ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/12/2009

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכספים

16.12.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ט בכסלו התש"ע (16 בדצמבר 2009), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התש"ע-2009 (סעיפים 1-5)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

יצחק וקנין

שלי יחימוביץ
מוזמנים
עו"ד מיכל הנר דויטש, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד שלומית ארליך, משרד המשפטים

אמיר גבאי, רואה חשבון, לשכת יועצי המס
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התש"ע-2009 (סעיפים 1-5)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. חנוכה שמח. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התש"ע-2009 (סעיפים 1-5).


יש בקשה של רשות המסים לשנות את המועדים. אני מבקש מהוועדה היום את אישור הוועדה – לאחר שפיצלנו את החוק ולאחר שאישרנו אותו, את אותם סעיפים שפיצלנו - למשוך את החוק מהמליאה ולהחזיר אותו לדיון בוועדה.
חיים אורון
לא הבנתי. מה זאת אומרת למשוך את החוק מהמליאה?
שגית אפיק
לחדש את הדיונים, לפי סעיף 124 לתקנון.
חיים אורון
צריך להצביע על זה במליאה.
היו"ר משה גפני
לא. צריך להצביע כאן ואז במליאה.
מיכל הנר דויטש
אנחנו מבקשים לתקן את סעיף 6 שהוא סעיף התחילה של החוק. מה שקרה הוא שהצעת החוק הזאת עברה בקריאה ראשונה ביולי 2008 ואז, כאשר היא פורסמה, ביקשנו שהיא תחול מתחילת השנה, מה-1 בינואר 2008. לאור הימשכות ההליכים של החוק הזה טעינו בסעיף התחילה במובן שרצינו שרצף הפיצויים יחול מה-1 בינואר 2008 מהטעם שלעמדתנו אין הוראה לגבי רצף פיצויים אבל כל השאר, התיקון של הסכומים של סעיף 45(א) ו-47, אנחנו צריכים שהם יחולו מה-1 בינואר 2010 כי אם הם יחולו מה-1 בינואר 2008, אנחנו צריכים גם תיקוני דוחות וגם לתקן את כל דיווחי המעבידים לגבי ניכויים וזיכויים לעובדים.


לפיכך אנחנו מבקשים שבסעיף 6 בתחילה, כל החוק יתחיל מה-1 בינואר 2010 למעט סעיף 3.
היו"ר משה גפני
לא.
שגית אפיק
את רוצה שעדכוני הסכומים יתחילו ב-2010 כדי שלא תצטרכי לתת לאנשים תיקוני סכומים.
מיכל הנר דויטש
ותיקון של ניכויים וזיכויים 2008-2009.
היו"ר משה גפני
לא. 2009. לא 1 בינואר 2008 אלא ה-1 בינואר 2009.
מיכל הנר דויטש
רצף הפיצויים? רצף פיצויים, 1 בינואר 2008.
שגית אפיק
אומר היושב ראש שעדכוני הסכומים הם מ-2009.
היו"ר משה גפני
2009.
מיכל הנר דויטש
אבל יש לי בעיה עם העובדים. העובדים כבר קיבלו ניכויים וזיכויים בתלוש במהלך השניה.
היו"ר משה גפני
את אמרת שזה 2008.
מיכל הנר דויטש
אבל זה היה יולי.
היו"ר משה גפני
אבל אמרת שב-2008 כבר הכל נסגר. למה את מבקשת להוריד את 2008?
מיכל הנר דויטש
2008 ו-2009.
היו"ר משה גפני
למה את רוצה להוריד את 2008?
מיכל הנר דויטש
אנשים הגישו דוחות או קיבלו ניכויים וזיכויים כבר בתוך תלוש המשכורת לפי הסכומים שהופיעו ב-34(א) וב-47 לפקודת מס הכנסה. היום, לאור ההגדלה של הסכומים האלה, זה אומר שנצטרך לתקן את כל הדוחות שהוגשו, את כל תלושי המשכורת של העובדים שעשו להם ניכויים וזיכויים לפי סעיף 45(א) ו-47 לפי הסכומים החדשים. מערכתית זה מאוד מסובך.
היו"ר משה גפני
את 2008 הבנתי. לגבי 2009, אנחנו עדיין ב-2009.
מיכל הנר דויטש
אנשים כבר קיבלו משכורות של כל החודשים.
היו"ר משה גפני
עם זה אפשר להתמודד.
שגית אפיק
הצעת החוק הייתה ב-2008.
מיכל הנר דויטש
זה היה ביולי. חשבנו שיהיה לנו מספיק חודשים כדי לתקן את זה. איך אנחנו מתקנים לעובדים במהלך השנה? בתוך התלוש.
היו"ר משה גפני
בסדר. שנת 2009 לא הסתיימה.
מיכל הנר דויטש
לא יהיו לי יותר תלושים של 2009. עד שהחוק יעבור, לא יהיו לי תלושים של 2009 ואז ממילא העובדים הללו יצטרכו להגיש דוחות.
היו"ר משה גפני
את שנת 2009 לא סיימנו. כאשר הגשתם את זה ביולי, חשבתם שזה יסתיים?
מיכל הנר דויטש
שזה יעבור. הכוונה הייתה להעביר את זה במהלך הפגרה ולהעביר את זה עם חידוש המושב. לא הצלחנו וזה נמשך עד עתה. אנחנו מבקשים שרק הסעיף של רצף הפיצויים יתחיל ב-1 בינואר 2008 ושעדכון הסכומים של 45(א) ו-47 יתחיל מ-1 בינואר 2010.
היו"ר משה גפני
אני חושב שזה צריך להתחיל ב-1 בינואר 2009. לא תהיה ברירה. מה חשבתם? הבאתם לכאן חוק.
מיכל הנר דויטש
ביולי 2008.
היו"ר משה גפני
שר האוצר ביקש שוועדת העבודה והרווחה תטפל בזה.
חיים אורון
יש כאן מסמך של יועצי המס שתומכים בעמדה שלהם. אתה היום מקטין את הרטרואקטיביות.
שגית אפיק
זאת הטבה.
היו"ר משה גפני
זאת הטבה לאנשים.
מיכל הנר דויטש
נכון.
היו"ר משה גפני
למה לבטל את ההטבה הזאת?
מיכל הנר דויטש
ההטבה הזאת היא מספר שקלים ספור אבל מבחינה מערכתית התיקון של הדבר הזה כלפי המשק הוא נטל תפעולי עצום. אנחנו מתקנים את הכל כלפי מעלה.
חיים אורון
אולי אפשר לתת אופציה שמי שמוכן לעמוד בנטל.
מיכל הנר דויטש
כדי לתקן, אדם יצטרך להגיש דוח. אין לזה דרך אחרת.
היו"ר משה גפני
מה אומרים יועצי המס? לא קראתי את זה.
טמיר כהן
זה הגיע כרגע. הנציג שלהם מבקש להתייחס.
מיכל הנר דויטש
אבל זה לגבי המהות.
חיים אורון
אני קראתי את זה כרגע מה אומרים יועצי המס.
היו"ר משה גפני
לגבי רצף פיצויים אין שינוי.
חיים אורון
לא, לא לגבי רצף פיצויים.
אמיר גבאי
אנחנו מתנגדים גם לנושא של רצף פיצויים, תחולה מינואר 2008. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם שיש לא מעט מערערים שהגישו ערעור מס לבית המשפט המחוזי בתל אביב בנושא הזה מאחר שמדובר בצורה חד משמעית על החלה רטרואקטיבית של הוראות החוק. אנחנו ממתינים לפסיקה של כבוד השופט.
היו"ר משה גפני
בסדר. הנושא עצמו אושר. הנושא של רצף פיצויים, זה לא עומד לדיון. אם נמשוך את זה, אנחנו לא מושכים אותו בגלל רצף פיצויים. זה עבר גם בוועדת המשנה כאן שעסקה בנושא של החוק הזה וגם בפיצול. הייתה הסכמה גם של ועדת המשנה וגם של מליאת הוועדה שאישרה, וזה כבר נמצא במליאת הכנסת לאישור לקריאה שנייה ושלישית. מה שקרה הוא רק לגבי הנושא הזה שביקשה אותו עורכת הדין מיכל דויטש. זה הנושא. מה העמדה שלכם לגבי זה?
אמיר גבאי
בכל מקרה עמדתנו היא שאנחנו מתנגדים להחלה רטרואקטיבית של חוקי מס בישראל.
שגית אפיק
גם כאשר זאת הטבה? אם כך, אתם תומכים בבקשה.
מיכל הנר דויטש
זה מטיל עליהם נטל.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. עכשיו זה נושא אידיאולוגי כי בעניין הזה יש הטבה לנישומים. אתם מתנגדים להטבה הזאת? בגלל האידיאולוגיה של החלה רטרואקטיבית של חוקי מס?
אמיר גבאי
זה לא עניין של אידיאולוגיה.
היו"ר משה גפני
לא, חשוב, אז לא אידיאולוגיה. בגלל העיקרון שלא להחיל חוקי מס רטרואקטיבית. אני מבין את העיקרון שאתה מייצג. העיקרון שאתה מייצג הוא שחוקי מס, אם הם חלים רטרואקטיבית, הם בעייתיים.
אמיר גבאי
נכון.
היו"ר משה גפני
לכן אתם מתנגדים.
אמיר גבאי
נכון.
היו"ר משה גפני
בעניין של הרצף פניתם גם לבית המשפט.
אמיר גבאי
נכון.
היו"ר משה גפני
עד כאן הכל בסדר. עכשיו יש שאלה אחרת. עורכת הדין דויטש מבקשת שאנחנו נמשוך את החוק מהמליאה רק לגבי הסעיף הזה של 2008 ו-2009.
מיכל הנר דויטש
סעיף 45(א) ו-47. כן.
היו"ר משה גפני
אל תגידי מספרים כי אני לא מבין שום דבר.
מיכל הנר דויטש
עדכוני סכומים.
היו"ר משה גפני
עדכון הסכומים. אתם מתנגדים לזה?
אמיר גבאי
אין לנו תגובה בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
אני מציע שאנחנו נאשר.
חיים אורון
מה המשמעות של העדכון?
שגית אפיק
זאת הטבה.
חיים אורון
כמה הטבה?
מיכל הנר דויטש
במספר שקלים בודדים, אבל כמו שהסברנו בדיון הקודם זה יוצר מערכתית שינוי בסכומים מאוד קטנים ואנחנו רוצים האחדת סכומים ב-45(א) וב-47 לגבי כולם. זה עדכון במספר שקלים בודדים כי זה מדד אחד, המדד של 2006 שפוספס לגבי אלה של תיקון 154. זה עדכון של מספר שקלים.
חיים אורון
למה לא תעשו את התיקון הזה ב-2010?
מיכל הנר דויטש
זה מה שאנחנו מבקשים.
חיים אורון
רגע, אבל תפצו על המדד של 2006 ב-2010.
מיכל הנר דויטש
זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים, להעלות את הסכומים של 45(א) ו-47.
היו"ר משה גפני
אבל הנישום מפסיד את 2008 ו-2009.
מיכל הנר דויטש
אז במקום 4,202 יהיה לו 4,206.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת?
מיכל הנר דויטש
הרי עדכון הסכומים הוא בקטן. זה ניכוי וזיכוי לפי סכומים שמופיעים בסעיפים 45(א) ו-47. אנחנו מבקשים, רק לשם הנטל התפעולי שיוטל.
חיים אורון
אני חוזר להצעה שלי. נניח שב-2010 יתקנו בגין 2009 באפס פרומיל.
מיכל הנר דויטש
זה מה שאנחנו עושים.
חיים אורון
ב-2010 יתקנו בגין 2009.
מיכל הנר דויטש
זה לשנות את כל הסכומים של 45(א) ו-47.
חיים אורון
אני חושב שאת עונה לי לפני שאת מקשיבה לי. אתם הולכים לתקן עכשיו. מה יהיה בעתיד? בכל שנה יתקנו בגין השנה שעברה את ההפרשים האלה. נכון?
מיכל הנר דויטש
לא. החל מ-2010 הסכומים בסעיפי הניכוי והזיכוי של פקודת מס הכנסה יהיו אחידים לכלל הנישומים לפי הסכום הגבוה אילו היו מתעדכנים הסכומים כבסר ב-2006. אבל זה החל מ-2010.
חיים אורון
הם ממשיכים להתעדכן.
מיכל הנר דויטש
רגיל. רצוף.
חיים אורון
בדיוק. זה מה שאני מציע. קחו פיק אחד – כדי לתת תשובה לחבר הכנסת גפני- תפצו בשנה הבאה על 2006 באפס פרומיל. למה את לא יכולה לעשות את זה?
מיכל הנר דויטש
ארבע פעמים השכר הממוצע במשק.
חיים אורון
לא, את הדלתא, את הניכוי. הוא חושש שהעובד יפסיד עשרים שקלים.
היו"ר משה גפני
נכון.
חיים אורון
תפצי אותו.
מיכל הנר דויטש
לא, לא מדובר בסכומים כאלה.
היו"ר משה גפני
מה זה משנה? שקל. תכניסו לכם לראש שאני הולך על פי ההלכה. קחו את זה בחשבון. על פי ההלכה, דין פרוטה כדין מאה.
מיכל הנר דויטש
אני לא יכולה לשנות את כלל הסכומים של 45(א) ו-47.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורון מציע הצעה מאוד פשוטה.
חיים אורון
לא את כלל, אלא את העדכון.
היו"ר משה גפני
רק העדכון. העדכון ב-2010 יהיה קצת יותר גבוה.
חיים אורון
כדי שיפצה על 2009.
היו"ר משה גפני
בדיוק.
מיכל הנר דויטש
לא. העדכון הוא מדד מול מדד. אין לי עדכון אחר.
חיים אורון
תפצי על מדד ישן ב-2010. פעם אחת בחוק.
מיכל הנר דויטש
אני לא יכולה לעשות את זה. אם הוועדה רוצה 2009, זה מה שיהיה. אתם מחליטים. אני מבקשת שעדכון הסכומים של 45(א) ו-47 יהיה ב-2010. הוועדה לא מסכימה והיא רוצה 2009, אתם המחליטים. אני מבקשת בשביל התפעול של המערכת לא לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
מה שאני עושה, אני מבקש את אישור הוועדה כדי למשוך את החוק ואנחנו נקיים על זה דיון בשבוע הבא.
מיכל הנר דויטש
אז 2009. אנחנו נעשה את זה. אין לי ברירה אחרת. אני חייבת שזה יעבור עד סוף השנה כי אחרת שוב נפסיד עוד מדד.
היו"ר משה גפני
פורמלית אני צריך קודם כל למשוך את החוק.
שגית אפיק
חייבים לנמק למליאה, אבל אם אתה עכשיו מכריע על תנאי, צריך לקיים דיון ביום שני.
היו"ר משה גפני
אני לא ממהר לשום מקום.
מיכל הנר דויטש
אז 2009. בסדר. אין בעיה. 2009. אין לי ברירה. אחרת אני אפסיד עוד מדד. אני אפסיד גם את המדד של 1 בינואר 2010. אנחנו חייבים שהחוק הזה יעבור עד סוף השנה.
היו"ר משה גפני
מה אומרים חברי הוועדה? אתם בעד למשוך את החוק בחזרה ולאשר 2009?
שלי יחימוביץ
אם אנחנו מושכים את החוק בחזרה, אומרת מיכל שזה גם לא יחול על 2010.
מיכל הנר דויטש
לא. אתם תספיקו. יש עוד את שבוע הבא.
היו"ר משה גפני
אם אנחנו מאשרים עכשיו את המשיכה ומאשרים על תנאי שהמליאה תאשר את זה, אנחנו סיימנו וזה יעלה למליאה בשבוע הבא.
שלי יחימוביץ
בסדר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים. מי בעד המשיכה של הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 171), התש"ע-2009 (סעיפים 1-5), לפי סעיף 124?

ה צ ב ע ה

המשיכה אושרה פה אחד

משכנו. עכשיו אנחנו יכולים לאשר על תנאי שזה יאושר במליאה.


אנחנו מצביעים. מי בעד האישור כפי שעלה כאן בדיון, לשנות את זה מה-1 בינואר 2008 לעניין עדכון הסכומים, על פי בקשת עורכת הדין מיכל דויטש ולהעביר את זה ל-1 בינואר 2009?

ה צ ב ע ה

הבקשה אושרה פה אחד

אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50

קוד המקור של הנתונים