ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/12/2009

הצ"ח הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (אבטחת ראש רשות מקומית) - הצגת הסכם בין משרד האוצר ומשרד הפנים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים