ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/12/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
32
ועדת הכספים

22.12.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ה' בטבת התש"ע (22 בדצמבר 2009), שעה 11:40
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

חיים אורון

זאב אלקין

מגלי והבה

אמנון כהן

אלכס מילר

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
אריאל יוצר, אגף התקציבים, משרד האוצר

אודי רמר, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכל שינוול, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה גרא, אגף התקציבים, משרד האוצר

נדב כספי, אגף התקציבים, משרד האוצר

שירה גרינברג, אגף התקציבים, משרד האוצר

יעל מבורך, אגף התקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס, אגף התקציבים, משרד האוצר

עופר אוברלנדר, אגף התקציבים, משרד האוצר

דב בארי, אגף התקציבים, משרד האוצר

איתי קנת, משרד הפנים

צחי קלר, משרד הבריאות

הרצל בהרב, אגף תקציבים, משרד הבריאות

אילן ביטון, מרכז המחקר והמידע, הכנסת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2009
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.


חברת הכנסת פניה קירשנבאום רוצה להודיע הודעה. בבקשה.
פניה קירשנבאום
אני מודיעה ליושב ראש הוועדה ולכל חברי הכנסת שאני מסירה את הרביזיה מאתמול על העברה מספר 502.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להודיע, בהמשך להודעתה של חברת הכנסת פניה קירשנבאום שאני מודה לה על הסרת הרביזיה, שאתמול התקיימו דיונים שאני הצדקתי את ישראל ביתנו בעניין הזה או יותר נכון את שרת הקליטה ואת עמדתכם, גם של חברת הכנסת פניה קירשנבאום וגם של חבר הכנסת אלכס מילר, ואני שמח שאתמול בלילה בישרה לי חברת הכנסת קירשנבאום שהנושא הסתדר עם פשרה.
אלכס מילר
בינתיים.
היו"ר משה גפני
בסדר. הכל כאן בינתיים. אין כאן שום דבר שהוא לא בינתיים. חברת הכנסת קירשנבאום הסירה את הרביזיה.
אמנון כהן
גם אני רוצה להסיר את הרביזיה שלי מחברת אשרב, להם אישרנו בשבוע שעבר. שיעשו פעולה מכובדת וטובה. ישבתי עם המנכ"ל והוא נתן לי הסברים על מדיניות המשרד, איך הם פועלים ואיך הם יפעלו השנה. לכן אני מסיר את הרביזיה שלי.


אדוני היושב ראש, לפעמים אנחנו עושים רביזיות ענייניות שנועדו, כמו שאתה רואה, לטפל בדברים. למעשה זה הנשק היחידי שיש לוועדת הכספים שיכולה בסופו של דבר לתקן איזה שהן עוולות שנגרמות לכל מיני משרדי ממשלה.


תודה רבה על שיתוף הפעולה וכי הסכמת לכך.
היו"ר משה גפני
אני משתדל לשתף פעולה עם החברים. אני לא לבד כאן. לכל אחד יש את העניינים הצודקים שלו וזה ברור לחלוטין.


אני ביקשתי רביזיה לגבי הנושא של הפיתוח בבתי המשפט. שאלתי לגבי בתי הדין הרבניים והצגתי את הבעייתיות בעניין הזה, כאשר דואגים לבתי המשפט ולא דואגים לבתי הדין הרבניים כאשר אנשים שנכנסים למבנים מסוימים, לא כולם כי יש כאלה שנראים נורמלי יותר, זה מעורר בהם גועל. אפילו בית הדין הרבני הגדול ובית הדין בחיפה ובצפת.

אורי גבע מהאוצר אמר לנו בישיבת הוועדה שלמיטב ידיעתו יש 25 מיליון שקלים בתוכנית לפיתוח בתי הדין הרבניים והוא שלח לי אתמול מכתב בו אתה חוזר בך מהעניין הזה. אכן זה לא הסכום המדובר אלא מדובר על 14 מיליון שקלים לפיתוח בית הדין הרבני בחיפה. נכון?
אורי גבע
כן.
היו"ר משה גפני
דיבר אתי שר המשפטים. התברר לי שיש תוכנית והתוכנית היא לפיתוח בתי הדין הרבניים והיא נמשכת כבר שנה וחצי. בפניי עכשיו עומדות שתי ברירות: או שאני מחכה שמשרד האוצר יאשר את התוכנית הזאת, לפני שאני מאשר את בתי המשפט, או שאני מאשר את בתי המשפט ואז אני תלוי בחסדים שלכם.


אני נענה לבקשתו של שר המשפטים ואני מסיר את הרביזיה.


אני מזהיר אתכם. אני לא הולך להיות נתון לחסדים שלכם. זה גם כן כבר עולה לי על העצבים. אני לא מבין את האפליה הזאת שמשרד האוצר עושה בהבדל בין בתי המשפט לבין בתי הדין הרבניים. שני המקומות האלה, הם ערכאת שיפוט שאנשים מגיעים אליה בכפייה בגלל המצב אליו הוא נקלעו. הם לא יכולים לבוא לבניינים כאשר הבניינים האלה הם בניינים ישנים ואז את הנושא של בתי המשפט מקדמים ואת הנושא של בתי הדין הרבניים, מתנהל דיון במשך שנה וחצי ועדיין לא הגיעו לכלל מימוש. אני כמובן לא אחזור על מה שאמר לי שר המשפטים. נניח לעניין הזה.


לכן אני מסיר את הרביזיה ואני מבקש ממך, אורי, אתה הכתובת, זה לא כמו הבקשה שלי לדעת כמה משרות יש לחרדים כי זאת בקשה לא רצינית, כי אף אחד כנראה לא חרדי ואני לא מצפה שתאמר לי, אבל בעניין הזה זאת אפליה בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעת. בתי הדין הרבניים, כמו בתי המשפט, הם לא בסקטור מיוחד, שזה כסף שמיועד לסקטור, אלא הם מיועדים לכלל האזרחים. כל אחד שצריך להגיע לבית המשפט או צריך להגיע לבית הדין הרבני, המדינה צריכה להעמיד מבנה ראוי לשמו. אם אין כסף ולא עושים פיתוח בכלל, אז לא עושים. אבל אם עושים פיתוח, הוא צריך להיות מחולק באופן שווה בהתאם לגודלו ובהתאם למצב הפיזי שלו.


לכן אני מסיר את הרביזיה לבקשתו של שר המשפטים. גם מנהל בתי המשפט. לא חשוב, אני לא נכנס לעניין הזה. אני מבקש שתאמר לי כמה זמן ייקח לך כדי לומר לנו, לוועדה, מתי תחל התוכנית הזאת שדנים עליה עם משרד האוצר. אל תשלח אותי לרב בן דהן. הרב בן דהן, אם אני אומר מה שהוא אומר, אני לא רוצה לומר. אנחנו רוצים לדעת. אפשר לומר שהמדינה אומרת שהיא רוצה לפתח את בתי המשפט ולא רוצה לפתח את בתי הדין הרבניים , וגם זאת החלטה, אבל תהיו אמיצים ותאמרו את זה. אל תמרחו אותנו. כבר למדנו את הכל. כבר אין טריק שלא עבר עלינו.


אני מבקש לדעת בכמה זמן מדובר.


כאמור, אני מסיר את הרביזיה על בתי המשפט. חברת הכנסת קירשנבאום הסירה את הרביזיה וחבר הכנסת אמנון כהן הסיר את הרביזיה לגבי חברת אשרב לאחר שנפגש עם המנכ"ל.
חיים אורון
פתחו קו אשראי גדול?
היו"ר משה גפני
במקרה של ישראל ביתנו, זאת הייתה פשרה מכובדת ונורמלית. אצל אמנון כהן אין פשרה. המנכ"ל נפגש אתו. זה מה שהוא ביקש וזה התקיים. לגביי זאת כניעה מוחלטת. כניעה מוחלטת. ביקש ממני שר המשפטים. הוא אמר לי שתסתיים השנה וזה יכול לתקוע את הנושא של בתי המשפט ואני רוצה שבתי המשפט, גם הם, יהיו במצב נורמלי. יש אפליה. בסדר, עכשיו אני סומך על זה שאורי גבע יאמר לי לגבי תוכנית שמתנהלת כבר שנה וחצי ועדיין אין אישור של משרד האוצר. כאמור, אני נכנע ואני הולך עם עיניים פקוחות לעניין הזה.
חיים אורון
ביום הפריפריה.
היו"ר משה גפני
ביום הפריפריה וביום של רכישת מטוס שהוא הגאווה הלאומית שלנו.
אורי גבע
אני אברר במשרד. נחזור בתוך מספר שבועות עד חודש ונציג את התוכנית כפי שהיא מעודכנת להיום לגבי פיתוח בתי הדין.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. זאת אומרת, אנחנו מחכים בתוך שלושה שבועות עד חודש לשתי הודעות דרמטיות. האחת, לגבי הנושא של פיתוח בתי הדין הרבניים כפי שבבתי המשפט, והשנייה לגבי המטוס.
חיים אורון
אם אני רוצה דיון על הורדת מסים, אני אעשה רביזיות על כל ההעברות היום?
היו"ר משה גפני
מה זה קשור להעברות?
חיים אורון
כי אין דרך אחרת לקיים דיון.
היו"ר משה גפני
באיזה נושא ביקשת ממני לקיים דיון ולא קיימתי?
חיים אורון
אתמול בישיבה.
אמנון כהן
זה יהיה בינואר. זה סוכם.
היו"ר משה גפני
אמרתי שאני אקיים את הדיון הזה. עם כל הכבוד, אנחנו דנים עכשיו בהעברות. מצדי, שלא יהיו העברות.
חיים אורון
בשבוע הבא.
היו"ר משה גפני
אני אשתדל.


עמוד 8, פנייה מספר 583 – משרד החינוך
שירה גרינברג
רפרנטית חינוך, אגף תקציבים. הפנייה נועדה לתקצב את בינוי בית הספר ביד ושם בסך של 3 מיליון שקלים. הדבר הזה הוא סיכום בין המשרדים. יש בית ספר שנבנה לטובת הבאת תלמידים כדי לקבל הדרכה על נושא השואה.
אמנון כהן
התקציב הוא מהמשרד?
שירה גרינברג
חלק ניתן מהמשרד וחלק ניתן מהאוצר. זה סיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 583 – אושרה פה אחד

עמוד 15, פנייה מספר 631 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפנייה נועדה לתקצב חוסרי שכר במשרד החינוך בסך 54 מיליון שקלים. כמו כן יש שם עוד שינויים פנימיים בתקציב משרד החינוך.
אמנון כהן
חבר הכנסת גפני, מתקן היום גם שינויי שכר במשרד הדתות?
היו"ר משה גפני
לא.
אמנון כהן
מה ההבדל בין שכר כאן לבין שכר במשרד הדתות?
היו"ר משה גפני
זה פשוט. אם במשרד החינוך לא יהיו תיקוני שכר, הם לא יוכלו לקבל משכורת. במשרד הדתות אני שחררתי הכל. חוץ מזה, הם יכולים לעבוד במועצה הדתית ברמת השרון.
אמנון כהן
הלנת שכר אדוני.
חיים אורון
מה שטוב אצלכם, כל כך הרבה רשעות עם אהבת ישראל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 631 – אושרה פה אחד

עמוד 19, פניות מספר 733 עד 736 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפנייה הזאת נועדה לבצע מימון של הסעות תלמידים בסך 90 מיליון שקלים, כאשר זה מתחלק כך ש-76 מיליון שקלים מגיעים ממקורות של הרזרבה ועוד 13 מיליון שקלים מגיעים ממקורות המשרד. זה עבור כלל הסעות התלמידים שמשרד החינוך משתתף ברשויות המקומיות בגינן.

חבר הכנסת יצחק וקנין מחליף את היושב ראש
פניה קירשנבאום
יש לי שאלה. מעבירים כאן 90 מיליון שקלים להסעות התלמידים. העליתי את הנושא הזה כבר במליאה. בירוחם אין הסעה של הילדים מהבתים לבית הספר והילדים שלומדים בכיתה א' הולכים עם ילקוטים הולכים שלושה קילומטרים לכל כיוון, הלוך וחזור, כי אין הסעה. אם מעבירים, אני רוצה לדעת איך פותרים את הבעיה.
שירה גרינברג
אם כך, זאת בעיה של הרשות המקומית שהיא המבצעת. משרד החינוך משתתף והרשות מקבלת את כל התקציבים בגין הילדים שזכאים על פי הקריטריונים. הילדים שאת מדברת עליהם זכאים.
היו"ר יצחק וקנין
כל ביצוע ההסעות הוא על הרשויות.
שירה גרינברג
הילדים שאת מדברת עליהם זכאים להסעה והם מקבלים השתתפות. העירייה מקבלת השתתפות ממשרד החינוך.
פניה קירשנבאום
אתם עוקבים אחרי זה? לוקחים את הכסף בחזרה או שאתם מעבירים כסף להסעות וראש העיר יכול לעשות בו מה שהוא רוצה?
שירה גרינברג
לא.
היו"ר יצחק וקנין
זאת השתתפות.
שירה גרינברג
משרד החינוך משתתף והם מקבלים דוחות ביצוע. ברגע שעירייה לא מבצעת את זה, היא גם לא מקבלת את התשלום, אבל מתוקצב לה התשלום.
פניה קירשנבאום
אתם מפקחים על הנושא הזה?
שירה גרינברג
משרד החינוך מפקח על זה בצורה שהוא מתקצב את זה, אבל ברגע שרשות לא מקיימת את זה, זאת בעצם אחריות הרשות להסיע את התלמידים והתושבים של אותה רשות צריכים לבוא בתלונות לראש העירייה.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 733 עד 736 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 737 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפנייה הזו היא פנייה של השתתפויות בין המשרדים השונים. יש כאן השתתפות של משרד הפנים במשרד החינוך עבור עיריית לוד, שם יש תוכנית לשיקום העיר, עבור רשויות מקומיות כאשר גם שם יש איזשהו הסכם בין המשרדים. אלה השתתפויות שמועברות ממשרד הפנים למשרד החינוך וגם ממשרד הביטחון למשרד החינוך.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 737 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 742
שירה גרינברג
הפנייה הזו מתקצבת הרשאה להתחייב עבור שני נושאים: נושא אחד הוא סקר מפקד של מוסדות חינוך על פי החלטת הממשלה לגבי תוכנית החומש והוא מתוקצב כאן בהרשאה להתחייב. משרד החינוך אמור לצאת למכרז בימים הקרובים לגבי הנושא הזה. הנושא השני מתייחס לתוכנית ההתנתקות בה יש את תכנון האולפנא בניצן וזה כסף שניתן על פי תוכנית ההתנתקות.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 742 – אושרה פה אחד

פניות מספר 743 ו-744
שירה גרינברג
הפנייה הזו מתקצבת 2.5 מיליון שקלים עבור החברה להגנת הטבע, עבור פעילויות חינוכיות לתלמידים.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פניות מספר 743 ו-744 – אושרו פה אחד
מגלי והבה
אני נגד.
היו"ר יצחק וקנין
פניות מספר 745 ו-746
שירה גרינברג
הפנייה הזו מתקצבת את הנושא של פירוק אסבסט במוסדות חינוך, בחינוך ההתיישבותי. הכסף תוקצב על פי בקשת משרד החינוך בתקציב הפיתוח שלו ואז התברר, לאחר מכן, שהם לא מסוגלים לבצע את הכסף משם. החינוך ההתיישבותי זקוק לכסף מהתקציב השוטף של משרד החינוך, תקציב 20, ולכן מתבצעת ההעברה מסעיף 60 לסעיף 20.
פניה קירשנבאום
לאותה מטרה.
שירה גרינברג
כן. לאותה מטרה.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 745 ו-746

סיימנו את הפניות לגבי משרד החינוך.

פניות מספר 464 ו-480
אורי גבע
זאת פנייה שעושה הסטות תקציביות ותגבור של משרד ראש הממשלה לכמה נושאים. בראש ובראשונה, בהמשך לדיון הקודם, אנחנו מתקצבים את נסיעות ראש הממשלה לחוץ לארץ בהתאם לביצוע בסך של 7.5 מיליון שקלים. אנחנו מתגברים, בהתאם לסיכומים וגם בהתאם לביצוע, את הרבנות הראשית בסך של 1.750 מיליון שקלים, אנחנו מתגברים הוצאה מותנית בהכנסה בעקבות החזרי כספים מספקים עוד מאירועי שנות ה-50 אפילו ועכשיו הכספים האלה הגיעו, מתגברים את פרוייקט תגלית שנקרא זכות מלידה, ומפשירים את הרזרבה של מערך הגיור על מנת שיוכלו לבצע פעולות תוך העברה של 2 מיליון שקלים לסעיף אחר, למיכון, אבל זה גם לשימוש מערך הגיור. יש עוד כמה שינויים קטנים.
היו"ר יצחק וקנין
מה זה הצד"ל?
אורי גבע
יש סיכום עם לשכת השר יוסי פלד לתגבר עובדים לנושא הטיפול בחיילי צד"ל שעברו לישראל אחרי נסיגת ישראל מלבנון. השר פלד סיכם אתנו להקים מינהלת שתטפל בהם בנושא שלהם.
אמנון כהן
זה חשוב מאוד.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 464 ו-480 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 475
אורי גבע
הפנייה הזאת קשורה לפנייה הקודמת. הפנייה הזאת מתגברת את תקציב אבטחה בהתאם לביצוע בפועל בלבד וגם עושה שינוי פנימי בנוגע לשר המשפטים שוויתר על קבלת רכב צמוד מהמדינה אבל במקום זה מקבל החזר הוצאות כאשר זה למעשה חסכון.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 475 – אושרה פה אחד

היו"ר משה גפני שב לנהל את הישיבה
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 518 – רשויות מקומיות


הרפרנט לא נמצא.
חיים אורון
זה בתי משפט מקומיים.
ציון פיניאן
6 מיליון שקלים לבתי המשפט המקומיים.
היו"ר משה גפני
נדמה לי שגם אתמול הרפרנט לא היה.
חיים אורון
תאשר את זה.
היו"ר משה גפני
מה זה תאשר?
חיים אורון
ממילא אתה מאשר הכל.
היו"ר משה גפני
הגיע הרפרנט.
קריאה
זה סעיף טכני שבין תקנה של הכנסות להעביר לתקנה של הוצאות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 518 – אושרה פה אחד

עמוד 10, פנייה מספר 587 – משרד ההסברה
חיים אורון
35 אלף שקלים. תאשר את זה. זה הרבה יותר זול מהמטוס.
היו"ר משה גפני
אין רפרנט. אני לא מצביע. צריך לבוא רפרנט.

עמוד 12, פניות מספר 626 ו-627 – המשרד להגנת הסביבה
מיכל שינוול
רפרנטית הגנת סביבה. התקציב הזה הוא חלק משיקום הצפון, פרוייקט שיקום הצפון.
היו"ר משה גפני
אתמול שאלנו מה זה. לא ידענו.
מיכל שינוול
הוא נועד לפרוייקטים של שיקום נחלים. זה כולל שיקום נופי, שיקום אקולוגי, הנגשת הנחלים לציבור הרחב. למשל, נחל פקיעין, נחל נעמה, נחל געתון, שבילי אופניים, הכנת תוכנית אב לשיקום, שיקום נחל קישון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 626 ו-627 – אושרו פה אחד

עמוד 34, פניות מספר 750 ו-752 – משרד הבריאות
הרצל בהרב
אגף תקציבים, משרד הבריאות. זאת פניית סוף שנה שנועדה לבצע שינויים פנימיים בתוך התקציב, העברה מתקציב 67, שזה תקציב פיתוח, לתקציב 24 שזה התקציב הרגיל. יש כאן עוד שינויים בהרשאה להתחייב בגלל שפעת החזירים ועוד תגבור של בתי החולים הפסיכיאטריים הממשלתיים.
חיים אורון
יש לי שאלה. כאשר לוקחים מסל התרופות 65 מיליון שקלים ועושים פרוצדורות בחצי שנה, האם בשנה הבאה זה 130 מיליון שקלים?
הרצל בהרב
אני לא יודע אם זאת ההחלטה, אבל כך אמור להיות.
חיים אורון
היה לי היום ויכוח קשה עם סגן השר. אמרתי לו שהוא לוקח השנה 65 מיליון שקלים ובשנה הבאה יהיה 130.
הרצל בהרב
לא, הוא לקח 65 מיליון השנה.
חיים אורון
אבל זה התחיל להתבצע באמצע השנה.
הרצל בהרב
בסדר, אבל זאת השנה. השאלה מה יעשו בתקציב העודף, אבל בשנה הבאה זה 65. זה 65 מתוך 415 של השנה.
חיים אורון
לחצי שנה.
הרצל בהרב
השאלה היא רק לגבי השנה. 65 בבסיס, אלא אם כן יוחלט אחרת.
חיים אורון
לפני שנתיים הכניסו תרופות חודשיים יותר מאוחר, אחרי ה-1 בינואר, כך שהפסידו חודשיים תרופות ואמרו שסל הוא כמו מדרגה. נכנסת למדרגה, היא עד סוף הימים. נכון?
הרצל בהרב
נכון.
חיים אורון
הכנסת לי סתימת שיניים, כל ילד זכאי לסתימת שיניים במשך חצי שנה. חצי שנה, זה שווה 65 מיליון שקלים. כך תקצבת. אותו ילד זכאי לסתימת שיניים בשנה הבאה, אבל זאת שנה שלמה כך שאתה צריך כפול כסף.
הרצל בהרב
ה-65 מיליון שקלים הם שנתיים. אני יודע שהמלצות הצוות לגבי השימוש ב-65 מיליון שקלים יגיעו אבל ה-65 הוא סכום שנתי.
חיים אורון
זאת אומרת שייתנו חצי. זאת אומרת שבמונחים שנתיים זה 65.
הרצל בהרב
אני לא יודע. עוד אין החלטה מה יעשו השנה.
אמנון כהן
זה 65 מיליון שקלים השנה. אמנם זה מתבצע כרגע בחצי שנה, אבל זאת שנה.
הרצל בהרב
לא לקחו 130 מיליון שקלים.
חיים אורון
אני יודע. לקחו 65 מיליון בחצי שנה.
אמנון כהן
הוא מדבר על השנה הבאה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להודיע לפרוטוקול, בהמשך לשאלתו של חבר הכנסת חיים אורון, שמה שמחליט סגן השר ליצמן, אני תומך. לי אין שאלות. אני חושב שהוא עושה מלאכה נאמנה. אני מניח שהוא שקל את כל השיקולים. זה בקשר לאהבת ישראל.


עכשיו יש לי שאלה. מה זה טיפול רפואי באח"מים? מי אלה האח"מים?
הרצל בהרב
יש רשימה של אח"מים.
היו"ר משה גפני
מי אלה האח"מים?
הרצל בהרב
חברי כנסת לשעבר, שופטים לשעבר. זאת רשימה שהולכת ויורדת עם השנים אבל זאת רשימה שהיא משנת 1995, במעבר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כאשר מממנים להם טיפול רפואי על חשבון המדינה, כולל הוצאות סיעוד שהן אשפוז סיעודי.
היו"ר משה גפני
אלה חברי כנסת עד שנת 1986. אלה שופטים.
הרצל בהרב
כן, שופטים לשעבר.
היו"ר משה גפני
עד מתי? עד איזה שנה?
הרצל בהרב
אני לא זוכר כרגע.
טמיר כהן
לדעתי עד 1993 או 1995.
הרצל בהרב
אני חושב שזה עד 1995 כי אז עבר חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
היו"ר משה גפני
מי עוד?
הרצל בהרב
שופטים, שרים, חברי כנסת, נשיאים.
חיים אורון
זאת רשימה סגורה.
היו"ר משה גפני
אבל זה לא נוגע בגלל שכל פעם שואלים אותנו, את חברי הכנסת, ואומרים לנו שיש לנו משכורות גבוהות ויש לנו טיפול רפואי חינם. לנו אין טיפול רפואי חינם.
הרצל בהרב
לא. זאת רשימה סגורה.
היו"ר משה גפני
רשימה סגורה של עד שנת 1986. הבנתי. רציתי שנדע. אין שינויים בעניין הזה? ראיתי בעיתונים שכתבו על גמלת סיעוד.
חיים אורון
השינוי היחידי הוא שמעכשיו, לפני שנה או לפני שנתיים – זה כמו הטבת מס - הם חייבים באיזשהו תשלום ואז היו צעקות גדולות כי זה היה רטרואקטיבי ועכשיו, ברגע שהם מגישים כנגד קבלות, זה נחשב להטבת מס.
היו"ר משה גפני
זה רק טיפול רפואי?
חיים אורון
במובן הרחב.
הרצל בהרב
תרופות, אשפוזים, סיעודי.
חיים אורון
זה היה מאוד רחב.
הרצל בהרב
הם מגישים את כל ההוצאות ואצלנו עוברים עליהן.
חיים אורון
זה 12 מיליון שקלים או 20 מיליון שקלים?
הרצל בהרב
זה 10 מיליון שקלים תקציב ו-12 מיליון שקלים ביצוע.
חיים אורון
אלה אנשים מבוגרים. זה היה ההסדר. נוח מאוד לעיתונאים לתפוס את זה.
היו"ר משה גפני
כולנו מקבלים את השאלות האלה.


זאת פנייה גדולה מאוד.
חיים אורון
אלה שינויים בתוך התקציב.
היו"ר משה גפני
אלה פניות שלא הספקתי לראות אותן קודם. פתאום תתעורר איזה בוקר אחד ויאמרו לך שהכניסו לך כאן אני לא יודע מה. הם דווקא לא עושים את זה בכוונה.
חיים אורון
הרוב הוא טכני.
היו"ר משה גפני
כן, אני מסתכל. אתה צודק, אבל אני רוצה לראות.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 750 ו-752 – אושרו פה אחד
טמיר כהן
נחזור לעמוד 10, פנייה מספר 587 – הסברה
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 587 – משרד ההסברה
צחי קלר
זאת פנייה שהתכלית שלה העברת עודפים מתקנות שלא בוצעו במלואן לתקנות שיש חשיפה לגירעון בסוף השנה.
היו"ר משה גפני
35 אלף שקלים?
צחי קלר
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 587 – אושרה פה אחד

עמוד 46, פנייה מספר 753 – משרד הבריאות, בתי חולים ממשלתיים
צחי קלר
התאמה של התקציב לפי המחירים בפועל. זאת אומרת, תקציב הבסיס נקבע לפי מחיר מסוים ועכשיו התקציבים צריכים לעלות בגלל התאמות של מחיר יום אשפוז. זאת התאמה של סוף שנה לתעריף יום אשפוז.
היו"ר משה גפני
זאת בקשה של משרד הבריאות.
צחי קלר
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 753 – אושרה פה אחד

עמוד 53, פניות מספר 754 ו-756 – משרד הבריאות
צחי קלר
תקציבי הפיתוח של הבריאות. זאת העברה בין גגות ממשרד לפיתוח הנגב ומשרד השיכון לטובת טיפות חלב בטורען, בינוי טיפות חלב בטורען, חדר מיון קדמי בדימונה ובית חולים יוספטל באילת.
היו"ר משה גפני
איך אתם קובעים את זה? מה פתאום טיפות חלב בטורען וכולי?
צחי קלר
במסגרת המשרד לפיתוח הנגב והגליל הוא מעביר למשרד הבריאות כדי שהוא יבצע את הדברים.
היו"ר משה גפני
הם מעבירים את זה למשרד השיכון?
צחי קלר
למשרד הבריאות. ממשרד השיכון וממשרד הנגב והגליל זה עובר למשרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי איך זה עובד.
פניה קירשנבאום
אני אומר לך. חלק מהסכום עובר ממשרד השיכון וחלק מהסכום עובר מהמשרד לפיתוח הגליל והנגב. בגלל שזה לנושאים של הבריאות, זה עובר למשרד הבריאות והוא משלם את זה.
היו"ר משה גפני
עכשיו הבנתי. זה ברור. עכשיו אני שואל שאלה. היום יש משרד לפיתוח הנגב והגליל ואנחנו דיברנו על זה גם אתמול ואמרנו שאנחנו מאוד בעד המשרד הזה. המשרד לפיתוח הנגב והגליל מחליט שהוא צריך חדר מיון קדמי בדימונה והוא צריך להרחיב את בית החולים יוספטל באילת והוא מחליט שצריך טיפות חלב בטורען. אבל אם אני מאור יהודה והמצב הסוציו אקונומי שלי קשה וצריך טיפות חלב במקום, מי מחליט עבורי?
צחי קלר
למשרד הבריאות יש תקציב שמיועד לנושא.
היו"ר משה גפני
למה אתם לא עושים בטורען? למה אתם צריכים את המשרד לפיתוח הנגב והגליל?
מגלי והבה
הבוחרים שלכם הם יותר בטורען מאשר באור יהודה.
היו"ר משה גפני
הבוחרים שלנו, סיכמנו כבר, מצביעים ש"ס ולכן מה זה משנה אם בטורען או באור יהודה? המדינה מתחלקת כאן עכשיו?
אמנון כהן
זה בא מתקציב לא של משרד הבריאות. זה מעבר לתקציב של משרד הבריאות וזה בא מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל.
קריאה
יש תקציבי פריפריה וזה נלקח מתקציבי הפריפריה.
אמנון כהן
העדפה מתקנת.
חיים אורון
יש קופה של השרים ויש קופה של חברי הכנסת וכל אחד קובע את סדר העדיפויות שלו.
היו"ר משה גפני
אתם מבחינה מקצועית סבורים שצריך להרחיב את בית החולים יוספטל?
צחי קלר
כן.
היו"ר משה גפני
ואתם מבחינה מקצועית סבורים שצריך חדר מיון קדמי בדימונה?
צחי קלר
כן.
היו"ר משה גפני
ואתם מבחינה מקצועית סבורים שצריך טיפות חלב בטורען?
צחי קלר
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 754 ו-756 – אושרו פה אחד
עמוד 57, פנייה מספר 757 – משרד הרווחה

השתתפות של משרד הרווחה במשרד הבריאות לשם מקלטים לנשים מוכות.
דב בארי
רפרנט רווחה, אגף התקציבים. הפנייה נועדה לביצוע השתתפות של משרד הרווחה במשרד הבריאות. יש תוכניות של משרד הרווחה שהוא מנהל ויש שם השתתפויות של משרד הבריאות לכל מיני תחומים שהם בתחומי הליבה והמקצועיות של משרד הבריאות. הפנייה הזו נועדה לתקצוב השתתפות כזאת למקלטים לנשים מוכות והערכת מסוכנות לעברייני מין.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 757 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 604
שירה גרינברג
הפנייה נועדה לתקצוב שני נושאים: נושא אחד של תשתיות היקפיות בגובה של 400 אלף שקלים והנושא השני הוא חידוש מבנים בסכום של 6.9 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 604 – אושרה פה אחד

פניות מספר 761 ו-762
יוגב גרדוס
אגף תקציבים, משרד האוצר. הפנייה הזו נועדה להשלמת חוסר בתקציב משרד התיירות של סוף שנה.
היו"ר משה גפני
אתה יודע שהחסר שם הוא הרבה יותר גדול אבל בסדר.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 761 ו-762 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 758 - תחבורה
קריאה
הפנייה נועדה לאפשר את החתימה על הסכם הסובסידיה עם הרכבת.
היו"ר משה גפני
אבל אישרנו את זה.
קריאה
לא, אישרנו כמה דברים במהלך הימים האחרונים. אישרנו תשלומים שאנחנו צריכים לשלם בגין ההסכם עצמו וזאת בעצם רק ההרשאה להתחייב. זה הסכם לשמונה שנים. צריך לתת את כל ההרשאה היום והסכום הוא כ-300 מיליון שקלים בשנה כפול שמונה, כך שזה יוצא 2.4 מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
אתם רוצים שאנחנו נאשר ככה במחי יד כמעט 2.5 מיליארד שקלים לרכבת?
קריאה
זה על פני שמונה שנים. זה הסכם הסובסידיה.
היו"ר משה גפני
בדקה אחת נאשר את זה? אני מבקש כאן 500 אלף שקלים ואומרים לי שהאגף נמצא בטיול.
קריאה
לא, הנה, אני מוכן לספר.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול להעביר 2.5 מיליארד שקלים ככה.
קריאה
כבוד היושב ראש, אני יכול לתת את כל המידע על ההסכם הזה.
היו"ר משה גפני
לא. אני מצטער.
קריאה
אם לא מאשרים את זה, אי אפשר לחתום על ההסכם. תוקף ההסכם פג ב-2010.
אמנון כהן
למה הבאת את זה עכשיו? למה לא הבאתם את זה לפני חודש?
קריאה
כי הדיונים על הסכם הסתיימו רק ביומיים האחרונים ובמאמץ משותף, כדי לחתום על זה עוד השנה, וכדי שהרכבת תוכל להמשיך את פעולתה הסדירה בתחילת 2010, בינואר 2010, צריכים את ההסכם הזה. אי אפשר לחתום עליו בלי שיש הרשאה מתאימה.
ציון פיניאן
הרב גפני, זה חשוב מאוד.
היו"ר משה גפני
אבל אי אפשר לחכות עוד יום כדי שיבוא מנכ"ל הרכבת ויאמר מילה לוועדה כדי שלא נתבזה?
מגלי והבה
הבטיחו רכבת לכרמיאל?
קריאה
יש הבדל בין הפיתוח לשוטף. על המסילות הקיימות, כדי להבטיח את הפעילות השוטפת. אני יכול לספר לכם על ההסכם הזה.
אמנון כהן
מחר יבוא מנכ"ל הרכבת.
קריאה
יש כאן כמה דברים חדשים שאפשר לדבר עליהם.
אמנון כהן
אי אפשר לדבר על חלק. זה סכום גדול וצריך לשבת על הכל ולשמוע מהמנכ"ל. לא מדובר כאן בכסף קטן. מחר נעמוד לביקורת על כך שבשתי דקות אישרנו העברה של 2.5 מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ציון פיניאן אומר שחשוב להעביר את זה והוא צודק וזה בסדר.
אמנון כהן
אפשר לחכות עוד יום.
יו"ר משה גפני
אני אבקש שמחר יבוא מנכ"ל הרכבת כדי שיאמר לפחות כמה מלים לוועדה. מדובר ב-2.3 מיליארד שקלים. אני סומך עליך והכל בסדר, הצגת את זה יפה, אבל זה סכום גדול. כשאני מבקש 500 אלף שקלים, עושים דיונים במשך חודשיים ובסוף אומרים לי לא.


נדון בבקשה מחר. שיבוא מנכ"ל הרכבת.
קריאה
יש מחר ועדת כספים?
היו"ר משה גפני
כן. יש מחר העברות.
קריאה
צריך גם את נציגי משרד התחבורה וגם אותנו. זה הסכם משולש.
טמיר כהן
נזמין את כולם.
אמנון כהן
זה הסכם רציני. אני מאוד מעריך את שר התחבורה ואת מנכ"ל הרכבת. עבודה מצוינת.
טמיר כהן
עכשיו יש הודעות.
היו"ר משה גפני
תדעו לכם שזאת מזכירות הכי טובה שיש בכנסת. עובדים שעות נוספות בהתנדבות.


הודעות.
יעל מבורך
אני אומר מילה אחת כללית. יש כאן סעיפים רבים של עודפים ורובם עודפים לא מחויבים שנוצרו במשרדי הממשלה. רוב רובם של העודפים שנמצאים כאן הם המקור לפנייה שאושרה אתמול. בגלל טעות טכנית שלנו, הדברים לא נכרכו ביחד. בעיקרון לא יכול להיות מצב שתבוא פנייה של שימוש בלי המקור כי הן תמיד מחוברות, אבל כאן נוצרה איזושהי טעות.
אמנון כהן
עכשיו זה רק מקורות?
יעל מבורך
אלה הם המקורות. אתם אישרתם את הפנייה, מיליארד ו-200 מיליון שקלים העברה לקרנות הפנסיה, זה השימוש. הועברו מקורות של 700 מיליון ו-500 מיליון בעודפים. אני יכולה להקריא את המספרים ברצף.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אני חושב שהיא צודקת. תקריאי את רצף המספרים כי זה רק משלים את המקורות שאישרנו אתמול.
יעל מבורך
העברנו אתמול פנייה של מיליארד ו-200 מיליון שקלים, שזה השימוש, לקרנות הפנסיה הוותיקות ולגבי המקורות, הועברו בטעות רק 700 מיליון שקלים. כאן יש עוד 540 מיליון שקלים.
אמנון כהן
תקריאי את הסעיפים ונצביע על כולם ביחד.
היו"ר משה גפני
בסדר.
יעל מבורך
01/111, 05/119, 07/126, 08/119, 23/140, 24/115, 27/115, 29/108, 30/130, 33/126, 34/114, 36/134, 37/112, 38/125, 30/111, 41/109, 42/103, 43/104, 46/105, 51/113, 53/108, 54/127, 55/111, 56/105, 60/112, 73/116, 78/112.
אמנון כהן
אלה המקורות.
יעל מבורך
כל זה ביחד, זה משלים למיליארד ו-200 מיליון שעברו אתמול.
טמיר כהן
יש כמה שלא הקראת.
יעל מבורך
נכון.
אמנון כהן
נצביע על כל מה שהיא הקריאה ואחר כך נמשיך.
יעל מבורך
אחר כך נעבור לאחרים ונסביר.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים מתגמולים לנכים.
דב בארי
סעיף 25?
אמנון כהן
לא הצליחו לבצע ויש תת ביצוע. זה ידוע.
יעל מבורך
התגמולים לנכים הם לא בתוך מה שהקראתי עכשיו. זה לא מקור. זה בנפרד. נשים את זה בנפרד.
יצחק וקנין
אחרי שהעברנו את כל החינוך, עושים מאתנו צחוק. לא היינו צריכים להעביר כלום.
אמנון כהן
עדיין אפשר לעשות רביזיה.
יצחק וקנין
חינוך מיוחד. הייתה צריכה להגיע פנייה וסיכמנו שהיא תביא את זה אחרי כל ההעברות או שלפחות מחר, אבל היא אומרת לי שאפילו ביום ראשון היא לא תביא את זה.
היו"ר משה גפני
מחר יש העברות.
טמיר כהן
שמנו בסדר היום של מחר העברות.
יצחק וקנין
אני מחר עוצר את כל ההעברות. אם ההעברה הזאת לא תהיה מונחת על השולחן, אני אעשה זאת. לא יכול להיות שירמו אותנו.
היו"ר משה גפני
קודם כל, יכול להיות.
אמנון כהן
עובדה שזה קורה.
יצחק וקנין
זאת חוצפה.
היו"ר משה גפני
הוא צודק. הוא מתעצבן גם בשבילי.
פניה קירשנבאום
מה קרה? גם אני רוצה להתעצבן.
היו"ר משה גפני
את לא יכולה. הוא צודק.
פניה קירשנבאום
אני חייבת ללכת ולפני שאתם דנים בחוברת, אני מבקשת להעלות משהו?
היו"ר משה גפני
כן.
פניה קירשנבאום
אני מבקשת מיושב ראש הוועדה ומחבריי. היום התפרסמה ב"ידיעות אחרונות" הודעה שמשרד התקשורת עומד לסגור את רדיו רקע ואני מבקשת להעלות את זה לוועדה משותפת, אם אתה רוצה, עם ועדת הכלכלה, ואם לא, לדון בזה רק בוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
זה לא ועדת הכספים.
פניה קירשנבאום
אני מבקשת דיון משותף עם ועדת הכלכלה. רוברט אילטוב מעלה את זה בוועדת הכלכלה .
היו"ר משה גפני
תבדקי את העניין הזה.
פניה קירשנבאום
דיברתי. אופיר אקוניס מוכן שנעשה דיון משותף.
היו"ר משה גפני
לא. תבדקי לגופו של עניין.
פניה קירשנבאום
הפנייה באה אלי הבוקר.
היו"ר משה גפני
לא מהעיתון.
פניה קירשנבאום
לא. מרדיו רקע פנו אלי.
היו"ר משה גפני
השאלה אם הם נבהלו מהידיעה בעיתון או שהם קיבלו איזושהי הודעה ממשרד התקשורת.
פניה קירשנבאום
אני אומר לך איך זה נראה. רדיו רקע מאוזן לגמרי ואם יש בעיות, תמיד בהסכמים קואליציוניים דואגים לזה.
היו"ר משה גפני
הם מראיינים אותי הרבה פעמים.
פניה קירשנבאום
נכון. מה שקורה שכנראה משרד התקשורת בבעיה כספית והוא מנסה ללחוץ עלינו ועל הממשלה כדי לקבל מימון, ולכן הוא מאיים בסגירה של רדיו רקע וזאת לא פעם ראשונה שהם מאיימים בזה.
אמנון כהן
מה את מציעה לעשות?
פניה קירשנבאום
אני מציעה או להפריט את רדיו רקע בכלל או להפסיק לאיים בעניין הזה. אני רוצה לקיים דיון בנושא הזה.
אמנון כהן
היא רוצה שליברמן יקים רדיו משלו.
פניה קירשנבאום
עזוב את זה. רדיו רקע לא משרת רק את ליברמן.
היו"ר משה גפני
המנכ"לית מונתה להיות שגרירה?
אמנון כהן
במוסקבה. היא הייתה מנכ"לית רדיו רקע.
פניה קירשנבאום
הרדיו הוא לא רק ברוסית אלא יש להם גם אמהרית, בוכרית וכולי.
אמנון כהן
מה את מציעה?
פניה קירשנבאום
אני מציעה להעלות את הנושא הזה לדיון. ההצעה שלי היא להפריט את רדיו רקע כי להם אין בעיה להיות עצמאים.
היו"ר משה גפני
נעשה דיון כאן, אבל אני עוד רוצה לדבר אתך על זה. אני עוד לא קובע.
פניה קירשנבאום
אני אערוך בירורים.
היו"ר משה גפני
עכשיו עקרונית לגבי החוברת הזאת. בחוברת הזאת מוציאים כספים כאשר מדובר בבניית מוסדות חינוך, בפיתוח משרד המשפטים. הרי קודם הסרתי את הרביזיה שלי לגבי פיתוח משרד המשפטים. מוציאים כאן דברים שאנחנו כל הזמן מעבירים העברות למקומות האלה. תגמולים לנכים. מי יסביר על תגמולים לנכים?
יעל מבורך
זה לא קשור.
היו"ר משה גפני
אבל זה בחוברת. מוציאים כסף.
יעל מבורך
אני אסביר את החוברת באופן עקרוני וגם את הפניות הספציפיות עליהן אני מדברת.


באופן עקרוני כל החוברת הזאת היא עודפים משנת 2008, עודפים לא מחויבים שעל פי חוק שר האוצר, על פי חוק יסודות התקציב, רשאי להעביר אותם או לא להעביר אותם למשרדים או למקורות אחרים. זה מה שעושה הפנייה הזאת, מעבירה את העודפים האלה לשימוש. קרנות הפנסיה הוותיקות, זאת פנייה שאושרה אתמול. טכנית הדבר הזה היה אמור לעבור ביחד אתמול כאשר אושרה הפנייה על השימוש. עכשיו אנחנו עושים תיקון ומסדירים את הנושא של המקורות.


יש תוכניות אחרות שלא קשורות למיליארד ו-200 ואני אעבור עליהן. אלה פניות נקודתיות ונדון בכל אחת מהן בנפרד.
יצחק וקנין
אפשר לדחות אותן למחר?
יעל מבורך
לא, מהסיבה שהשימוש עבר. כרגע יש לנו מיליארד ו-200 ברזרבה הכללית אבל אין שם כסף. לכן את הלקונה הזו אנחנו חייבים לתקן היום.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת וקנין, אם אתה מחפש לתקוע משהו – אני מדבר ברצינות למרות שאולי לא בשפה פרלמנטרית – תוכל לעשות זאת מחר.
אמנון כהן
אני חושב שאפשר לאשר את מה שהיא הקריאה.
היו"ר משה גפני
מה עם התגמולים לנכים?
יעל מבורך
תכף נדבר על התגמולים לנכים.
היו"ר משה גפני
בסדר. מי בעד הסעיפים כפי שהוקראו על ידי הגברת יעל מבורך?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – 1

נמנע – 1

01/111, 05/119, 07/126, 08/119, 23/140, 24/115, 27/115, 29/108, 30/130, 33/126, 34/114, 36/134, 37/112, 38/125, 30/111, 41/109, 42/103, 43/104, 46/105, 51/113, 53/108, 54/127, 55/111, 56/105, 60/112, 73/116, 78/112 –
אושרו
יצחק וקנין
אני נגד. מחר אני אעשה לכם רביזיה על הכל.
זאב אלקין
רציתי להודיע לך במעמד חגיגי זה שאני מצטרף לרביזיה שלך.
היו"ר משה גפני
לגבי חצי מיליארד.
אמנון כהן
גם אני יכול להצטרף לרביזיה שלכם?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אלקין, אני רוצה שתדע שאצלי הכל גמיש.
טמיר כהן
עמוד 5.
יעל מבורך
בעניין אותם 500 מיליון לביטחון, המקור שלהם גם הוא נמצא במסגרת העודפים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אלקין, אתה יכול לכבד אותנו בנוכחותך? אתה ביקשת להצטרף לרביזיה שלנו לגבי החצי מיליארד. לחצי המיליארד האלה יש מקור ועכשיו הם מבקשים שנאשר את המקור.
יעל מבורך
לא. אנחנו לא מבקשים לאשר אותו. אנחנו מבקשים לחבר את הפניות. אם תחליטו לאשר את הביטחון, צריך לאשר גם את המקורות האלה ביחד. אם לא, הפניות האלה לא יאושרו. אנחנו לא רוצים שתאשרו מקור ולא תאשרו שימוש.
זאב אלקין
הפוך. בשונה מ-3 מיליארד, בנושא של חצי מיליארד, עד כמה שאני יודע, משרד האוצר אומר למשרד הביטחון דבר מאוד פשוט: או שזה נגמר עד סוף השנה או שזה לא נגמר. אם זה לא נגמר, הכל חוזר לאוצר.
יעל מבורך
לא, זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהמקור לא יחזור לאוצר. אם יש שימוש לעודף הזה בביטחון, חצי מיליארד, צריך לאשר גם את הפניות שאני תכף אקריא. אם לא, אל תאשרו את הפנייה של העודפים ולא יועבר תקציב לשנת 2010.
זאב אלקין
זה הסיכום.
יעל מבורך
טכנית זה לא קרה ולכן אני רוצה לציין את המספרים.
זאב אלקין
צריך לעשות רביזיה גם על הפניות האלה. לאשר אותן ולעשות עליהן רביזיה.
יעל מבורך
לחבר אותן מעתה ואילך.
זאב אלקין
זה יהיה מחובר באותה רביזיה. בסדר.
יעל מבורך
להקריא את המספרים?
היו"ר משה גפני
ודאי.
יעל מבורך
04/204, 13/178, 20/134, 25/109, 32/242, 67/107.
היו"ר משה גפני
אלה המקורות של הביטחון.
טמיר כהן
יש חלק שלא רשומים.
יעל מבורך
הם נשלחו לוועדה. הם קיבלו מספר. נחבר את מה שיש לנו עכשיו, נשים גם עליהן את הרביזיה ונבדוק מה קרה לשתיים האחרות ונחבר גם אותן.
היו"ר משה גפני
גם הן קשורות לביטחון.
יעל מבורך
כל זה, זה ביטחון.
היו"ר משה גפני
מה זה השתיים האחרות? מאיפה מורידים שם כסף?
יעל מבורך
במשרד ראש הממשלה, 122 מיליון. עודף לא מחויב. ב-32 זה בעיקר מים ותשתיות, 22 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

04/204, 13/178, 20/134, 25/109, 32/242, 67/107. - אושרו
אמנון כהן
אני עושה רביזיה.
היו"ר משה גפני
כולנו. אנחנו עושים רביזיה ומחברים את זה עם הפנייה. אם אנחנו לא מסירים את הרביזיה עד סוף שנת התקציב, הכסף הולך לאיבוד?
זאב אלקין
חוזר לאוצר.
יעל מבורך
לא.
זאב אלקין
נשאר באותם משרדים.
יעל מבורך
לא. זה עודף משנת 2008. אם לא מגלגלים עודף משנה לשנה, הוא נעלם.
ציון פיניאן
מה זה נעלם? הוא נשאר באיזשהו מקום.
היו"ר משה גפני
מה פירוש המילה נמחק. עודף מחויב, אנחנו יודעים.
יעל מבורך
הועברו כבר עודפים למשרדים ועכשיו השאלה מה עושים עם עודפים לא מחויבים. אם מעבירים אותם לשנת 2009 ומקצים להם שימוש, או מעבירים אותם אחר כך לשנת 2010, זה כסף שנשאר. אם לא, זה פשוט נמחק.
אמנון כהן
בכל מקרה, קודם תגלגלו אותו.
זאב אלקין
מה המשמעות נמחק? זה אומר שיהיה פחות הוצאות ממה שהממשלה החליטה? מה המשמעות של זה?
אמנון כהן
לאיפה זה ילך?
היו"ר משה גפני
נמחק, הכוונה שיש יותר כסף בקופת המדינה.
יעל מבורך
לא.
זאב אלקין
איך לא?
יצחק וקנין
איפה הוא נוחת?
היו"ר משה גפני
כך אני למדתי בחינוך העצמאי. איך לימדו אתכם?
זאב אלקין
זה להחזר חובות.
יעל מבורך
כן.
זאב אלקין
אז הבנתי. זה הולך להחזר חובות.
יעל מבורך
לא לתקציב.
היו"ר משה גפני
עכשיו הבנתי. אם אני מסכם במלים פשוטות ולא במלים אוצריות, הכוונה היא שאם לא מסירים את הרביזיה, יש פחות חצי מיליארד שקלים בביטחון ויש יותר כסף להחזר חובות.
זאב אלקין
נכון, שזה דבר חיובי.
היו"ר משה גפני
מה העמדה שלכם?
זאב אלקין
הם בעד החזר חובות. אני השתכנעתי שהחזר חובות זה משהו טוב.
יעל מבורך
אני אעבור על הפניות שלא הקראתי ואלה הן פניות פרטניות. האחת היא המשרד להגנת הסביבה.
טמיר כהן
הודעה מספר 83/144.
עופר אוברלנדר
העברת עודפים שנועדו למימון הלוואות עובדי המדינה. זה מאפשר לנו להמשיך בזה.
היו"ר משה גפני
אם לא נאשר את זה, מה יקרה?
יעל מבורך
לא יהיה לנו מקור.
עופר אוברלנדר
לא יהיו הלוואות לעובדי המדינה.
היו"ר משה גפני
צריך להצביע על זה בנפרד?
יעל מבורך
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 83/144 – אושרה פה אחד
טמיר כהן
עמוד 71, הודעה מספר 70/126.
יעל מבורך
עודפים שנובעים מהמשקים הסגורים של שיכון. הכנסות מפיתוח שמגלגלים אותן כל שנה כי הן בעצם משמשות לפיתוח.
היו"ר משה גפני
אם לא נאשר, מה יקרה?
טמיר כהן
מה זה מממן?
יעל מבורך
זה מממן את הבנייה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 70/126 – אושרה פה אחד
יעל מבורך
הודעה מספר 26/108, עודפים במשרד להגנת הסביבה.


אלה עודפים במשרד להגנת הסביבה.
מיכל שינוול
במשרד להגנת הסביבה יש שלוש קרנות: קרן לשמירת ניקיון, קרן צער בעלי חיים וקרן למניעת זיהום הים משמן. על פי החוק העודפים הלא מחויבים בקרנות האלה, צריך להעביר אותם משנה לשנה.
טמיר כהן
זה לא קשור לשום דבר שהיה אתמול.
מיכל שינוול
נכון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 26/108 – אושרה פה אחד


לגבי הביטחון סיכמנו שהרביזיות חלות במקביל, ביחד. זאת אומרת, אם אנחנו מסירים את הרביזיות, מסירים את הרביזיה מההעברה למשרד הביטחון ומסירים את הרביזיה מההודעות שהן מקור המימון.


אתם לא תהיו מחר?
טמיר כהן
הם יהיו מחר. הרפרנטים שקשורים לפניות יגיעו. כל השאר יהיו משוחררים.
יעל מבורך
יהיה רפרנט שיסביר.
היו"ר משה גפני
אנחנו רוצים שיהיו האנשים שנוגעים לרכבת.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים