ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/01/2010

חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
29
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

12.1.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 63

מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

יום שלישי, כ"ו בטבת התש"ע (12 בינואר 2010), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק לפיצוי פליטים יהודים מארצות ערב במסגרת תהליך השלום, התשס"ט-2009

של חה"כ נסים זאב (פ/1154)

הכנה לקריאה ראשונה
נכחו
חברי הוועדה: ליה שמטוב – היו"ר
טלב אלסאנע

נסים זאב

מרינה סולודקין
מוזמנים
אהרן מור

- מנהל אגף בכיר להשבת הרכוש היהודי, המשרד לענייני גמלאים

אורלי רחמיאן

- מח' רישום ותיעוד של זכויות יהודים מארצות ערב, המשרד לענייניגמלאים

מיור אדמון

- מ"מ מנהל האגף לקשרים בינלאומיים, משרד האוצר

מיכל גור אריה

- ס' מנהל מחלקת משפט בין לאומי, משרד החוץ

עמנואל מהל

- מנהל מחלקת קהילות יהודיות, משרד החוץ

לירון אדלר-מינקה

- ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רעות לונדין

- ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אורלי פישמן

- משרד ראש הממשלה

אורנה מזרחי

- אגף למדיניות חוץ במל"ל, משרד ראש הממשלה

משה זעפרני

- מפקח ארצי על מורשת קהילות ישראל, משרד החינוך

עירית נימן

- מנחה ארצית על מורשת קהילות ישראל, משרד החינוך

עו"ד אביבה ספרבי

- נציגת הלשכה המשפטית, הסוכנות היהודית

מאיר כחלון

- יושב ראש, הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

נחום גלבוע

- דובר, הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

צורי בן תורה

- נציג מזכירות, הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

יצחק דבש

- נציג מתנדב jjac, הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

יהודה בן יוסף

- נציג, הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

אליהו סלם

- נציג, הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

יהודה בן יוסף

- יו"ר הארגון הארצי של יהודי כורדיסטן בישראל

צבי גבאי

- מרכז מורשת יהדות בבל

סעדיה אנקרי

- חבר הנהלת עמותת יוצאי תוניסיה

לבנה זמיר

- יו"ר התאחדות עולי מצרים

עזי נגר

- יו"ר התנועה לפתרון בעיית הפליטים במזרח התיכון

רחל מכטינגר

- המרכז הבין תחומי הרצליה

אליעזר שוורץ

- מרכז מידע ומחקר, הכנסת
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי-רכלבסקי
רשמה וערכה
ס.ל. – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק לפיצוי פליטים יהודים מארצות ערב, במסגרת תהליך השלום, התשס"ט-2009

של חה"כ נסים זאב (פ/1154)
היו"ר ליה שמטוב
בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות והיום אנחנו שוב נפגשים ומדברים על הצעת חוק לפיצוי פליטים יהודים מארצות ערב, במסגרת תהליך השלום, הכנה לקריאה ראשונה. חוזרים לנוסח המקורי

המציע, חבר הכנסת נסים זאב, רוצה להתייחס.
נסים זאב
קודם כל אני מבקש מראשי הארגונים, שאנחנו מאוד מכבדים אותם, מעריכים אותם ומוקירים אותם, אני מודה להם ויותר ויותר מתפעל בישיבה, כשאני רואה אותם כל כך רציניים וכל כך נלחמים על המטרות שלשמן החוק הזה בעצם מובא לכנסת ישראל והובא גם בקריאה טרומית, אנחנו לא רוצים לבזבז את זמננו, אני אומר לכם את האמת, אין לנו הרבה זמן, אנחנו רוצים להיכנס לגופו של עניין, לא לחזור להיסטוריה ולכל הוויכוחים שהיו קודם לכן.

אני רק רוצה להזכיר לכם, בסיום הישיבה שעברה היה סיכום שמשרד המשפטים ינסה להרחיב, עד כמה שזה ניתן, בהסכמת ועדת שרים, ומה שוועדת שרים לא מוכנה, אנחנו בעצם ניצמד לחוק המקורי ולכן יכול להיות שאנחנו נעשה איזה שהם תיקונים קלים בנוסח החוק, שאין לזה השלכות, אין לזה משמעות של הרחבה, אבל בנושאים שיש הסכמה, וועדת שרים אכן הסכימה, ואנחנו נשמע את משרד המשפטים. אני הבנתי שלגבי יוצאי אירן יש הסכמה, אם זה נכון, אנחנו נוסיף את יוצאי אירן. אם האיסלם לא מקובל עליהם ורק להישאר צמודים ל'מדינות ערב', יישאר מדינות ערב ואירן. אני לא יודע, לא בקי, לא שמעתי, לכן אנחנו נלך לסיכום של הישיבה הראשונה, כשמשרד המשפטים הביא את דברו.
רעות לונדין
שתי ההצעות עלו לדיון לפני ועדת השרים שקיימה בהן דיון. שני הנוסחים נחו לנגד עיניהם והוועדה ביקשה בעצם לחזור לנוסח הקודם, זה שאושר בפעם הקודמת, עם אפשרות לשינויים.
נסים זאב
אם כך, כדאי שהיועצת המשפטית תתחיל להקריא את הצעת החוק ונראה מה מוסיפים, מה לא, ואחר כך את ההערות. אני אבקש ממר יצחק דבש לפני ההצבעה לומר מספר מלים וגם חברת הכנסת הנכבדה. בבקשה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הנוסח שמונח בפנינו היום הוא הנוסח המקורי, כולל המחיקה של סעיף 3(א) שהוסכמה עוד לפני ההצבעה בדיון המוקדם.

אני אומר מה הנושאים שצריך להידרש אליהם כדי לתקן את הנוסח. אחד, כמו שחבר הכנסת זאב אמר, הנושא של המדינות שעליהן החוק חל. ברגע שאנחנו כותבים 'מדינות ערב', יש מדינות כמו אירן, שמאחר ששום דבר לא מוגדר, יוצאות מגדר ההגדרה. אירן לא מוגדרת כמדינה ערבית ולכן עלינו להחליט האם, כמו בהצעה שלנו במקור, אנחנו מגדירים מה שנקרא מדינות איסלם ואז זה צפון אפריקה, המזרח התיכון והמפרץ הפרסי, או שמא אנחנו מפרטים ממש את המדינות מהן יצאו יהודים, אליהן אנחנו מתכוונים. בכל מקרה, בנוסח כמו שהוא כתוב היום אנחנו בעצם מוציאים החוצה את יהודי אירן.

הדבר השני זה הורדת ההתייחסות לאמנת הפליטים של האומות המאוחדות. משרד המשפטים, וזאת אחת ההערות שלו, רוצה להוריד מהנוסח המקורי התייחסות לאמנת הפליטים של האומות המאוחדות, ומציע לכתוב איזה שהיא הגדרה ספציפית של הרקע שבשלו יצאו היהודים מהמדינות האלה. כלומר לכתוב איזה שהיא הגדרה שלנו, יש לי כאן כמה הצעות לדיון, כיצד אנחנו מגדירים את הפליטים היהודיים. אם אנחנו לא מכניסים אותם לאמנת הפליטים, לא אומרים שהם יצאו כפליטים לפי האמנה, אז מה אנחנו כן כותבים? איך אנחנו צריכים בכל זאת להגדיר את האנשים האלה? למי אנחנו מתייחסים, מי האוכלוסייה? מה שכתוב כרגע שאלו אנשים שעלו ארצה מארצות ערב, אם היה שם מישהו ששהה שם שנה ובמקרה עלה משם ארצה? משפטית זה לא מסתדר.

הנושא השלישי זה הגדרת הרכוש, האם אנחנו משאירים את המלה 'רכוש', אם אנחנו מורידים את הסעיף של 'הממשלה תגדיר באופן מדויק את הרכוש', שזה עוד משהו שמשרד המשפטים רוצה להוריד מההצעה המקורית, האם אנחנו מתייחסים כאן לאיזה שהיא הגדרה של הרכוש.

אני חושבת שאלה הנקודות העיקריות שבנוסח, גם כמו שהוא, אנחנו צריכים להתייחס אליהן. לי יש הצעה, שלחתי אליכם אתמול אחרי הצהריים, לא קיבלתי לגביה תגובה, אבל בואו נשמע אם יש הצעות מטעם הממשלה.
מיכל גור אריה
אני מציעה שמשרד המשפטים יתחיל ואנחנו נוסיף.
נסים זאב
אז אולי אפשר להתחיל להקריא את הסעיף, גברתי, וכל הערה נשמע אותה.
מיכל גור אריה
אולי נתייחס להערות כסדרן, כפי שהצגת אותן. לגבי ההגדרה של 'מדינות ערב', הוצג בפני ועדת שרים הנוסח שמרחיב את זה גם למדינות האיסלם, כשהיה שם פירוש למה הכוונה. הוועדה בחרה להישאר עם הנוסח של מדינות ערב ולכן אנחנו כבולים לנוסח הזה ואנחנו לא יכולים להרחיב. עם זאת אנחנו מציעים גם לא להיכנס לפירוט של מדינה-מדינה, כדי כן להשאיר מרחב תמרון לממשלה להעלות את המדינות שהיא רואה לנכון.
נירה לאמעי רכלבסקי
אז זה אומר שאנחנו מוציאים כרגע את אירן מגדר ההצעה.
מיכל גור אריה
זה אומר שאנחנו מעדיפים להישאר עם ההגדרה של מדינות ערב כפי שהיא, מדינות ערב, כאשר זה משאיר לנציגי הממשלה את האפשרות להיכנס לפירוט כשהם ירצו ולהגדיר את זה כפי שהם ירצו בדיונים.
מרינה סולודקין
את רוצה חוק נפרד לגבי יהדות אירן? כי יהדות רוסיה לא יכולה לעמוד בצד ולא לראות שאירן נכללת. מה את מציעה?
נירה לאמעי רכלבסקי
'ארצות ערב' זה לא איזה מושג אוניברסלי שכולם יודעים למה הכוונה. זה לא כולל את אירן, ככל הנראה.
עמי מהל
מדינות ערב זה הגדרה מאוד ברורה, אלה המדינות ששייכות לליגה הערבית, נקודה. כל אותן מדינות ששייכות לליגה הערבית הן מדינות ערב, בין אם היו בהן יהודים ובין אם לא היו בהן יהודים. הרחבה לגבי אירן, היא הרחבה ספציפית שפה צריכה להתקבל החלטה, היא לא נדונה, יכול להיות שאנחנו צריכים לדון ספציפית האם להרחיב או לא להרחיב.
נסים זאב
הייתי מציע לקראת קריאה שנייה ושלישית, אם יש הסכמת ממשלה לגבי אירן, אפשר להוסיף.
מיכל גור אריה
אין הסכמת ממשלה לגבי אירן.
עמי מהל
אין הסכמה, אבל אפשר להשיג.
נירה לאמעי רכלבסקי
אין איזה רצון להוציא דווקא את אירן מהרשימה הזאת.
נסים זאב
אז בסדר, אנחנו לא מכניסים את אירן, נקודה. חבל על הזמן. אני רוצה להגיע להצבעה. אם אין הסכמת ממשלה לגבי אירן, לא ייכתב אירן.
מרינה סולודקין
אבל נעשה חוק נפרד, אנחנו מבטיחים.
נסים זאב
אפשר להביא את זה בקריאה שנייה ושלישית. אם נוכל לשכנע את הממשלה, אפשר להוסיף את זה בהסתייגות.
נירה לאמעי רכלבסקי
אתם מעדיפים שיהיה כתוב המדינות שמשתייכות לליגה הערבית?
עמי מהל
ברגע שאת כותבת 'מדינות ערב', אז את מתכוונת למדינות השייכות לליגה הערבית, וזה לא כולל את אירן.
מיכל גור אריה
בכל מקרה אני אזכיר שהחוק הזה דן בהעלאת הנושא במסגרת המשא ומתן לשלום במזרח התיכון, זה לא מסגרת שכרגע אירן היא חלק ממנה, להכניס את הדרישות האלה באותו משא ומתן יכול להוות בעיה.
נסים זאב
אני מסכים ונמשיך הלאה.
רעות לונדין
לגבי הנושא השני שעלה, של אמנת הפליטים. אנחנו מבקשים להוריד את ההתייחסות המפורשת לאמנת הפליטים וכן להגדיר את ה---
מרינה סולודקין
זה מסבך אותנו, נכון?
רעות לונדין
אנחנו מעדיפים להישאר בהגדרה אחרת, שלא מפנה ישירות לאמנה. אנחנו גם לא נוהגים לחוקק בצורה הזאת ששואבת לתוך החקיקה הישראלית אמנה על דרך האמנה.
נסים זאב
לא על פי. אם אני אומר 'כפי שקיים', משהו מקביל, אז זה לא על פי. יש הבדל אם אני אומר 'על פי האמנה', או 'כפי שקיים באמנת הפליטים', אני רוצה משהו שוויוני, משהו מקביל. אם זה מקובל עליכם.
רעות לונדין
אנחנו מעדיפים שלא יהיה אזכור מפורש של האמנה בחקיקה, אלא להגדיר בצורה אחרת בתוך החוק הזה מי האנשים שאליהם מתייחס החוק.
נסים זאב
איך את רוצה להגדיר?
נירה לאמעי רכלבסקי
אני הצעתי שתהיה הגדרה של פליטים יהודים מארצות ערב, אזרחי ישראל היהודים, מאחר שאתם מצמצמים את זה רק לאזרחי ישראל, שעזבו את ארצות הערב, שהיו מדינות תושבותם, כדי להדגיש שמדובר באנשים שישבו במדינות האלה, בין היתר על רקע רדיפתם מטעמי היותם יהודים והיותם חסרי הגנה מפני רדיפות אלה, כי אני חושבת שזה הכלל הרחב, שהם נרדפו כי היו יהודים ולא יכלו לקבל את הגנת המדינה, בעקבות ועובר להקמת מדינת ישראל ואשר הותירו בארץ מוצאם רכוש שהיה בבעלותם.
רעות לונדין
צריך להגיד קודם כל שהנוסח הזה עלול לצמצם את האוכלוסייה שעליה חלה הצעת החוק.
נירה לאמעי רכלבסקי
כתבתי 'בין היתר', 'ועזבו בין היתר על רקע רדיפתם מטעם היותם יהודים'.
רעות לונדין
אנחנו רוצים לבקש עוד קצת זמן בין משרדי הממשלה כדי לתאם נוסח שיהיה יותר מוסכם מבחינת פליט, שמצד אחד גם לא יצמצם ויפגע באוכלוסייה שעל זכויותיה מבקשים להגן בחוק הזה---
היו"ר ליה שמטוב
אבל אפשר שבקריאה ראשונה זה יעבור ובקריאה שנייה ושלישית...
נסים זאב
אפשר לשנות את הנוסח לקראת שנייה ושלישית. זה ייקח עוד חודשיים מינימום.
רעות לונדין
אנחנו מבקשים עוד מעט זמן כדי להתייעץ בנושא הזה.
נסים זאב
מה יש להתייעץ? יש קונצנזוס מבחינת ההבנה.
היו"ר ליה שמטוב
תמיד משנים מקריאה לקריאה. הכל בסדר, כשהצעת חוק עוברת בקריאה טרומית, אני עוד לא ראיתי שאותה הצעה הגיעה לקריאה ראשונה. תמיד משנים.
רעות לונדין
אנחנו רוצים להעיר עוד הערה. אנחנו מציעים, במקום להגביל את ההצעה לפליטים שעלו בעקבות הקמת מדינת ישראל, כמו שמוצע היום, פשוט להשאיר את זה פליטים שעלו ארצה מארצות ערב, ואז לא לתחום את זה בתקופה מוגבלת. זאת אומרת להרחיב את האוכלוסייה שעליה זה חל.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני לא הבנתי. אנחנו צריכים להגדיר פליטים.
רעות לונדין
לא, בהגדרה היום כתוב 'אזרחי ישראל היהודים שעלו ארצה מארצות ערב בעקבות הקמת מדינת ישראל'. ההגדרה בצורה הזאת מוציאה מתוכה את מי שעלה ארצה לפני הקמת המדינה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אמרנו בעקבות ועובר להקמת המדינה.
עמי מהל
עובר זה בסדר, אבל לא לפני.
נירה לאמעי רכלבסקי
עובר זה בתכוף לפני ובתכוף אחרי.
רעות לונדין
פשוט להשמיט את המלים 'בעקבות הקמת מדינת ישראל' ולהשאיר את זה 'שעלו ארצה'.
נירה לאמעי רכלבסקי
בסדר גמור.
נסים זאב
ההצעה של היועצת המשפטית בנושא של 'על פי אמנת הפליטים', אנחנו נצביע על הצעת הנוסח היום, אז אם יש לך הערה שאת חושבת שזה יכול לשנות מהותית מוועדת השרים---
רעות לונדין
אנחנו מבקשים שלא יופיעו המלים 'על פי אמנת הפליטים של האומות המאוחדות'.
נירה לאמעי רכלבסקי
את זה הבנתי, אבל אני קראתי משהו חלופי לזה. אני יכולה לתת לכם את זה בכתב, אם אתם צריכים לראות את זה.
רעות לונדין
אתם יכולים להקריא את ההגדרה המוצעת?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן. 'אזרחי ישראל היהודים שעזבו את ארצות הערב, שהיו מדינות תושבותם, בין היתר על רקע רדיפתם מטעמי היותם יהודים, והיותם חסרי הגנה מפני רדיפות אלה, ועלו ארצה ואשר הותירו בארץ מוצאם רכוש שהיה בבעלותם'.
משה זעפרני
אבל ההגדרה הזאת מצמצמת את הרכוש הקהילתי.
נירה לאמעי רכלבסקי
הרכוש כרגע לא מוגדר בכלל.
לבנה זמיר
להיפך, 80% לא היו... היו כולם בריטים, איטלקים, צרפתים.
משה זעפרני
אני מדבר על הרכוש.
נסים זאב
זה לא סעיף הרכוש, אדוני.
נירה לאמעי רכלבסקי
רכוש כרגע לא מוגדר בכלל בהצעה המקורית, זאת הסוגיה הבאה שאני העליתי שצריך להתייחס אליה.
מיור אדמון
המלה 'יהודים', את מתבקשת להוריד את 'אזרחי ישראל'. זה שהם יהודים ועזבו את ארצות ערב כתוצאה מזה, היא בסיפא של אמירתך, לא צריך לסייג את אזרחי ישראל---
קריאה
זה חשוב מאוד, מה שהוא אמר.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו מדברים גם על אזרחים מדתות אחרות שעזבו את מדינות ערב?
קריאה
לא, שלא באו רק לישראל, אם הבנתי אותו נכון. גם מי שלא עלה לישראל.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, הוא רוצה שלא יהיה כתוב 'אזרחי ישראל היהודים', אלא רק אזרחי ישראל---
קריאה
שנרדפו כיהודים ועלו ארצה. כאילו יש פה כפילות.
נירה לאמעי רכלבסקי
אתה אומר ש'יהודים' בהתחלה מיותר, מספיק נרדפו על עצם יהדותם.
נסים זאב
הכוונה ליהודים ממדינות ערב בלבד ושעלו ארצה.
רעות לונדין
לגבי ההגדרה, בשלב זה נראה לנו שזה מקובל. אם יהיה צורך לעשות תיקונים---
נסים זאב
אין בעיה. אז סעיף (א) מקובל, תוקן.
נירה לאמעי רכלבסקי
מבחינת רכוש, היתה כאן הערה, אני גם אמרתי שאם אנחנו מוחקים---
רעות לונדין
לעניין הרכוש, יש לנו שתי הערות. קודם כל בסעיף 3(ב) המוצע, אנחנו מציעים לשנות את הנוסח כך שייכתב שהממשלה תקבע את הגדרת הרכוש שייכנס למסגרת הדיון לפי סעיף קטן (ב).
נירה לאמעי רכלבסקי
כלומר כרגע אנחנו משתמשים במלה 'רכוש'. הכוונה היא בדרך כלל למיטלטלין ומקרקעין.
רעות לונדין
המלה רכוש כוללת בתוכה הרבה מאוד דברים ודווקא ההגדרה שתיכנס לפירוט עלולה לצמצם בסופו של דבר ולא להועיל.
נירה לאמעי רכלבסקי
דווקא זכויות קניין זה משהו הרבה יותר רחב מרכוש, רכוש בדרך כלל הוא מקרקעין ומיטלטלין.
רעות לונדין
ההגדרה של רכוש, אני מפנה אתכם למאמרו של רייך בנושא, כוללת זכויות רבות ומגוונות שאני לא רוצה למנות כאן, אבל היא כוללת גם דברים יותר מורכבים ממיטלטלין ומקרקעין. היא כוללת רכוש בהגדרה רחבה. ודווקא, אם ניכנס פה לפרטים ונתחיל למנות מה כן, זה עלול---
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו לא נוהגים בחקיקה לכתוב את המלה 'רכוש'. אנחנו נוהגים לכתוב בדרך כלל 'זכויות', ואם זה משהו שקשור לקניין, אז 'זכויות קניין'.
יהודה דבש
זה מה שהקונגרס קיבל. הקונגרס האמריקאי דיבר על זכויות, הוא לא דיבר על רכוש.
נירה לאמעי רכלבסקי
בדרך כלל בחקיקה מתייחסים למלה 'זכויות', לכן אני מעלה את זה.
רעות לונדין
המונח 'רכוש' כולל גם זכויות רכושיות.
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון, אבל זכויות זה באמת משהו... ברגע שמתכוונים לזכויות קניין, זה גם קניין רוחני, למשל.
נסים זאב
הנוסח היותר מקובל הוא יותר נכון.
טלב אלסאנע
אני לא הבנתי מדוע ההגבלה לגבי פליטים יהודים מארצות ערב. אם מדובר על פליטים יהודים, למה לא בכלל מי שהגיע מאירופה בעקבות מלחמת העולם השנייה? לדעתי זו אחת הסיבות המהותיות להקמת מדינת ישראל, הרדיפה באירופה, יותר מאשר, אם בכלל, היתה רדיפה במדינות ערב. למה ההגבלה רק ליוצאי מדינות ערב?

אני חשבתי שמדובר בעלייה, לא בגירוש, ולכן יודעים שבאו מתוך ציונות, מתוך עלייה, הם בחרו מרצונם הטוב. אז איך יכול להיות שהדבר הזה שבאים מתיישבים, גורמים לגירושם של הפלסטינים, וגם דורשים פיצוי. זה משהו מוזר. כמו 'הרצחת וגם ירשת', גם מגרשים, גם יוצרים פליטים וגם מבקשים פיצוי.
היו"ר ליה שמטוב
חבר הכנסת אלסאנע, חבל ש---
נסים זאב
אתה הופך את זה לפוליטי ואנחנו עכשיו---
טלב אלסאנע
זה לא פוליטי לחלוטין. ברמה המשפטית.
נסים זאב
זה פוליטי. יהודים נרדפו, נטבחו בארצות ערב ובאו לארץ ישראל.
טלב אלסאנע
לחלוטין לא, זה שקר וכזב. אתה יודע. זה שקר, לא היה ולא נברא.
נסים זאב
שקר? אז יש עדויות ויש---
טלב אלסאנע
בישראל היום יורים בחולון ויורים בראשון לציון ויש קטטות, גם ערבים, אז זה לא שונה.
נסים זאב
אז זה היה איזה שהיא התפרעות שכונתית?
היו"ר ליה שמטוב
חבר הכנסת טלב אלסאנע, אתה יודע שבמלחמת העולם השנייה הפליטים שברחו ממקום המגורים שלהם ברחו כי אם הם לא היו בורחים, אז הנאצים, או אותם מקומיים, יכלו פשוט להרוג אותם, והיום כשמדברים על זה, אחרי 70 שנה, כשמתחילים לדבר על זה, אומרים 'מה, היה דבר כזה?', פליטים? אלה שברחו? אז היה להם טוב.
טלב אלסאנע
סליחה, בואו נעשה את זה ברמה ההיסטורית. אני חושב שצריך להביא את ההיסטוריונים לפה כדי לבחון את הסוגיה הזו.
נסים זאב
היה פה דיון של חמש שעות, להעלות את כל הפוליטיקה הזאת.
טלב אלסאנע
שיִבחנו וגם---
נסים זאב
אתה לא תפריע לנו היום בוועדה, עם כל הכבוד לך.
טלב אלסאנע
תרשה לי. השאלה היא, מבחינת ההגדרה של פליטים, מדוע אך ורק ליוצאי מדינות ערב, כי זה יוצר איזה שהיא תחושה כאילו נרדפו רק במדינות ערב ולא נרדפו... אם מדובר ברדיפה, כאילו שרק נרדפו במדינות ערב.
נסים זאב
רצינו להרחיב את זה, משרד המשפטים לא אִפשר.
מרינה סולודקין
חבר הכנסת אלסאנע, זה חוק של חבר הכנסת נסים זאב. חוק עלינו, על יהדות ברית המועצות, אתה תעשה, בסדר? איך אנחנו עכשיו? ואני אעזור לך כמו שאני עוזרת לחבר הכנסת זאב.
טלב אלסאנע
אני מסכים איתך שנעשה ביחד. ביחד, חוק משותף, לכל הפליטים שנרדפו וגורשו, ללא הבדל דת. לא נגיד 'פליטים יהודים', כל פליט שגורש.
נסים זאב
יש כבר אמנת האומות המאוחדת, של הפלסטינאים. יש 130 החלטות. עכשיו אנחנו מגיעים להחלטה ראשונה, היסטורית, של יהודים שנטבחו וגורשו וגנבו וגזלו את רכושם.
טלב אלסאנע
נוריד את ההגדרה 'יהודים' ונדבר על פליטים באופן אוניברסלי. כל אדם.
נסים זאב
הגיע הזמן שהנושא הזה יעלה פה לדיון ואתה לא תפריע לי.
טלב אלסאנע
כל אדם, כל פליט. אני מבקש שלא נעשה איפה ואיפה, ולא נעשה אפליה והבחנה. אנחנו נדבר על פליטים, שגורשו ממולדתם ויש להם את הזכות---
נסים זאב
הוא רוצה להלאות אותנו פה בדברים, אל תתני לו. אני מבקש.
טלב אלסאנע
כל פליט, אם הוא גם יהודי, גם ערבי, שגורש ממולדתו. אנחנו נעשה את ההגדרה הזו ואז נהיה אמינים---
היו"ר ליה שמטוב
חבר הכנסת טלב אלסאנע, מהאוצר שלחו אותך, שאנחנו לא נצביע?
נסים זאב
לא, זה הטלוויזיה פה כאן.
טלב אלסאנע
החוק הזה לא מחייב, לא מחייב את סוריה, את מי מחייב החוק הזה?
נסים זאב
אני רוצה לומר, יש נוהל, היו פה דיונים, ישבנו פה שעות רבות---
טלב אלסאנע
מותר לשאול שאלה?
נסים זאב
תסלח לי, אנחנו באמצע הקראת סעיפי החוק.
טלב אלסאנע
אז יש לי הערה.
נסים זאב
תסלח לי רגע, באמצע הקראת סעיפי החוק. אם יש לך הערה לגבי הסעיף---
היו"ר ליה שמטוב
יש לך הסתייגות, אז---
מרינה סולודקין
נרשם בפרוטוקול.
נסים זאב
אתה תאמר את ההסתייגות שלך לסעיף עצמו ואם אתה רוצה לדבר על הפליטים הפלסטינאים, זה כרגע לא הדיון. זה לא הדיון.
טלב אלסאנע
אני לא מסכים עם ההגדרות שלך. אני לא מסכים עם הגישה שלך, יש לי דעה אחרת, אני רוצה לבטא אותה ואני רוצה שהיא תירשם בפרוטוקול.
נסים זאב
אז ביטאת אותה בישיבות ש---
מרינה סולודקין
זה נרשם, בסדר?
טלב אלסאנע
אני רוצה שיירשם בפרוטוקול.
נסים זאב
נרשם.
היו"ר ליה שמטוב
בואו נמשיך.
מיכל גור אריה
כמה הערות לסעיף 3(א) החדש, שהן מאוד קריטיות. אני אתחיל מההערה היותר חשובה בנושא של כביכול מתן מעמד שווה לפליטים הערבים שעזבו את רכושם, מיום הקמת המדינה ולפליטים היהודים. אני לא יודעת, ייתכן שחלקכם אינכם מודעים לעובדה שמדינת ישראל אינה מכירה בהיותם פליטים.
נסים זאב
זה ירד.
מיכל גור אריה
לא, לא ירד.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה סומן כמשהו שאנחנו---
מיכל גור אריה
זה צריך כמובן לרדת.
נסים זאב
זה ירד. אנחנו מודיעים לפרוטוקול שזה ירד.
מיכל גור אריה
כרגע זה מופיע וגם בתחילת הסעיף היינו רוצים לשנות את הנוסח ל'מדיונים בנושא במסגרת משא ומתן לשלום' ולהוסיף---
נירה לאמעי רכלבסקי
בלי במזרח התיכון?
מיכל גור אריה
זה כן. לא בכל דיון, ובלי להתייחס, שוב, לנושא של פליטים---
טלב אלסאנע
אז מה ההגדרה של אותו---
נסים זאב
רגע, תן לה לסיים.
טלב אלסאנע
אני רוצה לשאול אותה. מה, אתה יושב ראש ועדה? מה, אתה סדרן? מה אתה זה?
נסים זאב
אני לא יושב ראש ועדה, ואתה באת לפה להפריע.
טלב אלסאנע
מה זה כל הדבר הזה?
נסים זאב
אתה באת לפה פשוט להפריע.
טלב אלסאנע
לא, החוק כולו הפרעה. מה זה, לא ייחתם הסכם שלום, להיות משועבדים בגלל רדיפת הבצע השקרית הזאת?
נסים זאב
הורדנו את זה.
טלב אלסאנע
בלאו הכי יש הרבה שרוצים להכשיל את השלום. 'לא ייחתם הסכם שלום'---
מיכל גור אריה
בדיונים בנושא במסגרת משא ומתן לשלום במזרח התיכון---
נירה לאמעי רכלבסקי
אבל אז את מניחה שיהיו דיונים על הנושא. כלומר אם לא יהיו דיונים על הנושא, אז הממשלה בכלל לא תעלה את זה, ואם הממשלה צריכה ליזום את זה?
דנה גורדון
אז להוריד גם 'בנושא'.
מיכל גור אריה
הבעיה היא שלא בכל דיון ובכל מסגרת זה יהיה רלוונטי.
נסים זאב
לא 'בכל', הורדנו את ה'בכל'.
נירה לאמעי רכלבסקי
ברור שהכוונה לסבבי דיונים, וכולם יודעים שזה לא דיונים---
נסים זאב
במסגרת הדיונים, או במהלך הדיונים.
מיכל גור אריה
ואז אני מציעה להוסיף בסוף הסעיף, 'בהתאם לשיקול דעתה'.
נירה לאמעי רכלבסקי
אז למחוק את כל הרישא 'בכל דיון בנושא... הפלסטינאים', ולהשאיר 'במסגרת משא ומתן לשלום במזרח התיכון תעלה ממשלת ישראל לדיון את נושא הענקת פיצוי לפליטים יהודים מארצות ערב---
מיכל גור אריה
בהתאם לשיקול דעתה.
יצחק דבש
'בהתאם לשיקול דעתה', זה חסר משמעות. מה זה בהתאם לשיקול דעתה? שיקול דעתה לא הוכיח את עצמו 40 שנה.
טלב אלסאנע
מה זה בכל משא ומתן? היה לא רק משא ומתן, היה הסכם עם מצרים, למה לא הועלה העניין? היה הסכם עם מצרים.
עמי מהל
הוא הועלה, תקרא את ההסכם.
טלב אלסאנע
היה הסכם עם ירדן, למה לא נכנס הסעיף הזה?
עמי מהל
תקרא אותו, רק תקרא את הסכם.
נירה לאמעי רכלבסקי
אף אחד לא אומר לה באיזה דיון.
טלב אלסאנע
היה הסכם אז, החוק הזה לא היה קיים בלאו הכי.
עמי מהל
יכול להיות באמת שכדאי להרחיב את זה גם לאז.
טלב אלסאנע
אז לבטל את ההסכם ולפתוח אותו מחדש.
עמי מהל
לא.
טלב אלסאנע
זה רעיון טוב, אז כל ההסכמים צריכים להיפתח מחדש ולהתחיל את הדיון מהתחלה.
נסים זאב
תן לנו לדבר על הסעיף, תפסיק להפריע לנו. באמת.
היו"ר ליה שמטוב
הוא לא מפריע.
טלב אלסאנע
החוק הזה מפריע. חוק הפרעה לתהליך השלום, כך צריך להגדיר אותו.
נסים זאב
תן לנו לסיים, אחר כך אני אתווכח איתך בחוץ על מה שאתה רוצה. אבל בוא נסיים את הסעיף.

מקובל עלינו, זה לא מצמצם, מה שהיא אומרת.
נירה לאמעי רכלבסקי
לשיקול דעתה? אני חושבת שאם אנחנו משאירים את זה כל כך רחב, במסגרת משא ומתן לשלום במזרח התיכון, תעלה ממשלת ישראל לדיון את נושא הענקת פיצוי לפליטים יהודים מארצות ערב על אובדן רכוש, אני חושבת שזה משאיר לה שיקול דעת להעלות את זה באיזה שלב שהיא תרצה. אחרת, אז למה החוק?
מיכל גור אריה
אנחנו באמת רק לא רוצים להיות במצב שבו בכל פגישה---
נסים זאב
לא בכל פגישה, הורדנו 'בכל דיון'.
טלב אלסאנע
כל משלחת למשא ומתן שתלך לאנשהו תיקח את הצעת החוק הזו ולפני שתדבר, תגיד להם 'הנה החוק, כאן מתחילים'.
נסים זאב
כי זו הצעת חוק של כנסת ולא של ממשלה. עם כל הכבוד.
מיכל גור אריה
אנחנו ניקח את הנוסח הזה כמות שהוא ואם באמת תהיה בעיה, אז ---
נסים זאב
אנחנו לא מוסיפים 'בהתאם לשיקול דעתה'.
טלב אלסאנע
שאלה לנציגת משרד המשפטים, אני רוצה לשאול, על פי יוזמת הליגה הערבית, שאני מקווה שתהיה בסיס למשא ומתן, הרי מדובר על נורמליזציה עם כל מדינות ערב. יש את הוויכוח והמשא ומתן הוא עם סוריה ועם הפלסטינים. עכשיו רוצים, למשל, לקיים נרמול יחסים עם עירק, אז ישראל תגיד לעירקים 'לא תהיה נורמליזציה אם ובמידה, אלא לאחר שיושבים ומקיימים...', זאת אומרת החוק הזה ימנע שיהיה נרמול יחסים בין ישראל למדינות ערב? אני לא מבין, כי אין סכסוך בין עירק לישראל, אין סכסוך בין מרוקו לישראל, ולכן זה לא רלוונטי לאותן מדינות מהן הגיעו היהודים. המשא ומתן הוא רלוונטי לפלסטינים שלא גירשו פליטים, הם גורשו בעצמם. המשא ומתן לשלום הוא רלוונטי רק לגבי הפלסטינים שהם אלה שגורשו, והוא גם רלוונטי לגבי הסורים, שאני הייתי בסוריה ונפגשתי עם הנהגת הקהילה היהודית הסורית שם, והם חיים נהדר.
נסים זאב
נופת צופים.
היו"ר ליה שמטוב
כמה משפחות יש שם? שתיים?
טלב אלסאנע
יש להם דרכון אמריקאי ויש להם דרכון סורי, ומי שרוצה לחזור---
יצחק דבש
כמה יהודים יש שם?
נסים זאב
אני מבקש, אני רוצה להצביע ולהמשיך.
טלב אלסאנע
---מתוך רצון טוב וחופשי.
יצחק דבש
כמה יהודים?
היו"ר ליה שמטוב
רבותיי.
טלב אלסאנע
זה בגלל כל התעמולה הציונית שגרמה לדבר הזה. הם היו חיים יותר טוב מאשר בישראל. תאמין לי. גם היהודים שעלו מעירק, הם היו חיים נהדר.
היו"ר ליה שמטוב
חבר הכנסת, יש עוד ועדות.
טלב אלסאנע
---מתגעגעים לחזור לבצרה ובגדד. כיף היה.
היו"ר ליה שמטוב
טוב, זהו. בבקשה, בואו נתייחס לנוסח.
נסים זאב
כי שם הסונים טובחים את השיעים והשיעים את הסונים, אנחנו מאוד מתגעגעים לראות את זה בעיניים. את השנאה הערבית העצמאית.
טלב אלסאנע
זו תעמולה שקרית.
נסים זאב
אתם יש לכם זכות להיות במדינת ישראל, זכית להיות פה, תחת הדגל של מדינת ישראל. של הציונות. אתה גדל כמו בן אדם.
טלב אלסאנע
אתה באת מעירק? אתה יכול לחזור לשם. אתה פליט? אתה הגעת בתור פליט? העירקים מזמינים אותך---
נסים זאב
אם היית במדינה שלך, היו טובחים אותך מזמן.
היו"ר ליה שמטוב
אז אנחנו מסכימים עם משרד החוץ ואנחנו ממשיכים לקרוא ואני מתכוונת להצביע היום, בגלל זה אל תפריעו לנו.
מיור אדמון
'בהתאם לשיקול דעתה', יש מרחב גדול מאוד של נושאים---
היו"ר ליה שמטוב
כבר אין.
מיור אדמון
אני בכל זאת מבקש לומר דברים מאוד בקצרה. יש מרחב מאוד גדול של נושאים, לא כל הנושאים מתאימים להעלאתו של הנושא, ולכן כשנאמר 'בהתאם לשיקול דעתה', מתכוונים לנושא. לדוגמה , אם אתה דן בנושא של מים ונושאים אחרים, אתה לא דן על נושא של פליטים.
קריאה
זה לא 'בהתאם לשיקול דעתה', זה בהתאם לנושא הדיון.
נירה לאמעי רכלבסקי
לכן נאמר במסגרת, אם אנחנו מכניסים כאן 'לפי שיקול דעתה', מבחינה משפטית זה שומט את כל הבסיס מהחוק הזה, כי כל הרעיון זה שבאיזה שהיא מסגרת של עשרים השנה הבאות שידונו בתהליך השלום, מתי שהוא, בנקודת זמן של חמש דקות, מישהו יעלה את הנושא הזה. זה המינימום שמדינת ישראל מתבקשת לעשות בחוק הזה. 'לפי שיקול דעתה' מוריד את האפשרות שידונו בזה.
נסים זאב
ממתי הכנסת מכתיבה לממשלה איזה סוגיות להעלות ואיזה סוגיות הן חשובות לה?
מיור אדמון
כתוב 'בכל נושא', בנושא הפליטים, כתוב פה מפורשות, לא בנושא המים, כתוב פה בנושא הפליטים.
עזי נגר
בנושא המים הוכחתם את עצמכם, אנשי משרד האוצר. בשביל זה אין התפלה. אז בוא, תירגע.
נסים זאב
רבותיי, זה לא ויכוח.
נירה לאמעי רכלבסקי
3(ב), לגבי הרכוש, אני אבקש מעורכת דין רעות לונדין להקריא שוב את ההגדרה של משרד המשפטים.
רעות לונדין
אנחנו מציעים שהנוסח יהיה 'הממשלה תקבע את הגדרת הרכוש אשר ייכנס למסגרת הדיון לפי סעיף קטן (ב) לעיל'.
נירה לאמעי רכלבסקי
אוקי. עכשיו אני חוזרת רגע לסעיף 1, למען הסדר הטוב של הניסוח. סעיף 1 יכלול את המטרה בשתי שורות; 'מטרתו של חוק זה לשמור על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים מארצות ערב, במסגרת משא ומתן לשלום במזרח התיכון'. ואחר כך אנחנו כבר מגדירים את הפליטים.
מאיר כחלון
למה לא מוסיפים את הדבר הכי חשוב, 'בהתאם להחלטת הקונגרס האמריקאי', שהיתה החלטה שווה האומרת, מה שיגיע לפליטים הערבים, יגיע לפליטים יהודיים.
נסים זאב
זה הוויכוח של הממשלה, ששם הדעה הרבה יותר רחבה, גם לגבי המדינות, לאו דווקא מדינות ערב. הממשלה מתנגדת.
מאיר כחלון
הממשלה מתנגדת, כי יש לה כלי שהיא יכולה להשתמש בו והיא לא משתמשת בו.
נסים זאב
בסדר, זו בעיה של הממשלה.
מאיר כחלון
יש גם כסף ויש גם החלטה, ולא משתמשים בה.
נסים זאב
בסדר, אז זו בעיה, לקראת קריאה שנייה ושלישית ייתכן שאנחנו נוכל להוסיף את זה.
טלב אלסאנע
אני מבקש בהגדרת של הסעיף הזה שציינת את הזכות לפיצוי בנוסף לזכות השיבה.
נירה לאמעי רכלבסקי
להכניס הסתייגות?
נסים זאב
לא הסתייגות עכשיו. זה לא בשלב של הסתייגות.
טלב אלסאנע
אבקש לשמוע מיוזמי הצעת החוק, אולי יסכימו שעומדת לזכותם זכות לפיצוי או זכות לשיבה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אם תעביר לי את זה בכתב, זה יישמר לשנייה ושלישית.

אני יכולה להקריא את הצעת החוק?
היו"ר ליה שמטוב
כן, בבקשה.
נירה לאמעי רכלבסקי
(מקריאה): הצעת חוק לפיצוי פליטים יהודים מארצות ערב במסגרת תהליך---
רעות לונדין
צריך רק לשנות בהתאם גם את הכותרת של הצעת החוק.
נירה לאמעי רכלבסקי
מה? הצעת חוק לפיצוי פליטים יהודים מארצות ערב במסגרת תהליך השלום.
רעות לונדין
אפשר לשנות את זה ל'הצעת חוק להעלאת נושא הפיצוי'.
נסים זאב
להעלאת?
נירה לאמעי רכלבסקי
לדיון בנושא.
נסים זאב
למה? היהודים לא היו פליטים? זה לא מוגדר בחוק ש... הלוא אנחנו מדברים על יהודים פליטים שברחו עקב---
טלב אלסאנע
הם עלו, לא בר... אז תבטלו את משרד העלייה.
נסים זאב
תן לי לדבר, תן לי להבין.
טלב אלסאנע
הם עלו או ברחו? אני רוצה להבין אם עלו או ברחו.
קריאה
גורשו.
נסים זאב
גורשו, עלו וברחו, הכל היה ביחד.
טלב אלסאנע
אז הם יכולים לחזור, אם מישהו גורש.
נסים זאב
אז יש ויש.
עמי מהל
כבר לא רוצים.
נירה לאמעי רכלבסקי
(מקריאה): הצעת חוק לדיון בסוגיית הפליטים היהודים מארצות ערב במסגרת תהליך השלום.

1. מטרתו של חוק זה לשמור על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים מארצות ערב, במסגרת משא ומתן לשלום במזרח התיכון.

2. בחוק זה –

"פליטים יהודים מארצות ערב" – אזרחי ישראל שעזבו את ארצות ערב שהיו מדינות תושבותם---
נסים זאב
היהודים.
נירה לאמעי רכלבסקי
הורדנו את זה, כי אחר כך מתייחסים ליהדות. אמרנו שלא צריך לחזור על זה.
מיור אדמון
מדובר בפליטים יהודים מארצות ערב, את לא צריכה לחזור על זה.
נירה לאמעי רכלבסקי
(מקריאה): אזרחי ישראל שעזבו את ארצות ערב שהיו מדינות תושבותם, בין היתר על רקע רדיפתם מטעמי היותם יהודים והיותם חסרי הגנה מפני רדיפות אלה ואשר עלו ארצה והותירו בארץ מוצאם רכוש שהיה בבעלותם.
טלב אלסאנע
ומוגדרים כפליטים על פי אמנת הפליטים של האומות המאוחדות, מבוטלת? הסעיף הזה מבוטל?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן. כרגע.
טלב אלסאנע
אתם רוצים לעשות הגדרה חדשה לפליטים? ההגדרה של האומות המאוחדות לא מקובלת?
נירה לאמעי רכלבסקי
הם נכנסים, דרך אגב, להגדרה.
טלב אלסאנע
אז למה לא משאירים את הסעיף של האו"ם?
נירה לאמעי רכלבסקי
כי מדינת ישראל לא קיבלה את האמנה הזאת, על כל סעיפיה.
טלב אלסאנע
אני מדבר על סעיף ההגדרה, למה לא מקבלים את זה?
נירה לאמעי רכלבסקי
היהודים האלה יצאו כפליטים. זאת אומרת, בסופו של דבר יש להם מדינה כרגע שמגנה עליהם, אבל בעת יציאתם הם הפכו לפליטים.
טלב אלסאנע
אז הם אינם פליטים על פי הגדרת האמנה הזו.
נירה לאמעי רכלבסקי
מבחינת ההגדרה של האמנה, רדיפה מטעמי דת והיותם חסרי הגנה, זה שני תנאים שיש באמנה. הכנסתי אותם מתוך האמנה.
טלב אלסאנע
יש עכשיו פליטים מסוג חדש?
נירה לאמעי רכלבסקי
לא, זה עדיין פליט לפי האמנה---
טלב אלסאנע
אם ההגדרה חלה עליהם, אז למה לא לאמץ את ההגדרה של האומות המאוחדות?
נירה לאמעי רכלבסקי
כי האמנה מדברת בין היתר על רדיפות או מטעמי דת, או מטעמי גזע, או מטעמי---
טלב אלסאנע
כי הרי אומרים שהם נרדפו מטעמי דת.
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון, מטעמי היותם יהודים, זה טעמי דת, פשוט כאן---
טלב אלסאנע
לא, לדעתי ההגדרה כאן יוצרת סוג חדש להגדרה של פליטים שלא מוכרת בעולם, ולכן מדוע, אם הם פליטים, צריך לאמץ את ההגדרה של האמנה של האומות המאוחדות.
נירה לאמעי רכלבסקי
בכל מקרה מדובר כאן בחוק של מדינת ישראל. מדינת ישראל מחזיקה---
טלב אלסאנע
הרי החוק הזה אמור לחול לא רק על מדינת ישראל. המטרה של החוק הזה, בסופו של דבר, הוא בסיס למשא ומתן, זאת אומרת תהיה לו השפעה על תהליך השלום, תהיה לו השפעה על מדינות אחרות.
נירה לאמעי רכלבסקי
אבל הוא מחייב רק את מדינת ישראל. הוא מחייב את מדינת ישראל להעלות את הנושא לדיון. אנחנו לא יכולים לחייב מדינות אחרות.
טלב אלסאנע
זה ברור לי, אבל יש לו השלכות לגבי---
נירה לאמעי רכלבסקי
המדינה תחליט אם היא רוצה ליישם את זה ולהעלות את האמנה.
מרינה סולודקין
קודם כל טוב שיש, בגלל זה החוק, ודבר שני, אנחנו כאן ריבונים.
נירה לאמעי רכלבסקי
למדינה יש גם יד חופשית להחליט איך היא מיישמת את החוק הזה.
טלב אלסאנע
מה האהבה הזו לחבר הכנסת נסים זאב? לאט לאט.
מרינה סולודקין
זה הכרחי, מה שהוא עושה.
נירה לאמעי רכלבסקי
(מקריאה): 3. (א) בדיונים במסגרת משא ומתן לשלום במזרח התיכון תעלה ממשלת ישראל לדיון את נושא---
מיכל גור אריה
לא הורדנו 'בדיונים'?
נסים זאב
לא, במקום 'בכל דיון', 'בדיונים'.
נירה לאמעי רכלבסקי
אפשר גם רק 'במסגרת', זה לא משנה.
(מקריאה)
במסגרת משא ומתן לשלום במזרח התיכון, תעלה ממשלת ישראל לדיון את נושא הענקת פיצוי לפליטים יהודים מארצות ערב, על אובדן רכוש.

(ב) הממשלה תקבע את הגדרת הרכוש אשר ייכנס למסגרת הדיון לפי סעיף קטן (א).
נסים זאב
הורדנו את 3, אבל בדברי ההסבר נשאר כפי שהוא.
יצחק דבש
אפשר לשאת כמה דברים לפני שאתם מצביעים? רק שלושה-ארבעה משפטים לפני שאתם מצביעים.

קודם כל, בדברי ההסבר, היות וכולם עורכי דין מדופלמים, אבל קצת ללמוד את המאטריה, לא היו מיליון וחצי יהודים במדינות ערב, היו 856,000, אף אחד לא טרח לתקן את זה. החלטת הקונגרס 185 לא התקבלה בפברואר 2008, היא התקבלה באפריל 2008. יש פה הרבה הרבה עורכי דין, עם מעט---
נירה לאמעי רכלבסקי
ברגע שזה עובר לקריאה ראשונה, דברי ההסבר האלה מתייחסים להצעה---
נסים זאב
הכל משתנה.
יצחק דבש
אבל הם מהותיים, לא היו מיליון וחצי יהודים, היו 856,000.
נסים זאב
זה מתוקן, כבר דיברנו על זה.
יצחק דבש
נמשיך הלאה. אני מזכיר לכם, ראשי הארגונים, שזה כל צפון אפריקה, המזרח התיכון, המפרץ הפרסי, ביקשו מספר דברים;

ביקשו בנושא החינוך, אתם רואים את הכשלים של החינוך, 60 שנה לא מסבירים את הנושא, אזרחי ישראל לא מכירים את הנושא.

ביקשנו להכניס את זה למורשת, כולם יודעים שקרתה השואה, אף אחד לא יודע שקרה גירוש ספרד 2, ראיתם את התוצאות היום.

ביקשנו הנצחה, ולא מורשת. מורשת זה הרמב"ם, מורשת זה התלמוד הבבלי, זה לא אותו דבר. קרה פה אירוע חד פעמי בתולדות עם ישראל, כמו גירוש ספרד, כמו אינקוויזיציה, כמו דברים אחרים. אנחנו ביקשנו הנצחה של אירוע ספציפי. החלטתם לא לקבל את זה, להכניס את זה לחוק המורשות, זכותכם, אבל זה לא הנושא.

ביקשנו בנושא זכויות, לא רק רכוש. שפגעו למישהו במבנה המשפחה, פירקו לו את כל תפיסת העולם שלו, זה לא רק כסף, זה הרבה מעבר לכסף.

ביקשנו בתי כנסת, בתי קברות, בתי חולים, זה הרבה מעבר. חבר הכנסת הנכבד פה, חשוב שיידע שהיו מאות קהילות יהודיות במזרח התיכון, מאות, 2,500 שנה, 1,000 שנה לפני ייסוד האיסלם, זה לא נועד לפגוע באיסלם, זה נועד ל---
טלב אלסאנע
אני ראיתי איך שהם משפצים את המקומות הקדושים ליהודים בסוריה---
יצחק דבש
תן לי לסיים, בבקשה.
טלב אלסאנע
גם הייתי בתימן וראיתי, גם בטוניסיה, וראיתי איך מקפידים לשמור על המקומות---
מאיר כחלון
אתה ראית מה שעשו בלוב? שחרשו את כל בית הקברות?
טלב אלסאנע
אני לא הייתי בלוב.
מאיר כחלון
אז תלך ללוב ותראה, חרשו את כל בית הקברות.
היו"ר ליה שמטוב
ויכוחים אחרי הוועדה.
טלב אלסאנע
אני ראיתי בטוניסיה, הייתי בתימן, ראיתי בסוריה וראיתי במצרים. צריך להציג את העובדות.
קריאה
תן לנו בבקשה לגמור. אנחנו לא חברי כנסת, אנחנו לא יודעים את זה. תן לנו לגמור.
טלב אלסאנע
אבל צריך לציין את העובדות.
יצחק דבש
אנחנו לא באנו להתנצח, אנחנו מובילים לכיוון ספציפי של קרן בין לאומית שתפצה את שתי אוכלוסיות הפליטים, זה הכיוון שלנו. אנחנו לא באים להמשיך את המלחמה, אנחנו רוצים להפסיק את המלחמה, שיפצו את שתי אוכלוסיות הפליטים.

אבל אני רוצה לחדד מה חסר פה בחוק, וזה חשוב שייכנס לראש של כל מי שנמצא פה. מה שחסר פה בחוק זה היהודים שלא עלו ארצה. אני מזכיר לכם, הם לא עזבו, לא את מרוקו ולא את תימן ולא את סוריה, ולא את כל המדינות שציינו, סתם כי התחשק להם. היה להם 2,700 שנה לעזוב את המדינות האלה, הם עזבו אותן כי הוקמה מדינת ישראל, אז הם קיבלו עונש בגלל שהוקמה מדינת ישראל. עכשיו מדינת ישראל באה ואומרת, 'אני מתייחסת רק לאזרחי מדינת ישראל', השליש שלא עלה ארצה, הוצאתם אותו מהחוק, זה כמו להגיד שמדינת ישראל היא לא מדינת העם היהודי. זו משמעות ההחלטה שאומרת שאתם דואגים רק לאזרחי ישראל. אני מציין את זה כי אולי בין קריאה ראשונה לשנייה לשלישית, אתם תחשבו על זה עוד פעם. מדינת ישראל לא יכולה להחליט שהיא מטפלת ביהודי רוסיה, רודפת אחרי אייכמן לארגנטינה כי פתאום יש לה זכות שיפוט שם, כי זו מדינת העם היהודי, והשליש שלא עלו ארצה, התמזל מזלם, או הורע מזלם, אני לא יודע מה, הלכו למדינה אחרת, פתאום אנחנו לא אחראים עליהם. זו נקודה אחת מאוד משמעותית לשים לב.
מרינה סולודקין
אולי ממשלת צרפת וארצות הברית, אחראים שהם באו בלי רכוש, ואלה יחסים דו צדדיים בין הממשלות האלה.
יצחק דבש
לא, אני חושב שהפתרון הוא הרבה יותר פשוט, הפתרון הוא איל"ר, הפתרון הוא הסוכנות, לא הממשלה, אבל יש גופים, מדינת ישראל יודעת לטפל בזה, כמו שטיפלנו בנושא השואה. תזכרו, הוצאנו פה את הצאצאים, הפלסטינאים הכניסו כל ילד ונכד ובן של נכד בסברא ובשתילה, 750,000 פליטים פלסטינאים, היום זה 4.5 מיליון. אם אתם חושבים שבזה שאנחנו נעצום את העיניים יהיה לילה עכשיו, אז אתם משלים את עצמכם. כל העולם סופר 4.5 מיליון פליטים, לא יעזור למדינת ישראל איך שהיא תסתכל על זה וגם זה אינטרס שלנו לשקם את הפליטים, כי אם לא נשקם את הפליטים, החמאס, החיזבאללה, כל גוף קיצוני שרוצה שהמלחמה תמשיך פה עוד 50, 100, 200 שנה, יילך למקומות האלה, ייתן להם טיפת חלב, יספר להם על 40 בתולות והמלחמה תימשך ותימשך ותימשך. יש לנו אינטרס אסטרטגי לייבש את מחנות הפליטים בצורה קונסטרוקטיבית, וזה על ידי הקמת קרן בין לאומית, כמו שהציע קלינטון, שתשקם הן את הפליטים הפלסטינאים והן תיתן פיצוי לפליטים היהודים ממדינות ערב. המטרה האסטרטגית, תזכרו, היא בסופו של דבר לשקם את הפליטים הפלסטינאים, אנחנו לא רוצים להמשיך את המלחמה איתם, אנחנו רוצים להפסיק אחת ולתמיד את המלחמה.
מרינה סולודקין
אולי זה נגד רצונם?
יצחק דבש
יכול להיות שזה נגד רצונם, יכול להיות שזה נגד רצונה גם של הממשלה, אני לא יודע. אני אומר לכם מה מטרתנו שלנו.

אני רוצה לסיים רק בדבר אחד, לפני שהולכים להצבעה. כשאנחנו מדברים על מורשת, אנחנו מדברים על מורשת, תזכרו, אנחנו מדברים פה על אירוע חד פעמי בתולדות העם היהודי. לא ייתכן ש-900,000 איש נעלמים מבמת ההיסטוריה, זה לא קורה סתם. מדברים פה על עלייה, אני חושב שחלק באמת עלו, מדברים פה על שיקולים דתיים, חלק באמת באו משיקולים דתיים, אבל אני רוצה להזכיר, בית המקדש השני הוקם ויהודים לא עזבו את בבל. לפי ההיגיון הזה, יהודי אמריקה היו כולם צריכים לעלות ארצה, כי כולם הרי ציונים. אנשים לא עוזבים זקנים, בתי קברות של ההורים, רכוש רב, לא עוזבים תוך עשר-עשרים שנה הכל, מכאן שקרה פה אירוע היסטורי, חד פעמי, בגלל הקמת מדינת ישראל. אפשר להתנצח אם מדינת ישראל זה דבר טוב, לא טוב, בסופו של דבר, העם היהודי נזרק ממפת אירופה, הוא נזרק מהמזרח התיכון, מהמפרץ הפרסי, מכל האזורים הוא נזרק והוא התרכז בשני מקומות, במדינת ישראל ובצפון אמריקה.

כרגע יש כאלה שמנסים לשלול את הלגיטימיות של מדינת ישראל, לא התקיימה השואה, הם טוענים, לא היה פה בית מקדש שני, והם גם טוענים כמובן שלא היו יהודים במדינות ערב. אם אנחנו עכשיו משתפים איתם פעולה בצורה שהממשלה החליטה לשתף איתם פעולה, אז ודאי שאנחנו עוזרים להם לטיעון שאין פה הצדקה למדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, ועל זה אנחנו נלחמים, לא פחות מאשר על הרכוש ועל הזכויות. ובזה סיימתי.
היו"ר ליה שמטוב
תודה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני רוצה רק לציין שבדברי ההסבר אנחנו נציין שלקראת קריאה שנייה ושלישית נדון שוב בסוגיה של המדינות שנמצאות בהגדרה של החוק, בהגדרת הפליטים, בנושא של רכוש מול זכויות ובהגדרה של מושאי החוק, אם זה אזרחי ישראל בלבד, או יהודים. סוגיות שעלו, ואנחנו נדון בהן לקראת---
רעות לונדין
כל ההערות שהיו כאן צריכות להשתקף גם בדברי ההסבר. לא הערנו לגופם של דברי ההסבר, אבל אם תרצו ל---
נירה לאמעי רכלבסקי
דברי ההסבר מתייחסים לנוסח החוק בלבד.
רעות לונדין
והם מצריכים תיקונים בהתאם למה שנאמר כאן.
נירה לאמעי רכלבסקי
ברור. דברי ההסבר מהטרומית לא קשורים לקריאה ראשונה.
רעות לונדין
וגם ייתכן שלגבי מה שדיברנו, על שיקול דעת הממשלה, ייתכן שכן נרצה להכניס תיקון.
טלב אלסאנע
ברשותך, תגובה למה שאמר---
היו"ר ליה שמטוב
לא, לא, לא.
טלב אלסאנע
משפט אחד. נאמרו דברים, ולדעתי, לצורך הצדק ההיסטורי, צריך לציין את העובדה שדווקא דור הזהב של היהדות היה בתקופת השלטון המוסלמי בספרד והגירוש מספרד היה גם גירוש של מוסלמים ויהודים ביחד, ולכן אי אפשר להגיד שתמיד חייבים להכניס כאילו מה שעושה המערב ואירופה, שהיום סוגדים לה, התרחש גם במדינות ערב ובמדינות האיסלם. שהיו בעיות והיו צרות, כן, אבל להציג כאילו שואה התנהלה? לדעתי זה פשוט מאוד שקר וכזב.
נסים זאב
לא, היה גירוש, לא שואה. חלילה וחס. המזל של יהדות ספרד שניצלו מהשואה, וברוך ה' זכו לעלות לארץ ישראל.
טלב אלסאנע
למה אתם רוצים להתפלל לשואה כשלא היתה?
נסים זאב
אבל הם גורשו. אבל זה לא הנושא, באמת. אנחנו לא באים לדבר היסטוריה.
טלב אלסאנע
היתה שואה, למה צריך להעתיק אותה ולמצוא איפה ש---
נסים זאב
ההורים שלי עלו לפני מדינת ישראל.
טלב אלסאנע
כאילו חסר צרות.
נסים זאב
ההורים שלי עלו לפני הקמת מדינת ישראל, עלו בשנת 1940, היה את הפרהוד בשנת 1940, שם טבחו, זרקו ילדים חיים לבארות מים. אנחנו עכשיו לא באים להיכנס למה שהיה בשלטונו של עלי ולכן אני מבקש לקיים את ההצבעה ואחרי זה הוויכוח ההיסטורי.
דובר
אני מתפלא עליך, אני חשבתי שאתה, שמייצג באמת את---
היו"ר ליה שמטוב
סליחה, סליחה, אנחנו מסיימים. אם אתם רוצים להתווכח, בבקשה אחרי הישיבה.
עזי נגר
אני מציע באמת לחבר הכנסת אלסאנע, אם הוא מוכן להישאר פה עם כל הארגונים כמה דקות אחרי הישיבה, אנחנו מוכנים לדבר.
היו"ר ליה שמטוב
משרד החינוך.
משה זעפרני
אני רק רוצה הערה בקשר להערה שלך. אתה אמרת שהנושא הזה לא נלמד בכלל, זה לא נכון. הנושא הזה משולב בחלק מתכניות הלימודים, חבר הכנסת זאב העלה את נושא הפרהוד, הפרהוד נמצא בתכנית הלימודים. תשאל אותי אם זה מספיק, זה לא מספיק, התלמידים עושים סביב הנושאים האלה עבודות, אנחנו בהחלט לוקחים את הנושא הזה בחשבון וכבר קיימנו ישיבה, במקרה לאחרונה, לראות איך אנחנו משלבים---
מאיר כחלון
אדון זעפרני, ב-1902 היו פרעות קישינב ומלמדים את זה בעיר ההריגה, וביהודי לוב, ב-1945 נטבחו פי שלוש מזה ולא מלמדים את זה בשום בית ספר. אז עזוב, עזוב. עזוב את זה בבקשה.
היו"ר ליה שמטוב
רבותיי. הצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת החוק להכנה לקריאה ראשונה לפי הנוסח, מה שתוקן ומה שסוכם בין המשרדים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
דובר
כל הכבוד.
היו"ר ליה שמטוב
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים