך להכיר בהם כעובדים.
סא"ל רונן הירש
היא החילה את דיני החוזים על משרתי קבע – זה אגב מאמר מקדמת דנא.
שלי יחימוביץ
יפה. עכשיו אני מבינה שהשם לא היה סתמי. שלא צריך להכיר במשרתי קבע כעובדים.
אל"מ משה ינון
מצד שני, לתת להם זכויות. היא הכירה בזכות שלהם לציפייה, למשל. בהרבה מאוד דברים היא הכירה.
שלי יחימוביץ
לציפייה?
נועה בן-שבת
כן, שאם הבטיחו להם הבטחות, צריך לקיים ולאכוף אפילו את החוזה - - -
קריאה
אם הבטיחו, יש ציפייה שזה יתממש.
אל"מ משה ינון
זו למשל דוגמה שאני לא הייתי סוגר את הדלת רק בגלל - - -
היו"ר חיים כץ
שים את פרנסיס רדאי.
שלי יחימוביץ
היא מומחית לדיני עבודה. יפה.
אל"מ משה ינון
אני לא חושב, דרך אגב, שיהיה נציג ציבור אחד שישב בוועדות כי אנחנו רוצים שהן יתנהלו ביעילות, ויהיו מומחים לנושאים שונים.
היו"ר חיים כץ
כמה ועדות כאלה יתנהלו בשנה?
אל"מ משה ינון
יהיה יושב-ראש אחד.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל כמה דיונים להערכתך?
שלי יחימוביץ
בטח הרבה.
היו"ר חיים כץ
לא, הם מדברים על שמונה, עשרה.
סא"ל רונן הירש
בשנה הראשונה יהיו עשרות.
שלי יחימוביץ
ברגע שזה יהיה, הם יהיו מוצפים בעבודה.
אל"מ משה ינון
עשרות. ההערכה היא שזה יהיה יותר מאשר בג"ץ.
מירי רגב
ודאי, אחרת יפנו לבג"ץ.
גלי בן-אור
להערכה שלנו, עשרות בודדות.
אל"מ משה ינון
אני מציע לא לסגור את הדלת.
שלי יחימוביץ
הם ישימו לנו את עומר מואב – כלכלן. כלכלן שחושב שצריך לחסל את ועדי העובדים. הוא כלכלן, הוא עונה לקריטריונים, מה הבעיה.
סא"ל רונן הירש
אם אפשר להוסיף מעט ניסיון פרקטי לגבי ועדת ערר כזאת שכבר מתנהלת מעל 50 שנה – זו הוועדה שעוסקת בנושא גמלאות. גם שם מגיעים מומחים בדיני עבודה.
שלי יחימוביץ
עומר מואב, יוג'ין קנדל – ומילטון פרידמן, גם אותו נשים, הוא גם משפטן.
גלי בן-אור
אם הוא יהיה פנוי...
סא"ל רונן הירש
גם לוועדת הגמלאות, שהיא ועדת ערר לכל דבר ועניין, מגיעים מומחים לדיני עבודה. רובם המכריע - כאלה שלא מכירים את שירות הקבע, את הדרך שבה הוא מתנהל ואת האיכות שלו - מוכים שוק על ירך באותה ועדת גמלאות, למרות שהם מומחים לדיני עבודה. אין מה לעשות, המערכת הזאת היא מערכת ייחודית.
שלי יחימוביץ
אני בטוחה שמי שיישב באופן קבוע בוועדה, ירכוש מיומנות ויטמיע את המיומנות שלו בדיני העבודה, בתוך המגבלות הצבאיות.
סא"ל רונן הירש
מי שלא מכיר את מערך השלישות, את העובדה שאין ועד עובדים שמגן, את מערכת היחסים שבין מפקד לפקוד - - -
שלי יחימוביץ
מי שלא מכיר יחסי עבודה, ומכיר רק את הצבא, לא יכול לשבת בוועדה.
סא"ל רונן הירש
אפשר לדבר פה בסיסמאות אבל ברמת הפרקטיקה - - -
שלי יחימוביץ
סליחה, אתה רומז שאני מדברת בסיסמאות?
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת שלי יחימוביץ.
שלי יחימוביץ
לא, אני לא מוכנה שהוא יגיד את זה.
היו"ר חיים כץ
אני מבקש ממְךָ לא לרמוז.
שלי יחימוביץ
שיחזור בו.
סא"ל רונן הירש
אני חוזר בי. מה שרציתי להגיד, שמכיוון שאנחנו עוסקים בתיקים האלה, אני אישית מטפל בתיקים האלה 16 שנים, אותם מומחים לדיני עבודה - בסופו של דבר הם לא הכירו את המאטריה הייחודית כמו אותם משרדים שמתמחים ומכירים את המבנה של המערכת הצבאית - הוכו שוק על ירך.


מה זאת אומרת הוכו? אלה תיקים שעברו אותנו, אישרנו אותם, בחלק מהמקרים אגב – דווקא בתיקים שבהם היו אנשים שהכירו את המערכת מבפנים – הם הצליחו. ואגב, שם מתנהלים דיונים ראייתיים. מגיעים עדים, מוגשים תצהירים, מגישים מסמכים, וזאת דוגמה מצוינת לוועדת ערר שמתנהלת כערכאה דיונית ויש בכל זאת מומחיות ייחודית שקשורה לצבא.
היו"ר חיים כץ
אנחנו ממשיכים במתכונת שבה התחלנו, היכן שיש לנו מחלוקות. שמעתם את מה שאנחנו מבקשים. תרשמו לכם את הבקשה שלנו. שאחד מהמוטבים – שהוא לא היושב-ראש; לא מפריע לנו שיהיה מוטב שהוא שופט בית-דין לעבודה, גם לא מפריע לנו – אבל אחד מהשלושה שיהיה מומחה.


איזה סעיפים נוספים סיכמתם?
נועה בן-שבת
זאת אומרת, לא דווקא נציג הציבור הזה.
היו"ר חיים כץ
כן. אחד מהשלושה. אל תתנו תשובה עכשיו.
זמר בלונדהיים
אולי לא אחד מהשלושה, כי אחרת הנציג של הצבא יהיה המומחה לדיני עבודה. אחד מהשניים- הצד השני –אחד מהשניים צריך להיות.
שלי יחימוביץ
הוא צודק, זאת הערה חשובה.
מירי רגב
בואו נכתוב את נציג הציבור, אני לא מבינה למה אנחנו חוזרים לזה. אמרנו שנציג א' יהיה שופט בדימוס שממונה על-ידי - - -
היו"ר חיים כץ
ואם הוא שופט מבית-דין לעבודה? אם סטיב אדלר ישתחרר והוא בא לשם, אנחנו צריכים עוד מומחה?
שלי יחימוביץ
שימו לב מה הוא מעיר. הוא אומר שלא נציג הצבא יהיה מומחה לדיני עבודה.
היו"ר חיים כץ
הרמטכ"ל לא יבחר את סטיב אדלר.
מירי רגב
אי-אפשר עד כדי כך. לגבי נציג בצבא אתה לא יכול להגיד להם איזה נציג צבא.
שלי יחימוביץ
אפשר. אנחנו יכולים להעלות את זה פה.
מירי רגב
אפשר לדבר על השניים האחרים, לא על נציג הצבא.
זמר בולנדהיים
זה מה שאנחנו רוצים.
גלי בן-אור
עליו גם דיברנו כל הזמן. דיברנו על כך שמומחיותו בתחומי עיסוקה של הוועדה.
היו"ר חיים כץ
טוב, היינו שם. האם יש עוד סעיפים שהסכמתם לגביהם?
מירי רגב
סעיף 4 – אנחנו עכשיו לענייני שכר וזכויות נלוות.
נועה בן-שבת
סעיף 4, הקראנו אותו בפעם שעברה. שאלנו בזמנו מה זה ענייני שכר וזכויות נלוות לשכר, רצינו לבקש פירוט של הנושאים האלה, אבל למעשה הוסבר לי שזכויות נלוות לשכר – תקנו אותי אם אני לא מדייקת – הכוונה היא דווקא לזכויות שבאמת מושפעות מהשכר או שמשפיעות על גובה השכר, ולא לזכויות כגון: מקום שירות, תנאי שירות נוספים שהם לא מתבטאים בשכר אלא משמרות, סוג משמרות. זה נוגע לתפקיד.
היו"ר חיים כץ
רכב זה תנאי שירות? זה נלווה לשכר?
אל"מ משה ינון
זה יכול להיות.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול להגיד למישהו מחר שאתה מקצץ לו את מכסת הקילומטרים?
אל"מ משה ינון
כן, זו זכות נלווית לשכר. שאלה אם אתה רוצה להכניס את זה לחוק.
היו"ר חיים כץ
יש לי את הבעיה הזאת בכנסת עכשיו.
מירי רגב
רכב זה חלק מהשכר?
היו"ר חיים כץ
ודאי. רכב זה חלק משכר.
אל"מ משה ינון
רכב, חופשה, פדיון ימי מחלה.
מירי רגב
ענייני שכר וזכויות נלוות, אני מבינה. מה זה "סיום שירות הקבע בעילה מהעילות הקבועות בפקודות הצבא"?
נועה בן-שבת
צריך להבחין שסיום השירות – הנושאים האלה הם למעט בעניין שניתן להגיש לגביו עתירה לפי חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים.


בסעיף 17 להצעת החוק, שמדבר על הנושאים שהולכים לבית-המשפט לעניינים מינהליים, אנחנו קובעים את הנושאים שיוחרגו, את אותו סיום של שירות הקבע שהוא לא יידון בפני ועדת הערר.
אל"מ משה ינון
יש עילות שונות לגבי סיום שירות קבע, הן כולן קבועות בפקודות הצבא. כמו שאמרנו, מעמד משרתי הקבע מעוגן בפקודות.


נתחיל בעילות שיגיעו לבית-המשפט לעניינים מינהליים ולא יגיעו לוועדת הערר, מכיוון שכל יתר העילות, כל יתר סוגי הפיטורים, מגיעים לוועדת הערר. העילות שמגיעות לבית-המשפט לעניינים מינהליים זה מה שנקרא התרת התחייבות.
מירי רגב
זה הפרת הבטחה שלטונית?
אל"מ משה ינון
התרת התחייבות זה כאשר משרת קבע מתנהג באופן החורג מאמות-המידה הנדרשות ממנו, בדרך כלל זה אחרי עבירה פלילית או עבירה משמעתית חמורה. הוא מגיע בפני ועדה מייעצת, שמייעצת לראש אכ"א, לאחר מכן יש גם ערעור לפני הרמטכ"ל – יש ועדה מייעצת לרמטכ"ל. זה התרת התחייבות או "פיטורים" על רקע התנהגות לא הולמת, על רקע משמעתי או על רקע של עבירה פלילית.


המקרים האלה הם מקרים שיש בהם אלמנט ערכי מאוד חזק, חלקם הגדול מגיע להחלטת הרמטכ"ל. אנחנו חושבים שביקורת על הדברים האלה צריך לעשות על-ידי בית-המשפט לעניינים מינהליים, שהוא היום בעצם סוג של חליף בג"ץ מבחינת יכולת ההתערבות.
שלי יחימוביץ
סליחה שאני שואלת, אבל מה נותן לבית-דין מינהלי את הכלי להתמודד עם הדבר הספציפי הזה? למשל, עם ירי בכוונה תחילה נגד חפים מפשע?
היו"ר חיים כץ
הירי של אתמול.
אל"מ משה ינון
במקרים האלה אין עניין של עדים מכיוון שההליך הראייתי כבר התקיים. הדוגמה שאת נותנת למשל, אני מניח, במקרה כזה יהיה בית-דין צבאי ותהיה הרשעה, ורק אחר כך, אז יש כבר החלטות ראייתיות.
שלי יחימוביץ
אז ממילא. על אחת כמה וכמה, זה כבר לא כל כך משנה אם זה יהיה בית-דין לעבודה או בית-דין מינהלי, כי ממילא כבר הבסיס הראייתי היה, הוכרעה הכרעה, ואנחנו מתמודדים עם התוצאות.
אל"מ משה ינון
תחזרי למה שאמרתי בהתחלה לגבי השיקולים ששוקלים. כאשר שוקלים החלטה של רמטכ"ל- יש בה הרבה מאוד שיקולים ערכיים שאין כאן רק יחסי עובד-מעביד.
שלי יחימוביץ
ברור.
היו"ר חיים כץ
מישהו הולך לבית-משפט – הוא עשה עבירה פלילית, הוא אנס מישהי, הוא עף מהמפעל בלי פיצויים.
מירי רגב
אבל אנחנו לא מדברים על זה.
היו"ר חיים כץ
הוא עף בלי פיצויים.
שלי יחימוביץ
באמת?
היו"ר חיים כץ
איזו שאלה. לוקחים לו את הפנסיה, לוקחים לו הכול.
שלי יחימוביץ
לא אוטומטית.
ורד וייץ
זה לא מדויק. רק לאחרונה ניתן פסק-דין בעניינו של עובד.
היו"ר חיים כץ
גנב ממעביד.
שלי יחימוביץ
לא משנה. חיסכון פנסיוני, אתה לא נוגע בו. לעזמי בשארה אנחנו לא נוגעים בחיסכון הפנסיוני. לקצב אנחנו לא ניגע בחיסכון הפנסיוני – אם הוא יורשע, וכנ"ל כל המורשעים האחרים. אנחנו לא נוגעים להם בחיסכון הפנסיוני. להירשזון לא נוגעים בחיסכון הפנסיוני.
היו"ר חיים כץ
של עזמי בשארה?
שלי יחימוביץ
לא נוגעים.
זמר בלונדהיים
ניסו ולא הצליחו.
שלי יחימוביץ
אגב, אני נגד. חיסכון פנסיוני זה חיסכון פנסיוני. עונש פלילי זה עונש פלילי.
נועה בן-שבת
יש הוראה שמאפשרת לכם במקרה של גירוש מהצבא לשלול את הזכויות בגמלאות.
אל"מ משה ינון
יש סעיף שבמקרים חמורים אפשר לשלול פנסיה.
ורד וייץ
אני מבקשת להעיר. בית-הדין לעבודה עוסק הרי בלי סוף בדיונים על פיטורים לפי תקנוני משמעת, ועוסק בנושאים ערכיים. יש עבירות משמעת כאלה ואחרות, שלמפעל ולמקום העבודה שבו העובד עובד יש ערך ערכי גבוה. אני לא רואה שום הבדל.
שלי יחימוביץ
חובת הנאמנות ודברים כאלה.
אל"מ משה ינון
האם יש כאן מישהו שחושב שלמשל החלטה להדיח מג"ד בגלל התנהגות לא תקינה בשטחים, זה צריך להגיע לבית-משפט לעניינים מינהליים?
ורד וייץ
והחלטה להדיח מנהל?
שלי יחימוביץ
אבל אתה אומר שכבר מגיע אליהם עניין מוגמר, אחרי החלטה. הם בעצם צריכים לפסוק כבר בעניין אחר.
אל"מ משה ינון
הם צריכים להחליט האם ההחלטה היתה סבירה או לא. האם מישהו חושב שבית-הדין לעבודה הוא אינסטנציה מתאימה לכזה דבר? הדחה של מג"ד?
היו"ר חיים כץ
לא.
שלי יחימוביץ
אבל מה עושה את בית-הדין המינהלי אינסטנציה מתאימה?
אל"מ משה ינון
כמו שבג"ץ היה עושה עד היום.
היו"ר חיים כץ
בתחילת דרכי, הייתי בבתי-הדין לעבודה. אני בא מגוף מאוד עני, ואנחנו רוצים לשלם לעורכי-דין פעם אחת. אנחנו היינו לוקחים את דוד ישראלי – הוא היה התובע הצבאי במשפט של קוזו אוקמוטו – וההנהלה לקחה את ברנזון, ושני עורכי-הדין היו ברמה הרבה יותר גבוהה מהשופט בבית-דין לעבודה.


אני ידעתי שיפסיד הראשון שמעליב את השופט. הראשון שלא יוכל להתאפק ויגיד לו שהוא לא מבין כל כך – מפסיד את המשפט. יושבים בבתי-דין לעבודה, עם כל הכבוד.
שלי יחימוביץ
בבתי-דין מינהליים יושבים גאונים? לא להיסחף. אנשים בינוניים יש בכל מקום. גם אתה וגם אני חשופים יותר לבתי-דין לעבודה כי אנחנו מתעסקים בזה.
היו"ר חיים כץ
אחרי שלושה מפגשים אני לא הולך לשם יותר, לא מגיע לבית-דין לעבודה.
שלי יחימוביץ
תאמין לי, גם אם היית הולך לשלום, למחוזי ולמינהלי – היית מגיע לאותה מסקנה. אולי אפילו להיפך, היית מעריך את בתי-הדין לעבודה.
גלי בן-אור
אני רוצה להבהיר כאן את המינוחים כי אנחנו קצת מערבבים ביניהם. אנחנו מדברים פה על שתי ערכאות. ערכאה אחת היא ועדת הערר, שהיא באמת בית-דין מינהלי לפי חוק בתי-דין מינהליים – זה טריבונל. הערכאה השנייה שאנחנו מדברים עליה היא בית-משפט לעניינים מינהליים. זוהי ערכאה של בית-משפט מחוזי, וזה בית-משפט שהוקם בשנת 2000 כשהורדנו את הסמכויות - - -
נועה בן-שבת
רוצים לדעת באילו נסיבות סיום השירות.
גלי בן-אור
חברת הכנסת יחימוביץ, הנושאים האלה הולכים לבתי-משפט לעניינים מינהליים – אלה בתי-המשפט שהסמכויות שלהם הועברו, דנים בהם היום: מכרזים, תכנון ובנייה, הסדרת עיסוק למשל זה נושא שמצוי. כל הנושא של רישיונות, של לשכת עורכי-הדין, רואי-חשבון והדברים הללו.
שלי יחימוביץ
אז איך זה קשור למה שדיברנו?
גלי בן-אור
בעצם, לערכאה הזאת כבר יש סוג של מומחיות בנושאים האלה.
שלי יחימוביץ
איך כל הרשימה שציינת קשורה לעניין שלנו? בנייה בלתי חוקית?
גלי בן-אור
זה עוסק בנושאים של משפט מינהלי. הסדרת עיסוק למשל, כל הנושא של מתן רישיונות.
שלי יחימוביץ
היא הנותנת. כל מה שאת אומרת עכשיו מבהיר שזו לא האינסטנציה הנכונה. כל מה שהיא אמרה עכשיו מבהיר כמה זה רחוק מהעניין שלנו.
נועה בן-שבת
הם בעצם אומרים כך. ועדת ערר יושבת ודנה בנושאים ראייתיים, נושאים של שכר ופיטורים, מסיבות של צמצומים או של אי-התאמה לתפקיד.
מירי רגב
נניח אי-קידום בדרגה, אותו דבר.
היו"ר חיים כץ
על אי-קידום בדרגה צריך ללכת לוועדת ערר?
מירי רגב
למה לא? אם היתה פה הפרה של הבטחה שלטונית? בא אלי קצין, אני הייתי מפקדת, הבטחתי למישהו קידום. בא אלי מישהו אחר, הוא מוצא חן בעיני יותר, הוא לא מקבל את הדרגה – בגלל זה הוא נשאר ולא הלך לעבוד באלביט.
אל"מ משה ינון
מה רע במחוזי?
מירי רגב
למה לא בוועדת הערר? למה אתה לא מחבר את כל הוועדות ביחד? אני אומרת: בסדר, מה שקשור ברמטכ"ל, לא רוצה לערער על החלטת הרמטכ"ל, שהיא ערכית.
קריאה
הרבה פעמים זה רמטכ"ל.
מירי רגב
בסדר, אבל הרמטכ"ל הוא לא סגן האלוהים. הוא לא טועה?
נועה בן-שבת
השאלה האם נכון שבמקרה של הדחת מג"ד בגלל התנהגות שלא הולמת את אמות-המידה של הצבא, ראוי שוועדת הערר תדון בכך, או שאת אומרת: הבטחה שהבטיחו.
מירי רגב
הבטחה שלטונית היא כן בוועדת הערר. זה פוגע בשכר.
נועה בן-שבת
הבטחה שלטונית למנות לתפקיד, יכול להיות שכן צריך ללכת לוועדת ערר, אז בואו נפריד את העניינים.
מירי רגב
אני מפרידה בין הדחה לבין אי-קידומו בדרגה – נניח על כך שהבטיחו לו והחליטו לא לקדם אותו כי יש בעיה של תקנים.
נועה בן-שבת
אני מבינה שאין מחלוקת לגבי מקרים כאלה של הדחות, שהיתה הרשעה פלילית, או הרשעה בבית-דין צבאי, או חריגה מאמות-מידה, או ממש גירוש מהצבא. השאלה היא לגבי אי-מינוי לתפקיד.
היו"ר חיים כץ
לגבי דרגה אנחנו גם הולכים לוועדת ערר?
מירי רגב
חיים, אני רק אומרת שלגבי הדחה והשעיה אני מקבלת את מה שאתה אומר, לא תמיד זה חד-משמעי אבל נניח שאני מקבלת מה שאתה אומר, אבל לגבי אי-קידום בדרגה, כשיש כאן הפרה - - -
היו"ר חיים כץ
אין תקנים.
מירי רגב
מה זאת אומרת אין תקנים? שלוש שנים היו תקנים, הוא בגלל זה שינה את כל תוכנית חייו – לא עבר דירה, אשתו לא עובדת במקום שבו היא צריכה לעבוד, הוא שינה את כל מסלול חייו משום שהבטיחו לו, ועכשיו פתאום אין תקנים אז מפטרים אותו או לא נותנים לו קידום בדרגה שהבטיחו לו.
היו"ר חיים כץ
לא מפטרים. לא מקדמים בדרגה.
מירי רגב
אי-קידום בדרגה זה הבטחה שלטונית.
היו"ר חיים כץ
מי הבטיח לו?
מירי רגב
המפקד שלו, מי שמוסמך: ראש אכ"א, סגן ראש אכ"א. מפקד יחידה כתב לו סיכום תפקיד. אני כתבתי סיכום תפקיד בעקבות התייעצות שערכתי עם רמ"ח הסגל. רמ"ח הסגל אמרה לי לגבי שני קצינים- הם יקודמו לתפקיד רב-סרן בעוד שנתיים. הם עברו את המרכז הסוציומטרי, הם עברו את כל הדיונים, עברו את ההערכה – את ממליצה להם, את מפקדת היחידה, הם יקודמו לתפקיד רב-סרן.


אני התחלפתי – הרמטכ"ל לא אהב אותי – הגיעה מפקדת חדשה. היא החליטה ששני האנשים האלה לא מקודמים. למה? יש כאן הבטחה שלטונית או אין כאן הבטחה שלטונית?
יורם מזוז
לעניין שלה אני אוסיף – בג"ץ זיו. אלוף בצה"ל נתן דרגת סגן-אלוף למישהו, ואמרו לו: ראש אכ"א לא אישר לך, דחו לו את העתירה.
היו"ר חיים כץ
צודק מאה אחוז. אז מה אם הוא אלוף?
יורם מזוז
אבל אלה התקנים שלו, הוא יודע מה לתת.
היו"ר חיים כץ
ראש אכ"א הוא בעל הבית. אלוף לא עושה כבתוך שלו. ראש אכ"א אמר לא, אז לא.
זמר בלונדהיים
כמו שדפנה ברק-ארז אמרה, יש לחייל זכות לציפייה. השאלה היא לא כל כך האם הגורם הוא מוסמך או לא. אם אלוף בצה"ל מבטיח לך סגן-אלוף, ואתה לא יכול לסמוך על זה - - -
היו"ר חיים כץ
סלח לי, אלוף בצה"ל לא מוסמך לתת, נקודה. אם החליטו שהוא לא מוסמך, שלא יבטיח. שיפטרו אותו מהצבא.
מירי רגב
אם הוא סוגר את זה עם רמ"ח הסגל? סליחה.
יורם מזוז
את יודעת מה זה רמ"ח הסגל, חברת הכנסת רגב. רמ"ח הסגל הוא אינסטנציה שיכולה לאשר את זה, הוא כמעט הסגן של ראש אכ"א לעניינים האלה, אבל כשהם רוצים הם אומרים: ראש אכ"א בעצמו לא חתם.
מירי רגב
רמ"ח הסגל היא החותמת של הצבא.
יורם מזוז
אני רוצה להוסיף לעניין ההשעיה. הולך להיות פה משהו מסוכן אם יאשרו את נושא ההשעיה כי זה יהיה הערוץ שיתחילו לשחרר בו.
היו"ר חיים כץ
מה זה השעיה?
יורם מזוז
הדחה או השעיה – לא יהיה בוועדות. זה יהיה הערוץ המרכזי בלשחרר אחר כך אנשים.
היו"ר חיים כץ
משלמים בהשעיה 50% מהמשכורת?
שלמה רכבי
לא מחויבים.
יורם מזוז
אדוני, אני רוצה לתת דוגמה כדי לסבר את האוזן. החודש, מקרה שטיפלתי בו – חייל הנדסאי אלקטרוניקה, נגד, רב-סמל, שהמפקד שלו אמר שהוא שיקר, בדין משמעתי הכניס אותו לכלא על שקר. הוא שכר עורך-דין חיצוני שטיפל בו. מפקד הבסיס, תת-אלוף, מייד השעה אותו והוא עכשיו בחוץ.
שלי יחימוביץ
על זה שהוא לקח עורך-דין חיצוני?
יורם מזוז
כן.
אל"מ משה ינון
לא. אפשר גם סנגור צבאי.
יורם מזוז
כן, אבל במקרה הזה רק בגלל שהוא פנה ומישהו מצא פגמים – סגן-אלוף שינה את טופס התלונה כדי שהוא ייכנס לכלא, הראיתי את הדברים האלה. האמת, לזכותה של קצינת הפניות, היא עצרה את זה, אמרו: אל תכניסו את החייל לכלא, יש פה פגמים. במקרה הזה אני אגיד כל הכבוד להם, אבל אם יהיה ערוץ כזה של השעיה, כולם יחפשו אותו. אסור לתת להם את הכלי הזה ביד.
נועה בן-שבת
הערוץ הזה כבר קיים.
קריאה
יש פה כלי, השאלה מי יבקר אותו.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת שלי יחימוביץ', את פתחת את הדיון, את תסיימי אותו.
שלי יחימוביץ
שתי הערות. אחת, אני חושבת שמבלבלים אותנו בכוונה כשכל הזמן מביאים את הדוגמה של הדחת מג"ד בשל התנהגות שאינה הולמת, ורק בית-דין לעניינים מינהליים, בגלל שרוב המקרים שהתגלגלו לפתחה של ועדת הערר הזאת לא יהיו הדחת מג"ד בשל התנהגות שאינה הולמת, אלא בדיוק כמו הדברים שמתאר כאן הבחור מחמ"ן תלפיות או דברים שקשורים לעניינים הרבה יותר אפרוריים.
היו"ר חיים כץ
זאת גם כן דוגמה קיצונית..
שלי יחימוביץ
גם דוגמה קיצונית.
היו"ר חיים כץ
זה לא קורה יותר מדי.
זמר בלונדהיים
בדיוק היה בבג"ץ עוד מקרה.
שלי יחימוביץ
גם האנשים שיושבים כאן יודעים שאותו מקרה חמור – שבטח גם יהיה בכותרות של העיתונים – על הדחת מג"ד בגלל התנהגות שאינה הולמת, הוא לא המקרה שיבוא לוועדות הערר. הוא יבוא פעם בהרבה זמן - -
אל"מ משה ינון
אנחנו מסכימים.
שלי יחימוביץ
- - וביום-יום, בפרקטיקה, ועדת הערר תתעסק בעניינים שקשורים לדיני עבודה – בסוף, בשורה התחתונה, אז שלא יבלבלו לי פה את המוח.

קודם כול, זה דבר ניסיוני, שוב אני אומרת: אחרי כל הביקורת זה דבר יפה ונכון, כל הדבר הזה שקורה כאן הוא נכון – נכון שבג"ץ אילץ אתכם אבל עדיין זה טוב.


אני מציעה – אחת היא מה יתקבל כאן – שזה לא יהיה בחקיקה רגילה אלא בהוראת שעה לשנה, לשנתיים, לראות איך הדבר הזה עובד, לחזור לוועדה, לבדוק מה המגבלות, יבואו אנשים שנזקקו לוועדות הערר ואז נשכלל את זה. יכול להיות שהמכשיר שאנחנו ממציאים כאן עכשיו הוא מכשיר שלא יתפקד הכי טוב בעולם, וצריך לתת למחוקק אפשרות לתקן אותו בבוא הזמן.
אל"מ משה ינון
קודם כול, אני מסכים עם מה שנאמר כאן. אנחנו עשינו הפרדה בין ועדות הערר לבין בית-המשפט לעניינים מינהליים.
היו"ר חיים כץ
נאמר פה הרבה. אתה מסכים שזו תהיה הוראת שעה ולא חקיקה?
אל"מ משה ינון
אני מסייג. רוב הדברים יגיעו לוועדת הערר. דברים שקשורים בניהול הצבא, זאת אומרת במינויים– נכון שלא כל המינויים זה רמטכ"ל, גם בעלי דרגה נמוכה – כל מה שקשור למינויים, כל מה שקשור לפיטורים על רקע משמעתי, ויש הרבה כאלה – זה לא רק מג"דים, זה יכול להיות גם סגנים, וזה קורה, וגם נגדים – הדחות והשעיות, דרגות שזה גם קשור, החלטות שהן החלטות, בסופו של דבר זה תלוי גם בהערכת מפקד, במי הוא רוצה שיהיה בתפקיד המסוים הזה.


כל הדברים האלה, אם אנחנו ניתן את זה לוועדת הערר – שהיא מוסמכת הרי גם להחליף את ההחלטה, מסוגלת להיכנס לנעלי המפקד המחליט, להחליט במקומו; זה הרי הייחוד שלה, זאת הסמכות שלה – אם אנחנו ניתן את זה לוועדת הערר, אנחנו לא נצא מזה, הצבא לא יוכל להתנהל.
שלי יחימוביץ
אני לא טענתי שצריך לתת את זה לוועדת הערר.
אל"מ משה ינון
אני מבקש לסיים.
שלי יחימוביץ
אבל אתה סותר דבר שאני לא אמרתי. הוא עונה לי על משהו שלא אמרתי.
אל"מ משה ינון
לא בהכרח אני עונה. הביקורת השיפוטית על החלטות מהסוג הזה צריכה להיות החלטות של המחוזי, בשבתו כעניינים מינהליים, לבחון את סבירות ההחלטה.


לגבי הוראת שעה, אני חושב שזה דבר רע מבחינת העותרים ומגישי הערעור לקבוע משהו שהוא זמני. אני חושב שצריך לעשות משהו שהוא ברור, שהוא לאורך זמן.
היו"ר חיים כץ
בטח לשנה. עד שאתה בונה טריבונל כזה.
מירי רגב
אבל למה לעשות את זה? כמו שמחוקקים חוק, אפשר גם לבטל חוק.
אל"מ משה ינון
יש לכם פריבילגיה. אם בעוד שנה-שנתיים זה לא ייראה לכם, תתכנסו ותעשו חוק חדש.
מירי רגב
נכון, מאה אחוז. אני דווקא חושבת שהוא צודק בעניין הזה.
אל"מ משה ינון
למה אתם צריכים הוראת שעה?
היו"ר חיים כץ
באווירה אופטימית זאת, תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:00).

קוד המקור של הנתונים