ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
80
ועדת הכספים

21.12.2009


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ד' בטבת התש"ע (21 בדצמבר 2009), שעה 10:35
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר

ציון פיניאן – מ"מ היו"ר

חיים אורון

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

אלכס מילר

פניה קירשנבאום
מוזמנים
אלי אופר, המדען הראשי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

לידיה לזנס, סגנית המדען הראשי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דוד שטיינמץ, תקציבן, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ניסן סלומינסקי, חבר כנסת לשעבר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על אגף התקציבים, משרד האוצר

אילן יום טוב, סגן מנהל ממשל זמין, משרד האוצר

מיכה פרלמן, אגף התקציבים, משרד האוצר

דני גלושנקוב, אגף התקציבים, משרד האוצר

ראובן קוגן, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר אידר, אגף התקציבים, משרד האוצר

דב בארי, אגף התקציבים, משרד האוצר

ליאת ניקריטין, אגף התקציבים, משרד האוצר

אריאל יוצר, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה גרא, אגף התקציבים, משרד האוצר

יונתן בר סימנטוב, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

עופר אוברלנדר, אגף התקציבים, משרד האוצר

נח הקר, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר פינס, אגף התקציבים, משרד האוצר

אליאן רבינוביץ, משרד התקשורת

אופיר להב, מרכז תקציבים, המשרד לקליטת העלייה

אלי אלפסי, תקציבן, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

חנוך ברש, תקציבן, משרד הפנים

פיני מור, משרד ההסברה והתפוצות

טובי חקימיאן, הכנסת

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

ירח טוקר, דובר ועדת הכספים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2009
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2009.


בתחילת הישיבה היום אמרתי שיכול להיות אני אעשה הפסקה מכיוון שמשרד האוצר אמור להעביר פניות נוספות ואנחנו נצטרך או לאשר או לא לאשר, אבל לקבל החלטה לגבי כל הפניות שמגיעות. יכול להיות שאנחנו נמשיך את הישיבה הזאת גם מחר. אנחנו נצטרך לאשר גם הודעות. אני לא מתכוון לעשות העברות חפוזות אבל מה שלגביהן אין בעיות, נאשר, ואלה לגביהן יש בעיות, נדון בהן ונקבל החלטות.


ביקש ממני המגזר השלישי, היות שיש להם כינוס שנתי של ארגוני הגג – ומנהל הוועדה בדק – לא לדון מחר בנושא הביקורות הכפולות שיש במגזר השלישי אלא לדחות אותו לשבוע הבא.
חיים אורון
יש לי סעיף למחר.
היו"ר משה גפני
אני משאיר את זה פנוי, אם יצטרכו לעשות העברות.
חיים אורון
יש לי הצעה.
היו"ר משה גפני
אתה מבקש הצעה לסדר ואני מאפשר לך.
חיים אורון
אני פניתי אליך גם בכתב. כל העולם ואשתו פונה אל ממשלת ישראל לשקול מחדש את הפחתת המסים של החודש הבא. ה-OECD, אלה שקובעים את רמת הסיכון, ואני לא רוצה לומר חברי כנסת זוטרים שלא מבינים בכלל בעניין, פונים אל הממשלה לשקול מחדש את הפחתת המסים ב-1 בינואר. במהלך השבועות האחרונים ביקשתי ממנהל הוועדה שתי בקשות כאשר האחת היא מהיום או מאתמול והבקשה היא לקיים על זה דיון בוועדה בתאריך שעוד תהיה לו משמעות, כי אם נקיים את הדיון אחרי ה-1 בינואר, חבל על הזמן.


הנושא השני שקשור לדיון הזה, וחזרתי וביקשתי אותו מאנשים באוצר, לקבל תחזית של האוצר על המשמעויות התקציביות לתקציב 2011 של כל ההחלטות שהתקבלו או לא התקבלו ונדחו ל-2011.
היו"ר משה גפני
הפחתת המס לפי דעתך תשליך על העניין הזה.
חיים אורון
אלה שני צדדים של אותה מטבע, גם אין מקורות וגם תוספת הוצאות. אני כבר רואה את הקיצוץ פלט בטריליארדים. אני מבקש לקיים על זה דיון.
היו"ר משה גפני
טוב. בסדר. אני אשתדל.
חיים אורון
זה לא נראה לך דחוף?
יצחק וקנין
על זה נאמר טוב טוב, שילכו לעזאזל.
היו"ר משה גפני
ממש לא.


אני מבקש להתחיל בהעברה שעכשיו מחלקים אותה של המדען הראשי.
טמיר כהן
682 עד 697.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 682 עד 697.
דני גלושנקוב
הפנייה נועדה לממן תוספת של 200 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב ו-100 מיליון שקלים במזומן למדען הראשי במשרד התעשייה, כאשר מדובר על הקדמת מימון של 100 מיליון שקלים משנת 2010 ותוספת בסך 100 מיליון שקלים נוספים ושינויים פנימיים נוספים בתוך תקציב המדען.
היו"ר משה גפני
אני רואה שאתם מורידים כסף מכל המשרדים.
דני גלושנקוב
לא מדובר בהורדה. מדובר בעצם בתת ביצוע בסעיפים שונים בתקציב המדינה כאשר בסך הכל מעבירים משם לטובת הנושא הזה.


אם יש שאלות נוספות בקשר לשימושים בכסף, נמצא כאן אלי אופר המדען הראשי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ואפשר להפנות אותן אליו.
היו"ר משה גפני
מה זה תת ביצוע? המשמעות של העניין היא שהשרים לא ביקשו העברה מסעיף לסעיף ואין ביצוע בכלל?
דני גלושנקוב
לא. מדובר באיזה שהם סעיפים בהם חשבו שיבוצע סכום איקס אבל בסופו של דבר בוצע סכום שהוא נמוך ממנו. לכן משתמשים בכסף לשימושים אחרים.
היו"ר משה גפני
בישיבה הקודמת אני ביקשתי מהמדען הראשי שיבוא להסביר את הפעילות שלו. אלי אופר, בבקשה, אם אתה יכול לומר לנו מה אתם עושים עם הכסף הזה, מה עשיתם אתו במשך השנה ומה אתם מתכוונים לעשות בשנה הבאה.
אלי אופר
תודה רבה. אני אפתח בזה שהיום, בסוף השנה, יש לנו את כל הנתונים ומה שחשבנו שיהיה, גם קרה. בגלל המצוקה במשק במימון לחברות סטרט-אפ ולחברות רגילות בכל התוכניות, שאני תכף אסקור אותן, היה לנו ביקוש, בהתאם לסוג התוכנית, בין 20-30 אחוזים עד 50 אחוזים יותר גבוה מאשר בשנה קודמת. גם בשנה קודמת כבר היה ביקוש יחסית מאוד גבוה.


אני הצגתי כאן בעבר ואמרתי שאנחנו צריכים בין 2.5 ל-3 מיליארד שקלים כדי לממן מענקים למחקר ופיתוח וחברות מכל הסוגים. התקציב שעמד לרשותנו השנה, אחרי כל ההחלטות, היה תקציב הרשאה להתחייב שהוא קצת פחות ממיליארד וחצי שקלים. 1,488 מיליארד שקלים.


תקציב המדינה אושר ב-15 ביולי, כמדומני, ואני הפעלתי את כל המערכת, בגלל המצוקה, בצורה מאוד חזקה. זה כרוך בתהליך של בדיקת כל הפרוייקטים, כרוך בוועדות שדנות ובתהליך של העברת החלטות וכספים. על שולחני עומדת כבר מסביבות יולי, ועוד לפני כן, כמות מאוד גדולה של בקשות, של הארכת כל המערכת שלנו, שאלה הם הבודקים המקצועיים, הוועדות, ופרוייקטים מאוד טובים ולא יכולנו להיענות לבקשות האלה. החזקתי את זה בקנה, כולל דרך אגב עוד סדרת בקשות מאוד גדולה שבגלל המצוקה אפילו עוד לא הגענו לדון בהן כי ידענו שלא יהיה לנו כסף.


התוספת הזאת, ההעברה של ה-200 מיליון שקלים, מאפשרת לנו להיענות לחלק גדול מאוד מהבקשות שנמצאות בקנה אחרי שאנחנו יודעים שאלה הן בקשות טובות והן עברו את הכל.
שלי יחימוביץ
תוכלו לנצל את זה השנה?
אלי אופר
זה מה שאני אומר. יכולנו לנצל גם 150 אחוזים מהתקציב ואת הכסף הזה, הכל על הקצה. ברגע שזה משוחרר, זה הופך לכסף.
שלי יחימוביץ
אבל איך זה עובד? סליחה על השאלה. איך אפשר לנצל בשלושה שבועות 100 מיליון שקלים? גם על פרוייקט מאושר.
אלי אופר
הכל בוצע כבר. כל ההכנה, כל הבדיקות וכל הוועדות.
היו"ר משה גפני
כל הבעיה הייתה שהיה מחסור בכסף.
אלי אופר
כרגע בחשבות צריכים לראות על המסך שיש אישור ואז הכסף יוצא. בלשכת המדען הראשי אין דבר כזה שאין תוכנית שאין ביצוע של מאה אחוזים ואם במקרה יש פעם ביצוע של 99 אחוזים, זאת איזושהי תקלה טכנית.
היו"ר משה גפני
לכמה אישרתם במהלך השנה?
אלי אופר
היה לנו סכום של 1.5 מיליארד שקלים ועם התוספת הזאת, הסכום יהיה 1.7 מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
לכמה חברות אישרתם?
לידיה לזנה
כ-600 חברות וקרוב ל-1,500 תוכניות, מתוכם עוד כ-300 יזמים בודדים שהם לא חברה אלא יזמים בודדים.
היו"ר משה גפני
לכמה לא אישרתם?
אלי אופר
יש לנו על השולחן, לא לשנה הבאה - והתחלנו כבר לאסוף לשנה הבאה - בקשות בסכום של מעל מיליארד שקלים, כאשר גם כאן בטח מדובר ב-100-200 בקשות.
היו"ר משה גפני
ה-200 מיליון שקלים האלה שנעביר לכם, מה יאפשרו לכם לאשר? את אותם 600? הכל באותה מסגרת?
אלי אופר
כן.
היו"ר משה גפני
מה שנעביר היום, מה זה יאפשר לכם לעשות?
אלי אופר
זה סוגר את הפער. זה לא יעזור לנו להיענות כמובן למה שמחכה, אבל זה סוגר את הרוב. דרך אגב, לא אמרתי אבל אני מדבר רק על פרוייקטים שעברו תהליך שלם והם טובים, כאשר פרוייקטים שלפי הכללים שלנו הם לא טובים, הם לא מקבלים כסף. זה יאפשר לתת את הכסף לכל אלה שהיו מבסדר ומעלה ולא יכולנו להיענות להם.
אמנון כהן
אני מחזק את הפעילות שלהם, אבל אני חושב שכאן יש מצב, כפי שהיה במקרה של הפנייה של משרד הקליטה כאשר השרה הגיעה לכאן ואפילו לא ידעה שמורידים לה סכומים. אני חושב שאותו דבר קורה כאן. אני רוצה לדעת אם ביטוח לאומי, מורידים לו עכשיו 200 מיליון שקלים, יודע שמורידים לו. יש כאן גם תגמולים לנכים, 34 מיליון שקלים שמורידים אותם. יש כאן גם את יישום חוק הטבות לניצולי שואה, נזקקים. מה קרה? למה לא הוציאו את הכסף?
דב בארי
אני יכול לענות. הלשכה לשיקום נכים שמשלמת מתוקף חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי מלחמה בנאצים הטבות לניצולי השואה, מתוקצבת בראשית שנה, היא מבצעת את התשלומים. לקראת סוף שנה בודקים את התשלומים לעומת התקצוב והיו עודפים. היה תקצוב עודף ויש עודפים שאין מה לעשות אתם כי הלשכה לשיקום נכים לא יכולה לשלם יותר תגמולים.
אמנון כהן
גם למשרד הקליטה לא נתנו להוציא פעילויות לשטח ועיכבו אותו. אז אמרו שיש להם תת ביצוע ולקחו להם את הכסף.
דב בארי
לעניין משרד הקליטה, אני לא יודע לענות. אני מדבר באופן ספציפי על המקור של הלשכה לשיקום נכים.
היו"ר משה גפני
אייל, חבר הכנסת אמנון כהן שואל שאלה. בשבוע שעבר הייתה כאן שרת הקליטה והיא ביקשה לא להעביר את ההעברה של המשרד בגלל שהורידו לה שם 80 מיליון שקלים, על אף שבתוך הפנייה עצמה היו דברים חשובים שצריך להעביר אותם. אני נעתרתי לבקשתה. האם הגעתם אתה לסיכום, עם שרת הקליטה? אנחנו יכולים להעביר את ההעברה הזאת? איפה עומד הדבר הזה?
אייל אפשטיין
קודם כל, בוקר טוב לכולם. לקראת סוף השנה בסופו של דבר במשרד האוצר נעשית עבודה מאוד יסודית כדי להביא את התקצוב בפועל לביצוע מרבי. זאת אומרת, אנחנו מזהים מקומות בהם יש תת ביצוע. הדוגמה שאתה נתת, חבר הכנסת כהן, היא דוגמה מצוינת. בסופו של דבר כל התשלומים האלה משולמים על פי חוק. ברגע שיש פער בין התחזית לביצוע בפועל, מוצאים לנכון לבצע שינויים כדי להביא את התקציב לביצוע מרבי. אני חושב שהדוגמה של המדען הראשי היא דוגמה טובה מאוד. בפועל השנה היו לנו ביקושים מאוד גדולים ביחס לתקציב עצמו, ולמעשה התקבלה החלטה על ידי שר האוצר ושר התעשייה לתגבר את הפעילות של המדען הראשי ולמעשה בסופו של יום להביא את התקציב לביצוע גבוה יותר.
שלי יחימוביץ
אבל התהייה היא לא למה אתם נותנים. כולנו מסכימים בחשיבות של העברת כספים למדען הראשי. אנחנו שואלים למה אתם לוקחים. שמעתי את שר התעשייה ואת שר האוצר אבל לא שמעתי למשל את שר הרווחה או את מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי בעניין של ההורדה מהביטוח הלאומי.
אייל אפשטיין
הדוגמה של הרווחה היא דוגמה מצוינת.
מגלי והבה
ככה מבטיחים ממשלה יציבה.
אייל אפשטיין
בסופו של דבר המדינה מחויבת לשלם מתוקף חוק לדברים האלה. המדינה משלמת בדיוק בהתאם לאמור בחוק. במידה שלא היינו עושים את ההסטה הזאת, הביצוע בפועל של התקציב היה נמוך יותר. כל הכספים שנלקחו והוסטו, בסופו של דבר הופנו לפעילות שלא הייתה מתבצעת אלמלא---
אמנון כהן
בידיעת המשרדים.
אייל אפשטיין
בוודאי, בידיעת המשרדים.
שלי יחימוביץ
למה לא הזכרת אותם? אתה אומר שר התעשייה ושר האוצר החליטו, אבל איפה שר הרווחה?
אייל אפשטיין
כי בסופו של דבר משרד הרווחה מחויב לשלם תשלומים מתוקף חוק. בהנחה שהאומדנים של התקציב היו גבוהים מהביצוע בפועל ---
שלי יחימוביץ
אתה אומר את זה פעם שלישית. אנחנו בסך הכל אנשים נבונים ואנחנו יכולים להבין.
אייל אפשטיין
זאת התשובה. אלטרנטיבה אחת היא להוביל את התקציב לתת ביצוע ולתת לכספים האלה להיעלם.
שלי יחימוביץ
אני רק שואלת למה אנחנו לא שומעים כאן את שר הרווחה והאם זה נעשה בתיאום אתו. יכול להיות שכמו המדען הראשי הייתה אומרת לך מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי שיש לה תוכנית סגורה ותפורה שאפשר להוציא אותה לפועל עכשיו ואת ההסטה הזאת היא רוצה לעשות בתוך הביטוח הלאומי. סתם דוגמה. אני פשוט לא שומעת אותם. יכול להיות שאתה צודק במאה אחוזים, אני לא אומרת שלא, אבל תמוה בעיניי שזה שלוקחים לו סכום עתק כזה, לא משמיע את קולו כאן. כנראה גם אתם לא שמעתם את קולו.
מגלי והבה
אני רוצה להמשיך את השאלה. באותו סגנון, כמה בסך הכל הסטות – אנחנו לקראת סוף השנה – אתה כאוצר מעביר ועושה אותן? הרי אנחנו יודעים שהרבה משרדים לא מצליחים לנצל את התקציב שלהם. אולי תאמר לוועדת הכספים מה הסך הכל שאתם מסיטים. כמה כספים? מה המספר? אנחנו יודעים כמה מקומות – אם אלה רשויות שהולכות למות חס וחלילה ואם אלה בתי חולים או מקומות אחרים – בניצול התקציבי, כמה כסף רזרבי שלא מנוצל, מועבר. המדען הראשי הוא ייעוד מצוין אבל אנחנו כאן בוועדת הכספים יודעים על ייעודים שמשוועים לכסף ואין להם שקל אחד. ואם כן, למה הכסף לא מוסט למקומות האלה?
היו"ר משה גפני
אני רוצה לעשות סדר בעניין הזה ואחר כך תשיב. יש את אישור התקציב ומה שאושר, אושר, ומה שלא אושר, לא אושר. אני כמובן הייתי שמח שתהיה הסטה של תקציבים לדברים שלא אושרו בתקציב כמו למשל הנושא של מענקי האיזון וכמובן הייתי שמח אם היו לוקחים ומסיטים להרבה דברים חשובים שלא אושרו בתקציב.


אנחנו לא דנים היום על שינוי התקציב עצמו.
שלי יחימוביץ
ברור שלא.
היו"ר משה גפני
אלא בתוך התקציב אנחנו מתבקשים על ידי האוצר לאשר את ההעברות של תתי ביצוע שלא בוצעו במשרדים במסגרת התקציב המאושר והם לא יוכלו לבצע אותם.


הפנייה היחידה שהייתה אלינו ממשרדי ממשלה הייתה ממשרד הקליטה. לא פנה שר הרווחה, לא בנושא של הביטוח הלאומי ולא בנושא המשרד שלו. לא פנה משרד ראש הממשלה.
חיים אורון
אולי הם לא יודעים.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת הם לא יודעים?
חיים אורון
יש לי עוד שאלה. יש כאן שני סעיפים כאשר האחד מקוצץ ב-25 אחוזים ומדובר בגופים במשבר. אלה הם גופים במשבר שאתה מממן אותם או כי הם לא עמדו בקריטריונים? הסעיף השני שמקוצץ ב-50 אחוזים הוא תוכנית פיתוח אזורי תעשייה בדרום. מתוך 25 מיליון, יש 14 מיליון. שוב, כי אין בעיות תעשייה בדרום? האם מישהו שם לא לוקח את הכסף? למה אתם לוקחים כל כך הרבה כסף משם?
אייל אפשטיין
חבר הכנסת אורון, אני רוצה להפריד בין שני דברים. בסופו של דבר היו שתי אלטרנטיבות לתקציבים הללו והן או לא להיות מבוצעים.
היו"ר משה גפני
שואל חבר הכנסת אורון למה אין ביצוע.
שי חרמש
למה אין ביצוע של אזורי תעשייה.
אייל אפשטיין
על השאלה הזאת ספציפית אני לא יודע לענות. הצוות המקצועי באגף עשה בחינה של מה שהיה ביצוע מרבי בסוף השנה והתגלו בשני הסעיפים האלה תתי ביצוע.
חיים אורון
אבל גופים במשבר, כל שבוע אנחנו דנים בשני גופים. ביקשתי השבוע לדון בעוד מפעל אחד, אלקטרוניקה, בכרמיאל. כאן בסך הכל הולכים להעביר 64 מיליון שקלים מהסעיף הזה. נבוא לכאן ויאמרו שאין כסף.
אייל אפשטיין
אם בסופו של דבר תהיה החלטה להעביר לגוף כזה או אחר, ההחלטה הזאת תכובד. נכון להיום, בשנת 2009, לא התקבלה החלטה כזאת ולפיכך יהיה תת ביצוע בתקציב, ולכן יש הסטה.
שי חרמש
אפשר לגלגל את זה ל-2010?
אייל אפשטיין
אפשר לגלגל אבל העודף הזה לא יהיה עודף מחויב. לפיכך בסבירות גבוהה העודפים האלה לא ייכנסו לתקציב 2010 בפועל ולכן זה יהיה בזבוז כספים. לכן אנחנו ממצים את התקציב עד תום.


לגבי שאלתך, בנוגע לתת ביצוע של סוף שנה, אנחנו מחלקים את זה לשניים. למעשה למעט המדען הראשי, שזה מהלך חריג בנוף של כל הפניות שהגשנו כאן לאישור הוועדה, מדובר במחויבויות של הממשלה או של הכנסת או אחרות שמתוקצבות בפניות האלה, אם אנחנו מדברים על תקציב הביטחון ובנושאים אחרים. בסופו של דבר צריך לזכור שיש פערים בין תכנון לבין ביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
את זה אמרת.
אייל אפשטיין
אבל חשוב לי להדגיש את זה כי בסופו של דבר המטרה היא לעשות התאמה. כל השינויים שאנחנו עושים כאן, המטרה שלהם היא לממן ברובם המוחלט מחויבויות של הממשלה ושל הכנסת.
היו"ר משה גפני
רבותיי, הגיע עת ההכרעה. מה הממשלה מבקשת?
שי חרמש
לאשר את החוברת.
שלי יחימוביץ
את כל שלושת החוברות בבת אחת.
היו"ר משה גפני
אתם מבקשים לאשר את זה.
אייל אפשטיין
אנחנו נשמח. אנחנו מביאים את זה לאישור הוועדה.
שלי יחימוביץ
מה תתנו לנו בתמורה?
היו"ר משה גפני
את זה נראה בהמשך.


אני מודה לך אלי אופר, המדען הראשי, ואם אפשר, בבקשה, להמשיך לעבוד בעניין הזה כי אלה פעולות מאוד חשובות.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 682 עד 697 - אושרו

אייל, אני רוצה תשובה לגבי משרד הקליטה. חבר הכנסת כהן מבקש להעביר את זה. אני אסביר לך מה הטענה שלו.
אמנון כהן
זה ישליך על כל ההעברות. אם לא נסגור את זה, לא נסגור שום דבר. תעשה הפסקה ונגיע לסיכומים.
היו"ר משה גפני
אנחנו יוצאים להפסקה.

הישיבה הופסקה בשעה 11:00 וחודשה בשעה 11:50
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, מה הסיכום שהתקבל?
היו"ר משה גפני
מה אתה רוצה לדעת? באיזה תחום?
אמנון כהן
מה סוכם אחרי ההפסקה?
יצחק וקנין
אדוני היושב ראש, אני מבין שהחינוך לא יבוא היום לדיון.
היו"ר משה גפני
לא.
מגלי והבה
אנחנו הולכים אדוני. יש לנו ישיבת נשיאות.
אמנון כהן
אנחנו נייצג אתכם.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 431 – ביטחון
ליאת ניקריטין
הפנייה נועדה לתגבר את התקציב של תיאום הפעולות בשטחים ב-2,730 מיליון שקלים כהוצאה מותנית.
היו"ר משה גפני
אלה פקחים?
ליאת ניקריטין
לא. אלה דברים שהיו הרבה לפני כל הפקחים, אלה תקציבי תפעול, מחשוב, אחזקה. אין כאן נושאים שקשורים לפקחים.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
ליאת ניקריטין
מדובר בהוצאה מותנית של 2,730 מיליון שקלים ובנוסף ביצוע של שינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 431 - אושרה פה אחד

פנייה מספר 482 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה


אין רפרנט.

פניות מספר 504 עד 505 ו-507
יאיר אידר
רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים באוצר. הפנייה נועדה לתגבר תקציב המשרד לביטחון פנים ב-193 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
זה יורד מהקליטה.
פניה קירשנבאום
כל פעם מגדילים את זה. קודם היה 80 מיליון ועכשיו זה יותר.
יאיר אידר
זה מגיע מכמה מקורות. 80 מיליון שקלים מגיעים ממשרד הקליטה.
פניה קירשנבאום
נאשר את הכל, אבל על 502 נעשה רביזיה.
היו"ר משה גפני
אם את עושה רביזיה, את עושה רביזיה על כל ההעברה הזאת.
שלי יחימוביץ
תפילי את זה ושיבואו מחר עם העברה חדשה.
היו"ר משה גפני
לא, על זה הוויכוח.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 504 עד 505 ו-507 – אושרו פה אחד
פניה קירשנבאום
רביזיה.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת פניה קירשנבאום מבקשת רביזיה. לא נצביע על הרביזיה עכשיו.

פניות מספר 516 ו-517 – מענקי בינוי
שלי יחימוביץ
למה אתם לוקחים מענקי בינוי ושיכון? אין קונים שרוצים מענקים? לא היו אנשים שהזדקקו למענקים?
ראובן קוגן
516, העברה מסעיף הסיוע של משרד הבינוי והשיכון. משיכה של תת ביצוע שיש בסעיף.
שלי יחימוביץ
כמה כסף יש שם?
ראובן קוגן
204 מיליון שקלים.
שלי יחימוביץ
איך זה יכול להיות? תסביר לי. איך זה יכול להיות? הרי קיצצו במענקים. יש יותר ויותר אנשים שזקוקים למענקים האלה. איך זה יכול להיות שיש תת ביצוע? מי אשם בזה?
ראובן קוגן
לא יודע מי אשם בזה. רוב הסיוע שיש כאן, הוא סיוע בשכר דירה שמשולם לזכאים.
שלי יחימוביץ
היא הנותנת. אני מבינה שהמצב הכלכלי בישראל השתפר פלאים ואנשים לא זקוקים יותר למענקים. הכל בסדר, בעיות הדיור נפתרו ואפשר לקחת ממשרד השיכון 200 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
למה מיועד הכסף הזה?
ראובן קוגן
ה-200 מיליון שקלים?
היו"ר משה גפני
כן.
ראובן קוגן
200 מיליון שקלים זה תת ביצוע במזומן שבמקרה הזה עובר לרזרבה הכללית.
אמנון כהן
לוקחים ממשרד השיכון?
ראובן קוגן
כן. במקרה הספציפי הזה, ובלי שום קשר לזה, הכסף עובר למימון של ההתחייבויות במזומן. שוב, יצא כך במקרה שהסכומים דומים אבל אין לזה קשר. בעיקרון תת ביצוע, ואני חושב שהסברנו את זה גם בפעם הקודמת.
שלי יחימוביץ
אל תסביר עוד פעם. אנחנו יודעים.
ראובן קוגן
אם כך, אנחנו מבינים.
היו"ר משה גפני
לא, לא כולם מבינים.
אמנון כהן
אני לא מבין.
שלי יחימוביץ
הוא יסביר לנו שוב מה זה תת ביצוע.
היו"ר משה גפני
מה זה תת ביצוע אנחנו יודעים.
ראובן קוגן
ומה זה מימון התחייבויות עבר, אנחנו גם יודעים.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אני רוצה לשאול את השר מה קורה עם זה.
שלי יחימוביץ
כן, תשאל את השר.
אמנון כהן
מצדי תעביר ונעשה רביזיה.
היו"ר משה גפני
לא. מי אמר שצריך להעביר? אני עוד לא הבנתי כלום. אני רוצה קודם להבין. אחרי כן נעביר ותעשה רביזיה, אבל קודם אני רוצה להבין.


למה זה מיועד?
ראובן קוגן
יש פה שתי פניות שבמקרה הן ביחד אבל זה לא היה חייב להיות כך. הפנייה הראשונה מדברת על תת ביצוע בסעיף הסיוע ושם, מכיוון שבאו אנשים וביקשו את הסיוע בשכר דירה, תקצבנו סכום של כ-2 מיליארד שקלים, אבל לא ביצעו כ-200 מיליון שקלים מתוך הסכום הזה ואת ה-200 מיליון שקלים האלה מושכים מתקציב המזומנים של המשרד מאחר שאנחנו מתקצבים את זה לפי הביקושים. כל פעם שיש אנשים שמבקשים את הסיוע, נותנים להם.
היו"ר משה גפני
מה זה מבצעים מיוחדים שאתם מורידים משם 101 מיליון שקלים?
ראובן קוגן
מבצעים מיוחדים זה יכול להיות או מענקים לסיוע בשכר דירה או משכנתאות. המענקים שם הם רק לאתיופים אבל שוב, המענקים ניתנים לכל מי שמבקש לקבל אותם. במידה שיש ירידה בביקושים למענקים מכל מיני סיבות, יכול להיות שבמקרה הזה הסיבות היו קשורות דווקא לשוק הנדל"ן כאשר אנשים פחות קנו דירות, תת הביצוע הזה יורד בשנת 2009 והסכום מתוקצב על בסיס התקציב גם ב-2010 ולכן אם יהיו ביקושים, נצטרך לתת להם מענה גם בתקציב.
פניה קירשנבאום
שאלה. יכול להיות שהשאלה תהיה קצת מצחיקה, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותה. התקציב שלנו הוא לשנתיים. האם הסעיפים האלה הם מתוקצבים לשנתיים או כל שנה ושנה יש להם תקצוב?
אמנון כהן
כל שנה.
ראובן קוגן
התקציב הוא כל שנתי, אבל כל שנה יש תקציב.
פניה קירשנבאום
אני אומר לך למה אני שואלת. יש לנו עכשיו הקפאת בנייה, במשך 10 חודשים, ואין אולי הלוואות, אבל בעוד 10 חודשים תיפתח הבנייה ויהיו בקשות למענקים. מה תעשה אם יהיה חסר לך כסף?
ראובן קוגן
אנחנו מחויבים בסעיף הסיוע המיוחד, בסעיף הזה, בדומה לסעיפים של נושאים חברתיים. ברגע שהביקושים או הצרכים עולים על התקציב, אנחנו נותנים להם מענה גם בצד התקציבי כי הזכאות היא זכאות למה שנקרא צד ג' והממשלה צריכה לממש את זה.
פניה קירשנבאום
אתה אומר שזה מה שאתם קוראים סעיפים קשיחים. זה יהיה כאב הראש שלך להשיג את הכסף הזה.
ראובן קוגן
במידה שתהיה בעיה בשנת 2010, בהחלט נצטרך למצוא לזה גם מענה תקציבי.
אמנון כהן
מה זה כאן העברות לרשויות מודיעין, אלעד, מעלה אדומים?
היו"ר משה גפני
עמוד 16.
ראובן קוגן
זאת הפנייה הבאה.
היו"ר משה גפני
זה ביחד.
אמנון כהן
למה דווקא לערים האלה?
ראובן קוגן
הפנייה הזאת לא מטפלת בפיתוח הנוכחי. הכסף הזה מממן את ההתחייבויות הקודמות שנעשו בשנים קודמות. יצאה הרשאה להתחייב בגין החוזים עם הקבלנים בנושא הפיתוח. הכסף הזה מממן רק את ההתחייבויות לאותם קבלנים שביצעו את העבודות, הגישו חשבוניות למשרד ועכשיו צריך לשלם להם את הכסף עבור העבודות שהם ביצעו.
אורי אריאל
התשובה היא שאלה ישובים שמתנהלים במשק סגור. זאת היא התשובה.
ראובן קוגן
במקרה הזה, זה יכול היה להיות גם משק שהוא לא משק סגור וגם משהו שהוא לא סעיף מיוחד. העיקרון הוא אותו עיקרון.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת כהן, לי יש חשד - כאשר אישרנו את תקציב המדינה, היה כאן שר הבינוי והשיכון והוא אמר שחסרים לו 200 מיליון שקלים לפיתוח – שמורידים לשר השיכון 200 מיליון שקלים ואלה 200 מיליון השקלים האלה.
ראובן קוגן
כבוד היושב ראש, מחזירים לו.
היו"ר משה גפני
אני מבקש ממך, חבר הכנסת אמנון כהן, אם אתה יכול לצאת ולהתקשר לשר ולשאול אותו. לומר לו על הפנייה הזאת.
אמנון כהן
יש לי ישיבת סיעה עוד מעט ואני מציע שאז אני אשאל. נעשה את ההעברה הזאת מחר. או שנאשר אותה עם רביזיה.
היו"ר משה גפני
לא. תשאל אותו.
אמנון כהן
אני רוצה להמשיך בנושאים הבאים.
היו"ר משה גפני
אני לא אברח לך.
אורי אריאל
האם חבר הכנסת כהן מבקש שאני אשאל?
אמנון כהן
אין לי בעיה.
אורי אריאל
זה לא איום.
היו"ר משה גפני
טוב. אני אחזור לזה אחרי שחבר הכנסת כהן יחזור עם תשובה.
שלי יחימוביץ
אם אתה מדבר אתו, תשאל אותו גם איך זה באמת שנשארו 200 מיליון שקלים במענקים לזכאים. הרי יש המון זכאים. זה בלתי אפשרי.
פניה קירשנבאום
המצב הולך ומחמיר. אנשים פוחדים להתחייב כאשר אין ביטחון תעסוקתי.
היו"ר משה גפני
פניות 519 ו-520 – משרד התיירות
אורי גבע
פנייה שמשרד התיירות מעביר 104 אלף שקלים למשרד ראש הממשלה, חלקו בטקס לזכרו של רחבעם זאבי שהתקיים לאחרונה, וזה בהתאם לסיכום ביניהם.
היו"ר משה גפני
שאלות?
אורי אריאל
אפשר לדעת איפה היה הטקס שאני לא הייתי בו?
אורי גבע
גם אני לא הייתי בו.
שלי יחימוביץ
גם אני לא הייתי בו.
אורי גבע
אבל הוא התקיים.
אורי אריאל
איזה טקס היה?
מישהו יודע?
היו"ר משה גפני
היה טקס. אני חשוב שהם הזמינו את כל חברי הכנסת.
אורי אריאל
הסכום הזה הוא חלק של משרד התיירות ואני מציע ליושב ראש לבדוק מה זה. אם אתם רוצים לאשר את זה, זה בסדר גמור.
שלי יחימוביץ
כמה עולה טקס כזה?
אורי אריאל
תכף תשמעי. זה עולה 400 אלף שקלים כי 380 אלף שקלים עולה אבטחת ראש הממשלה ו-20 אלף שקלים עולים הרמקולים. אתם יכולים לצחוק, אבל התשובה לא תהיה רחוקה מזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 519 ו-520 – אושרו
שלי יחימוביץ
אני נגד.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 528 ו-529
אורי גבע
בעקבות רעש האדמה שהתרחש באיטליה קרס מבנה של בית סטודנט בעיירה לקווילה באיטליה. ראש הממשלה ביקר שם והסכים לתת 100 אלף יורו כהשתתפות ישראל בשיקום המבנה כי נהרג שם צעיר ישראלי. ישראל כמחווה לאיטליה נותנת 100 אלף יורו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פניות מספר 528 ו-529 – אושרו
חיים אורון
למה אתה מתנגד?
אורי אריאל
כי אני רוצה להגדיל את הסכום. זה בלתי סביר שממשלה כזאת רצינית, ראש הממשלה בא לאיטליה והוא תורם את הסכום הזה. הייתי הולך על משהו רציני יותר.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מספר 530 ו-531 – משרד הפנים
יונתן בר סימנטוב
מדובר בהעברה של 3.5 מיליון שקלים מסעיף 18 לסעיף 06, שניהם סעיפים של משרד הפנים. התוספת נועדה לתת תוספת בנושאים שוטפים במטה משרד הפנים, לכבאות ולאגף לעדות לא יהודיות.
היו"ר משה גפני
אלה 3.5 מיליון שקלים.
יונתן בר סימנטוב
3.5 מיליון שקלים שעוברים מסעיף 18, שהוא סעיף של משרד הפנים, לסעיף 06.
היו"ר משה גפני
מה זה סעיף 18?
יונתן בר סימנטוב
סעיף של הרשויות המקומיות.
אורי אריאל
איך אתם מורידים מהרשויות?
יונתן בר סימנטוב
עיקר המקור הוא מרזרבה לתביעות משפטיות שבסוף המקור לתביעות משפטיות נלקח מהסעיף עצמו ולא היה צריך את המקור הזה בסעיף 06. הסכום עבר לשלושה דברים, לנושאים שוטפים במטה משרד הפנים, לנושאים שוטפים בכבאות ולאגף לעדות לא יהודיות.
אורי אריאל
מה זה אגף לעדות לא יהודיות?
יונתן בר סימנטוב
כאשר פוצל משרד הדתות, כל הדברים של אגף לעדות לא יהודיות עבר למשרד הפנים.
אורי אריאל
כמה כסף יש שם?
יונתן בר סימנטוב
מיליון ו-400 אלף שקלים שמתחלקים למועצה הדתית הדרוזית, לשירותי דת לשומרונים ולפעולות ושירותי דת לעדות לא יהודיות.
שלי יחימוביץ
ממה נלקחו הכספים ברשויות המקומיות?
יונתן בר סימנטוב
עיקר הכסף מגיע מרזרבה לתביעות משפטיות. הכסף של תביעות משפטיות מתוקצב בסעיף 18 אבל מדובר בתביעות משפטיות של סעיף 06. משרד הפנים גם אחראי על הנושא של חופי רחצה ובסיפור של חופי הרחצה יש הרבה תביעות שמוגשות כנגד משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
זה לא כסף מהרשויות המקומיות?
יונתן בר סימנטוב
לא.
שלי יחימוביץ
למה קוראים לזה רשויות מקומיות? זה סתם שם?
יונתן בר סימנטוב
לא, הסעיף נקרא רשויות מקומיות. התקנה הספציפית ממנה נלקח הכסף היא רזרבה לתביעות משפטיות.
שלי יחימוביץ
בסדר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 530 ו-531 – אושרו פה אחד

אני חוזר עכשיו לפניות של משרד השיכון, פניות מספר 516 ו-517.

חבר הכנסת אמנון כהן, אתה דיברת עם שר הבינוי והשיכון. הייתה שאלה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ.
אמנון כהן
כן, גם שאלה שלי.
היו"ר משה גפני
וגם שאלה שלי.
אמנון כהן
אני הבנתי שהייתה עבודת מטה במשרד האוצר מתואמת עם משרד השיכון והסעיפים האלה באו בתתי ביצוע. אכן לא היו ביקושים בסעיפים האלה ויש גירעונות בסעיפים האחרים. לכן הם עשו עבודת מטה והכל מתואם עם משרד השיכון.
היו"ר משה גפני
למה היה תת ביצוע?
אמנון כהן
הוא אמר שלא היו ביקושים ויש מקומות שם כן יש ביקושים.
שלי יחימוביץ
איך זה יכול להיות?
אמנון כהן
יש צפי של דבר מסוים שאתה מתקצב אותו אבל אין מספיק ביקוש.
שלי יחימוביץ
הוא אמר לך מה הסיבה?
היו"ר משה גפני
הוא אומר תתי ביצוע.
שלי יחימוביץ
בסדר, אבל למה?
אמנון כהן
לא ישבתי אתו לדיון של ארבע שעות. בעיקרון הוא מודע לזה.
שלי יחימוביץ
אתה בא ואומר לנו שזה מתואם אבל זה לא מספיק.
אמנון כהן
הוא אמר שבסעיפים האלה יש תתי ביצוע ואכן לא היו ביקושים. הוא אמר שלא היו ביקושים.
אורי אריאל
אולי משרד השיכון לא פרסם.
אמנון כהן
זה גם לא יצא מהמשרד. זה בתוך המשרד.
אורי אריאל
זה מתואם. בטח שזה מתואם.
חיים אורון
יכול להיות שהשר מרוצה שמתקציב של משכנתאות לזכאים על פי הסכם מימון מורידים ממבצעים מיוחדים, מ-113 מורידים 100 מיליון. זאת אומרת, היה תקציב של 111 מיליון למבצעים מיוחדים. תראו מה המבצעים. סיוע לעדיפות לאומית, סבסוד ריבית להלוואות הניתנות בכספי הבנקים, מבצע ממשלתי למכירת דירות. בכל הסעיפים האלה יש אי ביצוע של 80 אחוזים והשר אומר שזה בסדר. כנראה שלשר יש סדרי עדיפויות לגמרי אחרים. מדובר בסעיף כזה של מבצעים מיוחדים, ואגב, הוא סעיף שאתו אפשר לעשות המון דברים.
אורי אריאל
למשל בנצרת עילית.
חיים אורון
אני מבין שהסעיף היה במקור 113 מיליון שקלים והוציאו 11 מיליון שקלים. זה כל הסיפור. כל השאר, אלה אגדות. תקציב של מבצעים מיוחדים מחזירים אותו בחזרה לממשלה.
אמנון כהן
לא לממשלה. לא מחזירים אותו לממשלה. זה נשאר בתוך תקציב המשרד.
חיים אורון
מה זה חשוב?
אמנון כהן
זה חשוב. לא לוקחים אותו.
אורי אריאל
זה טוב שאתה מגן על משרד השיכון.
חיים אורון
זה בסדר שאתה מגן על השר.
אורי אריאל
יש כאן איזושהי בעיה שחבר הכנסת אורון מייחס את זה לאג'נדה אבל אני חושב שזאת סתם רשלנות.
ראובן קוגן
אני לא חושב שהייתה כאן רשלנות וגם לא אג'נדה. בסך הכל הסעיפים האלה הם סעיפים טכניים. הכללים שנקבעו הם כללים ידועים לכולם והם מפורסמים לציבור. הביצוע שלהם מותנה באמת בביקושים, גם לדיור וגם לדברים אחרים שקורים גם בשוק המשכנתאות וגם בשוק הדיור עצמו. לכן יכול להיות שיש שנים בהן הביצוע הוא יותר נמוך ויש שנים בהן הביצוע יותר גבוה. כמו שאמרתי קודם, בסעיף הסיוע הזה אנחנו מחויבים לעודף הביצוע כמו שאנחנו גם במקרה של תת ביצוע לוקחים את זה לצרכים אחרים. במקרה הזה אלה הצרכים של מימון התחייבויות קודמות בצד הפיתוח של המשרד.
היו"ר משה גפני
אבל כאן לא היה ביצוע.
ראובן קוגן
היה תת ביצוע של 200 מיליון.
היו"ר משה גפני
לא, לא היה ביצוע. במבצעים המיוחדים לא היה ביצוע.
חיים אורון
תסתכל על סעיף 4209.13, מבצעים מיוחדים. היה ממומן 113 מיליון שקלים, ביצעו 11 מיליון שקלים.
ראובן קוגן
כן, אבל איך אפשר לבוא בטענות למשרד?
חיים אורון
סלח לי, סבסוד ריבית להלוואות הניתנות מכספי הבנקים, סיוע באזורי עדיפות לאומית, מבצע מכירה.
שלי יחימוביץ
על כל תת ביצוע אפשר לבוא בטענות למשרד.
אורי אריאל
אלא אם האוצר שם בכוונה כסף כדי שבסוף השנה יהיה לו בנק להעביר אותו לבחינות אחרות. יכול להיות דבר כזה?
שלי יחימוביץ
או שלחילופין כל הבעיות נפתרו ופשוט לא צריך את הכסף.
ראובן קוגן
בעניין של סבסוד ריבית, אנחנו נגיע לפנייה מספר 534 שלדעתי היא הבאה בתור, תראו שגם בסעיף האשראי היה תת ביצוע די משמעותי של כחצי מיליארד שקלים לעומת מה שתוקצב. יכול להיות שאפשר לייחס את זה לבעיות בשוק הנדל"ן של שנת 2009, אפשר לייחס את זה לאישור תקציב שהיה קצת מאוחר השנה, אפשר לייחס את זה להרבה מאוד סיבות, אבל ברור שהדברים הם שלובים ובסוף התוצאות הן תוצאות כאלה שקשה מאוד לשחק בהן.
חיים אורון
אתה מוכן שאני אתן עוד הסבר?
היו"ר משה גפני
כן, אני מסכים.
חיים אורון
ההסבר הוא שאלה סעיפי הסל של האוצר. מתקצבים אותם בעודף, יודעים שלא יבוצעו, ובסוף שנה מזיזים אותם.
שלי יחימוביץ
לזה רמז אורי אריאל.
חיים אורון
זאת מחשבה מטורפת מה שאמרתי עכשיו? על פי החיוך שלך אני רואה שלא.
ראובן קוגן
אני מוחה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד – 3

פניות מספר 516 ו-517 – אושרו
שלי יחימוביץ
אני נגד.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת קירשנבאום, איך את מצביעה?
פניה קירשנבאום
אני אתכם.
חיים אורון
תראו, מעלה אדומים, 51 מיליון שקלים.
אורי אריאל
זה על השולחן. אלה התחייבויות מלפני ארבע שנים ולך אתה ותאמר להם שאין להם ביוב אחרי שהם קנו דירה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 532 ו-533 – משרד הפנים
חנוך ברש
תקציבן משרד הפנים. מדובר בהעברה על סך 1.148 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
למה קודם הציג את הפנייה יונתן סימנטוב ועכשיו אתה מציג?
חנוך ברש
משרד הפנים עובד עם שני רפרנטים במשרד האוצר. בנושא של מינהל תכנון ויחידת הפיקוח על הבנייה מטפל רפרנט שונה שכרגע לא נמצא כאן.
היו"ר משה גפני
מה שמו?
חנוך ברש
אריאל אבלין. הוא יחזור בעוד מספר דקות.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל אתה יכול להסביר את הפנייה?
חנוך ברש
כן. מדובר בפנייה להעברה של 1.148 מיליון שקלים ממשרד הפנים למשרד המשפטים, בהתאם לסיכום בין שר הפנים לשר המשפטים מלפני שנה. פעילות של אכיפת דיני מקרקעין עוברת ממשרד הפנים למשרד המשפטים. מדובר בהעברת סכומי כסף לצורך מימון הפעילות הזאת. זה כסף שעד כה היה במשרד הפנים והוא עובר למשרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 532 ו-533 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 534 – משרד השיכון
ראובן קוגן
כמו שהסברתי, זה המשלים של הסיוע לריבית. גם בתחום של אשראי, היה תת הביצוע בשנת 2009 של 542 מיליון שקלים ותת הביצוע הזה מופחת מהתקנות הפעילות.
היו"ר משה גפני
אתה מבין מה אתם מביאים כאן כל הזמן? זאת אומרת שבסעיפים שמבחינתנו הם קריטיים, אין ביצוע.
ראובן קוגן
ועדת הכספים אישרה את התקציב. הביצוע הוא הביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
אבל יש חשד שאתם עובדים עלינו.
חיים אורון
ראובן, בוא נעשה תרגיל. ארבע שנים אחורנית, כמה הופיע בתקציב הלוואות לרכישת דירה, שזה תקציב לכל דבר וכמה בוצע? אני אומר לכם שיש כאן קניפל של האוצר כל שנה כאשר הם יודעים שכאן רבים על 10 מיליון שקלים והם יושבים בצד בשקט ובסוף שנה פתאום 542 מיליון שקלים. אגב, זה חצי מהתכנון. מישהו שם מיליארד ו-100 אבל מוציאים חצי.
שלי יחימוביץ
למה ביקשתם מאתנו לקצץ מיליארד שקלים בתקציבי המשרדים החברתיים? למה? הרי ידעתם שיש לכם את הכסף הזה. למה הכרחתם אותנו לקצץ ברווחה ובחינוך?
ראובן קוגן
אני אסביר. הכסף הזה הוא כסף אשראי והוא לא כסף הוצאה. לכן הוא לא שייך לאותם הדיונים בהם דיברו על תוספות לביטחון ולבריאות אלא הוא מדבר בכסף שהוא אשראי, זה כסף שצבעו שונה מהכסף של ההוצאה. לכן הדיון הוא לא דיון על האם הוא מחליף כסף אחר שקוצץ או לא קוצץ. כאן מדובר באשראי. האשראי, כמו שאמרתי, התנהג בצורה מסוימת בשנה הזאת. כמו שאמרתי, בגלל אישור תקציב יותר מאוחר ומסיבות אחרות. אלה הן תוצאות הביצוע. אני לא חושב שזה יהיה נכון להשאיר את הכסף הזה בתוך התקנות כך שיהיו בתת ביצוע.
היו"ר משה גפני
ברור. אתה יודע לומר לנו כמה תת ביצוע היה בשנת 2008 בסעיף הזה?
ראובן קוגן
אני לא יכול לומר כרגע מספר מדויק, אבל היה תת ביצוע.
היו"ר משה גפני
כמה?
ראובן קוגן
אני יכול לחזור אל אדוני.
היו"ר משה גפני
בערך.
חיים אורון
תבקש ארבע שנים אחורנית.
שלי יחימוביץ
זה מוזר שוועדת הכספים צריכה ללמוד על תת הביצוע של המשרדים דרך ההעברות. למה אנחנו לא מקבלים דיווח על תת ביצוע? אולי היינו רואים דברים איומים ונוראיים? אפילו עכשיו בהעברות אנחנו לא יודעים כמה סך תת הביצוע רק פה חלק ופה חטיף. אין לנו שום תמונה שלמה. אנחנו טועים באפלה ונראה לי שזה בכוונה.
ראובן קוגן
אני חושב שבאתר של משרד האוצר יש דוחות ביצוע.
שלי יחימוביץ
שיאמרו לנו מה תת הביצוע של כל משרד. אני צריכה עכשיו לנחש? זה תשבץ עם מסכים ריקים שכל פעם מתמלאים באקראי.
ראובן קוגן
אני חושב שדוחות הביצוע התקופתיים נמצאים באתר של משרד האוצר.
חיים אורון
בסוף הסיפור זה עובר לרזרבה להתייקרות אשראי.
ראובן קוגן
אחרי כן יש פנייה שהיא מושכת את זה לרזרבה כללית.
חיים אורון
זה התרגיל. זה יכול ללכת לכל משרד.
ראובן קוגן
ברוך השם למדינה יש התחייבויות.
חיים אורון
אם היינו רבים בתקציב על חצי מיליארד שקלים, היה טוב.
היו"ר משה גפני
תעשו לי טובה, תצחקו עלינו במשרד ולא כאן.


אני מבקש ממנהל הוועדה לקבוע מפגשים עם השרים הביצועיים בתחילת 2010. אני מבקש את המשרדים החברתיים בעיקר, אבל לא רק. אני מתחיל לחשוב שחלק מתתי הביצוע הם בתיאום עם השרים. יכול להיות שאנחנו סתם מאשרים תקציב ויש שם בורות שומן, כפי שקוראים לזה. אנחנו נזמין את השרים ונבקש מהם דיווח על מה שקורה במשרד, למה ב-2009 יש תת ביצוע ומה התוכנית שלהם לשנת 2010. אז נראה בתקציב 2011, אז נגייס הרבה כסף לתקציב המדינה ונמחק סעיפים בתקציב, סעיפים שאין צורך בהם, נקצץ אותם ונעביר אותם לסעיפים אחרים.


המשרדים הראשונים שנצטרך להזמין הם משרד הרווחה, משרד השיכון, משרד הפנים.
אמנון כהן
איזה שר יאמר שיהיה לו תת ביצוע בסוף השנה?
היו"ר משה גפני
בתחילת 2010 הוא יוכל לדווח על 2009. בגמר 2009.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פנייה מספר 534 – אושרה
שלי יחימוביץ
אני נגד.
היו"ר משה גפני
אני חוזר לעמוד 4. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
אורי גבע
הפנייה הזאת באה לעשות הסטה של שכר בתקנות שכר אחרות, בהתאם לביצוע בפועל. בהמשך לתת ביצוע של הרשות לשכר הוגן.
היו"ר משה גפני
לאן מעבירים את זה?
אורי גבע
מעבירים את זה למשרד התעשייה.
היו"ר משה גפני
לשם מה?
אורי גבע
לתשלום שכר.
אמנון כהן
כתוב לרשות להגבלים עסקיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הפנייה אושרה פה אחד


אנחנו חוזרים לעמוד 32. שר התחבורה.
מיכה פרלמן
רפרנט תחבורה באגף התקציבים. הפנייה נועדה לתקצב עוד 58.5 מיליון שקלים למע"צ לעבודות אחזקה של כבישים בין-עירוניים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הפנייה אושרה פה אחד

פנייה מספר 536 – תשתיות
נח הקר
רפרנט משק המים, אגף התקציבים. הפנייה התקציבית נועדה לבצע שינוי פנימי בתקציב משק המים לצורך ניצול יעיל של המזומנים בתקציב על פרוייקטים שכבר חויבו. מדובר בהתחייבויות
עבר שאנחנו בעצם מעבירים בתוך תקציב משק המים מזומנים לביצוע התחייבויות.
חיים אורון
איזה תאגיד זה כאן?
נח הקר
תאגידי מים וביוב. יש תאגידי מים וביוב שקמו ברפורמה במשק המים העירונית.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 536 – אושרה פה אחד

פניות מספר 537 עד 539, 541 – מענקי שיכון
שלי יחימוביץ
לכל אזרח בישראל יש דירה, הוא לא צריך מענקים, הוא לא צריך סיוע לאשראי בנקאי והכל בסדר.
ראובן קוגן
אני מסביר לגבי המקור.
שלי יחימוביץ
אני לא מבינה מה קורה כאן. אנחנו יודעים גם על סמך השנים הקודמות בוועדת הכספים שהיה קיצוץ בלתי נסבל בתקציבי משרד השיכון, קיצוץ שיטתי וקטלני.
ראובן קוגן
היו שני מהלכים שנעשו. היה שינוי בכללים והייתה העברה של כסף מתקציב המדינה לבנקים, תהליך שהוא תהליך טכני. אלה הקיצוצים שהיו במשרד השיכון.
שלי יחימוביץ
הייתה שנה שהי בה קיצוץ של 800 מיליון שקלים.
ראובן קוגן
ב-2003 היה שימוש ביותר מענקים.
שלי יחימוביץ
לא, לא 2003. אני מדברת על 2008.
ראובן קוגן
ב-2008, רק משכנתאות.
שלי יחימוביץ
אני חושבת שאנחנו צריכים לבדוק מה קורה במשרד השיכון. זה ממש חמור. אחרי כל הקיצוצים העמוקים שהמשרד הזה עבר, ואנחנו יודעים שהוא לא מסוגל לתת מענה לזכאים, אחרי ששר הבינוי והשיכון בעצמו אמר שהאוצר רוצה כנראה לסגור את משרד הבינוי והשיכון, לפי הסטייט אוף מיינד שלו והפעולות שלו, אנחנו רואים שלמשרד הבינוי והשיכון יש המון עודפים וכולם על חשבון הזכאים וכולם על חשבון המענקים. זה לא הגיוני. משהו כאן לא מסתדר.
אמנון כהן
אפשר לבקש רביזיה על ההעברות ושהמנכ"ל יבוא ויסביר.
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו צריכים לקיים דיון על המשרד.
שלי יחימוביץ
נכון. יבואו ויסבירו לנו.
אמנון כהן
לפחות המנכ"ל.
שלי יחימוביץ
כן, לא נטריד את השר.
ראובן קוגן
לגבי המקור, שהוא 11 מיליון שקלים מסעיף 42, לא מדובר כאן בסעיף שהוא סיוע או מענקים אלא מדובר כאן באיזושהי עתודה של משרד השיכון, עתודה לעמלות. זה לא כסף שהיה אמור ללכת לאיזשהו ביצוע של מערך הסיוע בדיור אלא זה כסף שנצבר למשרד לאחר שהוא עשה פעולה.
שלי יחימוביץ
מענקי בינוי ושיכון.
ראובן קוגן
זה הסעיף.
היו"ר משה גפני
לא, אלה עמלות ניהול הסיוע.
ראובן קוגן
עמלות ניהול תיקי שכר. המשרד עשה איזשהו מהלך מכרזי. במקום שהבנקים יחלקו את הסיוע ויעשו את הזכאות, עשה את זה לחברות משכנות. מהסכום שנחסך מהמכרז הזה הוא אוסף כאן את הכסף ומשתמש בו לדברים אחרים.
שלי יחימוביץ
אני לא מבינה. העברתם את העניין של האשראי לבנקים.
ראובן קוגן
זה אשראי. נושא של האשראי הוא מי נותן את האשראי עצמו. עכשיו יש נושא של זכאות.
שלי יחימוביץ
למה אתה אומר שבמקום לבנקים, המשרד עושה?
ראובן קוגן
לא, יש כמה דברים. לפני שאדם מקבל זכאות, הוא צריך לקבל תעודת זכאות ולעמוד בכל מיני תנאים. לפני כמה שנים מי שעשה את בדיקת הזכאות עבור המשרד, היו הבנקים והם גבו על כך עמלות. המשרד אמר שהעמלות גבוהות מדיי מכיוון, הוא יצא למכרז ומי שזכה במכרז אלה חברות משכנות, ביניהן עמידר וחברות אחרות. העמלה שהחברות המשכנות גבו מהמשרד נמוכה יותר מהעמלות שגבו הבנקים. בפער הזה של המכרז המשרד חוסך כסף ויש לו עכשיו כסף שהוא מממן אתו את הדברים האחרים.
חיים אורון
למה צריך עוד 5 מיליון שקלים למזרח ירושלים?
ראובן קוגן
מזרח ירושלים מתוקצבת בבסיס תקציב ב-32 מיליון שקלים כאשר לטענת המשרד הכסף שצריך להיות שם הוא כ-46 מיליון שקלים והשנה הוסיפו שם עוד מוקד אבטחה שנקרא כפר התימנים וזה עלה סכום נוסף. לכן 5 מיליון שקלים בעצם משלימים את מה שהיה בבסיס התקציב למה שצריך בפועל לאותה שנה אחרי שהמשרדים סיכמו.
חיים אורון
משטרת ישראל ששומרת עלי מקבלת גם היא עוד תקציב בשיעורים האלה?
אורי אריאל
יותר.
חיים אורון
במקרה זה, שב בשקט. תאמין לי שבמקרה זה, שב בשקט.
אורי אריאל
אל תפריע לי ליהנות.
שלי יחימוביץ
מי מקבל את הכסף? חברות שמירה ואבטחה פרטיות.
ראובן קוגן
המשרד מנהל את ההתקשרות מול המודיעין האזרחי שהוא בפועל מבצע את האבטחה.
שלי יחימוביץ
קבלני כוח אדם. למה לא להעביר את הכסף הזה למשטרה? צריך אבטחה במזרח ירושלים, אבל למה שהמשטרה לא תעשה את זה?
ראובן קוגן
הממשלה יזמה מספר פעמים העברה גם של הכסף וגם של האחריות למשרד לביטחון פנים ולמשטרת ישראל. המשטרה לא רצתה לקבל את האחריות הזאת בטענה שהיא לא יודעת לבצע אבטחה מהסוג הזה במזרח ירושלים. מדובר באבטחה שהיא יותר אבטחה אישית ולא אבטחה היקפית כפי שהמשטרה נוהגת לבצע במרחב הישראלי. לכן בסופו של דבר הכסף חזר ביחד עם האחריות והחלטת הממשלה מתקנת את אותה החלטת ממשלה.
שלי יחימוביץ
האם אתה טוען שמזרח ירושלים היא לא חלק מירושלים?
ראובן קוגן
לא. ההפך.
שלי יחימוביץ
זה מאוד מדאיג אותי.
ראובן קוגן
ההפך. מזרח ירושלים היא חלק מירושלים.
שלי יחימוביץ
למה נדרשות שם שיטות אבטחה אחרות משנדרשות בחלק האחר של ירושלים? למה המשטרה יודעת לאבטח את ירושלים אבל היא לא יודעת לאבטח את מזרח ירושלים? תסביר לי את זה. ברצינות.
ראובן קוגן
אנחנו כמשרד האוצר סברנו שאכן זאת הגישה הנכונה שהמשטרה תאבטח גם את האזור הזה. הממשלה לצערי סברה אחרת ואני מחויב למה שהממשלה החליטה. לכן כרגע זה שם עד שהממשלה תחליט אחרת.
חיים אורון
תראה במה אתה מסתבך. הייתה ועדה בראשה עמד אלוף אורי אור והיא קבעה שזה חרטה ברטה. הם פשוט רוצים שילוו את הילדים שלהם לחוג והמשטרה אומרת שזה לא התפקיד שלה.
ראובן קוגן
הם זה לא אנחנו.
חיים אורון
הם, אלה הם המתנחלים. למתנחלים יש מספיק כוח לסובב את כל הממשלה על האצבע. אם הולך ילד בגבעה הצרפתית למשל ויש סכנה, אין לו שוטר כזה שמלווה אותו. חוץ מזה, הם מקבלים הוראות מצוינות שלמשל צריך להרביץ מכות לפלשתינאים ומודיעין אזרחי עושה את זה הרבה יותר טוב מאשר המשטרה וזה מה שהם עושים. חד משמעית. המאבטחים מקבלים הוראות מעטרת כוהנים. כל מילה אני אומר לפרוטוקול. הם מקבלים הוראות מעטרת כוהנים.
אורי אריאל
אז מה? אמרת ונשארת בחיים.
חיים אורון
נכון. זה בדיוק מה שעושים. לכן כל פעם שהממשלה מעיזה להחליט כן, הקואליציה הזאת שעושה את המפעלים הבלתי חוקיים בשטחים וכולי, וזה משרד השיכון.
שלי יחימוביץ
אותי מטריד שבמקום להעסיק שוטר במשטרת ישראל בתנאים של שוטר, מעסיקים עובד קבלן.
פניה קירשנבאום
למה מפעלים בלתי חוקיים?
חיים אורון
כי עושים מה שרוצים. למה במזרח ירושלים משטרה ששומרת על ראש הממשלה ושומרת על שר החוץ ושומרת על שר הביטחון לא מסוגלת לשמור שם? כי הם צריכים את ה-50 מיליון שקלים הללו, לעשות אתם מה שהם רוצים, כל מיני טריקים וכבר יש על זה דוחות רבים.


סיימתי את הנאום. תעבירו את זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 537 עד 539, 541 – אושרו ברוב קולות
חיים אורון
גפני, אתה היית בעד?
היו"ר משה גפני
כן. אני חושב ששמירה זה דבר שצריך.
חיים אורון
אבל למה לא באופקים?
שלי יחימוביץ
לא. השאלה היא למה לא משטרת ישראל.
היו"ר משה גפני
שיסדרו את זה.
חיים אורון
ממש. יסדרו את זה.
היו"ר משה גפני
אני מכיר את העניין הזה. הנושא שם הוא נושא מורכב וצריך לפתור את הבעיה, אבל אם אנחנו לא נאשר את הפנייה, לא תהיה שם שמירה.
חיים אורון
כאשר אומרים לי נושא מורכב, אני מבין.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא אחראי לעניין הזה. אם לא לאשר את הפנייה הזאת, אנשים יהיו שם בסכנה.
חיים אורון
לא. תגיד להם שיותר לא נאשר את זה. בשנת התקציב הבאה, שיעבירו את זה למשטרה ונגמר העניין.
אורי אריאל
אצלנו אומרים בלי נדר.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 540 – משרד ראש הממשלה
אורי גבע
פנייה פנימית לתקצוב תקנות השכר במשרד ראש הממשלה. אך ורק תקנות השכר בהתאם לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
אבל השר מרגי, יש לו משרד לבד. אנחנו אישרנו לו.
אמנון כהן
במשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
יש לו מנכ"ל.
אורי גבע
גם המשרד לענייני גמלאים וגם משרד ההסברה והתפוצות במשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
זה לא משרד עצמאי?
אורי גבע
משרד עצמאי, כן.
היו"ר משה גפני
אז למה זה משרד ראש הממשלה? שהמשרד לשירותי דת יביא פנייה.
אמנון כהן
הוא לא יכול. זה דרך משרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
למה?
אורי גבע
אני לא יודע ממה זה נובע, אבל כרגע זה מתוקצב במסגרת סעיף 04 ומקבל את הסמכויות של משרד, בכל אופן, למרות שהתקציב הוא במסגרת משרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פנייה מספר 540 – אושרה

פנייה מספר 542 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בשינויים פנימיים בתוך תקציב שירות התעסוקה שעיקרם הם תוספת סעיפי תפעול וסעיפי השכר של השירות לקראת סוף השנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 542 – אושרה פה אחד

פניות מספר 543 ו-544
דניאלה גרא
רפרנטית חקלאות באגף התקציבים, משרד האוצר. הפנייה נועדה לבצע העברה בסך של מיליון ו-600 אלף שקלים מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל למשרד החקלאות ופיתוח הכפר עבור פיתוח כפרי תיירות בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
מה זה כפרי תיירות?
דניאלה גרא
יש להם תוכנית שהם באים ועושים מתיחת פנים לכפרים בפריפריה בעיקר, מסדרים להם שילוט וכולי.
היו"ר משה גפני
מה זה כפרי תיירות?
דניאלה גרא
מושבים או ישובים בכלל שמנסים לעודד בהם תיירות כפרית.
אורי אריאל
למשל כפר יובל בגליל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 543 ו-544 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 545 – תשתיות לאומיות
נח הקר
הפנייה נועדה לבצע תיקונים של סוף שנה בתקציב הרגיל של רשות המים. העברה פנימית בין תקציבי שכר.
אמנון כהן
מה עם השביתה שם?
נח הקר
השביתה היא שביתה.
היו"ר משה גפני
זה חלק מההסבר שלך?
נח הקר
לא. זה לא רלוונטי לפנייה. בתקצובי שכר נוצר להם חוסר של 5 מיליון שקלים ואנחנו ממלאים את החסר הזה.
היו"ר משה גפני
לחבר הכנסת אמנון כהן יש שאלה.
נח הקר
אני לא מטפל בנושא.
אמנון כהן
הם עדיין שובתים?
אורי אריאל
כן, הם עדיין שובתים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 545 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 546 – משרד הרווחה
חנן פריצקי
משרד הרווחה. הפנייה נועדה לבצע התאמות סופיות בתקציבי הרשאה להתחייב, התאמות בין הסעיפים ולגבי כמויות של עב"צים – עבודה בלתי צמיתה, חודשי עבודה – לבצע התאמות בין סעיפים בשכר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 546 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 547
אילן יום טוב
ממשל זמין. המטרה היא להקים דלפק מקוון להגשת בקשות להיתרי בנייה. ממשל זמין הוא בעצם הגוף שמבצע את הפרוייקט עבור משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 547 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 549
אילן יום טוב
ממשל זמין, משרד האוצר. זאת פנייה פנימית לתוך תקציבי האוצר לצורך תפעול מערכת בקרה לתקצוב לעמותות. יש מערכת שעמותות מגישות בקשות למדינה לתקצוב וצריך לתחזק את המערכת הזאת. זאת העברה פנימית בתוך משרד האוצר.
אמנון כהן
אחזקת המחשב.
אילן יום טוב
אחזקת התוכנה. תחזוקת מערכת התוכנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 549 – אושרה פה אחד

פניות 550 עד 554 – משרד השיכון
ראובן קוגן
מדובר בהעברת כספים בסיכום של המשרד לפיתוח הנגב והגליל עם משרד השיכון לפעולות בתוך משרד השיכון. סכום של מיליון וחצי שקלים בסעיף 29 לשיקום שכונות חברתי. כמו כן מדובר בפעילות פיתוח הן במינהל לבנייה כפרית, פיתוח תשתיות ביישובי מיעוטים וכן הלאה, כפי שמפורט בפנייה עצמה.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל ומעבירים למשרד השיכון. קודם הורדנו ממשרד השיכון והעברנו.
אורי אריאל
מעבירים. לא מורידים. המשרד לפיתוח הנגב והגליל עשה שיתוף פעולה עם משרד השיכון.
אמנון כהן
בשיקום שכונות.
ראובן קוגן
בשיקום שכונות.
היו"ר משה גפני
המשרד לפיתוח הנגב והגליל קודם עשה פרוייקט ביחד עם משרד החקלאות והעביר לו כסף.
ראובן קוגן
נכון.
היו"ר משה גפני
עכשיו הוא עושה את זה עם משרד הבינוי והשיכון.
ראובן קוגן
נכון.
היו"ר משה גפני
אם כן, לשם מה צריך את המשרד?
ראובן קוגן
הוא משרד מדיניות. הוא לא משרד ביצוע.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שהמשרד לפיתוח הנגב והגליל איננו משרד ביצועי אלא משרד של מדיניות. כך אמרת.
ראובן קוגן
זה משרד שאין לו יכולת ביצוע. למשל ברגעים אלה ממש מתקיימת ועדת שרים לנגב ולגליל, שם מחליטים איך משרד הנגב והגליל, בין היתר, משתתף עם משרדים אחרים.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה לומר לי שבעצם השר סילבן שלום הוא שר בלי תיק?
ראובן קוגן
חס וחלילה.
חיים אורון
השר סילבן שלום הוא שר עם סל. נותנים לו כסף כדי להרגיע אותו, אבל הוא לא מבצע אותו ועכשיו יושבים בישיבות ארוכות והוא מחלק את זה.
היו"ר משה גפני
לא, זה ראובן לא אמר.
חיים אורון
אבל אני אומר.
קריאה
הוא אמר ישיבות קצרות.
חיים אורון
במקרא דנן, חבר הכנסת אורון צודק.
היו"ר משה גפני
המשרד לפיתוח הנגב והגליל קובע את המדיניות. זאת אומרת, הוא אומר למשל שצריך לעודד את התיירות הכפרית בנגב ואז מעבירים כסף מהמשרד שלו למשרד התיירות או למשרד החקלאות. עכשיו הוא מעביר כסף על פי מדיניות למשרד השיכון.
אורי אריאל
נכון.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, יש לו כסף שהוא לא יכול לבצע אותו ומבצעים אותו המשרדים האחרים. אז הוא שר בלי תיק. הוא שר עם כסף אבל בלי תיק.
חיים אורון
עם סל.
היו"ר משה גפני
עם סל.
חיים אורון
לא רציתי לומר מילה אחרת. זה עובד יותר טוב. הוא בא לשר ואומר: שמע, אני מביא 5 מיליון שקלים, תביא מיליון ונעשה פרוייקט ביחד.
היו"ר משה גפני
מעירים לי שיש כאן הרבה העברות.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 550 עד 554 – אושרו פה אחד

פניות מספר 555 ו-556 – משרד השיכון
ראובן קוגן
3 מיליון שקלים העברה מתוכם מיליון שקלים לאתר הנצחה בלטרון בהתאם להחלטת ממשלה, ו-2 מיליון שקלים פיתוח הכותל בהתאם להחלטת הממשלה שעוברים למשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 555 ו-556 – אושרו פה אחד

פניות מספר 563, 560, 561, 565 ו-567 – יישובי עוטף עזה, מיגון ומקלוט, משרד החקלאות
ליאת ניקריטין
אני אתחיל להסביר. הפנייה נועדה לתגבר את תקציב פיקוד העורף ב-3 מיליון ו-250 אלף שקלים, מתוכם 2 מיליון ו-250 אלף שקלים הולכים לעוטף עזה לתכנון של מיגון שם ועוד כמיליון שקלים נוספים הולכים לתוכנית מרכיבי ביטחון, בעיקרם לביצוע סקרי מיגון, תגבור רכבי ביטחון וכולי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 563, 560, 561, 565 ו-567 – אושרו פה אחד

פניות מספר 564 ו-566
חנן פריצקי
הפנייה נועדה לאפשר תוספת תקציבית לנושא טיפולי שיניים למפגרים, נופשונים למפגרים ועוד הקמה של מרכז לטיפול בנכים קשים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 564 ו-566 – אושרו פה אחד

פניות מספר 572 ו-573
אורי גבע
הפנייה נועדה לתקצוב שיפוצים נדרשים בבנייני משרד המשפטים. כיוון שאנחנו מתחילים רק עכשיו לאפשר את זה, אנחנו נותנים את זה בהרשאה להתחייב, כדי שהעבודות יתחילו ב-2010. אלה שיפוצים שכבר תוכננו מראש.
אמנון כהן
באיזה מקום?
אורי גבע
בארבעה בניינים בירושלים. אני לא זוכר בדיוק היכן, אבל גם בצאלח א דין בבניין הראשי ובעוד כמה בניינים. יש שם בניינים – ראיתי בעצמי – שהם במצב מאוד ירוד. אנחנו אישרנו הסכם כולל עם משרד המשפטים לשיפוץ.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
אורי גבע
בסך הכל כרגע יש 20 מיליון שקלים ואנחנו נבחן את הבקשות הבאות שלהם. בהתאם לדרישה שהם יביאו, אנחנו נבחן כדי לראות מה המצב ומה הדחיפות של הנושא ואז נתעדף את זה. כאן מדובר ב-20 מיליון שקלים שנדרשים לשיפוץ דחוף.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 572 ו-573 – אושרו פה אחד

פניות מספר 632 ו-574
אורי גבע
בהתאם לסיכום עם סיעת הבית היהודי נעשית כאן העברה של 700 אלף שקלים למשרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין מה זה.
חיים אורון
זה עבר מגג אחד לגג השני. אלה הכל גגות עם מדרונות מאוד קשים.
היו"ר משה גפני
מה זה גג משרד המשפטים. מה זה גג משרד החינוך וגג משרד המשפטים.
חיים אורון
ה-24 מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
400 אלף שקלים מעבירים מהגגות?
חיים אורון
כן.
היו"ר משה גפני
למה זה מיועד?
אורי גבע
אני מוכן לבדוק את זה. אני כרגע לא יודע בדיוק למה זה הולך. הבנתי שזה בהתאם לסיכום עם הסיעה, בהתאם לכסף שהיא יכולה להקצות.
חיים אורון
כסף קואליציוני. הביאו מסוק להעביר את זה מגג לגג. המסוק עלה 100 מיליון שקלים. לא יודעים מה זה, לא יודעים למה זה, לא יודעים איך זה. כתוב הסכם קואליציוני.
אמנון כהן
היה להם חסר כסף.
חיים אורון
מי זה הבית היהודי? אין כאן בית יהודי.
היו"ר משה גפני
יש. אורי אורבך.
אורי אריאל
אני הייתי מתנגד לייצג אותו אבל אני זהיר.
היו"ר משה גפני
תגיד.
אורי אריאל
לא יודע. אל תסבך אותי. סליחה, אני לוקח את דבריי אחור. תמחקו מהפרוטוקול את מה שאמרתי.
חיים אורון
אף אחד לא יודע מה זה. תראה מאיפה לוקחים את זה. לוקחים מה-24 מיליארד של החינוך ומעבירים 400 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 632 ו-574 - אושרו
חיים אורון
אתה מצביע בלי שיודעים מה זה.
אמנון כהן
אני נמנע.
היו"ר משה גפני
אני מגיש רביזיה. אני מבקש שתסביר לי ואני אסביר לוועדה. אני לא רוצה לעכב את זה, אבל אני עושה רביזיה מכיוון שאני מבקש לדעת מה זה הכסף הזה. זה קצת מוזר. האמת היא שלא הייתי צריך להצביע, אבל לא רציתי לעכב.

פניות מספר 576 ו-577 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בתוספת תקציב של 64 מיליון שקלים לנושא הכשרה מקצועית בהתאם להסכם הקואליציוני של סיעת העבודה. בנוסף לכך האוצר מדי שנה מממן גם את הגירעון שנוצר, אם נוצר, במערכת מעונות היום ויש כאן גידול של עוד 50 מיליון שקלים לסיום הפרסום השנתי למערכת מעונות היום.
שלי יחימוביץ
מטרה מבורכת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פניות מספר 576 ו-577 – אושרו

אנחנו עוברים לחוברת השנייה, עמוד 88.

פנייה מספר 578 – משרד האוצר
אורי גבע
בהמשך למה שדיברנו קודם על נושא משרד ראש הממשלה, אנחנו עושים בדיוק את אותה הפעולה במשרד האוצר. הסטת סכומים בין תקנות השכר לתשלומים שנעשים בפועל, רק של שכר. תוך כדי כך אנחנו גם עושים המרות של עבודה בלתי צמיתה לשיא כוח אדם בהתאם לאישורי הנציבות וגם מחזירים משיא כוח אדם לעבודה בלתי צמיתה עקב קליטת עובדים חדשים.


לכן בסך הכל אנחנו רואים ירידה בשיא כוח אדם.
היו"ר משה גפני
בקיצור, המרת 74 משרות עבודה בלתי צמיתה לשיא כוח אדם, המרת 84 משרות שיא כוח אדם לעבודה בלתי צמיתה.
אורי גבע
אלה שני גופים שונים.
היו"ר משה גפני
ברשות המסים מעבירים משיא כוח אדם לעבודה בלתי צמיתה.
אורי גבע
אם אתה קולט חדשים, הם נקלטים בעבודה בלתי צמיתה, כך שפשוט משנים את זה. זה טכני לחלוטין.
היו"ר משה גפני
וכמה חרדים במשרות האלה?
אורי גבע
אני מוכן לברר בתנאי שלא תהיה רביזיה.
פניה קירשנבאום
וכמה עולים?
אורי גבע
אין לי מושג. אני מוכן לברר.
היו"ר משה גפני
למה אתם מורידים כסף מהלשכה של השר נהרי? למה זה שייך למשרד האוצר?
אורי גבע
השם שם הוא לא נכון. השם ישונה. כרגע יושב שם סגן השר יצחק כהן.
חיים אורון
מבחינת גפני, אין הבדל. זה אותו הדבר.
היו"ר משה גפני
אם יהיו לי שאלות לגבי ההחלפה בין השר נהרי לבין סגן השר יצחק כהן, גם תעשה אתי תנאים? זאת אומרת, זאת לא לשכת השר נהרי אלא זאת לשכת סגן השר יצחק כהן. למה לא שיניתם את זה?
אורי גבע
זה עכשיו בתהליכים לשינוי. הפנייה הועברה לפני השינוי. כרגע זה במערכת.
היו"ר משה גפני
עכשיו תגיד לי מה זה הכסף שאתם מורידים מהפיקוח על ביצוע התקציב. אתם לא צריכים כסף לפיקוח על ביצוע התקציב? אתם עובדים על זה כמו חמורים.
אורי גבע
לפעמים נעשה שינוי בתקנות השכר שנובע לפעמים מתחלופה של עובדים ולפעמים מתקצוב שהוא קצת גבוה בדלתא קטנה. אנחנו מעבירים את זה למקום שצריך ביצוע.
היו"ר משה גפני
מה זה שירותים כלכליים בארצות הברית?
אורי גבע
אנחנו מתגברים שם 4 מיליון שקלים גם בתקנות השכר בהתאם לביצוע בפועל. הכל כאן בהתאם לביצוע בפועל של תקנות השכר.
היו"ר משה גפני
אני מביא את פנייה 578 להצבעה בכמה תנאים. תנאי אחד הוא שאתה צריך לומר לי מתי אתם משנים את לשכת השר נהרי ללשכת סגן השר יצחק כהן ואני לא סתם אומר את זה. דבר שני, אתה צריך לומר לי כמה עובדים חרדים ועולים חדשים יש בעבודה הזאת, ב-74 משרות וב-84 משרות. חשוב לדעת את זה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 578 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 579
עופר אוברלנדר
הפנייה נועדה לתקצב הרשאה של 2 מיליון שקלים כך שניתן יהיה להעביר כסף לקרן השביתה של ההסתדרות.
היו"ר משה גפני
על פי מה?
עופר אוברלנדר
לפי ההסכם שנחתם ב-2007 בין הממונה על השכר לבין ההסתדרות, על סמך העיצומים שהיו בשירות המדינה בין 2003 ל-2004 ושכר ששולם לעובדים בגין התקופה הזאת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 579 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 582 – משרד הפנים
אריאל יוצר
רפרנט מקרקעין ותכנון, אגף התקציבים, משרד האוצר. הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב מינהל התכנון. השינויים המוצעים נועדו לאפשר חתימה על מכרזים חדשים ולסגירת שנת התקציב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 582 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 583 – יד ושם
פיני מור
מדובר בפרוייקט שמשרד ההסברה והתפוצות מעונין לקיים בשיתוף עם יד ושם ופרוייקטים חינוכיים ברשויות המקומיות להעמקת התודעה בקרב מבוגרים ונוער בכל נושא השואה, כמו גם פרוייקט של הכשרה ולתת כלים.
היו"ר משה גפני
זה לא זה. אנחנו מדברים בפנייה מספר 583.
פניה קירשנבאום
זה כן זה.
היו"ר משה גפני
זה לא משרד ההסברה.
פניה קירשנבאום
לא כתוב כאן איזה משרד.
ציון פיניאן
בניית בית ספר יד ושם.
פיני מור
לא, זה לא זה.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 584 – משרד התחבורה
מיכה פרלמן
הפנייה נועדה בעצם להתאים את המזומן לביצוע בפועל של כל תקנות השכר בתקציב השוטף של משרד התחבורה. בנוסף אנחנו גם כאן עושים את ההמרה של משרות עב"ץ למשרות שיא כוח אדם ומוסיפים עוד שתי משרות שיא כוח אדם לטובת היבוא המקביל, הרפורמה שאנחנו עושים באגף הרכב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 584 – אושרה פה אחד

הסביר לי חבר הכנסת לשעבר, וגם בעתיד, ניסן סלומינסקי ש-400 אלף שקלים עליהם ביקשתי רביזיה בהעברת הגג ממשרד החינוך למשרד המשפטים, הכוונה לנושא של משפט עברי. שמעבירים 400 אלף שקלים כדי לתקצב במשרד המשפטים את הנושא של המשפט העברי.


קיבלנו את ההסבר ואני מסיר את הרביזיה.

פנייה מספר 585 – משרד הבינוי והשיכון
אריאל יוצר
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב הדיור הממשלתי. הפנייה נועדה לתקצוב סקר למיפוי נכסי הכבאות, שיפוץ משרדי הממשלה וסגירת שנת התקציב.
היו"ר משה גפני
למה זה משרד השיכון?
אריאל יוצר
טעות בהדפסה. זה משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 585 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 587 – משרד ההסברה


מה זה 35 אלף שקלים?
קריאה
צריכות להיות שתי פניות, אחת על סך 4 מיליון שקלים והשנייה על סך מיליון שקלים.
פניה קירשנבאום
צריך להעביר אליהם 35 אלף שקלים כדי שיהיה להם נייר להדפיס את ההעברות.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 593
אריאל יוצר
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב מינהל מקרקעי ישראל. השינויים המוצעים נועדו לביצוע התאמות תקציביות ולסגירת שנת התקציב.
היו"ר משה גפני
עבור מה הכסף?
אריאל יוצר
הכסף בחלקו נועד להתאים את הפעולות בפועל לתקצוב בתחילת השנה. אנחנו מבצעים בתחילת שנה תחזית מסוימת להכנסות שהמינהל אמור לקבל ולא תמיד אנחנו מצליחים לקלוע בדיוק. לכן אנחנו מבצעים התאמות לקראת סוף השנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 593 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 594 – משרד הפנים
חנוך ברש
מדובר בשינויים פנימיים בתקציב הפעולות של משרד הפנים, העברות פנימיות בין אגפים שונים בתוך המשרד.
היו"ר משה גפני
אתם כל הזמן לוקחים מהכבאות ומחזירים לכבאות. מה אתם עושים בדיוק?
ציון פיניאן
מכבים שרפות.
אריאל יוצר
אלה התאמות לצורך סגירת שנה. התאמות של מאות אלפי שקלים בין יחידות שונות בתוך המשרד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 594 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 595 – רשויות מקומיות
יונתן בר סימנטוב
מדובר בפנייה של שינויים פנימיים בסעיף הרשויות המקומיות. התאמות של סוף שנה.
פניה קירשנבאום
לאן זה הולך? האוצר מעביר לרשויות?
יונתן בר סימנטוב
לא. אלה שינויים פנימיים בתוך הרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 595 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 596
אלי אלפסי
תקציבן ברשות. הפנייה לצורך איזון של כל תקנות השכר ברשות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 596 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 597 – בתי המשפט
אורי גבע
הפנייה הזאת באה לתגבר את תקציב הפיתוח של הנהלת בתי המשפט למטרת בנייה של שלושה בתי משפט חדשים.
היו"ר משה גפני
כבר שאלתי מיליון פעמים את השאלה הזאת. למה אתם כל הזמן מביאים בתי משפט ולא מביאים בתי דין רבניים? המצב שם הוא על הפנים. בצפת המצב נורא, בית הדין הגדול נמצא בבניין הכנסת הישנה ופשוט אי אפשר להיכנס לשם.
אורי גבע
לא הבאנו אולי לידי הבשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים ל-598. באמת, מה הדבר הזה?
אורי גבע
אנחנו נמצאים בקשר רצוף עם הרב בן דהן בנוגע לזה.
היו"ר משה גפני
מה זה מעניין אותי? אני לא מבין. האזרח צריך לקבל שירות.
יצחק וקנין
המצב כל כך עלוב בבתי הדין הרבניים.
היו"ר משה גפני
יש מקומות שסודר, אבל יש מקומות שלא סודר. כל הזמן מביאים לכאן את בתי המשפט. למה לא מגיע בתי דין רבניים? המצב שם בסדר? בבתי המשפט המצב לא בסדר? לא הבנתי. אמרו לי שמעבירים את הנושא של בתי הדין הרבניים למשרד המשפטים, אמרו את זה במליאת הכנסת, כדי שיטפלו בהם באופן שווה. למה לא מטפלים בהם באופן שווה?
קריאה
יש גם התחייבות שלהם.
אורי גבע
אין כאן סתירה בין הטיפול בבתי המשפט הרגילים לבית בתי הדין הרבניים.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי שיש סתירה. להפך, אין סתירה.
אורי גבע
יש פרוייקט ספציפי שמתוכנן כבר חמש-שש שנים והוצאנו מכרז לבינוי. אנחנו רוצים להיכנס לזה. זה לא מונע מאתנו גם להיכנס לשיפוץ או לבנייה בבתי הדין הרבניים לשם הצורך.
יצחק וקנין
יש לכם איזה צפי או איזושהי תוכנית שתוכל לומר לנו?
אורי גבע
אני יכול לומר לוועדה. אין בעיה. אנחנו עכשיו גם הולכים לפיילוט של מיקור חוץ, לקחת עבודה וכל מיני תוכניות בבתי הדין הרבניים. הכל בשיתוף.
היו"ר משה גפני
יש לי בעיה עם העניין הזה. אני חושב שבמדינת ישראל על פי החוקים הקיימים, אנשים צריכים להגיע לבתי הדין הרבניים ויש ביקורת על בתי הדין הרבניים מעצם בריאתם, בגלל שיש כאלה שגם מסיתים נגדם. אפשר לחשוב שהדיינים הם פחות ברמה מאשר השופטים. הם לא פחות ברמה. כאן יש יותר טובים, פה יש פחות טובים, וכך זה בכל מקום. מה הבעיה? הבעיה היא שנכנס בן אדם שהוא איננו אדם דתי, הוא נכנס לבית הדין הרבני, הוא נאלץ להיכנס מכיוון שהחוק מחייב אותו והוא מגיע למקום מוזנח ועלוב וזה נראה לי מכוון, כדי לעצבן את האנשים וכדי שהם לא ירצו את בתי הדין. תביא תוכנית ואז נאשר את זה.

פנייה מספר 598
אלי אלפסי
מדובר במימון מחשוב לקראת סוף השנה. התאמות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 598 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 599

שוב רשות ההגירה. זה לא אותו הדבר?
אלי אלפסי
זה עבור מימון פרוייקט ביומטרי. זה בא לממן תעודות זהות חכמות בפרוייקט ביומטריה עם חברת HP.
היו"ר משה גפני
כמה כסף בסך הכל כל התוכנית הזאת?
אלי אלפסי
כל התוכנית היא 270 מיליון שקלים עם חברת HP לגבי תעודות זהות חכמות.
היו"ר משה גפני
270 מיליון שקלים?
אלי אלפסי
כן.
היו"ר משה גפני
לכמה זמן?
אלי אלפסי
לחמש שנים, להחליף תעודות זהות לכל האוכלוסייה פלוס השוטף.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 599 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 600 – רשויות מקומיות
יונתן בר סימנטוב
הפנייה הזאת, מטרתה לאפשר הסטות פנימיות לצורך תגבור מענק הבירה בכ-30 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
למה זה?
יונתן בר סימנטוב
למענק הבירה. ירושלים לא מקבלת מענק איזון אלא מה שיש לה נקרא מענק בירה וכאן מדובר בהסטה שנותנת תוספת של 30 מיליון שקלים למענק הבירה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 600 – אושרה פה אחד

אני מבקש רביזיה.

פנייה מספר 602
אריאל יוצר
הפנייה נועדה להגדיל תקציב הרשאה להתחייב של הדיור הממשלתי על מנת לאפשר חתימת חוזי שכירות חדשים.
אורי אריאל
כמה כסף?
אריאל יוצר
מדובר בהרשאה להתחייב בסך של 390.
אורי אריאל
למה זה?
אריאל יוצר
לחוזי שכירות. משרדי הממשלה שוכרים חלק מהמבנים שלהם.
אורי אריאל
אלה חוזים קיימים?
אריאל יוצר
החוזים קיימים, כן, עכשיו צריך לחתום עליהם.
אורי אריאל
אלה חוזים לעוד שנה.
אריאל יוצר
לפעמים יותר משנה. ברוב המקרים אלה חוזים לטווח יחסית ארוך של חמש שנים וחלקם גם לעשר שנים.
פניה קירשנבאום
כבר היה יותר זול לבנות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 602 – אושרה פה אחד

פניות מספר 605 ו-606
אורי גבע
הפנייה הזו נועדה לתקצוב פרוייקט קהילת רוח במדבר, שזו קהילה טיפולית לנוער בסיכון שהפעם באופן חריג מתקצב משרד הנגב והגליל את משרד הרווחה ומעביר לו סכום של מיליון וחצי שקלים למטרה זו.
פניה קירשנבאום
זה מוסד טיפולי שמטפל ומשקם גם משתמשי סמים וגם אלכוהליסטים. מוציאים אותם מהרחוב. אלה שני מוסדות ביחד, אחד שאנטי במדבר והשני רוח במדבר. הכל מתנהל בנגב. אני חושבת שזה חשוב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 605 ו-606 – אושרו פה אחד

פניות מספר 611 ו-613
חנן פריצקי
משרד הרווחה. הפנייה נועדה לאפשר העברה של 250 אלף שקלים למשרד החינוך כתוצאה מפעילות משותפת בתחום השואה עם יד ושם מתקציב של ניצולי שואה במשרד.
פניה קירשנבאום
לוקחים כסף מניצולי השואה ומעבירים אותו.
חנן פריצקי
זה פרוייקט משותף. כן. כל הנושא הוא ניצולי שואה ואנחנו עושים פעילות משותפת עם משרד החינוך ועם יד ושם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 611 ו-613 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 625 – חקלאות
נח הקר
רפרנט משק המים, אגף התקציבים. מדובר כאן שוב בפניית ניצול מזומנים של סוף השנה בתקציב התמיכות במשק המים. אלה התחייבויות קיימות ופרוייקטים בחקלאות לייעול השימוש במים. מדובר בהעברת מזומנים בהתאם לקצב ביצוע הפרוייקטים.
ציון פיניאן
מה זה תמיכה במחירי המים?
נח הקר
התמיכה היא הסעיף. הפרוייקטים שאתם רואים בחקלאות לייעול השימוש במים הם פרוייקטים שבמקביל לעליית מחירי המים לחקלאות שישקפו את עלותם, נחתם הסכם בין התאחדות חקלאי ישראל לבין הממשלה שמקצה כסף להשקעות לייעול השימוש במים במגזר החקלאי. אלה הפרוייקטים שאתם רואים כאן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 625 – אושרה פה אחד

פניות מספר 626 ו-627
אורי גבע
הפנייה הזו נועדה להעברת כ-7 מיליון שקלים לתוכנית לחיזוק הצפון למשרד להגנת הסביבה - זה בהמשך לתוכנית שיקום הצפון - לתוכניות שכבר בוצעו בהתאם לסיכומים.
היו"ר משה גפני
למה זה מיועד במשרד להגנת הסביבה?
אורי גבע
לשיקום תשתיות שונות, אבל אין לי כרגע כאן את הפירוט. זה בהתאם לתוכניות בהתאם לתוכנית שיקום הצפון אחרי מלחמת לבנון.
היו"ר משה גפני
למשל מה?
אורי גבע
עיקר הטיפול הוא בפגיעות של אסבסט.
היו"ר משה גפני
אתה בטוח או אתה מנחש?
אורי גבע
פינוי פסולת אסבסט.
היו"ר משה גפני
זאת לא הפנייה הזאת. אסבסט זה לא זה. אתה תוכל לבדוק? נחזור לזה אחר כך.
אורי גבע
בסדר.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 636 עד 640

כל הזמן האפיפיור.
אורי אריאל
הוא יופיע כאן עד שנת 3000.
יאיר אידר
רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים. הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים ב-14 מיליון שקלים, כאשר 5.5 מיליון שקלים מתוכם הולכים לתקצוב ביקור האפיפיור שהיה בתחילת השנה. כרגע מעבירים את החלק שהממשלה החליטה על חלוקת התקציב, על 30 ומשהו מיליון תקציב, שזה החלק של המשרד לביטחון פנים שעכשיו זה עובר אליו.


בנוסף לכך מתוקצבת הרשות הלאומית למלחמה בסמים, בהתאם להחלטת הממשלה לצמצום השימוש באלכוהול.


יש עוד 6.4 מיליון שקלים תשלום למינהל מקרקעי ישראל עבור פרוייקט מרכז הדרכה של המשטרה.
ציון פיניאן
אומרים שהיו הכנסות מביקורו של האפיפיור. רציתי לדעת אם כל הביקור הזה היה כדאי מבחינה כלכלית.
היו"ר משה גפני
אומר חבר הכנסת פיניאן שאומרים שהיו הכנסות מביקור האפיפיור, אבל כאן כל הזמן אנחנו רואים הוצאות. מה התשובה? טוב, לא חשוב.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 636 עד 640 – אושרו פה אחד

פניות 644 עד 646


לפני שאתה מסביר, אני רוצה לחזור על מה שאמרתי בשבוע שעבר. אני גם הגשתי שאילתה לשר. ביקשתי ממך לבדוק את העניין הזה. אניע קיבלתי פניות מעובדי רשות השידור על כך שהאוכל במזנון אין לו השגחת כשרות ויש שם עובדים דתיים ומסורתיים שאינם יכולים לאכול בו. יש שם בעיה ואני מבין שיש בעיה לתת שם תעודת כשרות ואני לא נכנס לפרטים האלה, אבל אני רוצה לדעת האם יש תוכנית במשרד, גם של השר וגם של מנכ"ל רשות השידור, שאנשים יוכלו לאכול שם. אני לא מדבר על תעודת כשרות ואני לא נכנס לכל העניין הזה. צריך שיהיה שם אוכל שאדם דתי או אדם מסורתי יוכל לאכול אותו. מה אתה אומר?
פיני מור
הפתרון שניתן לזה בחודש האחרון היה פתרון מסוג כזה שהועבר תקציב לזכיין לצורך תשלום למשגיחים שישגיחו במקום, למרות שתעודה אי אפשר לתת. יהיו משגיחים כגוף מפקח. יותר מזה, הלכנו יותר לעומק ואכן יהיו משגיחים שיישלחו מטעם המועצה הדתית. זה פחות או יותר אמור להסדיר את העניין ברמת הפיקוח שאפשר לתת.
היו"ר משה גפני
אני יכול לסמוך עליך שזה יבוצע?
פיני מור
אני דיברתי לפני שעה עם מנכ"ל רשות השידור, הסברתי לו את הבעייתיות ואת העיכובים שהיו עד היום, הסברתי לו מה סוג הפתרון שצריך להיות והוא אמר שהוא יוכל לבצע את זה.
היו"ר משה גפני
עכשיו תסביר את הפניות.
פיני מור
מדובר בשתי פניות. פנייה אחת היא פנייה על סך 4 מיליון שקלים, העברה ממשרד ההסברה והתפוצות למשרד החינוך. מדובר בשני פרוייקטים כאשר האחד הוא יריד שבוע העם היהודי שיתקיים במוזיאון היהודי בבית התפוצות. זה יהיה יריד שפתוח לקהל בחול המועד סוכת או פסח, עוד לא נקבע התאריך, שיספר וייתן חוויה לכלל עם ישראל שרוצה לדעת על יחסי הקהילות היהודיות בתפוצות השונות מול מדינת ישראל. אנשים יוכלו לחוות את אופי חיי הקהילה בתפוצות כפי שהיו בעבר ובהווה. זה פרוייקט שאנחנו רואים בו חשיבות רבה.


פרוייקט נוסף בסכום הזה הוא פרוייקט של תערוכה נודדת שתעבור בין בתי הספר. זאת תהיה תערוכה שנגישה לבתי הספר ברשויות המקומיות וזה שוב שיתוף פעולה בין משרד ההסברה ובית התפוצות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 644 עד 646 – אושרו פה אחד

אני סומך עליך שאתה תבוא עם תשובה חיובית. האמת היא שמצד הדין היה אסור לי להעביר כסף של משרד ההסברה בגלל שמשרד ההסברה עובר על החוק. תאר לעצמך שהייתי מגלה כאן שבאיזשהו משרד מישהו עובר על החוק, לא הייתי מעביר לו העברה תקציבית אלא הייתי פונה למשטרה או לפרקליטות או ליועץ המשפטי לממשלה.
פיני מור
אני אכן לוקח אחריות שקיים פתרון והפתרון יהיה הרבה יותר טוב.
היו"ר משה גפני
עד מתי?
פיני מור
הפתרון שקיים, נכון להיום, פתרון שיש השגחה ופיקוח.
היו"ר משה גפני
עד מתי הפתרון יהיה פתרון? לא פתרון סתם.
פיני מור
אני מניח שתוך שבוע ימים, אני מקווה שנוכל להסדיר את העניין הזה. זה עניין שצריך להשיג את האנשים האלה.
היו"ר משה גפני
מה שצריך לעשות, צריך לעשות, אבל אתה אומר שבתוך שבוע יהיה פתרון.
פיני מור
ההנחיה ניתנה מטעם השר למנכ"ל לבצע את זה.
היו"ר משה גפני
אבל השר אמר לי שלא שומעים לו.
פיני מור
מהדיבור האחרון שהיה לי אתו, הוא הסכים והוא אמר שהוא מבין את העניין.
היו"ר משה גפני
זה שהוא הסכים, אני יודע.
פיני מור
דיברתי עם מוטי שקלאר והוא הבין עכשיו מה שהוא לא הבין מהשר, את הבעיה הקודמת. הוא הבין ממני במה הדברים אמורים והוא אמר שהוא יפעל לתקן אותם באופן חד משמעי.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 647
אלי אלפסי
מדובר באיזון שכר וקניות ביחידת הסמך שעברה ממשרד התעשייה לרשות האוכלוסין.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 647 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 648
חנוך ברש
מדובר בהתאמות סוף שנה של שכר בתקציב המשרד.
אורי אריאל
השר הודיע שהוא מתכוון להגביר את התכנון ביהודה ושומרון. יש לזה ביטוי כאן בתקציב או זה תקציב אחר?
חנוך ברש
אתה שואל אותי כנציג משרד הפנים?
היו"ר משה גפני
לא שמעתי את השאלה.
אורי אריאל
שר הפנים הודיע שהוא מתכוון להגביר את קצב התכנון ביהודה ושומרון. שאלתי האם ידוע לו על תקציב.
חנוך ברש
לא. לא ידוע לי.
פניה קירשנבאום
עד מתי אנחנו יושבים?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע.
אורי אריאל
אנחנו מבקשים לקבל שעות סיום.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול לומר שעות סיום. זאת סוף שנה תקציבית.


קיבלת תשובה לשאלה שלך?
אורי אריאל
כן.
חנוך ברש
אמרתי שלא ידוע לי.
אורי אריאל
אתה יכול לברר ולהודיע לנו, לוועדה?
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 648 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 649 – משרד הקליטה


250 אלף שקלים.
אופיר להב
מדובר בהשתתפות במשרד ראש הממשלה בעלות אחזקת אנדרטה.
אורי אריאל
איזו אנדרטה?
אופיר להב
אני חושב שזאת אנדרטה לחללי מלחמת העולם השנייה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 649 – אושרה פה אחד

פניות מספר 652 ו-653 – רשויות מקומיות


תוספת של 30 מיליון שקלים עבור סיוע מוניציפאלי בתחומי החינוך, הרווחה ולהתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון.
יונתן בר סימנטוב
כפי שהצגת, מדובר באמת בתוספת לסיוע מוניציפאלי להתיישבות צעירה ברשויות ביהודה ושומרון. מדובר בתוספת של 30 מיליון שקלים עבור סיוע מוניציפאלי לרשויות ביהודה ושומרון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 652 ו-653 – אושרו פה אחד

פניות מספר 629, 630, 664, 665 - משרד התעשייה
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בתקצוב של 141 וחצי מיליון שקלים לקרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים עבור התחייבויות עבר, ממקורות פנימיים של המשרד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 629, 630, 664, 665 - אושרו פה אחד

פנייה מספר 641 – המוסד לביטוח לאומי


לא נמצא הרפרנט.

פניות מספר 642 ו-643
אורי גבע
הפנייה באה לתקצב שלושה פרוייקטים: תחזוקת מנהרות הכותל בסכום של 900 אלף שקלים, תמיכה במרכזי הנצחה לבנימין זאב הרצל וז'בוטינסקי בהתאם לסיכום עם האוצר בסך 700 אלף שקלים, ולפרוייקט עלי נגב באמצעות המשרד לפיתוח הנגב והגליל בסך של 750 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 642 ו-643 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 650
מיכה פרלמן
משרד התחבורה. הפנייה נועדה להתאים את התקציב לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 650 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 651
מיכה פרלמן
הפנייה נועדה לתקצב את הרכבת בהתאם להסכם הסובסידיה שעכשיו מתגבש ומסתיים. יש הסכם סובסידיה חדש עם הרכבת שבימים אלו עומד להיחתם וזה חלק מהתקצוב של אותו הסכם. עכשיו מדובר בתוספת של 100 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 651 – אושרה פה אחד
אורי אריאל
היושב ראש יודע שהרכבת עובדת גם בשבת?
היו"ר משה גפני
לא.
מיכה פרלמן
היא לא עובדת בשבת.
היו"ר משה גפני
היא לא עובדת בשבת. אם יש תלונה, תאמר לי.
אורי אריאל
יש הודעה של, אני לא זוכר של מי אבל היא הודעה רשמית, משרד התחבורה שניקה את כל המסילות בשבת כדי שהרכבות ייסעו.
היו"ר משה גפני
לא, רק מה שהוא בטיחותי ממש.
אורי אריאל
כן. ביטחוני. מה זה קשור לשבת? אני לא שמעתי שהרב של הרכבת אישר את זה. זה אישור של גורמים מוסמכים, וזה בסדר.
היו"ר משה גפני
אני אבדוק את זה.
אורי אריאל
הם אומרים שזה ביטחוני ואז כאילו יש היתר לעשות חילול שבת.
היו"ר משה גפני
היה דיון במליאת הכנסת, גם בקדנציה הקודמת וגם היום, והיו גם כמה שאילתות שלי בעניין הזה. הם התחייבו שלא תהיינה עבודות בשבת להוציא דברים שהם פיקוח נפש.
אורי אריאל
אבל זה לא פיקוח נפש.
היו"ר משה גפני
את מה שאתה אומר עכשיו אני אבדוק שוב. צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק את מה שמעלה חבר הכנסת אריאל, האם הם שינו ממה שאמרו כל השנים.

פניות מספר 659 ו-661 – משרד הפנים
יונתן בר סימנטוב
הפנייה התקציבית נועדה להקצות תוספת של כמיליון שקלים במזומן ו-3 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור האגף לעדות לא יהודיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 659 ו-661 – אושרו פה אחד

פנייה 660 – רשויות מקומיות
יונתן בר סימנטוב
הפנייה הזאת נועדה לאפשר שינויים פנימיים בתקציב משרד הפנים לצורך מימון השתתפויות במשרדים אחרים בהתאם להחלטות הממשלה השונות.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. מורידים מהרשויות המקומיות ומעבירים לרזרבה?
יונתן בר סימנטוב
לא. זאת בעצם פנייה פנימית במזומן אבל יש ירידה רק בהרשאה.
אורי אריאל
לאיזה פעולות?
יונתן בר סימנטוב
משרד הפנים מתקצב מתקציב הפיתוח שלו.
אורי אריאל
איזה החלטות ממשלה?
יונתן בר סימנטוב
מדובר בהחלטת ממשלה 3368 בנוגע לשבילי אופניים. מדובר בהחלטה 724 מה-30 באוגוסט 2009 בנוגע לכביש הגישה לאבו בסמה. מדובר בהחלטת ממשלה מספר 2268 בנושא השתתפות במשרד השיכון בבניית או שיפוץ בית הכנסת החורבה. סלילת כביש גישה לבית העלמין תל רגב לפי החלטת ממשלה מספר 2380.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 660 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 662
חנוך ברש
מדובר בהתאמות של תתי ביצוע בתוך המשרד, העברות בין סעיפים בתוך המשרד. לדוגמה, תגבור נושא המחשוב, תגבור התפעול השוטף של המשרד ממקורות שלא מומשו, שתקציבם לא מומש.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 662 – אושרה פה אחד
אורי אריאל
רגע, להבין עוד משהו. אתם מורידים ממינהל אוכלוסין?
חנוך ברש
יש כאן סכום של 3 מיליון מהוצאות עמלה, מלשכות מינהל האוכלוסין איזשהו תת ביצוע ויש במימון מפלגות תת ביצוע. אלה סכומים שמן הסתם ינוצלו בשנה הבאה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 674 ו-675
ליאת ניקריטין
הפנייה נועדה להוסיף לתקציב תיאום הפעולות בשטחים מיליון ו-570 אלף שקלים. זה בהתאם לסיכום בין המשרדים.
אורי אריאל
למה מיועד הכסף?
ליאת ניקריטין
בעיקר כל מיני תקנות שתקצבו אותם בחסר בתחילת השנה. יש כאן תשלום למינהל הרכב בגין אחזקה וכולי.
אורי אריאל
התנהלות משרד הביטחון היא בלתי סבירה. חסר כאן כסף, אבל בינתיים מגייסים ארבעים פקחים. אני מבקש לא להצביע על זה, או לחילופין, אם אתה מתעקש להצביע, אני מבקש

רביזיה.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. מה זה פקחים?
אורי אריאל
משרד הביטחון הודיע שהוא מגייס עוד ארבעים פקחים.
היו"ר משה גפני
הפנייה הזאת היא עם הפקחים?
ליאת ניקריטין
זה לא קשור לפקחים. זה משהו שסוכם עליו עוד לפני כן.
אורי אריאל
אני מבקש לא להצביע. אם אתה רוצה, תצביע ואני אגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 674 ו-675- אושרו
אורי אריאל
רביזיה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אריאל מבקש רביזיה. צריך לעשות סדר בנושא של משרד הביטחון. יש דברים שלא צריך לעכב ויש דברים שצריך לאשר בלי רביזיה. יש פנייה שאנחנו נעכב אותה.
אורי אריאל
אני מסכים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מבקש ממך אחרי כן להוריד את הרביזיה.
אורי אריאל
אני אבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני הבנתי מה אתה רוצה ואני מסכים.

פנייה מספר 676

דמי הבראה לניצולי שואה והמרת משרות עבודה בלתי צמיתה לשיא כוח אדם. כמה חרדים יש? אתם יודעים את השאלה ואני רוצה תשובה בעוד עשר שנים. טיפול ושיקום רפואי לנכי רדיפות הנאצים, תגמולים וכולי.


לא נמצא הרפרנט.
אורי גבע
המרת עב"ץ לשיא כוח אדם, את זה אתם מכירים.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אנחנו מדברים כאן על 121 מיליון לטיפול ושיקום רפואי של נכי רדיפות הנאצים.
אורי גבע
הפנייה נועדה לתשלום דמי הבראה לניצולי שואה והמרת משרות עב"ץ לשיא כוח אדם, שאת זה אתם מכירים, להחזיר את המבנה למבנה הארגוני של המשרד כדי שעובדים יוכלו לקבל את הקביעות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 676 – אושרה פה אחד

יש תשובה לגבי בתי המשפט ובתי הדין הרבניים?
אורי גבע
יש תשובה חלקית אבל יש תשובה לגבי התקצוב של פרוייקט שיפוץ בתי הדין הרבניים. אין לי את הפרוייקט עכשיו לפרטיו אבל הסכום שנשאר הוא 25 מיליון שקלים ואם תרצו פירוט של הפרוייקט, כמובן נשמח להמציא לכם אותו.
ניסן סלומינסקי
זה על השיפוץ או על המחשוב?
אורי גבע
לא, זה לא מחשוב.
ניסן סלומינסקי
אתה בטוח שאתה לא מערבב?
אורי גבע
אני יודע שזה שיפוץ.
ניסן סלומינסקי
ממתי זה מתחיל?
אורי גבע
אין לי את הנתונים על זה. יש לי רק את הסכום.
ניסן סלומינסקי
היה סיכום על 25 מיליון כל שנה כדי להביא את המחשוב של בתי הדין לרמה של בתי המשפט. אמרו שבעוד שנה-שנתיים זה יסתיים. אתה מדבר עכשיו על סכום שונה.
אורי גבע
אין לי את פרטי התכנית. אני יודע שיש 25 מיליון שקלים. אני מוכן כמובן לבדוק את זה.
ניסן סלומינסקי
אם זה למחשוב, אתה מוכר לנו סחורה ישנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר את הפנייה הזאת. אני חוזר אחורנית לפנייה של שיפוץ בתי המשפט.

ה צ ב ע ה

פנייה 597 – אושרה

אני נמנע ואני מבקש רביזיה.

אני רוצה את התוכנית של בתי הדין הרבניים ואם אכן יתברר שניסן סלומינסקי צודק וזה הולך על מחשוב ולא על שיפוץ, אני אחזיר את זה לדיון בוועדה. אני מבקש לקבל את התוכנית.

הגנת הסביבה, מי צריך לתת תשובה? אנחנו מדברים על שיקום הצפון. הייתם צריכים לחזור עם תשובה.
קריאה
עדיין אין תשובה. אני אחזור אליך.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 617 עד 624
ראובן קוגן
יש כאן העברה של שני משרדים. יש פניית סוף שנה של משרד התרבות, בסעיף 19, הרזרבה הכללית. הפניות אוחדו מסיבות טכניות והן לא קשורות מהותית. פעם אחת זאת פניית סוף שנה של סעיף 19, מדע תרבות וספורט. הכסף שמדובר פה הוא 30 מיליון שקלים לפי הסכם להקמת משכן למוזיאון ישראל. הסכם בין המשרדים משנת 2003. מוזיאון ישראל ורשות העתיקות, 8 מיליון שקלים לפעולות. יש כאן העברה של 3.900 מיליון. בסך הכל 10 מיליון שקלים לסעיף 70 בהתאם לסיכומים למינהל הבנייה הכפרית להקמת תשתיות ומוסדות ציבור.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 617 עד 624 - אושרו פה אחד

הפנייה הזאת היא של הביטחון?
יאיר פינס
כן, תוספת של 500 מיליון שקלים, תקציב הביטחון. יש את הרביזיה של ה-3 מיליארד.
היו"ר משה גפני
אני ממשיך בחוברת החדשה שהגיעה לא מזמן.

פניות מספר 666 עד 672
יאיר פינס
הפנייה נועדה לתקצב תוספת של 500 מיליון שקלים לתקציב הביטחון. דברי הסבר מפורטים יימסרו בוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון.
אורי אריאל
האם משרד הביטחון ומשרד האוצר נערכו בעקבות צווי הקפאה לתשלום הפיצויים שנאמדים - שמעתי גם ממשרד האוצר – במאות מיליוני שקלים ויש כאלה שעומדים מעל מיליארד שקלים? האם יש היערכות? האם הוקמה הוועדה לפיצויים? האם האוצר משריין לזה תקציב?
יאיר פינס
אין לי תשובה. אני לא יודע.
ליאת ניקריטין
קודם כל, עדיין משרד האוצר עסוק בגיבוש הערכות וקשה לגבש אותן. כאשר יידרש לזה תקציב, משרד האוצר ידאג לתקציב שצריך לכך.
אורי אריאל
היושב ראש, התשובה של יאיר הייתה שהוא לא יודע אבל ליאת אמרה שעדיין לא נערכו אבל ייערכו כאשר תהיינה וכולי.


המציאות היא שגברת מהר אדר אמרה שהיא רוצה שלום, היא שילמה 900 אלף שקלים ואין מי שיחזיר לה את זה. יש מאות תביעות כאלה של אנשים פרטים ששמו את כספם והמדינה אמרה זהו, אין לכם. מה זאת אומרת לא נערכתם? נערכו להקפאה ולא נערכו לפיצוי? אני רוצה לבקש לא להצביע.
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו מצביעים.
אורי אריאל
אם תצביע, אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 666 עד 672 – אושרו
אורי אריאל
רביזיה.
היו"ר משה גפני
אני מצטרף אליך.
אורי אריאל
אבל אני מודיע, כדי לא ליצור בעיה ביטחונית מדרגה ראשונה במעלתה שאני מוריד את הרביזיה שלי על ה-3 מיליארד שקלים שהייתה לפני שבועיים.
היו"ר משה גפני
לא, אז אנחנו מצביעים על הרביזיה.
ציון פיניאן
יש גם רביזיה של חבר הכנסת אלקין.
אורי אריאל
חבר הכנסת אלקין הודיע לי שהוא מוכן להוריד.
היו"ר משה גפני
נשאיר את זה למחר. מחר, או שנסיר או שנצביע.


חבר הכנסת פיניאן, תחליף אותי למספר דקות.
היו"ר ציון פיניאן
פנייה מספר 673 - תחבורה
מיכה פרלמן
הפנייה נועדה לעשות את ההתאמות הנדרשות בתוך תקציב התמיכות בתחבורה בהתאם לביצוע בפועל.
אורי אריאל
שאלה. נמסר לי שאין תחבורה ציבורית ביישוב בבקעת הירדן. אתה יכול לבדוק את זה?
מיכה פרלמן
אני יכול לבדוק.
אורי אריאל
אני אודה לך מאוד אם תודיע לי שזה מסודר ממחר, כי כרגע אין. זה אולי הישוב היחיד בארץ שאין לו תחבורה ציבורית.
מיכה פרלמן
באיזה חלק של הבקעה?
אורי אריאל
בחלק הצפוני. בכביש 3.
מיכה פרלמן
אני אבדוק.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 673 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 677 – משרד הקליטה
אופיר להב
מדובר בהשתתפויות של המשרד בעיקר במשרד ראש הממשלה בתכנית שנקראת מחשב לכל ילד, 250 אלף שקלים. בנוסף יש השתתפות במשרד ראש הממשלה ב-330 אלף שקלים בגין טקס אסירי ציון שהיה באוקטובר.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 677 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 678 – תחבורה
מיכה פרלמן
הפנייה נועדה לתקצב הרשאות עבור פרוייקטים עליהם סוכם בין משרד התחבורה ומשרד האוצר.
אורי אריאל
אפשר לבקש לבדוק? הייתה היום כתבה על התחבורה הציבורית בבאר שבע. אנחנו לא חיים מהרדיו ולכן אני שואל אותך אם תוכל לבדוק את זה. דובר על אוטובוסים שיוצאים לפני צאת השבת.
מיכה פרלמן
אבדוק.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 678 – אושרה פה אחד

פניות מספר 679 ו-680
אורי גבע
הפנייה הזו נועדה להסטת עודפים מחויבים משנת התקציב 2008 לשנת תקציב 2009 שנועדו לתקצוב אבטחת שרי הממשלה.
אורי אריאל
לפי זיכרוני הייתה החלטת ממשלה שלא מאבטחים חוץ משבעה. איזה שרים מאבטחים?
אורי גבע
יש אבטחה שוטפת של כל שרי הממשלה. הסכום שאנחנו מעבירים הוא למעשה בגין התחייבויות שהן משנת 2008 שכבר בוצעו לכ-12 שרי ממשלה. אני לא זוכר את הרשימה המלאה.
אורי אריאל
אם היושב ראש רוצה לאשר, אני לא אפריע לו.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 679 ו-680

פנייה מספר 681


לא נמצא הרפרנט של החינוך.

פנייה מספר 698 – משרד הקליטה
אופיר להב
מדובר בחילופי תקציב עם הסוכנות היהודית בסך 53.5 מיליון שקלים, חלק מהסכם שנחתם על ידי האוצר, משרד הקליטה והסוכנות היהודית. מדובר על הסכם חילופי תקציב. זה גם אתרי קליטה, גם מקבצי דיור, גם השתתפות של הסוכנות היהודית בנושא של מינהל הסטודנטים. זה משהו טכני שמעבירים את זה מאתנו אליהם ומאתם אלינו.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 698 – אושר פה אחד

פנייה מספר 658
אורי גבע
הפנייה הזו נועדה לתקצוב הרשאה להתחייב בפרוייקט פיתוח שער המוגרבים, הן לפעילות הצפויה ב-2010, סכומים שיבצעו ב-2010 אבל לא יכולים להתחייב עליהם כרגע במסגרת התיקונים.
אורי אריאל
למה זה שייך למשרד ראש הממשלה?
אורי גבע
פיתוח שער המוגרבים, זה נמצא בתוך סעיף תקציבי 04, משרד ראש הממשלה. את הסיבה לכך, אני לא יודע.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 658 – אושרה

פנייה מספר 518 – בתי המשפט לעניינים מקומיים


הרפרנט לא נמצא.

פניות מספר 580 ו-581
אורי גבע
אנחנו מבצעים העברה של תקן אחד של סגן חשב ממשרד הפנים למשרד האוצר לחשב הכללי בהתאם לריכוז כל סגני החשבים ביחידת החשב הכללי. עשינו את זה כבר לכמה משרדים בשבוע שעבר.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 580 ו-581 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 631 - חינוך


נחכה לשובו של היושב ראש הקבוע של הוועדה.

פניות מספר 654 עד 657
אורי גבע
הפנייה נועדה לתקצוב תשלומים לכוחות שלום ולאו"מ בהתאם למחויבויות שלנו כלפי הארגונים. בתוך הפנייה הזו נעשות שתי הסטות פנימיות לתקציב משרד ראש הממשלה. הראשונה בהן, תקצוב 10 מיליון שקלים בפרוייקט מסע. בהתאם למספר המבקרים שמשתתפים בפרוייקט, גם בשנה קודמת וגם בשנה הזו.
אורי אריאל
מה זה אלמוג?
אורי גבע
אלמוג זה המבנה של בית ראש הממשלה. בגדול הפרוייקט הזה כרגע בסוג של עצירה אבל את ההתחייבויות הקודמות עלינו לשלם ולכן אנחנו מתקצבים שם את הסכום הזה.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 654 עד 657 – אושרו

פניות מספר 703 עד 730
עופר אוברלנדר
הפניות נועדו להעביר סכום של מיליארד ו-200 מיליון שקלים לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 703 עד 730 - אושרו

פניות 731 ו-732 - תחבורה
מיכה פרלמן
פנייה שנועדה להתאים את מסגרת התקציב לביצוע בפועל בתקציב התמיכות של התחבורה.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 731 ו-732 – אושרו
אורי אריאל
אני מפנה את תשומת לב היושב ראש שבפנייה מספר 733 יש את חברת המתנ"סים.
היו"ר ציון פיניאן
כן, אני יודע. זה יאושר אבל כאשר ישוב היושב ראש הקבוע.

פניות 738 עד 741 - תחבורה
מיכה פרלמן
הפנייה נועדה להתאים את מסגרת התקציב לביצוע בפועל, גם במע"צ וגם בפיתוח של הרכבת.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 738 עד 741 - אושרו
אורי אריאל
פנייה מספר 742 נוגעת למפוני גוש קטיף.
היו"ר ציון פיניאן
זה קשור בחינוך. נדון בפנייה כאשר יחזור היושב ראש הקבוע.
יצחק וקנין
זה לא יעבור היום. יש דברים יותר חשובים שהם תוקעים אותם.
היו"ר ציון פיניאן
יש לי גם את המתנ"סים שם.
יצחק וקנין
אני אתך בלב ובנפש בעניין, אבל מה זה שייך?
אורי אריאל
שייך מאוד.
היו"ר ציון פיניאן
פניות מספר 745 ו-746 – אסבסטים


הרפרנט איננו.

היו"ר משה גפני שב לנהל את הישיבה
היו"ר משה גפני
פניות מספר 747 ו-748 – מדע, תרבות וספורט
ראובן קוגן
5 מיליון שקלים לפרוייקטים ועוד מיליון שקלים לתיאטרון הבימה, שיפוי בגין שהייה מחוץ לבניין התיאטרון.
אורי אריאל
משפצים אותו. הם שוכרים מקום והם מבקשים סיוע.
ראובן קוגן
זה קצת יותר מסובך מזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 747 ו-748 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 749 – קליטה
אופיר להב
מדובר בתקנת השתתפות של 120 אלף שקלים. יש עוד עודפים מ-2008 שמגיעים עכשיו. אנחנו משתתפים עם משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 749 – אושרה פה אחד


אני חוזר לרגע לנושא של הביטחון. דיברו אתי ממשרד האוצר. אנחנו מעכבים את החצי מיליון שקלים. על ה-3 מיליארד שקלים, על הרביזיה, אני מבקש לעשות הצבעה כדי להוריד אותה. היו כמה בקשות של רביזיה אבל לא כולם נמצאים.
אורי אריאל
אם הם כל כך מבקשים, אם הם כל כך רוצים, אבל אין כאן אף אחד מהביטחון.
היו"ר משה גפני
אני הרי אמרתי שאני לא מביא את זה.
ציון פיניאן
כאשר הייתה רביזיה, הייתה נציגות.
היו"ר משה גפני
נכון. שמישהו יתקשר אל חבר הכנסת אורון כדי לשאול אותו.


חבר הכנסת אורון מסכים. הוא הוריד את הרביזיה. חבר הכנסת אריאל, אתה הורדת את הרביזיה.
אורי אריאל
אני חוזר על הודעתי. אני הורדתי את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
את החצי מיליארד אתה משאיר. גם אני משאיר.
אורי אריאל
את ה-3 מיליארד, אני הורדתי את הרביזיה ואני מודיע בשמו של חבר הכנסת אלקין שביקש להודיע שהוא מוריד את הרביזיה שלו על ה-3 מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
אז מה נשאר? נשאר רק אורי אורבך. חבר הכנסת אורון אמר לי עכשיו בטלפון שהוא מסכים.


אנחנו מצביעים על הרביזיה לגבי ה-3 מיליארד.
קריאה
זה מתחיל במספר 163.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

בעד – 3

הרביזיה ירדה

נשארת הרביזיה על חצי מיליארד שקלים לביטחון, רביזיה של חבר הכנסת אורי אריאל ושלי.


אנחנו עוברים לבקשות של החינוך.
יצחק וקנין
אין רפרנט חינוך.
היו"ר משה גפני
כמה פניות יש של החינוך?
טמיר כהן
יש רק השכלה גבוהה.
יצחק וקנין
יש כחמש פניות.
היו"ר משה גפני
עמוד 161, פנייה מספר 641.
דב בארי
רפרנט רווחה וביטוח לאומי. אני הייתי בדיון אחר בוועדת העבודה והרווחה. הפנייה היא פניית סגירת שנה בתקציב המוסד לביטוח לאומי. השינויים הם בסכום אפס, פשוט לאזן בין תקנות שהיו בתת תקצוב לבין תקנות שהיו בעודף תקצוב, כדי לאזן בין הדרישה של ביטוח לאומי לתקצוב בפועל.
היו"ר משה גפני
הכל הולך לרזרבה.
דב בארי
לא. חלק חוזר.
היו"ר משה גפני
לא, הולך לרזרבה.
דב בארי
לא. מהרזרבה יצא – דרך אגב, זה הסכום, בדיוק שווה הסכום ששווה למה שעבר למשרד התעשייה אבל זה תקציב עודף וזה לא קשור. כאן יש שינויים. מעבר לכך יש כאן שינויים פנימיים בתוך תקציב המוסד לביטוח לאומי.
היו"ר משה גפני
אבל בתקציב המוסד לביטוח לאומי יש רק הפחתות.
דב בארי
לא. יש תוספות.
היו"ר משה גפני
איפה? תראה לי איפה. אנחנו מדברים על פנייה מספר 641?
דב בארי
השינויים הם שינויים פנימיים שנעשים בתוך ביטוח לאומי.
היו"ר משה גפני
אבל רק הפחתות.
דב בארי
אני אסביר. כל מה שמתוקצב בסעיף 27 בתקציב המוסד לביטוח לאומי, הוא משולם מתוקף חוק. זאת אומרת, כל חודש יש ביצוע בתקציב המוסד לביטוח לאומי, בא חשב המוסד לביטוח לאומי, פונה אל החשב הכללי במשרד האוצר ואומר שבחודש הזה והזה ביצענו תשלומים כאלה וכאלו, תעבירו לנו את הכסף. יכולה הוועדה לבדוק, אם היא מעונינת בכך, מול אנשי המוסד לביטוח לאומי ויכולים לבדוק האם חסר להם תקציב שם השנה כן או לא, והתשובה היא לא. כל שקל שהם דרשו ממשרד האוצר בתוקף חוק, בא משרד האוצר ותקצב. על כן בסוף שנה נעשה איזשהו איזון תקציבי כדי לראות היכן שיש עודף והיכן שיש חוסר ועל סמך זאת עשו את השינוי הפנימי הזה בתקציב.


מאוד חשוב לי להדגיש כל פעם שיש העברה בתוך ביטוח לאומי, שאין כאן פגיעה בקצבאות.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל יש רק הפחתה מהביטוח הלאומי.
דב בארי
אין כאן הפחתה בתשלומים לזכאים, אין כאן הפחתה בדרישה של ביטוח לאומי, אין כאן פגיעה בתקציבי המוסד לביטוח לאומי. כל שקל שהם ביקשו, מאוזן וזה פשוט עודף תקציב.
אורי אריאל
מה שנשאר עובר לרזרבה הכללית.
דב בארי
זה פשוט כסף שהוא עודף תקציבי. פשוט תקציב לא נכון. אני תקצבתי לא נכון בהתחלת השנה ולכן אני צריך לבצע את השינויים האלה בסוף השנה.
היו"ר משה גפני
כן, אבל זאת רק הפחתה. בסדר.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 641 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 681
קריאה
מדובר בפנייה שנועדה לבצע שינויים מאוזנים בתקציב ההשכלה הגבוהה. השינוי המרכזי שמדובר עליו הוא הגדלת תקציב מינהל מל"ג-ות"ת על פי סיכום עם יושב ראש ות"ת הנכנס עמנואל טרכטנברג ודחיית פרוייקטים של פיתוח פיזי שהיו אמורים להתבצע השנה אבל בגלל עיכובים לא יכולים להתבצע. הפרוייקטים האלו נדחים לשנה הבאה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פנייה מספר 681 – אושרה

אנחנו עוברים להודעות.

בקשה מספר 14/103
טובי חקימיאן
זו הפנייה תקציבית שנועדה להשלים את התקציב של המקדמות למפלגות, לבחירות, ושל התקציב לבחירות לכנסת ה-18 שהתקיימו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 14/103 – אושרה פה אחד

בקשה מספר 39/108 – משרד התקשורת
אליאן רבינוביץ
500 אלף שקלים. בסוף שנת2008 פרסמנו מכרזים בגינם נרשמה התחייבות. במהלך 2009 נבחרו זוכים ועכשיו אנחנו צריכים את הכסף לממש את ההתקשרויות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 39/108 – אושרה פה אחד

בקשה מספר 83/144
אורי אריאל
זה סכום שולי. אפשר לדלג עליו.
קריאה
אין רפרנט.
היו"ר משה גפני
יש רפרנטים לבקשות?
יאיר פינס
יש הודעה על העברה של 272 מיליון שקלים. סעיף 04.
ציון פיניאן
עמוד 9 בהודעות.
היו"ר משה גפני
04/202. מה זה?
יאיר פינס
זה 272 מיליון שקלים מתקציב מינהלת סל"ע, מתקציב 2008 שמעבירים אותו לשנת 2009 כדי שנוכל לעשות בו שימוש ב-2010.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 04/202 – אושרה פה אחד

יש עוד בקשות?
אופיר להב
יש עוד בקשה אחת שהיא פותרת את כל הפלונטר שהיה ולא דנו בה. פנייה מספר 634.
היו"ר משה גפני
זאת העברה רגילה או שזאת הודעה?
אופיר להב
העברה.
היו"ר משה גפני
יש עליה רביזיה.
אופיר להב
לא, זה משהו אחר שלא דנתם בו. זה הגיע בפקס. אמרו לי שהם שלחו את זה בפקס.
היו"ר משה גפני
על ההודעות יש רפרנטים? משרד התקשורת, יש לך עוד משהו?
אליאן רבינוביץ
לא.
אופיר להב
הבקשה הזאת היא הרשימה הצבעונית שהשרה הביאה בפעם שעברה. אלה העברות פנימיות שעד היום לא נתנו לנו להעביר. זה הקטע שבו הם תופסים לנו את היד .
אורי אריאל
חייבים לאשר את זה.
אופיר להב
בקשה מספר 502 שהוגשה עליה רביזיה, זה הקטע בו הם אומרים שהם לוקחים את ה-80 מיליון שקלים. אם זה לא עובר, היום כל הדיון שהיה אמור להיות, לפי מה שהבנתי, על הרביזיה, יהיה עקר. זה הקטע שאני צריך. יש כאן את כל ההעברות.
אורי אריאל
חייבים להעביר את זה.
היו"ר משה גפני
אני יכול לסמוך על כך שזה הכסף עליו דובר להעביר לפעולות האלה ששרת הקליטה ביקשה.
אופיר להב
כן.
היו"ר משה גפני
יש כאן שתי פניות.


פניות מספר 634 ו-635 – משרד הקליטה
קריאה
הוא לא בטוח שזה זה.
היו"ר משה גפני
תסתכל עוד פעם.
אופיר להב
אני מסתכל בטוטל על מה שהם לקחו ואני רואה שהסכום שלקחו הוא זה שאני מכיר. נראה לי שזה בסדר. הסתכלתי על הסכום הסופי וזה מה שאני מכיר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 634 ו-635 – אושרו פה אחד

אני מגיש רביזיה. אם אין בעיה, אני אסיר אותה.
אופיר להב
הם אמרו לי שהם שלחו את זה כבר בשבוע שעבר. הגעתי היום ולא ראיתי את זה.
היו"ר משה גפני
אתה הרפרנט של קליטה?
אופיר להב
לא. אני עובד משרד הקליטה.
היו"ר משה גפני
אתה עובד משרד הקליטה?
אופיר להב
אני כבר הצגתי כאן עשרים וכמה הודעות.
היו"ר משה גפני
אם כן, אין רביזיה שלי. הפניות אושרו.


יש עוד מישהו שמחכה? אין.
אורי אריאל
משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אבל אין רפרנטים.
יצחק וקנין
גם אם היה, לא היה עובר.
היו"ר משה גפני
חלק כן היה עובר.
יצחק וקנין
אתה אומר לו כן, אבל אני אומר לך לא. לא היה עובר.
היו"ר משה גפני
החלק כן וחלק לא. אני יודע.
רבותיי, תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:30

קוד המקור של הנתונים