ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/12/2009

חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
88
ועדת הכלכלה

27.12.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 136

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, י' בטבת תש"ע (27 בדצמבר 2009), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – מ"מ היו"ר

רוברט טיבייב

אלכס מילר

חמד עמאר
מוזמנים
השר להגנת הסביבה גלעד ארדןיוסי ענבר

- מנכ"ל, המשרד להגנת הסביבה

גיל יניב


- אגף התשתיות, המשרד להגנת הסביבה

אילן נסים

- אגף התשתיות, המשרד להגנת הסביבה

ג'וש פדרסן

- לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

אלונה שכר

- ראש מטה השר, המשרד להגנת הסביבה

משה שלם

- החשב הכללי, משרד האוצר

טל רביב


- החשב הכללי, משרד האוצר

רוני טלמור

- ממונה ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד תמר קלהורה
- משרד המשפטים

רפ"ק יפעת חסון

- יועמ"ש יאל"כ, המשרד לביטחון פנים

פקד ליאת לב

- קצינת חקירות באח"מ, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק ערן מלכה

- משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

אילן דיבון

- מנהל תחום פלסטיק, גומי וחומרי אריזה, משרד התעשייה, המסחר
והתעסוקה

אשר גושן

- ס. יועמ"ש, הרשות להגבלים עסקיים

ניר ימין


- עוזר משפטי, הכנסת

יעל פיין


- מתמחה, הכנסת

אברהם בירנבאום
- יו"ר, ארגוני הסוחרים בישראל

ציפי איסר-איציק
- מנכ"ל, אדם טבע ודין

גלעד אוסטרובסקי
- מומחה למחזור, אדם טבע ודין

עו"ד מתן גרפונקל
- ייעוץ משפטי, אדם טבע ודין

דבורה פרומן סיילס
- אדם טבע ודין

יוחאי ברנשטיין

- קשרי ממשל, מגמה ירוקה

עו"ד סלעית קולר
- יועצת משפטית, מועצה לצרכנות, ארגוני הצרכנים

דניאל מורגנשטרן
- יועץ כלכלי וסביבתי

גמי ברזילי

- מרכז השלטון המקומי בישראל

נחמה רונן

- תאגיד המחזור

קרן שיפמן

- החברה המרכזית

רוני קוברובסקי

- החברה המרכזית

עו"ד עמי רוטנברג
- החברה המרכזית

אסתי מצא רום

- תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ

מיכל כרמי

- תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ

צביקה גולדשטיין
- התאחדות התעשיינים

עו"ד עירית פיליס
- סגנית יועמ"ש, הריבוע הכחול

נמרוד הגלילי

- מנהל תחום רשתות השיווק, איגוד לשכות המסחר

יאיר קורח

- יו"ר התאחדות הסוחרים העצמאיים בישראל

ערן מאירי

- יועמ"ש, שופרסל

עידו רז


- יועמ"ש, שופרסל

דפנה בן יעקב

- אביב תעשיות מחזור בע"מ

ירון מזרחי

- אביב תעשיות מחזור בע"מ

יצחק מזרחי

- אביב תעשיות מחזור בע"מ

עוזי קוברמן

- אביב תעשיות מחזור בע"מ

איתן אביבי

- יו"ר האיגוד למסחר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
רשמה וערכה
סמדר לביא – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007
היו"ר כרמל שאמה
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מספר 3), התש"ע-2009.

ראשית, שוב נודה לכבוד השר להגנת הסביבה, מר גלעד ארדן, שמכבד אותנו ומשתתף בישיבות באופן קבוע, בעניין הצעת חוק זו. אנחנו עצרנו בישיבה הקודמת בסעיף 8ג רבתי.

כבוד השר, לפני שהוא יוצא למשהו דחוף בישיבת ממשלה, רוצה לומר כמה מלים. בבקשה.
השר גלעד ארדן
אני קודם כל מתנצל, כי אני איאלץ לממשלה ולחזור בעוד כשעה, כי אנחנו בשאיפה נקים היום ועדת שרים לקידום אנרגיות מתחדשות בישראל, שזה דבר לא פחות חשוב מהנושא שאנחנו דנים כאן היום וזו הצעה שאנחנו יזמנו, אז אני נאלץ להציג אותה בממשלה ואז לחזור.

אני רוצה להזכיר שזה לדעתי הדיון הרביעי בוועדת הכלכלה, ואתה הודית לי, אבל אני מחזיר לך את התודות לך ולחברי הכנסת של הוועדה ולצוות הוועדה שבאמת מקדישים הרבה מאוד זמן לקידום הנושא מתוך ההכרה בחשיבותו והייתי רוצה באמת לפנות גם למוזמנים שהגיעו לכאן היום. אני יודע שלכל אחד ואחת מכם הנושא באמת חשוב ונמצא על סדר היום שלו אבל היום אנחנו פשוט חייבים לסיים את הנושא הזה. אנחנו חייבים לסיים גם כיוון שנושא המחזור בישראל נמצא בפיגור כל כך אדיר והחוק הזה הוא אחד החוקים שיביאו סוף סוף למהפכה המיוחלת. כמובן בלי השלמת חוק האריזות, שהוא רוב המהפכה, הדבר הזה לא יקרה, אבל בעצם כל יום שאנחנו מתעכבים עם החוק הזה, אנחנו מתעכבים עם הצבת תשתיות מחזור והשקעה גם בחינוך וגם בפרסום לכל אזרחי המדינה על חשיבות המחזור. זה פשוט חבל כי אני חושב שהפערים שנותרו, אם נותרו, הם פערים מינימליים והתקדמנו פה כברת דרך משמעותית ביותר. אני בטוח שכל אחד מכם שומע, כמעט בכל מקום שהוא מגיע שואלים 'למה אין מספיק תשתיות מחזור?' 'למה אין לי ליד הבית איפה להשליך את הבקבוקים הללו שתופסים נפח כל כך גדול בפחי האשפה ולאחר מכן במטמנות'. אז אני באמת מבקש, אם אפשר היום לנסות לקבל את כל ההכרעות, לקצר בטיעונים והנימוקים, כי אני חושב שכל הדברים כבר נאמרו, הדיון הציבורי מוצה, הדברים ידועים ורק צריך לקבל את ההכרעות.

אז שוב תודה אדוני היושב ראש.
היו"ר כרמל שאמה
אני מסכים לכל מלה שאמר השר, למעט זה שאנחנו חייבים לסיים את זה היום. אנחנו חייבים לדון בזה היום, סעיף סעיף, יכול להיות שנסיים, אנחנו נעשה מאמץ, אבל אין חובה לסיים את החוק היום.
אברהם בירנבאום
עניין קרדינלי שטרם הועלה; כפי שאני הבינותי ממר קוברובסקי, לא תהיה תחרות בין היצרנים על איסוף מכלי המשקה, אלא יהיה מונופול בריבוע, מעין קרטל אחד ויחיד שיאסוף מכולם. אם זה המצב, יש חובה לקבוע בחוק שהתשלום, שגובה ההחזר של הפיקדון שהוא, כידוע לכם, לגבי רשתות השיווק גבוה יותר מאשר לסוחרי המכולת, אם אין תחרות, יהיה אחיד לכל בתי העסק.
היו"ר כרמל שאמה
שיהיה אחיד. אוקי, טענתך נשמעה.
אתי בנדלר
אני מבקשת להבין את ההערה הזאת. אני לתומי חשבתי שאדם משלם 25 אגורות, סכום הפיקדון, ומקבל חזרה 25 אגורות וכך גם בתי העסק.
אברהם בירנבאום
לא, רשתות השיווק מקבלות הרבה יותר.
אתי בנדלר
מקבלות דמי טיפול אולי, אתה מתכוון?
אברהם בירנבאום
מה זה דמי טיפול? מה זה משנה איך קוראים לזה?
אתי בנדלר
אני רוצה להבין על מה מדובר.
אברהם בירנבאום
רשתות השיווק מקבלות מתאגיד המחזור היום עבור כל מכל משקה קטן ריק סכומים הגבוהים בהרבה, ואני לא יודע בדיוק את השיעור כיוון שהם מסתירים אותו, מאותם 25 אגורות שמקבל סוחר מכולת.
היו"ר כרמל שאמה
זה נכון? אמרת, הדברים ברורים. אני מציע שגברת רונן תשיב.
נחמה רונן
קודם כל סכום הפיקדון הוא אחיד וכולם מקבלים בחזרה את סכום הפיקדון. עם רשתות השיווק יש הסדר אחר שהוא דמי טיפול, הוא בכלל לא קשור לפיקדון. רשתות השיווק מחזירות עשרות מיליונים של מכלי משקה, לעומת המכולות שמקבלות במאות ואלפים ומכאן ההבדל. עם רשתות השיווק יש הסכם שהוא בכלל תלוי החלטת פשרה שהיתה בבית המשפט. הם היו חברות בתאגיד בעבר והיתה תביעה שלהם שהתבררה והגענו להסכם שהוא אך ורק עם רשתות השיווק והוא בגין כמות מאוד גדולה של מכלים שמטופלים בה, להבדיל מבתי העסק הקטנים. לכן אין שום קשר, את הפיקדון כולם מקבלים על פי החוק.
אברהם בירנבאום
מה ההבדל בין טיפול לבין החזר?
היו"ר כרמל שאמה
לא, מה שהם מחויבים על פי החוק בדמי הפיקדון, כולם מקבלים באופן שווה.
אברהם בירנבאום
הם מקבלים הרבה יותר ועד עכשיו לא קיבל היושב ראש מענה כמה. זה לא משנה, נקרא לזה צנצנת.
היו"ר כרמל שאמה
ולמה אכפת למר בירנבאום שהרשתות מקבלות יותר?
אברהם בירנבאום
זאת תחרות לא הוגנת. אם אין תחרות בין היצרנים, כלומר אני לא יכול לפנות ליצרן קטן ולהגיד לו 'הנה, אספתי לך הרבה, תיתן לי יותר', כפי שעושות רשתות השיווק, אם אין תחרות, אם יש קרטל אחד, אם יש מסגרת אחת, כולם צריכים לקבל אותו הדבר. אני לא חושב שבית הדין להגבלים עסקיים יסכים למשהו כזה.
נחמה רונן
קודם כל, רק להגיד שההסדר הזה בתוקף ובאישור בית הדין להגבלים עסקיים, גם את זה עברנו, ואין פה בכלל אלמנט של תחרות. כמו שאני מחייבת להגיע למכולת ולתת לה דמי שירות, כך אני מגיעה לרשת השיווק ונותנת לה, בדיוק באותם זמנים ובאותה רמה.
אברהם בירנבאום
את הרי לא מגיעה למכולת.
נחמה רונן
אלא שיש הבדל במיליונים שמטופלים פה ובאלפים---
דניאל מורגנשטרן
בהצעת החוק הממשלתית לשנת 2007, אחד מחמשת העקרונות שעליהם התבססה הצעת החוק הממשלתית היה הענקת דמי טיפול בחוק לכל בית ממכר, קטן כגדול, תוך כדי ביטול הפטורים. צודק מר בירנבאום, משום שברגע שיהיו דמי טיפול לכולם אתה תראה שאנחנו נגיע לשיעורי ההחזרה הסקנדינביים משום שבעצם זה הוא השלב של הנגשת החוק אל האזרח הבודד, אל כל משק בית ואל כל צרכן. אגב, כתבתי את זה לשר, בבקשה להוסיף את זה להצעת החוק שמונחת על שולחן הוועדה כדי להשלים אותה ולתקן אותה.
היו"ר כרמל שאמה
אתה מדבר לשר שלא נמצא, אני מבין.
דניאל מורגנשטרן
אני מדבר לשר שאחראי לחוק.
אשר גושן
אדוני היושב ראש, אני מרשות ההגבלים העסקיים. אנחנו מודעים לקיומו של הסדר כזה שתואר. אני חושב שיש צורך לתקן את דבריה של גב' נחמה רונן שלא דייקה במאה אחוז, שההסכם הזה לא עבר את בית הדין להגבלים עסקיים, אבל הוא כן הועבר לעיונה של הממונה והממונה לא מצאה בעייתיות בהסכם מבחינת דיני ההגבלים העסקיים. אמנם אין אחידות בגובה התשלום של דמי טיפול ומי שאוסף ומחזיר יותר מכלים, מקבל דמי טיפול בשיעור גבוה יותר, אבל לא כל מה שאינו אחיד מעורר בעייתיות לפי חוק ההגבלים העסקיים. הרבה פעמים דברים אינם אחידים. מה שהראו לנו, לא מצאנו בו בעייתיות וזה מה שיש לי לומר בשלב הזה.
היו"ר כרמל שאמה
אני הייתי רוצה לשמוע את עמדת המשרד ביחס לנקודה הזאת.
יוסי ענבר
המשרד לא מתערב בהסדרים בין רשתות השיווק לבין המכולות לבין התאגיד, וצריך לזכור שבחוק הנוכחי בכלל התאגיד כרגע לא קיים, אז אנחנו מדברים כרגע על משהו שלא קיים ואני מציע שנתחיל, אם אפשר, נתקדם.
היו"ר כרמל שאמה
אתם לא רואים בעיה עם ההערה הזאת.
יוסי ענבר
לא.
אברהם בירנבאום
אנחנו מוכנים להסתפק בזה?
היו"ר כרמל שאמה
מר בירנבאום, אתה לא ברשות דיבור. אנחנו לא רוצים להתחיל את הישיבה הזו באי סדר, אז בבקשה. היית ראשון הדוברים, שמענו אותך בנחת ובסדר, אז תשמור בבקשה גם אתה על הסדר הזה.
ציפי איסר-איציק
הרי אנחנו יודעים שמאחורי הצעת החוק הזאת, כפי שהמשרד להגנת הסביבה מביא אותה, עומד הסכם ויש כוונה שיהיה תאגיד יחיד. אני חושבת שאי אפשר להתעלם מהנקודה הזאת שדמי הטיפול אינם שקופים. אני מצטרפת לבקשה ואנחנו גם פנינו בעניין הזה לשר בכתב, אנחנו חושבים שדמי הטיפול צריכים לפחות להיות מפורסמים וידועים על מנת שהכל יהיה ברור וידוע, בעיקר כאשר מדובר בגורמים נוספים שרוצים להצטרף לתהליך האיסוף הלאומי. לכן אני חושבת שכן ראוי להתייחס לזה.

מר יוסי ענבר, אני חושבת שההתייחסות שלך לכך שהתאגיד בוטל היא מטעה, מכיוון שאתם פעלתם ואתם פועלים על מנת שיהיה תאגיד יחיד. הרי זו הכוונה, זה מה שעומד כאן מאחורי כל הסיפור.
קריאה
הוא זהה לתאגיד הנוכחי.
ציפי איסר-איציק
לכן דמי הטיפול לפחות צריכים להיות מפורסמים וצריך להיות סעיף שמתייחס לדמי הטיפול. אי אפשר להתעלם מזה כאשר צופים הסדר שמבוסס על מונופול, על תאגיד יחיד שיעשה את ה---
היו"ר כרמל שאמה
אני מבין שאנחנו עכשיו בהתקדמות של הסעיפים. אנחנו לא מתייחסים עכשיו לסעיף הרלוונטי. אם זה יעלה בהקשר של איזה שהוא סעיף, מה טוב. הוספת סעיפים בסוף. נגמור את כל הסעיפים, מישהו ירצה להוסיף סעיף? וזה בעיקר אם תשכנעו את אחד מחברי הכנסת שנמצאים כאן, אז בשמחה. אבל כרגע, כדי שלא נעצור את הרצף, שמענו את קשת הדעות וההערות, נעבור להקראה של הסעיפים, כי זה לא נוגע לסעיף הרלוונטי שאנחנו עוסקים בו.

בבקשה, מר ג'וש פדרסן.
ג'וש פדרסן
בוקר טוב, כבוד היושב ראש, חבר הכנסת. אני מהלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה. אני אקריא את סעיף 8ג רבתי, בין היתר בעקבות הטמעת ההערות שעלו גם על ידי היועצת המשפטית של הוועדה בדיון הקודם.
מקריא
אחרי סעיף 7ד' לחוק העיקרי יבוא "יעדי איסוף מכלי משקה גדולים" 8ג'.

(א) יצרן ויבואן יאספו בכל שנה מכלי משקה גדולים ריקים בשיעור של 50% לפחות מסך מכלי המשקה הגדולים המלאים ששיווקו במהלך אותה שנה.

(א1) לעניין סעיף קטן (א) רשאי יצרן או יבואן לאסוף גם מכלי משקה גדולים ריקים שלא יוצאו או שווקו על ידו.

(ב) יצרן ויבואן ימחזרו 90% לפחות מכלל מכלי המשקה הגדולים הריקים שאסף במהלך כל השנה, עד יום 1 ביוני של השנה שלאחריה, במפעל מחזור המורשה לפי כל דין.

(ב1) השר יפרסם בהודעה ברשומות, לא יאוחר מחודש לאחר קבלת הדוח הרבעוני האחרון, לפי סעיף 10, לגבי השנה שקדמה לדיווח, את שיעור איסוף המכלים הגדולים בכל שנה, ואם חל סעיף קטן (ג), את המועד בו יחולו הוראות החוק גם על מכלי משקה גדולים.

(ג) לא הגיע איסוף המכלים הגדולים לשיעור של 47% מכלל מכלי המשקה הגדולים המלאים ששיווקו יצרנים ויבואנים במהלך אותה שנה, יחולו הוראות חוק זה גם על מכלי משקה גדולים החל מיום ה-1 לחודש שלאחר תום 60 ימים ממועד ההודעה לפי סעיף קטן (ב1) ובשינויים אלה: (1) לאחר סעיף 7א(א) לחוק יבוא (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א) בתקופת זמן של שנתיים שלאחר פרסום הודעה כאמור בסעיף 8ג(ג) לחוק, יעד האיסוף הממוצע יהיה 70% ויעד האיסוף השנתי יהיה 68%. (2) סעיפים 8ג(א), 8ד ו-10ה יימחקו.

(ד) לא הגיע איסוף המכלים הגדולים לשיעור של 50%, אך עמד על 47% או יותר מכלל מכלי המשקה הגדולים ששיווקו יצרנים ויבואנים במהלך אותה שנה, רשאי השר לקבוע בצו על החלת הוראות חוק זה גם על מכלי משקה גדולים החל ממועד שייקבע בשינויים הקבועים בסעיף קטן (ג).

בעצם 8ג רבתי הוא הסעיף המרכזי לעניין ההסדר של איסוף ומחזור מכלי משקה גדולים שלא במנגנון פיקדון. הוא קובע את החובה על יצרן ויבואן לאסוף שיעור של 50% שמופיע, ולמחזר 90% ממה שהוא אוסף, והסעיפים מ-(ב1) והלאה הם הוראות המנגנון להחלת מנגנון הפיקדון במידה ולא תהיה עמידה ביעד שוק כולל של 47% ומעלה, וזה נותן סמכות לשר להודיע על אי העמידה הזאת ביעד ובעקבות כך יחול מנגנון הפיקדון על מכלי המשקה הגדולים. הוראות החוק יחולו גם על מכלי משקה גדולים.
אתי בנדלר
הסעיף הזה אמור להתאים להערות שנשמעו בישיבה הקודמת ולעגן את ההערות האלה בנוסח המוצע. אני מוכרחה לומר שאני לא כל כך הבנתי איך זה נעשה בפועל, כשאני רואה את הנוסח ואני מדברת בעיקר על איסוף בין 47% ל-50%. זאת אומרת, העיקרון הוא כזה; ככל שמדובר במכלי משקה גדולים, אם מגיעים ל-50% ויותר, לא חל. אין צורך בהחלת הוראות החוק, כי מגיעים לאיסוף וולונטרי בשיעור ראוי. אם לא מגיעים ל-47%, ואגב אף פעם אני לא יודעת בהתאם לנוסח, ואני אחזור לזה גם בנוסח של סעיף קודם, זאת אומרת כשמדברים על ה-47% האם זה בקטגוריה הראשונה או בקטגוריה השנייה, אבל לזה תיכף נחזור, אם אנחנו מציעים מתחת ל-47% החוק חל, בשינויים שיפורטו בחוק או בתקנות מכוחו. מה קורה בין 47% ל-50%, האם החוק חל, אך השר רשאי, בחקיקת משנה, לדחות את תחולתו בתנאים שקבע? או שהחוק איננו חל אלא אם השר יודיע שהוא חל.

אני הערתי בישיבה הקודמת שאני לא חושבת שראוי שחוק יחול מכח חקיקת משנה, אלא שהעיקרון צריך להיות שהחוק חל מכח הוראת המחוקק עצמו והשר רשאי, בחקיקת משנה, לדחות, לקבוע תנאים, לפטור וכיוצא בזה, כפי שמקובל בחקיקה. הבנתי שההערה הזאת התקבלה ואיכשהו יש לי הרגשה שמה שנעשה בפועל בנוסח שמוצע כרגע בפני הוועדה זה איזה שהוא משהו מהנוסח הקודם ומהנוסח החדש, שלא נותן ביטוי לשום עיקרון ברור.
ג'וש פדרסן
ההערה של היועצת המשפטית נכונה. סעיף קטן (ד) הוא האופציה השנייה שציינת שבו החלת הוראות החוק על מכלי משקה גדולים תיעשה בכפוף לצו של השר ולא פי בררת מחדל שאת כיוונת אליה.
היו"ר כרמל שאמה
בין 47% ל-50% צריך עוד אקט נוסף של השר.
אתי בנדלר
זאת אומרת שהחוק לא חל, אלא אם כן השר יחיל אותו.
היו"ר כרמל שאמה
בהודעה של השר.
אתי בנדלר
אז לא קיבלתם את ההערה שלי, במלים אחרות, כי אתם הודעתם שקיבלתם ולכן אני תמהתי איך זה בא לידי ביטוי. ואם לא קיבלתם את ההערה הזאת, ויש לי על כך השגות---
היו"ר כרמל שאמה
מה היתה הערתך, שוב?
אתי בנדלר
ההערה היתה שאני חושבת שחוק צריך לקבוע באיזה תנאים הוא יחול והחקיקה הראשית יכולה להסמיך את מחוקק המשנה לפטור, לדחות וכיוצא בזה, אבל גם אם נניח שהתוצאה בסופו של דבר היא אותו דבר, זאת אומרת יש שתי בררות; חל, אלא אם כן... לא חל, אלא אם כן... אז מה שמוצע כאן זה שהחוק לא יחול, אלא אם כן השר יקבע שהוא כן חל. כל מה שהשר צריך לעשות, זה מה? זאת אומרת איך הוא יפעיל את שיקול דעתו לצורך העניין הזה? הדברים נשארים לגמרי פרוצים.
ג'וש פדרסן
בהתייעצות עם נציגת משרד המשפטים, עורכת דין טלמור, אין לנו התנגדות למה שאת מכוונת אליו, מבחינת שבררת המחדל תהיה תחולת החוק, אלא אם כן השר בצו יעשה דחייה או יקבע תנאים.
היו"ר כרמל שאמה
או שהחוק כן ייכנס לתוקף, אלא אם כן השר יודיע שהוא לא נכנס.
אתי בנדלר
ובמקרה הכי גרוע, זאת אומרת אם אתם בכל זאת הייתם סבורים שזה צריך להיות אחרת, צריכות להיות לפחות איזה שהן נקודות עיגון להפעלת שיקול הדעת.
היו"ר כרמל שאמה
הוא צריך לפרסם נימוקים.
ג'וש פדרסן
לא.
היו"ר כרמל שאמה
הוא לא יצטרך את נימוקיו?
רוני טלמור
הוא צריך לפרסם בכל מקרה, השאלה היא מה תהיה בררת המחדל אם הוא לא מפרסם. מה שמציע עורך דין בנדלר זה שאם הוא לא מפרסם צו, בררת המחדל תהיה שהחוק כן חל. הנוסח שהצענו, לא בכוונה ולא מתוך איזה מדיניות אחרת---
אתי בנדלר
לא, אני לא אומרת את זה בכוונה להאשים מישהו, אני ניסיתי להבין מה כתוב כאן.
היו"ר כרמל שאמה
אבל עורכת דין בנדלר נוגעת בעוד נקודה, שהיה והשר כן מפרסם, אז מה השיקולים שהוא צריך לשקול או מה מוביל אותו, החשיפה של השיקולים האלה.
רוני טלמור
כל פעולה מנהלית שהשר מבצע צריכה להיות סבירה ולהיות מופעלת משיקולים ענייניים וגם במקרה הזה זה יהיה באופן כזה.
ג'וש פדרסן
זה משביע את דעתך?
אתי בנדלר
הוועדה צריכה להחליט מה תהיה בררת המחדל בסופו של דבר.
נחמה רונן
אני רוצה להתייחס לסוגיה הפרקטית, לא לסוגיה המשפטית, ולהסביר מאיפה זה נולד, כי זו לא טעות קולמוס ומדובר פה על אי הבנה. אני רוצה להגיד על מה כן היתה ההבנה, ושוב, בלי קשר לניסוח המשפטי. כשהמשרד להגנת הסביבה החליט ש-50% מחזור זה היעד שאליו צריכים להגיע, ישבנו והסברנו איך מגיעים לזה, מה צריך להשקיע בשביל להגיע לזה והגענו ביחד להבנה שה-3% האחרונים גם קשים למדידה, זאת אומרת לוקח זמן, רק כמה חודשים אחרי תום השנה, לבדוק. זאת אומרת המשחק של 3% האחרונים הוא זניח לחלוטין לעניין של הבול להגיע לבקבוק המספר 50%, ולכן הבין המשרד והסכים שאם אנחנו נמצאים בטווח שבין 47% ל-50%, משמע הגענו ליעד. לא ישחקו איתנו על הצ'ופצ'יק הזה. אז נכון שאפשר היה גם להגיד בין 45% ל-50%, אבל לא, החליט המשרד שזה הבאפר שמבחינתו הגענו למיצוי היעד שהיינו צריכים להגיע אליו ולכן הוסכם שאם יהיה פחות מ-50% אבל בטווח הזה לא יחול החוק, וזו נקודה שהיא מאוד חשובה. לא הוסכם שיחול החוק, אבל רשאי השר בצו, אלא לא יחול החוק. מבחינתנו זה הגענו ליעד.

עכשיו בעצם מה שאת מכוונת, גברתי היועצת המשפטית, זה להגיד 'סליחה, לא הגעתם לבקבוק ה-50%, החוק חל עליכם, אבל רשאי השר, אם הוא ירצה, בצו, לשנות', וזו לא היתה הכוונה וזה חשוב.
אתי בנדלר
זאת אומרת בעצם יעד האיסוף החוקי של מכלי משקה גדולים הוא 47%, לפי מה את אומרת.
רוני טלמור
הוא 50%, אבל ב-3% האחרונים קשה מאוד לדייק וקשה מאוד לפגוע בצ'ופצ'יק ולכן בסקייל הזה זה סקייל שממצה את הגעת היעד.
אתי בנדלר
זה באמת מה שעומד מאחורי הדברים? קשה לספור את האחוזים?
יוסי ענבר
קשה לדעת בסוף השנה המיידית את האחוזים המדויקים, כי תמיד יש---
אתי בנדלר
זה לא בסוף השנה, לפי מה שאתם הצעתם, זה 60 ימים אחרי תום קבלת הדיווח הרבעוני האחרון. משהו כזה.
יוסי ענבר
מה שעומד מאחורי זה שאנחנו רצינו לתת לשר שיקול דעת לגבי אותם 3% האחרונים. יכול להיות שיש מצב שהיצרנים והיבואנים יעשו את כל המאמצים ובאמת יגיעו ל-47% ולא ל-50% והשר באותה תקופה יגיד שהם עשו את המיטב, התאמצו, ניתן להם עוד שנה, עוד שנתיים הזדמנות על מנת לשפר ולהגיע לאותם 50% שקבענו. לכן רצינו באותם 3% לתת זמן לשיפורים, נקרא לזה כך. השאלה אם באים לזה מלמעלה או מלמטה. אם באים מה-47% או מה-50%.
אתי בנדלר
אני אסביר לכם מדוע אני מתעקשת על העניין הזה. הרי אני לא רוצה להקשות על אף צד בעניין הזה. אני בסך הכל מאירה, מנסה להאיר עם זרקור על נקודה מסוימת. כל מה שאני מנסה לומר הוא שהעיקרון המשפטי, כפי שאני מבינה אותו, הוא שלא ראוי שהכנסת תחוקק חקיקה והכניסה שלה לתוקף תהיה מותנית בחקיקת משנה. כאן זה מקרה גבולי, כי החוק חל מכח עצמו, והשאלה הזאת מתייחסת באמת רק לדלתא הזאת של ה-3%, לכן זה לא עיקרון שאני אתאבד עליו במקרה הזה. זה מה שאני מנסה לומר. אבל מצד שני, גדרי שיקול הדעת צריכים להיות ברורים, לפחות זה שגדרי שיקול הדעת של השר במקרה הזה צריכים להיות, לדעתי, יותר מוגדרים, יותר ברורים.
יוסי ענבר
בחקיקה הראשית?
אתי בנדלר
לפחות. אחת משתיים, או שקובעים שהחוק חל, אלא אם כן הוא בחקיקת משנה, וחקיקת משנה טעונה בכל מקרה אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת, בהתאם לסעיף האחרון של החוק. הוא רשאי לפטור, הוא רשאי לדחות, הוא רשאי לקבוע תנאים להחלה, אז ניחא, אז לפחות יש תהליך שהוא בא, מנמק וכיוצא בזה. אם לא כן, אם העיקרון הוא, חברי הכנסת, שהחוק איננו חל אלא אם כן השר מחליט להחיל אותו, אז לפחות צריך להיות, אני חושבת, איזה שהוא מתווה להפעלת שיקול הדעת במקרה הזה.
היו"ר כרמל שאמה
מה זה, אישור של הוועדה?
אתי בנדלר
אם הוא יחיל את זה בצו, זה יבוא לאישור הוועדה, אבל אם הוא לא יחיל, זה לא יגיע לוועדה. המתווה של שיקול הדעת מלכתחילה צריך להיות מעוגן באיזה שהיא צורה בחוק, להבנתי.
יוסי ענבר
הכוונה היתה שמתחת ל-47% אין בכלל שיקול דעת. ואפשרנו 3% פה לשיקול דעת. השאלה היא, אני אומר שוב, מבחינה משפטית אני לא יודע לפענח את הפתרון לבעיה, אבל אני---
אתי בנדלר
אני שוב חוזרת, אמרה גב' רונן שה-3% האלה מקורם בחשש שמא תהיה בעיה לספור אותם.
יוסי ענבר
אני מניח שאם נגיע בדיוק ל-50% או ל-47% יהיה גם ויכוח על המספרים המדויקים וזה ייקח זמן, אבל מעבר לכך, יכול להיות, כמו שאמרתי, שהשר באותה תקופה יהיה נוכח לדעת שהיצרנים והיבואנים התארגנו ועשו את המיטב, התאמצו ופיזרו, ועדיין נשארו אותם 3%. אז השארנו 3% לשיקול דעת של השר. זאת היתה הכוונה, בין השאר. השארנו לשר 3% להחלטה. אני חושב שזה לא---
היו"ר כרמל שאמה
אז בעצם מה שכתוב פה זה שיעד האיסוף זה 47% ובמקרה לשר יש סמכות להפעיל את החוק בין 47% ל-50%.
יוסי ענבר
לא. היעד הוא 50% איסוף.
ציפי איסר-איציק
לא, יעד המחזור עוד נמוך מזה.
רוני טלמור
בכל מקרה יש סנקציה על ה-3% האלה.
היו"ר כרמל שאמה
זה ה-60 אגורות?
רוני טלמור
בכל מקרה. השאלה היא האם אפשר להחיל את החוק כולו במצב כזה. מבחינת שיקול הדעת של השר, האמת היא שאני לא חושבת שיש צורך לפרט פה את שיקול הדעת. אמרתי גם קודם, השר צריך לפעול בסבירות, ומשיקולים ענייניים---
אתי בנדלר
זה תמיד נכון וטוב, אז אם כך אנחנו יכולים תמיד לוותר על אמות מידה בחוק.
רוני טלמור
זה תמיד נכון, אבל במקרה הזה אנחנו ממילא מדברים על שיקול דעת מצומצם מאוד שאמור להישקל לפי הנסיבות ואנחנו לא יכולים היום לצפות מה יהיו הנסיבות שיביאו להחלה או אי החלה בעתיד. זה יכול להיות תלוי בהתנהלות של התאגיד, זה יכול להיות משיקולים ציבוריים אחרים. אני לא חושבת שאנחנו רוצים עכשיו גם לכבול את שיקול הדעת של השר באופן הזה.
היו"ר כרמל שאמה
את הצעתם הבנתי, אבל כשאני מנסה לפרוט את עמדתך להצעה הכתובה, ולשקול בין הדברים, אני... את יכולה לתת לנו ממש---
אתי בנדלר
הצעה אחת, למרות שהבנתי שהם מוכנים גם לקבל את הצעתי, אלא אם כן---
היו"ר כרמל שאמה
אתם מוכנים לקבל את הצעתה? ואז אין מחלוקת.
רוני טלמור
צריך רק להבין את המשמעות של ההצעה. המשמעות של ההצעה היא שההסדר נכנס כבר לתוקף ורק דוחים אותו, ואז נדרשת דחייה בעצם---
אתי בנדלר
לא, הוא יכול גם לפטור בתנאים או ללא תנאים.
רוני טלמור
או לדחות או לפטור?
אתי בנדלר
כן, אפשר להרחיב כאן את המסגרת של חקיקת המשנה.
רוני טלמור
ומה קורה בפעם הבאה, בשנה אחרי זה, אם הוא עומד ב-50% או אם הוא עומד בפחות?
ג'וש פדרסן
כן, יש לקחת בחשבון שבעצם זה אומר שעל פניו זה יהיה כל שנה, שיהיה צורך בפעולה אקטיבית של צו של השר עם השיקולים כדי לדחות את המנגנון, במקום סמכות חד פעמית.
אתי בנדלר
למה? אני רוצה להבין.
רוני טלמור
אם בשנה מסוימת היצרנים עמדו ב-48%, לשר יש שיקול דעת והוא מחליט שהוא לא מעוניין שהחוק יחול באותה שנה, אבל יש גם את השאלה מה יקרה בשנה הבאה. נניח שבשנה אחרי זה עוד פעם הם עומדים ב-48%, או עמדו ב-51%.
אתי בנדלר
בסדר, כל עוד הם עומדים ביעד שבין לבין.
רוני טלמור
אז? אז מה?
אתי בנדלר
אז זה לא יחול.
רוני טלמור
אבל החוק מתייחס למצבים האלה. אם בשנה אחר כך הם אוספים עד 50%, לכאורה אין צורך להחיל את מנגנון הפיקדון.
אתי בנדלר
נכון, אז הוא כותב בין 48% ל-50%.
רוני טלמור
בררת המחדל שלך היא החלה, החל מהשנה שלפני כן.
אתי בנדלר
אבל זה תלוי בתוכן של חקיקת המשנה.
רוני טלמור
שבה יהיה כתוב מה?
אתי בנדלר
שיהיה כתוב, למשל, כח חקיקת המשנה לא יחול כל עוד הם נעים בין 48% ל-50%. זאת אומרת הוא יחיל את זה רק בין 47% ל-48%, למשל.
רוני טלמור
זה עוקף את החקיקה הראשית.
אתי בנדלר
לא, החקיקה הראשית היא מתחת ל-47%.
רוני טלמור
בין 47 ל-50 יש שיקול דעת?
אתי בנדלר
כן. למשל, אחת מהדרכים שהוא יכול להפעיל שיקול דעת זה למשל שהחוק לא יחול בין 47% ל-48% ומעל 48% יחול.
רוני טלמור
אבל זה משתנה משנה לשנה.
היו"ר כרמל שאמה
זה בעצם משנה את ההוראות הראשיות של החוק.
אתי בנדלר
אבל גם ככה, בין 47% ל-50% זה פתוח, השאלה באיזה צורה זה פתוח.
רוני קוברובסקי
רק להגיד שבארבע השנים האלה יש מחויבות של היצרנים להשקיע 100 מיליון שקל בתשתיות ובפרסום לעידוד האיסוף ואז נוצר מצב שהוא אבסורדי שבו היצרנים עמדו בכל המחויבויות שלהם, שמו את כל הכסף, התאמצו, עשו הכל, ובוא נגיד שהגיעו במקום ל-50% ל-49% או 48%, ופה דובר במפורש שלשר יהיה שיקול דעת, שבראותו שהתעשייה עושה את כל מה שהתחייבה, הוא יכול להפעיל את שיקול דעתו ולתת צ'אנס נוסף. אין שום טעם בסיטואציה הזאת לבוא ולהחליט על קוצו של יו"ד. אני לא חושב שיש איזה שהוא חוק שמתנהג ככה, על קוצו של יו"ד. היום לשבת פה ולהגיד שאנחנו יודעים להבטיח בעוד ארבע שנים מהיום אם זה יהיה 51% או 47%. אני לא יודע לשבת פה היום ולהבטיח שבעוד ארבע שנים זה יהיה 51% או 49%, בטח בצורה וולונטרית. מה שאני כן יכול, שאנחנו נמלא את כל המחויבויות שלנו. אם השר יבוא ויראה שמילאנו את כל המחויבויות שלנו ועמדנו בכל מה שהיינו צריכים לעשות, ועדיין לא הגענו ל-50% אלא הגענו ל-49% או 48%, אני חושב שיש לאפשר לו, תחת הנסיבות האלה, להפעיל את שיקול דעתו. כי אחרת אנחנו יוצרים סיטואציה שעשינו כל מה שיכולנו ועדיין המחוקק לא השאיר לשר ולו שיקול דעת הקטן ביותר. זה מה שעלה בדיונים. בדיונים אנחנו לא באנו פה מתוך התמודדות וניסיון להפחית את היעדים, כי ברור לגמרי שאם נגיד בשנה מסוימת הצלחנו להגיע רק ל-48% והשר הפעיל שיקול דעת, אז בשנה הבאה הוא ירצה שנגיע ל-50%, אבל לא להיות בסיטואציה שאחרי ארבע שנים הגרזן נופל. למה?
לאה ורון
השיעור של 50%, מה שנזכר פה בנוסח, אני מתארת לעצמי שהוא מבוסס על ניסיון שלכם. אתם יכולים למסור קצת יותר על הניסיון שלכם לגבי האיסוף של המכלים הגדולים?
רוני קוברובסקי
אסביר. עד היום הניסיון שקיים בארץ הוא הניסיון של חוק הפיקדון, הוא לא ניסיון בתחום האיסוף הוולונטרי. מה שאנחנו מסתייעים בו כרגע, זה---
לאה ורון
לא זה מה שנמסר בעבר לוועדה.
רוני קוברובסקי
עד היום התאגיד עסק בעיקר---
לאה ורון
ברור, אנחנו לא מדברים על הפיקדון, אנחנו מדברים על הכלובים.
רוני קוברובסקי
אז אני אומר, אנחנו עשינו פיילוט. אל"ף אנחנו יודעים כמה אביב, שעוסק בעניין הזה כבר הרבה זמן, אוסף, וכמה בעצם היו אחוזי האיסוף, ברגע שהתחלנו לפעול. אנחנו קיבלנו אישור זמני מהממונה. צריך לזכור מה קרה, אנחנו לא היינו יכולים, כתאגיד, לפעול לאיסוף וולונטרי של ליטר וחצי כי התאגיד לא קיבל אישור לעסוק בזה, אלא קיבל אישור זמני לפיילוט. בפיילוט שעשינו התוצאות היו טובות והראו שאם אנחנו נשקיע ונתמיד בעניין הזה, יש לנו סיכוי סביר להגיע ליעדים האלה, ל-50%, אבל זה היה פיילוט קצר מאוד שהיה במספר ערים בודד ועל פי התוצאות שלו, ראינו מה קורה.

בנוסף לזה, גם בסיור שהיינו באירופה, יחד עם המשלחת, וגם ממה שלמדנו מהתעשייה העולמית בתחום הזה, למשל אנחנו מכירים מה קורה בקוקה קולה בכל העולם, יצרני האריזות האחרות מכירים מה קורה אצלם, יש סיכוי טוב להגיע ליעד הזה ואף לעבור אותו, וזה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים ואין לנו גם את היכולת בכלל להקטין יעד, בוא נגיד ככה, בסיפור הזה. הלוא אם נעשה עבודה טובה והציבור יאהב את מה שאנחנו עושים, אז הוא יחזיר 80% ואולי 90% וכולנו נהיה פה happy. אנחנו נפעל לעניין הזה, אבל לבוא ולהגיד שאחרי ארבע שנים יהיו בדיוק 50% וַלא... לקחנו על עצמנו מצב שאם עשינו את זה ונכשלנו, ניכנס למסלול ישיר לחוק פיקדון ליטר וחצי שהוא מובנה בתוך החומר, אבל המעבר למצב הזה לא צריך להיות חד, אלא צריך להשאיר איזה שהוא שיקול דעת.

לי נראה די "מוזר מאוד" אם יהיו 49% בסוף השנה הרביעית וזו תהיה המשמעות; 'עכשיו בואו נעבור לחוק הפיקדון', ולא להשאיר לאף אחד שום שיקול דעת בסיפור הזה. ברמות האלה, של 2%-3%, להשאיר לשר שיקול דעת נראה לי הגיוני.
היו"ר כרמל שאמה
עורך דין פדרסן, איפה מופיעה האינדיקציה של ארבע שנים? אני לא רואה את זה.
ג'וש פדרסן
זה בסעיפים בסוף של הוראות המעבר. מתוכנן שזה ייכנס לתוקף ב-1 לינואר 2014. כל ההסדר של מכלי המשקה הגדולים.
דניאל מורנגשטרן
אדוני היושב ראש, סעיף 8ג עושה צחוק מהחוק. הציבור רוצה שהכנסת תחיל את חוק הפיקדון על מכלי המשקה הגדולים והמשפחתיים. אני חושב שכנבחר ציבור אתה מודע לזה. חזרנו מקופנהגן לפני שבוע, מוועידת שינויי האקלים, החברה הזאת, רוני קוברובסקי, חברה אחות שלך, פיקדון חובה על כל המכלים, חד פעמיים כרב פעמיים. אין דבר כזה, לא 47%, לא 50%, גם לא 30% באיסוף וולונטרי. לעולם בחיים לא נגיע לזה, אי אפשר להגיע לזה, בקושי נגיע אולי ל-20%, 21% עם המון המון המון עבודת חינוך והסברה משום שהיום כבר מגיעים ל-16%, 17% וזה כמעט הסימפטוטה של העקומה. מי שחושב שאפשר לדחות את החוק הזה בארבע-חמש שנים עד לשנת 2014, נכון, עושה צחוק מהחוק, אבל זו המטרה. המטרה היא לא להחיל את חוק---
קריאה
אלה לא הכמויות באיסוף וולונטרי. עובדה.
דניאל מורגנשטרן
אל תפריע לי. תקבל את רשות הדיבור, תענה. המטרה היתה בעצם לזרוק את הנושא של המכלים הגדולים ולהמשיך להשליך אותם לאשפה, למצוא אותם במזבלות, למצוא אותם בצידי הדרכים. אדוני היושב ראש, בדרך מהאוטובוס לכנסת ישראל הבאתי לך כדוגמה מחזור ישראלי. כך ממחזרים מיכלים כאשר הפיקדון עליהם הוא פיקדון של---
היו"ר כרמל שאמה
אבל זה הכל מכלים קטנים.
דניאל מורגנשטרן
זה מכלי פיקדון, אבל ככה ממחזרים במדינת ישראל כשאין הנגשה.
היו"ר כרמל שאמה
אבל אנחנו מדברים עכשיו על גדולים.
דניאל מורגנשטרן
כשאין הנגשה למקומות החזרה וכל מרכול וכל חנות וכל מזנון שמוכר אותם לא מקבל אותם חזרה.
היו"ר כרמל שאמה
ולעניין 8ג מה יש לך לומר?
דניאל מורגנשטרן
לעניין 8ג, לדעתי המקום של הסעיף הזה לא ראוי בחוק הזה בכלל.
היו"ר כרמל שאמה
דעה ברורה ונחרצת.
דניאל מורגנשטרן
יש לנו שמונה ורבע שנים ניסיון בהפעלת החוק על המכלים הקטנים, אין שום סיבה, הקהל מכיר את הנושא, אם תחיל מחר את הפיקדון על המכלים הגדולים, אנחנו נגיע ל-90% ו92%, כמו בסקנדינביה והיצרנים לא מעוניינים בזה. ואני אומר את זה בריש גלי. הם לא מעוניינים בכך כי הם יפסידו כסף.
היו"ר כרמל שאמה
הם צודקים שהם לא רוצים להפסיד כסף.
דניאל מורגשטרן
אבל הם יפסידו כסף משום שמחירי המשקאות הארוזים במכלי הפיקדון יירדו, כי זה חוק בל יעבור בכלכלת צרכנות, היכן שהטלת פיקדון מחיר המוצר בתוך המכל של הפיקדון יורד ורווחי היתר של היצרן יורדים, ונגד זה נלחמים היצרנים. זו האמת במערומיה.
היו"ר כרמל שאמה
מר גלעד אוסטרובסקי, מאדם טבע ודין, בבקשה.
ציפי איסר-איציק
תיכף אני גם אתן לגלעד, כי שניכם הייתם בסיור וכדאי שגלעד יחזור על הנתונים ואדוני היושב ראש ודאי מכיר אותם, אני רק רוצה להגיד שהוויכוח כרגע בסעיף 10 מתנהל סביב הנושא של הטייס האוטומטי. איכשהו צריך לקרוא אותו עם תחילת הסעיף, שמדבר על היעד. מלבד הטענה שלנו שמכלי המשקה הגדולים צריכים להיות בתוך הפיקדון ולא במנגנון הזה, אנחנו הבנו שזו לא עמדת המשרד להגנת הסביבה, אבל בא המשרד להגנת הסביבה ואומר לנו 'אנחנו הולכים למנגנון של אריזות' והדירקטיבה שעוסקת באריזות מדברת על יעדים אחרים, מדברת על 60%, ועל 60% של מחזור, לא יעדי איסוף של 50% והפחתה לצורך המחזור בעוד 10%. בעצם מה שאנחנו מקבלים כאן היום זה 45% אחוזי מחזור ועכשיו אנחנו מדברים על 'בואו נראה איך אנחנו גם הולכים אחורה ועושים גם הנחות לגבי מנגנון הטייס האוטומטי'. אני מבקשת להגיד שאין שום סיבה, מבחינת האינטרס הציבורי, שבוודאי חברי הכנסת ואדוני היושב ראש אמורים לייצג אותו, להפלות. אם הולכים למנגנון של אריזות, על פי הדירקטיבה האירופאית, אז אנחנו מדברים על יעדים אחרים של 60%. אין שום סיבה ללכת ל-50% לרדת ל-45%, לתת קנסות מופחתים על עוד פחות מזה, ולבוא לדבר על ה-3% של הטייס האוטומטי על עוד פחות מזה.

אני חושבת שצריך לשים לב שאם חברי הכנסת החליטו שהם הולכים יחד עם ההסכם ועם עמדת המשרד להגנת הסביבה, שמוותרים על מנגנון הפיקדון על המכלים הגדולים, למרות שזה מבחינה ציבורית לא נכון, ולפי עמדת אדם טבע ודין גם מבחינה סביבתית וכלכלית זה לא הדבר נכון, אבל אם הולכים למנגנון של אריזות, על פי הדירקטיבה האירופאית, אז צריך לפחות להיצמד ליעדים שיש שם ולא ללכת מאיזה שהיא סיבה שהיא לא ברורה, והיא לא מוצדקת, להפחתה של היעדים, גם ביחס למנגנוני האריזות. ואני מבקשת, גלעד, שתתייחס גם למה שראיתם בסיור, שזה היה מאוד חשוב, ואיכשהו זה לא בא לידי ביטוי בחקיקה שאנחנו רואים פה.
גלעד אוסטרובסקי
אני רוצה בקצרה להגיד שהוויכוח על 47%-50% קצת משכיח מאיתנו את הסאגה של ההפחתה. התחלנו מהצעת חוק של 85%, ירדנו עכשיו ל-50%, שרירותי לחלוטין, אמרתי את זה גם בדיון הקודם, מה-50% יורדים ל-47% אפשרות, ומה-47% רק 90% למחזר, כלומר זה רק 42.3%, מחצית מתחילת הדרך. כל אחוז אחד הוא כ-7 מיליון בקבוקים, כלומר זה הרבה מאוד, ולכן אנחנו טוענים שלמצער, אם לא מקבלים את ההנחה שהגדולים צריכים להיות בפיקדון, לפחות להחיל את ההיגיון של חוק האריזות שהוא 60% בחוק. בפועל אנחנו ראינו שבבלגיה, בגרמניה ובהולנד אוספים עוד יותר מכך, מכיוון שמנגנון האיסוף אינו נסמך על כלובים, וכדי להגיע גם ל-50% ובטח של-60% ו-70% ו-80%, צריך לאסוף את המכלים הגדולים במתכונת של איסוף מכלי העצירה במדרכות או במסתורי האשפה. לכן כל הקביעה הזאת היא שרירותית, היא מדרדרת אותנו לאחור ללא כל הצדקה וללא הנמקה, ואנחנו חושבים שבהחלט צריך לתת לזה ביטוי ולא לדרדר את זה עוד לאחור.
רוני קוברובסקי
אני מצטרף. בתור אחד שהיה בסיור וגם למד היטב את הדירקטיבה האירופאית, אני רוצה להגיד שני דברים.

הראשון, שגם הרצון שלנו, כאזרחים במדינת ישראל, שהאיסוף יהיה 60% ו-70% ו-80%, וכמה שיותר, יותר טוב, אבל מה אפשר לעשות שהדירקטיבה האירופאית קובעת במפורש בחוק אריזות, שעדיין לא קם במדינת ישראל וכשהוא יקום ברור שיהיה קל יותר לאסוף, 22.5% לפלסטיקה. זה מה שכתוב בדירקטיבה האירופאית. נכון, דרך אגב, שלמרות שכתוב 22.5% הם אוספים 60% ו-70% ו-50% ו-80%, וראינו את זה גם כן בסיפור הזה והכל נועד ממקום אחד בלבד---
ציפי איסר-איציק
אתה מטעה.
רוני קוברובסקי
אני לא מטעה. אתם מטעים. אני לא השתמשתי עד היום, אתם מטעים. ראינו את הכל ואפשר להביא את המסמכים עכשיו לפה. זה צד אחד. זה עדיין לא אומר, אני לרגע לא אמרתי שאלה האחוזים שאנחנו רוצים, אלא מה שאומרים שאם יצליח המהלך של האיסוף הוולונטרי וחוק האריזות, הציבור הישראלי יירתם לעניין, מה שאני חושב שהארגונים הירוקים צריך לברך עליו, ואז השמים הם הגבול. התעשייה נותנת כספים מאוד גדולים, 100 מיליון שקל בארבע שנים, בשביל לקדם את העניין הזה. זה המון כסף. אף תעשייה במדינת ישראל ואף גורם אחר במדינת ישראל לא התחייב לכאלה סכומים. הסכומים האלה, לדעתי, יביאו להרבה יותר מזה.

אבל לא פה אנחנו מדברים. באיסוף וולונטרי ובחוק אריזות אנחנו תלויים הרבה מאוד בחינוך הציבור ולכן כאן דווקא דרוש שיתוף פעולה שלכם בעניין הזה, וביכולת ללכת עם זה קדימה, כי אם זה לא יקרה, אז אנחנו ניענש, אבל אנחנו "ניענש" כפי שקורא לזה ידידי מורגנשטרן, בכך שנחזור לחוק הפיקדון, אבל לדעתי את העונש יקבלו אזרחי מדינת ישראל. כי אולי הם יקבלו איסוף בקבוקים, אבל הם לא יקבלו חוק אריזות.
ציפי איסר-איציק
אם קוקה קולה בארץ תעשה מה שהיא עושה בעולם, אני חושבת שכולנו נצא נשכרים.
היו"ר כרמל שאמה
מי עוד ביקש בנושא?
אברהם בירנבאום
אדוני היושב ראש, כדי שהמשרד לאיכות הסביבה יוכל להפעיל שיקול דעת, המינימום הוא שהוא קודם ישמע את כל הגורמים הרלוונטיים. כפי ששמעתם מהגברת נחמה רונן, המשרד לאיכות הסביבה דן ודש עם נציג מונופול קוקה קולה ישראל, לא הזמין לחלוטין אף נציג של סוחרי המכולת, לא שמע אותנו, אנחנו כאילו לא קיימים, הוא מביא את ההסכם שהם עשו ביניהם לוועדה ככזה ראה וקדש ואומרים לחברי ועדת הכלכלה של הכנסת 'תקבלו או תדחו, זה מה יש'. לדעתנו המינימום ההכרחי זה מה שהיועצת המשפטית לוועדה הציעה.
היו"ר כרמל שאמה
המנהל הכללי למשרד הגנת הסביבה.
יוסי ענבר
אל"ף, לגבי אחוזי האיסוף; יש פה שתי דעות שונות בקהל, מר דני מורגנשטרן שאמר שלא יגיעו וציפי איסר-איציק וגלעד אוסטרובסקי שאומרים שאפשר להגיע.
דניאל מורגנשטרן
מטורף מי שהחליט ש---
יוסי ענבר
אני לא ביקשתי תגובה.

אני רוצה לומר לגבי היעדים. השאיפה שלנו להגיע ליעדים הרבה יותר גבוהים ואני רוצה לקוות שעם ישראל, שיראה את 20,000 פלוס מינוס המכלים שיהיו מפוזרים וזמינים לכל אחד, אנחנו נגיע לאחוזים גבוהים יותר. כרגע ההערכה שלנו, אחרי שעשינו בדיקות לכאן ולכאן, שריאלי זה להגיע ל-50% ואם אפשר להגיע ליותר, אנחנו נבחן את זה כשנגיע לזמן.

לגבי אחוזי האיסוף, צריך לזכור מה קורה באירופה. באירופה 60% זה על כלל האריזות, כמו שנאמר פה, ו-22% על הפלסטיק בלבד. כדאי לשים את המספרים האמיתיים, שכתובים בדירקטיבה האירופית. בוא נדבר על עובדות. 22.5% זה מה שכתוב בדירקטיבה האירופית, אנחנו מדברים פה על 50% אחוזי איסוף, בשאיפה ליותר.

לגבי 90% אחוזי המחזור; גם דיברנו בפעמים הקודמות, כשדיברנו על המכלים הקטנים, יש באיסוף תמיד נפולת מסוימת שלא ראויה למחזור ואם נשים פה 100%... אני לא רוצה 100%? אנחנו רוצים 100%.
היו"ר כרמל שאמה
אבל זה לא ריאלי.
יוסי ענבר
אנחנו נעשה אותם ישר עבריינים, את מי שאוסף. הלוא גם הם לא רוצים לקחת בקבוק כזה שאספו אותו ולזרוק אותו לאשפה כי זה עולה להם יותר, ולכן ה-90% זה לתת את המרווח על מנת להגיע למצב שבו חלק מהפסולת תגיע לא למחזור. אפשר להתווכח אם זה 90% או 90% וקצת, אבל זה לא העניין, אני חושב, ולכן לא כדאי להתווכח על הנושא הזה.

אני הייתי מבקש שנוסיף פה לגבי הסעיף הספציפי שדיברנו עליו, סעיף (ד).
ציפי איסר-איציק
יוסי, אם 20% זה מספר---
היו"ר כרמל שאמה
סליחה, גב' איסר-הראל, את יכולה לבקש רשות דיבור.
רוני טלמור
לגבי ההערה של עורכת דין בנדלר בעניין הוראת המחדל בסעיף קטן (ד), אני רוצה להציע נוסח שאמור להתאים יותר למה שמציעה עורכת הדין בנדלר. באותו מצב שאיסוף המכלים עומד בין 50% ל-47%, כמו שמתחיל סעיף קטן (ד), 'יחולו הוראות חוק זה גם על מכלי משקה גדולים, כאמור בסעיף קטן (ג)', שזה כולל גם את השינויים שמפורטים שם, 'ממועד שיקבע השר בצו, ואולם רשאי השר בצו לקבוע כי הוראות החוק לא יחולו, כאמור, בתנאים שיקבע'. זאת אומרת, לשר נותר שיקול דעת להחליט שבאותה שנה לא מפעילים את המנגנון האוטומטי.
אתי בנדלר
עוד פעם.
רוני טלמור
'יחולו הוראות חוק זה גם על מכלי משקה גדולים, כאמור בסעיף קטן (ג)', או באופן האמור בסעיף קטן (ג), 'ממועד שיקבע השר בצו', זאת אומרת שאת המועד הוא קובע בצו ולא המועד שיש בסעיף---
אתי בנדלר
הם יחולו, אבל את המועד הוא יקבע.
רוני טלמור
כן, התנאים להחלה הם לפי סעיף קטן (ג), המועד ייקבע בצו, 'ואולם', וכאן שיקול הדעת שעליו דיברת, 'רשאי השר בצו לקבוע כי הוראות החוק לא יחולו כאמור בתנאים שיקבע'. לקבוע בצו כמובן.
אתי בנדלר
יש רק בעיה מה קורה אם הוא לא קובע שום צו.
רוני טלמור
לגבי מועד?
אתי בנדלר
כן, המועד של הכניסה.
רוני טלמור
את צודקת. בואי נשאיר את זה שזה יחול כמו (ג) ושהוא רשאי בצו לקבוע מועד אחר או לקבוע בצו שהוראות החוק לא יחולו כאמור---
אברהם בירנבאום
באישור ועדת הכלכלה.
אתי בנדלר
הכל באישור ועדת הכלכלה, וכדי להתיר ספק באחד הסעיפים האחרונים של החוק העיקרי כתוב שתקנות לפי חוק זה טעונות אישור ועדת הכלכלה ואנחנו נבהיר שתקנות וצווים, כדי שלא יהיה ספק. מקובל על כולם שנתקן את הסעיף ש---
יוסי ענבר
לא לגבי האישור של ועדת הכלכלה. תשאירו 3% לשר בלי ועדת הכלכלה.
רוני טלמור
השר דיבר על זה לפרוטוקול בדיון הקודם.
אתי בנדלר
שהוא לא מעוניין שזה יהיה באישור ועדת הכלכלה?
רוני טלמור
כן, הרעיון היה שזה יהיה בלי אישור הוועדה. כך הוא הציג את זה.
אברהם בירנבאום
האם ועדת הכלכלה---
ג'וש פדרסן
פה פורטו בדיוק איך תהיה תחולת החוק, פורט פה במפורש ההוראות, את התחילה, את יעדי הביניים. הכל מפורט כדי לאפשר רק את עצם ההחלטה של השר לגבי החלת המנגנון. כל הפרטים הנוספים כבר ברורים על פי הצעת החוק.
אתי בנדלר
אני מציעה, אדוני היושב ראש, אני לא זוכרת שהשר אמר את זה---
היו"ר כרמל שאמה
גם אני לא זוכר את דברי השר.
אתי בנדלר
מכיוון שהשר אמור לחזור, אם הוא יעמוד על זה שזה יהיה בלי אישור ועדת הכלכלה, הוועדה תחליט. לי לא זכור דבר כזה. אני מציעה לקבל את העיקרון למעט הנושא---
היו"ר כרמל שאמה
יש תקדימים לכך שאין צורך באישור ועדת הכלכלה במקרים דומים?
אתי בנדלר
בכלל חוקי מדינת ישראל? אני מניחה שיש הרבה חקיקת משנה שאינה טעונה אישור ועדה פרלמנטרית, תלוי באיזה הקשר.
אלכס מילר
מה שוועדת הכלכלה תאשר?
אתי בנדלר
החוק העיקרי קובע, בסעיף 23ב3 שתקנות לפי חוק טעונות אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת.
היו"ר כרמל שאמה
תקנות, לא צווים.
אתי בנדלר
אין צווים מכח החוק. כאן הם הציעו צו. אני לתומי לא הבנתי מה מסתתר מאחורי העניין הזה ואני חושבת שהעליתי את זה גם בישיבה הקודמת, ואני לא זוכרת שהשר התנגד לכך. אם זו המטרה, כדי למנוע את האישור של ועדת הכלכלה לעניין הספציפי הזה, והשר חושב שזה חיוני, אין לי עמדה בעניין.
היו"ר כרמל שאמה
אין לך עמדה בעניין.
אתי בנדלר
אין לי עמדה בעניין.
אלכס מילר
אני גם לא חושב שזה עקרוני, אבל כמובן נחשיב לשר את עמדתו, עד כמה הוא מתעקש. אם זו ההתעקשות, אני לא חושב שזה עקרוני. אני חושב שצריך להיצמד לחוק, אבל אם ועדת הכלכלה תבוא ותדון ותחליט אחרת, זה משהו אחר. לדעתי אני לא חושב שזה הכרחי להשאיר כל דבר לאישור הוועדה. שיהיה לפחות משחק מסוים לשר בחוק. אם זה מה שכיוונה הממשלה כשאישרה את החוק, יכול להיות שצריך להישאר עם העניין הזה.
אתי בנדלר
העיקרון, על כל פנים, זה שהחוק יחול בין 47% ל-50%, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג), ואולם השר בצו רשאי לדחות את החלת החוק או לקבוע תנאים להחלתו. הוועדה תחליט בהמשך אם זה יהיה באישור או ללא אישור.
היו"ר כרמל שאמה
בסעיף האחרון.
אתי בנדלר
כן, אחרי שתשמע את עמדתו של השר.
היו"ר כרמל שאמה
כרגע אנחנו לא נוגעים בנקודה הזו, זה נשאר לשלהי הצעת החוק. כרגע אנחנו מאשרים את המסגרת של שיקול הדעת של השר. אפשר להצביע על הסעיף?
אתי בנדלר
לא, ברשותך, יש לי עוד שאלה. בסעיף קטן (ג) כתוב ש'לא הגיע יעד האיסוף ל-47%, אז יחולו הוראות חוק זה גם על מכלי משקה גדולים', והשאלה אם הוראות החוק כולן, או שמא יש מקום להתיר לשר לקבוע הוראות התאמה בחקיקת משנה.
ג'וש פדרסן
השאלה היא נכונה ועשינו תהליך של בחינה של כלל הוראות החוק, באופן מפורט, והגענו למסקנה שכל הוראות החוק חלות והן רלוונטיות ומתאימות להחיל. אני אתן לדוגמה את העניין של היעדים, או אולי סכומי פיקדון, לאור העובדה שמדובר גם על מכלי משקה גדולים, אבל אם חלות כל הוראות החוק על כלל מכלי המשקה, במקובץ, אז בחנו באופן פרטני והגענו למסקנה שאין צורך להחריג או לעשות איזה שהן הוראות מעבר, למעט מה שכן צוין במפורש, כגון היעדים המודרגים.
אתי בנדלר
אני אשאל אותך, למשל, זה יחול 60 ימים לאחר המועד שהודיע השר בהודעה ברשומות. היינו תוך 60 ימים יהיה צורך לסמן את כל מכלי המשקה הגדולים במקרה כזה?
היו"ר כרמל שאמה
כן, בגלל זה שינינו את זה ל-60.
ג'וש פדרסן
כן, בין היתר ה-60 יום זה זמן התארגנות. לגבי הנוסח הזה יהיה דיון לקראת הסוף לגבי הוראות המעבר שהן בעצם בתחולה מיידית.
היו"ר כרמל שאמה
יעדי האיסוף יהיו כמו של הבקבוקים הקטנים?
ג'וש פדרסן
כן, זה יגיע בסופו של דבר באותם יעדים.
רוני טלמור
יש פה הוראת מעבר לעניין הזה, בפסקה (1).
ג'וש פדרסן
בסעיף (א1) באמצע העמוד, זו הוראת מעבר. בסוף היעד הסופי הוא אותו יעד, על כלל מכלי המשקה. יש הוראה ספציפית לגבי מדרוג היעדים, כי זה צריך לעבור מיעדים של ההסדר ללא פיקדון, ליעדים הכלליים של ההסדר עם פיקדון. לכן יש הוראת מעבר אחת, אבל חוץ מהוראת המעבר, היעד הסופי---
היו"ר כרמל שאמה
אתה מדבר על ה-70 ו-68?
ג'וש פדרסן
בדיוק, אבל היעד הסופי הוא אותו יעד לכלל מכלי המשקה. נגיע בסוף לאותו יעד.
היו"ר כרמל שאמה
איך זה מסתדר 70% ממוצע, ו-68% שנתי?
ג'וש פדרסן
כן, השנתי הוא המינימום. 68% זה המינימום השנתי, אבל גם צריכים לעמוד במינימום הדו-שנתי שהוא 70%, שזה הממוצע.
רוני קוברובסקי
אני חוזר עוד פעם על ההערה שהערתי במפגש הקודם על המעבר פה. כאן מדובר במצב שהטייס האוטומטי נכנס ואחרי ארבע שנים בעצם האיסוף הוולונטרי נפסק, עם כל עשרות אלפי המכלים שהצבנו והפרסום והכל, ועוברים לשיטת פיקדון. דיברנו על כך שלתת שנתיים כדי להגיע ליעד של 70%, זה בלתי סביר.
היו"ר כרמל שאמה
מה-50% ל-70%?
רוני קוברובסקי
לא מה-50%, זה מ-0. צריך לזכור. ואז באנו וביקשנו---
דניאל מורגנשטרן
פתאום ירדנו ל-0? אנחנו כבר ב---
היו"ר כרמל שאמה
סליחה. אנחנו רוצים להיות מרוכזים בעניין.
רוני קוברובסקי
בעצם יש מצב שבו כל המאמץ לאסוף בשיטה הוולונטרית לא עלה יפה, בעיקר שהציבור לא השתתף, לא משנה מה, אנחנו הצבנו, העמדנו, פרסמנו, עשינו הכל, ולא הגענו ל-47%, הגענו ל-45%, החוק מחליט טייס אוטומטי ועכשיו אנחנו נמצאים בטייס אוטומטי. צריך לזכור, להגיע תוך שנתיים ל-70% בבקבוקים גדולים, זה בלתי אפשרי, לכן באנו בפעם הקודמת וביקשנו שייתנו לנו חמש שנים להגיע ל-70% ועוד חמש שנים להגיע ל-77%. זו היתה הבקשה שלנו בפעם הקודמת. בדומה לקטנים.
היו"ר כרמל שאמה
היעד עכשיו מכניס אתכם ל-70%?
רוני קוברובסקי
היעד עכשיו מכניס אותנו ל-70% תוך שנתיים.
היו"ר כרמל שאמה
ואחרי זה מה? בשנה השלישית?
רוני קוברובסקי
ואחרי זה ל-77%. כן.
היו"ר כרמל שאמה
אחרי ארבע שנים יש עוד שנתיים שצריך להגיע?
רוני קוברובסקי
כרגע דורשים מאיתנו תוך שנתיים 70% ותוך עוד שנתיים 77%.
היו"ר כרמל שאמה
אחרי ארבע שנים.
נחמה רונן
אבל זה אחרי ארבע שנים שנכשלנו ולכן זה מתחיל מ-0.
היו"ר כרמל שאמה
אחרי ארבע שנים יש לו שנתיים ל-70% ואחרי זה בשנתיים הבאות ל-77%. ומה הטענה שלכם לגבי הסידור הזה?
רוני קוברובסקי
אנחנו באנו ואמרנו שאנחנו היינו רוצים להגיע תוך חמש שנים ל-70%, ותוך עוד חמש שנים ל-77%, כי בסך הכל---
היו"ר כרמל שאמה
להרחיב כל אחת מהתקופות של השנתיים לחמש?
רוני קוברובסקי
כן.
היו"ר כרמל שאמה
זה נראה לי קיצוני.
אתי בנדלר
אבל לא הגעתם לאיזה שהוא הסדר עם המשרד להגנת הסביבה שמקבל ביטוי בהצעת החוק? למה את הנושא הזה לא העליתם בפני המשרד?
קריאה
כי חשבנו עד הישיבה הקודמת שאלה נושאים שייקבעו אם הפיקדון ייכשל. בעצם עמדת הוועדה היתה בישיבה הקודמת שחייבים עכשיו להכניס לחוק מה יהיה אחר כך, ואת זה היום אנחנו לא יודעים לכמת.
רוני קוברובסקי
זה בא כתוצאה מדרישה של הסגירה.
היו"ר כרמל שאמה
הארבע שנים זה תקופה קשיחה מבחינתכם? השנתיים ושנתיים שהוא רוצה להרחיב לעשר, זה קשיח לגמרי מבחינתכם? לא ארבע הראשונים.
יוסי ענבר
עשר ודאי לא מקובל.
היו"ר כרמל שאמה
שאלתי מה קשיח לגמרי, יש מאחורי זה עיקרון מוחלט? לי הארבע נראות לי קצת... עשר גם נראה לי לא סביר.
נחמה רונן
אין ארבע, כי בעצם הגענו לארבע שנים ולא צלחנו. עכשיו נכנסים ל---
היו"ר כרמל שאמה
לא, אבל על הארבע האלה אין מחלוקת, אבל אחרי זה יש לכם שני פרקי זמן של שנתיים ושנתיים. מה שאתם דורשים כרגע, להרחיב כל אחד מהשנתיים האלה לחמש.
נחמה רונן
אל"ף, אנחנו מבקשים, אנחנו לא דורשים. אנחנו אומרים ששנתיים אין מצב כי אתה מראש יודע שתקבל קנסות.
היו"ר כרמל שאמה
אוקי, שנתיים אין מצב, אבל לדעתי, אני מביע את עמדתי, גם לחמש שנים אין מצב. אני מנסה לעזור, אבל זה לא כיוון.
סלעית קולר
צריך לזכור שאם יעבור חוק האריזות, הציבור כבר נמצא במקום אחר מבחינת איסוף אריזות ומבחינת כל ההתייחסות, זה יכול לעזור גם לעניין הזה של להגיע ליעד---
נחמה רונן
זה סוג אחר של איסוף.
סלעית קולר
ברגע שאת מכניסה ומפמפמת את נושא איכות הסביבה לתוך הציבור, גם בחוק האריזות וגם בחוק הפיקדון, ואתם משקיעים בזה ומי שלא ישקיע בזה באמת ייפול, אבל ישקיעו בזה, אז הציבור יהיה בנקודה אחרת.

הדבר השני שצריך לבוא ולהגיד זה שאתם מדברים פה על מספרים ועל שנים כשאנחנו יכולים לבוא ולהגיד שבעוד שנתיים-שלוש תראו שאתם נכשלים, אתם בטח תוכלו לשכנע חבר כנסת להעלות הצעת חוק לתיקון היעדים, לכן לא נראה לי שזה משהו שבזה הרגע יוכלו לשנות אותו בהחלטה של---
דניאל מורגנשטרן
מדבריו של מר קוברובסקי אני שומע בעצם את הפקפוק הגדול לגבי האפשרות להגיע ליעד. אנחנו נגיע מ-0% ל-47%? אני שומע את הפקפוק והוא נכון, אני מסכים איתו. בואו נעזוב את הנושא של הגרייס שאנחנו נותנים להחלת חוק הפיקדון על המכלים הגדולים ובואו נתחיל חוק פיקדון על המכלים הגדולים מהיום, עם אחוזי איסוף ריאליים, לאור המודל שלמדנו מאיסוף של המכלים הקטנים ואז אני חושב שעם ישראל יודה לכנסת ישראל שהנגישה לו את החוק.
עוזי קוברמן
מה שצריך לקחת בחשבון לנושא הזה שלמעשה האיסוף בפיקדון של הגדולים מתחיל מ-0 בכל מקרה בהתחלה החדשה. הרי הבקבוקים הגדולים נאספו במערכת וולונטרית והגיעו ל-45%. לי אין ספק שזה יכול להגיע ל-50%, אבל נניח הגיעו ל-45%, נכנס חוק הפיקדון, הפיקדון על הבקבוקים הגדולים מתחיל מ-0. להתחיל מ-0 להגיע ל-77% תוך שנתיים, בשנה השלישית כבר צריך 77%.
גלעד אוסטרובסקי
אני עוד פעם רוצה להסביר לכולם שאנחנו אחרי תקופה מאוד ארוכה שהמכלים הגדולים נאספים בשיעורים מאוד נמוכים ואנחנו נוכח חוק שרק בעוד ארבע שנים נראה אם המנגנון עובד ועכשיו רוצים למשוך את זה עוד קדימה, שאולי הילדים שלי יתחילו ליישם את זה. אני רוצה להזכיר, חוק הפיקדון הנוכחי, בתוך שנתיים עברו כבר את 50% האיסוף, לכן להציג הקמת מערכת מ-0, כאילו שאין ניסיון קודם, כאילו שמתחילה פה כל האופרה מחדש, זה פשוט לא נכון.

יותר מזה, אם באמת אנחנו נכנסים להסדר שהולך לעבוד, כפי שהיצרנים הציעו ואני מקווה שבסופו של דבר הוא יעבוד לרווחת כולם, אז בואו נתכוון ונעשה כן, ונבנה את זה כך. אם באמת נראה שהיצרנים רחוקים מהשגת היעדים, הם כבר יידעו את זה לא בתוך ארבע שנים, הם יידעו את זה כבר בתום שנתיים-שלוש. אני לא מתנגד לאיזה שהיא הקלה מסוימת, שכבר קיימת פה, בנוסח שלפנינו, של עוד שנתיים התכוננות, אבל בוודאי לא מעבר לכך.
נחמה רונן
רק להגיד שההבדל בין חוק הפיקדון הנוכחי שהגיעו אליו אחרי שנתיים ל-50%, כי הריכוזים של המכלים נמצאים בבתי עסק ומדובר על אלפים ממקום אחד. פה מדובר על אחד, אחד, שכל בן אדם יצטרך לקחת את המכלים שלו. זה שונה לחלוטין. אי אפשר להגיד שהתשתית קיימת. אנחנו מדברים פה על תשתית כלובים שביום אחד הולכים להיעלם מהרחובות וכל אזרח יצטרך ללכת עם המכלים שלו לסופר ולהחזיר אותם. זה לא דומה, זה תשתית חדשה, רשתות השיווק פה יצטרכו להיערך, זה משהו אחר לחלוטין. אי אפשר להשוות את זה לחוק הפיקדון.
קריאה
זה לא נכון.
נחמה רונן
טוב, זה לא נכון.
גלעד אוסטרובסקי
להחזיר בקבוק זה להחזיר בקבוק, גדול כקטן.
נחמה רונן
ואיפה הם יאכסנו את זה? אולי שהם ידברו בעצמם.
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה לשאול שאלה. היה והאיסוף הוולונטרי נכשל, מי אחראי לפרק את כל הכלובים מהרחובות?
קריאה
מי שהניח אותם.
דניאל מורגנשטרן
לא, אפשר לאסוף בהם מכלים ביתיים מפלסטיק שאינם משקה, למשל המכלים של הדטרגנטים, מכלים של שמן. גם היום כבר אוספים כל מיני מכלים של פלסטיק שאינם בקבוקי משקה.
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה לשאול את המשרד. להרחיב את התקופות שבמקום פעמיים שנתיים, עם 70% ו-77%, ליצור עוד תקופה של שנתיים, שיהיה לנו סך הכל שש שנים, נתחיל בשנתיים הראשונות ב-68%, בערך כמו שאתם כותבים פה בהצעת החוק, שנתיים אחרי זה 73% ו-77% שנתיים אחרונות, כמו היעד של החוק.

לפי הפנים של ג'וש והתנועות אני מבין שזה יכול לבוא בחשבון.
יוסי ענבר
יש לנו מישהו בישיבת ממשלה.
היו"ר כרמל שאמה
אתם לא יכולים לגבש דעה בלעדיו?
יוסי ענבר
תן לנו כמה רגעים על העניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה
קיבלתם, בסדר. לכם איך זה נשמע?
רוני קוברובסקי
יותר טוב ממה שזה עכשיו.
היו"ר כרמל שאמה
לפי מה שאני מבין, הכדור אצלכם. אז אני מחכה לתשובתכם.
אתי בנדלר
אולי ברשותך, אדוני היושב ראש, בינתיים אני רוצה להביא ל תשומת הלב שלסעיף הזה הוגשו מספר הסתייגויות. ההסתייגות של חבר הכנסת אופיר פינס-פז שביקש מפורשות להצביע על הסתייגותו גם בהיעדרו, וכן של קבוצת חד"ש לסעיף שעוסק ביעדי איסוף של מכלים גדולים. הם ביקשו שיעדי האיסוף יהיו בשנת 2010 30%, שנת 2011 45% ובשנת 2012 60%. יש להצביע על כך כדי שאם זה לא יתקבל, זה יהפוך להסתייגות. גם חבר הכנסת הורוביץ הגיש הסתייגות לסעיף הזה, וכן חבר הכנסת טיבייב. אדוני, אתה הגשת גם הסתייגות לגבי היקף שיקול הדעת של השר, אז אולי אתה רוצה להציג את ההסתייגות שלך?
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת טיבייב, אתה עוד באופוזיציה?
רוברט טיבייב
לא עכשיו.
אתי בנדלר
אבל אנחנו צריכים להצביע עכשיו, אלא אם כן אתה מושך את זה.
אתי בנדלר
או כשמצביעים על הסעיף, על כל פנים. אני מציעה להצביע, אם אתה מעוניין, על ההסתייגות שלך ואם היא לא תתקבל, אז תודיע לי אם אתה רוצה שהיא תירשם או לא תירשם כהסתייגות.
רוברט טיבייב
אז להצביע הסתייגות.
אתי בנדלר
חבר הכנסת טיבייב בעצם מציע להגדיר את היקף שיקול הדעת של השר בכל הקשור להחלת מכלים גדולים. יש כאן הצעה יותר מפורטת, אבו זו מהות ההצעה.
היו"ר כרמל שאמה
לא הבנתי מה היא.
אתי בנדלר
שהצו יקבע את סכום הפיקדון על מכלי משקה גדולים, את שיעור האיסוף והמחזור המחייבים ביחס למכלי המשקה הגדולים ואת הסכומים שישלם יבואן או יצרן לקרן, בגין כל משקה שלא נאסף בהתאם ליעד האיסוף הנדרש. חבר הכנסת טיבייב, אין בזה צורך, כי החוק מגדיר את כל הדברים האלה.
אלכס מילר
אולי ניתן לו להסביר את ההסתייגות שלו?
אתי בנדלר
בעצם אני חושבת שזה די דומה למה שקיים בלאו הכי בחוק. אז אתה מושך את זה?
רוברט טיבייב
בסדר, אז אני מושך את זה.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת טיבייב משך את ההסתייגות.
אתי בנדלר
הסתייגותו של חבר הכנסת אופיר פינס-פז וקבוצת חד"ש, 30%, 45%, 60%. אתה רוצה להעמיד את זה להצבעה?
היו"ר כרמל שאמה
בואו נצביע על זה. אני מעלה את ההצעה של חבר הכנסת פינס לגבי יעדי איסוף של מכלים גדולים של 2010 30%, 2011 45% ו-2012 60%. ההצעה עולה להצבעה כרגע בוועדה. מי בעד ההצעה של חבר הכנסת פינס וקבוצת חד?ש? מי נגד? ההצעה לא התקבלה פה אחד, נדחתה.

הצעת חבר הכנסת פינס וחד"ש

לא התקבלה – פה אחד
אתי בנדלר
יש עוד הסתייגות של חבר הכנסת הורוביץ. יש לו הצעות שונות לגבי הסעיף הזה.
לאה ורון
הוא גם נימק אותה בדיון ב-13.10.
אתי בנדלר
נכון. יצרן ויבואן יאסוף בכל שנה מכלי משקה גדולים ריקים בשיעור של 90% מסך מכלי המשקה הגדולים המלאים ששיווק במהלך אותה שנה. זו הצעתו של חבר הכנסת הורוביץ.
היו"ר כרמל שאמה
חברי הוועדה שמעו? ההצעה להעלות את יעד האיסוף ל-90%. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים. ההצעה לא התקבלה, פה אחד.

הצעתו של חבר הכנסת הורוביץ

לא התקבלה – פה אחד

אדוני המנהל הכללי?
יוסי ענבר
ערכנו התייעצות לגבי האחוזים שאדוני היושב ראש, הצעת. דעתנו לא כל כך נוחה, אנחנו מעדיפים שזה יהיה קצר ומהיר יותר, אבל אנחנו משאירים את שיקול הדעת לוועדה להחליט.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. איך אנחנו משלבים את ההצעה שלי בתוך החוק? פרוש לשש שנים במקום לארבע. הפשרה היא יותר לכיוון שלכם, מאשר לכיוון שלהם. אתם הצעתם ארבע, הם הציעו עשר.
יוסי ענבר
אנחנו מקווים מאוד שלא נגיע לזה.
היו"ר כרמל שאמה
גם אנחנו מקווים.
יוסי ענבר
ואני גם חושב שבניגוד למה שאומרים היצרנים, מערך איסוף כבר קיים, הם לא ממציאים שום דבר חדש. אם זה יוביל את ההתקדמות של החוק, אנחנו מוכנים.
לאה ורון
בשנתיים הראשונות 68%, בשנתיים שלאחר מכן 73% ובשנתיים האחרונות 77%.
ג'וש פדרסן
רק יהיה צריך לציין את היעד השנתי הרלוונטי, אני אולי מציע 68% ויעד שנתי 65%, או 73% ויעד שנתי 70%. יש את היעד הדו-שנתי, רק צריך לציין גם את היעד השנתי שיהיה מדורג.
אתי בנדלר
אז ל-68% זה יהיה 65% מינימום. 73% יהיה 71% ובשנתיים האחרונות?
גוש פדרסן
אין צורך לציין את השנתיים האחרונות במפורש כי זה כבר נכנס לפי היעדים הכלליים, זה 77% ו-78%.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו יכולים להצביע על הסעיף עם כל השינויים בו?
אתי בנדלר
רק דבר אחד שנשאר זה האם הצו יהיה באישור ועדת הכלכלה או לא. זה בסוף.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על כל סעיף 8ג מתחילתו ועד סופו, לרבות השינויים שהוכנסו במהלך הדיון. מי בעד סעיף 8ג מתחילתו ועד סופו לרבות השינויים שהוכנסו בו והוצגו בוועדה? אושר פה אחד.

סעיף 8ג אושר – פה אחד
אתי בנדלר
ברשותך, לפני שאנחנו עוברים לסעיף הבא, על סעיף 7ב רבא החדש, 'תשלום בגין חריגה מיעדי איסוף של מכלי משקה קטנים' הצביעו בישיבה הקודמת. אני ציינתי קודם שיש אחוזים שלא ברור לאיזה קטגוריה הם משתייכים, אז אני לא מבקשת דיון מחדש, אבל אני מבקשת הבהרה בעניין הזה. אני רוצה להפנות אתכם לפסקה (2) 'בשל איסוף נמוך ב-4% עד 7%', כשבסעיף הקודם דיברנו על נמוך ב-7%. איפה ה-7%, למה הם שייכים, לפסקה (1) או (2)? אותו דבר על 4% שבפסקה (3) ואותו דבר עם 2% בפסקה (4) ו-0.5% בפסקה (5).
רוני טלמור
זה עד 7%, עד 4% וכך הלאה. כן וכולל, אחרי זה 4% כולל.
היו"ר כרמל שאמה
כן, אבל עד 7% ועד 4% זה היינו הך לפעמים. יש לך מצבים שאת יכולה לכלול אותם בכל אחד מהסעיפים, כי עד 7% זה גם 3% וגם עד 4% זה 3%.
אתי בנדלר
לא, זה בסדר. אם אנחנו מתחילים בפסקה (1) 'בשל איסוף בשיעור הנמוך ב-7% או יותר מיעד האיסוף', ב-7% או יותר, אז זה ברור ש-7% אחוזים בפסקה (1). אחר כך בפסקה (2); 'בשל איסוף בשיעור הנמוך ב-4% עד 7%', איפה ה-7% עכשיו, בפסקה (1) או בפסקה (2)?
רוני טלמור
זה פחות מ-7%.
ג'וש פדרסן
זה פחות, זה לא כולל.
אתי בנדלר
ופחות מ-7%. אם אנחנו עוברים לפסקה (3) 'עבור איסוף בשיעור נמוך ב-2% עד 4%'. ה-4% איפה הם יהיו, בפסקה (2) או בפסקה (3)? אתם רוצים לחשוב על זה ולתת תשובה בהמשך?
רוני טלמור
כולם אומרים אותו דבר, ה-4% בפסקה (2).
אתי בנדלר
אז בפסקה (3) ופחות מ-4%. ובפסקה (4) זה פחות מ-2%?
רוני טלמור
כן, אותו דבר.
אתי בנדלר
תודה. זה היה רק ברמה של הבהרה לפני שעוברים הלאה.
ג'וש פדרסן
(מקריא): 'תשלום לקרן' 8ד'. יצרן או יבואן שלא עמד ביעד האיסוף האמור בסעיף 8ג(א), ישלם לקרן על כל מכל משקה גדול שלא אסף בהתאם לאותו יעד, 60 אגורות בשל כל מכל משקה גדול כאמור'. ואני מוסיף עוד הערה שקיבלתי עכשיו במהלך הדיון, להבהרה, שהתשלום ייעשה עד 1 למרס של השנה שלאחר תקופת יעד האיסוף. בהתאם למה שנאמר ב-7ב רבתי.
אתי בנדלר
איפה אתה רוצה?
ג'וש פדרסן
אפשר אחרי 'שישלם לקרן, עד ל-1 למרס של השנה שלאחר תקופת יעד האיסוף', על כל מכל משקה גדול שלא אסף בהתאם לאותו יעד 60 אגורות.
אברהם בירנבאום
מה קורה אם הוא לא משלם?
ג'וש פדרסן
נגיע לזה עוד מעט.

רק על הסעיף, זה ההסדר לגבי המכלים הגדולים שבמקרה שיש אי עמידה ביעד, ללא קשר להחלת מנגנון הפיקדון, יהיה תשלום של 60 אגורות על כל מכל משקה שלא עמד ביעד.
היו"ר כרמל שאמה
יש הסתייגויות, הצעות לגבי הסעיף הזה? לא. אנחנו מצביעים על סעיף 8ד 'תשלום לקרן'. מי בעד הצעת החוק? פה אחד התקבל, אין נמנעים, אין מתנגדים.

סעיף 8ד התקבל – פה אחד


אנחנו עוברים לסעיף 11.
ג'וש פדרסן
(מקריא): 11. בסעיף 9 לחוק העיקרי, במקום הסעיף, החל במלים "לצורך קביעת סכומים" יבוא "לעניין חוק זה". הסעיף הזה הוא סעיף ההסמכה לממונה, שהשר מסמיך ממונה לענייני החוק. זה משהו שקיים כבר שנים. זה מבחינה יותר פרוצדורלית, במקום לפרט את כל סמכויות הממונה בסעיף הזה, לקבוע רק באופן כללי שהוא מוסמך לעניין חוק זה והסמכויות של הממונה נקבעות בסעיפים שונים, במקומות אחרים בחוק.
היו"ר כרמל שאמה
יש הערות? מאחר ואין הצעות אחרות של חברי ועדה, אנחנו מעמידים את הסעיף להצבעה. מי בעד? אין מתנגדים, אין נמנעים. הסעיף אושר פה אחד.

הסעיף אושר – פה אחד.
ג'וש פדרסן
סעיף 12 זה הוספת סעיפים 9א עד 9ד לעניין הסמכת מפקחים. רק משפט הקדמה, זה סעיף יחסית מפורט, אבל הוא נועד לתת משהו שלא היה בחוק המקורי וכן נמצא בכל שאר החקיקה בסמכות השר להגנת הסביבה וחקיקת הסביבה, סמכות להסמיך מפקחים לצורך פיקוח על הוראות החוק. הנוסח שמוצע מסתמך על נוסחים שכבר נחקקו בעת האחרונה, ספציפית בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית, סמכויות פקחים), תשס"ח-2008, וגם תואם את הצעת החוק הממשלתית שכבר עברה ועדת שרים, הצעת חוק אכיפה סביבתית, התש"ע-2009, שמסדיר את כל העניין הזה של סמכויות מפקחים של המשרד להגנת הסביבה והנוסח תואם להצעת החוק הזו.
אתי בנדלר
אין התאמה מלאה, אני חייבת להעיר, בין ההוראות שמתייחסות לסמכויות מפקחים למשל בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית, סמכויות מפקחים) לבין המוצע כאן. אולי לא הבדלים---
ג'וש פדרסן
זה הכל בשינויים המחויבים, כי שם זה פקחים של רשויות מקומיות, פה מפקחים של המשרד, אבל הוא תואם את הצעת החוק הממשלתית שהמשרד כבר מקדם ועבר ועדת שרים.
(מקריא)
12. הסמכת מפקח:

9א. (א) השר רשאי להסמיך עובד המשרד להגנת הסביבה כמפקח לצורך פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה, ובלבד שהתקיימו בו כל אלה; (1) משטרת ישראל הודיעה לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי. (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון פנים. (3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון פנים.

9ב. סמכויות מפקח (א) לשם פיקוח ביצוע הוראות חוק זה רשאי מפקח; (1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציע בפניו תעודת זהות, או תעודה רשמית אחרת, המזהה אותו. (2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל על ביצועו של חוק זה. בפסקה זו 'מסמך' לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995. (3) לערוך מדידות וליטול דוגמאות של חומרים, כן יהיה רשאי למסור את המדידות והדוגמאות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת. (4) להיכנס למקום, לרבות לכלי טיס או לכלי שיט, שהכניסה אליו דרושה לשם אכיפתו של חיקוק שעל ביצועו הופקד, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.

(ב) התעורר חשד לביצוע עברה לפי חוק זה, רשאי המפקח; (1) לחקור כל אדם הקשור לעברה כאמור, או שעשויות לו ידיעות הנוגעות לעברה כאמור. על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים (2) ו-(3) לפקודת הפרוצדורה הפלילית, עדות, 1927, בשינויים המחויבים. (2) לתפוס כל חפץ הקשור לעברה כאמור. על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת החיפוש, בשינויים המחויבים. (3) לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת החיפוש ולבצעו. על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת החיפוש, בשינויים המחויבים.

(ג) סירב אדם להיענות לדרישת מפקח על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, היה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו עד לבואו של שוטר ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים), תשנ"ו-1996 בשינויים המחויבים.
אתי בנדלר
הערה מאוד קטנה, למשל לעניין סעיף 9ב(א)(3). מה שאתם הצעתם, שהוא יהיה רשאי למסור את המדידות והדוגמאות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת, ואני מציע שזה יהיה דוגמת הנוסח בחוק אוויר נקי ובחוק האכיפה הסביבתית, 'לערוך בדיקות או מדידות, או ליטול דוגמאות לשם בדיקה, וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה', כדי שלא יסתבר שהוא יצטרך, לפי הנוסח הזה, לבצע את הפעולות האלה בעצמו.

לעניין פסקה (4), להיכנס למקום, לרבות לכלי טיס או לכלי שיט. אני לא יודעת עד כמה כלי שיט רלוונטי לעניין בקבוקים, אבל אולי דווקא כלי רכב כן רלוונטי, שלא מופיע כאן. אז אני מציעה לפחות להוסיף 'כלי רכב', שלמשל נמצא בחוק האכיפה הסביבתית. וצריכים לבדוק אם צריכים 'כלי שיט' כאן.

אנחנו משתדלים להכניס נוסח פחות או יותר אחיד, משהגיעו לנוסח בנושא של הסמכת מפקחים. אז אם אין לכם התנגדות---
ג'וש פדרסן
אני רק מציין שמה שאני עובד לפיו זה הצעת החוק הממשלתית שכבר עברה ועדת שרים ותגיע לקריאה ראשונה, והנוסח הוא משם.
אתי בנדלר
זה ברמה של תיקוני נוסח שהוועדה יכולה לעשות גם בלי שתלכו לוועדת שרים. אין עם זה בעיה.
ג'וש פדרסן
אוקי, את מציינת 'להורות', בסעיף (א)(3).
אתי בנדלר
'וכן להורות על מסירת דוגמאות', ואני שואלת בפסקה (4) אם אתם לא רוצים להוסיף גם 'כלי רכב', ואולי למעט 'כלי שיט'.
ג'וש פדרסן
את רוצה לציין במפורש כלי רכב?
אתי בנדלר
אני חושבת שמכל כלי התעבורה שאתם מונים כאן, הרלוונטי ביותר הוא דווקא כלי רכב ולא כלי שיט ולא כלי טיס.
היו"ר כרמל שאמה
מה אכפת לכם להוסיף כלי רכב?
ג'וש פדרסן
בסדר, 'לרבות כלי רכב'.
אתי בנדלר
אז יהיה גם כלי טיס, גם כלי שיט. אני לא רואה את המפקח שעולה על טיסה כדי לבדוק את זה, אבל אולי אני אתבדה.
לאה ורון
אז התווסף 'כלי רכב'.
אתי בנדלר
ולהורות על מסירת דוגמאות.
היו"ר כרמל שאמה
יש למישהו הערות נוספות לסעיף?
ליאת לב
לגבי 9א אין לנו הערות, זה בעצם נוסח שמקובל עלינו וגם הערנו לגביו את אותן הערות שהתקבלו בעצם.

ההערות שלנו זה לגבי 9ב. ב-9ב(א)(1) המפקח רשאי לדרוש מכל אדם למסור את שמו ומענו. אנחנו חושבים שגם כאן צריך לציין שזה 'בהתעורר חשד לביצוע עברה לפי חוק זה'. גם לשוטר אין סמכות כזאת שכל בן אדם שעובר ברחוב, אם אין חשד לביצוע עברה, הוא יפנה אליו.
ג'וש פדרסן
אני רק מציין שאני מסתמך על נוסח של הצעת החוק הממשלתית שגובשה גם יחד עם המשרד לביטחון פנים. היו דיונים ארוכים על כל מלה ואין את ההבחנה הזאת לגבי סמכויות הפיקוח.
ליאת לב
זהו, שלא יכול להיות שאין הבחנה בין סמכויות פיקוח לסמכויות---
ג'וש פדרסן
יש את ההבחנה בין (א) ל-(ב).
ליאת לב
אבל זה מאוד רחב, לדרוש מכל אדם---
היו"ר כרמל שאמה
כלומר המפקח יוכל לתפוס את השכן שלו ולהגיד לו 'תן לי תעודת זהות'. דוגמה.
ליאת לב
מכל אדם שאין לו בכלל חשד שהוא עבר איזה עברה, לדרוש ממנו?
ג'וש פדרסן
יש הבחנה בין סמכויות פיקוח לבין הסמכויות שנוגעות לחשד לעברה פלילית והכל במסגרת הכללים שיחולו עליו בעת מילוי תפקידו.
רוני טלמור
יש הבדל מאוד גדול בין שוטר לבין מפקח, משום שמפקח לא עוסק כל הזמן דווקא בעניינים פליליים, יש לו גם סמכויות מנהליות ולכן הוא צריך את האפשרות הזאת לזהות אדם גם כאשר הוא מפעיל סמכות מנהלית שלו.
ערן מלכה
אז אפשר להוסיף פה משהו כמו 'כדי להבטיח', או 'לביצוע הוראות חוק זה'.
רוני טלמור
כתוב ברישא 'לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה'.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף (א)(א) נמצא ומכסה את כל סעיפי המשנה האחרים, כתוב 'כמפקח לצורך פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה'. זה מספק אתכם? ברגע ששמעתי את זה, די נרגעתי.
לאה ורון
יש גם את 9ב(א) 'לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה, רשאי מפקח'.
היו"ר כרמל שאמה
כלומר זה די ברור שזה קצת...
ליאת לב
טוב, אני מקווה שלא ישתמשו בסמכות הזאת...
גמי ברזילי
אם אני לא טועה, אין לי את הדקויות של הניסוח ההבדלי, זה תואם מאוד את חוק האכיפה הסביבתית, ואני רוצה להפיס את דעתם של עמיתינו מהמשטרה. הפקחים הסביבתיים שהולכים להיות מוסמכים לאכוף בחוק האכיפה הסביבתית, שזה כולל גם את החוק הזה, הם הולכים לעבור את ההכשרה אולי המעמיקה ביותר שפקח עירוני עבר אי פעם במדינת ישראל, קורס של למעלה מ-21 יום, המון שעות, כולל הכשרה מיוחדת על ידי משטרת ישראל ובתיאום עם משטרת ישראל, הכשרה שתיעשה על ידי משרד הפנים ובאחריותו, כך שאני חושב שאתם יכולים להיות רגועים, זה לא שונה בחוק הזה מכל חוק סביבתי אחר שמוקנות בו סמכויות לפקחים הסביבתיים שיוכשרו ויוסמכו לקראת תחולת החוק בינואר 2010. אני לא רואה טעם להתחיל להכניס פה שינויים כשזה מופיע בלפחות עוד 17 חוקים סביבתיים אחרים.
ג'וש פדרסן
אני רק אציין שהכשרה של הפקחים של המשרד להגנת הסביבה היא יותר מקיפה ממה שמר ברזילי ציין.
ליאת לב
לגבי הסמכות ב-9ב(1). אנחנו באופן עקרוני מתנגדים למתן סמכות לחקור בעברות מהסוג הזה. קודם כל לא מדובר בעברות פליליות מובהקות, ומשכך אנחנו חושבים שמי שאמור לחקור זה משטרת ישראל ולא המפקחים של הגנת הסביבה. בדרך כלל משטרת ישראל מעניקה את סמכויות החקירה האלה, ברגע שיש סדרים שצריך מיומנות מאוד ספציפית ומאוד מיוחדת לחקור עברות מסוימות של הגנת הסביבה. פה אנחנו לא צריכים את המיומנות הזאת כדי לחקור, ואני חושבת שצריך להשאיר את זה בידי משטרת ישראל.
ג'וש פדרסן
צר לי שהערה מהותית כזאת לא התקבלה קודם לכן.
ליאת לב
היא התקבלה. אנחנו רשמנו את זה במסמכים.
לאה ורון
עורך דין פדרסן, תשאירו את הוויכוחים בין משרדי הממשלה למשרדי הממשלה ותענו עניינית בוועדה, כי משנשמעה ההערה של נציגת המשרד לביטחון פנים, חשוב לוועדה לשמוע את ההתייחסות שלכם להערה.
ג'וש פדרסן
אני מציין שזאת הערה שהיא מהותית לכל ההסדר של האכיפה של המשרד לאורך שנים, וגם להבא, כל המנגנון של המשרד בנוי על כך שיש פקחים של המשטרה הירוקה, עם הכשרה מקיפה, שיש להם גם סמכויות חקירה פליליות לגבי החקיקה שבסמכות המשרד להגנת הסביבה והשר להגנת הסביבה ומהתוצרים של החקירות גם מוגשים כתבי אישום על ידי תובעים חיצוניים שעובדים עם המשרד, עם הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה, כשבעצם התביעה נעשית על ידי המשרד ואותם תובעים חיצוניים ולא על ידי משטרת ישראל והפרקליטות. זה מערך שלם שבנוי כבר שנים. ההוראות פה רק נועדות להשלים ולהתאים את חוק הפיקדון ליתר החקיקה של המשרד להגנת הסביבה. זה משהו שיש בכל החקיקה והסמכה רוחבית כזאת בכל החקיקה של המשרד לכל הפקחים.

ההערה הזאת, אני לא רוצה להגיד תחרב את היכולת של המשרד לעשות אכיפה יעילה, ואני מציין שמבחינת מה הן העברות הפליליות, יש עברה מסוימת שהיתה באחד הנוסחים הקודמים שירדה בין היתר בגלל ההערות שהתקבלו, שמתקשרת להפרעה לעובד ציבור במילוי תפקידו, שזה באמת ירד מהצעת החוק וזה כן יישאר במגרש של משטרת ישראל. אז אני חושב שלגבי העברות שכלולות בהצעת החוק, הן בהחלט רלוונטיות למפקחים של המשרד, שתהיה להם סמכות, כפי שיש להם לגבי שאר החקיקה של המשרד.
היו"ר כרמל שאמה
למה אתם צריכים לחקור בקבוקים וכאלה דברים? למה זה חשוב לכם?
ליאת לב
משטרת ישראל חוקרת במדינת ישראל ולא ייתכן שכל פעם יוציאו מאיתנו את התחומים---
היו"ר כרמל שאמה
אבל גם לרשות לניירות ערך יש סמכויות חקירה וגופים אחרים.
ליאת לב
בדיוק. יש עברות שנדרשת להן מומחיות ומיומנות שאין למשטרת ישראל, אבל פה אנחנו לא חושבים שאת המיומנות הזאת יש רק למשרד לאיכות הסביבה ובגלל זה אנחנו צריכים בעצם לתת להם את סמכויות החקירה. זו העמדה שלנו.
היו"ר כרמל שאמה
זה עבר לוועדת שרים לחקיקה בנוסח הזה?
ג'וש פדרסן
כן.
היו"ר כרמל שאמה
ולא היתה התנגדות של השר לביטחון פנים?
ג'וש פדרסן
לא שמענו.
רוני טלמור
זה גם באמת הערה שמוציאה מההקשר הרחב שהמשרד להגנת הסביבה אחראי על כל השלבים של אכיפת החוק עד להגשת כתבי האישום. זאת אומרת הוא גם מבצע את החקירות וגם אחרי זה מגיש כתבי אישום. איך הוא יוכל להגיש כתבי אישום אם לא הוא יבצע את החקירות? זה המנגנון המוסכם לגבי החוק הזה וחוקים אחרים באופן רוחבי ולכן אני לא מבינה את ההערה של המשטרה בעניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה
אני אגיד לכם מה נעשה.אנחנו נאשר את הסעיף כמו שהוא, אני אציג הסתייגות ברוח ההערה שלהם ואני אברר אחר כך עם השר לביטחון פנים.
יוסי ענבר
אני רוצה להגיב באופן כללי. מפליא אותי מה שמשטרת ישראל אומרת. לצערי, חוקי איכות סביבה לא נאכפים על ידי משטרת ישראל בכלל. הייתי שמח שמשטרת ישראל תעשה את החקירות האלה, ואנחנו לא נעשה שום חקירה, אבל משטרת ישראל עסוקה בדברים אחרים וכל נושא סביבתי, יום יום, שעה שעה, מופנה למשרד, אז לקחת מאיתנו סמכויות טיפול בחקירה? בבקשה, שיחתמו שהם חוקרים ואוכפים את החוק. אני נותן לכם את כל האכיפה על החוק.
היו"ר כרמל שאמה
הבנתי. מקובל.
סלעית קולר
הערה נוספת. ההערה הזאת היא מאוד מסוכנת. היא לא נוגעת רק למשרד לאיכות הסביבה ולחוקי האכיפה בנושא סביבה. סמכויות כאלה של חקירה מוקנות בכל מיני מקומות בחקיקה, לכל מיני רשויות ולכל מיני משרדים. במקרה לגמרי, בחוק הגנת הצרכן יש סמכויות חקירה ופיקוח לממונה על הגנת הצרכן ומשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה הוא זה שמגיש את כתבי האישום ומחר בבוקר, אם הערה כזאת תתקבל לנושא הזה, היא עלולה להתקבל לכל נושא ונושא ואז אנחנו נמצא את עצמנו במצב שמשטרת ישראל צריכה להחיל את כל החוקים במדינת ישראל ואנחנו יודעים שהם לא יעמדו בזה. אין סיכוי.
אברהם בירנבאום
אדוני, זו פגיעה אנושה בזכויות האזרח ובחופש הפרט. לאפשר לפקח של המשרד לאיכות הסביבה להגיד לסוחר מכולת 'תסגור את החנות המכולת, בוא, אני לוקח אותך לחקירה', בינתיים כמובן שכל מוצרי המכולת מתקלקלים. הוא לא יגיד את זה למר קוברובסקי, נשיא קוקה קולה ישראל, הוא יגיד את זה לסוחר המכולת.

אני חושב שזה דבר חמור, אבל אני רוצה להוסיף. בסעיף 9א(2) כתוב שהוא קיבל הכשרה מתאימה כפי שהורה השר. אני מציע שיהיה כתוב 'כפי שהורה השר בצו', ואני אסביר. ובסעיף 9א(3) כתוב שהוא עומד בתנאי כשירות נוספים, כפי שהורה השר, אני מציע להוסיף 'הורה השר בצו'. ומדוע? כולכם זוכרים שעדיין ישנו שר להגנת הסביבה היום שעומד לדין ומשפטו נמשך---
היו"ר כרמל שאמה
הוא מקדימה ועזוב, זה עניין שבבית משפט.
אברהם בירנבאום
אסור כמובן לגעת בקדימה אבל אני מוכן גם לגעת בליכוד, וכאן מדובר בשר מהליכוד, הוא היה אז שר מהליכוד. מה שאני מציע, שיהיה ברור שלא כל שר יכול להורות.
היו"ר כרמל שאמה
אני סומך על השר הזה.
אברהם בירנבאום
על השר הזה, אבל הוא יהיה ראש ממשלה, יהיה שר אחר במקומו. גם אני סומך על השר הזה. אני מציע שיהיה כתוב, שיהיה ברור מה הוא הצו ועל פי---
היו"ר כרמל שאמה
אתה לא הקראת את ההמשך של הסעיף, בחרת לעצור, כתוב 'בהתייעצות עם השר לביטחון פנים'.
אברהם בירנבאום
נו, אז מה? זה התייעצות. אני רוצה שיהיו הוראות מפורשות מה צריכה להיות הכשרתו, מה צריכה להיות השכלתו של המפקח.
היו"ר כרמל שאמה
כתוב גם שהוא עובר סינון של המשטרה.
אברהם בירנבאום
סינון של המשטרה, הוא יגיש אישור שאין לו עברות פליליות. אבל מה? הוא יהיה שייך למפלגה המתאימה, ואני לא חושד בשר הנוכחי.
ג'וש פדרסן
כבוד היושב ראש, אותה הצעת חוק ממשלתית, הצעת חוק אכיפה סביבתית שציינתי, שעובדים עליה כל הזמן, גם בתיאום עם המשרד לביטחון פנים---
היו"ר כרמל שאמה
משתמשת באותם מונחים.
ג'וש פדרסן
זה הנוסח שאנחנו מציעים, אבל לגבי הצעתך להסתייגות, אני אומר שהצעת חוק אכיפה סביבתית כוללת בתוכה גם אפשרות לעשות תיקונים עקיפים לחקיקה. אם משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים ישכנע לגבי תיקון כזה או אחר, במסגרת הדיונים, אז הוא יוכל להיות מוחל באופן רוחבי על החקיקה, כולל חוק הפיקדון, בהשוואה להצעה שזאת תהיה הסתייגות לחוק הפיקדון, אולי אפשר להציע הסדר כזה; אם יש לכם טענות, הן בעצם הערות גם להצעת החוק הממשלתית.
רוני טלמור
אבל על סמכות חקירה למשרד לא יוותרו בעברות סביבתיות, אי אפשר. כל המנגנון החוקי היום בנוי על---
היו"ר כרמל שאמה
זו העמדה של משרד המשפטים.
רוני טלמור
קודם כל של המשרד להגנת הסביבה.
יוסי ענבר
זו כל המהות של---
היו"ר כרמל שאמה
הבנתי.
אתי בנדלר
שני דברים; אחד, אני מציעה, בכל זאת, כדי להשוות לחוקים אחרים, להוסיף בסעיף 9ב(א), ברישא, 'לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה רשאי מפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף 9ג', כפי שמופיע בהוראות חוקים אחרים, כי יש חובת הזדהות.
רוני טלמור
למה צריך את זה?
אתי בנדלר
למה? אל"ף, אתם כל הזמן משווים לחוק האכיפה הסביבתית ולחוק אוויר נקי, אז אני יכולה להראות לך שזה מופיע בשני החוקים האחרים.
רוני טלמור
אבל יש גם חריג להזדהות.
היו"ר כרמל שאמה
מה הבעיה שיזדהה?
אתי בנדלר
אם מפקח בא ודורש מאדם להזדהות לפניו ולמסור לו פרטים וכולי---
רוני טלמור
ואם הוא פטור מחובת ההזדהות לפי 9ג(ב) אז הוא לא יכול להשתמש ב---
אתי בנדלר
לאחר שהזדהה לפי סעיף 9ג. אם 9ג פוטר אותו, אז הוא יהיה פטור.
רוני טלמור
אני חושבת שזה לא ברור, אני חושבת שעדיף להשאיר את הנוסח כמו שהוא כרגע.
אתי בנדלר
זאת אומרת שהוא יכול לגשת לכל אדם, להגיד לו 'תן לי את הפרטים שלי, מי אתה, מה אתה' וכולי, אבל בלי שהוא עצמו יזדהה בפניו.
רוני טלמור
החובה להזדהות לפני הפעלת הסמכות קבועה בסעיף 9ג.
ג'וש פדרסן
אין לנו ויכוח, מדברים רק על הניסוח.
רוני טלמור
'המפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו'.
אתי בנדלר
טוב, אז כנראה שבחוקים האחרים המחוקק השחית את מילותיו לריק? אני מוכנה לקרוא לך עכשיו משני חוקים---
ג'וש פדרסן
אבל לא חוק אוויר נקי, שהוא היה במתכונת מסוימת.
רוני טלמור
למה צריך להצביע על זה? למה זה לעכשיו? בואו נעבור הלאה, מקסימום נוסיף את זה אחר כך בניסוח.
אתי בנדלר
בחוק אוויר נקי כתוב 'לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי הממונה או המפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף 44', בחוק אכיפה סביבתית---
רוני טלמור
ומה כתוב באותו סעיף 44? יש שם פטור מחובת הזדהות?
אתי בנדלר
'מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בהתקיים כל אלה, ובעת מילוי תפקידו הוא לובש מדי מפקח, בצבע ובצורה' וכולי וכולי וכולי. 'חובת ההזדהות לפי סעיף (א) לא תחול בהתקיים אחד מאלה, אם קיימת ודאות קרובה...'. יש בכל החוקים את חובת ההזדהות, אני לא מבינה על מה ההתעקשות.
ג'וש פדרסן
אני רק מציין, אני לא הזכרתי את חוק אוויר נקי שנעשה בזמנו, המקור שלו לא היה בהצעת חוק ממשלתית ולכן יכול להיות שיש איזה שהם ניואנסים בניסוחים. אנחנו מציעים להסתמך על משהו---
אתי בנדלר
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית), מניח את דעתך?
ג'וש פדרסן
כן, אבל בשינויים המחויבים, כי שם מדובר על פקחים של רשויות מקומיות ומה שאנחנו רוצים להסתמך עליו---
אתי בנדלר
אנחנו מדברים על חובת הזדהות, מה השינוי המחויב כאן? שפקח ניגש לאדם ומבקש ממנו להזדהות לפניו, מדוע שהוא לא יזדהה גם?
היו"ר כרמל שאמה
על מה ההתעקשות באמת?
ג'וש פדרסן
אני מעדיף לא לחרוג מהנוסח של הצעת החוק הממשלתית, שהיא---
אתי בנדלר
אני מעדיפה להציע לחברי הוועדה להפעיל את שיקול דעתם האם לשנות או לא לשנות מנוסח הצעת החוק הממשלתית. אני מציעה שהתשובה תהיה עניינית ולא אם זה תואם את הנוסח שהצעתם או לא.
ג'וש פדרסן
אז התשובה היא שב-9ג(א) לדעתי הנוסח מספק וקובע שכל הפעלת סמכות היא בכפוף לחובת הזיהוי, לטעמנו זה נוסח מספק.
רוני טלמור
זה לגמרי עניין של נוסח ואין בזה שום דבר מהותי.
היו"ר כרמל שאמה
אז אם זה רק עניין של נוסח, למה שלא יהיו כולם מרוצים?
יוסי ענבר
אנחנו פולנים.
היו"ר כרמל שאמה
אבל אנחנו לא. גב' אתי בנדלר, תקראי בבקשה את הנוסח שלך.
אתי בנדלר
אני מציעה להוסיף בסעיף 9ב רבא, בסעיף קטן (א) ברישא, 'לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף 9ג...' וגומר.
היו"ר כרמל שאמה
מה הבעיה? אפשר להצביע על הסעיף?
אתי בנדלר
מבחינתי אפשר להצביע על הסעיף.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד כל הסעיף, כפי שהוא הקריא אותו מתחילתו עד סופו, לרבות השינויים שהכניסה כבוד היועצת המשפטית, עורכת דין אתי בנדלר, כולל 'כלי רכב', כולל חובת הזיהוי. אושר פה אחד.

סעיפים 9א ו-9ב אושרו – פה אחד.
אשר גושן
אני יכול להעיר הערה, על מה שעורך דין בנדלר הציע, על הזיהוי. אם אנחנו מדברים על דרישה למסור ידיעות או מסמכים, הרי זה נעשה לפעמים מרחוק, זה נעשה בכתב, ואם זיהוי הוא דווקא על ידי הצגת תעודה, צריכים לחשוב אם זה מתאים.
אתי בנדלר
במקרה כזה הזיהוי הוא מאוד פשוט. כשהוא פונה אליו בכתב, אז הוא מזהה את עצמו מי זה הפונה, שלא תהיה חתימה אנונימית, אני חושבת שזה קל וחומר.
אשר גושן
אבל זיהוי מוגדר בהצגת תעודה, לא? מספיק שהוא יצרף העתק של התעודה, צריך ללכת לשם, להראות לו את התעודה? אני הייתי מעיר עוד שבחיפושים האלה, במצבים האלה, לפי הניסיון שלנו, נכנסים למשרד, יכול להיות שמסתובבים במשרד במשך שעות ומבקשים, דורשים מסמכים מכל מיני אנשים שנקלעים בדרכם במהלך החיפוש וכמובן שאם מישהו ידרוש זיהוי, אז צריכים להראות לו תעודה, אבל אני לא הייתי רוצה להכשיל את הכשירות של החיפוש על מסמכים שנתפסו בדרך בזה שאי שם בשעה השנייה או השלישית לחיפוש ביקשו ממישהו מסמכים ולא הציגו, שכחו להציג את התעודה, ואחר כך במשפט מעלים את הטענה הזאת.
אברהם בירנבאום
מה זה שכחו? הם עברו הכשרה ארוכה כל כך והם כל כך---
אשר גושן
אבל אני מדבר על הדינמיקה של החיפושים.
אברהם בירנבאום
שכחו להזדהות? כשהם נכנסים לחנות מכולת, דבר ראשון הם צריכים להציג תעודה. גם אם סוחר המכולת לא מבקש את זה, כיוון שהוא אדם פשוט.
אשר גושן
מזדהים בכניסה.
אתי בנדלר
הערות ענייניות, אני מוכרחה לומר.
היו"ר כרמל שאמה
המשרד עוקב אחרי ההערות?
אתי בנדלר
אתה מעלה כאן חשש שמא יראו בזה פירות עץ מורעל. אני חושבת שזה חשש מרחיק לכת, אבל אני לא יכולה לבטל את החשש הזה.
אשר גושן
על פי הניסיון שלי זה בוודאי ייטען. אם הטענה תתקבל, זו שאלה אחרת, אבל זה ודאי ייטען.
אתי בנדלר
אז אולי צריכים לפחות להוסיף שהוא יציג את התעודה בפני כל אדם שמבקש ממנו.
רוני טלמור
זה כתוב ב-(ג).
אשר גושן
או מספיק שהוא מזדהה בכניסה.
אברהם בירנבאום
שיהיה כתוב שהוא חייב להזדהות בכניסה, גם אם אין מבקשים ממנו.
ג'וש פדרסן
יש ב-9ג(3), 'אותה יציג על פי דרישה'.
אברהם בירנבאום
שוטר הולך עם שם ועם מספר. גם הוא צריך ללכת עם שם ועם מספר.
ג'וש פדרסן
לי נראה שב-9ג(א)(3) שיש את הסמכות הכללית 'יציג על פי דרישה', שזה מספק, וההערות ייבחנו, אני יכול להגיד, במסגרת הצעת החוק הממשלתית. אם יהיו בעקבות זה דברים לשנות---
חמד עמאר
המפקחים יסתובבו כל הזמן עם מדים, עם תג שמזהה אותם, הם לא יעשו את הפעולות שלהם בלי---
ג'וש פדרסן
זה בוודאי, הערה נכונה וזה ודאי מופיע.
אתי בנדלר
אני מציעה אם כך לבקש דיון מחדש ולהצביע שוב על המלים האלה.
היו"ר כרמל שאמה
אוקי.
אתי בנדלר
סעיף 9ב(א) ברישא.
היו"ר כרמל שאמה
מתבקש פה דיון מחדש לגבי סעיף 9ב(א) רישא שהצבענו עליו לפני כמה דקות. מי בעד דיון חדש? התקבל פה אחד.
אתי בנדלר
אני מציעה, לאור הערותיו של עורך דין גושן, למחוק את המלים 'לאחר שהזדהה לפי סעיף 9ג'.
היו"ר כרמל שאמה
אוקי. מי בעד הצעת היועצת המשפטית למחיקת המלים? התקבל פה אחד.
ג'וש פדרסן
(מקריא): 9ג 'זיהוי מפקח'. (א) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בהתקיים כל אלה; (1) הוא בעת מילוי תפקידו. (2) הוא לובש מדים המזהים את תפקידו, שהם בצבע ובצורה שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו. (3) יש בידו תעודה החתומה על ידי השר להגנת הסביבה, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של מפקח, אותה יציג על פי דרישה.

(ב) חובת ההזדהות לפי סעיף קטן (א)(2) לא תחול אם (1) מילויה עלול לסכל את ביצוע הסמכות. (2) כי אם התנאים עלולים לגרום לפגיעה בביטחון מפקח הגנת הסביבה או בביטחון אדם אחר'.

שוב, הסעיף מתייחס להשלמת ההוראות של סמכויות המפקח לעניין זיהוי. הכל בהתאם לנוסח הצעת החוק הממשלתית שסוכם לפי מיטב ידיעתי עם כל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר.
היו"ר כרמל שאמה
מר קוברובסקי, היתה לך הערה?
רוני קוברובסקי
רק רציתי להבין לגבי הסמכויות או צורת ההזדמנות של הפקחים, אם יהיה דיון בנוסף בעניין הזה, או שנדון בזה היום?
היו"ר כרמל שאמה
לא, גמרנו.
אברהם בירנבאום
אנחנו לא עוסקים, אדוני, כאן בסמים, אנחנו לא עוסקים כאן בפשע, אנחנו עוסקים במחזור בקבוקים, באיסוף של מכלי משקה קטנים, אז לא יעלה על הדעת שתהיה סמכות למפקח שלא להזדהות מיד עם הגיעו לחנות המכולת, משום שמילויה עלול לסכל את ביצוע הסמכות. אני ממש לא קולט את זה. מפקח שמגיע לחנות מכולת צריך לשלוף את התעודה שלו, להציג אותה.

אני חוזר, אדוני השר, מפקח של המשרד לאיכות הסביבה בנושא איסוף מכלי משקה איננו עוסק בפשעים חמורים, הוא לא צריך להיות איש משטרה סמויה. לא יעלה על הדעת שהוא ייכנס לחנות מכולת ולא יזדהה, גם אם סוחר המכולת לא מבקש ממנו. לטעון אחר כך 'מילויה של חובת ההזדהות עלול לסכל את ביצוע הסמכות' ולכן הוא בכלל לא יזדהה, זה ממש בלתי אפשרי.
היו"ר כרמל שאמה
אם זה עלול לסכל?
אברהם בירנבאום
אנחנו חיים במדינה דמוקרטית.
ג'וש פדרסן
כמו שאני מציין, הנוסח פה הוא לא רק לטובת חוק הפיקדון, אלא הוא קובע באופן רוחבי את הסמכויות של המפקחים. כמובן שבררת המחדל היא זיהוי מלא. הניסיון מלמד, לאורך שנים, במקרים יוצאי דופן, בנסיבות יוצאות דופן---
אברהם בירנבאום
תיתן דוגמה.
ג'וש פדרסן
המשרד נתקל גם בעניינים שהם לא פשע, כמו שאמרת, אבל במפגעים סביבתיים, בעברות סביבתיות גם באגוזים קשים לפיצוח---
אברהם בירנבאום
למשל? תן דוגמה אחת.
היו"ר כרמל שאמה
מר בירנבאום, אתה לא מראיין פה אנשים ואתה גם לא חוקר, לא הקנינו לך סמכות חקירה, שאתה כל כך מנסה להתנגד לה.
אברהם בירנבאום
אבל הזדהיתי.
ג'וש פדרסן
ואז במקרים יוצאי דופן, בנסיבות מאוד מיוחדות, נדרשים גם המפקחים של המשרד להגנת הסביבה לעשות דברים שהם תצפיות חסויות, או סמויים, גם ברמה של רכבים וגם אנשים, יש לפעמים תצפיות שנדרשות לעשות באופן הזה וזה נוסח כללי ורחב ולכן יש את השסתום הזה, וזה רק בנסיבות יוצאות דופן ומיוחדות. זה נוסח כללי לכל הסמכויות בחקיקה של המשרד ולא ייעשה בו שימוש, בוודאי ברמה של פיקוח שוטף על בתי עוסק. זה לא מה שנאמר פה גם.
אברהם בירנבאום
גם אני יכול לעשות תצפיות, כל אחד יכול לעשות תצפיות.
היו"ר כרמל שאמה
מר בירנבאום, מה הבעיה שייכנס אליך פקח למכולת בלי מדים. יותר נעים שהוא יבוא בלי מדים.
אברהם בירנבאום
לא, נעים מאוד שהוא יבוא עם מדים ויזדהה. אני אדם ישר, יש לי חנות מכולת, אני בעל עסק ישר. למרות שאני מתפרנס בקושי רב, אני אדם ישר, אני רוצה שמי שבא אליי, אני אדע שזה איש חוק, שיזדהה, ולא יעלה על הדעת שהוא יוכל להיכנס ולחקור ואחר כך להגיד 'לא הזדהיתי מסיבה של---
היו"ר כרמל שאמה
לא זו כוונת החוק. זו לא הסמכות שנתנו. הוא לא יזדהה רק אם ההזדהות עלולה לסכל את מילוי תפקידו, וזו תכלית ראויה, עם כל הכבוד. עכשיו השאלה מה מסכל ומה לא מסכל---
אברהם בירנבאום
תיתן לי דוגמה במכולת.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו לא יכולים בחוק לפרט את כל מצבי העולם. אני לא מתכוון להיות חוקר במשרד לאיכות הסביבה בשנים הקרובות, אז אני לא צריך לתת לך את התרחישים. יש עוד הערות?
אתי בנדלר
אני רציתי לשאול, בהקשר הזה. הבנתי את הערתך הכללית קודם, שהוראות שונות שנכנסו לחוק אוויר נקי אינן תואמות בדיוק את מדיניות המשרד, ולכן רציתי לדעת האם ההערה הזאת רלוונטית גם לנושא של 'מילוי חובת ההזדהות עלול לסכל את ביצוע הסמכות'. בחוק אוויר נקי נאמר שאם קיימת ודאות קרובה שמילויה עלול לסכל את ביצוע הסמכות. האם גם כאן אתם מרגישים שזה צר מדי? כן. זאת אומרת, אתם השמטתם את זה בכוונת מכוון.
ג'וש פדרסן
כן.
אתי בנדלר
אוקי, ואותו דבר בחוק אוויר נקי, 'אם אישר השר שמילויה עלול לגרום לפגיעה בביטחונו של המפקח או של אדם אחר'. גם אתם סטיתם בכוונה מה---
רוני טלמור
שר לא אמור להתערב בביצוע חקירות על ידי המשרד, עד כמה שאני יודעת.
אתי בנדלר
זאת אומרת שאתם משאירים את זה בניסוח אובייקטיבי.
רוני טלמור
אהה, הטלת סמכות על ידי גורם מנהלי.
היו"ר כרמל שאמה
אפשר להצביע?
אתי בנדלר
מבחינתי כן.
היו"ר כרמל שאמה
9ג(א) ו-(ב) עולה להצבעה. מי בעד? אושר פה אחד.

סעיף 9ג (א) ו-(ב) אושר פה אחד
ג'וש פדרסן
(מקריא): 9ד 'חובת רישום'. (א) יצרן ויבואן ינהל רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בחובות הדיווח לפי סעיף 10.

(ב) הממונה, או מי מטעמו, רשאי לעיין ברישומים כאמור בסעיף זה, לקבל העתק נכון מהם.

זה קובע חובת רישום על יצרנים ויבואנים ויש לקרוא את זה ביחד עם חובות הדיווח שמיד נפרט בסעיף 10. נדרשת חובת הרישום הזאת בין היתר כדי לאפשר פיקוח יעיל על המנגנון כולו ואלה גם לקחים שאנחנו למדים עם השנים ממנגנונים מקבילים שכוללים חובות דיווח.
היו"ר כרמל שאמה
הערות לסעיף זה?
אתי בנדלר
שוב השווינו כאן לחוק מחזור צמיגים. קודם כל יש חובת לא רק רישום אלא גם עיון, כדי לאפשר תוספת; גם בחוק אוויר נקי וגם בחוק מחזור צמיגים, יצרן ויבואן יאפשרו לממונה ולמפקח לעיין ברישום שהם מנהלים לפי סעיף קטן (א) בשעות העבודה המקובלות, וימסרו להם לפי דרישתם העתק מרישום זה. האם התוספת הזאת מיותרת לדעתכם?
רוני טלמור
התוספת היא לגבי שעות העבודה המקובלות?
אתי בנדלר
כן, זאת אומרת במקום סעיף קטן (ב).
ג'וש פדרסן
נראה ש-9ד(ב) מנוסח באופן כללי, אבל---
היו"ר כרמל שאמה
למה צריך להגביל לשעות עבודה מקובלות?
אתי בנדלר
כי אם אתה נכנס, אתה לא אמור להעסיק אותו בשעות נוספות, שהוא יפתח את המכולת שלו בלילה כדי לאפשר את זה. אני אומרת שזה מופיע בשני חוקים אחרים, האם אתם בכוונה רוצים להרחיב כאן את הסמכויות או לא?
ג'וש פדרסן
אם יש מפעלים שעובדים אולי סביב השעון במשמרות, זה יכול להיות---
אתי בנדלר
אז אלה שעות העבודה המקובלות שלהם.
היו"ר כרמל שאמה
לא, זאת אומרת ששעות עבודה מקובלות, זה נשמע לי כאילו 8 עד 4. אני לא הייתי נכנס לזה.
ג'וש פדרסן
יכול להיות שבהקשר הספציפי של מכלי משקה, שעובדים---
היו"ר כרמל שאמה
אבל אם המקום לא פתוח, אין להם לאן להיכנס. אם העסק לא פתוח, הם לא יביאו את בעל העסק מהבית, זאת לא הכוונה של הסעיף. בהגדרה, הם הגיעו והעסק פתוח, אז השעה מקובלת מבחינת אותו עסק. עדיף מאשר להשאיר הגדרה שהיא מאוד רחבה.

מחקה היועצת המשפטית של הוועדה. אפשר להצביע.
השר גלעד ארדן
אבל זו לא אמורה להיות טענה מצד היצרנים והיבואנים? סתם אני שואל באופן עקרוני. אם הם חושבים שהם רוצים להגביל את השעות, הם יכולים להעלות את זה.
אתי בנדלר
אדוני מכיר אותי ויודע שאני תופסת את תפקידי כמשרתת הציבור בכללותו.
השר גלעד ארדן
נכון, אבל השיטה האדוורסרית איפה שהוא יכולה להיות מוגבלת.
היו"ר כרמל שאמה
מצביעים על סעיף 9ד(א) ו-(ב). מי בעד? אושר פה אחד.

סעיף 9ד (א) ו-ב) – אושר פה אחד.
ג'וש פדרסן
(מקריא: ) 13. תיקון סעיף 10. בסעיף 10 לחוק העיקרי (1) במקום סעיפים קטנים (א) עד (א)(2) יבוא (א) יצרן ויבואן ידווח לממונה אחת לרבעון, להלן 'דוח רבעוני', ובתום כל שנה, להלן 'דוח שנתי' על כל אלה; (1) מספר מכלי המשקה המלאים שמכר ושבעדם היה עליו לגבות פיקדון ופירוט סוג החומר ממנו עשוי מכל המשקה וקיבולתו. (2) מספר מכלי המשקה הריקים שאסף ופירוט סוג החומר ממנו עשוי מכל המשקה וקיבולתו. (3) מספר מכלי המשקה הריקים שבגינם החזיר פיקדון ופירוט סוג החומר ממנו עשוי כל מכל משקה וקיבולתו. (4) מספר מכלי המשקה הריקים שמחזר ופירוט אופן מחזורם ופרטי מפעל המחזור. בסעיף זה רבעון, תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה.

(א)(1) דוח רבעוני, כאמור בסעיף קטן (א) יוגש לממונה בתוך חודש בתוך הרבעון בתוך הרבעון שלגביו מוגש הדוח, במתכונת שיורה עליו הממונה. (א)(2) דוח שנתי כאמור בסעיף קטן (א) יוגש לממונה בתום כל שנת כספים, ולא יאוחר משישה חודשים מתום שנת הכספים, כשהוא מבוקר על ידי רואה חשבון במתכונת שיורה עליה הממונה. (א)(3) הממונה, או מי מטעמו, רשאי לדרוש מיצרן או יבואן להמציא להם כל מידע ששימש לעריכת הדיווח לפי סעיף זה. נדרש יצרן או יבואן להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה. (2) בסעיף קטן (ב) המלים "שאינו מקבל שירותים מתאגיד המחזור או תאגיד מחזור" וכן המלים "או (א)(1)" יימחקו. במקום "ליצרן או ליבואן או לתאגיד המחזור" יבוא "ליצרן או ליבואן" ובמקום "שעל היצרן, היבואן או תאגיד המחזור" יבוא "שעל היצרן או היבואן". (3) בסעיף קטן (ד) במקום המלים "סעיף 16" יבוא "סעיפים 13 עד 16(ו) למעט סעיף 15(א) סיפא וסעיף 16. (4) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא "(ה) הוראות סעיף זה יחולו גם על יצרני ויבואני מכלי משקה גדולים בשינויים המחויבים".

בעקבות חלק מהלקחים ממנגנוני הפיקדון ומנגנונים דומים של הצמיגים והיטל ההטמנה, אנחנו קובעים פה הוראות דיווח מפורטות שיאפשרו פיקוח ויישום יעיל של המנגנון. זה מקביל למהלכי רוחב של המשרד בעניין דיווח גם בהסדרים אחרים וזה עושה בעצם יישור קו בכל חובות הדיווח על פי ההסדר הזה.
היו"ר כרמל שאמה
הערות לסעיף שהוקרא?
מתן גרפונקל
רציתי לשאול לגבי סעיף 13(4). סוג החומר לא מצוין שם, יש לזה סיבה?
גלעד אוסטרובסקי
בכל סעיפי הדיווח מופיע סוג החומר ומשום מה הוא נעדר מנושא הדיווח על המחזור.
ג'וש פדרסן
מוצע להציע בסעיף (4) גם סוג חומר? בסדר, אין לי התנגדות.
היו"ר כרמל שאמה
הערה טובה, נתקבלה.
מתן גרפונקל
שאלה נוספת. אני קופץ בכוונה לסעיף תחולה. את סעיף 13(4)---
היו"ר כרמל שאמה
לסעיף התחולה נגיע.
מתן גרפונקל
אבל אולי נבין כבר עכשיו מדוע יש דחייה לסעיף 13(4).
ג'וש פדרסן
זו שאלה נכונה שנדון בה. אפשר להגיד מלה עכשיו, סעיף (ה) הוא רק לגבי מכלי משקה גדולים, שכאמור כל ההסדר של המכלים הגדולים, ללא פיקדון, נכנס ב-1 לינואר 2014. לכן לסעיף הזה אין משמעות לפני ה-1 לינואר 2014.
מתן גרפונקל
אבל הסעיף הזה לא מדבר רק על המכלים הגדולים.
ג'וש פדרסן
כן, הכוונה היא פה רק לגבי מכלי משקה גדולים. ההסדר של מכלי המשקה הגדולים שאינם במנגנון פיקדון.
יצחק מזרחי
שאלה לגבי סעיף (2) ו-(3), מי שאוסף צריך לפרט את סוג החומר, האם הכוונה היא ל'זכוכית', 'מתכת', או 'פלסטיק', או גם בתוך הפלסטיק הסוגים השונים?
היו"ר כרמל שאמה
ממנו עשוי.
יצחק מזרחי
במתכת יש ברזל ואלומיניום, בפלסטיק יש היידנסיטי, פוליפופילן או פט. למה אתם מתכוונים?
תמר קלהורה
קיימת גם בעיה עם הנפח. איך ידווחו על הקיבולת? כאשר אוספים בקבוקים, אם הם היו ליטר וחצי או שני ליטר, אנחנו לא בדיוק בודקים את זה, וגם הקטנים, בתחום הפיקדון, הפיקדון הוא אחיד גם ל-330 גם לחצי ליטר וגם לליטר, איך אפשר לדווח על זה? ההגדרה פה שאתה נדרש לדווח לפי קיבולת, בכל הסעיפים של הדיווח. נדרש לדווח כמה בקבוקים נאספו וקיבולת שלהם. זה לא כל כך מעשי.
ג'וש פדרסן
מצוין גם וגם וגם, והכל בכפוף למתכונת שיורה הממונה. כמו שאמרתי, אלה לקחים גם מהסדרים אחרים. חשוב למשרד גם ליצור בסיס מידע על שוק הפסולת על כל מיני היבטים, צריך לעשות את האפשרות הזאת כדי לעשות ביקורת והצלבות כדי לקבל תמונת מצב אמיתית והמתכונת שיורה הממונה, זה ייתן את הפרטים, בדיוק את אופני דיווח ברמה של טפסים ואיזה שדות לדווח. בחוק הראשי מוצע להשאיר את זה באופן כללי, מה אני כולל באופן כללי בדיווח.
רוני קוברובסקי
להתייחס לעניין. כתוב 'ידווח' ואין ספק שאנחנו, כיצרנים, יכולים לדווח בלי שום בעיה את מספר מכלי המשקה המלאים שמכרנו והבאנו והכל, אבל לגבי מספר מכלי המשקה הריקים שאסף, יש בעיה לפרט, את הקיבולת בטוח, כי אין שום הבדל בצורת האיסוף בין 250 ל-330 לחצי ליטר, זה הכל באותו מכל איסוף אפילו. ואז זה דורש מיון שלם שבסופו יחזירו אותו חזרה לאותו מכל. 'קיבולתו', קיבולת זה דבר מיותר לחלוטין כי אתם מקבלים את הקיבולת של מה שאנחנו מייצרים, את זה אתם כן מקבלים.
יוסי ענבר
כן, אבל כשנגיע לליטר וחצי---
רוני קוברובסקי
אותו דבר, מה ההבדל? ליטר וחצי או שניים, יהיה לך אותו סיפור.
ג'וש פדרסן
זה מידע שהוא חשוב למשרד בשביל---
יוסי ענבר
המתכונת שעליה יורה הממונה.
רוני קוברובסקי
אין לנו בעיה, אבל כתוב 'ידווח'. זה לא אכפת לי, אנחנו סומכים על שיקול הדעת של המשרד, אין שום בעיה, אבל אתם כותבים בחוק 'יצרן ויבואן ידווח לממונה אחת לרבעון', זה אומר שאנחנו צריכים לדווח אחת לרבעון את קיבולת מכלי המשקה הריקים שאספנו. שזה אומר שאנחנו צריכים למיין דברים, בעלויות כבדות מאוד, דברים שאין שום טעם למיין אותם.
אתי בנדלר
לגבי המכירות, אתם יכולים לעמוד בזה?
רוני קוברובסקי
זה אין בעיה. אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אבל באיסוף הרבה פעמים---
אתי בנדלר
הבעיה היא רק בפסקה (2) או גם בפסקה (3)?
רוני קוברובסקי
בפסקה (2) ו-(3).
אתי בנדלר
כן, גם ב-(3) יש את זה.
רוני קוברובסקי
לגבי סוג החומר אנחנו מבינים שהכוונה פה פלסטיק, זכוכית ופחיות. בלי הפרדה. למשל בפחיות יש אלומיניום ופח.
אתי בנדלר
אתם מבינים למרות שזה לא נאמר בחוק בצורה ברורה, שכשמדובר על סוג החומר מדובר רק שזה יהיה מתכת, פלסטיק או זכוכית ולא ההרכב.
יוסי ענבר
אני לא חושב שזה המקום כרגע לרדת אם זה פי.אי.טי, פי.וי.סי, או פח או אלומיניום. זה לא המקום פה בחוק.
השר גלעד ארדן
אבל אתם ירדתם לזה בפירוט. אתם יכולים מראש לכתוב שהם ידווחו במתכונת שהממונה יקבע ולסגור את העניין ולא היו פותחים את זה פה.
רוני קוברובסקי
אין לי בעיה.
יוסי ענבר
לא, כי דיברנו לכל אורך הדרך שבפירוט סוג החומר ממנו עשוי---
השר גלעד ארדן
עודף הפירוט הזה יוצר... במקום לשמור סמכויות---
ג'וש פדרסן
אם לא תכתוב 'סוג החומר', לא תוכל לדרוש פירוט לפי סוג החומר.
היו"ר כרמל שאמה
סוג החומר למעט הרכבו, אם ההרכב לא מעניין אתכם. אלא אם כן הוא מעניין אתכם.
נחמה רונן
אבל זו בעיה, כי אנחנו צריכים במערך שלנו, של המחזור, להקים עוד מערכת מיון שתפריד גם בפלסטיקים, פלסטיק כזה או פלסטיק כזה.
אתי בנדלר
לא, אמרו שלא.
השר גלעד ארדן
לא נורא, רק תחליטו מה אתם רוצים כדי שנוכל להבהיר את זה, נוכל לקדם את הדיון... מצטער שאני...
יוסי ענבר
אני כן רוצה לדעת אם זה פלסטיק, זכוכית או מתכת. אני לא חושב שאני רוצה מעבר לזה.
נחמה רונן
בסדר, אז תגיד את זה באופן ברור.
יוסי ענבר
השאלה אם צריך לכתוב את זה בחוק פה, פלסטיק, זכוכית או מתכת.
השר גלעד ארדן
סליחה, אנחנו קובעים את התשובות. אנחנו לא שואלים אותם שאלות. מה שאתם רוצים ייכנס, רק תגידו מה צריך להיכנס. גם אם זה יעלה כסף, הם יעשו את זה.
ג'וש פדרסן
כמו שכתוב, התשובות לרוב השאלות יקבלו מענה במתכונת הדיווח שיורה הממונה.
השר גלעד ארדן
הייתם צריכים להעלות את זה עד היום. זה לא עלה עד היום, אני מאוד מצטער. זה לא עלה. היו דיונים, לא עלה מה שאמרתם, שאי אפשר לדווח את הקיבולת. הרי זה מופיע פה ב---
נחמה רונן
מה פתאום.
השר גלעד ארדן
הנוסח פה כתוב, 'קיבולתו', גב' רונן. זו פעם ראשונה שאתם מעלים את הדבר הזה היום.
אתי בנדלר
לעניין האיסוף, אתם צריכים את הקיבולת? אני מדברת רק על פסקאות (2) ו-(3).
יוסי ענבר
כן.
השר גלעד ארדן
אם הממונה יחליט אחר כך שלא צריך את זה, אז הוא יוכל להוריד את זה. יש לו גמישות לגבי המתכונת.
דניאל מורגנשטרן
בסעיף (א)(2) שנאמר לגבי הדוח השנתי, אז אני רוצה להוסיף את המלה 'שהוא מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון'. כתוב 'מבוקר', שיהיה כתוב 'מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון'.
היו"ר כרמל שאמה
יש לכם בעיה להוסיף את המלה 'מבוקר וחתום'?
יוסי ענבר
אנחנו עדיין ב'קיבולתו'. אנחנו נשאיר את 'קיבולתו'.
ג'וש פדרסן
בעיקר זה כולל את זה, אין מניעה להוסיף, 'מבוקר וחתום'.
היו"ר כרמל שאמה
אין מניעה להוסיף. תודה.
ג'וש פדרסן
אם הבנתי נכון בסעיף (א)(2).
אתי בנדלר
תקרא בדיוק את התוספת.
נחמה רונן
אנחנו רוצים שיתווספו המלים 'לפי סמכות הממונה', כפי שהציע השר, זה פותר את כל הבעיה. הרי יש סמכות לממונה, הוא יקבע את כל הדברים האלה שעכשיו לא ברור איך הם ייעשו.
השר גלעד ארדן
מה שצריך, ואני מסכים עם גב' רונן, זה לתת לממונה שיקול דעת בחוק כי אחרת לא יהיה לו מה שלאה אמרה והיא צדקה, בשקט אמנם, שאם הממונה מאשר להם להשמיט את אחד מפרטי הדיווח, אז יש בסמכותו לעשות זאת. הסמכות שלו להורות על המתכונת יכולה גם לכלול איזה שהיא הורדה. כי כמו שעורך פדרסן אמר, כדי לחייב אותם צריך את האמירה המפורשת בחקיקה ואנחנו לא מבקשים פה הסמכה בלתי מוגבלת שלו להוסיף עוד דרישות, אבל אם הוא ירצה להפחית מהדרישות, שתהיה לו סמכות, אם הוא השתכנע שאין בכך צורך.
היו"ר כרמל שאמה
יש לנו נוסח לגבי סמכותו של הממונה לפטור?
השר גלעד ארדן
יש עיקרון, הנוסח יהיה בהמשך.
אתי בנדלר
זאת אומרת בסעיף קטן (א)(1) ו-(א)(2) יהיה 'ורשאי הממונה לתת פטור מדיווח על פרט כלשהו האמור בסעיף קטן (א)', משהו כזה.
ציפי איסר-איציק
סליחה, אני רק מבקשת להגביל את הטעמים, כי יש אינטרס ציבורי שהדיווח ייעשה.
היו"ר כרמל שאמה
זה אינטרס של המשרד קודם כל. הם רוצים את הנתונים האלה.
ציפי איסר-איציק
נכון, אבל כמו שניסחת את זה כרגע זה בלתי מוגבל.
היו"ר כרמל שאמה
אבל הממונה הוא מטעם המשרד, לא?
ציפי איסר-איציק
אז מה?
היו"ר כרמל שאמה
אז הממונה יפגע בעצמו?
ציפי איסר-איציק
אם הכנסת רוצה לפטור מחובה, אני חושבת שצריך לפחות לקבוע את הקריטריונים או את הפרמטרים. אני חושבת שיש אינטרס ציבורי שיהיה דיווח ושהוא יהיה שקוף וגלוי, אז אני חושבת שאם פוטרים אז צריך לצמצם את היכולת הזאת.
היו"ר כרמל שאמה
הממונה הוא איש המשרד להגנת הסביבה.
ציפי איסר-איציק
אני מציעה להגביל, מטעמים מיוחדים, או מטעמים שיירשמו.
אתי בנדלר
לתת פטור לא מדיווח על פרט כלשהו, לתת פטור מדיווח על קיבולת---
השר גלעד ארדן
אני מקבל את מה שהיא אומרת, היא אמרה מטעמים שיירשמו, אז הוא יהיה צריך לנמק למה הוא פטר. אין בעיה.
אתי בנדלר
אני רוצה בכל זאת. הרי לא מדובר על פטור מדיווח על מספר מכלי המשקה, נכון? אז זה ברור שזה נושא שהוא לא יוכל לתת לגביו פטור, אז אפשר לומר---
השר גלעד ארדן
רק לגבי רמת פירוט הסוג והקיבולת, הוא יוכל לפטור מנימוקים שיירשמו.
היו"ר כרמל שאמה
אפשר להצביע?
אתי בנדלר
כן.
היו"ר כרמל שאמה
אוקי, אנחנו מצביעים על סעיף 13, לרבות השינויים שהוכנסו במהלך הדיון, לעניין סמכות הממונה ולעניין הדוח החתום. מי בעד? הסעיף אושר פה אחד.

סעיף 13 אושר פה אחד.
ג'וש פדרסן
(מקריא): 14. בסעיף 11 לחוק, במקום סעיף קטן (א) יבוא "(א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי יצרן או יבואן לא העבירו תשלום לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב ו-7ג או 8ד או 10ב', ר שאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום שהוא פי שישה מסכום התשלומים שהיה עליו להעביר כאמור". (2) בסעיף קטן (ב) ברישא, במקום "אדם" יבוא "יצרן או יבואן".

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא "(1א) לא מחזר מכלי משקה, או מכלי משקה גדולים, לפי הוראות סעיפים 7ד או 8ג(ב), לפי העניין".

(ג) בסעיף קטן (2) הסיפא במלים "או לא העביר" תימחק.

אנחנו נכנסים פה לנושא של עיצומים כספיים. חלק מההוראות זה תיקונים טכניים לאור השמטת הגדרת תאגיד המחזור בחוק. סעיף (א) קובע את החובה העיקרית או את ההפרה העיקרית שלפיה לממונה תהיה סמכות להטיל עיצום כספי בסכום שהוא פי שישה מסכום התשלומים שהיה להעביר כאמור.
היו"ר כרמל שאמה
למישהו יש הערות?
סלעית קולר
כן. הסעיף הזה מסדיר את הסמכות של הפקחים להטיל עיצום כספי במידה ולא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדון, בשל כל האמור. בעיקרון המועצה לצרכנות מתנגדת כמובן לזה שיורידו סמכויות מהמפקח להטיל עיצום כספי בנושא הזה, אבל אם יש למשרד איזה שהוא הסבר איך הם מתכוונים לאכוף את החוק, חוץ מפיצוי לדוגמה שאנחנו עוד לא יודעים אם הוא יעבור, כי הבעיה היא בהשבת הכספים לציבור ובקבלת מכלי המשקה. זה מוריד סעיפים. התיקון של הסעיף פשוט מוריד סעיפים.
ג'וש פדרסן
כבוד היושב ראש, כפי ששוחחנו לפני הישיבה, העיצום הכספי הוא בסמכות הממונה שהוא ברמה של אכיפת מטה מול היצרנים והיבואנים. מוצע להוריד את העיצום הכספי על עניין של החזר מכלי משקה כי מאחר שסכום העיצום הכספי שניתן להטיל לגבי מכלי משקה הוא נמוך ביותר ולא מתאים להפעיל את כל המנגנון של העיצום הכספי לגבי האקט הספציפי הזה. מצד שני אנחנו יודעים שכמובן שזה נאכף. זה מהווה עברה פלילית. זה נאכף על ידי מפקחי המשרד להגנת הסביבה, על ידי בררות משפט. כך זה נעשה, גם כשהיה עיצום כספי, לא יצאו עיצומים כספיים על העניין הזה ברמת הממונה, האכיפה נעשתה במשך השנים על ידי בררות משפט על ידי המפקחים.

נציין גם, כפי שנאמר, שיש את החוק לרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית) שנתן את אותה סמכות ברמה הזאת של פיקוח על בית העסק לרמת הרשויות המקומיות. זה מהלך משלים. וגם מוצע לכלול את הפיצוי העונשי. כל זה נותן מענה ומוצע לכן להשמיט את הסעיף שלא נעשה בו שימוש עד עכשיו ברמה של העיצום הכספי.
סלעית קולר
יש לכם נתונים לגבי בררות משפט, אם בכלל נדרש אי פעם.
ג'וש פדרסן
זה נעשה באופן שוטף, עשרות בשנה? יש מבצעים?
לאה ורון
אני בכל זאת לא הבנתי. יש לצרכן מענה במקרים שבהם לא קיבלו ממנו מכל משקה ריק, או לא החזירו לו את הפיקדון? יש מענה במקומות אחרים?
ג'וש פדרסן
כן. כן, כמו שציינתי, ברמה של עברה פלילית, מתן בררות משפט על ידי המפקחים. כך זה נעשה בפועל. גם ברמה של רשויות מקומיות וכולל הסוגיה שתתווסף או מוצע להוסיף אותה לעניין הפיצוי העונשי.
אתי בנדלר
ברשותכם, אני ערה לכך שבחוק הנוכחי, בנוסחו הקיים, כתוב ש'היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עיצום כספי'. אבל בינתיים התקבלו חוקים נוספים שמכוחם ניתן להטיל עיצומים כספיים והרף שנקבע בהם הוא הרבה יותר משמעותי. לא מסתפקים ביסוד סביר להניח לצורך הטלת עיצומים כספיים. כך למשל בנושא של היטל הבצורת, 'הפר ספק מים הוראה לפי פרק זה', ניתן להטיל עליו עיצומים כספיים. זאת אומרת, צריכה להיות הפרה ברורה של הוראות החוק. כך גם בחוק הגנת הצרכן, השכר, עיצום כספי, עשה מעביד מעשה, עברה לפי סעיף כך וכך, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי. אני חושבת שגם כאן ראוי שהרף יהיה יותר ברור ושיהיה כתוב 'הפר יצרן או יבואן', או 'לא העביר יצרן או יבואן תשלומים לקרן' ולא להסתפק ב'יסוד סביר להניח' לצורך הטלת עיצומים כספיים.
ג'וש פדרסן
שיתחיל 'יצרן או יבואן לא העבירו תשלומים לקרן, רשאי הממונה'?
אתי בנדלר
כן.
ג'וש פדרסן
בסדר.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעת הסעיף, לרבות התיקון שהתקבל? התקבל פה אחד.

סעיף 14 התקבל פה אחד.
ג'וש פדרסן
תיקון סעיפים 12 עד 16. כאן אני מתחיל לעבור על סעיפי העיצומים הכספיים. בדומה למה שציינתי לגבי סמכויות מפקחים, מדובר גם במשהו שלא היה בחוק המקורי. אם אנחנו באים להוסיף עיצום כספי, אז בהתאם לנוסחים שכבר אנחנו מכירים אותם מחקיקות אחרות, כגון היטל הבצורת. הסעיפים הבאים שאני אקרא לגבי עיצומים כספיים הם לפי נוסחים מוכרים מחקיקות דומות מהזמן האחרון.
(מקריא
) 15. במקום סעיפים 12 עד 16 לחוק העיקרי יבוא

12. הפרה נמשכת והפרה חוזרת. (א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק ה-20 שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה. (ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי. לעניין זה הפרה חוזרת, הפרת הוראה המנויה בסעיף 11 בתוך שנתיים מההפרה הקודמת של אותה הוראה, שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או בשלה הורשע המפר.

13. הודעה על כוונת חיוב. (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי יצרן או יבואן הפרו הוראה מההוראות המנויות בסעיף 11, לחוק זה 'מפר', וכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי. בחוק זה 'הודעה על כוונת חיוב'. (ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה; (1) המעשה או המחדל המהווה את ההפרה. (2) סכום העיצום כספי והתקופה לתשלומו. (3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 14. (4) שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה חוזרת, לפי הוראות סעיף 12.

14. זכות טיעון. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 13 רשאי לטעון את טענותיו בכתב לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, תוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

15. החלטת ממונה ודרישת תשלום. (א) טען המפר את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 14, יחליט הממונה, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם להטיל על המפר עיצום כספי והוא רשאי להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 16.

(ב)(1) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו דרישה לשלם את העיצום הכספי, בחוק זה 'דרישת תשלום'. בדרישת התשלום יציין הממונה, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו. (2) החליט הממונה, לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו הודעה על כך.

(ג) לא ביקש המפר לטעון את טענותיו לפי הוראות סעיף 14, תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת החיוב, יראו הודעה זו בתום 30 הימים האמורים כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

16. סכומים מופחתים. (א) הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב). (ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי הקבוע בחוק זה, בשיעורים שיקבע.

16(א) סכום מעודכן של העיצום הכספי. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום. לגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה, כאמור בסעיף 14, מיום מסירת ההודעה על כוונת החיוב. הוגשה עתירה לבית משפט השלום, בית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי, יהיה סכום העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום מתן פסק הדין בעתירה. (ב) סכום העיצום הכספי יעודכן ב-1 לינואר בכל שנה, בסעיף זה 'יום העדכון', בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוק זה. הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים. לעניין זה 'מדד', מדד המחירים לצרכן. (ג) הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב) תפורסם ברשומות.

16(ב) המועד לתשלום העיצום הכספי. העיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום, כאמור בסעיף 15.

16(ג) הפרשי הצמדה וריבית. לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961. בחוק זה 'הפרשי הצמדה וריבית' עד לתשלומו.

16(ד) גבייה. עיצום כספי ותשלומים או סכומים נוספים ייגבו לקרן, מול גבייתם תחול פקודת המסים (גבייה).
היו"ר כרמל שאמה
הערות?
דניאל מורגנשטרן
כתוב בסעיף 16(א) סעיף קטן (ב) שסכום העיצום הכספי יעודכן ב-1 בינואר. אני מציע לעדכן את זה ב-15 לינואר ואז יש לך ישר את המדד ואתה לא גורר אחריך מדד.
ג'וש פדרסן
אני מציע לא לשנות בנוסחים, הם קבועים בכל החקיקות.
אתי בנדלר
אגב, אני מציעה שהמדד הבסיסי, במקום לכתוב 'ביום תחילתו של חוק...' את כל שם החוק שלנו, אז נכתוב 1 בינואר 2010, ב-16(א)(ב). הרי לזה הכוונה, נכון? לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוק זה. יום תחילתו של חוק זה, כמוצע, אנחנו נראה בהמשך, יהיה יום פרסומו שיהיה הרבה אחרי ינואר.
היו"ר כרמל שאמה
לא הרבה.
אתי בנדלר
יהיה אחרי, בוא נגיד שאנחנו לא יודעים מתי, אבל זה יכול לגלוש, ודאי עד שזה יתקבל בקריאה השנייה והשלישית, ועד שזה יפורסם, אז שזה יהיה 1 בינואר 2010.
היו"ר כרמל שאמה
במילא המדדים לא זזים עכשיו כל כך, אז זה לא משנה.
אתי בנדלר
זה מתאים לכם, מר פדרסן?
דניאל מורגנשטרן
היועצת המשפטית, אם תכתבי 15 בינואר, אז יש לך כבר מדד.
היו"ר כרמל שאמה
קיבלנו את עצתך. עוד הערות?
אתי בנדלר
כן. לא בכדי ביקשתי לעצור בסעיף 16(ה), לפני הסעיף שכותרת השוליים שלו היא 'עתירה', כי ניסו להכניס כאן איזה שהיא פרוצדורה חדשה להגשת ערעור, או עתירה, או איך שלא יקראו לזה לצורך השיחה כרגע, על החלטתו של הממונה בעניין עיצומים כספיים. סוכם במגעים שהיו בינינו לחזור למתכונת שקיימת היום בחוק ולא להכניס כאן איזה שהוא סדר דין חדש או סמכויות חדשות של בתי משפט. אני חוזרת כרגע לסעיף 16(א)(א), בחלק השני כתוב 'הוגשה עתירה לבית משפט השלום', וכיוון שאני מציעה שזה יהיה ערעור לבית משפט שלום ולא עתירה, לשנות את הנוסח כאן פעמיים, בכל מקום שכתוב עתירה יהיה ערעור.
רוני טלמור
העמדה לגמרי מקובלת.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על הצעת הסעיף עד 16(ד). מי בעד הסעיפים---
אתי בנדלר
בשינויים הבאים: פעמיים ערעור בסעיף קטן (א) ובסעיף קטן (ב), התאריך יהיה 1.1.2010.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד? התקבל פה אחד.

סעיפים 12 עד 16(ד) – אושרו פה אחד.
אתי בנדלר
אני מציעה למחוק את כל 16(ה) ולהשאיר על כנו את סעיף 16 לחוק העיקרי שמדבר על ערעור על עיצום כספי.
ג'וש פדרסן
לא הבנתי.
אתי בנדלר
הצעתי למחוק את כל סעיף 16(ה) ולהשאיר את סעיף 16. ההתכתבויות היו מול משרד המשפטים בעניין הזה, אני מתנצלת, מר פדרסן, ולכן אני צריכה את התייחסותה גב' טלמור.
השר גלעד ארדן
בקיצור הערעור יהיה רגיל ולא על פי סעד---
ג'וש פדרסן
אבל למה למחוק את כל 16(ה)? לא הבנתי.
רוני טלמור
המנגנון צריך להיות ברור, שיש ערעור על ההחלטה המנהלית לבית משפט שלום---
אתי בנדלר
על ההחלטה בעניין העיצומים הכספיים.
רוני טלמור
כן, ולאחר מכן צריך להתייחס גם לשאלת הערעור, לבית משפט לעניינים מנהליים.
אתי בנדלר
לא דיברנו על ערעור לבית משפט לעניינים מנהליים.
רוני טלמור
זה קיים אחר כך.
אתי בנדלר
אם זה קיים בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, זה ייכנס. אם לא, אנחנו לא מוסיפים כרגע שום סמכויות, לא לבית משפט לעניינים מנהליים, לא מורידים סמכויות מנהליות לבית משפט שלום. אנחנו משאירים על כנו את המצב וזה מה שסוכם.
רוני טלמור
אם רוצים לעתור, איך תוקפים את ההחלטה של בית משפט שלום?
אתי בנדלר
מגישים בקשת ערעור לבית משפט מחוזי.
רוני טלמור
בסדר גמור.
אתי בנדלר
ועל החלטות אחרות של הממונה תוגש עתירה לבג"צ, במידת הצורך.
ג'וש פדרסן
אבל אם אין פה עוד הוראות שרלוונטיות לגבי הפרוצדורות של העיצום הכספי.
אתי בנדלר
כל ההתכתבות נבעה מכך שלא רוצים להכניס פרוצדורות חדשות, אגב הדיון בהצעת החוק הזאת, כשכל הנושא של סמכויות בית משפט שלום ובית משפט מחוזי והבג"צ בעניינים מנהליים נדונים בוועדת החוקה ונמצאים במחלוקת.
רוני טלמור
גברתי, 16(ה) לנוסח הקיים שיימחק, אומר , על החלטת בית משפט בערעור, ניתן לערער ברשות ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.
אתי בנדלר
את זה אתם רוצים למחוק?
רוני טלמור
לא, אני חושבת שצריך להחזיר את זה למנגנון הקודם, שיהיה שלם, כולל הערעור.
אתי בנדלר
לכן הצעתי להשאיר את סעיף 16 לחוק העיקרי על כנו ללא כל שינוי ולמחוק את 16(ה) המוצע. לא לבטל את סעיף 16 לחוק העיקרי ולבטל את סעיף 16(ה) המוצע בהצעת החוק.
היו"ר כרמל שאמה
מדלגים על 16(ה).
השר גלעד ארדן
בהתחלה, כשכתוב במקום 12 עד 16, יהיה 'במקום 12 עד 15'.
היו"ר כרמל שאמה
מאחר ומחקנו את סעיף 16, נקים אותו לתחייה.
אתי בנדלר
עוד לא הצבענו על כל הסעיף הזה.
השר גלעד ארדן
הוא רק הקריא. הוא מתקן את ההקראה, שייאמר בהתחלה 'במקום 12 עד 15 לחוק המקורי' ולא במקום '12 עד 16'.
ג'וש פדרסן
אבל יכול להיות שנוסח סעיף 16 הנוכחי יקבל מספור אחר מ-16, אולי 16(ה).
השר גלעד ארדן
זה לא התפקיד שלנו, המספור.
היו"ר כרמל שאמה
אם כך ההצבעה על סעיף 15, על תיקון סעיפים 12 עד 15. מי בעד? התקבל פה אחד.

סעיף 15 התקבל – פה אחד.
ג'וש פדרסן
(מקריא): 16(ו) פרסום. הוטל עיצום כספי לפי חוק זה, רשאי הממונה לפרסם בעיתון, או בכל דרך אחרת, את דבר הטלת העיצום הכספי וסכומו, את שמו של המפר ואת מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבותיה. רשאי הממונה להורות למפר לפרסם על חשבונו של המפר פרסום כאמור.
היו"ר כרמל שאמה
הערות לסעיף הפרסום? אין הערות. עומד להצבעה. מי בעד? התקבל פה אחד.

סעיף 16(ו) התקבל פה אחד.
ג'וש פדרסן
(מקריא): 16. תיקון סעיף 18. בסעיף 18(א) לחוק העיקרי

(1) אחרי פסקה (1) יבוא (1)(א) מכר מכל משקה שאינו מסומן, בניגוד להוראות סעיף 3ב רבתי.

(2) אחרי פסקה (3) יבוא (3)(א) לא העביר תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב או 7ג. (3ב) לא מחזר מכלי משקה או מכלי משקה גדולים, לפי הוראות סעיפים 7ד או 8ג(ב) לפי העניין. (3ג) לא אפשר לממונה או מי מטעמו לעיין ברישומים כאמור בסעיף 9ד(ב) או לא מסר העתק נכון מהם. (3ד) לא מסר מידע שנדרש למסור לממונה או למי מטעמו, לפי הוראות סעיף 10א(3).

(3) פסקאות (4) ע ד(6) יימחקו.
היו"ר כרמל שאמה
הערות לסעיף זה?
גלעד אוסטרובסקי
מדוע 10א(3) בלבד?
ג'וש פדרסן
שם הסעיף שנותן את הסמכות לממונה לדרוש מידע לקביעת גובה התשלום.
היו"ר כרמל שאמה
מצביעים. מי בעד תיקון סעיף 18? התקבל פה אחד.

תיקון סעיף 18 התקבל – פה אחד.
ג'וש פדרסן
(מקריא): 17. הוספת סעיף 18א. אחרי סעיף 18 לחוק יבוא. (18)א. על אף האמור בסעיף 225(א)(א) לחוק סדר דין הפלילי נוסח משולב, תשמ"ב-1982, ניתן להגיש כתב אישום, להמציא הזמנה למשפט או להמציא הודעת תשלום קנס, כאמור באותו סעיף, בשל עברה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס אם טרם חלפו שנתיים מיום ביצוע העברה.

משפט אחד להסבר. זה קשור להוראות סדר הדין הפלילי שקובעות שלגבי בררות משפט תקופת ההתיישנות היא שנה. לקח ארוך שנים של המשרד בשימוש בבררות משפט ששנה יכולה להגביל עניינית את האפשרות שלנו לעשות שימוש, וכמו שעשינו בהוראות חוק אחרות, כמו חוק שמירת הניקיון, הם מבקשים את התיקון הזה כדי לאפשר עד שנתיים להתיישנות על בררות משפט.
אתי בנדלר
אני עדיין מבקשת להבין מדוע דינכם שונה מדין המשטרה או מדין רשויות אחרות שאמונות על אכיפת החוק ועל הגשת כתבי אישום בעברות קנס. תגישו כתב אישום. אני רוצה להקריא אותו: 'סעיף 225 לחוק סדר הדין הפלילי, נוסח משולב, עניינו במועדי המצאה בעברת קנס והוא קובע; עברה שנה מיום ביצוע עברת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו בעניינה הזמנה לפי סעיף 222 או הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228ב...'. יש אחר כך חריג של עברת עברה שלא רלוונטית לחלוטין לענייננו.
השר גלעד ארדן
היא רלוונטית, זה אומר שיש חריגים, וגם פה, פה זה לא קנס לאזרח רגיל, זה או לבעל עסק או ליצרן או יבואן. זה לא קנס רגיל, אז למה לתת את הפטור הזה לאותו גורם עסקי, שאם אנחנו לא...
ג'וש פדרסן
אני מציין שגם משרדים אחרים יכולים לבצע את התיקון הזה, באופן ענייני, איפה שנראה להם לנכון, ואנחנו אומרים שהפיקוח הוא בהסתמך על דיווחים שמגיעים כך וכך חודשים אחרי, התהליכים לוקחים מעט יותר זמן ובמקום שנה אנחנו רוצים באופן ענייני, מלקחים שהפקנו לאורך השנים, כמו בחוק שמירת הניקיון, לתת שנתיים במקום שנה.
אתי בנדלר
אתה אומר שזה חיוני בגלל העובדה שהדיווחים מגיעים אליכם לאחר זמן
ג'וש פדרסן
בין היתר. מכלול הנסיבות של הפיקוח והאכיפה ליישום ההסדר הובילו אותנו למסקנה, שכבר לפני ארבע שנים אנחנו מבקשים את זה, לתת לזה שנתיים במקום שנה.
היו"ר כרמל שאמה
אפשר להצביע על סעיף 17?
אתי בנדלר
כן.
היו"ר כרמל שאמה
הצבעה על סעיף 17. מי בעד? התקבל פה אחד.

סעיף 17 התקבל פה אחד.
ג'וש פדרסן
(מקריא): 18. תיקון סעיף 19. בסעיף 19 לחוק העיקרי (1) בכותרת השוליים במקום "נושא משרה" יבוא "מעביד ונושא משרה". (2) בסעיף קטן (א) במקום הרישא עד המלים "עובד מעובדיו" יבוא "מעביד או נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עברות לפי סעיף 18 בידי עובד מעובדיו או בידי התאגיד לפי העניין" ובסופו יבוא "ולעניין העברות שבפסקאות (1), (1)(א)(2), 3(א) ו-3(ב) של סעיף 18, גם דירקטור". (3) בסעיף קטן (ב) במקום " על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו" יבוא "בידי עובד או בידי תאגיד" ובמקום "נושא משרה בתאגיד" יבוא "המעביד או נושא המשרה בתאגיד לפי העניין".

זה באמת להתאים את הנוסח הקיים לעניין אחריות נושא משרה בתאגיד, ללקחים לאורך השנים וגם בדברי חקיקה אחרים שהכנסנו גם לעניין חובת אחריות על מעביד שאינו מאוגד, וגם לעניין אחריות דירקטורים. זה נעשה במספר חוקים והלקחים שלנו מאכיפת המשרד מחזקים את הצורך בתיקון הזה לשם ההרתעה המתאימה ופיקוח יעיל על ההסדרים.
היו"ר כרמל שאמה
הערות?

הצבעה. מי בעד? אושר פה אחד.

סעיף 19 אושר – פה אחד.
ג'וש פדרסן
19. תיקון סעיף 22. סעיף 22 לחוק העיקרי בטל ובמקומו יבוא: 22. פיצוי לדוגמה. סירב בית עסק בזדון לקבל מצרכן מכלי משקה ריקים מסומנים ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדם, כאמור בסעיף 6, יהיה הצרכן זכאי לפיצוי שאינו תלוי בנזק שלא יעלה על 500 שקלים חדשים. (לדעתי, להלן פיצוי לדוגמה כבר לא רלוונטי לסעיף בנוסחו הנוכחי) על כל סירוב. בסעיף זה 'סירוב' לרבות מספר מקרי סירוב לאותו צרכן במהלך אותו יום עסקים.
אברהם בירנבאום
כפי שכבר הבהרתי בתחילת דבריי וגם בכתב לשר, לא תהיה כאן תחרות בין יצרנים על איסוף מכלי המשקה אלא יהיה קרטל יחיד שיאסוף את המכלים.
היו"ר כרמל שאמה
קרטל או מונופול?
אברהם בירנבאום
זה יהיה מונופול בריבוע, כיוון שמונופול זה 50% וכאן זה יהיה 100%. אותו גוף יחיד יאסוף בשביל כולם ותאר לך שאותו גוף יחיד, סוחר מכולת יזמין אותו לפי זמן סביר שלא סוחר המכולת קובע, ושאתם לא יודעים מה הוא, כיוון שהשר הוא זה שיקבע, והקרטל לא בא, ולא אסף מסוחר המכולת, תאפשרו להטיל קנס על סוחר מכולת שהוא בממוצע אדם זקן, די פשוט, קשה יום שעובד מהנץ החמה עד צאת הנשמה. אני ממש מתרגש, זה לא יעלה על הדעת. ומי יתבע? הגברת כהן? הלקוחה שלו לא תתבע. יבוא איזה משפטן בדימוס או חצי משפטן שימצא מקור הכנסה, הוא יתבע מסוחר המכולת המסכן 500 שקלים ועוד 500 שקלים, כל יום 500 שקלים. יעלה על הדעת? ואותו קרטל ששייך למונופול קוקה קולה ישראל לא ישלם פיצוי לדוגמה.
השר גלעד ארדן
מה אתה מציע?
אברהם בירנבאום
אני מציע להוריד את הסעיף הזה.
היו"ר כרמל שאמה
יכולת להגיד את זה מהתחלה.
אברהם בירנבאום
אם הסעיף הזה איננו יורד, המעט שצריך לעשות, שייכתב שתהיה זו הגנה טובה לבעל העסק אם הוא יטען שהוא הזמין איסוף בזמן סביר מהתאגיד, מהקרטל, מהמונופול בריבוע, והוא לא בא ולא אסף.
השר גלעד ארדן
אני מבקש להשיב. תמיד התייחסנו לקוקה קולה והיצרנים כהרעים. אני חייב להגיד לך, לפי ההתרשמות שלי, מר בירנבאום, כפי שאתה מדבר פה בוועדה באופן קונסיסטנטי, אתם לא פחות גרועים בעניין הזה. אני פשוט מתחיל להבין מה תפיסת העולם שלך ותפיסת העולם שלך מנוגדת לתפיסת העולם של המשרד ושלי. אתם נושאים באחריות על איסוף הבקבוקים והחזרתם, כפי שהאזרח נושא באחריות, כפי שהיצרנים, כי שלושתכם נהנים. הלקוח שותה ונהנה, אתה מוכר לו ומרוויח כסף והוא מוכר לכולנו. בסט האחריויות האלה, האחריות הראשית בעיניי היא שלו, אתה אחראי אחריו ואחרון בתור האזרח, לכן עשינו מנגנון, בעבר, שהאזרח יכול לקבל את כספו חזרה. אם יחבלו באפשרות לקבל את כספו חזרה, אנחנו מעוניינים שתהיה לנו אפשרות לקנוס וגם לאזרח לתבוע, אפילו להמריץ אותו לתבוע את מי שעשה את זה כדי שלא תיווצר התופעה, כמו שקורית לפעמים בהשלכת פסולת, שמישהו אחד עושה משהו לא בסדר, כולם באים ומשליכים שם, כי אין אכיפה אולי מספקת במדינת ישראל, ולכן ביקשנו את הפיצוי לדוגמה.

אנחנו ביקשנו לקבוע וקבענו, בסופו של דבר, למרות שהם בוודאי לא אוהבים את זה, שיש לנו יכולת היום בחוק לקבוע כל כמה זמן הם יכולים או חייבים לבוא לאסוף בקבוקים, אם אתם קוראים להם, גם אם זה בעל מכולת קשיש משלומי שיש לו רק 7 בקבוקים, ואנחנו רוצים שיבואו לאסוף. באותה מידה אנחנו רוצים גם שתהיה חובה, שלא קשורה אליהם, על בעל מכולת, מינימרקט, או גם על נוחי דנקנר ועל דודי וייסמן, לצורך העניין, שלקבל בחזרה את הבקבוקים ממי שהביא אותם בתנאים שהחוק קובע. אם לאותו בעל מכולת קשיש לא באו ואנחנו גם לא אכפנו את זה, אני מניח שברגע שאנחנו קבענו סטנדרטים מסוימים, הוא יכול להגיש תביעה---
אברהם בירנבאום
לא קבעת.
השר גלעד ארדן
אנחנו נקבע.
אברכם בירנבאום
אתה לא מטיל עליו קנס, על הצרכן אתה לא מטיל קנס, רק על סוחר המכולת.
השר גלעד ארדן
אני מטיל ועוד איך. קודם כל אני יכול לצייר תרחישים לא פחות מעוררי דמעות ממך איך משפחה מרובת ילדים, שהבקבוקים בשבילה זה כמה עשרות שקלים, וזה או לקנות לחם לילד הקטן או בקבוק חלב לילד הקטן או לא, והוא בא לבעל המכולת, האיי.אם.פי.אם שיש לו 20 רשתות וההוא, לא רוצה לבזבז עליו זמן והוא מתעלל בו והילד, נעבעכ, לא אוכל אוכל.
אברהם בירנבאום
אני לא מייצג את אלה.
השר גלעד ארדן
אותו דבר. אפשר לקחת את זה לכל כיוון.
אברהם בירנבאום
אבל למה אותו, אדוני, אתה לא קונס?
השר גלעד ארדן
אני קונס אותו בסכומים הרבה יותר גדולים.
אברהם בירנבאום
לא, אם הוא לא אוסף, אדוני השר, אתה לא מטיל עליו פיצוי לדוגמה. למה על סוחר המכולת אתה מטיל פיצוי לדוגמה?
היו"ר כרמל שאמה
עוד הערות?
דניאל מורגנשטרן
אני מציע להוריד את המלה 'בזדון'.
תמר קלהורה
אני רוצה להסביר לכם למה זה לא מקובל מבחינה מקצועית.
השר גלעד ארדן
מבחינה משפטית.
תמר קלהורה
מדובר פה בפיצויים עונשיים. פיצויים עונשיים פוסקים אך ורק בנסיבות שבהן הפרת החוק או המעשה, העוולה, נעשה בזדון.
היו"ר כרמל שאמה
איך זה יכול להיעשות לא בזדון?
תמר קלהורה
למשל יכולות להיות נסיבות שבהן אולי היתה איזה שריפה בעסק, אולי העובדים של העסק כולם חולים בשפעת החזירים ואין לו מי שיקבל את הבקבוקים. זו עדיין הפרת חוק, אבל היא לא נובעת מזה שהוא מתעלם ולא רוצה לקיים אותו, אלא כי אובייקטיבית הוא לא יכול, אז במצב כזה אולי אפשר להטיל עליו סנקציות כספיות כאלה ואחרות, אולי יש מקום לתביעת נזיקין, אין מקום לפיצויים עונשיים.
היו"ר כרמל שאמה
אז למה לא לכתוב 'סירב בית עסק ללא צידוק'?
תמר קלהורה
מכיוון שזה לא עניין של ללא צידוק. שוב, פיצויים עונשיים הם הנשק הגרעיני, פצצת האטום של דיני הנזיקין, משתמשים בהם במצבים חריגים, יוצאי דופן. זה לא עניין שבשגרה. לא בכל מקום צריך להשתמש בזה. צריך להשתמש בזה רק במצבים שבהם יודעים שהפרת החוק נעשתה בכוונת מכוון, זאת אומרת לא רוצה לקיים את החוק, ובלי צידוק זה לא מספיק, זה לא עונה על הדרישה. צריכה להופיע פה המלה 'זדון', כדי שיהיה ברור שמדובר בסעד שהוא יוצא דופן, שזה לא 'שברת-שילמת', זה לא שנכנסת לחנות, שברת איזה ואזה ועכשיו אתה צריך לשלם, אלא מדובר פה על משהו שהוא חריג ולכן המלה זדון חייבת להימצא כאן. לא מספיק ללא צידוק.
היו"ר כרמל שאמה
יצטרכו כל פעם להוכיח את הזדון?
תמר קלהורה
נכון.
מתן גרפונקל
רציתי לשאול את נציגי המשרד, הפיצוי הזה, דרושה פסיקת בית משפט כדי לקבל אותו? מוצע מנגנון אחר? איך זה יילך?
תמר קלהורה
ודאי, תביעה לבית משפט. ברור.
מתן גרפונקל
מאחר ומדובר בתביעה לבית משפט, השאלה שלי היא כזאת, מאחר שהסכום שנפסק כאן הוא סכום יחסית נמוך, לא יחסית נמוך להפרה אבל באופן אבסולוטי הוא יחסית נמוך, השאלה מה האינטרס או התמריץ של אדם שקיבל כזה סירוב---
השר גלעד ארדן
אתה באמת חושב שהוא נמוך?
מתן גרפונקל
אני אבהיר למה אני מתכוון. אני לא אומר שהסכום עצמו הוא נמוך, אני אומר שהסכום הזה נמוך יחסית למשאבים---
השר גלעד ארדן
זה נזק של 25 אגורות וקנס של 500 שקל.
מתן גרפונקל
אני אסביר.
השר גלעד ארדן
אז מה אם זה בית עסק? יש גם בתי עסק שהם בהפסדים. זה לא אוטומטי. אין שום כלל שהוא אוטומטי.
היו"ר כרמל שאמה
הוא מתכוון, האם אזרח ייקח את עצמו, ייגש לבית משפט, יכין כתב תביעה---
מתן גרפונקל
אני מבקש להשלים את הטיעון. אני בסך הכל אומר שהסכום הזה הוא לא סכום נמוך כפיצוי, אבל הוא סכום נמוך יחסית למשאבים שאדם צריך להשקיע בהגשת תביעה לבית משפט השלום שרק האגרה יכולה להיות יותר גבוה וכולי וכולי, והוא צריך עורך דין. מה שאני מציע, אם אפשר להציע, לאפשר, ולכתוב בפירוש שכזאת תביעה יכולה להיות מוגשת לבית המשפט לתביעות קטנות, שזה הליך---
תמר קלהורה
אתה לא צריך את זה, כי זה ודאי בסמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות.
היו"ר כרמל שאמה
לפי סכום התביעה אתה יכול לגשת ל---
תמר קלהורה
זה ברור שאתה לא תיגש לבית משפט שלום, אתה תיגש לבית משפט לתביעות קטנות ותשלם אגרה של 50 שקל.

אני אומרת דבר מאוד פשוט. הסעיף הזה מבחינתנו הוא הרע במיעוטו, כיוון שכל הסיטואציה היא סיטואציה שלא הולמת תביעה אינדיבידואלית. הפתרון הנקי ביותר בהקשר הספציפי הזה זה תובענה ייצוגית, לא פיצויים עונשיים ולא כלום, כי הכשל פה הוא לא---
השר גלעד ארדן
תובענה ייצוגית, קרי אדם שנמנעו ממנו 25 אגורות יפרסם מודעה בעיתון כדי לאתר עוד נפגעים כמוהו? מודעה בעשרות אלפי שקלים, הם יחברו אליו ואז הוא יגיש תובענה ייצוגית, רק שיהיה ברור, אנחנו הרע במיעוטו. מה שאת מציגה זה הפתרון המיטבי של המחלקה שלך במשרד המשפטים? שיהיה ברור.
תמר קלהורה
אני אומרת דבר כזה; הרי הרעיון שעומד מאחורי הסעיף הזה---
השר גלעד ארדן
אני רק מבקש שתקשיב, זאת עמדת המשרד המקצועי של המדינה. הבעיה היא שתמיד אתם מציגים אותנו תמיד באיזה שהוא צד, שתבינו איפה המציאות לעומת מה שאנחנו מביאים בסוף לכנסת.
תמר קלהורה
חבל על הסרקזם, מכיוון ש---
השר גלעד ארדן
הסרקזם הוא לא אלייך, אני מכיר את עמדתך בעניין הזה הרבה שנים, את יודעת.
תמר קלהורה
נכון, ועד עכשיו המציאות הוכיחה שהעמדה שלנו גם עומדת במבחן המציאות, כי מקום שלאזרחים יש אינטרס אמיתי לתבוע, לא צריך סעיף של פיצויים עונשיים וראה חוק העישון שאדוני---
השר גלעד ארדון
נכון, אין להם אינטרס לתבוע, אני רוצה ליצור להם את האינטרס לתבוע.
תמר קלהורה
מעולה, מה שאני אומרת בהקשר הזה זה אחד מהשניים; אם אנחנו עושים פה סעיף נמוך מדי, אז לא יהיה בזה אינטרס. ואם אנחנו נעשה פה סעיף גדול מדי, אנחנו נעוות את כל מערכת השיקולים. יש לנו פה שתי בעיות. אל"ף, שאין פה אינטרס אמיתי לתבוע, גם אחרי שאנחנו מקנים לאזרח את הזכות לקבל 30 אגורות, כי זה לא באמת פגישה באיזה שהוא אינטרס. זה מלאכותי מאוד, אבל גם אם אנחנו אומרים שזה יוצר אינטרס, עדיין נשארת הבעיה של התמריץ. זאת בעיה שהיא זהה לחלוטין---
השר גלעד ארדן
את יכולה להגדיל את זה ל-1,000 שקל.
תמר קלהורה
אני מבקשת שיינתן לי להשלים את דבריי בלי הפרעות. סבלנות לעוד שתי שניות.
אברהם בירנבאום
---שיהיה לכם בארץ רק שופרסל וקו-אופ וזהו.
תמר קלהורה
מה שאני אומרת זה דבר כזה, את הבעיה של היעדר תמריץ באה לפתור התובענה הייצוגית. כבר היום, בחוק הגנת הצרכן, יש סמכות להגיש תובענות ציבוריות בדיוק על הדברים האלה, בדיוק על הנזקים הקטנטנים שאדם לא---
השר גלעד ארדן
אנחנו מכירים את זה.
תמר קלהורה
יפה, לכן אני אומרת שזאת האופציה הנכונה, המיטבית. אם לא מאמצים אותה ועומדים על פיצויים לדוגמה, אז מתחייבים מפה שני דברים; אל"ף, שזה ייפסק רק בנסיבות של זדון, כי שוב אני אומרת, זה עונש, זה לא פיצויים על נזק. אנחנו לא מפצים פה על נזק, אנחנו מענישים ואי אפשר להעניש על הפרת חוק גרידא---
אתי בנדלר
את מוכנה להגדיר את המלה בזדון לצורך חוק אזרחי? כי אנחנו מכירים את השימוש בה---
תמר קלהורה
זו מלה מפקודת הנזיקין.
אתי בנדלר
היה לנו כבר את הוויכוח הזה לפני שנים רבות.
תמר קלהורה
נכון, המלה 'בזדון' היא מלה נזיקית פרופר, אין איתה שום בעיה, היא לא מלה פלילית.
אתי בנדלר
ברגע שאתה אומר ללא צידוק, אז אתה מטיל את נטל ההוכחה על התובע.
השר גלעד ארדן
גם 'בזדון'.
תמר קלהורה
אני אומרת, זה חייב להיות בנסיבות קיצוניות וחריגות. אני לא עומדת על המלה 'בזדון', אם אפשר למצוא לזה ביטוי שכולם---
היו"ר כרמל שאמה
מה כן?
תמר קלהורה
אני לא יודעת.
היו"ר כרמל שאמה
אבל אנחנו רוצים עכשיו להצביע.
תמר קלהורה
אני מציעה 'בזדון', אם מישהו רוצה להציע משהו אחר, שיציע משהו אחר. כל זמן שזה משקף הפרה מכוונת של החוק, לא הפרה שנובעת מזה שהיתה לו איזה תקלה או שהיתה לו איזה בעיה. לזה אני לא מוכנה.
אתי בנדלר
יש לי שאלה שאני רוצה להעלות כאפשרות כאן. בחוק הגנת הצרכן, בסעיף של הפיצויים לדוגמה, יש סעיף קטן האומר כדלקמן: 'בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט בין השאר בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לצרכן כתוצאה מביצוע ההפרה. (1) אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו. (2) עידוד הצרכן למימוש זכויותיו. (3) חומרת הפרה, היקפה הכספי ונסיבותיה'. יש עוד נסיבות שאני לא חושבת שהן רלוונטיות למטריה שבפנינו. על כל פנים, הרישא, עם שלוש הפסקאות האלה, אני חושבת שהיא יכולה להיות מאוד רלוונטית, מאוד מתאימה לסוגיה.
השר גלעד ארדן
מקובל עליי.
תמר קלהורה
לא, זה לא מספיק, כי שם, אם את זוכרת, אנחנו יצרנו מצב בסעיף לדוגמה שבו אנחנו מייצרים את הזדון אצל העוסק.
אתי בנדלר
לא שאנחנו מייצרים את הזדון, אנחנו מייצרים את המודעות לכך שזה לא יהיה... כי שם, בחוק הגנת הצרכן יש נסיבות שונות שהעוסק עלול היה לעבור אחר אחת מההוראות של חוק הגנת הצרכן בלי שהוא יהיה מודע לכך בכלל. אמרנו שזה יכול להיות סדרן שמסדר את הבקבוקים, יגרום למעסיק כאילו---
תמר קלהורה
בדיוק, לכן גם פה אנחנו צריכים לייצר מצב שבו הפיצויים העונשיים מוטלים רק כאשר הפרת החוק נעשית מתוך חוסר רצון לקיים אותו ולא בגלל חוסר יכולת. כי יכולים להיות מצבים של חוסר יכולת אובייקטיבית.
אתי בנדלר
אז אני מדברת על נסיבות.
תמר קלהורה
אבל זה לא מספיק.
אתי בנדלר
למה זה לא מספיק?
תמר קלהורה
כי זה צריך להיות ב---
השר גלעד ארדן
אדם שהביא בקבוק לא יכול להוכיח חוסר יכולת, או יכולת אצל השני ונטל הראיה צריך לעבור, חד משמעית, להוא, אם רוצים.
היו"ר כרמל שאמה
מה המשמעות אם אנחנו מוחקים את המלה 'זדון'? אני רוצה לשמוע.
השר גלעד ארדן
שיילך אותו בעל עסק ויציג שהיו נסיבות ובית המשפט יתחשב בזה, או שלא. אני סומך על בית המשפט בעניין הזה.
אתי בנדלר
אני חושבת שיש מקום למחוק את המלה בזדון מבחינה משפטית, אני גם מאוד לא אוהבת אותה במטריה הנוכחית, אבל אני חושבת שצריך לאזן את זה על ידי השיקולים שבבית המשפט רשאי להביא בחשבון, בין היתר נסיבות המקרה.
אברהם בירנבאום
אתם לא מבינים---
השר גלעד ארדן
מבינים, מבינים, אתה לא מבין.
אברהם בירנבאום
אתם לא מבינים שהתובע יהיה ראש קטן ומי שיגן על עצמו ללא עורך דין, כיוון שהוא לא יכול לממן עורך דין, זה יהיה בעל המכולת.
השר גלעד ארדן
לא, וזה שמחזיר בקבוק יכול לממן עורך דין, רק בעל המכולת לא יכול לממן עורך דין. די, אנחנו לא כאלה טיפשים, אנחנו רק נראים טיפשים. באמת.
נמרוד הגלילי
אני מבקש להוסיף איזה שהיא הערה, בדומה לחוק הגנת הצרכן, שהפיצוי לדוגמה יהיה תקף ובלבד שניתנה דרישה לפיצוי בכתב. אני לא מבקש מכל אחד שמחזיר 'תן לי עכשיו בכתב', אני אומר שאם יש סירוב, אני מבקש שהוא---
השר גלעד ארדן
אני אגיד לך למה פה זה לא רלוונטי. פה זה לא רלוונטי כי אנחנו לא רוצים ליצור מצב שבן אדם יצטרך לחזור עוד פעם עם... הוא יילך הביתה, ישלח מכתב ואז יגידו לו 'אוקי, תבוא מחר, ניקח את הבקבוק'.
נמרוד הגלילי
אז יהיה מצב שהוא יגיד 'הייתי שם וביקשתי ו---
היו"ר כרמל שאמה
יצטרכו להוכיח. נטל ההוכחה עליו.
השר גלעד ארדן
בית המשפט יתרשם מהאמינות שלו מול האמינות של הקופאית או בעל רשת השיווק.
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה להציע הצעה לגבי הסעיף הזה; אל"ף, תימחק המלה 'בזדון', בי"ת, הפיצוי שאינו תלוי בנזק שלא יעלה על 500 שקלים חדשים, יעלה ל-1,800 שקלים חדשים.
תמר קלהורה
1,800 שקלים על נזק של 30 אגורות?
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד? התקבל פה אחד.
השר גלעד ארדן
רגע, אבל רצית להכניס את שלושת התנאים שלה להתחשבות של גובה הפיצוי.
תמר קלהורה
אתם נורמלים?
היו"ר כרמל שאמה
אני מבין שאתם לא אוהבים את זה.
אתי בנדלר
אני מוכרחה לומר שזה סכום חסר פרופורציה לחלוטין לנזק.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא מסתכל על הפרופורציה לנזק, אלא הפרופורציה שאדם הולך לבית משפט והוא צריך ללכת לבית משפט כדי לקבל את הפיצוי שלו. לא הגיוני להשאיר אותו עם 500 שקלים חדשים. הנסיעה לבית משפט, ההגשה, הדלק, הזמן שלו, זה יותר מזה. אנחנו עושים צחוק מ---
תמר קלהורה
על בקבוק אחד 1,800 שקלים?
היו"ר כרמל שאמה
אז שבעלי המכולות יקבלו את הבקבוקים, שיקבלו את אותו בקבוק אחד.
השר גלעד ארדן
אבל כדי לאזן את זה, תכניס את מה שגב' אתי בנדלר הציעה, את שלושת הסעיפים של שיקול הדעת של בית המשפט.
היו"ר כרמל שאמה
אין בעיה. מקובל עלינו להכניס אותם. נצביע על תוספת שלושת הסעיפים של חוק הגנת הצרכן. מי בעד? התקבל.
עירית פיליפ
אז אולי באמת להמיר את הצורך בבית המשפט, כן יהיה מכתב, 'תראה, אם לא, אני אצטרך לבית משפט', וכן להתדיין בכתב או תביעה בכתב.
היו"ר כרמל שאמה
לא, אבל במקרה הפרטי, אדם שבא להחזיר בקבוק, את תלכי הביתה לכתוב מכתב?
תמר קלהורה
---יגיש הסתייגות על עניין הסכום ועניין הוצאת 'הזדון'. אנחנו נדבר איתו.
חמד עמאר
אנחנו מדברים על בקבוקים שאנשים קונים משקה, הולכים הביתה ורק בעלי משפחות הולכים להחזיר את זה. לא קרטל ולא---
היו"ר כרמל שאמה
אני מצפה ששר המשפטים יכבד את דעתה של הוועדה, כמו שאנחנו מכבדים אותה פעם אחר פעם.
תמר קלהורה
אנחנו נפנה לשר המשפטים ומה ששר המשפטים יחליט---
היו"ר כרמל שאמה
אני אומר, גם אנחנו יודעים להגיש הסתייגויות על ההצעות של שר המשפטים.
ג'וש פדרסן
מקריא: 20. תיקון סעיף 23. בסעיף 23 לחוק העיקרי (1) בסעיף קטן (א) פסקה (4א) תימחק. (2) בסעיף קטן (א) בפסקה (5) במקום המלים "סעיף 10א" יבוא "סעיף 10". (2) בסעיף קטן (א1) סעיף קטן (א1) בטל.

זה סעיף של סמכות התקנת תקנות. (4א) זה הסמכות לשנות את יעדי האיסוף וזה סעיף שיירד ולא תיוותר בידי השר סמכות לשנות את יעד האיסוף בתקנות. שני התיקונים הבאים הם תיקונים יותר טכניים, להתאים להסרת אזכור תאגיד המחזור בחוק.
היו"ר כרמל שאמה
יש למישהו הערות מהותיות?
אתי בנדלר
יש הצעות של חברי הכנסת אופיר פינס-פז ודב חנין וייתכן שנוספים. על כל פנים, מהות ההצעות היא להוסיף פסקה (6) לסעיף 23א שאומר 'קביעת דמי טיפול מינימליים שישולמו על ידי יצרן ויבואן, למי שעוסק באיסוף מכלי משקה. השר יקבע את שיעור דמי הטיפול כאמור בעד שנה מסוימת עד ליום ראשון בספטמבר של השנה שחלפה. לעניין סעיף זה 'דמי טיפול' סכום המשולם למי שעוסק באיסוף מכלי משקה בגין כל מכל הנאסף על ידו'.
השר גלעד ארדן
הוא לא פה.
אתי בנדלר
הוא ביקש להצביע בהיעדרו.
היו"ר כרמל שאמה
בוא נצביע בהיעדרו.
אתי בנדלר
גם חבר הכנסת הורוביץ מציע את זה.
היו"ר כרמל שאמה
אותה הצעה של חבר הכנסת אופיר פינס-פז ושל חבר הכנסת ניצן הורוביץ וחבר הכנסת דב חנין, להסמיך את השר לקבוע דמי טיפול, להצבעה. מי בעד? מי נגד? אין נמנעים. הוסר מסדר היום ויהפוך להסתייגות.

סעיף 20 עומד להצבעה, שהוא תיקון סעיף 23. מי בעד? אושר פה אחד.

סעיף 20 אושר פה אחד.
ג'וש פדרסן
(מקריא): 21. תיקון חוק שמירת הניקיון. בחוק שמירת הניקיון תשמ"ד-1984, בסעיף 11א, (1) הסיפא החל במלים "שיחל ביום" תסומן (1) ובה אחרי 1 בינואר 2002 יבוא "עד יום י"ד בטבת תש"ע, 31 בדצמבר 2009".

בעיקרון צריך לשקול לשנות את זה ליום תחילת פרסומו של חוק זה, שכנראה יהיה רק אחרי ה-1 לינואר 2010.
(מקריא)
(2) אחרי פסקה (1) (2) שהחל ביום ט"ו בטבת התש"ע, 1 בינואר 2010 לא ייגבה היטל בשל מכלי משקה כאמור בפסקה (1) שיצרן או יבואן שיווק או ייבא אחרי היום האמור.

כאמור גם פה צריך כנראה במקום ה-1 בינואר 2010, לכתוב ביום תחילת חוק זה, שכנראה יחול מעט אחרי ה-1 לינואר 2010.

(מקריא) (3) שהחל ביום כ"ט בטבת תשע"ד, 1 לינואר 2014, לא ייגבה היטל בשל מכלי משקה גדולים שיצרן או יבואן שיווק או ייבא אחרי היום האמור.

הסבר. בחוק שמירת הניקיון מזה שנים רבות יש את היטל הניקיון, לא היטל הטמנה, שהוא איזה שהוא פרומיל ממחיר מכלי המשקה. זה משהו היסטורי של הרבה שנים, ומהחלת חוק הפיקדון בעצם צריך להחריג את מה שבתחולת חוק הפיקדון מהיטל הניקיון כדי שלא יהיה כפל, גם פיקדון וגם היטל הניקיון. אלה סעיפים שפשוט מתקנים את היטל הניקיון בחוק שמירת הניקיון, לעשות סדר, כדי שמה שיחול עליו פיקדון או ההסדר של המכלים הגדולים, החל מ-1 לינואר 2014, לא יהיה כפל תשלום של היטל הניקיון.
היו"ר חמד עמאר
הערות על הסעיף? אין. אני מצביע. אושר.

סעיף 21 אושר.
ג'וש פדרסן
(מקריא: ) 22. תחילה. (א) תחילתו של חוק זה ביום פרסומו. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) תחילתו של סעיף 13(4) לחוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג, 1 לינואר 2013. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) תחילתו של סעיף 10 לחוק זה ביום כ"ט בטבת תשע"ד, 1 לינואר 2014.

כל הוראות החוק יהיו בתחילה ביום פרסומו, החריגים הם 13(4), זה סעיף 10ה לעניין חובות דיווח על מכלי המשקה הגדולים. בהסדר של מכלי המשקה הגדולים, חובות הדיווח יתחילו במהלך 2013. זה יאפשר בסוף שנת 2013 לקבוע אם יש עמידה או אי עמידה ביעד כולל של 50%, ו-(ג) יתר ההוראות לגבי מכלי המשקה הגדולים, סעיף 10 בחוק, זה מכניס את סעיפים 8ג ו-8ד רבתי, שיתחילו ב-1 לינואר 2014, שזה כל ההסדר על מכלי המשקה הגדולים.
אתי בנדלר
הערה ושאלה, ברשותך. הערה ראשונה לסעיף קטן (א) שתחילתו של חוק זה ביום פרסומו, זה דבר שלא צריכים לומר, אבל אני חושבת שמה שחשוב כן לומר שהוא יחול על יעדי איסוף מכלי משקה החל בשנת 2009, כי ברור שתחילתו של החוק תהיה כבר במהלך 2010 ורוצים להחיל את זה על יעדי איסוף החל מ-2009. אני לא יודעת אם זה ייכנס בסעיף הזה או בסעיף התחולה, אבל לומר את זה מפורשות.

שתיים, אני מבינה שסעיף קטן (ב) המוצע מדבר על תחילתו של סעיף 2ב לחוק העיקרי, שזה העלאת דמי הפיקדון על מכלי משקה---
ג'וש פדרסן
לא, היה סעיף כזה אבל הוא ירד מהנוסח המוצע בהתאם לדיונים שהיו במהלך שבוע שעבר וכולו, לרבות הסעיף של העלאה מ-25 אגורות ל-30, ירד. אני יכול לציין, לא שזה בהכרח עמדתי האישית, אבל מדיונים שהיו בשבוע שעבר, של המשרד מול הגורמים הרלוונטיים ברמת רשתות השיווק ויצרני המשקאות, שיש עמדה שזה ייכנס כולו, כולל ההוראה של 30 אגורות מתחילת החוק ופרסומו, באופן מיידי, בלי דחיות.
אתי בנדלר
מה דין מכלי משקה שמסומנים---
אתי בנדלר
יש שתי הערות בהמשך שאמורות לתת לזה מענה בסעיף 23 (ו) ו-(ז), שאמורות לתת מענה לפערים האלה, אבל השאלה היא נכונה.
נחמה רונן
לשאלתך, גם מכל שיסומן ב-25 אגורות יקבל 30 אגורות.
אתי בנדלר
זה בסדר, איש לא יתנגד לקבל יותר, השאלה אם ניתן יהיה לגבות ממנו יותר. רק אם יש הוראה מפורשת.
השר גלעד ארדן
בכל מצב יהיה פרק חפיפה במציאות שזה יקרה. אין דרך להימנע מזה.
מתן גרפונקל
לא הבנתי את סעיף 22(ב) לגבי איזה סעיפים הוא מתייחס ולמה זה יהיה ב-2013.
ג'וש פדרסן
זה מתייחס לעניין של חובות הדיווח על מכלי המשקה הגדולים.
מתן גרפונקל
מאיפה אתה למד שזה על מכלי משקה גדולים?
ג'וש פדרסן
בסעיף 10(ה) כתוב 'יצרני מכלי משקה גדולים'. 13א לחוק זה, שיהיה 10(ה) בחוק החדש, מעודכן.
מתן גרפונקל
רשום 13(4).
ג'וש פדרסן
אוקי.
אתי בנדלר
אני לא יודעת מה זה 13(4) לחוק הזה.
השר גלעד ארדן
מה זה 13(4), אנחנו לא מוצאים.
אתי בנדלר
13(4), עכשיו אני רואה, זה הוספת סעיף קטן (ה) לסעיף 10 לחוק העיקרי שאומר שהוראות סעיף זה יחולו גם על יצרני ויבואני מכלי משקה גדולים.
ג'וש פדרסן
למטה בעמוד 8 לקראת הסוף וזה רק לגבי הדיווח על ההסדר של מכלי המשקה הגדולים.
השר גלעד ארדן
חובת הדיווח שלהם חלה מהחל מהשנה הרביעית כי אז אנחנו בודקים האם הם הגיעו ל-50% או לא. אם הם לא הגיעו, אז חל פיקדון.
גלעד אוסטרובסקי
כל הדרגות של עד 50%, הם לא בחוק.
השר גלעד ארדן
הם בהסכם ומה שמחייב בחקיקה זה ה-50% או ה-47%.
אתי בנדלר
שאנחנו עוד צריכים לחזור לזה, אדוני היושב ראש, לנושא של הצו באישור הוועדה או לא.
השר גלעד ארדן
יש פה קושי שמעלה גלעד שאני לא מבין איפה התשובה אליו. אי אפשר לחתום איתם על הסכם שמחייב אותם לאיזה שהם יעדי ביניים והדיווח היחיד שהם חייבים לו הוא ב-2013, אז איך נדע שהם עמדו ביעדי הביניים?
ג'וש פדרסן
זה אמור להיות ברמת ההסכם.
גלעד אוסטרובסקי
מתי ההסכם ייאכף?
ג'וש פדרסן
זאת לא השאלה פה לדיון כי אנחנו מדברים על החוק. מוגדר שההסדר הוא מ-2014, החובה המהותית.
היו"ר כרמל שאמה
כלומר עד 2014 הם יכולים לעשות מה שהם רוצים?
השר גלעד ארדן
ממש לא. המקום היחיד שאנחנו מחילים את הדיווח בחקיקה ראשית זה כיוון שאנחנו נדרשים באותה שנה להחליט האם יש פיקדון על הגדולים או לא, אבל דיווח יהיה כל הזמן למשרד.
מתן גרפונקל
ואם הם לא יעמדו בהם, מה יקרה? זה ישנה משהו?
השר גלעד ארדן
אז אנחנו נראה את עצמנו חופשיים בכלל מכל הזה ואפשר לקדם פיקדון באופן מיידי.
קריאה
אבל זה לא במסגרת החוק.
ג'וש פדרסן
אין דרך להתייחס למה שמכונה ההסכם בחקיקה ראשית.
גלעד אוסטרובסקי
למה לא להכניס את יעדי הביניים בחוק?
ג'וש פדרסן
כי זה לא רלוונטי, זה הסדר שהוא לא בחוק.
היו"ר כרמל שאמה
מה קורה עם האיסוף הוולונטרי?
השר גלעד ארדן
אם לא תעמדו גם ביעדי הביניים, אנחנו נחליט אם אנחנו ממשיכים את ההסכם הזה---
היו"ר כרמל שאמה
אדוני השר, מה שאני לא מבין, אם אחרי שנה מתברר שהאיסוף הוולונטרי מגיע ל-1%, אני לוקח את זה לקיצון, מה הסמכות שלך לעשות אז? מה קורה אז?
השר גלעד ארדן
אין לי שום סמכות, הסמכות היחידה זה לבוא לוועדת הכלכלה עם הצעת חוק מתוקנת ולהגיד 'בואו לא נבזבז שלוש או ארבע שנים ונשנה מיד את החוק.
היו"ר כרמל שאמה
אז ההצעה חסרה. אז החוק לא מושלם מבחינתי בלי הסעיף הזה.
השר גלעד ארדן
אבל סליחה, יש הרבה דברים... ואם הם לא יפרשו עכשיו עוד 12,000 מכלים ברחבי הארץ, זה גם לא מופיע פה בחקיקה. יש דברים שעשינו בהסכם נלווה, איך הם אמורים---
היו"ר כרמל שאמה
לא, הדרך שלהם להגיע ליעד זה עניין שלהם, השורה התחתונה---
השר גלעד ארדן
זה לא עניין שלהם. זה בדיוק שזה לא עניין שלהם. הם היו יכולים, לצורך העניין, במקום עכשיו לשים 12,000 מכלים ולהשקיע 4 מיליון שקל כל שנה בחינוך והסברה, נגיד זה עולה להם 40 מיליון בשנה, הם היו יכולים לקחת 20,000 בעלי מכולות שפשטו רגל ולהגיד להם 'קחו כל אחד 2,000 שקל לחודש ותאספו לנו בקבוקים מאצלכם ומהמזבלה'. לא, אני רוצה להגיע לשיתוף ציבור, אני רוצה להגיע למצב שכל הציבור שותף ושיש לו תשתיות והכל---
היו"ר כרמל שאמה
אבל איפה הבקרה שלך לתהליך הזה?
השר גלעד ארדן
בקרה מתבצעת כל הזמן על ידי המשרד.
היו"ר כרמל שאמה
אז אני אומר, אם אחרי שנה אספו רק 1%, מה אתה עושה?
השר גלעד ארדן
הסנקציה שלי יכולה להיכנס על פי החוק רק בתחילת 2013. סנקציות אחרות, כמו ביטול ההסכם בינינו והליכה לחקיקה אחרת, יכולה לקרות גם בעוד חודשיים אם אני רואה שהם לא פועלים לפי ההסכם.
היו"ר כרמל שאמה
כלומר אתה רגוע בנקודה הזו שרק ב-2013 יש לך סמכות להזיז פה משהו, לשנות את השיטה.
השר גלעד ארדן
לא. על פי החוק, הסנקציה הראשונה שיש לי להחיל פיקדון זה ב-2013, לאחר שצוברים ארבע שנים של ניסיון בהפעלה. אם הם לא יילכו להפעלה בצורה שאנחנו דרשנו, כלומר הם לא יפרשו תשתיות, הם לא ישקיעו במחזור, הם לא יגיעו ליעדי הביניים שקבענו להם עד לאותם ארבע שנים, אז אנחנו רואים את עצמנו משוחררים מכל ההסכם הזה או המתווה החקיקתי הזה ונעשה חושבים איך להשיג את יעדי האיסוף והמחזור שאנחנו מוצאים לנכון. חלק מהעניין פה היה גם להשיג את שיתוף הציבור וגם להשיג את השיתוף שלהם בכל המהלך הזה ולא להמשיך רק עם מלחמות וכיפופי ידיים. אנחנו חושבים שזה המודל הנכון, אבל אני גם רוצה לראות שהם פועלים לפי המודל של שיתוף הציבור ולא במודל של אספנות מקצועית, בין אם זה על ידי קבצנים או תשלום בחיריות.
היו"ר כרמל שאמה
הנושא של איסוף חסר וה-60 אגורות כפול בקבוק, קיים מהשנה הראשונה?
רוני קוברובסקי
אנחנו התחייבנו לשים 100 מיליון שקל בארבע שנים ולפרוש כלובים ולפרסם ולפנות לציבור, כך שהאפשרות שיאספו אחוז אחד, היא לא ריאלית, מדובר באחוז לא ריאלי.
היו"ר כרמל שאמה
אמרתי שאני בכוונה קיצוני.
רוני קוברובסקי
מצד שני, היכולת שלנו לקבוע... אנחנו סבורים שבארבע שנים נצליח לחנך את הציבור הישראלי כולנו יחד, לעשות את הפעילות הזאת, אבל הקצב שזה יקרה, בין השנה הראשונה לשנה השנייה---
היו"ר כרמל שאמה
הקצב פה לא חשוב.
רוני קוברובסקי
הקצב כן חשוב. לקחנו על עצמנו גם יעדי ביניים בתחומים האלה.
היו"ר כרמל שאמה
מה שאני רואה שסעיף 8ד כן אומר שיצרן או יבואן שלא עמד ביעד האיסוף---
השר גלעד ארדן
כדי להרגיע אותך, חבר הכנסת שאמה, אנחנו בכלל חושבים שהמודל צריך להיות מודל שחל על כל התעשייה הישראלית, כמו שאתה ראית, על כל האריזות. נניח שמחר את חוק האריזות לא מצליחים לקדם, התעשייה פתאום מפעילה לובי ועוצרת את כל היעדים שאנחנו רוצים לחייב ובנוסף אני רואה שבשנה הראשונה הציבור הישראלי, למרות שהוסיפו מכלים, ולמרות שהשקיעו בזה, לא עלה בכמה אחוזים שחשבנו בהסכם בינינו. אני בא לכנסת ואומר 'תראו, כל מה שאמרו לנו פה על מודל וולונטרי נכשל, זה לא עובד, אין מה לעשות, הציבור בישראל חייב להבין שיעלה לו 30 אגורות או חצי שקל אם הוא לא יחזיר את הבקבוק' ואז ננסה להעביר את הפיקדון בלית בררה, אבל לפני שמגיעים לזה, אנחנו מעדיפים לנסות את המודל שאנחנו חושבים שהוא הנכון, של שיתוף כלל הציבור בתהליך של איסוף הפסולת והמחזור שלה. אבל בוודאי שאנחנו בוחנים את עצמנו גם ביעדי ביניים שנתיים.
היו"ר כרמל שאמה
כבוד השר, מה שאני כן רואה פה, בניגוד למה שהושב לי, שכן יש תשלום של 60 אגורות על כל מכל משקה גדול שלא נאסף.
מספר דוברים
זה הכל מ-2013.
היו"ר כרמל שאמה
הבנתי.
גלעד אוסטרובסקי
אבל יש חשיבות מאוד גדולה לעגן את יעדי הביניים בחוק, גם מבחינה ציבורית. זו ממילא תכנית העבודה שלהם ובלעדי זה יהיה קשה לעקוב גם מבחינה ציבורית. מה המסר שאנחנו יוצאים החוצה בתום הדיון?
אתי בנדלר
כל התכנית שלהם לא מעוגנת בחוק. אם אתה מעגן יעדים, אז אתה צריך לעגן את ה---
גלעד אוסטרובסקי
לא, יש יעד של 50% ב-2013, יש יעדי משנה, שלמיטב זיכרוני גם היו בהצעת החוק, אבל אני לא בטוח במאה אחוז, יעדי המשנה מפורטים בהסכם מול המשרד, שהציבור הזה לא מכיר את ההסכם הזה, אני לא יודע אם הוא חתום, איש לא יודע אם הוא חתום. לא ראיתי את ההסכם חתום ומדוע לא לעגן יעדי משנה---
השר גלעד ארדן
החוק לא יעלה במליאה לפני שההסכם יהיה חתום. הוא לא יעלה למליאה לפני שההסכם יהיה חתום וההסכם הופץ---
דניאל מורגנשטרן
השאלה שהיתה לי בעצם לכבוד השר, והוא ענה עליה. בואו נצא מנקודת הנחה שבאמת היצרנים הולכים עם הרצון שלנו להעמיק את המחזור ולהעמיק את איסוף המכלים, אבל זה לא מצליח, וזה לא מצליח כי זה וולונטרי וכי האזרח הישראלי צריך שוט, אז בואו, במקום לבזבז את השנים אחר כך, עד להבאת הצעת תיקון לחוק לכנסת ולהתחיל להתמודד שוב מחדש עם כנסת 19 ו-20 ו-21, בואו כבר נכניס כאן יעדים, ונחסוך זמן. נחסוך מזמנו של הציבור ונחסוך לאיכות הסביבה.
מתן גורפינקל
דיברנו מקודם על שיתוף הציבור. לציבור למעשה אם לא ייקבעו יעדי ביניים לא תהיה שום אפשרות לבחון, לבדוק או לאכוף באמצעות פנייה לבתי משפט וכולי, האם ההסכם שנחתם על ידי המשרד הולך לכדי מימוש. הרי ברור שאם יעדי הביניים לא יושגו במהלך ארבע השנים הקרובות, גם היעד הסופי לא יושג. אני לא רואה סיבה למה השר צריך להביא את עצמו למצב שבו נניח עוד שנתיים הוא רואה שהיצרנים לא עומדים ביעדי הביניים, והוא צריך להתחיל הליך חקיקה חדש, הוא צריך לפנות לוועדה. במקום זאת אפשר לקבוע את יעדי הביניים שיבטיחו במידה יותר גבוהה של ודאות שהיעד הסופי אכן יתממש.
השר גלעד ארדן
איך זה יבטיח את זה ברמה יותר גבוהה של ודאות?
מתן גורפינקל
כי אם תקבע יעדי ביניים ותטיל את הקנסות כפי שמוטלים על---
השר גלעד ארדן
אין קנסות על יעדי הביניים.
מתן גורפינקל
אז תקבע קנסות על יעדי הביניים וכך תבטיח---
השר גלעד ארדן
אז אפשר לעשות חוק פיקדון על הגדולים עכשיו. מאה אחוז, אז תקדמו את זה. קידמתם את זה כבר בעבר, לא יודע למה לא הצלחתם להעביר. אני הולך על מודל שאני מאמין בו, של שיתוף הציבור. אתם הלכתם על מודל של פיקדון, היה לכם תשע שנים לקדם את זה, באתי, ראיתי שזה לא עבד, ויש גם מודל שלדעתי הוא נכון יותר, אז זה מה שאני מאמין שטוב למדינה.
מתן גורפינקל
הוויכוח פה כרגע לפחות הוא לא מה המודל האידיאלי, את זה כבר עברנו. הוויכוח הוא איך אנחנו גורמים למודל שנבחר על ידך, מודל של איסוף וולונטרי, באמת להיות ממולא, כדי שהוא יהיה יעיל וכדי שבאמת נגיע אליו. הרי יכול להיות מצב שבו בארבע שנים הקרובות לא יעשו שום דבר ואז בעוד ארבע שנים נראה כבר מה יהיה. למה לא להבטיח---
השר גלעד ארדן
כי לא יכול להיות שלא ייעשה שום דבר, כי אנחנו משרד מפקח ורגולטור על שוק של יצרנים, ביניהם יצרני המשקאות, ואני לא מאמין שיש עניין ליצרנים להפר הסכם חתום שנחתם עם משרד ממשלתי שמפקח עליהם.
מתן גרפונקל
איזה סנקציה, בהקשר של עמידה ביעדים, תוטל---
השר גלעד ארדן
יש לנו הרבה סנקציות. יש לנו אפשרות לחוקק חוקים בעזרת חברי הכנסת, להתקין תקנות בעזרת חברי הכנסת. יש לנו הרבה אפשרויות ואנחנו יודעים גם להשתמש בהן.
מתן גרפונקל
אנחנו כרגע נמצאים בנקודה שהרבה יותר נח לנו להשתמש בהן, לקבוע את המסגרת. בסך הכל מדובר על קביעת מסגרת.
השר גלעד ארדן
כמו שזה נח עכשיו זה יהיה נח בעוד חצי שנה או שנה.
מתן גרפונקל
להתחיל הליך חקיקה מחדש?
השר גלעד ארדן
אין שום הבדל, כן. אני לא רוצה להביא את הדיון הזה לדיון פוליטי, אני שאלתי אותך שאלה ברורה, למה לא עשיתם חוק פיקדון על הגדולים? אני לא הייתי שר. שמונה שנים, מדוע לא עשיתם את זה, למה לא הטלתם את הסנקציות האלה שמונה שנים? מה מנע מכם לקדם את זה בעזרת חברי הכנסת? ספרו אתם לוועדה, שנבין למה זה לא קרה עד היום.
צביה סיילס
---במסגרת הסכם, זה יותר פוליטי, מאשר להגיע עם זה בחקיקה.
השר גלעד ארדן
זה ממש לא פוליטי. אני מאמין שגם שיתוף הפעולה של הציבור... אולי נעשה יעדים חודשיים? אם הציבור לא יעמוד ביעדים החודשיים, גם נטיל פיקדון. אני חושב שכמשרד רציני נותנים כמה שנים להטמעה של חינוך והסברה ותשתיות. כמו שאת רואה, אפילו להעביר חוק, יש דרכים להפוך חוק להמון דיונים, וחוק שאתה חושב שלוקח שלושה שבועות לוקח בסוף כמה חודשים. אותו דבר, בהרבה יותר גדול, כשאתה בטוח שאתה מחר לוקח 12,000 מכלים ואתה רק צריך לפזר אותם ברחובות, אחרי זה מסתבר שיש ראשי ערים שחושבים אחרת, ויש ארגונים שיחשבו אחרת ויש כאלה שיעשו כך. מה לעשות? אז החלטנו שהיעד לבחון הצלחה של התהליך הזה הוא ארבע שנים. בתוך ארבע השנים דרשנו מהם איך להיערך לזה. אם הם לא ייערכו לזה כמו שהם חתמו, אני מאמין שהם כן יעשו את זה, אם לא, יש לנו את הכלים הרגולטוריים וגם החקיקתיים להיאבק בזה, וכל דבר שתגידי על יעדי ביניים שנתיים, אני אגיד לך למה לא חצי שנתיים ולמה חצי שנתיים, למה לא חודשיים? ואם חודשיים, למה לא שבועיים? נפרוט תכנית עבודה בתוך החוק. אנחנו חושבים שהיעד הנורמלי זה ארבע שנים. גם ממשלה בוחנים כל ארבע שנים.
יוסי ענבר
בחוקים באירופה, ככל שאני מכיר, קובעים יעד... החוק הגרמני, למשל, שקבע כניסה או אי כניסה של חוק הפיקדון, לא קבע יעדי ביניים, אלא קבע יעד סופי, עומדים גו, נו גו. הוא נתן להם כמה שנים.
היו"ר כרמל שאמה
כמה?
יוסי ענבר
אותו דבר גם בחוק האריזות. גם שם לא נותן יעדי ביניים אלא נותן יעד גג, גו נו גו, מבחינת כניסת החוק.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו נתקדם. להעלות את הסעיף להצבעה. אנחנו בסעיף 22. אני מאשר אותו פה אחד.

סעיף 22 אושר פה אחד.
אתי בנדלר
כולל החלתו על יעדי איסוף בשנת 2009.
היו"ר כרמל שאמה
כן.
ג'וש פדרסן
(מקריא): 23. תחולה והוראות מעבר. סעיפים (א) עד (ד) מתייחסים להוראות מעבר בשל הסרת ההגדרה של תאגיד המחזור. (א) בסעיף זה תאגיד המחזור, תאגיד המחזור שהוכר לפי סעיף 8א לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה. (ב) החובות שחלו על תאגיד המחזור וכן על יצרנים וארגונים שלא קיבלו שירותים מתאגיד כאמור, לפי סעיפים 8, 8ב ו-10 לחוק העיקרי, כנוסחם ערב יום התחילה, וכן הוראות סעיפים 11 ו-18 לחוק העיקרי, כנוסחם ערב התחילה, שעניינם הפרת החובות האמורות, ימשיכו לחול עליהם, לגבי מכלי משקה ששווקו לפני יום התחילה. (ג) תאגיד המחזור ימחזר באופן שאישר הממונה, מראש ובכתב, עד יום י"ט בסיוון תש"ע, 1 ביוני 2010, 90% לפחות מכלל מכלי המשקה שאסף בשנת 2009. הוראות 11ב(1)(א) ו-18א(3)(ב) לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו, בשינויים המחויבים, על תאגיד מחזור שלא מחזר מכלי משקה לפי הוראות סעיף קטן זה. (ד) חוסל תאגיד המחזור, יחולו הוראות סעיף זה על בעלי מניותיו, יחד ולחוד. (ה)הוראות החוק העיקרי, כנוסחו לפי חוק זה, יחולו גם על מכל משקה שסומן עליו סכום הפיקדון לפי הוראות סעיף 2ב לחוק העיקרי, ערב יום התחילה. (ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), הוראות סעיפים 3א ו-3ב רבתי, לחוק העיקרי, יחולו על מכל משקה שסומן עליו סכום הפיקדון לפי הוראות סעיף 2ב לחוק העיקרי ערב יום התחילה, בתום 90 ימים מפרסומו של חוק זה. לגבי מכל משקה אלכוהולי, בתום שנה מיום פרסומו של חוק זה. (ז) על אף האמור בסעיף 14(1) לחוק זה, יהיה נוסח סעיף 11א לחוק העיקרי עד ליום כ"ט בטבת תשע"ד, 1 לינואר 2014, כלהלן: (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי יצרן או יבואן לא העבירו תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב ו-7ג או 10ב', רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום פי שישה מסכום התשלומים שהיה עליו להעביר כאמור. (ח) על אף האמור בסעיף 14(2) לחוק זה, יהיה נוסח סעיף 11ב(1)(א) לחוק העיקרי, עד ליום כ"ט בטבת תשע"ד, 1 לינואר 2014, כלהלן: (1א) לא מחזר מכלי משקה לפי הוראות סעיף 7ד רבתי. (ט) על אף האמור בסעיף 16(2) לחוק זה, יהיה נוסח סעיף 18א(3)(ב) לחוק העיקרי עד ליום כ"ט בטבת, תשע"ד, 1 לינואר 2014 כלהלן: (3ב) לא מחזר מכלי משקה לפי הוראות סעיף 7ד'.
היו"ר כרמל שאמה
יש למישהו הערה לגבי סעיף 23?
אתי בנדלר
אולי הסברים קודם לפני ההערות, כי יש פה הרבה מאוד סעיפים קטנים.
ג'וש פדרסן
כמו שאמרתי, סעיפים קטנים (א) עד (ד) מתייחסים להוראות מעבר בשם הסרת הגדרת תאגיד המחזור והכרה בתאגיד המחזור בחוק. אלה פשוט הוראות מעבר כי כמובן תאגיד המחזור פעל עד סוף 2009 ויש מכלים שהוא אסף ואם יש אי עמידה ביעדים עד אותה תקופה, אז הוראות המעבר נדרשות לעניין אי עמידה ביעדים ומחזור המכלים שנאספו.
אתי בנדלר
לעניין סעיף קטן (ב) איך אתם יודעים מתי ישווקו מכלי המשקה? על סמך הדיווחים של היצרנים והיבואנים?
ג'וש פדרסן
כן.
אתי בנדלר
ואתה אומר 'ימשיכו לחול עליהם', עליהם, אני מניחה שזה על תאגיד המחזור וכן על יצרנים ויבואנים, לגבי מכלי משקה ששיווקו, מי? היצרנים והיבואנים לפי יום התחילה? זה די קשה לביקורת. אני מקווה שזה יהיה בסדר. כי איך הם יודעים מה שיווקו לפני יום התחילה, מה שיווקו אחרי יום התחילה? נניח לצורך העניין שהתחילה תהיה ב-15 בפברואר 2010.
השר גלעד ארדן
ליצרנים וליבואנים אין תעודות משלוח? יש לנו חברת רואי חשבון שעושה בקרה.
ג'וס פדרסן
בזה זה לא שונה מהפיקוח שנעשה עד עכשיו וימשיך להיעשות. זו פשוט הגדרה מבחינת האחריות, התייחסות לאישיות המשפטית שנקראת תאגיד המחזור.
אתי בנדלר
בסעיף קטן (ד) חוסל תאגיד המחזור, יחולו הוראות סעיף זה על בעלי מניותיו, יחד ולחוד. זה אומר שבעצם מבצעים במקרה כזה הרמת מסך.
ג'וש פדרסן
בהחלט כן.

סעיפים קטנים (ה) ו-(ו): אם בסעיף 22 אמרנו שתחילתו של חוק זה ביום פרסומו, כולל העלאת הפיקדון מ-25 ל-30, אז נדרשות הוראות מעבר שאומרות שמכל, שגם אם מסומן עליו 25 אגורות, בעצם שווק לפני העלאת גובה הפיקדון ל-30 אגורות, לגביו מבחינת הצרכן הוא יקבל חזרה 30 אגורות. בעצם כל השרשרת של ההחזרה, בית העסק ליצרן והלאה, תיתן 30 אגורות גם אם מסומן עליו 25 אגורות. זה בשביל לגשר על הפער הזה.
אתי בנדלר
אני חושבת שהניסוח הזה לא מספיק ברור, לכן מאוד חשוב לי שתבהיר את כוונותיו עד הסוף כדי שאנחנו נוכל לנסח את זה בצורה יותר ברורה, לאחר מכן.
ג'וש פדרסן
אני מודה לך על ההערה. כפי שאמרנו, החוק יחול מיום פרסומו על כל הערותיו, כולל הסעיף של העלאת סכום הפיקדון ל-30 אגורות. הסעיף הזה קובע שכל מכל שסומן בסכום הפיקדון ערב יום התחילה, שזה 25 אגורות, יחולו עליו כל הוראות החוק כאילו שהוא בעצם מסומן ב-30 אגורות, וזה לגבי כל השלבים, מהמכירה על המדף בקופה ובשלב ההחזרה כשהוא ריק, בכל התחנות האפשריות ובכל ההתחשבנויות גם בין בתי עסק ליצרנים. זה יהיה 30 אגורות גם אם מסומן עליו 25 אגורות.
אתי בנדלר
זאת אומרת כל פעולה שנעשתה במכל משקה ריק לאחר תחילת החוק, או ממועד תחילת החוק ואילך, שווה 30 אגורות ואז בעצם לא רק 'על אף האמור כאן', אלא על אף האמור בחוק הגנת הצרכן וכן הלאה.
לאה ורון
למה נדרשתם לקביעה הזאת ולא השארתם בקבוק שכתוב עליו פיקדון של 25, יקבלו תמורתו 25 אגורות---
נחמה רונן
המערכת הלוגיסטית לא יודעת להבדיל---
לאה ורון
אצלכם ולא ברשתות השיווק?
נחמה רונן
גם הרשתות לא יודעות להתמודד עם שני מוצרים שעומדים על המדף שאחד שווה 25 אגורות ואחד שווה 30. גם אנחנו לא יודעים לעשות את הבחינה הזאת. אנחנו מקבלים שק של בקבוקים, אנחנו לא יכולים להתחיל לבחון, אין לנו ברקוד שקורא, זה שווה 25, זה שווה 30, וזה גם חושף אותנו לבעיה מאוד רצינית על ידי אספנים שיכולים פשוט לאגור כמות מאוד גדולה של 25 ולבקש 30. כך כל המערכת נסגרת ביום אחד.
רוני קוברובסקי
כאן אני רוצה לפנות ליושב ראש הוועדה ולשר ולהגיד שהרצון שלנו לבצע את זה מיידית נובע מהנזקים שיכולים לקרות מהתמשכות התהליך ואגירה של בקבוקים של 25 אגורות על ידי כל מיני גורמים והבאתם בחבילה אחת. יש לנו מיליוני שקלים שכבר אנחנו ערים לכך בחשבון שגם אם זה יתבצע בצורה מיידית, אז בעצם מה שהתאגיד עושה זה לשלם עבור כל בקבוק ששולם עבורו 25 אגורות, 30 אגורות. זה המצב האמיתי ולכן יש חשיבות, במידה והוועדה תאשר את הכל, להעביר לאישור החוק המהיר, כי בעצם מהרגע שיודעים על 30 אגורות, מרגע זה מתחיל מרוץ האגירה.
אתי בנדלר
אני מראש מתנצלת ואומרת שעקב העומס הבלתי רגיל והחריג שאנחנו נמצאים כאן בחקיקה, זה לא יהיה כל כך מהיר. עם כל הרצון הטוב.
השר גלעד ארדן
רק כדי להרגיע, כי מתמטיקה אני יודע, מקסימום החשיפה החודשית שיש לכם זה 2.5 מיליון שקל. מקסימום. אם כל אזרחי ישראל יאגרו מהיום ועד שגב' בנדלר תגמור להכין את החוק, את הבקבוקים בבתים שלהם, החשיפה היא 2.5 מיליון שקל. לפי חישוב של 600 מיליון בקבוקים חלקי 12, כפול 5 אגורות. ולא נראה לי שכל אזרחי המדינה ישתתפו בקונספירציה.
רוני קוברובסקי
לא, אני מתייחס לגורמים מסוימים, לא אזרחי המדינה שאוספים את הבקבוקים. לא אזרחי המדינה אוספים אותם, כפי שאתה מבין ולא הם אלה---
השר גלעד ארדן
אבל לא מאה אחוז.
נחמה רונן
אדוני היושב ראש, לפני שאתה מצביע על החוק וזה בעצם הסעיף האחרון, אני רוצה רק לוודא עם היועצת המשפטית של הוועדה, מכיוון שיש יעדים שהתאגיד היה צריך לעמוד בהם בשנת 2009, ומכיוון שהחוק, לפי מה שאת אומרת, יאושר בתחילת 2010 מתי שהוא, כי זה כבר לא יקרה השנה הזאת, אני רוצה רק לוודא שמבחינת הניסוח שהוצע, אנחנו מכוסים ברמה הזאת שזה יחול לגבי יעדי 2009 ולא נצטרך לשלם קנסות.
אתי בנדלר
אני הצעתי להוסיף והוועדה אישרה בסעיף 22 תוספת שתחילתו של חוק זה ביום פרסומו והוא יחול על יעדי איסוף מכלי משקה החל בשנת 2009. כבר הוצבע.
עירית פיליפ
---שהחלת החוק בעצם באופן מיידי וגם תאפשר את הגבייה של 30 אגורות והתשלום של 30 אגורות בסעיף קטן (ה), בסעיף שקראנו קודם. המשמעות לא מספיק ברורה.
אתי בנדלר
אני מניחה שזה יהיה ברור. לכן אני ביקשתי הבהרה, כדי שנוכל להתאים את הנוסח. אעשה כמיטב יכולתי בעניין הזה. הנוסח הסופי יהיה שונה מהנוסח המונח כאן.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 23 עולה להצבעה, מתחילתו ועד סופו.
אתי בנדלר
לפני שאתה מצביע, יש התאמת נוסח, 'יצרן או יבואן לא העביר תשלומים לקרן, רשאי הממונה...', זאת אומרת אותו שינוי נוסח שעשינו---
היו"ר כרמל שאמה
הצבעתי ואישרנו את סעיף 23, מתחילתו ועד סופו.

סעיף 23 אושר.


ועכשיו מה שאנחנו נבקש, בהמשך למה שדחינו מתחילת הישיבה, לתקן את סעיף 23ב לחוק שקובע שתקנות לפי חוק זה טעונות אישור הוועדה, ונשנה אותו כך שתקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור הוועדה.
אתי בנדלר
סעיף 23 לחוק העיקרי כנוסחו היום קובע שתקנות לפי חוק זה טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
השר גלעד ארדן
זה גם חמור.
אתי בנדלר
הוצע, לגבי מכלי משקה גדולים, שאינם עומדים ביעד איסוף שבין 47% ל-50%, הצעת החוק קובעת שהחוק יחול עליהם, אלא אם כן השר יחליט לדחות את תחולת החוק בתנאים שהוא יקבע, למועדים שהוא יקבע וכולי. ההליך הזה, בהתאם למוצע, משום מה נאמר שהוא ייעשה בצו. אינני יודעת מדוע בצו ולא בתקנות, אבל עלול מאן דהו לומר שאם ההליך הזה ייעשה בצו הרי שבהתאם לנוסח סעיף 23 ב כנוסחו הנוכחי, המדבר רק על תקנות, צו לא כלול בכך. דהיינו החלת החוק על מכלי משקה גדולים---
השר גלעד ארדן
תני לי רק לראות אם אני מבין את זה בשפתי. אם הם לא הגיעו ל-50%, הכלל הוא אוטומטית חל פיקדון. אם הפספוס שלהם לא כל כך גדול, אלא הוא בין 47% ל-50%, אני יכול לבקש בצו מהוועדה לא להחיל את הפיקדון, ואני צריך את אישור הוועדה כדי לא להחיל את הפיקדון. אבל באופן עקרוני הכלל הוא שהפיקדון חל.
אתי בנדלר
זו המשמעות של הדברים.
השר גלעד ארדן
מקובל עליי. אבל למה כל הצווים? רק הצו הזה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מדברים באופן כללי, אם מחר תעשה עוד צווים?
אתי בנדלר
אין עוד צו, למיטב ידיעתי.
נחמה רונן
אני רק רוצה לומר לזכותך, אדוני השר, שהעובדים שלך מאוד הגנו עליך בעניין הזה, של-3% האלה תהיה לשר יכולת ההחלטה ולא צריך את הכנסת, לאור הפיקוח שלו, אם זה עומד באינטרסים של המשרד או לא.
השר גלעד ארדן
אבל אני כשר, אני סומך על עצמי שאני ארצה להחיל את הפיקדון הזה ולא אצטרך את הוועדה בכלל, אבל אני לא סומך על השר הבא. אז עדיף שתהיה אפשרות לדון בזה בצורה פתוחה יותר בכנסת. הם פשוט סומכים עליי, הם לא יודעים מה יהיה עם השר הבא.
אתי בנדלר
אני גם יכולה לנמק, אם מישהו צריך שוב, מדוע להערכתי צריכים כאן את אישור הוועדה, אבל אם העמדה הזאת מקובלת גם על השר, אז אני אחסוך את הנימוקים.
השר גלעד ארדן
אבל לא נראה לי שתהיה לשר בעיה לקבל את הסכמת הוועדה לא להחיל פיקדון.
נחמה רונן
העניין הוא שהיתה הסכמה גם עם אנשי משרדך והיה איזה שהוא שיח ודין ודברים על כך שאם הפספוס, כמו שאתה קורא לו, הוא אחוז או אחוז וחצי, הרי שזה תואם את עמדת המשרד ובסך הכל המטרה הושגה, הושקעו כל כך הרבה כספים בזה שאתה... השאלה מאיפה מסתכלים. אתה אומר, לא הגעתם ל-50%, אוטומטית פיקדון, גם אם הגעתם ל-49%---
השר גלעד ארדן
לא.
נחמה רונן
כן, זה מה שאתה עכשיו אומר. זה היה הוויכוח.
אתי בנדלר
אוטומטית, אלא אם כן.
נחמה רונן
אלא אם כן אתה תבוא לוועדה. במקום שזה יהיה הפוך.
היו"ר כרמל שאמה
אבל המנגנון כבר אושר.
השר גלעד ארדן
לא, היא לא הסכימה משפטית למנגנון ההפוך. אני זוכר בדיוק למה. הנושא הזה עלה בדיון הקודם, הרי בהחלט רציתי כמו שדיברנו במהלך המשא ומתן, אבל אז אמרה היועצת המשפטית שאי אפשר להחיל בלי פיקוח פרלמנטרי פיקדון מותנה. שוועדה בלי שלוש קריאות תחליט שיש פיקדון. זה מה שאמרת.
אתי בנדלר
לא, מה שאני אמרתי שזה בכלל בלי אישור פרלמנטרי. מה שרוצים לומר, שהכנסת מחוקקת חוקים ומחוקק המשנה, ללא פיקוח פרלמנטרי, יקבע אם החוק יחול או לא יחול, ומתי הוא יחול. התפיסה הזאת איננה נכונה מבחינה משפטית
רוני קוברובסקי
אבל את ציינת, כבודך, בדיון שאת ה-3% האלה להשאיר לשיקול דעתו של השר להגנת הסביבה, אין לך התנגדות לעניין.
אתי בנדלר
אני אמרתי, בתנאי שיהיה מתווה ברור בחוק באיזה נסיבות הוא רשאי להפעיל את שיקול דעתו, מה יהיו אמות המידה להפעלת שיקול הדעת. אם באים בלאו הכי לוועדה, אז השר מנמק את זה כאן, ואם זה ללא אישור פרלמנטרי, אז צריכים בחוק להתוות את אמות המידה להפעלת שיקול הדעת.
היו"ר כרמל שאמה
אני חושב שהוועדה הראתה גישה מאוזנת גם לצרכים שלכם.
השר גלעד ארדן
בעשור האחרון רוב חברי הוועדה פה היו נגד פיקדון, אז בוודאי שאם השר בעוד ארבע או חמש שנים ירצה לא להחיל פיקדון, אני לא מניח שהם יעמדו לו למכשול וידרשו במפגיע להטיל פיקדון. נראה לי.
היו"ר כרמל שאמה
אז הצעתי לתקן את סעיף 23ב בנוסח שאמרתי, תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
השר גלעד ארדן
אבל אין צווים חוץ מהצו הזה?
היו"ר כרמל שאמה
ואם יש?
השר גלעד ארדן
לא, אז אני מניח שאתה לא היית רוצה לעכב את המחזור בעוד כל מיני צווים.
היו"ר כרמל שאמה
מאחר והסעיף מנוסח בלשון רבים, אז המשכנו בלשון רבים. זה הכל.
אתי בנדלר
ייתכן שבכלל במקום צו אני אעשה שם שזה יהיה תקנות ואז לא יהיה צורך לתקן את סעיף 23ב. העיקרון ברור. כיוון שמדובר בחקיקת משנה, באישור הוועדה, אז כרגע לא משנה אם זה יהיה בתקנות או בצווים. העיקרון שזה יהיה חקיקת משנה באישור הוועדה.
היו"ר כרמל שאמה
הגענו לשלב שבו אישרנו את כל סעיפי החוק, לרבות הצעות תיקון. כרגע נעלה להצבעה את כל הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מספר 3), התש"ע-2009, כמקשה אחת, לאישור לקריאה שנייה ושלישית.
אתי בנדלר
כן, אני מקווה שהפניתי את תשומת הלב לכל ההסתייגויות. אני לא יכולה להבטיח שעשיתי את מלאכתי נאמנה בתחום הזה.
היו"ר כרמל שאמה
גם אני מקווה.

הצעת החוק כמקשה אחת עולה להצבעה. ומאושרת פה אחד.

הצעת החוק כמקשה אחת – אושרה.

אדוני השר, אנחנו סיימנו בדיוק בזמן. יש לברך על החוק המוגמר. אני חושב שיצא מוצר טוב, גם לצרכנים, גם לסביבה וגם לתעשיינים וניפגש בחוק האריזות.
השר גלעד ארדן
בעזרת ה'. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים