ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/12/2009

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)(תיקון), התש"ע - 2009, צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה)(תיקון), התש"ע - 2009, תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009, תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התש"ע-2009, כללי מס הכנסה (בעלי הכנסות מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
17
ועדת הכספים

23.12.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ו' בטבת התש"ע (23 בדצמבר 2009), שעה 10:05
סדר היום
1.
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה (תיקון), התש"ע-2009

2.
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התש"ע-2009

3.
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

יצחק וקנין

שי חרמש

אמנון כהן
מוזמנים
עו"ד מיכל דויטש הנר, מנהלת מחלקת חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד שלומית ארליך, ייעוץ וחקיקה כלכלי פיסקאלי, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
ענת מימון

מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה (תיקון), התש"ע-2009

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התש"ע-2009

תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התש"ע-2009
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה (תיקון), התש"ע-2009.
מיכל דויטש הנר
אם אפשר, אני מבקשת שנדבר על הכל ביחד. יש לנו נפט, יש לנו צו קביעת שירותים ונכסים ויש לנו יהלומים שהם כולם חקיקת סוף שנה. אלו שלוש תקנות שאנחנו מבקשים להאריך את תוקפן.
היו"ר משה גפני
אם כן, אנחנו מדברים על: צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה (תיקון), התש"ע-2009

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התש"ע-2009

תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התש"ע-2009
מיכל דויטש הנר
ביהלומים ובצו שירותים ונכסים אנחנו מבקשים לקבוע את המחזור שעד אליו בעצם אין חובת ניכוי מס במקור. תשומת לבכם שבשנה שעברה הבקשה שלנו לא נדונה כלל בגלל שהיו בחירות ולכן אנחנו עושים כאן את המחזורים גם ל-2007 וגם ל-2008. בעצם מדובר בצו שירותים ונכסים על חובות המנכים בעסקאות, יהלומים, זה המחזור שעד אליו אין חובת ניכוי מס במקור ולגבי נפט, התקנות בעניין נפט קובעות כללים מיוחדים למחפשי נפט בכל מה שקבוע בתוך התקנה. אנחנו מבקשים להאריך את זה עד תום שנת המס 2010.
היו"ר משה גפני
יש כאן מישהו מהנפט? מי דיבר אתי על הנפט?
מיכל דויטש הנר
אתי דיברו ובדקו. הסברתי מה זה ואמרו לי בסדר.
מירב תורג’מן
שאלה. למה הכנסתם גם את 2007 כאשר 2007 כן מופיעה בטבלאות?
מיכל דויטש הנר
זה לא פורסם. יש כאן טעות. זה שלוש שנים. חובת הניכוי שקבועה כאן בתקנות היא מי חייב לנכות לפי המחזור הקודם. עכשיו זה לשנה הבאה.
היו"ר משה גפני
יש בעיה?
מירב תורג’מן
לא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה (תיקון), התש"ע-2009 – אושר פה אחד

ה צ ב ע ה

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התש"ע-2009 – אושר פה אחד
ה צ ב ע ה

תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התש"ע-2009 – אושרו פה אחד
תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התש"ע-2009

תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009

כללי מס הכנסה (בעלי הכנסות מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התש"ע-2009
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים בישיבת ועדת הכספים. על סדר היום: תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התש"ע-2009

תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009


תאמרי ליהודה נסרדישי שאישרנו את התקנות. הוא ביקש ממני אתמול ואמרתי לו שאני הרי עובד ברשות המסים. כלומר, אני לא מקבל משכורת ואני לא מקבל מכם כמעט שום דבר ממה שאני מבקש לטובת הציבור, אבל מה שאני עושה כל הזמן, אני עובד חד צדדי ברשות המסים. תאמרי ליהודה נסרדישי שאני עובד ברשות המסים ואני מאשר מה שהוא מבקש.


אני עדיין מחכה לסעיף 46.
מיכל דויטש הנר
רשימת מוסדות?
טמיר כהן
זה לא קשור.
היו"ר משה גפני
אני אומר לך בדיוק מה קשור.
טמיר כהן
אני יודע מה קשור. זה לא קשור לדיון הזה משום הרשימה לא הגיעה אלינו.
מיכל דויטש הנר
הטענה היא שלא הגיעה כל רשימה?
היו"ר משה גפני
אני אומר לך בדיוק מה הטענה. יש להם כוח אדם והם מביאים עוד כוח אדם ברגע שצריך לגבות כסף מהציבור. יש הטבה שהמדינה החליטה בחוק לתת למה שהמדינה צריכה לעשות והיא לא עושה, שעושים את זה במגזר השלישי וזה סעיף 46. צריך לחכות שמונה חודשים בגלל שאין כוח אדם. יש הרבה עובדים במס הכנסה והרבה עובדים ברשות המסים, בלי סוף יועצים משפטיים ויועצים משפטיות ופקידים, אבל שם אין תקן ולכן צריך לחכות שמונה חודשים. אחרי שמונה חודשים מונסנגו חותם ואחרי שהוא חותם, הוא שולח את זה בדואר ליהודה נסרדישי. יהודה נסרדישי, אחרי שהוא חותם, הוא שולח את זה בדואר לשר האוצר. אם שר האוצר בעזרת השם יחתום על זה אחרי שהוא יקבל את זה בדואר – ויש לי ערמות דואר – זה מגיע לוועדה ובוועדה זה מאושר ביום אחד. אני ביקשתי, וזה כאן נוהל כמעט קבוע, שכאשר זה מגיע לכאן, לא לעכב את זה אפילו דקה.


אני איש ציבור, הפניות מגיעות אלי יותר מאשר לאחרים, אנשים עשו את כל מה שצריך לעשות ולקבל סעיף 46 זה לא קל כי צריך להכין דוחות, צריך להכין מאזנים והיום גם צריך ניהול תקין ומחמירים בעניין. אם אתם באמת מתיימרים לתת שירות לציבור ולכן אתם מתייעלים כל הזמן בגבייה מהציבור, זה גם התפקיד שלכם ובמה שאתם צריכים לעזור לציבור, לעזור לו. אני עובד ברשות המסים אבל חד צדדי.


דיברתי עם יהודה נסרדישי אתמול.
יצחק וקנין
היה תיק שאני טיפלתי בו באופן אישי. פנה אלי מישהו ואז דיברתי עם אחת הפקידות היכן שמאשרים סעיף 46, באגף המסים, והיא אמרה לי שחסר חומר מסוים, אחרי שישלימו אותו, יעבירו במתכונת המקובלת לוועדה לאישור. חודשיים חיכיתי וזה לא הגיע לכאן. הרמתי טלפון למונסנגו שאמר לי שהוא יבדוק. הוא חיפש את התיק, לא מוצאים אותו. אין תיק ולכן בוא נתחיל את הכל מהתחלה. מתחילים את הכל מהתחלה, כבר חצי שנה, עד היום הדבר הזה לא מגיע.
מיכל דויטש הנר
עד היום זה לא מגיע?
יצחק וקנין
עד היום לא מגיע. איבדו את התיק, איבדו את הכל, לא מוצאים את התיק. זה מקרה שאני אישית טיפלתי בו.
היו"ר משה גפני
אני מבין מה שאתה אומר. יש הרבה מקרים. זה לא בסדר. לא נותנים לזה תקנים, אז הוסיפו שם איזה פקיד. כל חברי הוועדה שואלים על זה כל הזמן וזה חוזר על עצמו. אתם עושים מה שאתם רוצים.
מיכל דויטש הנר
אני רואה בסדר היום שלכם כמה וכמה פעמים השנה שהיה סעיף 46. אני אמסור ליהודה נסרדישי שיש בעיה.
היו"ר משה גפני
אמרתי לו את זה אתמול. כשהוא דיבר אתי, יצאתי מהרכב, הייתי באמצע הכביש ואנשים עמדו בתחנה, כך שלא יכולתי לצעוק. תאמרי לי שמה שאמרתי לו בעדינות, אני מתנצל על זה כי אני הייתי צריך לצעוק. התכוונתי לצעוק.
יצחק וקנין
כדי שלא תהיה בעיה, אמרתי שיכינו לי את כל החומר לגבי אותה עמותה, לקחתי את כל החומר עם העוזר שלי, שמתי הכל במעטפה ומסרתי ביד. אמרתי לו שהוא לא נותן לאף אחד חוץ מאשר למונסנגו שיחתום על כך שהוא קיבל את זה, כדי שלא יאמרו שאיבדו עוד פעם את התיק.
מיכל דויטש הנר
ליהודה מונסנגו איכפת והוא עובד.
יצחק וקנין
בחור מצוין.
היו"ר משה גפני
אנשי רשות המסים, אחד אחד טובים. כולם. כולם ללא יוצא מן הכלל, כולם טובים אבל את כל הכוח בלי מעצורים מעבירים לגביית כספים מהציבור ובמה שצריך לעזור לציבור, לא שמים שם כוח אדם, לא משאבים ולא כלום. בסדר, אתם קובעים את סדרי העדיפויות ולא הכנסת. הכנסת חוקקה חוקים, היא חוקקה את החוק של מס הכנסה. אם תעצבנו אותנו, נבטל את החוק הזה שלא גובים מס הכנסה בכלל.
מיכל דויטש הנר
נבטל את כל מס הכנסה?
היו"ר משה גפני
כן. בלאו הכי אתם לא שומעים לנו.
מיכל דויטש הנר
אני אביא את הדברים.
היו"ר משה גפני
אף על פי כן אני מאשר כל מה שאתם מבקשים.
מיכל דויטש הנר
כמעט.
היו"ר משה גפני
טוב שאמרת כמעט.
מיכל דויטש הנר
אנחנו בתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009. מדובר בתקנות שלמעשה נחקקו כהוראת שעה לשנים 2007 עד 2009. התקנות הללו, ראשיתן בהסמכות שנקבעו במסגרת ועדת קפוטה-מצא, הסמכה בחוק מע"מ ובפקודת מס הכנסה לקבוע בעצם את הפעולות שרשות המסים מבקשת מהנישום להציף כלפי מעלה.


התקנות הללו הוגשו לוועדה וראשיתן כהוראה של קבע. לאור העובדה שזאת הייתה פעם ראשונה שהן הובאו אל הוועדה, בסוף נקבע שהן ייקבעו כהוראת שעה.


למעשה אחרי רק שנה אחת יש לנו את המידע שרק עכשיו מתחיל להיות מעובד מהטעם שהנישום מדוח.
יצחק וקנין
הוראת השעה הייתה לשלוש שנים.
מיכל דויטש הנר
נכון, אבל האדם מדווח על פעולה וזו פעולה שקרתה בשלוש השנים הללו. הוא מדווח בדוח השנתי. דוח שנתי שלמעשה יש לנו הוא הדוח השנתי לשנת 2007. אלו הדוחות היחידים שכבר נגמרה חובת ההגשה שלהם ועליהם אנחנו מתחילים לעבוד. שנת 2008, לאור העובדה שרוב הנישומים מקבלים הארכות אוטומטיות, עדיין לא מצוי בפנינו. יש צוות שמונה על ידי יהודה נסרדישי שמעבד את אותו מידע ובודק איך הפעולות הללו, הקביעה של הפעולות הללו, השפיעה על ההתנהלות המשקית, על ההתנהלות של הנישומים, כמה זה קורה וכמה זה מדווח. בנוסף, אנחנו לא יכולים לברוח מזה, התקנות הללו בעצם קובעות נורמה. הן קובעות נורמה התנהגותית. ברגע שוועדת הכספים אישרה את רשימת הפעולות האלה כרשימה של פעולות שצריכות להיות מדווחות, אין ספק שגם מבחינת ההיקף שהן קורות, זה היקף שכנראה יורד. אנשים מודעים לזה שצריך להציף את זה לרשות המסים. כל מה שנדרש בסך הכל זה לומר דיווחתי, הנה, עשיתי. לא בטוח שיקרה עם זה משהו.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני לא יכול לחלוק על חברי היושב ראש הקודם יעקב ליצמן שאמר לג'קי מצא בשעתו שהוא מתפשר אתו על שלוש שנים, ליצמן ביקש שנתיים אבל כנראה שההתפשרויות אתכם כבר התחילו אצל ליצמן. זאת אומרת, אני לא המצאתי את הגלגל. צריך לבחון את העניין הזה ואני לא בטוח שאתם כבר בחנתם מספיק. זה אומר שאני מוכן להתפשר על שלוש שנים. אני חשוב שצריך להכניס את זה לניסיון כדי לבחון איך זה עובד.


אני לא יכול לחלוק על ליצמן ולכן אני מציע שנמשיך את הוראת השעה למשך שלוש שנים.
שי חרמש
אני יכול להציע משהו? אני כן יכול לחלוק על ליצמן.
היו"ר משה גפני
אתה כן, אבל אני לא.
שי חרמש
אני רוצה להציע את זה כהוראת קבע. אני רוצה לומר דבר מאוד פשוט. כל מכבסות המס, העלמות המס הן מכת מדינה. כל מי שיבוא היום מרשות המסים ויאמר לי שמגבירים דיווח, מגבירים מידע, אני אפילו לא שואל. לא מעניין אותי בכלל מה כתוב שם. כל דבר שנותן היום עוד מידע, מציף היום עוד מידע, אני בעד. הרי מה התרגילים האלה? בישיבה אולי לא עסקו בזה, אבל מחוץ לישיבה עסקו בזה. יש כאן תרגילים של סוף שנה. אתה לוקח שלדי חברות שמפסידות.
היו"ר משה גפני
מס הכנסה יכול לומר שהם בחנו את זה.
שי חרמש
מה איכפת לך?
היו"ר משה גפני
איכפת לי. שיבחנו ושידווחו.
שי חרמש
הם בוחנים את זה כבר שלוש שנים.
היו"ר משה גפני
אתה היית חבר הוועדה אז?
שי חרמש
31. אני פוחד שבכנסת הבאה אני לא אהיה.
היו"ר משה גפני
למה? בעזרת השם תהיה. אתה חבר כנסת טוב ומקצוען.
שי חרמש
כתוב היום בעיתון שאני לא אהיה בכנסת הבאה.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע מה כתוב בעיתון. אז לא השתתפת בישיבה.
שי חרמש
כתובים כל מיני דברים ואני לא אהיה בכנסת הבאה.
היו"ר משה גפני
אתם יכולים לדעת בוודאות איך זה עובד?
מיכל דויטש הנר
כן.
היו"ר משה גפני
אפשר לדווח מה אמר אז ג'קי מצא בוועדה של ליצמן.
שי חרמש
עברו כבר שלוש שנים.
היו"ר משה גפני
אז מה אם עברו שלוש שנים? יכולים לומר את זה עכשיו?
מיכל דויטש הנר
יש ועדה שהוקמה לעניין הזה והיא בעצם בודקת. תמיד יש לנו את הפרורוגטיבה לבוא בהצעה של קבע.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז תביאו את זה.
מיכל דויטש הנר
הרעה החולה הזאת של לקבוע מסים בהוראות שעה.
היו"ר משה גפני
את מסכימה לשלוש שנים בהוראת שעה?
מיכל דויטש הנר
זאת האופציה היחידה?
היו"ר משה גפני
כן.
שי חרמש
למה? יש את האופציה שאני הצעתי.
היו"ר משה גפני
נצביע.
שי חרמש
הוראת קבע.
היו"ר משה גפני
מה עמדתך?
שי חרמש
מה רע בזה?
היו"ר משה גפני
רע. יבואו עם דיווח נורמלי.
מיכל דויטש הנר
אנחנו תמיד יכולים לבוא אליכם.
היו"ר משה גפני
שיעבירו פקידים לסעיף 46. אני רוצה שיבואו לכאן.
מיכל דויטש הנר
אנחנו באים.
היו"ר משה גפני
אז נבטל את הוראת השעה כאשר תבואו עם הוועדה.
מיכל דויטש הנר
בכל מקרה אתה בעצם יוצר את הלחץ ברשות המסים כאשר כל מה שמדובר, מדובר בדיווח בסך הכל ולא בענישה.
היו"ר משה גפני
תסביר לי מה האחריות בעניין הזה.
שי חרמש
האחריות היא דבר אחד. יהיה כאן היום עוד ממד שנותן אלומת אור על מקומות בהם לא התכוונת. זה כמו שאתה בא ואומר שניקח את כל תקנות מס הכנסה ונהפוך אותן להוראת שעה. כל שנה בדצמבר נדון אם רוצים מס הכנסה או לא.
היו"ר משה גפני
אתה לא יכול לטעון טיעון כזה.
שי חרמש
אני מקצוען ולכן אני אומר את זה.
היו"ר משה גפני
אני אומר לך למה לא. הם הקימו ועדה ולא בכדי אז דובר על העניין הזה שיבחנו את העניין. אנחנו לא משנים שום דבר, רשויות המס מתנהלות עם חובות הדיווח והכל, אנחנו מאשרים את זה ואין דיון על הבעיה הזאת. מבחינת האחריות, האחריות היא מושלמת אבל האחריות צריכה להיות גם כזאת שוועדת הכספים לפני שהופכת את זה להוראת קבע צריכה למצות את הוועדה שהם הקימו, שיבואו עם החלטות בעניין הזה.
שי חרמש
מדווחים, שמים וי, כן, מכרתי חברה.
היו"ר משה גפני
אבל אין בעיה עם העניין.
שי חרמש
אני מבקש להעלות את הצעתי גם אם אני יודע שהיושב ראש יפעיל נגדי מכבש קואליציוני.
היו"ר משה גפני
אני לא מפעיל שום דבר, שכל אחד יצביע.
שי חרמש
אני מדבר על הוראת קבע לגבי חובת דיווח.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אמנון כהן, אני אמרתי מה אמר היושב ראש ליצמנן כאשר ג'קי מצא הביא את זה לוועדת הכספים.
מיכל דויטש הנר
זאת הייתה הפעם הראשונה.
היו"ר משה גפני
הפעם הראשונה, בסדר. אני שואל האם השתנה משהו.
מיכל דויטש הנר
כן.
היו"ר משה גפני
מה שהשתנה זה שעברו שלוש שנים ויש ועדה שבוחנת את זה ועדיין לא הגיעה למסקנות. מה יותר פשוט מלהמשיך את זה?
מיכל דויטש הנר
הציבור יודע.
קריאה
הציבור מתחיל להתרגל לדווח.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז תמשיכו, אני לא אומר שלא.
קריאה
אם נהפוך את זה להוראת קבע, זה גם ייתן ודאות לציבור.
היו"ר משה גפני
בסדר, אתם תמשיכו עם זה.
מיכל דויטש הנר
מי שקורא את הפרוטוקול של הדיון הקודם וזוכר את מה שהיה מאחורי הקלעים של התקנות הללו, התקנות הללו לוו בהתנגדות. אמרו לנו שזה מאזן האימה, זה מאזן הכוחות. ככל שאנחנו יודעים פחות, לרשות המסים קשה. ברגע שעברנו, צלחנו והצלחנו לעשות את התקנות הללו ועשינו אותן, לקחנו בפינצטה, אחרי עבודת ועדה, רק את התכנונים שצפו על פני השטח. הגדרנו אותם בצורה מדויקת ובעצם כמו שאמרנו בהתחלה הם קבעו נורמה התנהגותית. היום פועלים פחות.
היו"ר משה גפני
נחזור לזה. בואי נעבור לסעיף הבא.
מיכל דויטש הנר
זהו. סיימתי. שתי התקנות אותו הדבר. תקנות מע"מ ומס הכנסה, זה אותו הדבר.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על כללי מס הכנסה (בעלי הכנסות מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התש"ע-2009.

יש לי מורת רוח מהתנהלות רשות המסים.
שי חרמש
גם לי יש מורת רוח.
היו"ר משה גפני
מה אתה עושה עם זה שיש לך מורת רוח?
שי חרמש
מורת הרוח שלי היא שהם לא אוכפים היום כל מיני דברים חשובים וזה אחד הדברים החשובים. אני אביא לך בעוד חודש הצעת חוק לסגור עוד חור חשוב.
היו"ר משה גפני
תסבירי.
מיכל דויטש הנר
כללי מס הכנסה מעבודה בחוץ לארץ מסמיכים את שר האוצר, באישור ועדת הכספים, לקבוע את הסכומים שיותרו בניכוי בשל הוצאות דיור לשליחים בחוץ לארץ לכל חודש.
שי חרמש
זה משרד החוץ?
מיכל דויטש הנר
לא רק. אלה גם עצמאים. הסכומים הללו נקבעים בוועדה בין משרדית של משרד החוץ ובעצם אלה הסכומים האפקטיביים של היום של הדיור לפי כל מדינה. אנחנו מבקשים שהתחילה של זה תהיה מה-1 בדצמבר מהטעם שברגע שהוועדה הבין משרדית קובעת את הסכומים, היא כבר מנחה מעבידים לפעול על פי הסכומים הללו. אין כאן שום הפחתה ביחס לסכומים הקיימים היום בכללי מס הכנסה מעבודה בחוץ לארץ אלא רק עלייה.


אנחנו מבקשים את אישורכם לכללים הללו.
היו"ר משה גפני
יש מתנגדים לבקשה הזאת?
שי חרמש
לא אני.
מירב תורג'מן
זאת אמנם העלאה, אבל חשבנו שאולי אפשר לקבוע את זה מה-1 בינואר, אבל זה לא ממש משנה גם מכיוון שהכללים הקודמים מסתיימים ב-30 בנובמבר. את קבעת את ה-30 בנובמבר.
מיכל דויטש הנר
זאת הקלה.
מירב תורג'מן
כן. מדובר בהקלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

כללי מס הכנסה (בעלי הכנסות מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התש"ע-2009 – אושרו פה אחד

לגבי תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) האם לעשות את זה כהוראת שעה כמו שעשיתם את זה אז?
שי חרמש
היות שהצטרפו חברים, אני רוצה להתייחס.
חיים אורון
אני רוצה להבין במה מדובר.
היו"ר משה גפני
נשאיר את זה. נחזור לזה אחר כך. שי חרמש אומר שצריך לעשות את זה הוראת קבע. אתם בוועדה בתקופת ליצמן עשיתם הוראת שעה.
חיים אורון
מה הנושא?
מירב תורג'מן
תיקוני מס שיצטרכו לדווח עליהם באופן ספציפי בדוח, לציין שנעשה תכנון מסוים.
היו"ר משה גפני
תראי לו את הפרוטוקול.
חיים אורון
אני לא יודע מה אמרתי אז אבל אני בעד הוראת קבע.
היו"ר משה גפני
זה לא כתוב. אני מחפש כל הזמן.
חיים אורון
אני לא מבין למה הדברים האלה צריכים להיות בהוראת שעה.
היו"ר משה גפני
צריך לבחון את זה.
מיכל דויטש הנר
אנחנו יוצאים ודאות. אנחנו גם מתחייבים. אנחנו רשות מינהלית.
חיים אורון
תכנון מס, זאת הגדרה אלגנטית להליכה על הסף. אני רוצה שהאדם שהולך על הסף ידע שהוא צריך לדווח. תכנון מס הוכר כחלק לגיטימי ממנגנון המס ואנשים מתפרנסים מזה ונעשים מיליארדרים מהסיפור הזה. אי אפשר למנוע את זה, אבל לפעמים יש תכנוני מס מאוד יצירתיים. אומרים שהיוצר הזה היצירתי מאוד ידע שהוא צריך להסביר למישהו שלישי מה הוא עשה ולכתוב את זה. למה זאת צריכה להיות הוראת שעה?
היו"ר משה גפני
למה אז עשיתם את זה כהוראת שעה?
חיים אורון
אני התנגדתי.
היו"ר משה גפני
אתה הצבעת בעד הוראת שעה.
חיים אורון
כי זה מה שבא. איזה נימוק יביא אותי בעוד 17 שנים, אז אני כמובן לא אהיה כאן, לבוא ולומר שלא תפרסם, תדווח על זה שעשית תכנון מס. איזה נימוק יביא אותי לזה? רק לומר יותר. אני אלך בכיוון הפוך, שבתכנון מס אתה צריך לעשות ככה וככה. הם לא רוצים להיות במצב של פרה-רולינג כי הרי מה הייתה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא ללכת לקבל אישור מראש. הם אומרים שיבוא כל אחד והם ישבו מהבוקר עד הערב ויעשו להם תכנון ממס. אני אומר: לא, יש חוקים, תעבוד לפי החוקים אבל אם אתה יצירתי והמצאת פטנט מסוים, דע שצריך לדווח עליו. זה הכל.
מיכל דויטש הנר
ואני מתחייבת לפרוטוקול כמו שכתוב במכתב של שר האוצר. אנחנו בוחנים את זה. הרי השוק מתפתח והשוק ממציא. ברגע שנראה שמשהו נזנח, הרי זה קובע נורמה הדבר הזה, וכבר לא עושים את זה והמציאו משהו חדש, אנחנו נבוא אליכם ונבקש לתקן. אנחנו נבוא אליכם ונבקש להסיר או להוסיף. אנחנו נבוא אליכם. הרי אנחנו לא יכולים לזוז עם התקנות האלה בלעדיכם.
היו"ר משה גפני
אני לא סומך עליכם.
מיכל דויטש הנר
אנחנו לא נרצה שיישארו תקנות. הרי אלה תקנות שיורדות לשורשה של העבודה של רשות המסים. אנחנו לא נרצה שיישארו תקנות שיהיו בהן פעולות שאבד עליהן הכלח ומאידך שלא יהיו בהן פעולות שמתכנני מס יצירתיים המציאו ולא נמצאים ברשימה. אנחנו לא נעז כרשות מינהלית, כרשות שאמורה להפעיל חוק, שיישארו תקנות כאות מתה או שיש בהן פעולות שהן כבר פעולות שלא עושים אותן. יש אמירה במה שאתם עושים כאשר אתם הופכים את זה להוראת קבע. אתם קובעים נורמות.
חיים אורון
אם היה כאן משהו שאתה חושש ממנו, הישיבה הזו הייתה עם הרבה אנשים.
היו"ר משה גפני
אני לא חושש משום דבר. אני לא סומך עליהם.
היו"ר משה גפני
אתה לא סומך על הממשלה.
היו"ר משה גפני
אני לא סומך על רשות המסים.
שי חרמש
אז סמוך עלי.
מיכל דויטש הנר
אני מתחייבת לפרוטוקול.
חיים אורון
תעמיד להצבעה.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מצביע. זה לא דבר עקרוני אצלי. אני אלך אתכם.
חיים אורון
אין לך בעיה כאן.
היו"ר משה גפני
זאת לא בעיה עקרונית. הבעיה שלי היא שאני בדעה שרשות המסים לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות לטובת האזרחים אלא רק מה שלרעת האזרחים.
שי חרמש
היא לא עושה מספיק להיכנס לכיס של האזרחים.
היו"ר משה גפני
אתה בעד הוראת קבע? בסדר. אז בעד הוראת קבע.
מירב תורג'מן
יש כמה תיקוני נוסח.
היו"ר משה גפני
אתה לא היית בתחילת הישיבה. הם משקיעים את כל כוח האדם כאשר הם צריכים לגבות מהאזרחים, אבל כאשר המחוקק אומר להם שהם צריכים לתת הטבה לאזרחים, הם לא שמים כוח אדם. תראה כמה זמן מחכים שם עם סעיף 46.
מיכל דויטש הנר
אני מבטיחה. אני אביא את הדבר.
היו"ר משה גפני
אמרתי בתחילת הישיבה שאני עובד אצלם. אין כאן תקנות או צווים או משהו שאני לא מביא ומאשר. כל מה שמבקשים, מאשרים. פונים אנשים מהמגזר השלישי, המדינה צריכה לעשות דברים והיא לא עושה. הם פשוט מפרשים את החוקים שהכנסת חוקקה והם אומרים שסעיף 46, בסדר, יהיה שם אדם אחד או אדם וחצי.
חיים אורון
אתה מדבר על סעיף 46? אמרו שהרשימה התקצרה מאוד בסעיף 46. כך אמרו לי.
היו"ר משה גפני
הכל בסדר. אתה פשוט לא יכול לתאר לעצמך. אנשים פונים אלי. אתה לא יכול להבין את התהליך.
חיים אורון
אני מבין את התהליך.
היו"ר משה גפני
אנחנו צריכים לאשר להם כל דבר, כל מה שהם רוצים ועוד לסמוך עליהם בהוראת קבע שהם יבואו לדווח לוועדה. אני לא סומך עליהם.


אתה יודע שמונסנגו שולח - אחרי שזה עובר את הכל ואנשים צריכים להגיש את הדוחות, ניהול תקין וכולי – בדואר ליהודה נסרדישי. בדואר. הם נמצאים אחד ליד השני, אבל הוא אומר לי שאין לו כוח אדם להעביר לו את זה.
קריאה
דואר פנימי.
היו"ר משה גפני
איזה דואר פנימי? מיהודה נסרדישי זה הולך בדואר לשר האוצר ומשר האוצר לכאן, וכאן זה לא מתעכב.


חבר הכנסת חרמש, אני אוהב את רשות המסים כמוך, אין לגבי העניין הזה ויכוח. אמרתי, אנשים יעילים. יש מדיניות והמדיניות היא שכאשר צריך לגבות ממך כסף, אז הם ישימו מיליון עובדים עם יועצים משפטיים ועם גובים. כאשר מגיעים לסעיף 46, יש להם עובד וחצי.
שי חרמש
הלוואי שהיו מביאים עוד עובדים ולוקחים עוד.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על כך שצריך להתנהל באופן נורמלי. משרד ממשלתי ואנשי ציבור צריכים להתנהל בכל באופן שווה ולא להחליט מה יותר כדאי ומה פחות כדאי. הם מקבלים בונוס מאגף התקציבים או מהחשב הכללי כאשר הם מביאים עוד כסף.


אנחנו מצביעים על תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), הוראת שעה שהופכים אותה להוראת קבע.
מיכל דויטש הנר
צריך לשנות את השם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת קבע), התש"ע-2009 – אושרו פה אחד

התקנות אושרו.

אנחנו מצביעים על תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת קבע), התש"ע-2009.

ה צ ב ע ה

תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009 – אושרו פה אחד

התקנות אושרו.


אני מבקש שרשות המסים תעבוד כפי שהיא צריכה לעבוד על כל דבר ולא לעשות עדיפויות.
שי חרמש
לפני שמחלקים כסף, שיאספו כסף כי אז יהיה גם יותר מה לחלק.
היו"ר משה גפני
הם לא יכולים לקבוע שבסעיף הכנסה כזה, שם זה יהיה מיד במקום ובסעיף 46 זה יהיה שנה. אני גם לא יודע על איזה עמותה אני מדבר, אני לא יודע על משהו ספציפי, אין לי משהו ספציפי בעניין הזה. מכל הפניות שלי לרשויות המס, תבדקו מה אושר.

הישיבה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים