ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/12/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת הכספים

23.12.2009


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ו' בטבת התש"ע (23 בדצמבר 2009),שעה 10:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

יצחק וקנין

שי חרמש

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
רביב סובל, סגן ראש אגף התקציבים, משרד האוצר

גלעד שמיר, סגן חשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יצחק הראל, מנכ"ל הרכבת

לליב ברעם אלקיים, מנהלת אגף כלכלה, רכבת ישראל
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2009
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. שינויים בתקציב לשנת 2009.
אמנון כהן
רכבת. 2 מיליארד פלוס.
היו"ר משה גפני
אתמול הגיעה פנייה לוועדה, פנייה מספר 758.
שי חרמש
זאת סובסידיה. חשבתי שזאת הרכבת לשדרות.
היו"ר משה גפני
פנייה על סך 2 מיליארד ו-355,750 מיליון שקלים.
חיים אורון
הרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
הרשאה להתחייב. אני אמרתי שאני לא מוכן לאשר במחי יד סכום כזה שאין עליו הסבר יותר מפורט מאשר העברה רגילה כמו שהיה אתמול, של 35 אלף שקלים. כאן מדובר על קרוב ל-2.5 מיליארד שקלים, 2.3 מיליארד שקלים ומשהו, ולכן ביקשתי שמנכ"ל הרכבת יבוא להסביר ואני מודה למנכ"ל הרכבת שנעתר לבקשה והגיע לכאן. הוא גם בוודאי רוצה שנעביר את ההעברה הזאת. אני מבקש, אדוני המנכ"ל, שתאמר במה מדובר ואם אתה יכול לפרט בעניין.
יצחק הראל
תקציב חברת רכבת ישראל, שהוא בהיקף של מיליארד שקלים בשנה, התקציב השוטף, מורכב מ-70 אחוזים הכנסות מפעילות ו-30 אחוזים סובסידיה כאשר הסובסידיה היא תמריץ לחברה להסיע יותר נוסעים ולהוביל יותר מטענים, קרי, להוריד יותר משאיות מהכבישים.


הסכם הסובסידיה בין ממשלת ישראל, מדינת ישראל, וחברת רכבת ישראל, הסתיים בשנת 2008 ובמהלך השנה האחרונה ניהלנו משא ומתן עם נציגי הממשלה, האוצר והתחבורה, על בניית הסכם חדש. מה שמובא לאישורכם זה ההסכם החדש.
אמנון כהן
מה הוא אומר?
יצחק הראל
ההסכם החדש הוא הסכם חדשני והוא בעצם הופך את חברת רכבת ישראל לחברה שפועלת בממדים של חברה עסקית לכל דבר. כפי שבתחבורה הציבורית המפעילים הפרטיים יש להם תמריץ להסיע יותר נוסעים, לנו יש תמריץ בהסכם החדש לפעול ביעילות גדולה יותר כדי להסיע יותר נוסעים ולהוביל יותר מטענים.


ההסכם בנוי על בעצם מדדי שירות שעל פיהם פועלת החברה, כאשר הראשון שבהם הוא מדד הדיוק, עד כמה רכבות הנוסעים מדייקות בזמן הנסיעה שלהן, הדבר השני הוא שביעות רצון של הלקוחות, הדבר השלישי הוא בקרה של הממשלה על תפעול החברה בשירות שניתן ללקוחות בתחנות השונות. זה יביא לכך שככל שנסיע יותר נוסעים, כך הסובסידיה תהיה גבוהה יותר. דהיינו, לחברה יהיה יותר כסף לממן את הפעילות השוטפת שלה וכך היא תוכל לפעול ביתר יעילות מכורח התמריצים האלה.

כך גם לגבי הובלת מטענים. הסובסידיה להובלת מטענים נועדה לכך שהחברה תפעל להגדיל את היקפי הובלת המטענים, להתחרות בשוק ההובלה בתחום המשאיות ובדרך הזאת להוריד משאיות כאשר בעיקר זה להובלה חוצת מדינה, בין הנמלים לבין הנמלים ודרומה של הארץ.

בדרך הזו ההסכם החדש מתבטא בכך שיש תמריצים הן לשיפור השירות והן להובלת מטענים. בדרך הזאת יש קשר ישיר, דבר שלא היה בעבר, כאשר בהסכם הסובסידיה הישן החברה קיבלה סכום קבוע בלי קשר להתייעלות ולפעילות שלה. בהסכם החדש זה קיים.


חלוקת הסיכונים בין הממשלה לבין החברה היא בעיקר לאירוע חריג, אירוע של כוח עליון, בו מאיזושהי סיבה תיפסק תנועת הרכבות במדינה ובהסכם יש גיבוי לחברה אם יש אירוע בסדר גודל כזה.


הסך הכל מוביל לאותו שינוי שבשנים האחרונות אנחנו פועלים לאורו להסיע יותר ויותר נוסעים ולפרוס את רשת הרכבות במקומות חדשים. בהזדמנות הזו שווה לספר לחברי הוועדה שאנחנו שוקדים על הקמת הקו בין אשקלון, שדרות, נתיבות, אופקים ובאר שבע.
שי חרמש
מה לוח הזמנים?
היו"ר משה גפני
רגע. המסילה תהיה כפולה?
יצחק הראל
התשתית למסילה תהיה כפולה.
שי חרמש
כולל הדברים הכבדים?
יצחק הראל
כולל הדברים הכבדים. הנחת המסילה, אם תהיה הנחה של מסילה כפולה, תהיה נגזרת של הביקושים.
היו"ר משה גפני
מה התכנון עכשיו? המסילה הכפולה, עד איפה?
יצחק הראל
כרגע אנחנו מקימים תשתית למסילה כפולה עד נתיבות.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אתם זורקים את אופקים לכלבים.
יצחק הראל
חס וחלילה.
היו"ר משה גפני
זה בדיוק כך.
יצחק הראל
לא. לא.
היו"ר משה גפני
אם תגיע רכבת עם מטענים מהנמל, היא יודעת שעד נתיבות היא יכולה להגיע. אופקים לא קיימת.
יצחק הראל
לא. לא. אני מבקש להבהיר את העניין. בין באר שבע לאופקים, לנתיבות, לשדרות ואשקלון תהיה רכבת. קודם כל, תהיה רכבת וגם רכבת מטענים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אין כבר מפעל תעסוקה באופקים. לא נשאר כבר שום דבר ועכשיו כבר לא יהיה בכלל.
יצחק הראל
קודם כל, הרכבת תגיע לשם.
היו"ר משה גפני
איזו רכבת?
יצחק הראל
הרכבת.
היו"ר משה גפני
אבל אם לא תהיה מסילה כפולה, מהנמל לא יבואו לאופקים אלא יעצרו בנתיבות.
יצחק הראל
לא. תהיה מסילה ותיסע הרכבת.
היו"ר משה גפני
שתיסע הרכבת, אני יודע.
יצחק הראל
גם רכבת מטענים.
היו"ר משה גפני
אז למה צריך מסילה כפולה?
יצחק הראל
מסילה כפולה נועדה במקום שבו התדירות היא גבוהה יותר. כאשר אנחנו נסיים את העבודה, אני מניח שבשלוש השנים הקרובות ועם צעדי הרחבת המסילה ביתר המקומות, כולל בניית קו דרומה מדימונה לכיוון אילת, הביקוש יגדל.
היו"ר משה גפני
מי קיבל את ההחלטה שהמסילה הכפולה היא כרגע עד נתיבות?
יצחק הראל
שוב, היא תשתית כפולה.
היו"ר משה גפני
מי קיבל את ההחלטה?
חיים אורון
לבאר שבע עד עכשיו יש מסילה אחת.
שי חרמש
רק עכשיו מרחיבים את השנייה.
היו"ר משה גפני
אני יודע. עזוב את באר שבע. באר שבע היא עיר בירה שמגיעה אליה הרכבת וכאשר יצטרכו מסילה כפולה, לא צריך את הטובות שלך ולא שלי. כאן יש נושא מאוד מאוד רגיש. אם אין מסילה כפולה אלא רק עד נתיבות, המשמעות שמבחינת המטענים, מבחינת כל הדברים האלה, נכון שתהיה רכבת, אבל אופקים יוצאת מהעניין.
יצחק הראל
לא. ממש לא. אני אומר לך שאני בא מהפריפריה.
חיים אורון
אני רוצה כבר לראות את המכולות שמגיעות לאופקים.
שי חרמש
אני רוצה לראות את הקטר בשדרות.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת מי קיבל את ההחלטה הזאת. באיזה פורום ההחלטה הזאת התקבלה?
יצחק הראל
שר התחבורה.
היו"ר משה גפני
שר התחבורה?
אמנון כהן
ודאי. מי יקבל החלטה?
שי חרמש
עם האוצר.
יצחק הראל
שר התחבורה והאוצר, אבל אני רוצה להבהיר את הנקודה. תהיה רכבת ובעיניי זאת התקדמות דרמטית. אני גדלתי בצפת. צפת של היום, הלוואי שהייתה מגיעה אליה תחבורה ציבורית בתדירות גבוהה. החשוב הוא שתהיה לשם רכבת ותהיה לשם רכבת וגם תהיה רכבת מטענים. אצלנו במדינה יש הרבה מאוד דברים, סיפרו לי שבאת מוועדת החוץ והביטחון ושם הדברים רצים הרבה יותר מהר.
היו"ר משה גפני
היית צריך לראות מה שם רץ היום.
יצחק הראל
שם הפרוייקטים רצים יותר מהר אבל הפרוייקטים האחרים הולכים הרבה יותר לאט.
היו"ר משה גפני
משרד הביטחון היום רוצה שנאשר לו בוועדה את מה שמאשרים עכשיו לרכבת, באותם סדרי גודל, ושנעשה זאת מאתמול להיום.
שי חרמש
מה לוח הזמנים לקטר בשדרות?
יצחק הראל
הקטר בשדרות, בעוד שלוש וחצי שנים. העבודות הן כבדות מאוד.
היו"ר משה גפני
כמה זמן אתה ברכבת?
יצחק הראל
מעל שנתיים.
היו"ר משה גפני
אם רביב לא יגיע לכאן, אי אפשר להעביר את ההעברה הזאת. צריך רפרנט לצורך ההעברה ורביב צריך להגיע. רביב אמר שיבוא להסביר, כי אחרת לא נוכל להעביר את ההעברה הזאת.
יצחק הראל
בואו לביקור ברכבת.
היו"ר משה גפני
לפני שנכנסת לתפקיד והיום, יש שינויים משמעותיים מבחינת היקף הנסיעות? מבחינת היקף הנוסעים?
יצחק הראל
אני נכנסתי לתפקיד בנובמבר 2007. בין 2007 ל-2008 צמחנו ב-10 אחוזים בכמות הנסיעות.
היו"ר משה גפני
תגיד את המספר.
יצחק הראל
את 2008 סיימנו עם 35 מיליון נסיעות ואת 2009 אנחנו נסיים עם 36 מיליון נסיעות. בשנת 2011 ייפתח הקו בין ראשון לציון מערב, שהוא חלק מקו החוף.
שי חרמש
יהיה אפשר להגיע מאשקלון לתל אביב בלי לעבור את שדה התעופה.
יצחק הראל
בדיוק. אז אנחנו מעריכים שהצמיחה תהיה של עוד 6 מיליון נסיעות.
חיים אורון
בשוטף, החברה בגירעון?
יצחק הראל
אני הגעתי לחברה בנובמבר 2007, החברה הייתה בגירעון של 130 מיליון שקלים בשוטף, והיום היא כמעט מאוזנת.
חיים אורון
בהיקף כזה של נוסעים, אתם יכולים לאזן את השוטף.
יצחק הראל
ודאי.
חיים אורון
ומשאירים משהו?
יצחק הראל
בתוך השוטף יש את כל האחזקה והפעילות השוטפת. הפיתוח מאפשר את הרכש של הרכבות ושל הקמת הקווים.
היו"ר משה גפני
אמר לי אתמול חבר הכנסת אריאל שהרכבת עובדת בשבת, אבל הכחשתי את זה מכל וכל.
יצחק הראל
לא, הרכבת לא עובדת בשבת.
היו"ר משה גפני
זה ברור. הוא אמר משהו על הפיקוח ואני אמרתי לו שזה משהו ביטחוני. זה פיקוח נפש.
יצחק הראל
כן. לפי הנחיות הביטחון.
חיים אורון
אני רוצה להבין למה על כביש באר שבע-תל אביב בשבת נוסעים מאה אלף אנשים, ולא יכולה לנסוע רכבת אחת עם קטר אחד. אני שואל אותך עכשיו בתור אדם דתי, הכי דתי. אני מבין שמישהו סיפר לכם שאיזה קטר נסע. מה האינטרס הכי גדול שלכם היה צריך להיות? יש חילול שבת ותחנות דלק פתוחות.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה תשובה?
חיים אורון
כן.
היו"ר משה גפני
אני אענה לך. יש הרבה דברים שאפשר לעשות גם מבחינה הגיונית, לא חילונית ולא דתית. יש המון דברים שאפשר לעשות. צריך לפתוח את הנושא של נישואים וגירושין. מי שרוצה דתי, דתי, מי שלא רוצה, שילך לרפורמים ויעשה הצגות. אפשר לפתוח את התחבורה הציבורית בשבת ומי שרוצה, שייסע, מי שלא רוצה, שלא ייסע. צריך שאנשים ייסעו במכוניות פרטיות? יש לי סדרה ענקית של דברים. הראש שלי הרי הוא ראש חילוני אלא שאני חרדי ואני מתגאה בזה. מבחינה חילונית, כל המגבלות האלה, אנחנו נמצאים בעידן מודרני ואין בעיה. אפשר ללכת על ההגיון שלך ובוא נלך אתו.


המשמעות של העניין היא לא זמן רב אלא זמן די קצר – אין לנו מדינה יהודית כאן ואין לנו מדינה בכלל ואני אומר לך מדוע. קודם כל, הטענה של הערבים צודקת. הם טוענים שאתה יושב על קרקעות שלהם, כולנו יושבים על קרקעות של הפלשתינאים. כמו שאתה לא מסכים ביהודה ושומרון, הם גם לא מסכימים בחיפה. מה אנחנו טוענים? אנחנו טוענים שזו המדינה של העם היהודי. זאת מדינה שניתנה לנו אלפי שנים קודם. אם אנחנו לא מדינה יהודית, אני לא יודע מה יהיה עם הנכדים שלך. אתה יודע, אני כבר מתחיל לחשוש מה יהיה עם הנכדים שלי. לא יהיה כאן שום סממן ושום צביון יהודי.


לכן אני בעד לאשר את הפנייה לרכבת.


אנחנו מצביעים.
חיים אורון
גפני, תחשוב בלילה על תשובה יותר טובה. יש לך. אתה מסוגל לתת תשובה יותר טובה מאשר לשלוח אותי.
היו"ר משה גפני
אני לא שולח אותך לשום מקום. מתגברת המגמה לחסל את המדינה הזאת.
חיים אורון
אם היה רב – אני לא רוצה לומר כאן מילה לא יפה – לא לב ולא ראש אלא אבר אחר, שהיה אומר שהוא רוצה מדינה יהודית והוא לא רוצה לשחק את המשחק העקום שעל הכביש מבאר שבע לתל אביב נוסעות מכוניות. הוא עוד יבוא פעם הרב הזה.
היו"ר משה גפני
תסלח לי, עם כל הכבוד, אם אתה מפעיל את הרכבת בשבת, המשמעות של העניין היא מאוד פשוטה: הם צריכים את המוסכים, הם צריכים את התיקונים, הם צריכים את כל הדברים ויש תגובת שרשרת. המשמעות של העניין היא שאדם ששומר מסורת, אדם ששומר שבת, לא יכול להתקבל לעבודה ואם הוא מתקבל לעבודה, הוא יהיה בדרג מאוד נמוך מכיוון שיצטרכו עובדים שיעבדו בשבת. אתה פותח את הכל ולא נשאר כאן זכר וסממן לשבת.
חיים אורון
אתם בונים עולם. זה בלוף.
היו"ר משה גפני
אתה צריך גם לחשוב בלילה. אני אומר לך שהיום הציבור הדתי במקומות רבים, לא רק הציבור הדתי אלא הציבור המסורתי ששומר שבת, שומר שבת ברמה הכי נמוכה של שמירת שבת, לא רוצה לעבוד בשבת, יש לו היום בעיה במקומות רבים להתקבל לעבודה.
חיים אורון
בזה אני שותף לך.
היו"ר משה גפני
מה אתה שותף? אתה אומר לי לפתוח גם את הרכבת בשבת. אתה מכניס עוד סקטור שלם לעניין בגלל שאם הרכבת עובדת בשבת, התחבורה הציבורית עובדת בשבת, הקיוסקים יעבדו בשבת, המוסכים יעבדו בשבת וכולי.
חיים אורון
לא יהיה נוסע אחד פחות. תקשיב טוב.
היו"ר משה גפני
אתה טועה בעניין הזה.
אמנון כהן
בכל העולם ביום ראשון סגורים וכאן סגורים בשבת.
היו"ר משה גפני
באופקים, בשבת בשעה 4 אחר הצהרים, עמד בתחנה יהודי עם כיפה, ואני מספר לך סיפור מהחיים וזה לא סיפור יחיד שלי. אני ירדתי אליו מהבית ושאלתי אותו מה הוא עומד. הוא אמר שאגד נוסע עכשיו, אז כבר לא שבת.


רבותיי, לאחר שקיבלנו הסברים ממנכ"ל הרכבת, אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 758 – אושרה פה אחד


אדוני המנכ"ל, אני מודה לך.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 763 ו-764
רביב סובל
במסגרת ההסכם הקואליציוני של סיעת ש"ס נותרו עוד 9 מיליון שקלים שלא חולקו והם מחולקים במסגרת הפנייה הזאת לצרכים שונים בתוך מערכת החינוך – לשעות לימוד למבוקר שאינו רשמי, הן לטובת תוכניות לזהירות בדרכים, לתוכניות לטיפול בפרוייקטים של חינוך מיוחד, תרבות יהודית.
היו"ר משה גפני
אני רואה שהם נתנו גם לחינוך העצמאי בגלל שיש ברוך גדול בנושא של החינוך המיוחד בחינוך העצמאי.
רביב סובל
אכן. מי שמקצה את המשאבים, זה משרד החינוך. אנחנו הקפדנו להכניס את זה בהתאם לפרופורציה.
היו"ר משה גפני
כן, השר נהרי אמר לי.
אמנון כהן
אנחנו תמיד מחלקים לכל המגזרים.
היו"ר משה גפני
לא, אל תיסחף. חבר הכנסת אמנון כהן, אל תיסחף בעניין הזה ואל תפתח פצעים.


על כל פנים, אתם עמדתם על זה. השר נהרי סיפר לי את זה ואני מודה לך ולו על העניין הזה.


זה פותר את הבעיה של החינוך המיוחד?
רביב סובל
אני חושב שכן. אלה המספרים שקיבלנו ממשרד החינוך.
היו"ר משה גפני
התקציב הזה הוא רק ל-2009. זאת אומרת, הוא לא ל-2010.
רביב סובל
תש"ע. לשנת הלימודים תש"ע.
היו"ר משה גפני
לחינוך העצמאי זה לא יספיק.
רביב סובל
אלה המספרים שקיבלנו ממשרד החינוך.
היו"ר משה גפני
שאלתי גם את השר נהרי. החינוך המיוחד עומד בפני קריסה. אני שאלתי לגבי החינוך העצמאי. תראה מה סופג ילד בחינוך החרדי. אמרו לי בחינוך העצמאי שהם מתנגדים להעביר את הכסף הזה מההסכם הקואליציוני. הרי יש חוק, אלה הרי ילדי שילוב, אלה ילדי חינוך מיוחד. מה זאת אומרת משרד החינוך לא מתקצב את זה? אני שאלתי את פינסקי, שאלתי במשרד החינוך, שאלתי אותו לפני חודש, פנו אלי מנהלי בתי ספר וגם עיריות. הוא אמר שבאמת הם עובדים על העניין הזה. מה זה עובדים על העניין הזה? הם מבקשים ממני שאני אדבר אתך. זאת אומרת, אתה שם לב? שואלים אותי בחינוך העצמאי למה זה מכסף קואליציוני. מה זה הדבר הזה?
רביב סובל
השאלה היא לא אם זה לא כסף קואליציוני או לא כסף קואליציוני.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך על העניין הזה.
רביב סובל
לא, אתה לא צריך להודות לי. זה כסף של ש"ס.
היו"ר משה גפני
לא משנה. אמרתי שאני מודה לשר נהרי ואני מודה ל-ש"ס.
אמנון כהן
לאלי ישי.
היו"ר משה גפני
הוא אמר לי לומר אלי ישי. בסדר. לאלי ישי. באמת, למה זה כסף קואליציוני?
רביב סובל
הסוגיה של הקצאת משאבים לחינוך המיוחד היא סוגיה בהחלט סבוכה מאוד כיוון שמצד אחד הצרכים הם תמיד גדולים הרבה יותר מאשר כמות המשאבים שניתן להקצות, כיוון שהקריטריונים הם מאוד מאוד גמישים והנטייה היום היא להשתמש יותר ויותר בפתרונות של חינוך מיוחד. לכן למשרד החינוך יש בעיה של, נקרא לזה, התאמה בין כמות המשאבים שהוא יכול להקצות לטובת החינוך המיוחד וזה לא רק במעיין החינוך התורני אלא בכלל במערכת החינוך.
היו"ר משה גפני
לא.
רביב סובל
כן. אתה יכול לבדוק. הבעיה הזאת קיימת בכלל.
היו"ר משה גפני
נכון, אבל כאן היא הרבה יותר חריפה.
רביב סובל
אני לא יודע אם זה יותר חריף או לא כי אין לי את כל הנתונים.
חיים אורון
אם זה יותר חריף, אתה אומר שבלי הכסף הקואליציוני הילדים בחינוך העצמאי מקופחים בחינוך המיוחד.
היו"ר משה גפני
אם לא כסף שעובר עכשיו, בתוך חודש, ואולי אפילו פחות, מפסיקים את ילדי השילוב.
חיים אורון
אני שואל שאלה אחרת. הטענה שלכם שאתם מקופחים, אפשר לקבל על זה נייר?
היו"ר משה גפני
בבקשה. אני אתן לך בתוך יום.
חיים אורון
השוואה בין שלושה ילדים בשלושה מקומות.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
חיים אורון
כי אז אני מציע לכם ללכת ישר לבית המשפט.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו לא נלך.
חיים אורון
למה לא תלכו?
היו"ר משה גפני
אנחנו לא סומכים על בית המשפט.
חיים אורון
אתם תלכו.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא נלך. אנחנו נקבל פסיקה של השופט חשין. קיבלנו פסיקה של השופט חשין שהילד החרדי לא צריך לקבל הזנה בגלל שהוא בחר חינוך אחר.
חיים אורון
פעם אחת אני מכיר עמדה השוואתית כזאת.
היו"ר משה גפני
אני אומר לחינוך העצמאי לא ללכת לבג"ץ.
חיים אורון
עשה אותה לא אחר מאשר שר המשפטים דהיום נאמן לפני שהיה נהרי של אז והמסמך הזה הוכיח שהם לא מקופחים.
היו"ר משה גפני
מי זה השר?
חיים אורון
נאמן.
היו"ר משה גפני
זה שאמר שהישיבות הם גנבים. תבוא אתי לפעילות יום אחד, ואתה תראה. תבוא ותראה על מה אנחנו מדברים. אנחנו המופלים, אפילו עוד לטובה.
חיים אורון
תעבירו את זה כבר. תעיז להצביע נגד.
היו"ר משה גפני
אלי, אני מבקש עד מחר לקבל נייר. אני רוצה לדעת השוואה בין הילד בחינוך המיוחד, בחינוך הממלכתי, לבין הילד בחינוך העצמאי. אני רוצה השוואה כספית לראות כי יש טענה בוועדת הכספים שהילד החרדי מקבל יותר. אני מבקש לקבל נייר עד מחר. שלום ולהתראות.
שי חרמש
מי זה אלי?
היו"ר משה גפני
מה איכפת לך?
שי חרמש
אני חבר ועדה.
היו"ר משה גפני
העוזר של השר נאמן. אני מכיר גם את הילדים. אני יודע על מי מדובר.
רביב סובל
אני לא אומר שאתם מופלים לטובה ואני לא אומר שאתם מופלים לרעה. אני רוצה רק לומר דבר אחד.
היו"ר משה גפני
דבר עם משרד החינוך ותשמע.
רביב סובל
בכל מערכת החינוך השמיכה היא קצרה במובן זה שהיכולות לספק את כל מגוון הרצונות בתחום החינוך המיוחד שרק הולכים וגדלים בשנים האחרונות בגלל כל מיני סיבות - יש כאן טרנדים מסוימים ברמה החינוכית - והם מקשים מאוד על משרד החינוך לענות על מכלול הצרכים בכלל מערכת החינוך. לכן המשרד לא מסוגל לענות על כל הבקשות שעולות מהשטח במובנים האלה והוא מקצץ בחינוך, למיטב ידיעתי גם בחינוך הרשמי וגם בחינוך העצמאי.
היו"ר משה גפני
מה שאתה אומר, נכון. בדקתי את זה ואני בעניין הזה הרבה זמן. זה נכון. כאן זה נעשה הרבה יותר גרוע.
רביב סובל
אפשר להביא את אנשי משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אני יכול גם להסביר את זה.


אתה צריך לבוא אתי לאלי, אתו דיברתי, שהוא מנהל בית ספר בחדרה ואתה תראה את הילדים ואתה תראה מה הוא מקבל.
חיים אורון
אני יכול להראות לך בית ספר אחר בחדרה ולא בזיסר אזרקה, ותשמע ממנהל בית הספר טענות מאוד דומות.
היו"ר משה גפני
אני יודע.
חיים אורון
יש לכם רוב.
היו"ר משה גפני
אתה מצביע בעד. אוי ואבוי אם אתה מצביע נגד.
יצחק וקנין
חיים, אל תצביע נגד.
היו"ר משה גפני
אתה מצביע נגד?
חיים אורון
תקשיב לי רגע. הבעיה הגדולה שלי היא - למה אני אומר את זה ולמה אמרתי את זה אתמול לליצמן שרביב מאוד תומך בו עכשיו – שאתם שותפים לזה שדופקים חלשים בחלשים, כל פעם במקום אחר, כי אתם לא מתייצבים יחד אתנו להגן על כל החלשים ביחד. כאשר אנחנו מדברים על חינוך מיוחד, על 100 מיליון שקלים, אתם לא מצביעים כי קונים אתכם ב-7,5 מיליון שקלים. אם הייתם אומרים להם אין, בלי תקציבים לחינוך המיוחד כולו, אין תקציב, היה גם לכם וגם לכולם.
היו"ר משה גפני
אני מסכים. אתה צודק במאה אחוזים.
אמנון כהן
זה דיון עקרוני.
חיים אורון
מה נשאר לי כאן? רק דיונים עקרוניים.
היו"ר משה גפני
בזה אתה ממש משכנע אותי. אני הולך בדרך הזאת אבל הם עוצרים אותי בדרך ואומרים לי שאני אדאג לעצמי. הם אומרים לי את זה. אני מנסה. באמת, אתה צודק ואני מסכים אתך במיליון אחוזים. כך אנחנו צריכים לנהוג. לאט לאט אני מקבל אומץ, אבל אז בא רביב סובל ומכניס לי נבוט על הראש ומשכיב אותי בחזרה. אני אצא מזה. אני מבטיח לך בעזרת השם. בלי נדר, אני אומר לך שאני יוצא מזה. אתה צודק מאה אחוזים. זה מה שצריך לעשות ואז אתם תלמדו. אנחנו יודעים להילחם.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 763 ו-764 – אושרו פה אחד


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים