ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/12/2009

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3) טיפול באומנויות, התשס"ט-2008

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
6
28/12/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 174

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
‏יום שני, י"א בטבת התש"ע (‏28 בדצמבר, 2009), שעה 13:25
סדר היום
1.
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008 (פ/2905), של חברי הכנסת אריה אלדד, חיים אמסלם, אחמד טיבי, אברהם מיכאלי, יצחק וקנין, נסים זאב, דוד אזולאי ואלכס מילר – בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 110 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אריה אלדד
מוזמנים
חה"כ חיים אורון

חה"כ אחמד טיבי

ד"ר אמיר שנון
-
ראש האגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות

עו"ד אילנה מישר
-
הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד אביטל וינר אומן
-
הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

פרופ' יואב מריק
-
רופא ראשי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד טלי שטיין
-
ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

שמחה רוטמן
-
מתמחה, משרד המשפטים

לאה דקל גרינבלט
-
לשכת עורכי-הדין

אבנר עורקבי
-
ארגון אהב"ה (ארגון הנכים בישראל המיוחד)
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן


שמרית גיטלין שקד


אור רוזנמן (מתמחה)
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון)
(הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008 (פ/2905)
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008.


ניגש להצביע על בקשת רביזיה של חבר הכנסת אחמד טיבי. מי בעד הצעת הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת רביזיה על הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008 – 2

נגד – 1

נמנעים – אין

הצעת הרביזיה נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
הצעת הרביזיה, נתקבלה.
ג'ודי וסרמן
על שולחן הוועדה מונחות שתי בקשות לרביזיה. עכשיו כאשר החוק נפתח יש נושאים לדיון, אחד של חבר הכנסת טיבי, לפתוח את סעיף 58 ולתקן את התקופה של 3 שנים וחצי, והשנייה של משרד הבריאות, שמתייחסת לסעיף 12 להצעת החוק ומבקשת להאריך את המועד הקבוע בסעיף 57 לחוק המקורי, שעניינו ההוראות האיסוריות.


בהתאם לחוק המקורי, חוק מקצועות בריאות, משנת 2008, נקבע שההוראות האיסוריות ייכנסו לתוקף שנה מיום התחילה של החוק, כלומר ב-30 בינואר 2010. ממועד זה אסור יהיה להעסיק אנשים, אלא אם כן הם מחזיקים ברישיון, ואסור יהיה לעוסקים לקרוא לעצמם בתואר פיזיותרפיסטים וכולי, אלא אם כן הם מחזיקים ברישיון. עד היום משרד הבריאות טרם ערך בחינות לאנשים שחייבים לגשת לבחינות ולכן אם לא יוארך המועד הזה בתקופה נוספת של שנה כפי שמשרד הבריאות מבקש כדי לאפשר לאנשים לגשת לבחינות, קיים חשש שבסוף ינואר 2010 האנשים הללו יפוטרו. משרד הבריאות מבקש להאריך את המועד של ההוראות האיסוריות כך שלא ייכנסו לתוקף במשך שנה נוספת, כלומר תחילתן של ההוראות האיסוריות יהיה 30 בינואר 2011.


זה סעיף שאושר כבר בנוסח הקודם, סעיף 12, תיקון סעיף 57 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008: "בסעיף 57 לחוק העיקרי, במקום "שנה" יבוא "שנתיים"."


אם הוועדה רוצה לדון רק בסעיף הזה ולא בסעיפים אחרים צריך לאשר פיצול של הסעיף.
אחמד טיבי
אני מבקש, לפרוטוקול, לדון בבקשה שלי.
היו"ר חיים כץ
נעלה להצבעה בקשה לפיצול.
ג'ודי וסרמן
לפי סעיף 121 לתקנון הוועדה יכולה לבקש לפצל את הצעת החוק, כך שבשלב ראשון יובא לאישור המליאה רק חלק מהצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
מי בעד הפיצול? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה לפצל את סעיף 12 בהצעת החוק – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
אנו מפצלים את סעיף 12.
חיים אורון
האם לא צריך קודם לאשר את הפיצול במליאה?
ג'ודי וסרמן
הפיצול צריך לבוא לאישור המליאה. בכפוף לאישור המליאה על הפיצול, מדובר על תיקון סעיף 57: "בסעיף 57 לחוק העיקרי, במקום "שנה" יבוא "שנתיים"."
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 12 המתקן את סעיף 57 לחוק העיקרי? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 12 להצעת החוק (תיקון סעיף 57 לחוק העיקרי) עם התיקון כפי שהוקרא – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 12 נתקבל.
אחמד טיבי
אני מבין שאתה מתנגד בשלב זה לדון בהצעה שלי.
היו"ר חיים כץ
נכון.
ג'ודי וסרמן
בסעיף 58(ג), הסעיף שמאפשר פטור מבחינות לאנשים שעסקו במקצוע ערב יום התחילה, בדיון הקודם הוחלט בוועדה לקצר את התקופה לשלוש שנים וחצי. בדיוק על זה קיימת הבקשה לרביזיה של חבר הכנסת טיבי.
היו"ר חיים כץ
הרביזיה שהתקבלה.
אחמד טיבי
אבל היושב-ראש לא קבע בשלב זה מתי יתקיים הדיון.
ג'ודי וסרמן
בנוסח שמונח כרגע בפני הוועדה, שבו נקבעה תקופה של שלוש שנים וחצי – עם הרביזיה של חבר הכנסת טיבי כמובן – יש חובה להגיש בקשה למשרד הבריאות בתוך 12 חודשים מיום תחילתו של החוק. כלומר, עד ליום 30 בינואר 2010. מי שלא יגיש בקשה לפטור מבחינות עד המועד הזה לא יוכל להיות פטור מבחינה. לכן אנחנו מבקשים להאריך את המועד שמאפשר להגיש בקשה לפטור מבחינה ל-24 חודשים.
שמרית גיטלין שקד
אחרת לא תהיה כמעט משמעות להחלטה של הוועדה לקצר את התקופה.
ג'ודי וסרמן
זה סעיף שלא יעלה לאישור המליאה והוא נשאר בוועדה. אנחנו מבקשים שבנוסח שהוועדה תדון בו בהמשך יהיה כתוב "24 חודשים".
היו"ר חיים כץ
מה אומר משרד הבריאות?
אמיר שנון
אני מבין שזה עדיין דבר תיאורטי.
היו"ר חיים כץ
נכון. אחרת, לא יוכלו להגיש בקשה.
אמיר שנון
ההערה השנייה, אין בעיה שמי שיחול לגביו השינוי, כלומר אלה שיש להם ניסיון של בין 3.5-5 שנים יוכלו להגיש את הבקשה.
היו"ר חיים כץ
במקום שנה – שנתיים.
אמיר שנון
אבל האחרים היו צריכים כבר להגיש את הבקשה.
היו"ר חיים כץ
אז הם הגישו.
אמיר שנון
נכון, ולכן אין לי שום עניין לתת להם ארכה של שנה נוספת להגיש את הבקשה שלהם.
היו"ר חיים כץ
ואלה שבין 3.5-5 שנים?
אמיר שנון
אלה שבין 3.5-5 שנים – זה מקובל עלינו. אלה שכבר 5 שנים ומעלה – להם אני לא רוצה להאריך את המועד. אני מבקש לסגור עניינים.
ג'ודי וסרמן
אתה מבקש להאריך את התקופה לשנה נוספת רק לגבי התקופה שתתווסף, לאלה שיש להם ניסיון של 3.5-5 שנים.
אמיר שנון
רק לגבי מי שיחול לגביו השינוי.
ג'ודי וסרמן
אפשר להצביע כך שזה יישאר בנוסח שהונח בפני הוועדה: "במקום "12 חודשים" יבוא "24 חודשים"" לגבי הקבוצה שהתווספה, במידה ותתווסף.
היו"ר חיים כץ
הוא אמר שאם זה נשאר 5 שנים אז אין משמעות להארכה. היום זה 5 שנים, אין כלום. אם נקבל את הצעת החוק כלשונה בלי שינוי – זה 3.5 שנים. התברר שאנשים לא יכולים להגיש בקשות כי הזמן להגשת הבקשות עומד להסתיים בעוד חודש, ולכן רוצים לתת להם ארכה.
חיים אורון
זה יהיה תקף לגבי כל תקופה שנחליט עליה אחר-כך?
היו"ר חיים כץ
נכון.
אריה אלדד
מי שהתחיל לעבוד לפני 6 שנים צריך להגיש בקשה?
שמרית גיטלין שקד
הוא היה צריך להגיש בקשה כי הוא מבקש שיפטרו אותו מבחינה.
אמיר שנון
יש שתי אופציות: הראשונה, שהיתה לו תעודת הכרה ואז הוא הגיש בקשה להחליף אותה.
היו"ר חיים כץ
היה לו זמן להגיש, והוא הגיש. לאחרים לא היה זמן להגיש.
אמיר שנון
האופציה השנייה, שהוא נכלל בסעיף הזה, שהוא עסק 5 שנים ואז הגיש בקשה שבה הוכיח שהוא עסק 5 שנים.
היו"ר חיים כץ
אלה הגישו.


אני רוצה להעלות להצבעה את ההצעה להאריך את משך הזמן שבו מתאפשר להגיש בקשה לפטור מבחינה, כאשר ייכנס החוק לתוקפו, לשנתיים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד התיקון המוצע בסעיף 58(ג) לחוק העיקרי, כפי שהוקרא – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר חיים כץ
הסעיף נתקבל.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:35

PAGE
6

קוד המקור של הנתונים