ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/12/2009

ציון יום הפריפריה

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

22.12.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ה' בטבת התש"ע (22 בדצמבר 2009), שעה 11:35
סדר היום
ציון יום הפריפריה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

אברהם דיכטר

מגלי והבה

יצחק וקנין

אמנון כהן

אלכס מילר

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

ציון יום הפריפריה
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים בישיבת ועדת הכספים.

ביקש ממני סגן שר החוץ דני איילון לציין היום את יום הפריפריה בכנסת וכל הוועדות מקיימות דיון בנושא הזה. בהתחלה לא הכנסתי את זה לסדר היום ותכף אומר גם למה אבל כדי לא להיות יוצאים מהכלל, אני מעלה את הנושא. הוא מארגן את היום לא בתפקידו כסגן שר החוץ אלא כחבר כנסת. בכל הוועדות מתקיים היום דיון על יום הפריפריה.
חיים אורון
שמעתי שמירי רגב היא ראש הפריפריה. אני רוצה להבין מי אחראי.
היו"ר משה גפני
מירי רגב.
פניה קירשנבאום
הוא לא מעלה את הנושא כפריפריה. הוא מדבר על ציונות כאכלוס הפריפריה וזה הכיוון.
אלכס מילר
הגשמת הציונות וחיזוק הפריפריה.
פניה קירשנבאום
בדיוק.
היו"ר משה גפני
יש שני דיונים על הציונות. האחד הוא רכישת מטוס לנשיא ולראש הממשלה והשני הוא הפריפריה. חבר הכנסת אורון, תפסיק לצחוק. אתה צוחק היום יותר מדיי.
יצחק וקנין
אני כבר ציינתי בישיבה הקודמת שחברת הכנסת מירי רגב נולדה במזל שהיסוד שלו מים. מספיק לנו המים שלה ואתה רוצה עכשיו גם להוסיף לה גם את הפריפריה?
היו"ר משה גפני
אני בהתחלה, כפי שאמרתי, לא שמתי את הנושא על סדר היום ותכף אומר למה, אבל רציתי לא להיות יוצא מן הכלל ולכן הנושא התווסף לסדר היום.


המציאות הזאת שהפריפריה במדינת ישראל הופכת להיות מדינה אחרת לחלוטין. היא מדינה שונה מכל היבט אפשרי, גם מבחינת השלטון המקומי, גם מבחינת התעסוקה, גם מבחינת החינוך, גם מבחינת הבריאות. זאת מדינה שונה מאשר המדינה שנמצאת במרכז הארץ. זה קשור גם לאזורי עדיפות. לכן העניין הזה הוא צודק ואפשר להכניס לזה גם את הציונות ואפשר להכניס לזה את כל מה שרוצים.


אנחנו כוועדת כספים לא צריכים לציין את היום. זאת אומרת, אנחנו מציינים את היום הזה עכשיו, אבל אנחנו דנים בעניין הזה ללא הרף. אנחנו דנים בזה במענקי האיזון, שזה הפריפריה ברוב מוחלט של המקרים, אנחנו דנים על זה באזורי עדיפות, אנחנו נדון על זה עוד מעט בנושא הזה של הישובים שיקבלו הטבות במס, אנחנו דנים בנושאים תקציביים שנוגעים כל הזמן לפריפריה. מיותר שאני אומר שהוועדה בהרכבה הנוכחי, הנושא של הפריפריה הוא בראש מעייניה.


יתרה מכך, אני חושב שאנחנו הוועדה היחידה שהקמנו ועדת משנה לנושא הפריפריה בראשותה של חברת הכנסת מירי רגב. הנושא של הפריפריה הוא חלק מסדר יומה של ועדת הכספים במשך כל הזמן. אין שבוע כמעט שלא עוסקים בעניין הזה בהיבטים השונים שלו ולא בהצהרות אלא בהיבטים התקציביים המשמעותיים של העניין, גם בנושא של המפעלים, התעסוקה, גם בנושא של הרשויות והשלטון המקומי ובכל הנושאים שמניתי.


כדי לא להיות יוצאים מן הכלל ציינתי את היום הזה כאן לבקשתו של דני איילון, כפי שנעשה בוועדות אחרות. אני מבטיח בעזרת השם שהנושא הזה לא ירד מסדר יומה של הוועדה לאורך כל התקופה ובזה אני מסיים את ציון יום הפריפריה.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים