ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/12/2009

צו משק החשמל (דחיית מועדים), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכלכלה

29.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 140

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ב בטבת התש"ע (29 בדצמבר 2009), שעה 10:00
סדר היום
צו משק החשמל (דחיית מועדים), התש"ע-2009.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר
מוזמנים
אבנר סעדון – משרד ראש הממשלה

משה בוצר – רפרנט תשתיות ואנרגיה באגף התקציבים, משרד האוצר

הרן לבאות – רכז תשתיות ואנרגיה באגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד עדנה הראל – ראש תחום יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד נועם בריימן – יועמ"ש, משרד התשתיות

אמנון שפירא – יושב ראש הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

נורית פלתר – דוברת ומזכירת הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

דוד צרפתי – יו"ר המזכירות הארצית, חברת החשמל

עיעקב דבידה – יו"ר ארגון העובדים – ועד עובדי חברת החשמל

מרדכי לוי – חבר המזכירות הארצית, ועד עובדי חברת החשמל
ייעוץ משפטי
עידו עשת
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

צו משק החשמל (דחיית מועדים), התש"ע-2009
היו”ר אופיר אקוניס
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: צו משק החשמל (דחיית מועדים), התש"ע-2009.


אני לא מרבה לצטט את עצמי אבל אני חייב להקריא לכם משהו מהישיבה הקודמת. אמרתי כך: "הרי בסופו של דבר לא נשאיר את אזרחי ישראל בלי חשמל או את חברת החשמל בלי רישיון לפעול. זה דבר שלא יעלה על הדעת. כלומר, אנחנו נכנסים לדיון הזה כשאנחנו יודעים שנאריך את המועדים. למישהו יש הימור מה יקרה ב-20. לדצמבר? לי יש הימור. ההימור שלי הוא שאני אקבל את המכתב משר תשתיות, בחתימת שר האוצר, ויגידו את אותם דברים רק התאריכים ישתנו. יבואו ויאמרו עד ה-30 ביוני 2010. ומה יקרה ב-30 ביוני 2010? שוב תהיה הארכה של חצי שנה".


כמובן שזה מה שקרה.
נועם בריימן
שני תיקונים. קודם כל, זה ה-29.12 וגם לא ביקשנו עד ה-30.6 אלא עוד שנה.
אופיר אקוניס
בסדר, אי-אפשר להיות מדויק בכל מילה. באמת מה האלטרנטיבה?
לאה ורון
אדוני גם לא התייחס למועד שבו הגיע הצו על אף שבישיבה של 26.5 שומעת הוועדה ממנכ"ל חברת החשמל כי "לפני 7-10 ימים הוצאנו מכתב לשר התשתיות הלאומיות ולשר האוצר בבקשה להאריך את תוקף הרישיונות בשנה נוספת. אני מניח שזה יגיע לפתחה של ועדת הכלכלה". מתי הגיע הצו לפתחה של וועדת הכלכלה? ב-14 בדצמבר.
היו”ר אופיר אקוניס
בכל מקרה, האם נציגי הממשלה יוכלו להגיד לנו מה השתנה? דיברתם על הידברות עם חברת החשמל על שינוי מבני. אני אשמע את יושב ראש הוועד, איפה הדברים עומדים? מה קורה? איזה התקדמות ישנה, אם בכלל?

בכל מקרה, ברור כשמש, שהצו יאושר. יש אפשרות לחתום על זה בדואר? אני גם יכול לחתום בדואר כי ברור כשמש שרק חברת החשמל קיימת כי אין פה שאלה.
לאה ורון
לא צריך להגיע לוועדה בדקה ה-90.
היו”ר אופיר אקוניס
אפשר רטרואקטיבית בחודש מרץ, אפשר לעשות הרבה דברים. הרי מה האלטרנטיבה? נסגור את השלטר? ברור שצריך להאריך את הרישיון וזאת המציאות במדינת ישראל מזה 83, שנים כמדומני.

טוב מאוד, עושים, מייצרים חשמל, עובדים זה טוב.


היועץ המשפטי של משרד התשתיות, בבקשה.
נועם בריימן
כיוון שבסופו של דבר, למרות כל ההידברויות שדיברו עליהן לפני חצי שנה, בעצם שום דבר לא התקיים לכיוון ברור, אין לנו ברירה לחזור הנה, לשבת מולכם ולבקש את אישורכם פעם נוספת ולקוות שבעוד שנה יהיה מצב אחר.
היו”ר אופיר אקוניס
אדוני יושב ראש הוועד, מה קורה?
דוד צרפתי
אנחנו עשינו מאמצים כדי לקיים הידברות. לצערנו זה עדיין לא נשא פרי. כולי תקווה שנגיע למצב שנוכל להידבר.
היו”ר אופיר אקוניס
אין הידברות כרגע?
דוד צרפתי
לא בנושא של שינוי מבני אבל אנחנו ביקשנו את זה.
היו”ר אופיר אקוניס
משרד התשתיות יקריא את הצו.
נועם בריימן
צו משק החשמל דחיית מועדים תש"ע-2009.

"בתוקף סמכותנו לפי סעיף 60(ד11) לחוק משק החשמל תשנ"ו-1996 (להלן – החוק) ובהתייעצות עם הרשות לשירותים הציבוריים-חשמל ועם רשות החברות הממשלתיות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ולאחר שנוכחנו לדעת כי הדבר חיוני לקידום מטרות החוק, אנו מצווים לאמורף

דחיית מועדים
1. בסעיף 60 (ד4)(2) ו- (4) לחוק, במקום "ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010)" יבוא "כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011)".
היו”ר אופיר אקוניס
הערות? רשות החשמל?
אמנון שפירא
אין לי הערות לצו למעט זה שאנחנו חשבנו שהפארסה הזאת נמשכת כבר יותר מידי זמן והיא משפיעה כלכלית על חברת החשמל. אנחנו חוזרים כל פעם עם אופק של חצי שנה-שנה. צריך להבין שזה רגע גורלי. הממשלה צריכה להחליט אם יש או אין רפורמה.

בכל מקרה, אני בדעה שיש פונקציה אחת שהיא מחוץ לכל דיון והיא קשורה בכך להתהוות משק חשמל פרטי שזאת פונקציה שנקראת ניהול המערכת. המשק הפרטי לא יקום בלעדיה. אנחנו חותמים כל שנה ממש תחת מחאה, אבל זאת כבר באמת בושה גדולה. הבושה היא בעצם 3 שנים כי החל מ-2007 גם נכתבו מועדים בחוק ושום דבר לא מיושם. צריך להחליט, האם אפשר לקחת את החברה הזאת ולהכניס אותה לאי ודאות במשך תקופה כזאת ארוכה? צריך לדעת איפה אנחנו עומדים במשק החשמל.
היו”ר אופיר אקוניס
תודה. אני אצטט את הדוקטור לנדאו בסעיף 3: "על מנת לאפשר המשך פעולתה של חברת החשמל – אספקת השירותים החיוניים במשק החשמל, מוצע להאריך את תקופת הרישיונות של חברת החשמל בשנה אחת נוספת".
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא יודע להעריך לגבי השנים הבאות אבל אני חושב שאנחנו בוודאי, ברוב קולות יו"ר הוועדה נאשר את בקשת שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר ונאפשר לחברת החשמל, כמובן, לקבל עוד שנה. מן הסתם זה יהיה גם יותר.
עידו עשת
מן הראוי שלא.
היו”ר אופיר אקוניס
אבל הדיונים לא מתקדמים לשום מקום. כרגע המצב הוא כזה שאנחנו מאשרים את המשך הפעילות, הספקת השירותים החיוניים במשק החשמל, כפי שביקשו שר התשתיות ושר האוצר. אישרנו את הצו, אני מניח שהחברה תמשיך לספק את השירותים הטובים שלה לציבור עם הצו הזה. תודה.


הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים