ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/12/2009

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון) (תיקון), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכלכלה

29.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 141
מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ב בטבת התש"ע (29 בדצמבר 2009), שעה 10:30
סדר היום
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

יצחק וקנין

ציון פיניאן
מוזמנים
ד"ר בוריס יעקובסון – מנהל מכון הווטרינרי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד מיכל סגן כהן – לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אורלי שגב – אגף אכיפה, המשרד להגנת הסביבה

רון מוסקוביץ – יו"ר מרכז השלטון המקומי

עו"ד נעה בן ארי – יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון; עידית חנוכה
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התש"ע-2009
היו”ר אופיר אקוניס
שלום לכם, בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון) (תיקון), התש"ע-2009, לפי בקשת משרד החקלאות ושר החקלאות.


מה אומרות התקנות?
מיכל סגן-כהן
החוק להסדרת פיקוח על כלבים מקים מאגר מידע ארצי לרישום כלבים. מאגר המידע הזה פעילותו מוסדרת לפי תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים. התקנות קובעות איזה פרטים יהיו פתוחים לעיון הציבור.

עלה צורך לעשות עדכון - - -
היו”ר אופיר אקוניס
כרגע יש מאגר כזה?
מיכל סגן-כהן
כרגע יש מאגר כזה. אנחנו בדיוק מנסים להראות לכם איך הוא עובד.
היו”ר אופיר אקוניס
את יכולה לבדוק עלי?
מיכל סגן-כהן
הבעיה היא שהמחשב הנייד שלי כרגע לא נכנס לאינטרנט.
היו”ר אופיר אקוניס
רן, אתה יכול להביא מחשב? מעניין אותי לראות. כל בעל שקיבל רישיון ומחדש את הרישיון ברשות המקומית שבה הוא גר, הוא בתוך המאגר? לא ידעתי שקיים מאגר ארצי.
מיכל סגן-כהן
כן, הוא בתוך המאגר. אם יש כלב מסוים, הוא רשום כמסוכן. אם הכלב נשך, רשום שהוא נשך. רשום אם הוא מחוסן. יש לו כל מיני תוצרי לוואי - - -
רון מוסקוביץ
צנעת הפרט.
מיכל סגן-כהן
פה בדיוק העניין. חלק מהדברים פתוחים לציבור וחלקם אינם פתוחים.
היו”ר אופיר אקוניס
מה עוד יש על הבעלים במאגר הזה?
בוריס יעקובסון
במאגר הזה יש פרטי הכלב, פרטי בעליו, פרטי חיסון שנתי לכלבת. מופיע שם פרטי ושם משפחה של הבעלים, מספר טלפון וכתובת, אבל לא הכול מוצג לציבור. יש דברים שהם בתוך מאגר של משרד החקלאות ותקנה 17 מדברת על מה יוצג לעיון הציבור.
היו”ר אופיר אקוניס
זאת אומרת שהדברים שיפורסמו מופיעים בסעיף 3 למכתבו של השר.


יש פה בעיה?
מיכל סגן-כהן
כיוון שנערך תיקון לתקנות ובינתיים התיקון הגדול עדיין לא נכנס, ביקשו מאיתנו להוסיף מספרי טלפון ושהם יהיו גלויים. הם יהיו גלויים בתנאי שאם אדם לא רוצה שמספר הטלפון שלו יופיע, אז הוא זאת ואז הוא לא יפורסם. זה כרוך בשינויי תקנות רוחביים. הוועדה לא תספיק לדון בשינויי התקנות הרוחביים האלה ולכן אנחנו מבקשים הארכה של התקנות הנוכחיות עד 31.5.2010.
היו”ר אופיר אקוניס
אתם תספיקו עד ה-31.5.2010?
מיכל סגן-כהן
עד ה- 31.5 מבקשים שהוועדה תעלה שוב על סדר היום את מכתבו הקודם של שר החקלאות ותקיים דיון בתקנות. זה פשוט הוגש במהלך חודש דצמבר וברור היה שהוועדה לא תוכל לדון בזה במהלך חודש דצמבר.
היו”ר אופיר אקוניס
נכון מאוד.

אני רוצה לשאול אותך שאלה ששאלתי אותך גם בישיבה במשרד החקלאות. החוק של חבר הכנסת גדעון סער מהכנסת ה-16, לגבי איסור יבוא של כלבים מסוכנים הוא חוק חי?
מיכל סגן-כהן
החוק הזה מסדיר החזקת כלבים מסוכנים. בזמנו היה מקרה מצער שבו ילדה נטרפה למוות ומייד אחרי כן הוועדה אישרה תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (החזקת כלבים מסוכנים). לפי התקנות האלה, בין היתר, אם יש לך כלב מסוכן והכלב בביתך ויש אנשים זרים מתחת לגיל מסוים, אי-אפשר להוציא את הכלב מהחדר אלא אם הוא מוחזק בתנאים מסוימים, למשל עם זמם. הרעיון היה שאם ילד הולך לבקר ילד אחר, שלא תהיה בעיה של סיכון ילד.
היו”ר אופיר אקוניס
אנחנו רואים ירידה במספר הכלבים המסוכנים?
בוריס יעקובסון
קודם כל היתה עליה. למה היתה עליה? כי ברגע שהתקנות נכנסו ואנשים רשמו את הכלבים המסוכנים, אז היתה עליה. בהחלט אנחנו עוקבים. גם המרכז וגם הרופאים ברשויות יודעים אם כלב מעוקר. כל הנקודה של רישום כלב מסוכן היא שהוא צריך להיות מעוקר ומסורס. אם הוא מופיע אז אין לו צאצאים. כמובן שיש כלבים שהם לא רשומים והם במחתרת. אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר כלבים. הגענו למצב ש-70%-80% מהכלבים הרשומים עברו סירוס. התיקונים שנעשו, ליבוא יצוא, בהחלט אנחנו הקלנו. אנחנו בהחלט הקלנו על אנשים - - -
היו”ר אופיר אקוניס
למאגר של המדינה קוראים "Dog Center"?
בוריס יעקובסון
כן.
היו”ר אופיר אקוניס
לכלב שלי קוראים ג'וניור, זה נכון. גולדן ריטריבר, זה גם נכון.


חבר הכנסת וקנין, ברוך הבא. אתה רוצה לשמוע על מאגר הכלבים הארצי?
יצחק וקנין
של מי הכלב הזה?
היו”ר אופיר אקוניס
שלי.


לפני שנכנסת לא ידעתי על קיומו של מאגר כלבים ארצי.
ציון פיניאן
אתה יודע כמה חתולים יש במדינה? שני מיליון.
בוריס יעקובסון
אמרנו שאנחנו לא מאגר למספרי טלפונים. בעיניי כל ההמולה בעניין הטלפון היא מיותרת. לא רצינו לנהל הרשאות כי זה דבר מיותר. אני חושב שזאת הדרך הנכונה. בינתיים יש אפשרות למצוא את האדם דרך מרכזיית 144. הפואנטה היא שמחפשים במאגר.
עידו אשת
אלא אם כן האדם ביקש שהטלפון שלו יהיה חסוי.
בוריס יעקובסון
גם ע כשיו אנחנו אומרים בתקנות שאם הוא רוצה להיות חסוי, הוא יהיה חסוי.
איתי עצמון
זה כבר נושא שיידון בהמשך.
היו”ר אופיר אקוניס
הבנתי, תודה.
מיכל סגן-כהן
אני אגיד לך איפה אני רואה את הבעיה. התקנות ששר החקלאות הגיש לאישור הוועדה הן תקנות שבעצם הן פרי בקשת חברי הכנסת. הציבור בעצם ביקש שתהיה הוספת מספר טלפון. קודם היה טלפון ואח-כך הורידו אותו. אחר-כך אמרו שצריך להוסיף את הטלפון, אבל צריך להוסיף את הטלפון בלי לפגוע באלה שלא רוצים את הטלפון. כל העבודה הזאת סביב הטלפון בעצם באה כתוצאה מבקשה שהופנתה למשרד החקלאות. בעצם אנחנו מגישים לדעת את התקנות כשאנחנו לא יודעים מה עמדת הוועדה. זה לא שאנחנו ביקשנו את זה, אנחנו התבקשנו לעשות סידור לתקנות.
היו”ר אופיר אקוניס
כדי להסדיר את התקנות הארוכות יותר.
עידית חנוכה
התקנות הקודמות היו רק בלי טלפון. בדיונים קודמים ביקשו – אולי אילי יוכל להסביר.
איתי עצמון
בדיונים הקודמים עלתה השאלה האם מספר הטלפון של בעל הכלב יהיה גלוי ובאלו תנאים הוא יהיה גלוי. לכן הוחלט שבינתיים מספר הטלפון לא נכלל בתוך התקנה. זה מעורר שאלות איזה מנגנון בדיוק, "אופט אין" או "אופט אאוט". אני מניח שהנוסח הרחב יותר יידון בסוגיה הזאת.
היו”ר אופיר אקוניס
אנחנו נאריך את התוקף ונמשיך את הדיון בזמן הקרוב. היתה בקשה של חברי כנסת בכנסת הקודמת, שלא להציג מספר טלפון.
מיכל סגן-כהן
הקושי שלי הוא שבעצם אנחנו מגישים בקשה לתיקון לפי רחשי הציבור שנשמעו פה אבל אנחנו לא בדיוק בטוחים שזה מה שאנחנו מתבקשים לעשות היום.
בוריס יעקובסון
אם זה היה תלוי בנו, היה טלפון.
היו”ר אופיר אקוניס
נחשוב על זה בזמן הקרוב. קודם כל נאשר.

האם לשלטון המקומי יש הערות?
נעה בן ארי
לא.
מיכל סגן-כהן
"תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון) (תיקון), התש"ע-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ג) ו-(ו), 9 ו-25 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקן תקנות אלה:


תיקון תקנה 3 –


1. בתקנה 3 לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשס"ח-2007, במקום "עד ליום 31 בדצמבר 2009" יבוא "עד ליום י"ח בסיוון התש"ע (31 במאי 2010)."
איתי עצמון
אנחנו מתקנים את התיקון לתקנות העיקריות.
היו”ר אופיר אקוניס
אין הערות, אני מאשר את התקנות. תודה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55

קוד המקור של הנתונים