ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2009

שונות., קביעת מסגרת הדיון להודעת הממשלה בדבר העברת סמכויות בין שרים.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת

21/12/2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 57

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני ד' בטבת התש"ע (21 בדצמבר 2009), שעה 11:00
סדר היום
קביעת מסגרת הדיון להודעת הממשלה בדבר העברת סמכויות בין שרים
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

אברהם מיכאלי

רוברט אילטוב
מוזמנים
דני דנון

אייל ינון

– מזכיר הכנסת

ירדנה מלר-הורביץ
– סגנית מזכיר הכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת
איה לינצ'בסקי
קביעת מסגרת הדיון להודעת הצצשךה בדבר העברת סמכויות בין שרים
היו"ר יריב לוין
מונחת בפנינו פנייתו של מזכיר הכנסת לפיה ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת זמן לדיון בהחלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשר ישראל כ"ץ את הסמכויות הנתונות לשר הפנים בהתאם לסעיף 12ב לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993, וזאת לגבי בקשות שבהן עולה חשש לניגוד עניינים בהפעלת סמכותו. בעבר ההחלטה הייתה לקיים דיון סיעתי של 3 דקות. אני מציע שננהג כך גם בבקשה זו.

אם כך מי בעד דיון סיעת של 3 דקות?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה
היו"ר יריב לוין
ההחלטה נתקבלה פה אחד אין נמנעים אין מתנגדים. אני קובע כי הדיון הסיעתי על הודעת הממשלה להעברת סמכויות בין השרים יהיה של 3 דקות לסיעה. תודה רבה לכולם . הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים