ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/12/2009

שינויים בתקציב לשנת 2009

פרוטוקול

 
PAGE
27
ועדת הכספים

15.12.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ח בכסלו התש"ע (15 בדצמבר 2009), שעה 11:15
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

זאב אלקין

יצחק וקנין

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
השרה לקליטת העלייה, סופה לנדבר

דמיטרי אפרצב, מנכ"ל המשרד לקליטת העלייה

אירית לוי, המשרד לקליטת העלייה

דני טופז, המשרד לקליטת העלייה

מאיר בינג, משרד האוצר

יאיר זילברשטיין, משרד האוצר

אורי גבע, משרד האוצר

אריאל קטן, המשרד לענייני דתות

יובל יעקובי, משרד האוצר

יהונתן בר סימן טוב, משרד האוצר

אופיר להב, המשרד לקליטת העלייה

ראובן קוגן, משרד האוצר

מיכל שינוול

שירה גרינברג

עמי צדיק, מרכז המחקר והמידע, הכנסת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב 2009
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב 2009.


אני מבקש את גבירתי, שרת הקליטה, אם את יכולה לומר לנו את ההשגות שלך לגבי ההעברה המבוקשת.


נמצא אתנו גם מנכ"ל המשרד. מנכ"ל טוב. פניתי אליו בשני נושאים והוא טיפל בהם.
השרה סופה לנדבר
אדוני היושב ראש, קודם כל תודה רבה לך על שנענית לבקשתי והעברת את הדיון בבקשה לישיבה היום. אני רוצה לספר על הקשיים של המשרד לקליטת העלייה. אני לא צריכה לתאר לכם שהיום בכל משרד ומשרד, בגלל התקציב המאוחר שהגיע אל שולחן הכנסת ואל שולחן הממשלה, טורפדה העבודה והיקשו על ביצוע העבודה. כמובן שהביצוע היה קשה מאחר שהכספים הגיעו למשרד רק בסוף חודש אוקטובר-נובמבר. מאוד קשה לעבוד בתנאים אלו.


יחד עם זאת, אנחנו מבקשים בינתיים לא להצביע עד שאני לא אראה כאן על השולחן חילופי כספים עם הסוכנות כאשר מדובר ב-53 מיליון שקלים העברות פנימיות.
יו"ר משה גפני
נמצא כאן הרפרנט של הקליטה? מי הפקיד הבכיר מהאוצר שנמצא כאן? כולם בכירים.
השרה סופה לנדבר
יש לנו העברות שלא נעשו במשך חודשיים אלו וזה דבר שלא מקובל. אלה כל הדברים שמטרפדים לנו את העבודה. אלה דברים שגורמים לנו קשיים ובגלל הדברים האלו, קטנים וגדולים יותר, אנחנו ממתינים להעברות ממשרד האוצר.


אני מבקשת לאשר זאת היום כדי שלא יעשו לנו תרגילים וכל מיני משחקים.
היו"ר משה גפני
הרפרנט של הקליטה נמצא כאן?
חיים אורון
מה יש בנייר שקיבלת?
היו"ר משה גפני
אתה יכול לראות את זה. אפשר להעביר את זה. הטענה של השרה היא טענה שעלתה גם בישיבה הקודמת. הטענה היא שמשרד האוצר לא מאפשר לעשות העברות פנימיות ובעצם הוא לוקח כסף ממשרד הקליטה ומעביר למשרדים אחרים. נכון?
השרה סופה לנדבר
נכון.
חיים אורון
מה שונה משרד הקליטה מכל המשרדים?
השרה סופה לנדבר
אני לא יודעת מה קורה במשרדים אחרים, אבל אני יודעת מה קורה במשרד לקליטת העלייה ומה קורה לעבודה התקינה. אנחנו צריכים את ההעברות האלה.
עמי צדיק
אתם יודעים מה הניצול של התקציב עד עתה?
השרה סופה לנדבר
הניצול היה של 60 אחוזים, אבל זה היה לפני שבועיים. לא בגלל שלא יכולנו לעשות, אנחנו מסוגלים עד סוף החודש לעשות התחייבויות, אבל אתם מבינים שיש קשיים בביצוע ואלה קשיים מאוד מאוד טבעיים. אני עוד לא ראיתי מדינה ולא ראיתי משרד שיכול תוך חודשיים לבצע את כל הפעילות שלו. כאשר כסף לא מגיע, אתה לא יכול להתחיל לעבוד.
דמיטרי אפרצב
ברשותך, משרד הקליטה, כפי שידוע, לא מטפל בבנייה אלא הוא מטפל באנשים. אנחנו נתקלנו בסיטואציה בה 4,500 אנשים מסוף שנת 2008, שהיו זכאים לקבל ואוצ'רים להסבה מקצועית על מנת לא ללכת ללשכות התעסוקה ולא ליפול על כתפי המדינה, אבל הכסף הזה לא שוחרר. כפי שאתם יודעים, 4,500 אנשים, זה אומר הרבה מאוד ניירת וזאת דרך בירוקרטית מסוימת לפיה צריך לטפל. בתוך חודש ימים צריך לזמן ללשכות 4,500 אנשים, צריך לבדוק את כל הניירת ולבצע את התשלומים. לוקח זמן לעשות את זה בצורה מפוכחת ורצינית ועם דאגה לקופה הציבורית. זאת רק דוגמה אחת מני רבות.
ציון פיניאן
אתם עובדים בלי תקציב?
היו"ר משה גפני
לא, יש להם תקציב.
השרה סופה לנדבר
יש לנו תקציב, אבל נושא ההעברות מקשה עלינו.
דמיטרי אפרצב
על מנת לבצע תשלומים, לבצע התחייבויות ולבצע את כל הפעילות הסטנדרטית והשוטפת של המשרד, יש צורך להוציא מתקנות מסוימות ולהכניס לתקנות אחרות.
היו"ר משה גפני
העברות מסעיף לסעיף.
דמיטרי אפרצב
כן. העברות מסעיף לסעיף.
קריאה
העברות פנימיות.
דמיטרי אפרצב
זה תקוע כבר במשך חודשיים וחצי ואנחנו שומעים כל מיני טענות ודברים שלא מאפשרים למשרד הקליטה לתפקד.
חיים אורון
אני שמח ששרת הקליטה נמצאת כאן ומעלה את הבעיה. לפי הערכתי הבעיה קיימת היום בכל משרדי הממשלה וזה קורה משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שהתקציב אושר מאוחר ותהיה בעיה קשה מאוד של אי ביצוע ואי העברה לשנה הבאה. אני חושב שהיה כדאי להזמין את הממונה על התקציבים ולשאול מה הוא מתכוון לעשות בדרך כלל כי זאת לא שאלה פרטית.


השאלה השנייה היא שאלה עקרונית והיא עד כמה אנחנו מסכימים שהאוצר ינהל את המשרדים. מה שהם בעצם אומרים, הם אומרים שיש להם עודפים בסעיף אחד והם רוצים להעביר לסעיף שני אבל האוצר אומר שלא יעבירו לסעיף הזה אלא את הכסף הזה יוחזר לאוצר כי הוא לא הוצא בתקנה. זה קיים בכל המשרדים. בסדר, אין לי בעיה, אני רואה את ההתארגנות ונצביע שלא מעבירים את ההעברה שלהם אבל זה קורה בכל המשרדים.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא אביא להצבעה עד שהבעיה לא תיפתר.
חיים אורון
אבל היא לא תיפתר בכל המשרדים. אני אתכם. הפעם אני מצביע אתכם.
דוד רותם
צודק חבר הכנסת אורון. צריך שזה יהיה כך בכל המשרדים.
השרה סופה לנדבר
מנכ"ל המשרד ניסה להסביר את המצב. אתם מבינים מה זה התחייבויות על ואוצ'רים. ואוצ'רים הם העתיד של האדם. הכל הופך להיות חפוז, מהיר ובתרגילים, דבר שהוא לא מקובל. עצרנו פרוייקט של תושבים חוזרים. חזרתי עכשיו עם המנכ"ל מלונדון, שם ביקרנו ביריד שארגנו גורמים שונים היו יותר מ-1,500 אנשים. אנשים רוצים לחזור למדינת ישראל. מדינת ישראל במשך שנתיים השקיעה באנשים האלו הסברה ורוצה למשוך אותם בחזרה לכאן, אבל אנחנו לא יכולים לבצע כמה מיליונים כדי לתת לאנשים האלו החזר של ביטוח בריאות כדי שהם יחזרו הביתה. זה פרוייקט אחד בין הפרוייקטים השונים שיש לנו. מדובר בחומר אנושי, בבני אדם שפשוט ההעברות האלו והדברים הטכניים האלו מטרפדים לנו את האפשרות לתת להם עתיד בישראל.
היו"ר משה גפני
גבירתי השרה, נאמר לי שהרפרנט של הקליטה בדרך לכאן. הוא עובד עכשיו על פנייה שכנראה תגיע. אני לא יודע בדיוק את פרטיה, אבל מדובר בהעברות מסעיף לסעיף בתוך המשרד שלך. הפנייה תגיע לכאן ואנחנו נראה אותה.


אנחנו לא נשחרר את הפנייה ההיא אלא אם כן העניין הזה יוסדר.
השרה סופה לנדבר
תודה.
היו"ר משה גפני
במקביל אני אדבר עם הממונה על התקציבים, דבר שהעלה חבר הכנסת אורון. אני אדבר אתו על משרד הקליטה ואני אשאל אותו מה המדיניות.
חיים אורון
אני קיבלתי עכשיו פנייה ממשרד נוסף. בכל המשרדים יישארו עודפים. אם לא יהפכו אותם לעודפים מחויבים, העודפים האלו על פי החוק נמחקים ב-25 בדצמבר.
היו"ר משה גפני
נכון.
חיים אורון
יכול להיות שלאוצר – היות שר האוצר עוסק בדברים חשובים – יש אינטרס שיהיו הרבה עודפים לא מחויבים ואז הוא אוסף אותם אליו ומחלק כמו שהוא רוצה.
היו"ר משה גפני
מוכר.
חיים אורון
אם אנחנו אישרנו תקציב ובמשרד הקליטה כתוב שני מיליון שקלים לעידוד עלייה, לא ביצעו את הכל, יוציאו להם את זה, אם זה יישאר כאן כעודפים מחויבים. צריך לקבל כאן החלטות עקרוניות לגבי כל המשרדים ואין לך זמן לזה כי אנחנו כבר נמצאים היום ב-15 בחודש, כך שנותרו עשרה ימים.
היו"ר משה גפני
אחרי הישיבה הזאת בעזרת השם אני אדבר עם אודי ניסן. בינתיים את הנושא של הקליטה – אלא אם כן יגיעו לכאן העברות – משאיר. כדאי שמישהו מהמשרד שלך יישאר כאן כדי שיראה מה מגיע.
דוד רותם
יש העברה אחת שאני חושב שצריך לאשר אותה מיד.
היו"ר משה גפני
איזו העברה?
דוד רותם
יש כאן בקשה 0483.
היו"ר משה גפני
לא.
דוד רותם
למה לא? זאת העברה בתוך המשרד מסעיף לסעיף.
היו"ר משה גפני
אני רוצה שתדע את הסדרים בוועדת הכספים.
חיים אורון
יש מפלגה שעובדת. לא כמוכם. יש כאן העברות של הבריאות אבל חברי ש"ס לא נמצאים כאן.
דוד רותם
אנחנו בוכים על כך שלא נותנים להם לעבוד.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת רותם, אני אאשר את ההעברות. מה שיהיה לטובת העניין של הקליטה, יאושר, בעזרת השם, אבל אתה לא יכול להקריא עכשיו את מספר ההעברה. בסדר, קיבלתי את בקשתך.
דוד רותם
צריך להעביר אותה.
היו"ר משה גפני
בסדר. קיבלתי את בקשתך ובעזרת השם אני איעתר לבקשה הזאת ואנחנו נעביר אותה. כאן זה לא כמו בוועדת החוקה לגבי חוק שאני מבקש להעביר אבל מה שאתה מבקש כאן, יעבור.
השרה סופה לנדבר
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה גבירתי השרה, תודה רבה אדוני המנכ"ל.

פניות מספר 586, 588, 569, 592, 591 – משרד הבריאות
חיים אורון
שפעת חזירים.
יאיר זילברשטיין
מוצב כאן סכום של 182 מיליון שקלים לרכש החיסונים לשפעת חזירים.
חיים אורון
אני לא יודע איך אתה מסכים שיכתבו שפעת חזירים.
היו"ר משה גפני
למה?
חיים אורון
כי שר הבריאות אמר שזאת שפעת אחרת. הוא קרא לזה בשם אחר.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אני וליצמן חברים טובים ואנחנו עוזרים אחד לשני וזאת האמת, לא יעזור מה שיאמרו, אבל אני חולק עליו. אני חושב שצריך לומר שפעת חזירים כדי שכולם ידעו שמחזירים יש שפעת.
חיים אורון
אין מחזירים שפעת. השפעת באה ממישהו אחר. אני אומר לך באחריות שמחזירים אין שפעת.
היו"ר משה גפני
בסדר. אין לנו הרבה זמן. בואו נמשיך.
יאיר זילברשטיין
בנוסף יש כאן תקצוב של עוד 343 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור החיסונים לשנה הבאה, תוספת של 100 מיליון שקלים לבתי החולים הפסיכיאטריים הממשלתיים.
היו"ר משה גפני
מה אמרת לגבי הסעיף הראשון?
יאיר זילברשטיין
343 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב. אלה החיסונים שאמורים להיות בשנה הבאה והם כבר מתחייבים עליהם עכשיו וחתמו על החוזים. הכסף עדיין לא יוצא ולכן זה בהרשאה להתחייב. תוספת של 100 מיליון שקלים לבתי החולים הפסיכיאטריים הממשלתיים ועוד 14 מיליון שקלים לדברים שונים בתקציב המשרד בהתאם לסיכום עם ועדת הכספים.
חיים אורון
זאת כל ההוצאה בגין שפעת חזירים?
יאיר זילברשטיין
ה-182 מיליון שקלים, זה סכום ההוצאה.
חיים אורון
לא, פלוס ה-340.
יאיר זילברשטיין
אלה החיסונים. יש עוד תקציבים נוספים של פרסום והיערכות לשכות הבריאות ובתי החולים, הצטיידות ודברים נוספים. אלה הסכומים שהולכים רק לרכש החיסונים. בנוסף היו עוד 70 מיליון שקלים לתרופות שכבר אושר.
חיים אורון
כמה אתה מעריך תהיה סך כל ההוצאה על הפרוייקט הזה?
יאיר זילברשטיין
ההוצאה היא 450 מיליון שקלים. לפי האומדנים האחרונים שהביאו לי, כל הכסף עומד לצאת.
היו"ר משה גפני
זאת ההעברה הראשונה בגין שפעת החזירים?
יאיר זילברשטיין
לא. לפני מספר שבועות אישרתם את כל רכש התרופות.
היו"ר משה גפני
אתה יודע לומר כמה בסך הכל יהיה לנושא הזה?
יאיר זילברשטיין
כפי שאמרתי עכשיו, סך כל ההוצאה הוא 450 מיליון כפי שאושר בממשלה.
היו"ר משה גפני
מה הסכום שאושר בפעם הקודמת?
יאיר זילברשטיין
יש 70 מיליון לתרופות ואני חושב שאישרנו כבר 30 ובשבוע הבא נביא עוד 40.
חיים אורון
הושמעה טענה שכאן הולכת ונוצרת קופה, שהסכום שהוקצב הוא יותר גדול מהסכום שיוצא.
היו"ר משה גפני
כן, הייתה טענה כזאת. חברת הכנסת אדטו התייחסה לזה.
ציון פיניאן
לפי הפרסומים, שפעת החזירים היא כבר לא בגדר מגפה.
יאיר זילברשטיין
מה שטוענת חברת הכנסת אדטו, ובצדק, זה שמספר החיסונים שנרכשו היה מוגזם. נרכשו כמעט 7 מיליון מנות ולפי קצב החיסונים עד עכשיו לא ישתמשו בכולן אבל רכשנו אותן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הפניות.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 586, 588, 569, 592, 591 – אושר פה אחד

פנייה מספר 616 – משרד החינוך
חיים אורון
גידול טבעי.
היו"ר משה גפני
נמצא כאן הרפרנט של החינוך?
קריאה
הוא בדרך לכאן.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו נחזור לזה.

פנייה מספר 488 – המשרד לקליטת העלייה
דוד רותם
אני בעד.
היו"ר משה גפני
אני יודע. אתה מבקש את זה.
דוד רותם
אני מבקש את זה. אלה פעולות פנימיות בתוך המשרד.
היו"ר משה גפני
עדיין לא הגיע רפרנט הקליטה.
דוד רותם
ביקשו את זה. הם הגישו בקשה?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת רותם, יש כאן סדר. הוא יגיע. אנחנו נאשר את זה היום בעזרת השם. צריך לדאוג שגם הרפרנט של החינוך וגם הרפרנט של הקליטה יגיעו לישיבה.
חיים אורון
אני לא מבין את הבקשה הזאת.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו לא דנים בה. יבוא הרפרנט.
חיים אורון
מדובר בסכום של מיליון שקלים. זה בסדר.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 548 - המועצה לביטחון לאומי
אורי גבע
הפנייה הזאת נועדה ליצור שינויים פנימיים בתקציב המועצה לביטחון לאומי כדי לתקצב את תקנות השכר בהתאם לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 548 – אושרה פה אחד

פניות 515, 514, 513 – משרד החוץ
אורי גבע
סעיף 55, המקורות לבית הנשיא, שם אנחנו מתקצבים את תקנות השכר גם בהתאם לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
מה קשור כאן משרד החוץ?
אורי גבע
אנחנו בעצם לוקחים את כל תקנות השכר במשרדי הממשלה על מנת שלמשכורות, אם יש עודפים, מעבירים תקנות גירעוניות, עושים הסטות רק בהתאם לביצוע.
חיים אורון
זה מה שהיה בסעיף הקודם. אתה מבין? זה בדיוק היה בסעיף הקודם. כאן זאת לא בעיה, כי זה שכר, אבל ברגע שעושים את זה לפעולות, אין לו כסף.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 515, 514, 513 – אושרו פה אחד
אלכס מילר
אני מבקש רביזיה. אני רוצה לבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 562, 557 עד 559 – משרד הפנים
יהונתן בר סימן טוב
הפנייה נועדה להשלים תקציב של מימון מפלגות לכנסת וועדת הבחירות המרכזית. סעיף 14 מורכב ממימון מפלגות ומוועדת הבחירות לכנסת. כאשר נבנה התקציב, לא צפו את הבחירות ועכשיו עושים השלמה של התקציב הזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 562, 557 עד 559 – אושרו פה אחד
חיים אורון
אני מבקש רביזיה. אני רוצה לבדוק אם לישראל ביתנו מגיע כסף. תן לי לבדוק.
היו"ר משה גפני
בסדר.
חיים אורון
לא. אין רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אין רביזיה. חבר הכנסת מילר, אם אתה מבקש רביזיה, יש רביזיה. אני רק רוצה שתדע שהערמות עליהן אנחנו מדברים כאן, מצטברות ערמות במזכירות הוועדה. יש לך עכשיו בשבועיים האלה העברות בסדר גודל שאתה לא יכול לתאר.
דוד רותם
הוא לא ביקש על זה רביזיה. חבר הכנסת אורון ביקש.
היו"ר משה גפני
לא, על זה. על הפנייה הקודמת.
אלכס מילר
זה חשוב. אני צריך לבדוק.
היו"ר משה גפני
בסדר, תבדוק.
חיים אורון
כל מפלגה תדאג למשרד שלה. אני הורדתי את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מילר לא הוריד.

פניות מספר 568 ו-569 – משרד ראש הממשלה.
חיים אורון
רבנים להתנתקות. למה צריך תקציב נוסף? בתקציב ההתנתקות אין 250 אלף שקלים?
אריאל קטן
אני מהמשרד לשירותי דת. אנחנו מעבירים שכר לרבני ההתנתקות לפי החלטת הממשלה. יש 12 רבנים .
דוד רותם
מה זה רבני ההתנתקות?
אריאל קטן
רבנים לקהילות יוצאי גוש קטיף.
דוד רותם
הם ממשיכים לקבל משכורת?
היו"ר משה גפני
אני אסביר לך.
דוד רותם
ידעתי שהרבנים תמכו בהתנתקות, אבל לא ידעתי שבשביל זה מקבלים משכורת.
ציון פיניאן
הם לא קיבלו משכורת במשך כמה חודשים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת רותם, מדובר ברבנים שהיו בגוש קטיף והיה סיכום והחלטת ממשלה. אני חושב שהם היחידים שנשארו עד לרגע זה בלי שכר ואז יש הסדרים כאלה שעשו בהחלטת ממשלה וזה מגיע בהעברות.
חיים אורון
בכל זאת, מה ההסדרים?
היו"ר משה גפני
משלמים להם.
חיים אורון
עד מתי?
אריאל קטן
עד יישובי הקבע. החלטת הממשלה היא עד יישובי הקבע. עד אז הם עדיין מועסקים.
היו"ר משה גפני
הם היחידים שנשארו בלי משכורת.
חיים אורון
אבל רוב הישובים לא הולכים לישוב אחד.
אריאל קטן
זה הולך לפי גודל הקהילה. החלטת הממשלה מדברת על כך שאם יש 50 משפחות יוצאי גוש קטיף בקהילה מסוימת, הם זכאים לרב עד כניסה ליישובי הקבע. חסר לנו מעט מאוד כסף כדי לשלם את השכר של החודשיים האחרונים והסכום הזה, ה-250 אלף שקלים האחרונים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 568 ו-569 – אושרו פה אחד

פניות מספר 512, 521 עד 525, 575 –
אורי גבע
בהמשך למה שאמרנו קודם, זאת פנייה זהה במהותה שמעבירה עודפי שכר במשרד המשפטים. זה מגיע מסעיף 03, 04, 05, 53, 55 ו-56 וכל זאת על מנת לכסות.
היו"ר משה גפני
יורד כסף ממשרד המשפטים והולך לחברי הממשלה.
אורי גבע
להפך.
דוד רותם
להפך. זה יורד ממשרדי הממשלה והולך למשרד המשפטים.
אורי גבע
זה הולך מתקנות שהן רזרבה ומתקנות שהן שכר.
אלכס מילר
של מי המשכורת?
אורי גבע
משכורות של משרד המשפטים, בתי הדין הרבניים, ההוצאה לפועל והנהלת בתי המשפט.
היו"ר משה גפני
זה הכל שכר?
אורי גבע
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 512, 521 עד 525, 575 – אושרו פה אחד

אנחנו בעמוד 36. זאת ההעברה שאמרתי לשרת הקליטה שאני לא אביא אותה עד שלא תיפתר הבעיה הזאת.
יובל יעקובי
הנה היא נפתרת.
היו"ר משה גפני
לא יאומן כי יסופר.
יובל יעקובי
אני ממשרד האוצר ונמצא כאן גם משרד הקליטה.
דוד רותם
הרב גפני, זה לא נפתר. זה משהו אחר לגמרי.
היו"ר משה גפני
אתה רפרנט קליטה?
יובל יעקובי
כן.
היו"ר משה גפני
בוא נחזור לפנייה הקודמת. בניגוד למה שעושים לי בוועדת החוקה, אני כאן נוהג אחרת. אנחנו חוזרים לעמוד 11.

פנייה מספר 488 – המשרד לקליטת העלייה, תוכנית החומש לעולי אתיופיה.
אופיר להב
אני ממשרד הקליטה. מדובר בתוכנית החומש, השתתפות שלנו ברווחה במסגרת תכנית החומש, מיליון ו-999 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת רותם, יש לך מה לומר בעניין הזה?
דוד רותם
אני מציע לעשות את ההעברה הזאת ולתת להם לעבוד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 488 – אושרה פה אחד

אני לא עושה רביזיה.

אנחנו עוברים לעמוד 43.

פניות מספר 570 ו-571 – רשויות מקומיות
יהונתן בר סימן טוב
אני ממשרד האוצר. הפנייה הזאת נועדה להעביר תוספת של כמעט 9 מיליון שקלים לתקציב הרשויות המקומיות בגין שיפוי הרשויות בגין חוק אזרחים ותיקים.
היו"ר משה גפני
זה לכל הרשויות?
יהונתן בר סימן טוב
לא. זה רק לרשויות שמקבלות מענק איזון.
היו"ר משה גפני
זה השיפוי, אבל זה לכל הרשויות.
יהונתן בר סימן טוב
זה לרשויות שמקבלות מענק איזון.
אלכס מילר
מה קורה עם אלו שהן במפת עדיפות לאומית? גם הן מקבלות? אלו שנכנסו עכשיו למפת עדיפות לאומית, מה קורה אתן?
היו"ר משה גפני
לא קשור. זה לפי חוק אזרחים ותיקים. אין לזה שום קשר.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 570 ו-571 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 579 – קרן השביתה של ההסתדרות


2 מיליון שקלים. אין רפרנט.

פנייה מספר 590 – שירותי דת


מדובר בהעברה של 9 מיליון שקלים לפיתוח מבני דת. מר קטן, תסביר ואני רוצה שחברי ש"ס יקשיבו.
אריאל קטן
המשרד לשירותי דת יצא בפרוייקט גדול למקוואות, קיבל הרשאה להתחייב ב-2006 ועכשיו מדובר כאן על תקצוב המזומן כנגד ההרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
תודה. שאלות. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 590 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 601 – משרד השיכון
ראובן קוגן
שינוי פנימי בתוך משרד השיכון. מעבירים כסף מתת ביצוע בתקנה של רשם הקבלנים לרשות להסדרת התיישבות הבדואים. זה כסף לתפעול שלהם. תת ביצוע בתקנה של המשרד ביחידת רשם הקבלנים ואת הכסף הזה כרגע מעבירים להצטיידות ברשות הבדואים.
היו"ר משה גפני
מה הייתם עושים עם הבדואים אם לא היה תת ביצוע?
ראובן קוגן
היו מחכים לשנה הבאה. זה כסף שמתוקצב בשנה הבאה אבל מכיוון שיש אפשרות להזיז את הכספים בין שנה לשנה, עושים את זה כך. זה שינוי פנימי.
היו"ר משה גפני
שאלות. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 601 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 603 – הגנת הסביבה
מיכל שינוול
אני רפרנטית הגנת סביבה באגף התקציבים. הפנייה נועדה לאפשר תקציב הרשאה להתחייב למשרד לפרוייקטים שהם ארוכי טווח, שלוש שנים ומעלה, בנושאים שונים כמו למשל שיקום נחלים, הקמת יחידות סביבתיות וכולי.
היו"ר משה גפני
שאלות. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 603 – אושרה פה אחד

פניות מספר 607 ו-608 – תיאום הפעולות בשטחים
מאיר בינג
אני רכז המשרד לביטחון פנים ואחראי גם על המינהל האזרחי.
זאב אלקין
האם זה קשור למשרד לביטחון פנים?
מאיר בינג
את חלוקת העבודה התחלנו באגף. זה לא קשור למשרד לביטחון פנים. אני אחראי במשרד האוצר על מספר משרדים – על המשרד לביטחון פנים, על פיקוד העורף, על אגף שיקום, על המינהל האזרחי.
יצחק וקנין
אני מניח שמדובר בכוח אדם.
מאיר בינג
כן. אני מדגיש לפרוטוקול שזה בהתאם למה שסוכם מראש עם יושב ראש הוועדה. מדובר בתוספת של 15 תקנים עבור צוותי סקר לקו סגול.
היו"ר משה גפני
תשימו לב למה שכתוב. בפנייה, בקטע השלישי, כתוב "עבור העסקת 15 פקחי קו התפר" ואת זה הוא משנה עכשיו.
מאיר בינג
אני לא משנה. אני רק מדגיש את הכוונה המקורית של דברי ההסבר. בהתאם למה שהבנו קודם, זה לא ברור ולכן אני מדגיש כאן גם לפרוטוקול שמדובר בתקנים עבור צוותי סקר בקו כחול.
היו"ר משה גפני
זאת לא הקפאה.
מאיר בינג
זאת לא הקפאה.
היו"ר משה גפני
הפוך.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פניות מספר 607 ו-608 – אושרו
יצחק וקנין
אני נגד ואני רוצה רביזיה. זה כוח אדם. או שמאשרים כוח אדם או שלא.
היו"ר משה גפני
בסדר.
זאב אלקין
בואו נצביע על הרביזיה.
יצחק וקנין
תצביע על הרביזיה. אין לי בעיה. בשבוע שעבר אני הורדתי את הרביזיות אבל השבוע אני לא מוריד אותן. או שיש כוח אדם או שאין כוח אדם. לכל המשרדים. למה זה לא נוגע לך?
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. חבר הכנסת וקנין מבקש רביזיה. הישיבה לא הסתיימה.

פנייה מספר 609 – תיאום הפעולות בשטחים
מאיר בינג
לגבי הפנייה הזאת והפנייה הבאה, מספר 610.
היו"ר משה גפני
תסביר קודם את פנייה מספר 609 ואחר כך גם את 610.
מאיר בינג
הפנייה היא לעשות התאמות בתקציבי השכר בהתאם לביצוע בפועל.
זאב אלקין
לא הבנתי.
מאיר בינג
שינויים פנימיים בתקציבי השכר בהתאם לביצוע בפועל. אין שם משהו מעניין. זאת פניית סוף שנה שגרתית.
היו"ר משה גפני
לא הקפאה.
מאיר בינג
לא הקפאה.
אלכס מילר
אולי בשבילך אין משהו מעניין.
זאב אלקין
אני חייב לומר שלא הבנתי. אם תצביע, אני מבקש רביזיה. אתה יכול גם לא להצביע.
היו"ר משה גפני
אין בעיה.
מאיר בינג
אני יכול להסביר שוב. התקציב נבנה מראש באמצע השנה הקודמת. בפועל בסופו של דבר יש ביצוע קצת יותר גבוה בתקנה מסוימת בשכר וביצוע קצת יותר נמוך בתקנה אחרת ועושים שינויים בפניות כדי לווסת את התקנות, כך שהתקצוב יתאים לביצוע בפועל.
יצחק וקנין
אני לא מוריד את הרביזיה. מצדי תפילו את הרביזיה שלי.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אם אני מקל עליך, אני מושך את הרביזיה.
יצחק וקנין
בשבוע שעבר משכתי את הרביזיה בגלל היושב ראש. אני לא יכול למשוך אותה. תאמינו לי שהיושב ראש מבין אותי.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אלקין, אתה תבקש רביזיה אם נצביע? אנחנו נצביע.
זאב אלקין
בוודאי.
היו"ר משה גפני
אבל למה אתה מבקש רביזיה? גם לך יש איזו בעיה או משהו עם היושב ראש?
זאב אלקין
לא. עם יושב ראש הוועדה, חס וחלילה.
יצחק וקנין
אין לי בעיה עם היושב ראש. בן אדם אחרון שיש לי בעיה אתך.
זאב אלקין
אני נהנה מדו שיח פורה מול משרד הביטחון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 609 – אושרה
זאב אלקין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אלקין מבקש רביזיה.
אלכס מילר
אני מצטרף.
זאב אלקין
רביזיה גם לגבי 609 וגם לגבי 610.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 610.
מאיר בינג
מדובר בפנייה דומה.
היו"ר משה גפני
רגע. אני צריך להשתלט על הפוליטיקה של כולם וזה לא דבר פשוט. האמת היא שחבר הכנסת וקנין צודק. אני אצביע על הרביזיה אבל הוא צודק. חבר הכנסת אלקין גם צודק. זה כמו עם הרב שבאו אליו לדין תורה והוא אמר שזה צודק וזה צודק, אז באה הרבנית ושאלה מי ישלם את שכר הטרחה והוא אמר שגם היא צודקת. אתם יוצרים לנו בעיות.
דוד רותם
אצלך זה משפט לא נכון כי שכר טרחה כולם ישלמו.
היו"ר משה גפני
נצביע על הרביזיה. אין ברירה. הוא צודק.
יצחק וקנין
אתה יכול להפיל את הרביזיה שלי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על פנייה 610.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 610 – אושרה פה אחד

יש רביזיה של חבר הכנסת אלקין אליה מצטרף חבר הכנסת אלכס מילר. חבר הכנסת אלכס מילר הוריד את הרביזיה הקודמת והוא מצטרף לרביזיה הנוכחית של חבר הכנסת זאב אלקין.

פניות מספר 614 ו-615 – המשרד להגנת הסביבה
מיכל שינוול
פנייה של המשרד להגנת הסביבה לאפשר שינויים פנימיים בתקציב המשרד להתאים לסוף שנה, כולל להעברת תקציב לרשות הטבע והגנים למימון פרוייקטים שמשותפים לשני המשרדים.
היו"ר משה גפני
שאלות. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 614 ו-615 – אושרו פה אחד
יצחק וקנין
נשאלתי היכן הפנייה עליה אני מדבר ואמרתי שהיא אפילו לא בספר.
היו"ר משה גפני
יש הרבה פניות שעדיין לא מגיעות. זאת אומרת, הן הגיעו לכאן, אבל אתה צודק ואני לא מתווכח.

פנייה מספר 612 – משרד השיכון
ראובן קוגן
8 מיליון שקלים רזרבה פנימית של משרד השיכון. רזרבה של משרד השיכון מופשרת לנושא של השלמת מוסדות ציבור, השלמת תשתיות ותיקות בישובים.
היו"ר משה גפני
באיזה ישובים?
ראובן קוגן
בישובים שהולכים לפי הכללים של משרד הבינוי והשיכון. יש להם קריטריונים לתמיכה בישובים, גם להשלמת מוסדות ציבור מלפני 1995 וגם לשכונות ותיקות, לתשתיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צב ע ה

פנייה מספר 612 – אושרה פה אחד

אנחנו חוזרים לפנייה של משרד החינוך, בעמוד 7.

פנייה מספר 616 – משרד החינוך
שירה גרינברג
רפרנטית חינוך, אגף התקציבים. הפנייה הזאת נועדה לתקצב את הגידול הטבעי במשרד החינוך בסך 130 מיליון שקלים. כל שנה אנחנו מתקצבים בגלל שמספר התלמידים גדל ובבסיס התקציב יש סכום מסוים שמספיק על פי תחזיות ואנחנו מעדכנים את זה על פי הביצוע בפועל. הוא מוקצה כאן לשעות לימוד, הוא מוקצה לשירותי עזר, לפסיכולוגים וכדומה.
ציון פיניאן
אני רואה שהחינוך העצמאי נמצא כאן.
היו"ר משה גפני
בגלל החוק החינוך העצמאי נמצא במערכת הזאת כמו החינוך הממלכתי וגם מעיין החינוך התורני.
ציון פיניאן
יחסית יש מעט.
היו"ר משה גפני
זה לא רלוונטי. בהתחלה הייתי קופץ על זה, הייתי שואל מה פתאום החינוך העצמאי מקבל פחות, מה פתאום זה מקבל יותר ולמה בחינוך הממלכתי מקבלים אחרת.
זאב אלקין
אחר כך הבנת שממש לא משנה מה כתוב.
היו"ר משה גפני
בדיוק. לא רלוונטי מה שמשרד האוצר כותב כאן.
דוד רותם
אחר כך הבנת שהחשבון שלך לא נכון כי אין דבר כזה שהחינוך העצמאי מקבל פחות. הבנת שאתה פשוט לא יודע לחשבן.
היו"ר משה גפני
יש את חוק יסודות התקציב.


אנחנו מצביעים.


מדובר בהעברת שכר של 130 מיליון שקלים, מתוכם 2 מיליון ומשהו שקלים הולכים לחינוך העצמאי.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 616 – אושרה פה אחד
זאב אלקין
יש עוד פנייה של משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
היא לא הגיעה לוועדה.
קריאה
לפי הרשימות שלנו, פנייה מספר 604.
היו"ר משה גפני
שיבדקו אם היא הגיעה לוועדה.


אני מבקש להוסיף מחר בסדר היום שינויים בתקציב. מחר בסדר היום נוסיף העברות תקציביות. יכול להיות שנעשה ישיבה מיוחדת של ועדת הכספים ביום שהוא לא יום כנסת על ההעברות. אנחנו דורשים מהמשרדים האלה.
שירה גרינברג
יש עוד שתי פניות.
היו"ר משה גפני
אבל הן לא הגיעו אלינו. מחר נדון בהן.


זה רשות השידור?
קריאה
זאת פנייה מספר 633. החומר חולק.
היו"ר משה גפני
זה רשות השידור?
קריאה
משרד ההסברה.
היו"ר משה גפני
אני בעד זה והכל בסדר, אבל שקודם כל משרד ההסברה ינהג על פי החוק ושהמזנון ברשות השידור יהיה כשר. לפני כן אל תביאו שום העברה שלהם. עם כל הכבוד, משרד צריך לנהוג על פי חוק. דיברתי עם השר יולי אדלשטיין לפני חודש.
זאב אלקין
הוא אחראי על זה?
היו"ר משה גפני
הוא אחראי.
זאב אלקין
חשבתי שהשר מרגי אחראי.
היו"ר משה גפני
לא.
דוד רותם
מה הבעיה עם המזנון שם?
היו"ר משה גפני
יש מזנון ברשות השידור.
זאב אלקין
אדוני היושב ראש, אני שאלתי את השר אלדשטיין. הוא אמר לי שבגלל שלא אושרה הפנייה של השר מרגי בעניין של כוח אדם, הוא לא יכול לפקח על המזנון.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת רותם, שאלת. תתייחס ברצינות ליושב ראש.
דוד רותם
בוודאי. בכבוד הראוי.
היו"ר משה גפני
בכבוד הראוי. אני דיברתי עם השר יולי אדלשטיין. פנו אלי עובדים ברשות השידור ואמרו שהמזנון איננו כשר והם לא יכולים לאכול שם. שאלתי את השר יולי אדלשטיין. אני לא אומר את זה בגלל זה כמובן, אבל על פי החוק במקומות ציבור צריך שיהיה מזנון כשר. גם השר יולי אדלשטיין הוא אדם דתי וגם מנהל רשות השידור הוא אדם דתי, ובתקופתם המזנון לא כשר. הוא התקשר לשם, חזר אלי אחרי יומיים ואמר לי שזה בסדר, המזנון כשר. פנו אלי העובדים מרשות השידור ואמרו לא מיני ולא מקצתי. דיברתי אתו אתמול והוא אמר לי: נכון, הם לא שומעים בקולי.
דוד רותם
מה?
היו"ר משה גפני
בדיוק. מה שאתה שומע. מילה במילה.
דוד רותם
לא הבנתי. אני רוצה להבין. זה מזנון של רשות השידור?
היו"ר משה גפני
כן.
קריאה
יש זכיין שמפעיל אותו.
היו"ר משה גפני
כן. יש עובדים שומרי כשרות והם לא יכולים לאכול בו.
דוד רותם
אבל על פי החוק הוא צריך להיות כשר.
היו"ר משה גפני
על פי חוק. לכן אמרתי להם שלפני שיביאו העברות של משרד ההסברה, שינהגו על פי החוק.
דוד רותם
אבל אלה שני משרדים שונים.
יובל יעקובי
זה לא קשור למשרד ההסברה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. בסדר. רבותיי, אנחנו חוזרים לפנייה של המשרד לקליטת העלייה.


רבותיי, יש הודעה של משרד הפנים שהייתה גם בישיבה הקודמת ולא הצבעתי עליה. זאת העברה לרשויות המקומיות. אלה מענקים. היות שזה דחוף, הם ביקשו לאשר את זה.

בקשה מספר 18121 איננה דורשת הצבעה אלא אם כן אנחנו רוצים להקדים את זה. יש לחברים התנגדות? אלה מענקים לרשויות. יש התנגדות של החברים להצביע על זה? אין.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 18121 – אושרה פה אחד

יש בקשה נוספת, מספר 06120, שגם היא הודעה של משרד הפנים. כבאות והצלה. החברים מסכימים להצביע? כן.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 06120 - אושרה פה אחד


מינהל האוכלוסין, משרד הפנים, בקשה מספר 68119. החברים מסכימים להצביע?
ציון פיניאן
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 68119 – אושרה פה אחד


אנחנו אמורים לסיים את הישיבה אם משרד הקליטה לא יגיע.
זאב אלקין
אדוני היושב ראש, אני מבקש הצבעה על הרביזיה.
דוד רותם
לא היום.
היו"ר משה גפני
עוד לא הסתיימה הישיבה.
דוד רותם
אתה רוצה לדון ב-0633? זה משרד הקליטה?
היו"ר משה גפני
כן. הגעתם להסכמה עם משרד הקליטה?
יובל יעקובי
רק לגבי 633.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 633 – המשרד לקליטת העלייה


הייתה כאן שרת הקליטה והיא טענה שלוקחים לה תת ביצוע. בגלל שהתקציב אושר מאוחר לוקחים לה סעיפי תקציב ומעבירים למשרדים אחרים. טענה השרה שלוקחים ממנה בתת ביצוע ומעבירים למשרדים אחרים והיא מבקשת – והציג את הנושא גם המנכ"ל והציג נתונים של קליטת עלייה, ועכשיו נעזוב לרגע את הנושא הפוליטי, ונושאים שהמשרד רוצה לבצע אבל אתם במשרד האוצר לא נותנים. כלומר, אתם מבקשים שתהיה העברה, עודפים מחויבים אם אי אפשר לבצע. אתה יודע להסביר על זה משהו?
יובל יעקובי
כן. אלה לא עודפי ביצוע. העובדה היא שאנחנו נצטרך עוד חצי יום או יום כדי להגיע ממש לסגירה הסופית.
היו"ר משה גפני
אבל אתם מדברים אתם.
יובל יעקובי
אנחנו מדברים אתם והכל בסדר.
היו"ר משה גפני
ואתם לוקחים בחשבון שיושב ראש הוועדה תומך בהם נכון לחצי יום הזה.
יובל יעקובי
בטח. גם אנחנו תומכים בהם.
זאב אלקין
אם אתה תומך בהם כמו שהם תומכים בהם, אנחנו בבעיה.
יובל יעקובי
מה שכן, אני מציע לדון ב-633. זאת פנייה קטנה שלא קשורה.
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו נדון בשתי הפניות על פי בקשתם.
יובל יעקובי
אני מבקש לדון רק ב-633. את הפנייה השנייה אני לא רוצה להגיש.
היו"ר משה גפני
בסדר. נדון רק בפנייה מספר 633.
יובל יעקובי
זה מימון של גירעונות בשכר שנוצרו כאשר חלק אנחנו מממנים מהרזרבה להתייקרויות בשכר וחלק מאיזושהי תוכנית אחרת. זה בסיכום עם משרד הקליטה.
היו"ר משה גפני
בסדר אדוני המנכ"ל?
דמיטרי אפרצב
כן.
היו"ר משה גפני
מה אומרים חברי ישראל ביתנו? בסדר.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 633 – אושרה פה אחד
אברהם מיכאלי
רצית לדון ב-502. דחית אותו לסוף.
היו"ר משה גפני
לא. המנכ"ל אומר לחכות. הם בדיונים אתם.


אנחנו מצביעים על הרביזיה של חבר הכנסת וקנין.

ה צ ב ע ה

הרביזיה לא אושרה

תודה רבה. הישיבה נעולה ואנחנו מחר מוסיפים בסדר היום העברות תקציביות.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10

קוד המקור של הנתונים