ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2009

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים (המועד והדרך להגשת רשימת עובדים),התש"ע-2009; תקנות מוסדות חינוך תרבותיים יוחודיים (כללים למתן רשיון), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
26
ועדת החינוך, התרבות והספורט

21.12.09


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 118

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ד' בטבת התש"ע (21 בדצמבר 2009), שעה: 09:15
סדר היום
א. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (המועד והדרך להגשת רשימת עובדים), התש"ע-2009

ב. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (כללים למתן רישיון), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

משה גפני

מנחם אליעזר מוזס

מאיר פרוש
מוזמנים
עו"ד מיכל חורין, ייעוץ משפטי, משרד החינוך

יהודה פינסקי, מנהל אגף לחינוך מוכר שאינו רשמי, משרד החינוך

שוש איפרגן, סגנית מנהלת האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי, משרד החינוך

עו"ד יעקב פרידברג, משרד המשפטים

שלמה ברילנט, איגוד מנהלי הישיבות
יועצת משפטית
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
דרורה רשף

א. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים

(המועד והדרך להגשת רשימת עובדים), התש"ע-2009
היו"ר זבולון אורלב
טוב, רבותיי. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה שתדון היום בתקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (המועד והדרך להגשת רשימת עובדים), ו-(כללים למתן רישיון). קיבלנו בקשה חתומה על ידי השר, גדעון סער, מיום ט"ו בכסלו, תש"ע, 2 בדצמבר, וכמו שאמרתי לסגן השר, הרב מאיר פרוש – אני מקדם אותו בברכה – השר ביקש דיון בשתי התקנות שציינתי ואישורן, אבל צורפו עוד שתי תקנות נוספות. כדי שלא תהיינה אי הבנות – אנחנו דנים רק באלה, היום.
קריאה
התייעצות, כתוב.
היו"ר זבולון אורלב
התייעצות. כן, התייעצות.
מירב ישראלי
יש אחת התייעצות, אחד אישור.
היו"ר זבולון אורלב
כן, אחת התייעצות, אחד אישור. אני רוצה לראות שאם אני אתן עצה שלילית, שתאשרו. אני מחכה ליום הזה.


טוב. מי רוצה להציג את התקנות? הרב פרוש?
מאיר פרוש
אני חושב שהתקנות האלה הן השלמה למה שעשינו במהלך הפגרה, אם זכור לאדוני. אז השר ביקש - - -
היו"ר זבולון אורלב
אני זוכר היטב מה אני עושה למען החינוך החרדי, הבעיה שהחינוך החרדי לא זוכר את זה - - -
מאיר פרוש
זה הרגע להתחשבנות, או מה?
היו"ר זבולון אורלב
זאת הבעיה שלי.
מאיר פרוש
אני מואשם ככלל, בכל מה שקורה במגזר החרדי?
יהודית גידלי
ובפרט.
היו"ר זבולון אורלב
כן. - - - תספוג.
מאיר פרוש
לא, כמו שאתה לא תרצה להיות מואשם בכל מה שקורה בציבור הדתי-לאומי.
שלמה ברילנט
אני חושב שהחינוך החרדי הודה לך אחרי זה בריש גלגל. ואתה יודע את זה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה, בסדר גמור.
מאיר פרוש
לפרוטוקול, אני אומר: חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים חוקק בכנסת לפני כשנה וארבעה או חמישה חודשים, ולצורך הדבר הזה היה צריך להתקין תקנות, שאת התקנות האלה הביאו לכאן באיחור, והן לכאורה באו באיחור לפה, מכיוון שהמשרד – לאחר שהחוק חוקק, לא הגיע הזמן, או לא הבשיל הזמן במשרד החינוך כדי להביא תקנות לכאן, בגלל סיבות כאלו ואחרות. סיבה מוצדקת אחת יכולה גם להיות שבמהלך החורף היו בחירות, וכשאין הנהגה, או הנהגה ברורה, מי יעמוד בראש המשרד, אז הדבר הזה לא התקדם.

לקראת שלהי הקיץ הביאו בפניך את התקנות שבעצם יכלו להפעיל את מוסדות החינוך התרבותיים-ייחודיים. מה שאנחנו מבקשים היום לאשר - - -
היו"ר זבולון אורלב
לא היססתי הרבה, כפי שיושב ראש ועדת הכספים שהגיע, שאני מקדם אותו בברכה, מהסס בעניין שאני ממנו, ומיד קיימתי ישיבה, ומיד – אפשר להגיד: במהירות האפשרית.
מאיר פרוש
אני כבר התפלספתי אתו הבוקר.
היו"ר זבולון אורלב
ההערה היתה מכוונת אליו, לא אליך.
מאיר פרוש
כן, כן. אני כבר היום עניתי.
היו"ר זבולון אורלב
בעניין אחר לגמרי, אגב. עניין בינו לביני.
משה גפני
נו, אדרבא.
מאיר פרוש
אני לא יודע על מה הוא מדבר, אבל אני מתאר לעצמי שאתה יודע מה שאתה עושה.
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא יודע.


טוב, רבותיי. - - -
מאיר פרוש
על כל פנים, מה שמונח פה בפנינו, אני חושב שזה דבר שעושים אותו, ויעידו אנשי המקצוע במשרד שנדמה לי שבאף מקרה אחר, עדיין לא הגענו לרמת פירוט כזו, כן? – אם יצדיקו אנשי הלשכה המשפטית שלא הגיעו לרמת פירוט כזו, כמו שמבקשים במוסדות תרבותיים ייחודיים, אבל "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים", כנראה שזה נאמר גם על המקרה הזה.


אנחנו מבקשים פה אישור, היוועצות, לגבי מה יצטרך כל מנהל מוסד להביא, כהשלמה לבקשה הבסיסית שלו להכיר במוסד שלו. ולכן אני מציע שנעבור על מה שכתוב פה. רק אם אני המקצוע רוצים להוסיף – אולי מיכל רוצה להוסיף משפט?
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו נתחיל עם המועד והדרך להגשת רשימת עובדים. כפי שנאמר כאן: בתוקף סמכותי לפי סעיפים כך וכך וכך, הגשת רשימת עובדים.
מירב ישראלי
זה צריך להיות אישור, דרך אגב, לא התייעצות.
היו"ר זבולון אורלב
אישור. טוב.


"הגשת רשימת עובדים

1. בראשית כל שנת לימודים ולא יאוחר מראש חודש חשון, ישלח בעל הרישיון בדואר רשום אל המנהל הכללי או למי שהוא הסמיך לכך, שלושה עותקים של רשימת עובדי החינוך, הכוללת את תעודות הזהות שלהם, גילם ומספר שנות לימודיהם בישיבה, ושלושה עותקים של רשימת עובדי השירות המועסקים במוסד החינוך, הכוללת תעודות זהות" – הגיל לא מעניין?
מיכל חורין
פחות מעניין לגבי עובדי השירות. החוק מחייב אותנו לקבל גילאים – זה הפירוט שמוזכר בחוק.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל, לא צריכים את תעודות הזהות, אלא הכוונה היא למספר הזיהוי. לא מספר הזהות, אלא מספר הזיהוי.
מירב ישראלי
דרך אגב, שיהיה מסודר, זה צריך להיות: שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות. פשוט, שיהיה סדר.
היו"ר זבולון אורלב
" - - - רשימה של עובדי חינוך, הכוללת: שם פרטי, שם משפחה, מס' הזיהוי שלהם, גילם - - -" – אני הייתי כותב: שנת לידה – "ומספר שנות לימודיהם בישיבה". בישיבה, הכוונה – ישיבה קטנה, ישיבה גדולה?
מאיר פרוש
הכל. כל מה שעובר עליו.
היו"ר זבולון אורלב
מאיזה גיל? גם התלמוד תורה שהוא למד?
מירב ישראלי
לא, התרבותיים-ייחודיים זה ט' עד י"ב, בלבד.
מאיר פרוש
לא, זה גיל הלומד.
היו"ר זבולון אורלב
לא. העובד צריך את שנות הלימוד שלו בישיבה.
שלמה ברילנט
מכיתה ט' לכאורה. מכיתה ט'.
היו"ר זבולון אורלב
מכיתה ט'? מה זה רלוונטי?
שלמה ברילנט
אז מתחילים ללמוד ישיבה קטנה, מתחילים ללמוד רק גמרא כל היום.
היו"ר זבולון אורלב
אני מניח שמי שמתקבל לישיבה גדולה למד גם בישיבה קטנה, נכון? נכון? מי שלמד בישיבה גדולה – אני לא יודע איך זה מקובל אצל החסידים, אצל הליטאים זה ככה
.
מאיר פרוש
זבולון, לכאורה רלוונטי מגיל 18 ומעלה.
היו"ר זבולון אורלב
מאה אחוז. רשימת לימודיהם בישיבה מגיל 18 ומעלה. זה מה שרלוונטי. הישיבה התיכונית היא לא רלוונטית.
מירב ישראלי
לגבי שני סוגי העובדים – חסר התפקיד במוסד החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
"שלושה עותקים של רשימת עובדי השירות המועסקים במוסד החינוך - - -". שוב: יהיה שם פרטי, שם משפחה, מספר זיהוי ותפקידו במוסד. עובד החינוך לא צריך תפקיד?
מירב ישראלי
כן, כן.
מיכל חורין
זה אמור לגבי שניהם.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר? הרב פרוש, אנחנו כאן מדברים, מסכימים, ואם אתה לא מעיר – סימן שאתה מסכים. כן? הכל עושים פה בהסכמה.
מירב ישראלי
עכשיו, יש עניין נוסף, שיושב ראש הוועדה - - -
מאיר פרוש
מלבד תיקוני לשון, רק התעכבת על השאלה הזו מאיזה גיל רלוונטי.
היו"ר זבולון אורלב
נכון.
מירב ישראלי
רגע, מכניסים תיקון לגבי הישיבה?
היו"ר זבולון אורלב
כן, כן. הישיבה מגיל 18. זה רלוונטי. היתר לא רלוונטי.
מיכל חורין
אז פה זה חזרה לישיבה.
מירב ישראלי
אה. השאלה – בגלל שהחוק - - -
מיכל חורין
בחוק עצמו יש "ישיבה".
היו"ר זבולון אורלב
מה? המונח "ישיבה" מוגדר בחוק?
מיכל חורין
כן. בחוק כתוב "ישיבה". המינוח הוא "ישיבה", לא ישיבה מגיל מסוים.
מירב ישראלי
כן, אני לא יודעת אם בתקנות אנחנו רוצים - - -
מיכל חורין
למרות, שכבר השתמשנו בהגדרה לישיבה באחת התקנות הקודמות.
שלמה ברילנט
תקנות של מינוי מנהלי מחלקות חינוך.
היו"ר זבולון אורלב
זה רק יהיה לתפארת מדינת ישראל שאנחנו משתמשים במילה "ישיבה".
מירב ישראלי
לא, אבל מה שאני אומרת: אני לא יודעת אם פה, בתקנות, כדאי להכניס משהו שלא נמצא בחוק.
מיכל חורין
ששונה מהחוק. כן. המינוח בחוק הוא "ישיבה".
היו"ר זבולון אורלב
נו, אז בסדר. אז כתוב.
מירב ישראלי
אז אולי נשאיר את זה ככה.
יהודה פינסקי
אולי נשאיר.
היו"ר זבולון אורלב
כן. נשאיר את זה ככה.
מאיר פרוש
נשאיר את זה.
היו"ר זבולון אורלב
רגע, כלומר: לא מגיל 18?
מירב ישראלי
כל ישיבה שהוא למד בה.
היו"ר זבולון אורלב
לא רלוונטי. כי ישיבה – תביני. במושג "ישיבה" יש גם ישיבה בגיל תיכון, מגיל 14.
מיכל חורין
ישיבה קטנה.
היו"ר זבולון אורלב
הוא יכתוב שהוא למד ארבע שנים בישיבה, אז – הוא לא יידע, הוא למד בישיבה - - -
מירב ישראלי
לא, בפירוט. באמת.
מיכל חורין
לא, יהיה פירוט.
מירב ישראלי
לא, זה תכתבי. זה בוודאי.
היו"ר זבולון אורלב
אז תכתבי: לפי גילאים או משהו.
מירב ישראלי
שנות לימודיו בישיבה.
היו"ר זבולון אורלב
מה שהמשרד מעניין אותו, זה בעצם שנות הישיבה אחרי גיל 18. זו הישיבה הגבוהה. זה מה שמעניין.
מירב ישראלי
אוקי. יש נושא נוסף: יושב ראש הוועדה הוציא מכתב לראש הממשלה בשבתו כשר הבריאות. כפי שאתם יודעים, יש תקנות נוספות שחסרות לפי החוק הזה, שעדיין לא הותקנו, ואלה התקנות של הבדיקות הרפואיות. זה קיים בחוק פיקוח על בתי ספר. כל עובד שעובד במוסד חינוך, חייב בבדיקות רפואיות.
מיכל חורין
כן, לפי החוק.
מירב ישראלי
זה כל מוסד חינוך.
היו"ר זבולון אורלב
זה לפי החוק. אז מה הבעיה?
מירב ישראלי
התקנות של שר הבריאות בנושא – ואתה הוצאת מכתב בעקבות הישיבה הקודמת - - -
היו"ר זבולון אורלב
לראש הממשלה כשר הבריאות.
מירב ישראלי
טרם קיבלנו תקנות.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר. מה זה קשור לפה?
מירב ישראלי
זה קשור כי בחוק הפיקוח על בתי הספר, זאת הזיקה. זאת אומרת: ברשימה הזאת, שמוגשת למשרד החינוך, אחד הפרטים שמופיעים ברשימה זה האם העובד עבר את הבדיקות הרפואיות לפי התקנות.
היו"ר זבולון אורלב
אבל אין תקנות.
מירב ישראלי
אז אני אומרת: יש בעיה.
שלמה ברילנט
אבל אין תקנות גם בחינוך הכללי.
מירב ישראלי
יש תקנות. אולי זה לא עובד, אבל יש תקנות.
מיכל חורין
יש תקנות, אבל – זהו, שלא רצינו לקשור אחד בשני.
היו"ר זבולון אורלב
איך את יכולה לכתוב פה: "בתקנות", על פי תקנות שלא קיימות? כשיהיו, נתקן את זה.
מירב ישראלי
השאלה, אם לא נתקן את זה, איפה יהיה הלינקג' בין - - -
מיכל חורין
אולי נתקן את התקנות האלה כשיותקנו התקנות ההן. נוסיף את נושא הבריאות כשיותקנו התקנות ההן.
היו"ר זבולון אורלב
מה את מציעה?
מירב ישראלי
אני מציעה שכל התקנות יותקנו כמו שצריך.
היו"ר זבולון אורלב
אבל זה לא תלוי בהם.
מירב ישראלי
אני אומרת: הם צריכים לדאוג שעובדי חינוך לא יעבדו בבתי הספר בלי אישור בריאותי.
היו"ר זבולון אורלב
אתם חייבים לדאוג שיותקנו – שר החינוך רוצה, גם הוא, לפנות לראש הממשלה, ואם זה לא יעזור – לשר הבריאות האמיתי, לסגן השר ליצמן ולהתקין את התקנות, כי כרגע יש בעיה גדולה מאד.
מיכל חורין
אני חושבת שלשכת השר פנתה, אנחנו פשוט נשוב ונפנה.
היו"ר זבולון אורלב
אוקי, אם אפשר.
מירב ישראלי
אז אתם מוכנים לאשר את זה ככה?
היו"ר זבולון אורלב
אני לא רואה – אחרת תקרה כאן תקלה. הם לא יכולים למלא את הדבר הזה. ואז, מישהו עוד יגיש בג"ץ ויגיד: למה אישרת את הרישיון, הרי הם לא עברו בדיקות רפואיות. אז מה נעשה?
מירב ישראלי
אז אנחנו מאשרים פה תקנות, בעצם, בלי חוליה שהיא חשובה.
היו"ר זבולון אורלב
נכון. נכון. כי היא חסרה.
מירב ישראלי
מה שאני אומרת זה ככה: יש שתי תקנות שצריכות לבוא לאישור.
מאיר פרוש
לא, הן קשורות לרטרואקטיבי, לא לזה.
מירב ישראלי
כן. אני הייתי רוצה שזה יהיה אמצעי לחץ, שיהיו התקנות האלה.
היו"ר זבולון אורלב
מה את רוצה מהם?
מירב ישראלי
לא, אני פונה למשרד החינוך.
מיכל חורין
אנחנו ננסה לפעול מול הלשכה המשפטית במשרד הבריאות. מעבר לזה - - -
מירב ישראלי
לא, אני חושבת שמשפטית זו בעיה לאשר את התקנות האלה בצורה כזאת.
היו"ר זבולון אורלב
את לא רואה, אבל, בעיה משפטית, להוסיף פה עוד משפט - - -
מירב ישראלי
לא, אני חושבת שצריך לעכב את אישור התקנות האלה. אני גם הערתי להם את זה, דרך אגב, לפני כן. אני חושבת שצריך לעכב את אישור התקנות האלה, עד שהחוליה החסרה הזאת תותקן.
היו"ר זבולון אורלב
אני חושב כמוך, ואני אאשר את התקנות.
מירב ישראלי
בסדר, זה שיקול דעת של הוועדה.
היו"ר זבולון אורלב
האמת, אני חושב כמוך, אבל – נתייעץ עם הרב מוזס, הוא חבר הוועדה. אולי הרב מוזס מתנגד לאשר.
מנחם (אליעזר) מוזס
לאשר, לאשר מיידית.
קריאה
למה?
מנחם (אליעזר) מוזס
לאשר, כי לא מיישמים את זה גם בחינוך הכללי. זו סתם פורמליזציה.
משה גפני
לא, אני, יש לי שאלה אחרת ליועצת המשפטית: החוק קבע שעד ראש השנה היה צריך שיהיו תקנות.
מירב ישראלי
נכון. ואתה יודע מה אמרתי בקשר לזה.
משה גפני
אבל את יודעת מה שקורה עכשיו עם המוסדות? הם פשוט מתמוטטים לחלוטין, בגלל שעוברים פה על החוק.
מירב ישראלי
אני שוב אומרת: יש עוד תקנות שצריך לאשר. אולי זה יהיה – עד שהן יובאו לאישור, שיהיה את - - -
מיכל חורין
אז אנחנו ננסה להגיע לאיזשהו נוסח של תקנות עם משרד הבריאות עד - - -
היו"ר זבולון אורלב
בואי נאמר ככה: יש תקנות יותר לוחצות עליהם לאישור – לא אלה, אלא העניינים התקציביים שכרגע עדיין לא הובאו בפנינו. כלומר: יש עדיין נשק בידי הוועדה לעכב תקנות - - -
מירב ישראלי
לא, אבל אם אתה מאשר את זה, אז אתה לא מחייב אותם לחזור אליך. זה כבר כאילו מאושר.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה התחייבות מכם, שברגע שיאושרו הדברים - - -
מאיר פרוש
יש לי עצה: מאחר שיושבים פה רוב חברי סיעת יהדות התורה, אנחנו היום בצהרים גם נבקש מ- איך אמרת? משר הבריאות בפועל, האמיתי, שיזדרז בדבר הזה - - -
מנחם (אליעזר) מוזס
יש לנו ישיבת סיעה בצהרים.
מאיר פרוש
אני חושב שהוא ישמח להיות שותף.
היו"ר זבולון אורלב
מר פרוש, אנחנו גם רוצים התחייבות של המשרד, שמיד עם התקנת תקנות הבריאות תפנו אלינו ותבקשו מאתנו את תיקון התקנות האלה. כלומר: השלמת התקנות האלה - - -
מיכל חורין
החוק מחייב אותנו. אין לנו בעיה לפנות.
היו"ר זבולון אורלב
להוסיף כאן – אני רושם לפני התחייבות?
מיכל חורין
כן.
היו"ר זבולון אורלב
כן.
מיכל חורין
החוק מחייב אותנו.
היו"ר זבולון אורלב
אוקי. אז קיימת התחייבות.
מאיר פרוש
יש לי רק משפט אחד: לגבי התחולה. בתשע"א?
מיכל חורין
כן, כי הם לא יגישו את זה לקראת השנה הנוכחית. השנה אנחנו כבר פועלים.
מירב ישראלי
לכן, אני לא מבינה מה הדחיפות.
מיכל חורין
אנחנו רוצים לסיים את עניין התקנות.
מירב ישראלי
בסדר, אבל יש חוליה שחסרה.
משה גפני
מה זאת אומרת?
קריאות
- - -
היו"ר זבולון אורלב
מוישה, פה זה לא ועדת הכספים, פה זו ועדת החינוך. פה מחליטים פה אחד.
מירב ישראלי
בלאו הכי זה לא נכנס לתוקף. ומשהו חסר.
מאיר פרוש
אנחנו מאשרים את זה והמשרד מתחייב, ואנחנו דרך הסיעה גם נבקש – אין סיבה שהוא לא יזיז את זה.
מיכל חורין
נחיל את נושא הבריאות מיד כשיותקנו התקנון ההן, של הבריאות. אני יכולה גם לנסות להביא את זה יחד עם התקנות האחרות.
מירב ישראלי
אני הייתי שמחה אם זה היה כבר בא מושלם ולא היה צריך לחזור פעמיים.
מיכל חורין
אבל שוב, זה משרד הבריאות. אני לא יכולה להתחייב בשם משרד הבריאות.
מאיר פרוש
אבל אנחנו נפעל ונבקש, אני חושב שזה יהיה מהר.
מיכל חורין
אני יכולה לנסות ולזרז.
היו"ר זבולון אורלב
שוב אני אומר: אנחנו נאשר את זה, כיוון שאין שום סיבה להפלות כרגע את החינוך החרדי מהחינוך הממלכתי, אבל אנחנו כנראה נעכב את התקנות הבאות אם לא - - -
מאיר פרוש
מה זה הבאות?
מירב ישראלי
השתיים האחרות.
מאיר פרוש
הרטרואקטיבית?
היו"ר זבולון אורלב
ודאי. בין כה עדיין לא הבאת לנו את זה.
מאיר פרוש
אני מבקש מהיושב ראש.
היו"ר זבולון אורלב
רטרואקטיבית ומה עוד יש?
מירב ישראלי
העברת בעלות. העברת רישיון.
מאיר פרוש
רטרואקטיבי מגיע כבר שנה וארבעה חודשים, ואנחנו לא מקבלים.
משה גפני
לא, רטרוקאטיבי, זבולון - - -
היו"ר זבולון אורלב
אני לא קשה כמוך.
משה גפני
כמה פעמים זה הולך להיות?
היו"ר זבולון אורלב
עד שלא תגמור לי את הפרשה הזאת.


טוב. אני מעלה את זה להצבעה לאשר את התקנות, בכפיפות לכך שמשרד החינוך התחייב לכך שמיד עם אישור תקנות הבריאות שיושלמו, השר יבקש השלמת התקנות הנוכחיות. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה לאשר את התקנות - 2

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות אושרו פה אחד
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שהתקנות האלה אושרו פה אחד.

ב. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (כללים למתן רישיון), התש"ע-2009
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו עוברים עכשיו לתקנות של כללים למתן רישיון. מי מציג את העניין?


מה זה טור א' וטור ב'?
מאיר פרוש
מה שנאמר בחוק.
מירב ישראלי
כן. טור א' כולל את - - -
מאיר פרוש
בחוק נאמר: מבני מוסד החינוך והגישה אליהם.
היו"ר זבולון אורלב
כאן כתוב: "המנהל הכללי, שעה שהוא שוקל אם הובטחה במוסד חינוך רמה נאותה בעניינים המפורטים להלן בטור א', יתחשב באמור לצדם בטור ב':".
טור א' זה
(1): "מבני מוסד החינוך והגישה אליהם, החצר, מספר כיתות הלימוד וחדרי הלימוד, הספח והשירות." טור ב': (1) "קבלת אישור לשכת הבריאות לעמידה בתקני משרד הבריאות למוסדות חינוך". (2) "מספר חדרי לימוד זהה למספר הכיתות המצוין בבקשה לרישיון. חדרי הלימוד יאפשרו לימוד באופן סביר לכמות התלמידים שאמורה ללמוד בכל חדר לימוד בהתאם למצוין בבקשה לרישיון". (3)"אולם שיכול להכיל בישיבה את כלל תלמידי המוסד בהתאם למצוין בבקשה לרישיון ולאפשר העברת תכנים לימודיים באופן סביר". – מה, (3) זה הכרחי? צריך בית מדרש אחד שמכיל את כולם?
מאיר פרוש
אין מצב בפועל, איך שמתנהלים, שיש כיתות לימוד ויש גם - - -
היו"ר זבולון אורלב
טוב. אתה מגביל את עצמך. אם אתה רוצה – בבקשה.
מאיר פרוש
אין ברירה אחרת. זה סדר החיים.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר.
מירב ישראלי
פה העברתי שאלה למשרד החינוך ואני רוצה גם שהם ישיבו לפרוטוקול. בעצם, זה לא זהה לחלוטין לחוק פיקוח על בתי ספר. נושא של חדרים אחרים מעבר לחדרי הלימוד והאולם – שזה נושא של חדרי מנהלה, חדרי שירותים - בא לידי ביטוי פה רק באישורי הבטיחות והבריאות. אין פה למעשה תקן לנושא הזה, בניגוד למה שקיים, עד כמה שאני מבינה, במוסדות חינוך אחרים.
מנחם אליעזר מוזס
ממתי צריך תקן לשירותים?
מיכל חורין
התקנים נכנסים לתוך האישורים של לשכת הבריאות ושל יועץ הבטיחות.
מירב ישראלי
אז שוב אני אומרת: אני מחכה שהם יסבירו את השוני בין זה לבין מוסדות חינוך אחרים.
היו"ר זבולון אורלב
לא חייב להיות חדר מנהל, ולא חייב להיות חדר מורים ולא חייבת להיות מעבדה ולא חייבת להיות ספריה - -
מאיר פרוש
ולא חדר טבע.
היו"ר זבולון אורלב
ולא חדר משאבים וכולי וכולי.
מירב ישראלי
זה נכון, רק צריך להבין שיש פה חובה רק לחדרי כיתות ואולם. זהו.
היו"ר זבולון אורלב
נכון.
מאיר פרוש
שירותים, שירותים.
מירב ישראלי
כן, אבל שירותים זה לפי אישור הבריאות.
מיכל חורין
כן, אבל אישור הבריאות באמת מחייב, יחייב – התקנים הם אותם התקנים של לשכת הבריאות.
מירב ישראלי
שזה שירותים פר מספר מסוים של אנשים בבנין.
היו"ר זבולון אורלב
מה הרציונאל? למה ללכת על המינימום, שאין חדר מנהל, אין חדר מורים, אין אוצר ספרות?
מאיר פרוש
בוא נאמר כך: אנחנו עוד לא הגענו למצב שמדינת ישראל נותנת כספי פיתוח לכל אותם מוסדות. וכל אחד ממנהלי המוסדות – עד כמה שהוא יכול למשוך, את מה שהוא יכול למשוך. ודאי שהוא מוצא מקום בראש ובראשונה לחדרי שיעורים, לאולם אחד גדול שנמצאים שם בשעות שאין שיעורים וזה רוב שעות היום והלילה, ואני מתאר לעצמי שיש למנהל – אבל לא - - -
מיכל חורין
זה לא משהו שאנחנו דורשים בתקנות.
היו"ר זבולון אורלב
אוקי.
משה גפני
אגב, למה לא עושים צילום של התקנות הקיימות בחינוך הממלכתי? למה צריך תקנות מיוחדות?
מירב ישראלי
זה בדיוק מה ששאלתי. זו בדיוק השאלה. כי שם זה מפנה לחוזרי מנכ"ל שיש שמה פרוגרמות. הם רצו להתאים את זה.
מיכל חורין
כללים מסוימים ופרוגרמות. זה לא מתאים למוסדות כאן.
היו"ר זבולון אורלב
לא תפתח אף מוסד. אני בעד.
מירב ישראלי
לכן העליתי את השאלה.
מיכל חורין
ההיפך, החוזרי מנכ"ל שלנו מחמירים. הם מעבר לדרישות שכאן.
שוש איפרגן
הרבה מעבר.
משה גפני
לא חוזרי מנכ"ל. מה שכתוב בתקנות.
מירב ישראלי
התקנות מפנות לחוזרי מנכ"ל.
מיכל חורין
מפנות לחוזרי מנכ"ל שחלקים מהם כבר לא רלוונטיים בכל מקרה.
משה גפני
שהיועץ המשפטי מבקש לשנות.
מיכל חורין
נגיע גם לשם.
היו"ר זבולון אורלב
(2) "תנאי הבטיחות במוסד החינוך. (3) הריהוט והציוד של מוסד החינוך". – "הצגת אישור יועץ בטיחות מוסמך לפיו תנאי הציוד, הריהוט והבטיחות במוסד הם בהתאם לקבוע בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך בעניין זה".
מירב ישראלי
אז גם כאן שאלתי שאלה ואני רוצה שהם ישיבו לפרוטוקול.
היו"ר זבולון אורלב
האם זה מתאים לממלכתי?
מירב ישראלי
לא. בעיקרון, כפי שתשים לב, תנאי הציוד, הריהוט והבטיחות – בעצם גם הציוד והריהוט, האישור היחידי שיש לגביהם זה בטיחות. של יועץ בטיחות. במוכר שאינו רשמי יש למעשה דרישות, למשל, להתאמת הציוד לגיל התלמידים. יש למשל דרישה שהספרים - - -
משה גפני
זה לא רלוונטי.
מירב ישראלי
שנייה. אני רק מעלה את זה כדי שהם ישיבו. אני רוצה שזה יהיה לפרוטוקול. יש למשל נושא שהספרים במספר מספיק, שזה לא קשור לאישור בטיחות.
קריאה
ריהוט במספר מספיק.
מירב ישראלי
ריהוט במספר מספיק – זה לא קשור לאישור בטיחות. הם לא דורשים למעשה, לגבי הריהוט והציוד, שום דרישה מעבר לזה שזה בטיחותי.
מיכל חורין
נכון.
מירב ישראלי
והשאלה אם לא צריך להיות משהו נוסף.
מיכל חורין
במוסדות המוכרים אנחנו בודקים גם את ההוראה של הליבה. זאת אומרת: אנחנו צריכים שתהיה התאמה בין הספרים בספריה לבין ההוראה של הליבה. פה אנחנו לא בודקים את תוכנית הלימודים.
מירב ישראלי
כן, אבל עדיין, האם אין איזה מינימום שהמוסד צריך לספק לתלמידיו?
שלמה ברילנט
כסא ושולחן סטנדרטי.
מיכל חורין
זה דבר אחד. דבר שני: נאמר לנו בעצם שיש שיטות לימוד שונות. חלק מהישיבות לומדות עם סטנדרים, בעמידה. חלק מהישיבות לומדות בישיבה עם כסאות.
מאיר פרוש
אין. אתה בישיבות החסידיות לא תמצא בחור שיושב עם סטנדר. רק בשולחן. אבל בישיבות הליטאיות יש להם סטנדר.
משה גפני
כן. יש הבדלים.
היו"ר זבולון אורלב
מיום פתיחת הלימודים עד סיום הלימודים?
מאיר פרוש
אין מצב של סטנדר בישיבה חרדית.
מנחם (אליעזר) מוזס
בישיבה חסידית אין מצב כזה.
מירב ישראלי
בסדר. אז צריך לדאוג שלילד יהיה כסא.
מאיר פרוש
בסדר. זה מה שאמרנו. כסא ודאי, אבל שולחן או סטנדר זה כבר משהו אחר.
מיכל חורין
האישור של יועץ הבטיחות יבטיח שהריהוט הוא תקין.
מירב ישראלי
זה לא אומר שיש מספיק ציוד.
היו"ר זבולון אורלב
יועץ בטיחות לא יכול לפסול כסא שמתאים לגן ילדים לילד בן 18 כי הכסא הוא בטיחותי. זה לא קשור לעניין של יועץ הבטיחות.
מיכל חורין
זו הבדיקה הפדגוגית. אנחנו לא רצינו להיכנס לפירוט של סטנדרים, כסאות ולקבוע את התקנים שלהם.
יהודית גידלי
ציוד מספיק והולם. זה מה שהיה צריך להיות כתוב.
שלמה ברילנט
ומה זה מספיק והולם?
יהודית גידלי
מספיק זה שיש מספיק כסאות למספר תלמידים.
מאיר פרוש
שאיש לא יחשוב – או אישה לא תחשוב, לרגע, שיש מצב שהולכים לפתוח מחר בלי שיש כסא או משהו לפניו, אם זה סטנדר או שזה שולחן.
יהודית גידלי
אני רוצה לספר לך – אני הייתי בפתיחת שנת הלימודים, בפתיחת כיתה, שלא היו מספיק כסאות לתלמידים, בבית ספר רגיל.
מאיר פרוש
בטח היתה שביתה, כנראה, באותה רשות. הכסף ממשרד החינוך לא הגיע.
יהודית גידלי
לא יודעת, אבל היה.
מירב ישראלי
- - -
מיכל חורין
יש בעיה להשתמש במינוח "תוכנית הלימודים".
היו"ר זבולון אורלב
תמצאי מילה אחרת ל"תוכנית הלימודים".
מאיר פרוש
מה זה תוכנית לימודים? מה היא רוצה עכשיו?
היו"ר זבולון אורלב
במקום המילים "תוכנית לימודים". איך קוראים אצלכם לתוכן של יום הלימודים?
שלמה ברילנט
מסגרת השעות. כך אתה הצעת.
היו"ר זבולון אורלב
מסגרת השעות. יפה. מה הבעיה רב מאיר, מוישה, שיהיה כתוב - - -
מאיר פרוש
איפה? באיזה סעיף?
מירב ישראלי
בטור ב'. להוסיף.
היו"ר זבולון אורלב
אני שואל: מה הבעיה שיהיה כתוב - -
שלמה ברילנט
משרד המשפטים לא הסכים לזה.
היו"ר זבולון אורלב
"בריהוט ובציוד התאמת הריהוט לגילם של התלמידים והתאמת הציוד לדרישות מסגרת השעות ולמספר התלמידים". מה הבעיה?
מיכל חורין
היתה בעיה בניסוח, בנוסח, הכללי הזה.
יהודית גידלי
משרד המשפטים פה, שהוא יביע את עמדתו.
יעקב פרידברג
אולי תסביר למה אתה מתכוון?
קריאה
אני לא יודע. מיכל בזמנו הכינה נוסח.
מיכל חורין
אתה לא ממחלקת נוסח, נכון?
יעקב פרידברג
לא.
מיכל חורין
היתה לנו בעיה מול מחלקת נוסח. הם אמרו שזה נוסח טיפה רזה. אנחנו ננסה שוב להביא אותו.
מירב ישראלי
זה עדיף על כלום.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, סליחה. עם כל הכבוד למשרד המשפטים, אני מאד מכבד אותו - -
מאיר פרוש
אני מבקש, אם כן, לסכם פה את הנוסח ולא לחכות עכשיו שמשרד המשפטים יאשר. אפשר פה לאשר את זה.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו נאשר פה נוסח, ואם משרד המשפטים תהיה לו בעיה – שיחזרו אלינו. אני לא כל כך מקבל את זה.
מיכל חורין
אז אמרנו: התאמת הריהוט לגילם של התלמידים.
מירב ישראלי
פשוט להעתיק את זה לתקנות.
מיכל חורין
להעתיק את זה לתקנות.
מאיר פרוש
לא, לא. בואו נסכם נוסח.
היו"ר זבולון אורלב
התאמת הריהוט לגילם של התלמידים, והתאמת הציוד לדרישת מסגרת השעות ולמספר התלמידים.
שלמה ברילנט
לדרישת הלימודים.
היו"ר זבולון אורלב
אתה רוצה במקום מסגרת השעות דרישת הלימודים?
שלמה ברילנט
כן. דרישת הלימודים.
היו"ר זבולון אורלב
"התאמת הריהוט לגילם של התלמידים והתאמת הציוד לדרישת הלימודים - - -"
משה גפני
כן, בגלל שזה ההבדל בין החסידיות לליטאיות.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר. "ולמספר התלמידים". זה מה שיהיה כתוב.
משה גפני
זבולון, מוזס מבקש לכתוב - - -
מירב ישראלי
מה, מה?
היו"ר זבולון אורלב
אני אמרתי לך שאני אף פעם לא יודע מאיזה צד אתה.
יהודית גידלי
זה תלוי בנושא.
היו"ר זבולון אורלב
בינתיים אני פה הליטאי היחידי. אני שומר החומות, חביבי.


אתמול נקלעתי לתפילת ערבית ברמת גן, בשיכון ותיקים. נכנסתי, מכיר אותי – אני יודע את מפת כל בתי הכנסת בגלל החיובים, ואני גם רמת-גני. זה, אגב, בית הכנסת שאבא של ניסן סלומינסקי, זכרו לברכה, התפלל שם, ברמת גן. שדירות העם הצרפתי. אז הם הבינו שאני חיוב. אמרתי להם: תראו, אני נוסח אשכנז. אמרו לי: לא, פה רק ספרד. אמרתי להם: אני אלמד אתכם איך מתפללים בכל זאת נוסח אשכנז.


טוב. הוספנו?
מיכל חורין
הוספנו.
היו"ר זבולון אורלב
(4).
מירב ישראלי
זה מול (3).
היו"ר זבולון אורלב
כן. נכון. "הבסיס הכספי לקיום מוסד החינוך" – (1) "הצהרת מורשי החתימה כי הם גובים את שכר הלימוד שאושר על ידי המנהל הכללי לפי סעיף 31 לחוק לגבי מוסדות חינוך מהסוג הנדון, ובאופן שאושר.

(2) מסמכים המעידים כי מוסד החינוך מביא מראש ובכתב לידיעת הורי המועמדים ללמוד במוסד שיעור שכר הלימוד, סדרי גבייתו ותנאיו". יש הערות?
קריאות
לא.
יהודית גידלי
זה ניסוח קטסטרופלי.
היו"ר זבולון אורלב
אין הערות.
מירב ישראלי
לא, כאן כבר הפנימו את ההערות שלי.
היו"ר זבולון אורלב
(3) "אישור ניהול תקין או אישור ניהול זמני מרשם העמותות או מרשם ההקדשות.


(4) אישור ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז-1976.


(5) מסמכים המעידים על עמידת המוסד בכיסוי ההוצאות השוטפות של בית הספר לשנה אחת לפחות - - - "
מירב ישראלי
של המוסד. מוסד החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
של המוסד.
מאיר פרוש
או. נכון.
היו"ר זבולון אורלב
"של מוסד החינוך לשנה אחת לפחות, לרבות משכורות העובדים וזכויותיהם הסוציאליות באמצעות דיווחים שייערכו על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים, הכוללים: הצגת מאזן מבוקר לשנה שלפני השנה שקדמה לשנת ההגשה, מאזן בוחן מלא כולל יתרות פתיחה מבוקרות נכון לשנה שקדמה לשנת ההגשה והשנה השוטפת, דוח מיוחד של רואה חשבון על הכנסות והוצאות לפי מגזרי פעילות, בעניין שכר והוצאות הנהלה וכלליות, ובעניין עסקאות עם צדדים קשורים לשנת הפעילות הקודמת של מגיש הבקשה.


(6) חוות דעת רואה חשבון כי לבעל המוסד, כהגדרתו בתקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון), התשס"ט-2009, אין התחייבויות נוספות בגין יחסי עובד מעביד.


אין הערות. יש לי רק שאלה: לגבי (1), (2) ו-(3), וגם (4) – של מה שהוספנו – זו הצהרה? זו הודעה? מה זה? איך המנהל הכללי ישקול את זה אם הוא לא יודע? ב-(4) חייבים להביא לו. ב-(1) חייבים להביא לו. (2)?
מאיר פרוש
מה זאת אומרת? גם (5) חייבים להביא לו, וגם (3) חייבים להביא לו.
מיכל חורין
כל זה הם מסמכים שמגישים.
היו"ר זבולון אורלב
שלום המנכ"ל.
שמשון שושני
שלום אדוני יושב ראש הוועדה.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו עובדים פה בשבילך, אתה יודע? ללא משכורת.
שמשון שושני
הגיע הזמן.
משה גפני
שמשון, הם עובדים ואני מביא את הכסף.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה שיהיה ברור שגם מה שהוספנו – הם גם צריכים להביא הצהרה. כל הדברים האלה.
מירב ישראלי
כן כן.
מאיר פרוש
בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
אוקי. סיימנו? (6) לא קראתי?
קריאות
הוא קרא, קרא.
היו"ר זבולון אורלב
מי בעד אישור התקנות לרבות התיקונים שעשינו? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה לאשר את התקנות – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות אושרו פה אחד
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שהוועדה אישרה פה אחד את התקנות.


תודה רבה. יש לכם הפסקה של עשר דקות.
מאיר פרוש
אנחנו מודים לך מאד, אדוני.
הישיבה ננעלה בשעה
09:50.

קוד המקור של הנתונים