ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/12/2009

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3) טיפול באומנויות, התשס"ט-2008

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
11
15/12/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 161
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
‏יום שלישי, כ"ח בכסלו התש"ע (‏15 בדצמבר, 2009), שעה 09:00
סדר היום
1.
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התש"ע-2009 (פ/2905), של חברי הכנסת אריה אלדד, חיים אמסלם, אחמד טיבי, אברהם מיכאלי, יצחק וקנין, נסים זאב, דוד אזולאי ואלכס מילר
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אריה אלדד

חיים אמסלם

סעיד נפאע
מוזמנים
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן

חה"כ אחמד טיבי

חה"כ איתן כבל

חה"כ שלמה (נגוסה) מולה

חה"כ אלכס מילר

חה"כ חמד עמאר

חה"כ ציון פיניאן

חה"כ מירי רגב

יאיר עמיקם
-
סמנכ"ל משרד הבריאות

ד"ר אמיר שנון
-
מנהל האגף לרישוי מקצועות, משרד הבריאות

עו"ד מירה היבנר-הראל
-
היועצת המשפטית, משרד הבריאות

ריקי שמיר
-
יועצת סגן השר, מקשרת כנסת-ממשלה, משרד הבריאות

עו"ד טלי שטיין
-
משרד המשפטים

עו"ד רביב מייזל
-
ראש תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית בישראל
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן


שמרית גיטלין שקד


אור רוזמן (מתמחה)
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון)

(הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים),

התש"ע-2009 (פ/2905)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא שעל סדר היום הוא הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התש"ע-2009, של חברי הכנסת אריה אלדד, חיים אמסלם, אחמד טיבי, אברהם מיכאלי, יצחק וקנין, נסים זאב, דוד אזולאי ואלכס מילר.


הצעת החוק הזאת באה כהמשך לארבעה מקצועות נוספים שהוכנסו אל תחולת החוק ביולי 2008 – ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת ודיאטנים – ונכנסו לתוקף בינואר 2009.


היה צורך לעבור בחינות כדי לקבל רישיון עד 30 בינואר 2010. בשל סיבות אובייקטיביות שלא תלויות באנשים שהיו צריכים להיבחן, הם לא יכלו לגשת לבחינות. אם החוק שאנו דנים בו היום לא יאושר מאות אנשים יפוטרו. לאחר 30 בינואר 2010 לא יהיה להם יותר רישיון לעסוק במקצועות הללו והם יילכו הביתה.
למעשה עומדות על הפרק שלוש אפשרויות
האפשרות הראשונה, לאמץ את ההצעה של חבר הכנסת אחמד טיבי, שרוצה שיהיה פטור מבחינות לאחר 3 שנים במקום 5 שנים.


האפשרות השנייה, על-פי הצעת פשרה של חבר הכנסת אריה אלדד ושלי, שיהיה פטור לאחר 4 שנים ובחינה בעל-פה מן השנה הראשונה. לא צריך בחינה בעל-פה בין שנתיים לשלוש.


האפשרות השלישית, לנסות לפצל את סעיף 57 לחוק, שמאפשר להם פנאי של שנה נוספת לעבור את הבחינות, רק לאלה שעברו, ולקבור את השאר.


אלה שלוש האפשרויות אם אנחנו לא רוצים לגרום לפיטורים של מי שנכנסו לתחולת החוק ביולי 2008 ב-4 המקצועות הראשונים.


לפני שניגש להצבעות, לאחר שקראנו את הצעת החוק, אני פונה לחבר הכנסת אחמד טיבי ומבקש ממנו להצטרף לפשרה של "4 שנים". האמן לי, אל תספור, זה לא משנה.
אחמד טיבי
אני מעדיף שכל מה שיתקבל כאן יהיה בהסכמה.
רחל אדטו
אדוני היושב-ראש, תתקן את מה שאמרת לגבי 4 השנים. הצעת הפשרה החדשה שונה מהצעת הפשרה שחבר הכנסת אריה אלדד ואני השגנו עם משרד הבריאות, שדיברה על 4 שנים עם בחינה בעל-פה, כולל השנה האחרונה.
היו"ר חיים כץ
4 שנים זה פטור.
ג'ודי וסרמן
מי שהועסק למעלה מ-4 שנים פטור מבחינות.
רחל אדטו
כל אלה שסיימו לימודיהם ב-4 השנים האחרונות, כולל אלה שסיימו ב-2008, יש להם פטוֹר מבחינה בכתב.
היו"ר חיים כץ
יוכלו לבחור בין בחינה בכתב ובחינה בעל-פה.
רחל אדטו
הוכנס תיקון, בניגוד לפשרה שחבר הכנסת אריה אלדד ואני השגנו.
אריה אלדד
לא פטוֹר מבחינה, אלא הם יוכלו לבחור בין בחינה בכתב ובחינה בעל-פה.
רחל אדטו
בפשרה שלנו לא נכללת השנה האחרונה. אתה אומר שבהצעה שלכם עכשיו נכללת גם השנה האחרונה.
היו"ר חיים כץ
נכון.
רחל אדטו
בישיבה האחרונה הבאנו לכאן את ההצעה של חבר הכנסת אריה אלדד ושלי ושל משרד הבריאות, שקבעה שכל מי שעסקו במקצוע עד 4 שנים יהיו רשאים לבחור בין בחינה בכתב ובין בחינה בעל-פה. אלה שסיימו לימודיהם בשנה האחרונה יהיו חייבים בחינה בכתב.
ג'ודי וסרמן
זה לא עניין של לימודים, אלא מי שעסק במקצוע במשך שנה בלבד.
רחל אדטו
עכשיו משפרים את ההצעה. חל שיפור אחד, לפיו כל מי שעסקו 4 שנים, כולל אלה שעסקו רק שנה אחת, יהיו פטורים מן הבחינה.
ג'ודי וסרמן
לא פטורים ממבחן בכתב, אלא יוכלו לבחור בין מבחן בכתב ומבחן בעל-פה.
רחל אדטו
זה מגדיל את מספר הנהנים בעוד שנתון אחד.
שמרית גיטלין שקד
אלה רק אנשים שעסקו עד 30 ביולי 2008. הקו המכריע הוא מי שעסק במקצוע ערב תחילת החוק.
רחל אדטו
אלה מ-2009 עדיין לא סיימו את הלימודים.
אריה אלדד
בכל זאת אני רוצה להעיר משהו. ראוי לשמוע ממשרד הבריאות האם ההצעה של חבר הכנסת ד"ר טיבי מקובלת עליו. גם אם יהיה גיוס מצביעים היום וגם אם יהיה גיוס מצביעים במליאה וההצעה של חבר הכנסת טיבי תתקבל, הממשלה עשויה לדרוש למשוך את הצעת החוק בין הקריאה השנייה והשלישית ואז נחזור לאחור.
היו"ר חיים כץ
היא לא יכולה למשוך את הצעת החוק. זה הצעת חוק פרטית.
שמרית גיטלין שקד
אבל היא יכולה להתנגד.
היו"ר חיים כץ
הוועדה יכולה למשוך את הצעת החוק. אמרתי ביותר מרמז שפה אנשים יצטרכו ללכת הביתה ואף אחד לא ינצח.
אריה אלדד
רציתי להרחיב את הרמז שלך.
היו"ר חיים כץ
בוודאות אנשים יילכו הביתה ואף אחד לא ינצח. זה היה יותר מרמז.
אחמד טיבי
אני מציע שלא אתה תאיים ולא אני אאיים. העיקרון מאחורי הבחינה הרטרואקטיבית 5 שנים אחורה מוסיף נטל על אנשים שעובדים במערכת.
היו"ר חיים כץ
אין יותר 5 שנים.
אחמד טיבי
אני מדבר על מה שקיים עכשיו, שאנחנו רוצים לתקן.
אריה אלדד
חבר הכנסת ד"ר טיבי, אני מזכיר לך שזה הצעת חוק שלך.
אחמד טיבי
זה הצעת חוק שלי שהכניסו בה סעיף שאיננו שלי, כי אני באופוזיציה ולא בקואליציה. ד"ר שנון היה קובר את הצעת החוק אם הסעיף הזה לא היה נכלל, כך הוא אמר. נפלת היום מן השמיים?
אריה אלדד
הייתי יושב-ראש הוועדה ותמכתי בהצעת החוק בהתלהבות. מה קואליציה ואופוזיציה כאן?
אחמד טיבי
מבחינת הכוח הפרלמנטרי, אני לא יכול להעביר את כל מה שאני רוצה. אני גאה שהעברתי את הצעת החוק הזאת ביחד עם אחרים, ואתה אחד מהם, אבל לא כל מה שמופיע בהצעת החוק הוא שלי, ואתה יודע את זה. יש דברים שאני לא תומך בהם. את זה למשל אני לא אוהב. אני מודה שלאחר מעשה נחשפתי לסבלם של בוגרי המקצוע בארץ שאמורים באופן רטרואקטיבי לעבור בחינה למרות שהם עובדים כבר 5, 4 או 3 שנים במקצוע לשביעות רצונם של המעסיקים, המוסדות הציבוריים. לכן, אדוני היושב-ראש, בואו נגלה הבנה. לפני שנגיע לעמק השווה, אם בכלל, על המספר 4 או 2 או 0 או יהיה מה שיהיה, האם אתה מוכן שהספירה לאחור תתחיל מיום הבחינה ולא מיום כניסת החוק לתוקף? כי מושכים כל הזמן את הבחינה.
היו"ר חיים כץ
עכשיו מונחות כאן תקנות.
אמיר שנון
ניתן לדחות בשנתיים ולהוסיף עוד שני מחזורים.
ג'ודי וסרמן
לגבי 4 מקצועות החוק נכנס כבר לתוקף. עליהם מדובר.
אחמד טיבי
אבל עדיין אין בחינה.
ג'ודי וסרמן
אבל החוק כבר בתוקף.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוסקים בסעיף 57 ודוחים עכשיו בשנה.
אמיר שנון
חבר הכנסת טיבי אמר אותו דבר במילים אחרות. אגב, לא מדובר רק על בוגרי לימודים בארץ אלא גם על בוגרי לימודים בחוץ-לארץ.
אחמד טיבי
נכון. אז אולי תתן את דעתך והוועדה תתן דעתה לסעיף ההגמשה הזה.
היו"ר חיים כץ
בואו נקרא לילד בשמו. אנחנו מגיעים לאותה תוצאה. אתה חוזר ל-3 שנים?
אחמד טיבי
אני הצעתי שנתיים.
היו"ר חיים כץ
אני יכול להיות יותר נחמד ולהגיד אפס. למה שיעברו בחינה בכלל? שלא יעברו בחינה. שכל אחד יעסוק במקצוע.
אחמד טיבי
חברת הכנסת אדטו הציעה אפס. אני הצעתי שנתיים.
היו"ר חיים כץ
היא לא הציעה אפס. אני הצעתי אפס. אם רוצים להיות נחמדים אז מה משנים החולים? בואו נלך עם הרופאים. נעזוב את החולים. לצורך העניין החולים לא חשובים כאן בכלל.
רחל אדטו
זה באמת לא קשור לחולים. זה חופש העיסוק.
אחמד טיבי
אתה חושב שאנחנו עושים את זה בגלל נחמדוּת?
היו"ר חיים כץ
כן.
אחמד טיבי
אדוני היושב-ראש, אני לא יודע אם נפגשת עם הבוגרים ונחשפת לסיפור שלהם. אלה אנשים שעובדים עכשיו במוסדות. יש אנשים שעובדים כבר 5 שנים או 4 שנים, וחלקם מצטיינים שקיבלו פרסים.
איתן כבל
הרי זה העניין, אדוני היושב-ראש. הגעתי לדיון בנושא הזה כי גם אני קיבלתי פניות רבות מאנשים. זה לא רק מהיום והלאה, אלא כולל את מי שנמצאים כבר בתוך המערכת ועובדים. הם אומרים: אנחנו נמצאים כבר בתוך המערכת ומבקשים מאתנו, אחרי שאנחנו נמצאים כבר בפנים ועובדים, לעבור עוד בחינות.
אריה אלדד
דנים בסוגייה הזאת כבר שנתיים.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת כבל, איחרת לישיבה. בתחילת הישיבה אמרתי שחלק מן החוק נחקק לפני שנה ואנשים לא ניגשו לבחינות, שלא באשמתם, כי לא היו נהלים ולא היו בחינות. ב-30 בינואר מאות אנשים יפוטרו כי לא יהיה להם רישיון והם יאבדו את עבודתם. כאשר אתם סופרים ומשחקים קחו בחשבון שמאות אנשים יילכו הביתה. זה החשבון האמיתי.
אמיר שנון
אני רוצה להזכיר שהם מקבלים תעודות זמניות. אנחנו עוסקים כל הזמן בהנפקת תעודות זמניות. זה לא שיש בחינה וזהו. בינתיים הם מקבלים תעודות זמניות לשנה וחצי, ואנחנו רוצים להאריך את זה לשנה נוספת, ובתקופה הזאת הם צריכים לגשת לבחינה. הם ממשיכים לעבוד, ממשיכים להיות מועסקים.
רחל אדטו
סלע המחלוקת הוא בסך הכול שנה אחת.
אחמד טיבי
בדיוק. תראה על מה אנחנו מדברים, אדוני.
אריה אלדד
אנחנו מדברים על 5 שנים, כלשון החוק שלך. כל אימת שמשרד הבריאות מוכן להתגמש או שחלק מן המציעים מוכנים להתגמש אז ההתגמשות הזאת היא נקודת הפתיחה להמשך משא ומתן. אין יותר. מדברים על 5 שנים, וזהו. זה לשון החוק. בחוק של חבר הכנסת טיבי כתוב: "5 שנים".
היו"ר חיים כץ
אני אומר לך: תהיה חכם. אל תהיה צודק.
איתן כבל
אדוני היושב-ראש, החסרתי שנתיים, אבל למה חבר הכנסת אריה אלדד כל-כך לוחמני? לא החזירו כאן כלום.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אריה אלדד דואג כאן לחולים.
אריה אלדד
יש כאן התנגשות אמיתית בין הגנה על חולים, כדי שמטפלים לא מוסמכים לא יטפלו בהם.
איתן כבל
זה הכי חשוב.
אריה אלדד
לא, זה לא הכי חשוב. הכי חשוב זה 200 המכתבים שאתה קיבלת ושהוא קיבל ושהוא קיבל. למה הם התעוררו?
איתן כבל
בואו לא נתחרה על מספר המכתבים שקיבלנו. חבר הכנסת אריה אלדד, אני שואל אותך שאלה רצינית. אתה אדם רציני ואני מתייחס אליך ברצינות. תמיד בנושאים מקצועיים שם את כל העמדות הפוליטיות בצד ומתייחס אליך בשיא הרצינות. תתייחס אליי ברצינות. אתה רוצה לענות לי בפופוליזם – אני יודע לענות לא פחות טוב ממך. תודה רבה.
אריה אלדד
אני מסביר לך את הסוגייה. במשך 5 שנים משרד הבריאות, על-פי הוראת בג"ץ, לא יכול היה להנפיק תעודות שמעידות על כך שבעל המקצוע אכן ראוי. יש חשש אמיתי שב-5 השנים האלה נכנסו רבים מאוד שלא למדו כהלכה, שלא הוכשרו כהלכה, שאין לנו שום מנגנון סינון לגביהם.
אחמד טיבי
למרות שהם עובדים 5 שנים במערכת?
אריה אלדד
למרות שהם עובדים, חלקם באופן פרטי וחלקם במוסדות, חלקם עם פיקוח וחלקם בלי פיקוח. אמרנו: מכיוון שב-5 השנים האלה איננו יודעים דבר על העוסקים במקצוע, אנחנו רוצים שתוטל עליהם בחינה כדי לדעת אם הם יודעים או לא יודעים אותו. הגיע גל של מכתבי מחאה. אז אמרתם: אתם יודעים מה, לא תהיה בחינה. כלומר, יתכן שיש 10 או 100 או 1,000 בעלי מקצועות שונים שאינם ראויים ואנחנו נותנים להם אישור לטפל בחולים בלי לבדוק את כישוריהם. נותנים להם פטור מאיזו בדיקה. זה המשמעות של החוק. הרי אין כאן עניין של צד א' או צד ב'. השאלה האם רוצים להגן על בעלי המקצוע, שעובדים כבר 5 שנים, או להגן על אוכלוסיית חולים שנתונים לטיפול של אותם בעלי מקצוע.
היו"ר חיים כץ
העניין ברור. חבר הכנסת אחמד טיבי, האם אתה רוצה שאעלה את ההסתייגות שלך להצבעה, או שנסגור את זה על "4 שנים"?
אחמד טיבי
אני מבקש ממך הגמשה. אני מבקש לקבוע "3 שנים". אני הצעתי שנתיים.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע לעשות "3 שנים". אתה רוצה "4 שנים"?
אחמד טיבי
מה זה "לא יודע"? כל הוויכוח הוא על שנה, וכולם יהיו מרוצים.
היו"ר חיים כץ
נעלה להצבעה את ההצעה של חבר הכנסת אחמד טיבי שמבקש לקבוע – כמה שנים?
אחמד טיבי
ביקשתי שנתיים, אבל אני מוכן שזה יהיה 3 שנים.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אחמד טיבי אומר שהוא מתקן את הצעתו ל-"3 שנים".
אחמד טיבי
את מבינה על מה מדובר כאן? את רוצה להצביע נגד כל בוגרי לימודי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק?
אריה אלדד
אתה רוצה להצביע נגד כל החולים שמטופלים על-ידם? מה הפופוליזם הזה?
היו"ר חיים כץ
נעלה להצבעה את ההצעה של חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
אל תנהל את זה כך. הרי לקואליציה יש רוב. אני רוצה לשמוע את דעתו של סגן שר הבריאות.
היו"ר חיים כץ
אני מעלה להצבעה את ההצעה של חבר הכנסת אחמד טיבי, שהציע "3 שנים".
רחל אדטו
יש הצעה ל-"3 שנים". ומה הלאה?
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע. אם ההצעה תעבור נראה מה הלאה.
אחמד טיבי
למה אתה מנהל את זה כך? תגיד מה הפרוצדורה. אם זה לא מתקבל, מה יקרה?
היו"ר חיים כץ
אמרתי לך כבר בהתחלה, אם ההצעה לא תתקבל - - -
אחמד טיבי
אני אומר לך, תגלה גמישות.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אחמד טיבי, תשמור על הסדר. אנחנו באמצע ההצבעה.
אחמד טיבי
אני שואל אותך על הפרוצדורה. אם זה לא מתקבל, מה יקרה? אתה לא יודע לנהל ישיבה?
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע. אני אלמד ...
אחמד טיבי
פיצצת ישיבה בשבוע שעבר כי היה לי רוב. אתה מטיל על הבוגרים שעבדו 5 שנים במוסדות ציבור לעבור בחינה רטרואקטיבית. תגלה הבנה. רבים מחברי הכנסת תומכים בהצעה שלי, וגם אתה, אבל אתה מוּנָע משיקולים קואליציוניים.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
סליחה שאיחרתי לדיון הזה. עם כל הכבוד לדעתי, אני יודע את עמדת המשרד שלי, אבל כשרופא למשל עובר התמחות ועובד כבר בפועל – צריך לכבד גם את זה. לכן אני בהחלט מוכן - - -
אריה אלדד
לא מדובר על רופאים.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אני יודע. כפי שזה קיים אצל רופאים זה קיים גם במקצועות הללו. מי שעבד כבר כמה שנים, צריך לכבד את זה ולראות בזה התנסות מעשית. לכן אני בהחלט מוכן להגיע פשרה בנושא הזה.
אריה אלדד
יש פשרה.
אחמד טיבי
לא, אתם עומדים על כך שיהיה "4 שנים". זה לא פשרה.
אריה אלדד
בניגוד לכתוב בחוק, שרק מעבר ל-5 שנים יהיו פטורים מבחינה, הפשרה היא שכבר לאחר 4 שנים יהיו פטורים מבחינה, וב-4 השנים האלה במקום בחינה בכתב יוכלו לעבור בחינה מעשית.
אחמד טיבי
אני במקום "שנתיים" באתי לקראתם והצעתי "3 שנים". כל ההבדל הוא של שנה, אדוני סגן השר.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אולי אפשר לקבוע "3 שנים וחצי".
אחמד טיבי
אדוני היושב-ראש, כל ההבדל הוא של שנה. זה לא עניין של כבוד. אני מעביר לך את כל הפרסטיז'ה.
היו"ר חיים כץ
שנה היא גם לכאן וגם לכאן. מה ההסתייגות שלך?
אחמד טיבי
תגיעו לסיכום ביניכם.
היו"ר חיים כץ
מה שאסכם עם סגן השר מקובל עליך?
אחמד טיבי
כן.


(הישיבה נפסקה לכמה דקות ונתחדשה)
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לחדש את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מאחר והיתה כאן התחייבות של המסתייגים לקבל כל החלטה שתסוכם בין סגן שר הבריאות ליצמן וביני, נקרא את ההחלטה ונצביע עליה, ועל כל הצעת החוק בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. תהיה התחייבות של משרד הבריאות לגבי הבחינה, שהם יכניסו בתקנות את הבחינות בעל-פה לפי שמעוניין בכך.
ג'ודי וסרמן
ההצעה היא שמי שעסק במקצוע למעלה משלוש שנים וחצי, פטור מבחינה. מדובר כאן ב-4 המקצועות שנכללו בחוק הקודם, ב-4 המקצועות הראשונים + קרימינולוגיה קלינית.
שמרית גיטלין שקד
מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת ודיאטנים. ובנוסף קרימינולוגיה קלינית, שאת זה מוצע להסדיר בחוק החדש.
ג'ודי וסרמן
מי שעסק פחות משלוש שנים וחצי, ייבחן בבחינה מעשית או בבחינה בעל-פה, וזה יוסדר בתקנות על-פי הצהרה של משרד הבריאות.
שמרית גיטלין שקד
לגבי שאר המקצועות – ההסדר יישאר כפי שהוא.
אחמד טיבי
אני מקבל את הסיכום.
היו"ר חיים כץ
נעבור להצבעה על הצעת החוק, כולל התיקון שהיועצת המשפטית קראה עכשיו, על סעיפים 1 עד 19. מי בעד הצעת החוק? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התש"ע-2009, סעיפים 1-19, עם התיקונים שהוכנסו בה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התש"ע-2009, נתקבלה ותועבר לקריאה שנייה ושלישית במליאה.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:30
PAGE
11

קוד המקור של הנתונים