ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/12/2009

שונות., הצעה לסדר-היום בנושא: סכנת פיטורים למאות עובדים במפעלים בצפון, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (עידוד תחבורה ציבורית), התשס"ט-2009, הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב), התש"ע-2009, חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א-2011, חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 116), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת

14.12.09


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 54

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ז בכסלו התש"ע (14 בדצמבר 2009), שעה: 09:30
סדר היום
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק

2. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "סכנת פיטורים למאות עובדים במפעלים בצפון", הצעת חבר הכנסת שלמה מולה.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

זאב אלקין

רחל אדטו

אברהם מיכאלי

דודו רותם

ישראל חסון

שלמה מולה

ליה שמטוב
מוזמנים
מזכיר הכנסת, איל ינון
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
דרורה רשף
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה, שכל התארכות שלה - - -
קריאה
חג אורים שמח.
היו"ר יריב לוין
חג שמח. כל התארכות של הישיבה מעבר לחמש דקות תעיד שאנחנו לא עובדים ביעילות פה.


א. הנושא הראשון על סדר היום – הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב), התש"ע-2009. הצעה אחת, של חברי הכנסת ישראל חסון, שי חרמש, אורי אריאל וקבוצת חברי כנסת פ/1740/18, והצעה שנייה של חבר הכנסת דוד רותם, פ/1748/18.

נשמעה במליאה הצעה להעביר את ההצעה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. הלשכה המשפטית אמנם ממליצה להעביר דווקא לוועדת כלכלה, אבל נשמע את נציג המציעים, חבר הכנסת חסון, בבקשה. איפה אתה רוצה שזה יהיה?
ישראל חסון
אני מאד רוצה שזה יסתופף בחסותו של חבר הכנסת רותם. לא, אבל הטענה היא עניינית. אני חושב שהדיונים פה הם באמת דיונים ברמה החוקתית, נקרא לזה ככה, של סוגיית מיון. יש פה עוד כמה חוקים שנוגעים בנושא הזה, של מיון, ומאחר שהדיון הוא בעיקרו מול הפרקליטות ומשרד המשפטים, אז אני חושב שזו אכסניה נכונה, מעבר לשיקולי הסימפטיה-אמפטיה.
היו"ר יריב לוין
תודה. האמת שאני גם מסכים, ואני מוכרח לומר שיושב ראש ועדת הכלכלה לא העביר לנו עמדה, כנראה שגם הוא לא רואה איזשהו צורך שהנושא יידון אצלו.
אברהם מיכאלי
מי הציע כלכלה?
קריאות
הלשכה המשפטית.
אברהם מיכאלי
אה. מלכתחילה?
היו"ר יריב לוין
כן. אז אני מציע להעביר את שתי הצעות החוק לוועדת לחוקה, חוק ומשפט. מי בעד?

הצבעה מס' 1

בעד ההצעה להעביר את הצעות החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעות החוק לדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים. הוחלט כאמור.


ב. הנושא השני על סדר היום: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (עידוד תחבורה ציבורית), התשס"ט-2009, הצעה של חברת הכנסת ליה שמטוב, פ/181/18.


המלצת הלשכה המשפטית הינה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכלכלה. נשמעה הצעה להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה, אני מבקש לציין שהצעה דומה או זהה, לפי דעתי, של חבר הכנסת דב חנין, פ/1064/18, הועברה לדיון בוועדת הכלכלה. ולכן, הגם שעדיין לא קיבלתי התייחסות של יושבי ראש הוועדות, נדמה לי שאין שום היגיון אלא להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה.
אברהם מיכאלי
אלא אם כן נעביר את זה לוועדת עלייה וקליטה.
היו"ר יריב לוין
זה מקובל גם על המציעה, ולפיכך - - -
ליה שמטוב
ועדת הכלכלה.
היו"ר יריב לוין
כן, אין שום היגיון – וגם התחום הוא תחום מובהק של ועדת הכלכלה.


מי בעד להעביר לוועדת הכלכלה?

הצבעה מס' 2

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הכלכלה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, הוחלט כאמור.
ליה שמטוב
תודה רבה.

2. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום
בנושא
"סכנת פיטורים למאות עובדים במפעלים בצפון"
היו"ר יריב לוין
הנושא האחרון שלנו היום על סדר היום: קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא - - -
דוד רותם
מה עם החוקים של השכרות? זה לא להיום?
אתי בן יוסף
לא השבוע.
היו"ר יריב לוין
כן. כי אני אגיד לך מה קרה. מה שקרה זה שמתברר שההצעה שלך עם כץ עברה אליו. הלוא ישנן שלוש הצעות שנוגעות לרישוי עסקים. אחת מהן כבר אצלו.
דוד רותם
כן. ושתיים – וארבע אצלי - - -
היו"ר יריב לוין
אז צריך יהיה למצוא – אני אגיד לך, דודו, מה שאני מציע. מה שאני מציע זה שנשב אתו, ואולי הוא יפנה אלי ויבקש גם את ההצעה שאצלו אליך, ואז נרכז את הכל. אבל צריך לשבת, לנסות לסגור את זה.
מזכיר הכנסת איל ינון
יכול להיות שזה בטעות עבר אליו, אני אבדוק את זה. כי הייתי בדיון וגם זה עבר - - -
היו"ר יריב לוין
כן, צריך לבדוק את זה כי זה לא הגיוני, כי כל הנושא של האלכוהול, הצעת החוק הממשלתית מרוכזת שם, וזה גם עבר במליאה בתנאי של תיאום עם הצעת החוק הממשלתית ולכן ההיגיון אומר שזה יילך בחטיבה אחת, אבל צריך יהיה לסדר את העניינים.
זאב אלקין
אני גם בטוח שהאינטרס של המציעים זה שזה יהיה דווקא בוועדת החוקה. נראה לי. יכולת ההידברות מול השר היא בטח יותר גדולה שם.
היו"ר יריב לוין
טוב. הנושא האחרון: "קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: סכנת פיטורים למאות עובדים במפעלים בצפון". הצעת חבר הכנסת שלמה מולה - נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לדיון או בוועדת הכספים או בוועדה אחרת. יושב ראש ועדת הכספים מבקש להביא את ההצעה לדיון בוועדת הכספים. נדמה לי שזה גם המקום המתאים, הסביר והראוי.
זאב אלקין
פיטורים זה יחסי עבודה. אז אולי ועדת העבודה. אבל שהמציע יגיד. זו הצעה לסדר.
שלמה מולה
אני ביקשתי ועדת כספים, אדוני היושב ראש, כי בפעם הקודמת גם היה דיון בעניין הזה.
היו"ר יריב לוין
כן. כל הנושא הזה של המפעלים ומצבם נדון שמה, אני חושב שזה נכון שזה ילך לשם.


מי בעד להעביר את זה לוועדת הכספים?

הצבעה מס' 3

בעד ההצעה להעביר את ההצעה לסדר-היום לדיון בוועדת הכספים – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את ההצעה לסדר-היום לדיון בוועדת הכספים נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. הוחלט כאמור.


הישיבה נעולה, תודה רבה.
הישיבה ננעלה בשעה
09:42.

קוד המקור של הנתונים