ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/12/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 : פרק כ, סעיפים 109-112: שילוב מקבלי קצבאות בעבודה (ויסקונסין)

פרוטוקול

 
PAGE
55
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

23.12.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 170

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ו' בטבת התש"ע (23 בדצמבר 2009), שעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009:

פרק כ', סעיפים 109-112 – שילוב מקבלי קצבאות בעבודה (ויסקונסין)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אריה אלדד

חיים אמסלם

מוחמד ברכה

אילן גילאון

נסים זאב

חנין זועבי

ג'מאל זחאלקה

דב חנין

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

אורלי לוי אבקסיס

משה (מוץ) מטלון

אברהם מיכאלי

חנא סוייד

מרינה סולודקין

ציון פיניאן
מוזמנים
שרון קדמי, מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד דקלה חורש, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד גלית יעקובוב, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

טל אלכסנדרוביץ שגב, אורות לתעסוקה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

תאיר איפרגן, יועצת למנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

פרופ' יבגני יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה

אהרון חוטובלי, יו"ר ועד ארצי, שירות התעסוקה

עו"ד אייל גלובוס, הממונה על האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים

עו"ד ערן נריה, האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים

עו"ד דקלה שלום, האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים

עו"ד אשרת מימון, האגודה לזכויות האזרח בישראל

עו"ד יפעת סולל, מכון ון ליר

פרופסור ג'ק חביב, מנכ"ל מכון ברוקדייל

דניס נהון, מכון ברוקדייל

רן מלמד, סמנכ"ל עמותת ידיד, מרכזי זכויות בקהילה
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

אייל לב ארי

אור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009
ו-2010), התשס"ט-2009
פרק כ', סעיפים 109-112 – שילוב מקבלי קצבאות בעבודה (ויסקונסין)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי בשבוע, ו' בטבת התש"ע, ה-23 בדצמבר 2009, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009: פרק כ', סעיפים 109-112 – שילוב מקבלי קצבאות בעבודה (ויסקונסין).


בפעם האחרונה שדנו בתוכנית הזאת, זה היה ערב חוק ההסדרים. משרד התעשייה התחייב לסיים הסכם שכר עם שירות התעסוקה ואמר שזה יהיה מחר בלילה. נכון להיום, לא נחתם הסכם שכר עם שירות התעסוקה.


יחד עם זאת, כדי שלא לאבד הזדמנות דרמטית ליצור מקומות עבודה במשק, אני חושב שחברי הכנסת, לא פחות מראשי הערים שמשדרים ברדיו, רוצים ליצור מקומות עבודה. גם חברי הכנסת רוצים שאנשים יקומו בבוקר, ילכו לעבודה, יתפרנסו בכבוד ויוכלו להסתכל לבני משפחתם. אני לא מדבר על 2,000 שקלים או על 2,300 שקלים ברבע משרה אלא על כך שהאנשים יחזרו הביתה ויראו לילדים שלהם שאפשר גם אחרת. לשם כך אנחנו מקיימים היום את הדיון הזה, למרות שמשרד התעשייה לא עמד בהתחייבותו לסיים את ההסכם עם שירות התעסוקה. מה שנראה פשוט, פתאום נראה מסובך.


אנחנו אולי נחרוג היום ממתכונת ישיבה רגילה של הוועדה ואם חברי הכנסת בדרך כלל הם אלה שפותחים את הדיון, אני דווקא רוצה לשמוע דוברים אחרים מגופים שונים, גם תומכים וגם מתנגדים לתוכנית וזאת כדי שחלילה וחס לא נחמיץ הזדמנות ליצור ולו גם מקום עבודה אחד מכובד. אני מדבר על מקום עבודה מכובד, מקום שמפרנס משפחה ולא רק לוקח ממנה את הזכות לקבל הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה. אני מדבר על מקום מפרנס בעבודה, על עבודה מכובדת וממחר. לא לפרק זמן של חודש-חודשיים-שלושה חודשים.


הייתי מבקש מאשרת מימון מהאגודה לזכויות האזרח להיות הדוברת הראשונה.
אשרת מימון
אני אשמח חבר הכנסת כץ אם בכל זאת תינתן ההזדמנות הראשונה למשרד התעשייה להציג את התוכנית ואני אוכל להגיב עליה.
היו"ר חיים כץ
לשם מה את צריכה להגיב לדבריהם? הם יאמרו אחר כך את עיקרי התוכנית שלהם.
אשרת מימון
בסדר. קודם כל, תודה על הדיון החשוב שזומן שבוע וחצי לפני שהחוזים אמורים להסתיים. אני רוצה לומר במלים הכי ברורות ברחל בתך הקטנה שהתוכנית הזאת נכשלה לחלוטין, צריך לסיים את התוכנית הזאת, צריך לסיים את הפרסה הזאת, לא צריך אפילו להאריך את הניסוי. היו מספיק דיונים שהתקיימו בוועדה הזאת ובוועדות אחרות כדי להבין שהתוכנית הזאת כשלה בכל מובן. היא כשלה במובן התוצאות המספריות שלה, היא כשלה בוודאי כאשר לוקחים בחשבון את הערך התקציבי שלה, ובוודאי ובוודאי היא כשלה במובן החברתי.


לגבי המספרים וההשמות, ניצן שחקרה את המספרים בוודאי לא פחות ממשרד התעשייה, אם לא יותר, תוכל לפרוט את כל הפרטים בעניין המספרים וההשמות.


במובן התקציבי, כפי שתוכלו לראות בחוברת הזאת, מוכח שחור על גבי לבן שלו הייתם נותנים את התקציבים – ואני מדברת אל משרד האוצר – שירות התעסוקה היה מוביל להצלחות הרבה יותר גדולות.
היו"ר חיים כץ
את החוברת הם יראו אחרי הדיון כי כאשר את מדברת, אני לא רוצה שיעיינו בחוברות אלא שיתרכזו ויקשיבו לדברים שאת אומרת.
שלי יחימוביץ
אשרת, אם את יכולה לפרט לנו ממש נתונים ומספרים. תסבירי למה התוכנית לא טובה, כאילו אין לנו את החוברת מול העיניים.
אשרת מימון
אני אגיע לזה. לו הייתם נותנים את אותם תקציבים שניתנו למרכזי התעסוקה, אם הייתם נותנים את אותם תקציבים לשירות התעסוקה, הוא היה מוביל להצלחות הרבה יותר גדולות. בחוברת הזאת אנחנו פירטנו לדוגמה את שנת 2007, השווינו תקציבים כאשר כמעט לפי 21 אנשים שטופלו על ידי שירות התעסוקה ניתן תקציב מאוד מאוד דומה לשירות התעסוקה. 155 מיליון שקלים ניתנו למרכזי התעסוקה, 235 מיליון שקלים ניתנו לשירות התעסוקה ואנחנו לקחנו את הנתונים ככל שאפשר קודם לתוכנית כדי שלא יוכלו לקעקע את הנתונים האלה.


ייחסנו לשירות התעסוקה 235 מיליון שקלים כאשר זה לא התקציב שמגיע ישירות לשירות התעסוקה אבל לקחנו את המספר של דוח אדליה שבזמנו בדק את שירות התעסוקה, ייחס לשירות התעסוקה וכלל בתוכו את כל תקציבי הכשרת מבוגרים. גם כאשר לוקחים את כלל התקציב שניתן על ידי המדינה להכשרת מבוגרים, של 235 מיליון שקלים, מגיעים ליחס פר דורש עבודה שמקבל הבטחת הכנסה. ייחסנו לשירות התעסוקה את כל התקציבים האפשריים שאפשר אולי לייחס לו, שנוגעים לתקציב הכשרת מבוגרים, התייחסנו רק להשמות של הבטחת הכנסה ולא השמות של דמי אבטלה ולקחנו נתונים אמיתיים ולא נתונים סטטיסטיים של שנת 2007, והגענו ליחס תקציבי פר דורש עבודה של פי 14 בתוכנית אורות לתעסוקה לעומת מה שיש בשירות התעסוקה.
שלי יחימוביץ
על כל השמה?
אשרת מימון
לא, לכל דורש עבודה. עוד לא הגענו להשמות. על כל דורש עבודה, התקציב שניתן למרכז התעסוקה הוא פי 14 מהתקציב שניתן לכל דורש עבודה בשירות התעסוקה. עדיין בהשמות, מרכזי התעסוקה השימו פי שתיים בסך הכל מההשמות של שירות התעסוקה. זאת אומרת שאם מכמתים את התקציב למספר דורשי העבודה, לעומת תקציב שהוא פי 14, קיבלנו יחס של השמות שהוא רק פי שתיים.


אני רוצה גם להזכיר שפקיד בתוכנית אורות לתעסוקה מטפל לכל היותר בחמישים דורשי עבודה בממוצע בשבוע כאשר פקיד בשירות התעסוקה מטפל בסביבות 400 אנשים באותו שבוע.
אילן גילאון
זה אומר שעלות העובד היא פי שבע.
קריאה
עלות ההשמה היא פי ארבע.
אשרת מימון
לא כל דורש עבודה מושם.
אילן גילאון
אנחנו עוסקים היום הרבה מאוד בנגישות למידע. מסתבר שהקושי במידע הוא בדרך כלל כאשר מוסרים אותו בצורה מאוד מורכבת. אני מודה על האמת שהתקשיתי מאוד גם לקרוא את המסמכים השונים, ואולי זאת לא בעיה פרטית שלי. אם תוכלו להבהיר את הדברים בצורה קצת יותר פשוטה כך שגם חברי הכנסת יוכלו להבין אותם, אודה על כך.
אשרת מימון
אני חושבת שכתבנו את זה בצורה מאוד מפורטת, כולל הערות שוליים ומהיכן לקחנו את המספרים. אני אחזור על תמצית הדברים, רק כדי לא לגזול יותר מדיי מהזמן כי יש לי עוד הרבה מה לומר מעבר למספרים האלה.


אם לוקחים תקציב של 2007 מאתר משרד האוצר, התקציב של תוכנית אורות לתעסוקה בשנת 2007 היה 155 מיליון שקלים. התקציב של כל הכשרת מבוגרים שכולל בתוכו גם את תקציב שירות התעסוקה באותה שנה היה 235 מיליון שקלים. מספר דורשי העבודה במרכזי התעסוקה, על פי תחשיב מתוך דוחות משרד התעשייה, היה בערך 9,000 אנשים, מספר דורשי העבודה בשירות התעסוקה על פי מסמכים שקיבלנו באופן רשמי משירות התעסוקה, היה 197 אלף אנשים. זאת אומרת, פי 21 אנשים בממוצע לחודש.


אם עושים חשבון של חלוקה באקסל, מגיעים ליחס של 14 לאחת. כלומר, התקציב הוא פי 14.
שלי יחימוביץ
את בודקת את זה פר השמה של מקבלי הבטחת הכנסה.
אשרת מימון
פר השמה של מקבלי הבטחת הכנסה.
שלי יחימוביץ
כי אם את בודקת את זה לפי השמות בכלל, את מקבלת עוד פי כמה וכמה.
אשרת מימון
יחס של 30 לאחד.
היו"ר חיים כץ
כאשר היחס הוא 14 לאחד, כמה עולה אחד?
אשרת מימון
אין לי כאן את התחשיב, אבל זה יוצא בסביבות 20 אלף שקלים במרכז התעסוקה ובסביבות ה-700 שקלים בשירות התעסוקה. תאמינו לי שבשירות התעסוקה יכעסו עלינו על הנתונים האלה מכיוון שהיינו כל כך פרו התוכנית.
שלי יחימוביץ
הנתונים שלכם מקלים מדיי על שירות התעסוקה.
אשרת מימון
אני מדברת על השמות.
היו"ר חיים כץ
20 אלף ל-700, זה לא אחד ל-14 אלא זה 1 ל-25.
שלי יחימוביץ
עשיתם הנחה מאוד גדולה לאורות לתעסוקה. אגב, ההערכה של אדליה היא שזה 34 אלף, עלות השמה.
אורלי לוי אבקסיס
היא אומרת שיכעסו עליה כי הנתונים מיטיבים עם התוכנית.
היו"ר חיים כץ
הלכתם לבית הלל ולא לבית שמאי.
אשרת מימון
לפני חצי שנה הצגנו נתונים של 1 ל-30. כדי שלא ינפנפו אותנו שוב, היינו הכי רכים מול נתוני אורות לתעסוקה.
היו"ר חיים כץ
20 אלף שקלים השמה של עובד אחד?
אשרת מימון
אני חושבת שאפילו יותר.
שלי יחימוביץ
זה יותר.
אשרת מימון
היינו מאוד רכים פר התוכנית ועדיין הגענו ליחס עצום. נמצאת כאן נציגת מכון ון ליר שתוכל להתייחס לזה.
היו"ר חיים כץ
מה שאת אומרת הוא מרתק ומעניין. אני מבקש מהנוכחים לשמור על השקט. יש לנו עשרה ימים מלאים לקיים דיונים מבוקר ועד ערב. אם אנחנו צריכים לקבל החלטות דרמטיות, אז נקבל החלטות דרמטיות אחרי שעשינו שיעורי בית טובים.
אשרת מימון
חד משמעית. גם אנחנו בעד החלטות דרמטיות.


אמורה להיות כאן נציגת מכון ון ליר, עורכת הדין יפעת סולל, שתוכל להראות לכם מתחשיבים כלכליים שלהם שאם משרד האוצר רוצה להמשיך ולתת כספים באותה מידה לתוכנית גם בשנים הבאות בפריסה ארצית, הוא צריך להקציב בערך מיליארד וחצי שקלים לתוכנית. אנחנו סקפטים אם הוא אכן מתכוון לשפוך את אותם כספים על התוכנית בפריסה ארצית או שהוא פשוט שפך את הכספים כדי שהנתונים יהיו מוצלחים לכאורה בפיילוט וכל מה שהוא קיבל זה פי שתיים השמות.


אני רוצה לצלול לתוך ה-פי שתיים השמות. בואו ניקח בחשבון שה-פי שתיים השמות שיש במרכזי התעסוקה, רק למרכזי התעסוקה ולא לשירות התעסוקה, ניתנה אפשרות לתת שירותים תומכי עבודה. זאת אומרת, לתת לדורש עבודה סיוע בטיפול בילדיו כדי שהוא יצא לעבודה. שירות התעסוקה לא יכול לעשות את זה. רק למרכזי התעסוקה ניתנה האפשרות לתת מענק התמדה בעבודה.
רחל אדטו
מה זה מענק התמדה בעבודה?
אשרת מימון
במסגרת התוכנית, אם אדם מתמיד בעבודתו במשך ארבעה חודשים ומעלה, יש לו אבני דרך בהן הוא מקבל כסף נוסף על השכר שלו.
רחל אדטו
זה מוגבל?
אשרת מימון
כרגע זה לשנה.
אורלי לוי אבקסיס
זה אם מילאו את הדוחות כראוי והמעסיק העביר את הנתונים.
אשרת מימון
יש כמה אבני דרך.


מעבר לזה, ההשמות בתוכנית היו השמות של אוכלוסייה קלה באופן יחסי, כפי שהמחקר האחרון מיוני 2009 מאושש, בלי מבוגרים, בלי אנשים עם מוגבלות ועדיין כל מה שקיבלתם זה פי שתיים השמות.


אני רוצה להדגים איך עושים מניפולציות על מספרים. אם קראתם אתמול ב"דה מרקר", מתארים הצלחה של 48 אחוזים.
היו"ר חיים כץ
מי כתב את זה, צבי זרחיה?
שלי יחימוביץ
חס וחלילה. צביקה מדייק בעובדות.
אשרת מימון
דוברת משרד האוצר כתבה את זה. הם מודים שכדי להגיע ל-48 אחוזי הצלחה, הם פשוט הורידו את אלה שנשרו מהתוכנית. זאת כזאת מניפולציה צינית על המספרים בגלל שאלה שנושרים, הם בדיוק אלה שממחקרים בינלאומיים עולה שאלה הם אנשים שנשארו ללא גמלה וללא הכנסה מהעבודה. אלה בדיוק אלה שהתוכנית הזאת כל כך הכבידה עליהם שהם נשארו בלי כלום והעדיפו להעמיק בעוני שלהם ואולי לשרוד מהפה אל היד, אם בכלל, כדי לא להמשיך להגיע לתוכנית הזאת. כדי להגיע ל-48 אחוזים, אתם מורידים את האנשים האלה שהיה ראוי שתחקרו לאן הם נעלמו ולא תשתמשו במניפולציות האלה.
היו"ר חיים כץ
מה האחוזים האמיתיים?
קריאה
28 אחוזים.
אשרת מימון
28 אחוזים. תזכרו את כל מה שאמרנו על ההשמות כבר קודם.


בדוח שלכם, של משרד התעשייה, מפברואר 2007, אתם מדברים על 13 אחוזים של אנשים שנשרו מהתוכנית ואין להם לא שכר מעבודה ולא גמלה. לומר לנו שאתם מורידים אותם בשביל להגיע ל-48 אחוזים, זה להוסיף חטא על פשע.


טוענים שהשכר במסגרת התוכנית עלה באופן יחסי. אני שוב אומרת שרק במרכז התעסוקה אפשר לתת תמריצים לבן אדם, רק במרכז התעסוקה אפשר לתת שירותים תומכי עבודה, זאת אומרת למשל עזרה עם הילדים, אחר כך תצפו שהם יגיעו לאותה עבודה בין שירות התעסוקה לבין מרכזי התעסוקה, זאת אומרת, אני רוצה לסבר את האוזן ולומר שאותה אישה שמגיעה למרכז התעסוקה ויכולה לצאת לעבודה כי נותנים לה שמירה על הילדים, בוודאי היא תגיע לשכר יותר גבוה מאשר דרך שירות התעסוקה. גם השכר העולה הזה בטל לעומת כל התקציבים הגדולים והתמריצים שניתנו רק במסגרת התוכנית. שיהיה לכם ברור, אנחנו בעד התמריצים אלה, אבל התמריצים האלה צריכים להיות מוצמדים לאנשים ולא לחברות הפרטיות. אין שום קשר בין אחד לשני.
היו"ר חיים כץ
אני בעד משכורת הוגנת.
אשרת מימון
גם אני.
היו"ר חיים כץ
אני נגד תמריצים לא קבועים. אני רוצה משכורת ולא תמריצים. הבן אדם יבוא לעבודה וידע איך הוא מתפרנס ואיך הוא חי, ולא שהוא מקבל לפרק זמן של חצי שנה-שנה תוספת דלתא של שקלים.
אורלי לוי אבקסיס
רוב ההשמות הן לא השמות מלאות וגם לפרקי זמן מאוד קצרים.
אשרת מימון
ניצן תוכל להרחיב ולדבר על ההשפעה על שוק העבודה של התוכנית הזאת שהיא גם כן דרמטית.


האם ניתן ללמוד משהו מהמחקרים הרבים שנעשו, משהו על הפריסה הארצית. המחקרים עצמם אומרים שלא. המחקרים עצמם אומרים שמהנתונים שלנו אי אפשר להבין מהם דבר לגבי הפריסה הארצית. המחקרים עצמם אומרים זאת. המחקרים עצמם אומרים שהאוכלוסייה שהם בדקו חזקה יחסית. המחקרים עצמם אומרים ש-44 אחוזים מהנבדקים שלהם היו אנשים שעבדו בשנה האחרונה לפני שהם נכנסו לתוכנית. זאת לא האוכלוסייה הקשה עליה מדברים בפריסה הארצית. המחקרים עצמם אמרו שצריך לשוב ולבדוק את התוכנית לאחר השבה למסלולים. המחקרים עצמם אמרו שהם נעשו בזמן צמיחה ולא בזמן מיתון וההשפעה של התוכנית תהיה שונה. ושוב, תזכרו את הפערים והתקציבים וכולי שבכלל לא נבדקו במסגרת המחקרים.


אנחנו שמענו לפני כמה ימים ששירות התעסוקה עצמו אומר שהוא לא יכול לטפל באוכלוסייה הזאת. אז מה אנחנו רוצים ממנו? באמת, בואו נייבש אותו לחלוטין.
שלי יחימוביץ
הם לא אמרו את זה בשום שלב. הם אמרו שאף פעם לא נתנו להם אמצעים לטפל באוכלוסייה הזאת.
אשרת מימון
זה נכון.


אם ניקח את אותו איש שמגיע לפקיד שירות התעסוקה, קודם כל הפקיד הזה מצפה לעוד 400 באותו שבוע, זאת אומרת, יש לו ממש דקות ספורות לטפל באותו דורש עבודה, להבדיל ממרכז התעסוקה. הוא לא יכול להציע לו שמירה על הילדים, הוא לא יכול כמעט להציע לו הכשרה מקצועית מכיוון שגם ייבשו כמעט לחלוטין את תקציבי ההכשרה המקצועית, הוא לא יכול להציע לו את מענק ההתמדה שהזכרתי קודם, הוא לא יכול להציע לו מס הכנסה שלילי.
היו"ר חיים כץ
למה את חושבת שיש העדפה כזאת? הם לא אוהבים את שירות התעסוקה?
אשרת מימון
כן.
היו"ר חיים כץ
לא אוהבים אותו?
אשרת מימון
כן.
היו"ר חיים כץ
לכן הם מוכנים לשלם? מי אלה האנשים האלה שיש להם את מרכזי ההשמה?
אשרת מימון
תאגידים פרטיים.
היו"ר חיים כץ
מה הקשר שלהם? מי אלה? הם גלויים?
אילן גילאון
זה הכי מעניין.
שלי יחימוביץ
החוט המקשר.
היו"ר חיים כץ
אני יושב בוועדה ואני מתעמת עם האוצר חדשות לבקרים. אני רואה כמה קשה להוציא שקל אחד מהאוצר ופתאום הם נדיבים? למה הם נדיבים? למה? אני רוצה שתסבירי לי למה הם מוכנים לשלם מיליארד או מיליארד וחצי שקלים לגופים מסוימים ולא מוכנים לשלם חצי מיליארד שקלים לשירות התעסוקה.
שלי יחימוביץ
אולי צריך לבדוק כמה פקידי אוצר לשעבר עובדים בתוכנית הזאת.
היו"ר חיים כץ
היא עשתה כל כך הרבה מחקרים, היא נגעה בכל כך הרבה חומר, אולי יש לה יותר ידע מאשר לנו.
שלי יחימוביץ
אשרת, דברי חופשי.
היו"ר חיים כץ
את יודעת למה? מאיפה נולדה הנדיבות הזאת?
אשרת מימון
קודם כל, הנדיבות תיעצר ביום הפריסה הארצית. כך אני מאמינה. אין שום כוונה לתת מיליארד וחצי שקלים לתוכנית הזאת.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שאם פקידי האוצר אומרים, הם ייתנו.
אשרת מימון
הם לא אמרו בשום שלב שהם ייתנו מיליארד וחצי שקלים. לא ראינו שום התחייבות כזאת. תן לי לשים את ראשי על זה שהם לא ייתנו.


התוכנית הזאת התחילה בשלבי התוכניות הכלכליות הנוראיות שאנחנו זוכרים מ-2003. זה היה חלק מהתוכניות שגם הובילו לקיצוץ מסיבי בהבטחת הכנסה. התוכנית בגדול, בעיניי, היא ליטול את ידיה של המדינה מטיפול באוכלוסיות האלה.
היו"ר חיים כץ
את לא עונה לשאלתי.
אשרת מימון
יכול להיות.
שלי יחימוביץ
היא מפחדת.
אשרת מימון
לא, אני לא מפחדת.
היו"ר חיים כץ
את לא יודעת.
אשרת מימון
אני חושבת שמשרד האוצר בעד חיסולו של השירות הציבורי, בעד חיסולם של תאגידים מקצועיים, בעד חיסולם של ועדי עובדים. כל השירות הציבורי הזה שמישהו פעם ניסח אותו כיושב ומכביד על כתפי המגזר.
היו"ר חיים כץ
זאת הסיבה שהם מוכנים לשלם.
אשרת מימון
אני חושבת שכן.
היו"ר חיים כץ
הם אומרים שבעד חיסול השירות הציבורי הם מוכנים לשים מיליארד וחצי שקלים. בסדר. עכשיו אנחנו מבינים.
רחל אדטו
לצורך הלאמה או לצורך הפרטה?
אילן גילאון
תאמין לי שיש מי שמשלם יותר בשביל זה.
היו"ר חיים כץ
בסדר. תמשיכי. אנחנו מבינים.
אשרת מימון
היינו כאן לפני חצי שנה והוועדה הזאת עשתה באמת עבודה נפלאה שיצרה את החקיקה באמצעות חוק ההסדרים.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע. אולי טעינו.
אשרת מימון
בעצם מה עושה הממשלה? זה לא בתוך חוק ההסדרים אבל עדיין היא מניחה את זה על שולחן הוועדה שלושה שבועות לפני שמסתיים הפיילוט. איפה הליך החקיקה הראוי?
היו"ר חיים כץ
הם הניחו את זה מזמן והם היו מוכנים לדון בזה לפני חמישה חודשים. אמרתי בתחילת דבריי שהייתה התחייבות שלהם לסכם עם שירות התעסוקה ואם הם היו מסכמים עם שירות התעסוקה לפני חמישה חודשים, היינו מביאים את זה לדיון לפני חמישה חודשים. למרות שהם לא סיכמו עם שירות התעסוקה או הם מתנים הסכמות עם שירות התעסוקה ביישום התוכנית, יש התניה, אני לא מקבל את זה, זה לא מכובד, אבל הם מתנים את החתימה עם שירות התעסוקה בתוכנית, אני לא רציתי לקחת צ'אנס של אחד למאה, שאני אולי כיושב ראש הוועדה אמנע פרנסה מאזרח אחד במדינת ישראל. לשם כך מתקיים הדיון למרות שמשרד האוצר לא חתם עם שירות התעסוקה. אם הוא היה חותם לפני חמישה חודשים, היו מתנהלים דיונים לפני חמישה חודשים.
אילן גילאון
אתה מסתבך כי אתה בטח תמנע פרנסה ממי שמפעיל את התוכנית.
אשרת מימון
אנחנו מזמינים את מי שמפעיל את התוכנית להצטרף לשירות התעסוקה שמשווע לכוח אדם נוסף. אני בטוחה ששירות התעסוקה ישמח לקלוט את כל המפוטרים ממרכזי התעסוקה.


גם אם לא בגינם זה מונח שלושה שבועות לפני הסיום, הליך חקיקה ראוי צריך להימשך עכשיו תוך דיון בסעיף סעיף. צריך להתקיים דיון באבחון שבתוכנית שעל פי הניסוחים המפותלים בתוך הצעת החוק הזאת שיכולתי להראות לכם את הדברים שהייתי צריכה לעשות כדי להבין מה אומר התיקון הזה בהצעת החוק. איפה הדיון בזה שרק אחרי חצי שנה הבן אדם יוכל לטעון שהוא לא מסוגל לעבוד? איפה הדיון בזה שלאלפים לא תהיה נגישות לערכאות באופן חסר תקדים בכל החקיקה הישראלית? איפה הדיון בעקרונות התגמול שלא מובאים בהצעת החוק למרות הרבה הבטחות שאכן עקרונות התגמול יהיו?
רחל אדטו
למה לא תהיה גישה לערכאות?
דב חנין
מנגנון של העברה לבית הדין הארצי בירושלים.
אשרת מימון
רק בירושלים.
דב חנין
עובד בנצרת צריך להגיע לירושלים, עובד בבית שאן צריך להגיע לירושלים. למה ההתעמרות הזאת באנשים? זאת פשוט אכזריות. אני אומר את זה כעורך דין. זה דבר מקומם.
היו"ר חיים כץ
אמרת דבר יפה, אבל אתה מפריע לדוברת לדבר.
דב חנין
אני מתנצל אדוני היושב ראש.
אשרת מימון
בוודאי שאם תהיה אפשרות לדון בסעיף סעיף הייתי מפרטת מאוד. אני מדברת רק בקצרה.
היו"ר חיים כץ
יהיה דיון בכל הסעיפים. אנחנו נדון בסעיף סעיף.
אשרת מימון
אני מאוד מקווה שנגיע למסקנה שהפיילוט נכשל ואז לא נצטרך לדון בסעיף סעיף.
מרינה סולודקין
זה נכון מאוד. הפיילוט נכשל.
אשרת מימון
איפה דיון מפורט ומעמיק בזכות לשירותים תומכי עבודה שאפילו משרד התעשייה אמר שצריכים להיות מוחלים בחוק, אבל בהינף קולמוס זה נעלם מהתיקון הזה? איפה יש תימוכין לכך שהשר יבסס את כל התוכנית על הכשרה תחילה ולא על עבודה תחילה, כמו ההבטחות שלו? האם זה שוב יישאר רק בחוזים הנעלמים האלה שאנחנו לא יכולים לדון בהם ובטח לוועדה אין שום גישה לראות מה כתוב בהם?


חוזרים ואומרים שהתוכנית הזאת נבדקה הרבה פעמים. אתמול, מירב ארלוזורוב ב"דה מרקר" כותבת שהתוכנית הזאת שבה ונבדקה עשרות פעמים. חברים, כל פעם שהיא נבדקה, אנחנו ירקנו דם כדי שתקום הוועדה הזאת. רק אחרי שאגפנו פעם אחר פעם את משרד התעשייה ואת משרד האוצר ורצה כאן הצעת חוק שנחתמה על ידי 80 חברי כנסת, והגשנו עתירה נגד הארכת התוכנית, מבקר המדינה נדרש לתוכנית, רק אז הם נאלצו לתקן ועכשיו הם עוד מתפארים בזה. אני חושבת שכל הוועדות האלה שקמו רק מוכיחות שיש דברים במה שאנחנו אומרים. כאשר אנחנו אומרים שהתוכנית הזאת נכשלה, התוצאות שלה מעבר לפגיעה הנוראית בכבוד של עניי ישראל, התוכנית הזאת נכשלה, כל מה שהוועדות האלה שקמו מבטיחות זה שגם היום הגיע הזמן לסגור את התוכנית.
שלי יחימוביץ
את אומרת שגם כלכלית היא נכשלה.
אשרת מימון
כן.


ישבנו עם משרד התעשייה בחודשים האלה, אבל שבנו ואמרנו - לא יאמרו לנו שאמרנו אחרת – שכל התיקונים שלהם הם קוסמטיקה. כל עוד לא יוחזרו סמכויות שלטוניות לשירות הציבורי וכל עוד לא יפסיקו התניות בלתי סבירות להיות בתוך התוכנית הזאת על הזכות לכבוד של עניי ישראל, התוכנית הזאת היא בלתי מקובלת.


במסמך הזה אנחנו מציגים בפניכם אלטרנטיבות, תוכניות אלטרנטיביות שיש בישראל. יש תוכניות אלטרנטיביות שגם מנוהלות על ידי מי שיושבים סמוך מאוד למשרד התעשייה והתוכניות האלה מציגות נתוני השמה הרבה יותר טובים בעלות הרבה פחות גבוהה. אנחנו לא מבינים את ההתעקשות להמשיך ולהיצמד לתוכנית הנכשלת הזאת.
היו"ר חיים כץ
לא עשיתם מחקר על זה. למה מתעקשים?
אשרת מימון
אני חושבת שיש קברניטים של התוכנית שמסרבים להיפרד ממנה.
היו"ר חיים כץ
למה?
אשרת מימון
כי זה להודות בכישלון. לא נוח להודות בכישלון.
היו"ר חיים כץ
זאת הסיבה היחידה?
מרינה סולודקין
לא. שחיתות.
שלי יחימוביץ
חברת הכנסת מרינה סולודקין צודקת. פשוט שחיתות. לקחת כספים ולחלק אותם לזכיינים פרטיים על זה שהם לא מייצרים אפילו מקום עבודה אחד. אני חייבת להסכים עם חברת הכנסת סולודקין.
אשרת מימון
אני חושבת שיש כאן כוחות כלכליים עצומים שמעורבים בתוכנית הזאת. תאמינו לנו שאנחנו דוד מול גולית.
אורלי לוי אבקסיס
יש יחסי ציבור ומעסיקים לוביסטים.
שלי יחימוביץ
גם משרד התעשייה מעסיק לוביסטים, בשכר.
היו"ר חיים כץ
בגלל חוסר אפשרות לשמוע את הדברים, אנחנו עוד עלולים לאשר את התוכנית שאנחנו לא שלמים אתה. תנו לפחות לשמוע את הדברים.
אשרת מימון
לגבי משרד יחסי הציבור. אני רוצה לומר, ואולי זה לא כל כך פופולרי לומר, שזה לא מאיים עלינו. בתחילת התוכנית אנחנו עבדנו מול משרד יחסי ציבור שקיבל 400 אלף שקלים ולא רק 50 אלף שקלים כמו שהם מקבלים עכשיו ויכולנו להם. הכספים שמועברים כאן לחברות הכלכליות כנראה יוצרים כוחות כלכליים עצומים.
רחל אדטו
אם התוכנית הזאת הייתה מופעלת על ידי שירות התעסוקה? הרי כל הכעס כאן הוא בגלל החברות. אם התוכנית הזאת כמות שהיא הייתה מופעלת לא על ידי גורמים פרטיים אליהם כאילו מופנה הכעס והמלים שנאמרו כאן כרגע? אם התוכנית הייתה מופעלת על ידי גוף בפיקוח ממשלתי או משהו, לא למטרות רווח, האם ההתנגדות שגילית עכשיו הייתה באותה מידה או שמא כל הכעס מופנה בגלל שיש כאן אנשים שגוזרים קופונים?
שלי יחימוביץ
זה מהותי.
רחל אדטו
אני רוצה לקבל תשובה.
היו"ר חיים כץ
חברי הכנסת, אנחנו לא נוהגים בהגינות. אנחנו שומעים צד אחד ולא שמענו את הצד השני. אני מבקש שהצד השני, לאור מה שאני שומע כאן, תמיכה בצד האחד, ידבר גם הוא ולא נפריע לו גם אם הוא יאמר דברים שהם לא נעימים למישהו. אנחנו רוצים לשמוע את הדברים. אם אנחנו רוצים לשמוע בדיוק את מה שאנחנו רוצים לשמוע מהם, אולי נכתיב להם והם יקריאו את הדברים כך שאנחנו נהיה מרוצים, אבל אנחנו רוצים לשמוע את האמת שלהם.
רחל אדטו
אני מבקשת תשובה לשאלתי.
אשרת מימון
אני אתן תשובה. הנקודה הזאת היא נקודה מהותית אבל היא ממש לא הנקודה היחידה. התוכנית הזאת כמו שהיא נראית, יש בה התניות בלתי סבירות על הזכות החוקתית לקיום בכבוד. יש בה למשל קביעה מנדטורית של השתתפות בתוכנית שלושים עד ארבעים שעות.
רחל אדטו
שאלתי שאלה מאוד ספציפית.
דב חנין
היא אמרה שזה לא רק זה.
רחל אדטו
הבעיה המהותית כרגע היא מי מפעיל את התוכנית?
אשרת מימון
לא, לא רק.
שלי יחימוביץ
היא אומרת גם זה אבל לא רק זה.
אשרת מימון
זה לא רק וזה לא בעיקר. זה לא זה. גם אם זה יימסר למלכ"רים, אנחנו נגד מסירה למלכ"רים. אנחנו מתנגדים לעניין הזה באותה מידה. גם אי אפשר לדבר על רגולציה ופיקוח במקרים שיוצרים שיקול דעת כל כך רחב. רגולציה ופיקוח לא יועילו. אי אפשר לפקח על תוכנית כזאת שהיא לא בידי המדינה ולא במקרה יש את כל כללי נציבות שירות המדינה. לא שאני חושבת ששירות התעסוקה לא צריך להשתפר, הוא צריך להשתפר והרבה, אבל יש מה שנקרא חזקת הכשרות של פקיד שהוא בשירות המדינה, יש מה שנקרא סמכויות ציבוריות. זה הרבה מעבר לזה. ההכשרות הדלות בתוך התוכנית, ה-30 עד 40 שעות ויהי מה, כאשר כל התוכנית הזאת החלה – אני זוכרת בכנס, בתחילת התוכנית כאשר מר די-נור מקברניטי התוכנית אמר שאנחנו קבענו 30 עד 40 שעות כדי לתפוס את העובדים בשחור. תוכנית שנשענת על הנחת מוצא שכולם רמאים, היא תוכנית רעה ולא רק בגלל שהיא בידיים פרטיות.
מרינה סולודקין
איפה די-נור עכשיו? איפה אולמרט עכשיו?
אשרת מימון
לצערי הרב יש לו יורשים. משום מה האנשים מתעקשים על התוכנית.
מרינה סולודקין
זאת תהיה הפרשה השמינית.
שלי יחימוביץ
גם על זה יהיה דוח מבקר המדינה ואפילו יותר מדוח מבקר מדינה.
אשרת מימון
הפעם יש לכנסת הזדמנות להפסיק את ההפרטה הזאת לפני שמישהו אחר יפסיק אותה. לא רק שהתוכנית הזאת לא מחלצת מעוני, לא משפרת את נתוני התעסוקה, אלא היא מעמיקה את העוני ומעמיקה את הפגיעה הקשה בזכויותיהן החוקתיות של האוכלוסייה הקשה ביותר שיש לנו בישראל.


תודה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו נעביר את רשות הדיבור למי שדווקא תומך בתוכנית. אני מבקש לא להפריע, גם אם הוא יאמר דברים שלא נעים למישהו לשמוע אותם. גם אם הוא חושב שזה שמדבר טועה במיליון אחוזים, טועה ומטעה, אני מבקש לתת לו להעביר את דבריו אותם נשמע בקשב כי אחרת לא נקבל את האימפוטים אותם אנחנו צריכים לקבל ולא נקבל החלטות כפי שאנחנו צריכים לקבל. אני בטוח שאלה שמצביעים כאן בסוף רוצים לבוא להצביע כאשר יש להם את כל האינפורמציה.
שלי יחימוביץ
משרד התעשייה לא כל כך נותן את האינפורמציה. אנחנו מתחננים לקבל אינפורמציה, אבל לא מקבלים.
היו"ר חיים כץ
לשם כך אנחנו נמצאים כאן עכשיו. אני מבקש מפרופסור ג'ק חביב, מנכ"ל מינהלת המחקר לחקר תעסוקה לאוכלוסיות מיוחדות, לומר את דבריו.
ג'ק חביב
שלום ותודה על ההזדמנות.
היו"ר חיים כץ
תציג את עצמך.
ג'ק חביב
אני מנהל מכון ברוקדייל ופרופסור באוניברסיטה העברית. במקצועי אני כלכלן, כלכלן חברתי ולימדתי בבית הספר לעבודה סוציאלית ובמחלקה לכלכלה.


אני לא רוצה ללמד סניגוריה על התוכנית אבל אני רוצה להציג עובדות כדי שלחברי הכנסת יהיה את מירב ההזדמנות לבחון את הדברים על פי עובדות מבוססות.
שלי יחימוביץ
אתה עשית את המחקר?
ג'ק חביב
אני אישית לא הובלתי את המחקר, אבל נמצאת כאן דניס נהון שהובילה את המחקר. קוראים לזה מחקר משותף עם המוסד לביטוח לאומי. מדובר בצוותים משותפים של שני הארגונים והם היו שווי זכויות ואחריות בביצוע המחקר. אני הייתי חבר צוות.
שלי יחימוביץ
רק הערה. מחקר אמיתי הוא מחקר השוואתי. לאורך השנים הוועדות המליצו גם על שירות התעסוקה, גם על מלכ"רים וגם על המגזר הפרטי, לבדוק אותם. אתם בדקתם רק את האופציה של המגזר הפרטי. בעצם לא ניתנה לכם ההזדמנות לעשות מחקר השוואתי אמיתי בנתונים דומים בשירות התעסוקה ובמלכ"רים. כך שמראש המחקר הזה הוא בעייתי.
היו"ר חיים כץ
פרופסור חביב עוד לא אמר משפט אחד ולא שמענו כלום.
שלי יחימוביץ
אני רק רוצה להראות איך המחקר הזה נעשה.
דב חנין
זאת הייתה הערה מקדימה חשובה.
היו"ר חיים כץ
עוד לא שמענו כלום ואנחנו לא נותנים לו לדבר.
שלי יחימוביץ
מחקר הוא שנותנים את אותם כלים לשירות התעסוקה, למלכ"ר ולמגזר הפרטי ומשווים בין שלושתם. זה מחקר. אני לא אומרת שפרופסור חביב לא יודע. מלכתחילה פשוט העמידו אותו במצב בלתי אפשרי. אני לא מטילה בו דופי, חלילה.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת יחימוביץ, אני מבין שאת מדברת מדם לבך.
שלי יחימוביץ
לא רק מדם לבי. גם מהגיון.
היו"ר חיים כץ
מהגיון, זה ברור. יחד עם זאת, אני מבקש, אנחנו לא בישיבת מליאת הכנסת, אני יודע שהנושא טעון, אני לא רוצה להוציא אנשים, שמענו צד אחד של המתרס ונתנו תמיכה, חברי הכנסת נתנו כאן תמיכה לצד האחד של המתרס, אני מבקש, בואו לא נפריע לצד השני.
אילן גילאון
אל תעשה הכללה.
היו"ר חיים כץ
חלק מחברי הכנסת נתנו תמיכה.
אורלי לוי אבקסיס
זאת לא תמיכה. לא מכירים את הנתונים.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת אורלי לוי, הלא אי אפשר לקבל החלטות אם אנחנו לא נשמע את הדברים. אם אנחנו לא רוצים לשמוע, לא נשמע.
שלי יחימוביץ
אנחנו רוצים אבל תן לנו קרדיט שאנחנו שולטים בחומר.
היו"ר חיים כץ
אני יודע שאתם שולטים בחומר. אני רואה לפי הכתבות והתגובות שאתם שולטים בחומר.


פרופסור חביב, בבקשה.
מרינה סולודקין
חמש שנים אנחנו יושבים כאן ונלחמים. עייפנו.
אריה אלדד
אף פעם לא שמענו. אני רוצה לשמוע.
מרינה סולודקין
אני חיה את זה כבר חמש שנים.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת מרינה סולודקין, אני לא התעייפתי. תאמיני לי, אני רק בתחילת הדרך. צריך סבלנות, לקחת את הכל ב-איזי, לחשוב טוב ולקבל החלטות נבונות. אם נעזור לאדם אחד, כאילו עזרנו לעולם מלא.


פרופסור חביב, בבקשה. אני מקווה שעכשיו לא יפריעו לך.
ג'ק חביב
תודה רבה. אני כן אתייחס קודם כל למה שאמרה חברת הכנסת יחימוביץ. המחקר לא בדק את השאלה מה היה קורה אם היינו לוקחים את התוכנית בשלמותה, על כל המרכיבים שלה, והיינו מכניסים אותה לשירות התעסוקה. לא בדקנו את השאלה הזאת. זאת אומרת, לא בדקנו איזה גורם היה יכול להיות יותר יעיל בהפעלת התוכנית.


מה שכן נבדק זה האם תוכנית מהסוג הזה, שמצד אחד – ואנחנו צריכים לזכור את זה – היא מנסה לעשות שינוי דרמטי ברמת השירות ובהיקף השירות לאוכלוסיות שמקבלות הבטחת הכנסה מבחינת אינטנסיביות הטיפול בהן, מבחינת זה שאנחנו יוצרים כתובת אחת לכל מערכת השירותים במקום לטרטר אותם בין כתובת אחת שנותנת סיוע לילד, לכתובת אחת להכשרה, לכתובת אחת להשמה, לכתובת אחרת לקורס מסוים וכולי. זאת אומרת, זה בעצם מבחינת השאיפה של התוכנית, זה החלום של כל האנשים שפועלים בתחום החברתי. אנחנו פועלים בהרבה מאוד תחומים והחלום הוא שסוגי השירותים שהיינו רוצים ליצור לכל האוכלוסייה הוא שתהיה כתובת אחת.
שלי יחימוביץ
החלום שלנו לא כולל חברות עסקיות פרטיות.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת יחימוביץ, אני מבקש. אני באתי לכאן היום לא כל כך בריא אבל חשבתי מה יקרה אם אני לא אבוא. אני מבקש, תני לו לדבר.
ג'ק חביב
כמו שאת עשית הבחנה בין המרכיבים השונים, אני לא מתייחס לשאלה לגבי מי צריך לממש את החלום הזה. אני מדבר על עצם המרכיבים של התוכנית.


התוכנית עצמה מנסה לתת רמת שירות שעוד לא הייתה לאף קבוצה בתחום התעסוקה ובקושי יש לנו את זה בתחומים אחרים וגם אינטנסיביות של שירותים תומכי עבודה ומידת השקעה ורמת ההשקעה, ניהול הטיפול וכולי. אלה דברים שצריכים להכיר בהם.
ג'מאל זחאלקה
מעולם לא ניתנה לשירות התעסוקה אותה כמות של כסף.
שלי יחימוביץ
ברור.
ג'ק חביב
האלמנט השני, מצד שני, התוכנית הזאת גם מנסה לתת הרתעה. זאת אומרת, לעודד ניצול נכון של הזכות והאפשרות לקבל הבטחת הכנסה על ידי אנשים שלא צריכים לקבל אותה ולהרתיע אנשים שלא צריכים את התוכנית ורוצים לנצל אותה לרעה, וזה ברור שאלה לא הרוב, אבל גם אי אפשר לשלול את העובדה שזה קיים במידה מסוימת כאשר אף אחד לא יודע את מלוא ההיקף. זה קיים בכל תוכנית בכל מקום בעולם ואני לא יודע אם אנחנו הכי צדיקים מכל אומות העולם.
דב חנין
סגירת הדלת בפני פנייה לבית דין לעבודה מהווה חלק מההרתעה? אני מנסה להבין.
היו"ר חיים כץ
אתה תבין אבל תן לו לדבר.
מוחמד ברכה
מפנים את הזרקורים לכיוון אחר. רביב סובל מלגלג על כל האנשים.
שלי יחימוביץ
עוד מעט רביב סובל יעבור לסקטור הפרטי ולא תשמע אותו יותר מלגלג.
מוחמד ברכה
הוא לא פוסח על אף אחד.
אורלי לוי אבקסיס
אולי תהיה רכבת לצפון.
שלי יחימוביץ
בקרוב אנחנו ניפרד ממנו בצער.
היו"ר חיים כץ
אני אומר לכם את האמת. הציעו לי לקיים את המופע הזה רק בפניי, אבל אמרתי שאני לא רוצה, בניגוד לאחרים שהלכו לכל מיני מקומות לבד והשפיעו. אני אמרתי שאני בא לכאן עם כל הוועדה ועם כל מי שרוצה לבוא לוועדה. תנו לאנשים לדבר. גם אתם תדברו ותרצו שלא יפריעו לכם.
דב חנין
שאלתי שאלה שאני מבקש עליה תשובה. מהי ההרתעה הזאת?
שלי יחימוביץ
עוד לא הגענו לשלב ההרתעה.
דב חנין
למה הכוונה בהרתעה?
ג'ק חביב
אני רק התחלתי לומר מה עקרונות התוכנית.
דב חנין
אנחנו רוצים להבין מהי ההרתעה הזאת.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת דב חנין, אני לא רוצה להוציא אותך. אני לא אתן לך לסתום לו את הפה.
דב חנין
אני לא רוצה לסתום לו את הפה. אני רוצה שהוא יסביר מהי ההרתעה.
היו"ר חיים כץ
הוא יסביר הכל.
דב חנין
אם הוא לא יסביר, אתה תזכיר לו.
היו"ר חיים כץ
הוא בא להסביר את הכל בצורה מסודרת. הוא לא יקדים א' ל-ב' אלא הוא יסביר הכל. אתה רוצה שהוא יסביר את זה עכשיו ולא אחר כך. הוא יסביר.
דב חנין
אם הוא יסביר את זה אחר כך, זה בסדר גמור.
ג'ק חביב
אני רוצה לציין שהתוכנית הזאת לא נולדה בישראל ואפילו לא נולדה בוויסקונסין. זה חלק מתנועה עולמית יותר רחבה. בארצות הברית עכשיו מופעלת ויש התחלות חשובות בקנדה, בהולנד, באנגליה, באוסטרליה ובעוד מדינות. התוכנית משקפת איזשהו כיוון עולמי לנסות להגיע לשני דברים: להגיע למערכת הבטחת הכנסה אמינה ויעילה מצד אחד, ומצד שני לשלב ולתת הזדמנות יותר גדולה לאוכלוסיות עם הכי פחות סיכויים בחיים להשתלב ולהתקדם בעבודה.


כמה עובדות לגבי התוכנית עצמה. אני רוצה לציין שהתוצאות של התוכנית בתחום התעסוקה הן כלהלן. אתם יודעים שהיו שני שלבים. היה שלב של מהל"ב, שהיה פחות נדיב מצד ההטבות וגם יותר קשה מצד ההרתעה, אבל היום התוכנית החדשה עשתה שינויים מאוד משמעותיים בשני הכיוונים האלה, גם להרחיב את ההטבות וגם לצמצם.
אורלי לוי אבקסיס
חוץ מאימהות חד הוריות שהתנאים שלהן רק הוחמרו עם הזמן.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת אורלי לוי, את היית ביום עיון נפרד והלכת לבדוק, אבל גם אנחנו רוצים לדעת את מה שאת ראית.
ג'ק חביב
אני אתייחס לאימהות חד הוריות.
אורלי לוי אבקסיס
שלא יאמרו שאנחנו לא עושים שיעורי בית ואנחנו לא רוצים לשמוע.
היו"ר חיים כץ
אנחנו רוצים לשמוע. את לא רוצה לשמוע כי את לא נותנת לו להשמיע.
אורלי לוי אבקסיס
בהחלט אני רוצה לשמוע.
ג'ק חביב
לגבי התוצאות של התוכנית. קודם כל, נטען קודם שאוכלוסיית התוכנית איננה משקפת את כלל מקבלי הבטחת הכנסה בישראל, אבל זה לא נכון. שליש ערבים, שליש יהודים, שליש עולים.
שלי יחימוביץ
העולים הם לא יהודים? אני לא מבינה. הם ערבים? שליש יהודים, שליש ערבים ושליש עולים.
ג'ק חביב
שליש יהודים ותיקים ושליש יהודים עולים.
רחל אדטו
זה לא הוגן. פרופסור חביב הוא בעל ניסיון ויודע איך להגיש מחקר. לנו לו לדבר.
אריה אלדד
אתם מעוררים אצלי את הרושם שאתם לא מעונינים שמישהו ישתכנע בכיוון ההפוך.
אורלי לוי אבקסיס
זה לא משנה. גם ככה אין לך הצבעה כאן בוועדה.
רחל אדטו
זה לא משנה. תנו לפרופסור חביב לדבר.
אריה אלדד
יש כאן פחד מפני התוכנית.
אורלי לוי אבקסיס
לא במתכונת הנוכחית.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת אורלי לוי, אל תופתעי אם תהיה הצבעה במתכונת הנוכחית. זה יכול ליפול, אבל הצבעה יכולה להיות.
ג'ק חביב
התוכנית הופעלה לא באזורים הכי קלים בארץ, לא במרכז הארץ אלא יותר בפריפריה, באזור נצרת שאף אחד לא יכול לטעון שזה אחד האזורים המשופעים בהזדמנויות תעסוקה. דווקא היא הופעלה באזורים קשים יחסית.
מרינה סולודקין
אתה יודע על מאבקים בנצרת?
ג'ק חביב
גם לפי כל המאפיינים האחרים מבחינת אלה שעבדו בעבר או לא עבדו בעבר, התוכנית מאוד משקפת את הפרופיל הארצי של מקבלי הבטחת הכנסה.


דבר נוסף שאני רוצה לציין. כמו שהתוכנית הופעלה בשני שלבים, גם המחקר היה בשני שלבים. קודם כל בדקנו את תוכנית מהל"ב ואחר כך המשכנו לבדוק את תוכנית אורות לתעסוקה. לגבי תוכנית מהל"ב יש לנו תוצאות אחרי 15 חודשים להפעלת התוכנית ולגבי תוכנית אורות לתעסוקה יש לנו מחקר אחרי שמונה חודשים להפעלת התוכנית. נכון מי שאמר שתוכנית מהל"ב פעלה גם בקרב האוכלוסייה מעל גיל 45, עד גיל 65, והתוכנית השנייה פעלה רק עד גיל 45, אבל הדבר המעניין הוא שעל אף שתוכנית אורות לתעסוקה נתנה הקלות בכל מיני מישורים, גם מבחינת שעות ההשתתפות לאוכלוסייה, אחוז גבוה מאוד מהאוכלוסייה באורות לתעסוקה – זה אחד הממצאים שלנו – לא השתתף ולא התבקש להשתתף בשלושים עד ארבעים שעות אלא בהרבה פחות. על אף ההקלות, התוצאות מאוד דומות וזה כאשר אנחנו גם לקחנו את האוכלוסייה עד גיל 45 במהל"ב והשווינו את הממצאים שם לאוכלוסייה עד גיל 45 באורות לתעסוקה כדי שיהיה גם בסיס להשוואה. התוצאות מאוד דומות וזה אולי בגלל חיזוק התמרוץ לשלב אנשים בעבודה ושינוי שיטת התגמול באורות שהוא מאוד דרמטי ובעיניי מאוד התבקש. אין ספק שהיה הרבה מה ללמוד מהניסיון הראשון, היה הרבה מה לשפר ואני חושב שזה בהחלט גם לזכות הכנסת שבשלב השני של התוכנית, אורות לתעסוקה, נכנסו הרבה מאוד שינויים מרחיקי לכת בתוכנית וזה אפשר לנו להקל על האוכלוסייה מצד אחד ולהציג תוצאות דומות בתחום התעסוקה.


לגבי התוצאות עצמן, ואני מתחיל עם אורות לתעסוקה. אנחנו מצאנו שאחרי כשמונה חודשים 10 אחוזים מהמשתתפים במסגרת התוכנית – אני מדבר על הניסוי ועל הביקורת כאשר הביקורת היא שירות התעסוקה - השתלבו בעבודה. כאן צריך לזכור שתוכנית הבטחת הכנסה לא רק נותנת קצבאות למי שלא עובד בכלל אלא היא גם נותנת השלמת הכנסה לאוכלוסייה עובדת. בעצם תוכנית אורות לתעסוקה, בהתחלת התוכנית, 42 אחוזים מהמשתתפים כבר עבדו. עבדו במשרה חלקית, בשכר נמוך וקיבלו השלמת הכנסה. אם אנחנו לוקחים את האוכלוסייה שלא עבדה, 10 אחוזים השתלבו בעבודה, דבר שמהווה גידול של 25 אחוזים בשיעור התעסוקה תוך שמונה חודשים.
היו"ר חיים כץ
מספרים מוחלטים. אתה יכול לתת לי מספרים מוחלטים ולא באחוזים? כאשר אנחנו מדברים על אחוזים, זה נראה לי דרמטי. בוא נדבר במספרים מוחלטים.
ג'ק חביב
אין לי את הסך הכל, אבל אני יכול לתרגם את זה. על כל 100 אנשים בתוכנית, היו 40 אחוזים שעבדו בהתחלת התוכנית.
רחל אדטו
כמה אנשים בדקתם?
ג'ק חביב
אנחנו בדקנו מדגמים גדולים של כ-3,000 אנשים בניסוי ו-3,000 אנשים בביקורת אבל זה מייצג את סך כל האנשים שהשתתפו בתוכנית. זה רק המדגם. אפשר לומר שמכל מאה אנשים בהתחלת התוכנית, 40 אנשים כבר עבדו.
היו"ר חיים כץ
עבדו במשרה מלאה?
ג'ק חביב
לא. משרה חלקית.
רחל אדטו
הם עבדו כבר לפני התוכנית.
ג'ק חביב
במשרה חלקית. 60 אנשים לא עבדו.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר על אנשים שהרוויחו בסביבות 1,000-1,500-2,000 שקלים. גם כאשר הם עבדו במשרה חלקית, היה צריך לתת להם השלמה.
ג'ק חביב
כן.
היו"ר חיים כץ
הם מתחת לסף המס.
ג'ק חביב
בסדר.
מרינה סולודקין
לאן הלך הכסף?
ג'ק חביב
התוכנית ניסתה לעשות שני דברים. האחד, היו שישים אנשים שלא עבדו, לשלב יותר משישים האנשים האלו בעבודה, ושנית, גם אלה שעבדו חלקית, או להביא אותם למשרה בהיקף יותר גדול או לנסות לחזק את רמת השכר שלהם. התוכנית ניסתה לעבוד בתוך שתי האוכלוסיות האלה.
היו"ר חיים כץ
משרה שהשמתם ומצאתם, יכול להיות שהיא הייתה מתמלאת על ידי מובטל אחר?
שלי יחימוביץ
בלי כסף.
היו"ר חיים כץ
בלי כל הבונוסים והכספים האלה. יכול להיות דבר כזה?
ג'ק חביב
זאת שאלה אחרת לגמרי.
שלי יחימוביץ
מה התשובה עליה?
ג'ק חביב
זאת שאלה אחרת לגמרי.
מרינה סולודקין
זאת התשובה? שאלה אחרת לגמרי.
ג'ק חביב
עוד לא נתתי תשובה. אני רק רציתי להפריד את זה בין הדיון.
שלי יחימוביץ
זאת שאלה. כל כך הרבה מאמצים ובסוף ממילא מובטל אחר היה מקבל את העבודה הזאת בלי כסף. אז מה עשית?
ג'ק חביב
אני לא ממעיט בחשיבות השאלה הזאת אבל אני חושב שהיא שאלה לא רלוונטית לתוכנית אורות לתעסוקה.
היו"ר חיים כץ
למה? זה לב העניין. אם מקומות העבודה ייתפסו בלי כסף, למה לשלם למישהו כסף כדי לשים שם אנשים? זאת השאלה.
ג'ק חביב
אולי לא הבנתי את השאלה. אתה שואל אותי האם האנשים האלו היו נכנסים לעבודה?
היו"ר חיים כץ
הם או מובטלים אחרים.
ג'ק חביב
יש הבדל.
שלי יחימוביץ
אתם לוקחים עבודה ממובטלים אחרים. זה מה שאתם עושים.
ג'ק חביב
אלה שתי שאלות נפרדות.
שלי יחימוביץ
אתם פוגעים במובטלים.
היו"ר חיים כץ
מקבל הבטחת הכנסה אחר. בן אדם שמקבל הבטחת הכנסה בלי התוכנית, האם הוא היה נכנס למעגל העבודה הזה?
ג'ק חביב
בוא נשווה לקבוצת הביקורת. אמרתי שעשרה אנשים נכנסו לעבודה. בקבוצת הביקורת שני אנשים נכנסו לעבודה. זאת אומרת, השילוב של כל מאה, שניים לעומת עשר.
שלי יחימוביץ
לא זאת הייתה השאלה.
אורלי לוי אבקסיס
קבוצת הביקורת, מאחר שאין לה את אותם תנאים לתת, היא לא יכולה להיות ביקורת.
היו"ר חיים כץ
אמר לי יוג'ין קנדל שאני לא מצליח להשתלט על הדיון.
רחל אדטו
נכון. לא מתאים לך.
ג'ק חביב
זה כן ולא. אני מבין מה שאת אומרת ואני אתייחס לזה. זאת כן ביקורת לשאלה מה היה קורה לאותם אנשים היום בשירות התעסוקה.
שלי יחימוביץ
לו שירות התעסוקה היה מקבל אמצעים דומים.
ג'ק חביב
אלה שתי שאלות נפרדות.
שלי יחימוביץ
בלי הדלתא של הרווח.
אורלי לוי אבקסיס
אתה יכול לתת הטבות לתוכנית מסוימת ולא לתת לשנייה.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת אורלי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. את נכנסת להיסטוריה. תני לו לדבר.
ג'ק חביב
השאלה שהנתונים האלה עונים עליה היא השאלה האם החלת תוכנית מהסוג הזה יכולה להביא לתוצאות הרבה יותר טובות בתחום התעסוקה והתשובה היא כן. השאלה השנייה היא האם הפעלת התוכנית על כל מרכיביה מביאה לתוצאות הרבה יותר טובות, ואנחנו השווינו עם כל התוכניות הדומות בעולם, ואין תוכנית שמשיגה כמו התוכנית הזאת. זאת אומרת, יש התעניינות עצומה בעולם של אנשים שעוסקים בתחום הזה.


לא ענינו על השאלה אם היינו נותנים את אותה תוכנית לשירות התעסוקה, אם שירות התעסוקה היה משיג יותר, שווה או פחות. היא לא עונה על השאלה הזאת. לא ענינו על השאלה הזאת.


ברשותכם חברי הכנסת, אני חושב ששתי השאלות חשובות כי אם התוכנית הזאת הייתה נכשלת במובן זה שלא הייתה מביאה לשיפור משמעותי בתעסוקה, כל הדיון לגבי מי צריך להפעיל אותה היה הופך להיות בזבוז זמן.
מרינה סולודקין
בזה לצערי הרב אתה לא מבין.
היו"ר חיים כץ
יש חבר כנסת שלא התפרץ במשך כל הדיון והוא מבקש לשאול שאלה.
דב חנין
גם שאלתי רשומה אצלך.
מוחמד ברכה
אדוני היושב ראש, לא עשו השוואה עם שירות התעסוקה.
היו"ר חיים כץ
עוד לא הגענו לזה.
מוחמד ברכה
אבל לפחות על מנת שיהיו בידינו הכלים המתאימים לבחון את העניין, האם בדקתם אחוז הרווח של החברות ביחס לכל התקציב של החברות המפעילות. זה הרי בעיקר ההבדל. קודם כל נותנים לחברות כסף יותר מאשר נותנים לשירות התעסוקה וחלק מהכסף שנותנים הולך להיות רווח לחברה. האם בדקתם את נתח הרווח במכלול הכולל? או האם יש לכם הערכה גסה?
מרינה סולודקין
חבר הכנסת ברכה צודק.
היו"ר חיים כץ
נתתי לך לשאול ואני רציתי לשאול אותו בלי שום קשר מה הנצילות. האם ההספק המופק חלקי ההספק המושקע הוא נורמלי?
ג'ק חביב
שאלה חשובה. אנחנו לא בדקנו את השאלה הזאת.
מוחמד ברכה
אין לכם הערכה גסה?
ג'ק חביב
לא. אני מניח שיש אנשים כאן שיכולים לתת את התשובה.
מוחמד ברכה
זה 5 אחוזים או 25 אחוזים?
ג'ק חביב
לנו אין את הנתונים.
מוחמד ברכה
ממש אין לך מושג?
שלי יחימוביץ
איך עושים מחקר הזה בלי נתון כל כך בסיסי?
היו"ר חיים כץ
הוא חוקר. אין לו את הנתון.
שלי יחימוביץ
מה זה הוא חוקר? הוא צריך להתייחס לדבר הזה.
מוחמד ברכה
זאת שאלת השאלות.
מרינה סולודקין
המחקר לא רלוונטי.
ג'מאל זחאלקה
כמה עולה השמה של בן אדם אחד?
היו"ר חיים כץ
אמרו את זה. אתה איחרת. 20 אלף שקלים מול 700 שקלים בשירות התעסוקה.
ג'מאל זחאלקה
אם זה כך, נסיים את הדיון, נצביע ונלך הביתה.
ג'ק חביב
אני רוצה לציין דבר אחד. בנוסף לאנשים שהשתלבו בעבודה, מתוך כל מאה, עוד חמישה אנשים שכבר עבדו שיפרו את היקף התעסוקה שלהם. אם כן, בסך הכל 15 אנשים מתוך מאה אנשים שיפרו את מצבם. לעומת זאת, בשירות התעסוקה, 4,5 אנשים. כלומר, ההפרש הוא מאוד גדול.
קריאה
זה לא נכון.
היו"ר חיים כץ
סלח לי, אני לא זוכר שקיבלת רשות דיבור. מילא חברי הכנסת, אבל מהקהל?
ג'מאל זחאלקה
הוא זה שבסוף אמור לשלם את המחיר.
היו"ר חיים כץ
בינתיים הוא קיבל BACKING שאף אחד לא היה נותן לו.
שלי יחימוביץ
זה איש שירות התעסוקה והוא יודע את הדברים.
היו"ר חיים כץ
הוא הדובר הבא. למה הוא צריך לצעוק? בטח לא יפריעו לו כל כך הרבה.
ג'ק חביב
שתי אמירות נוספות. מה שמעניין בממצאים, גם בשלב הזה וגם בשלב הקודם, זה שכל סוגי האוכלוסיות שיפרו את מצב התעסוקה שלהן, אלה שיותר נכים, יותר צעירים, יותר מבוגרים, ערבים, יהודים, עולים חדשים. זאת אומרת, השיפור הוא לא רק באוכלוסייה אחת אלא התפרס על קשת רחבה של אוכלוסיות שהשתתפו בתוכנית וזה אחד הנושאים החשובים שבדקנו אותו.
היו"ר חיים כץ
שאלה לחברת הכנסת רחל אדטו.
דב חנין
יש גם את השאלה שלי. היא רשומה אצלך אדוני.
רחל אדטו
שתי שאלות טכניות בלבד. למרות שאנחנו מכירים הרבה שנים, אני רוצה למען הגילוי הנאות והפרוטוקול להבין, אתה עשית את המחקר מטעם מכון ברוקדייל.
ג'ק חביב
כן.
רחל אדטו
מי מממן את המחקר? כלומר, מטעם מי נעשה המחקר?
ג'ק חביב
המדינה הזמינה את המחקר.
רחל אדטו
המחקר הוא מטעם המדינה. כלומר, זה מבחינה נייטרלית.
שלי יחימוביץ
מה נייטרלי?
רחל אדטו
הוא לא עשה את המחקר מטעם חברה פרטית. המדינה היא לא משרד התעשייה לצורכי העניין והמדינה כרגע זה משרד האוצר.
דב חנין
מימן את המחקר משרד התעשייה.
ג'מאל זחאלקה
מה שטמון בשאלה, אלה התוצאות שיהיו על פי המזמין.
היו"ר חיים כץ
תאמין לי שהבנו. לא צריך לעשות את זה מהמקפצה, אלא אפשר לעשות את זה בתוך הבריכה.
רחל אדטו
השאלה השנייה גם היא שאלה אינפורמטיבית. אני מבינה שהגדרה של השמה בעבודה והצלחה של השמה בעבודה, מבחינתך זה ארבעה חודשים ומעלה. מה מבחינתך משך הזמן?
היו"ר חיים כץ
עוד שאלה ותענה על שתיהן ביחד. חבר הכנסת דב חנין.
דב חנין
תודה רבה אדוני היושב ראש. יש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה נוגעת לנושא שאתה דיברת עליו, נושא ההרתעה. נושא ההרתעה יכול להתפרק להרבה מאוד דברים כאשר אחד הדברים שאני כבר הזכרתי בהערת הביניים הוא נושא שאותי מאוד מאוד מרגיז וזאת סגירת הדלת להליכי ערעור מקובלים בפני אנשים שנמצאים בתוכנית ואומרים להם שאם הם רוצים לערער, תלכו לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, דבר שאני לא מכיר, אני חייב לומר, בשום מסגרת אחרת כי זכותם של אנשים להתדיין במקומות בהם הם גרים וזאת זכות מוכרת וזכות בסיסית. האם מבחינתך זה חלק ממערכת ההרתעה?
ג'ק חביב
לא.
דב חנין
אני אתן לך לענות בצורה מסודרת. האם חלק ממערכת ההרתעה היא אותה מסגרת של שעות שהיא לא רלוונטית לאיזה הכשרה אנשים צריכים או לא צריכים? קובעים להם מסגרת מאוד מאוד רחבה של שעות שהם צריכים להתייצב. האם זאת הדרך כאילו לנסות לתפוס את האנשים כפי שנאמר כאן בהערת ביניים אחרת? האם זאת דרך לתפוס את האנשים שלא יעשו משהו אחר בזמנם החופשי? האם גם זה חלק מההרתעה? זאת שאלה ראשונה.


שאלה שנייה נוגעת לאותה טענה שמובלעת בדברים, למרות שאתה לא אמרת אותה, בהגינותך לא אמרת את זה, אבל הדברים מושמעים או נשמעים כאילו התוכנית הזאת מייצרת מקומות עבודה. באיזה מובן התוכנית הזאת? איפה התוכנית הזאת מייצרת מקומות עבודה? איך היא מייצרת מקומות עבודה?
שלי יחימוביץ
בתוכנית עצמה יש עובדים. לזה הם מתכוונים.
דב חנין
אם מדובר על עובדים של התוכנית, כמו שאמרה חברת הכנסת יחימוביץ ואמרו גם אנשים אחרים, האנשים האלה יכולים בהחלט לעבוד בשירות התעסוקה ואין שום סיבה שיעבדו בחברות פרטיות, אבל אם התוכנית הזאת מייצרת מקומות עבודה אחרים, איזה מקומות עבודה אחרים היא מייצרת? באיזה מקום היא מייצרת מקומות עבודה? ואם היא לא מייצרת מקומות עבודה, האם לא מסתתרת מאחורי התוכנית הזאת איזושהי הנחה מובלעת לגבי האבטלה?
היו"ר חיים כץ
הוא לא האדם שצריך לתת לך את התשובה.
דב חנין
אני לא יודע.
היו"ר חיים כץ
הוא עשה מחקר.
דב חנין
כיוון שהוא עשה מחקר, אני שואל אותו. אם אין לו את הנתונים, הוא יאמר.
שלי יחימוביץ
אי אפשר לעשות מחקר בלי קונטקסט. אי אפשר לקחת נקודה אחת ולעשות עליה מחקר.
דב חנין
אם התוכנית לא מייצרת מקומות עבודה בפועל, האם לא מסתתרת מאחורי התוכנית הזאת איזושהי הנחה שאומרת שבעיית האבטלה נגרמת לא בגלל שאין מקומות עבודה אלא בגלל שהמובטלים לא רוצים לעבוד ולכן צריך להכות בהם בשוטים, ואם לא יועילו שוטים, נכה בהם בעקרבים?
אורלי לוי אבקסיס
מה קורה עם החד הוריות?
שלי יחימוביץ
שאלה מתודולוגית. אני מבינה שאתם עושים את המחקר על סמך טפסים שאתם מקבלים מהחברות עצמן. נכון?
ג'ק חביב
לא.
שלי יחימוביץ
אלא? איך זה נעשה?
ג'ק חביב
זה השוני בינינו לבין המידע המינהלי שמתפרסם.
שלי יחימוביץ
איך זה נעשה? מי מדווח לכם?
היו"ר חיים כץ
אל תענה. תרשום את השאלות ואחר כך תענה עליהן.
שלי יחימוביץ
שאלה ספציפית. איך אתם מקבלים את האינפורמציה? באיזה אופן? מי נותן לכם את האינפורמציה?
ג'ק חביב
בסדר. אני אתייחס לזה.
אורלי לוי אבקסיס
לגבי החד הוריות שנכנסו לתוכנית. מה מצבן היום, של אלו שנכנסו למעגל העבודה דרך תוכנית ויסקונסין? אני יודעת שאתם בדקתם את זה.
ג'ק חביב
הן מהוות 35 אחוזים.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. יש עוד חבר כנסת שרוצה לשאול שאלה?
אילן גילאון
אני רוצה להציע הצעה לפרופסור חביב. בפעם הבאה, כאשר אתה לוקח קליינט כזה, תדע לך שאתה צריך לענות על כל השאלות ועל כל הבעיות שקיימות. לכן קח מחיר כמו שצריך.
היו"ר חיים כץ
במיוחד שבצד הזה כנראה מוכנים לשלם בלי עין הרע. שלא תצא מקופח. שלא יתברר לך שהם מקבלים 20 אלף שקלים על השמה ואתה מקבל 15 אלף על מחקר.
שלי יחימוביץ
הסכום הוא 34 אלף שקלים להשמה ולא 20 אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
בבקשה, פרופסור חביב.
ג'ק חביב
בנושא חד הוריות. קודם כל, החד הוריות הן חלק חשוב באוכלוסיית הבטחת הכנסה. במסגרת המחקר הן מהוות כ-35 אחוזים, במסגרת המדגמים שבדקנו באורות לתעסוקה. רובן עולות חדשות אבל יש גם ותיקות ויש אפילו גם קצת ערביות.
מרינה סולודקין
גם ותיקות יש? ממש מעניין. חשבתי רק עולות.
אורלי לוי אבקסיס
מה קרה להכנסה החודשית שלהן?
היו"ר חיים כץ
אם את יודעת, למה את שואלת?
אורלי לוי אבקסיס
אני מחכה כדי שתדעו גם אתם.
היו"ר חיים כץ
הוא עומד לדבר, אבל את לא נותנת לו לדבר. הוא יענה על הכל.
אורלי לוי אבקסיס
אני שותקת. אתה מעורר את הדיון בזה שאתה שואל ומדליק אותי עוד הפעם.
ג'ק חביב
החד הוריות מהוות קבוצה מאוד חשובה. מתוכן הרבה מאוד עובדות, יחסית לקבוצות אחרות.
מרינה סולודקין
לא הודות לכם הן עובדות. הן הגיעו עם מוסר עבודה והן עובדות אם יש עבודה.
שלי יחימוביץ
הערה צודקת מאוד.
ג'ק חביב
בהחלט. הן בהחלט באו עם מוסר עבודה.
שלי יחימוביץ
לא לימדו אותן לרצות לעבוד. הן רצו עבודה. הן היו מוצאות את העבודה הזאת גם בלעדיהם.
היו"ר חיים כץ
אני מציע שנעשה הפסקה של רבע שעה, אני אכתוב לך על דף ואתה קודם כל תקריא את מה שאני כתבתי. יהיו כאן הרבה אנשים מרוצים. בין שורה לשורה תכניס את הדברים שלך כדי שנשמע גם מה אתה אומר. תנו לו להביע את דעתו. ישים לב משרד התעשייה שהדיון הזה כל כך סוער כמו שהיה בהתנתקות. שים לב לאן אתה הולך.
מרינה סולודקין
השוואה לא נכונה.
היו"ר חיים כץ
כאן זה נוגע לגופם של אנשים. אנחנו מקיימים עשרות דיונים ואף פעם אין כאלה אמוציות, במיוחד שאתם כאילו באים להיטיב. יכול להיות שאתם באים להיטיב, אבל חברי הכנסת אומרים שהם לא רוצים שתיטיבו אלא הם רוצים שיהיו מובטלים ושיהיו אנשים שלא יעבדו.
שלי יחימוביץ
מכל קצוות הקשת הפוליטית.
היו"ר חיים כץ
חברי הכנסת אומרים שלא תגעו בהם, תעזבו, הם לא רוצים לא מדובשכם ולא מעוקצכם. זה בערך מה שאומרים חברי הכנסת.
משה (מוץ) מטלון
חברי הכנסת אומרים שתעבה את שירות התעסוקה.
שלי יחימוביץ
תייצר מקומות עבודה. זה מה שאנחנו אומרים. אלה מקומות עבודה שכבר קיימים. תודה רבה שאתם עושים בהם השמות. קחו את המיליארד שקלים ותייצרו מקומות עבודה. זה מה שאנחנו אומרים.
מרינה סולודקין
לפטר את השר בן אליעזר בגלל שהוא תומך בתוכנית ויסקונסין.
אורלי לוי אבקסיס
זה לא מה שאנחנו אומרים. ממש לא. אנחנו לגופו של עניין.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת אורלי לוי, אני אבקש שתבואי לכל ישיבות הוועדה.
אורלי לוי אבקסיס
אני באה כמעט לכל ישיבות הוועדה.
דב חנין
אדוני היושב ראש, אפשר לקבל תשובה לשאלתי?
היו"ר חיים כץ
אתה תישאר כאן עד הסוף כדי לקבל את התשובה.
דב חנין
התשובה לשאלתה של חברת הכנסת לוי לא התקבלה.
היו"ר חיים כץ
כי חברי הכנסת לא נותנים לו לענות.
דב חנין
אולי נקבל אותה ואז נמשיך?
ג'מאל זחאלקה
השאלה לגבי אותם 10 אחוזים, האם הם השמות שנעשו על ידי השירות או אנשים בעצמם מצאו עבודה.
היו"ר חיים כץ
השאלה הזאת נשאלה. נשאלה שאלה דומה.
ג'מאל זחאלקה
אני רוצה לדעת מהמחקר שלו. אני מדבר על המחקר שלו. האם הוא בדק לגבי ה-10 אחוזים האלה כי יכול להיות שחלק גדול מהם מצא עבודה בעצמם.
אורלי לוי אבקסיס
כן, אבל הם נשארו רשומים בתוכנית כי אז הם יקבלו את המענק. גם אם הם מצאו עבודה בחוץ, הם נשארו רשומים בתוכנית כי אז הם מקבלים את המענק.
ג'מאל זחאלקה
אפשר לשאול את האנשים עם באמצעות התוכנית מצאו להם את העבודה או האם הם מצאו בעצמם.
ג'ק חביב
בסך הכל, מבחינת השתלבות בתעסוקה או הרחבת היקף התעסוקה, ההרחבות יותר אצל העולות בגלל שרבות מהן, לא כולן, נהנו מבחינת שיפור בתעסוקה כמו קבוצות אחרות.


לגבי ההכנסות. ראיתי פעם שכתבת משהו בעניין הזה ואני מבין מהיכן באות השאלות. קודם כל אני רוצה לציין שמעבר לקבוצה של החד הוריות, כל אדם שהשתלב בעבודה, על אף העובדה שהקצבה שלו בהתאם ירדה, שיפר את מצב התעסוקה שלו באופן משמעותי.
היו"ר חיים כץ
מס הכנסה שלילי.
אורלי לוי אבקסיס
השכר שלהן ירד ב-260 שקלים.
היו"ר חיים כץ
שמעת מה אמרה חברת הכנסת לוי. במקום שהשכר ישתפר, הוא ירד ב-260 שקלים. לכן היא נסערת כל כך.
ג'ק חביב
אני אתייחס.
אורלי לוי אבקסיס
הן יצאו לעבודה והזניחו את הילדים.
ג'ק חביב
התשובה הקצרה לשאלה שלך היא שהנתון הזה הוא לא נכון. אני יודע שלקחת אותו ממקום מכובד, אבל זה לא יצא מצוות המחקר במסגרת דוח מחקר.
שלי יחימוביץ
אולי בגלל זה, זה נתון יותר מדויק.
ג'ק חביב
זה היה איזה חישוב פרילמינרי, לא עם תוצאות סופיות.
דב חנין
ומה החישוב הנכון?
ג'ק חביב
היום, אם אני אקח את כל העולות החדשות החד הוריות, יש שיפור ולא ירידה של 260 שקלים. היום יש שיפור.
אורלי לוי אבקסיס
למשרד התעשייה יש בעיה עם הנתון הספציפי הזה לגבי אימהות חד הוריות.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת אורלי, נראה לי שאת מגזימה.
מרינה סולודקין
בשטח לא מרגישים את השיפור של החד הוריות. אין שיפור. זה שקר גס.
ג'ק חביב
הדוח האחרון שהוגש על ידי הביטוח הלאומי והמכון מצביע על שיפור בקרב החד הוריות. השיפור המרכזי הוא בקרב העולות החד הוריות.
אורלי לוי אבקסיס
שיפור בכסף?
היו"ר חיים כץ
די. הוא יאמר מה שהוא רוצה וכאשר את תדברי, לא יפריעו לך ואת תאמרי מה שאת רוצה. זה לא מכובד. זה פשוט לא מכובד, גם אם זה לא נכון.
ג'ק חביב
אני אשמח לשבת אתם באופן אישי ולעבור אתך על הנתון.
היו"ר חיים כץ
תעביר לכל חברי הוועדה.
ג'ק חביב
בסדר. אם תרצי להעמיק, אני אשמח לשבת אתך או אתכם בנושא הזה. זה לגבי החד הוריות.
אורלי לוי אבקסיס
לא קיבלתי תשובה.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת אורלי לוי, אני לא רוצה להוציא אותך מהדיון.
אורלי לוי אבקסיס
ברגע שהאימא צריכה לעמוד מול חרפת רעב או מול הזנחת הילדים, זאת החרפה שלנו כחברה ועל זה אני לא מוכנה לעבור לסדר היום כי יש לי מחקר בנושא והמחקר שלי ברובו מבוסס גם על ממצאים שלהם. הלכתי למשרד התעשייה, הראיתי להם את המחקר הזה ושם אמרו לי שיבדקו כי יש טעויות בחישוב. יש כאן כיסוי ואני לא רוצה לומר יותר מזה. יש כאן כיסוי ויש כאן עכשיו התאמה של נתונים. זה לא הוגן. זה לעוור את עינינו ויש כאן דברים שצריכים להיאמר.
היו"ר חיים כץ
את עשית מחקר.
אורלי לוי אבקסיס
כן.
היו"ר חיים כץ
הוא ידבר ובסוף את תאמרי לו את הדברים, אבל את לא נותנת לו לדבר. בסוף את יכולה לומר לו שבמחקר שהוא עשה ממקורות שלו, הנה הנתונים, ותשאלי אותו אם הוא יודע להסביר לך למה הנתונים שהוא נתן עושים רושם?
אורלי לוי אבקסיס
זה מה שאני אומרת.
היו"ר חיים כץ
אבל את לא אומרת בצורה רשמית.
אורלי לוי אבקסיס
אבל אתה לא תיתן לי עוד פעם את זכות הדיבור.
היו"ר חיים כץ
למה? מי אמר?
אורלי לוי אבקסיס
יש דברים שהם חשובים וצריך להבהיר אותם.
מרינה סולודקין
צריך לפטר את השר בן אליעזר.
אורלי לוי אבקסיס
לא, זאת לא המטרה שלנו. אנחנו מדברים לגופו של עניין וחשוב לי לומר את הדברים.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת אורלי לוי, את מפריעה למה שאת מאמינה. בסוף אני אקבל החלטות או נעשה מה שאת לא רוצה בגלל שאת מתנהגת כמו שאת מתנהגת. את לא נותנת לו לקיים דיון.
אורלי לוי אבקסיס
אני מחויבת לתפקיד שלי.
היו"ר חיים כץ
את מחטיאה את התפקיד שלך כי את לא נותנת לאף אחד לדבר ולומר משפט אחד רצוף, אם הוא אומר משהו שהוא בניגוד לדעתך.
אורלי לוי אבקסיס
זה לא נכון.
היו"ר חיים כץ
זה כן נכון.
רחל אדטו
זה כן נכון.
היו"ר חיים כץ
זה פשוט כן נכון ואני לא רוצה להוציא אותך מהדיון. אני פשוט לא רוצה. את תדברי בזמנך ותאמרי לי מה שאת רוצה, אבל מי שמביע מישהו בניגוד לדעתך, את לא נותנת לו לדבר וזה לא מכובד.
אורלי לוי אבקסיס
אלה נתונים. זה כן או לא. מדובר במספרים, בשקלים.
היו"ר חיים כץ
בסוף לא תקבלי זכות דיבור כי את מדברת במשך כל הדיון.
ג'ק חביב
אני יכול להבין את המבוכה של חברת הכנסת אורלי לוי.
אורלי לוי אבקסיס
אין לי מבוכה.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת אורלי לוי, זה לא יכול להיות.
אורלי לוי אבקסיס
צריך לדבר לגופו של עניין.
היו"ר חיים כץ
את לא נותנת להגיע לגופו של עניין. אין אח ורע להתנהגות שלך עכשיו. אני יכול לנעול את הדיון וללכת לעשות לי שיעור פרטי כמו שעשו לך אבל אני רוצה שחברי הוועדה יקבלו את מה שאת קיבלת ואת לא מאפשרת את זה. זה לא הוגן כלפי חברי הוועדה.
ג'ק חביב
מצאת נתון מסוים ופרסמת אותו ומילאת את חובתך.
אורלי לוי אבקסיס
בהחלט.
היו"ר חיים כץ
אורלי לוי, אני קורא אותך לסדר.
שלי יחימוביץ
אורלי, די. אנחנו רוצים לשמוע.
ג'ק חביב
הנתון הזה התייחס רק לחלק מהחד הוריות, לוותיקות.
דב חנין
לגבי הוותיקות, הנתון הוא נכון?
ג'ק חביב
לגבי הוותיקות הוא אומדן פרילימנרי.
דב חנין
מאיפה האומדן?
ג'ק חביב
היום אנחנו מעריכים---
אורלי לוי אבקסיס
מה מעריכים? יש לכם נתונים?
ג'ק חביב
זה היה מבוסס על נתונים חלקיים ולא מלאים, דבר שקורה גם במחקר.
מרינה סולודקין
איזו רלוונטיות יש לזה?
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת מרינה סולודקין, גם אותך אני קורא לסדר פעם ראשונה.
ג'ק חביב
הדבר היחיד שאני יכול להבטיח לך, למוסד לביטוח לאומי יש את השם והאמינות שלו, לנו יש את השם והאמינות שלנו ולא נקלקל אותו.
שלי יחימוביץ
אתם קצת מאבדים אותו עכשיו.
ג'ק חביב
חבל אבל לא נקלקל את האמינות שלנו בגלל אומדן במחקר של אלפי נתונים כדי לטייח נתון אחד מתוך מחקר של אלפי נתונים. פשוט לא נעשה דבר כזה.


אני יכול לטעות, כולנו יכולים לטעות אבל זאת שאלה אחרת. כאמור, אני אשמח לשבת ולדון יותר לעומק.
אורלי לוי אבקסיס
בנתון אחד הם טועים.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת אורלי לוי. אני מבקש.
רחל אדטו
לכבודו של פרופסור חביב, אני לא חושבת שהוא יכול להמשיך לדבר במצב כזה. פרופסור חביב הוא אחד מגדולי החוקרים במדינת ישראל. מכון ברוקדייל שהוא עומד בראשו הוא אחד המכונים למחקר הכי חשובים במדינת ישראל. לא יכול להיות שהוא ידבר בצורה שהוא מדבר עכשיו. פשוט לא בא בחשבון מפאת כבודו. לא יכול להיות.
ג'ק חביב
אם אתה רוצה, אני רוצה להתייחס לעוד שאלות.
מוחמד ברכה
קול האופוזיציה.
מרינה סולודקין
קול האופוזיציה זה הקול שלי.
אילן גילאון
כל האופוזיציה או קול האופוזיציה.
רחל אדטו
לא מדובר באופוזיציה. בעיניי, מפאת כבודו של פרופסור חביב, לא בא בחשבון שהוא ימשיך.
מוחמד ברכה
איזה מפלגה את מייצגת כאן? ממש בושה.
ג'ק חביב
רציתי להתייחס לשאלה חשובה לגבי אורך ההשמה. הנתונים עליהם דיברנו מתייחסים לשאלה האם האדם עבד – אמרנו שזה אחרי שמונה חודשים באורות לתעסוקה ו-15 חודשים במהל"ב – אחרי התקופה הזאת. זה כולל אנשים שעבדו תקופה קצרה ואנשים שעבדו תקופה ארוכה. בפועל רוב רובם של האנשים שנכנסו לעבודה נשארו לפחות לתקופה של שמונה חודשים. לא המשכנו לעקוב אחרי כן. כך שזה משקף השמה יציבה לגבי 90 אחוזים מהמקרים. אם בודקים שמונה חודשים, זאת השמה יציבה מתוך שמונת החודשים. אנחנו לא יודעים מה יקרה בהמשך. בתוך מחקר מהל"ב שהיה 15 חודשים, ראינו שלא כולם, זאת האוכלוסייה הכי חלשה ואנחנו מצפים לכניסה ויציאה מהעבודה בהיקף מסוים. השאלה היא לא רק אם ההשמה הייתה יציבה אלא האם במקרה שלא הצליחה אחרי מספר חודשים, חצי שנה-שנה, האם הצליחו לשלב אותם מהר מאוד גם בעבודה נוספת.


רציתי להתייחס לעוד נקודה אחת, לגבי העניין הזה של זכויות ערעור וועדות ערער. אני חושב שכולם בדעה, ולא במסגרת תפקידי במחקר, אבל ישבתי באקדמיה באחת הוועדות שלה שדנה בנושא הזה ודווקא עסקתי שם בנושא חיזוק ועדות הערר באורות לתעסוקה. כולם חושבים שהתוכנית הזאת חייבת לתת את מלוא ההגנה ומלוא זכויות הערר כמו, ואולי אף יותר, מכל תוכנית אחרת. אין בזה ספק. אם ההסדרים הקיימים עונים על השאלה הזאת או על הדרישה הזאת או לא, אני חושב שעל זה אחרים צריכים לענות.


נקודה אחרונה שאני רוצה לציין. הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד חשוב. הוא לא חשוב לתוכנית אורות לתעסוקה אלא הוא חשוב לכל המאמצים שהמדינה משקיעה בתכניות על מנת לשלב אוכלוסיות חלשות בשוק העבודה.
שלי יחימוביץ
מתודולוגיה. אמרת שתדבר על המתודולוגיה.
ג'ק חביב
מתודולוגיה. דווקא לא רצינו להישען על שום מידע מתוך החברות ולכן לא השתמשנו בשום מידע מתוך החברות אלא השתמשנו רק במידע מהקובץ המינהלי של ביטוח לאומי לגבי כמה פרטים אבל העיקר היה ראיון אישי עם האדם.
שלי יחימוביץ
כמה אנשים ראיינתם?
ג'ק חביב
מעל 3,000 אנשים בכמה שלבים וכל פעם עוד פעם מעל 3,000 אנשים. 3,000 אנשים איש מתוך התוכנית ו-3,000 אנשים לא מתוך התוכנית. אחת הסיבות שעשינו את זה כי רצינו לדעת מה קורה עם כל תת הקבוצות, מה קורה עם העולות, מה קורה עם הערביות, מה קורה באזור הזה ומה קורה באזור הוא, מה קורה עם היותר נכים ועם הפחות נכים וכולי. היינו צריכים מדגם גדול ואני שמח שהמדינה הסכימה להשאיר בהארכת התוכנית הזאת בגודל המדגם שיאפשר לנו את הישיבות היותר מעמיקות. בכל אופן, היה ראיון אישי. ההיענות הייתה של כ-95 אחוזים. הראיון התקיים בארבע שפות: ברוסית, בערבית, בעצם בכל שפה.
היו"ר חיים כץ
תוכל להעביר לוועדה את מסקנות המחקר?
ג'ק חביב
בוודאי. אנחנו ראינו אנשים לעתים פעמיים, הראיון יכול היה להימשך עד שעתיים, ואנחנו מצאנו שאנשים מאוד שמחים לדבר. כמעט ולא היה לנו סירוב במחקר הזה.
דב חנין
את הרשימות קיבלתם מהתוכנית?
ג'ק חביב
מהמוסד לביטוח לאומי. מקבלי קצבאות של המוסד לביטוח לאומי.
דב חנין
גם את אלה שהיו בתוכנית, קיבלתם מהביטוח הלאומי.
ג'ק חביב
כן, מהמוסד לביטוח לאומי. לא רצינו קשר עם החברות בעניין הזה וזה מסיבות מובנות. בשלבים שונים הייתה לנו ביקורת על דיווחי החברות ואני חושב שניסו לשפר את העניין.


בסופו של דבר אני רוצה להתייחס לנקודה אחת מרכזית. השאלה היא האם התוכנית מייצרת מקומות עבודה ואם אחד ממקבלי הבטחת הכנסה תפס איזה מקום עבודה. אם לא הוא היה תופס, האם איזה מסכן אחר היה תופס את מקום העבודה. זה לא שייך לתוכנית הזאת.
שלי יחימוביץ
בטח שזה שייך.
ג'ק חביב
אם אנחנו נפעיל את הקריטריון הזה, נפסיק להשקיע בכלל וצריך לבטל מיידית את כל התוכניות לעודד תעסוקה. למה אנחנו משקיעים בערבים, בחרדים, באתיופים, בחד הוריות?
שלי יחימוביץ
אתה אומר דבר לא נכון. אנחנו בסך הכל לא רוצים לשפוך כסף על אנשי עסקים פרטיים. זה הכל. אתה לא מדבר כל הזמן על הדלתא. ברור שאתה לא מתייחס, אבל זאת שאלת השאלות. אל תציג את זה כאילו הכל או לא כלום כי אנחנו בעד טיפול במובטלים, אלא שאנחנו פשוט לא חושבים שאנשי עסקים פרטיים צריכים לעשות מיליארדים על הראש של המובטלים ושהמדינה לא צריכה לשלם את זה לאנשי עסקים פרטיים. זאת סוגיה מאוד מהותית. אז אל תציג אותנו כמי שלא רוצים טיפול במובטלים. אתה מציג את זה כאילו הכל או לא כלום ואין כאן הכל או לא כלום.
ג'ק חביב
לא רציתי להישמע בצורה הזאת. אין שמץ של ספק שכל מי שיושב בוועדה הזאת רק רוצה להעמיק את ההשקעה בהזדמנויות תעסוקה לאוכלוסיות החלשות.
מרינה סולודקין
אבל תוכנית קיקיונית.
ג'ק חביב
משקיעים אלפי שקלים בסבסוד סטודנט שלרוב בא מהאוכלוסייה המבוססת ולומד באוניברסיטה כדי שהוא ימצא עבודה. האם אנחנו שואלים האם אולי הוא ימצא עבודה במקום מישהו אחר?
שלי יחימוביץ
זאת השוואה כל כך לא רצינית שאני מתפלאת עליך. אני פשוט מתפלאת עליך. השקעה בתשתיות חינוכיות לעומת לקחת מקומות עבודה, זה ממש לא רציני. באמת, אני באמת מכבדת אותך, אבל זה לא היה רציני.
ג'ק חביב
אני אנסה לומר את מה שרציתי לומר פעם אחת נוספת מזווית אחרת.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת יחימוביץ, מותר לו לומר משהו שלדעתך הוא לא צודק.
ג'ק חביב
אולי ההשוואה לא הייתה טובה. אני אעמיד את זה אחרת. כל הקונספציה של מתן שוויון הזדמנויות זה לקחת את האנשים הכי חלשים, שיש להם פחות יכולת להתחרות על אותם מקומות עבודה קיימים, ולחזק את היכולת שלהם.
שלי יחימוביץ
לחזק את היכולת של הזכיינים הפרטיים.
היו"ר חיים כץ
אל תענה לה. חברת הכנסת יחימוביץ, אני קורא אותך לסדר פעם הראשונה.


אני מבקש ממך לא לענות לשאלות שנשאלו. תסיים בבקשה את דבריך כי אני רוצה לתת את רשות הדיבור לעוד דוברים.
רחל אדטו
מה השורה התחתונה?
מרינה סולודקין
לקחת רופא ולהפוך אותו לטבח. זאת התוכנית שלכם.
רחל אדטו
זה לא המחקר. זה לא מה שהמחקר עשה.


מה המסקנה של המחקר?
ג'ק חביב
בסיכום. אנחנו שאלנו את השאלה אם נשקיע בתוכנית מהסוג הזה, האם אנחנו יכולים לשפר באופן משמעותי את הזדמנות התעסוקה של האוכלוסייה הכי חלשה, זאת שמקבלת הבטחת הכנסה. לפי כל קנה מידה בין לאומי, התוכנית הצליחה במידה סבירה ובמידה ראויה לקדם את הנושא.


אנחנו לא ענינו על השאלה - ולא ניסינו לענות על השאלה כי אי אפשר היה לענות עליה במסגרת המחקר - אם היינו מחילים את אותה תוכנית בבעלות אחרת ובחסות אחרת, האם היא הייתה מצליחה יותר או פחות.
דב חנין
זאת אומרת, התוכנית לא מייצרת מקומות עבודה אלא היא משפרת את המצב. לפחות ברור על מה הוויכוח.
היו"ר חיים כץ
הוא אמר שהתוכנית הזאת לא מייצרת מקומות.
שלי יחימוביץ
היא משפרת מאוד את מצבם של כמה אנשי עסקים. היא מאוד מאוד משפרת את מצבם.
ג'ק חביב
אני חייב לומר עוד משפט. משרד התעשייה הפעיל תוכנית.
היו"ר חיים כץ
תודה אדוני. חברת הכנסת אורלי לוי, תאמרי משפט קצר כי אנחנו רוצים לשמוע את משרד התעשייה.
אורלי לוי אבקסיס
אולי חלק מהדברים שלי התמסמסו וחשוב לי להביא אותם ולשים אותם על השולחן. מחקר שערכה מחלקת המחקר והמידע של הכנסת, שבחלקו נשען על נתונים שלו, הראה שיש ירידה מתמדת של כ-260 שקלים בחודש לאם חד הורית כאשר היא עומדת בכל תנאי התוכנית. אם היא מאחרת בחלק מהימים, אם הילד חולה והיא לא הספיקה להגיע בזמן, נשללת ממנה קצבה. זה אומר שההפסד החודשי שלה יכול להיות הרבה יותר גבוה, ולמה זה? כי מי שנכנסת לתוכנית, היא מאבדת את הזכויות או את הסטטוס שהיה לה קודם לתוכנית עם כל ההטבות הנלוות.


הלכתי למשרד התעשייה, העליתי בפניהם את הבעיה, אמרתי להם שכמו בחוק לרון, אני רציתי ללמוד ורציתי להעלות את כל הנתונים, אבל מה הטעם שחבר כנסת הולך ונדמה שיש רצון לשמוע ולהשתכנע ויש אפילו אמונה שמישהו ישתכנע כי השר אמר שיש דברים בגו? זה כמו עם הנכים כאשר אנחנו רוצים לשלב אותם במעגל העבודה אבל לא במחיר של עוני. זאת אומרת, לא נסיר מהם את הקצבאות אלא נתחיל קודם כל לגלגל את התהליך ונסיר את החסמים.


לא יתכן שבחלק מהנתונים הם טעו אבל בחלק שמתאים למשרד התעשייה, הם לא טעו. לא רק זה אלא שלפי התיקונים של משרד התעשייה, המצב הורע כי משנתיים זה הופך לשנה. חשוב להדגיש את הדברים האלה.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שאת הקטע של משרד התעשייה אנחנו די מחמיצים, לפחות להבנה ואני לא אומר לקבל את דעתם.
אורלי לוי אבקסיס
אני הייתי שם.
היו"ר חיים כץ
לפחות לקבל נתונים. הייתי רוצה לשמוע את מנכ"ל משרד התעשייה, שרון קדמי. מה יש לך לומר? תראה את האנטגוניזם שיש כאן לכמה חברי כנסת. יש כמה שלא התבטאו ואולי גם להם יש אנטגוניזם, אבל יש כמה שלא שלטו ביצריהם ואמרו כמה התוכנית הזאת רעה. כך הם אמרו. לוקחים אנשים, מנצלים אותם, פוגעים בהם, משפילים אותם ואתם משלמים גם הרבה כסף לאלה שמשפילים אותם. כמה שמשפילים אותם יותר, אתם משלמים יותר.
מרינה סולודקין
נכון.
ציון פיניאן
לפי מה ששמעתי במשך שעתיים עכשיו, זה לא אורות לתעסוקה אלא זה חושך לתעסוקה.
ג'מאל זחאלקה
זה שוד הקופה הציבורית ברשות משרד התעשייה.
שרון קדמי
אדוני היושב ראש, אני מבטיח להיות קצר ותכליתי. אני יוצא מתוך נקודת הנחה נאיבית אולי, אבל שכל מי שיושב כאן בחדר רוצה בטובת האנשים שצריכים לקבל.
שלי יחימוביץ
אתה אומר נאיבי ואתה שולח לעברנו עקיצה לא הוגנת.
שרון קדמי
לא. ממש לא.
שלי יחימוביץ
אתה אומר נאיבי, אני התמים.
מרינה סולודקין
הוא חדש בתפקיד.
שלי יחימוביץ
תהיה ענייני.
היו"ר חיים כץ
אני מבקש לא להפריע.
שרון קדמי
אני יוצא מתוך נקודת הנחה שכל מי שיושב כאן בחדר רוצה בטובתם של מקבלי הבטחת ההכנסה, גם מי שתומך וגם מי שלא תומך בתוכנית.
שלי יחימוביץ
אגב, אני לא בטוחה. יש כאן אנשים שמרוויחים כסף כתוצאה מהתוכנית, שיש להם אינסנטיב עסקי וכלכלי ולא אינסנטיב ערכי.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת יחימוביץ, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
קריאה
זה מוקד הדיון.
מוחמד ברכה
כאשר נתנו הטבות על סילוק אנשים מהתוכנית, זה לא היה אינטרס מובהק שלא לשלב אנשים בעבודה? באמת, למה לייחס לכולם אותו הדבר? זה לא נכון.
שרון קדמי
אני סבור שצריך לקיים דיון על סמך ידע קיים ומעודכן, על סמך היכרות אמיתית עם התוכנית ועל סמך שינויים שיוכנסו בתוכנית שאני לא בטוח שכל מי שיושב כאן בחדר מכיר. ניסינו בחצי השנה האחרונה להציג בפני כל מי שהיה מוכן לשמוע את דעתנו ואת עמדתנו, אבל לצערי לא צלחנו עם כולם. עם חלק לא מבוטל מהיושבים כאן בחדר, בהחלט ישבנו והצגנו את הדברים. נכון, לא הסכמנו על הכל אבל התחלנו לדבר ואני חושב שיש לנו לאן להתקדם.
קריאה
לא הסכמתם כמעט על דבר.
היו"ר חיים כץ
סלח לי אדוני. מה שמותר לחברי הכנסת, אסור לך.
קריאה
יש לי את זכות הצעקה.
היו"ר חיים כץ
לא. אין לך.
שרון קדמי
עם כניסתנו למשרד התעשייה באפריל, אני חייב להודות שאנחנו חשבנו ובאנו בגישה שאת התוכנית הזאת צריך לחסל. פשוט לחסל. לסגור אותה כי לתפיסתנו התוכנית הזאת הייתה רעה, היא נולדה בחטא וזה מה שידענו. אבל השכיל שר התעשייה לא לקבל החלטה נמהרת ואמר שלפני שהוא מקבל החלטה כזאת מהותית, הוא רוצה ללמוד. אפשר לומר דברים רבים על שר התעשייה, אבל הוא למד את התוכנית הזאת לפני ולפנים. עשרות שעות של דיונים עם כל מי שהיה מוכן להיפגש אתו ולהשמיע.

התוכנית עברה שינוי של 180 מעלות. התוכנית לפני ארבע שנים הייתה תוכנית לא טובה. נכון, צודק חבר הכנסת ברכה שבתחילת הדרך שללו הבטחת הכנסה וקיבלו בגין זה תמורה. זה כבר לא קיים. זה לא יהיה.
שלי יחימוביץ
למה? ברגע שיש השמה, ממילא יש עילה לשלילת הבטחת הכנסה. זאת סמנטיקה. זאת סמנטיקה בלבד.
שרון קדמי
האינסנטיב יינתן בגין השמה איכותית ולא בגין שלילת הבטחת הכנסה. זה שינוי.
שלי יחימוביץ
זה לא משנה. ההשמה היא שלילת הבטחת הכנסה. אתם קוראים לזה אחרת.
שרון קדמי
בהשמה, אם אני לא טועה, מי שירד מהבטחת הכנסה, מקבל משכורת. זאת אומרת, הוא עובר מתשלומי העברה לעבודה. אני לא חושב שזאת שלילה.
רחל אדטו
יש עוד עשר דקות עד לסיום הישיבה. תנו לו לסיים את דבריו כך שלפחות נשמע את משרד התעשייה.
מרינה סולודקין
ארבע שנים רוצים להכניס לעשר דקות.
שרון קדמי
אני אסיים את דבריי בפחות מעשר דקות.


חשוב להבחין בין המטופלים. שירות התעסוקה, אני חייב לומר, אנחנו מכירים, מוקירים אותו, עושה עבודה מצוינת בחלק מהאוכלוסייה. חלק מהאוכלוסייה, לצערי, אינו זוכה לטיפול המתאים.
שלי יחימוביץ
אף פעם לא נתתם להם כלים. גם היום הם עושים יותר השמה מאורות לתעסוקה.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת יחימוביץ, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
שלי יחימוביץ
אגב, אין כאן את הנוהל הזה.
היו"ר חיים כץ
אני גם לא רוצה שיהיה את הנוהל הזה. אני רוצה לשאול אותו שאלה אחת ואני לא שואל אותו כי אני רוצה שהוא ידבר.
מוחמד ברכה
במהלך הבדיקה, האם בדקו העמדת אותם תנאים בלשכת התעסוקה כמו שמעמידים לחברה. זאת שאלה מהותית.
קריאה
יש הצבעה היום?
היו"ר חיים כץ
לא.
מוחמד ברכה
זאת השאלה.
היו"ר חיים כץ
לא נותנים להם לדבר. מפריעים להם כל הזמן.
שלי יחימוביץ
יש להם משרדי יחסי ציבור שמדברים עבורם בלי הפסקה. יש להם לוביסטים, הם מתדרכים עיתונאים בלי הפסקה. הם מדברים כל הזמן.
היו"ר חיים כץ
במסגרת הזמן שלך תאמר לי גם מה הקשר לזה שאתם לא חותמים את ההסכם עם שירות התעסוקה עד שלא יחליטו בוועדה האם אנחנו הולכים לתוכנית ויסקונסין. תענה לי גם על זה. אם הגעתם אתם להסכם, תחתמו על ההסכם. למה אתם מתנים את זה בזה?
אורלי לוי אבקסיס
אומרים שלא יראו שקל אם לא יעברו תוכנית ויסקונסין. גם זה משהו שצריך לומר.
שלי יחימוביץ
סוחטים את עובדי שירות התעסוקה.
שרון קדמי
אני רוצה להמשיך בדבריי ולהתייחס לשינוי מהותי נוסף שהשר הכניס ושינה מהותית את הקונספט של התוכנית. גילינו, ובצדק, שבראשית הדרך הגיעו אנשים לתוכנית ומה שחיפשו דבר ראשון זה לשים אותם בעבודה ולהוריד אותם מתשלומי העברה. אנחנו סבורים שזה לא נכון. כל אדם צריך להיבחן על פי היכולות שלו וכך הנחה שר התעשייה וכך יהיה בתוכנית החדשה אם תתפרס ארצית.


הווה אומר, לא הכשרה תחילה ולא השמה תחילה אלא אבחון תחילה. יבוא אדם, ייבחן, יראו מה היכולות שלו, מה היעדר היכולות שלו ויחליטו מה הוא מקבל. דין מנהל חשבונות שעבד 15 שנים ולא מצליח למצוא עבודה, לא כדין מישהו שלא סיים שמונה שנות לימוד וצריך למצוא עבודה. באחד מטפלים בדרך אחת ובשני מטפלים בדרך אחרת. זאת המהות של התוכנית, לתפור חליפה לכל מי שמגיע. אני חייב לומר שזאת הייתה בעיה מאוד גדולה עבור משרד האוצר שלא אהב את זה אבל הוא הבין שזאת דרישתו של שר התעשייה, ואם הוא לא יתיישר לפי זה, לא תהיה תוכנית. אני שמח שהם הבינו וכך התוכנית תהיה.
קריאה
היום התוכנית היא הפרטה ולא שום דבר אחר.
שלי יחימוביץ
תתייחס לסוגיית העלות.
ג'מאל זחאלקה
גם לאבחון. יש תקורה גדולה מאוד על האבחון.
שלי יחימוביץ
סוגיית העלות וסוגיית הרווח של החברות הפרטיות.
ג'מאל זחאלקה
כמה מרוויחים. זה לא כאילו שבא עכשיו הנדיב ונותן ועכשיו הוא מאפשר הבחנה. תאמר כמה כסף זורם שם. אני מתכוון לחברות.
שרון קדמי
שינוי מהותי נוסף – ואז אני אשמח לענות על כל שאלה שתישאל – הוא ששר התעשייה החליט וקבע שישנם אנשים שאיתרע מזלם ולא משנה באיזה תוכנית הם יהיו ובאיזה שירות הם יהיו, לא נוכל לסייע להם והם לא יוכלו לחזור למעגל העבודה. את האנשים האלה נצטרך לאבחן ולמצוא שזו אכן הבעיה והם יענו לקריטריון של חוסר מסוגלות תעסוקתית. האנשים האלה, יוחלט שבפרק זמן מסוים הם מוצעים מהתוכנית והשר אף התחייב שהוא יפעל לשנות את חוק הביטוח הלאומי על מנת להגדיל להם את הקצבה על מנת שיוכלו לחיות כמו שצריך מחוץ לתוכנית. זה משהו שהוא לא פשוט אבל זאת אמירה חד משמעית.
היו"ר חיים כץ
למה זה לא חלק מהתוכנית?
שרון קדמי
מי אמר שזה לא חלק מהתוכנית?
היו"ר חיים כץ
זה חלק מהתוכנית?
שרון קדמי
בוודאי.
היו"ר חיים כץ
זה לא נמצא בהצעת החוק.
שרון קדמי
מה לא נמצא בהצעת החוק?
היו"ר חיים כץ
הגדלת הקצבאות.
שרון קדמי
הגדלת הקצבאות, אתה צודק, זה לא חלק מהתוכנית, אבל אני חושב שאם שר אומר ומתחייב, זה משהו.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, לא. באמת. אתה נמצא בכנסת ישראל. שר אומר ומתחייב, בסדר. אולי הוא רוצה, אבל זה לא ביד שלו. אני לא אומר שהכוונות שלו לא טהורות.
שרון קדמי
אני מחדד את דבריי. שר התעשייה לא התחייב להעביר את זה, הוא התחייב לקדם את זה ולנסות להעביר את זה. עם כל כוחו של שר התעשייה, הוא עדיין לא יודע להעביר חוקים לבד.
מרינה סולודקין
אין לו דיביזיות.
שרון קדמי
לשאלת היושב ראש לגבי ההסכם עם שירות התעסוקה. לילות כימים ישבו אנשי האוצר, אנשי שירות התעסוקה וההסתדרות על מנת להגיע להסכם. להבנתי הגיעו כמעט להבנות מלאות לחלוטין. יושב כאן אהרן חוטובלי והוא יכול לאשר את דבריי.
שלי יחימוביץ
למה אתם מתנים הסכם עבודה בהסכמה לאורות לתעסוקה?
היו"ר חיים כץ
הוא יענה.
קריאה
לא נחתם הסכם.
שלי יחימוביץ
זה יושב ראש הוועד.
היו"ר חיים כץ
אין לו זכות לדבר.
שרון קדמי
לא אמרתי שההסכם נחתם. אני סמוך ובטוח שגם יושב ראש ההסתדרות, גם הממונה על התקציבים וגם הממונה על השכר ישכילו למצוא את להביא את ההסכם לפתרון. הוא בר השגה. לינקג' כזה או אחר ניתן לפתרון. השאלה אם רוצים ואני חושב שרוצים.
שלי יחימוביץ
ברור לך שמבחינתנו זה לא פקטור בהחלטה שלנו לגבי אורות לתעסוקה.
שרון קדמי
בוודאי שלא.
שלי יחימוביץ
אתם יכולים לעשות את כל ההתניות המוזרות שבעולם כמו מס הכנסה שלילי, הסכם עם שירות התעסוקה, אבל אנחנו בודקים את התוכנית לגופה ואת העלות שלה ואת הכסף שנשפך על אנשי עסקים פרטיים. על זה עדיין לא קיבלתי תשובה מאף אחד.
היו"ר חיים כץ
הם גם לא יודעים.
שרון קדמי
דווקא כן יודעים.
היו"ר חיים כץ
הם לא יודעים את התשובה.
שלי יחימוביץ
לא רק סכום אלא גם למה.
היו"ר חיים כץ
שאלה חכמה.
אורלי לוי אבקסיס
אם משרד התעשייה לא יודע, מי יודע?
שרון קדמי
אם אני אוכל להשיב, אולי אני אוכל להשיב ובזה אני אסיים, אלא אם כן תרצה עוד משהו נוסף.
היו"ר חיים כץ
אני ארצה לשמוע את יושב ראש ועד שירות התעסוקה, אם תשאיר לו שתי דקות עד לסיום הישיבה, שיאמר לנו איפה אנחנו עומדים עם ההסכם ולמה זה קשור אחד בשני.
אילן גילאון
המודעות הענק האלה בעיתון, יש לי הערכה שהן עולות כסף רב, כמה מקומות עבודה אפשר לייצר רק מהקמפיין הזה?
שלי יחימוביץ
ומה אתם חושבים לעצמכם, שתדברו אתנו דרך פרסומות ברדיו? כך נחליט איך אנחנו מצביעים? הם רוצים ליצור עלינו לחץ ציבורי מבחוץ ובמקום לבוא ולשכנע אותנו כאן בוועדה הם מדברים אתנו דרך פרסומות ברדיו, פרסומות בתשלום.
אריה אלדד
את לא נותנת להם לשכנע אותנו בוועדה, כי את כל הזמן מפריעה.
שלי יחימוביץ
לא כל הזמן.
היו"ר חיים כץ
אני מסכים. לא כל הזמן, אלא רוב הזמן.
אורלי לוי אבקסיס
אתה חלק מהדיון? יושבים כאן כל מיני אנשים שקוראים קריאות ביניים ואני לא יודעת מה תפקידם.
היו"ר חיים כץ
לא שמעתי אותם.
שלי יחימוביץ
אני מחכה לתשובה לשאילתה רשמית ולא מקבלת תשובה על כל מיני אינפורמציות. לא מקבלת תשובה. יש דרך פרלמנטרית לקבל תשובה.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת יחימוביץ, את לוקחת את הזמן של יושב ראש ועד עובדי שירות התעסוקה.
מרינה סולודקין
היושב ראש, נצביע, הגיע הזמן להצביע.
היו"ר חיים כץ
אל תרוצי כל כך להצביע. חכי בסבלנות.
שרון קדמי
לשאלת חברת הכנסת יחימוביץ. אכן התוכנית יקרה והיא תגיע לסכומים של מעל מיליארד שקלים על פני מספר שנים. אבל אם אנחנו מסתכלים על חצי הכוס המלאה ומה התמורה של זה, אנחנו יכולים לדעת שהשמה של עשרים, שלושים, ארבעים אלף מקבלי הבטחת הכנסה בעבודה יביא לחסכון הרבה יותר גדול.
שלי יחימוביץ
בעלות של 34 אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
את אמרת שאת לא מפריעה ליושב ראש ועד עובדי שירות התעסוקה.
שרון קדמי
בהעברתם מתשלומי העברה של המדינה.
שלי יחימוביץ
בהעברה לאנשי עסקים?
שרון קדמי
לקבלת שכר, הגדלה של הפריון, יביא לחסכון הרבה יותר גדול ולהחזר ההשקעה הזאת אחרי שלוש שנים לכל היותר. נכון, המספרים האבסולוטיים גדולים, גם כאשר סוללים כבישים המספרים האבסולוטיים גדולים.
אורלי לוי אבקסיס
התוכנית לא מייצרת עבודה.
מרינה סולודקין
אנשים הם לא כבישים.
שרון קדמי
משפט אחרון. אכן, מטרת התוכנית לא לייצר מקומות עבודה אלא להשקיע באוכלוסייה שהוציאה את עצמה משוק העבודה.
שלי יחימוביץ
מה זה הוציאה את עצמה משוק העבודה? זאת כבר ממש חוצפה. זה פשוט משפט מביש.
מוחמד ברכה
היושב ראש, איך אתה עובר על זה לסדר היום? אנשים הוציאו את עצמם משוק העבודה.
היו"ר חיים כץ
אני אומר לך איך אני עובר. הרי זה תם ולא נשלם ואני לא חושב שתשובה כזאת אני צריך לתת לה תגובה בעשר שניות. אתה גם תרצה להגיב על הדברים האלה.
מוחמד ברכה
אתה צריך לעצור אותו על המשפט הזה. זה היה משפט חמור מאוד.
היו"ר חיים כץ
זה לא המשפט היחידי שהוא חמור מאוד ונאמר כאן.
מוחמד ברכה
זה הכי חמור.
מרינה סולודקין
הוא חדש בתפקידו.
שרון קדמי
אני יכול להשלים את המשפט? חבר הכנסת ברכה, אני מחדד את דבריי.
היו"ר חיים כץ
הוא נותן לך פרשנות, אולי הוא לא התבטא נכון.
שרון קדמי
אין כוונתי שכל מקבלי הבטחת ההכנסה הוציאו את עצמם. אני מתכוון לאלה שלא רוצים לעבוד ולצערי מבין מקבלי הבטחת הכנסה יש עשרות אלפים שלא רוצים לעבוד.
אשרת מימון
איפה זה כתוב במחקר?
שרון קדמי
אני מציע שתשאלי את יושב ראש ועד שירות התעסוקה. הוא יאמר לך בדיוק מי הם האנשים.
ג'מאל זחאלקה
10 אחוזים כאלה יש בכל העולם. זאת לא המצאה ישראלית אלא זה בכל העולם.
קריאה
אתה החלטת.
היו"ר חיים כץ
סלח לי אדוני. תוציא אותו החוצה.
שרון קדמי
הכוונה שלי לכל אותם אנשים שלא מוכנים לעבוד ולצערי – וכאן אני מכה על חטא – מדינת ישראל מביאה תחתם עובדים זרים. כל אותם אנשים שבחרו שלא לעבוד, חלילה, אני לא מתכוון לאלה שרוצים ולא מצליחים, אלה שבחרו מתוך רצון לא לעבוד, המדינה נאלצת להביא תחתם עובדים זרים.
שלי יחימוביץ
שרון, אל תזלזל באינטליגנציה שלנו. באמת, תן לנו קצת קרדיט.
מוחמד ברכה
אולי זה מה שהוא באמת חושב. זה חמור עוד יותר.
שלי יחימוביץ
בשני המקרים זה חמור.
מוחמד ברכה
זה חמור.
שרון קדמי
סיימתי את דבריי.
היו"ר חיים כץ
תודה. חבל שסיימת במשפט שאין לו שום אחיזה במציאות.
שרון קדמי
למה?
היו"ר חיים כץ
למה לא מביאים עובדים זרים לנקות איזה בית חולים לגברים. עזוב, אל תענה לי. אהרן חוטובלי, ספר לנו קצת בקשר להסכם, בקצרה ואם ההסכם גמור ולא חותמים רק בגלל שהוועדה כאן לא נתנה אישור. תאמר לנו מה יקרה עם ההסכם – לא עם העבודה שלכם - אם הוועדה לא תיתן אישור.
אהרן חוטובלי
יש לי הרבה מה לומר, גם על התוכנית.
היו"ר חיים כץ
לא על התוכנית. אני אתן לך לדבר על התוכנית כי אנחנו נמשיך בדיון, אבל אני רוצה לשמוע רק על ההסכם.
אהרן חוטובלי
יהיה דיון ותיתנו לי לדבר כי אני לא אספיק להתייחס לכל מה שנאמר כאן.
היו"ר חיים כץ
לא. דבר רק על ההסכם.
שלי יחימוביץ
למה? הוא הבן אדם היחיד שמכיר כאן את שירות התעסוקה.
היו"ר חיים כץ
הוא ימשיך בדיון הבא.
אהרן חוטובלי
אני אמשיך את דבריי בדיון הבא. יש ישיבת מליאה ואנחנו לא ביקשנו אישור להמשיך את הישיבה.
אהרן חוטובלי
תיתן לי בישיבה הבאה את רשות הדיבור.
היו"ר חיים כץ
גם עכשיו היית מדבר, אם חברי הכנסת לא היו מפריעים לך. דבר רק על ההסכם.
אהרן חוטובלי
ההסכם שלנו מאוד מורכב. אני נכנסתי להסכם לא ברצון ולא בשמחה אלא בכפייה וזה לא סוד. אמרתי את זה גם בפעם הקודמת. אנחנו עובדי שירות התעסוקה יכולנו לעשות את זה ויכולים לעשות את זה גם היום. אנחנו נכנסנו להסכם בכפייה ואנחנו מנהלים משא ומתן עם ארבעה-חמישה גופים בהסכם. זאת אומרת, אין לי קשר ישיר. יש לי את אגף התקציבים.
היו"ר חיים כץ
איפה עומד ההסכם היום?
אהרן חוטובלי
ההסכם, לדעתי כל עוד הוא לא נחתם, אין לי הסכם.
היו"ר חיים כץ
איפה הוא עומד?
אהרן חוטובלי
אין לי הסכם.
היו"ר חיים כץ
אין לך הסכם, אנחנו יודעים.
אהרן חוטובלי
אין לי הסכם. יש הסכם בעייתי בכללותו. אין לי הסכם.
היו"ר חיים כץ
יש לי אליך שאלה ותענה לי עליה. אם הם היו רוצים לחתום היום, אתה מבחינתך היית חותם?
אהרן חוטובלי
לא.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, יש עדיין מחלוקות.
אהרן חוטובלי
בוודאי.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה. תם ולא נשלם. נקיים דיון המשך בשבוע הבא. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים